Page 1

ITelekom

POSEBAN PRILOG POSLOVNOG DNEVNIKA 22. LISTOPADA 2010.

Usluge koje tvrtkama štede vrijeme i novac ITelekom 1

19.10.2010 17:54:19


Ericsson Nikola Tesla osigurava inovativna ICT rjeĹĄenja koja unaprjeÄ‘uju Ĺživot ljudi, stvaraju novu vrijednost i pozitivno utjeÄ?u na okoliĹĄ. www.ericsson.com/hr

Z'/*XGTKPFF ITelekom 2

 19.10.2010 16:32:29
SADRŽAJ

Ključ opstanka

8

16 Tko će uspjeti?

U bilo kojem razdoblju, pogotovo u vrijeme krize, alati poslovne inteligencije jedna su od ključnih IT tehnologija za donošenje dobrih i prije svega pravovremenih poslovnih odluka. Informacija u pravo vrijeme jedan je od najvažnijih resursa koji može značiti razliku između uspjeha i propasti

Otkako je na snagu stupio novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, domaće tržište prodaje sustava koji omogućuju evidenciju i kontrolu radnog vremena doživjelo je velik bum. To je rezultiralo brojnom ponudom takvih sustava, ali pri odabiru treba biti oprezan

10 Online krediti

Bankovno poslovanje ubrzano se seli iz poslovnica u sferu interneta. Ni domaće banke ne zaostaju za svjetskim trendovima i kontinuirano proširuju spektar financijskih usluga, ali i sigurnosti poslovanja preko interneta

10 20 Rat tarifama

Poslovni korisnici žele pouzdane partnere čija rješenja mogu odgovoriti na njihove specifične potrebe. Stoga domaći mobilni operateri imaju niz ponuda koje mogu pokriti sve, od najmanjih obrta do najvećih hrvatskih kompanija

SVIJET BROJKI

100 61 mil. eura prosječan je iznos koji država posljednjih godina troši na informatizaciju javnog sektora

440

tisuća do 100 tisuća kuna kazne su ako se ispravno ne vodi evidencija radnog vremena

tisuća klijenata Zabe koristi se internetskim bankarstvom, dok online poslovanje PBZ-a koristi 200.000 klijenata

PRVE DNEVNE POSLOVNE NOVINE U HRVATSKOJ

GLAVNI UREDNIK: Darko Markušić UREDNIK PRILOGA: Stanko Borić UPRAVA: Darko Markušić, Sanja Vernić, Ivana Žmegač PRODAJA OGLASA: Jasna Bibić telefon: 01/6326-016

AUTORI: Ana Blašković, Ivor Fuka, Bernard Ivezić, Biserka Ranogajec, Stjepan Škramić GRAFIKA: RedPoint – Kristina Nakić FOTOGRAFIJE: Fotolia i PD IZDAVAČ: Dnevnik d. o. o.

Savska cesta 66/10, 10 000 Zagreb telefon: 01/6326-000 telefaks: 01/6326-060 E-mail: redakcija@poslovni.hr TISAK: Tiskara Vjesnik Slavonska avenija 4, 10 000 Zagreb

I T E L E KO M P OS LOV N I D N EV N I K 3

ITelekom 3

19.10.2010 16:39:48


uspješna praksa

Lakše do liječnika, dozvola i nove tvrtke Na informatizaciju javnog sektora Hrvatska godišnje troši i 100 mil. eura  Piše: Bernard Ivezić

P

rošli tjedan održana je prva sjednica Vijeća za informatizaciju državne uprave, novoga savjetodavnog tijela Vlade, koje će usuglašavati uvjete za buduću praksu informatizacije države. Uz državnog tajnika za eHrvatsku Igora Lučića u Vijeću se nalaze državni tajnici iz svih

ministarstava i središnjih državnih ureda. Hrvatska je time dobila još jedno tijelo koje bi trebalo tražiti i promicati najbolju praksu u informatizaciji na koju država u posljednjih nekoliko godina redovito troši u prosjeku i do 100 milijuna eura. Poslovni dnevnik zanimala je pak druga strana, odnosno kako na najbolju praksu informatizacije države gledaju tvrtke

koje su u tom procesu već sudjelovale. Pitali smo ih da nam to opišu iz perspektive konkretnih projekata na kojima su do sada radili. povezivanje registara

Snježana Bahtijari, direkorica marketinga i komunikacija Ericssona Nikole Tesle, kao dobru praksu ističe informatizaciju primarne zdravstvene zaštite.

“To je rješenje uvršteno među 25 najboljih globalnih pametnih ICT rješenja prema izvještaju SMART 2020 nezavisne neprofitne organizacije The Climate Group i Globalne inicijative za e-održivost, a zdravstveni je sustav u Hrvatskoj, prema istraživanju Health Consumer Powerhouse, u području informatizacije zdravstva na trećemu mjestu u Europi zajedno

 POSLOVNI DNEVNIK ITelekom

ITelekom 4

19.10.2010 16:32:41


s Velikom Britanijom, Švedskom i Islandom”, kaže Bahtijari. Ericsson Nikola Tesla sustav je pustio u rad prije tri godine, a njegova ključna prednost je da povezuje sve koji u državi na razini primarne zdravstvene zaštite brinu za zdravlje pacijenata te im omogućuje brzo i lako međusobno komuniciranje i razmjenu potrebnih informacija. Sustav, na kojem u Ericssonu radi 50 stručnjaka, ima niz funkcionalnosti koje olakšavaju život pacijentima poput eRecepta, eUputnice i eNaručivanja. Bahtijari ističe da su najveći izazovi informatizacije javnog sektora, uključujući zdravstva, vezani za potrebu poslovne reorganizacije, odnosno traženja novog i efikasnijeg načina obavljanja posla. Cilj bi stoga, smatra Bahtijari, u e-zdravstvu trebala biti integralna platforma čitavoga javnog zdravstva. Predsjednik Uprave IN2 Ante Mandić ističe primjer informatizacije sudskog registra. “Informacijski sustav sudskog registra radi bez prestanka od 1995. te se kontinuirano funkcionalno i tehnološki usavršava. Lani je tako efikasno nadograđen sukladno novoj zakonskoj regulativi s OIB-om”, kaže Mandić. Dodaje da je jedna od kvaliteta uspješnih primjera u informatizaciji državne uprave upravo ta da se lako nadograđuju i povezuju s drugim sustavima u državi. Tvrtka IN2 unatrag dvije godine radi na povezivanju registra sa sustavom Hitro. hr, čime je nastala nova usluga eTvrtka koja omogućuje osnivanje poduzeća preko interneta. “Na taj se način automatski objavljuju oglasi o osnivanju tvrtke u Narodnim novinama, dobivaju informacije o predaji godišnjih financijskih izvješća iz Fine i slično. Najnovija nadogradnja sustava je mogućnost slanja prijava o članovima društva, koje šalju javni bilježnici preko zaštićenog dijela web stranice sudskog registra, za što je zakonski rok za društva do kraja listopada”,

gradska riznica Sustav wingps u varaždinu i šibeniku

Direktor konzaltinga Infomarea Ante Radelić navodi primjer poslovnog sustava winGPS u gradovima Varaždinu i Šibeniku, čime su uspostavljene sve funkcije gradske riznice koja je integrirana s računovodstvima svih korisnika sustava. Sustav služi za ostvarivanje ušteda i poduzetničko upravljanje gradskom imovinom. “To je rezultat dugogodišnjeg iskustva, a sustav je ocijenjen najboljim u državnoj upravi 2005., u Studiji racionalizacije upravljanja javnim financijama Ministarstva financija”, kaže Radelić. Dodaje da bi se kao idući korak mogli odrediti vlasnici podataka u javnoj upravi, čime bi se ubrzalo i olakšalo informatiziranje čitavog javnog sektora.

pojašnjava Mandić. On smatra da je prvi veliki korak koji bi se mogao napraviti doraditi propise i uspostaviti procedure kako bi sve državne institucije mogle elektronički razmjenjivati podatke s Ministarstvom pravosuđa, a time i sudskim registrom. Plamenko Barišić, predsjednik Uprave King ICT-a, posebno ističe projekt uspostave integriranoga administrativnog i kontrolnog sustava IAKS-a u Agenciji za plaćanje.

kaže da bi se dodatan poticaj za razvoj novih uspješnih rješenja mogao dati deregulacijom uslužnog sektora. “Priprema takve deregulacije u elektro, plinsko, naftno i drugim srod-

nim tržištima, sukladno regulativama EU, omogućila bi da domaća IT industrija pomogne educirati i trenirati naše javne tvrtke kako bi spremno dočekale konkurenciju, a jačanjem konkurentnosti javnih tvrtki podigla bi se i njihova tržišna vrijednost”, pojašnjava Barišić. Predsjednik Uprave GDi grupe Boran Lončarić kao primjer dobre prakse u informatizaciji države navodi Geoportal za Državnu geodetsku upravu. Taj portal nije samo dio hrvatske, već i europske infrastrukture prostornih podataka. “Na osnovi ovog projekta izradili smo slične sustave za Upravu za nepokretnosti Crne Gore, Republički geodetski zavod Srbije, Geodetsku upravu Republike Slovenije, Državni institut za geodeziju i kartografiju Mađarske te Geodetsku upravu Makedonije”, kaže Lončarić.

kako izvući novce od eu

Taj sustav omogućuje Hrvatskoj da iz poljoprivrednih fondova EU potencijalno povuče šest milijardi kuna godišnje. “Nedavni nadzor delegacije Europske komisije hrvatskoj Agenciji za plaćanje priskrbio je najviše moguće ocjene za informatizaciju procesa potpora i cjelokupnu IT infrastrukturu, što su prepoznali u regiji. Zbog kvalitete i znanja koje je ugrađeno u IAKS, to su rješenje naručile Federacija BiH, Republika Srpska, a pred zaključivanjem smo sličnih poslova u Makedoniji i na Kosovu”, kaže Barišić. Pojašnjava da je riječ o hrvatskom izvoznom proizvodu koji je nastao na temelju znanja i iskustva skupljenog unatrag pet godina u različitim područjima s kojima se King ICT bavio. Barišić ITELEKOM POSLOVNI DNEVNIK 

ITelekom 5

19.10.2010 16:32:43


uspješna praksa

završeno u roku ina uspješan sveobuhvatni projekt

CILJ IT projekti služe boljoj komunikaciji s građanima Dodaje da je sustav sada u punoj funkciji te uz izravne koristi za državnu upravu i hrvatske građane otvara mogućnosti za druge korisnike GIS-a u državnoj upravi u područjima poput zaštite prirode, prostornog planiranja, poljoprivrede, javne sigurnosti ili lokalne i regionalne samouprave. “Time se svim tijelima omogućuje da postanu aktivni korisnici prostornih informacija s kojima raspolaže Državna geodetska uprava te da i vlastite prostorne informacije razmjenjuju s drugima. Ono što bi se u segmentima upravljanja zemljišnim podacima još svakako moglo napraviti jest bolja međusobna povezanost i standardizacija formi za razmjenu podataka između različitih institucija, čime bi se usvojila najbolja praksa u informatizaciji javnog sektora na tom području”, smatra Lončarić. lakše do dozvola

Konzultantica za javni sektor kompanije Infosistem Carla Ferreri navodi primjer sustava za izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje IZAK-a. Sustav su zajednički razvili Infosistem i grad Rijeka, a koriste ga grad Osijek i Vukovarsko-

Direktor hrvatskog ureda SAP-a Igor Dropulić ističe kao primjer dobre prakse u informatizaciji javnog sektora uvođenje SAP-a u Inu koja je tada još bila u većinskom državnom vlasništvu. “Prema našim podacima to je jedini uspješni sveobuhvatni projekt implementacije poslovno-informacijskog sustava u javnom sektoru u Hrvatskoj. Proveden je u skladu s budžetom te u vremenskom okviru i obuhvatu”, naglašava Dropulić. Projekt je trajao 18 mjeseci, tijekom 2005. i 2006. godine, te je obuhvatio transformaciju poslovnih procesa u Ini kao i uvođenje novih IT rješenja. Dropulić kaže da je za dobru praksu informatizacije države nužno da se usvoji strategija koja bi se slijedila neovisno o dnevnopolitičkoj klimi. FOTOLIA

srijemska županija. “Istraživanja Gonga i Udruge gradova pokazuje da samo 16 posto gradova i općina zadovoljava kriterije transparentnosti, a upravo korisnici kojima smo implementira-

li naša rješenja, kao što je IZAK, zauzimaju sam vrh ove ljestvice”, kaže Ferreri. Pojašnjava da sustav omogućuje evidenciju zahtjeva i izdavanja akata za prvostupanj-

ske predmete koji se odnose na lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje i izvedenom stanju, potvrde glavnog projekta, dozvole za uklanjanje stambenih i poslovnih objekata te ostale neupravne postupke. veća transparentnost

U program IAKS ugrađeno je pet godina znanja iz raznih područja kojima smo se bavili Plamenko Barišić, predsjednik Uprave King ICT-a

Za dobru praksu nužno je usvojiti strategiju koja bi se slijedila neovisno o političkoj klimi koja vlada Igor Dropulić, direktor hrvatskog ureda SAP-a

Ferreri dodaje da bi u potrazi za dobrom praksom informatizacije javnog sektora u Hrvatskoj svakako trebalo obratiti pozornost na podizanje i ujednačavanje kvalitete takvih rješenja. “Zato treba pozdraviti uvođenje Standardnog projekta elektroničkoga uredskog poslovanja. Unutar tog dokumenta ponuđene su specifikacije standardnih zahtjeva na sustave za elektronički podržano uredsko poslovanje s kojima se moraju uskladiti svi postojeći i budući sustavi u javnopravnim tijelima”, pojašnjava Ferreri. Voditelj odjela IT RecroNET-a Hrvoje Vrbanc naglašava da se projekti u javnom sektoru primarno provode kako bi se povećala transparentnost i poboljšala komunikacija s građanima. “Dobra bi praksa u u budućnosti bila kada bi vidjeli više sustava koji bi služili kao servisi građana poput odgovarajućih primjena CRM-a u gradovima”, zaključuje Vrbanc.

 POSLOVNI DNEVNIK ITelekom

ITelekom 6

19.10.2010 16:32:53


ITelekom 7

19.10.2010 16:32:56


business inteligence

Analiza informacija ključna za opstanak Uvođenje sustava poslovne inteligencije jeftino je i učinkovito

I

u dobrim vremenima, a posebno u doba krize, alati poslovne inteligencije među ključnim su IT tehnologijama za donošenje dobrih i prije svega pravovremenih poslovnih odluka. Informacija na pravome mjestu i u pravo vrijeme je u vrijeme elektroničkog

poslovanja jedan od najvažnijih resursa koji može značiti razliku između opstanka ili propasti kompanije. Prije početka informacijskog doba kompanije su morale prikupiti podatke iz neautomatiziranih izvora te nisu posjedovale računalne resurse za odgovarajuću analizu podataka. Stoga su se poslovne odluke temeljile uglavnom na

intuiciji. S automatizacijom sve više sustava drastično se povećala količina podataka koja je postala dostupna. strateške odluke

Njihovo je prikupljanje ipak ostalo pravim izazovom zbog pomanjkanja infrastrukture za razmjenu podataka i nekompatibilnosti sustava. Analiza

Piše: Stjepan Škramić

prikupljenih podataka i izrada izvještaja katkad je trajala mjesecima. Na temelju tih izvještaja mogle su se donositi dugoročne strateške odluke, dok su kratkoročne taktičke odluke i dalje ostale temeljene na intuiciji. Strateške se prednosti više ne temelje samo na fizičkim resursima ili dobrom menadžmentu, već poglavito na zna-

 POSLOVNI DNEVNIK ITelekom

ITelekom 8

19.10.2010 17:55:18


nju koje postoji u kompaniji i informacijama koje kompanija dobiva s tržišta. Te se informacije moraju procesuirati da bi postale dio znanja kompanije, ili da bi se na temelju njih donijele odluke u kompaniji. Neke od tih odluka mogu biti trivijalne, primjerice poput povećanja ili smanjenja proizvodnje nekog proizvoda, a one se donose na temelju informacija koje su jednostavne i mogu u nepromijenjenom obliku poslužiti kao ulaz takvim odlukama, poput informacija o prošlotjednoj prodaji tog proizvoda, ili stanja na odlaznom skladištu. ima i internih otpora

S druge strane pred menadžment se može staviti i odluka zaslužuje li inovacija razvojnog odjela ući u proizvodnju ili koje poteze povući da se proizvod čija je prodaja posrnula ponovno vrati u vrh? Za takve odluke očito ne postoje informacije koje bi u neobrađenom obliku poslužile kao ulazi za odlučivanje. Stoga je potrebno ulazne informacije filtrirati, preraditi i povezati da bi se na temelju njih mogli donijeti zaključci ili odluke. Jasno da takav proces nije jednostavan, pogotovo uzevši u obzir da postoji golema količina informacija koje su dostupne s tržišta, konkurencije ili koje dolaze unutar kompanije, u kojoj je potrebno odabrati doista one koje su relevantne za neku svrhu. U tom se pogledu pojavljuje poslovna inteligencija (Business Intelligence, BI) kao nova aktivnost koja se odnosi na aplikacije i tehnologije koje se koriste za prikupljanje, omogućavanje pristupa i analiziranje podataka. Sustavi poslovne inteligencije mogu tako olakšati kompanijama da steknu obuhvatnije znanje o faktorima koji utječu na njihovo poslovanje poput prodaje, proizvodnje ili internih operacija. Kao i kod svakoga novog sustava, i kod imple-

Svaka tvrtka može krenuti sa sasvim malim sustavom, a koristi su višestruko veće od ulaganja

Otpori uvođenju BI sustava javljaju se kad se ne radi transparentno i kad netko čuva svoju poziciju

Darko Sesvečanec, BI menadžer Alfatec grupe

Dražen Oreščanin, osnivač Poslovne inteligencije

mentacije BI alata može doći do internih otpora, što dobro opisuje Dražen Orečanin, jedan od osnivača tvrtke Poslovna inteligencija i jedan od 25 najboljih IT konzultanata u Hrvatskoj: “Otpori se javljaju kad se u tvrtki ne radi transparentno, primjerice kad ima netko tko prikuplja i obrađuje podatke bitne za poslovanje i priprema izvještaje za upravu. Takva osoba ima poziciju koja je, recimo tako, nedodirljiva te se osjeća ugroženom. Međutim, s takvim osobama komuniciramo tijekom

velika količina informacija beskorisna je bez analitičkih alata

uvođenja sustava te im objašnjavamo da će dobiti dodatnu vrijednost jer će s novim sustavom moći kvalitetnije obraditi podatke, pa tako ni njihovo radno mjesto ne mora doći u opasnost.” Nakon što smo smjestili poslovnu inteligenciju u kontekstu poslovanja, možemo navesti tehnike u kojima je poslovna inteligencija implementirana. Razvijena su mnoga pomagala koja prikupljaju i analiziraju velike količine nestrukturiranih podataka. Svaki proizvođač pomagala za poslovnu inteligenciju razvija i nudi drukčiji proizvod koji najčešće odgovara potrebama određenog sektora, primjerice maloprodaje ili financijskih usluga. Neke su aplikacije usredotočene na analizu performansi, projekata, praćenja poslovnih aktivnosti, poslovnog planiranja, reinženjeringa poslovnih procesa, analize kompe-

tencija, ili su pak pomagala za financije i budžetiranje. Darko Sesvečanec, BI menadžer iz Alfatec grupe, koja se bavi uvođenjem BI sustava još od 2001. godine, na pitanje kako alati poslovne inteligencije pomažu kompanijama kaže: “Logika je jednostavna. Dobro projektirani i implementirani BI sustavi dat će menadžmentu kompanije točne podatke i signalizirati dobre i loše trendove. Velika pomoć menadžmentu da donosi dobre strateške i nadasve pravovremene odluke. Ovdje ponavljam da je naglasak na pravovremenosti odluka jer treba svakodnevno na bazi jednostavnih indikatora uspjeha donositi ispravne odluke.” pripreme za novi uzlet

“Da to bolje pojasnim. Poznato je da veliki menadžerski gurui preporučuju tvrtkama da u krizno vrijeme i u nedostatku poslova i narudžbi idu u nov razvoj i školovanje ključnih kadrova. Pa tako i naše tvrtke trebaju to razdoblje iskoristiti za razvoj i implementaciju svojih BI sustava, koji će im pomoći da savladaju krizu, da se što bolje pripreme za razdoblje koje dolazi poslije krize, a to je uzlet i novi razvoj.” Valja naglasiti i da cijena BI sustava ne mora biti prepreka uvođenju tehnologija koje će biti velika pomoć menadžmentu. “Može se krenuti i s malim BI sustavom koji će obuhvatiti samo jedan segment poslovanja i uključiti samo 5 ili 10 korisnika. Može se krenuti i od jednostavnoga analitičkog sustava baziranog na industrijskom standardu Crystal Reportsu te postepeno nadograđivati taj sustav sa sustavom Data Warehouse i širiti ga na ostale segmente poslovanja. Efekti i od tako malog sustava mogu biti veliki jer će pravovremenim odlukama spriječiti gubitak tržišta, pri čemu je izdatak od nekoliko desetaka tisuća kuna potpuno beznačajan za takve efekte”, objašnjava Sesvečanec. ITELEKOM POSLOVNI DNEVNIK 

ITelekom 9

19.10.2010 16:33:07


POSLOVANJE BUDĆNOSTI

PBZ prvi počeo kreditirati preko interneta Preko interneta već se mogu kupiti udjeli u fondovima, obnoviti police osiguranja i ugovoriti stambena štednja Piše: Ana Blašković

U

ubrzanom poslovnom okružju u kojem je vrijeme postalo važnije od novca bankovno poslovanje ubrzano se seli iz poslovnica u sferu interneta. Ni domaće banke ne zaostaju za svjetskim trendovima te kontinuirano proširuju spektar financijskih usluga, ali i sigurnosti poslovanja preko interneta. Prva banka u Hrvatskoj koja je uvela online poslovanje bila je Privredna banka Zagreb, a danas se njime koristi gotovo 200.000 klijenata PBZ-a. Tvrtke u platnom prometu obave 80

posto transakcija preko interneta, a građani, primjerice, više od 50 posto transakcija kupoprodaje deviza. BEZ OGRANIČENJA

Od početka online bankarstvo zamišljeno je bez ograničenja, a napretkom tehnologije i sustav se nadograđuje i osiguravaju ISO certifikati. U portfelju PBZ ima niz “eBanking” usluga među kojima su klasično internetsko bankarstvo za građane i obrtnike pod imenom PBZ365@net te

PBZCOM@net za tvrtke. Razvojem tržišta kapitala PBZ je uveo uslugu za trgovanje vrijednosnim papirima (PBZ Investor) kojom se obavi 98 posto tih transakcija, kao i druge tehnološke varijacije. Primjerice, aplikacija za mobitele pod imenom

DOMAĆE BANKE ŠIRE SPEKTAR USLUGA, ALI ISTODOBNO ULAŽU U ONLINE SIGURNOST

mPBZ u potpunosti je integrirana i klijentima omogućuje razne kombinacije korištenja više različitih “distribucijskih kanala” sukladno potrebama i situaciji u kojoj se nalazi. “Elektronički kanali su budućnost uslužnog bankarstva. Nastavit ćemo ulagati u toj domeni i svojim klijentima ponuditi nove usluge, ali i redovno unapređivati postojeće. Tako ćemo uskoro našim korisnicima ponuditi potpuno novu uslugu na našem tržištu – eRačun. Riječ je o neovisnom rješe-

10 POSLOVNI DNEVNIK ITELEKOM

ITelekom 10

19.10.2010 16:48:50


ness to Government) usluge. “Našim klijentima ponudit ćemo uslugu eRačun u suradnji s agencijom Fina. Riječ je o usluzi u B2B segmentu, odnosno poslovanju između tvrtki, kojim će se omogućiti razmjena elektroničkih računa između dobavljača i kupca”, najavljuju u Zabi. Građanima je osim provođenja uobičajenih transakcija namijenjeno bankarstvo preko mobitela, trajni nalozi, štednja i željeno oročenje, a mogu obnoviti policu autoosiguranja, ugovoriti stambenu štednju te ispuniti i predati zahtjev za stambeni kredit. Također mogu primiti izvatke računa, rate kredita, troškove po kreditnim karticama, ali i ugovoriti sastanak u banci. Zagrebačka banka nudi uslugu euplatnice koja za plaćanje računa preko e-bankarstva omogućuje zaprimanje unaprijed popunjenih naloga, a sam klijent odlučuje kada će provesti plaćanje. Primanje e-uplatnica za sada je moguće za račune T-HTa, Vipneta, Optima Telekoma te jedinstvene uplatnice Zagrebačkog holdinga. Pandan PBZ Investora u Zabi je e-trade. Riječ je o internetskom trgovanju vrijednosnim papirima koje omogućuje cjelokupno brokersko poslovanje s bankom i samostalno upravljanje portfeljem vrijednosnih papira. Gotovo 75.000 klijenata Erste banke svoja plaćanja obavlja NetBankingom, od pregleda računa i detalja po njima, udjela u mirovinskom fondu, preko kreditnih kartica, kunskih i deviznih plaćanja, oročavanja štednje, narudžbe čekova, kupoprodaje deviza, kupnje udjela u investicijskim fon-

zaba se širi u b2b segment gdje će u suradnji s finom ponuditi uslugu nazvanu eračun nju koje već pet mjeseci radi u testnom režimu, a komercijalni početak usluge mogao bi uslijediti vrlo brzo”, poručuju u PBZ-u. PBZ, ističu u banci, jedini nudi kreditiranje preko interneta. “Nije riječ o tome da preko interneta možete predati zahtjev za kredit koji će se onda poslije obrađivati u banci, već o pravom online odobravanju kredita. U praksi to izgleda ovako: korisnik preko računala i interneta zatraži kredit, primjerice 10.000 eura na tri godine, a računalo mu odmah kaže može li mu se ili ne takav kredit odobriti. Kada i ako se kredit

odobri, sve što je potrebno jest unijeti autorizacijski kod, čime se ujedno i daje suglasnost na uvjete. Odmah nakon odobrenja sredstva su na računu”, kažu u PBZ-u. upravljanje portfeljom

E-zabom, internetskim bankarstvom Zagrebačke banke, koristi se oko 440.000 klijenata, od toga je oko 80.000 tvrtki. Najveće promjene dogodile su se u posljednje dvije godine otkad je e-zaba prestala biti samo usluga za transakcije, već je postala višefunkcionalna usluga bržeg poslovanja s čitavom bankom, ali i državom kroz B2G (Busi-

dovima do kupnje GSM bonova, ali i ostvarivanja kontakta s bankom. Tvrtkama je omogućen uvid u kunske i devizne žiroračune, oročene uloge, kredite, garancije i akreditive, poništenje neizvršenih naloga te aktiviranje trajnih naloga. Bez dolaska u poslovnicu zaposlenicima se mogu isplatiti plaće, otplatiti rate kredita, kupovati i prodavati udjeli u investicijskim fondovima. “Erste banka nastoji klijentima pružati usluge i proizvode individualno, sukladno potrebama i preferencijama, pa stoga nemamo pakete, već je ponuđena samostalna usluga koju mogu ugovoriti”, ističu u Erste banci. sve kartice se primaju

U Raiffeisenbank Austria tvrtke se osim klasičnih platnih transakcija preko interneta mogu služiti uslugom predaje poreznih obrazaca (e-porezna), prijavom i odjavom podataka za mirovinsko osiguranje (emirovinsko) te zdravstveno osiguranje (e-zdravstveno). Od ožujka ove godine tu je i e-broker usluga za trgovanje vrijednosnim papirima. Posluje li tvrtka s inozemstvom, internetskim servisom se može otvoriti dokumentarni akreditiv, a uslugom e-ToMiTreba!! tvrtke mogu online prodavati robu i usluge preko interneta 24 sata na dan, sedam dana u tjednu. Tvrtkama je omogućeno plaćanje karticama u izdanju bilo koje banke iz zemlje i inozemstva. Online bankarstvo ključan je distribucijski kanal i u Hypo Alpe-Adria banka u kojoj, između ostalih, nude izravan pregled vrijednosnih papira Zagrebačke burze, kupnju i prodaju, pregled prometa, portfelj kroz Hypo Trade uslugu. Tvrtke preko HYPOneta mogu poslovati po svojim računima, obavljati platni promet, zaprimati obavijesti o deviznom priljevu za potrebe HNB-a, obavljati korespondenciju i imati uvid u tečajnu listu. ITELEKOM POSLOVNI DNEVNIK 11

ITelekom 11

19.10.2010 16:49:38


OpreMa

nezamjenjivi alat u bilo kojem uredu Poslovni dnevnik donosi pregled pet najboljih pisača za male i srednje poduzetnike najpoznatijih brendova prisutnih na hrvatskom tržištu pripremio: Bernard Ivezić

12 POSLOVNI DNEVNIK itelekom

ITelekom 12

19.10.2010 16:33:29


leXmark inkjet pro905 Najpovoljnija cijena za crno-bijeli ispis

hp cm1415fnW color mfp može i bežično Višefunkcionalni pisač u boji hP Laserjet Pro Cm11fnw Color mFP prvi je hP-ov Laserjet pisač koji materijale ispisuje izravno s interneta i mobilnih uređaja. Dolazi opremljen s kontrolnom pločom koja uključuje i -centimetarski zaslon u boji osjetljiv na dodir. Spomenuta ploča poslovnim korisnicima omogućuje da kod kuće ili u uredu prilagode ispis, skeniranje, umnožavanje te faksiranje. bežično ili žičano umrežavanje uključeno je u ponudu. jedna od glavnih prednosti ovog uređaja je da je riječ o pisaču s podrškom za ePrint i web aplikacije koje omogućavaju izravan pristup sadržaju s interneta. Pisač hP Laserjet ProCm 11fn dostupan je po cijeni od 31 kuna, a hP Laserjet Pro Cm11fnw po cijeni od 33 kuna.

Izuzmemo li bluetooth koji ne podržava, Lexmarkov printer Inkjet Pro0 vrlo je jednostavan za korištenje bez obzira pristupate li mu žično i bežično. Pisač koristi 10XL crnu tintu koja u maloprodaji ima cijenu od 3 kuna zbog čega ima jednu od najpovoljnijih cijena crnog ispisa u Inkjet tehnologiji na hrvatskom tržištu. Pro0 ima dvije odvojene ladice za papir te niz dodataka za lakše upravljanje ispisom poput ekrana osjetljivog na dodir i softverskih dodataka poput Smart Solutions widgeta za upravljanje s računala. Preporučena maloprodajna cijena pisača Lexmark Inkjet Pro0 je 217 kuna.

canon i-sensYs lbp6200d štedi papir i brzo se zagrijava mali kompaktni laserski pisač Canon i-SENSYS LbP200d ima mogućnost automatskog ispisa na obje strane dokumenta, čime se štedi papir. u Canonu ga preporučuju za manje urede jer ima nekoliko kvaliteta koje traže poslovni korisnici poput brzog uključenja, tihog rada i visoke energetske učinkovitosti. model LbP200d nakon mirovanja treba samo šest sekundi za zagrijavanje. Koristi posebni magnetni sferični toner, troši 1, w u stanju pripravnosti, a spremnik tinte po modelu sve u jednom može se reciklirati. model će biti dostupan u hrvatskoj od studenoga.

samsung clp-670nd Velika brzina ispisa Laserski pisač u boji Samsung CLP-70ND namijenjen je malim i srednjim tvrtkama. Pruža veliku brzinu ispisa koja je jednaka kako za crno-bijeli, tako i za ispis u boji od 21 stranice u minuti. mjesečno može ispisati 0.000 stranica, podržava gotovo sve poznate emulacije poput PostScripta i PCL-a, a ima podršku za ispis u načinu rada “duplex”. Samsung CLP70ND ima ugrađenu tehnologiju za smanjenje potrošnje tinte te za manju potrošnju energije. štedi 20 posto energije u punom radu i do 0 posto energije na čekanju.

epson stYlus bX625fWd Dvostruko povoljniji ispis Najnoviji model Epsonova poslovnog  u 1 Inkjet uređaja Stylus bX2FwD omogućuje dvostruko povoljniji ispis u boji u odnosu na lasersku konkurenciju. Osnovne funkcije uređaja naznačene su u samome imenu modela, slovima FwD: faks, wireless i duplex. to znači da uz standardne funkcije ispisa, skeniranja i kopiranja omogućava i slanje ili primanje telefaks poruka, povezivanje preko bežične mreže te automatski obostrani ispis i skeniranje dokumenata. Korisnik uređajem upravlja preko kontrolne ploče koja je jednostavna za uporabu te ima namjenske tipke za često korištene funkcije. Ladica se može napuniti sa 20 listova a papira, a uređaj koristi Epsonove tinte Durabrite ultra te tako ispisuje dokumente koji se brzo suše, otporni su na vodu, markere za označavanje teksta, mrljanje i blijeđenje. Preporučena maloprodajna cijena Epson Stylus bX2FwD je 17 kuna.

itelekom POSLOVNI DNEVNIK 13

ITelekom 13

19.10.2010 16:33:54


nOVITeTI

N

aznake oporavka prodaje informatičke opreme i pripreme za četvrto tromjesečje, tradicionalno najuspješnije po prodaji IT proizvoda u Hrvatskoj, potaknule su tvrtku HP Hrvatska da znatno proširi svoju ponudu. Na godišnjem druženju s novinarima, koje su ove godine održali u Istri, kompanija je predstavila novitete u ponudi, a posebno za male i srednje poduzetnike. Među ostalima predstavljeni su novi monitori, ispisna rješenja, računala te noviteti u ponudi za velike korporativne klijente. Ponuda je osvježena novim serijama stolnih i prijenosnih modela računala. Budući da se ove godine bilježi blag oporavak potražnje, u ponudi stolnih računala HP je predstavio model HP

hp all-in-one Novo računalo potpuno je smješteno u zaslon monitora i koristi svega jedan kabel

PD

hp osvježio ponudu za male i srednje tvrtke Predstavljeni su novi monitori, ispisna rješenja te računala All-in-One 200. Novo računalo potpuno je smješteno u zaslon TFT monitora, zauzima malo prostora i koristi svega jedan kabel. “All in One” 200 je zapravo malo deblji TFT monitor od 21,5 inča koji se može postaviti na zid te dolazi s ugrađenom mogućnošću gledanja televizije i Windowsima 7 Professional. U ponudi prijenosnih računala, gdje je HP tržišni lider u Hrvatskoj, kompanija je predstavila 31 različitu seriju prijenosnika koji pokrivaju cjenovni rang od 2500 do 32.000 kuna. Novi prijenosnici još su atraktivnijeg dizajna, dolaze s podrškom za igranje najnovijih iga-

ra te trogodišnjim jamstvom na bateriju. HP je posebno izdvojio modele ProBook 5320m, koji je namijenjen poslovnim korisnicima, i Mini 5103 za mlađe i mobilnije korisnike. U segmentu ispisa HP je mogućnosti velikih sustava za digitalizaciju građe spustio na razinu malih i srednjih tvrtki. Nova rješenja omogućuju digitalizaciju građe pritiskom jedne tipke. Izvršni potpredsjednik HP-ove poslovne jedinice Imaging and Printing Group Vyomesh Joshi kaže da je riječ o važnome novom području za rast. “HP je predstavio inovacije koje će preobrazili tijek uprav-

ljanja sadržajem za sve korisnike, omogućivši im pristup i upravljanje dokumentima te njihov ispis s gotovo bilo kojeg mjesta na svijetu i u bilo kojem trenutku”, kaže Joshi. Uz dodatnu opremu predstavljene su nove serije profesionalnih monitora veličine od 20 do 23 inča, visoke razlučivosti i kontrasta. Među njima je i LED zaslon HP 2310ei s podrškom za HD i standardom manje potrošnje energije Energy star 5.0. Za najzahtjevnije poslovne korisnike HP je predstavio nova poslovno-kritična rješenja u tzv. konvergiranoj infrastrukturi. U HPu su posebno ponosni na novi

piše: Bernard Ivezić

HP StorageWorks P9500 Disk Array koji omogućava administratorima za pohranu podataka da zadatak kao što je kreiranje polja podataka i njihovo smještanje završe za 40 do 60 posto kraće vrijeme nego dosad. U HP Hrvatska ističu da je optimizacija troškova i opreznije planiranje troškova potaknulo niz inovacija koje su danas iznimno važne IT menadžerima. U tom je kontekstu predstavljen novi dijagnostički alat Financial Solution Analysis. Riječ je programu koji omogućava klijentima analizu izravnih i neizravnih troškova povezanih s IT rješenjima.

1 POSLOVNI DNEVNIK itelekom

ITelekom 14

19.10.2010 16:34:17

3RVO


3RVORYQL'QHYQLNLQGG ITelekom 15

$0 19.10.2010 16:34:24


zahtjevni propisi

Bitka za evidenciju radnog vremena Otkako se od 1. lipnja moraju voditi precizni i detaljni podaci o radnicima, nastala je velika ‘gužva’ među tvrtkama koje se bave prodajom sustava za evidenciju Piše: Ivor Fuka

O

tkako je na snagu stupio Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, hrvatsko tržište prodaje sustava koji tvrtkama omogućuje evidenciju i kontrolu radnog vremena doživjelo je veliki bum. Budući da navedeni pravilnik striktno propisuje da evidencija mora sadržavati točno određeni niz podataka, mnoge tvrtke koje se bave prodajom takvih sustava ostale su zatečene

te isprva njihovi proizvodi nisu udovoljavali zahtjevima pravilnika koji se počeo primjenjivati od 1. lipnja ove godine. vrijeme prilagodbe

“Gužvu” na tržištu za Poslovni dnevnik komentirao je Davor Gračan iz tvrtke Nemus Lex, koji se informacijskim sustavima bavi od 2001. godine. “Od pojave pravilnika na domaćem tržištu nastala je velika borba svih koji su u ovom poslu. Mi smo naš sustav ospo-

sobili i prije nego što je pravilnik stupio na snagu, a tek posljednjih mjeseci na tržištu je došlo do golemog interesa za proizvode tog tipa. Danas je izbor bitno veći i konkurencija je nikad jača, ali dobrom dijelu tvrtki trebalo je neko vrijeme nakon što se pravilnik pojavio da se prilagode njegovim zahtjevima”, navodi Gračan, objašnjavajući da prema pravilniku sustavi evidencije moraju zadovoljavati čak osamnaest kategorija, a dobar dio susta-

va koji se pojavljuju na hrvatskom tržištu ima i kategorije koje nisu obvezne. Naime, evidencija o radnome vremenu mora sadržavati ime i prezime radnika, početak i završetak rada, kao i vrijeme i sate zastoja, prekida rada ili sličnih situacija do kojih je došlo krivnjom poslodavca ili zbog nekih drugih okolnosti za koje radnik ne može biti odgovoran. Potrebno je evidentirati i ukupno dnevno radno vrijeme u satima i razdvojiti poseb-

16 POSLOVNI DNEVNIK ITelekom

ITelekom 16

19.10.2010 16:34:25


Online evidencija bez terminala dostupna s bilo kojeg računala u svijetu 24 sata na dan Osim brojnih sustava s terminalom na tržištu su se pojavili i sustavi koji omogućavaju online evidenciju i ne sadrže terminal. No tu je riječ o opciji u kojoj korisnici svakodnevno moraju ručno unositi dolazak i odlazak svakoga pojedinog radnika, što može biti korisno tvrtkama s nekoliko zaposlenih, a privlačno je zbog bitno povoljnijih cijena. Većina takvih sustava naplaćuje se mjesečnim pretplatama, što na kraju može postati zapravo skuplja opcija. Tvrtkama s manje zaposlenika, točnije dva radnika, ususret izlazi Mag informatika, tvrtka koja se bavi prodajom online aplikacija za evidenciju radnog vremena. Aplikaciju su nazvali MAG-ERA, a svim potencijalnim

no noćne i prekovremene sate. Pored toga bilježe se i sati rada u preraspodijeljenome radnom vremenu, rad nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima utvrđenim posebnim propisima, sati provedeni na službenom putu, terenski rad, sati pripravnosti i rada po pozivu, sati korištenja godišnjeg odmora i bolovanja. Posebne su kategori je rodiljski i roditeljski dopust, plaćeni te neplaćeni dopust, ali i sati nenazočnosti radnika u tijeku dnevnog rasporeda, bilo da su odobreni ili neodobreni od poslodavca. Sati provedeni u štrajku i isključenju s rada također se moraju evidentirati, a sve evidencije obvezno se čuvaju šest godina. Predviđene novčane kazne poprilično su rigorozne i kreću se od 61.000 do 100.000 kuna ako poslodavac ne vodi evidenciju o radnome vremenu ili je ne vodi na propisan način. Iako je od uvođenja pravilnika prošlo gotovo pet mjeseci, neki sustavi i dalje

ne mogu razdvajati praznike od nedjelja ili zakazuju na mjestima gdje je potrebno voditi evidenciju o trećoj smjeni jer nisu u mogućnosti evidentirati početak rada u jednom, a okončanje rada u drugom danu. “Na tržištu se pojavilo dosta neadekvatnih sustava. Ne želim reći da je naš proizvod najbolji, ali s obzirom na povoljnu cijenu, nudimo dosta toga, i ne samo da se uklapamo u zahtjeve pravilnika nego ih i premašujemo”, tvrdi Gračan. Kažekako korisnike njihova sustava TimeLog educiraju i izlaze im ususret besplatnom podrškom, dostupnom epoštom ili telefonom. Kaže da kod njih ne postoje mjesečna

prema pravilniku sustavi moraju zadovoljavati čak 18 kategorija

korisnicima koji su neodlučni pri odabiru nude mogućnost korištenja besplatne probne aplikacije od petnaest dana. “Naša je aplikacija dostupna 24 sata na dan, s bilo kojeg računala u svijetu. Bitno je samo da imate pristup internetu”, objašnjavaju u Mag informatici, čiju aplikaciju može pokrenuti bilo koji internetski preglednik. Aplikaciju je moguće iznajmljivati na mjesečne ili godišnje periode, a cijene se kreću od 100 do 500 kuna mjesečno, ovisno o broju radnika. Njihovom aplikacijom, među ostalima, već se služe Coca-Cola HBC Hrvatska, Merkur osiguranje, hoteli Sheraton, Panorama i Westin te Državni zavod za zaštitu prirode.

ili godišnja održavanja, dok je uobičajeno jamstvo za TimeLog godinu dana s opcijom produljivanja uz nadoplatu, bez obzira je li riječ o kartičnom sustavu ili onom koji funkcionira očitavanjem otiska prsta. otisak je praktičniji

Inače, verzija s očitavanjem prsta rjeđa je varijanta jer se u slučaju tog odabira poslodavac mora upustiti u ishodovanje odobrenja svih zaposlenika za uzimanje otiska prsta iako bi poslodavci radije preferirali upravo takav način evidencije jer bi tako mogli stati na kraj zloupotrebama koje se mogu događati kod beskontaktnih kartica koje radnici mogu “provlačiti” i za sebe i za nekoliko svojih kolega. “Proizvode, koji su i inače vrlo jednostavni za korištenje, još prije kupnje prilagođavamo korisnicima, a moguće je da u slučaju nekih poteškoća bazu korisnikovog sustava posložimo i preko e-maila”, dodaje Gračan i zaključuje da se za

sada korisnici vrlo dobro snalaze u novonastaloj situaciji, pogotovo s obzirom na to da većina njih u evidenciji radnog vremena nije imala iskustava. Navodi kako su se za TimeLog odlučile uspješne tvrtke koje posluju u Hrvatskoj kao što su DM – Drogerie markt, Algoritam, Beiersdorf, Jadran, Tiskara Zagreb, Brodogradilište Cres i Cosmopolitan Life Vienna Insurance Group. Među prvim tvrtkama koje su plasirale sustav za evidenciju radnog vremena je zagrebačka tvrtka Data-Link, čiji su informatičari razvili, kako tvrde, jedno od najpotpunijih poslovno-informacijskih rješenja na domaćem tržištu. “Svojim klijentima i partnerima uvijek nastojimo pružiti rješenja za poslovne izazove i ponuditi više od očekivanog, stoga smo našim informatičarima dali zadatak da razviju fleksibilno, a istovremeno jednostavno programsko rješenje, kojim muka vezana uz vođenje pravilne evidencije radnih sati postaje prošlost. ITELEKOM POSLOVNI DNEVNIK 17

ITelekom 17

19.10.2010 16:34:29


zaHTjeVnI prOpIsI

IDenTIX tvrtka Klising, dio Edge grupe, biometrijskim sustavima bavi se još od 1. godine

PD

Korisnici se za sada uglavnom vrlo dobro snalaze u novonastaloj situaciji Davor Gračan, direktor tvrtke nemus lex

Rezultat naših napora je program za evidenciju radnih sati Chronos, koji je zbog svoje svemoći u praćenju radnog vremena nazvan prema božanskoj personifikaciji vremena iz grčke mitologije”, kažu u Data-Linku. Također dodaju da su povratne informacije klijenata koji su odabrali Chronos vrlo pozitivne jer su uspješno smanjili količinu uredske “papirologije” te uštedjeli vrijeme koje su do sada trošili na vođenje evidencije. Pionirima hrvatskog poduzetništva na ovom području zasigurno se može smatrati tvrtka Klising, dio Edge grupe, a pored toga jedina su tvrtka u regiji koja se bavi izradom sustava. Naime, još 1995. godine oni su postavili prvi biometrijski sustav za evidenciju radnog vremena, ne samo u Hrvatskoj već u Europi, kaže Marko Emer, kojeg je

Hrvatska udruga poslodavaca konzultirala pri ocjeni i prijedlogu nacrta pravilnika. ‘igračke’ iz kine

Emer je komentirao i trenutačno stanje na tržištu. “I dalje su jako prisutni kartični sustavi koji su zapravo već godinama prošlost, ali iznimnom upornošću ih kartična industrija drži na životu. Što se tiče biometrijskih sustava, i tu postoji vrlo velik problem jer se na našem tržištu našlo na stotine uređaja, mahom kineskih, koji spadaju u kategoriju ‘igračaka’ koje vrijede manje od 500 dolara. Tek su rijetki uređaji u

KazNE za tVrtKE KOjE NE VODE ISPraVNu EVIDENCIju IDu I DO 100.000 KuNa

nas dostatne kvalitete, a nijedan ne stoji manje od 1500 dolara. Problem je što je na tržištu kakvo je naše klijentima teško objasniti razliku između kineskog proizvoda neke tvrtke osnovane prije dvije godine, koja za dvije godine vjerojatno više neće postojati, i primjerice jednog Identixa koji se elektroničkim uređajima bavi već desetljećima”, kaže Emer. Navodi i kako je dobar dio softvera u Hrvatskoj uvezen iz Austrije ili Slovenije te su takvi softveri poluprilagođeni domaćoj legislativi, a ako se dogodi potreba neke izmjene na njima, nastaju poteškoće. Stoga ne preporučuje kupnju stranog softvera, ali i dodaje da pravi kaos nastaje tek nakon uporabe domaćeg softvera, jer brojne tvrtke same, bez prethodnih znanja, pokušavaju programirati modul a da nisu ni svjesne što je uopće

evidencija radnog vremena. “Softver mora poslodavca upozoravati na pogreške, obračun raditi automatizirano i pripremati ga za obračun plaća. Mora ići u smjeru upravljanja ljudskim resursima, a ne biti tek bilježnik vremena. Moja predviđanja su da će u budućnosti ovo tržište rasti, trenutno nije ni na 60 posto jer poslodavac, među ostalim, svoju konkurentnost gradi na kvalitetnom upravljanju ljudskim resursima, a za to je nužan kvalitetan sustav za evidenciju radnog vremena”, smatra Emer. Iako javnost nerijetko ove sustave doživljava negativno, on smatra da upravo oni kvalitetnim radnicima u ovo recesijsko vrijeme otkaza čuvaju posao. Inače, pri izradi sustava u Klisingu je najveći izazov bio postići da sustav ostane dovoljno fleksibilan za korisnika i intuitivan u korištenju, ali i da skreće pozornost na nepravilnosti. Kažu da to nije bilo nimalo jednostavno.

1 POSLOVNI DNEVNIK itelekom

ITelekom 18

19.10.2010 16:34:35


PROMO

Lexmarkova inteligentna rješenja Za svoje korisnike Lexmark je razvio poboljšane uređaje i jednostavne programe

Lexmark Embedded Solutions

Lexmark Consulting

Framework ugrađena rješenja u Lexmarku (LeSF) omogućuju da se programi samostalno pokreću na uređaju neovisno o poslužitelju. Isto tako omogućuju jednostavnu integraciju elektroničkih dokumenata te upravljanje uporabom i prilagodbu uređaja. Konačan rezultat je intuitivniji i produktivniji uređaj koji je skrojen da zadovolji potrebe poslovanja.

Konzultanti tvrtke Lexmark stručno su osposobljeni i preporučit će vam vodeća rješenja u industriji. Stručnim ekspertizama pomoći će vam da procijenite trenutačno stanje i naznačiti ključne mogućnosti kako biste uštedjeli na troškovima, povećali produktivnosti i smanjili utjecaj na okoliš. Osim više tisuća uspješnih angažiranja tvrtka Lexmark nudi bogatstvo industrijskog znanja upotpunjenog iskustvom. Mi u tvrtki Lexmark znamo da jedna veličina nikad ne zadovoljava sve, stoga smo dizajnirali tri razine procjena na temelju vaše specifične situacije i okruženja. Ti modeli izrađeni su kako bi ponudili fleksibilan i proširiv pristup za prilagodbu prema specifičnim okolnostima i svakodnevnom poslovnom pritisku.

Manje ispisa – veća ušteda

Manje ispisa? To može izgledati kao iznenađujuća vijest za tvrtku koja je posvećena ispisivanju. No kada uzmete u obzir da tvrtka na ispisivanje potroši prosječno do 6% svog prihoda i da aktivnim upravljanjem ispisom može srezati troškove uredskog ispisa do 30% čini se razumnim. Proizvodi, rješenja i usluge tvrtke Lexmark pružaju inovativan način da uštedite vrijeme, snizite troškove i smanjite utjecaj na okoliš. Naš je cilj pomoći vam da manje ispisujete i više uštedite.

Lexmark rješenje

Naš stručni servisni tim proučava, razvija i isporučuje ugrađena rješenja koja se lako mogu integrirati u specifično okružje poslovanja, donoseći funkcionalna poboljšanja

u zadacima koja se ponavljaju. Kako biste dobili najbolje od svakog rješenja, Lexmark nudi uslugu ugovora godišnjeg održavanja AM&S radi pružanja tehničke podrške i ažuriranja softvera kad je to potrebno. Osim podrške, ugovora o servisu i potrebnih ažuriranja koja su uključena u ugovor Lexmark AM&S ugovor osigurava najvišu razinu kontinuiteta za ugrađena rješenja. Nama je u Lexmarku cilj integrirati rješenja jednostavna za korištenje tako da se možete koncentrirati na poslovanje. Tvrtka Lexmark upravlja milijardama stranica za korisnike u 135 zemalja diljem svijeta. U impresivnim brojkama kao što su ove lako je vidjeti zašto tvrtka Lexmark postaje standard za izvrsnost u brizi o korisniku. Pružamo prepoznatljivost, odgovornost i kontrolu širokoj paleti klijenata diljem svijeta. Tvrtka Lexmark isporučit će vam praktična rješenja koja će poboljšati produktivnost, srezati troškove i smanjiti utjecaj na okoliš. itelekom POSLOVNI DNEVNIK 19

ITelekom 19

19.10.2010 16:34:36


poslovni paketi

Usluge koje tvrtkama štede vrijeme i novac

Bilo da se radi o malim obrtima i poljoprivrednicima ili pak najvećim kompanijama, domaći telekomi imaju ponudu koja može zadovoljiti svačije zahtjeve Piše: Biserka Ranogajec

P

oslovni korisnici žele pouzdane partnere čija rješenja u potpunosti mogu odgovoriti na njihove specifične potrebe. Stoga svi domaći mobilni operateri imaju niz ponuda koje mogu pokriti sve segmente, od najmanjih obrta i poljoprivrednika do najvećih hrvatskih kompanija. model ‘ključ u ruke’

Naravno, njihove usluge već se duže vremena ne zadržavaju samo na uslugama telefoniranja, već su tu i mnoge druge opcije poput mobilnog inter-

neta, pa i kompletne usluge čitavoga mobilnog ureda. “T-Hrvatski Telekom već godinama uspješno svladava mnoge tehničke izazove, razvija nove tehnologije i usluge te prati najnovije svjetske trendove u telekomunikacijama. Zahvaljujući tomu korisnicima se nude najbolje i najnaprednije usluge u trenutku njihove dostupnosti na svjetskom tržištu”, kazao je za Poslovni dnevnik Igor Vavro, direktor Odjela za upravljanje ponudom i strategiju malih i srednje velikih poduzeća, te dodao kako su HT-ove usluge dostupne u više od 60 T-Centara i preko prodajnih predstavnika. Usluge u

portfelju HT-a koncipirane su prema modelu “ključ u ruke”. Korisnicima je na raspolaganju širok spektar usluga, a odabirom rješenja za fiksnu i mobilnu telefoniju te internet, uz najbolje mobilne uređaje na tržištu koje im HT nudi, korisnici štede novac i vrijeme. Mobilna usluga u segmentu srednjih i malih poduzeća, koju je T-Mobile kao jedinstvenu uslugu uveo prvi na tržištu još prije pet godina, jest Flex Team. To je jednostavno rješenje koje nudi sve što je potrebno korisniku u jednom paketu u koji se može uključiti, ovisno o veličini, od dva do deset korisnika/ priključaka i timovi se mogu dodatno nadograditi Simpa čla-

novima. U HT-u upozoravaju kako tarifni paketi Flex Team uključuju sve usluge potrebne korisnicima, u Hrvatskoj ili inozemstvu, pozive (uključujući i pozive prema međunarodnim brojevima), SMS i MMS poruke te prijenos podataka. Korisnici mogu dijeliti cijeli iznos paketa na sve članove tima, čime ostvaruju znatne uštede, s većim tarifnim paketom mogu uključiti više zaposlenika u tim i ostvariti veću uštedu uz niže cijene i dodatne minute razgovora. U tarifne pakete Flex Team za svakog člana tima uključeno je i 100 MB za “surfanje” preko mobitela. Flex Team se može dodatno nadograditi podatkovnim pake-

20 POSLOVNI DNEVNIK ITelekom

ITelekom 20

19.10.2010 16:34:37


tom Mobile Internet tako da jednak broj članova koristi odabrani Mobile Internet tarifni model. Dakle, zaključuje Vavro, pretplatnici uključeni u tarifni paket Flex Team imaju mogućnost zajedničkoga korištenja podatkovnog paketa od 1, 6 ili 10 GB. rad u pokretu

Također uz Flex Team korisnici ostvaruju dodatne pogodnosti kao što su razgovori za 0 kuna po minuti sa svim zaposlenicima unutar tvrtke te dva Favorite broja koje svaki zaposlenik može odabrati unutar TMobile mreže i/ili fiksnih (nacionalnih) mreža. Nadalje, za najmanje korisnike, primjerice male obrte, u ponudi je usluga Flex Business Start koja uz nisku mjesečnu naknadu omogućuje kontrolu mjesečnih izdataka mobilnih usluga uz razgovore unutar tima za 0 kuna po minuti kao i

mogućnost povezivanja do tri korisnika u mali VPN. Najmanjim poslovnim korisnicima kojima je potreban samo jedan priključak dostupne su iTarife, Tarife za Sve i AHA tarife. Uspješno poslovanje nezamislivo je bez telekomunikacijskih i informacijskih usluga koje omogućuju komunikaciju unutar tvrtke te s poslovnim partnerima i korisnicima, obrazlaže nadalje Vavro. Profil i veličina bitni su faktori u odabiru komunikacijskih rješenja koja će najbolje odgovarati potrebama pojedinih tvrtki. Upravo je u tom području, tvrdi, HT napravio važan iskorak oblikujući telekomunikacijsku ponudu za različite kategorije malih i srednjih poslovnih korisnika. Riječ je o komunikacijskim rješenjima

FlexPro koja se nude poduzetnicima u turizmu, zdravstvu i farmaciji te poljoprivrednicima. Ona im omogućuju da iz HT-ova portfelja proizvoda odaberu kombinaciju usluga fiksne i mobilne mreže po mjeri svojeg poslovanja. Primjerice, preko besplatne SMS info agroprognoze poljoprivrednici na svoj mobilni uređaj dobivaju informacije o dnevnim vremenskim prilikama koje su bitne za svakodnevne poslove, ali i za planiranje što rodnije godine. Osim toga za rad u pokretu poduzetnicima je na raspolaganju Mobile Internet, a opcija Pozivi u inozemstvo omogućuje više od 50 posto povoljnije razgovore iz mobilne mreže prema inozemstvu. Što se tiče Mobile Interneta, za one kojima je povremeno potreban, kreirana je tarifa Mobile Internet Start koja nema mjesečnu naknadu i korisnik plaća samo što potroši. Napredniji korisnici koriste veće Mobile Internet modele (512/1 GB, 6B, 10GB) jer oni nude veće pakete prometa uključene u mjesečnu naknadu. Tele2 također nudi puni portfelj usluga za poslovne korisnike, od glasovnih do podatkovnih usluga namijenjenih korištenju interneta na računalima i preko mobilnih uređaja, navodi direktor marketinga Mihail Černjišev. Što se tiče proizvoda, također se nudi bogat izbor mobilnih uređaja koji podupiru sve usluge iz Tele2 poslovne ponude. Korisnicima su na raspolaganju četiri poslovne glasovne tarife, paketi za mobilno “surfanje” te četiri tarife mobilnog interneta, poručili su u toj tvrtki. Međutim, upozoravaju

PREKO mobitela dostupna je i besplatna sms info agroprognoza

kako su cijene niže od ostalih na tržištu u svakom segmentu ponude. Korisnicima su na raspolaganju Tele2 poslovne tarife s mjesečnom potrošnjom od 85, 95, 195 te 295 kuna. Tarife nude besplatne pozive unutar tvrtke, najpovoljnije pozive unutar mreže te najniže cijene poziva prema ostalim mrežama u Hrvatskoj i inozemstvu, kategorični su u Tele2. nema neiskorištenog

Poslovni korisnici, dodaju, prepoznali su i prednosti Tele2 mobilnog interneta koji nudi najniže cijene podatkovnog prometa na hrvatskom tržištu. Malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju su podatkovne tarife Mobilni internet 500 GB, 1GB, 3GB i 5GB. Među prednostima koje su poslovni korisnici prepoznali u Tele2 ponudi su i dodatne usluge, poput mobilnog “backupa” koji svakom korisniku omogućava pohranu svih kontakata i podataka iz mobilnog uređaja na računalo. Antonija Gulam, rukovoditeljica segmenta poslovnih korisnika Vipneta, tvrdi da su oni kao inovativni lider na hrvatskom telekom tržištu uvijek težili da svojim korisnicima ponude najbolje proizvode i usluge uz povoljne cijene. Vipova tarifa Sve za tim je ponuda za poslovne korisnike prilagođena malim, srednjim i velikim tvrtkama, ovisno o njihovim potrebama. Primjerice, u tarifama Sve za tim korisnici unutar tvrtke mogu svi zajedno koristiti tarifni paket koji uključuje besplatne minute za razgovor unutar Hrvatske, SMS poruke i podatkovni promet. Važno je naglasiti, kaže Gulam, da se sav promet uključen u Sve za tim tarife može iskoristiti, odnosno ono što ne iskoristi jedan zaposlenik može drugi unutar tima tako da minute razgovora, SMS poruke i podatkovni promet ne ostaju neiskorišteni. ITELEKOM POSLOVNI DNEVNIK 21

ITelekom 21

19.10.2010 16:34:38


poslovni paketi

Isto tako unutar jednoga tarifnog modela mogu se kombinirati glasovne i podatkovne SIM kartice, a sve za istu mjesečnu naknadu. U usporedbi s konkurencijom, s Vipovim Sve za tim tarifama korisnici mogu uključiti više zaposlenika unutar tima uz manju mjesečnu naknadu te tako osigurati smanjenje inicijalnih troškova po zaposleniku. bez ikakvih naknada

Isto tako Vipnet je jedini operater na domaćem tržištu u segmentu malih i srednjih poslovnih korisnika koji u tarifama Sve za tim omogućuje korisnicima neograničene besplatne razgovore unutar VPN mreže, bez naknade za uspostavu poziva. Korisnicima su dostupne i besplatne minute za pozive prema svim mrežama tako da više ne moraju brinuti zovu li unutar ili izvan mreže, a nakon što potroše besplatne minute uključene u tarifne pakete, mogu i dalje razgovarati prema svim mrežama po vrlo povoljnoj cijeni, kazuje Gulan. Primjerice, ako tvrtka odabere tarifni paket Sve za tim 1300, tada može uključiti do deset zaposlenika u pretplatu, u paket je uključeno ukupno 2600 besplatnih minuta prema svim mrežama, besplatni pozivi u VPN-u, 130 SMS poruka i dva gigabajta podatkovnog prometa. Nakon potrošenih minuta, SMS-ova i podatkovnih prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu korisnici mogu zvati prema svim mrežama za 0,85 kuna po minuti, slati SMS za 0,34 kuna po poruci i “surfati” za 0,29 kuna po jedan megabajt podatkovnog prometa. Gulan dodaje kako postoje i Vipove tarife Sve za posao. Ako tvrtke imaju potrebu za individualnim pristupom svakom zaposleniku, onda poslodavac može prema navikama i potrebama zaposlenih odabrati tarifni model koji najviše odgovara njegovoj potrošnji i poslovnim

Imamo puni portfelj usluga za poslovne korisnike i cijene niže od ostalih u svim segmentima Mihail Černjišev, direktor maketinga Tele2

Poslodavac može prema navikama radnika odabrati tarifni model koji najviše odgovara njegovoj potrošnji

Već godinama pratimo svjetske trendove pa korisnicima nudimo najnovije i najbolje usluge

Antonija Gulan, segment poslovnih korisnika Vipneta

Igor Vavro, Odjel za mala i srednje velika poduzeća u HT-u

potrebama, i to već od 30 kuna mjesečne naknade. za male i srednje tvrtke

FAKTORI Profil i veličina tvrtke bitni su u odabiru komunikacijskog rješenja

FOTOLIA

Tako u tarifi Sve za posao 30 Vip korisnicimauznajnižumjesečnu naknadu na tržištu za segment malih i srednjih poslovnih korisnika nudi uključenih 60 minuta razgovora prema svim mobilnim i fiksnim mrežama u Hrvatskoj i besplatnim pozivima unutar VPN mreže. Isto tako u tarifi Sve za posao 400 korisnici uz mjesečnu naknadu od 400 kuna imaju uključeno 1000 minuta razgovora prema svim mrežama, 300 besplatnih SMS poruka i 1 GB podatkovnog prometa. Nakon potrošenih minuta, SMS-ova i podatkovnih prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu korisnici mogu zvati prema svim mrežama za 0,91 kunu po minuti, slati SMS za 0,34 kuna po poruci i “surfati” za 0,49 kuna po 100 KB podatkovnog prometa.

22 POSLOVNI DNEVNIK ITelekom

ITelekom 22

19.10.2010 16:34:50


ITelekom 23

19.10.2010 16:34:54


Za pronalazak prave kombinacije potrebna je inteligencija

3UHGVWDYOMDPR9DPQDãHQRYHPXOWLIXQNFLMVNHXUHÿDMHNRMLüHRGUDGLWLVYH9DãH SRVORYH6YLXUHÿDMLRGSRþHWQLK]DPDOHUDGQHJUXSHSDVYHGRXUHÿDMD]DYHOLNH NRUSRUDFLMHLPDMXMHGLQVWYHQXNRPELQDFLMXUDGQHXþLQNRYLWRVWLVYHVWUDQRVWLLVLJXUQRVWL

Lexmark X264 Produktivnost upoznaje pametnu svestranost

Lexmark X466 serija 3DPHWDQQDþLQ da ubrzate protok dokumenata

Lexmark X658 serija Inteligentna alternativa IRWRNRSLUQLPXUHÿDMLPD

ZZZOH[PDUNKU ITelekom 24

19.10.2010 16:35:01

IT TELEKOM  

IT TELEKOM

IT TELEKOM  

IT TELEKOM

Advertisement