Page 1

Ambala탑a POsebAn PrilOg POslOvnOg dnevnikA

izazovi za sektor ambala탑e

30. O탑ujkA 2012.


SADrŽAj

11 Materijali

4

Kako se odvijala proizvodnja ambalaže i pakiranja od čelika i lima do modernih polimera

Intervju

O neprestanim izazovima za industriju ambalaže razgovarali smo s Drenom Milijević ravnateljicom Instituta za ambalažu i tiskarstvo

8

13 Recikliranje

U modernoj tehnologiji proizvodnje ambalaže sve važniji postali su reciklažni materijali

14 Dizajn

Kolumna

Hrvatska posjeduje znanje i tehnologiju za proizvodnju atraktivne ambalaže

Katarina Viličić piše o ambalaži kao “tihom prodavaču” proizvoda

Svijet brojki

170

19.

milijuna kuna uložila je tvrtka Vetropack straža u novu peć za kaljenje stakla koja troši manje energije

stoljeće označilo je prekretnicu u proizvodnji ambalaže jer tada počinje proizvodnja limenki

40

država imat će predstavnike na ‘Svjetskim danima ambalaže’ u lipnju u Hrvatskoj

PRVE DNEVNE POSLOVNE NOVINE U HRVATSKOJ

GlAvni ureDnik: Darko Markušić ureDnik PriloGA: Vladimir Nišević uPrAvA: Jasna Zemljić, Radovan Klaić, Sanda Lončar; Prokuristi: Renato Ivanuš, Ivana Krajinović

ProDAjA oGlASA: direktorica: Petra IvičevićBakulić; voditeljica prodaje: Jasna Bibić telefon: 01/6326-016 GrAfikA: RedPoint fotoGrAfije: Fotolia, PD i Pixsell izDAvAč: 24sata d.o.o.

Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb telefon: 01/6326-000 telefaks: 01/6326-060 e-mail: redakcija@poslovni.hr tiSAk: Tiskara Vjesnik Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb

ambalaža POSLOVNI DNEVNIK 3


Intervju

Lakši i manje voLuminozni ambaLažni materijaLi kLjučni su ekonomski kriteriji

4 POSLOVNI DNEVNIK ambalaža


Neprestani izazovi za industriju ambalaže O trendovima, ulaganjima i hrvatskim resursima ragovarali smo s Drenom Milijević ravnateljicom Instituta za ambalažu i tiskarstvo Piše: Stjepan Škramić

U

lipnju 2012. godine u Hrvatskoj će se okupiti svjetska ambalažna elita iz gotovo 40 zemalja, na Svjetskim danima ambalaže 2012, s osnovnom temom “Ambalaža i održivost”. Organizacija je povjerena hrvatskom Institutu za ambalažu i tiskarstvo – IAT i tvrtki Tectus iz Zagreba. O trendovima u tom značajnom segmentu gospodarstva razgovarali smo s Drenom Milijević, ravnateljicom Instituta i glavnom urednicom stručnog časopisa Ambalaža/REGprint, koji izlazi već 17. godinu. Koji su izazovi pred suvremenom ambalažom?

Osim obveze da zaštiti proizvod od nepovoljnih vanjskih utjecaja i tako osigura da u izvornom obliku i kvaliteti stigne u ruke potrošača, ambalaža mora ispuniti još niz funkcija i udovoljiti trendovima diktiranim razvojem potrošačkog društva.

Ambalaža je ključ za isticanje prednosti i prenošenje dodanih vrijednosti proizvoda, koje odgovaraju potrebama suvremenih potrošača. Na koji način se to postiže?

Ambalaža komunicira s potrošačem, informira ga o proizvodu, privlači ga i prilagođava se promjenama u potrošnji i navikama potrošača te, koristeći suvremene materijale, tehnologije i tehnike tiska, izdvaja proizvod od konkurencije. Mora biti praktična, ergonomski oblikovana, prilagođena svim dobnim skupinama, različitim podnebljima i kulturama, drugačija, jedinstvena, ekonomična i isplativa te nadasve “prijateljska okolišu”. Apsolutni trend je održiva ambalaža uz održivi proizvod. “ambalaža i održivost” tema je i svjetskog kongresa u sklopu Svjetskih dana ambalaže 2012. Koje su značajke održivosti u industriji ambalaže?

Industrija ambalaže potvrđuje svoju sposobnost inovacije i prilagodbe potrebama globalnih kretanja. Zaštita okoliša temeljni joj je i dugoročni trend, a uključuje ekološki dizajn ambalaže, eko-logistiku, eko-proizvodnju, reciklabilnost i obnovljivo porijeklo ambalažnih materijala. Ambalaža je prvi industrijski sektor koji je 1992. zahvaćen europskim zakonodavstvom o zaštiti okoliša. Od tada nastoji biti globalni uzor te su proširene metode, procesi, materijali i alati kako bi se još bolje udovoljilo zahtjevima zaštite okoliša, odnosno proizvodnji ambalaže prijateljske okolišu. Kako se to postiže?

Lakši i manje voluminozni ambalažni materijali ključni su ekološki i ekonomski kriterij učinkovitosti za svu ambalažu. Industrija ambalaže i dalje preferira rješenja koja se sastoje od samo jednog materijala i predlaže 100% reciklirane mateambalaža POSLOVNI DNEVNIK 5


Intervju

rijale sve veće učinkovitosti. Budućnost je obećavajuća i za biorazgradive materijale, od kojih neki već zadovoljavaju zahtjeve standarda EN 13432. Vrlo je teško zadovoljiti taj standard sam po sebi, a korisnici ambalaže još očekuju biorazgradive materijale s jačim mehaničkim svojstvima i cijenama koje odgovaraju današnjim tržištima i strojevima. Ako nije razgradiva, ambalaža treba biti višestruko iskoristiva. Takva je ambalaža postala glavno sredstvo logistike na proizvodnim mjestima . Ekološka je svijest značajno prodrla i u proizvodne pogone, gdje se minimalizira zagađujući tekući otpad i smanjuje potrošnju vode i do 70 posto.

Što je s isplativošću ambalaže?

Tržišna globalizacija i jaka konkurencija, troškovi energije, materijala i radne snage pitanja su od ključne važnosti u proizvodnji ambalaže. Investicija u novu ambalažu ili novi stroj strateški je korak za svaku robnu marku. Pojam isplative ambalaže nije ograničen na kupnju, nego potječe od optimizacije čimbenika koji generiraju cjelokupnu vrijednost, a to su ljudski, materijalni, financijski i uslužni čimbenici.

InvestIcIja u novu ambalažu IlI novI stroj strateškI je korak za svaku robnu marku

Što je s dizajnom u tom smislu?

Kako bi osigurali da eko ili zeleni dizajn postane metodologija koja ambalaži omogućuje da udovolji zahtjevima ekološke učinkovitosti tijekom cijelog životnog ciklusa, razvijeni su novi alati i programske podloge, koje nude sve potrebno za izradu i stavljanje na palete i police ambalaže, u potpunosti ekološkog izgleda. Koji su dodatni trendovi?

Mogućnost ulaska u trag po principu sljedivosti i prativosti te borba protiv krivotvorenja, odnosno zaštita originalnosti proizvoda, dodatni su prioriteti u proizvodnji ambalaže. Kao odgovor na ta pitanja nude se rješenja tehnikama tiska, poput digitalnih dosjea, nevidljivih kodiranih informacija, višesloj-

nih struktura koje se mogu guliti, holograma, oznaka ili specifičnih umetaka u ambalažnu masu. Često se spominje dodana vrijednost ambalaže?

Dodana vrijednost čini jezgru trenda koji teži prema istinski drugačijoj ambalaži. Činjenica da, primjerice luksuzne robne marke, trebaju uspostaviti poseban odnos s potrošačima, čini i ambalažu tih proizvoda drugačijom i važnom karikom u lancu. Ona mora prenositi vrijednost i glamur luksuznih proizvoda. Tako npr. sekundarna ambalaža, umjesto da bude kratkotrajna i potrošna, postaje dar i predmet sam po sebi. Luksuzna ambalaža produžava doživljaj robne marke te on nastavlja

živjeti i izvan trgovine. Potrošači luksuznih proizvoda najviše klase (posebice nakita i satova) žele osjećati dio atmosfere i poseban tretman dok su u trgovini, ali taj dojam žele zadržati i posebnom ambalažom. Luksuzni proizvodi i ambalaža nisu samo atraktivni i glamurozni, oni prenose priču ili opisuju ritual ili oboje. Luksuzni se sektor često okreće umjetnosti kreirajući raritetne artikle u suradnji s umjetnicima. Međutim, i sektor masovnog tržišta poseže za dodatnim dojmom sofisticiranosti pa tradicionalni znakovi luksuza (pozlata, debljina ambalažnih materijala, reljefnost...) nisu rijetkost ni u tom sektoru.

nagrade U SPLItU 6. LIPNja KONgrES O ambaLažI

nagrade CrOPAK i reGPAK 2012, najboljima će dodijeliti predsjednik Svjetske organizacije za ambalažu, tom Schneider, tijekom svjetskog kongresa “Ambalaža i održivost”, 6. lipnja u u Splitu, u sklopu Svjetskih dana ambalaže

6 POSLOVNI DNEVNIK ambalaža

2012, a 7. lipnja dodijelit će se nagrade WorldStar najboljoj ambalaži na svijetu. S ponosom ističemo da su tri dobitnika CrOPAK-a, dobitnici i WorldStara, što je dobar dokaz da i mi “konje za utrku” imamo.

Prate li hrvatske tvrtke trendove?

Devetu godinu zaredom dodjeljujemo nagrade CROPAK najboljoj ambalaži na hrvatskom tržištu, koja uključuje brojne kategorije za dizajnere, korisnike i proizvođače ambalaže te procjenjujemo i ocjenjujemo ambalažu po svim važnim kriterijima. Iz tog iskustva meritorno tvrdim da imamo i znanja i stručnosti u svim segmentima proizvodnje kvalitetne ambalaže te da u području dizajna, ambalažnih materijala, primijenjenih tehnika i tehnologija pratimo opće trendove. Pojedine domaće tvrtke svakako su u tome uspješnije i bliže općim trendovima, što je izravno povezano s financijskom moći, ali i intuitivnošću i kreativnošću stručnih timova. Koji hrvatski proizvod ima luksuznu ambalažu?

Na našem tržištu postoje premium proizvodi koji koriste sve tehnike tiska i ambalažne materijale u izradi drugačije i posebne ambalaže, koja ih izdvaja iz prosječnosti i daje dojam luksuza. Poznati su primjeri konditorskih proizvoda, ekskluzivnih vina, alkoholnih pića, maslinovih ulja. Važno je naglasiti da domaći proizvođači ambalaže raspolažu znanjem i uređajima za tu vrstu ambalaže, a naši profesionalni dizajneri kreativnim rješenjima, često nagrađivanima i na globalnoj razini.


PROMO

Ekološka ambalaža ulaznica za tržište EU Tvrtka Hartmann koja je sa svojim pogonom u Koprivnici jedan od najvećih opskrbljivača papirne ambalaže u regiji intenzivno razvija ekološku ambalažu Sve veća zainteresiranost za ekološku ambalažu potaknula je i tvrtku Hartmann, koja je sa svojim pogonom u Koprivnici jedan od najvećih opskrbljivača papirne ambalaže u regiji, da se počne pripremati za ulazak u tržište Europske unije. Hartmann Hrvatska je dio danske kompanije Brodrene Hartmann koja ima tvornice u Danskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Finskoj, Izraelu i, naravno, Hrvatskoj. Zbog međunarodnog karaktera prodajne mreže Grupe Hartmann, njihovi će proizvodi brže stizati na svoja odredišta u zemlje EU, praćeni tek jednim dokumentom, otpremnicom. “Očekujemo i veću zainteresiranost Grupe za investicije u Hartmann Hrvatska nakon ulaska u EU, upravo zbog nabrojenih prednosti i pojednostavljenja procedura. Ulazak u EU znači za Hartmann Hrvatska bolju budućnost!”, kaže Melita Bači, glavna direktorica Hartmanna u Hrvatskoj. Što to točno znači za njihovu podružnicu u Hrvatskoj? Radi se, spominje Bači, o novom tržištu koji uključuje prostore od Grčke do Finske i većinu EU zemalja. Kvalitetom i troškovima proizvodnje mogu, govori, u potpunosti konkurirati proizvodima u EU i pozitivno gledaju na procese koji slijede. Jedan od proizvoda koji će biti

može se ponovno reciklirati. Uz to je i CO2 neutralna. Potvrdu tome, naravno daju i certifikati bez kojih se kako u Hartmannu kažu, ne može ozbiljno računati na tržište EU. “Certificiranje sustava upravljanja nema smisla ako se iz fokusa izgubi srž poslovanja i fokus na kupca. Hartmann kontinuirano ulaže u optimiziranje proizvodnih sustava, kroz bolje upravljanje resursima, poput recikliranja i pročišćavanja otpadnih tehnoloških voda”, govori Melita Bači. visoko konkurentan na tom tržištu jest i biorazgradiva ambalaža koja bi trebala nadjačati ostale poput onih od plastike. “Mada je trend korištenja ekoloških proizvoda puno rasprostranjeniji i postoji veći izbor takvih proizvoda izvan Hrvatske, u Hrvatskoj su tek nedavno predstavljena jaja iz alternativnih načina uzgoja. Sa iskustvom iz Europ-

ske Unije, možemo govoriti o dinamičnom rastu ovakve kategorije u budućnosti u Hrvatskoj”, govori Bači. Dodaje kako su “eko-proizvodi” itekako prisutni na tržištima s kojima Hartmann izvozno posluje te kako je trend najvećeg rasta najviše vidljiv na proizvodima koji se diferenciraju od standardnoindustrijskog pristupa. Odnosno, to su proizvodi koji stvaraju dodanu vrijednost za kupca, što su u Hartmannovom slučaju jaja iz podnog uzgoja, jaja iz slobodnog uzgoja te eko jaja, koja generiraju puno veću nutritivnu i kvalitativnu vrijednost. Viša cijena nije bitna

MeLita baČi glavna direktorica Hartmanna u Hrvatskoj

Znatno skuplji paket jaja kupce ne buni jer plaćaju eko proizvodnju no i ambalažu proizvedenu od obnovljivih sirovina poput drveta koja je biorazgradiva i

noVinski papir

Već spomenutu cijenu na tržištu diže i smanjenje naknade tiskanih novina od kojih se proizvode ove ambalaže. Iako o tome često ne razmišljamo, čitanje vijesti na internetu uzrokuje poremećaje na tržištu otpadnog papira kao osnovne sirovine za proizvodnju ove ambalaže. Ipak, naglašavaju u Hartmannu, količina sakupljenog papira i svijesti o značaju starog papira kao sirovine raste, čime se nadoknađuje smanjena potrošnje novina. “Pravovremeno ulaganje u tehničkotehnološku optimizaciju proizvodnje, koje od 1999. godine do danas iznosi ukupno 136 milijuna kuna, posebno kroz smanjenje potrošnje vode i glavnih energenata, omogućilo nam je ostvariti konkurentnost i pretpostavke za daljnji razvoj”, komentira Melita Bači.


KOLUMNA

ambalaža kao ‘tihi prodavač’ brenda Česte su zablude da samo funkcionalan i estetski lijep dizajn može potaknuti pažnju potrošača, a time i konzumaciju ako putem pakiranja privući pažnju kupca i potaknuti konzumaciju – pitanje je koje zaokuplja marketinške stručnjake. U današnje vrijeme kad su maloprodajni lanci preplavljeni ponudom raznih proizvođača prava je umjetnost izraditi ambalažu koja potiče konzumaciju. Tradicionalan pristup izradi ambalaže koji zadovoljava samo funkcionalnu i infor-

K

Piše: Katarina Viličić, direktorica marketinške tvrtke Torrens

mativnu formu je pradavna povijest, čak štoviše, danas je ambalaža kroz svoj estetski izričaj postala “ambasador” brenda, koji prenosi njegovu osobnost, emocije i vrijednosti., te utječe na pozicioniranje na tržištu. Brojne studije pokazuju da se oko dvije trećine kupnje odvija u “default modu”, gdje potrošač previše ne razmišlja i točno zna što želi kupiti prije nego uđe u trgovinu. U ovom slučaju iznimno je bitno da potrošač bez poteš8 POSLOVNI DNEVNIK ambalaža

koće može pronaći željeni proizvod te svaka situacija u kojoj treba tražiti svoj omiljeni proizvod “otvara” ga prema proizvodima konkurencije. Upravo je u procesu redizajna ambalaže ključno predvidjeti ovakve situacije te kroz nova kreativna rješenja automatski potaknuti prepoznatljivost brenda - asocijacijama, emocijama i informacijama koje se vežu uz brend. Pritom je krucijalno da se uz redizajn ambalaže planiraju komunikacijske aktivnosti koje se odvijaju prije nego potrošač uđe u trgovinu, kao i “in store” aktivnosti u samoj trgovini. Trećina potrošača svjesno kupuje istražujući opcije koje im se nude na polici. U komunikaciji i izradi ambalaže prema segmentu svjesnih potrošača, uz ostale komunikacijske aktivnosti, potrebno je kroz vizualno dojmljiv dizajn, boje i oblik komunicirati snažnu poruku ili prodajnu ponudu po kojoj se proizvod diferencira od ostalih. Česte su zablude da samo funkcionalan i estetski lijep dizajn može potaknuti pažnju potrošača, a time i konzumaciju. U inicijalnoj fazi izrade ambalaže detaljno se analizira ponašanje manje svjesnih i osviještenih potrošača vodeći računa o tržišnoj poziciji proizvođača. Naime, u procesu izrade novog pakiranja nužno

je, uz usklađenje s komunikacijskom strategijom i detaljnu analizu ciljne skupine, provjeriti: l kako se nova ambalaža uklapa na samoj polici jer ima slučajeva gdje se estetski lijepa ambalaža jednostavno “utopi” na polici; l kako i na koji način koristiti komunikacijske elemente da biste skratili vrijeme odluke za kupnju na samom prodajnom mjestu, tj. kako grafički komunicirati glavni “USP” s kojim se proizvod diferencira od konkurentskih; l na kojim će se tržištima plasirati nova ambalaža jer, primjerice, boja, grafički elementi pakiranja ne funkcioniraju na isti način na svim tržištima; l odgovara li veličina pakiranja tržišnim mogućnostima ili je treba prilagođavati; l postoji li zakonska regulativa oko prikaza pojedinih elemenata proizvoda; l kako je pozicioniran proizvod na polici, je li u visini očiju ili nije, čime ćemo privlačiti pozornost kupca ako nije, je li proizvod dovoljno zastupljen na samoj polici i sl. l pristupamo li “niche” segmentnima, primjerice, tzv. “zelenom” potrošaču kojem su bitni svi aspekti pakiranja, od materijala od kojeg se izrađuje pakiranje do specifikacije sastava samog proizvoda. Bitno je napomenuti da se danas u izradi ambalaže ne preskače

korištenje elementa tzv. “green” marketinga jer su potrošači svjesniji. dabir oblika, grafički elementi, materijal od kojeg je izrađena ambalaža utječu na percepciju, emocije i želje korisnika. Primarna pravila u odabiru oblika ambalaže su jednostavnost i funkcionalnost koji posljedično utječu na učestalost kupnje. Pozicioniranje na policama gdje su smješteni proizvodi, transportna ograničenja kao i tehnička svojstva materijala od kojeg je izrađena ambalaža značajno utječu na odabir samog oblika. Psihološki gledano, ukoliko se npr. želi postići nježnija i toplija komunikacija koja je usmjerena na žensku populaciju biraju se obli oblici, za razliku od oštrijih oblika. Grafički elementi kroz uporabu boja, simbola, logotipa, tipografije, fotografije i ilustracije jasno komuniciraju nužne informacije o proizvodu, njegovoj upotrebi, nutritivnim vrijednostima, brendu, i sl. te se njima također subliminalno utječe na emocije potrošača. Pri definiranju grafičkih elemenata pomno se analizira utjecaj svakog elementa. Istraživanja pokazuju da je 80 posto vizualne komunikacije povezano s bojama. Primjerice, kod kreacije ambalaže potrebno je voditi

O


računa o izboru boje koji najviše ovisi o vrsti proizvoda, pri čemu, prehrambeni proizvodi imaju svoje zakonitosti pri odabiru boja, a pića, kozmetički proizvodi svoja itd. i sl. Najčešće zastupljena boja, generalno gledajući, bilo kroz detalje ili kao “glavna” boja je crvena. Nakon crvene žuta, a u posljednje vrijeme zelena kao simbol prirodnog, zdravlja, ekologije i sl. Uz kreiranje ambalaže velika se pažnja poklanja i pratećim komunikacijskim aktivnostima, te se za ambalaže etabliranih brendova rade studiozne pripreme, ali i intenzivne promotivne kampanje kojima se želi obavijestiti potrošača koji proizvod treba tražiti i prepoznati. Nerijetko na polici možete pronaći dva vrstom i cijenom ista proizvoda, no vizualno sasvim drugačija. Sva istraživanja na takvim primjerima pokazala su da se kupci u većini slučajeva odlučuju za vizualno atraktivniji proizvod i to neovisno o deklaraciji, sastavu, proizvođaču.

en”

ra-

na u

u st ee ni

a na

P

ški

u-

-

o-

ae

ri-

mecaj a s diti

roizvod treba biti “u skladu” s ambalažom jer je poruka koju prenosi jednoznačna, ambalaža prenosi doživljaj i prirodu proizvoda, pokreće naša osjetila prilikom kupovine dočaravajući nam sliku proizvoda i prije samog konzumiranja. Konzumacija proizvoda treba opravdati ambalažom prenešenu poruku. Utjecaj ambalaže na odabir proizvoda pri kupovini je neupitan. Ambalaža je poveznica između kupca i proizvoda, ona je “tihi prodavač” na polici koji stoji uz bok konkurenciji, ali i nositelj brenda, te ima veliku ulogu prilikom kupovine proizvoda. Od trenutka proizvodnje do potrošnje proizvoda ambalaža svojom praktičnošću, funkcionalnošću i dizajnom čuva izvornost i kvalitetu proizvoda.

Proizvod mora biti “u skladu” s ambalažom jer je Poruka koju Prenosi jednoznaČna

ambalaža POSLOVNI DNEVNIK 9


Pakiranje je važan dio lanca prehrambene industrije koji može znatno utjecati na sigurnost hrane

K

ako bi ostala konkurentna, bilo koja djelatnost u lancu opskrbe hranom treba učinkovito upravljati sigurnošću hrane. Općenito, sigurnost je koncept prema kojem hrana neće uzrokovati oboljenje konzumenta ako je pripremljena i konzumirana sukladno namjeravanoj uporabi. Primjena sustava upravljanja sigurnošću hrane postala je uvjet ulaska na tržište većine industrijaliziranih zemalja. Osim toga očigledno postaje zahtjevom zakona, propisa i kupaca u svim ostalim zemljama. U velikoj mjeri povećava povjerenje potrošača. Prisutnost učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane pokazuje da je organizacija razmotrila i stavila pod nadzor sve razumno očekivane opasnosti za sigurnost hrane i za njih uspostavila odgovarajuće kontrolne mjere. Potrošači očekuju da će prehrambeni proizvodi koje kupuju, uz odgovarajuću pripremu, skladištenje i rukovanje, biti sigurni za konzumaciju. U razvijenim se zemljama

spektivu i okvire koji omogućavaju proizvođačima da preuzmu odgovornost primjenom globalno priznatih sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću.

potrošači odavno brinu za sigurnost hrane, posebno za prisutnost kemijskih ostataka i raznih kontaminata u hrani. Zbog sve više primjera koji ukazuju da su potrošači sve više zabrinuti za sigurnost hrane regulatorne institucije, vlade i sami proizvođači sve više uviđaju potrebu da se jasno utvrde pravila koja trebaju poštovati svi subjekti uključeni u poslovanje s hranom. U tom nastojanju podloge im pružaju različite međunarodno prepoznate norme (BRC IOP, GMP FEFCO, ISO 22000…) koje pokrivaju područja higijene i sigurnosti proizvoda kroz industriju pakiranja. Te norme pružaju specifičnu per-

Kako proizvođači ambalaže dokazuju da su svjesni odgovornosti? Proizvođači ambalaže duboko su uključeni u lanac poslovanja hranom i mogu znatno utjecati na sigurnost hrane. Proizvodnja sigurnog proizvoda postaje preduvjet za opstanak na svim svjetskim tržištima. Primjenom i certifikacijom prema međunarodno prepoznatim normama za sigurnost hrane proizvođači jasno demonstriraju da zaslužuju povjerenje kupaca i potrošača. Time se potvrđuje proaktivno upravljanje rizicima koje učinkovito štiti poslovanje i brend na tržištu te odašilje poruku da se proizvođač odgovorno odnosi prema kvaliteti, održivosti i sigurnosti. Posjedovanje certifikata prema ovim normama demonstrira da su proizvođači poduzeli sve razumne mjere kako bi izbjegli mogući incident. Uloga DNV Business Assurancea DNV je globalno prepoznata organizacija na tržištu certifikacije, koja svojim pristupom i timovima na lokalnim tržištima stoji na raspolaganju proizvođačima ambalaže u postupku prilagodbe zahtjevima tržišta i standarda sigurnosti. Svoje kompetencije iz područja upravljanja rizicima već niz godina razvija i u smjeru rizika u sigurnosti poslovanja s hranom. Sa svojih više tisuća klijenata i certifikata vezanih za proizvodnju hrane, pakiranje i distribuciju predstavlja međunarodno prepoznat čimbenik povjerenja među svim sudionicima na tržištu.

www.dnvba.hr

PROMO

Sigurno pakiranje za sigurnu hranu


Uporabnost

Od čelika i lima do modernih polimera Osnovne funkcije koje ambalaža mora zadovoljiti su zaštitna, skladišno-transportna, prodajna, uporabna te u novije doba ekološka piše: stjepan Škramić mbalaža je jedan od najvažnijih sastavnih dijelova proizvoda, onaj koji može uvelike odrediti tržišni uspjeh, a istodobno osigurava da sve karakteristika proizvoda ostane nepromijenjene, bez obzira je li riječ o metalnom stroju ili kratkotrajnom mlijeku. Ambalaža su po definiciji svi proizvode, bez obzira na materijal od kojeg su izrađeni, koji se upotrebljavaju za skladištenje, rukovanje, isporuku i predstav-

A

ljanje robe. Ambalaža štiti proizvod od svih vrsta utjecaja, od mehaničkih i klimatoloških do kemijskih i mikrobioloških, ali štiti i okoliš od mogućeg štetnog utjecaja robe. Ambalaža svojim oblikom, teksturom, grafičkim rješenjem i identifikacijom komunicira s potrošačem te aktivno sudjeluje u prodaji robe. Dakle, ona mora omogućiti jednostavnu i udobnu uporabu, biti atraktivna i uvremena, te prilagođena kupovnoj moći potrošača, potrošačkoj kulturi i navikama te mora

biti usklađena sa standardima i propisima. Da bi se sve to moglo provesti u djelo pri kreiranju ambalaže potrebno je odabrati elemente oblikovanja ambalaže (materijal, oblik, elemente grafičkog oblikovanja) i međusobno ih uskladiti kako bi ambalaža na optimalan način ispunila svoje funkcije. Rad na kreiranju ambalaže, odnosno realizaciji njenih funkcija vrlo je složen i zahtijeva sudjelovanje struč-

njaka različitih profila od tehnologa, ekonomista, psihologa tržišta, propagandista do likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, stručnjaka za transport. POČETaK U 19. STOlJEĆU

Jedan od tehnoloških prodora u razvoju ambalaže dogodio se s industrijskom revolucijom u 19. stoljeću. Željezo i čelični lim zaštićen slojem kositra upotrebljavani su za izradu bačvi i

NAjveće prOmjeNe u prOizvOdNji AmbAlAže dOgOdile su se u 20. stOljeću

ambalaža POSLOVNI DNEVNIK 11


uporabnost

limenki, a valoviti karton za izradu kutija. Ta ista industrijalizacija dovela je do velikog porasta proizvodnje pa se pojavila potreba za velikim količinama jeftine ambalaže. Najveće promjene u proizvodnji ambalaže dogodile su se u 20. stoljeću zahvaljujući primjeni novih materijala poput aluminija i polimera te nastankom samoposluživanja. Samoposluživanje zahtijeva da roba u trgovinu dolazi zapakirana u male prodajne jedinice prilagođene potrebama kupaca, a sve informacije koje je kupac prije dobivao od trgovca sada je morala pružiti ambalaža. Promjene u načinu života te povećana kupovna moć razlozi su za sve veću proizvodnju i potrošnju ambalaže. USPORAVANJE POTROŠNJE

No, postoje i faktori koji usporavaju potrošnju ambalaže. To je prije svega sve razvijenija svijest o potrebi zaštite okoliša od nepotrebnog zagađenja jer odbačena ambalaža predstavlja veliki ekološki problem. Zato se danas rješavanju tog problema posvećuje

sve veća pažnja i pronalaze novi načini zbrinjavanja i oporabe odbačene ambalaže. Ambalaža se može podijeliti u različite skupine s obzirom na svojstvo, a to može biti ambalažni materijal, osnovna namjena u prometu roba, trajnost, funkcija, vrijednost ili fizička svojstva. Ambalažni materijal je najvažniji element u kreiranju ambalaže o kojem ovisi izbor tehnologije za proizvodnju ambalaže, kvaliteta, izgled, oblik, namjena, način uporabe i cijena. Prema materijalu od kojeg je izrađena ambalaža može biti papirna i kartonska, metalna, staklena, drvena, tekstilna, ambalaža od polimernih materijala i višeslojnih materijala koji se još nazivaju i laminati. Premda je staklo jedan od najstarijih ambalažnih materijala i danas je vrlo zastupljeno u ambalažnoj industriji zbog mnogih dobrih svojstava, a polimerni materijali upotrebljavaju se za izradu ambalaže posljednjih 50 godina, a zbog dobrih svojstava i niske cijene zamijenili su neke prirodne materi-

bOJE I AmbAlAžA SVaKa bOja jEDNa POruKa

svaka boja izaziva neki osjećaj. tako će ambalaža jačih boja prikazati da je hrana jačeg okusa, a svjetlije se boje koriste za proizvode s manje kalorija. Crvena boja pak stimulira apetit, a proizvodi u zelenim ambalažama nastoje dočarati da su zdravi i prihvatljivi za okoliš. proizvodi organskog podrijetla su redovito zelene boje, ljubičasta je boja na koju vrlo rijetko nailazimo i zbog toga se nalazi na proizvodima za koje proizvođač sugerira da je poseban i da ga vrijedi kupiti. Žuta je topla boja koja se koristi kako bi se zaokupila pažnja i koristi se kao pozadinska boja, narančasta se koristi za proizvode koji nisu skupi dok crna dočarava eleganciju. bijela je znak čistoće i neutralnosti te se najviše koristi za pozadinu zbog lakšeg čitanja teksta.

12 POSLOVNI DNEVNIK A mbAl AžA

staklo je jedan od najstarijih ambalažnih materijala jale, osobito metal, drvo i staklo. Zahvaljujući svojim specifičnim svojstvima polimerni materijali omogućili su razvoj novih metoda pakiranja, npr. pakiranje u modificiranoj atmosferi u prodajnim jedinicama prilagođenima potrebama kupca i time produljenje svježine prehrambenih proizvoda. Budući da se roba nalazi u ambalaži tijekom cijelog transportnog puta od proizvođača do potrošača zahtjevi koji se postavljaju na uspješno realiziranu ambalažu su višestruki. Funkcije ambalaže mogu se promatrati s različitih gledišta, a ovisno o vrsti robe i skladišno-transportnim uvjetima određene će funkcije biti naglašenije. Osnovne funkcije koje ambalaža mora zadovoljiti, bez obzira na vrstu robe, su zaštitna, skladišno-transportna, prodajna, uporabna te

u novije doba ekološka funkcija. Ekološka funkcija ambalaže nametnula se u posljednjih dvadesetak godina kao posljedica brige za zaštitu okoliša. Ekološka funkcija ambalaže može se realizirati na različite načine: pakiranjem u ambalažu od recikliranog materijala, uporabom povratne ambalaže, smanjivanjem broja omota oko prodajne jedinice proizvoda, prodajom većeg broja prodajnih jedinica u skupnoj ambalaži, uporabom biorazgradljivih materijala te jestive ambalaže za prehrambene proizvode. PRESTIž

Jedna od također vrlo važnih funkcija ambalaže je prodajna jer se ispravnim odabirom dizajna prodaja može višestrujko povećati, a neke moguće mane proizvoda učinit manje vidljivima. Poznato je da svaka boja ima određeni učinak na čovjeka, a one se ne odabiru bilo kako već su pomno odabrane kako bi kupcima prenijele poruku o proizvodu. Istraživanja pokazuju da je 80 posto vizualne komunikacije povezano s bojama pa dizajn ambalaže treba biti privlačan kako bi nam postao prepoznatljiv. To je važno jer kada kupac dođe u trgovinu odmah će prepoznati proizvod i staviti ga u košaricu. Zato nije čudno kako kompanije ulažu mnogo truda i novca da bi njihov proizvod bio oku privlačan i kako bi kupci baš njega izabrali. Ambalaže poznatih brendova rade se studiozno i na neki način znače prestiž među konkurencijom. U njih se ulaže puno vremena i novca, a promocija takve ambalaže vrši se svim medijskim kanalima. Ambalaža privatnih robnih marki trgovačkih lanaca ima zadatak komunicirati za potencijalnim kupcem na relaciji: kvalitetno – jeftino, a dizajn pritom igra presudnu ulogu. Kad se jedan pokraj drugoga nađu dva ista proizvoda kupci će se odlučiti za onaj koji je vizualno atraktivniji.


reciklaža

Važni razgradivost i vrsta materijala u važnija svojstva ambalaže ubraja se i mogućnost recikliranja materijala Piše: Stjepan Škramić ozmetičke kompanije jedne su od prvih koje su pažnju posvetile ambalaži koja čuva okoliš. Tako je L’Oreal u proizvodnju uveo kristal “cullet”, staklo dobiveno recikliranjem boca od mineralne vode. Energija potrebna za rastapanje i proizvodnju tog stakla manja je od one potrebne za pretvorbu kvarcnog pijeska u kristal. No, nije ni Hrvatska bez konja za utrku. Tako je, primjerice, tvrtka Vetropack Straža krenula u remont staklarske peći na kojoj se deset godina proizvodila bijela staklena ambalaža. No, održavanje nije bio jedini povod remontu: u kompaniji su naime naumili uz pomoć 200 vanjskih izvođača obno-

K

viti staklenu peć koja će zadržati isti kapacitet, ali će trošiti manje energije po kilogramu rastaljena stakla. Tako je Vetropack Straža za očuvanje okoliša izdvojila 170 milijuna kuna, a ta će investicija usput kompaniji donijeti potrebnu količina bijelog stakla za sljedećih jedanaest godina. Plastika je materijal koji kod ljubitelja prirode izaziva gotovo manijakalni bijes, no svaka medalj ima dvije strane.

IaKo plastIčne vrećIce vIzualno onečIšćuju oKolIš, one ne zagađuju zemlju I zraK

Iako plastične vrećice vizualno onečišćuju okoliš, one ne zagađuju zemlju, vodu i zrak. Odbačene u okoliš postaju izložene na sunčevoj svjetlosti koja ih razgrađuju na ugljik i vodu ovisno o intenzitetu izloženosti UV zrakama koje su dio sunčeve svjetlosti. Za razgradnju plastičnih vrećic i ostalih predmeta napravljenih od polietilenkog filma potrebno je desetak godina, dok se praktična upotrebljivost takvih predmeta broji u mjesecima. Potpuno su dakle netočne tvrdnje da za razgradnju plastične vrećice treba 1000 godina pa ih ozbiljni ekolozi u zadnje vrijeme i ne spominju, Metalna ambalaža jedan je od tradicionalnih načina pakiranja - prve limenke patentirane su 1810. godine

- koji ima i mnoge, pomalo zaboravljene prednosti. Danas se metalna ambalaža uspješno koristi u mnogim područjima, a u prehrambenom sektoru najčešće se koristi u formi dvodijelnih i trodijelnih) limenkim aluminijskih tuba te poklopaca za staklenu ambalažu. Pošto se proizvodnja hrane vrši pod strogim nadzorom prateći principe HACCP sustava, mesni proizvodi u limenkama imaju iznimno duge rokove trajnosti u kojima su nutritivne vrijednosti u najvećoj mjeri sačuvane. Zbog toga tvakvi proizvodi u pravilu ne sadrže konzervanse i aditive, a kao krajnji rezultat dobivaju se mikrobiološki potpuno sigurni proizvodi koji su zdravstveno ispravni i nakon višegodišnjeg skladištenja na sobnim uvjetima. ambalaža POSLOVNI DNEVNIK 13


nagrade i priznanja

Spoj dobre ideje i tehnike proizvodnje

SURF’N’FRIES Primjer dobre ideje za pakiranje i odlične tehnike proizvodnje ambalaže PIXSELL

Tradiciju koju su nakon Drugog svjetskog rata započeli umjetnici, mahom slikari, vrlo uspješno nastavile su mlade generacije dizajnera piše: Stjepan Škramić

K

ad je riječ o hrvatskom dizajnu ambalaže bez zadrške možemo reći da je riječ o vrhunskim dometima. Tradiciju koju su nakon Drugog svjetskog rata započeli umjetnici, mahom slikari, vrlo uspješno nastavile su mlade generacije dizajnera. Jedan od primjera svjetskog uspjeha je ambalaža Hrvatskog lanaca pomfrit barova “Surf ’n’Fries” koja je došla o finala prestižnog natjecanja Pro Carton/ECMA-2010. Najoriginalnija nosiljka za pomfrit u povijesti dobila je priznanje na svjetskoj razini te ušla u finale u kategoriji All Other

Food. “Više od četiri mjeseca intezivnog rada je utrošeno na osmišljavanje i dizajniranje ove nosiljke te nam je iznimno drago da smo dobili ovo priznanje i to na međunarodnoj razini”, rekao je Denis Polić, suvlasnik landa Surf ’n’Friesa. Dizajneri su htjeli postići retro izgled pa je odabran konusni oblik koji podsjeća na stare papirnate tuljke u kojima se posluživao pečeni krumpir. I sada slijedi najljepši dio priče. Iako se išlo čak do Malezije u potrazi za držačima za umake i piće u tome se uspjelo uz pomoć hrvatskih stručnjaka iz Istragrafike. Jednom kada se napravio funkcionalni koncept nosiljke, riječka dizajnerica

NAGRADE Čokolada Dorina Fifty i gotova jela iz Agrokora primjeri su nagrađenog dizajna za pakiranje 14 POSLOVNI DNEVNIK AMBALAŽA

PD

Anja Zambelli pobrinula se za vizualni identitet i stavila slag na ambalažu dostojnu svjetskog priznanja. Zanimljivo je promotriti i dobitnike nagrada na prošlogodišnjem festivalu ambalaže FEST.A CROPAK. U Zagrebu su dodijeljene nagrade za najbolju ambalažu na hrvatskom tržištu - Cropak 2011, te najbolju ambalažu na tržištu regije - Regpak 2011. Čokolada Dorina Fifty nagrađena je za grafički dizajn koji su potpisali Tomislav Jurica Kaćunić i Davor Rukovanjski iz agencije Bruketa&Žinić OM. U istoj kategoriji nagradu za seriju proizvoda osvojio je “HAND made for you” Vinka Pašalića iz HAND dizajn stu-

dija, najbolji industrijski dizajn ambalaže bio je Tuljac s nastavkom, dok je najbolji dizajn u cjelini imala serija Ekstra djevičanskog maslinovo ulje “Sveti Ivan”. U kategoriji serije hrvatskog proizvoda nagradu su osvojila Ledova “Tradicionalna jela” čiji je dizajn osmislio Predrag Zagorac iz Agrokora, te Lino Lada koju je za Podravku dizajnirala Morana Radanović iz M-Grafika. Serija proizvoda “100% sok Fructal Natura” osvojila je nagradu u kategoriji za ambalažu inozemnog proizvoda, a njezin dizajn osmislio je Igor Arih iz slovenskog Ariha dok je ambalažu proizvela Grafika Soča. U kategoriji serija hrvatskog proizvoda za vina nagrađena je ambalaža za pjenušac Poj, Podruma Mladina Agrokora, a autorica je Sanja Kirinić iz Agrokora. Vidimo, dakle, da ima razloga vjerovati u svjetlu budućnost hrvatskog dizajna. Prvo, dobra rješenja stižu sa svih strana. Drugo, multidisciplinarna suradnja, poput one u slučaju Surf ’n’Friesa, pokazuje da imamo stručnjake sposobne ideje pretvoriti u proizvod.


LL

mić

ajn avnu jeeti atsu na rete ku vić da ra” riji oilio ha raija na jena nja

ma tlu na. sa cieu uje ne


L A KO Ć I T R E B A S TA K L O . Lagano, stabilno, ekološko. Lagano staklo ima snažne argumente kada je u pitanju zaštita našeg okoliša. Lagano staklo smanjuje potrošnju energije i sirovina te emisija CO 2. Stabilnost i čvrstoća ostaju sačuvane, jednako kao i sve ekološke prednosti. Lakoći treba staklo – a laganom staklu treba Vetropack. Vetropack Straža d.d. HR-49231 Hum na Sutli, tel. +385 49 326 326, www.vetropack.hr

Ambalaža  

ambalaža,listalica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you