Page 1


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

CENOVNIK KREVETA KING FARBANI

MATERIJAL: STRANICE KREVETA I NASLON SU OD JELOVOG RAMA OBOSTRANO OBLOŽENOG FARBANIM MEDIJAPANOM d=4mm. STRANICE KUTIJE ZA POSTELJINU SU OD MDF d=19mm. PODLOGA:ZA DUŠEK-JELOVO DRVO LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. POD: JE OD UNIVERA d=10mm. BAJC I LAK:KREVET SE FARBA PO RAL TON KARTI. MAKAZE I ŠARKE: ZA SPAJANJE STRANICA HÄFELE

CLUB

KREVET JE URAĐEN OD MASIVA PARENE BUKVE. NASLON: JE RAM OD MASIVA JELOVINE OBLOŽEN FURNIRANIM MEDIJAPANOM d=4mm. PODLOGA ZA DUŠEK-JELOVO DRVO  LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE SA BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU.

CLUB 2

MATERIJAL: KREVET JE URAĐEN OD MEDIJAPANA FURNIRANOG HRASTOM d=19mm. RAM: NA KOJI SE STAVLJA DUŠEK JE OD MASIVA JELE,A LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE SA BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU.

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

80, 90,100 x 200

37,583.33

7,516.67

80,90,100x210/220

54,250.00

10,850.00

65,100.00

120 x 200

42,583.33

8,516.67

51,100.00

120 x 210/220

59,250.00

11,850.00

71,100.00

140 x 200

45,916.67

9,183.33

55,100.00

140 x 210/220

62,583.33

12,516.67

75,100.00

160 x 200 160 x 210/220

49,250.00

9,850.00

59,100.00

65,916.67

13,183.33

79,100.00

180 x 200

52,583.33

10,516.67

63,100.00

180 x 210/220

69,250.00

13,850.00

83,100.00

200 x 200

55,916.67

11,183.33

67,100.00

200 x 210/220

80,916.67

16,183.33

97,100.00

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

45,100.00

M.P.C (din)

80, 90,100 x 200

26,666.67

5,333.33

32,000.00

80, 90,100 x 210/220

43,333.33

8,666.67

52,000.00

120 x 200

31,666.67

6,333.33

38,000.00

120 x 210/220

48,333.33

9,666.67

58,000.00

140 x 200

35,000.00

7,000.00

42,000.00

140 x 210/220

51,666.67

10,333.33

62,000.00

160 x 200

38,333.33

7,666.67

46,000.00

160 x 210 /220

55,000.00

11,000.00

66,000.00

180 x 200

41,666.67

8,333.33

50,000.00

180 x 210/220

58,333.33

11,666.67

70,000.00

200 x 200

45,000.00

9,000.00

54,000.00

200 x 210/220

70,000.00

14,000.00

84,000.00

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

80, 90,100 x 200

29,783.33

5,956.67

35,740.00

80, 90,100 x 210/220

46,450.00

9,290.00

55,740.00

120 x 200

34,783.33

6,956.67

41,740.00

120 x 210/220

51,450.00

10,290.00

61,740.00

140 x 200

38,116.67

7,623.33

45,740.00

140 x 210/220

54,783.33

10,956.67

65,740.00

160 x 200

41,450.00

8,290.00

49,740.00

160 x 210/220

58,116.67

11,623.33

69,740.00

180 x 200

44,783.33

8,956.67

53,740.00

180 x 210/220

61,450.00

12,290.00

73,740.00

200 x 200

48,116.67

9,623.33

57,740.00

200 x 210/220

73,116.67

14,623.33

87,740.00

Cenovnik važi od 10.01.2013.


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

CENOVNIK KREVETA KING HRAST MATERIJAL: STRANICE KREVETA I NASLON SU OD JELOVOG RAMA OBOSTRANO OBLOŽENOG FURNIRANIM MEDIJAPANOM (HRAST) d=4mm. STRANICE KUTIJE ZA POSTELJINU SU OD MDF d=19mm. PODLOGA:ZA DUŠEK-JELOVO DRVO LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. POD: JE OD UNIVERA d=10mm. BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE SA BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU. MAKAZE I ŠARKE: ZA SPAJANJE STRANICA HÄFELE

KING BUKVA MATERIJAL: STRANICE KREVETA I NASLON SU OD JELOVOG RAMA OBOSTRANO OBLOŽENOG FURNIRANIM MEDIJAPANOM . STRANICE KUTIJE ZA POSTELJINU SU OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=19mm. PODLOGA ZA DUŠEK-JELOVO DRVO  LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. POD JE OD UNIVERA d=10 mm. BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE SA BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU. MAKAZE I ŠARKE: ZA SPAJANJE STRANICA HÄFELE

VENEZIA

MATERIJAL: KREVET JE URAĐEN OD MASIVA PARENE BUKVE I KLASE KVALITETA.ISPUNA UZGLAVLJA I UZNOŽJA KREVETA JE OD MEDIJAPANA d=19 mm FURNIRANOG BUKOVIM FURNIROM. PODLOGA ZA DUŠEK-JELOVO DRVO LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. MAKAZE,ŠARKE: ZA SPAJANJE STRANICA HÄFELE BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE SA BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU.

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

80, 90,100 x 200

48,633.33

9,726.67

58,360.00

80, 90,100 x 210/220

65,300.00

13,060.00

78,360.00

120 x 200

53,633.33

10,726.67

64,360.00

120 x 210/220

70,300.00

14,060.00

84,360.00

140 x 200

56,966.67

11,393.33

68,360.00

140 x 210/220

73,633.33

14,726.67

88,360.00

160 x 200

60,300.00

12,060.00

72,360.00

160 x 210/220

76,966.67

15,393.33

92,360.00

180 x 200

63,633.33

12,726.67

76,360.00

180 x 210/220

80,300.00

16,060.00

96,360.00

200 x 200

66,966.67

13,393.33

80,360.00

200 x 210/220

91,966.67

18,393.33

110,360.00

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

80, 90,100 x 200

43,633.33

8,726.67

80, 90,100 x 210/220

60,300.00

12,060.00

72,360.00

120 x 200

48,633.33

9,726.67

58,360.00

120 x 210/220

65,300.00

13,060.00

78,360.00

140 x 200

51,966.67

10,393.33

62,360.00

140 x 210/220

68,633.33

13,726.67

82,360.00

160 x 200

55,300.00

11,060.00

66,360.00

160 x 210 /220

71,966.67

14,393.33

86,360.00

180 x 200

58,633.33

11,726.67

70,360.00

180 x 210/220

75,300.00

15,060.00

90,360.00

200 x 200

61,966.67

12,393.33

74,360.00

200 x 210/220

86,966.67

17,393.33

104,360.00

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

52,360.00

M.P.C (din)

80, 90,100 x 200

29,783.33

5,956.67

35,740.00

80, 90,100 x 210/220

46,450.00

9,290.00

55,740.00

120 x 200

34,783.33

6,956.67

41,740.00

120 x 210/220

51,450.00

10,290.00

61,740.00

140 x 200

38,116.67

7,623.33

45,740.00

140 x 210/220

54,783.33

10,956.67

65,740.00

160 x 200

41,450.00

8,290.00

49,740.00

160 x 210/220

58,116.67

11,623.33

69,740.00

180 x 200

44,783.33

8,956.67

53,740.00

180 x 210/220

61,450.00

12,290.00

73,740.00

200 x 200

48,116.67

9,623.33

57,740.00

200 x 210/220

73,116.67

14,623.33

87,740.00

Cenovnik važi od 10.01.2013.


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

CENOVNIK KREVETA ALTO

MATERIJAL:KREVET JE URAĐEN OD MASIVA PARENE BUKVE I KLASE I MEDIJAPANA d=19mm FURNIRANOG BUKOVIM FURNIROM.NASLON JE OD BUKOVOG RAMA SA ISPUNOM OD MEDIJAPANA d=8mm FURNIRANOG BUKOVIM FURNIROM. RAM ZA DUŠEK JE RAĐEN OD MASIVA JELE A LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. POD JE OD UNIVERA d=10mm MEHANIZAM: MAKAZE “HEFELE” /GERMANY/ BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE BAJČEVIMA NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU.

ALTO 2

MATERIJAL:STRANICE KREVETA SU RAĐENE OD JELOVOG RAMA OBOSTRANO OBLOŽENOG FURNIRANIM MEDIJAPANOM.STRANICE KUTIJE ZA POSTELJINU SU OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=19mm.NASLON JE OD BUKOVOG RAMA SA ISPUNOM OD MEDIJAPANA d=8mm FURNIRANOG BUKOVIM FURNIROM. RAM ZA DUŠEK JE RAĐEN OD MASIVA JELE A LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. POD JE OD UNIVERA d=10mm MEHANIZAM: MAKAZE “HEFELE” /GERMANY/ BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE BAJČEVIMA NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU.

EXKLUZIV

MATERIJAL: STRANICE KREVETA I NASLON SU RAĐENI OD JELOVOG RAMA OBOSTRANO OBLOŽENOG FURNIRANIM MEDIJAPANOM. STRANICE KUTIJE ZA SMEŠTAJ POSTELJINE SU OD UNIVERA d=18mm. RAM NA KOJI SE STAVLJA DUŠEK JE OD MASIVA JELE, A LETVICE KOJE SE POSTAVLJAJU NA RAM SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm. POD JE OD UNIVERA d=10mm. MAKAZE I ŠARKE: “HAFELE” /GERMANY/ BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE BAJČEVIMA NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU. UZGLAVLJE: h = 106 cm VISINA KREVETA: h = 38 cm

Dimenzije (cm) 80, 90,100 x 200 80,90,100x210/220 120 x 200 120 x 210/220 140 x 200 140 x 210/220 160 x 200 160 x 210/220 180 x 200 180 x 210/220 200 x 200 200 x 210/220

Dimenzije (cm) 80, 90,100 x 200 80,90,100x210/220 120 x 200 120 x 210/220 140 x 200 140 x 210/220 160 x 200 160 x 210/220 180 x 200 180 x 210/220 200 x 200 200 x 210/220

Dimenzije (cm) 80, 90,100 x 200 80,90,100x210/220 120 x 200 120 x 210/220 140 x 200 140 x 210/220 160 x 200 160 x 210/220 180 x 200 180 x 210/220 200 x 200 200 x 210/220

Por.osnovica (din) 46,610.83 63,277.50 51,610.83 68,277.50 54,944.17 71,610.83 58,277.50 74,944.17 61,610.83 78,277.50 64,944.17 89,944.17

Por.osnovica (din) 47,083.33 63,750.00 52,083.33 68,750.00 55,416.67 72,083.33 58,750.00 75,416.67 62,083.33 78,750.00 65,416.67 90,416.67

Por.osnovica (din) 70,833.33 87,500.00 75,833.33 92,500.00 79,166.67 95,833.33 82,500.00 99,166.67 85,833.33 102,500.00 89,166.67 114,166.67

PDV 20% 9,322.17 12,655.50 10,322.17 13,655.50 10,988.83 14,322.17 11,655.50 14,988.83 12,322.17 15,655.50 12,988.83 17,988.83

PDV 20% 9,416.67 12,750.00 10,416.67 13,750.00 11,083.33 14,416.67 11,750.00 15,083.33 12,416.67 15,750.00 13,083.33 18,083.33

PDV 20% 14,166.67 17,500.00 15,166.67 18,500.00 15,833.33 19,166.67 16,500.00 19,833.33 17,166.67 20,500.00 17,833.33 22,833.33

M.P.C (din) 55,933.00 75,933.00 61,933.00 81,933.00 65,933.00 85,933.00 69,933.00 89,933.00 73,933.00 93,933.00 77,933.00 107,933.00

M.P.C (din) 56,500.00 76,500.00 62,500.00 82,500.00 66,500.00 86,500.00 70,500.00 90,500.00 74,500.00 94,500.00 78,500.00 108,500.00

M.P.C (din) 85,000.00 105,000.00 91,000.00 111,000.00 95,000.00 115,000.00 99,000.00 119,000.00 103,000.00 123,000.00 107,000.00 137,000.00

Cenovnik važi od 10.01.2013.


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

CENOVNIK KREVETA

MIMOZA

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

80, 90,100 x 200

25,245.83

5,049.17

30,295.00

80, 90,100 x 210/220

41,912.50

8,382.50

50,295.00

120 x 200

30,245.83

6,049.17

36,295.00

120 x 210/220

46,912.50

9,382.50

56,295.00

140 x 200

33,579.17

6,715.83

40,295.00

140 x 210/220

50,245.83

10,049.17

60,295.00

160 x 200

36,912.50

7,382.50

44,295.00

160 x 210/220

53,579.17

10,715.83

64,295.00

180 x 200

40,245.83

8,049.17

48,295.00

180 x 210/220

56,912.50

11,382.50

68,295.00

200 x 200

43,579.17

8,715.83

52,295.00

200 x 210/220

68,579.17

13,715.83

82,295.00

KING-PATINA

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

Materijal: Stranice kreveta i naslon su rađeni od jelinog masiva. Stranice kutije za smeštaj posteljine su od furniranog medijapana d=19mm.Ram na koji se stavlja dušek je rađen od masiva jele a letvice koje se postavljaju na ram su od bukove šperploče d=12mm.Pod je od lesonita u boji bukve d=3,2mm.Makaze i šarke za spajanje stranica su "HAFELE". Krevet se površinski tretira “češljanje” sa patinom po izboru.

80, 90,100 x 200 80, 90,100 x 210/220 120 x 200 120 x 210/220 140 x 200 140 x 210/220 160 x 200 160 x 210/220 180 x 200 180 x 210/220 200 x 200 200 x 210/220

51,966.67 68,633.33 56,966.67 73,633.33 60,300.00 76,966.67 63,633.33 80,300.00 66,966.67 83,633.33 70,300.00 95,300.00

10,393.33 13,726.67 11,393.33 14,726.67 12,060.00 15,393.33 12,726.67 16,060.00 13,393.33 16,726.67 14,060.00 19,060.00

62,360.00 82,360.00 68,360.00 88,360.00 72,360.00 92,360.00 76,360.00 96,360.00 80,360.00 100,360.00 84,360.00 114,360.00

KREVET-RADNI STO

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

104,543.28

20,908.66

125,451.94

MATERIJAL:KREVET JE URAĐEN OD MASIVA PARENE BUKVE I KLASE KVALITETA.ISPUNA NASLONA KREVETA JE OD MEDIJAPANA d=4mm FURNIRANOG BUKOVIM FURNIROM. PODLOGA ZA DUŠEK-JELOVO DRVO BAJC I LAK:KREVET SE BAJCUJE SA BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA PO IZBORU. MEHANIZAM: MAKAZE “HEFELE” /GERMANY/

MATERIJAL: KONSTRUKCIJA KREVETA-RADNOG STOLA JE OD UNIVERA WOODLINE CREAM H 1424(EGGER).VRATA,VIDNA LEĐA I MASKE NA BOČNIM STRANAMA SU OD MEDIJAPANA FARBANOG U RAL 5022.

Cenovnik važi od 10.01.2013.


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

CENOVNIK NOĆNI STOČIĆI noćni stočić ALTO

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

MATERIJAL:NOĆNI STOČIĆ JE IZRAĐEN OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=19mm U KOMBINACIJI SA MASIVOM PARENE BUKVE.FIJOKE SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm.KLIZAČI SU OBIČNI (HETTICH),DUŽINE 35cm.FIOKE SE OTVARAJU POMOĆU PUSH SISTEMA (HETTICH).ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK:BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

51x40,5x45,5cm

8,950.00

1,790.00

10,740.00

noćni stočić ALTO 2

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

MATERIJAL:NOĆNI STOČIĆ JE IZRAĐEN OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=19mm U KOMBINACIJI SA MASIVOM PARENE BUKVE.FIJOKE SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm.KLIZAČI SU OBIČNI (HETTICH),DUŽINE 35cm.FIOKE SE OTVARAJU POMOĆU PUSH SISTEMA (HETTICH).ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK:BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

53x40,5x45,5cm

8,950.00

1,790.00

10,740.00

noćni stočić EKSKLUZIV

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

MATERIJAL:NOĆNI STOČIĆ JE IZRAĐEN OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=16mm.FIJOKA JE OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm.ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK: BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

55X40X50 cm

10,900.00

2,180.00

13,080.00

Cenovnik važi od 10.01.2013.


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

CENOVNIK NOĆNI STOČIĆI noćni stočić KING-HRAST

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

MATERIJAL:PLOČA I BOČNE STRANE NOĆNOG STOČIĆA SU JELOVI RAMOVI OBLOŽENI FURNIRANIM MEDIJAPANOM HRASTA d=4mm.ČELA FIJOKA SU OD FURNIRANOG MEDIJAPANA HRASTA d=19 mm .FIJOKE SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm.KLIZAČI SU OBIČNI (HETTICH),DUŽINE 35cm.ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK:BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

52,5x38x50cm

13,326.67

2,665.33

15,992.00

noćni stočić KING-BUKVA

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

MATERIJAL:PLOČA I BOČNE STRANE NOĆNOG STOČIĆA SU JELOVI RAMOVI OBLOŽENI FURNIRANIM MEDIJAPANOM d=4mm.ČELA FIJOKA SU OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=19 mm .FIJOKE SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm.KLIZAČI SU OBIČNI (HETTICH),DUŽINE 35cm.ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK: BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

52,5x38x50cm

11,660.00

2,332.00

13,992.00

noćni stočić VENEZIA

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

51X41X46 cm

10,500.00

2,100.00

12,600.00

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

52,5x38x50cm

14,993.33

2,998.67

17,992.00

MATERIJAL:NOĆNI STOČIĆ JE IZRAĐEN OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=19mm U KOMBINACIJI SA MASIVOM PARENE BUKVE.FIJOKE SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm.KLIZAČI SU OBIČNI (HETTICH),DUŽINE 35cm.ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK: BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

noćni stočić KING-PATINA MATERIJAL: JELIN MASIV. NOĆNI STOČIĆ SE POVRŠINSKI TRETIRA “ČEŠLJANJE” SA PATINOM PO IZBORU.

Cenovnik važi od 10.01.2013.


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

CENOVNIK NOĆNI STOČIĆI noćni stočić CLUB

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

MATERIJAL:PLOČA I BOČNE STRANE NOĆNOG STOČIĆA SU ČAMOVI RAMOVI OBLOŽENI FURNIRANIM MEDIJAPANOM I LEPLJENI NA HLADNO.ČELA FIJOKA SU OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=19 mm .FIJOKE SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm.KLIZAČI SU OBIČNI (HETTICH),DUŽINE 35cm.ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK: BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

52x38x50cm

8,950.00

1,790.00

10,740.00

noćni stočić CLUB 2

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

55x40x30cm

8,950.00

1,790.00

10,740.00

noćni stočić MIMOZA

Dimenzije (cm)

Por.osnovica (din)

PDV 20%

M.P.C (din)

MATERIJAL:NOĆNI STOČIĆ JE IZRAĐEN OD FURNIRANOG MEDIJAPANA d=19mm.PLOČA JE RAM OD MASIVA PARENE BUKVE SA ISPUNOM OD PESKIRANOG STAKLA.FIJOKE SU OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm.KLIZAČI SU OBIČNI (HETTICH),DUŽINE 35cm.ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK: BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

50X42X52 cm

7,800.00

1,560.00

9,360.00

MATERIJAL:NOĆNI STOČIĆ JE OD MEDIJAPANA d=19 mm FURNIRANOG HRASTOVIM FURNIROM I KLASE KVALITETA .FIJOKA JE OD BUKOVE ŠPERPLOČE d=12mm SA PUSH SISTEMOM ZA OTVARANJE (HETTICH).ELEMENTI SU SPOJENI "LAMELLO" SISTEMOM,UZ KORIŠĆENJE LEPKA. BAJC I LAK: BAJCUJE SE BAJČEVIMA KOJI SU NA VODENOJ BAZI A LAKIRA POLIURETANSKIM ILI VODENIM LAKOVIMA, PO IZBORU.

Cenovnik važi od 10.01.2013.


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

Maloprodajni cenovnik DUŠECI OD PENE Model

80, 90 x 190, 200

100 x 190, 200

110, 120 x 190, 200

130, 140 x 190, 200

150, 160 x 190, 200

170, 180 x 190, 200

LORDOLUX roll

25200.0

27720.0

35280.0

41580.0

50400.0

55440.0

FACETTA novo

36960.0

40680.0

51840.0

59040.0

73920.0

81360.0

OPAL

33600.0

36960.0

47100.0

53670.0

67200.0

73920.0

ASCANA

44400.0

48840.0

57840.0

71280.0

88800.0

97680.0

FLORENA novo

51960.0

57120.0

67320.0

83280.0

103920.0

114300.0

SENSOMED

56700.0

62400.0

79380.0

93420.0

113400.0

124740.0

CELLPUR GEN. novo

59880.0

65880.0

83760.0

98520.0

119760.0

131760.0

FLORENA VISCO novo

67800.0

74640.0

89760.0

109800.0

135600.0

149160.0

LASCADA VISCO

99960.0

109920.0

129780.0

159660.0

199920.0

219900.0

Maloprodajni cenovnik DUŠECI OD LATEKSA Model

80, 90 x 190, 200

100 x 190, 200

110, 120 x 190, 200

130, 140 x 190, 200

150, 160 x 190, 200

170, 180 x 190, 200

FLEXONA

44400.0

48840.0

57840.0

71280.0

88800.0

97680.0

FLEXONA PLUS novo

67800.0

74640.0

89760.0

109800.0

135600.0

149160.0

Maloprodajni cenovnik JASTUCI VISCOMED SOFT

4000.0

AUSTROFLEX VISCO

9960.0

Maloprodajni cenovnik DODACI ZA DUŠEKE Doplata tvrdoće H3 (nije moguća za model LORDOLUX)

+ 10%

Dužina 210, 220 x Širina 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180

+ 25%

Specijalne mere do 200 (npr. 195 x 85);

+ 40%

Specijalne preko 200 (npr. 205 x 85);

+ 50%

Sve cene su MALOPRODAJNE (sa uračunatim PDVom 20%) i važe od 15. X 2013. Garancija za modele LORDOLUX i FACETTA je 2 godine. Garancija za sve ostale modele je 10 godina (detaljan opis garantnih uslova u katalogu). Rok isporuke, u zavisnosti od stanja robe na lageru, do 40 dana


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

Maloprodajni cenovnik ELASTOFLEX PODLOGE Serija

COMPAKT

BASIC

TRIVARO

VANEO

ESTENSO novo

SENSIVO

Model

80, 90 x 190, 200

100 x 190, 200

110, 120 x 190, 200

130, 140 x 190, 200

F

7920.0

8700.0

14520.0

18480.0

GNR

13200.0

14400.0

18720.0

24000.0

Mobilo

42240.0

46500.0

54960.0

66360.0

F

14700.0

16260.0

20700.0

26700.0

GNR

21000.0

23100.0

29160.0

37620.0

Master

60000.0

Elektra

67200.0

72920.0

87000.0

106980.0

F

18120.0

19860.0

23460.0

29460.0

GNR

24960.0

27600.0

35100.0

45180.0

Elektra

67200.0

72920.0

87000.0

106980.0

F

23220.0

25500.0

29940.0

36840.0

GNR

31680.0

34860.0

41220.0

50760.0

DL

46980.0

51780.0

61200.0

75360.0

Elektra

96120.0

105720.0

124800.0

153720.0

Elektra 4

176940.0

F

37440.0

41160.0

53220.0

68880.0

GNR

45360.0

49920.0

64020.0

82200.0

Elektra

96120.0

105720.0

134520.0

172800.0

F

41640.0

45840.0

59100.0

76560.0

GNR

50400.0

55440.0

71160.0

91320.0

Elektra

106800.0

117600.0

149400.0

192000.0

Maloprodajni cenovnik DODACI za ELASTOFLEX PODLOGE Dužina 210, 220 x Širina 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140

+ 25%

Specijalne mere do 200 (npr. 195 x 85); (nije moguće za serije ESTENSO i SENSIVO)

+ 40%

Specijalne mere preko 200 (npr. 205 x 85); (nije moguće za serije ESTENSO i SENSIVO)

+ 50%

FUSSYSTEME METALLIC nogice (moguća širina samo do 100)

9960.0

doplata za INFRARED UPRAVLJANJE

24000.0

DRŽAČI DUŠEKA (par)

1560.0

BOČNI DRŽAČI DUŠEKA (komplet)

3120.0

CARE MEHANIZAM (podloga sa motorom nije uračunata u cenu)

12000.0

Sve cene su MALOPRODAJNE (sa uračunatim PDVom 20%) i važe od 15. X 2013. Garancija za modele COMPAKT, BASIC i TRIVARO je 2 godine. Garancija za modele VANEO, ESTENSO i SENSIVO je 10 godina (detaljan opis u katalogu). Rok isporuke, u zavisnosti od stanja robe na lageru, do 40 dana


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

DORMEO ALOE VERA Jezgro dušeka izrađeno od Ecocell materijala, obezbeđuje savršenu potporu telu na svim važnim tačkama pritiska, a zahvaljujući tome kičma se nalazi u najpravilnijem položaju tokom spavanja. Dimenzija (cm) 100X190 100X200 110X190 110X200 120X190 120X200 130X190 130X200 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200 170X190 170X200 180X190 180X200 200X200 80X190 80X200 90X190 90X200

MP cena 23,990.00 23,990.00 26,990.00 26,990.00 29,990.00 29,990.00 31,990.00 31,990.00 34,990.00 34,990.00 36,990.00 36,990.00 39,990.00 39,990.00 41,990.00 41,990.00 44,990.00 44,990.00 49,990.00 19,990.00 19,990.00 21,990.00 21,990.00


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

DORMEO CARBON Dušek sa karbonskim vlaknima. Napravljen od visoko-elastične pene koja pruža odgovarajuću potporu i udobnost Ovaj sjajni dušek je napravljen od kvalitetne i fleksibilne pene Ecocell, koja pruža odličnu podršku i udobnost telu tokom cele noći. Dimenzija (cm) 100X190 100X200 110X190 110X200 120X190 120X200 130X190 130X200 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200 170X190 170X200 180X190 180X200 200X200 60X120 70X140 80X190 80X200 85X195 90X190 90X200 90X210 90X220

MP cena 32,990.00 32,990.00 34,990.00 34,990.00 36,990.00 36,990.00 38,990.00 38,990.00 41,990.00 41,990.00 44,990.00 44,990.00 47,990.00 47,990.00 50,990.00 50,990.00 52,990.00 52,990.00 59,990.00 18,990.00 21,990.00 26,990.00 26,990.00 26,990.00 26,990.00 26,990.00 29,990.00 29,990.00


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

DORMEO iMEMORY SILVER Dormeo dušek sa dvostrukim jezgrom dizajniran je tako da odgovara svima. Različite potrebe u skladu sa težinom, stepenom tvrdoće ili udobnosti jednostavno ispunjavate pomoću ovog dušeka sa dvostrukim jezgrom iEcocell materijalom. Dimenzija (cm) 100X190 - sa 2 cm memory pene 100X200 - sa 2 cm memory pene 120X190 - sa 2 cm memory pene 120X200 - sa 2 cm memory pene 140X190 140X200 160X190 160X200 180X190 180X200 200X200 80X190 80X200 90X190 90X200 90X220

MP cena 35,990.00 36,990.00 41,990.00 41,990.00 48,990.00 48,990.00 56,990.00 56,990.00 64,990.00 64,990.00 69,990.00 28,990.00 28,990.00 32,990.00 32,990.00 34,990.00

DORMEO SILVER-ION Dormeo Ecocell® pena pruža zdrav i kvalitetan doživljaj spavanja. Dušek je izrađen je od visokokvalitetnog materijala koji se prilagođava tačkama tela na kojima se stvara pritisak, dok ECocell® pena pruža odličnu potporu i udobnost tokom sna. Prilagođava se težini i obliku tela. Dimenzija (cm) 120X200 140X200 160X200 180X200 90X200

MP cena 44,990.00 51,990.00 61,990.00 66,990.00 34,990.00


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

DORMEO ALOE VERA Jezgro dušeka izrađeno od Ecocell materijala, obezbeđuje savršenu potporu telu na svim važnim tačkama pritiska, a zahvaljujući tome kičma se nalazi u najpravilnijem položaju tokom spavanja. Dimenzija (cm) 100X190 100X200 110X190 110X200 120X190 120X200 130X190 130X200 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200 170X190 170X200 180X190 180X200 200X200 80X190 80X200 90X190 90X200

MP cena 23,990.00 23,990.00 26,990.00 26,990.00 29,990.00 29,990.00 31,990.00 31,990.00 34,990.00 34,990.00 36,990.00 36,990.00 39,990.00 39,990.00 41,990.00 41,990.00 44,990.00 44,990.00 49,990.00 19,990.00 19,990.00 21,990.00 21,990.00


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

DORMEO CARBON Dušek sa karbonskim vlaknima. Napravljen od visoko-elastične pene koja pruža odgovarajuću potporu i udobnost Ovaj sjajni dušek je napravljen od kvalitetne i fleksibilne pene Ecocell, koja pruža odličnu podršku i udobnost telu tokom cele noći. Dimenzija (cm) 100X190 100X200 110X190 110X200 120X190 120X200 130X190 130X200 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200 170X190 170X200 180X190 180X200 200X200 60X120 70X140 80X190 80X200 85X195 90X190 90X200 90X210 90X220

MP cena 32,990.00 32,990.00 34,990.00 34,990.00 36,990.00 36,990.00 38,990.00 38,990.00 41,990.00 41,990.00 44,990.00 44,990.00 47,990.00 47,990.00 50,990.00 50,990.00 52,990.00 52,990.00 59,990.00 18,990.00 21,990.00 26,990.00 26,990.00 26,990.00 26,990.00 26,990.00 29,990.00 29,990.00


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

DORMEO CLEAN COMFORT Dormeo Comfort je jedan od čvršćih dušeka iz Dormeo linije. Ecocell je proizvod jedinstven na tržištu proizvoda za spavanje, koji istovremeno omogućava da se Vaše telo potpuno opusti i da kvalitetno spavate cele noći. Dimenzija (cm) 60X120 100X190 100X200 110X190 110X200 120X190 120X200 130X190 130X200 140X190 140X200 150X190 150X200 160X190 160X200 160X210 170X190 170X200 180X190 180X200 180X220 200X200 80X190 80X200 85x195 90X190 90X200 90X220

MP cena 10,990.00 20,990.00 20,990.00 22,490.00 22,490.00 24,990.00 24,990.00 26,490.00 26,490.00 28,990.00 28,990.00 30,490.00 30,490.00 31,990.00 31,990.00 39,990.00 33,990.00 33,990.00 35,990.00 35,990.00 48,990.00 39,990.00 18,990.00 18,990.00 20,990.00 18,990.00 18,990.00 23,990.00


Proizvodnja nameštaja "Šimšic'" d.o.o. Beograd, Srbija Salon: Gavrila Principa 63, Beograd Tel: +381 11 6646 831, Fax: 6649 050, e-mail: salon@simsic.rs Proizvodnja: Višnjicka 93, Beograd Tel: +381 11 41-42-600, e-mail: office@simsic.rs

DORMEO iMEMORY SILVER Dormeo dušek sa dvostrukim jezgrom dizajniran je tako da odgovara svima. Različite potrebe u skladu sa težinom, stepenom tvrdoće ili udobnosti jednostavno ispunjavate pomoću ovog dušeka sa dvostrukim jezgrom iEcocell materijalom. Dimenzija (cm) 100X190 - sa 2 cm memory pene 100X200 - sa 2 cm memory pene 120X190 - sa 2 cm memory pene 120X200 - sa 2 cm memory pene 140X190 140X200 160X190 160X200 180X190 180X200 200X200 80X190 80X200 90X190 90X200 90X220

MP cena 35,990.00 36,990.00 41,990.00 41,990.00 48,990.00 48,990.00 56,990.00 56,990.00 64,990.00 64,990.00 69,990.00 28,990.00 28,990.00 32,990.00 32,990.00 34,990.00

DORMEO SILVER-ION Dormeo Ecocell® pena pruža zdrav i kvalitetan doživljaj spavanja. Dušek je izrađen je od visokokvalitetnog materijala koji se prilagođava tačkama tela na kojima se stvara pritisak, dok ECocell® pena pruža odličnu potporu i udobnost tokom sna. Prilagođava se težini i obliku tela. Dimenzija (cm) 120X200 140X200 160X200 180X200 90X200

MP cena 44,990.00 51,990.00 61,990.00 66,990.00 34,990.00

Alto cenovnik  

Prodaja i proizvodnja namestaja Beograd

Advertisement