Page 1

Flitsen uit de praktijk

Missie in actie


Waar Nieuwegein-Zuid/ Vreeswijk Wie Dirk en Willina de Bree


Kleurrijk Iedere maand is er een CrossCulturalMeeting, een viering met mensen uit allerlei culturen. De contacten hebben we opgedaan ‘op straat’, via ons netwerk, de school en de buurt. Of ook wel tijdens de gezinsvakantie, die we aan het begin van het seizoen organiseerden. Voor kinderen is er tijdens de meeting een apart programma. We beginnen met een maaltijd, daarna is er bijbelstudie, getuigenis, gebed voor elkaar. Er komen christenen en niet-christenen uit uiteenlopende culturen. Jezus bindt ons samen. De laatste tijd zien we dat bezoekers spontaan hun buren meenemen. ‘Eenlingen’ proeven de waarde van gemeenschap en ervaren de zegen van ‘onderlinge dienst’. Er wordt samen gelachen, gehuild, gedeeld. Prachtig om mee te maken. Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Er komt ook veel eenzaamheid, psychisch leed, en schuldenproblematiek naar voren. Het vergt tijd, inzicht, liefde en geduld om mensen daarin bij te staan.

“Het vergt tijd, inzicht, liefde en geduld om mensen daarin bij te staan”

En verder... We zijn begonnen met de ‘cursus’ Missionair Wonen. Eigenlijk is ‘cursus’ niet het juiste woord: een aantal gezinnen trekt samen op om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en toe te rusten om als christen dienend aanwezig te zijn in het dagelijks leven. En we zijn betrokken bij het kerstfeest van de school; het team heeft weinig tijd beschikbaar voor de voorbereiding...


Waar Eltheto / Bethlehemkerk, Den Haag Wie ds. Ad Vastenhoud


Groei Elf deelnemers zijn er dit keer, voor de Alpha-cursus. Collega Laurens Jan Vogelaar neemt de After-Alpha-cursus voor zijn rekening. Na de maaltijd gaan we met elkaar in gesprek. Wie is Jezus? Waarom zou ik geloven? Wat is bidden? In de aankondiging staat dat we om 21.30 uur afronden, maar het gebeurt regelmatig dat we om 22.30 uur mensen moeten wegsturen, omdat ze zoveel gespreksstof hebben... Ik begeleid een aantal mensen die vorig jaar via de cursus tot geloof zijn gekomen. Het is niet eenvoudig voor hen om zich zomaar als ‘zij-instromers’ in te voegen in de gemeente. Elke dienst roept vragen op, maar ook het aanleren van een christelijke levenswandel, op het werk, in het privé-leven. Om de twee weken geef ik ook eenvoudige bijbelstudie aan ex-moslims (vanwege hun cultuur houden we het nu nog bij alleen vrouwen). Wanneer blijkt dat mannen ook belangstelling hebben, starten we ook voor hen een kring.

“Elke dienst roept vragen op”

En verder... Het aantal missionaire contacten is groot en het groeit alleen maar. Daarom heb ik sinds een paar maanden een team van gemeenteleden, die ook een deel van het bezoekwerk verzorgen. Eén van hen is psychologe en zij kan ons met haar expertise en ervaring toerusten.


Waar Zoetermeer, Perron 61 Wie Erik Verwoerd, Henk Boerman


Op reis In de wekelijkse kinderclub is het thema ‘Ga je mee op reis?’ We vertellen reisverhalen uit de Bijbel; denk aan Abraham, het volk Israël, Jona, Paulus, enz. En om de andere week ‘bezoeken’ we een land. Aan de muur hangt een grote wereldkaart, met pictogrammen van zaken die het land kenmerken: de bevolking, de gebouwen, de eetgewoonten, de dieren, enz. Elke clubmiddag nemen de kinderen een knapzak mee langs de spelletjes. Wie de meeste wint, krijgt de hoofdprijs. Het aantal kinderen is verdubbeld. Er zijn er nu meer dan 20 per keer.

En verder... In een basisschool in de wijk organiseren we

“We vertellen 24 december een Kerst Dinner Show, een musical over het afgewisseld met een drie-gangen-diner. Er reisverhalen uit de kerstevangelie, komen ca. 120 mensen. Bijbel; denk aan Abraham, het volk Israël, Jona, Paulus, enz.”


Waar Den Haag (Wateringse Veld), BOEI 90 Wie Arjen ten Brinke


Op eigen benen Op 1 december 2012 was ik op de kop af 5 jaar in dienst van de IZB. Ik herinner me nog dat we hier arriveerden. Een nieuwbouwwijk met 24.000 inwoners, maar kerkelijk een niemandsland. We begonnen te pionieren vanuit een voormalige dierenkliniek. Eén van de eerste activiteiten was het slopen van de behandeltafel en de balie :). Nu, nog maar zo’n relatief korte tijd later, is BOEI90 ontstaan, een gemeenschap van 80-100 mensen. De helft van de bezoekers heeft van huis uit geen enkele kerkelijke binding. We maken mooie dingen mee: zo begeleid ik een echtpaar – zij ex-moslim, hij zonder christelijke opvoeding – samen met hun kinderen op weg naar de doop. En we gaan avondmaal vieren. De gemeenschap leert steeds meer op eigen benen te staan. Bij sommige activiteiten houd ik me bewust wat op de achtergrond; het is mooi om te zien dat anderen uit de gemeenschap verantwoordelijkheid op zich nemen.

“We begonnen te pionieren vanuit een voormalige dierenkliniek. ”

En verder... We beginnen met activiteiten voor mannen. Op een of andere manier sluiten vrouwen zich makkelijker aan; mannen blijven soms cynisch op een afstand. Via speciale activiteiten hopen we ook met hen relaties aan te knopen.


Waar ‘Hebron’, Spaarndammerbuurt, Amsterdam Wie Peter en Conny Smits


Investeren We hebben een goede start gemaakt met een nieuw missionair team: 11 mensen, 6 etniciteiten. Wat dat betreft lijken we veel op het ‘leiderschapsteam’ uit Antiochië (Hand. 13:1). Met deze mensen uit de Hebron-gemeenschap willen we het voortouw nemen in het overdenken van onze roeping als christelijke gemeenschap in de Spaarndammerbuurt en het samen bidden voor de gemeente en de buurt. Zo willen we ook investeren in geestelijk leiderschap en geloofsgroei. In januari starten we met een maandelijkse ‘agapèmaaltijd’, in de geest van Handelingen 2:42: samen eten en samen bidden. We verwachten een ruime deelname vanuit de Hebron-gemeenschap, inclusief een groep tieners!

En verder... We hebben een paar keer met een lokale wandelorganisatie een vroege vogelwandeling georganiseerd. Tijdens een wandeling op Hemelvaartsdag kreeg ik de gelegenheid om iets te vertellen over de betekenis van deze christelijke feestdag. Zo leggen we op diverse manieren contact met buurtbewoners. Met de wandelvereniging werken we nu aan een plan om wijkbewoners dichter bij de natuur te brengen vanuit de visie te ‘leren leven van de verwondering’.


‘Als kinderen andere wegen gaan’; ‘Moeilijke vragen in het missionaire gesprek’; ‘Gunnend geloven’, ‘Zoeken naar woorden’, ‘Scopus’, ‘Quick scan’, ‘Missionair beleid’… De afdeling Missionaire Vorming van de IZB heeft een breed scala aan cursussen en toerustingsmateriaal voor uw gemeente. U vindt een overzicht op onze site. Neem gerust contact op voor een cursus in uw gemeente, voor ‘toerusting op maat’ of advies.

IZB-flits, 1e jaargang 3, december 2012

Bel of mail gerust…

Johan van Oldenbarneveltlaan 10 3818 HB Amersfoort T 033 - 461 1949 E info@izb.nl I www.izb.nl @izbvoorzending

Nieuwsflits IZB  

Nieuws uit de praktijk