Page 1

POSEBAN PRILOG ||| listopad 2011.

Dopuštena prekoračenja

Minus na tekućem i 200 posto plaće


moja ulaganja |||Minusi

Dopušteni minus i 200 posto plaće Dopuštena prekoračenja po tekućem računu sve su veća, a većina poslovnih banaka u Hrvatskoj izračunava ih na bazi tromjesečnih podataka o redovnim primanjima klijenta Piše: Tin Bašić/VLM

D

opušteno prekoračenje ažurira se polugodišnje, a osnovica za izračun prekoračenja je prosječan redoviti priljev u posljednjih šest mjeseci, kažu u Raiffeisen banci. “Način obračuna dopuštenog prekoračenja koji RBA ažurira polugodišnje uveden je sukladno zahtjevima većine klijenata koji smatraju da će im polugodišnji obračun za razliku od tromje-

8

sečnog ili mjesečnog obračuna biti korisniji zbog lakšeg praćenja raspoloživih sredstava na tekućem računu i odobrenoga dopuštenog prekoračenja”, objašnjavaju u RBA. Dio banaka obračune radi tromjesečno ili polugodišnje. Tako OTP banka svaka tri mjeseca radi obračun, dok Privredna banka Zagreb i Hrvatska poštanska banka svakih šest mjeseci. “Klijentu koji ima otvoren tekući račun na ko-

3

Minusi na tekućem

Istražili smo ako banke izračunavaju minuse, kolika su maksimalna prekoračenja te kako ostvariti veći minus

7

Kamate na kredite

Tablični pregled ponuda kredita u hrvatskim bankama

8

Intervju: Barbara Cerinski

Direktorica tvrtke EOS Matrix govori o sve težoj naplati dugovanja u Hrvatskoj

11 SMS bankarstvo

Nakon internetskog bankarstva sve više građana svoje transkacije obavlja mobitelom

PRVE DNEVNE POSLOVNE NOVINE U HRVATSKOJ

Glavni urednik: Darko Markušić urednik PriloGa: Vladimir Nišević uPrava: Darko Markušić, Boris Trupčević, Jasna Zemljić, Prokurist: Iva Zanoški ProdaJa oGlaSa: Direktorica: Jasna Bibić telefon: 01/6326-013 autori: Tin Bašić/VLM, Tena Džodan, Ozren Podnar/VLM Grafika: RedPoint – Kristina Nakić fotoGrafiJe: Fotolia i Pixsell lektor: Iva Udiković izdavač: dnevnik d.o.o Oreškovićeva 6H/1 10000 Zagreb telefon: 01/6326-000 telefaks: 01/6326-060 e-mail: redakcija@poslovni.hr tiSak: Tiskara Vjesnik, Slavonska avenija 4, 10 000 Zagreb poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 3


moja ulaganja |||Minusi

jem ostvaruje stalna primanja (plaću/mirovinu) dodjeljuje se prekoračenje koje je jednako njegovim prosječnim primanjima. Prekoračenja po tekućem računu ažuriraju se kvartalno (u siječnju, travnju, srpnju i listopadu)”, objašnjavaju u OTP banci. Ističu kako obavijest o predstojećem datumu ažuriranja prekoračenja po tekućem računu objavljuju na web-stranicama banke najmanje dvadeset dana prije. HPB

obračunava dopušteno prekoračenje na polugodišnjoj razini jer se, kako kažu, u tom razdoblju mogu dobiti relevantni podaci o prometu po tekućem računu, a time utvrditi i limite dopuštenog prekoračenja. “Ako primijeti da je tijekom tog razdoblja došlo do većih promjena u prometu računa, banka će poduzeti odgovarajuće korake i o njima obavijestiti klijenta”, poručuju u HPB-u. Razlog polugodišnjeg obračuna prekoračenja po tekućem

računu PBZ nalazi u potrebama svojih klijenata. “Prateći njihove potrebe PBZ je odlučio klijentima obračunavati dopušteno prekoračenje šestomjesečno kako bi klijenti lakše upravljali svojim financijama”, kažu. Opterećenje kamatOm S druge pak strane mjesečni obračun Hypo banka provodi jer bi klijentima bilo preveliko opterećenje kamatnog troška ako bi se naplaćivao tromjesečno, polugodišnje ili godišnje.

“Na ovaj način je kamatni trošak disperziran”, kažu u Hypo banci u kojoj se kamatna stopa na dopušteno prekoračenje po tekućem računu iskazuje na godišnjoj razini, a obračunava mjesečno. Slično je i u Splitskoj banci u kojoj klijent za mogućnost korištenja dopuštenog prekoračenja plaća naknadu koja je uključena u cijenu paketa, odnosno računa kojim se koristi. “Na sredstva dopuštenog prekoračenja koje klijent ko-

U Privrednoj banci Zagreb 30 posto klijenata koji imaju otvoreni tekući račun s odobrenim prekoračenjem koristi dopušteno prekoračenje 4 POSLOVNI DNEVNIK pOseban prilOg

ris ka go pa jen stv ob seč do us raz pu ne cje ka po

šte i kl gu već ne


ropo pa po na ava koj ućog du pase

og ko-

moja ulaganja |||Minusi

OTP banka klijentima odobrava dopušteni minus uz godišnju kamatnu stopu od 6,99 do 11,99 posto

HPB – domaći tekući račun U Hypo banci u odnosu na ukupan broj odobrenih prekoračenja iskorištenost dopuštenog minusa iznosi 57% risti banka naplaćuje aktivnu kamatnu stopu (izraženu na godišnjoj razini), u skladu s paketom ili računom koji klijent koristi. Kamata na sredstva dopuštenog prekoračenja obračunava se i naplaćuje mjesečno”, kažu u Splitskoj banci i dodaju da na ovaj način izlaze u susret klijentima koji duže razdoblje koriste sredstva dopuštenog prekoračenja tako da ne moraju podmiriti odjednom cjelokupan iznos kamate, već kamatu na posuđeni novac podmiruju na mjesečnoj bazi. Naime, kamate na dopuštena prekoračenja nisu niske i klijenti koji se koriste tom mogućnošću u svojim bankama većinom će platiti višu kamatu nego da podignu kredit.

Budući da je za podizanje kredita potrebna procedura koja nerijetko duže traje, ulazak u minus znatno je jednostavniji. “Dopuštena prekoračenja odobravaju se automatski po tekućim računima klijenata s urednim poslovanjem na temelju redovnog priljeva plaća i mirovina, na rok od šest mjeseci. Nakon odobrenja dopuštenog prekoračenja klijenti sami odlučuju hoće li koristiti ovaj limit, u kojem iznosu te kojom dinamikom će do isteka dopuštenog prekoračenja vratiti eventualno korištena sredstva”, ističu u Zagrebačkoj banci u kojoj gotovo isti broj klijenata kao i prošle godine koristi mogućnost “ulaska u minus”.

Tekući račun Hrvatske poštanske banke namijenjen je građanima sa stalnim ili povremenim primanjima, a osim mogućnosti upravljanja svojim financijama na jednostavan način povezan je sa širokom paletom ostalih bankarskih proizvoda i usluga. Što nudi tekući račun HPB-a? Prije svega, tekući račun HPB-a nudi zavidnu dostupnost svim građanima Hrvatske, jer ga kao i sve ostale proizvode i usluge vezane uz njega, možete osim u poslovnicama banke ugovoriti i u 1100 ureda Hrvatske pošte. Uz tekući račun u HPB-u dobiva se međunarodno priznata VISA Electron kartica te redovno dopušteno prekoračenje u visini prosječnog primanja u zadnja tri mjeseca, a maksimalno do 30.000 kuna. Mogućnost ugovaranja trajnog naloga, do dva dodatna opunomoćenika po računu te ugovaranje HPB SMS/E-mail usluge dodatne su pogodnosti koje olakšavaju poslovanje. Mjesečni izvještaj o promjenama na računu banka dostavlja besplatno na kućnu ili e-mail adresu, kako god odaberete. Plaćanje na rate ili s odgodom usko je povezano današnjim načinom života, a rješenje se nudi u obliku HPB MasterCard kartica koje omogućuju beskamatnu odgodu plaćanja (MC charge kartica) ili korištenje revolving kredita bez jamaca i depozita (MC revolving kartica) s odabirom datuma dospijeća plaćanja, odnosno postotka otplate kod revolving kartice. Uz karticu tekućeg računa, gotovina je dostupna od 0 do 24 sata na svim bankomatima banke, ali i u svim poštanskim uredima te u preko 150 poslovnica Fine, bez plaćanja naknade. Paketi za umirovljenike i studente Poznata po tome da već godinama umirovljenicima isplaćuje mirovine svakog 1. u mjesecu, HPB je dodatno osmislila i paket za umirovljenike koji uz sve pogodnosti vezane uz tekući račun omogućuje podizanje nenamjenskog kredita uz nižu naknadu za obradu kreditnog zahtjeva. Za studente, banka nudi pakete Diplomac i Diplomac+ u kojima je za samo četiri, odnosno pet kuna mjesečno na raspolaganju niz suvremenih proizvoda i usluga, uz mogućnost podizanja kredita za školovanje te kupnju računalne i sportske opreme, s kamatom od 5,99 do 6,49 posto godišnje.

Više o proizvodima HPB-a možete saznati u svim poslovnicama banke, putem telefona Kontakt centra 0800 472 472 ili na adresi www.hpb.hr

poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 5


moja ulaganja |||Minusi

U Hrvatskoj poštanskoj banci obračunavaju dopušteno prekworačenje na polugodišnjoj razini jer se, kako kažu, u tom razdoblju mogu dobiti relevantni podaci broja klijenata koji imaju aktivan tekući račun u banci koristi minus. “Od ukupnog broja klijenata, na čijim je tekućim računima evidentirano nedopušteno prekoračenje na kraju mjeseca, 40 posto odnosi se na klijente koji su u nedopušteno prekoračenje došli slučajno, što će se promijeniti s prvom sljedećom uplatom”, objašnjavaju u HPB-u.

Godišnja kamatna stopa za korištenje dopuštenog prekoračenja u Zabi iznosi od 9,99 posto do 11,99 posto, ovisno o paketu usluga koje klijent ugovori. “Iznos dopuštenog prekoračenja također ovisi o paketu usluga koji klijent ugovori, a maksimalno može iznositi 40.000 kuna”, ističu. U Erste se banci kamatne stope preko Maestro kartice tekućeg računa kreću od 8,5 do 11,95 posto godišnje. “U slučaju prekoračenja limita, odnosno ulaska u tzv. nedopušteni minus, primjenjuje se zatezna kamatna stopa od 12% na godišnjoj razini”, dodaju u Ersteu. OTP banka klijentima odobrava dopušteni minus uz kamatnu stopu od 6,99 do 11,99 posto, ovisno o načinu i visini priljeva sredstava na račun. “Ugovaranjem paketa klijent ima mogućnost odobrenja dopuštenog prekoračenja u visini do tri plaće (tri ponuđena modela prekoračenja u iznosu: 150%, 200% i 300% prosječnoga redovitog priljeva) uz niže kamatne stope na prekoračenja po tekućem računu”, objašnjavaju u OTP-u. planiranje budžeta “U slučaju da zbog eventualnog naglog pada prihoda postoji problem s podmirenjem dopuštenog prekoračenja, klijentu pristupamo individualno. Ako se građanin pravovremeno obrati svojem bankaru, u mogućnosti smo zajedno s klijentom što bolje razmotriti raspoložive načine otplate preferirajući pritom sporazumni dogovor”, kažu u Zabi. Budući da je nezaposlenost svakim danom sve veća te budući da 6 POSLOVNI DNEVNIK poseban prilog

građani imaju sve manje prihode, odlazak u minus jedna je od opcija koja kratkoročno može pomoći u planiranju kućnog budžeta. Broj građana koji se nalazi u minusu nije znatno veći u odnosu na prošlu godinu. U OTP banci nije došlo do promjena u korištenju prekoračenja po tekućem računu u odnosu na prošlu godinu, dok u HPB-u 28 posto od ukupnog

U Erste banci kamatne stope preko Maestro kartice tekućeg računa kreću se od 8,5 do 11,95 posto godišnje

rast prekoračenja U Hypo banci u odnosu na ukupan broj odobrenih prekoračenja iskorištenost iznosi 57 posto, a ukupan iznos nedopuštenog prekoračenja u odnosu na kraj prošle godine se smanjio. Erste banka je posljednjeg dana kolovoza imala 45 posto klijenata koji imaju odobreno prekoračenje tekućeg računa, no to ne znači da ga koriste. “Prosječan iznos odobrenoga dopuštenog prekoračenja u Erste banci je oko 6700 kuna, dok je prosječan iznos iskorištenoga dopuštenog prekoračenja oko 4500 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine zabilježili smo blagi porast iznosa iskorištenih dopuštenih prekoračenja”, zaključuju u toj banci. U PBZ-u 30 posto klijenata koji imaju otvoreni tekući račun s odobrenim prekoračenjem koristi dopušteno prekoračenje. U Splitskoj banci ukupan broj klijenata koji se koriste tom uslugom je u porastu, a ta sredstva prekoračenja koristi oko 35 posto ukupnog broja klijenata, dok se desetak posto korisnika tekućeg računa zna naći u nedopuštenom prekoračenju.


moja ulaganja |||Kreditiranje

pregled kreditne ponude banaka banka PBZ

vrsta kredita Standardni stambeni* Energo stambeni Stambeni start modeli Auto kredit nenamjenski gotovinski Oročeni depozit

OTP banka

Stambeni kredit za mlade Auto kredit nenamjenski gotovinski Oročeni depozit

ZABA

Stambeni zeleni redovni stambeni za mlade Auto kredit nenamjenski gotovinski Oročeni depozit

HPB

Hypo

Stambeni kredit Auto kredit nenamjenski gotovinski Oročeni depozit Stambeni kredit za mlade i klijente Auto kredit nenamjenski gotovinski Oročeni depozit

Erste banka

RBA

Stambeni kredit Auto kredit nenamjenski gotovinski Oročeni depozit Stambeni kredit Auto kredit nenamjenski gotovinski Oročeni depozit

Splitska banka

Stambeni kredit Auto kredit nenamjenski gotovinski Oročeni depozit

iznos neovisno o iznosu neovisno o iznosu neovisno o iznosu 10.000 eura 50.000 kuna 100.000 kuna 10.000 eura 70.000 eura 100.000 eura 10.000 eura 50.000 kuna 100.000 kuna 10.000 eura 70.000 eura 70.000 eura 74.900 kuna 10.000 eura 50.250 kuna 100.000 kuna 10.000 eura neovisno o iznosu 10.000 eura 50.000 kuna (val. kl. u €.) 100.000 kuna 10.000 eura neovisno o iznosu 10.000 eura 50.000 kuna 100.000 kuna 10.000 eura neovisno o iznosu 10.000 eura 50.000 kuna 100.000 kuna 10.000 eura 70.000 eura 100.000 eura 10.000 eura 50.000 kuna 100.000 eura 10.000 eura 70.000 eura 10.000 eura 10.000 eura 50.000 kuna 100.000 kuna 10.000 eura

rok neovisno neovisno neovisno 7 godina 5 godina 1 godina 1 godina 30 godina 30 godina 7 godina 5 godina 1 godina 1 godina 30 godina 30 godina 7 godina 7 godina 5 godina 1 godina 1 godina neovisno 7 godina 5 godina 1 godina 1 godina neovisno 7 godina 5 godina 1 godina 1 godina neovisno 7 godina 5 godina 1 godina 1 godina 30 godina 30 godina 7 godina 5 godina 1 godina 1 godina 30 godina 30 godina 7 godina 5 godina 1 godina 1 godina

kamata 6,25% (prva god., EKS 6,57%) 6,35% ostatak (EKS 6,60%) 4,50% (prve dvije godine), 5,94% ostatak (EKS 5,84%) Od 4,99 % do 5,95%, ovisno o modelu 6,99% (prva godina), 7,38 ostatak (EKS 8,34%) 8,70% (prva godina), 9,48% ostatak (EKS 10,13%) 4,40% (po isteku ispl. se premija od 10% kam., EKS 4,84% 3,50%, premija 10 posto (EKS 3,85%) 4,99% (prve dvije godine), 5,99% ostatak 4,99% (prve dvije godine), 5,99% ostatak 7,49%, promjenjiva 7,49%, promjenjiva 4,00% 3,25% 4,50%. fiks. prve 2 god., odnosno prve 4 po projektu stanogradnje 6,15% 6,50% promjenjivo 6,95% 9,30% (EKS 10,66%) 3,35& (EKS 4,02%) 2,90% (EKS 3,48%) 4,95% prva godina 5,95% ostatak 9,49% promjenjivo 8,99% za klijente banke, 9,49% ostali 4,25% promjenjiva, 3,95% fiksna 3,40% promjenjiva, 3,30% fiksna 4,80% prve dvije god, 6,55% ostatak 6,85% 8,99% uz status klijenta (uz obvezu primanja u HBC) 4,7% fiksna, 4,80 promjenjiva 3,70% fiksna, a promjenjiva kamatna stopa 3,80% 6,20% - 7,25% 7,50% - 10,70% 8,99% do 10,80% za klijente 4,20% promjenjiva, 3,20% fiksna 3,40% promjenjiva, 3,20% fiksna 4,95%, fiksna prve dvije godine za klijente banke 4,95%, fiksna prve dvije godine za klijente banke 6,95% 7,95% godišnja, promjenjiva 4,10% godišnja, fiksna 3,30% godišnja, fiksna 5,25% (uz jedan od paketa) 5,25% (uz jedan od paketa) 6,00% u protuvrijednosti EUR-a. Kamatna stopa iznosi: 8,99% 4,50% (kuna profit model) 3,50%

*Akcija do 31.01.2012. za klijente banke IZVOR: PD poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 7


moja ulaganja |||Intervju

E

Dugove je sve teže naplatiti o nelikvidnosti tržišta i otežanoj naplati potraživanja govori barbara Cerinski direktorica eos Matrixa razgovarao: tin bašić/vLM 8 POSLOVNI DNEVNIK poseban prilog

bro Tv nja on već po na ovi lik na ni tel tva ko fak ko ma ko Ma sto pri sto svo pra rin Ma po

Zn po Ne int ble se cim rad ne na po že n svj nik na na du žem da nij kli na

Što na je po


e

i

j

s

LM

moja ulaganja |||Intervju

E

OS Matrix je na hrvatskom tržištu otvorio svoj ured prije dvije godine, a od tada do danas broj klijenata progresivno raste. Tvrtka je to za naplatu dugovanja, moglo bi se reći jedna od onih kojima kriza pogoduje. Sve veća nelikvidnost, ali i potreba poslovnih subjekata za sigurnom naplatom potraživanja EOS-u je ovih godina išla na ruku. “Od prilike 80-90 posto klijenata koji s nama surađuju su veliki poslovni subjekti, primjerice banke, telekomi, osiguravajuća društva. Odnosno, sva ona društva koja mjesečno imaju veći broj faktura koji dostavljaju svojim korisnicima, odnosno klijentima. I to u pravilu klijentima/ korisnicima fizičkim osobama. Manji dio, nešto više od 10 posto, klijenata su manji ili srednji privredni subjekti koji imaju zastoj u naplati potraživanja kod svojih klijenata, koji su opet pravna lica”, kaže Barbara Cerinski, glavna direktorica EOS Matrixa koji se bavi naplatom potraživanja Znači, u Hrvatskoj imate potencijala za rast? Ne možemo reći da ne postoji interes za našom uslugom. Problem naplate postoji i društva se sve više okreću profesionalcima koji to rade. Kao društvo radimo to više od 30 godina. No ne možemo ne spomenuti da je naplata otežana. S jedne strane postoji sve više klijenata koji traže našu pomoć, ali s druge strane svjesni smo da je likvidnost dužnika ograničena i da ne možemo naplatiti ona sredstva kojima se nadamo i mi i naš klijent. Ako dužnik nema novaca, mi ne možemo naplatiti. Kada netko kaže da nam kriza ide u prilog, to baš nije tako. Ide nam u prilog jer nas klijenti trebaju, ali ne možemo naplatiti dug. Što ako vaš kijent želi naplatiti dug od tvrtke koja je u blokadi, a ta tvrtka posluje preko druge?

Temelj za naplatu je faktura. Dakle, iznos, datum i naziv dužnika. Ne istražujemo gdje vlasnik tog društva ima sredstva. A da je i ima, mi ne možemo naplatiti potraživanje od te tvrtke. Znači, klijentu u tom trenutku savjetujemo da više nema razloga predmet držati kod nas, nego savjetujemo pokretanje stečajnog postupka ili ovrhu. postoje razne procjene koje govore koliko su ukupna nenaplaćena potraživanja u Hrvatskoj? imate li vi svoju procjenu? Teško je reći kolika su nenaplaćena potraživanja kod fizičkih osoba. Za pravne osobe spekulira se o iznosu od 40 milijardi kuna. Međutim, za fizičke osobe konkretnih i ozbiljnih brojki nema i ona se u principu mijenjaju. Obični građani zaduženjem ne shvaćaju, recimo, minus na tekućem računu. Iako je to ozbiljan problem. opišite mi postupak kako naplaćujete potraživanje. naime, vašu branšu prati stigma ‘legalnih utjerivača dugova’? Apsolutno smo svjesni toga negativnog imidža koji imaju agencije za naplatu potraživanja. Mi smo sve, samo nismo visoki, ćelavi i visoki dva metra. Nismo utjerivači dugova i doista nema razloga da nas se povezuje s time. Naše metode djelovanja su potpuno transparentne i sukladne pozitivnim zakonima Hrvatske. Ne radimo ništa drukčije nego što to općenito rade naši klijenti. Dakle, dostavljamo dužnicima podsjetnike, odnosno pisane opomene, i izravnim telefonskim pozivima i slanjem SMS poruka ih podsjećamo da podmire svoje obveze. I to su jedine metode kojima se mi koristimo u tom tzv. prelegal dijelu naplate. Svaku aktivnost – SMS, opomenu, izravnu komunikaciju – mora odobriti naš klijent. Svaki tekst opomene koji mi pripremimo, prije nego krene u distribuciju, klijent mora odobriti. A kada

imamo u vidu tko su naši klijenti, da su to velike kompanije koje golema sredstva ulažu u svoj brend i imidž, ne žele se izložiti takvom riziku. Što ako vas klijetni ignoriraju i jednostavno ne žele platiti? Pokušavamo s dužnikom izravno stupiti u kontakt i u tom razgovoru se trudimo dogovoriti plaćanje u nekom realnom roku – realnom za našega klijenta i za dužnika. Ako nas dužnik ignorira, mi ćemo ga opet nazvati i podsjetiti da je prekršio naš dogovor. Ako je uplata napravljena, naš posao je gotov. No ako uplate nema, šaljemo mu pisanu opomenu. Prestat ćemo ga zvati jer ne želimo dosađivati. Ako se pokazalo da izravna komunikacija s dužnikom nije rezultirala uplatom, onda krećemo s drugom metodom, a to je opomena. Šaljemo prvu opomenu, u nekim slučajevima drugu i treću, pa možda do uplate dođe. Možda probudimo svijest dužnika da on stvarno nekome duguje novce za pruženu uslugu ili proizvod. Njegova je dužnost podmiriti dug. Ako do podmirenja u nekom razdoblju ne dođe, a može biti riječ tri do šest mjeseci, mi predmet vraćamo klijentu. Prekidamo našu naplatu i sugeriramo klijentu da pokrene ovršni postupak. Klijent donosi odluku hoće li pokrenuti postupak ili ne, dakle mi više ni-

‘Za pravne osobe postoji oko 40 milijardi kuna nenaplaćenih potraživanja, za fizičke nema podataka’

šta nemamo s tim potraživanjem. Naravno, naši klijenti žele što manje nenaplaćenih predmeta. Sve metode koje mi primjenjujemo su “prelegal” metode, znači prije ovršnog postupka, koje su bitno jeftinije i bitno brže. Naravno, mi se naplaćujemo isključivo kroz naš uspjeh. Znači, za ono što smo naplatili dobijemo određenu proviziju. Za potraživanja koja ne uspijemo naplatiti, naknadu ne naplaćujemo jer nemamo što kada nismo uspjeli. Dakle, vrlo smo motivirani da naplatimo što više potraživanja. A klijent nema troškove koje će svakako imati ako pokrene ovršni postupak. Isto tako, kao vanjska agencija, fleksibilniji smo u radu. Znači, naši klijenti imaju određen broj ljudi koji to radi. Toliko ih sada radi i za šest mjeseci. Mi, budući da nam je to “core business”, moramo biti fleksibilni i prilagođavati se broju dužnika. Koliko od, primjerice, sto potraživanja uspijete naplatiti? Uspješnost naplate ovisi o više faktora. Najvažniji je starost potraživanja i iznos duga. Ako je dug star mjesec dana, a iznos duga je 250-300 kuna, naši rezultati naplate su više od 90 posto. Naravno, ako govorimo o dugu koji je star od godine na više, a vrijednost mu je nekoliko tisuća kuna, onda se uspješnost naplate bitno razlikuje i pada ispod 40 posto. Što je dug stariji, to je uspješnost slabija i obrnuto. Također što je iznos duga manji, to je veća uspješnost. Kakva je zakonska regulativa u Hrvatskoj što se tiče vašeg poslovanja? Ne bismo nikada ni osnovali društvo u Hrvatskoj da to zakonski nije bilo moguće. Da smo započeli poslovati bez registracije na Trgovačkom sudu, vrlo bi se brzo uspostavilo da ne poslujemo sukladno zakonu. Naši dužnici nisu oduševljeni što ih zovemo. Da postoji zakonska regulativa koja bi nas spriječila da se bavimo ovom djelatnošću, poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 9


moja ulaganja |||Intervju

vrlo brzo bi netko od dužnika to iznio u javnost. Možemo li govoriti o tome da ima mjesta za poboljšanje te regulatove? U ovom trenutku nemamo otvorenih pravnih pitanja koja nas sputavaju u našem djelovanju. Znači, nemamo potrebu za dodatnom pravnom regulacijom. Koja je razlika između vas i instrumenata koje nude banke, kao što su faktoring ili forfeiting? Sve o čemu smo do sada pričali, odnosi se na naplatu potraživanja prema nalogu. Dakle, klijent nam kaže: “Evo vam mojih 100 dužnika, radite ih tri mjeseca, za koliko naplatite, tolika vam je provizija, a nakon tri mjeseca, vratite preostale fakture kojih sam i dalje vlasnik.” No druga naša intenzivna djelatnost je otkup potraživanja. Otkup koji je sličan faktoringu, no on se fokusira na nedospjela potraživanja. Dakle, potraživanje u kojima je roba ili usluga nedavno isporučena, a faktura nije još dospjela. Mi ne radimo faktoring, mi otkupljujemo stara dospjela potraživanja, primjerice nenaplative kredite, pri čemu na sebe preuzimamo sav rizik buduće naplate. poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 10

‘Posljednji rezultati iz kolovoza 2011. godine govore o naplati približno 14 milijuna kuna potraživanja’ Koliko imate takvih otkupljenih potraživanja? Mi otkupljujemo potraživanja po diskontiranoj vrijednosti. Svaki mjesec naše društvo otkupi određen volumen potraživanja. Njihov je broj najmanje tisuću, a nekad je i nekoliko tisuća nenaplaćenih potraživanja. Koliko godišnje ili mjesečno naplatite potraživanja u apsolutnom iznosu? Mjesečni apsolutni iznos podosta podliježe sezonskim kretanjima, ali, primjera radi, posljednji rezultati od kolovoza 2011. govore o iznosu približnom četrnaest milijuna kuna.


moja ulaganja |||Moderno bankarstvo

Klijenti sve više plaćaju mobitelom internetsko bankarstvo već je više godina rasprostranjeno u Hrvatskoj, ali dolaskom pametnih telefona otvara se novo poglavlje piše: Tena DžoDan

S

nažan razvoj računalne i telekomunikacijske tehnike svakim danom prelazi granice onog što prije nismo smatrali mogućim. Posebno je internet, kao svjetska globalna komunikacijska mreža, doveo do većih promjena u svim sferama društva, pa tako i u bankarstvu. Klasično bankarstvo sve više zamjenjuje internetsko bankarstvo koje svakodnevno dobiva na važnosti i broji sve više korisnika. Posljednjih se godina u okviru internetskog bankarstva sve više razvija i mobilno bankarstvo koje ima velike mogućnosti razvoja, a pogotovo kad se uzme u obzir sve veći broj korisnika mobilnih uređaja. Prema istraživanju agencije comStore, u ožujku ove godine 20 milijuna korisnika mobitela na pet vodećih europskih tržišta (Velika Britanija, Francuska, Španjolska, Njemačka i Italija) pristupilo je svojim bankovnim računima preko mobilnog telefona. Vlasnici “smartphonea” pritom su činili 70 posto tržišta

mobilnog bankarstva u promatranim zemljama. Posljednjih godina internetsko bankarstvo postalo je “normalna stvar” za većinu stanovništva u Hrvatskoj te ga većina koristi kako bi izbjegla duga čekanja u poslovnicama. Erste banka bila je prva banka u Hrvatskoj i među prvima u svijetu koja je ponudila cjelovitu uslugu mobilnog bankarstva. Usluga Erste mBanking lansirana je krajem 2005. godine kada je ponuđeno cjelovito rješenje mobilnog bankarstva. Broj korisnika Erste mBankinga danas broji nešto više od 17.000, dok je broj korisnika NetBanking usluge nešto viši od 116.000 korisnika. Usluga nije ograničena samo na plaćanje računa, već omogućuje i pregled stanja svih računa otvorenih u Erste banci, pa i onih na koje korisnik mBankinga ima punomoć, pregled prometa i svih transakcija po svim navedenim računima i prijenos sredstava s jednog računa na drugi unutar banke, što uključuje plaćanje obveza po kreditima i kupoprodaju deviza.

Također je moguće plaćanje svih vrsta računa u kunama općom uplatnicom, oročenje sredstava po važećim kamatnim stopama, kupnja GSM bonova, uvid u tečajnu listu i kalkulator valuta. S obzirom na sve brži razvoj “smartphonova” od ožujka ove godine u ponudi je i iPhone aplikacija za pametne telefone koju je moguće besplatno skinuti s App Storea. Dio aplikacije za Hrvatsku nudi uvijek ažuran popis poslovnica i bankomata te najnovije vijesti iz Erste banke u Hrvatskoj. Cijena usluge U Zagrebačkoj se banci čak 80 posto transakcija obavi internetskim i mobilnim bankarstvom te samouslužnim uređajima i drugim kanalima poslovanja izvan poslovnica. Zaba nudi univerzalnu aplikaciju zasnovanu na platformi Java, namijenjenu velikom broju uređaja različitih proizvođača koji podržavaju aplikacije J2ME te “nativne” aplikacije namijenjene operativnim sustavima Android, neovisno o proizvođaču i mo-

delu uređaja, i Appleovu iOS-u (iPhone, iPad i iPod). Mjesečna članarina iznosi 10 kuna, no ako klijent koristi adekvatan model usluge “Lepeze mogućnosti”, tada nema zasebne cijene za uslugu m-zaba. Osnovna je pogodnost jednostavnost i praktičnost bankovnog poslovanja mobilnim uređajima koji se uvijek nalazi pri ruci. Bankarstvo preko mobitela ili m-zabu ugovorilo je više od 150.000 građana, a internetsko bankarstvo, odnosno e-zabu više od 400.000 građana. Potvrdu kvalitete usluge potvrđuje i činjenica da trenutni tržišni udjeli banke u dijelu bankarstva mobitela iznose 45 posto u broju korisnika, 65 posto u broju transakcija i čak 97 posto u iznosu plaćanja mobitelom, a u Zabi su najavili i novu uslugu. Naime, riječ je o e-Računu za građane. Usluge internetskog bankarstva – PBZ365@NET, mobilnog bankarstva – mPBZ-a i SMS bankarstva, PBZ365-SMS-a Privredne banke Zagreb također čine visokih 80 posto svih poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 11


moja ulaganja |||Moderno bankarstvo

elektroničkih transakcija. Usluga mobilnog bankarstva mPBZ naplaćuje se 8 kuna mjesečno, s tim da se naknada umanjuje ovisno o inovaciji, odnosno broju proizvoda koje klijent koristi u banci. Usluga SMS bankarstva naplaćuje se 3 kn mjesečno. Usluga mPBZ omogućuje klijentima jednake usluge kao i kod drugih banaka. Obavljanje svih financijskih transakcija preko mobilnog uređaja je brže, jednostavnije i povoljnije sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno, s bilo kojeg mjesta u svijetu gdje je moguć pristup internetu s mobilnog uređaja. Klijenti ovom uslugom mogu provjeriti stanje i promete po svojim računima, oročenjima i kreditima, plaćati i konvertirati devize, kupovati, mijenjati i prodavati udjele u investicijskim fondovima te kupovati GSM bonove i dobiti korisne informacije o ostalim proizvodima i uslugama. PBZ365-SMS pak omogućava primanje informacija o stanju na tekućem računu i dopuštenom prekoračenju u obliku SMS poruka. Ove su godine pored podrške za Java i Apple iOS platforme omogućili korištenje mobilnog bankarstva i korisnicima Android platforme čime su zaokružili ponudu za gotovo sve mobilne uređaje prisutne na tržištu, a najavili su i uvođenje dviju novih usluga: i-Računa i mInvestora. Naime, i-Račun je suvremeni oblik elektroničkog plaćanja koji je implementiran servisom PBZ365NET i mPBZ-om, a objedinjuje elektroničku uplatnicu i elektronički račun. Usluga mInvestor klijentima će omogućiti uvid u portfelj vrijednosnica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi te će omogućiti prebacivanje sredstava s tekućeg na račun “Investor” i obratno. Mobilno bankarstvo trenutačno koristi 30.000, a internetsko bankarstvo 220.000 klijenata, a uvođenjem novih usluga očekuju da se ta brojka i dodatno poveća. 12 POSLOVNI DNEVNIK poseban prilog

bonova, pregled ugovora u HPB Stambenoj štedionici, mogućnost odabira osnovnog računa za usluge plaćanja, odabir unosa platnog naloga preko forme ili HUB-ova obrasca, pregled poslovnica i bankomata banke te prikaz tečajne liste HPB je uveo u veljači ove godine, a uz spremanje predložaka mogu se spremiti model, poziv na broj i opis plaćanja. U Raiffeisen banci kažu kako građani sve više prepoznaju mogućnosti koje im pruža korištenje RBA iDIREKT internet-bankarstva te se u skladu s tim prilagođavaju njihovim potrebama.

Hrvatska poštanska banka (HPB) klijentima nudi uslugu internetskog bankarstva za fizičke i pravne osobe te uslugu SMS/e-mail, a uskoro namjeravaju ponuditi i uslugu mBanking. Naknade za provođenje transakcija niže su nego na šalterima banaka ili pošte, a provođenje određenih transakcija je besplatno. Usluga internetskog bankarstva naplaćuje se 10 kuna mjesečno za fizičke osobe, a poslovni subjekti plaćaju 20 kuna mjesečno. otplata duga HPB-ova usluga SMS/e-mail iznosi 8 kuna mjesečno. Internetsko bankarstvo za građane omogućava informacije i uvid u stanje svih računa otvorenih u HPB-u: usluge platnog prometa, prijenose sredstava po računima, kupnju GSM bonova, kupoprodaju deviza, informacije i pregled prometa po karticama, prijevremenu otplatu duga po karticama, pregled ugovora kod HPB Stambene štedionice, informacije o udjelima u fondovima HPB Investa uz predaju i pregled zahtjeva za kupnju, prodaju ili prijenos, i pregled svih poslovnica i bankomata banke 24 sata dnevno kao i kod drugih banaka, a za poslovne subjekte omogućuju rad s više korisnika računa pojedine tvrtke kao i mo-

U PBZ-u i Zabi gotovo 80 posto svih transkacija obavlja se elektronički preko weba ili mobitela gućnost promjene ovlaštenja po računima. Usluga nudi uvid i u stanje i promete svih kunskih i deviznih računa i depozita klijenta, uvid u stanja i promete po kreditima, omogućuje upite i preglede garancija, eskontnih mjenica, pojedinačne i zbirne unose naloga obrascem ili datotekom, prijenose sredstava s računa unutar banke i prema drugim bankama, pregled izvršenih naloga te preuzimanje izvadaka o svim promjenama na računima. Naknade za provođenje transakcija također su niže nego u poslovnicama banke. Moguće je i umjesto klasičnog tokena ili čitača kartica koristiti uslugu mToken, pri čemu je zamjena postojeće opreme za mToken besplatna. Uslugu kupnje GSM

burza online Građanima su ponudili mogućnost korištenja alternativnih kanala distribucije među kojima su izdvojili RBA DIREKT uslugu koja se sastoji od RBA iDIREKT internet-bankarstva i RBA na dlanu internet-bankarstva preko mobitela te RBA tDIREKT telefonsko bankarstvo i RBA mDIREKT, poslovanja preko mobitela koje pruža usluge provjere stanje računa, plaćanje računa, pregled prometa i kreditne kartice. Za korisnike RBA iDIREKT-a u svoju su ponudu uveli i uslugu eBroker koja omogućuje klijentima RBA zadavanje naloga za kupnju i prodaju dionica na Zagrebačkoj burzi i praćenje cijena u realnom vremenu preko interneta. Hypo banka tek će sljedeće godine ponuditi klijentima uslugu mobilnog bankarstva koja će omogućiti plaćanja, kreiranje raznih zahtjeva i preglede računa, a trenutno nude uslugu HYPOsms koja korisniku pruža mogućnost primanja informacija o stanju i promjenama na računu preko SMS poruka na svom mobilnom telefonu. Izvješća koje klijenti dobivaju su svakodnevna izvješća o stanju na računima, obavijest o ukupnim troškovima nastalim korištenjem kartice, obavijest o dospijeću minimalnog iznosa plaćanja po revolving karticama...


moja ulaganja |||Špekulacije

Kako špekulanti izigravaju povjerenja Rasprodaju dionica ili obveznica često ne rade zabrinuti i uplašeni dioničari, već velike investicijske kuće radi rušenja cijene PIŠE: ozrEn Podnar/VLM

1,89

bilijuna eura iznosi dug Italije i pitanje je hoće li biti plaćen

S

igurno ste mnogo puta ostali zapanjeni koordiniranom rasprodajom dionica neke kompanije, obveznica neke države ili drugih vrijednosnih papira. I čudili se što su ulagači diljem svijeta tako jednodušni kad je riječ o ocjeni perspektive pojedinih vrijednosnica. Primjerice, proteklih mjeseci masovno su prodavane talijanske obveznice i dionice banaka. Većina je promatrača tu aktivnost na tržištu pripisala predviđanju tisuću ulagača da će spomenutim vrijednosnicama pasti cijena zbog nemogućnosti Italije da otplaćuje dug od 1,89 bilijuna eura. Međutim, masovnu rasprodaju vrijednosnica ne izvode “tisuće zabrinutih ulagača diljem svijeta”, nego nekoliko desetaka divovskih investicijskih banaka, uglavnom iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. I ta se rasprodaja ne provodi zbog negativnih predviđanja kretanja cijene, već radi rušenja cijene. A time, posljedično, i rušenja vrijednosti kompanije koja se ulagačima našla na nišanu. Rušenje cijenA Velike rasprodaje provode pripadnici svjetske financijske elite, i to ne kako bi ograničile eventualnu štetu od pada vrijednosti svoje imovine. Cilj je velikih rasprodaja enormna zarada, a da bi ona bila veća, potrebno je da cijena prodavanih


moja ulaganja |||Špekulacije

vrijednosnica padne što dublje. Kako to izvode investicijske banke? Kako je moguće zaraditi ako cijena vrijednosnica pada? Nije li bit ulaganja zarada na rastu vrijednosti imovine? Odgovor nudi praksa zvana “short selling”. Doslovno taj izraz znači “kratkoročna prodaja”, no pravo značenje je prodaja tuđih, unajmljenih vrijednosnih papira. Većina ulagača nabavlja dionice, obveznice, CDS-ove i druge instrumente u nadi da će im vrijednost rasti i da će ih možda u budućnosti prodati uz profit. Špekulanti tipa “short sellera” djeluju u nadi da će im vrijednost pasti. Kako je to moguće? Jednostavno: oni ne prodaju svoje vrijednosnice, već tuđe, koje su samo unajmili. Najam vrijednosnih papira uključuje obvezu najmoprimca da u kratkom roku vrati vlasniku onoliko vrijednosnica koliko je posudio. Ako cijena dotičnih dionica ili obveznica padne od trenutka posudbe do trenutka vraćanja vlasniku, špekulant je zaradio, jer je skupo prodao, a onda jeftino kupio istovrsni vrijednosni papir. To je jedno od čuda tržišta kapitala. Opisana se trgovina može provoditi i s devizama, metalima, robom i svime ostalim čime se trguje. Zamislite da ste početkom kolovoza imali predosjećaj ili informaciju da će franak s rekordnih 7,1 kuna ubrzo pasti na 6,15. Nemate svojih franaka koje biste prodali dok je tečaj visok, ali znate deset ljudi od kojih svatko ima po 100.000 franaka. Vi ih nagovorite da vam na nekoliko dana posude po 100.000 franaka, uz odgovarajuću naknadu, recimo kamatu za razdoblje posudbe. Skupite milijun franaka i prodate ih banci za 7,1 milijun kuna. Za desetak dana franak padne na 6,15 kuna i vi prema tom tečaju kupite milijun franaka za 6,15 milijuna i vratite vlasnicima posuđeno. I kad odbijete troškove najma deviza, i dalje ste na velikom dobitku od 800 Poseban Prilog POSLOVNI DNEVNIK 14

do 900.000 kuna. A prodali ste tuđe devize. Ovaj primjer u Hrvatskoj nije u skladu s deviznim propisima, osim ako se transakcija ne odvija između ovlaštenih ustanova za trgovanje stranom valutom. No shvatili ste poentu. Iako vlasnici nisu imali namjeru prodati svojih milijun franaka, njihov se novac ipak našao na

tržištu zahvaljujući špekulantu. Jednaka se stvar događa i pri “short sellingu” u režiji krupnih investitora, samo u mnogo većim razmjerima. Panika je dobrodošla Špekulanti do tuđih vrijednosnica za prodaju dolaze preko brokera, kojima daju zadatak

360

mlrd. dolara vrijednosnica ostaje neisporučeno u SAD-u

pro jun ke drž tri Br sni vel osi ko


0

je

moja ulaganja |||Špekulacije

Zabranom protiv manipulatora Da bi se spriječila prijevara, kojom se pojedinu kompaniju može otjerati u bankrot, neke su zemlje privremeno ili trajno zabranile prodaju vrijednosnica koje nisu unaprijed unajmljene, ili koje nisu u vlasništvu prodavatelja. Među tim su zemljama i teritorijima Brazil, Japan, Južna Koreja, Hong Kong, Australija i SAD, a ljetos su im se pridružile Njemačka, Italija, Belgija i Francuska. Zabrani se žestoko opiru investicijski fondovi, osobito britanski, jer bi time ostali bez mogućnosti savršene obmane. cijena unajmljenim papirima s kojima trguju, to će više zaraditi. Stoga “short selling” motivira špekulante da manipuliraju cijenama vrijednosnica pogoršavajući ili čak stvarajući krizu. “Short selleri” su skrivili, između ostalog, azijsku gospodarsku krizu 1997. time što su masovno unajmljivali pa prodavali tajlandski baht srušivši mu vrijednost i osiromašivši desetke milijuna ljudi. Neki američki i britanski analitičari pripisuju “short sellerima” propast Lehmana, Bear Sternsa i drugih financijskih divova 2008. godine. Uspješnost tih transakcija potpiruju lažne glasine o neminovnom kolapsu određenih dionica, obveznica ili valute. Glasine koje su ilegalne, ali čijim je autorima teško ući u trag.

pronalaska, primjerice, milijuna dionica francuske banke Societe Generale ili grčkih državnih obveznica, ili prije tri godine dionica Lehman Brothersa. Ciljane vrijednosnice obično se unajmljuju od velikih mirovinskih fondova ili osiguravajućih društava, od nekog tko ih ima u velikom broju.

Budući da na ovaj način špekulanti nude mnogo više određenih vrijednosnica nego što bi ih bilo u ponudi da ona ovisi samo o vlasnicima, ponuda se umjetno umnaža i katkad može izazvati paniku među ostalim ulagačima. Ta panika ide u prilog špekulantima jer što niže padne

Lažna obećanja Ako vam se ne dopada “short selling”, onda će vas upravo zgroziti njegova još mutnija verzija zvana “naked short selling” – doslovno “ogoljena kratkoročna prodaja”. Dok kod klasičnog “short sellinga” špekulant prodaje unajmljene vrijednosnice, “naked short selling” je nuđenje vrijednosnica koje uopće ne postoje! U ovoj transakciji, koja je u nekim zemljama ilegalna, špekulant i njegov broker nude dionice, obveznice, “credit default swapove” i drugo prije nego što su ih uopće pribavili, a katkad ih

uopće ne pribave niti isporuče kupcu (“fail to deliver”). Broker u nedostatku stvarne vrijednosnice u sustav unese zadužnicu (IOU), koju ni sustav ni kupac ne razlikuju od prave stvari. Dapače, kupac će nakon kupnje od nadležne institucije primiti izvod u kojem piše da je postao vlasnik onoliko vrijednosnica koliko je platio. Obično broker i njegov nalogodavac nakon nekoliko dana pronađu iznajmljivača te iz sustava uklone zadužnicu i unesu stvarnu vrijednosnicu. Samo u SAD-u godišnje ostaje neisporučeno vrijednosnica u iznosu od 360 milijardi dolara. Analitičari ocjenjuju da mnogi špekulanti i brokeri zlorabe mogućnost unosa zadužnica tako da namjerno varaju institucije i prodaju fantomske dionice i obveznice. Budući da ih ni od koga nisu posudili, ne moraju ih naknadno kupovati da ih vrate vlasniku, a istodobno fiktivno umnažaju ponudu vrijednosnice s kojom trguju rušeći joj cijenu! Istina, nije svaki “naked short selling” prijevara jer broker uglavnom nastoji naknadno pribaviti vrijednosni papir i pokriti svoju poziciju. Pa ipak, američki stručnjaci tvrde da mnogi špekulanti smišljeno plasiraju na tržište fantomske vrijednosnice nudeći teoretski neograničenu količinu krivotvorina i rušeći cijenu stvarnih dionica i obveznica blizu nule. poseban priLog POSLOVNI DNEVNIK 15


Moja ulaganja,8  
Moja ulaganja,8  

moja,ulaganja,listalica,8

Advertisement