Page 1

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE WARSZTATY MOTYWACYJNO-EDUKACYJNE W RAMACH CYKLU AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY

„STRATEGIA ZWYCIĘSTWA NA BIZNESOWYM POLU WALKI” TEMAT WARSZTATÓW:

NIE MA DRUGIEGO MIEJSCA. SĄ TYLKO ZWYCIĘZCY I PRZEGRANI 14 maja 2014 r., godz. 9:30 Hotel Szyszko, ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki Organizatorzy:

Zarejestruj się na stronie www.akademia-przedsiebiorcy.pl

PROGRAM WARSZTATÓW 9:30 Rejestracja gości, kawa powitalna 10:00 Przywitanie gości 10:15 W jaką amunicję może wyposażyć Ciebie bank Specjalista Banku Zachodniego WBK 10.30 Jak pozyskać kapitał na rozwój biznesu nie posiadając wystarczającego zabezpieczenia Specjalista POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 10:45 I część warsztatów motywacyjno-edukacyjnych: lider, jego postawa i wywieranie pozytywnego wpływu na zespół • Przywództwo i psychologia lidera • Wizja i misja: planowanie, cykl decyzyjny, komunikacja • Motywowanie pracowników Major Rocco A. Spencer, Leadership Source (wykład jest w języku polskim) 12:00 Lunch 12:45 II część warsztatów motywacyjno-edukacyjnych: motywacja i wzmacnianie zespołu w kierunku realizacji celów • Strategia przedsiębiorstwa • Motywowanie pracowników Major Rocco A. Spencer, Leadership Source (wykład jest w języku polskim) 14:30 Zakończenie

Infolinia: 22 327 03 10


Celem warsztatów motywacyjno-edukacyjnych jest: • Poznanie narzędzi motywowania • Doskonalenie umiejętności budowania dobrych relacji z podwładnymi • Kreowanie wizerunku przywództwa • Doskonalenie umiejętności wywierania wpływu na grupę i jednostkę • Poznanie efektywnych narzędzi wywierania wpływu • Poznanie sposobów rozwiązywania konfliktów • Wdrożenie narzędzi skutecznego zarządzania zespołami, wyznaczania i osiągania celów

Akademia Przedsiębiorcy to ogólnopolski program motywacyjnoedukacyjny dla przedsiębiorców, poświęcony tematyce praktycznych metod tworzenia strategii firmy, budowania zdrowego zespołu ukierunkowanego na sukces i podnoszenia konkurencyjności firmy. Celem programu jest dostarczenie wiedzy i narzędzi, które pozwalają uzyskiwać przewagę konkurencyjną, rosnąć i zwiększać skalę biznesu szybciej i skuteczniej od innych.

Major Rocco A. Spencer: • Ukończył historię i nauki polityczne w Milton College. W czasie studiów uczestniczył w kursie oficerskim i uzyskał promocję na pierwszy stopień oficerski Armii Stanów Zjednoczonych • Służył w wojskach powietrzno-desantowych • W czasie służby sprawował różne funkcje dowódcze, m.in.: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, oficera ds. operacji i wywiadu w sztabie batalionu i dywizji • Po przejściu w stan rezerwy pracował z sukcesem jako konsultant ds. HR w firmie AT&T

Zaproszenie do udziału w warsztatach kierujemy do kadry zarządzającej firmami, a w szczególności do: • właścicieli • prezesów i członków zarządów • dyrektorów zarządzających • dyrektorów i kierowników finansowych • kontrolerów finansowych • głównych księgowych • księgowych

Patroni medialni:

Zaproszenie bzwbk suwalki 14 maja  
Advertisement