Занимљива математика са налепницама 1б, уџбеник за први разред основне школе

Page 1

Математика
са налепницама Радни уџбеник за први разред основне школе Ивана Јухас Јасмина Игњатовић MATEMAT KA 1
Edukapromo
ЗАНИМЉИВА

Ивана Јухас

Јасмина Игњатовић

ЗАНИМЉИВА МАТЕМАТИКА 1Б

са налепницама

Радни уџбеник за први разред основне школе

ГЛАВНИ УРЕДНИК

Др Бошко Влаховић

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА

Др Наташа Филиповић

РЕЦЕНЗЕНТИ

Александар Јеленић, професор разредне наставе, ОШ„Сестре Радовићˮ Белосавци, Топола

Снежана Лакета, професор разредне наставе

Наташа Ковжан Кун, педагог

ДИЗАЈН И ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА

ЗЕМАРТ атеље за дизајн

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА

Јелена Журић

ИЗДАВАЧ

Едука д.о.о. Београд

Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1

Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903

Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

ЗА ИЗДАВАЧА

Др Бошко Влаховић, директор

Штампа:

Издање бр.: 1, Београд, 2023. година

Тираж:

Edukapromo

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

© Едука д.о.о. Београд

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00031/2023-07.

Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

Водич кроз уџбеник

Садржај

Криве, праве и изломљене линије

Отворене и затворене линије

Вежбамо

Тачка и спајање тачака

Дуж

Вежбамо

У, на, ван

Бројеви 11, 12, 13, 14 и 15

Бројеви 16, 17, 18, 19 и 20

Бројеви друге десетице

Вежбамо

Упоређујемо бројеве до 20

Научили смо...

Сабирамо (10 + 5)

Одузимамо (15 – 5)

Вежбамо

Сабирамо (11 + 4)

Одузимамо (15 – 4)

Вежбамо

Сабирамо (17 + 3)

Одузимамо (20 – 3)

Вежбамо

Бројеви до 20 6 26 28 30 32 34 36 38 39 40 42 43 44 46 47 48
Линије 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Edukapromo
Научили смо... Сада знаш...

Сабирамо (8 + 5)

Одузимамо (15 – 7)

Вежбамо

Одузимамо (14 – 10)

Одузимамо (14 – 11)

Вежбамо

Сабирамо и одузимамо

Десетице прве стотине

Упоређујемо десетице

Сабирамо и одузимамо десетице

Новчанице од 20, 50 и 100 динара

Вежбамо

Бројеви до 100

Вежбамо

Упоређујемо бројеве до 100

Научили смо...

Сабирамо (20 + 3)

Одузимамо (23 – 3)

Вежбамо

Сабирамо (23 + 5)

Одузимамо (28 – 5)

Меримо дужину Вежбамо Цртање у мрежи Научили смо... Сада знаш... Мерење и мере 66 68 70 72 74
Бројеви до 100 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 95 96 98 99
до 20 Научили смо... Сада знаш... 50 52 54 56 57 58 60 62 64 Edukapromo

Вежбамо

Сабирамо (24 + 6)

Одузимамо (30 – 6)

Научили смо...

Сабирамо (22 + 20)

Одузимамо (43 – 20)

Вежбамо

Сабирамо (22 + 12; 22 + 18)

Одузимамо (47 – 15)

Сабирамо и одузимамо

Прилог бр. 1 Бројеви од 11 до 20

3 Траке за мерење

Прилог бр. 4 Бројеви од 21 до 100

бр. 5 Математичка трка

Прилог бр.
Прилог
2 Јеж
бр.
Прилог
Налепнице Забавни коферчић 125 127 133 135 141 145
до 100 Научили смо... Занимљиви задаци Сада знаш... 100 102 104 106 108 109 110 112 114 116 118 120 122
je баш лака наука! Другари ће са мном знати сва правила поштовати, увећати, умањити и задатке решавати. Зато хитро, хајд’мо сад, успешан ти желим рад! С Р Е Ћ Н О! Edukapromo
Maтeмaтикa

Водич кроз уџбеник

задаци основног нивоа

задаци средњег нивоа

задаци напредног нивоа

учимо ново, именуј, одговори

напиши, заокружи, спој линијом

нацртај, доцртај, обој

пронађи у прилогу одговарајуће

налепнице и залепи их

мозгалице, математичке заврзламе

исеци из прилога и учи кроз игру

направи и играј се са другарима

предлози за игре и активности

6
ГЕОМЕТРИЈА БРОЈЕВИ МЕРЕЊЕ
И МЕРЕ
Edukapromo

Линије

• да разликујеш и црташ криву, праву, изломљену, отворену и затворену линију;

• да одредиш тачку пресека две линије;

• да помоћу лењира црташ праву линију и дуж;

• да одредиш унутрашњост и спољашњост фигуре.

Edukapromo

7
Научићеш:

Криве, праве и изломљене линије

Праве линије цртамо лењиром.

ПРАВЕ ЛИНИЈЕКРИВЕ ЛИНИЈЕИЗЛОМЉЕНЕ ЛИНИЈЕ

Црвеном бојом подебљај криве, плавом праве, а зеленом изломљене линије.

1 2 3

Лењиром нацртај две праве линије.

8
ЛИНИЈЕ
Лењиром нацртај једну изломљену линију. Edukapromo

Пчела је стигла до цвета путањом

Подебљај ту линију.

обележеном кривом линијом.

Напиши још једно слово

које је састављено само од правих линија.

Напиши још једно слово

које је састављено само од кривих линија.

Помози веверици и зеки да заобиђу препреке. Нацртај пут веверице

до жира изломљеном линијом. Пут зеке до шаргарепе нацртај

кривом линијом.

9 ЛИНИЈЕ Е С
7
Edukapromo
5 4 6

Отворене и затворене линије

10
ЛИНИЈЕ ОТВОРЕНЕ ЛИНИЈЕ ЗАТВОРЕНЕ ЛИНИЈЕ Црвеном бојом подебљај отворене, а плавом затворене линије. Нацртај две отворене линије. Нацртај две затворене линије. 1
Edukapromo
2 3

Доцртај линије тако да буду затворене.

Напиши још једно слово које чини отворену линију.

Напиши још једно слово које чини затворену линију.

Јеж је пошао да покупи све јабуке и да се врати кући. Нацртај његов

пут затвореном изломљеном линијом. Заобилази препреке.

11 ЛИНИЈЕ
П В
7
4
Edukapromo
5
6

Вежбамо

Црвеном бојом подебљај криву, плавом праву, а зеленом изломљену линију.

Правим линијама спој тачке

по реду од 1 до 10.

Кривим линијама спој тачке

по реду од 1 до 10.

Нека ти неко од одраслих помогне да нацрташ разне линије на картону.

Вежбај тако што ћеш по њима ређати перлице, коцкице, штапиће...

12
ЛИНИЈЕ
1 2 3 Edukapromo

Затвореном линијом одвој

домаће од дивљих животиња.

Подебљај линије тако да не подижеш оловку са папира. Прати стрелице.

Покушај да нацрташ приказане линије не дижући оловку са папира.

Моделе линија можеш да правиш од комада канапа.

Покушај да направиш модел праве, криве, отворене и затворене линије.

13 ЛИНИЈЕ
4 5 6 Edukapromo

Тачка и спајање тачака

Приказане су криве и праве линије. Места где се линије секу обележена су тачкама. Тачке представљамо кружићем

и обележавамо их великим штампаним словом.

Нацртај две праве линије

које се секу. Обележи тачку

пресека словом А.

Нацртај две криве линије

које се секу. Обележи тачку пресека словом М.

Доцртај криву линију тако да са правом линијом има 4 тачке пресека. Обележи тачке словима.

14
ЛИНИЈЕ
М
О
АЕ
1 3 2 Edukapromo

Нацртај једну праву и једну криву линију тако да се секу

у тачки О.

Сваке две тачке спој правим линијама.

Обележене тачке спој једном правом и двема кривим линијама.

Спајајући тачке правим линијама, нацртај пут:

• глисте црвеном бојом (А  О  М  Т);

• гусенице зеленом бојом (О  Е  Т  Ј);

• пужа плавом бојом (Е  А  М  Ј).

15 ЛИНИЈЕ О А М Е А А Е Е О О Т Т М Ј Т Ј
4
Edukapromo
6 7 5

Две тачке се могу спојити само са једном правом линијом. Део праве линије између тачака А и М заједно са њима чини дуж. Ту дуж означавамо са АМ.

Сваке две тачке спој правим линијама.

Нацртај дуж МЕ.

Нацртај две дужи које се секу у тачки А.

Црвеном бојом подебљај најкраћу дуж.

16
ЛИНИЈЕ
Дуж
А M Т Ј О А T E O J M
1 3 2 4 Edukapromo

Спајајући одговарајуће тачке дужима, нацртај исти цртеж.

Забележи све дужи које видиш на цртежу.

Нацртај дужи тако да је:

• дуж АМ дужа од дужи ЕТ;

• дуж ЈМ краћа од дужи ЕТ.

Спајајући одговарајуће тачке дужима, нацртај цртеж датог облика.

17 ЛИНИЈЕ ............. ............. ............. ............. ............. ............. О А М Т
5 6
8 Edukapromo
7

Вежбамо

Спој одговарајуће тачке правим линијама повезујући оловку и свеску исте боје. Цртај лењиром.

Нацртај дуж ОТ краћу од дужи АМ.

Нацртај дуж ЕЈ дужу од дужи АМ.

18
ЛИНИЈЕ
2 1 А
Edukapromo
М

Спој тачке правим линијама тако да добијеш исти цртеж.

Доцртај праву и криву

линију тако да се секу у

тачки О.

Бор је виши од јеле, а нижи од брезе. Дужима прикажи

висину стабала.

Спој тачке правим линијама тако да добијеш другу половину цртежа.

19 ЛИНИЈЕ
О 3 4 6
Edukapromo
5

Спој линијом слике тегли и паприка са одговарајућим цртежима.

Играј се са другом/другарицом. Нацртајте затворену криву линију (ограду) кредом у дворишту.

Одмакните се три корака. Покушајте да закотрљате лопту тако да се лопта заустави унутар ограде.

20
ЛИНИЈЕ НА НА У У ВАН ВАН УНУТРАШЊОСТ СПОЉАШЊОСТ
У, на, ван
1 Edukapromo

Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 145) тако да:

• лептир и бубамара буду ван затворене линије;

• бумбар и глиста буду унутар затворене линије;

• пуж и скакавац буду на затвореној линији.

4

Обој унутрашњост фигура жутом бојом, а спољашњост зеленом.

Нацртај затворену линију тако да миш буде ван, пас унутар, а мачка на њој.

Обој  на приказани начин.

21 ЛИНИЈЕ
2 3
Edukapromo
5

Научили смо...

Спој линијом називе са одговарајућим линијама.

затворена линија

линија

Нацртај праву и криву линију које се секу у две

Обележи тачке.

Нацртај дуж АМ и дуж ТЕ

да дуж ТЕ буде краћа од дужи АМ.

22 ЛИНИЈЕ
Правим линијама спој тачке по реду од 1 до 10 и обој цртеж. права
дуж крива
изломљена отворена
М А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
линија
тачке.
1
Edukapromo
тако
2 3 4

5

Нацртај затворену линију тако да цветови буду ван, печурке унутар, а листови на њој.

Спој тачке правим линијама тако да добијеш другу половину цртежа. 6

Обележи тачке према упутству и спајај их правим линијама по датом редоследу. Обој добијену слику.

А1  А3  Е4  А5

Edukapromo

ЕОТМЈ

 А6  Е6  О5 

О6  Т6  Т5  М6

 Ј6  Ј5  М4  Ј3

 Ј1  М1  Т2 

Т1  О1  О2  Е1

23 ЛИНИЈЕ
А 1 2 3 4 5 6
 А1 7

Сада знаш...

24
Унутрашњост У На Ван Спољашњост
линије
Дуж Изломљене линије ЛИНИЈЕ М АЕ О T O J M Edukapromo
Праве линије Отворене линије Тачка пресека
Криве
Затворене линије

Бројеви до

20

• да читаш и записујеш бројеве друге десетице;

• да упоређујеш бројеве до 20;

• да сабираш и одузимаш бројеве до 20.

25
Научићеш: Edukapromo

Изброј и упиши цифрама колико којих играчака има.

Напиши словима бројеве.

• 14 .............................................

• 11 .............................................

• 13 .............................................

Напиши број који има:

• 1 д 2 ј ............

• 1 д 1 ј ............

• 1 д 5 ј ............

26
11, 12, 13, 14 и 15 БРОЈЕВИ ДО 20 11 једанаест 1 д 1 ј 12 дванаест 1 д 2 ј 13 тринаест 1 д 3 ј 10 јединица = 1 десетица 10 ј = 1 д 14 четрнаест 1 д 4 ј 15 петнаест 1 д 5 ј
Бројеви
1 2 3 Edukapromo

На бројевној правој упиши бројеве који недостају. 10 4 81013

Oбој плавом бојом једрилице на којима су написани парни бројеви.

Напиши претходнике и следбенике датих бројева.

Запиши колико динара има у сваком џепу.

Бројеве 15, 12, 14 и 11

запиши од најмањег до највећег.

Бројеве 14, 11, 13 и 15 запиши од највећег до најмањег.

27 БРОЈЕВИ ДО 20
13 14 11 10 10 11 12131415 8 7 6 5 4 9 Edukapromo

Изброј и упиши цифрама колико којих лала има.

Напиши словима бројеве.

број који има:

28
16,
БРОЈЕВИ ДО 20 16 шеснаест 1 д 6 ј 17 седамнаест 1 д 7 ј 18 осамнаест 1 д 8 ј 19 деветнаест 1 д 9 ј 20 двадесет 2 д
Бројеви
17, 18, 19 и 20
• 17 ............................................. • 16 ............................................. • 19 ............................................. • 1 д 8 ј ............ • 1 д 7 ј ............ • 2 д 0 ј ............ 1 2 3 Edukapromo
Напиши
29 БРОЈЕВИ ДО 20
правој означи бројеве 12, 14, 17 и 19.
На бројевној
који недостају.
13, 8, 19, 20, 7, 10, 6, 16, 17 и 9 запиши од најмањег до највећег.
11, 18, 14, 20, 3, 13, 5, 15, 8 и 12 запиши од највећег до најмањег.
Напиши бројеве
Бројеве
Бројеве
одговарајућу шаргарепу. 0 5 10 15 20 1 д 3 ј 1 д 0 ј 1 д 8 ј 1 д 9 ј 1 д 5 ј 2 д 0 ј 12 11 13 19 15 12 13 20 8 18 16 20 15 10 18 10 18 2 11 12 17 17 13 20 14 15 8 7 6 5 4 Edukapromo
Поред сваког зеца обој

Бројеви друге десетице

30
БРОЈЕВИ ДО 20 Бројеви прве десетице Бројеви друге десетице Обој ускршња јаја на којима су написани бројеви друге десетице. Уочи правило и у означен простор упиши бројеве који недостају. 20 13 19 5 18 10 16 2 1 2 Edukapromo

Повежи

линијом авионе са одговарајућим тачкама на бројевној правој.

Напиши:

• најмањи број друге десетице ............

• највећи број друге десетице ............

• најмањи паран број друге десетице ............

• највећи непаран број друге десетице ............

Десет коцкица је обележено бројевима друге десетице. Ако је Јела узела коцкицу број 14, Миле коцкицу број 18, а Соња коцкицу број 15, које коцкице су преостале?

Које бројеве друге десетице можеш написати цифрама 0, 1 и 2 ако се цифре могу понављати?

31 БРОЈЕВИ ДО 20
0 5 10 15 20 1 д 6 ј 1 д 2 ј 1 д 3 ј 2 д 0 ј 1 д 9 ј 1 д 4 ј 1 д 1 ј 1 д 7 ј
.................................................................................................................. .................................................................................................................. Oбој зеленом бојом жабице на којима су написани непарни бројеви. 11 16 13 14 19 15 12 17 3 4 5 6 7 Edukapromo
32
БРОЈЕВИ ДО 20 Нацртај пут ракете пратећи бројеве од 1 до 20. Правим линијама спој тачке по реду од 1 до 20 и обој цртеж. 1 2 Edukapromo
Вежбамо

Преброј

коцкице и напиши одговарајуће бројеве.

16

Напиши све бројеве који су мањи од највећег непарног броја друге десетице, а већи од најмањег парног броја друге десетице.

кликера мораш

33 БРОЈЕВИ ДО 20
У
кликера, а у десној 13. Колико
преместити из леве у десну кутију да би у обе кутије био једнак број кликера? ..................................................................................................................
левој кутији има 15
Напиши претходнике и следбенике датих бројева.
16 19 13 • 1 д 4 ј • 1 д 9 ј ............ • 12 ј • 18 ј ............ • 2 д • 15 ј ............ .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. 3 4 5 6 7 Edukapromo
Напиши број који има:

Упоређујемо бројеве до 20

34
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20 Бројеве упоређујемо помоћу знакова <, > и = . 8 < 9 < 10 17 < 18 < 19 У упиши знак <, > или =. 19 14 13 17 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1616 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 19 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1414 14 14 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1919 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 10 19 13 13 13 13 15 20 18 11 12 20 15 12 Обој цртеж задатим бојама. број мањи од 14, а већи од 12 број већи од 15, а мањи од 17 број мањи од 11, а већи од 9 број већи од 18, а мањи од 20 број мањи од 15, а већи од 13 1 2 Edukapromo
35 БРОЈЕВИ ДО 20
број.
упиши слово Т ако је запис тачан или слово Н ако је нетачан. Обој јабуке на којима су написани бројеви: На свакој детелини обој лист на којем је написан најмањи број. 17 > 9 < 20 > 10 < 18 > 13 < > 15 < 11 > 18 < 12 > 16 < 15 15 < 14 < 13 12 > 13 > 14 12 < 13 < 14 17 > 18 > 19 18 < 19 < 20 10 > 11 > 12 • већи од 16 црвеном бојом; • мањи од 15 зеленом бојом. 20 11 15 18 12 19 13 17 14 16 12 19 18 13 19 16 11 16 20 17 13 19 13 14 19 12 15 18 ЗАБАВНИ КОФЕРЧИЋ Прилог бр. 1 БРОЈЕВИ ОД 11 ДО 20 (стр. 125) Исеци бројеве и знаке. Користећи и бројеве до 10 из прилога из Математике 1А, упоређуј бројеве до 20. 3 4 5 6 Edukapromo
У упиши одговарајући
У

Научили смо...

36
БРОЈЕВИ ДО 20 Нацртај пут девојчице пратећи бројеве од 1 до 20. Који бројеви се крију иза листића? Упиши у празна поља поред листића. Црвеном бојом обој заставице на којима су написани непарни бројеви. 15 13 16 19 4 18 16 8 15 17 10 9 12 3 11 15 1 10 14 11 14 9 20 1 17 12 2 11 18 9 10 16 7 17 11 9 13 20 2 3 1516 3 20 1718 5 19 11 13 3 12 19 10 4 18 2017 5 20 2 10 8 4 7 10 10 14 11 13 12 9 6 10 9 3 12 5 14 18 0 15 16 8 8 7 7 6 5 4 19 14 9 4 18 13 8 3 1716 12 11 76 21 20 15 10 5 16 15 17 14 11 1213 20 18 19 1 2 3 Edukapromo

Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 145) на одговарајућа места.

најмањи

број друге

десетице

следбеник

броја 7

број мањи

од 18, а већи од 16

највећи

једноцифрени број

најмањи паран

број друге десетице

највећи

непаран

број друге десетице

најмањи број прве десетице

претходник

броја 15

следбеник

броја 12

најмањи двоцифрени број

број мањи

од 17, а већи од 15

највећи

број друге десетице

У упиши знак <, > или =.

најмањи паран број прве десетице

претходник броја 19

број мањи од 16, а

већи од 14

Колико динара треба пребацити из зеленог у црвени новчаник да

би у оба новчаника била једнака сума новца?

37 БРОЈЕВИ ДО 20
11 5 + 4 1 д 6 ј 17 11 1 д 4 ј 18 10 – 0 4 + 4 19 19 3 + 3 15 10 – 1 14 ј 13 7 + 3 18 ј .................................................................................................................. 4 5 6 Edukapromo

Сабирамо (10 + 5)

продато

После подне

6 кутија више него пре

подне. Колико кутија кекса

Одговор:

38
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20 1д + 5ј = 1д5ј 10+5=15 У
одговарајуће збирове.
линијом торте са одговарајућим свећицама. 10 + 810 + 410 + 210 + 510 + 610 + 3 10 + 9 + 1 + 7 + 2 + 5 + 4
подне је
упиши
Повежи
Пре
10 кутија
кекса.
је продато
............................................. .............................................
је продато после подне?
............................. ............................................. 1 2 3 Edukapromo

1 2 4

Одузимамо (15 – 5)

1д5ј – 5ј = 1д 15–5=10

– 3 = 10

– 8 = 10 – 7 = 10

У упиши одговарајуће умањиоце.

15 – 19 –12 –17 –

3

наруквице Ивона је

употребила 3 перлице.

Колико перлица јој је

остало ако је пре низања

имала 13 перлица? ............................................. .............................................

10 .................................................................................................................. Од највећег непарног броја друге десетице одузми највећи

39
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20
У упиши одговарајуће умањенике.
16 – 18 –
4 = 10 – 5 = 10 – 1 = 10
једноцифрени број.
За низање
Edukapromo
Одговор: ............................. ............................................. .............................................
40 Вежбамо БРОЈЕВИ ДО 20 Обој поља као што је приказано. 10 + 7 10 + 3 10 + 1 10 + 5 10 + 8 17 17 17 17 17 17 1717 18 181818 1818181818 18 1818181818 1818181818 18 1515151515151515 15 15 15 15 151515 15 1111111111111111 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 131313131313 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13131313 У упиши одговарајуће бројеве. → 16→ 13→ 6→ 3→ 10 – –+ + = = = = 1 2 Јана има 14 салвета, а Сања 4 салвете мање од Јане. Лара има 7 салвета више од Сање. Колико салвета има Сања, а колико Лара? .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. 3 Edukapromo
41 БРОЈЕВИ ДО 20 Обој балоне на којима је написан тачан збир. 10 + 5 10 + 9 10 + 6 10 + 2 10 + 4 13 19 15 10 14 14 18 16 11 13 15 17 17 12 15 Израчунај и линијом означи пут мрава до мравињака. 14 – 4 17 – 7 10 + 6 10 + 9 10 + 5 11 10 10 11 7 14 15 10 5 18 19 20 9 4 16 15 .................................................................................................................. .................................................................................................................. Највећем броју прве десетице додај претходник броја 8. За колико је следбеник броја 4 мањи од претходника броја 16. 4 5 6 7 Edukapromo

1 3

Сабирамо (11 + 4)

1д1ј +4j= 1д5ј

11+4=10+(1+4)=10+5=15

Израчунај на приказан начин.

Edukapromo

Израчунај, нацртај путеве од лептирића до одговарајућих

цветова и у њих упиши збирове.

Попуни табелу.

+615243

4

Сара је направила

букет од 13 маслачака, 4

беле раде и 2 зевалице.

Колико цветова је у букету? ................................................ ................................................

42
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20
12 13 11
14 + 217 + 215 + 3 11 + 2 = 10 + (1 + 2) = 10 + 3 = ........ 15 + 1 = ............................................. 12 + 5 = 13 + 3 = ............................................. 11 + 4 = 16 + 2 = ............................................. 14 + 4 = ............................................. 2
Одговор: ................................ ................................................ ................................................

3

Одузимамо (15 – 4)

1д5ј –4j= 1д1ј

15–4=10+(5–4)=10+1=11

Израчунај на приказан начин.

Спој линијом кофице са одговарајућим пешчаним дворцима.

Израчунај и упиши бројеве. 18 –5= = =

Мама је направила 17

крофни. Пеђа је појео 4, а Миња 2 крофне. Колико крофни је остало?

Одговор: ...........................................

43
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20
7 4 14 11 15 12 13 15 – 3 19 – 5 17 – 418 – 316 – 5 13
2 = 10
(3 – 2) = 10 + 1 = ...... 19 – 4 = ........................................... 16 – 3 = ........................................... 15 – 1 = ........................................... 1 2
+
........................................................... ...........................................................
........................................................... 4 Edukapromo
44 Вежбамо БРОЈЕВИ ДО 20 У упиши бројеве који недостају. Затим заокружи одговарајући знак. > > > > > > = = = = = = < < < < < < 13 17 18 11 16 19 19 12 13 18 11 14 2 3 6 5 3 4 6 2 3 4 3 1 + ––+ –––+ + –+ + Допиши одговарајуће бројеве као што је започето. 17 15 16 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. За прављење чоколадне торте потребно је 16 јаја. Мама је за коре употребила 5 јаја. Колико јаја је мама употребила за фил? Израчунај на приказан начин. 15 – 3 = 10 + (5 – 3) = ..................... 13 + 2 = 10 + (3 + 2) =..................... 14 + 4 = ........................................... 15 + 3 = 17 – 2 = ........................................... 18 – 4 = 15 + 2 14 + 19 – 18 –18 –13 + 13 + 15 + 17 –19 –19 –11 + 11 + 13 + 18 –1 4 2 3 Edukapromo

Израчунај и попуни укрштеницу.

Лазар има 12 година. За 5 година он ће имати исто колико сада има

Милош. Колико година има Милош? Колико година је имао Милош

пре 4 године?

Одговор:

Испред куће се расцветало 13 лала, 4 нарциса и 2 зумбула. Колико

цветова се расцветало?

Одговор: ..................................................................................................

Мића има 16 кликера, а Иван 2 кликера мање од Миће. Урош има 3

кликера мање од Ивана. Колико кликера има Урош?

Одговор: ..................................................................................................

ЗАБАВНИ КОФЕРЧИЋ

Прилог бр. 2 ЈЕЖ (стр. 127)

Исеци јежа. Бодље исеци и залепи.

Израчунај вредности израза и преко

њих стави одговарајуће бодље.

45 БРОЈЕВИ ДО 20 +=16
11 18 + ––3 1 3 – = = = 1 + + = 4 16 17 3 + 16 + + + + –– + 2 + 12 18 4 = 3 = = = = = = = = 14 = = ––5 1 = = ..................................................................................................................
.................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
12 + 5 14 + 4 11 + 5 17 + 2 16 – 3 19 – 4 18 – 6 15 – 4 17 – 3 10 11 12 13 14 16 18 19 15 17 5 7 6 8 Edukapromo

Сабирамо (17 + 3)

46
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20 1д7ј +3j =2д 17+3=10+(7+3)=10+10=20 У упиши одговарајуће сабирке. + + + + + + + + = = = = = = = = 12 13 15 18 3 4 6 9 20 20 20 20 20 20 20 20 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Ивана има 7 сличица, а Маша 3 више од Иване. Тања има 3 сличице. Колико сличица девојчице имају заједно? Израчунај на приказан начин. 19 + 1 = ............................................ 12 + 8 = 10 + (2 + 8) =..................... 16 + 4 = 15 + 5 = ........................................... 17 + 3 = 18 + 2 = ........................................... 1 2 3 Edukapromo

Одузимамо (20 – 3)

47
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20 2д –3j= 1д7ј 20–3=10+(10–3)=10+7=17 Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 145) на одговарајућа места. Израчунај и упиши бројеве у 20 – 2– 3– 4 20 – 4 20 – 7 20 – 6 20 – 8 20 – 2 20 – 9 Израчунај на приказан начин. 20 – 4 = ............................................ 20 – 5 = 10 + (10 – 5) = .................. 20 – 3 = ........................................... 20 – 6 = 20 – 1 = ........................................... 20 – 7 = 1 2 3 За колико је број 20 већи од броја 6? ............................. ............................. 4 Edukapromo
48 Вежбамо БРОЈЕВИ ДО 20 10 + + + ––– = –= = = = = = 3 4 3 2 3 2 1 У празна поља упиши бројеве који недостају. У табели је приказано колико које дете има кованица. Колико динара има свако дете? Уна Ђорђе Нађа Реља 10 + 5 + 2 + 2 + 1 = ......... Укупно динара: У упиши одговарајуће бројеве. 12 20 + 8 – 6 – 4 + 2 + 1 – 3 + 3 + 7 – 5 – 6 – 2 + 4 + 7 – 2 – 8 + 4 1 2 3 Edukapromo

Израчунај и у упиши одговарајуће бројеве.

Чоколадица кошта 20 динара. Сок је 5 динара јефтинији од

чоколадице, а бомбоне су 2 динара јефтиније од сока. Колико коштају бомбоне?

.................................................................................................................. ..................................................................................................................

Одговор: ..................................................................................................

Алекса има 20 аутића.

Филип има 3 мање од Алексе, Коста 5 мање од Алексе, а Огњен 4 мање од Алексе. Израчунај и прикажи на графикону.

• Алекса 20

• Филип .................................

• Коста .................................

АлексаФилипКостаОгњен

На првој полици је 11 књига. На другој полици је 4 више него на

првој, а на трећој полици је 5 књига више него на другој. Колико

књига је на трећој полици?

• Огњен ................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

Одговор: ..................................................................................................

Играјте се сабирања и одузимања.

Другу/другарици прстом по леђима испиши израз (на пример: 14 + 6, 20 – 3...). Он/она треба да каже резултат.

49 БРОЈЕВИ ДО 20
20 20 7 5 3 2 16 13 4 7 5 1 20 20 6 4 4 2 12 14 8 6 9 7 + + – – = = + + – – = = – – + + = = – – + + = =
0 5 10 15 20
4 6
5 7 Edukapromo
50 Сабирамо (8 + 5) БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20 8ј +5j =1д3ј 8+5=(8+2)+3=10+3=13 Израчунај на приказан начин. Упиши бројеве који недостају. 8 + 9 = 6 + 5 = (6 + 4) + 1 = 8 + 4 = ........................................... 7 + 6 = 9 + 5 = 7 + 8 = ........................................... 6 + 8 = ........................................... 9 + 4 = 5 + 7 = 6 + 9 = ........................................... + + + + + + + + + + + + = = = = 6 2 8 6 4 8 9 8 5 10 28 1 2 Edukapromo

Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 145) на одговарајућа места.

+ 58 + 7 9 + 59 + 9

9

Упиши бројеве који недостају.

Јелена је за рођендан украсила своју собу са 5 црвених, 3 плава и 6 зелених балона. Колико је укупно балона било у Јелениној соби?

Одговор: ..................................................................................................

У корпи је 6 јабука и 2 крушке више него јабука. Колико је укупно воћки у корпи?

Одговор: ..................................................................................................

Највећи једноцифрен број увећај бројем који је за 3 већи од

следбеника броја 3.

51 БРОЈЕВИ ДО 20
6
+
7
+ 75
68 + 8 8 +
7 6 3 2 4 5 48 13 1
3 6 + + + + + + = = = = = = = = = + + + = = = + + + = = = + + + ..................................................................................................................
17
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3 4 5 6 7 Edukapromo

Одузимамо (15 – 7)

52
БРОЈЕВИ ДО 20 1д5ј –7j =8ј 15–7=(15–5)–2=10–2=8 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20 Израчунај на приказан начин. Упиши бројеве који недостају. 14 – 8 = ........................................... 12 – 3 = (12 – 2) – 1 = .................... 18 – 9 = 15 – 7 = ........................................... 11 – 6 = ........................................... 16 – 9 = ........................................... 13 – 6 = 16 – 7 = ........................................... 17 – 9 = ........................................... 15 – 6 = ........................................... – –– –– –– –– –– –= = = = 6 5 7 8 3 13 12 16 15 10 313 1 2 Edukapromo

Израчунај, нацртај путеве од диносауруса до одговарајућих палми и

упиши разлике у испод палми.

Попуни табелу.

Сара је добила букет од 17 ружа. У букету је 9 белих, 3 жуте, а остало

су црвене руже. Колико је црвених ружа у букету?

Одговор: ..................................................................................................

Богдан има 18 сличица, Вук 4 мање од Богдана, а Дарко 7 мање од Вука. Колико сличица има Дарко?

Одговор: ..................................................................................................

Миша је имаo 20 сличица. У албум је залепио 6 сличица. Вељи је дао 2 сличице више него што је залепио у албум. Колико сличица је остало Миши?

Одговор: ..................................................................................................

53 БРОЈЕВИ ДО 20
15 – 7 12 – 5 14 – 9 13 – 7 8
– 11 1213141516
9 7
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
3 4 5 6 7 Edukapromo
54
БРОЈЕВИ ДО 20 Обој поља у графикону одговарајућим бојама. 0 5 10 15 20 14 – 7 9 + 8 12 – 6 6 + 6 15 – 7 7 + 8 Израчунај.
упиши одговарајући знак <, > или =. 11 9 2 8 5 9 9 7 3 4 6 2 8 5 7 3 4 6 – + – + – + – + – + – + – + – + = = = = = = = = = = = = = = = = 16 – 7 11 – 5 14 – 6 14 – 8 18 – 9 13 – 4 15 – 8 12 – 5 1 2 3 Edukapromo
Вежбамо
У

Заокружи бројеве чији збир је истакнут, као што је започето.

Задатак може имати више решења. Можеш заокружити 2, 3 или 4 броја. 15121614

7 3 4 8 6 9 5 1 63 2 5 9 9 5 1 2 3 8

У библиотеци је било 20 књига о животињама и 19 књига о биљкама.

Библиотекарка је издала на читање 3 књиге о животињама и 5 књига

о биљкама. Колико којих књига је остало у библиотеци?

Одговор: ..................................................................................................

Упиши бројеве који недостају.

Нина има 15 година. Ива је млађа од Нине 6 година, а Филип од Иве 4 године. Колико година има Филип? Колико година ће имати Филип

за 6 година?

Одговор: ..................................................................................................

На већем дебљем папиру нацртај кругове (опцртај обрнуту чашу) и украси. Напиши у кругове изразе сабирања и одузимања.

На дно обрнуте папирне чаше напиши резултате. Играј се са другом/другарицом.

55 БРОЈЕВИ ДО 20
9 4 4 5 6 638786
787 6 → → → → ..................................................................................................................
65
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4 6 7 5 Edukapromo

Одузимамо (14 – 10)

56
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20 1д4ј – 1д = 4ј
Обој поља као што је приказано. 15 – 10 12 – 10 17 – 10 14 – 10 7 7 7 7 7777 77777 4 4 5 55 5 5 5 5 5 5 5 555 555 5555 55555 55 5 5555 5 5 555 5 55555555 44 4 4 4 222 2 2 2 2 2 2 2 2 22 22 222 2 2 4 4 777 7 777 7 7 .................................................................................................................. .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Од следбеника броја 17 одузми најмањи двоцифрени број. Бака је
Шест је намазала џемом, а 4 кремом. Остале је посула шећером. Колико палачинки је посуто шећером? 1 2 3 Edukapromo
14–10=4
направила 15 палачинки.

Одузимамо (14 – 11)

Израчунај на приказан начин.

Израчунај и упиши бројеве.

57
БРОЈЕВИ ДО 20 01234678 9 11 121314161718 19 5 10 15 20 1д 4j–
1j=
14–11=(14–10)–1=4–1=3
19 – 18 – 14 12 = = = = = = 15 16 17 13
15 – 12 = 19
17
13
......................................... 16
11 = 18 – 14 = ......................................... 14 – 11 = .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Претходник броја 19 умањи најмањим парним бројем друге десетице. У кутији је 17 оловака. Плавих оловака је 13, црвених је 10 мање од плавих,
1 2 3 4 Edukapromo
– 15 = (19 – 10) – 5 =
=
а остало су жуте оловке. Колико има жутих оловака?
58 Вежбамо БРОЈЕВИ ДО 20 Спој линијом птице са одговарајућим гнездима. 3 2 4 6 5 17 – 13 15 – 10 19 – 16 12 – 10 18 – 12 Обој поља као што је приказано. .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Стојан је имао 18 сличица. Андреи је дао 13, а Мињи 2 сличице. Колико сличица му је остало? 1 2 3 4 5 6 15–10 19–13 14–10 15–13 17–12 19–14 18–13 17–14 15–14 16–13 17–16 13–10 15–12 14–1212–10 16–11 17–15 18–1419–15 13–1016–13 15–11 14–13 17–11 16–12 16–10 11–10 18–1217–1119–13 19–18 16–10 1 2 3 Edukapromo

Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 145) на одговарајућа

18 – 13 13 – 10

19 – 15 17 – 15

13 – 12

19 – 13

На пијаци је било 17 гајби воћа. Колико гајби је продато ако је остало 12 гајби воћа?

места. ..................................................................................................................

Одговор: ..................................................................................................

Бојан има 15 динара. Бомбоне коштају 19 динара. Колико динара недостаје Бојану да купи бомбоне?

Одговор: ..................................................................................................

На првом паноу је 18 цртежа. На другом је 3 мање него на првом, а на трећем 2 мање него на другом. Колико је цртежа на трећем паноу?

Одговор: ..................................................................................................

Група од петнаесторо деце је отишла у луна-парк. Пет дечака и 6 девојчица је отишло на вртешку. Остали су отишли да поједу кокице. Колико деце је отишло по кокице?

Одговор: ..................................................................................................

59 БРОЈЕВИ ДО 20
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
4 5 6 7 8 Edukapromo

Сабирамо и одузимамо до

60
20 БРОЈЕВИ ДО 20 Израчунај и у празна поља упиши одговарајуће бројеве. Израчунај и линијом означи пут рибице до шкољке. 8 + 9 14 – 7 12 + 6 18 – 15 5 + 6 13 – 5 17 7 6 8 18 8 8 9 10 12 3 11 7 19 18 7 6 + 7 + 6 – 6 – 5 10 13 12 11 8 9 6 7 11 12 13 8 1 1 2 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Марија је имала 14 динара. Колико је потрошила ако јој је остало 5 динара? 3 Edukapromo

У акваријуму је било 12 црвених и 7 плавих рибица. Шарених рибица

је за 8 мање него црвених и плавих заједно. Колико је шарених

рибица било у акваријуму?

Израчунај као што је приказано у

примеру.

У једној кесици је било 6 бомбона. У другој 2 више него у првој. Све

бомбоне су стављене у чинију. Колико бомбона је у чинији?

У перници је 20 оловака, бојица и фломастера. Оловака и бојица

укупно има 12. Бојица и фломастера укупно има 17. Колико има

оловака, колико бојица, а колико фломастера?

61 БРОЈЕВИ ДО 20 ?
1 2 3 4 5 А + ++ + + + ++= = = = 16 14 11 МТЕ 3 7 18 10 20 8 13 4 5 9 16 2 11 19 14 12 17 6 15 1 А3 – М5 Т2 + М1 Е4 – А2 Е3 + Т5 Т1 – М2 М4 + Е1 Т3 – А1 18 – 9 = 5 ..................................................................................................................
..................................................................................................................
.................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
..................................................................................................................
првом
Одговор: ..................................................................................................
Одговор:
Одговор:
6 4
7 Edukapromo

Научили смо...

62
БРОЈЕВИ ДО 20 Израчунај. 10 19 6 15 15 14 13 20 17 10 14 8 18 12 12 12 20 20 10 18 7 14 17 15 16 20 18 10 16 9 17 13 13 11 20 19 + –+ –+ –+ ––+ –+ –+ –+ ––+ –+ –+ –+ ––+ –+ –+ –+ ––= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 6 7 7 5 5 8 4 4 15 3 3 4 8 8 6 3 7 12 9 5 8 4 3 9 2 1 13 5 2 9 7 7 4 8 8 11 Упиши знак  у одговарајућа поља као што је започето. 9 + 9 15 + 2 =  20 – 2 16 + 4 19 – 12 8 + 5 5 + 6 15 – 217 – 6 9 + 8 10 + 10 17 – 10 1 2 Edukapromo

У упиши одговарајуће бројеве.

На дрвету је 8 голубова. Долетеле су 3 сенице и 5 врабаца више него

сеница. Колико је птица на дрвету?

Одговор: ..................................................................................................

У корпи је било 18 крушака. Тодор је узео 6, Јана 3 крушке, а Петар

колико Тодор и Јана заједно. Колико крушака је остало у корпи?

Одговор:

Edukapromo

Уна је имала 20 перлица. Црвених је 8, а плавих 2 мање од црвених.

Остале су жуте боје. Колико жутих перлица има Уна?

Одговор: ..................................................................................................

Са леве стране куће поређано је 18, а са десне 12 саксија са цвећем.

Колико саксија треба пребацити са леве на десну страну тако да са

обе стране буде једнак број саксија?

Одговор: ..................................................................................................

63 БРОЈЕВИ ДО 20
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 3 7 4 5 5 2 6 8 2 3 4 4 54 3 6 5 2 ..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................................
3 6 5 4 7
64 Сада знаш... БРОЈЕВИ ДО 20 Бројеви друге десетице Десетице и јединице Упоређивање бројева друге десетице Сабирање и одузимање бројева до 20 11121314151617181920 11<12<13<14<15<16<17<18<19<20 10+6=16 12+5=17 18+2=20 9+6=15 17–7=10 15–3=12 20–4=16 14–6=8 13–11=2 20>19>18>17>16>15>14>13>12>11 11<1516=1618>14 1д5ј 15 једна десетица пет јединица Користећи бројеве и знаке из прилога из Математике 1А и Математике 1Б, вежбај сабирање и одузимање до 20. Edukapromo

Мерење и

мере

Научићеш:

• да измериш предмете различитим јединицама

мере;

• да црташ облике у квадратној мрежи.

Edukapromo

65

Меримо дужину

Дужину можемо измерити различитим предметима.

Предмет којим меримо други предмет назива се јединица мере Измерили смо свеску фломастером, гумицом и резачем. Упиши резултате мерења у обележена поља.

Гумица је јединица мере. Напиши колико јединица мере има у датим дужинама предмета.

66 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
1 Edukapromo

Оловка је јединица мере.

Одреди колико јединица мере има у приказаним висинама биљака.

Испод саксија напиши одговарајуће бројеве.

Воштана бојица је јединица мере.

Одреди колико јединица мере има у приказаним висинама предмета.

Испод предмета упиши одговарајући број.

67 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
2 3 Edukapromo

МЕРЕЊЕ И МЕРЕ

Измери дужину приказаних предмета ако је јединица мере означена дуж. Резултате мерења упиши у обележена поља.

јединица мере

1 2

Обој оловке на задати начин.

јединица мере

68
Вежбамо
974865
Edukapromo

ЗАБАВНИ КОФЕРЧИЋ Прилог бр. 3 ТРАКЕ ЗА МЕРЕЊЕ (стр. 133)

Исеци траке за мерење.

Уз помоћ трака за мерење измери приказане играчке и запиши

резултате мерења.

Уз помоћ трака за мерење измери три предмета који се налазе у твојој школској торби. Предмете можеш мерити било којом траком.

За сваки предмет упиши најмање један резултат мерења.

ПРЕДМЕТ

РЕЗУЛТАТИ

МЕРЕЊА

69 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
3 Edukapromo

Цртање у мрежи

70
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Користећи квадратну мрежу, нацртај исту фигуру. Нацртај исту фигуру, али тако да је помериш удесно за два поља. Нацртај исту фигуру, али тако да је помериш нагоре за три поља. 1 2 3 Edukapromo

Нацртај другу половину фигура.

Нацртај исту фигуру, али тако да буде у водоравном положају.

Нацртај исту фигуру, али тако да буде у усправном положају.

71 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
4
6 Edukapromo
5

Научили смо...

1 2

.................................................................................................................. Edukapromo

72
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Који предмет је најдужи? Заокружи га. Нацртај оловку тако да буде дужа од маказа, а краћа од виљушке.
73 МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Прати
нацртај цртеж. Почни да црташ од црвене тачке. 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 6 4 1 2 1 2 3 1 2 1 3 Edukapromo
Нацртај исту фигуру тако да буде обрнута, као одраз у огледалу.
упутство и

Сада знаш...

74
Мерење дужине различитим предметима Цртање у квадратној мрежи МЕРЕЊЕ И МЕРЕ Edukapromo

Бројеви до

100

• да бројиш, читаш и пишеш бројеве до 100;

• да упоређујеш, сабираш и одузимаш бројеве до 100;

• да разликујеш и користиш новчанице од 20, 50 и 100 динара.

Edukapromo

75
Научићеш:

Десетице прве стотине

76
БРОЈЕВИ ДО 100 1д 2д 3д 4д 5д 6д 7д 8д 9д 10д 10j 20j 30j 40j 50j 60j 70j 80j 90j 100j 10 десет 20 двадесет 30 тридесет 40 четрдесет 50 педесет 60 шездесет 70 седамдесет 80 осамдесет 90 деведесет 100 сто Edukapromo

Упиши десетице које недостају.

Испод слика напиши колико јаја је приказано.

Запиши речима бројеве.

• 30 ..................................................

• 40 ..................................................

Упиши одговарајуће бројеве.

• 20 = ........... јединица

• 70 = ........... јединица

• 40 = ........... десетице

• 80 = ........... јединица

• 50 = десетица

Попуни табелу као што је започето.

претходна десетица

следећа десетица

претходна десетица

следећа десетица

77 БРОЈЕВИ ДО 100
10 90 60 20 40 80 70 60 80 30 60 40 90 50 60 90
• 60 .................................................. • 50 .................................................. • 90
1 2
3 5 4 Edukapromo
78
БРОЈЕВИ ДО 100 010203040 607080 90 50 100 10 < 20 < 3040 < 50 < 6070 < 80 < 90 У упиши одговарајуће бројеве. У упиши одговарајуће знаке <, > или =. 1 Edukapromo
Упоређујемо десетице

У упиши одговарајуће знаке <, > или =.

У упиши десетице које се налазе између датих десетица.

Обој кишобране на којима су написане десетице мање од 70, а веће од 20.

79 БРОЈЕВИ ДО 100
90 6 д 40 8 д 40 ј 10 д 5 д 20 ј 50 70 3 д 100 100 60 10 80 ј 6 д 100 30 5 д 70 20 20 ј 10 50 80 10 30 60 20 70 90 40 40 70 80 20 10 50 60 90 100 40 30 70 2 3 4 Edukapromo

Сабирамо и одузимамо

80
десетице БРОЈЕВИ ДО 100 1 д + 2 д = 3 д 3 д – 2 д = 1 д 30 – 20 = 10 10 + 20 = 30 010203040 607080 90 50 100 Спој линијом изразе са одговарајућим тачкама на бројевној правој. Израчунај. 50 + 20 = ......... 20 + 40 = ......... 80 – 30 = ......... 90 – 10 = ......... 60 + 30 = 30 + 70 = 50 – 10 = 40 – 20 = 10 + 60 = ......... 40 + 50 = ......... 100 – 40 = ........ 70 – 40 = ......... 60 – 10 50 – 30 80 – 40 90 – 70 40 – 30 70 + 30 50 + 30 40 + 30 20 + 40 50 + 40 1 2 Edukapromo

Попуни табеле.

Упиши бројеве који недостају.

Заокружи бројеве чији збир је истакнут. Задатак може имати више

Раша има 40 кликера. Саша има 20 кликера више од Раше. Миша

има 10 кликера мање него Саша и Раша заједно. Колико кликера има Миша?

Одговор:

81 БРОЈЕВИ ДО 100 10 30 20 40 +105030602040
30 + 30
70 –90 – 100 –100 –80 –40 + 5060
+
7010090 30 10 5020 10 3020 30 40 10 10 3040 20 5020 10 30 40 20 10 30 –70506010080 90 3 4 5 .................................................................................................................. ..................................................................................................................
решења.
..................................................................................................
6 Edukapromo

Новчанице од 20, 50 и 100 динара

Кажи на које још начине се могу новчанице од 50 и 100 динара представити мањим новчаницама.

Запиши колико је динара у свакој ташни. Заокружи ташну у којој је највише динара.

82
БРОЈЕВИ ДО 100
1 Edukapromo
83 БРОЈЕВИ ДО 100 Израчунај и запиши колико укупно коштају производи у приказаним колицима. Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 145) на одговарајућа места. 40 дин. 60 дин. 20 дин. 10 дин. 30 дин. 40 дин. 20 дин. 30 дин. 10 дин. 40 дин. ЦЕНА ДАТО ДИНАРА КУСУР 2 3 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Уна има 40 динара, а Сара 30 динара. Маша има 10 динара више него Уна и Сара заједно. Колико динара има Сара?
Edukapromo
4
84 Вежбамо БРОЈЕВИ ДО 100 Обој на задати начин. Израчунај и упиши одговарајуће бројеве. 30 + 50 70 – 40 60 + 30 30 + 30 80 – 60 100 – 50 40 + 30 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 60 60 60 60 50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 50 50 70 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 20 70 60 80 80 80 30 30 3030 30 30 30 30 30 30 30 90 90 90 90 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 +30 +60 +50 –20 –30 1 2 Edukapromo

Урош има 10 динара. Матија има 10 динара више од Уроша, а Данило онолико колико имају Урош и Матија заједно. Колико укупно динара имају ова три дечака?

Одговор:

Марија је имала 100 динара. Купила је сокић која кошта 40 динара, грисине које су 10 динара јефтиније од сокића и чоколадну бананицу која је 20 динара јефтинија од грисина. Колико динара јој је остало?

Одговор:

85 БРОЈЕВИ ДО 100 Упиши одговарајуће бројеве. Откриј који бројеви се крију иза различитих облика и израчунај. – – – –+ + + + + + 3010 20 30 10 20 80 100 80 30 40 60 60 +  = 80 90 –  = 40       10 +  = 100 100 –  = 20 20 +  = 60 80 –  = 50  –  = ........  +  = ........  –  =  +  = ........  –  = ........  +  = ........  –  =  +  = ........  +  = ........  –  = ........  +  =  –  = ........ .................................................................................................................. ..................................................................................................................
.................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
..................................................................................................
3 4 5 6 Edukapromo
86
БРОЈЕВИ ДО 100 2 д 6 j = 26 3 д 4 j = 34 4 д 5 j = 45 Који бројеви се крију иза кугли? Напиши у празна поља. 2 7 3 8 4 9 5 10 1 6 12 17 13 18 14 19 15 20 11 16 22 27 23 28 24 29 25 30 21 26 32 37 33 38 34 39 35 40 31 36 42 47 43 48 44 49 45 50 41 46 52 57 53 58 54 59 55 60 51 56 62 67 63 68 64 69 65 70 61 66 72 77 73 78 74 79 75 80 71 76 82 87 83 88 84 89 85 90 81 86 92 97 93 98 94 99 95 100 91 96 1. десетица 2. десетица 3. десетица 4. десетица 5. десетица 6. десетица 7. десетица 8. десетица 9. десетица 10. десетица 1 Edukapromo
Бројеви до 100

Напиши словима бројеве.

• 43 ....................................................

• 67 ....................................................

Напиши цифрама бројеве.

• седамдесет девет ............

• четрдесет један

Напиши број који има:

• 35 ....................................................

• 78 ....................................................

• шездесет осам ............

• педесет четири

Запиши све бројеве:

Запиши све парне бројеве:

Запиши све непарне бројеве:

Којој десетици припадају дати бројеви?

• 28 ....................................................

• 55 ....................................................

• 64

87 БРОЈЕВИ ДО 100
....................................................
....................................................
• 89
• 5 д 2 ј ............
8 д 4 ј ............
4 д 5 ј ............ •
3 д 8 ј ............
3. десетицe 5. десетицe
2 3 4 5 6 7 9 Напиши све бројеве које се налазе између бројева 45 и 53. 8 .................................................................................................................. Edukapromo
8. десетицe 10. десетицe

Пронађи пут и нацртај линије које ће спојити бројеве са десетицама

припадају. Уочи правило и настави да пишеш бројеве.

88
БРОЈЕВИ ДО 100
Вежбамо
Обој поља у којима су написани бројеви
3. десетица 1. десетица 5. десетица 2. десетица 4. десетица 65 40 65 99 80 81 89 85 64 98 74 70 79 78 71 88 91 68 90 83 57 91 79 67 71 71 69 81 88 77 86 70 70 42 75 44 7. десетица 9. десетица 8. десетица 1 2 3 Edukapromo
којима
који припадају тој десетици.

Највећи број обој црвеном, а најмањи плавом бојом.

Напиши све бројеве који се налазе између бројева:

• 48 и 54; .........................................................................................................

• 76 и 83. .........................................................................................................

Напиши:

• најмањи број 4. десетице: .............;

• највећи број 5. десетице: .............;

• највећи непаран број 6. десетице: .............;

• најмањи паран број 7. десетице: ..............

Напиши све двоцифрене бројеве користећи цифре 5, 6 и 0.

Цифре се могу понављати.

Напиши све двоцифрене бројеве којима је цифра десетице 7.

Напиши све двоцифрене бројеве којима је цифра јединице 4.

89 БРОЈЕВИ ДО 100
.............................................................................................................................. .............................................................................................................................. 69 57 88 46 33 96 75 89 66 32 63 17 98 65 21 93 67 99 56 13 88 77 66 64 23 4 5 6
8 9
7
Edukapromo

Упоређујемо бројеве до

90
БРОЈЕВИ ДО 100 0 0 10 10 1726344453627786 95 20 20 30 30 40 40 60 60 70 70 80 80 90 90 50 50 100 100 17 < 26 < 3444 < 53 < 62 77 < 86 < 95 У упиши бројеве који одговарају означеним местима на бројевној правој. Испод сваке гусенице обој лист на коме је број који одговара запису на гусеници. Напиши претходнике и следбенике датих бројева. 41 62 39 99 70 27 50 85 90 3 д 6 ј 9 д 1 ј 5 д 8 ј 6 д 9 ј 63 91 85 66 33 99 58 96 36 19 56 69 1 2 3 3 Edukapromo
100

упиши одговарајуће знаке <, > или

У упиши одговарајуће бројеве.

Напиши по реду, од најмањег до највећег, све бројеве мање од 57, а веће од 48.

Напиши по реду бројеве 38, 72, 14, 65, 41, 27, 97, 83, 79 и 56 од највећег до најмањег.

Користећи цифре 4, 5 и 0, запиши све двоцифрене бројеве од најмањег до највећег. Цифре се могу понављати.

91 БРОЈЕВИ ДО 100 58 > 20 < 99 > 89 < 41 > 83 < 35 > 49 < 68 > 68 < 72 > 30 < > 56 < 22 > 97 < 91 > 39 < 85 > 33 < 51 > 66 < 70 > 70 < 32 5 д 4 ј 81 7 д 4 ј 45 1 д 8 ј 47 4 д 3 ј 8 д 6 ј 25 34 68 5 д 2 ј 3 д 9 ј 9 д 6 ј 7 д 5 ј 39 96 75
=.
У
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4 5 6 7 8 Edukapromo

Научили смо...

92
БРОЈЕВИ ДО 100 010203040 607080 90 50 100 На бројевној правој тачком означи бројеве 41, 36, 97, 74 и 58. Попуни табелу као што је започето. Прати започети низ и доведи брод до обале. 47 85 98 39 52 64 БРОЈСЛОВИМА педесет два5 д 2 ј ДЕСЕТИЦЕЈЕДИНИЦЕ 1 2 3 Edukapromo

Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 147) на одговарајућа

места.

највећи

број пете

десетице

следбеник

броја 79

број мањи

од 36, а већи од 34

највећи

двоцифрени број

најмањи

број седме десетице

број мањи од 70, а већи од 68

најмањи број осме десетице

Заокружи све бројеве:

претходник

броја 60

следбеник

броја 29

број мањи

од 40, а

већи од 38

упиши одговарајуће бројеве.

бројеве до 100.

93 БРОЈЕВИ ДО 100
ЗАБАВНИ КОФЕРЧИЋ Прилог бр. 4 БРОЈЕВИ ОД 21 ДО 100 (стр. 135) Исеци бројеве и знаке. Користи и бројеве које си до сада добио/ добила из прилога из Математике 1А и Математике 1Б. Упоређуј
• веће од
мање од 61;• мање од 83, а веће од 58. 65 66 86 48 56 68 51 60 39 93 69 59 47 59 74 72 36 79 39 89 65 71 > 82 > 87 < 59 < 47 < 95 < 51 > 33 > > > < > < < > < > 68 > 29 > 78 < 91 < 62 < 51 < 100 > 46 < 49 < < 97 < > 49 > > 31 > У
4 5 6 Edukapromo
49;•

1 2 3

Сабирамо (20 + 3)

2д+3j=2д3ј

20+3=23

Израчунај, нацртај путеве од гроздова до одговарајућих корпи и у на корпама упиши збирове.

Андреа је имала 30 шналица. Од баке је добила још 4 плаве и 2

жуте шналице. Колико шналица сада има Андреа?

Одговор: .................................................................................................. ..................................................................................................................

Одговор: ..................................................................................................

94
БРОЈЕВИ ДО 100
0 10 20 30 40 50 23
30 + 450 + 8 70 + 3 60 + 9 40 + 7 90 + 6 ..................................................................................................................
За воћну торту употребљено је 40 малина и 4 јагоде више него малина. Колико јагода је употребљено за прављење торте? Edukapromo

Одузимамо (23 – 3)

95
БРОЈЕВИ ДО 100 0 10 20 30 40 50 2д3ј–3ј=2д 23–3=20 23 Повежи линијом банане са одговарајућим корпама. .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Миља има 74 динара, а Неша 4 динара. Ко има више динара и за колико? Реља је имао 79 сличица. У албум је залепио 9 сличица. Павлу је дао 20 сличица. Колико сличица је остало Рељи? 60 80 30 50 38 – 8 87 – 7 64 – 4 65 – 5 53 – 3 35 – 5 57 – 7 86 – 6 59 – 9 1 2 3 Edukapromo

Обој задатим бојама.

У упиши одговарајуће

збирове.

Тата има 39 година. Колико

година има мама ако је она 9

година млађа од тате?

..........................................................

3 4

Цена балона је 96 динара.

Колико динара недостаје Јани да

купи балон ако она има 6 динара?

Одговор: ......................................... .......................................................... ..........................................................

96
БРОЈЕВИ ДО 100
Вежбамо
75–5 78–8 73–3 79–9 71–1 74–4 55–5 56–6 37–7 88–8 85–5 83–3 87–7 84–4 85–5 82–2 86–6 46–6 43–3 45–5 43–3 42–2 47–7 67–7 62–2 68–8 69–9 63–3 65–5 32–2 36–6 31–1 39–9 34–4 54–4 58–8 57–7 30 40 50 60 70 80
+ + + + + + 50 20 30 40 60 70 8 9 7 6 5 2 1
2
Одговор: ......................................... .......................................................... Edukapromo

Упиши одговарајуће бројеве.

У књижари је 86 сликовница и 6 мање бојанки. Колико је бојанки у књижари?

Одговор:

У цвећари је 30 ружа и 10 више каранфила. Љиљана је за 8 више него каранфила и ружа заједно. Колико је љиљана у цвећари?

Одговор:

Највећи број седме десетице увећај највећим једноцифреним бројем.

Највећи непаран број пете десетице умањи збиром бројева 5 и 4.

Жарко је имао 5 динара. Сестра му је дала још 3 динара. Хтео је да уштеди новац да купи албум који кошта 68 динара. Колико му динара недостаје?

Одговор:

97 БРОЈЕВИ ДО 100
–+ = = = = + = + = –+ 86 80 80 3 89 + –= = = = –= –= + + 50 58 55 3 50 ..................................................................................................................
.................................................................................................. ..................................................................................................................
.................................................................................................. ..................................................................................................................
.................................................................................................................. ..................................................................................................................
5 6 8 7 9 10 Edukapromo

Сабирамо (23 + 5)

98
БРОЈЕВИ ДО 100
23+5=20+(3+5)=20+8=28 0 10 20 30 40 50 2328 Залепи
из
места. 32 + 4 85 + 3 67 + 2 44 + 5 53 + 3 61 + 6 83 + 6 96 + 2 71 + 7 24 + 3
2д3ј+5j=2д8ј
налепнице
Забавног коферчића (стр. 147) на одговарајућа
43 + 3 = 40 + (3 + 3) = .................... 74 + 4 = ........................................... 52 + 5 = 61 + 6 = 1 2 .................................................................................................................. Броју 33 додај збир бројева 4 и 2. 3 Edukapromo
Израчунај на приказани начин.

Одузимамо (28 – 5)

Израчунај на приказани начин.

Израчунај, нацртај

99
БРОЈЕВИ ДО 100 0 10 20 30 40 50 2д8ј–5ј=2д3ј 28–5=20+(8–5)=20+3=23 2823
путеве од облака до одговарајућих и у њих упиши
37 – 2 58 – 4 89 – 3 96 – 4 65 – 2 49 – 6 78 – 7
разлике.
86 – 2 = 80 + (6 – 2) = .................... 69 – 4 = ........................................... 37 – 4 = 45 – 3 = 1 2 .................................................................................................................. Од броја 49 одузми разлику бројева 9 и 4. 3 Edukapromo

Пре 5 година Ланина бака је имала 62 године. Колико година сада

има Ланина бака?

Одговор:

За 4 године Маркова мама ће имати 36 година. Колико година сада

има Маркова мама?

Одговор: ..................................................................................................

100
БРОЈЕВИ ДО 100 Пронађи прави пут, нацртај га и доведи коку до пилета. Израчунај. 62 55 54 53 76 63 73 84 36 35 93 92 43 44 85 86 75 74 52 52 + 2 65 – 3 71 + 3 87 – 2 33 + 3 98 – 5 47 – 4 472 96 4 95 4 785 825 576 562 69 4 644 352 334 273 733 463 218 472 ..................................................................................................................
Вежбамо
..................................................................................................................
1 2 3 4 Edukapromo

У

упиши

одговарајуће

Одговор: ..................................................................................................

Љубица има 47 година. Мара је 2 године млађа од Љубице, а

Славко 4 године старији од Маре. Колико Славко има година?

Бојана је у касици имала 72 динара. Сестра јој је дала 3, а мама 4 динара. Колико сада Бојана има динара? ..................................................................................................................

Одговор: ..................................................................................................

Израчунај збир ако је први сабирак најмањи број седме десетице, а други сабирак збир бројева 5 и 2.

Израчунај разлику ако је умањеник највећи непаран број пете десетице, а умањилац разлика бројева 8 и 3.

бројеве. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

Уочи правило и откриј који бројеви недостају.

? ? ? ? ? ?

101 БРОЈЕВИ ДО 100
40 80 41 43 +1 +3 +4
7321
542 355678 49375879 6786 465 325477 5 6 8 7 9 Edukapromo
86

Сабирамо (24 + 6)

102
БРОЈЕВИ ДО 100 2д4ј+6j=3д 24+6=20+(4+6)=20+10=30 0 10 20 30 40 50 24 Израчунај на приказани начин. 33 + 7 = 30 + (3 + 7) = .................... 44 + 6 = ........................................... 62 + 8 = ........................................... 81 + 9 = ........................................... У упиши одговарајуће бројеве. 72 + 8 55 + 5 23 + 7 94 + 6 86 + 437 + 3 41 + 9 55 + 5 1 2 Edukapromo

Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 147) тако да изрази имају једнаку вредност.

Упиши бројеве који недостају као што је започето. Задатак има више решења.

У воћњаку расту 33 стабла јабука. Крушака је за 7 више него јабука.

Шљива је 10 мање него крушака. Колико стабала крушака, а колико

шљива расте у воћњаку?

..................................................................................................................

Одговор: ..................................................................................................

Наташа чита књигу. Првог дана је прочитала 20 страна, другог 6

страна више, а трећег 4 стране више него другог дана. Колико

страна је прочитала Наташа трећег дана?

Одговор: ..................................................................................................

Израчунај збир ако је први сабирак најмањи паран број шесте десетице, а други сабирак збир бројева 3 и 5.

..................................................................................................................

103 БРОЈЕВИ ДО 100 513382 553485 5352 604090 3680
71+9 26+4 52+8 33+7 44+6 85+5 98+2 72+8 63+7 54+6 ..................................................................................................................
3 4 6 5
7 Edukapromo

Одузимамо (30 – 6)

Израчунај на приказани начин.

50 – 7 = 40 + (10 – 7) = 90 – 4 = 70 – 6 = 30 – 5 =

Повежи линијом облаке са одговарајућим кишобранима.

22466553

динара му недостаје да плати вожњу у луна-парку? 3

Цена вожње у луна-парку је 100 динара. Иван има 9 динара. Колико

Одговор: ..................................................................................................

104
БРОЈЕВИ ДО 100 0 10 20 30 40 50
30–6=20+(10–6)=20+4=24 24
3д–6ј=2д4ј
80 – 6 70 – 5 30
50 – 4 90
40
60
– 8
– 2
– 3
– 7 377488
1 2
..................................................................................................................
Edukapromo

Израчунај и попуни укрштеницу.

Лазар жели да купи змаја који кошта 70 динара. Он има новчаницу

од 10 динара и кованицу од 5 динара. Колико динара му недостаје?

Одговор: ..................................................................................................

У једној гајби је 30 јабука, што је за 8 више него у другој гајби.

Колико је јабука у другој гајби?

Одговор: ..................................................................................................

Јован и Анђа су имали свако по 40 бомбона. Јован је појео 7, а Анђа 2 мање од Јована. Колико бомбона је остало Јовану, а колико Анђи?

.................................................................................................................. ..................................................................................................................

Одговор: .................................................................................................. ..................................................................................................................

105 БРОЈЕВИ ДО 100
90 50 –– –– –– –5 6 9 6 3 1 60 –36 69 40 = = = = = = = = = = = = 86 64 81 32 ––– ––––––8 9 5 3 8 7 7 50 21 52 = = = = = ..................................................................................................................
..................................................................................................................
7 6 5 4 Edukapromo

Научили смо...

106
БРОЈЕВИ ДО 100 Залепи
места. 55 + 3 30 + 5 90 – 8 40 + 6 24 + 4 69 – 5 84 – 4 76 – 2 34 + 6 100 – 7 Израчунај. 50 48 20 66 63 96 55 28 38 60 92 40 7 8 9 6 4 3 3 4 2 6 8 9 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. У акваријуму је било 59 рибица. Продате су 4 црвене и 3 плаве рибице. Колико рибица је остало у акваријуму? 1 .................................................................................................................. Број 87 умањи претходником броја 7. 3 2 4 Edukapromo
налепнице из Забавног коферчића (стр. 147) на одговарајућа

Израчунај и упиши одговарајуће бројеве.

У воћњаку расту 34 стабла јабука. Кајсија је за 3 више од јабука, а за 2 мање од крушака. Колико стабала крушака расте у воћњаку?

Одговор:

Стефан има 28 година. Ања је 4 године млађа од Стефана, а 3

године старија од Бојана. Колико Бојан има година?

Одговор:

Деца су хтела да купе чоколаду која кошта 50 динара. Дана је имала 2 динара, а Филип 4 динара више од Дане. Колико им новца недостаје?

Одговор:

У аутобусу је било 45 путника. На првој станици је ушло 5 путника, а изашло 8. Колико путника је наставило вожњу?

Одговор: ..................................................................................................

Уочи правило и откриј који број недостаје. 20

107 1kg 1kg БРАШНО БРАШНО БРАШНО БРОЈЕВИ ДО 100 ?
30 65 90 58 + 6 + 5 + 7 + 2 + 3 – 9 – 3 – 7 + 1 + 8 + 6 + 4 + 7 – 5 – 8 – 6
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................................. ..................................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
5 7 8 9 6 Edukapromo

Сабирамо (22 + 20)

108
БРОЈЕВИ ДО 100 2д2ј+2д=4д2ј 22+20=(20+20)+2=40+2=42 0 10 20 30 40 50 42
34 + 40 = (30 + 40) + 4 = ................ 49 + 30 = ......................................... 56 + 20 = ......................................... 21 + 40 = ......................................... Обој
бојама. 63 + 30 84 + 10 55 + 40 76 + 20 48 + 40 22 + 50 37 + 20 96 93 57 94 72 88 95 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Јасна је
плода ораха и 40 плодова
плодова
Јасна? 3 2 1 Edukapromo
Израчунај на приказани начин.
палету задатим
сакупила 34
лешника. Колико
је сакупила

Одузимамо (43 – 20)

Израчунај на приказани начин. 85 – 30 = (80 – 30) + 5 = 72 – 20 =

Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 147) на одговарајућа

109
БРОЈЕВИ ДО 100 0 10 20 30 40 50 4д3ј–2д=2д3ј 43–20=(40–20)+3=20+3=23 23
68
.........................................
– 40 = ......................................... 93 – 50 =
места. 65 – 3033 – 1078 – 30 92 – 20 81 – 40 59 – 20 46 – 20 94 – 40 77 – 5088 – 30 .................................................................................................................. Одговор: ..................................................................................................
може
2 1 3 Edukapromo
Паркинг има 95 места. Попуњено је 70 места. Колико још аутомобила
да се паркира на овом паркингу?
110
БРОЈЕВИ ДО 100 Израчунај и обој банану на којој је написан тачан резултат. Обој поља у којима су написани изрази чија вредност је дати број. 23 + 10 99 – 40 55 – 30 45 + 30 67 + 20 82 – 40 43 59 20 65 77 52 34 50 25 85 87 42 33 69 30 75 80 62 Израчунај и упиши бројеве. 26 10 10 20 20 30 30 38415267 94 776583 59 + –78–20 85+10 98–50 28+30 88–30 38+10 98–40 48+20 84–30 34+30 94–30 24+50 74–20 14+50 84–20 24+30 19+30 79–40 29+30 69–20 20+29 89–50 20+19 99–50 58 64 49 1 2 3 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. На првом спрату зграде има 33 прозора. На 2. спрату је 20 прозора више него на 1. спрату. Колико прозора је на 2. спрату? 4 Edukapromo
Вежбамо

У упиши одговарајуће бројеве и израчунај.

→ 74 → 30 → 56 → 20

Ема је сложила своје ствари у три кутије. Погледај графикон и израчунај колико је предмета у свакој кутији.

Гумица кошта 20 динара, оловка је 10 динара скупља од гумице, а свеска је 14 динара скупља од оловке. Колико је новца потребно за куповину гумице, оловке и свеске? Edukapromo

резултате. Решавај

111 БРОЈЕВИ ДО 100
+ ––+ –+ + –= = На дебљем папиру нацртај грозд. На сваком зрну напиши
се. 40 45
израз. На пластичне чепове од флаша залепи
задатке и играј
1. кутија
..........................
1. кутија
..........................
2. кутија
..........................
3.
кутија
.......................... ..........................
35 30 25 20 15 10 5 0 шналице огрлице налепнице гумице наруквице сличице машне перлице фотографије .................................................................................................................. ..................................................................................................................
2. кутија3. кутија
Одговор: .................................................................................................. 5 6 7

Сабирамо (22 + 12; 22 + 18)

112
БРОЈЕВИ ДО 100 2д2ј+1д2ј=3д4ј2д2ј+1д8ј=4д 22+12= (20+10)+(2+2)= 30+4=34 22+18= (20+10)+(2+8)= 30+10=40 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 34 Израчунај на приказани начин. 43 + 25 = (40 + 20) + (3 + 5) = .................................... 35 + 23 = ....................................................................... 51 + 19 = Обој поља на задати начин. 69 69 45 + 24 23 + 34 42 + 43 14 + 22 21 + 23 55 + 35 69 69 69 69 69 5757 5757 57 57 57575757 5757575757 57 5757 575757 57 57 57 57 57 57 85 85 85 85 8585 85 85 3636 4444 44 44 44 44 44444444444444444444 44 44 44 44 444444444444 44444444444444 4444 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 .................................................................................................................. Одговор: У првом разреду има 45 ученика, а у другом 25 ученика више него у првом. Колико ученика има у другом разреду? 3 2 1 Edukapromo

Упиши знак  у одговарајућа поља као што је започето.

Израчунај колико је новца потребно за производе у свакој корпи.

Пекар је испекао 31 погачицу и 13 кифлица више. Колико је укупно

пецива пекар испекао?

Одговор:

113 БРОЈЕВИ ДО 100
42
79  66 58 77 95 51 + 2625 + 33 17 + 41 83 + 12 34 + 32 74 + 21 21132220132412 ..................................................................................................................
+ 37
.................................................................................................. ..................................................................................................................
Одговор: ..................................................................................................
У првом вагону је 42 путника, а у другом 14 путника више него у првом вагону. Колико је путника у оба вагона? 4 6 7 8 .................................................................................................................. Израчунај збир најмањег броја 5. десетице и следбеника броја 24. 5 Edukapromo

Одузимамо (47 – 15)

56 – 15 = (50 – 10) + (6 – 5) = 87 – 44 = 98 – 53 = Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 147) на одговарајућа

места.

48–24

59–14

67–25

84–31

76–13

95–31

Напиши за колико је број: 35 мањи од броја 97: .............................................................................. ; 24 мањи од броја 86: ............................................................................. .

114
БРОЈЕВИ ДО 100 0 10 20 30 40 50
4д7ј–1д5ј=3д2ј
32 37
47–15=(40–10)+(7–5)=30+2=32 Израчунај на приказани начин.
3 1 2 Edukapromo

У упиши одговарајуће бројеве. 23

78 –– 22 – 67 – 16– 53 – 45– 36 56 – 97 –44 –

32

Иза зграде је посађено 49 стабала јела и 23 стабла бора мање него

јела. Колико стабала борова је посађено иза зграде?

..................................................................................................................

89 – 65 –..................................................................................................................

У првој згради живи 68 станара, а у другој 15 мање. У трећој 12 станара више него у другој згради. Колико станара живи у трећој згради?

Одговор: ..................................................................................................

На првом нивоу паркинга је паркирано 57 аутомобила. На другом нивоу паркирано је 13 аутомобила мање, а на трећем 21 мање него на другом нивоу. Колико аутомобила је паркирано на трећем нивоу паркинга?

Одговор: .................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

Одговор: .................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

Лопта кошта 97 динара. Слагалица је 23 динара јефтинија, а привезак 32 динара јефтинији од слагалице. Колико кошта привезак?

За 15 година Воја ће имати 49 година. Колико година сада има Уна ако знаш да је она 13 година млађа од Воје?

Одговор: .................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................

Одговор: ..................................................................................................

115 БРОЈЕВИ ДО 100
4 5 7 6 8 9 Edukapromo

Сабирамо и одузимамо до 100

Пронађи и нацртај путеве, израчунај и у упиши одговарајуће бројеве.

Највећи непаран број 10. десетице умањи бројем 57.

Најмањи паран број 7. десетице увећај бројем 15.

У упиши одговарајуће бројеве.

116
БРОЈЕВИ ДО 100
97–25 34+24 76–43 21+65 89–35 42+55 59–38 17+32 56 87 + 24 + 61 –24 –56 – 33 – 23 –65 –63 + 47 + 34 +51 +47 .................................................................................................................. ..................................................................................................................
2 3 1 4 Edukapromo

На излет иду 23 ученика 1. разреда. Ученика 2. разреда има за 17 више него ученика 1. разреда. Ученика 3. разреда има колико ученика 1. и 2. разреда заједно. Колико ученика 3. разреда иде на излет?

гајби је 79 јабука. У другој гајби је 15 мање него у другој, а 12 више него у трећој гајби. Колико је јабука у трећој гајби?

Тања је сакупила 26 шкољки, а Нела 24 шкољке више од Тање. Мира

је сакупила 30 шкољки мање од Неле. Колико шкољки су сакупиле

све девојчице заједно?

ЗАБАВНИ КОФЕРЧИЋ Прилог бр. 5 МАТЕМАТИЧКА ТРКА (стр. 141)

Исеци табле за математичку трку и аутиће. Играчи

наизменично бацају коцкицу. У зависности који број добију, у тој колони решавају први задатак тако што га покрију одговарајућим аутићем.

Победник је играч који први попуни једну целу

колону.

117 БРОЈЕВИ ДО 100 Обој по реду поља у којима су написане тачне вредности датих израза и добићеш пут миша до сира. 1. 32 + 45 = 11. 73 + 14 = 6. 76 – 25 = 16. 65 – 54 = 2. 67 – 24 = 12. 75 – 12 = 7. 34 + 52 = 17. 73 + 27 = 3. 54 + 41 = 13. 17 + 42 = 8. 85 – 33 = 18. 100 – 8 = 4. 58 – 35 = 14. 39 – 27 = 9. 53 + 26 = 19. 45 + 44 = 5. 27 + 42 = 15. 16 + 31 = 10. 66 – 34 = 20. 58 – 42 = 15 19 18 92 63 89 78 87 16 10 32 45 55 44 88 67 91 68 94 59 69 77 40 18 43 60 95 17 23 80 71 47 12 74 71 55 90 66 44 69 81 88 81 20 11 10 30 13 75 22 21 33 10 51 60 14 21 17 100 21 19 16 50 79 52 86 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. ..................................................................................................................
.................................................................................................. У
Одговор:
првој
5 7 6 8
Edukapromo

Научили смо...

118
БРОЈЕВИ ДО 100 Снешко ће стићи до кућице ако се креће пољима на којима је вредност израза 55. Нацртај тај пут. 98–43 96–41 98–53 87–32 86–21 69–14 77–22 89–34 66–31 67–12 21+34 14+41 11+54 41+24 32+23 33+32 40+15 25+30 11+44 20+45 У упиши одговарајуће бројеве. 67 – 25 –41 –35 –21 –16 –44 +32 + 26 +45 + 54 + 25 1 2 48 – 33 –26 –43 –31 –27 –51 +64 + 37 +37 + 32 + 41 .................................................................................................................. Одговор: .................................................................................................. Милош има једну новчаницу од 50 динара и једну кованицу од 5 динара. Недостаје му 24 динара да купи чоколаду. Колико кошта чоколада? 3 Edukapromo

Залепи налепнице из Забавног коферчића (стр. 147) на одговарајућа

места.

Две оловке су јефтиније од бојица за 22 динара. Колико коштају

бојице ако једна оловка кошта 33 динара?

..................................................................................................................

У 3 зграде живи укупно 98 станара. У првој и другој згради заједно

живи 66 станара, а у другој и трећој 67 станара. Колико станара

живи у свакој згради?

Одговор: .................................................................................................. ..................................................................................................................

Оловка и гумица коштају 54 динара, а гумица и две оловке 86 динара.

Колико кошта оловка, а колико гумица?

Одговор: .................................................................................................. ..................................................................................................................

Одговор: ..................................................................................................

65

Користећи бројеве и знаке из прилога из Математике 1А и Математике 1Б, вежбај сабирање и одузимање до 100.

119 БРОЈЕВИ ДО 100
?
45 + 53 97 –
74 – 21 33 + 16 66 + 12 68 – 44 89 – 27 52 + 31 + + ++ +++ –
==
65
=+
63= 67
..................................................................................................................
5 7 6 4
Edukapromo

1 3

2 4

Занимљиви задаци

Локомотива вуче 10 вагона. Петар је ушао у пети вагон гледано

слева надесно, а Вања у пети вагон гледано здесна налево. Да ли су

обоје ушли у исти вагон?

Премести само једну шибицу тако да једнакост буде тачна.

Пример

Бојана има 14 година, а Маша 9 година. Колико година ће имати Бојана када Маша буде имала 14 година?

Поређај домине тако да број кружића

у три поља у сваком реду и у свакој

колони буде 16.

120
.................................................................................................................. .................................................................................................................. Edukapromo

5

Лизалица и чоколада коштају 65 динара, а две лизалице и чоколада

коштају 78 динара. Колико кошта лизалица, а колико чоколада?

6

Уочи правило и обој квадрате на одговарајући начин.

У дворишту су 2 козе, 3 пса, 2 ћурана и 4 пачета. Колико ту има ногу, а колико глава?

Учествујеш у трци. Ако престигнеш другог по реду тркача, на ком си ти месту?

Маријин отац има 5 ћерки: Нену, Нину, Нату, Нану... Како се зове пета ћерка?

121
8 9 7
.................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. Edukapromo

Новчанице од 20, 50 и 100 динара

122
БРОЈЕВИ ДО 100
Сада знаш...
Бројеви прве стотине Сабирање и одузимање бројева до 100 20+3=23 23+5=28 24+6=30 22+20=42 22+12=34 23–3=20 28–5=23 30–6=24 43–20=23 47–15=32 2 7 3 8 4 9 5 10 1 6 12 17 13 18 14 19 15 20 11 16 22 27 23 28 24 29 25 30 21 26 32 37 33 38 34 39 35 40 31 36 42 47 43 48 44 49 45 50 41 46 52 57 53 58 54 59 55 60 51 56 62 67 63 68 64 69 65 70 61 66 72 77 73 78 74 79 75 80 71 76 82 87 83 88 84 89 85 90 81 86 92 97 93 98 94 99 95 100 91 96 1. десетица 2. десетица 3. десетица 4. десетица 5. десетица 6. десетица 7. десетица 8. десетица 9. десетица 10. десетица Edukapromo
123
Забавни коферчић Edukapromo

Edukapromo

124
125 Прилог бр. 1 БРОЈЕВИ ОД 11 ДО 20 Маказама исеци бројеве и знаке дуж испрекиданих линија. 11 11 20 20 === 12 12 19 19 13 13 18 18 14 14 17 17 < < > < > >> 15 15 16 16Edukapromo

Edukapromo

126
127 Прилог бр. 2A ЈЕЖ Маказама исеци јежа дуж испрекиданих линија. Залепи га на картон. 12 + 5 14 + 4 11 + 5 17 + 2 16 –3 19 –4 18 –6 13 –3 15 –4 17 –3 Edukapromo

Edukapromo

128

Прилог бр. 2Б ЈЕЖЕВЕ БОДЉЕ Маказама исеци бодље дуж испрекиданих линија и залепи их тако да добијеш облик купе.

129
11 13 15 10 12 14
Edukapromo

Edukapromo

130

Прилог бр. 2В ЈЕЖЕВЕ БОДЉЕ

Маказама исеци бодље дуж испрекиданих линија и залепи их тако да добијеш облик купе.

131
17 19 16 18 12 + 5 14 + 4 11 + 5 17 + 2 16 – 3 19 – 4 18 – 6 13 – 3 15 – 4 17 – 3 10 11 12 13 14 16 18 19 15 17 Edukapromo

Edukapromo

132

Прилог бр. 3 ТРАКЕ ЗА МЕРЕЊЕ

Маказама исеци траке дуж испрекиданих линија.

133
Edukapromo

Edukapromo

134
135 Прилог бр. 4А БРОЈЕВИ ОД 21 ДО 100 Маказама исеци бројеве дуж испрекиданих линија. 21 31 41 26 36 46 22 32 42 27 37 47 23 33 43 28 38 48 24 34 44 29 39 49 25 35 45 30 40 50 Edukapromo

Edukapromo

136
137 Прилог бр. 4Б БРОЈЕВИ ОД 21 ДО 100 Маказама исеци бројеве дуж испрекиданих линија. 51 61 71 56 66 76 52 62 72 57 67 77 53 63 73 58 68 78 54 64 74 59 69 79 55 65 75 60 70 80 Edukapromo

Edukapromo

138
139 Прилог бр. 4В БРОЈЕВИ ОД 21 ДО 100 Маказама исеци бројеве и знаке дуж испрекиданих линија. 81 91 86 96 82 92 87 97 83 93 88 98 84 94 89 99 85 95 90 == << >> + + ––Edukapromo

Edukapromo

140
141 Прилог бр. 5А МАТЕМАТИЧКА ТРКА – ТАБЛЕ Маказама исеци табле дуж испрекиданих линија. 85 – 43 66 – 33 32 + 35 51 + 14 88 – 53 39 – 22 11 + 41 84 + 14 49 – 23 57 – 16 52 + 21 74 + 14 72 + 14 23 + 45 46 – 33 79 – 52 52 + 42 42 + 42 97 – 76 78 – 27 72 + 23 32 + 43 88 – 52 98 – 61 37 – 13 47 – 35 25 + 34 22 + 63 97 – 72 68 – 15 62 + 14 65 + 24 94 – 83 79 – 15 18 + 51 37 + 62 75 + 22 56 + 24 58 – 14 86 – 52 34 + 43 21 + 41 58 – 11 96 – 22 65 + 22 33 + 33 69 – 53 78 – 15 64 – 21 99 – 38 83 + 13 54 + 24 96 – 51 65 – 51 13 + 42 62 + 31 78 – 63 89 – 41 25 + 33 17 + 42 Edukapromo

Edukapromo

142
143 Прилог бр. 5Б МАТЕМАТИЧКА ТРКА – АУТИЋИ Маказама исеци аутиће дуж испрекиданих линија. 439645551558 617814934859 974477478716 803462746663 245925761169 128553896499 861394219536 682784517537 426735522673 336517984188 68 66–3351+14 39–22 84+1457–1674+14 23+45 79–52 42+4278–2732+43 98–61 47–3522+6368–1565+24 79–15 37+62 56+2486–5221+41 96–22 33+3378–15 99–38 54+2465–5162+31 89–41 17+42 33 2765 Edukapromo

Edukapromo

144
20 страна 21 страна 37 11 19 16 1 8 14 17 2 9 18 13 10 15 12 11 14 12 16 13 18 страна 47 страна 51 12 15 14 18 13 11 16 17 страна 59 5 3 4 2 1 6 страна 83 145 Edukapromo

Edukapromo

146
страна 93 страна 106 страна 109 страна 119 страна 114 страна 103 страна 98 27 49 67 78 89 36 5669 88 98 73+7 25+5 55+5 36+4 41+9 87+3 94+6 78+2 66+4 59+1 74803558 9340466428 82 35 23 48 72 41 39 26 54 27 58 24 53 45 63 42 64 98 32 53 49 78 24 62 83 50 69 71 59 30 39 80 35 99 61 147 Edukapromo

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.