Page 1

Poseban prilog srpanj/2013.

Iako skromniji, prihodi stabilni


S koljena na koljeno

Tradicija.


Moneta

Srpanj/2013.

Osiguravatelji u 2012. Sadržaj tržište u 2012. Kako je poslovalo 10 vodećih društava

Prvih deset Iako skromniji prihodi osiguravatelja stabilni

3

intervju Goran Radić, direktor Sektora za osiguranje motornih vozila Croatia osiguranja govori o stanju na tržištu 6

croatia osiguranje

8

allinaz osiguranje

9

euroherc osiguranje

10

Jadransko osiguranje

11

kvarner osiguranje

12

Basler osiguranje

12

Grawe osiguranje

13

triglav osiguranje

13

Generali osiguranje

14

Merkur osiguranje

14

Glavni urednik: Mislav Šimatović urednik PriloGa: Vladimir Nišević autor: Božica Babić

3

Allianz i Generali ostvarili rast, CO još broj jedan H

rvatsko tržište osiguranja i 2012. godinu zaključilo je uz nastavak pada ukupne premije. U odnosu na godinu prije premija je manja za 107 milijuna kuna, pala je sa 9,145 na 9,038 milijardi kuna. No, bilo je i znatno gorih rezultata, najveći međugodišnji pad premije unatrag desetak godina zabilježen je 2009. naspram rezultata iz 2008. kada je premija smanjena za čak 275 milijuna kuna. Negativni premijski trend započeo je upravo 2009. i traje u kontinuitetu do danas. Pa tako razlika u ugovorenoj premiji između 2012. i rekordne 2008. uz negativan predznak iznosi čak 646 milijuna

Grafika: Kristina Nakić - RP uPrava: Boris Trupčević, Radovan Klaić, Sanda Lončar, Prokurist: Renato Ivanuš, Ivana Krajinović

Razlika u ugovorenoj premiji između 2012. i rekordne 2008. iznosi čak minus 646 milijuna kuna

ProdaJa oGlaSa: Jasna Bibić, voditeljica prodaje telefon: 01/6326-013 direktorica PoSlovnoG dnevnika: Andrea Borošić

izdavač: 24sata d.o.o Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb telefon: 01/6326-000 e-mail: redakcija@poslovni.hr tiSak: GZH, Radnička cesta 210, 10000 Zagreb


Moneta

5

Srpanj/2013.

U StrUktUri UkUpne premije oSigUranje od odgovornoSti za UpotrebU motornih vozila i dalje zadržava najveći Udjel

kuna. Strmoglav pad premije događa se radi problema koje je kroz to razdoblje naplavila gospodarska kriza uzrokujući golemu nezaposlenost i s njom financijsku nesigurnost većine stanovništva.

ostv 778 U mije nost vozi udje govo mili više uku je sk na g post broj man

Utjecaj krize

Posebno plodne godine za osigurateljnu industriju trajale su između 2003. i 2008. u kojima je premija rasla u dosta visokim postotcima, u rasponu od 6,9 posto do 11,3 posto što je zabilježeno u 2006. godini. Međutim, najveće povećanje premije iskazano u apsolutnim iznosima u razdoblju 2003.-2012. vezano je uz 2007. koja će sa rezultatom od 865 milijuna kuna u odnosu na 2006. ostati upisana kao godina s najvećim premijskim rastom. Da kriza snažno mete tržište svakako ilustrira i detalj koji otkriva da su među prvih deset osiguratelja rangiranih po visini premije u 2012. samo Alianz i Generali ostvarili rast premije naspram rezultata iz 2011. Grawe i Merkur zadržali su stabilnost, gotovo su preslikali svoje rezultate dok je ostalih šest društava evidentiralo pad premije. Basler je najmanje pao, ugovorio je manje osam milijuna kuna premije dok je Croatia imala najveći premijski minus, u odnosu na 2011. ugovorena premija lani je bila manja 85 milijuna kuna. Kada je riječ o visini prosječne godišnje premije u odnosu na broj stanovnika i u ovoj se kategoriji sve do krizne 2008. događao kontinu-

naziv

zaračunate bruto premije

Ukupan Br. zaposlenih prihod (sati rada)

Croatia oSigUranje d.d.

2,707.693.805

2,796.057.422

2721

allianz zagreb d.d.

1,089.353.535

1,191.274.352

1552

eUroHerC oSigUranje dd

976,173.022

1,055.738.761

1-022

jadranSko oSigUranje d.d.

627,012.874

674,970.812

772

Croatia lloYd d.d. za reoSigUranje

427,743.735

240,513.048

34

kvarner vienna inSUranCe groUp d.d.

412,009.815

397,480.441

581

baSler oSigUranje zagreb d.d.

404,001.236

549,681.550

573

graWe HrvatSka d.d.

391,703.499

531,997.945

615

triglav oSigUranje d.d.

347,861.772

369,422.950

497

generali oSigUranje dd

336,501.175

318,574.624

436 u kunama; IZVOR: FIna

irani rast da bi potom slijedilo urušavanje. Na neživotnim osiguranjima prosječna premija iznosila je te godine 1610 kuna, a na životnim osiguranjima 574 kune i to su rekordni iznosi unatrag deset godina. I dok je prošla godina u životnim osiguranjima sa prosječnom premijom od 574 kune donijela povratak na rezultat iz 2008. na neži-

votnim osiguranjima premija je iznosila 1535 kuna što je najbliže podatku vezanom uz 2010. godinu. Broj zaposlenih

Za razliku od ostatka lokalne gospodarske scene, gdje je posljednjih godina broj nezaposlenih zbog posljedica ekonomske krize dramatično uvećavan u gotovo svim sek-

torima, industrija osiguranja istodobno je bilježila novo zapošljavanje dok se paralelno iz godine u godinu prosječna premija ostvarena po zaposleniku smanjivala. Tako je ova djelatnost u 2003. zapošljavala 6059 osoba, a prosječna premija po zaposleniku bila je iznad milijun kuna da bi 2012. zaključili sa 11.616 zaposlenih od kojih je svaki u prosjeku

Lje

Ran jenu mije ciji n osig u uk dose tako njem pov post rena svim gura jard pret za 3 prem kun šovi gura ranj rala na dog više reni K zabi tržiš sto


h a)

1

2

2

2

4

1

3

5

7

6

R: FIna

anja novo elno ečna osleova šljaečna la je 012. enih eku

574

kuna prosječna je uplaćena premija u 2012. godini

ostvario premiju u visini tek 778 tisuća kuna. U strukturi ukupne premije osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila i dalje zadržava najveći udjel. Lani je tako na autoodgovornosti ugovoreno 2,94 milijardi kuna premije što je više od trećine (32,5 posto) ukupne premije. Zabilježeno je skromno povećanje udjela na godišnjoj razini od 0,43 posto unatoč činjenici da je broj osiguranih vozila bio manji za 16 tisuća.

Osiguravatelji u 2012.

godinu dana premija je manja za gotovo 58 milijuna kuna, a tržišni udjel smanjen je sa 8,72 na 7,97 posto. Premija na kasko osiguranjima vozila u konstantnom je padu od 2009. i to godišnje u visini od oko deset posto. Prije kriznog razdoblja ova

manja za više od 46 milijuna kuna. Strah od elemntarnih nepogoda i požara ipak je disciplinirao dio Hrvata, rezultat toga je rast ove vrste premije sa 566 milijuna kuna iz 2011. na 587 milijuna kuna u prošloj godini. Budući da se i ova premija

Ljestvica premija

Rang ljestvicu skrojenu po visini premije na drugoj poziciji nastavljaju životna osiguranja, čiji je udjel u ukupnoj premiji lani dosegnuo 27,2 posto i također u međugodišnjem razdoblju bilježe povećanje od 0,64 posto. Premija ugovorena prošle godine na svim vrstama životnih osiguranja prelazila je 2,46 milijardi kuna i naspram učinka iz prethodne godine bila je veća za 30 milijuna kuna. Glavnina premije, čak 2,13 milijardi kuna ostvarena je na tzv. mješovitim policama životnih osiguranja. I dok su autosoiguranja prošle godine evidentirala manje zaključenih polica na životnim osiguranjima dogodio se rast iskazan kroz više od 22 tisuće novougovorenih polica. Kasko osiguranje unatoč zabilježenom padu i premije i tržišnog udjela drži treće mjesto top premijske ljestvice. U

GRAWE DOM

20%USTA POP

Za 20 godina 20% popusta prilikom ugovaranja police imovinskog osiguranja.

Osiguranje na Vašoj strani.

j e premija prisvajala oko 12 posto tržišta, a na tako visok udjel utjecala je višegodišnja izvrsna prodaja novih vozila. Premija ugovorena na osiguranju imovine na razvijenim tržištima u pravilu vrlo visoko kotira na ljestvici. S lani ugovorenih 709 milijuna kuna na ovdašnjem tržištu plasirala se na četvrtu poziciju. Kriza je i tu ostavila negativan trag, na godišnjoj razini premija je

v e ž e uz imovinu ispada da je ukupno osiguranje imovine lani iznosilo 1,29 milijardi kuna što je dva posto manje nego u 2011. Rekordan iznos premije na imovinskim osigurnjima vezan je uz 2009. kada je ostvareno 1,36 milijardi kuna. I u ovoj kategoriji premija je izrazitije rasla između 2004. i 2009. Broj polica ugovorenih na požarnim osiguranjima u 2012.

5

iznosio je 509 tisuća uz povećanje za 1,6 posto naspram rezultata iz 2011. U ostalim osiguranjima imovine broj polica je u 2012. ukupno iznosio 592 tisuća uz rast na godišnjoj razini od 2,1 posto. Visoka koncentracija

Premda je unutar industrije osiguranja aktivno čak 27 društava tržište je već godinama prepoznatljivo po visokoj koncentraciji. Pet prvoplasiranih društava prisvaja 5,8 milijardi kuna što je 64 posto od ukupno ugovorene premije, dok razred top 10 društava drži čak 84 posto tržišta. U donjem dijelu rang ljestvice niz je društava iza kojih stoje kapitalno moćne inozemne matice poput Uniqe, Erste, BNP Paribas Cardif, Erga ili Wustenrot osiguranja. Njihove lanjske premije bile su u rasponu od tek desetak milijuna kuna kod Wustenrota do 226 milijuna Uniqe. Sva ta društva zapravo još uvijek hvataju tržišne pozicije strpljivo čekajući neka financijski izdašnija vremena kada će i Hrvati na policama, posebno onim iz životnih osiguranja, ugovarati police uplaćujući znatno veće premije nego danas. Za ilustraciju, hrvatsko tržište životnih osiguranja u 2012. ugovorilo je premiju u visini 328 milijuna eura, a slovensko unatoč činjenici da je ljudstvom upola manje brojno čak 579 milijuna eura.


Moneta

srpanj/2013.

2

Goran Radić, direktor Sektora za osiguranje motornih vozila Croatia osiguranja

Cro gog Cro čim i po 10 d pop miju voza vaju rano vorn osig ranj ćuje štete ranj god nov voza

IznImno Smo ponoSnI na vjernoSt, lojalNost i povjereNje našIh oSIguranIka I to je naša najvrjednIja konkurentSka prednoSt

Neki kod nas osiguravaju vozilo već 30 godina

C

roatia osiguranje sa 799 milijuna kuna ugovorene premije na autoodgovornosti te 271 milijun kuna na kasko osiguranju cestovnih vozila već godinama čvrsto drži lidersku poziciju među 14 tržišnih konkurenata koji također potencijalnim osiguranicima nude takve police. O aktualnoj utakmici među konkurentima,

planovima i očekivanjima te proizvodima koje plasiraju govori Goran Radić, direktor Sektora za osiguranje motornih vozila. Koliko ste u Croatiji zadovoljni rezultatima ostvarenimu2012.usegmentu obveznih te kasko osiguranja motornih vozila? Kakva su očekivanja za

aktualnu godinu s obzirom na pad prodaje novih vozila? Croatia osiguranje uspjelo je, unatoč otežanim uvjetima poslovanja, žestokoj konkurenciji osiguratelja i krizi koja i dalje traje, zadržati lidersku poziciju u auto osiguranjima. Već četvrtu godinu za redom uspješno održavamo svoj tržišni udjel od 27 posto u auto

osiguranjima dok u kasko osiguranju držimo čak 38 posto tržišta. Zadovoljni smo rezultatima i u ovoj godini koji su na razini prošlogodišnjih dobrih poslovnih pokazatelja. Na tržištu je prisutna brojna konkurencija. Što je to atraktivno u ponudi da klijenti radije biraju ugovaranje police kod


t, nje to a

u

osiosto zulu na brih

tna Što udi aju kod

27

posto tržišni je udjel croatia osiguranja u autoosiguranjima

croatije, a ne nekog drugog osiguratelja? Croatia osiguranje daje vozačima najšire pokriće rizika i popust za starost vozila od 10 do 30 posto. Moguć je i popust od 30 posto na premiju kasko osiguranja za one vozače koji prvi puta osiguravaju vozilo, a koje je već osigurano od automobilske odgovornosti. U odnosu na druge osiguratelje, Croatia osiguranje kod krađe vozila isplaćuje puni, a ne umanjeni iznos štete. U slučaju prekida osiguranja vozaču bonus vrijedi 5 godina i može se prenijeti na novonabavljeno vozilo. Ako vozač već ima 50 posto bonusa

po kasko polici i nema prijavljenu štetu dvije godine, ostvarit će i Superbonus. Priznaje se i bonus stečen kod drugih osiguratelja. Smatramo da je prednost Croatia osiguranja i u velikoj prodajnoj mreži. navodno imate osiguranika koji auto-policu ugovaraju neprekidno 30, ali i više godina. Iznimno smo ponosni na vjernost, lojalnost i povjerenje naših osiguranika i to je naša najvrjednija konkurentska prednost. Više od 50 posto građana koji imaju našu policu obveznog auto osiguranja produžavaju je kontinuirano pet

Intervju i više godina. Preko 125.000 naših osiguranika ima policu ugovorenu bez prekida 10 i više godina, a još toliko osiguranika produžava policu kontinuirano između pet i 10 godina. Imamo osiguranike koji već imaju 30, pa čak i 45 godina neprekinutog “staža” osiguranja u Croatia osiguranju. Njihovu vjernost i lojalnost nastojimo kontinuirano nagrađivati dodatnim pogodnostima. unatoč velikoj konkurenciji co na auto osiguranjima konstantno održava visoki tržišni udjel. strahujete li od dolaska novih jakih igrač?

7

Ne bojimo se konkurencije. Croatia osiguranje uspješno se nosi sa stranim osiguravateljima već godinama i to u svim vrstama osiguranja. Slovenski primjer pokazuje da su unatoč jakoj konkurenciji domaći osiguratelji zadržali najveći udjel na tržištu. Također otvorenost tržišta nije dovela do pada premija kako se očekivalo. Na pad premije utjecala je više financijska kriza i veća konkurencija između domaćih osiguratelja. Građane moram upozoriti i na moguće “mamce” povoljnih ponuda do kojih će sigurno doći. Trebaju voditi računa da često iza takvih polica stoje problemi.


Moneta

srpanj/2013.

799

4

milijuna kuna iznosi premija Co u autoosiguranju

Najstarije društvo i dalje lider na tržištu

Al

reze kra s ku isto uv m

Croatia osiguranje ostvarena bruto dobit u 2012. godini veća je za 34 posto

N

N Marko Lukunić/Pixsell

ajstarije društvo i lidertržišta,Croatia osiguranje u 2012. dobilo je novu Upravu, ali i najavu konačne privatizacije budući da je oko 80 posto dionica u državnom portfelju. Iako je premija prošle godine naspram rezultata iz 2011. bila manja za 85 milijuna kuna Croatia je ostvarila bruto dobit u iznosu 140,3 milijuna (neto 118 milijuna) što je za 34 posto bolji rezultat od ostvarenja bruto dobiti za 2011. Iako je izgubila utrku na životnim osiguranjima Croatija dosta čvrsto drži liderstvo na ovdašnjem tržištu u nekoliko proizvoda. To su autoova ‘dama’ iza koje odgovornost, gdje prije povijest dulja od svaja gotovo trećinu tržišnog udjela. Doda stoljeća tržišni li se tome i premija na je lider među 27 kasko osiguranjima, konkurenata i na a na tom proizvodu lanjski učinak CO bio osiguranju imovine je 271 milijun kuna, sa 664 mil. kuna tržišni udjel diže se na premije oko 40 posto dok ostali konkurenti na toj stavci ne prelaze 120 milijuna kuna. Liderska pozicija CO na ukupnom osi-

guranju motornih vozila ostat će još dugo neugrožena. Ova stara ‘dama’ iza koje je povijest dulja od stoljeća tržišni je lider među 27 konkurenata i na osiguranju imovine sa 664 milijuna kuna premije te na osiguranjima od nezgode gdje je lanjska premija bila veća od 175 milijuna kuna, ali i na osi-

guranjima od ostalih odgovornosti sa 142 milijuna kuna premije ugovorene tijekom 2012. Ovoj listi treba dodati i premiju ugovorenu na osiguranju kredita, jamstava i financijskih gubitaka koja je u 2011. iznosila 85 milijuna kuna da bi tijekom 2012. narasla na 107 milijuna kuna.

P

pod odn ostv od 6 12 p ciju nim rast post vanj proi ren ranj post god kvat


410

Lideri

9

Kapital i rezerve allianza na kraju 2012. iznosili su 647 milijuna kuna, u odnosu na isto razdoblje 2011. uvećani su za 155 milijuna kuna

Marko Lukunić/Pixsell

Najveći rast premije P

remda je ekonomska kriza i tijekom 2012. značajno tresla domaću gospodarsku scenu Allianz je u odnosu na 26 konkurenata ostvario najveći rast premije od 6,2 posto prisvojivši time 12 posto tržišta i drugu poziciju na rang ljestvici. U životnim osiguranjima tržišni udjel rastao mu je sa 15,4 na 16,7 posto što je rezultiralo zadržavanjem liderske pozicije u tom proizvodu. Rast udjela ostvaren je i na neživotnim osiguranjima, i to sa 9,7 na 10,3 posto. Društvo je u prošloj godini ostvarilo i visoku adekvatnost kapitala, povećana je

sa 200,6 na 218,1 posto. Kapital i rezerve Allianza na kraju 2012. iznosili su 647,6 milijuna kuna, u odnosu na isto razdoblje 2011. uvećani su za 155,2 milijuna kuna ili, za 31,5 posto. Na godišnjoj razini rasle su i bruto pričuve i to 7,2 posto, odnosno 189,4 milijuna kuna pa su prelazile 2,83 milijarde kuna. Godina je obilježena je i preseljenjem u novu poslovnu zgradu, ali i otvaranjem novih ureda te širenjem prodajne mreže, dobrom kontrolom kvote troškova i konzervativnom investicijskom politikom. Dobit prije oporezivanja iznosila je 116 milijuna

kuna, a odbijanjem poreza 90 milijuna. Dioničarima je isplaćeno 35 milijuna dok je ostatak od 55,6 milijuna kuna ostavljen unutar društva. Ukupna financijska imovina na kraju prošle godine prelazila je 3,04 milijarde kuna što predstavlja 82 posto ukupne aktive društva. Povećana je u odnosu na 2011. godinu za 13,7 posto,

6,2

posto rasla je ukupna premija u 2012. godini

odnosno za 366,5 milijuna kuna. Glavnina financijske imovine, čak 77% ulaganja su u vrijednosne papire s fiksnim prinosom. S udjelom od 72% dominiraju državne obveznice dok je kroz trezorske zapise investirano 4,2% financijske imovine. Ulaganja u druga društva lani su iznosila 117 milijuna kuna, u odnosu naspram 2011. veća su 5,9 milijuna. S obzirom na okruženje u Allianzu ocjenjuju da im je likvidnost više nego zadovoljavajuća, nove uplate veće su od isplata što društvu omogućava generiranje viška likvidnosti pogodno za investiranje.

daLibor UrUkaLović/PixseLL

Allianz osiguranje ukupna financijska imovina lani je prelazila 3,04 milijarde kuna

u

vorpre012. preuranan011. da bi 107

milijuna kuna iznosi premija allianza u životnom osiguranju


Moneta

srpanj/2013.

665

5

milijuna kuna iznosi premijaeurohercau autoosiguranju

Euroherc osiguranje ugovorena premija iznosila je u 2012. godini 977 mil. kuna

Aktiva povećana za 9,8 posto tvu donio neznatno smanjivanje tržišnog udjela, i to za 0,14 posto. Na takav trend posebno je utjecao najveći pad premije s pozicije kasko osiguranja cestovnih vozila na kojoj je Euroherc na godišnjoj razini izgubio više od 13 posto premije. Uz bruto premiju društvo je lani imalo prihode iz još nekih izvora pa su

ukupno iznosili milijardu i 55 milijuna kuna, dok su rashodi narasli na 878 milijuna. Tijekom 2012. Euroherc je svojim osiguranicima isplatio prava za 41.635 šteta što je društvo ukupno stajalo više od 365 milijuna kuna. Aktiva društva na kraju prošle godine bila je visoka, dosegnula je 2,88 milijardi kuna, u odnosu na godinu prije veća je 9,8

posto. Krajem 2012. društvo je raspolagalo sa 996 milijuna kapitala, i on je uvećan za 82 milijuna kuna. Prošla će godina ostati zapamćena po solidnoj dobiti, nakon odbijanja poreza u blagani društva ostalo je gotovo 137 milijuna kuna. Nije bilo isplate dividende dioničarima već je cjelovit iznos zadržan unutar tvrtke.

Jad

O dalibor UrUkalović/Pixsell

K

riza je zaljuljala i višegodišnji premijski uzlet Euroherca pa je to društvo svoju dvadesetu obljetnicu rada, koja je slavljena prošle godine, dočekalo uz pad premije od 2,4 posto što je lošiji učinak od prosjeka ukupna tržišta. Premija ugovorena kroz nekoliko osigurateljnih proizvoda iznosila je 977 milijuna kuna, a gotovo dvije trećine (67%), odnosno 655 milijuna kuna vezano je uz obvezna osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila. Doda li se tome i premija ugovorena na policama kasko osiguranja cestovnih vozila, a riječ je o 112 milijuna kuna ili 11,4 posto od ukupno ostvarene premije tijekom 2012. očito je da ovo društvo nastavlja glavninu prihoda ubirati iz premija za osiguranje motornih vozila. Od ostalih osiguranja izdvajaju se nezgode sa 88 milijuna kuna premije, imovinska sa 75 milijuna i osiguranje odgovornosti gdje je premije prešla iznos od 30 milijuna kuna. Pad premije posljedično je ovom druš-

Š l p

svoj odn uz m auto osig znim tvo čilo je u prem Jadr nih uku nih god


505

milijuna kuna premije jadransko ima u autoosiguranju

Lideri

11

štvo miliećan la će a po dbirušmililate eć je utar

marijan sUšenj/Pixsell

Širenje lepeze proizvoda Jadransko osiguranje društvo je lanjsku godinu zaključilo sa 105,8 mil. kuna dobiti

dalibor UrUkalović/Pixsell

O

d 10 kuna premije koju je Jadransko osiguranje tijekom 2012. ugovorilo sa svojim klijentima čak osam odnosilo se na police vezane uz motorna vozila, bilo kroz autoodgovornost ili kasko osiguranje. Naime, na obveznim autoosiguranjima društvo je prošle godine zaključilo ugovore temeljem kojih je ubralo 448 milijuna kuna premije dok su kasko police Jadranskom donijele dodatnih 58 milijuna kuna. Time je ukupan paket polica ugovorenih za motorna vozila prošle godine postigao vrijednost u

visini 505 milijuna kuna. I Jadransko osiguranje unatrag nekoliko godina širi lepezu proizvoda ponuđenih tržištu pa je tako prošle godine ugovorilo gotovo 37 milijuna kuna premije na imovinskim osiguranjima te oko 23 milijuna na osiguranjima od odgovornosti. Društvo je u portfelj uključilo i zdravstvena osiguranja, premija ugovorena u tom segmentu lani je iznosila skromnih 2,1 milijun kuna i bila je za gotovo 25 posto manja od rezultata ostvarenog na toj usluzi tijekom 2011. Uz spomenutu ponudu Jadransko nekoliko posljednjih godina

tržištu nudi i paket osiguranja za pokriće rizika na kreditima, raznim jamstvima i financijskim gubicima. No, i tu je prošle godine zabilježio pad premije, iznosila je samo 2,4 milijuna kuna dok je u 2011. na tim proizvodima ugovorena premija bila u visini 3,9 milijuna kuna. I Jadransko je uključeno u krug osiguratelja koji iz godine u godinu bilježe sve manji broj šteta. Sukladno tom trendu tijekom 2011. isplaćeno je 29.742 odšteta, prošle godine 26.896. Kroz 2012. po osiguranim slučajevima za štete je isplaćeno 235,5 milijuna kuna što je oko

dva posto manje od iznosa isplaćenih tijekom 2011. Društvo je lanjsku godinu zaključilo uz ostvarenje 105,8 milijuna kuna bruto dobiti, što je manje 13 posto od učinka ostvarenoga u istoj kategoriji godinu dana prije. Za razliku od 2011. kada je neto dobit bila veća od 93 milijuna kuna za prošlu godinu je iznosila 80,5 milijuna kuna. Sukladno novoj strategiji Jadranskog bankarski depoziti prošle su godine naspram 2011. uvećani za visokih 65,3 posto, sa 84 na 139 milijuna kuna. Paralelno su pak srezana ulaganja u obveznice.


Moneta

srpanj/2013.

117

milijuna kuna premija u životnom osiguranju ima kvarner

200

2

milijuna kuna premije u životnom osiguranju ima basler

Rast kroz ulaganje i preuzimanja društava

N z

Kvarner VIG glavnina premije u 2012., oko 59%, vezana je uz neživotna osiguranja

Gra

A

V

dvije tvrtke. Integracijom su spomenuta dva društva preimenovana u Wiener osiguranje Vienna Insurance Group dok Erste osiguranje i nadalje ostaje samostalno. Stoga bi, kada se bude zbrajao poslovni učinak za 2013., novo društvo dogodine možda moglo preskočiti koje mjesto na dosadašnjoj rang ljestvici. Naime, premija Kvarnera za 2012. iznosila je 412 milijuna kuna, uz pad od

čak 8,1 posto što je društvo dovelo na petu poziciju među konkurencijom. Helios je pak lani ugovorio 180 milijuna kuna premije. Glavnina prošlogodišnje premije, oko 59 posto, vezana je uz neživotna osiguranja u kojima dominira autoodgovornost sa ugovorenih 101 milijun kuna iako je zabilježen pad u odnosu na učinak iz 2011. mjerljiv kroz 11,3 posto.

Hrv je G dob kun kalo Una nom plan poli proš

FOTOLIA

ustrijskoj VIG grupi Hrvatska predstavlja strateško tržište što svjedoči i podatak da su ovdje intenzivno ulagali višekratno preuzimajući pojedina društva, a potom međusobno integrirajući neke od tih akvizicija. Danas je VIG obitelj unutar hrvatske industrije osiguranja, nakon što je nedavo Helios osiguranje pripojeno društvu Kvarner prisutna kroz

Premija Kvarnera za 2012. iznosila je 412 milijuna kuna

Basler Društvo je tijekom 2012. godine imalo 148.000 osiguranika

Tr

Idealno grupirana premija

Pozitivan skok, mjerljiv sa osam posto bilježi i aktiva

s ugovorenih 93,6 milijuna kuna premije. Imovinska osiguranja čvrsto drže drugo mjesto sa premijom od 31,7 milijuna dok je kasko svrstan na treću poziciju sa 20,4 milijuna kuna. Tehničke pričuve Baslera vrlo su stabilne, dosegnule su 1,93 milijarde kuna. Paralelno su financijska ulaganja rasla za 15 posto te sada iznose 2,03 milijarde kuna. Pozitivan skok,

mjerljiv sa osam posto bilježi i aktiva koja je na izmaku prošle godine procijenjena na više od 2,3 milijarde kuna. Značajniju promjenu lani su evidentirali dionički kapital i rezerve, na godišnjoj razini uvećani su 73 posto pa iznose 328,3 milijuna kuna. Basler u svojoj evidenciji navodi da je tijekom 2012. imao ugovorene police sa 148 tisuća osiguranika.

FOTOLIA

FOTOLIA

P

rošlogodišnja premija Basler osiguranja gotovo je idealno grupirana. Naime 50,4 posto ili 203,6 milijuna kuna vezano je uz neživotna osiguranja dok je 49,6 posto premije, odnosno 200,4 milijuna kuna ugovoreno na životnim osiguranjima. U lepezi neživotnih osiguranja i kod ovog osiguratelja na prvoj je poziciji autoodgovornost

N

Rast osta


250

e nju

108

mil. kuna premije u auto osiguranju ima triglav

Lideri

13

Najveći rast u segmentu zdravstvenog osiguranja

V FOTOLIA

iše od 100 tisuća lojalnih klijenata i 615 zaposlenih u 52 ureda diljem Hrvatske podaci su s kojima je Grawe, uz ostvarenje neto dobiti u iznosu 32,3 milijuna kuna, obilježilo 2012. i dočekalo 20-tu obljetnicu rada. Unatoč nestabilnom ekonomskom okruženju, dobrim planiranjem i odgovornom politikom ulaganja Grawe je prošle godine ugovorilo pre-

miju u visini 391,7 milijuna kuna što je gotovo preslika premijskog učinka ostvarenog za 2011. U strukturi lanjske premije izrazito dominiraju životna osiguranja na koja otpada čak 250,7 milijuna kuna, odnosno 64 posto od ukupne premije. Police autoodgovornosti donijele su 50,7 milijuna kuna, imovinska osiguranja 43,5 milijuna, osiguranja od nezgode

25,4 te kasko osiguranja 11,8 milijuna kuna dok su na ostalim vrstama osiguranja postignuti iznosi mjerljivi jednocifrenim milijunskim brojkama. Među njima najveća premija, u visini 3,6 milijuna kuna uz rast na godišnjoj razini od 3,1 posto odnosi se na police zdravstvenih osiguranja. Proizvod na koji Grawe dugoročno cilja zbog njegove tržišne atraktvnosti.

FOTOLIA

Grawe u strukturi lanjske premije izrazito dominiraju životna osiguranja

Police autoodgovornosti donijele su 50,7 milijuna kuna

Triglav osiguranje Društvo je lanjsko poslovanje završilo uz nižu premiju

Na tržištu sa 11 vrsta proizvoda

U FOTOLIA

lježi aku ena una. i su pital zini nose asler i da ovoosi-

mil. kuna premije u životnom osiguranju ima grawe

Rast je zabilježen samo na tzv. ostalim osiguranjima

izrazito složenom gospodarskom okruženju, kako je protekla i 2012. donoseći daljnje povećanje broja nezaposlenih i snažan pad potrošnje, Triglav osiguranje je poslovanje zaključilo uz manju premiju. Na godišnjoj razini smanjena je za 48 milijuna kuna, te je iznosila 347,8 milijuna. Svaka peta kuna premije, odnosno 68,9

milijuna, ugovorena je na policama životnih osiguranja. Međutim, u strukturi prošlogodišnjeg premijskog rezultata najveći udjel ima autoodgovornost. Na toj je stavci lani ostvareno 108,4 milijuna kuna premije, no i tu se dogodio pad od 14 posto ili 18 milijuna kuna u odnosu na učinak koji je Triglav imao na autoosiguranjima na kraju 2011. Od 11 vrsta proizvoda koje je

tijekom 2012. Triglav nudio tržištu rast je zabilježen samo na tzv. ostalim osiguranjima. Iznosio je 5,3 posto, no radilo se o 3,9 milijuna kuna premije što je tek 1,1 posto u ukupnoj lanjskoj premiji. Na svim ostalim stavkama evidentiran je premijski minus u rasponu od 0,9 posto što je bio pad kod zdravstvenih osiguranja do 33 posto na osiguranjima kredita.


Moneta

srpanj/2013.

14

117

mil. kuna premije u životnom osiguranju ima generali

225

mil. kuna premija u životnom osiguranju ima merkur

Generali Bolji rezultat na lepezi neživotnih osiguranja gdje je premija rasla 10 posto

G

enerali osiguranje lani je u odnosu na 2011. uz Allianz jedino ostvarilo rast premije. Uvećana je za 12 milijuna kuna, odnosno za 3,6 posto što je znatno bolje od rezultata koji je iskazala cijela industrija gdje je premija pala 1,8%. Društvo je uspješnije poslovalo na neživotnim osiguranja gdje je premija rasla 20,3 milijuna kuna, odnosno 10 posto. Međutim, kako

je istodobno ostvaren lošiji rezultat na životnim osiguranjima, s obzirom na ugovorenih 8,2 milijuna kuna manje premije, što je minus od 6,6 posto to je skrojilo konačni učinak iskazan kroz povećanje premijskog rezultata za 12 milijuna kuna. Glavni generator rasta premije kod neživotnih osiguranja bili su imovina te osiguranje nezgode, ali i police ugovorene na osiguranjima

od raznih vidova odgovornosti kao i obvezna autoosiguranja. Pad na životnim osiguranjima dogodio se pak radi manje zaključenih ugovora kako kod jednokratnih tako i kod obročnih plaćanja premije. Na dobar zaključni rezultat poslovanja pozitivan trag ostavilo je i to što su se smanjile neto štete za 12,5 milijuna kuna pa je društvo lani ostvarilo dobit u visini 4,6 milijuna kuna.

FOTOLIA

Uspješniji od ostatka tržišta

U 2012. smanjile su se neto štete za 12,5 milijuna kuna

Merkur vlasnik je lani u društvo injektirao dodatni kapital u visini 30 milijuna kuna

Zadržali stabilnost i ostvarili dobit od 41 milijun kuna

FOTOLIA

U Životna osiguranja lani palo za samo 0,1 posto naspram 2011.

natoč nejenjavanju recesije Merkur će u svojoj kronologiji 2012. pamtiti kao vrlo uspješnu godinu. Osim što je zadržana stabilnost na ugovaranju premije, iznosila je 285,3 milijuna kuna što je bio skromni rast od 0,2 posto u odnosu na 2011., lani su uselili u novu poslovnu zgradu te ostvarili visoku dobit. U strukturi ukupno ugovorene pre-

mije čak 89,3 posto otpada na životna osiguranja. Iskazano u apsolutnom iznosu to je 254,8 milijuna kuna i taj lanjski rezultat je za samo 0,1 posto lošiji od učinka iz 2011. kada je na policama životnih osiguranja ugovoreno 255 milijuna kuna premije. Na neživotna osiguranja otpada tek skromni rezultat od 30,5 milijuna kuna. Ta je premija u odnosu na učinak iz 2011.

veća, rasla je 2,5 posto. Merkur tržištu nudi i police iz zdravstvenih osiguranja, no u tom je segmentu premijski rezultat simboličan, iznosio je tek 1,2 milijuna kuna. Konzervativnim poslovanjem ostvarena je dobit, prije oporezivanja iznosila je 41,1 milijun kuna. Vlasnik Merkura iz Graza, lani je u društvo injektirao dodatni kapital u visini 30,3 milijuna kuna.


Moneta m  
Moneta m  
Advertisement