Línia Vallès 339

Page 1

redacció 93 519 43 96 · redacciovalles@comunicacio21.com · administració 93 519 43 93 · publicitat 93 519 43 85 · Fax 93 519 43 98

14

Línia Vallès: líder amb 38.000 lectors setmanals Publicacions gratuïtes / onada 31-01 (Baròmetre de la Generalitat)

13.000

14.000

21.000

28.000

38.000

Tot Granollers

Tot Caldes

Contrapunt

Mollet a mà

Línia Vallès

líniavallès 4 de febrer de 2011 · Núm. 339 · Any XI · 19.000 exemplars · www.liniavalles.cat

Fiscalia diu que hi ha irregularitats en contractacions a les Franqueses L’òrgan judicial també considera “necessari” investigar les llicències concedides a Sandoz

4 Fotos: Eduardo Benito

La Farinera queda al marge de la trama urbana de Mollet 17

Un sindicat demana per escrit la fi 3 de l’assetjament laboral a l’Ametlla 34


2

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


04 Febrer 2011

En portada www.liniavalles.cat

líniavallès

3

L’Ametlla ensopega dues vegades amb la mateixa pedra de l’assetjament laboral El consistori ja va ser condemnat el 2002 pel primer cas de ‘mobbing’ de l’Estat Foto: Eduardo Benito

José A. Pilar L’Ametlla Els pobles que obliden la seva història estan condemnats a repetir-la, diu un antic proverbi. A l’Ametlla ja és la segona vegada que trascendeix un presumpte cas d’assetjament en la feina i que una instància superior insta l’Ajuntament a prendre les mesures necessàries per corregir les seves carències en matèria de salut laboral: el primer cop va ser fa més de vuit anys i va suposar un sonat precedent, ja que va ser la primera vegada que Inspecció de Treball va atribuir una baixa per depressió a un cas de mobbing. La segona, l’any passat. Les similituds entre els dos casos, un del 2002 i l’altre del 2010, són moltes, tot i que el resultat final no ha pogut ser més diferent. DOS CASOS DE ‘MOBBING’ El 2002, un inspector de Treball va determinar, per primer cop a la història, que una conducta d'assetjament moral a la feina d'un superior envers un subordinat –el que tècnicament es coneix com a mobbing– pot desembocar en una baixa laboral per depressió. I ho va fer a partir de la denúncia presentada per una treballadora de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, contra el seu superior immediat, qui aleshores era regidor d’Esports, Blai Palomo. Segons va concloure l’expedient, aquest va sotmetre la seva subordinada, responsable tècnica de l’àrea d’Esports, Dolors Garí, a una "situació d'assetjament moral". El regidor va deixar de tenir cap responsabilitat política el juliol del 2002, quan els tres edils de CiU van ser expulsats de l’equip de govern pels seus socis del

Dos membres de la secció sindical del sindicat SPPME-CAT van presentar dilluns una instància contra l’assetjament

Grup Independent de l’Ametlla (GIA), liderat per Albert Palay. Al 2010, a partir d’una nova denúncia, Treball va fer una inspecció per “determinar els factors de risc associats al dany a la salut” d’un agent de la Policia Local que assegura haver estat víctima d’una persecució per part de l’equip de govern des que, fa dos anys, va començar a denunciar suposades irregularitats a l’Ajuntament. El treballador, funcionari i representant sindical, avui separat del servei, va aconseguir demostrar –i així ho va manifestar Treball en el seu informe de conclusions– que existia una relació casual entre la malaltia que el president del SPPME-CAT pateix i la feina que desenvolupava. En aquest cas, “considerant l'ansietat com una alteració de l'estabilitat emocional que es va reduint progressivament a conseqüència d'elements estressants”, es va creure “acreditada l'existència d'un notori estrès laboral derivat dels conflictes en el treball, amb una conducta hostil sistemàtica per part de la direcció de

l'empresa [l'Ajuntament], que sembla començar amb la interposició de la denúncia per part del treballador, continuat per un cúmul d'accions judicials i sancions”. També es va apreciar “falta de suport dels seus superiors, condicions de treball deteriorades i exposició mantenida de desequilibri entre esforç i compensacions”. En base a això, es va imposar a l’administració local el pagament de les prestacions econòmiques del treballador amb un recàrrec del 30%. ERRORS DE FORMA Dilluns passat, membres de la secció sindical del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-CAT) van presentar al Registre d’En-

L’agent que va ser acomiadat, delegat sindical, ha sol·licitat la readmissió

trada de l’Ajuntament un escrit demanant la fi de la persecució als representants sindicals per part de l’equip de govern, ara encapçalat per Maria Àngels Cabello (PSC). En el document s’exposa que l’agent presumptament afectat per aquesta pràctica ha encadenat dues baixes laborals de llarga durada entre el 13 de novembre del 2008 i l’actualitat, derivades “d’activitats vulneradores de la diligent relació contractual especial dels superiors jeràrquics”. També es recorda que el funcionari, després de sotmetre’s a diverses proves mèdiques, va denunciar actuacions discriminatòries dels seus caps a Inspecció de Treball i a la Unitat de Salut Laboral de Sabadell i que es van poder dictaminar “indicis d’assetjament psicològic vertical descendent”. I es posa de relleu el fet que, a partir de les denúncies que va fer, en la seva doble condició de víctima i delegat sindical, va ser imputat i sancionat per l’Ajuntament amb fins a tres expedients disciplinaris. Un cop finalitzada la instrucció

i imputació de tres faltes greus en el decurs d’un any, el consistori va acordar el 9 de juny de 2010 la seva separació definitiva del servei. Un cop notificada a l’afectat la resolució del ple on s’imposa la seva separació del servei, l’agent va deixar de percebre les nòmines corresponents als mesos de novembre i desembre de 2010 i gener de 2011, encara que es trobava “en situació d’incapacitat laboral temporal”. En el document presentat dilluns, el treballador exigeix el pagament d’aquests salaris i sol·licita la seva readmissió. També afegeix que els expedients disciplinaris mai han estat notificats ni tampoc s’ha donat audiència al sindicat al qual representa, com estableix la normativa vigent. El policia considera que també es detecta persecució sindical en fets com que no s’hagi informat convenientment de la incoació dels expedients i del seu resultat als òrgans de representació de personal de l’Ajuntament ni que s’hagin anotat en el registre de personal cap de les sancions i les faltes imposades als funcionaris. El document també assenyala que, des de la secció sindical del SPPME-CAT a l’Ametlla s’han fet diverses peticions que no han estat ateseses per l’Ajuntament per convocar “molt urgent” el Comitè de Seguretat i Salut Laboral i que les actuacions administratives no es comuniquen a la Junta de Personal, alhora que es denuncia que aquest òrgan està “inactiu” a efectes de defensa dels treballadors municipals. Segons afirmen, “des del 2008 fins a l’actualitat es produeixen errades i disfuncions substancials en procediments disciplinaris destinats a imputar els delegats” d’aquest sindicat, i que les seves sol·licituds són desestimades sistemàticament per silenci administratiu.


4

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Comarca

La Fiscalia dóna raons a CiU De forma “irregular” les Franqueses va contractar l’arquitecte municipal un cop ja estava jubilat i va adjudicar treballs d’arquitectura a l’estudi de l’exalcalde de Lliçà d’Amunt Fotos: Arxiu / Eduardo Benito

desprèn de l’informe de Fiscalia. Aquest òrgan considera que la discusió sobre si el precepte d’excepcionalitat es va aplicar correctament o si l’actuació es pot qualificar de prevaricació urbanística, no s’ha de resoldre per la via penal. Les 13 places d’aparcament previstes al carrer Cèllecs es van substituir per 19 a altres edificis de les Franqueses; això sí, vinculades registralment als habitatges als què corresponien inicialment.

José Antonio Pilar Les Franqueses La Fiscalia de Delictes Urbanístics ha obert un expedient per investigar les llicències que l’Ajuntament de les Franqueses ha concedit a la multinacional Sandoz mentre ha estat suspès el Pla Parcial de la zona on es troba la indústria. L’organisme considera “necessari investigar aquells fets”, segons posa de manifest el fiscal en cap, Antonio Pelegrín, en el seu informe del 9 de desembre passat, al qual ha tingut accés Línia Vallès. Segons s’explica al document, en cas que es demostri que els permisos concedits van ser irregulars, el consistori podria haver incorregut en un delicte sobre l’ordenació del territori, tipificat a l’article 320 del Codi Penal. D’altra banda, segons consta al mateix informe, que fa un repàs als diferents temes denunciats des de fa mesos pel grup municipal de CiU, i molt especialment pel regidor José Ramírez, la Fiscalia de Delictes Urbanístics ha acordat posar en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya determinades adjudicacions o contractacions realitzades pel consistori franquesí ja que es “dedueix l’existència d’irregularitats”. Aquesta qualificació fa referència a la contractació de l’arquitecte, Joan Valls, una vegada es va produir el seu cessament a causa de la seva jubilació. I en el mateix sentit situa l’adjudicació per lots de 18.000 euros “amb divisió no justificada” del contracte d’ampliació de l’edifici del Centre de Recerca i Suport a l’Activitat Agrària del municipi, que va beneficiar per adjudicació directa a l’empresa TRF Arquitectura, de la qual forma part l’exalcalde de Lliçà d’Amunt, Joaquim Ferriol, que a la seva vegada estava contractat per l’Ajuntament.

L’alcalde, Esteve Ribalta (PSC)

L’alegria dels convergents en comprovar que la Fiscalia de Delictes Urbanístics els ha donat la raó en part s’ha transformat en decepció en veure que l’informe se la treu pel que fa als casos relacionats amb els empresaris Francesc Bufí i Joan Maynou, als qui els convergents van assenyalar com a beneficiaris directes dels presumptes delictes de prevaricació urbanística, suborn i tràfic d’influències comesos per part de l’equip de govern. En ambdós casos, la denúncia feia referència a la conversió de pàrquings en locals comercials als carrers Cèllecs, 6-8, i Alba, 1, de les Franqueses. CiU assegurava que els respectius edificis s’havien construït sense respectar el Pla General d’Ordenació Urbana Municipal (PGOUM) que exigeix l’existència de places d’aparcament en els edificis de nova construcció.

necessari reservar un pàrquing per a cada habitatge i cada 100 metres quadrats de local i amb aquesta condició es va concedir el permís. Segons l’informe de la Fiscalia, “consta documentat que finalment les places d’aparcament per part de l’empresa no es van fer en aquell edifici, malgrat la llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament”. Aquest organisme també considera provat que l’equip de govern va iniciar un procediment de modificació del POUM “per tal de donar la possibilitat de què no fos obligatòria l’existència d’aquelles places en els edificis de nova construcció”, canvis que no es van arribar a fer perquè el tràmit no va passar l’aprovació inicial del ple. L’empresa va sol·licitar el 14 d’octubre de 2008 llicència per canviar l’ús de la reserva de places d’aparcament per convertirla en locals comercials, que la

EL CAS BUFÍ Construccions Bufí, S.A. va obtenir el 5 d’octubre de 2005 la llicència municipal per construir un edifici plurifamiliar format per 20 habitatges, 8 locals comercials i 13 places d’aparcament. En els informes tècnics de l’arquitecte municipal s’especificava que era

L’òrgan judicial ha obert una investigació de les llicències de Sandoz

El regidor José Ramírez (CiU)

Junta de Govern local va denegar el 13 d’octubre d’aquell mateix any perquè no estava aprovada la modificació puntual del POUM que podia permetre aquesta flexibilitat. No obstant això, aquest òrgan municipal va aprovar la petició el 29 de juliol de 2010 i va autoritzar el canvi d’ús de la planta baixa. A aquesta decisió es va arribar, segons l’informe de la Fiscalia, “basant-se en la discutible aplicació d’un precepte, l’article 103 del mateix POUM, que estableix: “Excepcionalment, es podran substituir total o parcialment les previsions d’espais per a aparcament en el mateix edifici, per una major previsió de places d’aparcament a l’exterior, quan el sector o àrea urbana, per les seves peculiaritats i funcions, els ho permetés o exigís. En aquests casos serà preceptiu un informe positiu per part dels corresponents serveis tècnics municipals”. L’arquitecte, Joan Valls, que en un primer moment no va aconsella la mo dificació, en aquest moment es va mostrar partidari, igual que el secretari, Lluís Muñoz. La Junta de Govern va acordar el canvi d’ús basant-se “en un precepte excepcional”, segons es

EL CAS MAYNOU La denúncia presentada pel presumpte afavoriment a l’empresa Maynou, S.L, que va condicionar com local d’atenció al públic un espai reservat a quatre places d’aparcament al carrer Alba, 1, té la mateixa filosofia que l’anterior. El promotor també va veure denegada inicialment la seva sol·licitud amb un informe dels serveis tècnics fins que el 17 de juny de 2010 la Junta de Govern Local va atorgar la llicència per poder portar a terme la reforma i la instal·lació d’un punt de servei Fecsa-Endesa. Tot i que en ambdós casos es van obrir expedients sancionadors (el 15 de juny de 2010, després que CiU denunciés els fets), ni a Bufí ni a Maynou es va imposar cap sanció. “Aquesta inacció administrativa davant les possibles infraccions urbanístiques no està encara contemplada com delicte en el nostre Codi Penal vigent –diu l’informe de Fiscalia datat el 9 de desembre passat–, la qual cosa canviarà a partir del dia 24 de desembre pròxim, quan entri en vigor el nou, que preveu expressament sancions penals en casos d’omissió de persecució de les infraccions urbanístiques o silenci d’aquestes”. Finalment, a Fiscalia de Delictes Urbanístics obre la porta a denunciar els fets davant “l’òrgan judicial competent”. CiU ja treballa en aquesta direcció.


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

5


6

líniavallès

04 Febrer 2011

L’atur puja al gener L’any s’ha estrenat amb 33.176 aturats més que al mes de desembre > L’increment és de 1.242 desocupats José Antonio Pilar Vallès Oriental La comarca ha començat l’any amb mal peu pel que fa a l’atur. Durant el mes de gener, el Vallès ha registrat un total de 33.176 persones desocupades, xifra que representa un increment de 1.242 aturats en relació al desembre (un augment del 3,89%). Si es comparen les dades registrades ara amb les del gener de 2010, es pot comprovar que la diferència és només de 64 desocupats (0,19%). En opinió del sindicat UGT, aquestes dades demostren que la reforma laboral no ha contribuït a la reducció de l’atur perquè no genera nous llocs de feina, sinó que precaritza el mercat de treball “empitjorant les condicions dels treballadors que tenen un contracte estable i abaratint l’acomiadament”. En relació als municipis de la comarca, Granollers ha registrat la major pujada respecte del mes anterior amb 245 aturats més, amb un total de 5.311, el que significa un augment percentual del 4,84%. En aquest trist rànquing, la capital comarcal està seguida de prop per Mollet del Vallès, amb 174 desocupats més i una xifra global de 5.211 aturats (3,45%). Catalunya continua essent la comunitat autònoma on més s'ha incrementat l'atur, amb una pujada de 26.950 persones més que el desembre, i un total de 589.623 persones sense feina (+4,80). Des del mes d'octubre de 2010 l'atur havia registrat petits descensos. “Des d'alguns àmbits ens volien enganyar dient que aquest fet era gràcies a la reforma; ara, després de la finalització de la campanya de Nadal, tornem a la realitat”, diuen des d’UGT. En aquest sentit el sindicat demana al Govern de l'Estat que abandoni les “mesures que només perjudiquen els treballadors”.

L’atur a les poblacions de la comarca

www.liniavalles.cat

Comarca

Un grup de ciutats s’uneixen per potenciar l’eix de la B-30 Vallès Oriental > Són un total de 19 municipis del Vallès i el Baix Llobregat i tenen un objectiu comú: crear un gran espai únic al voltant de la B-30 que permeti potenciar les relacions econòmiques i atraure la inversió. Els alcaldes asseguren que l'activitat econòmica que es desenvolupa en aquest àmbit representa el 4% del PIB de l'Estat i destaquen el nombre d'equipaments i empreses que s'hi concentren. Ara per ara s'han sumat a aquesta iniciativa 19 ajuntaments de la zona del Vallès Oriental (Granollers. Mollet, Parets, Vilanova, Montmeló, Montornès i la Roca), l’Occidental (Sabadell, Cerdanyola del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Cugat del Vallès, Rubí, Castellbisbal, Badia del Vallès, Ripollet, Barberà del Vallès i Polinyà) i el Baix Llobregat (Martorell). La previsió és que el Papiol s'afegeixi a la proposta i que els alcaldes fixin el full de ruta en una reunió que es durà a terme en les properes setmanes a la UAB. També es de-

finirà l'estratègia de col·laboració entre empreses, centres de recerca, universitaris, organitzacions sindicals i Govern. Una de les primeres accions que els batlles han acordat ha consistit en constituir un grup de treball que analitzarà i farà propostes sobre Territori, Formació i Innovació. Alguns dels municipis adscrits tenen especial rellevància dins del grup: Mollet del Vallès, on hi ha un dels hospitals més moderns de del país; Montmeló, que compta amb el Circuit de Catalunya; Santa Perpètua de Mogoda, que té el Centre Integral de Mercaderies; i Cerdanyola del Vallès, que disposa del Sincrotró Alba. Aquest àmbit també compta amb una important xarxa d'infraestructures, entre les quals l'AP7, la C-58, l'Aeroport de Sabadell o el Quart Cinturó, que ofereixen la possibilitat de consolidar una estructura industrial i de recerca molt competitiva en un context mediterrani, a escala europea.

Un helicòpter Martorelles no rescata un ciclista vol l’expropiació de Cardedeu de Can Fenosa Sant Pere de Vilamajor > Els Bombers van rescatar dilluns al migdia un veí de Cardedeu de 27 anys que va patir una caiguda de bicicleta en una pista forestal propera a la urbanització Les Faldes de Sant Pere de Vilamajor, que porta cap a Santa Maria de Palautordera. El jove va patir una possible fractura a la clavícula. El jove va ser rescatat amb helicòpter que el va traslladar fins al camp de futbol de la urbanització Les Faldes. Des d'allà, una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) el va portar fins a l'Hospital de Sant Celoni. A banda dels efectius dels GRAE i un sanitari dels Bombers, també s'hi va desplaçar una dotació del parc de Sant Celoni.

Vallès Oriental > L'Ajuntament de Martorelles ha emès un comunicat en què posa de manifest el seu rebuig a l'expropiació de la zona verda de Can Fenosa propasada pel Ministeri de Foment espanyol per a la modificació final de la plataforma del tren d'alta velocitat. També denuncia que no ha estat informat d'aquests canvis, motiu pel qual no ha pogut presentar alternatives al projecte. La primera acció que ha fet el consistori ha estat, com a mesura de repulsa, no rebre als representants del ministeri per l'acte de prèvia ocupació dels terrenys. Actualment està estudiant mesures legals a aplicar per “reconduir aquest greuge cap al territori”. A Can Fenosa hi ha una zona verda que actua com a corredor biològic de gran valor.


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

7


8

04 Febrer 2011

líniavallès

www.liniavalles.cat

EDITORIAL

Safata d’entrada

Defensa de la informació, un dret i un deure ‘alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta (PSC), ha interposat una querella criminal contra el regidor de CiU José Ramírez i l’ha feta extensiva a Línia Vallès i el seu director, José Antonio Pilar. No entrarem aquí a analitzar la conveniència o no de traslladar el debat polític als tribunals, sinó en el fet objectiu d’actuar judicialment contra un mitjà de comunicació que ha fet el que s’espera d’ell: informar. En aquest cas, la punta de llança de les informacions han estat les diverses actuacions que tant la Fiscalia de Delictes Urbanístics com l’Oficina Antifrau de Catalunya han portat a terme a partir de denúncies de Ramírez i altres membres del grup municipal convergent contra l’equip de govern. La importància d’aquestes denúncies és evident i moltes d’elles es troben en fase d’investigació per part d’aquests organismes. En la querella, l’advocat de Ribalta explica que les informacions publicades per aquest periòdic poden ser constitutives d’un suposat delicte d’injúries i calúmnies. En base a aquesta tipificació, el lletrat considera que Línia Vallès ha dispensat un atac a l’honorabilitat i la imatge pública de l’alcalde, la notorietat pública. I que l’afecció de les imputacions –fetes pels promotors de les denúncies, mai pel periòdic que ha difós la notícia– poden suposar un perjudici de cara a les properes eleccions municipals. De fet, “eleccions municipals” és un terme que apareix diverses vegades al llarg de tot el document, i ho fa com a argument per justificar que el dany que hagin pogut provocar les notícies és encara major. De fet, fa sospitar que el batlle hagi iniciat accions legals, precisament, a tan pocs mesos vista de la comtesa electoral. I que, a més, sol·liciti, “per al resarciment dels danys morals i materials causats per la difusió dels articles”, una fiança de 60.000 euros o que “es procedeixi a embargar béns i ingressos en quantia suficient per fer front a dit import i concepte”. Mesures que ja han estat denegades pel jutge. L’alcalde de les Franqueses té, com qualsevol altra persona, el legítim dret de defensa. Però aquest periòdic també, de la mateixa manera que té l’obligació d’informar. Serveixi aquest escrit per deixar clar que continuarà fent ambdues coses. Pel que fa a la primera, sol·licitarà l’empar del Col·legi de Periodistes de Catalunya i del Consell de la Informació de Catalunya (CIC), en aquest darrer cas perquè experts en comunicació analitzin les informacions publicades que han donat origen a la querella i dictaminin sobre la presumpta vulneració de drets de l’alcalde. Oblida Ribalta que el dret a la informació no és un dret dels periodistes, sinó dels ciutadans. I que els professionals de la informació tenen el deure de no oblidar-ho.

L

líniavallès

Opinió

Dipòsit legal: B-22581-2001

Editor: David Centol i Lozano. Directors d'edició: José Antonio Pilar (Línia Vallès), Daniel Gutiérrez (Línia Badalona), Jordi Sugrañes (Línia Barcelona), Pere Giménez (webs temàtics); Ivana Padierna (webs de proximitat). Caps de redacció: Elisabet Alfaro i Cristian Gómez. Redacció: Sara Arroyo, Jordi Alcover, Narcís Presas, Mariona Sanz, Daniel Sainz de Aja. Fotografia: Mariona Sanz i Eduardo Benito.

PROGRAMA ELECTORAL DE MONTSERRAT ARMENGOL M'agradaria demostrar la meva indignació pel programa electoral que he trobat a Sant Fost escrit per GSF partit polític que està a l'Ajuntament de Sant Fost i que lidera Montserrat Armengol. Senyora, m'agradaria dir-li que actualment estic a l'atur i m'indigna que utilitzi sempre en el seu programa electoral els maleïts diners. No rigui més del nostre poble. És evident que tots els municipis gasten diners per fer coses al poble, però l'important és si es fan coses al poble, com ara oferir treball a aturats. A mi m'ho han ofert. Està clar que un ajuntament, si treballa i fa coses, ha de gastar diners. Vostè va estar dins de l'Ajuntament i també va gastar diners, no? O és que anava gratis? Li demano que faci coses bones i positives per al poble i ajudi, que ara és el que necessitem. No digui tantes mentides. Jo vaig creure en el seu partit en les últimes votacions, però m'ha decebut molt, ara sempre la veig sola, on estan els seus companys de partit? Per què han desaperegut? Ha enganyat també els seus... doncs potser no era tan dolent el seu cunyat.

GALLECS I EL 3% Davant la increïble sorpresa que en l’actual moment de penúria econòmica la Generalitat pensa gastar-se 800.000 euros (133 milions de pessetes) en modificar els camins de Gallecs, vam decidir acostar-nos al Consorci per obtenir-ne més informació. Cal recordar que encara continuem sense les xarxes de clavegueram i d’aigua potable, amb constants talls d’electricitat les nits d’hivern i amb una xarxa telefònica abandonada pròpia del Tercer Món. Doncs resulta que és una oblidada herència de l’opulenta època del 3%, que ha estat impossible redirigir els diners cap a d’altres necessitats. Com pot ser que no aparegui cap polític i hi posi una mica de racionalitat? O és que la constructora té més poder que cap administració? I llavors, de qui és aquesta empresa que només retola en castellà? I com es gasten tants diners en només set kilòmetres quadrats? Doncs utilitzant el sistema més vell i efectiu que existeix: buscar la maquinària i els materials més cars per desorbitar les partides i omplir l’espai natural d’elements artificials innecessaris, però d’un cost tan elevat, que és capaç de camuflar-ho tot. M’agradaria que això només hagués estat un malson i despertar-me veient a un polític rectificant, imposant-se i demostrantnos que el temps de tirar els diners s’ha acabat i que per aquí és per on es comença a sortir de la crisi. Malauradament això no només succeeix a Sicília. Aquí també ens ho haurem de menjar amb patates, però de les biològiques. Pol Ansó Gallecs

Com poden tenir tan poca vergonya, aquests personatges que es fan dir polítics, fent tanta demagògia barata utilitzant els diners i a més en aquests temps que corren de crisi. Com pot parlar de diners quan vostè, segons van dir els independents

de Sant Fost, fa obres il·legals i no pagava els impostos. Si fa això sense estar dins, que farà si entra aquest any? Si tant vol a Sant Fost com diu, treballi positivament. Dani Garcia R. Sant Fost

Cartes dels lectors Línia Vallès agraeix les cartes dels lectors però no es responsabilitza dels seus continguts. És imprescindible que els escrits estiguin signats amb nom i cognoms, número de DNI i telèfon de contacte. LíniaVallès es reserva el dret de retallar-les, en el cas adient. Les cartes es poden enviar al fax 93 519 43 98 i per correu electrònic a l'adreça redacciovalles@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

34.000 lectors setmanals (onada 30-11-2010)

Cap de producció i qualitat: Marga Moreno. Dissenyadors gràfics: Albert Baldó, Aida Fonseca. Cap de Vendes: Marcelo Villanueva. Xarxa comercial: Manel Riera, David Olivares, Adolf Garcia, Esther Rodríguez, Àlex Subirats, Eugènia Pujol, Ricard Garcia, Jaume Magrià i Manuel Sánchez-Villanueva. Màrqueting: Eva Serra. Distribució: Ramon Vila (coordinador), Albert Carbonell, Oriol Freixa, Juan Carlos Galceran, Yacouba Diakité. Facturació: Teresa Aguela. Auxiliar: Maria Reyes.

grup comunicació21 Redacció: 93 519 43 96 redacciovalles@comunicacio21.com Publicitat: 93 519 43 85 publicitat@comunicacio21.com Administració: 93 519 43 93 administracio@comunicacio21.com

Ciutadans

Un nou Govern afavorirà la reducció de l’atur?

David García, 27 anys Logística (Mollet)

Jesús Fernández, 70 anys Jubilat (Sant Fost)

Soledad Zapata, 67 anys Jubilada (Sant Fost)

Manuel Fernández, 39 anys Policia portuari (Mollet)

Antonia Muela, 42 anys Mestressa de casa (Mollet)

No crec que sigui qüestió del Govern de torn sinó de la situació econòmica del moment. A vegades baixa i a vegades puja, però suposo que un canvi podria modificar una mica les xifres.

Crec que un canvi s’ha de fer perquè les coses vagin a millor. No obstant no crec que la reducció de l’atur vingui de cop sinó escalonadament. Tot i que veig amb bons ulls el canvi.

La creació de llocs de treball no pot venir de cop, segurament es farà poc a poc, hagi o no hagi canvi a les eleccions generals. Potser és positiu que entri un nou Govern.

Crec que l’entrada d’un nou Govern a l’Estat seria positiu però si es crearan llocs de treball o no és una incògnita. Considero que és qüestió de temps que la situació s’estabilitzi.

No es pot endevinar si les xifres de l’atur baixaran o no. Crec que és qüestió de temps que la situació econòmica millori, tot i que l’entrada d’un nou Govern podria ajudar.


04 Febrer 2011

Opinió www.liniavalles.cat

El mirador

Blai A. Dupasquier, delegat de la PTP al Vallès Oriental

Rodalies, frau o mala gestió? Aquest gener es compleix un any que el torn de sortida de l’estació de Cardedeu de Rodalies de Catalunya va deixar d’existir. Això que per a uns pocs pot semblar una cosa positiva, “així no paguem”, no ho és per a la resta, ja que els serveis que ens dóna la Generalitat tenen un cost i el que no es recapta per una banda, s’ha de pagar o bé via impostos o bé apujant el preu del bitllet del servei, fet a què ens tenen molt acostumats darrerament en el transport públic. Un fet tan simple com aquest i que no és anecdòtic a la xarxa de Rodalies de Catalunya, pot suposar deixar d’ingressar més de 150.000€ anuals. Que es podria fer amb aquets diners? Doncs, per exemple, contractar sis treballadors i formar-los per a què fessin funcions d’informador, de control de l’estat de les instal·lacions, verificació de bitllets als usuaris i moltes altres prestacions que requereix un servei públic. Que guanyaríem? Doncs qualitat en el servei, la possibilitat de rebre informació de forma personalitzada, més seguretat per a l’usuari, menys bretolades i desperfectes

a les instal·lacions, ajuts a les persones en moments puntuals, llocs de treball, increment dels ingressos del servei, la possibilitat d’eliminar barreres, més civisme i menys costos de manteniments inútils. En definitiva, una millor i més eficient forma de gestionar els recursos. Que perdríem? Doncs els qui actualment ja paguem el servei, res. Tan sols perdrien aquells qui actualment viatgen de franc, però tampoc perdrien tant, a la llarga molts també ho agrairien per la millora de la qualitat del servei i se’l sentirien més seu.

Aquí jo llenço la meva pregunta, com és possible que la Generalitat sigui coneixedora d’aquest fet i que després d’un any no s’hagin pres les mesures per a resoldre-ho? No li demano el canvi del sistema de gestió de les estacions, que també; li demano l’arranjament del torn de sortida d’una estació. Quan estem invertint quantitats molt importants de diners en campanyes per lluitar contra el frau, ajuda molt poc al qui paga, veure com altres no ho fan i no passa res. Forats com aquests o similars, el sistema en té molts, així que feu comptes vosaltres mateixos. Per acabar, i a tall de reflexió, calen tantes barreres i mecanismes per poder controlar la gestió del pagament a les estacions, però això és un altre tema que dóna per molt i que caldrà tractar-ho amb més detall en un altre moment; però per anar fent boca us diré que a moltes ciutats europees, amb gran tradició de transport públic, no hi són i el frau és menor que el d’aquí, així que anem-hi pensant...

Departament de Política Territorial Limitació al desenvolupament de la Farinera

Valeo Més pèrdues de llocs de treball

Tecnologia Wimax Connexió més que competitva a Montmeló

La decisió de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de deixar fora de la trama urbana de Mollet el sector de la Farinera és posar pals a les rodes del futur desenvolupament comercial de la ciutat i, també, a la creació d’ocupació.

Valeo Climatización ha anunciat aquesta setmana una nova notícia negativa, massa habitual darrerament. Part de la producció es trasllada a la planta que té a Saragossa, deixant al carrer 67 treballadors. Un nou cop dur que se suma a Ficosa i Yamaha.

A partir d’aquest mes de febrer els veïns de Montmeló es podran connectar a Internet a través de la nova xarxa Wimax que s’ha instal·lat al municipi. La quota és de 9 euros, i de 12,5 si se suma el telèfon, una quarta part del cost habitual.

Semàfors

L’agulló

Governant les Franqueses a cops de decret. Després de diversos mesos decretant que s’habiliti una partida per al pagament de les nòmines de l’Ajuntament, l’alcalde de les Franqueses, Esteve Ribalta (PSC), ha fet el mateix per comptar amb una pòlissa de crèdit per tal de poder atendre amb normalitat el pagament a proveïdors i “restants receptors de fons” municipals. Atès que en la previsió anual de tresoreria per al vigent exercici 2011 es preveu un important decalatge transitori entre els cobraments i els pagaments, i després de valorar fins a vuit entitats bancàries, el 24 de gener va signar un decret en què concerta amb el BBVA un préstec de dos milions d’euros amb venciment a 31 de desembre, i amb un tipus d’interès de revisió de l’Euribor a 90 dies més el 2,25% sense arrodoniment. L’operació és molt “interessant”.

Públic xerraire als plens. Si als cinemes i teatres una veu en off adverteix el públic que apaguin els telèfons mòbils durant la representació, en alguns plens municipals de la comarca haurien d’advertir als assistents que s’abstinguin de parlar en veu prou alta com per no poder escoltar bé el que diuen els regidors. Aquest és el cas dels ajuntaments de Parets i Montmeló. Ssst!

Cavall o ocell? Durant la visita al polígon industrial la Farinera de Mollet, dimecres passat, va ser necessari arribar a l’escultura per convèncer bona part dels assistents, entre ells representants municipals, que es tracta d’un cavall i no d’un ocell. Va ser necessari comprovar el gravat, Cavall Vermell, per sortir de dubtes. Sobre que representa la “M” de Mollet, per sort, no hi ha dubtes.

La Foto

Edifici a la Carretera de Caldes, Mollet

líniavallès

9

La lupa José Antonio Pilar Director de Línia Vallès DECIDIR I EQUIVOCAR-SE No resulta fàcil escollir. Una mala decisió pot costar cara. Per això una elecció comporta sempre un risc. Sobretot d’equivocar-se. Ja se sap: qui té boca, s’equivoca. I tothom ho ha fet en alguna ocasió, això d’equivocar-se. En el repartiment dels papers que ens toca interpretar a diari, tots som actors que sortim a l’escena de la vida amb les il·lusions a flor de pell. I sota l’escalfor dels focus del gran teatre que és el món, cadascú fa el que pot, com bonament sap. Julia Roberts va perdre l’oportunitat de protagonitzar Alguna cosa per recordar, que va interpretar Meg Ryan (que a la seva vegada de rebutjar Pretty Woman), Shakespeare enamorat, que va acceptar Gwyneth Paltrow, Mentre dormies, que va fer Sandra Bullock, i Instint bàsic, que va fer Sharon Stone. Bruce Willis no va voler protagonitzar Ghost. Joaquín Phoenix va dir “no” a les dues primeres entregues d’Scream, Boogie Nights i American History X. Alec Baldwin no va voler fer La caça de l’Octubre Roig ni El fugitiu, que també va fer Harrison Ford. Sean Connery va dir que “no” a la proposta d’interpretar el mag Gandalf a la trilogia d’El senyor dels Anells: no entenia del tot la història de Tolkien; va rebutjar el paper de Morfeo a Matrix perquè el guió era profundament entremaliat... i després va fer La lliga dels homes extraordinaris... i va rebre una batacada comercial. Tom Hanks va descartar Camp de somnis, Cadena perpètua i Jerry Maguire. Hi ha molts més casos: Mel Gibson no va voler protagonitzar Gladiator, Tom Selleck va renunciar a ser Indiana Jones; Gwyneth Paltrow, a embarcar en el Titanic, Mike Myers a ser Willy Wonka a Charlie i la fàbrica de xocolata, i Michelle Pfeiffer a posar-se a la pell de l’agent de l’FBI Clarice a El silenci dels anyells. Si ells tenen tants dubtes a l’hora d’escollir un projecte, com espera algú que jo no dubti a l’hora de triar cada mes un tema sobre el que escriure? Com a català, tinc dret a decidir. I també a equivocar-me, si cal.


10

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

El PSC de la Roca dóna suport a l’alcalde en la querella criminal presentada per un veí El PSC de la Roca dóna el seu suport a l’alcalde de la Roca, Rafael Ros, en la querella criminal presentada pel Sr. Jaume Gispert, ciutadà de la Roca, que denuncia la construcció d’un mur que li impedeix l’accés a casa seva per un antic pas veïnal que travessa la finca d’un altre veí. El PSC de la Roca considera desproporcionades i injustes les acusacions del Sr. Gispert contra l’alcalde de la Roca en relació a presumptes delictes de prevaricació, de l’ordenació del territori, sobre el patrimoni històric i contra els drets cívics. La disputa entre el Sr. Gispert i el veí ve de fa molt anys enrere. El suposat dret de pas per la finca del veí es va resoldre als jutjats denegant les peticions del Sr. Gispert. Després de moltes vicissituds, al gener de 2008, essent alcalde el Sr. Ros, el veí va construir un mur entre les dues finques d’acord amb la resolució judicial, després d’haver demanat la llicència d’obres menors i del silenci administratiu de l’Ajuntament. El Sr. Gispert està en el seu dret a discrepar de la resolució judicial però creiem que el camí més correcte per resoldre aquest conflicte entre particulars sobre drets de pas era presentar un recurs a la sentència judicial o, en un cas extrem, adreçar-se a la fiscalia. El Sr. Gispert anava en la llista de CiU a les darreres eleccions municipals de 2007. Per al PSC de la Roca, les promeses falses per part de Rafael Ros al Sr. Gispert que si era alcalde es resoldria el conflicte al seu favor, no justifiquen en cap cas la presentació d’aquesta querella criminal. Des del PSC estem en contra de la judicialització de la vida política: les querelles criminals són un recurs excepcional que no s’han d’utilitzar amb lleugeresa. El nostre sistema democràtic té altres mecanismes i organismes de supervisió i control per a resoldre les discrepàncies i els conflictes amb la gestió municipal. L’alcalde de la Roca, Rafael Ros, està promovent amb diners públics una modificació a corre-cuita del pla d’ordenació urbana municipal en la zona en discussió, traslladant un carrer nou que s’ha d’obrir

per a què el Sr Gispert tingui l’accés que reclama i, a més, pugui edificar-hi dos habitatges quan el Pla General actual només li permet construir un habitatge. Tot i que la Llei d’Urbanisme obliga a cessions a l’Ajuntament en el cas de les modificacions del POUM que suposen un increment de l’aprofitament urbanístic, aquesta modificació es planteja sorprenentment de forma que no hi hagi cessions per part dels veïns. Per al PSC de la Roca, la solució a aquest conflicte entre particulars no és fer una modificació a corre-cuita del POUM per beneficiar a un veí. Això és un exemple de mala gestió dels recursos públics: el municipi té moltes prioritats i l’alcalde està ordenant a tècnics que perdin el temps en propostes sense sentit, en lloc de prioritzar la tramitació de les llicències d’obres que generen activitat econòmica i ingressos a l’Ajuntament. Els exalcaldes socialistes de la Roca del Vallès, Salvador Illa i Miquel Estapé, coneixen molt bé la presentació de querelles criminals injustificades amb l’únic objectiu de desprestigiar i pressionar. En 12

anys, s’han presentat 7 querelles, entre les quals 5 imputaven a Salvador Illa i 3 a Miquel Estapé (les dues darreres quan ja no era alcalde). Una de les querelles la va presentar el grup local de CiU per la construcció de la Roca Village i la resta la van presentar empresaris i promotors, vinculats la majoria a aquest partit polític. Totes han estat arxivades excepte la darrera presentada pel promotor-constructor Clascà, que encara està en fase de diligències prèvies. El PSC de la Roca ha estat molt crític en el passat amb l’actitud del grup local de CiU i del seu cap de llista: Rafael Ros mai va rebutjar aquestes querelles, ni va mostrar el seu suport als exalcaldes Salvador Illa i Miquel Estapé. En aquest cas, amb la situació a la inversa, el PSC li dóna el seu suport i espera i desitja que aquesta querella no sigui acceptada a tràmit. Heus ací maneres ben diferents de fer i entendre la política.

Grup municipal del PSC de la Roca del Vallès

Uns pressupostos per fer front a la crisi Un any més, i amb aquest ja en són tres, des de la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de Sant Fost donem a conèixer els pressupostos municipals abans de ser aprovats. Primer, tal com preveu la llei, als diferents grups municipals del consistori. I també, a les entitats del nostre poble amb la intenció de ser clars i transparents en un tema tan important com és el finançament del nostre Ajuntament. Expliquem capítol per capítol, del primer a l’últim, les previsions pressupostàries de l’any vinent, obrint un torn de precs i preguntes per aclarir qualsevol dubte i responent a qualsevol pregunta que els assistents creguin convenient. Aquest any 2011 els pressupostos són més austers que en anualitats anteriors, davant els temps que corren, passant d’un pressupost de quasi 12 milions d’euros l’any 2010 a un de 8 milions per a enguany, cosa que significa una reducció d’un 30%. Com en els anys anteriors, han estat uns

pressupostos molt treballats partida per partida, desglossant al màxim cada concepte per tal de poder fer una exposició més rigorosa i real de les quantitats de cada cas. Cada regidoria aporta les comparatives de l’any anterior, d’aquesta manera es pot incidir amb més eficàcia on es detecten més mancances. Per exemple, una partida important que s’ha dotat en un 34% més és la de Benestar Social. En canvi s’han fet rebaixes significatives en Festes, amb l’objectiu de potenciar els Plans d’Ocupació. Així doncs, malgrat la rebaixa global del 30% en el conjunt del pressupost, són uns comptes sensibles amb el moment actual i s’ha fet l’esforç d’incrementar els recursos destinats a benestar social i a ocupació. Aquests pressupostos tenen una significació afegida, el 2011 és any electoral. El que s’ha fet són uns pressupostos per a què el mes de juny el Govern municipal que

surti escollit de les urnes pugui fer front a la resta de l’any, sense hipoteques, per un bé comú de Sant Fost, el nostre poble. Estic convençut que aquests pressupostos són realistes, responsables i equilibrats, els millors per al 2011. Sóc testimoni, també, que els pressupostos han costat molt d’esforç i dedicació per elaborar-los. Però, tot i això, de ben segur algun ciutadà o partit polític canviaria alguna cosa. Però cal ser realistes, per això partim d’una base en què segons els ingressos que s’esperen i tenint en compte les despeses fixes a les que cal fer front, existeix un mínim marge de maniobra. És per això, conscients de la gravetat econòmica del moment, que fem una aposta ferma en els dos temes esmentats abans: ocupació i benestar social. Joaquim Pérez i Espinosa Regidor d’Hisenda i Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

Opinió

El pinganillo de vol i dol

Assistíem la setmana passada a una sessió històrica del Senat, on la presència de les llengües de l’estat hi adquirien, totes, un estatus de reconeixement. Català, gallec i basc arribaven a fer-se presents amb tota oficialitat a la cambra alta, al costat del castellà, tot i desencadenar un controvèrsia mediàtica que alguns ja han batejat com la discòrdia del pinganillo. L’arribada del català al senat sembla haver-se produït a destemps, i amb un petit retard de 30 anys. Els camins que ens proposen els polítics espanyols podrien ser de tornada. Si més no això es publica dia rere dia, tot tornant a identificar el que es diu a la premsa de Madrid com si fos l’estat d’opinió de tot l’Estat. Madrid i els seus “mentideros” com a únics oracles naturals del món. Però aquesta mateixa classe i periodisme del cèntric altiplà ibèric, que tant s’escuda en la constitució, oblida massa sovint que l’Estat està de facto intervingut pel directori europeu i que la mateixa constitució recull en el seu article 3 l’especial reconeixement de les llengües espanyoles altres que el castellà. Hem assistit en els darrers anys a una identificació d’espanyol amb llengua castellana, cosa que la constitució defuig, i de Madrid amb centre del món. I assistim ara, mercès a la frivolitat de la polèmica del pinganillo, a un intent de foragitarnos del marc i de la intrepretació constitucional, i no cal dir que de voler tornar a temps pretèrits i situar el català en un mer folklorisme. Un retorn al passat per por i manca de coratge d’assumir el valor de la pluralitat? O bé un foragitar-nos del marc conceptual espanyol? Què som doncs? Són temps per a una serena però seriosa reflexió com a catalans. Quin és i com ha de ser l’estat propici per a Catalunya? Certes polèmiques, amb pinganillo o sense, ens aboquen novament a aquests debats. En aquests temps de crisi econòmica, que alguns voldrien aprofitar per fer passar el ribot pertot, recentralitzar l’estat, i fermar curtes aquestes malagraïdes comunitats autònomes, cal estar ben amatents i prendre bona nota, no pas pel que es diu pel broc gros sinó pel missatge que es pretén passar subliminalment, per bé que la finor dialèctica no figura gaire en els annals de la tradició més hispànica. Sigui com sigui, es tracta de posar en ordre els catalans i les seves dèries, per reconduir-nos per un suposat camí natural de les coses, que no és cap altre que el de la visió hispano-madrilenya d’interpretar el món, fent abstracció que el món avui és, precisament, més global que mai, i com si Catalunya i el català fossin invents de fa quatre dies, i no de més de mil anys d’història. Pere Martínez President d’Òmnium Cultural Vallès Oriental


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

11


12

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Comarca

Línia Vallès: el periòdic setmanal, gratuït i de proximitat més llegit de Catalunya El rotatiu té 38.000 lectors cada divendres certificats pel Baròmetre de la Comunicació

Línia Vallès és la publicació gratuïta més llegida a la comarca del Vallès Oriental, segons es desprèn de l'última certificació d'audiències feta pública dilluns passat pel Baròmetre de la Comunicació i la Cultura de la Generalitat. Amb 38.000 lectors setmanals, Línia Vallès també es converteix en el periòdic gratuït de proximitat més llegit de tot Catalunya. Les dades certificades permeten observar que el rotatiu vallesà -amb seu a Mollet del Vallès- ha crescut 16.000 lectors en només un any. Es tracta de la capçalera que ha viscut el major increment de lectors en els últims dotze mesos. Per a l'editor de Línia Vallès, David Centol, "les dades demostren les virtuts del nostre model: periodisme de qualitat sumat a grans tiratges, el que permet sostenir un creixement com el que la Generalitat ens ha certificat". I així continuarà al llarg del 2011, gràcies a l'impacte de la versió di-

Dades oficials, onada 31-01

Redacció Vallès Oriental

gital (www.liniavalles.cat) i a l'esforç que es farà en desenvolupar les xarxes socials i potenciar la lectura de la publicació a través de canals fins ara inexplorats per l'empresa editora. Entre els projectes més inmediats es troba el llançament d'un suplement

esportiu, que per a l'editor "és la gran asignatura pendent que ens queda". No es descarta convertir Línia Vallès en un bisetmanal concentrant l'edició esportiva als dilluns. Aquestes mesures permetran sumar nous lectors i arribar als 50.000, que és la xifra que l'e-

ditora s'ha marcat com a objectiu a assolir abans que finalitzi l’any. Línia Vallès, fundat l'any 2001, ja és la publicació amb més anuncis comercials del Vallès Oriental i també la que imprimeix un major nombre d'exemplars, concretament 19.000, que es distri-

bueixen cada divendres per tota la comarca. Per primera vegada, el rotatiu ha presentat la seva candidatura als Premis de la Comunicació de la Diputació de Barcelona que s'atorgaran al Parc Audiovisual de Terrassa el proper 25 de març.


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

13


14

Granollers líniavallès

Una butlleta premiada a l’Euromillones, validada a Granollers

04 Febrer 2011

Tres detinguts per robatoris en habitatges Redacció > Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones acusades de sis robatoris amb força a l'interior de sis domicilis a diverses localitats de Catalunya, alguns dels quals van ser comesos a Granollers. Carlos Alberto U.H, de 25 anys i veí d'Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), Cristian Ernesto V.P, de 45 anys i resident també a Esplugues, i Alejandro Antonio L.P, de 19 anys i veí de l'Hospitalet de Llobregat (el Barcelonès) han estat acusats de diversos robatoris perpetrats a Granollers, Martorell (el Baix Llobregat) i Cubelles (el Garraf). Els detinguts es desplaçaven en el vehicle d'un d'ells, buscaven habitatges situats en urbanitzacions i entraven quan els ocupants no eren a l'interior, després de forçar la porta o alguna finestra. Els tres homes han passat a disposició del jutjat d'instrucció Esplugues, que ha decretat el seu ingrés a la presó, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

Granollers tindrà la major pista coberta de pàdel Redacció > La ciutat tindrà el centre de pàdel cobert més gran de Catalunya i el segon de l’Estat: tindrà deu pistes i permetrà jugar 40 persones al mateix temps. S’està construint a l’avinguda Sant Julià del polígon industrial Congost, a les antigues naus de l’empresa de logística Seur. Els promotors del Pàdel Indoor Granollers són cinc socis residents a a la comarca. Lequipament esportiu, d’uns 4.000 metres quadrats, podria obrir al març.

Una de les onze butlletes guanyadores del sorteig d’Euromillones celebrat divendres passat va ser validada a l’administració número 8, situada al carrer Princesa, 50, de Granollers. Cada encertant de segona categoria (5+1 encerts) té un premi de 280.808,10 euros. Sis dels 11 guanyadors van ser de l’Estat espanyol. El sorteig acumula ja un pot de 28 milions d’euros.

El barri Congost millora En quatre anys s’han fet una cinquantena d’accions de rehabilitació amb finançament del Pla de Barris Foto: Toni Torrillas

José Antonio Pilar Granollers Són 49 actuacions i totes tenen el mateix objectiu: millorar el barri Congost. Durant el proper mes de març es completarà el mig centenar d’accions urbanístiques i socials executades des de l’any 2006 en aquesta zona de Granollers dins del marc de la Llei de Barris, amb un pressupost total de 6,9 milions d’euros, 3,4 dels quals han estat subvencionats per la Generalitat. L'experiència ha estat tan positiva que l’Ajuntament sol·licitarà, d'acord amb les entitats, un programa de continuïtat per al 2011. L'Ajuntament ha aconseguit finalitzar 19 actuacions d’intervenció integral entre les quals destaquen la remodelació de 22.376 metres quadrats de places, carrers i voreres amb una inversió total de 3,6 milions. Resten per finalitzar durant el primer trimestre de l’any la rehabilitació del carrer Sardana, la darrera fase de la remodelació de la plaça de la Llibertat, la rampa d’accés a l’estació del Nord i les voreres del pavelló poliesportiu Congost. També s'ha impulsat la renovació de 15 edificis, amb un total de 303 habitatges i un pressupost de 390.000 euros, on s’han fet obres de rehabilitació d’elements comuns, suprimit barreres arquitectòniques i s’han arranjat ascensors, entre altres actuacions significatives. A més, s'han desenvolupat 13 programes socials de dinamització sociocultural, amb una inversió de més de 410.000 euros, amb la participació de 1.250 persones en un total de 285 activitats desenvolupades. I quatre

El delegat territorial del Govern, Salvador Jorba, i l’alcalde, Josep Mayoral

més de dinamització econòmica que han inclòs 18 activitats, amb un cost de més de 65.000 euros, com l’exposició El mercat de Canovelles, la promoció de petites fires i mostres i activitats de dinamització comercial. En aquest període, el consistori també ha creat al barri Congost dos nous equipaments, que representen poc més de tres mil metres quadrats: el pavelló poliesportiu Congost, que s'inaugura el proper dissabte dia 12, i el Local social, que serà la seu de la Federació Catalana de Bàdminton, dels Serveis Socials municipals i de l'Associació de Veïns. La inversió total ha estat de 3,9 milions d’euros, finançats pel Servei Català de l’Esport, la Diputació, el Pla de Barris i l’Ajuntament. ALTRES ACTUACIONS A banda de les actuacions incloses al Pla de Barris, el consistori n’ha fet d’altres al Congost: construcció i inici de l'activitat de la nova escola bressol del Congost (amb capacitat per a 66 infants de

0 a 3 anys), que ha comportat una inversió de 1.165.294 euros; la construcció de 15 habitatges de promoció municipal en dos edificis situats al carrer de Maria Palau (4,8 milions); la renovació de la xarxa d'aigua potable (s'han substituït 2.495 metres de canonada de fibrocement per una nova de fosa en 16 carrers i places), amb un cost de 634.372,65 euros; i s'han fet, gràcies al Fons Estatal d'Inversió Local 2009, obres de remodelació de la part central de la plaça de la Llibertat i la vorera nord del carrer Joan Vidal i Jumbert, entre Céllecs i Maria Palau. El barri del Congost té una població de 3.979 habitants i una superfície de 20,4 hectàrees. Les actuacions urbanístiques realitzades entre l'1 de juny de 2006 i el 31 de desembre de 2010 han estat destinades a trencar l'aïllament territorial; rehabilitar els edificis i endegar programes socioeconòmics per fomentar la convivència, el sentiment de pertinença, la inclusió social i el desenvolupament econòmic.

Detinguts per intentar robar en dues empreses Redacció > La Policia Local va detenir, poc després de la mitjanit de diumenge, dues persones que havien intentat robar a l’empresa Miguelez, situada a l’avinguda Sant Julià. Els detinguts són Mihaita S., de 33 anys; i Gabriel T., de 20, ambdós veïns de Badalona i amb antedecents, la majoria per robatoris amb força. El primer d’ells, a més, havia estat relacionat amb un homicidi. Una tercera persona va aconseguir fugir. La policia va rebre un avís per l'activació de l'alarma de l'empresa Jucà, situada al mateix polígon. En arribar, la patrulla va comprovar que havien fet un forat en una paret lateral de la nau però no van trobar ningú. Aleshores, van rebre una altra alerta en detectar-se moviment de persones a les instal·lacions de Miguélez. Després es va comprovar que havien accedit a les instal·lacions practicant dos forats al sostre. L'empresa ha denunciat la desaparició d'una bobina de 200 quilos de coure.

Els treballadors de Cárnicas Vilaró temen pel futur Redacció > Treballadors de Cárnicas Vilaró es van concentrar dilluns a la planta de Granollers per denunciar la seva situació econòmica i exigir que l’escorxador prossegueixi amb la seva activitat. La companyia podria acabar tancant de la mateixa manera que la de Mollerussa (Pla d’Urgell), segons ha denunciat UGT, que assegura que així els ho han comunicat els administradors concursals. Des de l’any 2008 la plantilla s’ha retallat.


04 Febrer 2011

Granollers www.liniavalles.cat

Mayoral i Canal, segon assalt Ambdós han estat escollits candidats per les respectives formacions > El socialista destaca la feina feta > El convergent, “la necessitat del canvi” Foto: PSC

Foto: CiU

Josep Mayoral va ser escollit dissabte passat

Pius Canal va ser escollit dijous de la setmana passada

José Antonio Pilar Granollers Josep Mayoral i Pius Canal s’enfrontaran de nou en unes eleccions municipals. Tots dos van ser escollits candidats del PSC i CiU, respectivament. El 22 de maig a la nit un dels dos s’anirà a dormir sabent, amb tota probabilitat, que serà el futur alcalde de Granollers. L’ACTUAL CAMPIÓ L’actual alcalde de la ciutat, Josep Mayoral, va ser escollit per unanimitat candidat del PSC dissabte passat, en una assemblea que va comptar amb la presència de 150 militants. En la seva intervenció, Mayoral, alcalde des de l'any 2004, va reiterar el seu compromís amb Granollers. “La feina feta és ja patrimoni de tots els ciutadans i ciutadanes i hem de seguir transformant la ciutat. Hem fet molta feina, i ben feta, i l'hem de saber explicar amb orgull, però també hem de mirar endavant i ho hem de fer en positiu”, va dir. Mayoral es va mostrar convençut que “Granollers necessi-

ta lideratges forts, i un govern sòlid amb experiència i estratègies definides des del consens”. “Un govern –va afegir– que faci de la proximitat el valor essencial de la seva política. Un govern que aposti per la ciutat, sense partidismes”. El candidat a la reelecció, que va assegurar que manté intactes els valors de llibertat, justícia, solidaritat i de lluita contra les desigüaltats socials, que el van portar a la política, “és l'hora de donar un pas endavant, de lluitar amb força per construir un futur millor, de lluitar contra la crisi

econòmica i contra els seus efectes. És el moment de la fermesa, d'avançar, de no aturar-se”. L’ASPIRANT Pius Canal, escollit amb el 96,5% dels vots de la setantena de militants presents a l’assemblea local celebrada dijous de la setmana passada al vespre, va ser presentat com la persona “que ha de portar el canvi a la ciutat de Granollers”. El president local, Ramon Anton Brossa, va destacar d’ell que és un candidat “més fort” que fa quatre anys i té ara “més experi-

ència”, després d'exercir “una oposició constructiva” i que, amb un equip de gent sòlid i preparat, aconseguirà arribar a la gent. El candidat va manifestar que Granollers requereix a l’alcaldia “una persona que, des de la centralitat, encapçali una nova forma de fer política i de gestionar l'administració”. Va destacar la necessitat de “recuperar els valors més tradicionals” i va apel·lar a l'optimisme: “la gent està tipa de polèmiques i vol polítics oberts a les reclamacions i que deixin de banda les abraçades i els discursos políticament correctes”.

líniavallès

15

El Gra promou el cicle de xerrades Realitats del Món Redacció > El cicle Realitats del Món, impulsat pel Servei de Joventut, donarà a conèixer la situació a diverses àrees del planeta immerses en conflictes armats i de violència, i en què la població lluita per la seva supervivència. Amb la col·laboració de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, hi haurà diverses xerrades amb entitats joves de solidaritat i cooperació que treballen al Sàhara, Palestina, l’Índia i l’Amèrica Llatina.

Creu Roja fa un simulacre d’accident Redacció > Voluntaris de Creu Roja a Granollers i professors i alumnes de l'autoescola Finsobe-Moya van participar dissabte passat en un simulacre d'accident de trànsit entre un autocar i un cotxe. Aquesta acció forma part d'una sèrie d'activitats emmarcardes dins d'un conveni de col·laboració entre les dues entitats; també va col·laborar el centre de formació APEC Granollers, SL.


16

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


04 Febrer 2011

Granollers www.liniavalles.cat

líniavallès

17

Pont Flotant, Maria Pagés i La Calòrica L’Auditori fa ‘Exercicis d’Amor’ i ‘Autorretrato’; Ponent, una obra que (des)fa la història Foto: TAG

José Antonio Pilar Granollers La il·lusió com a mentida però també com a desig. Aquesta idea sintetitza Exercicis d’amor, que la companyia Pont Flotant presenta divendres, a les 21 hores, al Teatre Auditori de Granollers. El muntatge, protagonitzat per Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz i Pau Pons, presenta una manera particular de celebrar la unió entre persones, a mig camí entre el teatre i la realitat, i on l’espectador és el convidat. Però alhora esdevé un espai i un moment allunyats de la realitat quo-

S’inicia la quarta edició del curs de pallasso Redacció > Roca Umbert Fàbrica de les Arts acull a partir d'aquest mes de febrer la quarta edició del projecte del Nouveau Clown Institute impulsat per Jango Edwards. Catorze alumnes provinents de Brasil, Eslovènia, Anglaterra, Rússia, Croàcia, Itàlia, Finlàndia i Catalunya participaran en aquesta màster class impartida a la Troca. Els professors amb què compta l'escola són David Gol, Lucas Trapaza, Michael Swatosch, Angel Amieva, Grada Peskens, David Berga, Virginia Imaz, Tom Greder, Merche Ochoa, Claudia Cantone, Stefano Laboni, Sean Edwards, Andreas Squaretoes i Samuel Tornqvist. Els alumnes oferiran un espectacle els dos primers dissabtes del curs, entrant d'aquesta manera en contacte amb el públic per mostrar el treball fet durant la setmana. Els dies d'actuació seran els dissabtes 5 i 12 de febrer a les 21.30 hores a la Troca. Jango Edwards, pallasso amb més de quaranta anys de carrera professional, presideix l'associació Noveau Clown Institute, l'entitat que ha promogut aquest projecte formatiu.

Sergio Dalma farà dos concerts a Granollers Redacció > Després que s’hagin esgotat les entrades de l’actuació que Sergio Dalma oferirà el dissabte 12 de març, en la què presentarà el seu nou treball, Via Dalma, el Teatre Auditori ha programat un segon concert per al diumenge dia 13 a les set de la tarda. El cantant, que recupera grans èxits italians, estarà acompanyat pel bateria Cristián Constantini, el baix José Vera i el guitarra Jorge D'Amico.

tidiana que convida a reflexionar a propòsit de les relacions entre els èssers humans, on és possible il·lusionar-se en els dos sentits de la paraula: la mentida i el desig. Diumenge, a les 19 hores, Maria Pagés presentarà en aquest mateix equipament Autorretrato. Es tracta d’una visita escènica als llocs més entranyables de la ‘bailaora’, com ara l’estudi (on hi ha el mirall on més es mira), la poesia (la seva llar), la companyia i els camerins (treball, “fatiguitas y duquelas” en el bon sentit) o la llibertat de l’escenari (el seu espai). L’artista s’acompanyarà de vuit ballarins (María Mo-

rales, Isabel Rodríguez, Eva Varela, María Vegas, José Arrios, José Antonio Jurado, Paco Berbel i Rubén Puertas), dos cantadors (Ana Ramón i Ismael de La Rosa), dos guitarres (José Carrillo i Isaac Muñoz), un percussionista (Chema Uriarte) i un violí (David Muñoz).

Maria Pagés, durant una actuació

AMPLA ÉS CASTELLA La companyia La Calòrica presenta aquest cap de setmana al Teatre de Ponent (de divendres a diumenge en els horaris habituals) l’obra Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, una tragicomèdia sobre

el poder i la vergonya, sobre la ridícula brevetat de la vida i l’evidència insoportable de la mort; una explosió grotesca sobre l’home i les passions que porta dintre, en definitiva. Interpretada per Aitor Galisteo Rocher, Júlia Truyol, Carla Rovira Pitarch, Xavi Francés, Marc Rius i Esther López Martín, l’obra explica les visicituds viscudes per la reina Isabel I en els seus últims dies d’existència per tal de trobar un cap al qual cenyir la corona del seu temut i poderós imperi de Castella. I només hi ha un de disponible: el de la pertorbada la princesa Joana.


18

Les mútues d’accidents de treball i els autònoms

Mollet líniavallès

04 Febrer 2011

Mútua Intercomarcal i l’Associació de Dones i Homes Emprenedors de Catalunya (ADHEC) han signat un conveni de col·laboració per difondre la tasca de les mútues d’accidents de treball entre els treballadors autònoms. Aquest col·lectiu està obligat a tenir una mútua d’accidents de treball, però molts no ho saben. Foto: E.B

La Generalitat ha exclòs la Farinera de la trama urbana L’Ajuntament recorrerà, si cal, a la via judicial > S’aprova una moció a favor de la immersió lingüística Foto: Eduardo Benito

Dimecres estaven traslladant material per equipar la residència

La residència de discapacitats de la Vinyota, a punt al març

Dimecres al matí una delegació municipal va visitar el polígon la Farinera, un cop urbanitzat

E. Alfaro Mollet

La Generalitat ha deixat fora de la trama urbana de Mollet el polígon de la Farinera, una decisió que comportarà que totes les activitats que es vulguin instal·lar a la zona hagin de comptar amb el vistiplau de l’administració autonòmica, allargant així els processos. De formar part de la trama urbana és l’Ajuntament qui concedeix els permisos. La decisió vulnera, en paraules de l’alcalde Josep Monràs, “l’autonomia municipal”, motiu pel qual l’Ajuntament ja ha reclamat que s’incorpori aquesta zona amb l’objectiu de no posar traves a l’arribada d’activitats comercials. “Es tracta de 44.000 metres quadrats de noves oportunitats econòmiques i de creació d’ocupació”, va afegir.

De moment el consistori ha presentat un informe i un recurs a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat. De no obtenir una resposta positiva es recorrerà a la via judicial: “Obrirem la via contenciosa”, va explicar el regidor de Planificació Urbanística, Josep Garzón, duranat la visita al polígon, dimecres al matí. Segons Garzón, no té sentit excloure de la trama la zona, ja que està situada entre l’AP-7 i la C-17, amb habitatges molt propers –Santa Rosa–, i més encara tenint en compte el futur soterrament de la vida del nord. Les obres d’urbanització, amb un pressupost de 4,4 milions d’euros, han servit per dotar el polígon d'accessibilitat mitjançant un carrer lateral de la ronda de La Farinera i el perllongament del carrer Germans Moretó Prat. També s’ha fet la instal·lació dels serveis urbanístics de clavegue-

ram, aigua, mitja i baixa tensió elèctrica, gas, telecomunicacions, enllumenat, pavimentació i enjardinament de les zones verdes. La superfície edificable que estableix el projecte es composa de set parcel·les, amb un total de 37.223 m2 de sostre edificable, on es podran construir edificacions d'alçades i volumetries diverses. ABSTENCIÓ D’ERC La reclamació a la Generalitat es va aprovar en el ple de dilluns amb l’abstenció d’ERC i ICVEUiA. El republicà Oriol López va considerar que la Farinera no està contigua a la zona residencial. El ple també va aprovar la creació d’una comissió d’estudi per prohibir la pràctica de la falconeria a Gallecs i una moció de suport al sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes, amb el vot en contra de PP i l’abstenció d’Eva Rodríguez.

E.A.> La Generalitat està equipant durant aquests dies la residència per a discapacitats que ha construït al barri de la Vinyota. A falta d’alguns detalls, com establir la connexió elèctrica, l’equipament estarà a punt al mes de març, segons fonts de l’administració autonòmica. Part dels futurs usuaris provindran de l’Escola Can Vila, del Centre Ocupacional del Bosc, del Centre de Dia de l’avinguda Calderó i de les Llars tutelades de la Fundació

Alb-Bosc. Precisament, el vicepresident de la Fundació, Josep Poblador, ha sol·licitat aquesta setmana la màxima rapidesa possible en l’obertura d’aquesta residència. Això permetrà, explica, que quedin lliures alguns dels pisos tutelats. “Hi ha una llista d’espera per poder accedirhi, i amb una certa urgència”, explica Poblador. La residència de la Vinyota comptarà amb 60 places residencials i 15 de centre de dia.

El ple aprova les retribucions dels regidors i grups polítics E.A. > Amb l’inici de l’any també s’han aprovat les retribucions tant dels regidors com dels grups polítics municipals. L’alcalde, Josep Monràs, té una assignació de 59.150 euros anuals que no cobra, ja que percep un sou també de la Diputació. Els regidors coordinadors d’àrea ingressaran 49.662 euros, i els regidors amb dedicació completa, 41.850 euros. Els edils amb dedicació parcial guanyaran al 2011 14.250 euros. Pel que fa als grups polítics, la quantitat fixa per a cadascun d’ells al mes és de 3.976,61 euros,

als quals s’han de sumar els 398,72 euros per cada regidor del grup. Per l’assistència als plens, els regidors ingresssen 153 euros, i a les comissions, 72. Per últim, per les Juntes Generals obtenen 36 euros. D’altra banda, el ple va anul·lar al regidor d’Accessibilitat i del barri de Can Borrell, José Medina Díaz, el règim de dedicació parcial, ja que des del passat mes de novembre li ha estat reconeguda la incapacitat. Ja cobra una pensió i, per tant, no rebrà cap retribució de l’Ajuntament.


Mollet

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Suport conjunt als treballadors amb futur incert Redacció > La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat tres acords motivats pels darrers anuncis de trasllat, tancament o deslocalització d’empreses de la ciutat i del seu entorn: Yamaha España (Palau-solità i Plegamans), Ficosa (Mollet) i Valeo (Martorelles). S’exigeix a les direccions de les empreses que reconsiderin la seva decisió; es dóna suport als diferents comitès en la seva lluita pel manteniment dels llocs de treball i s’insta a direcció i treballadors a arribar acords en benefici del manteniment de la plantilla. Esquerra Unida també s’ha manifestat en aquest sentit i, a més, denuncia la manca d’actuació de l’equip de govern en el cas del tancament de Ficosa.

Ara Mollet-ERC aposta per la implicació veïnal Redacció > Ara Mollet-Esquerra Republicana de Catalunya serà el nom amb el qual es presentarà la formació que encapçala Oriol López a les properes eleccions municipals. El partit aposta per la implicació ciutadana a través de propostes programàtiques com les audiències públiques, l’organització de referèndums per consultar a la ciutadania, la creació de la Coordinadora d’Associacions i Entitats de Mollet o l’ús de les noves tecnologies per aprofundir la democràcia. Divendres passat, el Mercat Vell es va omplir a vessar durant la celebració del sopar commemoratiu del 20è aniversari d’ERC, on López va criticar l’actual govern, “amb un model de calc rere calc”.

El PSC es posa bona nota en com ho fa amb la crisi Redacció > Els socialistes molletans han valorat positivament el conjunt d’accions impulsades a la ciutat per combatre la crisi arran d’un debat motivat per les peticions rebudes sobre com la ciutat està posant les bases de la sortida a la crisi; i per la nul·la col·laboració d’altres forces polítiques que proven de dificultar, amb les seves votacions al ple i manifestacions públiques, l’estratègia econòmica de la ciutat, només pensant en el rèdit electoral de les eleccions del 22 de maig, segons diuen. El PSC destaca la dinamització econòmica directa a la ciutat; la participació, impuls i potenciament d’espais territorials econòmics amplis i la sensibilitat social durant el mandat.

líniavallès

19

Caixers per fer tràmits a distància L’Ajuntament n’instal·la tres a l’Hospital, Ca n’Arimon i Can Pantiquet Foto: Ajuntament

Elisabeth Alfaro Mollet L’Hospital de Mollet, el Centre d’Esport i Salut de Ca n’Arimon i el Centre Cívic de Can Pantiquet han estat els tres punts escollits per instal·lar els caixers que permetran fer tràmits amb l’admistració on-line. D’aquesta manera, no serà necessari que els ciutadans es desplacin fins a l’Ajuntament, per exemple, per sol·licitar certificats d’empadronament, demandes d’ús d’espais municipals, renovació del DNI, certificats d’obres, etc.

Per a alguns d’aquests tràmits és imprescindible disposar del nou DNI electrònic o bé d’un certificat digital que es pot demanar a l’OAC. Les oficines electròniques també inclouen la possibilitat de realitzar tràmits on-line amb altres administracions com la Generalitat de Catalunya o l‘Institut Català de la Salut, per exemple, per demanar hora al metge a través d’aquest sistema; a més dels diferents ministeris de l’estat. Aquests caixers també permetran fer els tràmits en un horari més ampli que fins ara.

Un dels caixers s’ha instal·lat al complex esportiu Ca n’Arimon


20

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


Mollet

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per Mataró de museus Foto: Arxiu

Fins al 16 de febrer hi ha temps per inscriure’s a la sortida que ha organitzat al Museu Abelló per al dia 26 a la Fundació Palau i Fabre i el Museu Bassat de Mataró. El primer equipament exhibeix de forma permanent part del seu fons artístic, partint de la Barcelona del 1900 al 1936, amb obres de Josep Palau Oller, Torres García, Mompou, Rebull, Nonell, Nogués… fins a artistes actuals Barceló i Perejaume. Per la seva part, el Museu Bassat acull l’exposició Art

Ricard Mira dóna a la Ràdio una escultura Redacció > L’escultor de Martorelles Ricard Mira lliurarà aquest migdia a Ràdio Mollet una escultura que ha realitzat amb motiu del 30è aniversari de l’emissora municipal. Es tracta d’una peça de ferro de grans dimensions inspirada en la ràdio que l’artista ha fet de manera totalment desinteressada. La peça serà exposada als estudis, situats a El Lledoner. L’acte tindrà lloc a la una del migdia.

L’art del videojoc s’exposa avui a la Bombeta E.A.> Aleix Valldeperas inaugura avui la seva exposicó d’il·lustració a la Bombeta. Es tracta d’un petit recull dels seus treballs realitzats per a la indústria dels videojocs, des de creacions conceptuals de personatges fins a dissenys gràfics per a jocs de baixa resolució. També hi haurà esboços de l’il·lustrador que no han estat mai exposats ni publicats. La inauguració tindrà lloc a les 20h. L’entrada és gratuïta.

La inscripció per a Carnaval ja s’ha posat en marxa E.A. > Ja s’ha obert la inscripció per poder participar a la rua de Carnaval. Els interessats s’han d’inscriure a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) abans del 3 de març. Hi pot participar qualsevol col·lectiu de persones, a partir de deu membres. Hi haurà sis premis, que van del 1.000 als 200 euros. Enguany el recorregut de la rua serà av. d’Antoni Gaudí, av. de Jaume I, c. Berenguer III, av. Llibertat i Plaça Major.

Contemporani de Catalunya 1944-1969, que representa una de les mostres més significatives de l’art català de la segona meitat del segle XX. Se situa a la Nau Gaudí, un edifici clau que obrí el camí a la genuïna creació gaudiniana. La inscripció es pot fer fins al dia 16 de febrer trucant al número de telèfon 93.544.50.99; o per correu electrònic, a l’adreça museuabello@molletvalles.cat. El preu de la sortida és de 22,53€ per als amics del Museu i de 26,5€ per al públic en general. Caldrà un mínim de 20 persones inscrites.

21

Per la convivència i el diàleg amb la cultura marroquina

L’Abelló ha organitzat una sortida per al 26 de febrer Elisabeth Alfaro Mollet

líniavallès

E.A. Mollet L’IES Gallecs acollirà demà dissabte a les cinc de la tarda un acte en favor de la convivència i el diàleg amb la cultura marroquina. Es tracta d’una iniciativa de l’entitat Pas de Tortuga, que vetlla per la integració dels immigrants de la ciutat, i Sodepau (membre de la Xarxa) en col·laboració de la Federació d’Associacions Veïnals de Mollet i el claustre de l’IES Gallecs.

Imatge del Musseu Bassat

CINEMA, DEBAT I MÚSICA L’acte s’iniciarà amb la projecció de la pel·lícula Les coeurs brules, que comptarà amb la presència

del seu director, Ahdmet ElMaanouni. Tot seguit hi haurà un debat sobre els drets humans i socials al Marroc i la immigració a Catalunya en el qual intervindran Mohamed Aidoun, president de Pas de Tortuga; Khadija Mabrouki, mediadora intercultural de salut a Mollet; Joan Manuel Cabezas, doctor en Antropologia Social i membre d’Espai Àfrica Catalunya; i Zinn Din Boukhenaïssi, delegat general del Comitè Nacional de Barris a França. L’acte finalitzarà amb l’actuació del grup Masmouda música popular, provinent del Rif Occidental, la cantant del qual és Aïta Jabaliya.


22

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


23

Els nous espais públics es batejen

Parets líniavallès

04 Febrer 2011

El creixement del municipi ve acompanyat de la creació d’espais. Al darrer ple es va aprovar el nomemament de les places Rosa Leveroni i del Llibre prop del Patronat Pau Vila; els carrers Òptica i Tallers, a Can Volart; i el carrer República i de la Pau a prop de la zona de l’estació.

Foto: E.B

La sol·licitud de crèdit crea discrepàncies al consistori NOPP i CiU recorden el seu posicionament respecte a la concertació de 1,6 milions d’euros per a inversions Foto: Eduardo Benito

Contenidors de Parets

La neteja viària es farà durant més temps i amb més operaris

El parc Fluvial

Sara Arroyo Parets

Durant el darrer ple es va donar compte de l’acord de la Junta de Govern relatiu a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini, que ascendeix a 1.600.000 euros i que servirà per finançar les obres del futur Parc Fluvial i enllestir l’escola bressol de Can Berenguer. Aquest punt va ser un dels que va generar més discrepàncies entre els membres del consistori, ja que en el seu moment va suposar una modificació en el pressupost de l’Ajuntament i que augmenta l’endeutament previst. Tant NOPP com CiU van considerar

inoportuna aquesta concertació de crèdit donada l’actual situació de crisi. El regidor de CiU, Joan Martorell, va argumentar que algunes de les inversions planejades “podrien esperar” i que d’aquesta manera “s’equilibraria aquesta concesió de crèdit”. L’alcalde Joan Seguer va respondre a les crítiques dels dos grups amb l’argument que al 2011 no se’n demana cap crèdit, aquest correspon a l’exercici de 2010: “Qui és pot endeutar és qui genera ingressos i qui té capacitat financera, i l’Ajuntament la té”. LLOCS DE TREBALL Un altre dels punts que es van aprovar durant el ple, amb l’única abstenció del grup NOPP, va ser referent a la relació de llocs de

treball de l’administració municipal, un recull de fitxes que inclouen informació de la plantilla i que permet facilitar la gestió administrativa. Durant la mateixa sessió es va aprovar provisionalment el Catàleg de Patrimoni, i una modificació puntual al Pla general per acollir la futura estació de Rodalies.

També es va aprovar la relació de llocs de treball del personal de l’Ajuntament

S.A. > L’empresa Urbaser continuarà sent l’encarregada de la neteja viària i la recollida d’escombraries a Parets. A la darrera sessió plenària es van adjudicar a aquesta companyia els serveis per a 2011, que milloren considerablement respecte a aquest 2010. El regidor d’Organització i Recursos Humans, Sergi Mingote, va fer catàleg de les noves clàusules acordades amb l’empresa, que són més exigents que les actuals. La primera de les nove-

tats és el canvi dels contenidors a dipòsits bicompartimentats entre el rebuig i l’òrganica, s’ampliaran les hores de neteja viària (incloent les tardes) i se sumaran operaris a cadascuna de les sortides. A partir d’aquest any, els polígons industrials estaran inclosos i hi haurà equips de repàs a les places i jardins. Durant dates especials, com la Festa Major o grans celebracions, es comptarà amb brigades especials i per al dia a dia es treballarà amb maquinària totalment renovada.

S’aprova la modificació del Pla General en l’àmbit de l’estació Redacció > L’Ajuntament de Parets ha aprovat inicialment una modificació puntual del Pla general en l’àmbit de l’estació del tren que estableix les bases per anar avançant en els tràmits administratius i urbanístics necessaris per desenvolupar el projecte en el futur. Amb la modificació, el Pla General també recull que la nova construcció pugui acollir nous usos adreçats única i exclusivament a complementar el seu finançament. El projecte de la nova estació, dissenyat pels serveis tècnics municipals i que depèn del Ministeri de Foment, Adif i la Generalitat, vol aprofitar

que el desdoblament de la línia R3 al seu pas per Parets ja preveu la modificació de l’estació del tren. La proposta del consistori planteja l’edificació de l’estació en una plataforma per sobre de les vies, dissenyada amb la voluntat d’integrar-se a les cotes de les avingudes Catalunya i Espanya. La nova estació connectaria a través d’una passera amb el barri de Can Roura. L’actuació comprèn 3.400 metres quadrats de superfície i inclou el cobriment de les vies, un aparcament i un nou edifici amb dues plantes destinats a usos comercials.


24

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

25


26

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


Parets

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Can Rajoler convida a una conversa sense temes tabú A l’espectacle Pasta Fullada, Òscar Molina planteja el diàleg distès entre dues parelles d’amics de 60 anys Foto: Teatre Gaudí

Imatge de ‘Pasta Fullada’

Sara Arroyo Parets El teatre de Can Rajoler rep aquest diumenge l’obra Pasta Fullada, una proposta d’Òscar Molina que completa la trilogia sobre l’experiència afectiva de les persones. En aquest cas, l’edat dels protagonistes és vital per entendre la narració. Amb naturalitat, dos parelles d’amics

parlen de les seves relacions i del sexe. Freguen els 60 anys i la naturalitat que destil·len al parlar de certs temes considerats tabú per les persones de la seva edat, sorprèn. Interpretada per Carme Sansa, Carles Sala, Josep Minguell i Margarida Minguillon, Pasta Fullada busca els límits de l’amistat en la vida social i en les relacions afectives. Sense dir-ho, ex-

plica la importància de la tolerància i la complicitat de les persones. Els quatre personatges s’endinsen en el diàleg per fer un repàs i una reflexió dels conflictes generacionals. L’únic que està prohibit en les seves converses són els temes tabú, no hi ha espai per a les histories sense final o les intrigues. L’obra es podrà veure el proper diumenge, a partir de les 18.30 h a Can Rajoler.

líniavallès

27

El fotògraf Jaume Paris capta els retrats naturals de 20 veïns Redacció > Des d’aquest dijous i fins al 28 de febrer, la Sala d’Exposicions de Can Rajoler acollirà la mostra 12 dones i 8 homes, un recull d’imatges que el fotògraf Jaume Paris va fer durant una tarda d’estiu. Amb aquest esperit, Paris ens mostra els veïns i veïnes de la població sense pretensions, amb retrats naturals, inesperats, sense artificis i en una actitud espontània. L’exposició es podrà visitar fins al dia 28 de febrer. Els dies 9 i 23 de febrer l’autor comentarà la seva obra a l’entitat.

Jaume Paris

Trenta paretans participen al Banda Ampla

Comença un nou curs d’astronomia al Pau Vila

Redacció>Una trentena de paretans i paretanes han participat aquest dijous al programa Banda Ampla que emet TV3. L’emissió es va iniciar a les 23 hores i en aquesta ocasió la temàtica de debatva girar a l’entorn de l’aprovació de la Llei Sinde, que vol posar límits a les descàrregues d’Internet. El programa, dirigit i presentat per Lídia Heredia, ha abordat qüestions com ara si Internet perjudica els artistes o si la feina de l’SGAE és necessària.

Redacció> L’Escola de la Natura obre avui la nova temporada de sessions d’astronomia que celebren puntualment cada trimestre. Avui (20 h) tindrà lloc la primera de les sessions d’aquest 2011 a l’Observatori Pau Vila, que inclourà la projecció d’un audiovisual referent als telescopis, i una observació posterior de Júpiter, Urà i la galàxia Andrómeda. La propera de les jornades no serà fins a l’11 de març, quan s’observarà també la Lluna.


28

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


29

Santa Perpètua líniavallès

04 Febrer 2011

Fira de Rebaixes a la Rambla Amb l'objectiu de posar el punt i final a la temporada de rebaixes d'hivern i fomentar el comerç local, demà dissabte se celebrarà una nova edició de la Fira de Rebaixes. L'activitat es desenvoluparà a la Rambla de deu del matí a set de la tarda.

621.000€ per rehabilitar els edificis de Can Folguera

Homenatge al dirigent veïnal de la Creueta Gilberto García Foto: Ajuntament

Aquest any s’obrirà la convocatòria d’ajuts > A més, el consistori millorarà el 30% de les escales del barri Foto: Eduardo Benito

Redacció Santa Perpètua

L’Ajuntament destinarà enguany 621.000 euros a la convocatòria d’ajudes per a la rehabilitació, instal·lació d'ascensors i millora de l'accessibilitat d'edificis al barri de Can Folguera. Hi podran accedir totes les comunitats de veïns del barri que encara no hagin començat les seves obres. L'ajuda màxima que el consistori atorgarà per a cada edifici serà del 50% del pressupost de l'obra, que es podrà complementar amb altres ajudes, que arriben a un 25%, que atorga el departament d'Habitatge i Medi Ambient de la Generalitat. En el cas de voler instal·lar un ascensor, l'Ajuntament només donarà un 25% d'ajuda ja que la Generalitat aporta entre un 45 i un 60%, segons hi hagi o no barreres arquitectòniques a suprimir. Les ajudes no són compatibles amb els 600 euros que l'Ajuntament ja donava per instal·lar un ascensor. Ara s'obrirà un període d'exposició pública i els grups de l'oposició podran presentar al·legacions. La convocatòria d'aquestes ajudes es farà durant aquest any

Ja s’han rehabilitat 27 dels edificis, 9 més estan en procés i 14 han iniciat els tràmits

Moment de l’acte d’homenatge, divendres passat

Nou edificis del barri s’estan rehabilitant en aquest moment

i totes les obres hauran d'estar enllestides abans del 30 de novembre de 2012 amb una pròrroga de sis mesos per a les comunitats que hagin tingut algun problema durant el procés de rehabilitació. “El nostre objectiu és crear aquest programa per ajudar els veïns en un moments com els actuals en els que s'ha de governar amb cautela i sobrietat”, va afirmar la regidora d'Urbanisme i Planificació, María Ángeles Sánchez, durant la celebració del ple. S’hi van abstenir PPC, PCCA i ICV-EUiA; els ecosocialistes van assegurar que la mesura és innecessària en aquest moment de la legislatura i van titllar aquesta convocatòria d'ajudes com a electoralista. Al ple del gener també es va aprovar per unanimitat el Conveni de col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibili-

tat de la Generalitat, en relació al programa per a la rehabilitació de conjunts d'especial interès del Pla per al dret a l'habitatge 20092012 i que afecta, en el cas de Santa Perpètua, al barri de Can Folguera. Amb aquest conveni, l'Ajuntament es compromet a rehabilitar almenys un 30% de les 91 escales de veïns que hi ha a Can Folguera. A més, el Consitori atorgarà ajudes socials als propietaris amb menys recursos econòmics que podrien arribar a un 90% dels cost de l'obra, gràcies a una altra ordenança amb cobertura general per a tot el municipi que es va aprovar per unanimitat al ple. De moment, al barri de Can Folguera ja s'han rehabilitat 27 edificis i 9 estan en procés. 14 més han fet el test per veure l'estat de salut dels seus edificis i 4 tenen interès en posar un ascensor.

Redacció > L’antic centre cívic de La Creueta s’ha batejat com Espai d'Entitats Gilberto García. L'homenatge organitzat al dirigent veïnal per l’Ajuntament i la Taula d’entitats, divendres passat, va ser la cloenda del programa dels 20 anys de la Xarxa Municipal de centres cívics. Gar-

cía ha estat durant molts anys una persona referent a la Creueta per la seva trajectòria en l'associació de veïns i altres entitats i la seva implicació i treball per millorar el barri i pel moviment associatiu. Va estar en la primera junta de l'Associació de Veïns La Creueta i va ser-ne president.

Continuen les reunions amb els ciutadans

El Síndic de Greuges dóna la raó a l’alcalde

Redacció > Les reunions que l’equip de govern manté amb els veïns del municipi continuen al Centre Cívic de Can Folguera, el dimarts 8, i al de Can Taió el dimecres 9 de febrer. El cicle es tancarà el 17 de febrer al Castell de Mogoda. L'objectiu de les reunions amb el veïnat és explicar l'acció de govern realitzada durant la legislatura i els nous projectes que es portaran a terme durant aquest any. L'equip de govern repassarà la seixantena de projectes urbanístics que s'han executat durant aquest mandat, com el Centre de Futbol Municipal, el nou CAP de la Florida, el Centre de Rehabilitació o els habitatges per a joves i gent gran. Al terme de cada exposició s'obrirà un torn de paraules.

Redacció > L’alcalde, Manuel Ruiz, ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer que el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, no ha observat “indicis d'actuació irregular" durant el ple del 15 de juliol, quan va expulsar el regidor d'ICVEUiA, José Sánchez, durant el debat d'adhesió de l'Ajuntament a una a pòlissa d'assegurances. “El Síndic ens torna a donar la raó, assumint que aquest alcalde va actuar amb responsabilitat, conforme a la llei i al Reglament Orgànic Municipal (ROM)”, ha assegurat Ruiz, alhora que recorda que va expulsar Sánchez per “la seva manca de respecte cap a la institució i a la presidència”. L’ecosocialista manté que l’expulsió del ple va ser “un abús de poder”.


30

líniavallès

Dijous es podrà veure ‘La guerra que vam perdre’ Redacció> El Teatre del Centre Parroquial acollirà el dijous 10 de febrer (20.30h) la projecció del documental La guerra que vam perdre tots. Els protagonistes són uns quaranta perpetuencs majors de 70 anys que van ser entrevistats per explicar els seus records sobre la història local des de la vessant política i social. L’Ajuntament vol així plasmar en vídeo la transmissió oral de la memòria de la gent gran. Hi haurà dos documentals més.

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Carros, carruatges i genets ompliran els carrers el dia 6 La novetat dels Tres Tombs d’enguany, l’edició 95 de Sant Antoni Abat, és l’espectacle ‘Sercam Show’ Foto: Ajuntament

Redacció Santa Perpètua

Primera sessió del concurs de hip hop al CAM

Aquest diumenge tindrà lloc una nova edició dels Tres Tombs. Una de les novetats previstes per la Societat de Carreters de Sant Antoni Abat és l’espectacle Sercam Show, que tindrà lloc a la Rambla un cop finalitzada la passada de carros, carruatges i genets pels carrers del municipi. En ell intervindran un home, un cavall i un gos imitant els indis apatxes.

Redacció> Avui arrenca al CAM Bernades el Free Stars Festival, el concurs de hip hop. Hi haurà dues categories: batalla de ball urbà individual (30 segons de ball, amb drets de rèplica fins a un màxim de 3 minuts per enfrontament) i la batalla de concerts, on els quatre equips que hi participaran tindran mitja hora per demostrar les seves qualitats. L'equip guanyador s'endurà la gravació d'un videoclip i un single amb quatre temes.

95è SANT ANTONI ABAT Enguany se celebra l’edició 95 de la Festa de Sant Antoni Abat. Com és tradició els participants gaudiran d’un esmorzar al recinte firal abans d’encetar el recorregut i d’un obsequi realitzat per l’artista local Montse Riera. Els abanderats de 2011 són Ramón i Toni García Arcas i Alina i Anna García Zamora. Ells seran els encarregats de dur la bandera i l’estandard. Els Tres Tombs començaran a les 11 del matí, tot i

Santa Perpètua

‘Abrazando mi cosecha’ ha estat la millor poesia Redacció> Abrazando mi cosecha, de Feliciano Ramos, ha estat l’obra guanyadora de la categoria de Poesia del premi Santa Perpètua, valorat en 1.200 euros. El premi de Contes va quedar desert ja que el jurat va considerar que el nivell no era prou alt. Els tres accèssits de 300 euros van recaure sobre Xavier Zaragoza, Josefina Solano i José Agustin Blanco. Al premi es van presentar 389 obres, 240 contes breus i 149 poesies.

‘El Club de la Corbata’, a la 20a Mostra de Teatre

El punt de partida serà el passeig de la Florida

que la benedicció des de la tribuna instal·lada a la Rambla es preveu cap a les 11.45 hores. El recorregut dels Tres Tombs

sortirà del passeig de la Florida i passarà per l’avinguda de Barcelona, Jacint Verdaguer, la Rambla i el carrer de Genís Sala.

Redacció> El Teatre del Centre Parroquial acollirà aquest diumenge la respresentació d’El Club de la Corbata en el marc de la 20a Mostra de Teatre. Està protagonitzada pel Jaume, un home que fa els 40 anys i que es plateja tot un seguit de qüestions arran el dubte si assistirà el seu amic o no a la festa de celebració. Les entrades es vendran a partir de les 17.30h. També es podran adquirir les de la següent cita: el musical Gris.


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

31


32

La Llagosta líniavallès

04 Febrer 2011

L’Agrupació Sardanista inicia l’activitat al març

Bon inici en la donació de sang La primera captació de l'any realitzada pel Banc de Sang i Teixits a la Llagosta ha finalitzat amb 23 captacions. Una persona més es va apropar a Can Pelegrí, però no va poder donar-ne perquè no complia amb els requisits i es va registrar un nou donant.

La Llagosta podria guanyar 422 famílies en sis anys Divendres es va presentar a la ciutadania el Pla Local d’Habitatge, que contempla 226 nous pisos protegits Foto: Eduardo Benito

Redacció La Llagosta

Detall d’una ballada de sardanes

E.A. > Al mes de març s’iniciarà el calendari d’activitats d’enguany de l’Agrupació Sardanista. L'acte més destacat serà la celebració del vintè Aplec Sardanista, que es farà el 17 d'abril a la tarda al Parc Popular. La novetat d’enguany és que no hi ha prevista cap ballada al matí. Durant el primer semestre de l'any, però, n’hi haurà dues: la primera el 20 de març i la segona, l'11 de juny. El gruix d'activitats tindran lloc després de les vacances d'estiu. La ballada de Festa Major, la Diada del Soci, la Castanyada sardanista o el Concert per a cobla són els principals actes previstos. També hi haurà una ballada al desembre i es continuarà fent el concurs de sardanes de divendres a la tarda. Les activitats d'aquesta temporada finalitzaran amb el tradicional Fer Cagar el Tió i, ja a principis de 2012, la recollida de cartes pels Patges Reials. En canvi, l’entitat no organitzarà el Concurs de Colles Sardanistes durant la Festa Major ni la ballada del maig a la plaça de la Sardana.

En els propers sis anys podrien arribar a la Llagosta 422 noves famílies per viure-hi. Aquesta és una de les conclusions del Pla Local d’Habitatge, que es va presentar divendres passat a la ciutadania a la sala de plens de l’Ajuntament. El document també preveu la creació de 226 habitatges socials, així com que es posin en lloguer alguns dels 125 pisos que hi ha actualment buits. La majoria dels nous habitatges s'ubicaran a la zona de can Xiquet, a l'àrea residencial de les Planes 2, al carrer de Sant Bonaventura i a la plaça d'Europa. Actualment, a la Llagosta hi ha 5.596 habitatges, 162 dels quals són socials. El document ha estat elaborat per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Contempla la rea-

A la Llagosta hi ha actualment 5.596 habitatges

lització de diverses accions en sis àmbits: gestió urbanística i planejament; patrimoni municipal de sòl i habitatge; promoció d'habitatges; rehabilitació i millora del parc d'habitatges; accés i ús adequat dels habitatges; i recursos, organització i coneixements. El document també indica que durant el 2012

Dijous continuen les jornades de portes obertes a les escoles Redacció La Llagosta Després de l’IES Maria, el següent centre educatiu del municipi en celebrar la jornada de portes obres de cara al nou curs serà l’escola les Planes, el 10 de febrer. Li seguiran l'escola Gilpe, el dia 14; l'Institut Balmes, el 15; la Sagrada Família, el 16; i el col·legi Joan Maragall, el 17 de febrer. En aquestes jornades, a més

de veure les instal·lacions del centre, està previst realitzar una explicació del currículum de l'institut, el seu funcionament i la seva normativa. La preinscripció escolar per al curs 2011-2012 a les escoles d’ensenyament infantil, primari i secundari obligatori es podrà fer del 14 al 25 de febrer. A més de la sol·licitud, cal presentar el DNI o targeta de residència d’algun dels pares, el llibre de família, l’original i fotocòpia. La preinscripció es realitzarà al cen-

ja haurien d'estar en marxa l'Oficina Local d'Habitatge i l'Empresa de Gestió Municipal del Sòl i Patrimoni. S'han previst, a més, dos períodes d'avaluació del Pla amb la participació de la ciutadania. Un als tres anys, i un altre al final de la vigència del Pla. tre demanat en primer lloc. Aquest tràmit l’han de fer aquells alumnes que comencin ensenyament infantil, ESO o que canviïn de centre escolar. La preinscripció és necessària per poder tenir plaça escolar el proper curs.

La inscripció per al proper curs es pot realitzar entre els dies 14 i 25 de febrer

Obres de millora a la calçada de diversos carrers Redacció > Durant els darrers dies s’han dut a terme diversos treballs a l’avinguda de l’Onze de Setembre que han afectat el trànsit al municipi. La via va estar tallada a la circulació de vehicles en direcció a Barcelona entre la rotonda situada a l'entrada del municipi, a tocar del barri de la Florida de Santa Perpèua, i la font Tot Aigua entre dilluns i dimecres a causa dels treballs de reasfaltatge de parts de la calçada. Els vehicles van ser desviats per altres carrers. Dimecres, a més, també es van reasfaltar alguns trams de l'avinguda de l'Onze de Setembre en direcció a Mollet. En aquest cas, només es van fer alguns talls parcials del trànsit. Ni dilluns ni dimarts tampoc es va poder estacionar al carrer de Santa Rosalia perquè també es va reasfaltar la calçada.

Primer esborrany sobre el disseny de la Concòrdia E.A. > L’eliminació dels edificacions de les sortides d'emergència del pàrquing, el canvi de les actuals jardineres i la millora dels espais infantils han estat algunes de les propostes realitzades pels veïns de la plaça de la Concòrdia en el marc del procés participatiu engegat per l’Ajuntament. L’Ajuntament va rebre aquestes peticions durant la jornada de treball que va tenir lloc al col·legi Joan Maragall el passat mes de desembre i ara els serveis tècnics municipals i l’empresa encarregada del projecte les estan estudiant per incorporar-les al disseny de la plaça. Amb el resultat, es definirà un primer esborrany de com podria quedar aquest espai públic que es traslladarà després als veïns. .


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

33


34

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

El Centre Cultural repassa el paper de les dones des de la 2a República

La Llagosta Foto: J.L. Mantecón

Dimarts va obrir les portes l’exposició que dóna el tret de sortida a la programació amb motiu del Dia Internacional de les Dones (8 de març) Foto: Arxiu

Elisabeth Alfaro La Llagosta Amb la inauguració de l’exposició La lluita per l’oportunitat de viure. Les dones durant la segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia, dimarts passat, l’Ajuntament ha donat el tret de sortida a la programació del Dia Internacional de les Dones. Organitzada conjuntament per l’Institut Català de les Dones i el Memorial Democràtic, la mostra reconstrueix episodis de la vida de les dones del 1931 al 1978. QUATRE ETAPES Els 17 plafons permeten conèixer aquest període de la història a través de la perspectiva de les dones i visualitza les seves experiències i aportacions. La mostra, que està dividida en quatre etapes, s’inicia amb les eleccions municipals que van donar el triomf als partits de centre-esquerra abans que els militars so-

Daniel Novo

Daniel Novo, 3er al rànquing de judo infantil

Una de les fotografies que es poden veure a la mostra que acull el Centre Cultural durant el mes de febrer

llevats creessin un règim polític dictatorial que imposés un model únic i perseguís tota diferència –sexual, ideològica...– que no s’hi ajustés. El 1975, després de la mort del dictador, va començar un procés per construir, nova-

ment, una societat democràtica, no sols en l’àmbit legislatiu. L’exposició es pot visitar durant el mes de febrer al Centre Cultural. La programació del Dia de les Dones inclourà xerrades, activitats lúdiques i exposicions, entre

d'altres. Entre els actes previstos destaquen la lectura del manifest que es farà el mateix 8 de març, el sopar de les dones del divendres 11 de març al Centre Cultural i les activitats preparades per als escolars de la Llagosta.

Redacció> Daniel Novo, del Club de Judo del Gimnàs La Llagosta, ha aconseguit la tercera posició en el segon rànquing català infantil en aquesta disciplina. Era favorit perquè havia guanyat el primer rànquing però l'esportista llagostenc va cometre una errada en les semifinals i va perdre. Ara està gairebé obligat a guanyar el Campionat de Catalunya per obtenir el passi per al Campionat d'Espanya.


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

35


36

Sant Fost líniavallès

04 Febrer 2011

El POUM arriba “al final del seu recorregut” Redacció> El ple de dilluns va ratificar l’aprovació del Text Refós del POUM, amb els vots de l’oposició en contra, i va acordar trametre el document a la Comissió d’Urbanisme per la seva aprovació definitiva. Segons el regidor d’Urbanisme, Juan Francisco Fernández, “és el final del recorregut del POUM”. NOVA PROVA El novembre de 2009, la Comissió d’Urbanisme establia una sèrie de prescripcions com a condició per l’aprovació del POUM. De forma negociada amb aquesta Comissió d’Urbanisme es va preparar el document de compliment d’aquests requisits i el 13 de juliol de 2010 es va aprovar el Text Refós. Durant el ple, els grups municipals del PSC i GSF van reproducir les seves al·legacions contràries al POUM, bàsicament pel conflicte de la zona “no urbana” de la Conreria, que ha deixat fora del Pla diversos habitatges.

A la venda les entrades per a ‘Invisibles’ El drama Invisibles arribarà a l’Ateneu el pròxim 12 de febrer de la mà de la companyia Versió Subtitulada de Sant Perpètua. L’obra enllaça històries de sis personatges que pateixen diferents desordres psicològics. Les entrades ja es poden adquirir a l’OAC de l’Ajuntament.

de cinema Benestar Social puja un 34% Sessió i debat sobre els però no hi haurà inversions valors educatius Dilluns es va aprovar el pressupost per al 2011, que preveu finalitzar o millorar els projectes en marxa Foto: Arxiu

Elisabeth Alfaro Sant Fost “Un pressupost auster i realista, prudent en els ingressos i de contenció en la despesa”. Així va presentar l’alcaldessa, Montserrat Sanmartí, els comptes previstos per a aquets any 2011, marcats pel final de mandat: no es preveuen noves inversions, sinó que els 537.452 euros de la partida es destinaran a acabar projectes ja iniciats, ja sigui per equipar-los, per a la seva millora o perquè s’han obtingut noves subvencions. El pressupost s’ha reduït de 12 a 8 milions. L’Ajuntament preveu que els ingressos es redueixin un 30% aquest any, motiu pel qual també ha reduït les despeses, excepte les corresponents a trans-

Joaquim Pérez, regidor d’Hisenda

ferències corrents, que s’han incrementat un 24%. És el cas les aportacions i subvencions de les associacions i la participació de l’Ajuntament en l’empresa muni-

cipal Sant Fost Esports i Lleure SL i en la Mancomunitat de Galzeran. La partida de Benestar Social, a més, es veurà incrementada un 34% “per tal d’intentar pal·liar la difícil situació de molts veïns del municipi i continuar així amb la política de serveis socials i promoció social”. També s’ha reduït la despesa destinada a Festes en més d’un 50% per tal d’aportar aquest crèdit a altres despeses. L’OPOSICIÓ, EN CONTRA El pressupost es va aprovar per 7 vots a favor i 6 en contra. Els grups de l’oposició van considerar que el pressupost no s’ajusta a les necessitats reals de la població, alhora que van denunciar que no hi ha hagut participació en la seva elaboració.

Redacció> Diumenge es projectarà a l’Ateneu la pel·lícula d’animació Ponyo en el acantilado, de Hayao Miyazaki, una adpatació lliure de la història de La Sireneta, que va tenir molt bona acollida al Festival de Venècia 2008. En acabar, els pares i mares assistents podran participar en un petit col·loqui sobre els valors educatius de la cinta.

Campanya sobre el morrut de les palmeres Redacció> L’Ajuntament està distribuint pels domicilis de Sant Fost, especialment aquells que tenen jardí, informació sobre el control, prevenció i tractament del morrut de les palmeres. Aquest és un insecte d'entre 2 i 5 centímetres, de color vermellós i amb una mena de bec allargat, que pot provocar la mort de diferents espècies de palmeres.


37

Martorelles líniavallès

04 Febrer 2011

Els treballadors de Valeo, en vaga pels 67 acomiadaments Redacció> Els treballadors de Valeo Climatización estan en vaga des d’ahir dijous a les 22h. Fins al dilluns, a la mateixa hora, protestaran contra els acomiadaments que planteja l’empresa, que traslladarà una part de la producció que ara es fa a Martorelles a la planta que té a Saragossa. En concret, marxa la producció de sistemes de climatització del model Renault Megane,

que representa un 30% de la producció total de la planta de Martorelles. Com a conseqüència posarà en marxa un ERO que afectaria 67 dels prop de 400 treballadors que té en plantilla. Els treballadors es reuniran en assemblea el dimarts al matí, dia en què es reprendrà la vaga a les 22h. Si no hi ha cap acord satisfactori, la plantilla farà vaga per dies durant tot el febrer.

La millora de l’accessibilitat de l’avinguda Piera, en marxa Redacció> L’Ajuntament està millorant les condicions d’accessibilitat de diferents carrers del municipi. S’estan adaptant els passos de vianants corresponents a les cruïlles de l’avinguda Piera amb la Travessera de Carrancà i de Piera amb el carrer d’Àngel Guimerà per aconseguir que tota la vorera nord de l’avinguda , des de la Masia de Carrancà fins al carrer Costa, estigui adaptada

per a la gent amb mobilitat reduïda, alhora que s’està realitzant un estudi per fer la vorera contrària. Segons l’Ajuntament, Martorelles és un poble amb una orografia complicada. La seva forta pendent dificulta moltíssim la mobilitat per a aquelles persones que fan servir la cadira de rodes, o bé transporten cotxets, carros, etc; un fet agreujat per l’estat d’algunes voreres.

Mampel és ratificat per l’assemblea de CiU CiU ha nomenat Jaume Mampel cap de llista de l’agrupació. Mampel, que va fer autocrítica de la gestió anterior, va assegurar que "el projecte de CiU és l'única alternativa de canvi a Martorelles". El convergenent considera molt important canviar el sistema de recollida d'escombraries, que costa més del doble que fa 7 anys.

El nou cementiri es podria iniciar a mitjan d’aquest any Aprovat el projecte de calefacció del CEIP les Pruneres Foto: CiU

Elisabeth Alfaro Martorelles Les obres del nou cementiri de Martorelles, que es construirà a tocar de Santa Maria, podrien començar després de les eleccions del maig. El ple de dilluns va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de la zona amb la intenció que rebi la llum verda de la Comissió d’Urbanisme que se celebrarà el 3 de març. L’Ajuntament ja ha demanat a la Generalitat que avanci el mig milió d’euros que ha concedit a Martorelles en el marc del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) per poder iniciar les obres un cop estigui enllestit el projecte. La resta de diners necessaris els assumirà la Mancomunitat, tot i que la major part anirà a càrrec de Martorelles. En aquesta primera fase del projecte es construiran 200 nínxols,

Hi va haver molt públic, crític amb la querella de Velasco contra Pertíñez

s’urbanitzarà la zona i es construiran i els accessos. La segona fase s’aparca fins al 2015. El ple de dilluns també va aprovar el projecte executiu de la calefacció del CEIP les Pruneres. La previsió és que a principis de març es pugui licitar l’actuació

per tenir-la enllestida al mateix mes. “Si cal hi treballarem a la nit”, diu l’alcalde, Romuald Velasco, que és conscient que el canvi en la Generalitat pot retardar el procés. El projecte té un cost de 90.000€. El 50% l’abonarà properament la Generalitat.


38

Canovelles · Les Franqueses líniavallès

04 Febrer 2011

Nou Jutjat de Pau La subdelegada del Govern a Barcelona, Montserrat Garcia, i l’alcalde de Canovelles, Josep Orive, inauguraran dimecres que ve les noves oficines del Jutjat de Pau. Serà a les 19 hores.

Les dones gitanes Tres detinguts de Canovelles i nou actes per la Llei d’estrangeria Un jutjat ha admès a tràmit una demanda de l’alcalde volen associar-se Canovelles > Una trentena de Canovelles > Tres persones de les Franqueses contra Ramírez i ‘Línia Vallès’

Esteve Ribalta es querella

detingudes en aplicació de la Llei d’Estrangeria i cinc actes aixecades per inspectors del Departament de Treball per irregularitats laborals. És el balanç de l’operació conjunta portada a terme pel Cos de la Policia Nacional, la Generalitat i la Policia Local el 26 de gener. El dispositiu va consistir en la inspecció de diversos establiments comercials del municipi.

Àngel Profitós pren possessió com a regidor Les Franqueses > Àngel Profitós va prendre possessió com a nou regidor de l’Ajuntament en el ple celebrat ahir a la nit. Amb 48 anys, substitueix Teresa Buigues i s’ha integrat en el grup municipal d’ERC i Els Verds, a l’oposició. Serà el candidat republicà a les eleccions municipals.

Foto: Arxiu / Eduardo Benito

José Antonio Pilar Les Franqueses El Jutjat d’Instrucció número 2 de Granollers va notificar, el 21 de gener passat, a l’Ajuntament de les Franqueses l’admissió d’una querella criminal interposada per l’alcalde, Esteve Ribalta (PSC), contra el regidor convergent José Ramírez, el director de Línia Vallès, José Antonio Pilar, i la mateixa publicació, per uns presumptes delictes d’injúries i calúmnies. La querella inclou, segons el gabinet de premsa, les informacions publicades per aquest periòdic fins al 13 d’octubre passat; per a les notícies de data posterior “es portaran a terme altres actuacions legals”. Aquesta és la resposta de Ribalta a les reiterades denúncies presentades davant la Fiscalia Anticorrupció i l’Oficina Antifrau de Catalunya per part del regidor convergent i d’altres del

Lipdub de Creu Roja Creu Roja prepara un lipdub on s’intercalaran gravacions de diferents municipis. A Lliçà de Vall s’ha iniciat la convocatòria per reunir els actors. Tota la informació està al web municipal.

Esteve Ribalta, l’alcalde

mateix grup municipal, de les quals s’ha fet ressò Línia Vallès en els darrers mesos, de la mateixa manera que ho han fet altres mitjans de comunicació escrits contra els què l’alcalde de les Franqueses no ha iniciat cap procediment legal. Segons el socialista, la querella obeeix a la voluntat de defen-

dre “l’honorabilitat, que ha estat posada en entredit; són els tribunals i les sentències els que han de jutjar les persones”. Línia Vallès va sol·licitar una en trevista abans de l’estiu passat a través del gabinet de premsa de l’Ajuntament, per tal de conèixer la seva opinió sobre les denúncies que l’equip municipal de CiU havia havia presentat contra ell fins a aquell moment, però fins ara hagi estat possible A més d’aquesta querella, Ribalta ha anunciat que interposarà una denúncia per malversació de fons públics contra Francesc Torné en l’exercici del seu càrrec com a alcalde de les Franqueses durant 13 anys. “En aquest temps les despeses del senyor alcalde duplicaven i triplicaven les de l’actual alcalde, amb un ús en molts casos personal, cosa que queda demostrada en els informes elaborats des d’Intervenció”, manifesta el socialista.

dones gitanes, mares d'alumnes de l'escola Congost i Els Quatre Vents, es van reunir el 27 de gener per debatre sobre tot allò que les preocupa en relació a l'educació no només dels seus fills i filles sinó també d'elles mateixes. La tertúlia, la primera d’aquestes característiques organitzada dins del programa municipal Pla d'Entorn de Canovelles, va estar dinamitzada per Paqui Maya i Emilia Heredia, membres de la Fundación Secretariado Gitano. “Volem crear una associació de dones gitanes que proporcioni la informació necessària per a la millora de la nostra formació educativa i professional”, va dir Patrocinio Silva, una de les assistents. “Hem de valorar l'educació i fer que els nostres fills i filles la valorin”, va afegir. L'associació serviria per impulsar cursos i tallers formatius, subvencions i convenis, entre d'altres accions. “Les dones gitanes hem de ser més visibles”, va afegir Heredia.

Lliçà d’Amunt · Lliçà de Vall Foto: Ajuntament

Joaquim Ferriol encapçalarà un cop més la llista d’ERC L’exalcalde vol fer d’Esquerra la força més votada a les eleccions del maig i recuperar el govern municipal Foto: ERC

Redacció Lliçà d’Amunt Joaquim Ferriol ha estat el candidat escollit per ERC per a les eleccions municipals del maig. L’exalcalde de Lliçà d’Amunt durant el període 2003-2007 opta així a la reelecció després de la seva proclamació oficial com alcaldable en la darrera trobada de militants i simpatitzants d’Esquerra. Durant l’acte, diversos regidors d’ERC van destacar la tasca feta pel partit durant aquesta legislatura a l’oposició, en la qual han liderat la campanya contra del POUM, entre d’altres. Ferriol va demanar la col·laboració de tothom per seguir sent la força més votada a Lliçà d’Amunt, que malgrat sortir vencedora a les eleccions de 2003, va quedar-se

L’avinguda de Sant Valerià

Comencen les obres d’ampliació de l’avinguda de Sant Valerià

Joaquim Ferriol

en un segon pla quan PSC, CiU i PP van fer pacte de Govern. L’objectiu prioritari del grup és recuperar el govern municipal, un fet davant el qual Ferriol va mostrarse optimista, ja que considera que la majoria dels ciutadans segui-

rà confiant en els valors que representa el grup. Entre alguns dels projectes engegats pel grup destaca la Biblioteca de Ca l’Oliveres, que ells consideren “l’únic que s’ha salvat” del seu període a l’alcaldia.

Redacció> L’Ajuntament ha començat les obres de prolongació de l’avinguda de Sant Valerià, un nou tram on es crearà una nova rotonda i s’obrirà un vial d’accés amb aparcament al futur IES Sant Valerià. A més, aquest tram serà de doble direcció i unirà els barris de Can Salgot i Pinedes del Vallès, proporciont accés a la parcel·la del futur IES Sant Valerià a través d’un nou vial. Aquestes dues vies interseccionaran en una rotonda.

En el nou vial d’accés a l’institut, es deixaran fetes les escomeses i connexions als serveis municipals d’electricitat, enllumenat, aigua potable i sanejament. L’empresa adjudicatària d’aquesta actuació ha estat Grup Mas Constructors, que tindrà un pressupost de 1.016.354,64 euros. Aquesta ha estat l’empresa escollida d’entre 44 que es van presentar a la convocatòria i realitzarà l’actuació en un termini de tres mesos.


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

39


40

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


41

Vallromanes · Vilanova líniavallès

Pla per Emergències Químiques Vallromanes és un dels set municipis que es veuria afectat davant d’un accident a la planta que Repsol Butano té a Montornès. Per aquest motiu l’Ajuntament treballa en l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal per Emergències Químiques.

04 Febrer 2011

Més de 400 persones al dinar de CiU a Vilanova

El centre, més unit a Torre Tavernera i a Can Corbera

Es netejaran els camins sobre Can Nadal

Vilanova > Més de 400 persones es van aplegar diumenge al Pavelló per donar el tret de sortida a la precampanya de CiU de cara a les eleccions municipals que se celebraran el proper 22 de maig. El dinar-míting va comptar amb la presència de gairebé una trentena de caps de llista de CiU de la comarca, així com alcaldes, regidors i militants. El president comarcal de CDC, Feliu Guillaumes, va agrair a tota la militància l’esforç realitzat a les eleccions del passat 28 de novembre i va voler fer un especial reconeixement a la feina feta pel diputat comarcal Jordi Turull, portaveu del Grup Parlamentari de CiU al Parlament. Guillaumes va recordar els inicis plegats a la Joventut Nacionalista de Catalunya, mentre que Turull va agrair aquest reconeixement, fent especial esment a que ha fet allò que s’esperava d’ell. Turull s’ha posat a disposició de tothom per continuar fent la feina que ha permès a CiU arribar al Govern.

L’Ajuntament ha iniciat la construcció d’una vorera i la instal·lació de l’enllument per millorar-ne l’accés

Vilanova > El ple de dilluns va aprovar la declaració d’obra d’especial interès l’actuació que durà a terme la Diputació de Barcelona i el Parc de la Serralada Litoral a la part alta del barri de Can Nadal. L’actuació encara no té data d’inici però aquesta aprovació era necessària per iniciar els treballs el més aviat possible. Consistiran en la neteja forestal dels camins del parc per reduir el risc d’incendi de cara a la pujada de temperatures. L’actuació compta amb una pressupost de 120.000 euros, que seran finançats per la Fundació la Caixa en la seva totalitat. El ple també va aprovar la convocatòria de licitació del barri de Rodes, després que s’hagin desestimat les al·legacions presentades pel Col·legi d’Arquitectes. Aquest projecte contempla la reurbanizacio del barri, que compta amb 450 hectàrees distribuïdes en un terreny irregular; els carrers s’asfaltaran i es col·locaran els serveis bàsics.

Foto: Eduardo Benito

Elisabeth Alfaro Vallromanes L’Ajuntament ha iniciat les obres de construcció d’una vorera que connecti el casc antic del municipi amb les zones urbanes de Torre Tavernera i Can Corbera. L’actuació també inclou la repavimentació del primer tram de carrer i la instal·lació de l’enllumenat públic. DOS METRES D’AMPLE Les obres consisteixen en l’enderroc del paviment existent i la construcció d’una vorera de dos metres d’amplada al llarg del costat sud del vial que comunica la rotonda d’accés al municipi de la carretera BP-5002 i la zona urbana de Torre Tavernera. També es col·locarà la vorada per habilitar els accessos per a cadira de

Els treballs permetran millorar l’accessibilitat a la zona

rodes, a més de la corresponent a la zona de jardí; la instal·lació de llumeneres i la senyalització tant vertical com horitzontal. Per a la realització d’aquestes

obres l’Ajuntament compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que la Generalitat va aprovar per a l’any 2010

Trens d’ample europeu Dijous passat sortia des de Barcelona el primer tren de mercaderies d’ample internacional que connecta Barcelona i França i que creua el Vallès Oriental per Mollet i Montmeló. Hi circularan dos trens en cada sentit per setmana.

Montornès · Montmeló Foto: Ajuntament

L’Internet de baix cost arriba a Montmeló amb Wimax El proper divendres l’alcalde i el regidor de Noves Tecnologies presentaran la nova xarxa a l’Ajuntament Foto: E.B

Sara Arroyo Montmeló A partir del mes de febrer, Montmeló desplegarà la tecnologia Wimax pels carrers, una xarxa d’Internet de baix cost i sense límits a la qual es podrà accedir des de qualsevol punt del municipi. El servei Wimax es diferencia per l’accés sense fils i perquè redueix considerablement el cost respecte al d’una companyia telefònica convencional. Els ciutadans podran gaudir d’Internet per 9 euros al mes i també de telefonia per 12,50 euros (sense IVA), ambdós a una velocitat de descàrrega de 2.980 kb i 520 kb de pujada. La iniciativa d’implementar el servei Wimax a Montmeló neix des de l’Ajuntament per tal

Un centenar de persones van acudir a la reunió

Reunió informativa sobre l’ajut per a la rehabilitació d’edificis

Es podrà accedir a Internet des d’espais públics

de facilitar i millorar l’accés a Internet al municipi. El mateix alcalde Antoni Guil estarà a la presentació oficial d’aquest nou servei, que es farà a la Sala de la Concòrdia el proper divendres

(19 h). L’Ajuntament ha volgut apostar per aquesta innovadora tecnologia que possibilita les connexions a Internet d’alta velocitat i que col·laborarà a reduir la fractura digital.

Montornès > Més d’un centenar de persones van assistir divendres a la sessió informativa sobre els ajuts a la rehabilitació d’edificis, que es va celebrar al gimnàs de l’escola Marinada. El Projecte d’Intervenció Integral de Montornès Nord, amb una dotació de 1.958.000 euros, preveu subvencionar actuacions com ara la rehabilitació de façanes i cobertes; l’adequació d’elements comuns als edificis; la instal·lació d’ascensors; la supressió de bar-

reres arquitectòniques i accions per a la millora de la sostenibilitat i eficiència energètica. El primer tràmit per optar al programa de rehabilitació dels elements comuns dels edificis és la inspecció tècnica que han de realitzar els experts de l’Oficina Local d’Habitatge. El seu cost serà subvencionat al 100% per l’Ajuntament, sempre i quan la comunitat promotora dugui a terme els treballs en el termini d’un any.


42

Caldes líniavallès

Servei d’assessoria jurídica per a dones

04 Febrer 2011

Torna a la gestió municipal la Taula d’acollida Caldes > La Taula d'acollida i integració de Caldes de Montbui, creada el setembre de l'any 2009 i promoguda per l'Ajuntament, ha estat coordinada, fins aquest gener, per la Fundació Universitària Martí l'Humà. El projecte ha servit per consolidar un espai de debat i de treball format per agents del municipi que treballen en l'acollida i la integració de persones nouvingudes i que ara continuarà sent gestionat des de l'àmbit municipal. La Taula està formada per aquells serveis i entitats implicats en l'acollida i la integració. Per això compta amb els responsables de 17 tipus de serveis de l'Ajuntament, de 10 serveis que no pertanyen a l'Ajuntament i de nou entitats. El primer dels objectius d'aquest òrgan és coordinar els agents d'acollida del municipi per tal de maximitzar els esforços i donar respostes coherents i eficaces a les necessitats de les persones nouvingudes, amb l'objectiu final de reforçar la cohesió social del municipi, un objectiu prioritari donada la diversitat creixent de la població local i les dificultats associades a la crisi econòmica. En paral·lel, la Taula també assumeix la funció de detectar noves necessitats i establir els mecanismes per atendre-les. NOU SESSIONS De setembre de 2009 a gener de 2011, la Taula d'acollida s'ha consolidat i ha creat les bases del seu funcionament i objectius. Tot i acabar la coordinació de la mà de la Fundació Universitària Martí l'Humà, el projecte continuarà liderat directament per la Regidoria d'Integració Ciutadana, Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

El servei d'Assessoria Jurídica té les seves properes cites els dilluns 13 de febrer i 14 de març. Les dones que vulguin fer consultes, han de sol·licitar hora trucant al telèfon 93 865 54 20. Aquest servei, dut a terme per advocades, és confidencial i ofereix la possibilitat de consultar sobre qualsevol dubte o problema que afecti les dones.

Formació per a aturats Aquest any 2011, l’Ajuntament convocarà noves accions formatives per a persones desocupades Foto: Ajuntament

La regidora de Treball, durant una visita recent a un dels cursos

Redacció Caldes Actualment s’estan realitzant de forma simultània a Caldes les dues darreres accions de formació per l’ocupació iniciades l’any 2010. Una d’elles està enfocada a la relació, l’observació i la comunicació amb la persona dependent. L’altra se centra en la gestió i la cuina de les unitats de convivència de les persones dependents. Per tal de posar en pràctica els coneixements assolits a la darrera acció, els alumnes estan rebent les classes pràctiques de cuina a les dependències de la residència Santa Susanna, que cedeix l’espai i col·labora en la realització de les accions sociosanitàries, gràcies al conveni de col·laboració que l’Ajuntament té amb la residència. La

regidora de Treball, Montserrat Hernández, ha visitat recentment el grup per conèixer l’experiència dels alumnes i lliurarlos un senzill obsequi, un davantal amb la marca de Caldes de Montbui. Durant el 2010 i fins al març de 2011, el Servei d’Ocupació de Caldes de Montbui ha realitzat set accions formatives que formen part del Certificat de professionalitat d’atenció domiciliària a persones dependents. Aquestes accions formen part del Projecte Impuls, una iniciativa que el Servei d’Ocupació de

Els nous cursos tindran relació amb les noves tecnologies

Catalunya, junt amb el Fons Social Europeu (El FSE inverteix en el teu futur), posa en marxa amb l’objectiu d’impulsar les polítiques en matèria d’ocupació. Les accions estan dirigides a persones en situació d’atur que volen formar-se en l’àmbit sociosanitari. Durant aquesta edició han passat per les accions de formació ocupacional organitzades pel Servei d’Ocupació de Caldes més de 30 persones. Actualment, el Servei d’Ocupació de Caldes està fent la programació de l’any 2011, en el qual estan previstes noves accions formatives dins l’àmbit de les noves tecnologies, la gestió del magatzem i l’atenció a les persones. La convocatòria dels cursos s’adreça a persones en situació d’atur i tenen per objectiu la millora de la seva ocupabilitat.

Un esquiador de Caldes, ferit per una allau Caldes > Un esquiador de Caldes, Juli E. R, va resultar ferit aquest dimarts a la tarda quan va ser sorprès per una allau mentre practicava esquí de muntanya a Ull de Ter, al Ripollès. Segons els Bombers de la Generalitat, a les 15.23 hores, es va rebre un avís d'una persona atrapada per una allau a la zona del Cim de Bastiments. L'home, que és bomber del parc de Mollet, anava sol i va quedar sepultat de mig cos. En l’operació de salvament els Bombers van mobilitzar dos helicòpters, el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), un infermer del Grup d'Emergències Mèdiques (GEM) i dues dotacions terrestres. Després de ser localitzat l'home, els Bombers van realitzar la primera atenció sanitària en el lloc del sinistre. Posteriorment, el ferit va ser evacuat a l'Hospital Doctor Trueta de Girona, amb símptomes d'hipotèrmia i diverses fractures a les extremitats inferiors.

Bigues i Riells concedeix 162 beques escolars Bigues i Riells > L'Ajuntament ha atorgat 162 beques d'ajut escolar per a menjador, material i sortides del total de 183 sol·licitades. En concret, s'han concedit 141 beques d'ajuts per menjador, de les quals 88 compten amb suport del Consell Comarcal. Tot i així, moltes de les famílies que ho havien demanat s'han quedat sense. És per aquest motiu que l'Ajuntament ha assumit l'ajut de menjador de 53 alumnes que l'havien sol·licitat al Consell Comarcal, però que no se'ls havia pogut concedir. Pel que fa al material i sortides escolars, se n'han concedit 162.


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

43


44

L’Ametlla · La Garriga líniavallès

04 Febrer 2011

Arranjament del parc dels Pinetons La Garriga > Durant el gener s'han acabat els arranjaments a diferents elements del Parc dels Pinetons, un dels espais públics més emblemàtics de la Garriga. És per això que l'Àrea de Via Pública de l'Ajuntament ha arranjat alguns elements malmesos d'aquesta zona que han patit un desgast pel pas del temps. Un dels elements del Parc que s'ha arranjat ha estat l’entorn de la font.

Montserrat Ponsa presenta el seu llibre La Garriga > La periodista i escriptora Monserrat Ponsa presentarà el seu llibre Caminos de Paz-Diario de la Marcha Mundial Por la No Violencia avui a les 20 h a la Sala Polivalent de Can Raspall. Ponsa va participar en la Marxa Mundial per la Pau i la NoViolència que es va fer a través dels cinc continents.

Sociologia de l’Esport, a l’Ametlla El proper 10 de febrer l'Eduvólei ha organitzat una Eduxerrada orientada a pares i mares de joves esportistes. La conferència serà a càrrec de Montserrat Martín, professora de Sociologia de l'Esport a la Universitat de Vic, i es farà a les 20.30 h a la Sala Municipal de l'Ametlla.

solidari Mà dura de la Policia Local Concert de la Candelera contra les temeritats al volant a la Garriga Durant els propers mesos es faran més controls a la carretera per tal de baixar la xifra negativa del 2010 Foto: Ajuntament

Sara Arroyo L’Ametlla Al 2010 la Policia Local de l’Ametlla va comptabilitzar 119 accidents de trànsit, 52 veïns ferits i dos morts. Un balanç negatiu que ha forçat el desplegament policial per tal de reduir aquestes xifres. Per això, en els propers mesos la Policia Local incrementarà la seva presència i les accions dissuasives, com ja han estat fent els agents durant el mes de gener, programant controls de llums de vehicles, ITV i cinturons de seguretat, entre d’altres. Una de les accions més efectiva ha estat la implementació d’un radar mòbil per a detectar conductes temeràries al volant. En pocs dies van detectar fins a set casos, en diferents vies del

La Garriga > Les entitats corals de la Garriga es trobaran diumenge 6 de febrer per celebrar el tradicional Concert de la Candelera. Amb aquesta festa les corals tanquen el cicle del Nadal i ofereixen una última sessió de cançons nadalenques. El concert l'organitza l'Escolania Parroquial de Sant Esteve. El d'enguany serà un acte solidari en favor de Mans Unides.

La ‘memòria del NO-DO’, a l’Alhambra Un dels vehicles detectats pel radar

municipi, de conductors que doblaven la velocitat permesa en aquella via. La Policia Local posarà èmfasi en aquestes temeritats per tal de corregir-les i baixar el nombre

d’accidents que es produeixen a l’Ametlla. Paral·lelament, informaran dels desperfectes i la manca de senyalització a la carretera per tal de facilitar la circulació dels vehicles.

La Garriga > La programació per commemorar el 72è aniversari del bombardeig feixista al municipi va continuar el 3 de febrer amb La memòria a través del NO-DO, una sessió també gratuïta conduïda per d'historiador Joan Garriga que que va acollir al vespre el cinema Alhambra.

Cardedeu urbanitza diversos carrers Dimarts van començar les obres d’urbanització de diversos carrers del barri dels Dominics. En concret, s’actuarà a Joan XIII, Casas i Amigó, Mare de Déu de Núria, Joan Maragall, Tres Torres i Pirineus. Els treballs tenen una durada prevista de cinc mesos i no alteraran cap recorregut de transport escolar ni bus urbà.

Cardedeu · La Roca

Ros reconeix despeses irregulars Durant l’any 2010, l’Ajuntament de la Roca va pagar 446.587 euros en factures que no tenien la corresponent assignació pressupostària Foto: L. V.

José Antonio Pilar La Roca A l’Ajuntament de la Roca “hi ha un problema molt greu de gestió econòmica: no es planifica bé, es malgasta i es cometen contínuament irregularitats”. Aquesta és la interpretació que fa el grup del PSC dels comptes municipals. En el ple celebrat el 27 de gener passat l’equip de govern va reconéixer, a instàncies de la interventora de l’Ajuntament, factures de l’any 2010 per un import de 446.587 euros “que de forma irregular” es van gastar sense que hi hagués disponibilitat pressupostària. Els socialistes asseguren que aquesta quantitat correspon a 26 factures de serveis prestats entre el juny i el desembre de l’any passat, “que els proveïdors afectats no han cobrat encara tot i fer més de set mesos que estan presentades”. Des del PSC s’afe-

Document que acredita el reconeixement de les despeses sense pressupost

geix que fan referència a l’aportació a Vallès Oriental Televisió (VOTV), escombraries, transport públic i gestió de les zones esportives, entre d’altres. Són, segons afirmen, “factures conformades per l’alcalde, regidors o tècnics, però no són totes les

pendents: hi ha més del 2010 que encara no han estat conformades”. PLOU SOBRE MULLAT En relació a la gestió econòmica i a les suposades irregularitats, des del PSC apunten l’existència

de més d’una trentena d’informes de la intervenció municipal detallant l’incompliment de la Llei de contractes. També assenyalen que al 2009 “es van guardar factures al calaix per no comptabilitzar-les per un import de 500.000 euros”, que s’han produït retards de fins a 12 mesos en el pagament a alguns proveïdors, que als exercicis 2008 i 2009 es van tancar els pressupostos “amb uns dèficits molt preocupants” i que durant aquesta legislatura “s’han malbaratat” inversions per valor de 10 milions d’euros. Els socialistes asseguren que reiterades ocasions han proposat a l’alcalde, Rafael Ros (CiU), la necessitat de consensuar un pla d’austeritat i de priorització de les invesions perquè en el context de crisi actual hi ha decisions difícils que necessiten el màxim suport”. El silenci ha estat sempre la resposta de Ros.

L’Esbarjo reprèn l’activitat després de la seva reforma Cardedeu > L’Esbarjo-Verdi va reprendre dimecres la seva activitat amb la projecció de la pel·lícula Pa negre, d’Agustí Villaronga. La reforma de l’equipament ha consistit en la millora de les condicions de la sala com a cinema i teatre, amb 160 butaques noves, un nou paviment de formigó, l’anivellament del terra, el reemplaçament de la teulada per una coberta metàl·lica i reparacions en els lavabos.

Calamanda Vila encapçalarà la llista de CiU Cardedeu > L’actual alcaldessa tornarà a encapçalar la candidatura de CiU a les eleccions del 22 de maig, després de rebre el suport unànime dels militants en l’assemblea celebrada el 28 de gener. Vila va anunciar que “molt probablement” aquesta serà la darrera vegada que es presenti com a alcaldable.


45

Baix Montseny líniavallès

04 Febrer 2011

Jordi Sobrequés, candidat del PSC a Llinars del Vallès Jordi Sobrequés ha estat escollit per unanimitat candidat a l'alcaldia de Llinars a les eleccions del 22 de maig. Sobrequés va manifestar la voluntat de seguir treballant per Llinars “des de l'òptica de la recerca de la cohesió i la justícia social, des del catalanisme d'esquerres que representa el PSC i amb l'objectiu prioritari d'impulsar polítiques adreçades a pal·liar els efectes de la crisi”.

Encadenats per les nòmines a l’empresa Vircop CiU manté el seu posicionament contrari al circuit Vallgorguina > Una cinquan- internacional de Llinars i dóna suport a la Plataforma

El Govern, contra el kàrting

tena de treballadors de l'empresa d'estructures metàl·liques Vircop es van concentrar dilluns al matí a les portes de la fàbrica de la companyia amb l'objectiu de denunciar que fa mesos que no cobren les nòmines. A més, els membres del comitè d'empresa es van encadenar al despatx de la direcció i van anunciar que no abandonarien la seva actitud fins que la direcció els escoltés. A la protesta es van sumar una trentena d'antics empleats que van ser acomiadats al desembre passat mitjançant un ERO i que encara no han cobrat la seva indemnització. Els treballadors van denunciar l'incompliment de l'acord pactat entre la plantilla i la direcció. Els responsables de Vircop es van comprometre a començar a abonar les mensualitats pendents del 2010 durant el gener. Fa cinc mesos que la plantilla no cobra i ja els deuen una mitjana de 5.000 euros per persona.

Foto: Plataforma Stop Kàrting Llinars

José Antonio Pilar Baix Montseny Ni el lloc és l’adient, ni hi ha consens territorial pel que fa a l’emplaçament ni en la gestió del projecte feta fins ara, ni l’actual moment de crisi permet pensar en aquest tipus d’inversions. Això és el que pensa el nou Govern de la Generalitat pel que fa al circuit internacional de kàrting projectat a Llinars del Vallès i el que va transmetre, dijous de la setmana passada a través del diputat paretà Jordi Turull, als membres de la Plataforma que es van desplaçar al Parlament. L’executiu català manté així la seva postura favorable a reconsiderar la construcció de l’equipament esportiu. Segons ha informat la Plataforma, Turull es va comprometre en nom del grup parlamentari de CiU a analitzar la situació jurídica en què es troba el procediment de planejament urbanístic, acla-

La Plataforma valora positivament la trobada i continuarà insistint al Govern

rir la situació d’execució del crèdit tou de dos milions d’euros previst per l’Institut Català de Finances proposada per l’anterior Govern, determinar la situació de la Comissió de Seguiment del projecte prevista per la normativa ambiental i realitzar gestions amb la Direcció General de Qualitat Ambiental per tal d’analitzar l’impacte acústic del circuit. Jordi Turull també va comu-

nicar a la Plataforma Stop Kàrting Llinars que ja ha fet gestions amb el nou secretari General d’Esports, Ivan Tobau, per tal que l’entitat mantingui una reunió properament i pugui conèixer de primera mà en quin punt es troba l’atorgament de la subvenció de 1,8 milions d’euros a fons perdut prevista per aquesta Secretaria amb l’anterior Govern de la Generalitat.

Activada l’alerta per un camió de gas encallat Sant Pere de Vilamajor > Un camió que transportava gas que va quedar encallat en un camí rural va provocar dimarts a primera hora de la tarda que la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat (DGPC) activés la fase d'alerta del TRANSCAT (Pla especial d'emergències en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya). El vehicle carregava una cisterna de 20.000 litres de gas natural i va quedar aturat en el fang sense poder avançar. Primer es va intentar treure’l amb una grua però no va resultar possible degut al pes excessiu del vehicle. Per poder alliberar el camió, finalment es va procedir a transvasar la càrrega a una altra cisterna per permetre el treball de la grua amb seguretat. Com a mesura preventiva es va evacuar els treballadors de la fàbrica Impress, d'on provenia el vehicle, i també es va tallar la via BP-5107 entre els quilòmetres 43 i 44.


46

GRANOLLERS 4 de febrer Visita comentada a l'exposició Trilogia de la privadesa. 19 h, Espai d'Arts de Roca Umbert. Jam Session. 19 h, GRA. Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I. 21 h, Teatre de Ponent. El dia 5 a les 21h i el 6, a les 19h. Exercicis d'amor. 21 h, Teatre Auditori de Granollers. 34è Cicle de Jazz al Casino. Cece Gianotti. 23 h. 6 de febrer Fira d'antiquaris, brocanters, artesans i col·leccionistes d'art i pintura. Matí, Parc Firal. Roda d'Espectacles Infantils. Teatre d'ombres. 17.30 h, Casal de Cultura Sant Francesc. María Pagés. Autorretrato. 19 h, Teatre Auditori. MOLLET 4 de febrer Lírica popular catalana. El Lledoner, 18.30h. 6 de febrer Mercadet de col·leccionistes a la Plaça Catalunya, c/Barcelona i Rambla Fiveller. Matí. Ball de gent gran de ciutat. Mercat Vell, 17.30h. 7 de febrer Taller. Obrim Finestres en família: Respecte en família. Centre Cívic Can Borrell, 17.30h. PARETS 4 de febrer Col·lecta anual contra el càncer. Matí, diversos indrets del poble. Sessió d’astronomia. 20h, observatori Pau Vila. 6 de febrer Teatre: Pasta fullada. 18.30h, Teatre Can Rajoler. SANTA PERPÈTUA

4 de febrer Nit de Hip-hop. CAM Bernades, 23h. 5 de febrer Concert amb Muyayo Rif+Solrise. CAM Bernades, 23h.

04 Febrer 2011 VALLROMANES 4 de febrer Exposició: Instantànies de Vallromanes. Casal, 20h. CALDES 6 de febrer

6 de febrer Festa dels Tres Tombs. Matí. El club de la corbata. Teatre del Centre Parroquial, 18.30h.

TACA'M. Obra: Homes! 18h, Stage.

SANT FOST 6 de febrer Cinema: Ponyo en el acantilado. Ateneu, 18h. MONTMELÓ 6 de febrer Jornada de portes obertes a l'escola Pau Casals. 10h. CARDEDEU 4 de febrer Presentació del llibre Cáncer... yo? Historia de una superviviente más. Llibreria Badallibres, 19.30 h. Tastautors: Mine! + Roger Mas. Centre Cultural, 23 h.

LA GARRIGA 1 de febrer La Garriga a debat. 20h, Sala de Plens. 3 de febrer La memòria a través del NoDO. 15 h, cinema Alhambra. LES FRANQUESES 5 de febrer T’estimo, ets perfecte... ja et canviaré. 21h, Teatre-Auditori de Bellavista. 9 de febrer Concert dels alumnes de l’Escola Municipal de Música Claudi Arimany i l’Aula de Música Moderna. 18.30h, auditori de l’Escola Municipal de Música.

LA ROCA 5 de febrer Teatre: Pasta Fullada. 23h, Centre Cultural.

L’AMETLLA 10 de febrer Trobada amb l'escriptora Maria Barral. 19.30h, Sala Polivalent.

9 de febrer Espectacle familiar: Rodar i rodar. Biblioteca, 18h.

SANT CELONI 5 de febrer Concert: Electric Fly Killers + Ignation + JASC. 23h, Ateneu.

VILANOVA 5 de febrer Inventor d’il·lusions. Centre Cultural, 18h.

6 de febrer Concert i Ball a l'Ateneu amb l'Orquestra Costa Brava. 18h.

TELÉFONS D’INTERÈS EMERGÈNCIES 112 BOMBERS 085 · Granollers 93 849 60 80 · Mollet 93 570 47 29/93 570 45 74 CAP · Granollers Sant Miquel 93 791 16 25 Granollers centre 93 458 56 89 Valles 93 548 56 58 · Mollet Plana Lledó 93 579 83 83. Can Pantiquet 93 570 59 77. La Llagosta 93 574 98 10 L’Ametlla 93 843 22 67 Parets 93 562 16 89 Santa Perpètua 93 560 31 18 Martorelles 93 593 42 44 Sant Fost 93 579 54 06 La Roca 93 860 32 00 Vicenç Papaseit 93 842 44 32 Cardedeu 93 846 03 51 / 93 846 02 71 Montornès 93 572 03 03 Montmeló 93 544 44 40 Les Franquelles Bellavista 93 861 80 30 Corró d’Avall 93 840 42 00 Lliça d’amunt 93 841 52 50 Lliça de Vall 93 844 56 30 Canovelles 93 846 83 28 La Garriga 93 871 80 81 Vilanova 93 845 84 75 Vallromanes 93 572 98 05 HOSPITALS (emèrgencies mèdiques 061) Hospital General de Granollers 93 842 50 00 Hospital de dia Sant Jordi (Granollers) 93 860 00 50 Hospital de Mollet 93 576 03 00 MOSSOS D’ESQUADRA 088 Granollers 93 860 85 00 Mollet del Vallès 93 565 99 00 GUÀRDIA CIVIL Mollet del Vallès 93 570 55 59 Canovelles 93 846 53 53 POLICIA NACIONAL 091 TAXI Granollers 93 870 30 28 Radio Taxi Granollers 93 870 30 00 Mollet 93 593 00 16 L’Ametlla 670 894 810 / 670 79 72 79 Parets 93 593 74 01 / 600 639 664 Santa Perpètua 93 560 48 03 La Llagosta 93 574 98 10 / 93 560 33 63 (630 88 12 50 nit) La Roca 628 18 90 00 Cardedeu 93 846 01 01 Montornès 93 568 09 97 La Garriga 938 71 74 74 Canovelles 93 870 30 28 SANT CELONI ENREDADOS 3D COMO SABES SI...? MORNING GLORY AMOR Y OTRAS DROGAS MAS ALLA DE LA VIDA LA TRAMPA DEL MAL RED

Del 4 al 10 de febrer 16.00 18.10 20.20 20.20 16.15 18.20 16.00 18.15 20.30 16.30 18.30 20.15 16.00 18.15 20.30

22.30 22.40

22.45 22.15 22.40

PENJAʼT-EL A CASA

L’Agenda


Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com

www.liniavalles.cat

04 Febrer 2011

líniavallès

47


48

líniavallès

04 Febrer 2011

www.liniavalles.cat

Per a publicitat - 93 519 43 85 - publicitat@comunicacio21.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.