Page 1

N Y

H I - R E L I A B I L I T Y

I S

P O S S I B L E


J E G

E R

T R A K K E R ,

O G

J E G

G


Ø R

A L T

A R B E J D E

M U L I G T .


J E G

E R

O G

T R A K K E R , J E G

A L T

G Ø R

A R B E J D E

M U L I G T Va nskelig opg ave? Den kla rer vi. Uover stigelig hindr ing? Den klarer vi. Uover vindelig grænse? Den klarer vi. Den klarer vi med den NYE TRAKKER, Ivecos køretøj til stenbr ud og entreprenøropgaver, som omdefinerer betydningen af umuligt og sætter d ig i stand til at arbejde i vanskeligt og bakket ter ræn og et konstant og stresset arbejdspres. Med NY TRAKKER følger Cur sor-motorer nes gar anti for maksimal effekt og holdbarhed. Den tilbyder høj livskvalitet i lastbilen med tre ka binemodeller. Og den øger din produktivitet ud over alle grænser, samtidig med at den reducerer de sa mlede ejerska bsomkostninger (TCO) og reducerer dr iftsomkostninger ne .

Endvidere

er

hele

ser ien

forberedt

til enhver opgave . Det er derfor, den klarer alle opgaver : NY TRAKKER er altid par at til at gøre problemer til løsninger. Køretøjets robusthed, driftssikkerhed og generelle ydelse er så enestående , at den blev udvalgt til den udfordr ing, det er at star te i Da ka r R allyet 2012. Og den skuffede ikke: Iveco fik tre køretøjer bla ndt de seks bedste, hvilket endnu en gang viser, at den nye TRAKKER br inger selv de vanskeligste sejre inden for rækkevidde , både i ter rænet og på vejen. Fr a verdens hårdeste motor løb til udfordr inger ne i hverdagens arbejde .

4


N Y

5


J E G

E R

T R A K K E R ,

O G

J E G

E R


R

H O L D B A R .

L I G E S O M

S T E N .


H I - R E L I A B I L I T Y Sten er immune over for tidens tand. De kan ikke ødelægges, og de kan modstå vejr og naturfænomener. NY TRAKKER arbejder hver dag med sten, så dens design er præget af sten. Robusthed, driftssikkerhed

og

ef fektivitet,

kombineret

med

teknologien i dens motorer, komponenter og enheder gør Ivecos lastbil til stenbr ud og entreprenør arbejde umulig at standse og i sta nd til at kla re selv de va nskeligste udfordringer. Når du står over for vanskelige opgaver, bar ske vilkår og strenge miljøer er det af afgøre nde betydning, at du ved, at du kan stole på et køretøj, der altid er dr iftssikker t og produktivt, 365 dage om året. ROBUSTHED Robusthed er en af de kvaliteter, der hjælper NY TRAKKER med at gøre det umulige muligt. Alle komponenter, b e g y n d e n d e m e d ra m m e n a f h ø j s t y rke s t å l , gar anterer holdbarhed: NY TRAKKER er vir kelig en la ngsigtet investering . DRIFTSSIKKERHED Du har br ug for et køretøj, der er 100 % pålideligt, til at r ydde forhindr inger ne på arbejdet af vejen. Nye ingeniør mæssige og teknologiske løsninger gør NY TRAKKER til den ideelle arbejdskammer at ved enhver opgave , umulig eller ej. EFFEKTIVITET Et arbejdskøretøj, der konstant bliver sat på de hårdeste prøver, som den nye TRAKKER, skal være effektivt. NY TRAKKER tilbyder klassens bedste produktivitet samt motorer og mekanik, der med lethed klarer ekstreme betingelser. Så det er bare på arbejde 365 dage om året, for at presse endnu mere værdi ud af din tid.

8


H I - R E L I A B I L I T Y MANUEL GEARKASSE Gear kasser ne på NY TRAKKER handler om er gonomi og ydelse . Den manuelle gear kasse kan fås i var ianter med 9 eller 16 tr in. Den innovative ZF Ecosplit 4 med 16 gea rtrin er udstyret med et servoskifte system, der giver sikrere , mere komfor tabel kør sel, takket være hur tigere og mere præcise gear skift. EUROTRONIC AUTOMATISERET TRANSMISSION Foruden manuelle gearkasser har NY TR AKKER alle de teknologiske fordele ved a utomatiserede Eurotronic gea rkasser, der øger førerens komfor t med det r atstammemonterede skiftegreb. Det giver mulighed for fuldautomatisk eller halvautomatisk indstilling: Du vælger, hvad der er bedst i den situation, du befinder dig i. Med Eurotronic kører motorer ne altid i det mest brændstoføkonomiske område , hvilket gør køretøjet lettere og sikrere at køre . Dekompressionsmotorbremsen på Cur sor-motorer ne , kombineret med funktionen af turboen med va ria bel geometri eller wasteg ateturboen, afhængigt af den valgte motor, sætter dig i stand til at sænke hastigheden på køretøjet med mindre anvendelse af dr iftsbre msen og der af følgende mindre slitage på bremser nes sliddele , således at vedligeholdelsesinter valler ne for længes.

Køretøjer

uden

firehjulstræk

har

skivebremser

for an, der styres elektronisk med ABS- og EBL-systemer (til optimer ing af bremsekr aften afhængigt af lasten), og ASR (antislipreguler ingen) som ekstr audstyr. Affjedr ingssystemer ne er også meget robuste , og de fås i flere typer : meka nisk

med

pa ra ble

eller

halvelliptiske

bladfjedre eller lufta f fjedring, der giver øget komfor t på modeller med 3 og 4 aksler. ROBUSTE RAMMER Rammer ne på NY TRAKKER er lavet af højstyr kestål, der kan fås i to tykkelser : 7,7 mm til anvendelser, hvor egenvægt pr ior iteres, og 10 mm til det tungeste arbejde .

10


H I - D E S I G N . JEG

ER

TRAKKER,

OG

JEG

HAR

ET

STÆRKT

DESIGN . Avanceret stil, en kar akter istisk for m, et robust og pålideligt udseende . Med NY TRAKKER er et godt udseende en del af pakken, men udseendet er ikke blot overflade , for for men følger altid funktionen. Fronten er for synet med en ny, centr al køler gr ill og en nydesi gnet kofanger, store lygtehuse med for lygtebeskyttelse og god plads til kundens navn på i det mest synlige sted lige under for r uden. Sidespejlene i begge sider, kombineret med cyklistspejl og frontspejlene for an, sikrer det optimale udsyn, selv under de mest ekstreme manøvrer. De indbyggede tågelygter, der er ekstr audstyr, betyder, at du kan for tsætte med at arbejde , selv i ekstremt vejr : Når det er dit arbejde at klare det umulige , betyder bedre udsyn øget sikkerhed. Og for at du med fuld tillid kan klare det mest ujævne ter ræn kan den nye TRAKKER udstyres med et kølerskjold. Et tr in for neden på kofangeren og to gr ibehåndtag integreret i køler gr illen gør det let at rengøre for r uden.

12


J E G

E R

T R A K K E R ,

O G

K O M F O R


T

E R

E N

A F

M I N E

S T Æ R K E

S I D E R .


H I - C O M F O R t

&

ergonomics

Entreprenør arbejde kræver meget af dig og dit køretøj, men den opgr aderede komfort i NY TRAKKER vil holde dig gående time efter time . Det effektive klimaanlæg og kabinens lyddæmpning sikrer en høj livskvalitet i førerhuset, selv under de vanskeligste forhold. NY TRAKKER kan fås med tre førerhusmodeller: dagførerhus (HI-LAND) med standardtag og førerhus til over natning (HITRACK ) med lavt elle r højt tag. Selv modellen med dagførerhus giver masser af plads bag ved fører sædet. Alle førerhuse er udstyret med funktionelle og er gonomiske nye instrumentpa neler, der er udfør t i før steklasses, ikke-reflekterende mater ialer, der er bløde at røre ved. Betjeningsknapper og -greb er blevet flyttet omkr ing på instr umentbrættet og det centr ale område for at gøre dem umiddelbar t synlige og lette at nå uden at læne sig frem i sædet. Det nye gulv er dækket af slidstær kt mater iale , der er let at gøre rent. Indretningen af førerhusene er særdeles pr aktisk: O ve r fo r r u d e n e r d e r m a s s e r a f opbevar ingsplads, og i dørene finder du yder ligere r um. For at gøre livet i lastbilen endnu lettere kan NY TRAKKER udstyres med IVECONNECT, det eksklusive , revolutionerende system

til

simpel,

integreret

styr ing

af

meddelelser,

underholdning, navigation, systemer til hjælp for chaufføren og servicef unktioner for vognpa rkadministrationen. Der er god plads til det hele , som f.eks. det nye rat, det nye betræk sa mt den nye komforta ble køje, så du føler dig hjemme , uanset hvor du er, for slet ikke at nævne opbevar ingskonsollen i midten og den ekstr a plads bag fører sædet til knager ne til chaufførens tøj.

16


H I - efficiency JEG ER TRAKKER, OG JEG ER GOD TIL ØKONOMI. NY TRAKKER stiler efter at være uovervindelig og kla re enhver opg ave uden beg rænsninger. Det er derfor, den aktivt opfylder sin pligt over for miljøet. Takket være den ener gi og de ressourcer, Iveco anvender på at for ske i og anvende nye teknologier tilbyder NY TRAKKER innovative

løsninger, der

reducerer

brændstofforbr uget

og

indvir kningen på miljøet: Det er gr unden til, at alle Cursormotorerne er EEV-godkendte og endnu mere effektive og miljøvenlige end nor male Euro 5-enheder. NY TRAKKER anvender SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction) til efterbehandling af udstødningsgasser. Selective Catalytic Reduction indebærer, at der anvendes en højeffektiv motor, en lydpotte med en indbygget katalysator i stedet for en konventionel lydpotte og en sær lig beholder til AdBlue , som indsprøjtes oven for katalysatoren med et elektronisk doser ingssystem. SCR-teknologi er beregnet til at holde hele køretøjets levetid. Det reducerer emissionerne , kræver minimal vedligeholdelse og er med til at øge dit køretøjs produktivitet. Kor t sagt, du får fær re emissioner og et lavere brændstofforbr ug. Systemet leverer mere effekt og moment med samme slagvolumen. Det betyder lavere vægt, lavere brændstofforbr ug på gr und af øget indsprøjtningstr yk, lavere ener giforbr ug til var meudledning, fær re olieskift og længere vedligeholdelsesinter valler.

18


hi - performance CURSOR 8 330 hk (243 kW)

CURSOR 8 310 hk (228 kW)

CURSOR 8 360 hk (265 kW)

1500

100

1000

50

500

50

500

50

500

kW

Nm

kW

Nm

kW

Nm

o/m

o/m

CURSOR 13 450 hk (332 kW)

CURSOR 13 410 hk (302 kW)

2400

150

1000

2200

1500

100

2000

150

1000

1800

1500

100

1600

150

1400

2000

1200

200

800

2000

1000

200

600

2000

2400

200

2200

2500

2000

250

1800

2500

1600

250

1400

2500

1200

250

800

3000

1000

3500

300

600

350

3000

2400

3500

300

2200

350

3000

2000

3500

300

1800

350

1600

4000

1400

400

1200

4000

800

400

1000

4000

600

400

o/m

CURSOR 13 500 hk (368 kW)

1000

100

1000

100

1000

50

500

50

500

50

500

kW

Nm

kW

Nm

kW

Nm

20

o/m

o/m

2400

100

2200

1500

2000

2000

150

1800

200

1500

1600

2000

150

1400

200

1500

1200

2000

150

1000

200

800

2500

600

250

2400

2500

2200

250

2000

2500

1800

250

1600

3000

1400

300

1200

3000

1000

300

800

3000

600

300

2400

3500

2200

350

2000

350

1800

350

1600

4000

1400

400

3500

1200

4000

1000

400

3500

800

4000

600

400

o/m


JEG ER TRAKKER, OG MIT HJERTE HOLDER ALDRIG OP MED AT SLÅ. For at sikre en fremra gende ydelse , lave driftsomkostninger og f a ntastisk førerkomfort kan NY TRAKKER fås med en 8- eller 13-liter s motor med fr a 310 til 500 hk i Norden er mindste motor 330 hk. Cursor 8 kan fås i en model med 360 hk med turbo med var iabel geometr i og har en slagvolumen på 7.790 cm 3 og en 6-cylindret rækkemotor, der opfylder Euro 5-nor mer ne . Cursor 13 er ideel til mere krævende anvendelsesfor mål, i vanskeligere miljøer og under de hårdeste betingelser. Kan fås i modeller med 450 og 500 hk med stor t omdrejningsmoment ved lave motorhastigheder takket være turboen med var iabel geometr i. På ver sioner med 410 hk med wastegateturbosystem øges momentet for at give bedre acceler ation inden for et gearområde og forbedre køreegenskaber ne . Med en slagvolumen på 12.880 cm 3 og en 6-cylindret rækkemotor opfylder Cur sor 13 også EEV-emissionsnor mer ne . Den 6-cylindrede rækkemotor med over liggende knastaksel og takthjul bagest udvikler mindre støj og færre vibrationer, sa mtidig med at den sikrer hurtig reaktion i enhver situation, med åbenlyse fordele for komfor ten og motorens levetid. Alle detaljer i Cur sor-motorer ne er konstr ueret med henblik på at sikre maksimal effektivitet: stempelhoveder af aluminium letter var mespredningen, cylinderfor inger med lav overflader uhed og konfigur ationen af stempelr ingene minimerer fr iktionen, og de fire ventiler pr. cylinder maksimerer effektiviteten af luftstrømmen og uddr ivningen af udstødningsgassen. Den NYE TRAKKER er også udstyret med en revolutionerende tredjegenerations INTARDER, der yder ligere reducerer br ugen af dr iftsbremser ne . På den måde flytter NY TRAKKER grænser ne for det mulige og sikrer en uover tr uffen sikkerhed og pålidelighed. EFFEKT Motor CURSOR 8

CURSOR 13

Slagvolumen

7790 cm3

12880 cm

3

Turbo WG

MOMENT

HK

o/min

Nm

o/min

310 (228)

2400

1300

1200/1675

WG

330 (243)

2400

1400

1080/1655

VGT

360 (265)

2400

1500

1125/1685

WG

410 (302)

1900

2100

1000/1435

VGT

450 (332)

1900

2200

1000/1435

VGT

500 (368)

1900

2300

1000/1525


J E G

E R

T R A K K E R ,

O G

J E G

V I


L

G Ø R E

A L T ,

H V A D

D U

Ø N S K E R .


hi - versatility MOTOR MODEL

EFFEKT (HK)

Kabine og chassis Bruttovægt (ton) 19 4x2 Traktor Bruttovægt (ton) 40

Kabine og chassis Bruttovægt (ton) fra 26 til 38 6x4 Traktor Bruttovægt (ton) fra 44 til 72

8x4

Førerhus og chassis Bruttovægt (ton) fra 34 til 41

Førerhus og chassis Bruttovægt (ton) 19 4x4

CYLINDERE SLAGVOLUMEN

TRANSMISSION MANUEL

AUTOMATISK

AKSEL BREMSER

DRIVAKSEL BREMSER

310

6 l - 7,8 l

9S 1310TO

-

-

-

5886 - skive

-

330

6 l - 7,8 l

9S 1310TO

16S 1620TD

-

-

5886 - skive

-

360

6 l - 7,8 l

16S 1620TD

-

-

-

5886 - skive

-

410

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

-

-

5886 - skive

-

450

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

-

-

5886 - skive

-

360

6 l - 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - skive

-

410

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

-

16AS 2630TO

5886 - skive

-

450

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

-

16AS 2630TO

5886 - skive

-

500

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

-

16AS 2630TO

5886 - skive

-

330

6 l - 7,8 l

9S 1310TO

16S 1620TD

12AS 1420TD

-

5886 - skive

-

360

6 l - 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - skive

-

410

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

450

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

500

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

410

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

450

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

500

6 l - 7,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

360

6 l - 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

(1° og 2°) 5886 - skive

-

410

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1° og 2°) 5886 - skive

-

450

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1° og 2°) 5886 - skive

-

500

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

(1° og 2°) 5886 - skive

-

310

6 l - 7,8 l

9S 1310TO

-

-

-

-

5985 - duo duplex

330

6 l - 7,8 l

9S 1310TO

16S 1620TD

12AS 1420TD

-

-

5985 - duo duplex

360

6 l - 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

-

5985 - duo duplex

410

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

450

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

410

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

450

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

360

6 l - 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

-

5985 - duo duplex

410

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

450

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

410

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

450

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

450

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

-

5985 - duo duplex

Traktor Bruttovægt (ton) 40

Førerhus og chassis Bruttovægt (ton) fra 26 til 38 6x6 Traktor Bruttovægt (ton) 72

8x8

6x4

8x4

* Kun til 260 T 24

Førerhus og chassis Bruttovægt (ton) 41

Bruttovægt (ton) fra 26 til 38

Bruttovægt (ton) fra 34 til 41

330

6 l - 7,8 l

9S 1310TO

-

12AS 1420TD

-

5886 - skive

-

360

6 l - 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - skive

-

410

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

450

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

360

6 l - 7,8 l

16S 1620TD

-

12AS 1930TD

-

5886 - skive

-

410

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

450

6 l - 12,8 l

16S 2220TO

-

12AS 2330TD

16AS 2630TO

5886 - skive

-

NB! 310 hk markedsføres ikke i Norden


JEG ER TRAKKER, OG JE G VIL GØRE ALT, HVAD DU ØNSKER. Kort kabine (HI-LAND) TANDEM BAG AKSELBREMSER

Lang kabine (HI-TRACK) HJULAFSTAND (mm)

3200

3500

451391 - duo duplex

-

-

3800

4200

4250

-

4500

4750

-

4800

5020

-

5100

5820

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452146 - duo duplex

-

-

-

-

452146 - duo duplex

-

-

-

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

452191 - duo duplex

-

-

*

*

-

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452191 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452146 - duo duplex MT23-155 skive 452146 - duo duplex MT23-155 skive 452146 - duo duplex MT23-155 skive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

451391 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

-

-

-

-

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

452191 - duo duplex 453291 - duo duplex

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

453291 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53291 - duo duplex MT23-155 skive 53291 - duo duplex MT23-155 skive

53291 - duo duplex MT23-155 skive

-

-

-

-

-

-

-

-

452146 - duo duplex MT23-155 skive

-

-

-

-

-

-

-

-

53291 - duo duplex 452146 - duo duplex

-

-

-

-

-

-

-

-


H I - S E R V I C E S Med NY TRAKKER tilbyder IVECO en række ser viceydelser, der reducerer de sa mlede ejerska bsomkostninger (TCO) betydeligt, øger produktiviteten og sikrer maksimal rådighedstid for din vognpar k. De meget konkur rencedygtige ser viceydelser inden for finansier ing og assistance gør IVECO til den ideelle for retningspar tner. ELEMENTS Assista nce skræddersyet til enhver opg ave . IVECO udarbejdede ELEMENTS med ét mål for øje: at give alle kunder en ser vice , der er skrædder syet til deres behov. Et stor t udvalg af skrædder syede ser viceplaner, der er beregnet til at holde køretøjet i perfekt stand hele tiden. ELEMENTS giver specialiserede , før steklasses ser viceydelser, der vil reducere dr iftsomkostninger ne for din nye TRAKKER, for længe dens levetid og øge gensalgsværdien. IVECO CAPITAL IVECO

C APITAL,

IVECO-gr uppens

inter ne

afdeling

for

finansielle ydelser, tilbyder målrettede løsninger til køb, leje og leasing a f enhver type køretøj, nyt eller br ugt (her under konver ter ing). IVECO C APITAL hjælper dig med at vælge det finansier ingsprodukt, der passer til de økonomiske , skattemæssige og for retningsmæssige behov i din vir ksomhed. Finansier ing kan kombineres med vedligeholdelsesog repar ationskontr akter og for sikr ingsydelser af for skellig slags (ansvar sfor sikr ing, for sikr ing mod br and og tyver i, kombineret ansvar s- og kaskofor sikr ing, kollision, kreditbeskyttelse). IVECO CAPITAL-serviceydelser ka n f ås hos alle IVECOforha ndlere . 24-TIMERS ASSISTANCE Ét telefonopkald, og du ka n a rbejde igen. IVECOS KUNDECENTER er til rådighed 24/7. 80 medarbejdere , der taler 10 for skellige sprog, er på standby klar til at sætte det nær meste IVECO-ser vicecenter på sagen og hjælpe kunden, indtil dit køretøj igen er tilbage på vejen. Takket være IVECONNECT er adgangen til ser vice øjeblikkelig: klik blot på den indbyggede berør ingsskær m for at give IVECO CUSTOMER CENTER de oplysninger, de skal br uge for at handle .

26


SPECIALISEREDE TEKNIKERE Et

omf attende ,

professionelt

netværk

giver

et

konsta nt ef fektivt køretøj. IVECO-vær ksteder giver samme kvalitet som producenten, kombineret med færdigheder ne hos teknikere , der kender dit køretøj som ingen anden. Specialiseret diagnosticer ings- og repar ationsudstyr som f.eks. E.A.S Y. og dets tilbehør Easy Scope og Easy Skite sikrer hur tighed og effektivitet selv over længere afstande (teleser vice). ORIGIN 100% IVECO NY TRAKKERs langsigtede præstationer sikres gennem br ug af ORIGIN 100% IVECO or iginale reser vedele , som er fr ugten af et omhyggeligt udvalg af mater ialer og lever andører og sær lig indgående produktafprøvning. IVECO ved, hvor meget tid betyder for dig . Derfor har vir ksomheden et topmoder ne system til fremskaffelse og distr ibution af reser vedele , der sikrer lever ing af den del, du ønsker, inden for 24 timer, i hele verden, dag og nat, 365 dage om året. Med Iveco Shop-tilbehør sser ien kan du per sonalisere din NY TRAKKER, så den bliver helt unik med hensyn til sikkerhed, pr aktisk indretning og komfor t.


N Y

JEG ER T RAK K ER , JEG ER HOLDBA R. L IG ESO M ST E N . • R  o bus t: r amme i flek s i be l t hø js tyr ke s tål • D r ifts s ikke r : manuell e og a utomatis erede tr an s mi s s i on e r m e d 12 og 16 has tigh e de r • E ffe ktiv: dekompre s s i on s mot orb rems e s ys tem komb i n e r e t me d t ur bo me d var iabe l g e ome t r i el l er was te gateturbo

J EG E R T RA K K E R, JE G E R T R A K K E R , O G J E G HA R E T S T Æ R K T DE S I G N . • N  yt , s t y r ke t d e s ig n i m in d s t e de t a l j e • S ma r t e , p r a k t is ke lø s n in g e r • O  pt i me r e t ko f a n g e r d e s ig n

J E G E R T RA K K E R, O G KO M F O RT E R E N A F M I N E S T Æ R K E S I DE R . • N  y t in s t r u m e n t b r æ t m e d e r g o n o m is k p la c e r e d e b e t je n in g s o r g a n e r, d e r e r le tte at nå • Tr e f ø r e r h u s m o d e lle r • Ju s t e r b a r t r a t o g k n a p p e r ved d in e fin g e r s p id s e r

H I - R E L I A B I L I T


JEG ER T RAK K ER , OG JEG ER GO D TIL Ø KON OM I. • S CR-teknolog i t i l efte rbe handlin g a f uds tødnings ga s s e r • L avere emis s ion e r, l ave r e brænds tofforb r u g • L ængere ve dligeholdelse s i n t e r v a l l e r

J E G E R T RA K K E R, O G M I T H J E RT E H O LDE R A L D R I G O P M E D AT S LÅ .

J E G E R T RA KK ER, O G J E G VI L G Ø RE, HVA D DU Ø N S K ER.

• E 5 8 - o g 1 3 -lit e r s C u r s o rmot o r e r • H  øj t o m d r e jn in g s m o m e n t s e lv u n de r 1 0 0 0 o / m • Nye st e g e n e r a t io n I N TA R D E R

• B  r e d t s o r t im e n t , kan ko nve r t e r e s t il e th ver t fo r m å l • R  a m m e r m e d t o, tr e og fir e a k s le r • In n ov a t iv b r u g e r gr æn sef lade m e d C A N -lin je r

J E G E R T RA K K ER O G J E G VI L VÆRE DIN PA RT N E R T I L A L L E O P GAVER. • E le m e n t s - a s s i stan ce - og ve d lig e h o ld e ls espr ogr am • O r ig in 1 0 0 % o r igin ale r e s e r ve d e le • I ve c o C a p it a l fin a n s ie r in g s lø sn in ger

Y

E R

M U L I G


I N D H O L D

2. JEG ER TRAKKER, 8. HI-RELIABILITY 12. HI-DESIGN 16. HI-COMFORT & ERGONOMICS. 18. HI-EFFICIENCY. 20. HI-PERFORMANCE 24. HI-VERSATILITY 26. HI-SERVICES 28. NY TRAKKER 31. NYE TRAKKER-FARVER

På IVECOs hjemmeside kan du finde alle de oplysninger og detaljer, du ønsker om serien.

Se nærmere på Ivecos verden på adressen:

www.iveco.dk

Oplysningerne og billederne i dette katalog er kun eksempler. IVECO forbeholder sig til enhver tid ret til uden varsel at foretage ændringer som følge af kommercielle eller konstruktionstekniske overvejelser.


N Y

F A R V E R

52470 DAKAR GREEN

50180 CARRARA IVORY

50182 ISTANBUL BLUE

50181 PRAGUE YELLOW

50162 MINERAL GREY

50179 LION BLUE

FARVE 50173 ALPINE WHITE

FARVE 50126 MARANELLO RED

FARVE 50177 ALSACE GREEN


PUBLICATION H127212

W W W. I V E C O. D K

IVECO S. p.A. - VIA PUGLIA, 35 - 10156 TURIN - ITALIEN

New trakker web da  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you