LAYMAN report HR

Page 1

ODRŽIVI PREDGOTOVLJENI ZIDNI PANELNI SUSTAV OD RECIKLIRANOG AGREGATA

HR

IZVJEŠĆE ZA JAVNOST


ECO–SANDWICH®

E-Mail: info@eco-sandwich.hr • TELEFON: +385-1-4639-162 • www.eco-sandwich.hr

IZAZOVI I CILJEVI EUROPSKE UNIJE • Veliki broj zgrada ima minimalnu ili uopće nema toplinsku zaštitu. Zgrade su jedan od najvećih potrošača energije. U Europskoj Uniji zgrade troše oko 40% energije. Cilj: smanjiti potrošnju energije odnosno smanjiti emisiju stakleničkih plinova. • Beton je najkorišteniji građevinski materijal, a građevinska industrija je najveći potrošač prirodnih resursa i jedan od najvećeg prozvođača otpada. U skladu s tim betonska industrija ima veliki utjecaj na okoliš. Veliki potencijal za smanjenje utjecaja na okoliš i potrošnju postojećih resursa je u korištenju građevinskog otpada i otpada od rušenja. Cilj: povećati učinkovito korištenje postojećih resursa odnosno povećati korištenje građevinskog otpada.

POTENCIJALNO RJEŠENJE Kao jedan od primjera inovativnosti u građevinskoj industriji koji pomiruje problem prevelike potrošnje energije u zgradarstvu i problem građevinskog otpada i otpada od rušenja je ECO-SANDWICH®.


ECO–SANDWICH®

E-Mail: info@eco-sandwich.hr • TELEFON: +385-1-4639-162 • www.eco-sandwich.hr

ŠTO JE ECO-SANDWICH®? • predgotovljeni zidni panel • izrađen od betona s recikliranim agregatom (vanjski i unutarnji sloj): od ukupne količine agregata potrebnog za izradu betona, 50% je zamijenjeno s recikliranim agregatom dobivenim iz građevinskog otpada • sloj mineralne vune proizvedene Ecose® tehnologijom bez korištenja otrovnih kemikalija • između mineralne vune i vanjskog betonskog sloja nalazi se sloj zraka (ventilirajući sloj)


E-Mail: info@eco-sandwich.hr • TELEFON: +385-1-4639-162 • www.eco-sandwich.hr

ECO–SANDWICH®

ZAŠTO ECO-SANDWICH®? SIGURNOST

• •

Povećana sigurnost radnika pri gradnji Otpornost na požar: 90 minuta

KVALITETA

Smanjena mogućnost građevinske štete (kondenzacija vodene pare, rast gljivica i plijesni ...) Proizvodnja u kontroliranim uvjetima u tvornici Povećana kvaliteta gradnje

• •

ENERGIJA

BRZINA GRADNJE •

ZDRAVLJE

EKOLOGIJA

U-vrijednost < 0,20 W/m2K (ovisno o debljini toplinske izolacije) Smanjenje energije za 46% tijekom životnog ciklusa od 50 godina u odnosu na konkurentne proizvode

70% brža gradnja u usporedbi s klasičnom zidanom gradnjom Suha gradnja

• •

Izolacija od prirodnih materijala Bez formaldehida, fenola i stirena Zvučna izolacijska moć pregrade: 53 dB

• •

39% smanjenja CO2eq tijekom životnog ciklusa od 50 godina u odnosu na konkurentne proizvode 50% smanjenje upotrebe agregata iz prirodnih resursa 50% više oporabe građevinskog otpada Lagano recikliranje proizvoda

TRAJNOST

• • •

Otporan na smrzavanje i odmrzavanje Moguće nanošenje antigrafitnih premaza Otporan je na udar

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Ispitan u skladu s Europskim standardima i normama u svrhu osiguranja zadovoljstva krajnjeg korisnika ECO-SANDWICH®a Izjava o svojstvima proizvoda dostupna je na web stranici ECO-SANDWICH®a

• •


E-Mail: info@eco-sandwich.hr • TELEFON: +385-1-4639-162 • www.eco-sandwich.hr

ECO–SANDWICH®

1,20

CIJENA

1,15

Relativni odnos cijene koštanja u odnosu na sustav blok opeka + ETICS (EPS)

1,05 1,00

*usporedba gradnje vanjske ovojnice obiteljske kuće energetskog razreda A+ površine <400 m2 s različitim sustavima gradnje

ODRŽIVOST

ECO-SANDWICH ®

1,10

0,95 0,90

BLOK OPEKA + ETICS (EPS)

AB + ETICS (EPS)

BLOK OPEKA + ETICS (MW)

AB + ETICS (MW)

Napravljena je EPD (Environmental Product Declaration) analiza čime je ocijenjen utjecaj na okoliš ECO-SANDWICH® zidnih panela promatrajući cjelokupni životni ciklus njegovih komponenti (betona i izolacije) te zidnog panela kao cjeline Napravljena je od strane PRé Consultants bv te je dostupna na web stranici proizvoda

KORIŠTENJE RESURSA

RECILIRANJE ECO-SANDWICH®

KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE

ECO-SANDWICH® PROIZVODNJA

ECO-SANDWICH® TRANSPORT I UGRADNJA


ECO–SANDWICH®

E-Mail: info@eco-sandwich.hr • TELEFON: +385-1-4639-162 • www.eco-sandwich.hr

PRIMJENA ECO-SANDWICH®a Gradnja zgrada energetskog razreda A+ i zgrada gotovo nulte energije te obnova postojećih zgrada u smislu visoke energetske učinkovitosti

Projekt Prva ECO-SANDWICH® kuća Obiteljska kuća s tri stambene jedinice energetskog razreda A+ (pasivna kuća) u Koprivnici Investitor: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice Projektant: Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Zavod za arhitekturu Autor: Prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh. Izvođač: Teh-gradnja d.o.o., Zagreb Izvođač ECO-SANDWICH®: Beton Lučko d.o.o., Lučko


ECO–SANDWICH®

E-Mail: info@eco-sandwich.hr • TELEFON: +385-1-4639-162 • www.eco-sandwich.hr

ECO-SANDWICH® TIM Sustav ECO-SANDWICH® nastao je suradnjom znanstvenih institucija i industrije uz potporu Europske komisije putem programa CIP Eco-Innovation.

Tehnička i konstrukcijska podrška ECO-SANDWICH® tima na raspolaganju je investitorima, timovima za konstrukcije i isporučiteljima za svaki projekt.

Autori: Prof. Ljubomir Miščević, dipl. ing. arh, ovl. arh. Ivana Carević, dipl. ing. građ. dr.sc. Bojan Milovanović, dipl. ing. građ. NAKLADA: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10000 Zagreb, Hrvatska Za nakladnika: Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur, dipl. ing. građ. Grafičko oblikovanje: Branimir Kolarek, dipl. diz.viz.kom. ISBN: 978-953-6272-83-9

KOORDINATOR PROJEKTA: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet

ADRESA: Fra Andrije Kačića Miošića 26 10000 Zagreb, HRVATSKA

Zagreb, 2015