Eco sandwich letak CRO verzija 2

Page 1

Materijal Beton izrađen s agregatom od recikliranog betona (50% sadržaja recikliranog agregata)

Beton izrađen s agregatom od reciklirane opeke (50% sadržaja recikliranog agregata)

Promatrano svojstvo Vrijednost Srednja toplinska provodljivost pri +10 °C, u suhom stanju

0,858 W/mK

Faktor otpora 37 difuziji vodene pare, µ Volumenska masa u suhom stanju

2105 kg/m3

Projekt financiran od strane Europske komisije, CIP EIP ECO/11/304438/SI2.626301 - ECO - SANDWICH

Razred tlačne čvrstoće C 30/37

Datum početka: 1. rujna 2012. Trajanje projekta: 36 mjeseci

Srednja toplinska provodljivost pri +10 °C, u suhom stanju

0,746 W/mK

Koordinator projekta: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Voditeljica projekta: Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur

Faktor otpora difuziji vodene pare, µ

29

Volumenska masa u suhom stanju

1971 kg/m3

Adresa: Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR – 10000 Zagreb, Hrvatska Email: banjadi@grad.hr Telefon: +385-1-4639-162 Fax: +385-1-4828-051

Razred tlačne čvrstoće C 30/37 Vlačna čvrstoća savijanjem (28 dana)

6 MPa

Oznaka po HRN EN 13162: MW-EN 13162-T4- WS-WL(P)-AF10 ECOSE® mineralna vuna

SUSTAV ECO-SANDWICH JE NASTAO KAO REZULTAT SURADNJE HRVATSKIH ZNANSTVENIH INSTITUCIJA I INDUSTRIJE PROVOĐENJEM INTENZIVNIH ISTRAŽIVANJA S CILJEM RAZVOJA NOVOG PROIZVODA TE UNAPREĐENJA PROIZVODNJE, A TIME I GOSPODARSTVA.

Deklarirana toplinska 0,034 W/mK provodljivost, λ D

www.eco-sandwich.hr info@eco-sandwich.hr Partneri:

Faktor otpora 1 difuziji vodene pare, µ Protupožarna izolacija

negoriv materijal klasa gorivosti A1

Koeficijent prolaska topline (U-vrijednost)

< 0,20 W/m2K

ECO-SANDWICH® Zvučna izolacijska moć Rw panel Plošna masa Otpornost na požar

53 dB 458 kg/m2 90 min

Medijski pokrovitelj:


ŠTO JE ECO-SANDWICH

A B C

MATERIJAL S MALIM UTJECAJEM NA OKOLIŠ

Od ukupne količine agregata potrebnog za izradu betona, 50 % je zamijenjeno s recikliranim agregatom dobivenim iz građevinskog otpada.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Kao toplinsko izolacijski materijal koristi se novorazvijena mineralna vuna izrađena korištenjem Ecose® tehnologije koja umjesto formaldehida koristi prirodne smole kao vezivo.

KVALITETA I TRAJNOST MOGUĆOST PONOVNE UPOTREBE I RECIKLIRANJA MALA UGRAĐENA ENERGIJA

ECO-SANDWICH je ventilirani predgotovljeni zidni panel izrađen od betona s recikliranim agregatom te sloja mineralne vune proizvedene korištenjem inovativne i održive Ecose® tehnologije. ECO-SANDWICH paneli predstavljaju poboljšanje u odnosu na postojeće predgotovljene zidne panele: doprinose u dostizanju cilja EU do 2020 godine tzv. 20-20-20 (20% manja potrošnja energije, 20% smanjenje emisije CO2, i 20% energije iz obnovljivih izvora do 2020). Također, predstavljaju tehnološko rješenje za brzu izgradnju niskoenergetske zgrade.

CILJEVI PROJEKTA GLAVNI CILJ: • Razvoj marketinške strategije za predstavljanje novog inovativnog, ekološkog i održivog proizvoda BITNI CILJEVI: • Modernizacija proizvodne linije u cilju proizvodnje ECO-SANDWICH panela te razvoj marketinške strategije za uvođenje novog, eko-inovativnog proizvoda •

Postavljanje mehanizama za komercijalno širenje proizvoda po čitavoj Europi

Poticanje reciklaže i ponovnog korištenja i građevinskog otpada kako bi se unaprijedilo upravljanje građevinskim otpadom od odlaganja do recikliranja čime bi se smanjilo korištenje prirodnih resursa i spriječilo dodatno zagađenje okoliša

Promoviranje zamjene konvencionalnih toplinsko izolacijskih materijala kao što je mineralna vuna proizvedena korištenjem inovativne i održive tehnologije, čime bi se dodatno smanjio utjecaj na okoliš

Promicanje primjene predgotovljenih, energetski učinkovitih proizvoda kako bi se omogućilo smanjenje potrošnje primarne energije u stambenim i poslovnim zgradama

Smanjenje ugrađene energije u proizvod, ugrađenog ugljika i otpadnih nusprodukata iz proizvodnje

Mogućnost recikliranja ECO-SANDWICH-a na kraju njegovog uporabnog vijeka

ECO-SANDWICH projekt usmjeren je na rješavanja ključnih problema: • • • •

Smanjenje emisije stakleničkih plinova povećanjem energetske učinkovitosti u zgradama Smanjenje potrošnje energije u zgradarstvu Povećanje učinkovitog korištenja resursa uporabom građevinskog otpada pri proizvodnji panela (50 % ukupne količine potrebnog agregata se zamjenjuje recikliranim agregatom) Smanjenje korištenja reguliranih kemikalija kao što su fenoli i formaldehidi u proizvodnom procesu toplinsko izolacijskih materijala

AKTIVNOSTI PROJEKTA PROJEKT SE SASTOJI OD 6 RADNIH PAKETA: 1. Upravljanje projektom 2. Modernizacija proizvodne linije • Obuhvaća poslove unaprjeđenja proizvodnje ECO-SANDWICH panela i proizvodnje recikliranih agregata 3. Projektiranje i optimizacija • Projektiranje vrlo niskoenergetske zgrade izgrađene od ECO-SANDWICH panela • Optimizacija ECO-SANDWICH panela s pogleda izgleda, nosivosti i stabilnosti, energijske učinkovitosti i ekonomičnosti • Optimizacija materijala korištenih tijekom proizvodnje panela 4. Prva aplikacija ECO-SANDWICH panela • Prva aplikacija ECO-SANDWICH zidnih panela bit će na budućem Sveučilišnom kampusu u Koprivnici 5. Izrada poslovne i marketinške strategije • Definiranje veličine potencijalnog tržišta za komercijalno širenje ECO-SANDWICH proizvoda • Izrada poslovnog plana • Marketing, istraživanje tržišta, transfer znanja i tehnologija

Potencijalno tržište širenja proizvoda: 630.500 m2

Rezultat ECO-SANDWICH® projekta: Održivi predgotovljeni zidni paneli koji su prihvatljivi za krajnjeg korisnika kroz cijeli životni ciklus 6. Promidžbene aktivnosti • Promicanje novih i integriranih pristupa u području recikliranja materijala prema ciljanim skupinama