Page 1

Turizam poseBAN pRILog posLovNog dNevNIkA

31. svIBNjA 2011.

LUksUZNI HoTeLI

More i sunce gostima više nisu dovoljni

pRedvIĐANjA

Hrvatsku očekuje uspješna sezona turizam.indd 1

27.5.2011 18:11:30


Regiju vrhunskog vina, crvene paprike, zaštiʜene ene prirode i izvrsne domaʜe hrane….

Prriľ P Priľ iľa o v vrrh hu un nsskom kom v ko viin nu u poľ oľinje iin nje je meeŁ Łu stot sto st ottiin nam ama hekt heekt h kta arrra av viin no og grrad ada k krroz oz koje ojje v o viijju ug ga a bel eljsska ka viin nska ssk ka ce cessttta. a.. a

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Prrav P avo m mjjes estto esto o za up upo ozzn na ava van njje vi vin na a Pod odruma rru um ma a Beellje lje je je V Viin nsski ki po od dru rum iz iz 15 52 26 6.. god din ine s k ku uša šaon oniiccom om, vi viino notteekom no ko k om i ssu uve veni eni nirn rniccom om koje oje p oj po ods dsjjeeĸĸa ajju u na sstttar ara mi ar min nu ulla a vre rem rem meena en na a i stto olljjeettnu nu vin insk sku p po ov viijjeest st ov vo oga ga kra raja ja.

K

Za Z a gasstr tro p prred eda ah h uz doma dom do ma aĸĸee sp peeci cijja ali litteete te oda ab beerriite te resto eesstto orra an K Ko orrm mo orra an n smj mješ ješ eštteen u po potpun tpun tp uno uno oľľuv o ľu uv va an nom om pri riiro rro odn dnom om am mb bij bij ijen enttu u Kop opa aľľko kog ri ritta a.

Be Bel B e elljje ed d.d .d d. PC P C Tur Tu Tu urriza iza zam i ug ugo ugost ost os st stite ite it telj ljstvo ljs jstvo js ttv vo vo ww w ww w w. belj ellljje. e e.h e ..h h hrr tur ttu urriza u iza iz zam m@b m@ @b @ belj ellj e lje.h je e..hr e.h .h hr tel tte ell: 00 e 03 3 38 85 5// 31/ 31 3 1/79 1/ 790 790 0-12 -1 127 12

turizam.indd 2

Viin Vin V nski sk sk ki p po odr dru dru rum Ša Šan Š an a ndo dor dor ora Pete Pete ette e teja teja jja a2 Kn Kne K ne n ežžev že evi Viino e in no n og grra gra rad dii tte tel ell: +3 e 38 385 85 5/ 91/1 1//1 1/ 1790 790 79 90-88 -8 881 88 881

Res R Re essto e estor ttor orran o an K Kor orrm o mo mor o orran an Pod Po Pod odun una una navlj vllljje bb PP P P Kop Ko K op o paľk pa aľk aľ ľk ľki rrit it it tte tel el el: +385 38 38 85 5/3 31/ 31 1// 75 1 533--0 3-0 099 99

Pod Po P od o drum rru um m, kuš uša u šša ao oni on nica n ca i vino vino inotek in note tek tek ek a ottv o otvore otv vo ore reni re ni ssu u zza a ind in nd diivi iv viid v du dua ua u a alne lne ln ne i ne grrru gru g upne pn pn ne ep po osje sjete sj sjete te po p pon on o -p -pe pet: pe t: 10 10-20h 100--20h 0 20h h sub ssu ub u b-ne ne n ed d:: 10 101 0--2 0 20 20h 0h 0 h

Rad Rad dn no ov vrriijem vri je em me rre res estor es to to orra an ana na na: pon on-pe on -p pe pet: ett:: 11 11 111--2 22 22h 2h h ssu sub ub ub b-ne -n -ne ne ed d:: 10 101 0 0--2 22 22h 2h 2h

27.5.2011 18:24:14


SADRŽAJ

4

20

Promocija HTZ-a

I stara reklama ako je dobra ostvaruje učinak, ponekad i bolji nego prvi put

8

Predviđanja

Turistički djelatnici i kompanije za prodaju aranžmana uvjereni u uspješnu sezonu

12 Vrhunski hoteli

Goste više ne zadovoljavaju sunce i more moraju dobiti i ‘ptičjeg mlijeka’ ako to traže

19 Kolumna

Iva Bahunek direktorica Udruge poslodavaca u hotelijsrstvu Hrvatske o obrazovanju u sektoru

20 Kampovi

Hrvatski kampovi postali luksuzniji nego ikada, a iz godine u godinu bilježe povećanje broja posjeta

24

24 Kako na more

Hrvatske banke ne nude kredite za ljetovanje, ali oni nenamjenski kao i kreditne kartice garancija su dobrog provoda na obali

Svijet brojki

6,3 25 milijarde eura zaradili su hrvatski kampovi prošle godine prema podacima Udruženja kampera Hrvatske

100

posto bilu su bolji prodajni rezultati agencije Atlas u travnju u odnosu na rezultate za travanj 2010. godine

tisuća kuna najveći je nenamjenski kredit koji nudi American Express kartica, a koji se može iskoristiti za ljetovanje

PRVE DNEVNE POSLOVNE NOVINE U HRVATSKOJ

Glavni urednik: Darko Markušić urednik PrilogA: Vladimir Nišević Uprava: Darko Markušić, Boris Trupčević, Jasna Zemljić, Prokurist: Iva Zanoški Prodaja oglasa: Direktorica: Jasna Bibić telefon: 01/6326-016

Autori: Darko Bičak, Marija Crnjak, Saša Paparella/VLM, Stjepan Škramić GrafiKA: RedPoint – Kristina Nakić FotografiJE: Fotolia, PD i Pixsell lektor: Iva Udiković Izdavač: Dnevnik d. o. o.

Savska cesta 66/10, 10000 Zagreb telefon: 01/6326-000 telefaks: 01/6326-060 E-mail: redakcija@poslovni.hr Tisak: Tiskara Vjesnik Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

T U R I Z A M P OS LOV N I D N EV N I K 

turizam.indd 3

27.5.2011 19:44:49


PROMOCIJA

Bolje dobra stara reklama nego loša nova

Dobra reklama može se koristiti više godina jedino je bitno da ne budi loše konotacije složni su sugovornici u svojoj ocjeni reklame Hrvatske turističke zajednice koju gledamo drugu godinu zaredom Piše: Saša Paparella/VLM

H

rvatska turistička zajednica ove godine strane goste vabi, između ostaloga, koristeći se prošlogodišnjim reklamnim spotovima. Ima li smisla nuditi svoj proizvod starom reklamom i mogu li se od tako štedljive kampanje očekivati jednako dobri rezultati kao i s nekom novom? “Dobra reklama se može koristiti i više godina. Naravno bitno je da je jos uvijek relevan-

tna potrošaču. Ukoliko je ona i dalje relevantna, ne vidim razloga da je se mijenja”, kaže Anja Bauer Minkara, senior brend consultant iz zagrebačkog Brenddoctora. “Reklama o kojoj govorimo je i dalje relevantna. Međutim, bilo bi dobro da imamo dovoljno sredstava za novu reklamu kako bi potrošačima nešto novo ispričali.

Rezultati možda neće biti kao prošle godine, ali da bi to zaključila trebali bi imati uvid u prošlogodišnje rezultate. Bilo bi naj-

Hrvatska bi trebala uložiti sredstva u rebrending destinacije

bolje kad bi Hrvatska imala dovoljno sredstava da uloži u rebrending, odnosno u stvaranje brenda, rezultat kojeg bi bio dugoročno isplanirana komunikacija, pa se ne bi trebali svake godine zapitati imamo li dovoljno sredstva za novu komunikaciju”, ističe naša sugovornica, a uporabu stare reklame podržavaju I njene kolege. “Nije neuobičajeno da

 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 4

27.5.2011 19:39:36


rekLame se istroše ako iritirajU, a novim emitiranjima iritaCija se povećava

“Načelno, ne može se tvrditi da je nova kampanja apriori uspješnija od ponovljene ili obrnuto. To ovisi o ciljevima i ciljnoj skupini komunikacije, ali i kvaliteti pojedine kampanje. Dapače, uspješna i dobro prihvaćena kampanja u ponovnom emitiranju može imati veću emocionalnu vrijednost nego neki novi materijal. No da bi se precizno ocijenila uspješnost bilo koje kampanje, pa tako i spomenute HTZ-ove, potrebno je uzeti u obzir njezine ciljeve i rezultate te ukupnu strategiju oglašivača”, kaže Iva Kutle. Da se TV reklame u pravilu vremenom ne troše smatra i Siniša Kralj viši istraživač u agenciji za istraživanje tržišta Centum istraživanja. “Generalno govoreći, reakcije koje reklama pobuđuje – u smislu dosega, zapamćenosti i emocija – mijenjaju se vrlo malo tijekom vremena. Može se činiti da postoji zasićenost i da je reklama potrošena kada ima puno emitiranja u kratkom roku, ali tada se radi o problemu strategije zakupa medijskog prostora, a ne o smanjenoj efikasnosti pojedine reklame”, kaže Kralj. Uspješne reklame, tj. one koje je lako zapamtiti i koje jasno govore o kojem se brendu radi jako se rijetko potroše; njihov učinak se ne smanjuje vremenom. Drugačije je s reklamama u novinama ili časopi-

sima koji se potroše nakon tri ili četiri izlaganja. Nekad se može dogoditi da neki faktori izvan same televizijske reklame utječu na njenu potrošenost, npr. reklama s nekom poznatom osobom koja napravi nešto krivo i postane omražena. kReATIvNI IZRAŽAj

Takvo nešto ne postoji kod reklame HTZ-e: ako pretpostavimo da je nju lako zapamtiti i da jasno reklamira Hrvatsku, neće doći do potrošenosti, uz pretpostavku da nije zasićen medijski prostor. Pitanje da li je ona u startu bila uspješna, tj. da li se ističe i razlikuje od ostalih turističkih reklama je nešto drugo, kaže Kralj. Nekad se reklame mogu istrošiti zato što iritiraju, a ponovljenim emitiranjima iritacija se povećava, ali takve reklame su već u startu bile neuspješne. U slučaju HTZ-a ne možemo govoriti o iritaciji, ništa u takvom kreativnom izražaju ne upućuje na to. Dalje, može se dogoditi da muzika korištena u reklami postane staromodna, pa se zbog nje I reklama potroši. U našem slučaju ne vjerujem da ima problema s tim, muzika je ambijentalna i u skladu s reklamom koja je raena u međunarodnoj verziji. U lokalnoj postoji element koji može imati negativne konotacije – u pjesmi se poručuje ‘ajmo’, a moguće je da se taj poklič vezuje i asocira na Zdravka Mamića što može

oglašivači ponavljaju kampanje. Takve primjere nalazimo u svim industrijama, a osobito u promidžbi destinacija, gdje skupi i atraktivni kadrovi neke zemlje ne prestaju biti relevantni nakon godinu dana. TRošeNje RekLAMe

U tom slučaju, oglašivači znaju modificirati i prilagoditi poruku u tekstualnom dijelu spota, što čini i HTZ”, kaže Iva Kutle, direktorica marketinške agencije Digitel. TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 5

turizam.indd 5

27.5.2011 18:15:38


PROMOCIJA

imati negativne konotacije. Ali – samo možda, meni se ne čini da je to slučaj, ali pokazuje o čemu sve treba razmišljati i koje sve stvari mogu utjecati, napominje naš sugovornik. “Najvažnijielementureklami HTZ-a je poruka reklame, ona ne smije postati zamorna. S tim također nema problema – cilj je komunicirati Hrvatsku i pozvati na posjet. Nova ponuda

Potrošači ne primjećuju nove stvari svaki put kada gledaju reklamu, oni se fokusiraju na one dijelove reklame koji ih privuku, a to se ne mijenja vremenom. Drugim riječima – ako je Hrvatska zemlja

koja može privući pažnju, ako reklama uspije privući pažnju i stvoriti emocije neće se potrošiti”. kaže Kralj. Dakle, prošlogodišnja reklama nije problem. Važno je napomenuti i da nemamo ništa novo za reći, nismo posebno unaprijedili ponudu ili neki njen specifičan dio, npr. i dalje ne nudimo golf terene. Također,

Uspješna kampanja u ponovnom emitiranju može imati veću vrijednost

naša turistička strategija je vjerujem ista, pa u tom smislu i ne treba mijenjati reklamu, kaže Kralj. Opet, drugo je pitanje da li bi neka hrabrija reklama bila bolja. To je pitanje naše turističke strategije, jer ipak moramo reklamirati ono što nudimo, nije dobro komunicirati neistinu. U tom kontekstu treba analizirati i izradu nove reklame – ako bi ona pokazivala iste stvari i imala isti kreativni izražaj, ne bismo ništa posebno drugačije napravili. Ako treba pokazati gradove, plaže i more – to i ova uspješno radi. Ovo nikako ne znači da sad imamo reklamu za sva vremena – svakako treba vremenom mijenjati, ali promjena samo zbog pro-

mjene nije potrebna, ističe naš sugovornik. Također, moramo znati i da će u jednom trenu ono što reklama komunicira postati svima poznato, pa će biti potrebno reći nešto novo. To su sve pitanja brend strategije a ne komunikacijske strategije. Meni se čini da bi I kreativci bili sretni kada bi dobili više slobode da iskorače iz ovakvih limitiranih okvira. Ali najveće pitanje je izvan ove teme, a to je naša nejasna turistička strategija. Najvažnija stvar je da je reklama dobra, da budi prave emocije, da je jasno brendirana – to je važno za uspjeh. Ponuditi svoj proizvod starom ali dobrom reklamom je uvijek bolje nego novom lošom.

 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 6

27.5.2011 18:16:06


turizam.indd 7

27.5.2011 18:16:10


PREDVIĐANJA

Pred Hrvatskom još jedna uspješna godina Popunjenosti za idući sezonu bolje su od svih optimističnih prognoza koje su se davale početkom ove godine Piše: Marija Crnjak

B

ilo zbog značajnog ulaganja u oglašavanje u Hrvatsku kao turističku destinaciju koje provode Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica, ili pak zahvaljujući slabljenju recesije u zemljama iz kojih nam dolaze gosti, najave popunjenosti za idući sezonu bolje su od svih optimističnih prognoza koje su se davale početkom ove godine.

57

Iako je svibanj kuju i putničke i ove godine agencije. podbacio i još U Atlasu se ne može kažu da svaposto ispitanika iz govoriti o kim danom Atlasove ankete kaže produženju bilježe pozikako im sigurnost nije sezone, od tivne trendove glavna pri odabiru lipnja nadalje i rast rezervadestinacije stanje rezercija u odnosu na prošlu godinu. vacija u nekim “Tako je od samog hotelskim tvrtkama početka prodaje aranobećaje i dvoznamenkasti rast. Bolje brojke nego u prote- žmana na Jadranu, od kad su kle dvije turističke godine oče- svi pokazatelji najavljivali kako

će ovogodišnja sezona biti vrlo uspješna. Početkom travnja prodajni rezultati pokazivali su zapanjujući rast od čak 25 posto u odnosu na prodajne rezultate prošle godine. U periodu koji je uslijedio, interes i prodaja na međunarodnim tržištima rezultirali su aktualnim stanjem prema kojem, uz nastavak ovakvog trenda, postoji velika mogućnost da do početka sezone svi

 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 8

27.5.2011 18:16:13


Atlas smještajni kapaciteti budu rasprodani. Time se dovodi u pitanje trend ‘last minutea’ koji je protekle dvije sezone bio na snazi. Anketa

Naime, uz aktualne prodajne smjerove, ‘last minute’ neće ni biti moguć, osim eventualno u manjoj mjeri te baziran na vrlo oskudnoj ponudi.”, ističe Nikolina Frklić iz Atlasova odnosa s javnošću. Putnička agencija

Početkom travnja prodajni rezultati pokazivali su zapanjujući rast od čak 25 posto

Atlas provela je istraživanje domaćeg tržišta o modelima i sistemima odluke pri kupnji aranžmana za Jadran, koja su pokazala da su na odluku o ranoj kupnji aranžmana za ljetovanje na Jadranu utjecali pozitivni trendovi koji se objavljuju u medijima. S druge strane, 57 posto ispitanika odgovorilo je da poznavanje i sigurnost na destina-

ciji nisu uvjeti koji su ključni pri odluci o kupnji aranžmana. Prema dosadašnjim kretanjima i u Generalturistu očekuju da bi sezona 2011. na Jadranu trebala biti jača nego 2010., pogotovo što se receptivnih tržišta tiče. “Predsezonske najave su bolje nego lani u isto vrijeme pa je primjetno manji broj posebnih ponuda i akcija koje

hotelijeri šalju, a dio hotela u pojedinim terminima ima već popunjene kapacitete”, kažu u Generalturistu. U rapskom Imperialu priznaju da je lošiji svibanj «rastopio» pluseve iz travnja. “Pod predpostavkom da srpanj i kolovoz budu opet 100 posto popunjeni, učinci u lipnju bit će od presudnog značaja za ishod ovogodišnje turističke sezone. Ako vrijeme posluži, što je posebno bitno za TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 

turizam.indd 9

27.5.2011 18:16:14


PREDVIĐANJA

kampove, lipanj bi s obzirom da su u njemu koncentrirani brojni vjerski i drugi praznici, trebao biti fizički bolji od prošlogodišnjeg.”, kaže direktor Imperiala Vlado Miš. Miš napominje da je izvjestan i bolji financijski učinak, imajući u vidu da je većina hotelijera u ovogodišnjem lipnju pomicala cjenovne termine za tjedan dana prema skupljem. “Također, s tržišta stižu brojne informacije o sve boljoj

zastupljenosti Hrvatske u medijskim promidžbenim akcijama, što znači da su Ministarstvo turizma i HTZ dobro odradili svoj dio posla na emitivnom turističkom tržištu”, kaže Miš. Izvješće poslovanja hotela iz grupacije Lošinj Hotels & Villas pokazuje kako su prihodi prvog kvartala ove godine narasli za

22 posto u usporedbi s istim periodom prošle godine. U najavi je i 20 posto bolja rezer-

u Generalturistu očekuju da bi sezona 2011. trebala biti jača

vacija smještaja za predstojeću sezonu, ljetne mjesece srpanj i kolovoz, čime će se nastaviti pozitivan trend rasta poslovanja LH&V-a, poručuju iz Lošinja. “Oporavak od recesije koji se bilježi na srednjoeuropskim tržištima vidljiv je na trenutnim rezervacijama smještaja za glavnu ljetnu sezonu. Trenutne brojke poka-

10 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 10

27.5.2011 18:16:16


zuje 20 posto rasta u usporedbi s prošlom godinom, a ključni gosti dolaze is Austrije, Njemačke, Italije, Slovenije i Rusije. Naravno, i domaći gosti prepoznali su kvalitetu LH&V omjera cijena i ponude te se bilježi i porast posjećenosti hrvatskih gostiju, kažu u tvrtki koja posluje unutar Jadravka Hotela.

u privatnom smještaju u Hrvatskoj, u agencijama napominju da se kvalitetan smještaj što prije treba rezervirati jer će uskoro biti popunjena cijela sezona. Agencija Novasol, koja u svoje kataloge stavlja samo najkvalitetniju ponudu privatnog smještaja, tako bilježi 30 posto više rezervacija sezone nego lani. “Kad bi se ovakav pozitivan više n0ćenja I na jugu Jadrana bilježe se trend nastavio do kraja sezone dobre rezervacije. Obzirom zasigurno možemo potvrditi da na rezultate predsezone i tre- će ukupan porast iznositi i do 40 nutno stanje rezervacija, Sun- posto. Ovu tvrdnju pokrivamo čani Hvar realno očekuje vrlo činjenicom da je još pred nama uspješnu turističku sezonu, mnogo rezervacija i da smo još kažu u Sunčanmom Hvaru koji uvijek u velikoj predsezoni, a je čak i u svibnju značajno pove- ostaju nam još tri najaktivnija mjeseca”, kazao je Boris Predoćao promet. “U svibnju smo na razini jević, prodajni direktor Novasol tvrtke ostvarili znaHrvatska. čajno povećanje Predojević ističe broja noćenja, da su trenutna točnije propredviđadanih soba, nja rezultat koje je u dugogodišIzvješće poslovanja njeg rada s usporedbi sa hotela iz grupacije istim razdodomaćiLošinj Hotels & Villas bljem prošle nima, odnopokazuje kako su godine povesno vlasniprihodi prvog kvartala cima privatćano za gotovo ove godine narasli za nog smještaja 85 posto. 22 posto koji zajedno sa Najave za špicu agencijom ulaze u sezone su također rekonstrukciju postovrlo dobre, primjerice trenutno je u srpnju prodano jećih objekata te unapređuju 10 posto više soba u odnosu na svoju ponudu dodatnim sadrprošlu godinu. Pozitivan trend žajima kao što su bazeni, whirje evidentan i u sektoru hrane pooli, dječja igrališta. i pića. Uz ostale hotele u sastavu gosti iz njemačke tvrtke Sunčani Hvar je otvara- Novasol osim toga provodi njem depandanse hotela Dal- snažnu promociju Hrvatske macija dobio dodatnih 37 soba kao destinacije u europskim za prodaju. I dalje je prisutan zemljama, posebice na tržištima veliki interes za obnovljene Njemačke, zemljama Beneluxa, hotele u sastavu tvrtke, hotele Skandinavije gdje osim klasičAdriana, Riva i Amfora čija nog marketinga ulazi u partnerpopularnost na međunarod- stva s velikim kompanijama nom tržištu ne opada i za koje kako bi Hrvatsku nudili u vlase u špici sezone traži soba više.”, stitim kanalima. Prema iskustvima Novasola, kazala je Ana Đeldum, direktorica odnosa s javnošću iz Sunča- i dalje prednjače gosti iz Njemačke, veliki porast bilježi se u nog Hvara. Bolji buking bilježi i privatni dolascima iz Slovenije i Francusmještaj. Štoviše, s obzirom na ske, ali i Skandinavije i zemalja vrlo raznoliku kvalitetu ponude Beneluxa.

Lošinj

RODOS

SJEVERNI CIPAR

RABAC

SRCE SLAVONIJE

3.6., let iz Ljubljane, Silvia 2*, 7 noæenja s doruèkom, od 2.770 kn (pristojbe zraènih luka ukljuèene u cijenu)

18.6.-2.7., apartmani Lanterna 3*, 7 dana najma 1/3 apartmana, 880 kn po osobi

27.6., let iz Ljubljane, Green Holiday Village 3*, od 3.220 kn (pristojbe zraènih luka ukljuèene u cijenu)

22.6., 3 dana autobusom iz Zagreba, 1.485 kn

DVORCI BAVARSKE

BARCELONA

1.150 kn

od 3.500 kn

– garantirani polazak 24.6., 4 dana autobusom,

PRAG – garantirani polazak 23.6., 4 dana autobusom,

1.190 kn

NOÆNI GARDALAND I PARCO NATURA VIVA 22.6., 2 dana autobusom,

od 650 kn

+ doplata za ulaznice na licu mjesta

– garantirani polazak 23.6., 4 dana zrakoplovom, + pristojbe zraènih luka 700 kn

KRSTARENJE

Italija – Slovenija – Hrvatska Voyager of the Seas, polazak iz Venecije 18.6., 8 dana, od 2.915 kn + pristojbe 634 kn, transfer iz Zagreba i Rijeke

NEW YORK

22.6., 4 dana zrakoplovom,

– garantirani polazak 22.6., 5 dana zrakoplovom,

+ pristojbe zraènih luka 990 kn

+ pristojbe zraènih luka 2.690 kn

PARIZ – garantirani polazak od 3.690 kn

od 6.790 kn

POSLOVNICE TUI GENERALTURISTA:

ZAGREB Bogoviæeva 6, (01) 4873 121 • Praška 5, (01) 4807 660 • Ilica 1, (01) 4812 993 KARLOVAC (047) 615 199 VARAŽDIN (042) 211 455 OSIJEK (031) 211 500 RIJEKA (051) 212 900 ZADAR (023) 318 997 ŠIBENIK (022) 200 330 SPLIT (021) 345 591 DUBROVNIK (020) 432 974 i na ovlaštenim prodajnim mjestima

TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 11

turizam.indd 11

27.5.2011 18:16:18


LUKSUZ

Što vrhunske hotele čini vrhunskima? Jedna bitna karakteristika zajednička je svim vrhunskim hotelima – nije dovoljno zadovoljiti zahtjeve za hotelsku kategoriju, gostu se mora ponuditi više Piše: Stjepan Škramić

V

ječita dvojba hrvatskog turizma svodi se na diferenciranje ponude: treba li ići na masovni ili elitni turizam? Ta dvojba stoji jer usprkos svim strategijama i jedan i drugi pristup imaju svoje prednosti. No, hrvatski bi hotelijeri željeli vrhunske hotele s pet zvjezdica diljem zemlje, te goste dobre platežne moći koji ne pitaju

za cijenu. Nije to loš pristup, Udaipur u Indiji dobar je prino dva su temeljna problema mjer kako se povijesna odredikoja podrivaju tu želju: Hrvat- šta i prirodne ljepote - kojima, ska zasad najzahtjevnijim usput budi rečeno, hrvatgostima samo u rijetska obiluje - pretvara kim slučajevima u vrhunsko turimože ponuditi stičko odredište. “ptičje mlijeko”, Mjesto poznato a i nedovoljna je kao “Venecija Istoka” diferencijacija Hrvatska za sada ima najljepša hotela prema najzahtjevnijim gostima jezera u zemlji, karakteru i rijetko može ponuditi i te prekrasnu željama gostiju. ‘ptičijeg mlijeka’

Problem

staru palaču građenu u 18. stoljeću. No tu se nije stalo: u toj mramornoj palači možete održati poslovni sastanak od 0 do 24 sata, organizirati banket za poslovne partnere, te i im pritom pružiti cijeli niz usluga da se osjećaju kao u svojoj kompaniji. Na raspolaganju vam je sva najsuvremenija komunikacijska tehnologija, prevoditelji, savjetnici i zapravo sve što poželite. Udaipur je izvrstan

12 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 12

27.5.2011 18:16:21


primjer kako se jedna stara palača pretvara u mjesto gdje poslovni ljudi dolaze zbog izvrsne ponude i pritom zaista ne pitaju za cijenu. Za one koji vole nedirnutu prirodu, ali bi željeli nakon nekobi moglo utjeliko sati šetnje cati na komfor Ni u kategoriji biznis odmoriti se u gosta”. Hotel hotela stvari nisu sasvim l u k s u z n o m u blizini rodjednostavne: naime, hotelu, a ne nog mjesta postoje “obični” biznis šatoru, Terelj Džingiskanu hoteli i luxury hoteli Hotel u Mongopruža mogućliji pravi je izbor. nost razgledavaSmješten u nacionalnja mnogih povijenom parku Gorkhi-Terelj, snih odredišta, vrhunske oko 50 kilometara od glavnoga hiking terene, a pri povratku u grada, član je “Malih luksuznih hotel čeka vas doslovno sve što hotela svijeta” i prema rije- vrhunski hotel može ponuditi, čima hotelskog menadžmenta a vjerojatno i više od toga. Dvo“nije se štedjelo ni na čemu što rana za bal, sobe za sastanke,

kategorija

vrhunski welness i fantastička kuhinja nadopunjavaju prirodne ljepote. dIvLjI TURIZAM

No, ni oni koji preferiraju boravak pod šatorom ne moraju se odreći luksuza, a nema ni potrebe da šator vuku na leđima. U srcu najljepšeg dijela Britanske Kolumbije smješten je Clayoquot Wilderness Resorts and Spa, resort u kojem ćete noć provesti pod šatorom, okru-

ženi divljom prirodom. Međutim, unutra nije divlje. Svaki od dvadeset golemih šatora opremljem je tušem, mjestom za ručanje, mjestom za welness, kaminom, kuhinjom s otvorenim ognjištem, a sva zajedno zaista zaslužuje pet zvjezdica. Nakon povratka s jahanja ili veslanja svoje dogodovišten možete direktno iz šatora internetom poslati u svijet. I usput obaviti video-konferenciju s podređenim menažderima. Mogli bismo se dotaknuti i

TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 13

turizam.indd 13

27.5.2011 18:16:25


luksuz

dvoRCI U svijetu su vrhunski hoteli nerijetko smješteni u starim preuređenim dvorcima FOTOLIA

golfa za koji još uvijek nismo sigurni je li riječ o sportu bogatih ili pošasti koja ugrožava prirodu. U Perthshireu u Škotskoj nalazi se odrište podužeg imena, The Gleneagles Hotel 5 Red Stars, resort dizajniran u stilu starih francuskih dvoraca usred stotina hektara veličanstvene prirode. Resort je član Vodećih hotela svijeta i Najboljih golferskih odredišta. Hot Pan i Wrestling Ground mjesta su na kojima će se i najbolji golfer dobro pomučiti, a svaka rupa avantura je za sebe koja se jednostavno mora doživjeti. No, još jedan detalj je bitan: priroda u okolici je netaknuta, a teren

izvrsno uklopljen u okoliš. Ostanimo još malo kod golfa. Za one koji žele uživati u dinamičnim aktivnostim na svježem zraku vrijeme da se rezervira nekoliko dana u turskoj Antaliji - Cornelia Diamond Golf Resort & Spa resort je za njih. To je najbolji svjetski all inclusive golf resort, tamo se

važno je pažLjivo oDaBrati svojU nišU i U njoj postati najBoLji

između dva udarca može naručiti svjež celer iz Čilea i riba iz Japana koja će stići taman na vrijeme za večeru. No, postoje i butik golf-hoteli, a tu prednjači španjolski Fairplay Golf Hotel & Spa. AvIokoMpANIje

Dakle, svatko je vrlo pažljivo izabrao svoju nišu i u njoj se trudi postati najbolji. Pogledajmo što još nude neka od najboljih odredišta u svijetu. Koliko specijalizacija u svijetu hotelijerstva i turizma znači, zorno pokazuje međunarodna nagrada World Travel Awards, Oscar turističke industrije. Nagrada je ustanovljena prije 18 godina, ocje-

njuju se hoteli na šest kontinenata, iz 162 zemlje, a u ocjenjivanju sudjeluju tisuće turističkih stručnjaka. Ono što nam je najzanimljivije jest - više od 1000 katergorija. Od hotela za biznismene preko romantičnih odredišta do hotela usred ničega koji su specijalizirani za welness. Da bi turist došao do odredišta treba mu odlična aviokompanija i dobra povezanost s destinacijom. Ekonomska klasa više nije dovoljna, a i definicija ekonomske klase danas više nije ista kao prije dvadesetak godina. Prvim se mjestom, između njih 5000, diči Etihad Airways, kompanija koja drugi put zaredom biva proglašavana najboljom i čiji letovi vode

14 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 14

27.5.2011 18:16:32


OTKRIJTE

jedinstveni šarm srednjoeuropske metropole

TURISTI»KA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA tel. + 385 (0)1 481 40 51 www.zagreb-touristinfo.hr

turizam.indd 15

27.5.2011 18:16:36


LUKSUZ

u Dubai. A tamo se nalazi slavni Burj Al Arab, hotel o kojem ne treba trošiti previše riječi i koji je prošlogodišnji Najbolji svjetski hotel. Ni u kategoriji biznis hotela stvari nisu sasvim jednostavne: naime, postoje “obični” biznis hoteli i luxury hoteli. U kategoriji “običnih”, što je veliki understatemen, najbolji je Pan Pacific Singapore, a za biznismene koji žele vrhunski luksuz najbolje je odsjesti u Continental Almatyju. Iako svi naši hoteli nude “more i sunce”, svjetski turistički djelatnici i za to imaju

nagrade Uspjeh Hilton imperiala iz dubrovnika

World Travel Awardom može se pohvaliti i Hilton Imperial Dubrovnik koji je tu nagradu osvojio nakon niza drugih nagrada, od Cvijeta turizma preko Best in Customer Service Award do najboljeg poslovnog hotela prema Business Travelleru. Sitnice poput crvene ruže u kupaonici ili pisma dobrodošlice direktora hotela detalji su koji su osvojili žiri, ali i turiste od kojih neki tvrde da je to najbolji Hilton u lancu. Dakle, i mi konja za utrku imamo, i to izvrsnog. Sve što trebaju učiniti pojedini hoteli u Hrvatskoj je ugledati se na dobre primjere iz svjetske prakse, ali i one iz Hrvatske.

posebnu kategoriju - najbolja destinacija na plaži. Montego Bay na Jamajci mjesto je za one koji uživaju u plažama i morskim aktivnostima, a malo manje pozornosti posvećuju šopingu ili noćnim klubovima. Na Jamajci se krije i najbolje svjetsko obiteljsko all inclusive mjesto: Beaches Negril Resort & Spa. Vidimo, dakle, da je svako vrhunsko turističko odredište zasnovano na jednostavnom principu: gradi oko jednog detalja. Bio to vrhunski pejzaž, stari dvorac ili arheološko nalazište, u okolici se uvijek može napra-

16 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 16

27.5.2011 18:16:39


viti hotel ili resort s pet zvjezdica bez da se nagrdi priroda ili uništi okoliš. Iz opisa najboljih turističkih destinacija može se izvući još jedna pouka: prvo napravi, a onda odredi cijenu. Ne postoji hotel koji je uspio tako što se razvijao na osnovu visokih cijena: gostu se najprije mora ponuditi baš sve što želi, a kad je taj uvjet zadovoljen cijena se može odrediti bez previše razmišljanja. Jedna bitna karakteristika zajednička je svim vrhunskim hotelima: nije dovoljno samo zadovoljiti zahtjeve za određenu hotelsku kategoriju -

LOKACIJA Svi domaći hoteli nude ‘sunce i more’, ali u svijetu i za to ima nagrada - najbolja destinacija na plaži FOTOLIA

gostu se mora ponuditi više. Turisti koji često putuju vrlo dobro znaju što koja zvjezdica znači i jedini način da se hotel istakne u gomili jest ponuditi nešto svoje i jedinstveno. Ako je propisan tuš, valja ponuditi welness. Ako su propisana tri obroka, valja ponuditi pet od vrhunskog chefa. Ako je propisana soba od 10 kvadrata, valja ponuditi 20. Očekivanja gosta moraju se u svakom segmentu nadmašiti. Nažalost, to se ne da riješiti nikakvom kategorizacijom ni pravilnikom nego samo radom i trudom. A te riječi kod nas, nažalost, nisu popularne. TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 17

turizam.indd 17

27.5.2011 18:16:42


turizam.indd 18

27.5.2011 18:16:45


KOLUMNA

Iva Bahunek direktorica Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske

Obrazovanje u hrvatskom hotelijerstvu

Nedovoljan je broj obrazovanih profesionalaca u hotelijerstvu i turizmu koji su kompetentni na internacionalnoj razini

H

rvatsko hotelijerstvo ima nekoliko bitnih ograničenja za ostvarivanje tržišnih potencijala, a to su ograničavajući utjecaj uvjeta makroekonomskog okruženja koje ne odgovara uvjetima koji postoje u zemljama turističkim konkurentima Hrvatskoj i utjecaj općeg pravnog i institucionalnog okvira koji otežava tekuće poslovanje sektora i ugrožava njegov razvoj. Osim navedenih vanjskih ograničavajućih uvjeta, unutar samog sektora niz područja ograničava mogućnost efikasnog upravljanja sektorom. Ukupna posljedica je nedovoljna konkurentnost hotelijerstva i turizma Hrvatske na međunarodnom tržištu, na kojem se realizira većina turističkog prometa. U razvojnom smislu, hrvatsko hotelijerstvo i turizam suočava se s ograničenjima uslijed nepovoljnog ekonomskog stanja, nemogućnosti ulaganja u nove proizvode.

Opće stanje hrvatskog gospodarstva i nedostatak proračunskih sredstava ometaju značajniju razvojnu ulogu države. profesionalci

Nadalje, nedovoljan je broj obrazovanih profesionalaca u hotelijerstvu i turizmu koji su kompetentni na internacionalnoj razini. Nedostatna je organizacija upravljanja turističkim sektorom jer ne omogućava profesionalno upravljanje na klasterskoj razini. Uz legislativne aktivnosti Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske temelji svoje središnje aktivnosti i na priređivanju nedostajućih programa obrazovanja i unapređenja postojećeg obrazovnog sustava, na način da inzistiramo na efikasnoj

hrvatsko hotelijerstvo suočava se s nepovoljnim ekonomskim stanjem

suradnji obrazovnih institucija s realnim sektorom. Uspješno surađujemo s Ministarstvom turizma u programima stručnog usavršavanja proizvodnog osoblja u hotelijerstvu pa se od ove godine stručni seminari održavaju dva puta godišnje u pet regija Hrvatske, a s “osvježenim” sadržajem. Cilj je uključiti što veći broj polaznika, osvijestiti važnost cjeloživotnog usavršavanja i posljedično podići letvicu kvalitete usluga u hotelijerstvu Hrvatske. Uz to, dogovorili smo realizaciju GM programa u obliku trodnevnih modula sa vodećim obrazovnim institucijama: Fakultetom za menadžment Sveučilišta Bocconi iz Milana i švicarskom Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Koncept edukacijskog sadržaja omogućava po završetku modula instantnu implementaciju stečenih znanja u vlastitim hotelskim kućama. Intenzivirali smo suradnju s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu i Fakultetom za menadžment

u turizmu i ugostiteljstvu kroz uvođenje predmeta stručne prakse. Cilj je efikasno i svrhovito obogaćivanje programa obrazovanja prema usvajanju nedostajućih kritičnih profesionalnih kompetencija Akademska zajednica

Procjenjujemo ovo učinkovitim načinom funkcionalnog povezivanja poslodavaca u hotelijerstvu i akademske zajednice. Stoga smo započeli dugoročnu suradnju i sa Hong Kong Polytechinc University, School for Hospitality odnosno. Naš konačni cilj je zapravo uspostaviti ravnotežu u suradnji s inozemnim stručnjacima i efikasno angažirati stručnjake hrvatskih vodećih obrazovnih institucija. U ovoj ćemo godini s FTHM finalizirati pilot projekt benchmarkinga hrvatskog hotelijerstva, koji će nam poslužiti kao korisna baza podataka. U konačnici, iznimno nam je bitno utjecati na podizanje razine znanja na domaćim fakultetima i srednjim privatnim i državnim ugostiteljskim školama. TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 19

turizam.indd 19

27.5.2011 19:38:05


KAMPING

Poruka

U Udruženju kampera ističu da hrvatska kamping industrija u narednom razdoblju mora, prije svega, poraditi na povećanju, iskorištenosti kapaciteta

Danas je kampiranje u Hrvatskoj uspješna turistička grana, a stereotipno poimanje kampiranja istisnuto je zahvaljujući modernim i privlačnim kampovima Piše: Darko Bičak

Kampovi luksuzniji nego ikada 20 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 20

27.5.2011 18:16:53


H

rvatska je poznata po dugoj tradiciji kao mediteranski raj za kamping entuzijaste. Kamp turizam je u Hrvatskoj veoma dobro razvijen i rasprostranjen, a hrvatski se kampovi ističu po tome što se u pravilu nalaze na atraktivnim i iznimno očuvanim prirodnim lokacijama, najčešće uz samo more. Kvalitetu kampiranja u Hrvatsko prepoznali su kamping entuzijasti od samoga početka kampiranja u Europi. vLASTITE PLAŽE

Čak i u vrijeme kada je putovanje kamp kućicom na Jadran predstavljalo pravu avanturu, kada je iz zapadne Europe do najbližega hrvatskog otoka ponekad trebalo i više od 24 sata, zaljubljenici u kampiranje putovali su do kampova u Hrvatskoj svake godine u sve većem broju.

naturizam HRVATSKA KAMPING TRADICIJA

Hrvatska je bila prva europska zemlja koja je otvorila svoja vrata naturistima, i to daleke 1953. kada je to bio vrlo hrabar korak s obzirom na moralne norme toga vremena. Sa 45 godina iskustva, 20 nudističkih kampovi se mogu naći uz hrvatsku obalu. Procjenjuje se da se čak 15 posto svih gostiju u Hrvatskoj kupaju goli, odnosno da jedna petina gostiju dolazi u Hrvatsku zbog naturizma i tolerancije golog kupanja na hrvatskim plažama. Naturizam je način života u kojem se njeguje tijelo, a sport i briga o zdravlju igraju važnu

Danas je kampiranje u Hrvatskoj popularnije i luksuznije nego ikada. Stereotipno poimanje kampiranja istisnuto je zahvaljujući modernim, dobro opremljenim i

ulogu na što se danas više nego ikad obraća pozornost. Hrvatska je treća nacija u Europi po kapacitetima naturističkih kampova, a njena Koversada je prvi naturistički komercijalni kamp u Europi. Zajednička karakteristika svih hrvatskih naturističkih kampova je sigurnost i visoki standard, ljepota i mir. Mnogi smatraju da su kampovi najviših kvaliteta upravo oni namijenjeni naturistima i naturisti će pronaći u prirodnom okruženju sve što odgovara njihovim potrebama.

privlačnim kampovima, najčešće s vlastitom plažom. Novosti se protežu od uvođenja obiteljskih mini-kampova pa do većih holiday parkova s privatnim apartmanima i mobilnim

kućicama. Više od dva milijuna ljudi svake godine posjećuju Hrvatsku kako bi proveli svoj godišnji odmor okruženi čistim plažama, bistrim plavim morem, odlično očuva-

TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 21

turizam.indd 21

27.5.2011 18:16:55


KAMPING

nim prirodnim okruženjem i naravno suncem. Prema podacima Državnog zavoda za statisku, lani je od ukupno 10,6 milijuna turista u Hrvatskoj, njih 4,13 milijuna boravilo u hotelima, 2,68 milijuna u privatnim smještajnim kapacitetima, a 2,04 milijuna u kampovima. U odnosu na godinu prije u 2010. je hrvatske kampove posjetilo 1,1 posto turista više. Ukupne procjene turističke zarade za prošlu godinu govore o 6,3 milijarde eura. Kako su mnogi kampovi vezani uz hotelske sadržaje, teško je izdvojiti koliko od toga iznosa otpada na same kampove. Prema podacima Hrvatskog kamping udruženja, u našoj zemlji nalazi se 37 velikih kampova te veći broj malih obiteljskih kamp-odredišta. Istra najrazvijenija

Najrazvijeniji kamping turizam je u Istri u kojoj se nalazi čak 19 velikih kampova. Najveći dio njih vezan je uz tamošnje velike hoteljerske tvrtke. Slijedi Dalmacija s devet kampova, kvarnerski otoci s njih osam dok je kontinentalna Hrvatska zastupljena samo s jednim - Slapić u Dugoj Resi. Desetljećima je pojam kontinentalnog kampiranja bila i destinacija Sveti Ivan Zelina kod Zagreba, a koja je bila međuodredište velikom broju kampera iz Mađarske, Poljske te Češke i Slovačke na putu prema Jadranu, ali i na povratku kući. Taj kamp je prije 10-ak godina zapušten i nije planirana njegova revitalizacija. Rovinjski Valamar je kreirao brend “Camping on the Adriatic“ i to je po kapacitetima i kvaliteti vodeći brend kamping ponude u Hrvatskoj. Valamarovih devet kampova koji se nalaze sve od Istre pa do Dubrovnika sadrži oko 8000 smještajnih jedinica i to u mobilnim kućicama, potpuno opremljenim parcelama i apartmanima. U jednom danu u Valamarovim

Mini kampovi mali obiteljski kampovi

Hrvatska ima uz cijelu jadransku obalu veći broj mini kampova, neki su pravi mali biseri, a neki nude tek 10-tak smještajnih jedinica. Upravo činjenica da se kampirati može u intimnijem okruženju nečijeg dvorišta ili vrta, koji se često nalazi tik do mora, odakle se može svakodnevno otiskivati na izlete u obližnje srednjovjekovne gradiće, nacionalne parkove ili gradove kulture, čini mini-kampove omiljenim odredištem onih koji su u potrazi za iskustvom individualnog kreiranja godišnjeg odmora. Mini kampovi su mali kampovi kapaciteta do 50 smještajnih jedinica ili cca. 150 osoba, obično u obiteljskom okruženju. Imaju manje sadržaja, ali su zato često smješteni na

iznimno atraktivnim prirodnim pozicijama, a kontakt sa stanovništvom i običajima jednog kraja puno je bliži i autentičniji. Za one koji putuju kamperima, mini kampovi su prava zamjena za kamp odmorišta. Rasprostranjeni su uzduž čitave obale, ponajviše u Dalmaciji , lako su dostupni i cjenovno prihvatljivi. Iako se najveća koncentracija malih kampova nalazi u Dalmaciji, u Zadarskoj i Dubrovačkoj regiji te na nekim otocima, ljubitelji otoka i malih kampova će zasigurno uzduž cijele hrvatske obale, od Istre pa sve do Dubrovnika, a sve više i u unutrašnjosti Hrvatske, pronaći svoje idealno mjesto za odmor u kojem će stres svakodnevnice jednostavno nestati.

22 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 22

27.5.2011 18:16:57


kampovima može se smjestiti i do 23.000 gostiju, a u 2010. godini kampovi su ostvarili preko 1,6 milijuna noćenja. Nagrađivani Valamarov kamp Lanterna predstavlja viziju kampa u kojemu, osim visoke kvalitete usluge, priroda i očuvanje okoliša imaju najveći značaj. U kamp Lanterna je u posljednjih pet godina uloženo više od 47 milijuna kuna. Tijekom posljednjih pet godina, u hardware, dakle opremu i uređenje svih kampova, Valamar je uložio 137 milijuna kuna, a u idućih pet godina,

prema strateškom planu, u razvoj kampova planira uložiti još oko 200 milijuna kuna, istaknuo je Peter Fuchs, predsjednik Uprave tvrtke Valamar hoteli i ljetovališta. Kontinuirano ulaganje

Veljko Ostojić, predsjednik Uprave tvrtke Riviera Poreč i predsjednik Izvršnog odbora Kamping udruženja Hrvatske, kazao je kako su glavne odlike hrvatskih kampova izuzetno atraktivne lokacije u neposred-

U odnosu na godinu prije u 2010. je kampove posjetilo 1,1% turista više

noj blizini mora, no da ta činjenica nije dovoljna za uspjeh. “Kontinuirano ulaganje u razvoj, odnosno kvalitetu je imperativ tržišnog opstanka. Činjenica koju danas želim posebno naglasiti je da su dobri financijski rezultati poslovanja kampova omogućili brojne investicije, a ponekad i preživljavanje hotelskog segmenta u kompanijama koje imaju takav ‘mix proizvoda’. Preduvjet za razvoj kampinga na dugi rok je svakako je donošenje Zakona o turističkom zemljištu. No, treba jasno reći, sam čin donošenja zakona nije automatski riješio problem. Stvorio je osnovni okvir za njegovo rješavanje. Pred nama je još puno posla da se danas već spremni projekti počnu reali-

zirati. I tu očekujemo od Vlade brzo i kvalitetno djelovanje, usmjereno na razvoj”, zaključio je Ostojić. U Udruženju kampera ističu da hrvatska kamping industrija u narednom razdoblju mora, prije svega, poraditi na povaćanju, iskorištenosti kapaciteta, tj. popunjenosti na najmanje 80 dana. Također je nužno povećati kvalitetu kampova jer više od 60 posto kampova može biti na razini kvalitete 3*, a istodobno bi se kampovi trebali transformirati u kamp naselja – resorte odnosno holiday parkove sa svim smještajnim oblicima. U projekt treba uključiti i sustav malih obiteljskih i butik kampova, podići kvalitetu i kategoriju kampova u domaćinstvu te omogućiti eko, etno, ruralne i druge selektivne oblike kampova, ističu vlasnici kampova. PROMO

Zagreb - turistički cvijet Hrvatske Dojmovi stranaca koji u Zagrebu žive ili ga posjećuju mogu se sažeti u jednu rečenicu: milijunski grad koji je uspio ostati romantičan i siguran. Neograničene su mogućnosti posjeta, uživanja u kulturnoj ponudi grada, ugodnim šetnjama, zanimljivoj arhitekturi, parkovima u središtu grada i atmosferi. Kako bi zadržala i unaprijedila stečenu poziciju, Turistička zajednica grada Zagreba usmjerava niz svojih aktivnosti na podizanje kvalitete turističkih usluga, pružanje podrške projektima od turističkog značaja i poticanje novih ideja s ciljem povećanja prometa u turističkoj industriji grada.

52.350 turista posjetilo je Zagreb u travnju ove godine

Višegodišnji trud i napori da se stvori prepoznatljiv imidž grada, rezultirali su i brojnim nagradama koje je TZGZ osvojila posljednjih niz godina počevši od druge nagrade u kategoriji najbolji CD/DVD – MIMA u Velikoj Britaniji 2007. godine preko priznanja gradu Zagrebu za najbolje turističko mjesto kontinentalne Hrvatske u akciji „Turistički cvijet – kvaliteta za Hrvatsku“, 2010., pa sve do brojnih nagrada za naše promotivne filmove od kojih je osobito vrijedna 1. nagrada Das Goldene Stadttor u kategoriji music video na Međunarodnom festivalu turističkog filma u sklopu najvećeg turističkog sajma ITB, Berlin 2011. za film „Moonlight sonata Zagreb“. Na turističkom sajmu COTTM u Pekingu, Turističkoj zajednici grada

Zagreba uručeno je brončano priznanje CTW 2011. (Chinese Tourists Welcoming Award) za marketinšku ponudu, u vrlo jakoj konkurenciji, ali najveće priznanje odaju nam sami posjetitelji svojim dolascima i noćenjima, čiji se pozitivni rezultati bilježe iz mjeseca u mjesec. Tako je u u travnju 2011. godine, Zagreb posjetilo 52.350 turista koji su ostvarili 90.280 noćenja, što u odnosu na travanj 2010. godine predstavlja porast od 22 posto u dolascima te 17 posto u noćenjima. Najviše dolazaka ostvarili su gosti iz Njemačke, a slijede ih gosti iz Bugarske, Italije, SAD-a i Austrije. Posebno bismo istaknuli kako se u Zagrebu u prošloj godini održalo 2358 skupova, što čini oko 49% svih skupova u Hrvatskoj čime se Zagreb pozicionirao kao vodeća kongresna destinacija u zemlji.

TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 23

turizam.indd 23

27.5.2011 18:16:59


KREDITOM NA MORE

Ljeti raste interes za gotovinske kredite Za one koji nemaju ujaka ili strica koji će im ustupiti svoj krevet na dva tjedna, postoji opcija uzimanja kredita u banci, iako banke nemaju posebne kredite za ljetovanje, već samo gotovinske Piše: Tin Bašić

B

liži se ljeto, a misli mnogih sve više okrenute su planiranju godišnjeg odmora. Prema nekim istraživanjima, dvije trećine Hrvata ove će godine na more, od čega će veći dio ljetovanje provesti u privatnom smještaju. Budući da gospodarske prilike u Hrvatskoj nisu sjajne, što je ostavilo posljedice na standard građana i njihovu platežnu moć, dio ljudi se bez obzira na sve zasigurno ne želi odreći svojh dva tjedna na moru. Bilo na Jadranu, bilo na nekim drugim destinacijama. No, kako doći do prijeko potrebnog novca za ljeto-

vanje, a stanje kućnog budžeta nije optimistično? Postoje brojne mogućnosti za one koji će bez obzira na sve sebi i obitelji priuštiti dva tjedna mora jer su to, ako ništa drugo, zaslužili. Jedna mogućnost, za one koji nemaju vlastiti smještaj ili ujaka ili strica sa krevetom viška, je kupovina aranžmana

u turističkoj agenciji. Planiranje takvog ljetovanja možda je jednostavnije jer se agencije pobrinu za sve, a nude i mogućnost obročnog plaćanja, što mnogima i odgovora jer će u nekoliko rata otplatiti zasluženi godišnji odmor, a da neće morati drastičnije stezati remen. Druga, pak, mogućnost je odlazak u banku. Iako mnogi zaziru od toga da kreditom financiraju ljetovanje, dio će se ipak odlučiti za ovu opciju. Pogotovo oni koji putuju na željene daleke destinacije i za to su spremni podići kredit. No, najveće banke ne nude posebne kredite za ljetovanje, nego građani mogu

ONI KOJI PUTUJU NA ŽELJENE DALEKE DESTINACIJE SPREMNI SU TO PLATITI KREDITOM

zatražiti nenamjenski gotovinski kredit i na taj način financirati ljetovanje sebi i obitelji. VRSTE PLAĆANJA

Iako Privredna banka Zagreb (PBZ), kao i ostale banke nama posebne pakete kredita za ljetovanje, nego nudi klasične gotovinske nenamjenske kretide, PBZ Card korisnicima American Express kartica na raspolaganju imaju tri vrste plaćanja na rate kojima mogu podmiriti troškove ljetovanja: potrošački krediti, revolving krediti te najpopularnija obročna otplata do 12 rata, bez kamata i naknada. Potrošačkim kreditom putem AmEx-a može se dobiti do 100.000 kuna, ovisno o kreditnoj sposobnosti na rok

24 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 24

27.5.2011 19:36:34


otplate do 60 mjeseci po fikson 1500 do 21.000 eura s rokom kamatnoj stopi od 8,98 posto otplate od 12 do 180 mjeseci, (EKS 10,06% rok otplate od ovisno o iznosu kredita i moguć60 mjeseci). nošću ugovaranja počeka od “Kao i prethodnih godina, tri mjeseca. Kamata na kredit korisnici će se zasiiznosi 8,99 posto godišgurno služiti benen j e . Z a g r e b a č k a fitima koje omobanka u ponudi gućuju navedeni nema poseban načini plaćanamjenski kreU Zabi nemaju nja. Budući da dit za financiraposebne kredite su troškovi ljenje ljetovanja, za ljetovanje ali tovanja poprino kažu da za nude niz pogodnih lično visoki, ovu svrhu granenamjenskih kupnja na rate đanima dobro kredita omogućuje kupnju mogu poslužiti ljetnih aranžmana revolving kreditne dostižnom, a otplatu kartice, putem kojih se ipak lakšom”, smatraju u mogu pokriti sve stavke ljetoPBZ-u. vanja – od troškova smještaja i Kažu kako najveći dio kup- puta, do same potrošnje na ljenje na rate u turističkim agen- tovanju, dok modalitet otplate cijama zauzima kategorija kup- odabire sam korisnik. nje American Express karticom putem obročne otplate kUpNjA ARANŽMANA bez kamata i naknada, jer 70 do “Za ovu svrhu, u slučaju kupnje 90 posto korisnika vrši kupnju turističkih paket-aranžmana, aranžmana i ljetovanja navede- na odabranim prodajnim mjenim načinom plaćanja. Ostatak stima može se koristiti i potročine jednokratne kupnje i kup- šački kredit po Individualnoj nje putem PBZ potrošačkog MasterCard kartici do čak 36 kredita. rata kao i obročna otplata po U Hrvatskoj poštanskoj Maestro, Visa Avenue Mall, banci građani mogu dobiti kre- Individualnoj MasterCard i dit u kunama uz valutnu klau- go! kartici do 12 rata, koja je i zulu vezanu uz euro u iznosu od najpovoljniji način plaćanja

Zaba

ProMo

Kao neprikosnovena kraljica hrvatskog turizma, Opatija već više od 160 godina privlači goste iz čitavog svijeta. Jedan od segmenata u kojima prednjači svakako je bogata i odlično organizirana kongresna ponuda. Opatijski Grand Hotel Adriatic, hotel s najdužom tradicijom u kongresnom turizmu na hrvatskoj obali Jadrana, ove godine slavi velikih 40 godina pružanja usluga kongresnog turizma. Od svečanog otvaranja Kongresne dvorane 1971 god. s kongresom FIS-a (International Ski Federation) do danas Grand Hotel Adriatic s poznatom profesionalnošću, stručnom tehničkom podrškom uspješno posluje na domaćem i međunarodnom tržištu. Do danas je izgradio imidž vrhunskog i pouzdanog partnera u kongresnom poslovanju. Korisnicima je na raspolaganju osam dvorana za sastanke različitog kapaciteta, a dragulj kongresnog centra svakako je najveća dvorana s 550 mjesta, izvedena u obliku amfiteatra , koja ove godine u svibnju slavi svoj 40–ti rođendan. Grand Hotel Adriatic dosad su birale najuglednije domaće i inozemne tvrtke i organizacije, a jedan od skupova međunarodnog značaja u hotelu će se održati i 9. i 10. lipnja. Riječ je o 2011 SEE Management Forumu, međunarodnom savjetovanju koje će okupiti vodeće ekonomiste, poslovne ljude i sveučilišne profesore iz više od deset europskih zemalja. Tema savjetovanja su gospodarski izazovi pred zemljama jugoistočne Europe u idućih deset godina, na putu njihove konačne integracije u Europsku uniju. Organizatori skupa su Hrvatsko društvo ekonomista na čelu s prof. dr. Ljubom Jurčićem te Savez ekonomista Srbije i Poslovna škola Bled (IEDC), jedna od najboljih takve vrste u regiji. Očekuje se dolazak državnog vrha, dok će u panel diskusijama sudjelovati neki od vodećih gospodarstvenika u regiji, poput prvog čovjeka koncerna Agrokor Ivice Todorića i predsjednika uprave INA-e Zoltana Aldotta. www.hotel-adriatic.hr

TURIZAM POSLOVNI DNEVNIK 25

turizam.indd 25

27.5.2011 18:17:05


kreditoM na More

kARTICe Obročna otplata na rate postala je najčešći izvor finaciranja ljetnog odmora FOTOLIA

budući da klijenti kupuju odmah, a plaćaju u ratama i to bez kamata, naknada i dodatnih troškova”, poručuju u Zabi. vALUTNA kAUZULA

Erste banka nudi nekoliko modela nenamjenskih kredita kojima se može financirati ljetovanje. “Riječ je o gotovinskim kreditima uz povoljnu kamatnu stopu, a ukoliko klijent ostvaruje redovita mjesečna primanja preko tekućeg računa otvorenog u

Erste banci u mogućnosti je ostvariti još povoljnije uvjete kreditiranja”, ističu u Ersteu koja je prpšle godine plasirala 30.000 gotovisnkih kredita svih vrsta ukupne vrijednosti od oko 1,8 milijardi kuna. U Raiffeisen

KORISNICI AMEXA NA RASPOLAgANJU IMAJU TRI VRSTE PLAĆANJA NA RATE

banci traje akcija do kraja lipnja tijekom koje građani mogu podići kredit od 1000 eura do 30.000,00 u kunskoj protuvrijednosti obračunato po srednjem tečaju banke za euro važećem na dan korištenja kredita ili od 5000 do 225.000 kuna. Hypo AlpeAdria banka također do kraja lipnja nudi nenamjenske kredite uz valutnu klauzulu u eurima. Riječ je o iznosu kredita od 1500 do 20.000 eura uz rok otplate do devet godine. Kamatna

stopa je od 7,99 posto (EKS 9,65%), a naknada je jedan posto. Također, visina kamate ovisi jeste li klijent banke ili ne. Iz SG-Splitske banke poručuju kako u razdoblju do kraja lipnja značajno raste interes za gotovinske kredite, iako ne mogu potvrditi da klijenti uzimaju kredit isključivo za ljetovanje. “Pretpostavljamo da dio podignutog gotovinskog kredita odvajaju i za tu namjenu. Ipak smatramo da se za ovu namjenu više koriste limiti na tekućim računima i karticama”, kažu u toj banci.

26 POSLOVNI DNEVNIK TURIZAM

turizam.indd 26

27.5.2011 18:17:13

HD_


Vaš hotel u srcu Zagreba…

6(0,1$5,.21*5(6,9-(1§$1-$(9(17,326/291,58§.29,-8,&(%$5

Ljudevita Gaja 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, Tel.: +385 1 4863-555, Fax: + 385 1 4863-550, www.hotel-dubrovnik.hr turizam.indd 27 HD_200x265.indd 1

27.5.2011 5/27/1118:17:15 1:41 PM


Foto: Ivo Pervan turizam.indd 28

27.5.2011 18:17:15

turizam,svibanj  

turizam,listalica,svibanj

turizam,svibanj  

turizam,listalica,svibanj

Advertisement