Page 1

Pouzdani partneri POsEbAN PRIlOG POslOvNOG DNEvNIkA

30. lIPNjA 2011.

ANAlIZA

Papirnati rokovi plaćanja uljepšavaju sliku pouzdani1-7.indd 1

27.6.2011 18:30:09


pouzdani1-7.indd 2

27.6.2011 18:30:11


SADRŽAJ

4

Analiza

25

Papirnato plaćanje pokazuje iskrivljenu sliku likvidnosti u Hrvatskoj

23 Potezi Vlade

Državne tvrtke postale savjesnije i smanjile vrijeme isplate svojih dugovanja

25 Trgovina

Jesu li trgovci glavni generator nelikvidnosti u Hrvatskoj i koliko se stanje promijenilo u odnosu na 2009.

29 IT industrija 7

Pozitivan primjer Infosistema i problemi HG Spota

Metodologija

30 Stav poduzetnika

Kako je izračunat prilagođeni Altman Z-Score koji pokazuje vrijeme naplate potraživanja

Svijet brojki

Iako nelikvidnost postoji stvari se polako poboljšavaju

420 60 milijuna kuna bio je prihod Plave lagune koja je najpouzdaniji partner među velikm tvrtkama

121

dana prosjek je naplate potraživanja u Hrvatskoj u 2010. godini

milijun kuna bio je prihod u 2010. najpouzdanijeg partnera među srednjim tvrtkama, tvrtke Heineken Adria

PRVE DNEVNE POSLOVNE NOVINE U HRVATSKOJ

Glavni urednik: Darko Markušić urednik PrilogA: Vladimir Nišević Uprava: Darko Markušić, Boris Trupčević, Jasna Zemljić, prokuristica: Iva Zanoški Prodaja oglasa: direktorica: Jasna Bibić telefon: 01/6326-016

Autori: Božica Babić, Marija Brnić, Jadranka Dozan, Biserka Ranogajec, Stjepan Škramić GrafiKA: RedPoint – Kristina Nakić FotografiJE: Fotolia, PD i Pixsell Izdavač: Dnevnik d. o. o. Savska cesta 66/10, 10000 Zagreb

telefon: 01/6326-000 telefaks: 01/6326-060 E-mail: redakcija@poslovni.hr Tisak: Tiskara Vjesnik Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

P O U Z DA N I PA RT N E R I P OS LOV N I D N EV N I K 

pouzdani1-7.indd 3

27.6.2011 19:37:11


ANALIZA

Papirnati rokovi plaćanja nude ljepšu sliku od stvarne ‘Statistika’ otežane naplate ne uzima u obzir tehnike koje se nerijetko primjenjuju, od ‘čarobiranja’ s kompenzacijama do odgođenog puštanja faktura Piše: Jadranka Dozan otovo da nema skupa domaćih gospodarstvenika na kojemu se barem ne dotakne problem nelikvidnosti, odnosno nediscipline u plaćanjima. O njemu se govori

G

kao o problemu “broj jedan” za hrvatske poduzetnike jer lanac nelikvidnosti uvelike blokira poslovne aktivnosti, otežava put do kredita (naročito malima), a neplaćanja i znatna prekoračenja rokova plaćanja posredno utječu na smanjenje investicija, kao i

na otvaranje novih radnih mjesta. Kao što je teško reći koliko je, primjerice, upravo nered u toj zoni pridonio lanjskom 25postotnom padu dugoročnih investicija hrvatskih poduzetnika, tako se o stanju kulture (ne)plaćanja i s tim povezane

rizičnosti poslovne suradnje iz javno dostupnih baza podataka za pojedine segmente gospodarstva mogu izvlačiti tek parcijalni zaključci i zapažanja. Prema podacima koje je objedinila tvrtka Avidus, rangirajući tvrtke prema prilagođe-

 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani1-7.indd 4

27.6.2011 18:30:29


Adaptirani Altman z-Score

velikim tvrtkama

Prvi među

Adaptirani Altman z-Score

srednjim tvrtkama

Adaptirani Altman z-Score

24,049

PLAVA LAGUNA D.D.

17732,54

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

3462,47

BINA-FINCOM D.D.

15,742

ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O.

83,03

MEXPO D.O.O.

582,39

PORSCHE ZAGREB D.O.O.

14,095

GLOBALNA HRANA D.O.O.

81,37

KONČAR-ELEKTOINDUSTRIJA D.D.

531,22

TVORNICA DUHANA ZAGREB D.D.

10,710

SUPER SPORT D.O.O.

66,06

PFIZER CROATIA D.D.

513,44

JAPETIĆ D.D.

9,962

JADRANSKI NAFTOVOD D.D.

29.59

MASLINICI D.O.O. RABAC

354,26

NOVA INTELLEGO D.O.O

nom Altmanovu modelu Z-scoreu kao pokazatelju stabilnosti/ rizičnosti, od sto velikih tvrtki njih trideset svoje dobavljače u prosjeku plaća unutar mjesec dana, a čak 80 posto isplaćuje dobavljače unutar šezdeset dana. Dakle, petina ih plaćanja obavlja izvan tog okvira, a podaci o prosječnom vremenu naplate njihovih potraživanja sugeriraju da je problem znatno izraženiji kad su u ulozi vjerovnika. Naime, čak 53 od njih 100 naplatu svojih potraživanja čeka duže od dva mjeseca, unutar jednog mjeseca naplati ih se 28 posto, a prosječno mjesec do dva na naplatu čeka njih 19 posto. specifičnosti sektora

Prejednostavno bi bilo iz toga zaključiti da je kategorija “velikih” u odnosu na druge neto gubitnik priče o nelikvidnosti. Za početak, i unutar te skupine velik je raspon veličine tvrtki mjerene razmjerima prihoda/ rashoda, a na sliku rokova plaćanja uvelike utječe i sektorska struktura, odnosno specifičnosti pojedinih branši (i) glede dinamike plaćanja. Zamjetno je da su, primjerice, u farmaceutici ili građevinskom sektoru prosječni rokovi – i plaćanja dobavljača i naplate potraživanja – mahom duži od 60 dana. Specifičnost trgovine je da se naplata većinom odvija unutar mjesec dana, a plaćanja dobavljačima između mjesec i dva. Specifičnosti

Prvi među

biznisa mogu se pripisati i kraći rokovi (i u naplati i u plaćanjima obveza) kod, primjerice, hotelijera. Međutim, kod niza tvrtki iz različitih branša podatke o rokovima plaćanja treba uzeti s rezervom. Brojke, naime, ne govore mnogo o tehnikama i instrumentima koji se nerijetko i iz raznih motiva primjenjuju pri ugovaranju transakcija. To je jedan od razloga zašto se često stvarna poslovna iskustva prilično razlikuju od (uprosječenih) pokazatelja rokova plaćanja pa je katkad dvojbeno i koliko oni govore o tome koliko je neka tvrtka pouzdan partner. U uvjetima otežane naplate tvrtke se mogu dogovoriti ili pristati da, na primjer, dio računa riješe kompenzacijom ili cesijom. Isto tako “službeni podaci” mogu dati prilično varljivu sliku s obzirom na mogući nemali vremenski odmak isporuke robe i ispostave fakture. U domaćoj se javnosti vezano uz rokove plaćanja zbog svoje veličine i utjecaja na tijekove novca često navodi primjer koncerna Agrokor. Sve njegove sastavnice na popisu velikih tvrtki, prema Avidusovim podacima, plaćanja obavljaju u roku od 30 do 60 dana mada sporadične javne ispovijesti sugeriraju osjetno duže rokove. To je zacijelo barem dije-

Prema podacima Avidusa petina velikih plaća nakon više od 60 dana

lom objašnjivo odgođenim ispostavljanjem faktura. Koliko god razredi plaćanja/naplate potraživanja ne određuju nužno atribut stabilnosti i rizičnosti neke kompanije, ostaje primijetiti da je kod 20-ak najstabilnijih tvrtki prema zbroju parametara Z-scora ujedno i najveća koncentracija tvrtki s najurednijim plaćanjima (do 30 dana). Razinom Z-scorea, kao i lani, među većim tvrtkama prednjači Plava laguna, netipična među hotelijerima po tome što zapravo nema kune kredita. Visoko su na tom popisu zvučna imena poput HTa, Adrisa, Janafa, Ericssona NT, DM-a, Vipneta, ali i dvije zračne luke, dva trgovca automobilima, po jedna kladionica i mesna industrija. provesti zakone

Primjeri nekih tvrtki niskog ranga prema Z-scoreu (npr. oko 1,8 i manje) pak potvrđuju da to ne mora biti relevantan pokazatelj rizičnosti iako je u toj grupi razmjerno veća koncentracija tvrtki s prosječnim rokom plaćanja duljim od 60 dana. Od 10 tvrtki s najmanjim Z-scoreom pet je državnih od kojih su neke sastavnice velikih sustava poput HEP-a i nisu u kategoriji prosječnih rokova plaćanja duljih od dva mjeseca. U cjelini, izvor Avidusovih podataka vjerojatnonudineštobolju sliku (ne)discipline plaćanja od stvarne. U adresiranju glavnih generatora nelikvidnosti u pravilu, međutim, nema suglasja. U začaranom krugu svatko ima svoga neposred-

Prvi među malim tvrtkama

noga krivca ili kočničara. Mali poduzetnici pozvat će se na velike kompanije. Velike upiru prstom na državu, ponajprije u dijelu plaćanja koja ne idu preko državne riznice. U Vladi su pak i prije lanjske akcije skraćivanja rokova plaćanja javnih/državnih poduzeća nerijetko isticali status države kao “neto vjerovnika”, a nakon oveće runde plaćanja zaostalih obveza tih poduzeća mogle su se čuti i prozivke kompanija za “štopanje”. S adresiranjem odgovornosti za raširenost tog problema na svim relacijama stvari su jednostavnije. Ona je u najvećoj mjeri na državi, od koje stvari treba početi rješavati – i vlastitim primjerom i angažiranjem na suzbijanju i/ili sankcioniranju nediscipline plaćanja drugih sektora. Ekonomski analitičar Velimir Šonje s tim u vezi je parafrazirao i političku krilaticu o nultoj toleranciji prema korupciji u nultu toleranciju prema kašnjenju s plaćanjem. Ono je za gospodarstvo i društvo veći problem (i) od korupcije, kaže, jer usporava tokove novca i povećava ukupne rizike. Stoga smatra da nam hitno treba nacionalni akcijski plan za borbu protiv te pošasti. Normativni okvir ni dosad nije bio zapreka za njezino suzbijanje premda dio političkih stranaka, koji u svojim gospodarskim programima igra na kartu borbe protiv nereda u rokovima plaćanja, to pitanje kani rješavati donošenjem zakona. I rokovi plaćanja kao i penaliziranje neplaćanja u ugovornim rokovima već su godinama uređeni Zakonom o obveznim odnosima, ali treba inzistirati na njegovoj provedbi. POUZDANI PARTNERI POSLOVNI DNEVNIK 

pouzdani1-7.indd 5

27.6.2011 18:30:32


Promo

Prvi macroeconomic outlook Hypo banke u rijeci Ovaj projekt dosad je održan devet puta, a ove je godine, osim na nacionalnoj razini, prvi put predstavljen i regionalno, u Osijeku i Rijeci

U

Rijeci je u utorak 7. lipnja Hypo AlpeAdria-Banka organizirala regionalni Macroeconomic Outlook na kojem je direktor Odjela Ekonomskih istraživanja Hrvoje Stojić klijentima banke predstavio dubinsku analizu trenutnog gospodarskog stanja u Hrvatskoj, a prvi put se, uz nacionalne trendove, fokusirao i na turizam i brodogradnju, industrije koje su za regiju Istra i Kvarner vrlo bitne. Na Outolooku su sudjelovali i Constantin Cesnovar, Izvršni direktor Riznice koji je održao energično predavanje “Instrumenti zaštite od valutnog i kamatnog rizika” te po prvi puta Hypo Invest, čiji je član Uprave Matej Modrovčić održao prezentaciju na temu “Investicijski fondovi kao alternativa depozitima”. Prvi Macroeconomic Outlook održan je u ožujku 2007. godine, a otad je izrastao u renomirani događaj velikog gospodarskog značaja na kojem gostuju i uvaženi glavni ekonomisti iz zapadnoeuropskih privatnih bankarskih institucija. Ovaj projekt dosad je održan devet puta, a ove je godine, osim na nacionalnoj razini, prvi put predstavljen i regionalno, u Osijeku i Rijeci. „Hrvatska, nažalost, spada među ona CEE gospodarstva koja se najsporije oporavljaju, a razlozi leže u slaboj domaćoj potra-

pouzdani1-7.indd 6

žnji, mogućem post-izbornom fiskalnom stezanju te ovogodišnjem negativnom doprinosu neto trgovine. Brže provođenje strukturalnih reformi, koordinacija fiskalne i monetarne politike, smanjenje troškova rada i podizanje njegove produktivnosti, povećanje proizvodnje i izvoza neke su od mjera koje treba provesti. U pogledu turizma treba poboljšati marketinšku strategiju, povećati dostupnost, smanjiti parafiskalna davanja te jačati tržišnu segmentaciju i brže usmjeravanje prema ICT kanalima“, izjavio je Stojić. Pružanje dodatne vrijednosti

Ideja o pokretanju Macroeconomic Outlooka realizirana je kada je Hypo Alpe-AdriaBanka uvidjela kako u Hrvatskoj nedostaje kvalitetna, dubinska analiza aktualnih

gospodarskih kretanja i kratkoročnih trendova koji će utjecati i oblikovati hrvatsko gospodarstvo. Ubrzo nakon prvih publikacija, zbog potreba poslovnog planiranja, svoj interes za sudjelovanjem iskazali su klijenti i partneri kao i brojni ostali gospodarski subjekti te institucije. Želja Hypo Alpe-AdriaBanke bila je klijentima pružiti dodanu vrijednost, kakvu konkurentske banke dotad nisu nudile te upravo kroz Macroeconomic Outlook ukazati na mogućnosti, prilike i potencijalne opasnosti koje su pred hrvatskom te regionalnim ekonomijama i na taj način pomoći pri ostvarivanju preduvjeta za dugoročni razvoj gospodarstva i klijenata banke. Osim zanimljivih izlaganja Hrvoja Stojića, na budućim će se prezentacijama nuditi i informacije o

mogućnostima zaštite od financijskih rizika. Investicijski fondovi

Upravo na to osvrnuo se u svome izlaganju Constantin Cesnovar, Izvršni direktor Riznice koji je klijente upoznao s instrumentima zaštite od kamatnog i valutnog rizika, što trenutno predstavlja najveći problem svim korisnicima kredita s valutnom klauzulom. Tako su klijenti saznali nešto više o FX forwardu, FX swapu, kamatnom swapu i kamatnim opcijama. „Iako je potreba za zaštitom od financijskih rizika sveprisutna, a zanimanje sve veće, u upravljanju rizicima ti se instrumenti još premalo koriste i povećavaju ranjivost domaćih tvrtki,” izjavio je Cesnovar. Na kraju je Matej Modrovčić, član Uprave Hypo Alpe-AdriaInvest d.d. prisutne upoznao sa strukturom i potencijalom investicijskih fondova te prednostima koje omogućuju svojim klijentima. „Klijenti koji se odluče ulagati na kraći rok, a pritom im je sigurnost ulaganja veći prioritet od prinosa, odlučit će se za HI-Cash ili HI-Conservative fond. Klijentima koji imaju veća očekivanja u pogledu očekivanog prinosa te su stoga spremniji za nešto viši stupanj rizičnosti na raspolaganju su mješoviti HI-Balanced ili dionički HI-Growth fond u čijem portfelju su dionice najvećih svjetskih tvrtki,“ izjavio je Modrovčić.

27.6.2011 18:30:34


Promo

METODOLOGIJA

Nastojanje ranog spoznavanja opasnosti od krize Kao ulazni kriterij odabira poslovnih subjekata za potrebe analize postavili smo kriterij ostvarivanja sukcesivnoga pozitivnog rezultata unatrag tri fiskalne godine

Z

a potrebe projekta “Pouzdan partner” ove smo godine analizirali skup poslovnih subjekata koji posluju u Republici Hrvatskoj. Kao ulazni kriterij odabira poslovnih subjekata za potrebe analize postavili smo kriterij ostvarivanja sukcesivnoga pozitivnog rezultata unatrag tri fiskalne godine. Razumljiva je premisa ulaznoga kriterija postojanje snage zarađivanja. Uspjeh ovisi o načinu korištenja sredstava koji se uekonomsko-tehničkomsmislu očituje kao način proizvodnje dobara i nove dodane vrijednosti te kao način ostvarivanja prihoda i stvaranja rashoda, odnosno kao snaga zarađivanja. Taj višak predstavlja zaradu u bruto iznosu koji je namijenjen naknadama za korišteni tuđi kapital i povećanju bogatstva kreditora (kamate), poboljšanju općih socijalno gospodarskih

uvjeta rasta i razvoja ili povećanju dobrobiti društva (porezi) te povećanju sposobnosti za daljnje poslovno djelovanje vlasnika (dobitak) u obliku dodatnog ulaganja u poduzeće (zadržani dobitak) ili u obliku korištenja izvan poduzeća (dividende). obilježja modela

Stoga se može zaključiti da snaga zarađivanja predstavlja sposobnost dugotrajnog stvaranja nove dodane vrijednosti i ostvarivanja dobiti jednake razine ili dobiti koja je primjerena potrebama razvitka. Kao

Diskriminacijski modeli signaliziraju strukturalne poremećaje

kriterij rangiranja odabranih poslovnih subjekata uzeli smo pripadajuće vrijednosti adaptiranoga Altmanova diskriminacijskog modela Z’-Score. Obilježje ovoga diskriminacijskog modela, kao i drugih iz iste skupine, jest nastojanje ranog spoznavanja opasnosti od krize. Podrazumijeva se prognoziranje krize i nekoliko godina unaprijed. Diskriminacijski modeli kao što je adaptirani Altmanov model Z’Score signaliziraju strukturalne poremećaje ili, drukčije rečeno, signaliziraju narušavanje sposobnosti za dugotrajno uspješno poslovanje. Međutim, za operativno poslovanje i tekuće odlučivanje zahtijeva se mogućnost pravovremenog uočavanja nesklada koji nastaju tekućim djelovanjem, što znači da se ne pretpostavlja uočavanje već nastalih strukturalnih poremećaja, nego se zahtijeva spoznavanje začetka

procesa narušavanja strukture. Zbog toga se traži mogućnost ocjenjivanja operativnog poslovanja sa stajališta usklađenosti s dinamikom obujma poslovanja. Operativno poslovanje traži ne samo brz uvid u opće stanje, već zahtijeva i precizan uvid u relevantne tekuće strukturne odnose i procesualne interakcije te zahtijeva uvid u svakoj točki dinamike. operativnost

Za potrebe analize “Pouzdan partner” odabrali smo dinamičke pokazatelje prosječnih vremena naplate potraživanja i isplate dobavljača, odnosno pokazatelje relativne važnosti zadržavanja gotovine usmjerene ka spoznavanju položaja poduzeća u oblikovanju konverzacijskog ciklusa. Položaj je značajka otvorenosti poduzeća kao sustava i očituje se prije svega kao pregovaračka snaga poduzeća u odnosima s kupcima i dobavljačima. POUZDANI PARTNERI POSLOVNI DNEVNIK 

pouzdani1-7.indd 7

27.6.2011 18:30:43


100 najvećih tvrtki prema indeksu solventnosti Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010.

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

1.

PLAVA LAGUNA D.D.

419,996.854

353,488.804

66,508.050

24,049

0 - 30 dana

0 - 30 dana

2.

ZRAČNA LUKA ZAGREB D.O.O.

300,566.281

278,284.045

22,282.236

15,742

60+ dana

0 - 30 dana

3.

GLOBALNA HRANA D.O.O.

226,958.305

207,324.297

19,634.008

14,095

0 - 30 dana

0 - 30 dana

4.

SUPER SPORT D.O.O.

273,243.266

152,327.958

120,915.308

10,710

0 - 30 dana

0 - 30 dana

5.

JADRANSKI NAFTOVOD D.D.

468,979.481

334,450.291

134,529.190

9,962

30 - 60 dana

60+ dana

6.

TUBLA TEKSTIL D.O.O.

257,558.643

221,189.616

36,369.027

9,113

30 - 60 dana

30 - 60 dana

7.

ZRAČNA LUKA SPLIT

184,665.603

142,381.705

42,283.898

9,004

30 - 60 dana

0 - 30 dana

8.

ADRIS GRUPA D.D.

666,050.003

175,601.476

490,448.527

8,281

0 - 30 dana

30 - 60 dana

9.

HRVATSKI TELEKOM D.D.

8,325.514.959

6,020.692.445

2,304.822.514

8,062

30 - 60 dana

30 - 60 dana

10.

DM-DROGERIE MARKT D.O.O.

1,589.510.471

1,482.127.839

107,382.632

8,041

0 - 30 dana

0 - 30 dana

11.

ERICSSON NIKOLA TESLA D.D. ZAGREB

1,275.681.480

1,249.714.378

25,967.102

7,447

60+ dana

0 - 30 dana

12.

TOMIĆ & CO D.O.O.

325,233.369

302,866.220

22,367.149

7,162

0 - 30 dana

30 - 60 dana

13.

ADRIATIC CROATIA INTERNATIONAL CLUB D.D.

179,921.234

150,821.266

29,099.968

6,411

0 - 30 dana

0 - 30 dana

14.

FERRERO D.O.O.

487,203.331

445,212.238

41,991.093

6,380

60+ dana

30 - 60 dana

15.

COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O.

961,717.261

870,345.736

91,371.525

6,157

60+ dana

30 - 60 dana

16.

YTRES D.O.O.

326,516.108

258,463.267

68,052.841

6,127

30 - 60 dana

30 - 60 dana

17.

MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O.

966,133.368

921,528.700

44,604.668

6,120

30 - 60 dana

0 - 30 dana

18.

CE-ZA-R D.O.O. ZAGREB

325,010.281

242,936.341

82,073.940

5,978

60+ dana

0 - 30 dana

19.

P.Z. AUTO D.O.O.

1,407.600.200

1,383.118.318

24,481.882

5,868

0 - 30 dana

0 - 30 dana

20.

AUTO HRVATSKA PRODAJNO SERVISNI CENTRI D.O.O.

286,444.162

266,541.333

19,902.829

5,181

30 - 60 dana

30 - 60 dana

21.

VIPNET D.O.O.

3,453.749.158

2,786.818.444

666,930.714

4,927

60+ dana

30 - 60 dana

22.

AWT INTERNATIONAL D.O.O.

838,174.552

815,234.240

22,940.312

4,835

60+ dana

0 - 30 dana

23.

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

170,302.982

119,329.175

50,973.807

4,708

30 - 60 dana

0 - 30 dana

24.

ALSTOM HRVATSKA D.O.O.

359,128.988

290,576.524

68,552.464

4,696

30 - 60 dana

0 - 30 dana

25.

VULKAL D.O.O.

286,139.731

265,737.788

20,401.943

4,610

60+ dana

60+ dana

26.

KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI D.O.O.

1,329.707.710

1,026.141.960

303,565.750

4,599

30 - 60 dana

30 - 60 dana

27.

HS PRODUKT D.O.O.

308,393.828

219,132.833

89,260.995

4,588

0 - 30 dana

30 - 60 dana

28.

ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D.

823,189.283

569,908.392

253,280.891

4,558

60+ dana

60+ dana

29.

FRANCK D.D

726,177.484

662,351.429

63,826.055

4,464

60+ dana

30 - 60 dana

30.

ZRAČNA LUKA DUBROVNIK D.O.O.

184,917.291

155,624.087

29,293.204

4,457

30 - 60 dana

30 - 60 dana

31.

LESNINA H D.O.O.

642,706.779

602,242.884

40,463.895

4,452

0 - 30 dana

30 - 60 dana

32.

METRO CASH & CARRY D.O.O.

2,261.867.651

2,170.421.159

91,446.492

4,429

0 - 30 dana

30 - 60 dana

33.

EUROPATRADE D.O.O.

355,079.770

328,070.755

27,009.015

4,391

30 - 60 dana

0 - 30 dana

34.

SOKOL MARIĆ D.O.O.

342,548.515

314,079.487

28,469.028

4,345

60+ dana

0 - 30 dana

35.

ING-GRAD D.O.O.

192,953.814

159,466.960

33,486.854

4,159

60+ dana

30 - 60 dana

36.

STUDENAC

1,024.157.169

973,285.343

50,871.826

4,132

0 - 30 dana

30 - 60 dana

37.

KARLOVAČKA PIVOVARA D.O.O.

638,466.364

482,658.239

155,808.125

4,115

60+ dana

30 - 60 dana

38.

C.I.O.S. D.O.O.

548,543.522

508,580.159

39,963.363

3,983

60+ dana

30 - 60 dana

39.

ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA D.D.

434,337.775

415,768.817

18,568.958

3,974

60+ dana

30 - 60 dana

40.

KONČAR DISTRIBUTIVNI I SPECIJALNI TRANSFORMATORI D.D.

702,828.317

663,891.396

38,936.921

3,887

30 - 60 dana

0 - 30 dana

41.

VALALTA D.O.O. ROVINJ

177,219.928

152,868.233

24,351.695

3,886

0 - 30 dana

0 - 30 dana

42.

AE&E ĐURO ĐAKOVIĆ TERMOENRGETSKA POSTROJENJA D.O.O.

414,934.793

396,567.555

18,367.238

3,826

30 - 60 dana

30 - 60 dana

43.

BENETTON TEKSTIL D.O.O.

666,126.528

604,236.552

61,889.976

3,696

60+ dana

60+ dana

44.

DUKAT D.D.

1,731.470.718

1,598.575.574

132,895.144

3,612

60+ dana

30 - 60 dana

45.

OMCO CROATIA D.O.O.

265,818.986

217,417.571

48,401.415

3,576

30 - 60 dana

0 - 30 dana

46.

CEDEVITA D.O.O.

343,800.599

302,120.900

41,679.699

3,547

60+ dana

30 - 60 dana

47.

SIEMENS D.D.

914,822.704

887,929.805

26,892.899

3,483

60+ dana

30 - 60 dana

48.

GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.,ZAGREB

326,544.306

307,544.896

18,999.410

3,345

0 - 30 dana

0 - 30 dana

49.

TELEGRA D.O.O.

204,760.068

171.875.112

32,884.956

3,344

60+ dana

30 - 60 dana

50.

VETROPACK STRAŽA TVORNICA STAKLA D.D.

668,061.209

635,988.256

32,072.953

3,250

60+ dana

0 - 30 dana

 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 8

27.6.2011 19:38:06


Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

51.

MONTER- STROJARSKE MONTAŽE D.D.

302,006.968

282,764.491

19,242.477

3,153

60+ dana

60+ dana

52.

HUP-ZAGREB D.D.

182,102.411

153,848.655

28,253.756

3,145

0 - 30 dana

0 - 30 dana

53.

MUCIĆ & CO D.O.O.

733,142.221

704,849.500

28,292.721

3,090

60+ dana

60+ dana

54.

KTC D.D.

1,118.644.881

1,093.193.144

25,451.737

3,024

0 - 30 dana

30 - 60 dana

55.

M SAN GRUPA D.D.

1,692.917.266

1,668.171.105

24,746.161

3,009

30 - 60 dana

0 - 30 dana

56.

KOKA PERADARSKO PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. VARAŽDIN

1,264.701.182

1,245.322.033

19,379.149

2,825

60+ dana

30 - 60 dana

57.

HRVATSKE ŠUME D.O.O.

2,272.163.128

2,236.841.567

35,321.561

2,751

60+ dana

0 - 30 dana

58.

JAMNICA D.D.

1,165.959.284

1,041.918.358

124,040.926

2,734

60+ dana

30 - 60 dana

59.

HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE D.O.O.

534,036.006

508,496.324

25,539.682

2,662

60+ dana

0 - 30 dana

60.

LEDO D.D.

1,140.723.096

1,018.201.758

122,521.338

2,610

30 - 60 dana

30 - 60 dana

61.

ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.

1,146.826.353

1,121.681.964

25,144.389

2,577

60+ dana

60+ dana

62.

ALCA ZAGREB D.O.O.

962,570.606

938,744.534

23,826.072

2,574

60+ dana

30 - 60 dana

63.

KRAŠ,D.D. ZAGREB

903,399.567

869,307.951

34,091.616

2,556

60+ dana

30 - 60 dana

64.

GRAĐA D.D,

398,665.938

379,638.155

19,027.783

2,550

0 - 30 dana

60+ dana

65.

VINDIJA D.D. VARAŽDIN

2,719.019.135

2,685.646.976

33,372.159

2,521

60+ dana

30 - 60 dana

66.

TDR D.O.O.

1,628.947.707

1,166.929.201

462,018.506

2,520

60+ dana

30 - 60 dana

67.

KONZUM D.D.

12,710.921.658

12,181.531.056

529,390.602

2,368

0 - 30 dana

30 - 60 dana

68.

NAŠICECEMENT D.D. NAŠICE

465,816.307

429,361.490

36,454.817

2,348

60+ dana

60+ dana

69.

FLIBA D.O.O.

509,477.799

467,083.262

42,394.537

2,336

0 - 30 dana

30 - 60 dana

70.

BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

584,636.074

515,736.445

68,899.629

2,331

60+ dana

60+ dana

71.

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ D.D.D

500,324.544

461,132.318

39,192.226

2,305

60+ dana

30 - 60 dana

72.

KRKA-FARMA D.O.O.

476,496.208

436,446.609

40,049.599

2,303

60+ dana

60+ dana

73.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.

728,845.540

689,705.853

39,139.687

2,198

60+ dana

30 - 60 dana

74.

KAMGRAD D.O.O.

532,476.072

510,426.860

22,049.212

2,176

60+ dana

30 - 60 dana

75.

KONČAR-INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT D.D.

517,499.679

495,941.547

21,558.132

2,122

60+ dana

60+ dana

76.

MEDIKA D.D.

2,008.469.358

1,982.533.708

25,935.650

2,119

60+ dana

60+ dana

77.

CARLSBERG CROATIA D.O.O.

343,835.192

312,357.989

31,477.203

2,119

60+ dana

30 - 60 dana

78.

NOVI AGRAR D.O.O.

254,481.087

231,898.246

22,582.841

2,085

60+ dana

30 - 60 dana

79.

MEDICAL INTERTRADE D.O.O.

1,530.118.179

1,490.042.416

40,075.763

2,066

60+ dana

60+ dana

80.

OKTAL PHARMA D.O.O.

1,242.908.254

1,219.655.739

23,252.515

2,061

60+ dana

60+ dana

81.

BAUHAUS-ZAGREB K.D.

598,705.236

563,420.138

35,285.098

1,974

0 - 30 dana

30 - 60 dana

82.

TANKERSKA PLOVIDBA D.D.

1,165.805.968

1,083.843.187

81,962.781

1,839

0 - 30 dana

0 - 30 dana

83.

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.

409,459.271

367,355.538

42,103.733

1,723

0 - 30 dana

30 - 60 dana

84.

PBZ CARD D.O.O.

894,988.606

617,998.314

276,990.292

1,682

60+ dana

60+ dana

85.

INSTITUT IGH D.D.

495,699.614

477,166.711

18,532.903

1,649

60+ dana

60+ dana

86.

ZVIJEZDA D.D.

972,365.705

944,869.179

27,496.526

1,643

60+ dana

30 - 60 dana

87.

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE DD

3,540.592.650

3,507.498.517

33,094.133

1,637

0 - 30 dana

30 - 60 dana

88.

KERUM D.O.O.

1,274.479.569

1,185.951.390

88,528.179

1,630

0 - 30 dana

60+ dana

89.

TEHNIKA D.D.

795,517.356

777,260.870

18,256.486

1,592

60+ dana

60+ dana

90.

PLODINE D.D.

2,640.390.230

2,596.898.581

43,491.649

1,407

0 - 30 dana

30 - 60 dana

91.

PLINACRO D.O.O.

648,150.947

488,563.700

159,587.247

1,379

60+ dana

60+ dana

92.

ERSTE CARD CLUB D.D.

633,166.279

556,917.452

76,248.827

1,339

60+ dana

60+ dana

93.

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE D.O.O.

488,123.724

303,931.119

184,192.605

1,316

60+ dana

30 - 60 dana

94.

TE PLOMIN D.O.O.

787,349.483

768,834.475

18,515.008

1,224

60+ dana

60+ dana

95.

ERSTE FACTORING D.O.O.

339,280.205

292,184.769

47,095.436

1,165

60+ dana

0 - 30 dana

96.

TŽV GREDELJ D.O.O.

1,257.541.630

1,165.583.715

91,957.915

1,063

30 - 60 dana

30 - 60 dana

97.

CENTAR ŠKOJO DOO

104,372.951

86,197.137

18,175.814

0,785

30 - 60 dana

30 - 60 dana

98.

AGROKOR D.D.

1,396.280.461

1,184.993.287

211,287.174

0,479

0 - 30 dana

0 - 30 dana

99.

HEP-PROIZVODNJA D.O.O.

3,969.381.309

3,432.581.135

536,800.174

0,257

0 - 30 dana

30 - 60 dana

100.

HEP OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA D.O.O.

1,417.273.187

1,267.478.376

149,794.811

0,154

0 - 30 dana

30 - 60 dana

 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 9

27.6.2011 19:34:18


300 srednjih tvrtki prema indeksu solventnosti Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

1.

HEINEKEN ADRIA D.O.O.

120,976.227

571.879

120,404.348

17732,54

30 - 60 dana

0 - 30 dana

2.

MEXPO D.O.O.

82,138.495

73,046.801

9,091.694

83,03

30 - 60 dana

0 - 30 dana

3..

KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA D.D.

234,587.768

173,072.679

61,515.089

81,37

60+ dana

0 - 30 dana

4..

PFIZER CROATIA D.O.O.

71,387.584

67,759.684

3,627.900

66,06

0 - 30 dana

0 - 30 dana

5.

MASLINICA D.O.O. RABAC

83,389.248

64,948.742

18,440.506

29,59

30 - 60 dana

0 - 30 dana

6.

SANO D.O.O.

147,612.463

119,144.052

28,468.411

28,70

30 - 60 dana

0 - 30 dana

7.

UNIKOMERC-UVOZ D.O.O.

105,215.806

94,894.509

10,321.297

22,60

30 - 60 dana

0 - 30 dana

8.

BASF CROATIA D.O.O.

55,470.416

52,205.203

3,265.213

22,59

60+ dana

0 - 30 dana

9.

SAFIR-TELUR GRADNJA D.O.O.ZAGREB

18,853.170

7,281.116

11,572.054

21,88

30 - 60 dana

0 - 30 dana

10.

HOTEL DUBROVNIK D.D.

43,684.040

33,120.111

10,563.929

20,40

0 - 30 dana

0 - 30 dana

11.

W&P KAMEN D.O.O.

50,292.376

43,865.326

6,427.050

19,44

60+ dana

60+ dana

12.

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE

61,789.746

41,946.022

19,843.724

18,62

30 - 60 dana

0 - 30 dana

13.

ČAKOVEČKI MLINOVI D.D.

153,744.461

135,474.987

18,269.474

17,54

60+ dana

0 - 30 dana

14.

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO DD

37,221.599

26,841.525

10,380.074

17,43

30 - 60 dana

0 - 30 dana

15.

PA-VIN D.O.O.

55,385.106

43,013.264

12,371.842

13,57

30 - 60 dana

0 - 30 dana

16.

TVORNICA STOČNE HRANE D.D. ČAKOVEC

172,533.171

161,452.615

11,080.556

13,47

60+ dana

0 - 30 dana

17.

PITTARELLO EAST D.O.O.

100,012.466

92,785.762

7,226.704

12,34

0 - 30 dana

0 - 30 dana

18.

LEDA D.O.O.

46,561.856

43,371.628

3,190.228

12,23

0 - 30 dana

0 - 30 dana

19.

UNILINE D.O.O.

142,308.324

134,656.286

7,652.038

12,17

30 - 60 dana

30 - 60 dana

20.

ULJANIK D.D.

49,591.611

8,708.605

40,883.006

11,43

0 - 30 dana

60+ dana

21.

HARTMANN D.O.O.

122,539.109

110,732.924

11,806.185

11,25

60+ dana

0 - 30 dana

22.

MAN IMPORTER HRVATSKA D.O.O.

155,081.004

136,133.477

18,947.527

10,42

30 - 60 dana

30 - 60 dana

23.

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE - UPRAVLJANJE I POGON D.O.O.

82,226.982

43,171.615

39,055.367

10,36

60+ dana

0 - 30 dana

24.

PIONEER SJEME D.O.O.

108,112.125

93,481.162

14,630.963

10,28

60+ dana

0 - 30 dana

25.

NEW YORKER CROATIA D.O.O.

228,063.455

173,112.343

54,951.112

9,75

0 - 30 dana

0 - 30 dana

26.

BRANKA D.O.O.

61,431.596

55,848.471

5,583.125

9,40

0 - 30 dana

30 - 60 dana

27.

MICROSOFT HRVATSKA D.O.O.

74,940.214

59,299.507

15,640.707

9,34

60+ dana

0 - 30 dana

28.

BEIERSDORF D.O.O.

257,915.512

227,183.801

30,731.711

9,03

60+ dana

30 - 60 dana

29.

INFODOM DOO

75,666.620

70,476.064

5,190.556

8,79

30 - 60 dana

0 - 30 dana

30.

IREKS AROMA D.O.O.

161,609.682

149,669.414

11,940.268

8,56

60+ dana

30 - 60 dana

31.

HEMPEL D.O.O.

205,504.892

171,826.458

33,678.434

8,50

60+ dana

30 - 60 dana

32.

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB DD

210,700.501

205,667.844

5,032.657

8,26

30 - 60 dana

30 - 60 dana

33.

PERFECTA DOO

59,354.145

46,010.303

13,343.842

8,25

30 - 60 dana

30 - 60 dana

34.

TRGOVINA KRK D.D.

205,392.870

190,504.097

14,888.773

8,15

0 - 30 dana

30 - 60 dana

35.

AUTO-REMETINEC DD

77.284.897

68,726.651

8,558.246

8,08

30 - 60 dana

0 - 30 dana

36.

TERMOPLIN D.D.VARAŽDIN

266,246.276

257,926.130

8,320.146

8,04

30 - 60 dana

0 - 30 dana

37.

DOKA ZAGREB D.O.O.

56,677.452

51,625.193

5,052.259

8,00

60+ dana

0 - 30 dana

38.

BENUSSI D.O.O.

84,286.722

78,633.114

5,653.608

7,93

60+ dana

60+ dana

39.

HENKEL CROATIA D.O.O.

541,488.496

526,160.373

15,328.123

7,92

0 - 30 dana

30 - 60 dana

40.

ENCIAN D.O.O.

55,376.231

48,693.650

6,682.581

7,74

60+ dana

0 - 30 dana

41.

VRUTAK D.O.O.

104,245.942

100,359.310

3,886.632

7,52

0 - 30 dana

30 - 60 dana

42.

DURAN DD

69,570.982

62,167.669

7,403.313

7,42

60+ dana

0 - 30 dana

43.

BLITZ FILM I VIDEO DISTRIBUCIJA D.O.O.

87,584.322

63,323.442

24,260.880

7,31

60+ dana

30 - 60 dana

44.

BIJELIĆ CO D.O.O.

126,896.707

122,407.008

4,489.699

7,26

30 - 60 dana

0 - 30 dana

45.

MBU D.O.O.

72,337.953

63,799.076

8,538.877

7,26

30 - 60 dana

0 - 30 dana

46.

L’OREAL ADRIA D.O.O.

349,006.299

307,286.963

41,719.336

7,20

30 - 60 dana

30 - 60 dana

47.

KONČAR - ELEKTRIČNI APARATI SREDNJEG NAPONA D.D.

54,553.621

43,758.754

10,794.867

7,14

60+ dana

30 - 60 dana

48.

KAMING DD

47,519.917

38,712.808

8,807.109

7,13

60+ dana

30 - 60 dana

49.

TEHNO-ELEKTRO D.O.O.

52,181.650

48,271.012

3,910.638

7,11

60+ dana

30 - 60 dana

50.

EMERSON

115,645.576

112,381.573

3,264.003

7,10

60+ dana

30 - 60 dana

10 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 10

27.6.2011 18:14:04


Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010.

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

51.

PEMO D.O.O.

248,552.691

237,303.402

11,249.289

7,07

0 - 30 dana

30 - 60 dana

52.

KONČAR-INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU D.D.

92,490.570

85,695.492

6,795.078

7,07

60+ dana

0 - 30 dana

53.

IVERPAN D.O.O.

59,492.137

54,853.132

4,639.005

7,06

0 - 30 dana

30 - 60 dana

54.

HOTELI MLINI D.D.

39,011.055

35,379.900

3,631.155

6,97

30 - 60 dana

0 - 30 dana

55.

D.B.T. D.O.O.

76,399.613

72,439.034

3,960.579

6,95

60+ dana

30 - 60 dana

56.

BRODSKA POSAVINA D.D. ZA VODNOGOSPODARSKU DJELATNOST

62,511.039

57,459.254

5,051.785

6,93

60+ dana

30 - 60 dana

57.

HEWLETT - PACKARD D.O.O.

135,385.133

130,919.423

4,465.710

6,90

30 - 60 dana

0 - 30 dana

58.

CHROMOS-SVJETLOST D.O.O.

106,170.153

93,191.514

12,978.639

6,90

60+ dana

30 - 60 dana

59.

24SATA D.O.O.

247,181.890

195,426.116

51,755.774

6,87

30 - 60 dana

30 - 60 dana

60.

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS D.O.O.

64,940.639

59,736.128

5,204.511

6,61

30 - 60 dana

0 - 30 dana

61.

ELEKTROPROJEKT D.D.

64,084.859

53,530.599

10,554.260

6,57

60+ dana

0 - 30 dana

62.

ŽEPOH D.O.O.

127,038.900

118,964.175

8,074.725

6,56

60+ dana

0 - 30 dana

63.

DALMONT DOO

46,488.181

40,713.828

5,774.353

6,53

60+ dana

0 - 30 dana

64.

COMPROM PLUS D.O.O.

91,438.540

66,711.977

24,726.563

6,51

30 - 60 dana

0 - 30 dana

65.

TRADE AIR D.O.O.

50,333.293

43,166.536

7,166.757

6,47

0 - 30 dana

30 - 60 dana

66.

CENTROMETAL D.O.O.

133,765.474

111,972.317

21,793.157

6,46

60+ dana

30 - 60 dana

67.

COMPING D.O.O.

130,504.261

118,214.181

12,290.080

6,45

60+ dana

60+ dana

68.

KONĆAR-MES D.D.

69,503.648

65,530.623

3,973.025

6,39

30 - 60 dana

30 - 60 dana

69.

IVANČICA DD

89,026.585

83,726.040

5,300.545

6,37

60+ dana

0 - 30 dana

70.

COMET D.O.O.

136,974.983

128,736.833

8,238.150

6,36

60+ dana

30 - 60 dana

71.

KVASAC D.O.O.

151,061.927

123,689.095

27,372.832

6,31

60+ dana

30 - 60 dana

72.

AGMAR D.O.O.

137,383.485

96,513.418

40,870.067

6,28

60+ dana

60+ dana

73.

ABBOTT LABORATORIES D.O.O.

96,154.597

88,388.496

7,766.101

6,24

0 - 30 dana

0 - 30 dana

74.

SANCTA DOMENICA D.O.O.

64,713.637

61,119.625

3,594.012

6,24

0 - 30 dana

30 - 60 dana

75.

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.

218,981.134

215,728.334

3,252.800

6,19

60+ dana

0 - 30 dana

76.

PLETER USLUGE

121,965.084

115,083.881

6,881.203

6,15

60+ dana

30 - 60 dana

77.

HELIKOP D.O.O.

93,799.575

87,930.480

5,869.095

6,07

60+ dana

0 - 30 dana

78.

ITALCRO D.O.O.

68,469.535

62,446.029

6,023.506

6,05

60+ dana

30 - 60 dana

79.

KNAUF INSULATION D.O.O.

179,135.893

166,269.293

12,866.600

6,00

60+ dana

30 - 60 dana

80.

AUTO KREŠO TRGOVINA D.O.O.

165,158.227

158,857.627

6,300.600

5,91

30 - 60 dana

30 - 60 dana

81.

SCHRACK TECHNIK D.O.O.

54,852.624

51,311.920

3,540.704

5,82

60+ dana

60+ dana

82.

LA LOG D.O.O.

154,456.326

148,130.345

6,325.981

5,66

60+ dana

30 - 60 dana

83.

KUEHNE & NAGEL D.O.O.

175,485.394

172,364.407

3,120.987

5,61

60+ dana

30 - 60 dana

84.

GEORAD D.O.O.

111,352.675

89,349.780

22,002.895

5,58

60+ dana

60+ dana

85.

ELEKTROKOVINA D.O.O.

59,072.266

54,681.716

4,390.550

5,58

60+ dana

60+ dana

86.

VODOINSTALACIJA DOO

56,516.616

51,377.867

5,138.749

5,57

60+ dana

60+ dana

87.

MCCANN ERICKSON D.O.O.

213,292.206

207,174.741

6,117.465

5,56

60+ dana

60+ dana

88.

INTERMOD D.O.O.

107,116.582

101,898.792

5,217.790

5,53

30 - 60 dana

30 - 60 dana

89.

RB-SUPER METALI D.O.O.

47,477.591

41,067.032

6,410.559

5,43

60+ dana

30 - 60 dana

90.

ZAPREŠIĆANKA D.O.O.

83,093.511

77,390.064

5,703.447

5,39

60+ dana

30 - 60 dana

91.

GRAD-EXPORT

51,642.809

47,565.944

4,076.865

5,33

30 - 60 dana

30 - 60 dana

92.

VIPNET USLUGE D.O.O

176,403.683

95,972.862

80,430.821

5,33

60+ dana

60+ dana

93.

KPMG CROATIA D.O.O. ZA REVIZIJU

62,763.572

47,447.016

15,316.556

5,32

60+ dana

0 - 30 dana

94.

VINKOPROM D.O.O.

149,661.923

137,787.134

11,874.789

5,26

30 - 60 dana

30 - 60 dana

95.

AB GRADNJA D.O.O.

113,614.983

106,675.121

6,939.862

5,22

0 - 30 dana

0 - 30 dana

96.

PROMMING D.O.O. ČAKOVEC

90,898.936

80,560.220

10,338.716

5,15

60+ dana

0 - 30 dana

97..

METALIND DOO

83,073.411

66,333.414

16,739.997

5,14

60+ dana

30 - 60 dana

98.

GUMIIMPEX-GRP D.D.

278,744.004

245,394.113

33,349.891

5,03

60+ dana

30 - 60 dana

99.

WELLMAX D.O.O.

109,586.793

105,841.993

3,744.800

5,02

60+ dana

30 - 60 dana

100.

VIVERA D.O.O.

203,946.699

190,302.032

13,644.667

4,97

30 - 60 dana

30 - 60 dana

11 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 11

27.6.2011 18:14:05


300 srednjih tvrtki prema indeksu solventnosti Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010.

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

101.

NOVI FEROMONT D.O.O.

108,086.749

94,022.887

14,063.862

4,97

30 - 60 dana

30 - 60 dana

102.

VODOGRADNJA RIJEKA D.O.O.

44,488.866

37,039.459

7,449.407

4,97

30 - 60 dana

0 - 30 dana

103.

ISTRAGRAFIKA D.D.

136,784.513

126,805.402

9,979.111

4,96

60+ dana

30 - 60 dana

104.

IBM HRVARSKA D.O.O.

223,782.180

173,676.973

50,105.207

4,95

60+ dana

0 - 30 dana

105.

CANDY HOOVER ZAGREB D.O.O.

82,485.319

76,060.439

6,424.880

4,93

60+ dana

60+ dana

106.

BC INSTITUT ZA OPLEMENJIVANJE I PROIZVODNJU BILJA D.D.

97,045.234

90,092.524

6,952.710

4,92

60+ dana

60+ dana

107.

FIDIFARM D.O.O.

88,697.163

80,763.063

7,934.100

4,90

60+ dana

30 - 60 dana

108.

OLYMPUS D.O.O. ZA TRGOVINU

83,541.211

77,500.263

6,040.948

4,83

60+ dana

60+ dana

109.

FRATEA D.O.O.

72,575.967

68,677.720

3,898.247

4,82

60+ dana

60+ dana

110.

CITY EX D.O.O.

156,909.238

131,871.894

25,037.344

4,79

30 - 60 dana

0 - 30 dana

111.

TMT D.O.O.

71,346.904

56,875.810

14,471.094

4,78

30 - 60 dana

0 - 30 dana

112.

ALLES D.O.O.

127,668.126

123,645.158

4,022.968

4,74

60+ dana

60+ dana

113.

MIPCRO D.O.O.

59,097.396

54,010.509

5,086.887

4,72

60+ dana

30 - 60 dana

114.

SOLANA PAG D.D.

73,656.203

64,046.021

9,610.182

4,72

60+ dana

0 - 30 dana

115.

MONTMONTAŽA .D.D ZA INŽENJERING I IZGRADNJU

74,079.012

65,140.973

8,938.039

4,71

60+ dana

30 - 60 dana

116.

ORBICO MAZIVA D.O.O.

101,951.707

98,467.411

3,484.296

4,69

60+ dana

30 - 60 dana

117.

LOGISTA D.O.O. RIJEKA

170,234.987

166,063.902

4,171.085

4,67

30 - 60 dana

30 - 60 dana

118.

BAUMIT - GRAĐEVINSKI MATERIJALI D.O.O.

112,298.990

106,103.525

6,195.465

4,64

60+ dana

60+ dana

119.

AUTO KUĆA GAŠPEROV D.O.O.

93,335.257

89,004.813

4,330.444

4,63

0 - 30 dana

0 - 30 dana

120.

SAIPEM MEDITERAN USLUGE D.O.O.

119,808.695

114,732.435

5,076.260

4,63

60+ dana

60+ dana

121.

DRVODJELAC D.O.O.

115,976.086

106,019.879

9,956.207

4,50

30 - 60 dana

0 - 30 dana

122.

FDS-TRGOVINA D.O.O.

66,034.417

58,959.475

7,074.942

4,48

60+ dana

60+ dana

123.

DECOSPAN MATO FURNIR D.O.O.

81,375.343

75,302.403

6,072.940

4,46

30 - 60 dana

0 - 30 dana

124.

EUROTRADE D.O.O.

269,345.056

259,426.876

9,918.180

4,45

30 - 60 dana

30 - 60 dana

125.

PALMA D.O.O.

53,079.802

48,125.681

4,954.121

4,44

60+ dana

30 - 60 dana

126.

GRADATIN D.O.O.

81,557.304

74,590.423

6,966.881

4,38

30 - 60 dana

60+ dana

127.

OSMICA D.O.O.

63,780.920

49,545.858

14,235.062

4,37

0 - 30 dana

60+ dana

128.

BLITZ - CINESTAR D.O.O.

100,642.424

72,530.113

28,112.311

4,34

30 - 60 dana

60+ dana

129.

VICTA D.O.O.

50,899.967

44,751.515

6,148.452

4,33

0 - 30 dana

30 - 60 dana

130.

DISTRI-PRESS

295,896.760

284,473.710

11,423.050

4,32

30 - 60 dana

30 - 60 dana

131.

NOVO NORDISK HRVATSKA D.O.O.

201,292.564

190,982.917

10,309.647

4,29

60+ dana

60+ dana

132.

TIM KABEL D.O.O.

135,024.745

124,460.121

10,564.624

4,27

60+ dana

30 - 60 dana

133.

HITTNER D.O.O.

34,346.672

30,358.194

3,988.478

4,25

0 - 30 dana

30 - 60 dana

134.

NYCOMED D.O.O.

77,805.722

72,149.966

5,655.756

4,24

60+ dana

60+ dana

135.

MB FRIGO GRUPA D.O.O.

104,804.275

96,795.601

8,008.674

4,24

60+ dana

60+ dana

136.

PNEUMATIK D.O.O.

163,708.689

152,988.439

10,720.250

4,19

60+ dana

60+ dana

137.

KONČAR-METALNE KONSTRUKCIJE D.D.

173,913.996

163,457.317

10,456.679

4,18

60+ dana

30 - 60 dana

138.

TEHNIČKO REMONTNI CENTAR ZAGREB D.O.O.

113,482.359

107,226.777

6,255.582

4,17

0 - 30 dana

0 - 30 dana

139.

SARAĐEN D.O.O.

86,774.907

80,787.637

5,987.270

4,16

60+ dana

30 - 60 dana

140.

TOKIĆ D.O.O.

185,918.495

164,995.831

20,922.664

4,15

60+ dana

30 - 60 dana

141.

ŠERIF EXPORT-IMPORT D.O.O.

116,354.175

112,410.848

3,943.327

4,10

0 - 30 dana

0 - 30 dana

142.

AQUA-PROMET D.O.O.

66,942.032

56,235.074

10,706.958

4,10

60+ dana

60+ dana

143.

GASTRO GRUPA D.O.O.

34,524.047

28,932.086

5,591.961

4,10

60+ dana

60+ dana

144.

BEGAMONT D.O.O.

44,630.908

40,979.291

3,651.617

4,05

60+ dana

60+ dana

145.

LIFT MODUS D.O.O.

52,545.653

47,729.820

4,815.833

4,03

60+ dana

30 - 60 dana

146.

ĐURO ĐAKOVIĆ-ZAVARENE POSUDE D.D.

69,032.254

62,220.956

6,811.298

3,98

30 - 60 dana

0 - 30 dana

147.

INDUSTROOPREMA D.O.O.

49,275.083

44,782.004

4,493.079

3,97

60+ dana

60+ dana

148.

CESTE D.D.

111,792.905

104,081.640

7,711.265

3,94

60+ dana

30 - 60 dana

149.

EXPORTDRVO D.D.

474,282.132

466,450.006

7,832.126

3,93

30 - 60 dana

30 - 60 dana

150.

RIMC D.O.O.

28,980.685

25,469.775

3,510.910

3,92

60+ dana

30 - 60 dana

12 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 12

27.6.2011 18:14:06


Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010.

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

151.

TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ D.O.O.

59,845.008

53,799.907

6,045.101

3,91

30 - 60 dana

0 - 30 dana

152.

STUBLIĆ IMPEX D.O.O.

104,412.670

99,.030.153

5,382.517

3,91

60+ dana

30 - 60 dana

153.

RS METALI D.D.

39,004.935

35,179.731

3,825.204

3,87

60+ dana

30 - 60 dana

154.

FOKUS D.O.O.

191,161.703

182,045.215

9,116.488

3,86

60+ dana

30 - 60 dana

155.

METAL PRODUCT

44,800.144

39,782.699

5,017.445

3,85

60+ dana

60+ dana

156.

TRGOCENTAR D.O.O.

239,914.811

233,899.667

6,015.144

3,81

30 - 60 dana

60+ dana

157.

AUTOWILL D.O.O.

153,301.369

149,615.886

3,685.483

3,80

0 - 30 dana

30 - 60 dana

158.

TIA PARTNER D.O.O.

127,989.145

123,689.080

4,300.065

3,79

30 - 60 dana

60+ dana

159.

MONTELEKTRO D.O.O.

81,726.701

75,082.634

6,644.067

3,78

60+ dana

30 - 60 dana

160.

MAKROMIKRO D.O.O.

111,514.084

108,232.096

3,281.988

3,76

60+ dana

60+ dana

161.

CHROMOS AGRO D.D.

164,272.025

160,814.135

3,457.890

3,76

60+ dana

60+ dana

162.

MAX BÖGL - TEHNOBETON D.O.O.

13,243.055

6,332.537

6,910.518

3,75

0 - 30 dana

30 - 60 dana

163.

KAPITEL D.O.O.

34,245.677

29,211.329

5,034.348

3,73

60+ dana

60+ dana

164.

GEALAN D.O.O

104,642.134

99,151.100

5,491.034

3,73

60+ dana

60+ dana

165.

STRIDON-PROMET D.O.O.

325,400.203

321,525.584

3,874.619

3,71

30 - 60 dana

60+ dana

166.

VODOPRIVREDA ZAGREB DD

85,483.236

73,196.186

12,287.050

3,70

0 - 30 dana

30 - 60 dana

167.

SOLARIS D.O.O.

557,274.945

540,430.694

16,844.251

3,68

0 - 30 dana

0 - 30 dana

168.

LPT D.O.O.

173,577.373

150,081.974

23,495.399

3,65

60+ dana

30 - 60 dana

169.

KRALJ COMMERCE D.O.O.

97,656.764

91,258.210

6,398.554

3,64

0 - 30 dana

60+ dana

170.

BAKMAZ D.O.O. ZADAR

221,182.966

216,405.800

4,777.166

3,61

0 - 30 dana

30 - 60 dana

171.

RAVLIĆ UTD

105,447.366

98,740.661

6,706.705

3,59

30 - 60 dana

0 - 30 dana

172.

VODOSKOK D.D.

169,192.385

164,285.306

4,907.079

3,59

60+ dana

60+ dana

173.

OMEGA D.O.O.

58,387.153

54,294.353

4,092.800

3,56

60+ dana

60+ dana

174.

METIS - ZA SAKUPLJANJE, RECIKLAŽU I TRGOVINU OTPADAKA

199,790.411

175,962.117

23,828.294

3,54

60+ dana

30 - 60 dana

175.

IGEPA-PLANA PAPIRI D.O.O.

130,798.806

125,231.476

5,567.330

3,53

60+ dana

60+ dana

176.

GRAĐEVINARSTVO STIPIĆ

71,439.120

67,824.717

3,614.403

3,45

30 - 60 dana

60+ dana

177.

MAGMA D.O.O.

32,591.934

28,623.210

3,968.724

3,41

60+ dana

30 - 60 dana

178.

CESTING D.O.O.

89,387.718

84,939.762

4,447.956

3,40

60+ dana

30 - 60 dana

179.

VM 2 D.O.O.

104,866.212

100,922.638

3,943.574

3,37

60+ dana

60+ dana

180.

COMPUTECH D.O.O.

99,360.379

78,478.990

20,881.389

3,36

60+ dana

30 - 60 dana

181.

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.

195,865.244

189,290.771

6,574.473

3,32

60+ dana

60+ dana

182.

AQUAESTIL PLUS D.O.O.

88,022.905

83,218.143

4,804.762

3,32

60+ dana

30 - 60 dana

183.

KUDELIĆ D.O.O. ZA ROIZVODNJU

73,547.869

69,838.686

3,709.183

3,31

60+ dana

60+ dana

184.

PAN PEK D.O.O.

129,387.846

113,433.739

15,954.107

3,28

30 - 60 dana

30 - 60 dana

185.

EKO MEĐIMURJE D.D.

197,710.467

192,326.530

5,383.937

3,22

30 - 60 dana

30 - 60 dana

186.

CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O.

104,469.173

90,677.613

13,791.560

3,21

60+ dana

0 - 30 dana

187.

AGROPROTEINKA D.D.

127,474.277

104,185.422

23,288.855

3,18

30 - 60 dana

30 - 60 dana

188.

JADROAGENT D.D.

48,391.947

40,370.803

8,021.144

3,14

60+ dana

60+ dana

189.

MEDIA PUBLICUM D.O.O.

9,749.742

4,253.166

5,496.576

3,13

60+ dana

60+ dana

190.

DERMA DD

87,932.035

83,325.867

4,606.168

3,11

60+ dana

30 - 60 dana

191.

UNEX MPG D.O.O.

379,525.877

364,654.835

14,871.042

3,10

60+ dana

60+ dana

192.

KATAPULT D.O.O.

62,506.205

58,001.212

4,504.993

3,10

60+ dana

60+ dana

193.

CESTE KARLOVAC D.D.

75,993.297

72,495.063

3,498.234

3,07

60+ dana

60+ dana

194.

ALPLA D.O.O.

144,676.177

139,088.280

5,587.897

3,06

60+ dana

60+ dana

195.

COLOR EMAJL D.O.O.

77,216.985

69,782.238

7,434.747

3,06

60+ dana

30 - 60 dana

196.

VAMACO M.V. D.O.O.

185,837.833

176,815.714

9,022.119

3,05

60+ dana

60+ dana

197.

MESSER CROATIA PLIN D.O.O.

190,997.086

157,684.526

33,312.560

3,05

60+ dana

30 - 60 dana

198.

VINDON D.O.O.

150,575.419

146,522.518

4,052.901

3,03

60+ dana

60+ dana

199.

MEDI-LAB D.O.O.

163,753.524

153,439.953

10,313.571

3,00

60+ dana

60+ dana

200.

FEROKOTAO D.O.O.

81,836.332

76,479.966

5,356.366

2,98

30 - 60 dana

60+ dana

13 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 13

27.6.2011 18:14:06


300 srednjih tvrtki prema indeksu solventnosti Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010.

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

201.

INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD D.D.

60,374.810

56,822.826

3,551.984

2,97

60+ dana

60+ dana

202.

GRAFIČAR DD

95,571.963

91,790.906

3,781.057

2,96

60+ dana

30 - 60 dana

203.

ZM-MONTAG D.O.O.

171,155.157

158,117.941

13,037.216

2,95

60+ dana

60+ dana

204.

CROZ D.O.O.

60,614.080

49,588.784

11,025.296

2,94

60+ dana

0 - 30 dana

205.

HARBURG-FREUDENBERGER BELIŠĆR D.O.O.

211,644.380

207,705.676

3,938.704

2,90

0 - 30 dana

30 - 60 dana

206.

CEDAR D.O.O.

117,060.071

108,784.856

8,275.215

2,88

60+ dana

60+ dana

207.

EOS Z D.O.O

94,973.497

76,628.704

18,344.793

2,84

30 - 60 dana

60+ dana

208.

AUTO HRVATSKA D.D.

104,395.869

47,808.474

56,587.395

2,82

0 - 30 dana

30 - 60 dana

209.

INTRONIC D.O.O.

167,008.705

157,743.326

9,265.379

2,81

60+ dana

60+ dana

210.

CESTAR D.O.O.

91,246.249

85,176.546

6,069.703

2,77

60+ dana

60+ dana

211.

STORM COMPUTERS D.O.O.

64,438.332

60,703.987

3,734.345

2,75

60+ dana

30 - 60 dana

212.

RADEŽ D.D.

86,520.939

82,208.422

4,312.517

2,74

60+ dana

30 - 60 dana

213.

NOVI ŽITAR D.O.O.

47,358.862

42,811.820

4,547.042

2,73

60+ dana

0 - 30 dana

214.

BIDD-SAMOBOR D.O.O.

78,537.144

69,030.812

9,506.332

2,70

60+ dana

60+ dana

215.

STRIZIVOJNA HRAST D.O.O. PROIZVODNJA I TRGOVINA DRVOM

82,604.299

79,403.480

3,200.819

2,70

30 - 60 dana

60+ dana

216.

JADRANKA DD

36,527.684

30,986.650

5,541.034

2,69

0 - 30 dana

0 - 30 dana

217.

MEDIC D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE

143,085.463

129,081.128

14,004.335

2,68

60+ dana

60+ dana

218.

GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.

110,998.631

106,414.666

4,583.965

2,62

60+ dana

60+ dana

219.

DIV D.O.O. TVORNICA VIJAKA

247,318.283

219,749.917

27,568.366

2,61

60+ dana

30 - 60 dana

220.

ELKOM D.O.O.

161,605.637

153,430.743

8,174.894

2,60

60+ dana

60+ dana

221.

TROMONT D.O.O.

268,016.926

219,127.270

48,889.656

2,59

60+ dana

60+ dana

222.

CROATIA-TEHNIČKI PREGLEDI D.O.O.

50,969.837

41,418.750

9,551.087

2,59

0 - 30 dana

0 - 30 dana

223.

ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O.

30,405.335

26,793.052

3,612.283

2,52

30 - 60 dana

0 - 30 dana

224.

VODOTEHNIKA D.D.

121,282.271

117,034.532

4,247.739

2,49

60+ dana

60+ dana

225.

KALI TUNA D.O.O.

172,348.998

142,316.791

30,032.207

2,49

0 - 30 dana

30 - 60 dana

226.

TISKARA ZAGREB D.O.O.

165,238.683

148,745.128

16,493.555

2,48

60+ dana

0 - 30 dana

227.

OFFERTISSIMA D.O.O.

79,064.445

72,035.644

7,028.801

2,47

0 - 30 dana

60+ dana

228.

MURAPLAST D.O.O.

130,965.285

123,783.765

7,181.520

2,43

30 - 60 dana

30 - 60 dana

229.

OSTREA D.O.O. ZA PRERADU RIBE

50,186.927

34,090.749

16,096.178

2,37

30 - 60 dana

60+ dana

230.

MANA MODA D.O.O.

220,674.490

217,254.170

3,420.320

2,37

0 - 30 dana

60+ dana

231.

ĐURKIN D.O.O.

133,928.482

119,242.731

14,685.751

2,35

60+ dana

60+ dana

232.

EXOR INFORMATIČKI INŽENJERING D.O.O.

139,461.729

123,939.209

15,522.520

2,35

60+ dana

60+ dana

233.

KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI

162,490.806

149,907.367

12,583.439

2,35

60+ dana

30 - 60 dana

234.

IND-EKO D.O.O.

42,844.695

39,520.243

3,324.452

2,35

60+ dana

0 - 30 dana

235.

IN2 D.O.O.

86,048.350

73,739.504

12,308.846

2,33

60+ dana

30 - 60 dana

236.

PEEK & CLOPPENBURG D.O.O.

143,269.172

138,712.365

4,556.807

2,32

0 - 30 dana

30 - 60 dana

237.

BENZ D.O.O

116,968.320

112,363.077

4,605.243

2,30

0 - 30 dana

60+ dana

238.

ZLATNI OTOK D.D.

51,294.046

46,075.322

5,218.724

2,30

0 - 30 dana

30 - 60 dana

239.

LAGERMAX TIMESPED D.O.O.

15,785.007

10,523.207

5,261.800

2,29

60+ dana

0 - 30 dana

240.

LIPAPROMET

88,031.276

80,587.274

7,444.002

2,28

60+ dana

60+ dana

241.

CB&I LUMMUS S.R.O.-PODRUŽNICA ZAGREB

349,508.833

340,089.694

9,419.139

2,28

0 - 30 dana

60+ dana

242.

CROATIAŠPED DD

23,028.176

17,539.323

5,488.853

2,26

60+ dana

60+ dana

243.

MICK D.O.O.

140,257.348

131,500.238

8,757.110

2,26

60+ dana

60+ dana

244.

BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, PODRUŽNICA U HRVATSKOJ

1,191.921.064

708,780.450

483,140.614

2,22

0 - 30 dana

0 - 30 dana

245.

PIRAMIDA D.D.

55,019.125

51,469.074

3,550.051

2,20

60+ dana

30 - 60 dana

246.

FILIP TRADE D.O.O.

104,063.938

96,775.438

7,288.500

2,13

60+ dana

60+ dana

247.

C.I.A.K. D.O.O.

195,906.823

180,375.976

15,530.847

2,13

60+ dana

60+ dana

248.

NEVA D.O.O.

134,489.327

90,167.967

44,321.360

2,13

60+ dana

30 - 60 dana

249.

NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O.

188,313.537

166,095.044

22,218.493

2,07

30 - 60 dana

30 - 60 dana

250.

FERMOPROMET D.O.O.

208,871.469

204,589.417

4,282.052

2,05

60+ dana

60+ dana

14 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 14

27.6.2011 18:14:07


Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010.

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

251.

JADRANKA KAMPOVI D.O.O

28,625.538

23,868.319

4,757.219

2,00

0 - 30 dana

0 - 30 dana

252.

NIRD D.O.O.

57,910.056

51,074.722

6,835.334

2,00

60+ dana

30 - 60 dana

253.

EPIMA D.O.O.

27,939.558

17,582.214

10,357.344

1,97

60+ dana

60+ dana

254.

CRESANKA D.D.

67,770.982

63,537.281

4,233.701

1,97

0 - 30 dana

30 - 60 dana

255.

ZAGREBTRANS

110,578.219

103,949.539

6,628.680

1,96

0 - 30 dana

0 - 30 dana

256.

AGROLAGUNA DD

120,971.861

96,669.110

24,302.751

1,89

0 - 30 dana

60+ dana

257.

LAPOR D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU I USLUGE

94,817.634

75,475.049

19,342.585

1,87

60+ dana

0 - 30 dana

258.

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA OSATINA

182,542.481

168,366.446

14,176.035

1,86

30 - 60 dana

60+ dana

259.

ADRIA-MAR BRODGRADNJA D.O.O.

173,156.720

118,974.816

54,181.904

1,85

0 - 30 dana

0 - 30 dana

260.

GAVRILOVIĆ POLJOPRIVREDA D.O.O.

124,687.743

119,719.600

4,968.143

1,82

30 - 60 dana

60+ dana

261.

CESTE RIJEKA D.O.O.

75,346.507

71,315.066

4,031.441

1,81

30 - 60 dana

30 - 60 dana

262.

ROBERTO PLUS D.O.O.

92,207.646

88,306.793

3,900.853

1,80

60+ dana

60+ dana

263.

LAGUNA NOVIGRAD DD

84,946.581

74,624.728

10,321.853

1,80

0 - 30 dana

0 - 30 dana

264.

FEROIMPEX AUTOMOBILSKA TEHNIKA D.O.O.

56,929.880

51,490.386

5,439.494

1,78

30 - 60 dana

30 - 60 dana

265.

VALOVITI PAPIR DUNAPACK D.O.O.

160,324.555

151,508.927

8,815.628

1,77

60+ dana

30 - 60 dana

266.

ELUSAR D.O.O.

10,605.301

6,728.760

3,876.541

1,77

60+ dana

60+ dana

267.

LJEKARNE PRIMA PHARME

267,077.488

259,585.043

7,492.445

1,73

60+ dana

60+ dana

268.

MÜLLER TRGOVINA ZAGREB D.O.O.

330,746.891

317,705.372

13,041.519

1,72

0 - 30 dana

60+ dana

269.

SPECTRA MEDIA D.O.O.

47,217.441

29,327.729

17,889.712

1,68

30 - 60 dana

0 - 30 dana

270.

ATLANTIC GRUPA DD

277,528.269

85,392.415

192,135.854

1,65

30 - 60 dana

0 - 30 dana

271.

OVERSEAS TRADE CO.LTD. D.O.O.

84,701.177

78,714.761

5,986.416

1,57

60+ dana

30 - 60 dana

272.

EURODUHAN D.D.

162,889.401

126,602.600

36,286.801

1,56

30 - 60 dana

0 - 30 dana

273.

HOTELI CAVTAT D.D.

79,702.905

76,430.945

3,271.960

1,54

60+ dana

0 - 30 dana

274.

LANA-KARLOVAČKA TISKARA D.D.

76,466.038

71,973.939

4,492.099

1,52

60+ dana

0 - 30 dana

275.

SPORTINA DOO

306,335.207

302,608.137

3,727.070

1,44

0 - 30 dana

60+ dana

276.

MARINE KAŠTELA DOO

27,374.996

21,687.105

5,687.891

1,41

30 - 60 dana

0 - 30 dana

277.

GORTAN-ZADAR D.O.O.

155,847.786

148,945.482

6,902.304

1,38

60+ dana

60+ dana

278.

EKO-FLOR PLUS D.O.O.

94,018.584

90,538.264

3,480.320

1,35

60+ dana

60+ dana

279.

DOK-ING DOO

190,736.458

182,457.314

8,279.144

1,32

60+ dana

30 - 60 dana

280.

PET-PROM D.O.O

122,008.429

118,497.378

3,511.051

1,28

60+ dana

60+ dana

281.

POLA TEXTILE D.O.O.

37,796.661

34,077.936

3,718.725

1,28

30 - 60 dana

0 - 30 dana

282.

LOCAT CROATIA D.O.O.

148,658.601

123,603.449

25,055.152

1,27

60+ dana

0 - 30 dana

283.

DRAVA INTERNATIONAL D.O.O.

160,471.814

141,406.888

19,064.926

1,26

30 - 60 dana

60+ dana

284.

EMPORION D.O.O.

31,998.567

10,194.151

21,804.416

1,25

60+ dana

30 - 60 dana

285.

AQUAE VIVAE D.D.

27,948.624

22,085.625

5,862.999

1,24

60+ dana

60+ dana

286.

HOSPITALIJA TRGOVINA D.O.O.

95,235.801

89,671.492

5,564.309

1,23

60+ dana

60+ dana

287.

OSIMPEX DOO

44,125.273

38,106.678

6,018.595

1,23

60+ dana

60+ dana

288.

BRODOSPAS DD

219,416.210

209,146.593

10,269.617

1,14

60+ dana

0 - 30 dana

289.

FELIX DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET

265,450.165

259,958.946

5,491.219

1,01

30 - 60 dana

60+ dana

290.

HOTELI BAŠKA D.D.

80,549.500

76,331.090

4,218.410

0,95

0 - 30 dana

0 - 30 dana

291.

CONEX TRADE D.O.O.

48,634.458

43,550.027

5,084.431

0,85

30 - 60 dana

30 - 60 dana

292.

MARINA DALMACIJA D.O.O.

59,179.350

54,109.426

5,069.924

0,79

30 - 60 dana

0 - 30 dana

293.

RAIFFEISEN FACTORING D.O.O.

123,005.028

85,297.012

37,708.016

0,74

0 - 30 dana

0 - 30 dana

294.

PRVI FAKTOR D.O.O.

136,744.291

123,735.870

13,008.421

0,72

60+ dana

60+ dana

295.

NEXE GRUPA D. D.

155,304.558

150,509.516

4,795.042

0,72

60+ dana

30 - 60 dana

296.

EURO STRUCTOR D.O.O.

104,910.069

99,606.739

5,303.330

0,69

30 - 60 dana

0 - 30 dana

297.

UGO GRUPA D.O.O.ZAGREB

57,893.466

53,834.078

4,059.388

0,42

0 - 30 dana

60+ dana

298.

EUROAGRAM TIS D.O.O.

135,120.932

130,365.738

4,755.194

0,38

30 - 60 dana

60+ dana

299.

PARON, D.O.O.

102,785.271

91,133.930

11,651.341

0,23

30 - 60 dana

60+ dana

300.

T.P.M. D.O.O. POJATNO

29,631.058

22,996.071

6,634.987

0,04

30 - 60 dana

60+ dana

15 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 15

27.6.2011 18:14:07


300 malih tvrtki prema indeksu solventnosti Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010.

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010.

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010.

1.

BINA-FINCOM D.D.

8,152.882

2,440.002

5,712.880

3462,47

NM

0 - 30 dana

2.

PORSCHE ZAGREB D.O.O.

24,908.667

10,951.368

13,957.299

582,39

60+ dana

0 - 30 dana

3.

TAJNIK D.O.O.

4,818.172

14.616

4,803.556

531,22

NM

30 - 60 dana

4.

TVORNICA DUHANA ZAGREB D.D.

59,879.278

2,310.464

57,568.814

513,44

60+ dana

0 - 30 dana

5.

JAPETIĆ D.D.

23,067.797

763.746

22,304.051

354,26

0 - 30 dana

0 - 30 dana

6.

NOVA INTELLEGO D.O.O.

6,199.130

356.136

5,842.994

264,25

60+ dana

0 - 30 dana

7.

PRAEVISIO D.O.O.

3,118.729

63.502

3,055.227

252,31

NM

60+ dana

8.

UNIKOMERC DD

35,279.457

25,950.966

9,328.491

88,04

30 - 60 dana

0 - 30 dana

9.

IDILA D.O.O.

8,990.300

1,774.270

7,216.030

59,64

30 - 60 dana

0 - 30 dana

10.

GALEB D.O.O. ZA KONZALTING I INŽENJERING

54.356.858

735.924

53,620.934

54,19

0 - 30 dana

0 - 30 dana

11.

AUTO KREŠO NEKRETNINE D.O.O.

8,250.677

4,076.437

4,174.240

53,15

60+ dana

0 - 30 dana

12.

GRAĐEVINSKI ZEMLJENI RADOVI NIKAŠ

5,431.955

2,515.625

2,916.330

43,93

60+ dana

30 - 60 dana

13.

ACI GRUPA D.D.

8,662.322

157.025

8,505.297

36,31

0 - 30 dana

60+ dana

14.

NIKMARK D.O.O.

5,445.582

1,326.318

4,119.264

34,16

0 - 30 dana

0 - 30 dana

15.

NAVING D.O.O.

7,916.850

654.152

7,262.698

29,16

0 - 30 dana

0 - 30 dana

16.

IVAMIL D.O.O.

5,482.234

1,342.664

4,139.570

28,53

30 - 60 dana

0 - 30 dana

17.

GTM-GAVAN D.O.O.

18,464.703

15,545.633

2,919.070

28,41

60+ dana

0 - 30 dana

18.

IBEROSTAR ADRIATICA D.O.O.

7,498.132

3,106.298

4,391.834

24,98

60+ dana

0 - 30 dana

19.

BELVEDER NEKRETNINE D.O.O. RIJEKA

3,519.927

105.286

3,414.641

22,85

NM

0 - 30 dana

20.

HATTRICK D.O.O.

75,507.035

58,512.978

16,994.057

22,26

0 - 30 dana

0 - 30 dana

21.

ASTRAZENECA D.O.O.

63,838.178

58,800.517

5,037.661

21,11

0 - 30 dana

0 - 30 dana

22.

RO.BA.GO. D.O.O.

6,611.081

3,571.442

3,039.639

20,93

60+ dana

0 - 30 dana

23.

SPLIT PILOT D.O.O.

7,705.389

3,089.581

4,615.808

18,80

60+ dana

0 - 30 dana

24.

ASTORIA D.O.O.

8,469.290

2,968.786

5,500.504

18,56

0 - 30 dana

0 - 30 dana

25.

POINT D.O.O.

8,017.619

5,037.020

2,980.599

17,99

60+ dana

0 - 30 dana

26.

IN TECH D.O.O.

7,522.469

4,379.648

3,142.821

17,75

0 - 30 dana

0 - 30 dana

27.

SCH-SISTEM D.O.O.

7,773.468

2,994.810

4,778.658

17,21

60+ dana

0 - 30 dana

28.

INTERŠPED VUKOVAR D.O.O.

12,713.304

7,163.955

5,549.349

16,87

30 - 60 dana

0 - 30 dana

29.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŽURIĆ I PARTNERI

19,997.837

12,208.854

7,788.983

16,46

60+ dana

0 - 30 dana

30.

I.DŽ. J.T.D.

36,619.292

21,063.357

15,555.935

16,23

0 - 30 dana

0 - 30 dana

31.

JAVNI BILJEŽNIK, MIRJANA BORIĆ

7,635.208

2,667.248

4,967.960

15,55

30 - 60 dana

0 - 30 dana

32.

DET NORSKE VERITAS ADRIATICA D.O.O.

25,614.192

21,857.397

3,756.795

15,37

60+ dana

0 - 30 dana

33.

GEMICRO D.O.O.

7,221.287

4,029.059

3,192.228

15,23

0 - 30 dana

0 - 30 dana

34.

RAVEL D.O.O.

8,383.871

5,278.186

3,105.685

15,05

60+ dana

0 - 30 dana

35.

MARINE HIDRAULIK D.O.O.

9,185.176

3,007.077

6,178.099

14,54

30 - 60 dana

0 - 30 dana

36.

CAT LOGISTIKA VOZILA D.O.O.

21,009.078

16,120.245

4,888.833

14,37

30 - 60 dana

0 - 30 dana

37.

J.B. IVA ŽIVKOVIĆ I LADA ŠKARIČIĆ-SINČIĆ

10,123.305

5,452.876

4,670.429

14,24

30 - 60 dana

0 - 30 dana

38.

POTESTAS D.O.O.

17,586.913

12,280.640

5,306.273

14,21

0 - 30 dana

30 - 60 dana

39.

FANOS D.O.O.

9,964.175

6,125.532

3,838.643

14,14

60+ dana

0 - 30 dana

40.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠKARICA I PARTNERI

6,519.549

2,502.350

4,017.199

13,90

60+ dana

0 - 30 dana

41.

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA D.O.O.

157,473.997

112,945.458

44,528.539

13,86

30 - 60 dana

0 - 30 dana

42.

VIMA - SAMOBOR D.O.O.

29,767.273

24,958.251

4,809.022

13,78

60+ dana

60+ dana

43.

A.R.M.A.C.O.M. D.O.O.

32,728.644

28,905.126

3,823.518

13,73

30 - 60 dana

0 - 30 dana

44.

PRO LACTIS D.O.O.

4,148.766

936.390

3,212.376

13,64

0 - 30 dana

0 - 30 dana

45.

PUPILLA D.O.O.

9,455.290

4,089.065

5,366.225

13,28

0 - 30 dana

0 - 30 dana

46.

STIMAR D.O.O.

9,534.384

5,611.905

3,922.479

13,09

30 - 60 dana

0 - 30 dana

47.

ODVJETNIK MATIJA PEČATNIK

6,655.467

479.197

6,176.270

13,08

60+ dana

0 - 30 dana

48.

SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU SVJETLOST

32,915.880

29,865.696

3,050.184

12,78

0 - 30 dana

0 - 30 dana

49.

ŠTAND EXPO D.O.O.

16,087.237

12,165.637

3,921.600

12,70

60+ dana

0 - 30 dana

50.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO DIVJAK,TOPIĆ,BAHTIJAREVIĆ

17,390.296

13,210.803

4,179.493

12,65

30 - 60 dana

0 - 30 dana

16 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 16

27.6.2011 18:14:08


. 51.

Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010.

Ukupni rashodi 2010.

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010.

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010.

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010.

BABIĆ I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.

6,246.148

2,612.485

3,633.663

12,46

60+ dana

30 - 60 dana

52.

ELTRA MG D.O.O.

15,359.971

7,384.968

7,975.003

12,45

60+ dana

0 - 30 dana

53.

NAVIS PROJEKT D.O.O.

4,047.549

171.635

3,875.914

12,40

0 - 30 dana

0 - 30 dana

54.

MUNIDAKOMERC D.O.O.

29,257.307

25,385.454

3,871.853

12,25

0 - 30 dana

0 - 30 dana

55.

M.F.CERTUS DOO

32,759.495

23,111.279

9,648.216

12,14

30 - 60 dana

0 - 30 dana

56.

POROBIJA I POROBIJA ODVJETNIČKO DRUŠTVO

10,516.895

5,176.297

5,340.598

12,03

60+ dana

0 - 30 dana

57.

MST INTERNATIONAL D.O.O.

100,230.640

95,326.896

4,903.744

12,00

0 - 30 dana

30 - 60 dana

58.

ŠAVORIĆ & PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO

9,246.668

4,944.558

4,302.110

11,99

30 - 60 dana

0 - 30 dana

59.

MEDINVEST D.O.O.

11,767.704

4,191.986

7,575.718

11,85

60+ dana

30 - 60 dana

60.

SEKOM D.O.O.

7,221.159

2,917.271

4,303.888

11,72

30 - 60 dana

0 - 30 dana

61.

JANA PHARM D.O.O.

5,513.293

2,095.788

3,417.505

11,62

0 - 30 dana

0 - 30 dana

62.

JAVNI BILJEŽNIK VLADIMIR MARČINKO

5,712.502

2,236.206

3,476.296

11,61

30 - 60 dana

0 - 30 dana

63.

SPLIT PROJEKT D.O.O.

3,603.849

469.999

3,133.850

11,46

0 - 30 dana

0 - 30 dana

64.

ULJANIK PLOVIDBA D.D.

104,060.048

31,239.911

72,820.137

11,38

0 - 30 dana

0 - 30 dana

65.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO HAČIĆ&KALLAY

11,154.697

4,836.662

6,318.035

11,26

30 - 60 dana

0 - 30 dana

66.

ZAGREBINSPEKT D.O.O.

21,288.250

14,282.317

7,005.933

11,04

60+ dana

0 - 30 dana

67.

SIKA CROATIA D.O.O.

86,961.712

77,027.216

9,934.496

11,02

60+ dana

60+ dana

68.

PROMEL SISTEMI D.O.O.

22,012.734

10,425.164

11,587.570

11,01

60+ dana

30 - 60 dana

69.

SHW/RWE UMWELT AQUA VODOGRADNJA D.O.O.

82,873.585

78,440.213

4,433.372

10,96

30 - 60 dana

0 - 30 dana

70.

IVAN AKRAPOVIĆ PAB PLASTIKA

16,503.172

13,258.661

3,244.511

10,96

0 - 30 dana

0 - 30 dana

71.

SOING D.O.O.

17,315.172

12,812.711

4,502.461

10,89

30 - 60 dana

0 - 30 dana

72.

JAVNI BILJEŽNIK MLADEN MATOŠ

4,714.796

1,653.899

3,060.897

10,88

30 - 60 dana

0 - 30 dana

73.

NOCLERIUS D.O.O.

19,864.997

16,145.333

3,719.664

10,88

30 - 60 dana

60+ dana

74.

KATARINA LINE D. O. O.

87,209.331

80,210.390

6,998.941

10,79

0 - 30 dana

0 - 30 dana

75.

NORT D.O.O.

19,628.281

11,276.833

8,351.448

10,76

0 - 30 dana

0 - 30 dana

76.

LJEKARNA PLENČA

23,650.330

20,604.973

3,045.357

10,72

60+ dana

0 - 30 dana

77.

BON-TON D.O.O.

17,644.231

11,943.619

5,700.612

10,65

60+ dana

0 - 30 dana

78.

D.M.B.

21,417.843

15,515.208

5,902.635

10,60

60+ dana

0 - 30 dana

79.

EPIC ZAGREB D.O.O.

13,772.282

2,729.401

11,042.881

10,54

60+ dana

0 - 30 dana

80.

BDO CROATIA D.O.O.

21,274.456

10,686.604

10,587.852

10,44

60+ dana

0 - 30 dana

81.

KRON DOO

13,128.479

5,143.377

7,985.102

10,35

60+ dana

0 - 30 dana

82.

TMF CROATIA D.O.O.

10,443.122

5,812.325

4,630.797

10,24

30 - 60 dana

0 - 30 dana

83.

TUBS D.D.

5,329.654

196.989

5,132.665

10,23

0 - 30 dana

0 - 30 dana

84.

FORNETTI PECIVA DOO

33,947.925

29,718.655

4,229.270

10,14

0 - 30 dana

0 - 30 dana

85.

POLIKLINIKA ZA BAROMEDICINU I MEDICINU RADA OXY

11,306.611

6,119.372

5,187.239

9,99

60+ dana

30 - 60 dana

86.

BIOVIT D.O.O.

25,273.652

17,008.347

8,265.305

9,89

60+ dana

30 - 60 dana

87.

GRGIĆ/ PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO

24,415.852

18,686.055

5,729.797

9,86

30 - 60 dana

0 - 30 dana

88.

ROBOTIC D.O.O.

6,688.212

3,093.151

3,595.061

9,72

0 - 30 dana

0 - 30 dana

89.

INTERMEDIA KOMUNIKACIJE D.O.O.

10,238.367

6,839.307

3,399.060

9,71

60+ dana

0 - 30 dana

90.

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA RIDENT

57,147.234

34,181.982

22,965.252

9,66

0 - 30 dana

0 - 30 dana

91.

ARKADA D.O.O.

26,012.552

21,614.654

4,397.898

9,26

60+ dana

0 - 30 dana

92.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO ŠEPAROVIĆ, ŠPEHAR I GAVRANIĆ

7,872.046

2,651.059

5,220.987

9,10

30 - 60 dana

0 - 30 dana

93.

CROATEL D.O.O.

35,865.254

24,921.337

10,943.917

9,04

60+ dana

0 - 30 dana

94.

CIPRO D.O.O.

30,497.751

26,101.069

4,396.682

9,01

60+ dana

0 - 30 dana

95.

KRAH D.O.O.

15,862.507

12,699.413

3,163.094

8,99

60+ dana

30 - 60 dana

96.

OKRET D.O.O.

17,408.427

13,453.401

3,955.026

8,98

60+ dana

30 - 60 dana

97.

FREUDENBERG KUĆANSKI PROIZVODI D.O.O.

26,015.599

21,935.429

4,080.170

8,79

60+ dana

60+ dana

98.

GUTIĆ D.O.O.

11,166.877

8,106.649

3,060.228

8,78

30 - 60 dana

0 - 30 dana

99.

CROATIAŠPED-ZAGREB D.O.O.

20,720.294

14,236.990

6,483.304

8,77

0 - 30 dana

0 - 30 dana

100.

ĐUSTO D.O.O.

36.,903.960

23,560.732

13,343.228

8,73

60+ dana

0 - 30 dana

POUZDANI PARTNERI POSLOVNI DNEVNIK 17

pouzdani8-21tablice 17

27.6.2011 18:14:08


300 malih tvrtki prema indeksu solventnosti Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010

Ukupni rashodi 2010

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

101.

IMPORTANNE D.O.O.

48,091.882

32,338.279

15,753.603

8,73

30 - 60 dana

0 - 30 dana

102.

GTC NEKRETNINE ZAGREB D.O.O.

9,523.210

4,597.266

4,925.944

8,73

30 - 60 dana

0 - 30 dana

103.

PHB D.O.O.

17,861.774

13,878.018

3,983.756

8,68

60+ dana

0 - 30 dana

104.

NEMICO D.O.O.

10,077.489

5,634.367

4,443.122

8,66

30 - 60 dana

0 - 30 dana

105.

GEODETSKI ZAVOD DD SPLIT

19,918.874

16,792.282

3,126.592

8,63

60+ dana

0 - 30 dana

106.

OPTIMAPHARM D.O.O.

7,541.721

4,622.892

2,918.829

8,56

60+ dana

0 - 30 dana

107.

BETOVEN D.O.O.

141,616.069

136,205.260

5,410.809

8,54

0 - 30 dana

0 - 30 dana

108.

IR-LUKS D.O.O.

14,966.898

11,896.634

3,070.264

8,51

60+ dana

0 - 30 dana

109.

PBZ NEKRETNINE D.O.O.

17,246.604

12,791.387

4,455.217

8,50

0 - 30 dana

0 - 30 dana

110.

ANTONIO TRADE D.O.O.

134,870.568

37,338.441

97,532.127

8,42

60+ dana

0 - 30 dana

111.

INTER-NET D.O.O.

18,089.398

11,189.541

6,899.857

8,39

60+ dana

0 - 30 dana

112.

HIDROCONSULT D.O.O.

7,133.364

3,604.015

3,529.349

8,33

60+ dana

0 - 30 dana

113.

CISCO SYSTEMS HRVATSKA D.O.O.

35,959.251

32,417.518

3,541.733

8,17

0 - 30 dana

0 - 30 dana

114.

PRODUCTA D.O.O.

9,871.632

6,325.344

3,546.288

8,16

60+ dana

60+ dana

115.

ETNA D.O.O.

16,965.611

10,307.082

6,658.529

8,12

0 - 30 dana

0 - 30 dana

116.

LJEKARNE BARIČEVIĆ

32,880.430

29,966.088

2,914.342

8,07

60+ dana

0 - 30 dana

117.

KAMING HOLDING D.O.O.

7,928.319

2848

7,925.471

8,01

NM

0 - 30 dana

118.

BIRO DATA SERVIS D.O.O.

51,717.381

48,082.814

3,634.567

7,98

30 - 60 dana

0 - 30 dana

119.

LIBURN D.O.O.

4,580.528

187.322

4,393.206

7,92

60+ dana

0 - 30 dana

120.

INFOTEL D.O.O.

11,149.393

7,660.796

3,488.597

7,92

60+ dana

30 - 60 dana

121.

KAIROS D.O.O. OSIJEK

34,387.549

27,562.139

6,825.410

7,91

30 - 60 dana

0 - 30 dana

122.

UN-TRA D.O.O.

18,363.774

14,884.938

3,478.836

7,88

60+ dana

30 - 60 dana

123.

WEBER ESCAL D.O.O.

41,172.995

35,154.954

6,018.041

7,83

60+ dana

0 - 30 dana

124.

JAVNI BILJEŽNIK BRANKO JAKIĆ

6,305.464

2,995.176

3,310.288

7,83

60+ dana

0 - 30 dana

125.

GEOPROJEKT D.D.

12,545.696

9,541.226

3,004.470

7,83

60+ dana

0 - 30 dana

126.

ESSILOR OPTIKA D.O.O.

28,119.048

25,191.411

2,927.637

7,76

60+ dana

0 - 30 dana

127.

NOVODENT D. O. O.

25,759.689

21,581.899

4,177.790

7,75

30 - 60 dana

0 - 30 dana

128.

OXY D.O.O.

7,185.207

1,959.411

5,225.796

7,72

30 - 60 dana

30 - 60 dana

129.

DID CELERITAS D.O.O.

31,505.300

26,948.391

4,556.909

7,68

0 - 30 dana

0 - 30 dana

130.

VELIS D.O.O.

71,023.798

66,800.775

4,223.023

7,68

30 - 60 dana

30 - 60 dana

131.

STOCKTON D.O.O.

18,665.374

12,643.511

6,021.863

7,65

60+ dana

30 - 60 dana

132.

TIS - OBJEKTNI INFORMACIJSKI SUSTAVI D.O.O.

27,289.940

21,159.416

6,130.524

7,65

60+ dana

0 - 30 dana

133.

JAVNI BILJEŽNIK VELIBOR PANJKOVIĆ

7,014.754

3,827.278

3,187.476

7,63

30 - 60 dana

0 - 30 dana

134.

MEDIA SAVJETOVANJE D.O.O.

7,071.174

1,139.828

5,931.346

7,61

0 - 30 dana

0 - 30 dana

135.

ASSECO SEE D.O.O.

56,148.274

45,412.788

10,735.486

7,61

60+ dana

0 - 30 dana

136.

EUROPALINE D.O.O.

5,713.308

966.477

4,746.831

7,60

60+ dana

60+ dana

137.

VITA D.O.O.

16,529.570

11,680.818

4,848.752

7,56

60+ dana

0 - 30 dana

138.

LAURA D.O.O.

52,675.551

48,920.751

3,754.800

7,54

0 - 30 dana

0 - 30 dana

139.

FEROMIHIN D.O.O.

23,450.841

18,942.552

4,508.289

7,45

30 - 60 dana

0 - 30 dana

140.

BETA SOFTWARE D.O.O.

11,491.083

3,816.519

7,674.564

7,33

0 - 30 dana

0 - 30 dana

141.

VEKA-ING D.O.O.

39,066.667

31,449.732

7,616.935

7,31

30 - 60 dana

0 - 30 dana

142.

SITO AS D.O.O.

17,067.732

11,641.951

5,425.781

7,15

0 - 30 dana

0 - 30 dana

143.

JAVNI BILJEŽNIK ANICA HUKELJ

7,068.980

2,379.318

4,689.662

7,12

60+ dana

0 - 30 dana

144.

INVESTINŽENJERING D.O.O.

23,854.200

17,375.210

6,478.990

7,09

60+ dana

60+ dana

145.

PUMA SPORT HRVATSKA D.O.O.

47,203.826

43,651.620

3,552.206

7,01

60+ dana

60+ dana

146.

MERC SHARP & DOHME D.O.O.

71,787.243

63,595.578

8,191.665

7,01

60+ dana

0 - 30 dana

147.

TIS GRUPA TELEMATIČKI INŽENJERING I SOFTWARE D.O.O.

9,117.693

4,077.528

5,040.165

6,95

30 - 60 dana

60+ dana

148.

SOL MELIA HRVATSKA D.O.O.

25,623.513

10,307.151

15,316.362

6,86

60+ dana

60+ dana

149.

D.V.V.D.O.O.

9,939.600

5,680.993

4,258.607

6,85

60+ dana

30 - 60 dana

150.

VIS MED D.O.O.

25,051.074

16,946.117

8,104.957

6,84

60+ dana

60+ dana

18 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 18

27.6.2011 18:14:09


Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010

Ukupni rashodi 2010

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

151.

ELTON D.O.O.

11,315.223

8,368.091

2,947.132

6,81

60+ dana

60+ dana

152.

EXCELSA NEKRETNINE D.D.

14,580.401

10,002.524

4,577.877

6,79

60+ dana

60+ dana

153.

FORSET D.O.O.

15,394.430

9,685.766

5,708.664

6,75

30 - 60 dana

30 - 60 dana

154.

LIBUSOFT CICOM D.O.O.

16,588.436

13,358.949

3,229.487

6,75

30 - 60 dana

0 - 30 dana

155.

BUREAU VERITAS CROATIA D.O.O.

40,582.823

30,493.087

10,089.736

6,73

60+ dana

0 - 30 dana

156.

ZRAČNA LUKA ZAGREB TRGOVINA D.O.O.

54,014.165

40,107.933

13,906.232

6,73

0 - 30 dana

30 - 60 dana

157.

EII D.O.O.

7,332.756

3,985.638

3,347.118

6,71

0 - 30 dana

30 - 60 dana

158.

VALAMAR HOTELI I LJETOVALIŠTA D.O.O.

63,196.347

55,987.622

7,208.725

6,62

60+ dana

0 - 30 dana

159.

TERMIKA D.O.O.

20,085.348

13,897.698

6,187.650

6,60

60+ dana

0 - 30 dana

160.

NAVIS CONSULT D.O.O.

41,166.006

32,863.788

8,302.218

6,50

0 - 30 dana

0 - 30 dana

161.

TOMA PALETE D.O.O.

19,689.774

15,101.376

4,588.398

6,50

60+ dana

60+ dana

162.

PTP- ZAPREŠIĆ D.O.O.

29,263.023

25,626.327

3,636.696

6,49

60+ dana

30 - 60 dana

163.

STOMA MEDICAL D.O.O.

68,620.487

46,270.588

22,349.899

6,48

60+ dana

60+ dana

164.

ELDRA D.O.O.

14,027.353

8,808.308

5,219.045

6,47

60+ dana

30 - 60 dana

165.

SIGMAT D.O.O.

31,916.933

28,044.871

3,872.062

6,47

60+ dana

0 - 30 dana

166.

PREDIONICA KLANJEC D.O.O.

98,094.360

90,400.061

7,694.299

6,44

0 - 30 dana

0 - 30 dana

167.

JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA POPOVAC

4,967.866

1,748.921

3,218.945

6,42

30 - 60 dana

0 - 30 dana

168.

TEPESCO D.O.O.

13,186.194

9,971.292

3,214.902

6,41

60+ dana

60+ dana

169.

VUKIĆ I PARTNERI D.O.O.

10,707.247

7,373.549

3,333.698

6,39

60+ dana

0 - 30 dana

170.

JAVNI BILJEŽNIK BUREC MLADEN

6,453.993

3,527.716

2,926.277

6,33

30 - 60 dana

30 - 60 dana

171.

BRODO-MORE D.O.O.

6,418.630

2,448.695

3,969.935

6,33

60+ dana

60+ dana

172.

DRÄGER MEDICAL CROATIA D.O.O.

63,588.415

57,877.851

5,710.564

6,32

60+ dana

60+ dana

173.

PRINT CENTAR KRAPINA D.O.O.

42,023.318

36,174.787

5,848.531

6,28

60+ dana

30 - 60 dana

174.

ULTRA GROS D.O.O.

29,657.816

23,654.410

6,003.406

6,22

60+ dana

60+ dana

175.

TOPOING D.O.O.

16,235.073

9,567.842

6,667.231

6,15

60+ dana

0 - 30 dana

176.

SANYKO D.O.O.

59,011.255

42,157.012

16,854.243

6,14

60+ dana

60+ dana

177.

KLEMM SIGURNOST D.O.O.

40,328.374

30,424.388

9,903.986

6,09

60+ dana

0 - 30 dana

178.

CIAN D.O.O.

24,410.792

20,863.064

3,547.728

6,09

60+ dana

0 - 30 dana

179.

VALIPILE D.O.O.

66,535.669

58,942.978

7,592.691

6,07

60+ dana

0 - 30 dana

180.

LOST D.O.O.

44,150.866

41,069.205

3,081.661

6,05

60+ dana

0 - 30 dana

181.

POLIKLINIKA ŠLAJ-ANIĆ ZA ORTODONCIJU,DENTALNU PATOLOGIJU

11,711.261

7,729.717

3,981.544

6,03

0 - 30 dana

0 - 30 dana

182.

DRVNI CENTAR GLINA D.O.O.

30,606.892

27,448.255

3,158.637

6,01

0 - 30 dana

0 - 30 dana

183.

VETERINARSKA STANICA VETAM D.O.O.

9,702.463

6,070.052

3,632.411

5,98

60+ dana

60+ dana

184.

ZGOMBIĆ I PARTNERI D.O.O.

16.495.591

8,412.331

8,083.260

5,98

60+ dana

60+ dana

185.

AUTO-HRVATSKA STP D.O.O.

23,970.470

17,374.733

6,595.737

5,95

0 - 30 dana

0 - 30 dana

186.

MARINA PUNAT D.O.O.

35,786.004

27,783.011

8,002.993

5,89

30 - 60 dana

0 - 30 dana

187.

CATV ELEKTRONIK D.O.O.

47,676.052

39,789.919

7,886.133

5,89

30 - 60 dana

0 - 30 dana

188.

PRO MILK D.O.O.

31,201.292

25,132.011

6,069.281

5,88

30 - 60 dana

30 - 60 dana

189.

TOMAS & CO D.O.O.

20,086.078

15,571.288

4,514.790

5,87

60+ dana

60+ dana

190.

UNIJA NOVA D.O.O.

27,561.383

21,152.067

6,409.316

5,86

30 - 60 dana

0 - 30 dana

191.

JADRO D.D.

19,229.592

12,700.176

6,529.416

5,85

30 - 60 dana

0 - 30 dana

192.

ODVJETNIK BORIS ANIŠIĆ

6,080.063

2,657.381

3,422.682

5,83

60+ dana

60+ dana

193.

MEDOKA D.O.O.

43,688.516

40,158.334

3,530.182

5,81

0 - 30 dana

60+ dana

194.

PILANA PUKANIĆ D.O.O.

16,272.658

12,328.493

3,944.165

5,81

0 - 30 dana

30 - 60 dana

195.

OIKON

16,864.232

11,826.887

5,037.345

5,80

60+ dana

0 - 30 dana

196.

AGROTEKS D.O.O.

25,654.903

21,999.415

3,655.488

5,79

60+ dana

30 - 60 dana

197.

GORICA STAKLO D.O.O.

45,847.352

41,231.285

4,616.067

5,77

60+ dana

0 - 30 dana

198.

RIJEČKI USLUŽNI SERVIS D.O.O.

28,687.113

24,373.460

4,313.653

5,76

60+ dana

0 - 30 dana

199.

TEMBO

22,352.034

19,339.395

3,012.639

5,75

60+ dana

30 - 60 dana

200.

MULTICOM D.O.O.

15,369.899

12,245.060

3,124.839

5,71

60+ dana

60+ dana

POUZDANI PARTNERI POSLOVNI DNEVNIK 19

pouzdani8-21tablice 19

27.6.2011 19:34:52


300 malih tvrtki prema indeksu solventnosti Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010

Ukupni rashodi 2010

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

201.

ELEKTROMODUL-PROMET D.O.O.

14,700.026

9,161.223

5,538.803

5,63

60+ dana

60+ dana

202.

V.V.G. D.O.O.

22,633.047

18,563.837

4,069.210

5,57

60+ dana

60+ dana

203.

MATE D.O.O.ZA MARKETING I TEHNOLOGIJA

18,984.118

8,071.611

10,912.507

5,49

60+ dana

60+ dana

204.

PTMG D.O.O.

17,237.081

14,264.289

2,972.792

5,49

60+ dana

60+ dana

205.

RENCON D.O.O.

15,546.419

11,559.052

3,987.367

5,47

60+ dana

60+ dana

206.

INEL-MEDICINSKA TEHNIKA D.O.O.

27,685.059

23,511.837

4,173.222

5,44

60+ dana

60+ dana

207.

BROLEX D.O.O.

42,005.038

35,529.657

6,475.381

5,43

60+ dana

60+ dana

208.

CONSORS D.O.O.

21,965.160

18,879.958

3,085.202

5,42

30 - 60 dana

0 - 30 dana

209.

KREATIVNI NERED D.O.O.

3,784.607

448.008

3,336.599

5,41

60+ dana

0 - 30 dana

210.

LJEKARNA PHYTO PHARMA

28,101.755

24,904.164

3,197.591

5,41

60+ dana

60+ dana

211.

RATHMANN D.O.O.

14,846.325

10,813.811

4,032.514

5,40

60+ dana

0 - 30 dana

212.

HABICO D.O.O.

44,393.491

40,001.034

4,392.457

5,39

60+ dana

60+ dana

213.

JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN ŠAŠKOR

7,472.898

3,978.739

3,494.159

5,38

NM

0 - 30 dana

214.

EUROSIGMA D.O.O.

10,653.949

7,536.051

3,117.898

5,33

60+ dana

60+ dana

215.

DEICHMANN TRGOVINA OBUĆOM D.O.O.

139,667.429

126,968.650

12,698.779

5,22

0 - 30 dana

0 - 30 dana

216.

IBF PROJEKT D.O.O.

26,735.914

22,943.003

3,792.911

5,20

60+ dana

30 - 60 dana

217.

ADEO D.O.O.

24,767.275

21,221.435

3,545.840

5,19

60+ dana

30 - 60 dana

218.

PERFA-BIO D.O.O.

71,383.252

66,957.091

4,426.161

5,16

60+ dana

30 - 60 dana

219.

MEDICUSPHARMA D.O.O.

9,525.595

4,339.070

5,186.525

5,16

60+ dana

60+ dana

220.

RUDAN DOO

18,643.596

12,235.530

6,408.066

5,15

60+ dana

0 - 30 dana

221.

BILIĆ-ERIĆ D.O.O.

61,140.407

56,060.776

5,079.631

5,14

60+ dana

0 - 30 dana

222.

ITERATIO D.D.

53,128.580

41,743.431

11,385.149

5,13

60+ dana

60+ dana

223.

ZAŠTITAR-SUČIĆ

19,503.265

15,507.369

3,995.896

5,13

60+ dana

0 - 30 dana

224.

PRESEČKI D.O.O.

25,779.654

21,852.213

3,927.441

5,11

60+ dana

0 - 30 dana

225.

BRATI RITOŠA D.O.O.

48,784.199

40,441.824

8,342.375

5,10

60+ dana

30 - 60 dana

226.

MASTERPLAST D.O.O.

49,332.271

46,183.678

3,148.593

5,10

60+ dana

30 - 60 dana

227.

BAKER TILLY DISCORDIA D.O.O.

36,729.367

7,295.493

29,433.874

5,09

0 - 30 dana

0 - 30 dana

228.

ANTENAL D.O.O. NOVIGRAD

35,255.290

29,284.178

5,971.112

5,08

60+ dana

30 - 60 dana

229.

INTERKONZALTING D.O.O.

23,109.657

19,971.836

3,137.821

5,08

60+ dana

60+ dana

230.

MMM AGRAMSERVIS D.O.O

67,152.341

62,002.185

5,150.156

5,06

30 - 60 dana

30 - 60 dana

231.

SERMON D.O.O.

15,446.779

8,773.543

6,673.236

5,03

30 - 60 dana

0 - 30 dana

232.

RIJEKAPROJEKT D.O.O.

39,050.954

35,996.719

3,054.235

5,00

60+ dana

30 - 60 dana

233.

PTZ BEKETINCI

78,266.441

72,937.338

5,329.103

4,99

60+ dana

30 - 60 dana

234.

SOBOLI D.O.O.

19,899.262

15,882.046

4,017.216

4,94

60+ dana

0 - 30 dana

235.

AGROCHEM-MAKS D.O.O.

65,443.539

51,769.225

13,674.314

4,94

60+ dana

30 - 60 dana

236.

SIGNALGRAD D.O.O.

17,236.930

13,147.195

4,089.735

4,93

60+ dana

60+ dana

237.

ELEKTROPARTNER D.O.O.

9,153.712

5,834.802

3,318.910

4,91

60+ dana

0 - 30 dana

238.

A.C.C. D.O.O. VIROVITICA

20,502.060

12,199.786

8,02.274

4,91

30 - 60 dana

30 - 60 dana

239.

SIRRAH D.O.O.

12,187.851

8,077.479

4,110.372

4,89

60+ dana

0 - 30 dana

240.

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. GLAVNA POD. ZAGREB

28,287.749

10,025.738

18,262.011

4,87

30 - 60 dana

60+ dana

241.

J.T.D. ZA POREZNO SAVJETNIŠTVO ANTIČIĆ- JAKOVLJEVIĆ- KUŠETA

6,062.881

2,482.773

3,580.108

4,83

60+ dana

0 - 30 dana

242.

VIP-DATA DOO

22,465.944

13,329.431

9,136.513

4,83

30 - 60 dana

0 - 30 dana

243.

EGIS ROAD OPERATION CROATIA D.O.O.

47,562.178

44,213.544

3,348.634

4,79

30 - 60 dana

0 - 30 dana

244.

ING ATEST D.O.O.

13,929.207

8,973.891

4,955.316

4,79

60+ dana

60+ dana

245.

IPRO-INŽENJERING D.O.O.

18,361.119

12,486.423

5,874.696

4,77

60+ dana

60+ dana

246.

ACQUAMARIN D.O.O.

10,231.929

5,828.544

4,403.385

4,74

0 - 30 dana

60+ dana

247.

GE-ZE D.O.O.

6,811.196

328.764

6,482.432

4,74

0 - 30 dana

30 - 60 dana

248.

BURG D.O.O.

15,916.413

11,735.274

4,181.139

4,72

0 - 30 dana

0 - 30 dana

249.

B4B D.O.O.

51,814.549

45,767.369

6,047.180

4,71

60+ dana

60+ dana

250.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIKULIČIĆ-LONČARIĆ-BAHUN-TOPIĆ

5,469.285

2,166.146

3,303.139

4,71

60+ dana

0 - 30 dana

20 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani8-21tablice 20

27.6.2011 18:14:10


Naziv subjekta

Ukupni prihodi 2010

Ukupni rashodi 2010

Dobit prije oporezivanja (EBT) 2010

Adaptirani Altman Z’-Score

Prosječno vrijeme naplate potraživanja (u danima) 2010

Prosječno vrijeme isplate dobavljača (u danima) 2010

251.

TVORNICA TURBINA D.O.O.

41.,07.137

33,331.648

8,075.489

4,71

60+ dana

0 - 30 dana

252.

UNITEH D.O.O.

34,66.908

29,144.890

4,922.018

4,71

30 - 60 dana

60+ dana

253.

HERUC D D

28,610.450

20,388.824

8,221.626

4,69

60+ dana

0 - 30 dana

254.

LA-VOR TRADE D.O.O.

85,121.542

78,758.022

6,363.520

4,67

30 - 60 dana

0 - 30 dana

255.

MEDIVA D.O.O.

46,201.562

38,158.817

8,042.745

4,65

60+ dana

30 - 60 dana

256.

SYSTEC AUTOMATIZACIJA D.O.O.

43,082.810

40,003.917

3,078.893

4,65

60+ dana

0 - 30 dana

257.

PRO INTEGRIS D.O.O.

15,587.882

12,370.853

3,217.029

4,64

60+ dana

0 - 30 dana

258.

HERMES ANALITICA D.O.O.

15,180.297

10,462.263

4,718.034

4,64

60+ dana

0 - 30 dana

259.

GDI GISDATA GRUPA D.O.O.

41,640.901

37,870.254

3,770.647

4,62

60+ dana

60+ dana

260.

KOMET D.O.O. PRELOG

45,934.232

42,427.198

3,507.034

4,60

30 - 60 dana

30 - 60 dana

261.

LJEKARNA ZUBOVIĆ

23,937.885

20,920.359

3,017.526

4,59

60+ dana

60+ dana

262.

MAMIĆ PERIĆ REBERSKI RIMAC ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.

9,200.313

5,635.848

3,564.465

4,59

60+ dana

0 - 30 dana

263.

ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNE LUKAČIN

28,865.531

25,579.939

3,285.592

4,57

60+ dana

60+ dana

264.

TEB AUTOMATIKA D.O.O.

13,826.423

5,829.052

7,997.371

4,57

60+ dana

60+ dana

265.

LUXOR SERVIS D.O.O.

36,303.172

27,392.318

8,910.854

4,54

60+ dana

30 - 60 dana

266.

PROJEKTNI BIRO SPLIT D.O.O.

19,613.935

13,664.268

5,949.667

4,54

60+ dana

30 - 60 dana

267.

IGEA D.O.O.

17,066.793

10,737.869

6,328.924

4,53

30 - 60 dana

0 - 30 dana

268.

ELAMP D.O.O.

22,974.797

19,436.009

3,538.788

4,49

60+ dana

30 - 60 dana

269.

PAG 91 D.O.O.

56,433.404

40,433.081

16,000.323

4,47

60+ dana

30 - 60 dana

270.

SPEKTAR - PUTOVANJA D.O.O.

82,635.297

66,595.996

16,039.301

4,43

60+ dana

60+ dana

271.

SPARTAK D.O.O.

22,134.355

17,787.502

4,346.853

4,41

30 - 60 dana

30 - 60 dana

272.

PA-EL D.O.O.

29,677.325

19,272.254

10,405.071

4,41

60+ dana

30 - 60 dana

273.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO LRKO I PARTNERI J.T.D.

8,792.378

4,286.566

4,505.812

4,40

60+ dana

0 - 30 dana

274.

CODE-ART D.O.O.

9,742.256

6,425.956

3,316.300

4,40

60+ dana

60+ dana

275.

FIRST DATA INTERNATIONAL D.O.O.

12,264.988

9,169.034

3,095.954

4,39

30 - 60 dana

0 - 30 dana

276.

SUPRA NET D.O.O.

28,409.655

24,524.176

3,885.479

4,39

60+ dana

0 - 30 dana

277.

ULTRA D.O.O.

9,662.415

6,397.209

3,265.206

4,37

60+ dana

60+ dana

278.

CELERIS D.O.O.

15,485.648

8,905.189

6,580.459

4,37

60+ dana

60+ dana

279.

ZOO HOBBY D.O.O.

32,106.529

29,063.881

3,042.648

4,35

60+ dana

30 - 60 dana

280.

FAGUS D. O. O.

12,709.307

9,526.132

3,183.175

4,34

60+ dana

60+ dana

281.

EMPORION USLUGE D.O.O.

34,338.820

25,723.563

8,615.257

4,33

60+ dana

30 - 60 dana

282.

INSAKO D.O.O.

52,133.010

49,044.292

3,088.718

4,31

60+ dana

30 - 60 dana

283.

RINA JADRAN D.O.O.

5,979.251

2,691.034

3,288.217

4,30

60+ dana

0 - 30 dana

284.

EXPERTUS D.O.O.

4,339.690

695.317

3,644.373

4,30

NM

0 - 30 dana

285.

CAPITAL-ING DOO

11,226.526

7,663.795

3,562.731

4,29

60+ dana

0 - 30 dana

286.

MARGEA D.O.O.

8,658.516

5,621.663

3,036.853

4,27

60+ dana

30 - 60 dana

287.

A&B D.O.O.

35,573.634

24,096.275

11,477.359

4,27

60+ dana

60+ dana

288.

EUROPA 92 D.O.O.

66,703.205

62,594.811

4,108.394

4,27

60+ dana

0 - 30 dana

289.

ALKALOID DOO

84,267.290

79,778.444

4,488.846

4,26

60+ dana

60+ dana

290.

HIDROING D.O.O.

22,170.223

17,189.541

4,980.682

4,25

60+ dana

30 - 60 dana

291.

RAO D.O.O.

10,350.753

5,489.645

4,861.108

4,21

60+ dana

0 - 30 dana

292.

KROKO INTERNATIONAL DOO

58,750.665

48,345.153

10,405.512

4,21

60+ dana

60+ dana

293.

PRINTERA GRUPA D.O.O.

70,963.146

67,292.118

3,671.028

4,20

60+ dana

60+ dana

294.

ALFA NET D.O.O.

27,978.580

16,798.105

11,180.475

4,20

30 - 60 dana

0 - 30 dana

295.

BIOGNOST D.O.O.

26,029.914

23,074.671

2,955.243

4,17

60+ dana

30 - 60 dana

296.

ROTOMETAL PROMET D.O.O.

46,465.831

38,566.296

7,899.535

4,16

60+ dana

0 - 30 dana

297.

IN TIME D.O.O.

39,016.923

33,448.633

5,568.290

4,16

60+ dana

0 - 30 dana

298.

INELTEH D.O.O.

14,599.240

9,073.953

5,525.287

4,15

60+ dana

0 - 30 dana

299.

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA

18,796.767

15,089.687

3,707.080

4,12

0 - 30 dana

0 - 30 dana

300.

POLIKLINIKA SVETI DUH II

24,167.137

17,866.803

6,300.334

4,08

60+ dana

60+ dana

POUZDANI PARTNERI POSLOVNI DNEVNIK 21

pouzdani8-21tablice 21

27.6.2011 18:14:11


www.duro-dakovic.com

1921./1922. - početak postojanja i rada tvornice, pod prvotnim nazivom “Prva jugoslavenska tvornica vagona, strojeva i mostova” koja se u početku bavila isključivo popravcima vagona i lokomotiva, a kasnije je razvila i vlastitu proizvodnju.

1938./39. - Prva parna lokomotiva u tadašnjoj Jugoslaviji izrađena prema vlastitoj projektnoj dokumentaciji. Danas stoji sačuvana kao jedan od izložbenih primjeraka ispred upravne zgrade ĐĐ Holdinga u Slavonskom Brodu.

DIZEL MEHANIČKA LOKOMOTIVA

Habbinss-z

1938./39. – Zagrebački kolni most na riijeci Savi. Zbog tehničkog rješenja izgradnje elektrolučno ručne izvedbe ušao je u svjetske tehničke priručnike. I danas je u uporabi.

Tvornica se s vremenom prostorno, tehnološki i kadrovski razvija, ubrzo se osim popravaka prelazi i na vlastitu proizvodnju. Usvajaju se novi proizvodi, širi se obim proizvodnje. ĐURO ĐAKOVIĆ postaje tražen u gotovo cijelom svijetu, gdje se i danas nalaze mnogi “Đurini” proizvodi .

Nakon serijske proizvodnje parnih lokomotiva i vagona, u skladu sa svjetskim trendovima usvaja se serijska proizvodnja dizel lokomotiva. Taj razvoj se nastavio sve do danas pa ĐURO ĐAKOVIĆ DIZEL GRUPA još uvijek ima vrlo razvijenu proizvodnju različitih tipova teretnih vagona, projektiranih i ELEKTRIČNA LOKOMOTIVA izrađenih u skladu s najsuvremenijim svjetskim standardima, potvrđene kvalitete i trajnosti te tržišne konkurentnosti.

Tvornica ĐURO ĐAKOVIĆ, danas u ustrojstvu GRUPE, preživjela je posljednja dva rata u kojima je bila jedna od najvažnijih meta. Preživjela je sve političko-društvene promjene, uspjela se održati i uspješno nastaviti sa svojim radom te i danas konkurira na svjetskim tržištima gdje još uvijek predstavlja poznati brend. Na slikama su najaktualniji današnji proizvodi, iz glavnih proizvodnih programa ĐĐ GRUPE.

Tadnss-z

Tamns

Borbeno oklopno vozilo AMV 8X8

Modernizirani tenk M-84-D

Spremnici nafte, zapremnine 80.000 m3 svaki

Kuglasti spremnici za ukapljeni naftni plin

pouzdani 22-23.indd 22

Stari crtež tvornice, nacrtao ga je njemački ratni zarobljenik iz 2. svjetskog rata. Prikazuje tadašnje stanje tvornice koja je znatno stradala bombardiranjem od strane saveznika u više navrata. Obnova i daljnja nadogradnja tekli su relativno brzo u poslijeratnom razdoblju.

Shimmns-z

Eamos-z

Rils-z

Razminirač RM-KA-02

Kogeneracija ĐĐ ENITEH 500 na šumsku biomasu

Reaktor

Ispušni difuzor plinske turbine

Posude pod tlakom

Kolona

27.6.2011 18:32:21


m

VLADIN POTEZ

Javna su se poduzeća disciplinirala u plaćanju Mali i srednji poduzetnici upozoravaju da je njihova kategorija i dalje u statusu zadnjega u lancu plaćanja Piše: Marija Brnić

P

roblemi s nelikvidnošću i naplatom potraživanja ne prestaju pogađati gospodarstvo, a najviše su na udaru, i nakon mjera koje je u proteklom razdoblju država poduzimala na smanjenju razmjera neplaćanja, mali i srednji poduzetnici. Na to ukazuju svi statistički podaci, pa i detaljnija analiza podataka iz liste najpouzdanijih partnera prema Altmanovu modelu Z’score iz koje je vidljivo da se dodatno rasteglo vrijeme naplate. A i sami poduzetnici upozoravaju da je njihova kategorija i dalje u statusu zadnjega u lancu plaćanja. problemi i sankcije

Primjerice, nakon Vladina naloga javnim i državnim poduzećima, što se smatralo jednim od generatora nelikvidnosti, da skrate rokove plaćanja, velike privatne tvrtke kojima je izvršeno plaćanje nisu promptno nastavile s isplatom manjih tvrtki s kojima su surađivale i prema kojima imaju obveze. “Javna su se poduzeća doista disciplinirala i popravila u plaćanju u odnosu na stanje od prije godinu-dvije. No praksa da se toga ne drže i druge karike u lancu otvara sada pitanje poduzimanja novih mjera kako bi se u taj proces uključili svi”, ističe Petar Lovrić, predsjednik Udruge malih i srednjih poduzetnika Hrvatske udruge poslodavaca. Intervencije u Zakon o

Prvi su se na udaru našli mali poduzetnici koji nemaju dobre odvjetničke timove Petar Lovrić, Udruga malih i srednjih poslodavaca

javnoj nabavi, koje su u tijeku, mali poduzetnici pozdravljaju, ali i svjedoče i da su neki drugi Vladini potezi koji su u posljednje vrijeme poduzimani u svrhu sređivanja stanja s plaćanjem poput izmjena ovršnog zakona imali za njih poguban učinak. “Prvi su se na udaru našli mali koji nemaju dobre odvjetničke timove”, kaže Lovrić. No Banski dvori uvjeravaju da je primjena novih odredbi i strože prakse tek zaživjela i da rezul-

Jedno od rješenja bila bi i provedba direktive Europske unije protiv kašnjenja plaćanja obaveza Željko Lovrinčević, savjetnik predsjednice Vlade

tate treba promatrati nakon inicijalne faze. Lovrić je inače jedan od najžešćih zagovornika oštrog postupanja s onima koji ne plaćaju. “Glavni je problem u tome što se rješavanju nelikvidnosti u Hrvatskoj pristupa kao ekonomskom, a ne kao sociološkom ili problemu kriminaliteta, i to kaznenog djela s predumišljajem”, smatra Lovrić. S vremenom se, smatra, neplaćanje među gospodarstvenicima

pretvorilo u model osiguranja financijskih prihoda, što se može iskorijeniti samo strogim sankcijama. On se zalaže za vođenje vrlo strogih poreza na dobit za sve one koji probiju rokove plaćanja iznad 60 dana ili druge mjere poput ekstremno visokih zateznih kamatnih stopa za one koji neplaćanjem sebi osiguravaju sredstva za rad. “Ako se ne reagira kroz pravni sustav, u ovakvoj dekadenciji teško se može računati na poboljšanje discipline oslanjajući se na moral i savjest”, zaključuje Lovrić. strani primjeri

I savjetnik predsjednice Vlade Željko Lovrinčević smatra da su monetarne vlasti morale reagirati jer bi pridonijele tome da od više od milijardu kuna kojima je središnja banka osigurala visoku likvidnost do malih gospodarskih subjekata kapne koja lipa. “Program gospodarskog oporavka usmjeren je na konsolidiranje javnih financija, no postoje dva bloka koja na koncu nisu uklopljena, a bez kojih dugoročne pomake nije realno očekivati. Prvi se odnosi na mjere i aktivnosti na poticanju ulaganja, dok drugi obuhvaća niz mjera za pomoć jačanju i razvoju malog i srednjeg poduzetništva”, otkriva nam Lovrinčević, navodeći kako je jedno od rješenja bila i primjena direktive Europske unije protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama. POUZDANI PARTNERI POSLOVNI DNEVNIK 23

pouzdani 22-23.indd 23

27.6.2011 18:32:32


pouzdani 22-23.indd 24

27.6.2011 18:32:33


TRGOVCI

Većina poduzetnika nije pripravna otvoreno razgovarati o uzročnicima nelikvidnosti, a kamoli udružiti se radi jačeg pritiska na dužnike u pokušaju naplate potraživanja Piše: Božica Babić

Eskalacija nelikvidnosti nije zaobišla ni sektor trgovine N

e p l a ć e n e dospjele obveze i dalje obaraju rekorde. U travnju 2009. iznosile su 20,6 milijardi kuna, godinu dana poslije narasle su na 29,7 milijardi, a u travnju 2011. skočile su na 39,1. Tako visoki dugovi sve su teži kamen oko vrata posrnuloga gospodarstva. Eskalacija nelikvidnosti nije zaobišla ni sektor trgovine. Naprotiv, mnogi je smatraju generatorom nelikvidnosti. Prema podacima Financijske agencije, posljednji javno publicirani podaci odnose se na kraj 2010.; na trgovinu je otpadalo čak

9,7 milijardi neplaćenih obveza od 35,9 milijardi kuna koliko su u tom momentu iznosili ukupni dugovi svih tvrtki neurednih u podmirivanju obveza prema poslovnim partnerima. jačanje pritiska

I dok zakonodavac presporo i gotovo nezainteresirano traži rješenje, odnosno pravni okvir za discipliniranje poduzet-

trgovci su financiranje pronašli u predugačkim rokovima plaćanja

nika kojima plaćanje obveza nije u fokusu interesa, mnoge su tvrtke na rubu propasti. U strahu da dugoročno ne izgube novac koji potražuju, odnosno možda ostanu i bez već ugovorena posla, većina poduzetnika nije pripravna otvoreno razgovarati o uzročnicima nelikvidnosti, a kamoli udružiti se radi jačeg pritiska na dužnike u pokušaju naplate potraživanja. “Izvor nelikvidnosti u maloprodajom sektoru uglavnom su domaći trgovci koji nikada nisu imali adekvatne izvore dugoročnog financiranja za razvoj poslovanja. Nedostatak financiranja ili, kako su oni

to vidjeli, jeftinije financiranje pronašli su u predugačkim rokovima plaćanja domaćim dobavljačima”, iznosi predsjednik Uprave Emmezete Slobodan Školnik, ističući da su predugi rokovi plaćanja neusklađeni s obrtajem robe, a mnogima je postala praksa odugovlačiti plaćanje znatno nakon dospijeća. Tako se tretiraju, kaže, samo lokalni proizvođači i dobavljači usluga pa se nelikvidnost od trgovaca prelila i na ta dva sektora. “Strance se naravno ne može tako tretirati jer su i dobavljači i trgovci došli dobro opremljeni kapitalnim i financijskim alatima za razvoj i poštuju rokove plaćanja”, komentira dalje Školnik, ocjenjujući da je aktualna situacija s obzirom na POUZDANI PARTNERI POSLOVNI DNEVNIK 25

pouzdani 22-23.indd 25

27.6.2011 18:32:37


TRGOVCI

pad maloprodaje od oko 20 posto u odnosu na 2008. sigurno lošija nego što je bila prije, ali teško je, ističe, iznijeti konkretniju procjenu. “Kako bude rastao udjel stranaca u sektoru maloprodaje – u neprehrani su stranci već izrazito dominantni, a u prehrani još nisu, ali rastu – tako će se postupno smanjivati nelikvidnost. Za pet godina će domaći trgovci, oni koji opstanu, poslovati uređenije uz stvaranje manje nelikvidnosti pa će time i ukupna nelikvidnost padati”, prognozira rasplet u sektoru Školnik. Rat cijenama

Pad potrošnje u odnosu na vrlo dobru 2008. nedvojbeno je ostavio trag na nelikvidnost trgovaca, a oni su umjesto za restrukturiranjem poslovanja posegnuli za rušenjem cijena pa već drugu godinu traje “cje-

novni rat do istrebljenja” radi osvajanja kupaca na način koji je bio nezamisliv do prije tričetiri godine. Oporavak potrošnje ne vidi se iako je 2011. stigla na prag svoje druge polovice. Nema ni signala da bi najavljena najrekordnija turistička sezona mogla vratiti rastrošnost koja se događala unatrag dvije godine. Podaci Državnog zavoda za statistiku otkrivaju da su u prva četiri mjeseca 2008. prema istom razdoblju 2007.

Hrvati u nespecijaliziranim trgovinama s ponudom pretežno hrane potrošili više od 11 posto. Istodobno je kupnja kozmetike bila veća 12, a odjeće 14 posto nego prva četiri mjeseca 2007. godine. U ovoj godini, kako opet izvješćuje statistika, potrošnja u spomenutim nespecijaliziranim trgovinama bila je veća devet posto u odnosu na 2010., dok je potrošnja kozmetike manja četiri, a odjeće pet posto. Dnevni priljev gotovine kroz veću potrošnju kupaca zapravo je “nosivi stup” likvidnosti maloprodaje pa zbog manje potrošnje mnogi trgovci sve teže ispunjavaju svoje obveze. Iako Financijska agencija ove godine ne konkretizira broj dana u kojima trgovci naplate svoja potraživanja, na popisu sto poduzetnika koji dobavljače plaćaju između 30 i 60 dana

smjestili su se Metro, Studenac, KTC, Konzum, Fliba i Plodine, dok Kerum dobavljače plaća u rokovima duljim od 60 dana. Novi kvadrati

Među 15 po prihodu prvoplasiranih trgovaca osam je u 2010. ostvarilo manji prihod nego na kraju 2009. godine. Najmoćniji nacionalni trgovac Konzum, premda je prošle godine otvorio četrdesetak novih objekata ukupne površine 15.689 četvornih metara, kako stoji u poslovnom izvješću objavljenom na Zagrebačkoj burzi, u odnosu na 2009. zabilježio je vrlo skroman rast prihoda, samo 0,38 posto, odnosno 48 milijuna kuna. Iako pojedini analitičari ocjenjuju izvrsnim učinkom to što je Konzum uspio zadržati razinu prometa iz 2009., činjenica je da u nove prodajne kvadrate investirao više nego što je iznosio rast prihoda.

HPB Stambeni krediti uz subvenciju U sklopu Vladina programa subvencioniranih stanova, prema kojem polovinu iznosa mjesečnog obroka u prve četiri godine otplaćuje Vlada RH, Hrvatska poštanska banka je pripremila posebnu kreditnu ponudu za kupnju vlastitoga stambenog prostora. Kamata za prve četiri godine otplate kredita iznosi 4,33% fiksno za kupnju stanova koje je banka pratila u izgradnji, odnosno 4,65% za kupnju ostalih stanova na tržištu. U petoj i šestoj godini otplate kamata se može uvećati maksimalno 10% u odnosu na kamatnu stopu iz prethodnog razdoblja. EKS na kredite kreće se u rasponu od 4,50 do 4,87%. Subvencionirani kredit

se odobrava u iznosu do 100.000 eura, s time da iznos može biti i veći, ali se razlika ne subvencionira. Rok otplate je od 20 do 30 godina, a HPB klijentima nudi mogućnost dogovaranja datuma otplate kredita za bilo koji dan u mjesecu. Banka odobrava kredit bez garantnog pologa i police životnog osiguranja, a traženi instrumenti osiguranja su hipoteka u omjeru 1:1 te polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist banke. Zahtjev za kredit podnosi se u banci, a odobrava ga Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama.

26 POSLOVNI DNEVNIK POUZDANI PARTNERI

pouzdani 22-23.indd 26

27.6.2011 18:32:41


Promo

U plaćanju obveza nastojimo biti u granicama korektnosti Predsjednik Uprave Đuro Đaković Holdinga Zdravko Stipetić kaže kako ove godine svjedoči laganom oporavku tvrtke i na inozemnom i na domaćem tržištu

Đ

uro Đaković Holding ove će godine poslovati pozitivno i ostvariti dobit zahvaljujući nizu novih poslova. Zdravko Stipetić, predsjednik Uprave Holdinga sa sedam društava u kojima imaju prevladavajući utjecaj te još s dva s manjinskim udjelima, nije htio odati kolikoj se dobiti nadaju. Međutim, kaže da su im jedni od najvećih poslova u 2011., proizvodnja borbenoga oklopnog vozila za hrvatsko Ministarstvo obrane te teretnih vagona za izvoz, omogućili dobre poslovne rezultate iako nešto ispod planiranih. Lani je Holding imao oko 17 milijuna kuna gubitaka koji je nastao, pisalo je u izvješću Zagrebačke burze, “zbog nedovoljno popunjenih kapaciteta koji su do svjetske krize dominantno bili vezani za inozemna tržišta”. Kratak razgovor započeli smo pitanjem u povodu nedavnih događanja na Zagrebačkoj burzi. U nešto više od mjesec dana, točnije od 15. svibnja, na Zagrebačkoj burzi dionice Đuro Đaković Holdinga porasle su više od 50%. Kako komentirate taj skok i koja su vaša daljnja predviđanja na burzi?

pouzdani 22-23.indd 27

Činjenica je da smo snažno osjetili krizu, prije svega velikim padom inozemnih narudžbi. Zato su uloženi znatni napori u očuvanju potencijala grupe na ključnim programima. Ove godine svjedočimo laganom oporavku i na inozemnom i na domaćem tržištu. To se ogledalo i u ulaznim ugovorima, što je uz postojeću realizaciju ugovora o proizvodnji borbenoga oklopnog vozila vjerojatno bio i poticaj ulagačima da povrate povjerenje u vrijednost naše dionice. Slažete li se s nekim analitičarima da su vaše cijene dionica podcijenjene? Holding preko svojih kompanija realizira svoje ciljeve. O ciljevima i uspješnosti poslovanja nastojimo pravodobno i istinito obavijestiti ulagačku javnost. Na njoj je da ocijeni jesu li to dovoljni razlozi za određenu razinu cijene. Uprava vjeruje da su pred grupom puno bolja vremena, i to na postojećim programima, ali i novima u koja tek ulazimo. Koji su trenutačno najveći poslovi u Holdingu? Trenutačno su najveći poslovi

u grupi proizvodnja borbenoga oklopnog vozila za Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, a proizvodnja teretnih vagona i komponenti za energetsku i procesnu industriju za izvoz. Imate li zbog kojih poslovnih partnera problema s likvidnošću i koje su vaše obveze plaćanja prema drugima? U naplati potraživanja imamo određenih problema, a u plaćanju svojih obveza nastojimo biti u granicama korektnosti. Grupa za sada nema ozbiljnih problema s likvidnošću. Može li se i kolika očekivati dobit na kraju poslovne godine? Prema sadašnjem stanju stvari procjenjujemo da ćemo poslovnu godinu završiti nešto ispod planiranih postavljenih ciljeva, ali svakako s dobiti. Koji su planovi Holdinga u idućem razdoblju? Glavni programi grupe su u području prodaje teretnih vagona i s time povezane proizvodnje, zatim proizvodnja i održavanje borbenih oklopnih sredstava te investicijska grad-

nja i obnovljivi izvori energije. Cilj nam je svim tim proizvodima i uslugama povećati udio na tržištu, nudeći svojim kupcima povoljan odnos cijene i kvalitete. Također smo zainteresirani i usmjereni prema novim proizvodima i uslugama i novim poslovnim modelima. Realizacija tih ciljeva omogućit će nam stabilne i sigurne stope rasta prihoda i dobiti. Kakvu predviđate poslovnu klimu u Hrvatskoj idućih mjeseci? Mislimo da će doći do kontinuiranog poboljšanja poslovne klime, ali je pitanje hoće li to biti dovoljno za brži gospodarski rast. Smatramo da dobar dio postojeće gospodarske strukture s postojećim modelima rada neće moći realizirati dostatno povećanje produktivnosti koja bi im omogućila rast i razvoj. U tom smislu treba više novca poreznih obveznika usmjeriti u poticaj stvaranja novih proizvoda i usluga, zasnovanih na znanju i inovacijama kao temeljima dugoročno održivog gospodarskog rasta i povećanja standarda građana.

27.6.2011 18:32:51


pouzdani 22-23.indd 28

27.6.2011 18:32:55


IT INDUSTRIJA

Godina velikih izazova za likvidnost Dok HG Spotu nema spasa, pozitivan primjer je Infosistem 

H

rvatske IT kompanije morat će ove godine itekako pripaziti na likvidnost i to neovisno o tome bave li se prodajom hardvera, softvera ili usluga. Naime, iako nema razloga za paniku, ima razloga za oprez jer će se po svemu sudeći ova godina biti presudna za zauzimanje dobrih pozicija za sljedeće razdoblje. Tri su razloga za oprez. Prvi je situacija s velikim ICT kompanijama, drugi je pojavljivanje novih kompanija koje uigranimigračima mogu uzeti značajan dio tržišnog kolača, a treći je, naravno, opća gospodarska situacija u sektoru i izvan njega. Kako pokazuje primjer HG Spota, pad jedne kompanije jest trauma za njene vlasnike i rad-

nike, no ona također predstav- žment je prepoznao opasnost i lja velik problem za cijeli sustav počeo djelovati na vrijeme. Uz dobavljača i poslovnih partnera problematičnu likvidnost koja koje može povući na dno. To je bi vrlo brzo ugrozila cijelu komposebice istina u slučaju malih paniju, Infosistem je bio suočen tvrtki koje zapravo ovise o i sa zatvaranjem velikih projebrzom obrtu kapitala i kojima kata u privatnom, ali i javnom samo jedna neisplaćena ispo- sektoru. Recept za oporavak bio ruka može likvidnost sroje školski primjer kako se zati na nulu i dovesti izvući iz krize: usmjeih pred kredit ili riti sve snage na čak zatvaranje. reorganizaciju i Dok je s povećanje efijedne strane kasnosti. To HG Spot koji je tako dobro Pomalo iznenađujuće, u se očajnički napravljeno Hrvatskoj postoji cijeli bori za preda je plan niz tvrtki kojima promet življavanje, s u segmentu raste dvoznamenkastim druge strane profitabilnopostocima možemo navesti prebačen za sti primjer Infoviše od 50 posto, a sistema koji je 2009. dioničarima je isplagodine imao velike probleme s ćena. To je, naravno, utjecalo likvidnošću međutim menad- i na poslovne partnere koji za

Rast sektora

Piše: Stjepan Škramić

dio svog uspješnog poslovanja mogu zahvaliti i sposobnom menadžmentu Infosistema. IT tržište u Hrvatskoj palo je na godišnjoj razini za 5.3% na 1.06 milijardu dolara. Mjereno u kunama, IT potrošnja prošle je godine smanjena za 1.3%, prema najnovijem istraživanju analitičke kuće IDC Adriatics. Recesija i rezanje budžeta najvećih IT potrošača, kao što su telekom i financijska industrija te umanjena tehnološka ulaganja javnog sektora, rezultirali su daljnjim padom hrvatskog IT tržišta u prošloj godini. Za ovu godinu predviđa se IT potrošnju na razini prošle, dok bi u sljedećih pet godina tržište moglo rasti prosječnom godišnjom stopom od 8,2 posto te dosegnuti brojku od 1,56 milijardi dolara u 2015. godini. POUZDANI PARTNERI POSLOVNI DNEVNIK 29

pouzdani 22-23.indd 29

27.6.2011 18:33:03


STAV PODUZETNIKA

nelikvidnost postoji, ali stvari idu na bolje Hrvatski poduzetnici vole se pohvaliti da plaćaju obveze na vrijeme, ali većina ih rijeđe govori o svojim problemima sa naplatom Piše: Biserka Ranogajec

vlaDimir kovačeviĆ, direktor Instrumentarie

mlaDen koprek, direktor tondach Bedekovčina

malo je bolje u posljednje vrijeme. Naime povećanjem našeg izvoza su skraćeni ukupni rokovi plaćanja i sada su malo kraći nego što su bili u 2010. godini. međutim, to nas još ne može zadovoljiti. Drago nam je što smo u ovoj teškoj situaciju pronašli dobavljače i partnere koji imaju razumjevanja i koji će, kada bude bila visoka razina likvidnosti a to to će biti vrlo skoro, biti naši dugogodišnji partneri.

tondach je likvidan i svoje obveze plaća u rokovima. unatoč teškom stanju u gospodarstvu, a naročito u graditeljstvu tvrtka je cijelo vrijeme likvidna. unutar kompanije pokrenuli smo aktivnosti kako bismo se prilagodili krizi iako nas je drastično pogodila visoka cijena plina na što ne možemo utjecati. Istina, vrijeme naplate od kupaca se produljilo ali smo unatrag godinu, dvije dana prestali raditi s neplatišama. Bili smo oprezni i nismo im isporučivali robu. Država bi mogla pomoći u slučaju da se PDV plaća po naplaćenoj realizaciji i svojim bi instrumentima mogla više učiniti za likvidnost.

Željko ZaDro, predsjednik uprave Viro tvornica šećera Viro više od 50 posto prihoda ostvaruje izvozom u zemlje Europske unije gdje nema nikakvih znatnih problema s naplatom. što se domaćeg tržišta tiče, može se reći da se postoji nelikvidnost, no obzirom da Viro surađuje s najvećim prehrambenim tvrtkama sva plaćanja i naplataseobavljajuuokvirima poslovne korektnosti. ukoliko stanje s likvidnošću ostane na ovoj razini, nema nikakvog straha, no svako dodatno pogoršanje bi moglo dovesti do kolapsa.

Po pitanju likvidnosti u zemlji primjećujemo blagi poremećaj u okruženju, no Kraš s likvidnošću nema problema i svoje obveze uspijevamo izvršiti u skladu s ugovornim marica viDakoviĆ, obvezama. što se prokuristica Kraša tiče ostalih zemalja u regiji, problemi su individualni. tamo gdje smo ključni dobavljači u kategoriji slatkiša, naši partneri poštuju dogovorenu valutu plaćanja. riječ je prvenstveno o velikim regionalnim trgovačkim lancima poput Konzuma, mercatora, Interspara i ostalih. međutim, kada je riječ o malim trgovcima Kraš kroz svoju poslovnu politiku potraživanja osigurava kvalitetnim bankovnim garancijama ili sličnim instrumentima. Na taj način dodatno se štitimo od upadanja u zamku nelikvidnosti i većih gubitaka. u pogledu budućih trendova, nažalost, nismo optimisti te smatramo da je moguć daljnji pad poslovnih aktivnosti, a time i povećanje problema nelikvidnosti.

30 POSLOVNI DNEVNIK poUZDani parTneri

pouzdani 22-23.indd 30

27.6.2011 18:33:13


pouzdani 22-23.indd 31

27.6.2011 18:33:16


pouzdani 22-23.indd 32

27.6.2011 18:33:19

Pouzdani partneri, 2. broj  

pouzdani partneri, 2 broj

Advertisement