Page 1

L i v i ng

Innes 11-13 The Square Hessle East Yorks HU13 0AF England 00 44 1482 649271 innesonline@mac.com


�Furniture must create possibilities, not limits.� Joakim Lassen


Kære læser

Dear reader

Liebe Leser

Velkommen til Montana Living – vores nye magasin og inspirationskatalog.

Welcome to Montana Living – our new magazine and inspiration catalogue.

Herzlich willkommen bei Montana Living – unserem neuen Magazin und Katalog für Inspiration.

Vi vil gerne invitere dig med indenfor i fire forskellige boliger: The Harbour, The Loft, The Modern Country House, og The City Apartment. De viser alle på hver deres måde, hvordan Montana tager over, hvor arkitekten slipper.

In this edition, we invite you to look round four different homes: The Harbour, The Loft, The Modern Country House, and The City Apartment. Each one shows in its own way how Montana takes over the design of the room where the architect stops.

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen vier verschiedene Wohnideen präsentieren: The Harbour, The Loft, The Modern Country House und The City Apartment. Jede von ihnen zeigt auf eigene Art, wie Montana das Raumdesign da übernimmt, wo der Architekt aufhört.

Du kan også læse om, hvordan Montana kom til at producere Verner Pantons Tivoli stol, om vores indeklimamærkning og om hvordan Montana fik sit navn.

The magazine also includes features about why Montana has started production of Verner Panton’s Tivoli chair, our indoor environmental label, and how Montana got its name.

Außerdem erfahren Sie mehr über die Produktion des Tivoli Stuhls von Verner Panton bei Montana, über unser Raumklima-Gütesiegel für Innenmöbel und wie Montana zu seinem Namen gekommen ist.

Vi håber, at du vil lade dig inspirere til at slippe din kreativitet fri og sætte dit personlige præg på indretningen.

We hope it will inspire you to unleash your creativity and personalise your interior design. Enjoy reading!

God læselyst!

Wir hoffen, dass wir Sie damit zu neuer Kreativität und neuen Ideen inspirieren, wie Sie der Gestaltung Ihres Zuhauses eine persönliche Note verleihen. Viel Spaß beim Lesen!

Med venlig hilsen Joakim Lassen Director, Design & Communication

Yours sincerely Joakim Lassen Director, Design & Communication

Ihr

Joakim Lassen Director, Design & Communication


|living|

Mulighedernes Montana Montana er muligheder. Muligheder for at indrette dit rum, som du vil have det, give nyt liv til dine yndlingsting og lege med Montanas væld af forskellige størrelser og farver. Skal det være orange, grønt eller hvidt? Stort eller småt? Det er op til dig, hvordan du vil bruge Montana. Mulighederne er næsten uendelige.

Montana bietet unendlich viele Möglichkeiten

4 The possibilities of Montana Montana makes it possible. Montana allows you to create your room the way you want it. Playing with Montana’s range of sizes and colours, you can give new life to your favourite objects. Do you want it in orange, green, or white? Big or small? How you use Montana is up to you. The possibilities are almost infinite.

Montana bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Raum ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Spielen Sie mit den verschiedenen Größen und Farben und Sie können Ihre Lieblingsgegenstände zu neuem Leben erwecken. Möchten Sie das Modulsystem in Orange, Grün oder lieber in Weiß? Groß oder klein? Wie Sie Montana nutzen, liegt ganz bei Ihnen. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt.


|living| Plads til det hele 5,7 er tallet, der forbinder Montana med DINformaterne. Det betyder, at modulerne passer til mappen med A4-papirer, dine cd’er og paperbacks. Foruden at skabe plads til de ting, du holder af at kigge på. Montana er som et system af byggeklodser, hvor dimensionerne ligger fast. Du kan blive ved med at bygge samtidig med, at du økonomiserer med pladsen.

Room for everything Montana connects with international DIN standards using the measure 5.7 cm. This means our units are suitable for a binder full of A4 papers, your CDs and paperbacks. They also create space for the things you like to look at. Montana is like a system of fixed-dimension building blocks. Keep building, and save space at the same time.

42 units 4 depths

6

46 Platz für alles Montana entspricht mit seinem Rastermaß von 5,7 cm den DIN A4 Formaten. Das bedeutet, die Module eignen sich für Ordner, CDs und Taschenbücher. Außerdem schaffen sie Raum für Dinge, die Sie gerne anschauen möchten. Montana ist wie ein System mit fest definierten Bausteinen. Es kann immer weiter ausgebaut werden und ist gleichzeitig platzsparend.

colours


5.7

the cardinal number


|living| Elegant design til lyd og kabler Montana har indledt et samarbejde med en af Danmarks førende højtalereksperter, og det er der kommet to forskellige nye højtalere ud af. Designet er diskret, og lydkvaliteten er i top. Du vælger selv hvor i modulet, højtalerne skal placeres. For eksempel i hver side, som på billedet til højre. Montana introducerer også otte nye TV/hi-fi moduler. Fælles for dem alle er, at de gemmer kablerne i en kabelføring bagest i modulet. Og du kan have TV’et stående ovenpå. Modulerne kan desuden udstyres med en låge, der elegant skydes op, så du kan have plads til anlæg, dvd-afspiller, Wii, Playstation og måske fjernbetjeningerne?

Elegant design for sound and cables In co-operation with a leading Danish loudspeaker expert, Montana has produced these two new loudspeakers. The design is discreet, the sound quality is amazing. You get to choose where in the unit to place the loudspeakers. For example, you can put one in each side, as shown in the picture to the right.

10

Montana is also introducing eight new TV/hi-fi units. A common feature is that all cables are hidden in a cable routing system at the back of the unit. The TV can stand on top of the units. The units can also be fitted with an elegant lift-up door which gives you room for your stereo, DVD player, Wii, Playstation, and maybe even your remote controls.

”Without music life would be a mistake.” Friedrich Nietzsche

Elegantes Design für Klang und Kabelführung In Zusammenarbeit mit einem führenden dänischen Lautsprecherexperten hat Montana zwei neue Lautsprecher auf den Markt gebracht. Das Design ist dezent, die Klangqualität hervorragend. Sie können wählen, wo Sie die Lautsprecher im Modul platzieren und z. B. wie auf dem Bild rechts einen an jede Seite stellen. Montana führt außerdem acht neue TV/Hi-FiModule ein. Bei allen Modulen sind die Kabel in einem Kabelführungssystem an der Rückseite verborgen. Der Fernseher kann auf den Modulen stehen. Die Module können ebenso mit einer sich elegant öffnenden Kipptür ausgestattet werden, hinter der ausreichend Platz für Stereoanlage, DVD-Player, Wii, PlayStation und Fernbedie nungen ist.


“The urge for good design is the same as the urge to go on living.� Harry Bertoia


|living|

Plads til liv Lad dig omringe af dine bøger og ting og lav din egen læsekrog. Og ombestemmer du dig, ja så kan du altid sætte reolmodulerne op på ny – eller i et nyt rum. Modulerne fås i øvrigt med indbyggede spots.

Raum zum Leben

14

”Create your own visual style … let it be unique for yourself and identifiable for others.” Orson Welles

Room for life Surround yourself with books and objects and create your own reading corner. If you feel like a change, you can always rearrange your shelving units – or put them in another room. The units are also available with built-in spotlights.

Umgeben Sie sich mit Büchern und schönen Gegenständen und richten Sie sich Ihre eigene Leseecke ein. Wenn Sie eine Veränderung brauchen, können Sie die Regalmodule jederzeit umstellen oder sie in einem anderen Raum platzieren. Die Module sind auch mit eingebauter Spotbeleuchtung erhältlich.


|living|

Hvad er godt design? ”Det, der gør livet lettere og mere forståeligt. Som den danske filosof og designer Piet Hein sagde: Man bruger jo ikke hjørnerne. Dem støder man sig bare på. Godt design er rart at leve med og rart at se på. Og det føjer sig efter den funktionelle hensigt.”

Godt design gør livet lettere

Peter J. Lassen, Montanas grundlægger, har én forklaring på, hvorfor Montana har vist sig at være så holdbart: Vi vil selv sætte vores præg på vores omgivelser.

16

Af Laura Engstrøm

Hvordan fik du ideen til Montana? ”Det trængte sig jo på. Jeg tror, det har en oprindelse i, at jeg altid lavede om på mit eget værelse, da jeg var dreng. Dengang havde jeg ikke reoler, men appelsinkasser fra før anden verdenskrig. Jeg havde brug for noget at modellere rummet med og selvfølgelig også opbevaringsplads. Men det er først dukket op som en indlysende årsag i de seneste par år, men dybest set er det grunden.”

Hvorfor tror du, at Montana har vist sig at være så holdbart i snart 30 år? ”Fordi man kan forsætte dér, hvor arkitekturen slutter. Man får mange sjove rum at møblere igennem sit liv, og man ønsker jo selv at sætte sit præg på, hvordan det skal være. Vi vil gerne selv sætte scenen. Det er der, vi optræder, dér hvor vi er på hjemmebane. Jeg fandt så ud af at sætte det i system, så det blev endnu mere fleksibelt at indrette. Siden har vi så sat farver til, så det også fik en emotionel dimension.”

Hvorfor hedder det Montana? ”Det er et konstrueret navn, for jeg søgte efter navn med bogstavet a, fordi et a går klarere og tydeligere igennem end andre vokaler. Men for mig er a’et maskulint, så jeg ledte efter et ord, der også indeholdt det feminine bogstav o og havde tre eller flere stavelser, så der også var en rytme i det. Og så skulle det kunne siges og opfattes internationalt og også gerne sige noget om produktet. Der var mange kriterier, der skulle være opfyldt, og jeg kom forbi mange ord, før jeg stødte på Montana. Jeg synes, det virkede med det samme. Så det har ikke så meget med den amerikanske stat at gøre. ”

Hvorfor støtter Montana kunsten og litteraturen? ”Det er et resultat af interesse og egennyttighed, og sommetider smelter det jo sammen. Jeg plejer at sige, at kunsten befrugter, giver energi og skaber frihed. Det er noget, vi har brug for i vores hverdag. Vi lader os inspirere af kunsten, når vi skal kommunikere, hvad Montana kan. For hele kunstens væsen er jo at kommunikere. Og hvorfor læser man? Ja, litteraturen åbner jo op til andre verdener, også dem, der var og som er forudsætninger for den, der er i dag.”

“We want to set the scene ourselves. Our home is where we perform, we’re on our home ground.” Peter J. Lassen


|living|

Good design makes life easier

organising things systematically so you could arrange things even more flexibly. Since then, we’ve added colours so it’s also got an emotional dimension”.

What is good design? It is what makes life easier and more understandable. As the Danish philosopher and designer Piet Hein once said: Who needs corners? You only bump into them. Good design is good to live with and good to look at. And it adapts according to its functional needs.”

Why is it called Montana?

Peter J. Lassen, Montana’s founder, has one explanation as to why Montana is still going strong: We want to leave our personal mark on our surroundings.

18 By Laura Engstrøm

How did you come up with the idea for Montana? ”It imposed itself on me. I think it originates from when I was a boy, and I always redecorated my own room. Back then I didn’t have bookcases, I had orange boxes from before the Second World War. I needed something I could use to model the room and of course the storage space as well. Only much later did I realise that this was the obvious inspiration, but basically, that is the reason.”

Why do you think that Montana is still going strong after almost 30 years? ”Because you can continue where the architecture ends. You have many rooms to furnish through your life, and you want to leave your personal mark on how it should be. We want to set the scene ourselves. Our home is where we perform, we’re on our home ground. I came up with the idea of

”It’s a made-up name. I was looking for a name with the letter “a”, because the “a” is clearer and more distinct than other vowels. To me the letter “a” is masculine, so I was looking for a word which also contained the feminine letter “o” and had three or more syllables to give it a sense of rhythm. And it should be pronounced and perceived internationally and should also say something about the product. So, there were many criteria to be fulfilled and I went through many words before I heard the name Montana. Right away, I thought that it worked. So it doesn’t really have anything to do with the American state of Montana.”

Why does Montana support art and literature? ”It is the result of interest and self-interest, and sometimes they blend together. I usually say that art inspires, gives energy, and creates freedom. That is something we all need in our daily lives. When we communicate what Montana is capable of, we’re inspired by art. After all, the essence of art is communication. And why do you read? Well, literature opens up other worlds, including past worlds, which are the foundations of the world we have today.”


ist dort, wo wir agieren, wir sind in heimischer Umgebung. Meine Idee war es, Dinge systematisch zu ordnen, sodass man sie noch flexibler arrangieren kann. Und seitdem haben wir Farben hinzugefügt, die Idee hat also auch noch eine emotionale Dimension bekommen.”

Was macht gutes Design aus?

Gutes Design macht das Leben leichter

Peter J. Lassen, der Gründer von Montana, hat eine Erklärung dafür, warum Montanas Konzept Bestand hat: Wir möchten unserer Umgebung eine persönliche Note geben.

Von Laura Engstrøm

Wie sind Sie auf die Idee für Montana gekommen? „Die hat sich mir quasi aufgedrängt. Ich glaube, sie stammt noch aus meiner Kindheit, als ich ständig mein Zimmer neu gestaltet habe. Damals hatte ich keine Bücherregale, ich hatte Apfelsinkästen aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg. Ich brauchte etwas, um den Raum zu gestalten und natürlich auch Stauraum. Erst viel später stellte ich fest, dass das die eigentliche Inspiration war. Letztendlich ist das der Grund.”

Was denken Sie, ist der Grund dafür, dass Montanas Konzept seit bald 30 Jahren Bestand hat? „Man kann da weitermachen, wo die Architektur endet. Man muss im Laufe seines Lebens viele Räume einrichten und will ihnen ja eine persönliche Note verleihen. Wir möchten selbst Atmosphäre schaffen. Unser Zuhause

„Es macht einem das Leben leichter und verständlicher. Wie der dänische Philosoph und Designer Piet Hein einmal sagte: Wer braucht schon Kanten? Man stößt sich nur daran. Gutes Design erleichtert einem den Alltag und sieht gut aus. Und es passt sich den funktionellen Bedürfnissen an.”

Woher kommt der Name Montana? „Es ist ein künstlicher Name. Ich habe einen Namen mit dem Buchstaben „a“ gesucht, weil das „a“ klarer und deutlicher ist als alle anderen Vokale. Für mich ist der Buchstabe „a“ maskulin, also habe ich nach einem Wort gesucht, das außerdem den femininen Buchstaben „o“ enthält und drei oder mehr Silben hat, damit es rhythmisch klingt. Es sollte zudem international ausgesprochen und verstanden werden und auch etwas über das Produkt aussagen. Es gab also viele Kriterien zu erfüllen und ich habe viele Wörter ausprobiert, bevor ich den Namen Montana gehört habe. Ich dachte sofort, dass das funktionieren würde. Es hat also nichts mit dem US-Staat Montana zu tun.”

Warum unterstützt Montana Kunst und Literatur? „Es ist das Ergebnis von Interesse und Eigennutz, und manchmal vermischen sich diese. Ich sage immer, dass Kunst inspiriert, Energie freisetzt und Freiheit schafft. Das ist etwas, was wir alle in unserem täglichen Leben brauchen. Wenn wir kommunizieren, was Montana möglich macht, werden wir von Kunst inspiriert. Letzten Endes ist das Wesentliche der Kunst die Kommunikation. Und warum liest man? Literatur eröffnet neue Welten. Dazu gehören auch die vergangenen Welten, die das Fundament für die Welt bilden, in der wir heute leben.”


The Loft

An old industrial building in Copenhagen Harbour has been taken over by studios and artist communities. The rooms are still raw, ready for new life.


|living|

24

Montana med mere

Montana plus

Montana und mehr

Montana er ikke alene moduler, du kan bygge med i det uendelige. Montana har også en bred vifte af borde og stole. Blandt andet Tivoli stolen, der er designet af Verner Panton, og MP-bordet. Sidstnævnte har far og søn, Peter J. Lassen og Joakim Lassen, designet i fællesskab. Det er et bord, der giver god plads til benene, og som fås i flere størrelser og farver.

Montana is not only about units which you can use to go on building infinitely. Montana also comprises a broad array of tables and chairs. Among these are the Tivoli chair designed by Verner Panton and the MP table. The latter was designed jointly by father and son, Peter J. Lassen and Joakim Lassen. It is a table that leaves plenty of room for your legs. The table is available in various sizes and colours.

Montana – das sind nicht nur Module, die Sie unbegrenzt erweitern können. Montana beinhaltet auch eine ganze Reihe von Tischen und Stühlen. Dazu gehören auch der von Verner Panton entworfene Tivoli Stuhl und der MP Tisch. Letzerer wurde gemeinsam von Vater und Sohn - Peter J. Lassen und Joakim Lassen - entworfen. Es ist ein Tisch, der viel Beinfreiheit bietet und in verschiedenen Größen und Farben erhältlich ist.

”Your best work is your expression of yourself.” Frank Gehry


|living|

Sov godt Udnyt kvadratmeterne optimalt og byg din egen seng med plads til opbevaring under madrassen. Sengens sokkel består af moduler, og boksmadrassen ligger på en understøttet plade. Tøj og ting kan gemmes væk under sengen så du ved, hvor du har det.

”A good laugh and a long sleep are the best cures in the doctor’s book.” Irish Proverb 28

Sleep tight

Schlafen Sie gut

Use your square metres to the full by building your own bed with storage space underneath. The bed’s base is made up of Montana units, with a board-supported mattress on top. You can store your clothes and things under your bed so you know where to find them.

Nutzen Sie Ihre Quadratmeter voll aus, indem Sie Ihr eigenes Bett mit Stauraum darunter bauen. Das Bettgestell besteht aus Montana Modulen. Darauf werden eine Holzplatte und die Matratze gelegt. Sie können Ihre Kleidung und Gegenstände unter dem Bett aufbewahren und haben sie jederzeit an ihrer Ordnungsstelle.


|living| Skab dine egne rum Montanas system tilbyder ikke bare et næsten uendeligt antal kombinationsmuligheder. Tilbehøret er også stort. Vælg mellem flere forskellige slags bakker, skuffer, låger og bagklædninger. Skal enhederne stå på ben eller sokler eller kunne flyttes med hjul? Eller hvad med skydedøre i stedet for låger?

30

”Simplicity is the ultimate sophistication.” Leonardo da Vinci Create your own rooms

Kreieren Sie sich Ihre eigenen Räume

The Montana system doesn’t just offer an almost infinite number of possible combinations. There are also a great number of accessories. Choose from various kinds of trays, doors, and back panels. Do you want your units to stand on legs or plinths? Or do you want castors so you can move them? Or what about sliding doors instead of normal doors?

Das Montana Modulsystem bietet nicht nur unzählige Kombinationsmöglichkeiten, es gibt auch eine Menge Zubehör. Wählen Sie aus einer Reihe verschiedener Schubfächer, Türen und Einlegeböden. Möchten Sie, dass Ihre Module auf Füßen oder Sockeln stehen? Oder wünschen Sie Rollen, damit Sie die Module bewegen können? Oder wie wäre es mit Schiebetüren anstelle von normalen Türen?


|living|

Tid til TV Montanas dimensioner er tilpasset, så dine cd’er og dvd’er lige kan være på hylderne eller i skufferne. På den måde udnytter du pladsen optimalt. Og så ved du, hvor du har din yndlingsmusik og film.

”Television:

34

chewing gum for the eyes.” Frank Lloyd Wright

Time for TV

Zeit zum Fernsehen und Musikhören

Montana’s dimensions are designed to fit precisely with the CDs and DVDs on your shelves or in your drawers. This allows you to use your space to the full. And you’ll know where to find your favourite music and films.

Die Abmessungen des Modulsystems Montana sind so konzipiert, dass CDs und DVDs genau in die Regale oder Schubladen passen. Dadurch können Sie den Platz voll ausnutzen und Ihre Lieblingsmusik- und filme liegen immer griffbereit.


Colours Colours create life, personality, and atmosphere. You can use Montana units as a colour palette to ‘paint’ your room.


|living| Farver giver rummet karakter Farver betyder mere end de fleste af os er bevidste om. Farver kan kommunikere, indikere og skabe liv. Og de kan sætte scenen i et rum. Derfor skal farver vælges med omhu. ”Valg af farver rafler man ikke om. Det bør være en bevidst beslutning. Farver har mening og funktion,” skrev den danske designer Verner Panton i sin bog ”Lidt om farver”. Forskning viser, at farver påvirker vores humør og kan ændre vores tidsopfattelse. Er vi omgivet af rødt, føles det som om tiden går hurtigere end hvis omgivelserne er blå eller blålige. Og visse planter gror hurtigere, hvis de står i rødt lys. Pulsen slår også hurtigere ved synet af rødt. Blåt skaber derimod ro og overblik og er troværdighedens farve. Det er ikke en tilfældighed, at politibetjente, stewardesser og advokater ofte går i blåt. Det gjorde Verner Panton i øvrigt også.

38

”When the colour achieves richness, the form attains its fullness also.” Paul Cezanne


|living|

40 Colours give the room character Colours mean more than most of us realise. Colours can communicate, they can tell a story, they create life. And they can set the scene in a room. So colours must be chosen with care. ”Choosing colours should not be a gamble. The choice should be a conscious decision. Colours have meaning and function,” wrote the Danish designer Verner Panton in his book ”Notes of colour”. Research shows that colours affect our mood and can change our sense of time. If we’re surrounded by red, time seems to go faster than if our surroundings are blue or bluish. Some plants grow faster if they are placed in red light. The pulse beats faster at the sight of red. Blue, on the other hand, creates calm and is the colour of credibility. It is no coincidence that policemen, air hostesses and lawyers often wear blue. So did Verner Panton, by the way.


|living| Farben geben dem Raum Charakter Farben bedeuten mehr, als den meisten von uns bewusst ist. Farben können kommunizieren, sie können eine Geschichte erzählen, sie können Leben schaffen. Und sie können in einem Raum Atmosphäre erzeugen. Daher müssen Farben mit Bedacht ausgewählt werden. „Die Auswahl von Farben sollte man nicht dem Zufall überlassen, sie sollte eine bewusste Entscheidung sein. Farben haben eine Bedeutung und eine Funktion”, schrieb der dänische Designer Verner Panton in seinem Buch „Notes on Colour“. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Farben unsere Stimmung beeinflussen und unser Zeitgefühl ändern können. Wenn wir von Rot umgeben sind, scheint die Zeit schneller zu vergehen, als wenn unsere Umgebung blau und bläulich ist. Einige Pflanzen wachsen schneller, wenn sie unter rotem Licht stehen. Der Puls schlägt schneller, wenn wir rot sehen. Blau dagegen schafft Ruhe und ist die Farbe der Glaubwürdigkeit. Es ist kein Zufall, dass Polizisten, Flugbegleiter und Anwälte oft blau tragen. Übrigens tat Verner Panton dies auch.

42

”I construct lines and colour combinations on a flat surface, in order to express general beauty with the utmost awareness.” Piet Mondrian


�White is pure and clear, neutral, weightless, without tension.� Verner Panton


|living|

Tivoli stolen har noget specielt

Da Joakim Lassen så Verner Pantons Tivoli stol på en udstilling, var han ikke i tvivl: Det var den, han havde ledt efter.

46 Af Laura Engstrøm Stellet er fremstillet i rustfrit stål, og sædet er håndflettet med snore i polyurethan med kerne i nylon. Stolene kan stables op til fire styk.

Det er en halv snes år siden nu, men Joakim Lassen, der er Director, Design & Communication hos Montana, husker tydeligt, da han sad og snakkede med Marianne Panton om Verner Pantons manglende anerkendelse i Danmark. ”Verners store ønske var, at han også blev anerkendt i Danmark, men det sker nok aldrig, sagde hun. Men jeg var ikke så sikker på det,” siger Joakim Lassen og fortsætter: ”Jeg sagde til hende: ’Bare vent, inden der er gået fem år, er Verner blevet hot’. Men det var tydeligt, at hun ikke troede på det. De havde prøvet så mange gange, og Verner blev altid set som denne her outsider i dansk design.” For Joakim Lassen er Verner Panton ikke en

hvilken som helst designer. Når Panton-parret, der boede i Schweiz, var hjemme i Danmark på sommerferie, sås hans forældre privat med Verner og Marianne, og børnene var selvfølgelig med. ”Det var en kæmpeoplevelse at komme hjem til dem. Deres sommerhus var som et PippiLangstrømpe-hus, og jeg husker deres hus i Basel med møblet Wohnturm, der er dette her møbeltårn, som man kan kravle ind i. Det var mit favoritmøbel. De havde også en enorm lampe af skaller, som fyldte hele loftet i deres stue,” fortæller Joakim Lassen. Mange år senere gik Joakim Lassen rundt på Dansk Design Centers udstilling om og med Verner Pantons design. Her var flere af de møbler, som var gået ud af produktion, udstillet.

Og dér fik Joakim Lassen øje på Tivoli stolen. ”Jeg har altid gerne villet have en stol mere tilknyttet vores program. Men det skulle være en, der adskilte sig fra alle de andre usandsynligt mange stole, der findes. Men Tivoli stolen har noget helt specielt, synes jeg. Jeg har kendt den fra jeg var barn, og da jeg så den igen, vidste jeg, at det skulle være lige præcis dén,” siger Joakim Lassen. Joakim Lassen fik ret. Verner Pantons design er populært som aldrig før – også i hans hjemland. Og Tivoli stolen? Ja, den går som varmt brød.


Verner Panton (1926-1998) var en af det 20. århundredes mest toneangivende og visionære designere. Han skabte en lang række ikoniske møbel- og lampedesigns, som i dag står på designmuseer verden over. Det var Verner Pantons ønske, at Tivoli stolen skulle kunne fås i flere udgaver, og efterfølgende har Montana udviklet en bar- og lounge-udgave ud fra Verner Pantons oplæg.

Verner Panton (1926-1998) was one of the 20th century’s most trend-setting and visionary designers. He was the creator behind a great number of iconic furniture and lighting designs which today are displayed in design museums all over the world. Verner Panton wanted the Tivoli chair to become available in more designs which is why Montana has developed a bar as well as a lounge chair according to Verner Panton’s original draft.

Verner Panton (1926-1998) war einer der maßgebenden und visionärsten Designer des 20. Jahrhundert. Er hat eine große Reihe von Designikonen – sowohl Möbel als auch Lampen – geschaffen, die heute weltweit in den Designmuseen zu sehen sind. Es war der Wunsch von Verner Panton, dass es die Tivoli Stühle in mehreren Ausführungen geben sollte und deshalb hat Montana eine Bar- und eine Lounge-Version nach den Vorlagen von Verner Panton erarbeitet.


|living|

The Tivoli chair has something special When Joakim Lassen saw Verner Panton’s Tivoli chair at an exhibition, he was in no doubt: That was the chair he’d been looking for.

48 By Laura Engstrøm

About a dozen years ago, Joakim Lassen, Director, Design & Communication at Montana, clearly remembers talking to Marianne Panton, about Verner Panton´s lack of recognition in Denmark.

lised privately with Verner and Marianne – and, of course, the children were there too. ”It was a great experience to visit their home. Their summer cottage was a Pippi Longstocking house, and I remember their house in Basel with the Wohnturm, which was a furniture tower you can crawl into. That was my favourite piece of furniture. They also had enormous lamps made of shells which filled the entire ceiling in their living room,” remembers Joakim Lassen.

“Verner’s biggest wish was to become recognised in Denmark, but it will probably never happen,” she said. “But I was not so sure about that,” says Joakim Lassen, and he continues: “I said to her: ’You just wait – within five years Verner will be hot property’. It was obvious, however, that she didn’t believe me. They’d tried so many times, and Verner had always been considered to be this outsider in Danish design.”

Many years later, Joakim Lassen saw Verner Panton’s designs at a Danish Design Centre exhibition. Several pieces of furniture which were no longer being manufactured were exhibited. That’s where Joakim Lassen caught sight of the Tivoli chair. ”I’ve always wanted to add one more chair to our programme. But it had to be a chair which stood out from the incredibly large number of chairs that are already on the market. I think the Tivoli chair has something special. I’ve known it since I was a child, and when I saw it again, I knew it had to be exactly that chair,” says Joakim Lassen.

For Joakim Lassen, Verner Panton isn’t just any designer. When the Panton couple, who lived in Switzerland, were back home in Denmark on their summer holiday, Joakim’s parents socia

Joakim Lassen was right. Verner Panton’s design is more popular than ever – and in his homeland as well. And the Tivoli chair? Yes, it sells like hot cakes.

The frame is made of stainless steel, and the seat is hand-woven with polyurethane strings with a nylon core. Up to four chairs can be stacked on top of each other.


Der Tivoli Stuhl hat das gewisse Etwas Als Joakim Lassen Verner Pantons Tivoli Stuhl auf einer Ausstellung sah, wusste er sofort: Das war der Stuhl, den er gesucht hatte.

Von Laura Engstrøm

in Dänemark waren, trafen sich Joakims Eltern privat mit Verner und Marianne – und natürlich waren auch die Kinder dabei. „Es war ein tolles Erlebnis, sie Zuhause zu be suchen. Ihr Sommerhaus war ein Haus wie bei Pippi Langstrumpf und ich erinnere mich an ihr Haus in Basel mit dem Wohnturm. Das war ein Möbelturm, in den man hineinkriechen konnte. Das war mein Lieblingsmöbelstück. Sie hatten außerdem riesige Lampen aus Schalen, die die gesamte Decke ihres Wohnzimmers ausfüllten”, erinnert sich Joakim Lassen. Viele Jahre später sah Joakim Lassen Verner Pantons Designs auf einer Ausstellung des Dansk Design Centers. Verschiedene Möbelstücke, die nicht mehr hergestellt wurden, waren dort ausgestellt. Und dort entdeckte Joakim Lassen den Tivoli Stuhl. „Ich wollte unser Programm immer um einen Stuhl erweitern. Aber es sollte ein Stuhl sein, der sich von der unglaublichen Menge an Stühlen, die es bereits auf dem Markt gibt, abhebt. Ich finde, der Tivoli Stuhl hat etwas Besonderes. Ich kenne ihn seit meiner Kindheit und als ich ihn wiedersah, wusste ich: genau der Stuhl muss es sein”, so Joakim Lassen. Joakim Lassen behielt recht. Verner Pantons Design ist beliebter denn je – auch in seinem Heimatland. Und der Tivoli Stuhl? Der verkauft sich wie warme Semmeln!

Joakim Lassen, Director, Design & Communication bei Montana, erinnert sich noch sehr gut daran, dass er vor etwa 12 Jahren mit Marianne Panton, darüber sprach, dass Verner Panton in Dänemark zu wenig Anerkennung bekam. „Verners größter Wunsch war es, in Dänemark bekannt zu werden, aber das wird vermutlich niemals passieren“, sagte sie. „Aber da war ich mir nicht so sicher”, sagt Joakim Lassen und er fährt fort: „Ich sagte zu ihr: ‚Warte mal ab – innerhalb von fünf Jahren wird Verner total angesagt sein’. Es war jedoch offensichtlich, dass sie mir nicht glaubte. Sie hatten es so oft versucht und Verner wurde immer als ein Außenseiter in Sachen Dänisches Design angesehen.” Für Joakim Lassen ist Verner Panton nicht nur irgendein Designer. Als die Pantons, die in der Schweiz lebten, in den Sommerferien wieder

Der Rahmen ist aus Edelstahl und der Sitz aus handgewebter Kunststoffschnur mit einem Nylonkern. Es können bis zu vier Stühle übereinander gestapelt werden.


The Modern Country House In this modern country house, a busy daily life unites with pleasure and relaxation. The flexible furniture creates room for change – room for family and friends. An additional bonus for the family is that Montana units are environmentally sound.


�Look deep into nature, and then you will understand everything better.� Albert Einstein


|living| Et godt indeklima At der er rart i et rum betyder ikke bare, at man omgiver sig med smukke møbler, der udtrykker personlighed. Et godt indeklima skal også være miljømæssigt forsvarligt – ikke mindst for dem, der skal bo med det. I 2001 besluttede Montana sig for at få testet modulerne af Teknologisk Institut. I samarbejde med indeklimaforskere og branchefolk har Teknologisk Institut i Danmark udviklet Dansk Indeklima Mærkning, der indikerer møblets påvirkning af indeklimaet. Et af parametrene er, hvor lang tid, det tager for et møbel at gasse af. Den øverste grænse for møbler er 90 dage. Montanas lå dengang på 70. I 2007 gik Montana over til vandbaseret lak – og blev testet igen af Teknologisk Institut. ”Siden Montana gik fra syrehærdende til vandbaseret lak, er tidsværdien for afgasning gået fra 70 til 20 dage. Det er i høj grad en fordel for indeklimaet. For jo tættere byggeriet bliver, og jo mindre vi lufter ud for at reducere energiforbruget, jo vigtigere er det også, at begrænse afgasningen fra de ting, vi omgiver os med,” siger Thomas Witterseh, der er indeklimakonsulent på Teknologisk Institut og sekretær for Dansk Indeklima Mærkning.

56

Og så var der yderligere en gevinst: CO2-udslippet faldt fra 95 tons til 5 tons, og medarbejderne hos Montana fik et bedre arbejdsmiljø.

you Made by


|living| A good indoor climate A pleasant atmosphere in a room comes not only from beautiful furniture that is full of character. A good indoor climate must also be environmentally safe – not least for the people who have to live there. In 2001, Montana decided to test its units at the Danish Technological Institute. In cooperation with indoor climate researchers and other professionals, the Danish Technological Institute has developed the Indoor Climate Label, which indicates what impact a piece of furniture has on the indoor climate. One parameter is how long it takes for a piece of furniture to release all its gasses. For furniture, the upper limit is 90 days. Back in 2001, Montana furniture released its gasses in 70 days.

58

In 2007, Montana switched to using a waterbased lacquer – and was tested again by the Institute. ”Since Montana switched to water-based lacquer, the time value for release of gasses has fallen from 70 to 20 days. This is a great advantage for the indoor climate. The thicker buildings become, and the less we air the rooms in order to reduce the energy consumption, the more important it becomes to limit the release of gas from the things we surround ourselves with,” says Thomas Witterseh, an indoor climate consultant at the Danish Technological Institute and secretary for Danish Indoor Climate Labelling. There was an additional gain: CO2 emissions dropped from 95 tons to 5 tons, and Montana’s employees got a better working environment.


|living| Ein gutes Raumklima Eine angenehme Atmosphäre entsteht in einem Raum nicht nur durch schönes, charaktervolles Mobiliar. Ein gutes Raumklima muss auch umweltgerecht sein – nicht zuletzt für die Menschen, die dort leben müssen. 2001 entschied Montana, die Module beim Dänischen Technologischen Institut testen zu lassen. In Zusammenarbeit mit Innenraumklima-Forschern und anderen Fachleuten hat das Dänische Technologische Institut das Dänische Raumklima-Gütesiegel entwickelt, das angibt, welche Auswirkung ein Möbelstück auf das Raumklima hat. Ein Parameter ist, wie lange es dauert, bis ein Möbelstück alle Gase freigesetzt hat. Für Möbel beträgt die Obergrenze 90 Tage. 2001 setzten Montana Module ihre Gase in 70 Tagen frei.

60

Im Jahr 2007 stellte Montana auf wasserbasierte Lacke um und wurde erneut vom Institut getestet. „Seit Montana auf wasserbasierte Lacke umgestellt hat, ist die Zeitspanne für die Freisetzung von Gasen von 70 auf 20 Tage gesunken. Das ist ein echter Vorteil für das Raumklima. Je dicker die Gebäudemauern gebaut werden und je weniger wir die Räume lüften, um Energie zu sparen, desto wichtiger wird es, die Freisetzung von Gasen aus den Gegenständen, mit denen wir uns umgeben, zu reduzieren”, so Thomas Witterseh, ein Raumklima-Berater am Dänischen Technologischen Institut und zuständig für die Erteilung des Dänischen RaumklimaGütesiegels. Und es gibt noch einen Vorteil: Die CO2Emissionen sind von 95 Tonnen auf 5 Tonnen zurückgegangen und die Mitarbeiter bei Montana haben eine bessere Arbeitsumgebung.


|living| Det er ikke til at se det Montana har brugt lang tid på at udvikle den nye, vandbaserede lak. Kravet var, at man ikke skulle kunne se forskel på nye moduler og dem, der er lakeret før 2007. Ellers ville det stride mod et af Montanas grundlæggende principper: At man altid skal kunne supplere med ekstra moduler. ”Man kan ikke se forskel på den syrehærdende lak, vi brugte tidligere og den vandbaserede lak, vi bruger nu. Det er derfor, det har taget så lang tid at udvikle. Både hvad angår farver, glans og slidstyrke, rammer vi helt den lak, vi brugte tidligere. Derfor kan man altid få nye moduler i samme farve, som dem, man købte for nogle år siden,” siger Jesper Kerf Nielsen, produktionsingeniør i Montana.

62


|living| You can’t tell the difference Montana has spent a long time developing its new water-based lacquer. The main requirement was that it should be impossible to tell the difference between new units and those which had been lacquered before 2007. Otherwise, the new lacquer would have contravened one of Montana’s basic principles: That the customer can always add extra units. ”You cannot see the difference between the acid hardening lacquer we used before and the water-based lacquer we use now. That’s why it’s taken so long to develop. We’ve managed to get things exactly the same as they were before, whether in terms of colours, brilliance or wearing qualities. This means you can always buy new units in the same colour as the one you bought several years ago,” says Jesper Kerff Nielsen, Production Engineer at Montana.

Kein Unterschied

64

Bei Montana wurde viel Zeit in die Entwicklung des neuen wasserbasierten Lacks investiert. Die wichtigste Anforderung bestand darin, dass der Unterschied zwischen neuen Modulen und denen, die vor 2007 lackiert wurden, nicht zu sehen ist. Ansonsten hätte der neue Lack gegen eines von Montanas Grundprinzipien verstoßen: Dass der Kunde jederzeit zusätzliche Module anbauen kann. „Sie können den Unterschied zwischen den von uns früher benutzen Lacken, die mit Hilfe von Säuren gehärtet wurden, und den neuen wasserbasierten Lacken, die wir heute verwenden, nicht sehen. Das ist auch der Grund, warum die Entwicklung so lange gedauert hat. Wir haben es geschafft, die Module genauso hinzubekommen wie vorher, sowohl was Farben und Glanz angeht als auch die Güteklassen betreffend. Das bedeutet, Sie können jederzeit neue Module in der gleichen Farbe wir vor Jahren kaufen”, sagt Jesper Kerff Nielsen, Fertigungsingenieur bei Montana.


�Nature never makes anything that is superfluous.� Aristotle


The City Apartment A big apartment in the centre of Copenhagen – the family have used designer furniture and clear signal colours to create a contrast with the otherwise calm and elegant style.


|living|

Pantons trådreol I 1998 designede Verner Panton trådreolen for Montana. Den byggede på en tidligere model, som han oprindeligt designede i 1970, men den nye version følger Montanas system og grundkoncept samtidig med, at den har Verners Pantons klare formsprog. Den danske designer havde netop en forkærlighed for stål, plastic og polstrede møbler. Det særlige ved Verner Pantons trådreol er, at den er let og luftig. Den føjer sig elegant ind i et rum – samtidig med, at den har karakter. Og så er anvendelsesmulighederne mange. Til bøger, til sko, til tøj, til et lille anlæg … Eller brug den som rumdeler eller som bord med en glasplade.

70

The Panton Wire Cube In 1998, Verner Panton designed a wire cube for Montana. It was built on a previous model which he originally designed in 1970. The new version follows Montana’s system and basic concept and maintains Verner Panton’s clear mode of expression. The Danish designer had a preference for steel, plastic, and upholstered furniture. Verner Panton’s wire cube is distinguished by its light and airy nature. It fits elegantly in the room, and at the same time, it has character. And it can be used for many purposes. From books to shoes, to clothes, to a small stereo ... or use it as a room divider or as a table with a glass plate.

Das Drahtregal, entworfen von Verner Panton 1998 entwarf Verner Panton ein Drahtregal für Montana. Es wurde nach einem früheren Modell gebaut, das er ursprünglich 1970 entworfen hatte. Die neue Ausführung entspricht Montanas System und Grundkonzept und behält Verner Pantons klare Ausdrucksform bei. Der dänische Designer hatte eine Vorliebe für Stahl, Kunststoff und Polstermöbel. Das Drahtregal von Verner Panton zeichnet sich durch seine leichte und luftige Bauweise aus. Es passt sich elegant dem Raum an und hat gleichzeitig Charakter. Es bietet Platz für Bücher, Schuhe, Kleidung, eine kleine Stereoanlage oder ähnliches. Oder verwenden Sie es als Raumteiler oder Tisch mit Glasplatte.


|living| Rene linjer og runde kanter Montanas design er inspireret af naturen. Lige så vel som bjerge bliver slebet af sol, vind og vand, og træer formes af vejrliget, er kanterne i Montana altid afrundede, forklarer Peter J. Lassen, der har designet Montanas reolsystem. ”Referencen til naturen ligger dybt i os alle. Og hvis man kigger på naturen, finder man ikke mange skarpe kanter. Jo, måske lige efter et vulkanudbrud, men de skarpe kanter forsvinder ret hurtigt igen, når de har været udsat for vind og vejr,” siger han. Runde kanter giver et blødere og mere harmonisk udtryk. Og så skaber det naturlige overgange. ”Hvis man ser på arkitektur, er det som regel overgangene, der volder problemer. Hvordan kommer man fra et rum til et andet? Eller en afdeling til en anden? Det kan være svært at løse. Det samme gælder for møbler, for overgange handler om kommunikation,” siger Peter J. Lassen.

72

Referencerne til naturen findes også i kernen af Montanas system. Lige så vel som et størrelsesforhold bliver repeteret i en blomst, gentages det samme størrelsesforhold i Montanas moduler. Hos Montana er kardinaltallet 5,7.


|living| Straight lines and round edges Montana’s design is inspired by nature. Just as the mountains are polished by sun, wind and water, and trees are shaped by the weather, Montana’s edges are always rounded, explains Peter J. Lassen, who designed the Montana shelf system. ”References to nature lie deep within us all. If you observe nature, you don’t find many sharp edges. Well, after a volcanic eruption, maybe, but even then the sharp edges quickly disappear again after being exposed to the wind and the weather,” he says. Round edges create a softer and more harmonious expression. And then they make natural transitions. ”When you look at architecture, it is usually the transitions that cause a problem. How do you get from one room to the next? Or from one department to the next? That can be difficult to solve. The same goes for furniture because transitions are all about communication,” says Peter J. Lassen.

74

References to nature can also be found at the core of the Montana system. Just as the same dimensions are found repeatedly in a flower, the same dimensions reoccur in Montana’s units. At Montana the cardinal number 5.7.

Gerade Linien und runde Kanten Montanas Design ist von der Natur inspiriert. Genauso wie Berge von Sonne, Wind und Wasser abgeschliffen und Bäume vom Wasser geformt werden, sind die Kanten bei Montana immer abgerundet, erklärt Peter J. Lassen, der das Montana Regalsystem entworfen hat. „Die Verbindung zur Natur liegt tief in uns allen. Wenn Sie sich in der Natur umschauen, finden Sie nicht viele scharfe Kanten. Gut, vielleicht nach einem Vulkanausbruch, aber dann verschwinden die scharfen Kanten schnell, wenn Sie Wind und Wetter ausgesetzt sind“, sagt er. Abgerundete Kanten erzeugen ein weicheres und harmonischeres Gesamtbild. Und sie sorgen für natürliche Übergänge. „In der Architektur sind es normalerweise die Übergänge, die Probleme bereiten. Wie kommt man von einem Raum in den nächsten? Oder von einer Abteilung in die andere? Das kann schwierig zu lösen sein. Dasselbe gilt für Möbel, da Übergänge alle etwas mit Kommunikation zu tun haben”, so Peter J. Lassen. Bezüge zur Natur sind auch im Kern des Montana Systems zu finden. Genau wie in einer Blume dieselben Abmessungen wiederholt vorkommen, wiederholen sich die Rastermaße in den Montana Modulen. Bei Montana beträgt das Maß 5,7 cm.


|living| Arne Jacobsen design AJ-bordet blev noget af det sidste, den berømte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen nåede at skabe. Han tegnede bordet til Danmarks Nationalbank i 1971. For ligesom til flere af sine andre kendte byggerier, havde Arne Jacobsen også her tegnet inventaret. Alt fra lamper og stole til armatur blev designet, så det kom til at fremstå som et helt, formstøbt udtryk. For Arne Jacobsen var helheden målet. Det karakteristiske ved AJ-bordet er de runde hjørner, der smukt forbinder bordplade, sarg og ben. AJ-bordet fås i forskellige størrelser og med forskellige bordplader.

Arne Jacobsen design The AJ table was one of the last designs by Arne Jacobsen, the famous Danish architect and designer. It was designed for the Danish National Bank and completed in 1971. As in several of his other famous buildings, Arne Jacobsen also designed the furniture. Everything from lamps to chairs to fittings was designed to make a complete, moulded expression. For Arne Jacobsen, the aim was to create a unified whole.

80

The characteristic feature of the AJ table is the round edges which beautifully connect table top, frame and legs. The AJ table is available in different sizes and with different table tops.

Arne Jacobsen Design Der AJ Tisch gehörte zu den letzten Entwürfen von Arne Jacobsen, dem berühmten dänischen Architekt und Designer. Er wurde für die Dänische Nationalbank entworfen und 1971 fertiggestellt. Wie in zahlreichen seiner anderen berühmten Gebäude entwarf Arne Jacobsen außerdem die Möbel. Alles - von Lampen und Stühlen bis hin zu Einrichtungsgegenständen - wurde so entworfen, dass ein vollständiges, harmonisches Gesamtbild entstand. Arne Jacobsen hatte zum Ziel, ein einheitliches Ganzes zu schaffen. Die charakteristische Eigenschaft des AJ Tisches bilden die abgerundeten Kanten, die sehr schön die Tischplatte mit Rahmen und Tischbeinen verbinden. Der AJ Tisch ist in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Tischplatten erhältlich.

”The primary factor is proportions.” Arne Jacobsen


|living| Ud af væggen Skyline er lette og svævende hylder, og aluminiumsskinnen sørger for styrke og giver hylden karakter. Egentlig opstod Skyline ud fra et ønske om at give mulighed for at lade hylder vokse ud af væggen. Nu findes Skyline i utallige længder og dybder.

Out of the wall Skyline consists of light, floating shelves; the aluminium rail provides strength and gives the shelf its character. Originally, Skyline was designed to fulfil the dream of shelves that grow out of the wall. Today, Skyline is available in an endless number of lengths and depths.

Frei schwebende Wandregale Montana Skyline sind leichte Ablagen; die Schiene aus Aluminium sorgt für Belastbarkeit und gibt dem Regal seinen Charakter. Ursprünglich wurde Skyline entworfen, um die Vorstellung eines Regals, das aus der Wand wächst, zu verwirklichen. Heute ist Montana Skyline in unzähligen Längen und Tiefen erhältlich.

82

Til legetøjet I Montana systemet er der bokse til legetøj, almindeligt tøj eller værktøj. De er ekstra fleksible, når der kommer hjul under.

Toy units In the Montana system there are boxes for toys, clothes, and tools. With castors, they are even more flexible.

Module für Spielzeug Im Montana Modulsystem gibt es Kästen für Spielzeug, Kleidung und Werkzeuge. Mit Rollen sind diese sogar noch flexibler einsetzbar.


|living| Et bord uden ben Bordline bordet er bygget ud fra samme princip som Skyline. En bordplade fastgjort i en aluminiumsskinne. Det ser let ud, men det holder. Den maksimale belastning er 90 kg og overfladen er i slidstærk laminat.

A table without legs The Bordline table is based on the same principle as Skyline. A table top attached to an aluminium rail. It looks light, but it holds. The maximum load is 90 kg and the surface is made of durable laminate.

Ein Tisch ohne Beine Der Bordline Tisch basiert auf demselben Prinzip wie Montana Skyline. Eine Tischplatte, befestigt an einer Aluminiumschiene. Er sieht leicht aus, ist aber belastbar. Die Höchstlast beträgt 90 kg und die Oberfläche besteht aus strapazierfähigem Laminat.

84

”Genius is personal, decided by fate, but it expresses itself by means of system. There is no work of art without system.” Le Corbusier


Making room for

personality


|living| Borde og bænke Monterey er en serie af borde og bænke. Et fleksibelt system, som du kan bruge, som det passer dig. Som hjemmearbejdsplads, tegnebord eller sengebord, til TV/hi-fi – eller helt enkelt som her. Som bord og bænk.

Tables and benches Monterey is a series of tables and benches. A flexible system you can use as you please. As a home working space, drawing table, or bedside table, for the TV/hi-fi – or just like you see here. Tables and benches.

88

Tische und Bänke Monterey – das ist gleich eine ganze Reihe von Tischen und Bänken. Ein flexibles System, das Sie ganz nach Wunsch nutzen können. Als Arbeitsplatz zuhause, Zeichentisch, Nachttisch, TV-Möbel – oder so, wie Sie es hier sehen: Als Tisch und Bank.


|living| Overblik i garderoben I en travl hverdag er det af stor betydning, at man ved, hvor man har sine ting. Få orden i garderoben med Montanas system. Her er du fri til at udbygge, tilføje eller omarrangere. Klædeskabene kan indrettes med over- og underskabe, bøjlestang, skostang, trådkurve, bakker, hylder …

A clear view of the wardrobe In a busy daily life, it is important to know where to find your things. Get your wardrobe in order with the Montana system. You are free to extend, add, or reorganise your wardrobe as you see fit. The wardrobes can be designed with units at the top and bottom, a hanger rack, a shoe rack, wire baskets, trays, shelves ....

Überblick in der Garderobe Im arbeitsreichen Alltag ist es wichtig, zu wissen, wo man seine Sachen schnell findet. Bringen Sie mit dem Montana System Ordnung in Ihre Garderobe. Sie können Ihren Kleiderschrank beliebig und nach Bedarf erweitern, ausbauen oder neu organisieren. Die Kleiderschränke können mit Ober- und Unterschränken, einer Kleiderstange, einem Schuhregal, Drahtkörben, Schubfächern, Einlegeböden usw. ausgestattet werden.

90

”Always design a thing by considering it in its next larger context a chair in a room, a room in a house, a house in an environment, an environment in a city plan.” Eero Saarinen


|living| Stort eller lille Er I mange eller få? MP2 Double bordet kan indrettes til et selskab på 10 eller blot til den lille familie. Bliver I mange til middag, klappes bordet ud. Det er nemt og hurtigt. MP2 Double er i øvrigt designet af Peter J. Lassen og Joakim Lassen – far og søn. Bogstaverne MP står for Multiple Purpose, for det er netop det, det handler om: Et bord med mange funktioner.

Big or small Are you many or few? The MP2 Double table converts for use for everything from a party of 10 to a small family. If you have a lot of people to dinner, you just unfold the table. It is easy and fast. The MP2 Double is designed by Peter J. Lassen and Joakim Lassen – father and son. The letters MP stand for Multiple Purpose because that is what it is all about: A table with many purposes.

Groß oder klein

92

Sind Sie viele oder wenige Personen? Der MP2 Double Tisch ist wandelbar von der Größe für eine Kleinfamilie bis hin zu einer Party mit 10 Personen. Für ein Abendessen mit vielen Personen klappen Sie einfach den Tisch aus. Das geht schnell und unkompliziert. Der MP2 Double wurde von Peter J. Lassen und Joakim Lassen (Vater und Sohn) entworfen. Die Buchstaben MP stehen für „Multiple Purpose“ - Mehrzweck, denn genau darum geht es: Ein Tisch, der zu vielen Zwecken verwendet werden kann.

”Design is thinking made visual.” Saul Bass


|living| Lille og handy Bordet MP Café er praktisk og kan bruges overalt. Det fås i forskellige former og med flere overflader. En gaspedal gør det nemt at hæve og sænke til den rette højde. Lillesøsteren i MP-familien hedder MP Mini, og som de andre familiemedlemmer har det også mange funktioner. MP Mini findes i mange farver. Vælg for eksempel mellem pink, rød eller grøn – eller i helt douce farver som her. Og så står MP-bordene godt til Verner Pantons Tivoli stole. Hvad enten det er Tivoli Lounge eller Tivoli Bar. Farverne kan du selv kombinere og lege med.

Small and handy The MP Café table is practical and can be used anywhere. It is available in different sizes and with different table tops. A gas pedal makes it easy to adjust the height. The little sister in the MP family is called MP Mini and as the other family members, it has several functions. MP Mini is available in many colours. For example, you can choose between pink, red, and green – or the delicate colours you see here.

94

And the MP tables go well with Verner Panton’s Tivoli chairs, whether it is the Tivoli Lounge or the Tivoli Bar. You can combine and play with the colours as much as you like.

Klein und handlich Der MP Café Tisch ist praktisch und kann überall verwendet werden. Er ist in verschiedenen Größen und mit verschiedenen Oberflächen erhältlich. Ein Gasdruckhebel macht die Höhenverstellung ganz einfach. Die kleine Schwester in der MP Familie heißt MP Mini und sie ist wie die anderen MP Tische in vielen Bereichen einsetzbar. Für den MP Mini stehen viele Farbvarianten zur Auswahl. Sie können z.B. zwischen Pink, Rot, Grün oder den Pastellfarben, die Sie hier sehen, wählen. Die MP Tische sind gut kombinierbar mit Verner Pantons Stuhlmodellen Tivoli Lounge oder Tivoli Bar. Auch hier bietet eine breite Farbpalette Ihnen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten.


42 units 4 depths 46 colours 10 designs

montana.dk

Montana_brochure  

Innes 11-13 The Square Hessle East Yorks HU13 0AF England 00 44 1482 649271 innesonline@mac.com ”Furniture must create possibilities, not li...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you