Page 1

PORTFOLIO IVETA HORÁKOVÁ


2


Životopis........................................................................................................................................... 5 Diplomová práce Obytná ulice - modelový objekt brněnská čtvrť Veveří........................................ 7 Architektonická soutěž o návrh revitalizace centra města Planá nad Lužnicí................................. 13 Ideová architektonicko - urbanistická studie archeologického parku Římský vrch u Mušova........ 19 Architektonicky výtvarné řešení pravobřežního mezimostního parteru v Písku............................ 25 Parkové náměstí v obci Čaradice, Slovensko.................................................................................. 31 Zahradně architektonická koncepce vybraných městských prostorů, Lanškroun........................... 37 Zahrada rodinného domu, Žďár nad Sázavou................................................................................. 41 Zahrada rodinného domu, Zlín....................................................................................................... 45 Výsadba na terasu, Žďár nad sázavou............................................................................................ 49 Rozhledna ‚Pod Plachtami‘............................................................................................................. 53 Návrh řešení brněnského městského prostoru, ulice Okružní........................................................ 57 Zahrada u mateřské a základní školy ve Spišském Hrhově, Slovensko............................................ 61 Wellness centrum v severovýchodní části lesa Panovec, Nova Gorica, Slovinsko.......................... 65 ‚Z koňského hřbetu‘ - Návrh využití lesa Panovec, Nova Gorica, Slovinsko.................................... 69 Výuková pomůcka pro děti - příběhová krabice - „O ztracené ovečce“.......................................... 73 Krátký film - Osa............................................................................................................................. 75

OBSAH

3


4


OSOBNÍ ÚDAJE Jméno: Adresa: Telefon: E-mail: Datum narození: Místo narození:

DOVEDNOSTI Iveta Horáková Zapletalova 54, Brno 620 00, Česká republika + 420 777 820 627 cardamine.amara@gmail.com, iveta.horakova@ateliervltava.cz 21. 05. 1987 Brno, Česká republika

VZDĚLÁNÍ 2011 - 2014: 2011 (říjen - únor): 2007 - 2011:

Microsoft offices, AutoCAD, Adobe Photoshop, Google SketchUp, ArcGIS, Adobe Indesign, Adobe Ilustrator (základy), Helios, Pinnacle VideoSpin angličtina (středně pokročilý) řidičský průkaz skupiny „B“

AKTIVITY Mendelova univerzita v Brně, Magisterský stupeň programu Zahradní a krajinářská architektura Univerza v Ljubljani, Slovenija, Magisterský stupeň programu Krajinska Arhitektura Mendelova univerzita v Brně, Bakalářský stupeň programu Zahradní a krajinářská architektura

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI 2013 - současnost: 2012 - současnost: 2012 (duben - září): 2010 - současnost: 2011 (březen, duben): léta 2009, 2011: 2008 (srpen):

programy: jazykové znalosti: další:

Green Nora s.r.o. (spolupráce na projektech zahrad) Atelier Vltava s.r.o, Praha (spolupráce na projektech a soutěžích) Agro Brno-Tuřany, okrasná školka, administrativní práce, logistika prodeje rostlin Gusto - okrasné záhrady, Zlaté Moravce, SK (návrhy, realizace a údržba zahrad) Atelier BONMOT spol. s r.o., Olomouc (navrhování, inventarizace, analýzy) Tůma servis - zahradnická firma, Brno (údržba veřejné zeleně a zahrad) Rezekvítek, Sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody, Brno (účast na rekultivaci lomů)

2013 - současnost: 2013 2013 (duben): 2010 - 2012: 2011 (červenec): 2010 (prosinec): 2010 (červenec):

Nezisková organizace SARAHS n.o. (externí spolupráce) spoluzakladatel studentské platformy Přestávka „Co děláme o přestávce?“ - výstava mimoškolních prací studentů (organizace vernisáže) člen neziskové organizace SARAHS n.o. SARAHS mezinárodní letní škola, Spišský Hrhov, SK (návrh nové části obce) PUNK10 - výstava studentských prací (organizace vernisáže) SARAHS letní škola, Spišský Hrhov, Slovensko (inventarizace historického parku, návrh a realizace zeleně ve vybraných částech obce)

ZÁJMY A CHARAKTERISTIKA zájmy: charakteristika:

kreslení, hra na klavír, práce s dětmi, tanec, divadlo, výlety do přírody čestná, zodpovědná, přátelská a kreativní, věřím v Ježíše Krista

ŽIVOTOPIS

5


6


DIPLOMOVÁ PRÁCE OBYTNÁ ULICE - MODELOVÝ OBJEKT BRNĚNSKÁ ČTVRŤ VEVEŘÍ

7


ulice Gorkého - třída v obytné části

8


parkovací domy/podzemní garáže městské třídy

hlavní sběrné komunikace

ulice pro individuální řešení

propojení parků a rekreačních areálů

třídy v obytných částech

ulice v obytných částech

zklidněné ulice v obytných částech

Diplomová práce (Mendelova univerzita v Brně) odborné vedení: Ing. Barbara K. Adámková, Ph. D. rok: 2014

1 km

Základem praktické části diplomové práce je koncept pro čtvrť Veveří opírající se o tři body: posílení dalších typů dopravy vůči individuální automobilové, zkvalitnění systému zeleně a navrácení části ulic pěším. Základem podpory jiných forem dopravy je získání prostoru, k čemuž je potřeba snížení parkování v ulicích. Byla tedy stanovena strategie parkování v klidu, která odstraní část parkování z ulic. Poté bylo možné vytvořit síť cyklostezek a pěším poskytnout lepší podmínky pro chůzi. Propojením jednotlivých rekreačních ploch vznikla souvislá síť parků a zeleně pokrývající čtvrť. V návaznosti na zkvalitnění zeleně v ulicích bylo řešeno i hospodaření se srážkovou vodou. Díky redukci parkování na ulici bylo možné věnovat více prostoru pěším a vytvořit ulice, které koncentrují lidské aktivity. Součástí návrhu je i řešení znečištění ovzduší nízko-emisními zóna v obytných částech. Jednotlivé ulice byly rozděleny do typů dle charakteru. Byly stanoveny ulice, které slouží životu v ulicích jako městské třídy, třídy v obytných částech a dále ulice fungující zejména jako propojení. Specifickým typem jsou zklidněné ulice v obytných částech, jenž slouží zejména pobytu na ulici a doprava je zde výrazně potlačena.

systém retenčních prvků

systém cyklostezek

DIPLOMOVÁ PRÁCE OBYTNÁ ULICE - MODELOVÝ OBJEKT BRNĚNSKÁ ČTVRŤ VEVEŘÍ

9


ulice Gorkého - třída v obytné části

ulice Kounicova - hlavní sběrná komunikace

10

ulice Veveří - mětská třída

ulice Smetanova - “zelené“ propojení dvou parků


ulice Mášova - zklidněná ulice v obytné části

11


12


1. MÍSTO V SOUTĚŽI

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

13


předprostor panelového domu, nové náměstí v pozadí

14


B2

B A2

A

Hlavní náměstí před kostelem a základní školou

A2

Obytná ulice směřující k vodě

B

Prostor lineární pěší zony s alejí

B2

Ulice, která se napojuje na péší zonu a směřuje k vodě

C

Sakrální, pevně vymezený, prostor kolem kostela

D

Prostor před bytovým domem, posílený autobusovou zastávkou

E

Edukativní a participační prostor kolem mateřské školy navazující na rekreační plochu u rybníku

F

Park mezi bytovými domy

G

Prostor Fary

D A

C

G E

Architektonická soutěž, návrh oceněný 1. místem spolupráce: Bc. Ján Augustín, Atelier Vltava, Ing. arch. Jan Psota rok: 2014

F

Centrální řešená plocha se stává spojnicí mezi severní a jižní částí města, které sleduje řeku i ve stejné orientaci na světové strany. Jako jedinná důležitá spojenice - hlavní tepna města - se stává severojižní osa spojnicí obytných, průmyslových částí a částí služeb pro obyvatele města. Cílem návrhu je jasně vymezit funkce prostor, jejich uživatele a vytvořit přirozené centrum města. Návrh pracuje s koncentrací funkcí v jižní části řešeného území, kde se nachází škola, školka, kostel, fara a panelový dům. Prostor se nachází také blízko radnice. Do prostoru před školou a kostelem bylo vloženo hlavní náměstí, jehož využití bylo posilněno umístěním autobusové zastávky při jeho okraji. Zastávkou byl také oživen prostor před panelovým domem. Podél západní strany ulice, kde se nachází obchody je vedena pěší promenáda, která vede až na nové náměstí a dotváří prostor centra. Jihovýchodní část řešeného území je pak koncipována jako „zelená“ část centra. Každému typu dopravy - pěší, cyklistická a motorová doprava je vymezena linie po které se může centrem bezpečně pohybovat. Není opomenuto propojení s řekou Lužnicí.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE CENTRA MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ

15


náměstí před školou

rekreační plocha u vody

předprostor panelového domu

16


letecký pohled na centrum města Planá nad Lužnicí

17


18


REPREZENTUJE UNIVERZITU NA BIENÁLE KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY V BARCELONĚ

IDEOVÁ ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ STUDIE ARCHEOLOGICKÉHO PARKU ŘÍMSKÝ VRCH U MUŠOVA

19


pohled z vyhlídkové věže na legii umocňující dojem řádu a moci římské armády

20


centurie

kohorta

legie

Univerzitní projekt v rámci předmětu Workshop (Mendelova univerzita v Brně) spolupráce: Bc. Ján Augustín, Bc. Daniel Lapšanský, Bc. Zuzana Gašparová odborné vedení: prof. Ing. Jiří Damec, CSc., Doc. Dr. Ing. Dana Wilhelmová rok: 2014

Návrh zpřístupňuje lokalitu návštěvníkům formou archeologického parku. Naším cílem je navodit atmosféru starověké římské říše, a to nejen pomocí odhalených vykopávek, ale podobně jako umělecké dílo na návštěvníka působit jednotným dojmem. Jedním ze základů Římské říše byla její vysoce organizovaná armáda. Ne nadarmo praví staré přísloví: „Bez římské armády by nebylo Římské říše.“ Základem návrhu je tedy mobilní „land art“ sestávající z 5760 kopí rozestavěných v areálu, přičemž jejich rozmístění a počet reflektuje římskou legii jako základní složku armády. Kopí mají formu dva metry vysokých ocelových tyčí upevněných na ocelových deskách. Kopí vytvářejí trvalou kulisu celému archeologickému parku, ale zároveň jsou v případě potřeby demontovatelné, přemístitelné a umožňují provádět archeologické vykopávky na kterémkoliv místě v areálu.

IDEOVÁ ARCHITEKTONICKO - URBANISTICKÁ STUDIE ARCHEOLOGICKÉHO PARKU ŘÍMSKÝ VRCH U MUŠOVA

21


vyhlídková věž jako orientační bod

letecký pohled na archeologický park

tématické pavilony „Lázně“ a „Obytná budova“ přivádějící návštěvníky do doby dávno minulé

perspektivní řez pavilonem „Lázně“ s promítáním postav do suchého dýmu a audioprodukcí

22


osvětlení legie ze ssymbolických kopíparkem letecký noční pohled na Římský vrch archeologickým

23


24


3. MÍSTO V SOUTĚŽI, VYBRÁNO PRO REALIZACI

ARCHITEKTONICKY VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ PRAVOBŘEŽNÍHO MEZIMOSTNÍHO PARTERU V PÍSKU

25


axonometrie

26


současný stav

pobytový trávník

tři úrovně komunikací

přístup k vodě pomocí schodů

propojení mětské zeleně s krajinou

možnost budoucí zástavby

Architektonicko-výtvarná soutěž, návrh oceněný 3. místem spolupráce: Bc. Ján Augustín, Ing. arch. Zbyněk Buchta, Ing. arch Jan Psota rok: 2013 Město Písek je jihočeské historické město na řece Otavě. Návrhu řešení se dotýká záměr navrácení zástavby na nábřeží, o kterém se uvažuje, ovšem dosud nebyla stanovena doba zadání ani realizace. Parter mezimostí je silně ovlivněn svou lokací. Nachází se na přímém napojení na historické centrum města Písku, o čemž svědčí zde stojící nejstarší historický Kamenný most. Nábřeží se stává jednou ze spojnic obytných čtvrtí v severní části města s centrem. Jako jediná spojnice je obohacena o fenomén vody, čímž se stává pro pěší atraktivní a díky vyloučení automobilové dopravy potenciálním místem pro nerušené a pohodlné procházení městem. Významnou skutečností týkající se polohy řešeného území, která se překlápí do návrhu jako nosná myšlenka, je jeho propojení s krajinou díky řece Otavě a průchozích tahů podél jejích břehů. Navrhovaný stav mezimostí by se stal zeleným propojením krajiny s Palackého sady a centrem města. Návrh tvoří protiváhu protilehlého nábřeží, s nímž sdílí základní principy, ovšem přikládá důraz zeleným plochám. Zeleň je tvořena jako harmonická pobřežní vegetace, kde stojíme na hranici uzavřeného a otevřeného prostoru. Na jedné straně (k budovám) se ocitáme v komorní partii, kde se střídají stromy s mýtinami, na straně druhé se dáváme všanc otevřenému prostoru nábřeží, kde svítí slunce, fouká vítr a můžeme se dostat do přímého kontaktu s vodou.

ARCHITEKTONICKY VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ PRAVOBŘEŽNÍHO MEZIMOSTNÍHO PARTERU V PÍSKU

27


spodní promenáda u hladiny řeky

horní pormenáda - hlavní pěší tah

pobytový parter horní promenáda - hlavní tah nábřeží z kvetoucích výsadeb skulptura pobytového schodiště spodní promenáda při hladině řeky skulptura pobytového schodiště

28

situace

25 m


pohledna naŘímský nábřežívrch z Kamenného mostu parkem letecký pohled s archeologickým

29


30


PARKOVÉ NÁMĚSTÍ V OBCI ČARADICE, SLOVENSKO

31


parková část pod lípami

32


současný stav

využití orientace rastru

linie místních polí

dva hlavní prostory

propojení prvků mobiliáře čtvercem vycházejícím z rastru

Studie veřejného prostoru spolupráce: Bc. Ján Augustín rok: 2012

umístění v obci

Studie vytvořená na základě plánu obce Čaradice změnit současnou trojúhelníkovou plochu vymezenou ze dvou stran silnicemi na nové veřejné prostranství. Výhodou této plochy je umístění mezi obecním úřadem a obchodem. Je zde velmi hodnotný rastr vzrostlých líp, který předurčil charakter nového náměstí. Je rozděleno na dvě části. První, spíše parková část pod stromy, bude sloužit k odpočinku. V cípu mezi obecním úřadem a obchodem pak vznikne dlážděná plocha určená pro veřejné akce a setkávání. Návrh vychází ze směru, který udává rastr. D lažba odráží tvar vesnických polních lánů, které jsou pro tuto dědinu charakteristické. Náměstí by mělo být spojujícím prvkem občanů vesnice, to se odráží v sedacím mobiliáři. Je umístěný do čtverce, který je znázorněn dlažbou, a svým pogramem je určen pro různé věkové kategorie od dětí po důchodce. Dětem je určena lavička v podobě lodi, mládeži dvě protilehlé lavičky, na jejichž opěradlech se pohodlně sedí, maminkám prostorná lavička usazená kolem stromu, kde si mohou rozložit spoustu věcí, důchodcům jsou určena dvě dřevěná křesla přímo u cesty a pracujícím dělníkům opět lavička kolem stromu, která má ovšem i barový pult, kde se dá pohodlně občerstvit. Kromě autorského mobiliáře budou na náměstí použity i klasické lavičky. Jako dominantní prvek náměstí byl zvolen památný kámen, který v parku již nějakou dobu leží. Nyní bude sochařsky poupraven a umístěn na rozhraní trávníku a dlažby. Hluk z jižní silnice bude odkloněn pomocí keřů. Všechny záhony ctí směr rastru. Budou zde použity kvetoucí keře a trvalky v barevnosti znaku vesnice - bílé, zelené a žluté.

PARKOVÉ NÁMĚSTÍ V OBCI ČARADICE, SLOVENSKO

33


34

zpevněná plocha parkového náměstí s vodním prvkem


keře cesta z betonové dlažby

odpadkový koš vodní prvek dlažba pás dlažby spojující mobiliář trvalkový záhon strom osvěltení lavičky keře

sedací mobiliář cesta z kamenné dlažby

10 m

35


36


ZAHRADNĚ ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH PROSTORŮ, LANŠKROUN

37


38


1

2

2

2

1

3

LA

K RO

UNS

N K Á KO R U A

Univerzitní projekt v rámci předmětu Workshop II (Mendelova univerzita v Brně)

umístění v rámci města

spolupráce: Bc. Ján Augustín, Bc. Iveta Kopřivová, Bc. Lucie Pančíková odborné vedení: Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D. rok: 2014 V rámci předmětu Workshop II byly zpracovány návrhy na obnovu veřejných městských prostorů, které byly vybrány pro účely sochařského festivalu Lanškrounská hlína. Do těchto prostorů mají být umístěna sochařská díla. V návaznosti na tento festival byly vytvořeny návrhy na zkvalitnění daných prostorů. Jedná se o čtyři plochy: kruhový objezd, křižovatka ulic Seifertova a Opletalova, Malé náměstí a prostor křížení ulic Máchova a Hradební. Z toho tři leží na pomyslném kruhu, který symbolizuje „Lanškrounskou korunu“, která bude zdobena uměleckými díly jako je koruna zdobena drahými kameny.

ZAHRADNĚ ARCHITEKTONICKÁ KONCEPCE VYBRANÝCH MĚSTSKÝCH PROSTORŮ, LANŠKROUN

39


40


ZAHRADA RODINNÉHO DOMU, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

41


42


řezopohled A - A‘

léto

podzim A‘

A

5m

situace

Studie zahrady spolupráce: Bc. Ján Augustín, Atelier Vltava rok 2014 jaro

léto

podzim

zima

Zahrada je navržena jako scéna, jež se bude měnit během roku. V každém období bude působit jinak díky proměnám vegetace v čase. Během léta ovládá zahradu vegetace a zelená barva. V zimě, kdy se rostliny „uloží ke spánku“, vystupují červené stěny, jež oživí prostor během chmurného počasí. Prostor zahrady je zároveň propojen s interiérem domu a to díky komponování zajímavých pohledů zejména z terasy a také červené barvě objevující se na stěně v kuchyni.Zahrada je funkčně rozdělena do dvou částí. První, v těsné blízkosti domu je více okrasná. Jedná se o prostor navazující na terasu a končící zároveň se zahradním domkem. Zde jsou navrženy dva záhony a vysazeny okrasné hrušně s úzkou korunou. V druhé části je pak více volného prostoru, jednoduchý záhon okrasných trav a ovocné stromy.

ZAHRADA RODINNÉHO DOMU, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

43


44


ZAHRADA RODINNÉHO DOMU, ZLÍN

45


46


Studie zahrady spolupráce: Ing. Zuzana Mojdlová rok 2013 Zahrada rodinného domu ve Zlíně by se dala charakterizovat slovním spojením „Krajina zahradou“. Dům se vypíná na kopci a je tedy opatřen krásnými výhledy do okolní krajiny a na panorama města. Navzdory tomu, že je zbývající pozemek oproti zastavěné ploše menší, vlastní zahrada se rozléhá do dálky díky propojení s krajinou. Koncept je tedy založen na prolnutí výsadeb s krajinou a pozvolným přechodem do přírody. Pro výsadby jsou voleny organické tvary a druhové složení je též inspirováno přirozenými prosty, z velké části podrosty borových lesů.

ZAHRADA RODINNÉHO DOMU, ZLÍN

47


48


VÝSADBA NA TERASU, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

49


vizualizace

50


+ 2,000

+ 1,000

+- 0,000

schéma uložení latí 3500

+ 2,000

+ 1,000

+- 0,000

řezopohled

schéma uložení latí 7610

Prováděcí dokumentace výsadby na terasu spolupráce: Bc. Ján Augustín, Atelier Vltava rok 2013

Prováděcí dokumentace k předešlé studii výsadby na terasu s jižní expozicí byla vytovřena na základě dohody s klientem. Terasa je navržena jako hnízdo, které poskytne chráněný prostor pro odpočinek. Kolem terasy vznikne plášť z dřevěných latí, kladených nepravidelně, který bude postupně pokrytý zelenou hmotou popínavých rostlin. Směrem k sousedním terasám se plášť zvyšuje, aby vzniklo přirozené oddělení soukromých prostorů. Na čele terasy je plášť snížen, aby byl zachován výhled. Jako nádoby na rostliny budou použity plechové sudy či nádoby na kapalinu, které nejsou tak finančně náročné. Jejich univerzální barva bude překryta nátěrem. Budou použity odstíny šedých barev pro menší květináče a bílá barva pro ty největší, tak aby korespondovaly s již umístěným zahradním nábytkem. V návrhu je použito 25 typů sesazovaných nádob třech velikostí. Rostliny jsou kombinované dle nároků na prostředí. Jsou navrženy nádoby do přistínění, nádoby na slunce a kombinace rostlin snášejících slunce i přistínění. Barevnost kvetení je volena jako žluto oranžová s akcentem červené.

VÝSADBA NA TERASU, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

51


52


ROZHLEDNA ‚POD PLACHTAMI‘

53


00

15

3870

500 600

00 121

00

00

54 500 600

15

70 100

600 1500

135 150

100 1100

180

180

150

600 1500

135 150

1100

180

180

5400

10000

150

106 5

5400

106 5

6000

6000


Vyhlídková věž v parku Pod plachtami

řezopohled

Univerzitní projekt v rámci předmětu Architektura a stavby (Mendelova univerzita v Brně) odborné vedení: Ing. arch. Markéta Krejčí rok 2013

Na sídlišti Kamenný vrch byl zbudován nový park. Je nazván podle staré polní tratě ‚Pod plachtami‘ Park ovšem nevyužívá svého potenciálu a nemá nijak zvláštní charakter. Rozhledna, díky níž by bylo vidět jak na PR Kamenný vrch, tak na údolí Leskavy, dá místu identitu. Vychází z historického názvu tratě ‚PLACHTY‘ a bere na sebe již trochu přenesenou formu připomínající ráhnoví lodi nesoucí lodní plachty. Hlavní kostru rozhledny tvoří ocelové schodišťové vřeteno, na němž jsou uchyceny dvě spirálovité schodnice a dvě vyhlídková patra. Tubus schodiště je obepnut lanovou sítí, která slouží jako zábradlí (šíře ok 120mm). Ta je uchycena na svislých ocelových lanech. Dřevěné terasy jsou položeny na kruhových ocelových konstrukcích, které jsou upevněny k vřetenu a zároveň na něm zavěšeny. Celá váha je tedy přenášena na vřeteno a to je kotveno, kromě svého betonového základu, pomocí ocelových lan do betonových patek. Stupně schodů jsou tvořeny perforovaným plechem s nádechem do modra. Z první terasy jsou spuštěny ‚plachty‘, ze síťoviny, upevněné ke kotvícím lanům.

ROZHLEDNA ‚POD PLACHTAMI‘

55


56


NÁVRH ŘEŠENÍ BRNĚNSKÉHO MĚSTSKÉHO PROSTORU, ULICE OKRUŽNÍ

57


58

současný stav

okružní promenáda lemovaná alejí

nástupní prostor

náměstí

centrální pobytová plocha

sportovní areál

lesopark

hlavní promenáda ‚duhová‘

vymezení poloveřejných prostorů

rozdělení do částí a přiřazení barev

barevné vyznačení příslušných cest

barevné brány do území


brána do území jako orientační bod

ztvárnění stěn panelových domů brněnskými umělci

Univerzitní projekt v rámci předmětu Urbanismus II (Mendelova univerzita v Brně) spolupráce: Bc. Ján Augustín odborné vedení: Ing. arch. Markéta Krejčí rok 2012 Hlavním řešeným problémem území vymezeného ulicí Okružní, tedy brněnským sídlištěm Lesná, je špatná orientace v území a nesounáležitost obyvatel s prostorem. Návrh tyto problémy řeší hierarchizací prostorů, jenž začínají v podobě náměstí u dopravního uzlu Halasovo náměstí, na něž navazuje pobytová část ve středu území, sportovní areál a lesopark. Dále je území rozděleno do více částí, jimž jsou přiděleny barvy. Ty se projevují v orientačních prvcích. Každé území má svou barevnou cestu, barevnou bránu do území a panelové domy, jenž mají v témže odstínu zpracované boční fasády od místních umělců. Všechny cesty se pak spojují v hlavní ‚duhové‘ promenádě, která prochází skrz celým územím. Součástí návrhu je i zpracování poloveřejných prostor před panelovými domy. Tyto prostory vznikají díky odsunutí parkovacích stání do vzdálenosti 50 metrů od domu. Volný prostor je pak využit pro dětská hřiště, komunitní zahrádky a plochy pro pěší.

NÁVRH ŘEŠENÍ BRNĚNSKÉHO MĚSTSKÉHO PROSTORU, ULICE OKRUŽNÍ

59


60


ZAHRADA U MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SPIŠSKÉM HRHOVĚ, SLOVENSKO

61


venkovní učebna

62


venkovní učebna

vizualizace venkovní učebny

vizualizace ohraničení učebny a výukové záhony

Studie a prováděcí dokumentace projektu neziskové organizace SARAHS n. o. spolupráce: Bc. Ján Augustín, Ing. Lýdia Šuslíková, Ján Salanci rok 2012 Naším prvořadým cílem bylo vytvořit příjemný prostor, který bude časem nabírat na kráse. Jelikož se nacházíme v areálu školy, je v centru plochy vytvořena venkovní třída částečně obehnána živými ploty. Tato třída má kruhový půdorys a na ni navazují další prvky umístěné na pomyslných kružnicích. Středová plocha je zvýrazněna čtyřmi pravidelně uspořádanými stromy (lípy) které zároveň poskytují stín. Školní učebnou není jen centrální prostor ale i celá zahrada. Záhony, též tvaru výseče z kružnice, jsou vysázeny buď trvalkovými záhony, drobným ovocem nebo zeleninou a bylinkami. Trvalkové záhony jsou tematicky dělené. Je zde vlhkomilný záhon z místní vegetace, záhony s naší a středomořskou květenou a užitný záhon se zeleninou a léčivými bylinkami. Tři záhony jsou věnovány drobnému a netradičnímu ovoci (angrešt, maliny, černý a červený rybíz, zimolez kamčatský). Plocha částečně zasahuje do svahu v severní části, kde je vzniklý zářez zpevněn suchou zídkou, jež bude žákům představovat rostliny skal a sutí. Vzdělávací funkce plochy není omezena jen na živou část přírody. Na ploše budou také představeny dřeva domácí dendroflóry a typické horniny okolí.

ZAHRADA U MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE SPIŠSKÉM HRHOVĚ, SLOVENSKO

63


64


WELLNESS CENTRUM V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI LESA PANOVEC, NOVA GORICA, SLOVINSKO

65


areál wellness centra s venkovní galerií

66


areál wellness centra

situace

WELLNESS CENTRUM PARK

střešní zahrada

LES

PŘÍRODNÍ KAPLE 100 m

Univerzitní projekt v rámci přemětu Studio I, Landscape Planning, Univerza v Ljubljani odborné vedení: prof. dr. Davorin Gazvoda rok 2012 Návrh wellness centra “Healthy body - healthy soul“ byl vypracován s návazností na komplexní krajinářskou studii změny využití lesa Panovec v těsné blízkosti města Nova Gorica. V ní byl areál současného chátrajícího masokombinátu MIP navržen pro změnu na wellness centrum, které by propojilo současné sportovní centrum s nově zamýšleným hipoterapeutickým centrem. Koncept vychází z přesvědčení, že opravdového odpočinku a pohody může člověk dosánout při propojení tří vrstev - těla, mysli a duše. Program wellness centra tedy nabízí různé aktvity pro relaxaci těla - fitness, saunu, masáže, plavecký bazén a restauraci, ale také uměleckou galerii a kavárnu, které člověku přinesou myšlenkové rozptýlení. Samozřejmě umístění wellness centra téměř do lesa přináší propojení s přírodou. Na trasu velké procházkové promenády je v lese umístěna přírodní kaple tvořená kruhem stromů. Zde, v osamocení, může člověk rozjímat nad dalšími sférami života a věnovat se své duši. Půdorysné rozložení je opět založeno na vrstvení, ovšem tentorkát vychází z růže a jejích okvětních plátků, protože růže mají pro Novou Goricu symbolický význam.

WELLNESS CENTRUM V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI LESA PANOVEC, NOVA GORICA, SLOVINSKO

67


68


7

zunanje športe

kolesarska pot

15 kmetija - hlevi

pešpot učna pot

16 pašniki

trim steza

17 restavracija, galerija

konjeniška pot

18 lokostrelstvo

dostopi

cesta za kočije

Tloris predloga rešitve univerza, fakultete

wellness center

zoološka učna pot študentsko naselje park

center za notranje športe

proga preživetja

taborni prostor, piknik območje

zavarovan gozd

adrenalinski park center za zunanje športe

osrednji del - gozd

botanična učna pot

paintball, airsoft

kmetija hlevi

pašniki

restavracija, galerija lokostrelstvo

0

100

200

300

400

500

1000 m

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo | Studio 1, Msc 1, 2011/2012, mentor: prof. dr. Davorin Gazvoda, asist.: d r. D ušan Stup a Jan Augustin, Petra Grmek, Iveta Horakova, Mateja Lednik, Staša Mestrič

‚Z KOŇSKÉHO HŘBETU‘ - NÁVRH VYUŽITÍ LESA PANOVEC, NOVA GORICA, SLOVINSKO

69


povezave, premik rabe

vzpostavitev sistema dveh krožnih poti

wellness

zoološka pot

konjeniški center

500 m

70


4 Shrbta konjskega hrbta 4 S konjskega Panovec v zavesti Novogoričanov ter tudi prebivalcev širšega območja predstavlja največjo Panovec v zavesti Novogoričanov ter tudi prebivalcev širšega območja predstavlja največjo rekreacijsko površino v neposredni bližini mesta. Prav ta bližina, ki je ena njegovih glavnih rekreacijsko površino v neposredni bližini mesta. Prav ta bližina, ki je ena njegovih glavnih kvalitet, in množica raznolikih okoliških rab, pa hkrati v prostor na marsikaterem mestu kvalitet, in množica raznolikih okoliških rab, pa hkrati v prostor na marsikaterem mestu vnašata nejasnosti rabe in strukture ter posledično tudi mogoče konflikte. Kako to »mestno vnašata nejasnosti rabe in strukture ter posledično tudi mogoče konflikte. Kako to »mestno naravo« razdeliti med njene uporabnike in jo njim prilagoditi, hkrati pa poskrbeti, da bo še naravo« razdeliti med njene uporabnike in jo njim prilagoditi, hkrati pa poskrbeti, davedno bo še ostajala dovolj »naravna«, sta bili glavni vprašanji s katerimi se je ukvarjala naša skupivedno ostajala dovolj »naravna«, sta bili glavni vprašanji s katerimi se je ukvarjala naša na, skupiki se je pri obravnavi območja Panovca osredotočila na njegov vzhodnejši del ob Ajševici. problemi na, ki se je pri obravnavi območja Panovca osredotočila na njegov vzhodnejši del obKot Ajševici. glavna problema v širšem prostoru smo zaznali razdrobljenost mesta Nove Gorice in Kot glavna problema v širšem prostoru smo zaznali razdrobljenost mesta Nove Gorice in njegovo vizualno nepovezanost s Panovcem, ter nedostopnost območja za potencialno rabo njegovo vizualno nepovezanost s Panovcem, ter nedostopnost območja za potencialno rabo – t.j. konjeništvo na jugovzhodu. Zato kot osnovni koncept našega predloga uvaprostora prostora – t.j. konjeništvo na jugovzhodu. Zato kot osnovni koncept našega predlogajamo uva- sistem dveh krožnih poti okoli katerih so nanizane različne rabe, z razdelitvijo celotnega jamo sistem dveh krožnih poti okoli katerih so nanizane različne rabe, z razdelitvijo celotnega območja Panovca na tri dele, ki združujejo podobne rabe (park, narava, šport), pa se izogneobmočja Panovca na tri dele, ki združujejo podobne rabe (park, narava, šport), pa semo izognekonfliktom potencialno nekompatibilnih interesov in rab. mo konfliktom potencialno nekompatibilnih interesov in rab. Najzahodnejši del Panovca do predora je namenjen parku, ki med seboj poveže kulturne Najzahodnejši del Panovca do predora je namenjen parku, ki med seboj poveže kulturne spomenike na območju – torej vilo Rafut s pripadajočim parkom ter Kostanjeviški samostan, spomenike na območju – torej vilo Rafut s pripadajočim parkom ter Kostanjeviški samostan, na severnem vznožju pa predvidevamo območje študentskih domov, ki bi bili prek Kidričeve na severnem vznožju pa predvidevamo območje študentskih domov, ki bi bili prek Kidričeve ceste povezani z območjem fakultet in sedežem univerze severno od Travnika. Z razdelitvijo ceste povezani z območjem fakultet in sedežem univerze severno od Travnika. Z razdelitvijo teh dveh sfer študentskega življenja ter njihovo umestitvijo v neposredno bližino oz. v samo tehPanovec dveh sfer študentskega življenja ter umestitvijo v neposredno bližino oz.Novo vnajvečjo samo v zavesti Novogoričanov ter njihovo tudi prebivalcev širšega območja predstavlja Gorico, bi glavni mestni osi povečali pomen v funkcionalnem in posledično tudi strukrazdrobljenost, nedostopnost za rabo Novo Gorico, bipovršino glavni mestni osi povečali pomen v funkcionalnem posledično tuditurnem struk- vidiku. rekreacijsko v neposredni bližini mesta. Prav ta bližina, in ki je ena njegovih glavnih turnem vidiku. kvalitet, in množica raznolikih okoliških rab, pa hkrati v prostor na marsikaterem mestu Osrednji del v našem predlogu namenjamo naravi, opaznejše človekove rabe pa so tu Osrednji delnejasnosti v našem predlogu namenjamo naravi, opaznejše človekove rabe Kako pa soto tu vnašata rabe in strukture ter posledično tudi mogoče konflikte. »mestno zvrščene le na robnih območjih. Na jugu tako ohranjamo obstoječo botanično učno pot, zvrščene le razdeliti na robnihmed območjih. Na jugu tako obstoječo botanično učno pot, naravo« njene uporabnike in ohranjamo jo njim prilagoditi, hkrati pa poskrbeti, da bo šepa na severu kot njeno zrcalno sliko v prostor umeščamo zoološko učno pot, speljamedtem medtem na severu kot»naravna«, njeno zrcalno slikoglavni v prostor umeščamo zoološko učno pot, speljavednopa ostajala dovolj sta bili vprašanji s katerimi se je ukvarjala naša no po skupimokriščnem območju Pikoluta, saj menimo, da se skrb za naravo in njeno ohranjanje no na, po mokriščnem območjuobmočja Pikoluta,Panovca saj menimo, da se skrb naravo in njeno ohranjanje problemi ki se je pri obravnavi osredotočila naza njegov vzhodnejši del začne ob Ajševici. prav pri njenem poznavanju. Zato v osrednjem območju še vnaprej predvidevamo začne priproblema njenem poznavanju. Zato v osrednjem še vnaprej predvidevamo Kotprav glavna v širšem prostoru smo zaznaliobmočju razdrobljenost mesta Nove Gorice sedežintabornikov, ki kot organizacija živijo z naravo, poleg tega se na območju strelišča s sedež tabornikov, ki kot organizacijas Panovcem, živijo z naravo, poleg tega se na območju strelišča s rabostrelišča v športni kompleks ob Magmi X pojavi območje primerno za taborniške njegovo vizualno nepovezanost ter nedostopnost območja za potencialno premikom strukturni koncept premikom v športni kompleks ob Magmi pojavi območje primerno taborniške prostorastrelišča – t.j. konjeništvo na jugovzhodu. Zato Xkot osnovni koncept našegaza predloga uva- ki zahtevajo več odprtega prostora. aktivnosti, aktivnosti, ki zahtevajo več odprtega prostora. jamo sistem dveh krožnih poti okoli katerih so nanizane različne rabe, z razdelitvijo Kotcelotnega že prej omenjeno strelišče preselimo na območje Magme X, kjer že sedaj poteka konKotobmočja že prej omenjeno strelišče preselimo na območje Magme X, kjer že sedaj poteka konPanovca na tri dele, ki združujejo podobne rabe (park, narava, šport), pacentracija se izogne-različnih športnih rab, zato v svojem predlogu tu predvidevamo športni center centracija različnihpotencialno športnih rab, zato v svojem predlogu športni center mo konfliktom nekompatibilnih interesovtu inpredvidevamo rab. namenjen notranjim športom (fitness, bowling, ipd.). Ta predstavlja le del športnih rab, ki namenjen notranjim (fitness, bowling, ipd.). Taparku, predstavlja del športnih rab, ki Najzahodnejši del športom Panovca do predora je namenjen ki medleseboj poveže kulturne jih predvidevamo za vzhodni del Panovca v katerega umeščamo športne in rekreativne rabe jih spomenike predvidevamo za vzhodni del Panovca v katerega umeščamo športne in rekreativne rabe med območje Mebla in vojašnice na Ajševici, kjer predvidevamo vzpostavitev cenna območju – torej vilo Rafut s pripadajočim parkom ter Kostanjeviški samostan, razpete razpete med območje Mebla in vojašnice na Ajševici,študentskih kjer predvidevamo cenna severnem vznožju pa predvidevamo območje domov, kivzpostavitev bi bili prektraKidričeve za zunanje športe, kot so konjeništvo, plezanje in za območje vzhodno od Panovca že tra ceste za zunanje športe, kot so konjeništvo, za območje vzhodno od Panovca že značilno jadralno padalstvo. Med tema centroma so razvrščene različne športne rabe, povezani z območjem fakultet in plezanje sedežeminuniverze severno od Travnika. Z razdelitvijo sedaj sedaj jadralno padalstvo. Med ter tema centroma so razvrščene različnebližino športne rabe, tehznačilno dveh sfer študentskega življenja njihovo umestitvijo v neposredno oz.prehajajo v samo od tistih, ki se bolj navezujejo na športni center na območju Mebla do poligona ki razdrobljenost, nedostopnost za rabo ki prehajajo od tistih, ki semestni bolj navezujejo na pomen športni vcenter na območju Mebla do poligona Novo Gorico, bi glavni osi povečali funkcionalnem in posledično tudi struk- in airsoft ter adrenalinskega parka, ki sta tako po aktivnostih za paintball kot tudi po lokaciji sistem dveh krožnih poti za paintball in airsoft ter adrenalinskega parka, ki sta tako po aktivnostih kot tudi pobližje lokaciji turnem vidiku. novemu športnemu centru na Ajševici. Raznolik spekter športnih aktivnosti pa na jugu bližje novemu centru na Ajševici. Raznolik spekter športnih aktivnosti paso na jugu Osrednji delšportnemu v našem predlogu namenjamo naravi, opaznejše človekove rabe pa tu zaključuje še razširjeno območje lokostrelskega strelišča ter vzpostavitev wellness centra na zaključuje lokostrelskega ter vzpostavitev wellnessučno centra na nekdanje tovarne MIP. zvrščenešelerazširjeno na robnihobmočje območjih. Na jugu takostrelišča ohranjamo obstoječo botanično pot, območju območju nekdanje tovarne medtem pa na severu kotMIP. njeno zrcalno sliko v prostor umeščamo zoološko učno pot, speljano po mokriščnem območju Pikoluta, saj menimo, da se skrb za naravo in njeno ohranjanje začne prav pri njenem poznavanju. Zato v osrednjem območju še vnaprej predvidevamo sedež tabornikov, ki kot organizacija živijo z naravo, poleg tega se na območju strelišča s strukturni koncept premikom strelišča v športni kompleks ob Magmi X pojavi območje primerno za taborniške aktivnosti, ki zahtevajo več odprtega prostora. Kot že prej omenjeno strelišče preselimo na območje Magme X, kjer že sedaj poteka koncentracija različnih športnih rab, zato v svojem predlogu tu predvidevamo športni center 1 1 univerza, fakultete namenjen notranjim športom (fitness, bowling, ipd.). Ta predstavlja le del športnih rab, ki 1 jih predvidevamo za vzhodni del Panovca v katerega umeščamo športne in rekreativne rabe 2 študentsko naselje razpete med območje Mebla in vojašnice na Ajševici, kjer predvidevamo vzpostavitev cen3 park tra za zunanje športe, kot so konjeništvo, plezanje in za območje vzhodno od Panovca že 4 zoološka učna pot sedaj značilno jadralno padalstvo. Med tema centroma so razvrščene različne športne rabe, 5 taborni prostor, ki prehajajo od tistih, ki se bolj navezujejo na športni center na območju Mebla do poligona piknik območje sistem dveh krožnih poti za paintball in airsoft ter adrenalinskega parka, ki sta tako po aktivnostih kot tudi po lokaciji 9 6 osrednji del - gozd bližje novemu športnemu centru na Ajševici. Raznolik spekter športnih aktivnosti pa na jugu 9 10 13 zaključuje še razširjeno območje lokostrelskega strelišča ter vzpostavitev wellness na 7 botanična učna pot 8 10centra13 4 8 območju nekdanje tovarne MIP. 8 center za

funkční schéma návrhu využití kopce Panovec

Delavnica: Ureditev območja Panovca pri Novi Gorici

1 2

1

problemi ideja

4 S konjskega hrbta

propojení celého kopce razdrobljenost, nedostopnost za rabo povezave, premik rabe

1 3

500 m

4

2

Coning

2

12

11

5 14 Univerzitní projekt v rámci přemětu Studio I, Landscape Planning, Univerza v Ljubljani 3

odborné vedení: prof. dr. Davorin Gazvoda

16

6

spolupráce: Bc. Ján Augustín, Petra Grmek, Staša Mestrič

153

5

14

7

18

11 proga preživetja

13 paintball, airsoft 1 univerza, fakultete

17

rok 2011 9

10

13

povezave, premik sistem dveh krožnih potirabe hipostezka a vyjížďková trasa v kočáru park - narava - šport

15

14 center za 2 študentsko naselje zunanje športe 3 park 15 kmetija - hlevi 4 zoološka učna pot 16 pašniki 5 taborni prostor, 17 restavracija, piknik območje galerija 6 osrednji del - gozd 18 lokostrelstvo 7 botanična učna pot

funkcionalni koncept

1 univerza, fakultete 2 študentsko naselje 3 park

park příroda sport

4 zoološka učna pot 5 taborni prostor, piknik območje

park - narava - šport

6 osrednji del - gozd 7 botanična učna pot 8 center za notranje športe 9 wellness center

Prometno-funkcionalni diagram

9 wellness center 10 zavarovan gozd

12

11

notranje športe

10 zavarovan gozd

16

6

11 proga preživetja

12 adrenalinski park

12 adrenalinski park

1

2 3 4

ideja

strukturni koncept funkcionalni koncept

Prometno-fun 3 4 Prometno-funkcionalni diagram město

Coning

Coning

7

13 paintball, airsoft

18

17

kolesarska pot pešpot učna pot trim steza konjeniška pot cesta za kočije

14 center za zunanje športe 15 kmetija - hlevi 16 pašniki

kolesarska pot pešpot učna pot trim steza

17 restavracija, galerija

konjeniška pot

18 lokostrelstvo

dostopi

cesta za kočije

dostopi

8 Panovec - les na kopci je primárním přírodním rekreačním4 prostorem pro obyvatele města Nová Gorica. Zároveň je útočištěm chráněných živočichů. Tato studie 12 11 2 15 5 14 se snaží přinést nové rekreační aktivity na okraj lesa 3 a střed ponechat přírodním procesům. Na město Nova Gorica navazuje nový park a východní část se stává sportov16 6 ním centrem, přičemž střed je využívám pouze z edukačního hlediska. Společné téma pro celý Panovec jsou koně, jejichž chov je typický pro obyvatele přilehlé vesnice. V nepříliš využívané vojenské základně je navrženo hipoterapeutické centrum a 17kolem něj pastviny. Trasy pro vyjížďky na koních i v povozu propojují jednotlivé aktivity v 18 7 celém Panovci. univerza, 8 center za notranje športe

Tloris predloga rešitve Tloris predloga rešitve 9 wellness center

10 zavarovan gozd

11 proga preživetja

12 adrenalinski park 13 paintball, airsoft

14 center za zunanje športe

kolesarska pot

15 kmetija - hlevi

univerza, fakultete

4

16 pašniki

pešpot

fakultete

učna pot

‚Z KOŇSKÉHO HŘBETU‘ - NÁVRH VYUŽITÍ LESA PANOVEC, NOVA GORICA, SLOVINSKO 17 restavracija, galerija

18 lokostrelstvo

trim steza

konjeniška pot cesta za kočije dostopi

71


72


Projekt pro usnadnění výuky malých dětí spolupráce: Adam Florián rok 2014

Projekt vznikl za účelem usnadnění výuky dětí pomocí trojrozměrných předmětů. První příběhová krabice vznikla na základě inspirace již osvědčených pomůcek pro děti. Jedná se o trojrozměrné ztvárnění biblického příběhu, který si děti po předvedení lektorem mohou posléze zahrát samy s figurkami z krabice. Děti se již ve fázi výroby mohou procesu účastnit, což jim pomůže chovat se posléze k pomůckám ohleduplně. První krabice je součástí cyklu více příběhů, které se stanou pomůckou pro vysvětlení základních pravd objevujících se v Bibli dětem předškolního věku.

VÝUKOVÁ POMŮCKA PRO DĚTI - PŘÍBĚHOVÁ KRABICE - „O ZTRACENÉ OVEČCE“

73


74


Univerzitní projekt v rámci přemětu Audivizuální percepce krajiny, Mendelova univerzita v Brně spolupráce: Bc. Ján Augustín, Bc. Zuzana Gašparová odborné vedení: Ing. Barbora Matáková, Ing. Jiří Dohnal, Ivo Brachtl rok 2012 Film Osa reflektuje místo svého vzniku. Byl natočen v barokním areálu Kuks. Který se rozprostírá na dvou protilehlých březích řeky Labe. Kolmice, která přetíná řeku a vede návštěvníka příběhem života se stala předmětem natáčení. První břeh byl symbolem radosti a života, rozprostíraly se zde lázně, kdežto protilehlý břeh vede návštěvníka k pohledu na smrt. Vyvrcholením osy je pak Hospital Kuks. Film upozorňuje na známé sousloví Memento Mori, které je zde přímo vetknuto do krajiny a ukazuje obě strany života - začátek i konec.

KRÁTKÝ FILM - OSA

75

Portfolio horakova 2014  

Portfolio - work of Iveta Horáková