a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Ивана Јухас

КА

СВЕТ ОКО НАС

ЕД У

Уџбеник за први разред основне школе


Ivana Juhas

SVET OKO NAS

Uybenik za prvi razred osnovne {kole GLAVNI UREDNIK Prof. dr Bo{ko Vlahovi} ODGOVORNA UREDNICA Doc. dr Nata{a Filipovi} LEKTURA I KOREKTURA Tamara Le`ai}

КА

DIZAJN Awa Igwatovi}

ILUSTRACIJE Jasmina Igwatovi}

IZDAVA^: Eduka d.o.o. Beograd Ul. Zmaja od No}aja br. 10/1 Tel./faks: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; imejl: eduka@eduka.rs ZA IZDAVA^A: Prof. dr Bo{ko Vlahovi}, direktor

ЕД У

[TAMPA: Cicero, Beograd

Izdawe br.: 2, Beograd, 2019. godina Tira`: 7500

ВОДИЧ

ЦРТАМО И БОЈИМО

МАЛИ ОГЛЕД

ПРОВЕРАВАМО ЗНАЊЕ

РАЗГОВАРАМО

ЗАЈЕДНИЧКИ РАД 2

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ

ПИШЕМО


Садржаj Породични дом и школа

5

Ја и други

КА

Школа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Понашање у школи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Твоја права и обавезе у школи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Породица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Рођаци . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Мој дом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Просторије у дому . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 У породици делимо послове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Моје насеље . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Празници . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Сада знаш... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

25

ЕД У

Наша осећања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Шта нам је све потребно за живот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Слични смо, али се и разликујемо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Сада знаш... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Здравље и безбедност

33

Чувамо здравље . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Путујемо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Саобраћај . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Опрез у саобраћају . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Шта се дешава ако нисмо пажљиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Сада знаш... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Човек ствара

47

Око нас људи раде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Материјали и њихова својства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Својство материјала одређује његову употребу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Сада знаш... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3


Разноврсност природе

53

ЕД У

КА

Разноврсност природе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Сунце је извор живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Ваздух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Вода (течност без које се не може) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Где се све вода налази у природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Вода раствара и не раствара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Вода није увек течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Изглед земљишта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Својства земљишта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Шума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 На ливади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 У води и поред ње . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Биљке које човек гаји . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Биљка и њени делови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Сличности и разлике међу биљкама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Животиње које човек гаји . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Сличности и разлике међу животињама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Наше тело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Веза живе и неживе природе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 У штедише свега више . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Човек и природа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Сада знаш... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Оријентација у простору и времену

89

Простор око нас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Сналазимо се у околини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Кретање је свуда око нас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Клизање и котрљање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Шта све утиче на кретање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Дан, обданица и ноћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Дани у низу — седмица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Сада знаш... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

4


ЕД У

КА

Породични дом и школа

Учићеш о: • • • • • • • •

школи и ко у њој ради; правилима понашања у школи; твојим правима и обавезама у школи; шта су породица и дом; правима и обавезама чланова породице; насељима, односно местима где људи живе; правима и обавезама становника насеља; о породичним и школским празницима.

5


Породични дом и школа

школа

ЕД У

КА

• Посматрај слику ове школе. Опиши како она изгледа.

Школа је место где учиш, играш се и дружиш са вршњацима. Вршњаци су ученици истог разреда. Ти и сви твоји другари са којима делиш учионицу и идеш на часове чините одељење.

• Упореди школу на слици са твојом школом. • По чему се оне разликују, а по чему су сличне? • Како се зове твоја школа? Обој слике које показују шта ти радиш у школи.

У свесци из СВЕТА ОКО НАС нацртај своју школу. 6

КЉУЧНЕ РЕЧИ • школа • вршњаци • ученик • разред • одељење


КА

Породични дом и школа

ЕД У

• Које просторије се налазе у школи са слике? • Које просторије се налазе у твојој школи? • Како изгледа двориште твоје школе?

Школа је место где стичеш знање и животно образовање!

Иван воли да чита. Дошао је да врати прочитану књигу. У којој просторији се он налази? Обој на слици која показује ту просторију.

• Шта ученици раде у учионици, фискултурној сали и школском дворишту? Опиши. • Упореди како изгледају библиотека и учионица. Наведи бар две разлике. 7


Породични дом и школа

• Ko све ради у школи? • Које послове обавља учитељица, а које психолог? • Шта у школи означава почетак и крај часа или одмора? • Шта радиш за време часова? • Како проводиш одмор? • Која задужења има редар у учионици?

ЕД У

КА

Нацртај своју учионицу.

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Некада је био обичај да сваки ђак првак мора да положи заклетву* када крене у школу.

► Заклињем се да нећу уништавати дрвеће, газити цвеће. ► Обећавам да нећу пљувати на под у школи, у кући или на путу. ► Дајем реч да нећу кварити ограде, ни наносити квар грађевинама. ► Никада нећу бацати хартије или ма какво ђубре по улици. ► Бићу увек учтив, штитићу птице, бранићу туђу својину онако како бих желео да други бране моју. ► Обећавам да ћу бити искрен и поштен грађанин.

8

КЉУЧНЕ РЕЧИ • просторије • запослени • учионица • библиотека • фискултурна сала • школско двориште • час • велики одмор

Како је школа некада изгледала? Ученици су морали седети мирно у клупи држећи руке на леђима. Дечаци су били одвојени од девојчица. Писали су зашиљеним гушчијим пером. Учили су краснопис*. *Заклетва — дато обећање *Краснопис — лепо писање


Породични дом и школа

ПОНАШАЊЕ У ШКОЛИ

ЕД У

КА

• Упореди ове две слике. По чему се оне разликују?

Правила постоје да би се поштовала.

• У школи постоје правила која се морају поштовати. Ево неких од правила.

• Наброј још нека правила понашања у школи. • Зашто је важно да се поштују правила понашања у школи? • Шта би се десило ако се правила понашања у школи не би поштовала?

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правила понашања

Направите свој одељењски пано* са правилима понашања. Поштујте их. *Пано — површина на зиду где се могу качити разне вести или ђачки радови (цртежи, писани радови, фотографије...)

9


Породични дом и школа

ТВОЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ У ШКОЛИ Ученик у школи има права и обавезе. ТВОЈЕ ОБАВЕЗЕ

►  ►  ►  ►

ДА ИДЕШ У ШКОЛУ;

► ДА РЕДОВНО ДОЛАЗИШ У ШКОЛУ;

ДА УЧИШ;

► ДА ИЗВРШАВАШ ПОСТАВЉЕНЕ ЗАДАТКЕ;

КА

ТВОЈА ПРАВА

ДА СЛОБОДНО ПИТАШ И ГОВОРИШ; ДА БУДЕШ СИГУРАН/СИГУРНА И ЗАШТИЋЕН/ЗАШТИЋЕНА ОД НАСИЉА;

► ДА КОРИСТИШ ШКОЛСКЕ ПРОСТОРИЈЕ.

► ДА ПОШТУЈЕШ СВОЈЕ ДРУГАРЕ И СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У ШКОЛИ;  ► ДА ЧУВАШ ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ;  ► ДА ПОШТУЈЕШ ПРАВИЛА КЉУЧНЕ ПОНАШАЊА. РЕЧИ • права • обавезе оно што се односи на твоја права.

ЕД У

Обој на следећи начин: оно што се односи на твоје обавезе,

10


Породични дом и школа

ПРОВЕРАВАМО НАУЧЕНО

БИБЛИОТЕКАР

КА

Ко све ради у школи? Линијом повежи слику и одговарајућу реч.

ЧИСТАЧИЦА

ДОМАР

УЧИТЕЉИЦА

ЕД У

Иван је данас у школи. Које часове он има? Напиши испод сваке слике назив одговарајућег наставног предмета.

Шта све радиш у школи? У испред тачних одговора упиши знак +.

Нацртај своју школску торбу.

Учиш.

Размишљаш.

Ометаш друге у раду. Дружиш се. Истражујеш. Досађујеш се. 11


Породични дом и школа

КА

ПОРОДИЦА

Ово су мама, тата и деца. Они чине ужу породицу.

Мамин и татин отац теби су деде. Мамина и татина мајка теби су бабе. Они чине ширу породицу.

ЕД У

У породици се сви брину једни о другима и међусобно помажу.

Нису све породице исте. Оне се разликују по броју чланова. Постоје и породице у којима деца живе само са једним родитељем или са неком одраслом особом која брине о њима. Посматрај горње слике. • По чему се разликују приказане породице, а по чему су сличне? • Због чега је теби важна породица? • Ко су чланови твоје породице? КЉУЧНЕ РЕЧИ • породица • ужа породица • шира породица

12

Нацртај чланове своје породице.


Породични дом и школа

РОЂАЦИ Сестре и браћа твојих родитеља теби су рођаци. Рођаци се међусобно посећују, друже и забављају. Именуј неке од својих рођака.

ЕД У

КА

Мамин брат је теби ујак. Татин брат је теби стриц. Мамине и татине сестре теби су тетке.

Погледај слику и заокружи Николине рођаке.

Направи породично стабло. У означени простор упиши имена чланова своје породице и родбине.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • рођаци • ујак • стриц • тетка

13


Породични дом и школа

МОЈ ДОМ

КА

Дом је кућа или стан у коме живимо. Ту проводимо живот са својим укућанима. Неко живи у кући, а неко у згради. Зграда може имати један спрат или више њих.

ЕД У

• По чему се разликују кућа и стамбена зграда? Шта им је слично? • Опиши свој дом. Откриј ко живи у кући, а ко у згради.

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Пећине су биле прва места у којима су људи живели. 14

КЉУЧНЕ РЕЧИ • дом • кућа • стан

• зграда • спрат • укућани


Породични дом и школа

ПРОСТОРИЈЕ У ДОМУ

ЕД У

КА

Дом је место где живимо и проводимо време са члановима своје породице.

• • • •

Које просторије су приказане на овим сликама? Шта се ради у свакој од ових просторија? Шта се налази у кухињи, а шта у дневној соби? У којој просторији најрадије боравиш? Шта тада радиш? 15


Породични дом и школа

Које се од наведених просторија налазе у твом дому? Обој кућице у којима су написани називи тих просторија.

КУПАТИЛО

КУХИЊА

ХОДНИК

ДНЕВНА СОБА

ТЕРАСА

КА

ОСТАВА

ПОДРУМ

ЕД У

Спој линијом слику предмета са називом просторије у којој се он најчешће налази.

ДНЕВНА СОБА

КУПАТИЛО

КУХИЊА

Нацртај просторију у којој најрадије проводиш време.

16

СПАВАЋА СОБА КЉУЧНЕ РЕЧИ • просторија


Породични дом и школа

У ПОРОДИЦИ ДЕЛИМО ПОСЛОВЕ У породици делимо послове. Сви чланови породице имају своје обавезе. Чланови породице се договарају ко ће урадити који посао.

ЕД У

КА

• Испричај шта ради свако од чланова ове породице.

• Које послове обављају чланови твоје породице? • Наброј неке кућне послове које обављаш у породици. • Зашто је важно да чланови породице деле послове? У

на слици упиши знак + за оне послове које ти обављаш у породици.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • послови • обавезе • договор

17


Породични дом и школа

МОЈЕ НАСЕЉЕ

ЕД У

КА

Људи живе у градовима или у селима. Таква места становања зову се насеља. Насеља се разликују по изгледу, величини и пословима које људи у њима обављају. Свако насеље има своје име. Лепша су она насеља која су чиста и у којима сви становници брину о својој околини. Сви људи који живе у истом насељу јесу суграђани. Најближи суграђани су твоји суседи — комшије. Важно је да се бринемо о суседима. Сви становници насеља имају своја права али и обавезе.

Градови су велика насеља. У њима живи много људи. У градовима људи живе у зградама или у породичним кућама. Становници града обављају различите послове. • Које зграде се све налазе у градовима? • Како се зове насеље у коме живиш? • Које послове обављају људи у твом насељу? 18


КА

Породични дом и школа

ЕД У

Села су насеља која су мања од градова. У њима људи живе у кућама са двориштем. У селима људи гаје домаће животиње и обрађују земљиште.

• Које послове обављају људи у селу? • Које зграде се налазе у селу? • По чему се разликују живот у граду и у селу, а шта им је заједничко? Нацртај пут којим идеш од куће до школе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • насеља • суграђани • суседи — комшије • град • село • послови

19


Породични дом и школа

ПРАЗНИЦИ

РОЂЕНДАН

КА

Празници су дани у години којима се сви радујемо. Тада прослављамо нешто важно. Породица и родбина се окупљају да би провеле више времена заједно. То су породични празници.

НОВА ГОДИНА

ЕД У

Породице се међусобно разликују. Свака породица прославља свој празник.

БОЖИЋ

СЛАВА 20

БАЈРАМ

УСКРС

ХАНУКА


Породични дом и школа

КА

У школи се прослављају школски празници.

СВЕТИ САВА

Који празници су приказани на сликама? Наброј још неке празнике које знаш. Који празник највише волиш? Зашто? Испричај како се у твом дому прославља неки празник и како се дочекују гости. Нацртај или залепи фотографију на којој се види како прослављаш неки празник са својом породицом.

ЕД У

• • • •

ДАН ШКОЛЕ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • празници • школски празници • породични празници

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Осим породичних и школских празника постоје и други празници. Распитај се код одраслих који су то празници и како се прослављају. 21


Породични дом и школа

ПРОВЕРАВАМО НАУЧЕНО 1. Заокружи слово испред тачне тврдње. а) Све породице имају исти број чланова. б) Све породице су исте. в) У породици бринемо једни о другима и делимо кућне послове. г) Кућне послове у породици обављају родитељи.

ТЕТКА

КА

2. Линијама повежи речи и њихово објашњење.

ТАТИН БРАТ

СТРИЦ УЈАК

МАМИН БРАТ

МАМИНА ИЛИ ТАТИНА СЕСТРА

3. У свакој реченици заокружи одговарајућу реч тако да тврдња буде тачна.

ЕД У

Кућа или стан у коме живимо зове се дом/насеље.

Сви људи који живе у истом насељу јесу суграђани/вршњаци. Градови су велика/мала насеља.

4. У кружић испред назива породичних празника упиши број 1. У кружић испред назива школских празника упиши број 2. ДАН ШКОЛЕ

РОЂЕНДАН

СВЕТИ САВА

НОВА ГОДИНА

5. Јован живи са родитељима. Ученик је првог разреда. У насељу где живи налази се велики парк. Тамо се игра са другарима. На основу текста закључи којим групама Јован припада и подвуци решења. а) ПОРОДИЦИ

б) ВРШЊАЦИМА

в) ПЛАНИНАРИМА

6. Петар има сина Рашу и кћерку Нену. Раша има кћерку Уну, а Нена сина Стефана. Шта је Петар Уни и Стефану?

22


Породични дом и школа

САДА ЗНАШ...

ГРУПЕ ЉУДИ КОЈИМА ТИ ПРИПАДАШ

ШКОЛА

НАСЕЉЕ

КА

ПОРОДИЦА

ПОРОДИЦА

ШИРА ПОРОДИЦА (рођаци)

ЕД У

УЖА ПОРОДИЦА (родитељи и деца)

ШКОЛА

УЧЕНИЦИ

ЗАПОСЛЕНИ

НАСЕЉЕ

СЕЛО

ГРАД

23


Породични дом и школа

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Чуваш школски намештај.

КА

Не трчиш по ходницима.

ЕД У

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ПОРОДИЦИ

Поштујеш чланове породице.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У НАСЕЉУ

Бринеш се о суседима.

24

Бринеш се о чистоћи насеља.

Учествујеш у обављању кућних послова.


ЕД У

КА

Ја и други

Учићеш о:

• својим и туђим осећањима; • основним животним потребама; • сличностима и разликама међу људима.

25


Ја и други

Наша осећања

КА

Понекад смо радосни, тужни, љути или уплашени. То су наша осећања. Поштуј осећања других људи, па ће и они поштовати твоја.

Зашто је Милена тужна?

ЕД У

Због чега се Ана радује?

Чега се Ненад плаши?

• • • • 26

Зашто је Бошко љут?

Шта радиш када си срећан/срећна? Како се осећаш када видиш да је неко тужан/тужна? Како би помогао/помогла некоме ко је тужан/тужна? Када се плашиш, шта ти је потребно?

КЉУЧНЕ РЕЧИ • осећања • радост • туга • страх • љутња


Ја и други

На свакој слици у празан кружић уцртај одговарајући знак. ЉУТЊА

СТРАХ

ТУГА

ЕД У

КА

РАДОСТ

Нацртај себе кад си радостан/радосна.

27


Ја и други

Шта нам је СВЕ потребно за живот

СЕ ХРАНЕ

КА

За живот свих људи потребно је да:

ДИШУ

ПИЈУ ВОДУ

ТО СУ ОСНОВНЕ

ЕД У

ЖИВОТНЕ ПОТРЕБЕ.

СПАВАЈУ

ОДЛАЗЕ У ТОАЛЕТ

Бројевима од 1 до 4 обележи редослед обављања приказаних животних потреба и то од прве ка последњој.

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Човек дуже може да издржи без хране него без воде. 28

КЉУЧНЕ РЕЧИ • животне потребе • дисање • храна • вода • спавање • потребе за тоалетом


Ја и други

Слични смо, алИ се и разликујемо...

СТАРОСТИ (ГОДИНАМА)

ЕД У

ПОЛУ

КА

Сви људи су међусобно слични. Међутим, разликују се по:

Људи се међусобно разликују по боји коже, косе и очију. Различито се облаче и причају различитим језицима.

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Најраспрострањенији језик на свету је кинески језик. 29


Ја и други

Иван и Реља су вршњаци. Они су ученици првог разреда. Иду у исто одељење. Иван тренира пливање и веома је успешан. Реља свира хармонику и лепо пева. По чему се разликују ови дечаци? Заокружи слово испред тачног одговора.

КА

а) по језику којим говоре; б) по интересовању; в) по старости.

ЕД У

Постоје људи који имају различите тешкоће у развоју или напредовању. Њима је неопходна помоћ других људи.

Запамти! Иако се разликују, сви људи имају иста права и потребе и међусобно се морају уважавати. 30


Ја и други

КА

• Како би помогао/помогла људима на приказаним сликама? Испричај.

ЕД У

По чему су сви твоји другари у одељењу слични?

По чему се разликују?

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! УНИЦЕФ је организација која се брине о деци. Она се труди да обезбеди воду, храну, одећу, обућу, лекове и школски прибор за децу која то немају.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • пол • старост • интересовања • способност 31


Ја и други

САДА ЗНАШ... ОСНОВНА ОСЕЋАЊА

СТРАХ

ТУГА

БЕС

КА

РАДОСТ

ЕД У

ОСНОВНЕ ЖИВОТНЕ ПОТРЕБЕ

ХРАНА

ВОДА

ДИСАЊЕ

САН

ПОТРЕБЕ ЗА ТОАЛЕТОМ

СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ МЕЂУ ЉУДИМА

ПО ПОЛУ

32

ПО СТАРОСТИ (ГОДИНАМА)

ПО ПО ИНТЕРЕСОВАЊИМА СПОСОБНОСТИМА


ЕД У

КА

Здравље и безбедност

Учићеш о: • • • •

здравом начину живота; саобраћају; безбедном понашању у саобраћају; ситуацијама опасним по живот, здравље и околину.

33


Здравље и безбедност

ЧУВАМО ЗДРАВЉЕ Народна пословица каже: ЗДРАВЉЕ ЈЕ НАЈВЕЋЕ БОГАТСТВО. ИСХРАНА

ХЛЕБ

ПОВРЋЕ

ЕД У

ВОДА

КА

За очување доброг здравља важно је шта једемо. Да бисмо били здрави, морамо да једемо разноврсну храну. Посебно важне намирнице јесу: хлеб, поврће, воће, месо, риба, јаја, млеко и млечни производи. Можемо јести и слаткише, али умерено. Потребно је да пијемо доста воде.

ЈАЈА

МЕСО

РИБА

ВОЋЕ

МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ

Храну би требало узимати у оквиру више дневних оброка. Главни оброци су: доручак, ручак и вечера. Осим ових оброка потребне су још и две ужине. Храну једи полако и добро је сажваћи. Једи умерене количине хране. Напиши јеловник за један дан. Поштуј правила здраве исхране. ДОРУЧАК:

УЖИНА:

РУЧАК:

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Једина намирница која нема рок трајања је мед. 34

УЖИНА:

ВЕЧЕРА:


Здравље и безбедност

ЧИСТОЋА ТЕЛА

КА

Здравље чувамо и редовним прањем руку, прањем зуба и купањем. Средства за одржавање чистоће тела јесу: сапун, шампон, чешаљ, паста, четкица за зубе и друго.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

ЕД У

Здравље чувамо и када редовно вежбамо и проводимо доста времена на чистом ваздуху у природи. За здравље је важно и да довољно спавамо.

ПРАВИЛНО ОДЕВАЊЕ

Одећу и обућу бирамо у складу са временским приликама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • здравље • храна • оброк • чистоћа • спорт • рекреација • сан • одевање 35


ЧИСТОЋА ПРОСТОРА Потребно је да и дом у коме живимо буде чист и уредан.

КА

• Шта ради дечак на овој слици? • Зашто он то ради?

ЕД У

• Пажљиво погледај две доње слике. Испричај по чему се оне разликују. • Шта ти све радиш да би дом у коме живиш био чистији? • Шта раде остали укућани?

36


Здравље и безбедност

ПРОВЕРАВАМО НАУЧЕНО 1. Које намирнице су важне за здраву исхрану? У

за тачне одговоре упиши знак +.

МЕСО

СЛАДОЛЕД

РИБА

ВОЋЕ

МЛЕКО

ЧОКОЛАДА

Руке перемо пре и Када још перемо руке?

КА

2. Допуни следећу реченицу: јела.

3. Заокружи слова испред тачних одговора. Средства за одржавање чистоће тела су: г) парфем; д) чешаљ; ђ) паста за зубе;

ЕД У

а) сапун; б) лак за нокте; в) шампон;

е) гел за косу; ж) пешкир; з) четкица за зубе.

Заокружи испред тачних одговора. Средства одржавање чистоће тела јесу: 4. Обој слова испред нетачних тврдњи. За здравље је за важно да: се хранимо разноврсном храном; одржавамо чистоћу тела; понекад перемо косу; редовно перемо зубе;

касно одлазимо на спавање и мало спавамо; понекад боравимо на чистом ваздуху; боравимо у чистом простору; се одевамо у складу са временским приликама.

5. Иван жели да иде напоље. Сунчано је и веома топло. Шта ће он обући и обути? Обој те цртеже.

37


Здравље и безбедност

ПУТУЈЕМО... Саобраћај обухвата превоз путника и робе. Учесници у саобраћају су: возачи, путници и пешаци. Путујемо и превозимо се превозним средствима.

КА

Према врсти пута, саобраћај делимо на:

ЕД У

ВОДЕНИ САОБРАЋАЈ

КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ

ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Људи су некад путовали кочијама које су вукли коњи. 38

КЉУЧНЕ РЕЧИ • саобраћај • возачи • пешаци • путници • превозна средства


Здравље и безбедност

САОБРАЋАЈ

ЕД У

КА

Да се не би дешавале незгоде и несреће, саобраћај је регулисан сао­бра­ћајним знацима и семафорима. Саобраћај могу да регулишу и саобра­ћајци.

Улицу прелазиш на означеном месту које се зове пешачки прелаз или зебра. Увек се треба кретати десном страном. Семафор за пешаке показује ти када је безбедно да пређеш улицу. Када је на семафору зелено светло за пешаке, онда смеш да пређеш на другу страну. Црвено светло ти говори да мораш да сачекаш. Када прелазиш улицу, прво гледаш на леву, па онда на десну страну. Улицу која нема обележен пешачки прелаз прелазиш најкраћим могућим путем. Улицу још можеш прећи надземним или подземним пешачким прелазом.

39


Здравље и безбедност

Део коловоза на коме се укршта више путева зове се раскрсница.

ЕД У

КА

• Пажљиво погледај слику и прочитај шта је означено стрелицама. • Шта ради саобраћајац на овој слици?

Коловозом се крећу возила. То су: аутобуси, трамваји, аутомобили, мотори, итд. Тротоаром се крећу пешаци. Ивичњак се налази између коловоза и тротоара и одваја их. Коловоз, тротоар и ивичњак су делови улице. Ако у насељу нема тротоара, пешаци се крећу један иза другог левом страном коловоза у сусрет возилу. У аутомобилу треба да седиш на задњем седишту. Обавезно се при вожњи вежи појасом.

У школском дворишту исцртајте кредом раскрсницу. Играјте се тако да неки од вас буду возачи, а неки пешаци. Проверите научена знања о саобраћају. 40

КЉУЧНЕ РЕЧИ • саобраћајни знаци • семафор • саобраћајац • пешачки прелаз • зебра • раскрсница • коловоз • тротоар • ивичњак • надземни прелаз • подземни прелаз


Здравље и безбедност

Oпрез у саобраћају

КА

Због непажње, дешавају се незгоде у саобраћају. Да би их избегао/избегла, мораш бити пажљив/пажљива. Зато постоје правила у саобраћају која мораш да поштујеш. Када их поштујеш, безбедан/безбедна си!

ЕД У

• Зашто су приказане ситуације опасне? • Наброј још неке опасне ситуације које овде нису представљене. ПРАВИЛА

►Улицу увек прелази на дозвољеном месту. ► Улицу прелази само када је на семафору зелено светло за пешаке. ► Не задржавај се на коловозу. ► Не претрчавај улицу. ► Не држи слушалице у ушима док учествујеш у саобраћају. ► Не играј се телефоном док се крећеш улицом. • Зашто је опасно претрчавати улицу? • Где је безбедно место за игру у твом насељу? У свесци из СВЕТА ОКО НАС нацртај то место. Урош игра фудбал са другарима. Изненада му се лопта откотрљала на улицу. Шта треба да уради Урош? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Да потрчи за лоптом. б) Да сачека да неко од возача заустави своје возило и онда крене по лопту. в) Да се посвађа са другом због тога што се догодило. 41


Здравље и безбедност

ЕД У

КА

Шта се дешава ако нисмо пажљиви

• • • • •

Шта може да се деси девојчици која руком додирује прикључак за струју? Зашто електрични уређаји не смеју да дођу у додир са водом? Какве опасности прете од неопрезног руковања шибицом и упаљачем? Зашто су прскалице и петарде опасне? Зашто пеглу, грејалицу и штедњак после употребе треба искључити?

ЗАПАМТИ! ПРЕКИДАЧЕ, АПАРАТЕ И ДРУГЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ УРЕЂАЈЕ НЕ ДОДИРУЈ МОКРИМ РУКАМА. ОШТЕЋЕНЕ КАБЛОВЕ НЕ СМЕШ ДИРАТИ. 42


Здравље и безбедност

ЕД У

КА

• Шта ће се десити ако заборавимо да затворимо славину за воду кад излазимо из стана? • Зашто су приказане ситуације опасне? • Шта радимо да до оваквих ситуација не дође? • Обајсни како разумеш пословицу: ВАТРА И ВОДА СУ ДОБРЕ СЛУГЕ, АЛИ ЗЛИ ГОСПОДАРИ.

Да би избегао/избегла овакве ситуације, мораш бити пажљив/пажљива. Ако се деси нека незгода, потражи помоћ одраслих или позови помоћ телефоном.

ЗАПАМТИ ОВЕ БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА!

192

ПОЛИЦИЈА

193

ВАТРОГАСЦИ

194

ХИТНА ПОМОЋ

43


Здравље и безбедност

ОПАСНОСТ ПРЕТИ И ВАН ДОМА.

Ако си у дому сам/сама, не отварај врата непознатим људима.

КА

ЗАПАМТИ!

Не улази у аутомобил ако не познајеш возача.

Не узимај ништа од непознатих људи.

ЕД У

ОПАСНОСТИ У ПРИРОДИ — НЕПОГОДЕ

ПОПЛАВА

ЗЕМЉОТРЕС

ПОЖАР

СУША

ГРМЉАВИНА

ГРАД

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! У сваком моменту се у неком делу света дешава грмљавина. 44


Здравље и безбедност

ПРОВЕРАВАМО НАУЧЕНО 1. Заокружи слово испред тачног одговора. Саобраћај обухвата превоз: а) путника;

б) робе;

в) путника и робе.

БИЦИКЛ

КА

2. На линији испред назива саобраћајних средстава упиши број који означава да ли је то средство копнено, водено или ваздушно. 1 - КОПНЕНА СРЕДСТВА 2 - ВОДЕНА СРЕДСТВА 3 - ВАЗДУШНА СРЕДСТВА ТРОЛЕЈБУС

ЈЕДРИЛИЦА

ХЕЛИКОПТЕР

3. Заокружи одговарајућу реч тако да тврдња буде тачна.

Црвено светло на семафору за пешаке значи да сачекају/слободно пређу улицу. Када прелазимо улицу, прво гледамо на десну/леву страну. 4. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако је тврдња нетачна, заокружи НЕ.

ЕД У

Саобраћај је регулисан саобраћајним знацима. Пешачки прелаз се другачије зове жирафа. Улицу можеш прећи надземним или подземним прелазом.

ДА ДА ДА

НЕ НЕ НЕ

5. Линијама повежи речи и њихово објашњење као што је започето. КОЛОВОЗ

Део улице којим се крећу пешаци.

ТРОТОАР

Део улице којим се крећу возила.

ИВИЧЊАК

Означени део улице где прелазимо на другу страну.

ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ

Део улице који одваја коловоз од тротоара.

6. Шта је од наведеног опасно по живот? Заокружи слова испред тачних одговора. а) Додиривање оштећеног кабла. б) Боравити у затвореном простору. в) Паљење ватре у природи.

г) Остављање укључених апарата ако се не користе. д) Гледање телевизије. 45


Здравље и безбедност

САДА ЗНАШ... САОБРАЋАЈ ПРЕМА ВРСТИ ПУТА

ВОДЕНИ

ВАЗДУШНИ

КА

КОПНЕНИ

УЧЕСНИЦИ У САОБРАЋАЈУ

ПЕШАЦИ

ВОЗАЧИ

ПУТНИЦИ

ЕД У

ДЕЛОВИ ПУТА

КОЛОВОЗ

ТРОТОАР

ИВИЧЊАК

ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТ

ПОПЛАВА

ЗЕМЉОТРЕС

ПОЖАР

БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА ХИТНИХ СЛУЖБИ

192 — ПОЛИЦИЈА 46

193 — ВАТРОГАСЦИ

194 — ХИТНА ПОМОЋ


ЕД У

КА

Човек ствара

Учићеш о:

• људима и пословима које они обављају; • материјалима од којих се израђују предмети; • својствима материјала од којих се праве предмети.

47


Човек ствара

ОКО НАС ЉУДИ РАДЕ

ЕД У

КА

Свуда око нас људи раде. У свом раду користе различите материјале и алате. Испод сваке слике напиши које занимање људи је приказано.

• Испричај шта тачно раде људи на приказаним сликама. • Зашто су послови које они обављају важни? • Именуј још нека људска занимања која знаш. Допуни следеће стихове и откриј о којим замимањима се говори.

Хаљину лепршаву и ципелице има свака права . 48

Кад ципела „зине” за њу лека има, све то нам поправи Сима.


Човек ствара

ЕД У

КА

Линијама повежи приказано занимање и алат који људи користе у свом раду.

• Именуј још неке алате који нису приказани на овим сликама. • Распитај се шта ради: фотограф, сликар, посластичар и димничар. • Који посао би ти волео/волела да радиш кад порастеш? 0бјасни зашто. Мира и Марко уређују стан. Желе да замене стари намештај новим. Ко ће им урадити тај посао? Заокружи слово испред тачног одговора. а) МОЛЕР б) ЕЛЕКТРИЧАР в) СТОЛАР

КЉУЧНЕ РЕЧИ • занимања • алати • послови

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Један од старих заната је бомбонџија. Он производи и продаје бомбоне.

Којим послом се баве твоји родитељи? На часу СВЕТА ОКО НАС можеш и одглумити посао својих родитеља, а другарима поставити задатак да открију које је то занимање. Кроз игру се најлепше учи! 49


Човек ствара

МАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА СВОЈСТВА Од различитих материјала људи праве различите предмете. Један предмет може бити направљен од више различитих материјала.

КА

Испод сваке слике напиши од ког материјала је направљен приказани предмет.

Линијом повежи слику материјала са његовим својством.

ЕД У

Дрво је тврдо и непрoвидно.

Стакло је тврдо и провидно. Може бити и обојено. Метал је тврд и непровидан.

Пластика је тврда. Може бити провидна или обојена. Гума је мека. Може бити провидна и непровидна.

Тканина је мека. Може бити непровидна и провидна.

Предмети направљени од наведених материјала могу бити храпави или глатки. Предмети су сврстани у две групе. По чему се разликују предмети из прве групе од предмета из друге групе? Заокружи слово испред тачне тврдње.

а) Предмети у првој групи су провидни. б) Предмети у првој групи су меки. в) Предмети у првој групи су лепши. 50

КЉУЧНЕ РЕЧИ • својства материјала • тврдо • меко

ПРВА ГРУПА

• • • •

храпаво глатко провидно непровидно

ДРУГА ГРУПА


Човек ствара

СВОЈСТВО МАТЕРИЈАЛА ОДРЕЂУЈЕ ЊЕГОВУ УПОТРЕБУ Сви производи које купујемо у продавницама спаковани су у амбалажу. У зависности од врсте производа, зависи и материјал од ког ће бити направљена амбалажа.

ПАПИР

КА

Линијама повежи слику производа и назив материјала од кога се прави одговарајућа амбалажањ.

ПЛАСТИКА

МЕТАЛ

СТАКЛО

Наброј бар два производа која имају амбалажу од : в) папира: г) пластике:

ЕД У

а) метала: б) стакла:

Заокружи називе материјала од којих може бити направљена столица.

ПЛАСТИКА

ДРВО

МЕТАЛ

ГУМА

СТАКЛО

Попуни табелу као што је започето.

Предмет

материјал

метал

Тврдо

+

Меко

-

Провидно

-

НЕПРОВИДНО

+

Храпаво

-

Глатко

+ 51


Човек ствара

СаДА ЗНАШ...

ЧОВЕК РАДИ

МАТЕРИЈАЛИ

АЛАТИ

КА

ЗАНИМАЊА

МАТЕРИЈАЛИ

СТАКЛО

МЕТАЛ

ПЛАСТИКА

ЕД У

ДРВО

ГУМА

ТЕКСТИЛ

СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА

ХРАПАВО — ГЛАТКО

ТВРДО — МЕКО

52

ПРОВИДНО — НЕПРОВИДНО


ЕД У

КА

Разноврсност природе

Учићеш о:

• • • • • •

сунчевој светлости и топлоти; основним својствима ваздуха; облицима појављивања воде у природи; основним својствима воде; изгледу земљишта; основним својствима земљишта;

• • • • •

биљкама и животињама из твог окружења; биљкама и њиховим деловима; изгледу и деловима тела животиња; човековом телу; значају воде, ваздуха, земљишта и сунчеве светлости и топлоте за жива бића; • одговорном односу човека према природи.

53


Разноврсност природе

Разноврсност природе

ЕД У

КА

Све што човек није направио, а налази се око нас, јесте природа. У природи је нешто живо, а нешто није. Живу природу чине биљке, животиње и људи. То су жива бића. Неживу природу чине вода, ваздух, земљиште и сунце.

• • • •

Шта је природа? Ко чини живу природу? Шта је човек направио својим радом, а налази се на овој слици? Посматрај околину у којој живиш и уочи шта је све производ човековог рада.

Бројевима означи шта припада живој, а шта неживој природи. На линијама испред речи упиши одговарајући број. 1 — ЖИВА ПРИРОДА ВОДА ЧОВЕК ВАЗДУХ

54

2 — НЕЖИВА ПРИРОДА БИЉКЕ ЗЕМЉИШТЕ СУНЦЕ


Разноврсност природе

СУНЦЕ ЈЕ ИЗВОР ЖИВОТА Свим живим бићима потребне су сунчева светлост и топлота да би живели. Зато кажемо да је сунце извор живота. Када не би постојало сунце, не би било ни његове светлости ни топлоте. Било би мрачно и хладно. Биљке тада не би могле да производе храну, а животиње би постале гладне.

КА

• Шта би се тада десило са људима?

КЉУЧНЕ РЕЧИ • сунце • светлост • топлота • сенка

ЕД У

Када је сунчеве светлости и топлоте мало, биљке мирују и не расту. Због недостатка сунчеве светлости и топлоте, неке птице одлазе у топлије крајеве. Неке животиње преспавају зиму. Са доласком пролећа, сунце почиње јаче да греје и природа се буди. Биљке озелене и почињу да пупе, цветају и расту. Животиње рађају маладунце и у пролеће се лако сналазе за храну.

Од наведених тврдњи једна је нетачна. Пронађи је и подвуци, а затим је напиши тако да буде тачна.

• Сунце у пролеће буди природу. • Целе године сунце једнако загрева земљу. • Да нема сунца, увек би била тама.

Тачно исправљена тврдња:

Сенка настаје када сунчева светлост не може да прође кроз неке предмете или бића. Тада се са оне стране која није осветљена појављује сенка. Облик сенке зависи од облика предмета. Дужина сенке зависи од тога где се налази сунце или неки други извор светлости у односу на предмет или биће.

55


Разноврсност природе

ВАЗДУХ Маши испред свог лица књигом, лепезом или неким другим предметом. Шта осећаш? Шта жива бића удишу и издишу?

ЕД У

КА

Погледај слике и испричај шта видиш.

Ваздух не видимо, али га осећамо када се креће. Ваздух који се крeће у природи назива се ветар. Ветрови могу бити јачи или слабији, хладнији или топлији. Они могу да покрећу неке предмете. • Шта покреће ветар на овим сликама? • По чему то знаш?

56

Обој цртеж који приказује кретање ваздуха.


Разноврсност природе

Ваздух не видимо зато што је провидан и нема боју. Дешава се да је ваздух непријатног мириса. Такав ваздух је загађен.

ЕД У

КА

На сликама су неки од загађивача ваздуха. Напиши који су.

1. Допуни реченицу.

Ваздух се налази

око нас.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • ваздух • ветар • загађивачи ваздуха

2. Заокружи слово испред тачне тврдње.

а) Ваздух можемо да видимо. б) Ваздух не видимо, али можемо да га осетимо.

3. Зашто ваздух не видимо?

4. Наведи називе бар два предмета које ветар може да покрене.

57


Разноврсност природе

Вода (течност без које се не може) Вода је течност. Она тече и разлива се. Без воде нема живота. Она је потребна свим живим бићима. У телу живих бића такође се налази вода. Неке животиње и биљке живе у води. Наброј коме је све потребна вода. Шта би се десило биљкама када не би имале довољно воде? Шта би се тада догодило животињама? Зашто за воду кажемо да је течност?

КА

• • • •

ЕД У

Погледај слике. Напиши за шта све користимо воду.

Узми три провидне чаше. У једну сипај воду за пиће, у другу сок, а у трећу јогурт. Посматрај и пробај оно што је у чашама. Попуни табелу тако што ћеш уписати одговарајући знак, плус (+) за „да” или минус (–) за „не”. ПРОВИДНА

ИМА МИРИС

Значи, чиста вода нема ни

,

ИМА УКУС

ИМА БОЈУ

ВОДА СОК

ЈОГУРТ

58

.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • вода • течност


Разноврсност природе

ГДЕ СЕ СВЕ ВОДА НАЛАЗИ У ПРИРОДИ Вода се налази свуда око нас: на изворима, у потоцима, рекама, барама, језерима и морима. Неке од ових вода теку, а неке не.

ЕД У

ИЗВОР

ВОДЕ КОЈЕ СТОЈЕ СУ:

КА

ВОДЕ КОЈЕ ТЕКУ СУ:

БАРА

ПОТОК

ЈЕЗЕРО

РЕКА

МОРЕ

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Воде у којима има отпада су загађене. Загађене воде се не могу користити за пиће. У њима не могу да расту биљке и живе животиње. Зато воду морамо чувати.

• Ко су загађивачи воде? • Како воду можемо чувати од загађења?

КЉУЧНЕ • извор • поток • река • бара

РЕЧИ • језеро • море • загађење 59


Разноврсност природе

вода раствара и не раствара

КА

Сипај воду у осам провидних чаша. Затим у њих стави по: коцку шећера, кашичицу песка, соли, мало воћног сирупа, кашичицу какаоа, меда, уља и брашна. Промешај кашичицом.

шећер

со

воћни сируп

мед

уље

брашно

ЕД У

какао

песак

КЉУЧНЕ РЕЧИ • вода • раствара • не раствара

Попуни табелу како је започето. ШЕЋЕР ПЕСАК

ВОДА РАСТВАРА ВОДА НЕ РАСТВАРА

ВОЋНИ СИРУП

КАКАО

+ -

Вода нешто може да 60

СО

, а нешто не.

МЕД

УЉЕ

БРАШНО


Разноврсност природе

ВОДА није увек течност

КА

У посуду за лед сипај воду. Затим ту посуду стави у замрзивач и сачекај дуже време. Извади посуду са водом из замрзивача и погледај. Шта се догодило са водом?

Марко је сипао воду у посуду да би скувао чај. Шта се дешава са водом на слици?

ЕД У

Стави коцкице леда у чашу и сачекај. Шта се десило са ледом?

Вода у течном стању, поред осталог, може да се претвара у лед и у водену пару. Кажемо да вода може променити облик. Облик воде зависи од посуде у којој се она налази.

КЉУЧНЕ • роса • снег • облак

РЕЧИ • киша • град • водена пара

СТАЊА ВОДЕ

ТЕЧНО СТАЊЕ ВОДЕ

ЧВРСТО СТАЊЕ ВОДЕ

ГАСОВИТО СТАЊЕ ВОДЕ

РОСА

СНЕГ

ОБЛАК

КИША

ГРАД

ВОДЕНА ПАРА 61


Разноврсност природе

проверавамо научено 1. Коме је све за живот неопходна вода?

2. Заокружи слово испред тачне тврдње.

3. Допуни реченицу.

КА

а) Чиста вода има мирис, укус и боју. б) Чиста вода нема мирис, укус ни боју. в) Чиста вода има мирис и боју, а нема укус.

Вода у течном стању може да се претвори у лед и

.

ЕД У

4. Када у природи можемо видети воду у чврстом стању?

5. Шта се у природи појављује у гасовитом стању? Заокружи слова испред тачних одговора. а) РОСА

б) ОБЛАК

в) МАГЛА

г) КИША

6. Плавом бојом обој кружић поред назива онога што вода може да раствори. ДЕТЕРЏЕНТ

СИРЋЕ

СО

7. Петар и Реља су исту количину воде сипали у три посуде. Из овога закључујемо да облик воде зависи од:

а) боје посуде у којој се вода налази; б) облика посуде у којој се вода налази; в) врсте материјала од које је посуда направљена. 62

ПЕСАК


Разноврсност природе

ИЗглед земљишта Изађи са родитељима изван насеља у коме живиш. Посматрај околину.

ЕД У

КА

• Како изгледа површина земљишта коју видиш? • Посматрај ове слике и упореди их са изгледом земљишта око твог насеља.

Земљиште се разликује по изгледу своје површине. Негде је равно, а негде узвишено. Равни облици земљишта су равнице. Земљиште у равници је плодно и лако за обраду. Узвишени облици земљишта су брда и планине. У табелу упиши знак + поред изгледа земљишта из твоје околине. ЗЕМЉИШТЕ У МОЈОЈ ОКИЛИНИ

Равно

УЗВИШЕНО

БРДА

Мира воли зиму. Радо одлази на скијање. Како изгледа земљиште где Мира скија? Заокружи слово испред тачног одговора. а) равно;

б) узвишено;

в) удубљено.

ПЛАНИНЕ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • земљиште • брдо • планина • равница 63


Разноврсност природе

својства земљишта

ЕД У

КА

Земљиште је потребно за живот свим живим бићима — биљкама, животињама, човеку. На земљишту расту биљке. Из њега узимају воду и храну. У земљишту се налази и ваздух. У њему и на њему живе многе животиње. Човек на земљишту сади биљке.

• Погледај пажљиво слику. Наброј жива бића која видиш на њој. • Објасни зашто је сваком од њих потребно земљиште. 64


Разноврсност природе

КА

Постоје различите врсте земљишта. По чему се разликује земљиште приказано на сликама?

Узми мало земље са два различита места, на пример из твог или школског дворишта и из саксије. Користи само ону земљу која није потребна биљкама за живот. Стави земљу на лист новина, а затим је пажљиво посматрај. Своја запажања унеси у табелу. За сваку особину стави знак плус (+) или минус (–). Кад завршиш оглед, опери руке! Растресито је оно земљиште које има у себи више ваздуха.

ЕД У

Влажно земљиште у себи има више воде.

ИМА УСИТЊЕНА ВЛАЖНА ЈЕ ГРУДВИЦЕ ЈЕ

БРАОН ЈЕ

ЦРНА ЈЕ

ЦРВЕНА ЈЕ

ЗЕМЉА ИЗ ДВОРИШТА ЗЕМЉА ИЗ САКСИЈЕ

Земљиште се разликује по боји, влажности и растреситости. АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Глина је врста земљишта. Распитај се шта све људи праве од глине. Можда ће ти слика помоћи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • земљиште • биљке • животиње • човек • боја • растреситост • влажност 65


Разноврсност природе

проверавамо научено 1. Заокружи слово испред тачног одговора. Земљиште је за живот потребно: а) само биљкама; б) само животињама; в) само људима; г) биљкама, животињама и људима.

КА

2. Шта биљке узимају из земљишта?

3. У свакој реченици заокружи одговарајућу реч тако да тврдња буде тачна. Када у земљишту има више/мање ваздуха, оно је растресито. Влажно земљиште у себи има мање/више воде.

ЕД У

4. На линији испред назива изгледа земљишта упиши број који означава да ли је то земљиште равно или узвишено. 1 — РАВНО ЗЕМЉИШТЕ 2 — УЗВИШЕНО ЗЕМЉИШТЕ ПЛАНИНА

РАВНИЦА

БРДО

5. Кртица живи у земљи. Она копа канале и на тај начин у земљи себи прави склониште. Из овога закључујемо да (заокружи слово испред тачног одговора): а) у земљи има довољно ваздуха; б) у земљи нема довољно ваздуха; в) воли да борави под земљом.

6. Наведи бар два разлога зашто је човеку за живот потребно земљиште.

7. Заокружи цртеж која представља решење загонетке. ОРАЊЕ СЕ ВИДИ, А ОРАЧА НИГДЕ НЕМА. 66


Разноврсност природе

шума

БУКВА

КА

ХРАСТ

ЈЕЛА

МЕДВЕД

ЕД У

ДИВЉА СВИЊА

БОР

ВЕВЕРИЦА

ЈЕЛЕН

ВУК

СОВА

Земљиште обрасло дрвећем зове се шума. У шумама расте различито дрвеће. Храст, буква и леска су листопадно дрвеће. То значи да им лишће у јесен опада, а у пролеће пупи и расте. Јела и бор задржавају лишће током целе године и они су зимзелено дрвеће. У шуми живе и разне животиње. Животиње наших шума су: веверица, вук, дивља свиња, јелен, медвед, сова и друге. То су дивље животиње. Дивље животиње живе у групама. Вукови живе у чопору. КЉУЧНЕ РЕЧИ Јелени живе у крду. Птице живе у јату. Све дивље животиње • шума саме брину о себи и о својим младунцима, саме праве • дрвеће склоништа и проналазе храну. • дивље животиње Детлић и сова су птице. И оне живе у шумама. • птице • склониште АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! • листопадно дрвеће Тиса је врста зимзеленог дрвета. Заштићена је врста. • зимзелено дрвеће 67


Разноврсност природе

на Ливади

БУЛКА

КА

КАМИЛИЦА

ЉУТИЋ

ЛИСИЦА

ЕД У

МАСЛАЧАК

КИШНА ГЛИСТА

ЗЕЦ

ФАЗАН

ПЧЕЛА

КРТИЦА

Ливада је земљиште обрасло разним врстама траве и другим биљкама. На њој живе и многе животиње. Најчешће биљке наших ливада су: камилица, маслачак, љутић, булка и разне траве. Неке биљке које расту на ливадама су лековите. Оне се суше и од њих се кува чај. Животиње наших ливада су: зец, пчела, оса, бумбар, кишна глиста, пољски миш, кртица, лисица, гуштер, фазан и друге. Пчела, оса и бумбар су инсекти и они живе у роју. Неке од ових животиња живе у земљи, а неке на земљи. Лисица је животиња која може да живи и у шуми. КЉУЧНЕ РЕЧИ • ливада • трава • Од приказаних животиња именуј оне које живе у земљи. • биљке • Које животиње и биљке такође живе на ливади, а нису • животиње приказане на сликама? • инсекти • Које лековите биљке знаш? • лековите биљке

68


Разноврсност природе

у Води и поред ње

ВРБА

КА

ЛОКВАЊ

ТРСКА

ЕД У

РОГОЗ

РОДА

БАРСКА КОРЊАЧА

РЕЧНИ РАК

ЖАБА

ШАРАН

БАРСКИ ПУЖ

И вода има своје становнике. Неки од њих живе и поред воде. Биљке које расту у води и поред ње су: локвањ, рогоз, трска, врба и друге. Животиње које живе у води су: рибе, ракови, шкољке и друге. Поред воде и у води могу се још видети жабе, чапље, роде и корњаче. КЉУЧНЕ РЕЧИ • вода • биљке Како се зове ова птица која живи поред воде? • животиње

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Бели локвањ је заштићена биљна врста. 69


Разноврсност природе

проверавамо научено 1. Заокружи слова испред тачних тврдњи.

КА

а) Земљиште обрасло дрвећем зове се шума. б) Ливада је земљиште на којем расту јела, буква и храст. в) У шумама живе: веверица, вук и дивља свиња. г) На ливади расту само лековите биљке. д) У води расту локвањ и трска. ђ) Чапља је становник ливаде.

2. На линији испред назива животиње упиши број који означава да ли она живи у шуми, на ливади или у води и око ње. 1 — ШУМА 2 — ЛИВАДА 3 — ВОДА И ОКО ВОДЕ МЕДВЕД РОДА 3. Допуни реченицу.

СКАКАВАЦ ЖАБА

ВЕВЕРИЦА ЛЕПТИР

ЕД У

Животиње које саме брину о себи и својим младунцима, саме проналазе храну и саме праве склоништа су животиње.

4. У

поред назива листопадног дрвећа упиши знак +.

БУКВА

БОР

ЛЕСКА

ХРАСТ

ЈЕЛА

5. Линијама повежи речи и њихово објашњење. ЈЕЖ

Тело му је прекривено перјем и кљуном дуби стабло.

ДЕТЛИЋ

Има издужено тело и два пара провидних крила.

СКАКАВАЦ

Тело му је прекривено бодљама.

ВИЛИН КОЊИЦ

Има дугачке задње ноге које му помажу да далеко скаче.

6. Линијама повежи назив биљке и њен опис.

70

ВРБА

Лист и цвет пливају по води.

РОГОЗ

Дрво опуштених, танких грана.

ЛОКВАЊ

Расте поред воде.


Разноврсност природе

Биљке које човек гаји О многим биљкама брине се човек. То су гајене биљке. Човек гаји биљке зато што их користи у исхрани. Биљкама храни и животиње о којима се брине. У повртњаку човек гаји разно поврће: лук, парадајз, паприку, купус и друго. У повртњаку човек сади, сеје, окопава и залива поврће.

ЕД У

КА

• Наброј поврће које се још гаји у повртњаку.

ЛУК

ПАРАДАЈЗ

ПАПРИКА

КУПУС

У воћњаку се гаји воће. То су: јабукe, кајсијe, трешњe, шљивe и друго. У воћњаку човек окопава, прска и орезује воће. • Које још воће расте у воћњацима?

ЈАБУКА

КАЈСИЈА

ТРЕШЊА

ШЉИВА

У виноградима човек гаји винову лозу. У виноградима човек сади, орезује, прска и бере винову лозу. Грожђе је слатко и укусно воће. 71


Разноврсност природе

На њивама се сеју кукуруз, пшеница, сунцокрет и друге биљке.

ПШЕНИЦА

КА

КУКУРУЗ

СУНЦОКРЕТ ШЕЋЕРНА РЕПА

ЕД У

КЉУЧНЕ РЕЧИ • повртњак • њива У парковима и двориштима расту: руже, лале, липе, • воћњак • парк брезе. Када у насељу има много зеленила (дрвећа, цвећа, украсног биља и траве), онда оно изгледа лепше и уредније. • виноград • двориште

РУЖА

ЛАЛА

ЛИПА

БРЕЗА

1. На линији испред назива биљке, бројевима означи где она расте. 1 — ПОВРТЊАК 2 — ВОЋЊАК 3 — ВИНОГРАД ГРОЖЂЕ СУНЦОКРЕТ

КРОМПИР КУКУРУЗ

ВИШЊА ПАРАДАЈЗ

4 — ЊИВА БРЕСКВА ПШЕНИЦА

2. У овој групи речи налазе се и оне речи којима ту није место. Пронађи их и заокружи. ЖИР,

ЈАБУКА,

КАЈСИЈА,

ШЉИВА,

ШИШАРКА,

ВИШЊА.

3. Бака Мара гаји кокошке, патке и ћурке. Којим биљкама бака храни животиње? Заокружи слово испред тачног одговора. а) КРАСТАВЦЕМ 72

б) КУКУРУЗОМ

в) ЈАБУКАМА


Разноврсност природе

Биљка и њени делови Биљке су жива бића. Оне ничу, хране се, расту, размножавају се и на крају увену. Свим биљкама су за живот потребни: земљиште, ваздух, вода, светлост и топлота. ДЕЛОВИ БИЉКЕ ЛИСТ

КА

СЕМЕ

ЕД У

ПЛОД

ЦВЕТ

ЦВЕТ

СТАБЛО

ЛИСТ

КОРЕН

ПЛОД

СТАБЛО

КОРЕН

КЉУЧНЕ • корен • стабло • лист

РЕЧИ • цвет • плод • семе

73


Разноврсност природе

сличности и разлике међу биљкама

КОРЕНОВИ

СТАБЛА

ХРАСТ

ШАРГАРЕПА

ПАРАДАЈЗ

ШПАРГЛА

КУКУРУЗ

БРЕЗА

ЕД У

ЛИСТОВИ

КА

• Посматрај слике, па реци по чему се биљке разликују. • Пробај неколико различитих плодова воћа и поврћа, упореди њихове укусе. Испричај по чему се они разликују.

ДЕТЕЛИНА

ЧЕТИНА БОРА

САЛАТА

ТРЕШЊА

БАГРЕМ

КАРФИОЛ

ГРОЖЂЕ

КУПИНА

КРАСТАВАЦ

МАСЛАЧАК

ПАСУЉ

БУНДЕВА

ЦВЕТОВИ

ПЛОДОВИ

СЕМЕНА

Људи у исхрани користе различите делове биљака.

Договорите се како да направите одељењску збирку семења, цветова или листова биљака. 74

КЉУЧНЕ РЕЧИ • биљке • сличности • разлике


Разноврсност природе

проверавамо научено 1. Шта је потребно свим биљкама да би могле да расту? Заокружи слова испред тачне тврдње. а) Вода, ваздух и земљиште. б) Вода, земљиште и топлота. в) Земљиште, светлост и вода. г) Вода, ваздух, светлост, топлота и земљиште.

ЕД У

КА

2. Именуј означене делове биљке и назив упиши у одговарајући простор.

3. Обој

поред гране која не припада листопадном дрвету.

4. Наведи бар две разлике између приказаних биљака.

75


Разноврсност природе

5. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ. Биљке су жива бића. Све биљке расту на истом месту. Све биљке имају корен. Све биљке имају исти облик листа.

ДА ДА ДА ДА

НЕ НЕ НЕ НЕ

ЕД У

КА

6. Црвеном бојом обој кружићe на сликама биљака које расту у воћњаку. Плавом бојом обој кружићe на сликама биљака које расту у повртњаку. Где расту биљке на сликама чији је кружић остао необојен?

7. Који део приказаних биљака људи користе у исхрани?

76


Разноврсност природе

животиње које гаји човек Животиње које човек храни, чува и брине о њиховом здрављу зовемо домаћим животињама. Човек их гаји зато што од њих има користи.

КА

СТОКА

ОВЦА, ОВАН, ЈАГЊЕ

КОЗА, ЈАРАЦ, ЈАРЕ

ЕД У

КРМАЧА, ВЕПАР, ПРАСЕ

КРАВА, БИК, ТЕЛЕ

КОБИЛА, КОЊ, ЖДРЕБЕ

ЖИВИНА

ПАТКА, ПАТАК, ПАЧЕ

КОКОШКА, ПЕТАО, ПИЛЕ

ГУСКА, ГУСАН, ГУШЧЕ

ЋУРКА, ЋУРАН, ЋУРЕ

• Зашто човек гаји домаће животиње? • Какве користи човек има од кокошке? • Од пластелина или глине обликуј једну домаћу животињу. 77


Разноврсност природе

Неке од ових животиња живе у домовима са својим власницима. То су кућни љубимци.

МАЧКА

ЕД У

ПАС

КА

КУЋНИ ЉУБИМЦИ

ПАПАГАЈИ

РИБИЦЕ

• На који начин можеш да бринеш о приказаним кућним љубимцима? • Како можеш помоћи птицама? КЉУЧНЕ РЕЧИ • домаће животиње • стока Све је више напуштених животиња. О њима нико не брине. • живина Зато им је потребна помоћ свих нас. • кућни љубимци Нацртај кућног љубимца којег имаш или којег би волео/волела да имаш.

78

Направите хранилицу за птице. На кутији од млека или сока исеците отвор. На горњем делу провуците канап. У кутију сипајте разно семење и хранилицу окачите на дрво.


Разноврсност природе

проверавамо научено 1. Упиши + у

испред назива домаћих животиња.

КРАВА

ЈЕЛЕН

КОЊ

КРТИЦА

ФАЗАН

КОЗА

ПЕТАО

СВИЊА

КА

2. Заокружи једну реч тако да тврдња буде тачна. О домаћим животињама се не брине/брине човек. У домаће животиње спадају/не спадају кућни љубимци.

3. Зашто човек гаји домаће животиње? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Зато што од њих има корист. б) Зато што му је то једини посао. в) Зато што нема шта друго да ради.

ЕД У

4. Зеленом бојом обој кружић поред назива животиња које се легу из јајета. ТЕЛЕ

ЖДРЕБЕ

ЋУРЕ

ПИЛЕ

ПАЧЕ

ПРАСЕ

5. Линијама повежи назив животиње и њен опис. СВИЊА

Тело покривено перјем. Носи јаја.

КРАВА

Има тврду кожу са оштром длаком.

КОКОШКА

Тело покривено длаком. Има рогове.

6. Линијама повежи родитеље и њихове младунце. КРАВА, БИК

КОБИЛА, КОЊ

КОКОШКА, ПЕТАО

ОВЦА, ОВАН

ЖДРЕБЕ

ТЕЛЕ

ЈАГЊЕ

ПИЛЕ 79


Разноврсност природе

сличности и разлике међу животињама Све животиње су жива бића. Оне се рађају, расту и размножавају. Свим животињама за живот су потребни: ваздух, вода, храна и место где могу да живе. Животиње се међусобно разликују по изгледу тела, по начину на који се крећу, по месту где живе и по ономе чиме се хране.

ЕД У

ГАЛЕБ

КА

У празна поља упиши називе делова тела животиње са слике. ОСА

КЉУЧНЕ РЕЧИ • глава • реп • пераја • Шта је заједничко галебу и оси? • труп • ноге • кљун • крила У празна поља упиши називе делова тела животиње са слике. РИБА — ПАСТРМКА

СРНА

• Посматрај, упореди и испричај како изгледају труп, реп и глава рибе и галеба. Објасни шта им је слично, а шта различито. 80


Разноврсност природе

проверавамо научено 1. Које делове тела имају све животиње? Заокружи слова испред тачних одговора. а) КЉУН б) УСТА

в) ГЛАВА г) ТРУП

д) ПЕРАЈА ђ) НОГЕ

е) КРИЛА ж) РОГОВИ

2. Наведи бар две животиње чије је тело прекривено: ,

.

КА

а) ДЛАКОМ: б) ПЕРЈЕМ:

,

.

3. Заокружи назив животиње која не припада датој групи. Образложи свој одговор. ЖАБА, Групи не припада

ЗЕЦ,

СКАКАВАЦ,

ВИЛИН КОЊИЦ.

.

ЕД У

4. Прочитај и упиши потребан знак, плус (+) за „да” или минус (–) за „не”. У последњу колону упиши оно што се тражи, као што је показано у првом примеру. ЖИВОТИЊА ЖИВИ У ВОДИ КОЊ

ЖИВИ НА ЗЕМЉИ

ЖИВИ У ЗЕМЉИ

КАКО СЕ КРЕЋЕ

+

хода

ПТИЦА

СКАКАВАЦ ГЛИСТА РИБА

5. Шта је заједничко следећој групи животиња?

а) Начин исхране.

б) Начин кретања.

в) Место где живе. 81


Разноврсност природе

наше тело На слици су приказани делови тела човека.

ЕД У

КА

ЧОВЕК

Делови тела човека су: глава, труп и удови. Удови су руке и ноге. Помоћу одређеног дела тела човек може да чује, види, осети мирис, укус и додирује све око себе. То су чула. УХО

ОКО

НОС

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! Није могуће кинути, а не затворити очи. 82

ЈЕЗИК

КОЖА

КЉУЧНЕ РЕЧИ • труп • удови • глава • чула


Разноврсност природе

ЕД У

КА

Линијом повежи слику и одговарајуће чуло.

Које делове тела користиш да осетиш мирис, укус, да чујеш, видиш, додирујеш? На цртице упиши одговарајуће слово. 1 — НОС 2 — ЈЕЗИК 3 — КОЖА 4 — ОКО 5 — УВО КРЗНО

ПАРФЕМ

Која чула користиш да безбедно стигнеш до школе? Заокружи слова испред тачних одговора.

а) ВИД б) СЛУХ в) МИРИС г) УКУС д) ДОДИР

ЧОКОЛАДА

СЛИКА

МУЗИКА

Која чула користи ова девојчица да би безбедно прешла преко улице? Заокружи слова испред тачних одговора. а) ВИД б) СЛУХ в) МИРИС г) УКУС д) ДОДИР 83


Разноврсност природе

веза живе и неживе природе Покриј траву неком посудом и остави је тако неколико дана.

КА

• Шта се догодило са травом и зашто? Запиши шта си уочио/уочила.

Погледај пажљиво слике. Одговори на постављена питања.

ЕД У

• Ана залива цвеће у црвеној саксији. Цвеће у плавој саксији не залива. Шта се догодило са цвећем у плавој саксији?

• Јована је цвет у саксији покрила теглом. После дужег времена подигла је теглу и изненадила се. Шта се догодило са цветом? Објасни.

• Милош је посматрао свој цвет на тераси. Онда је одлучио да га унесе и стави у мрачну просторију. После неколико дана видео је да је цвет увенуо. Објасни зашто се то догодило.

84


Разноврсност природе

У малу саксију засади зрно пасуља. Редовно га заливај. Прати и бележи сваког дана шта се дешава. ПРОМЕНЕ КОЈЕ УОЧАВАШ 7. ДАН

14. ДАН

21. ДАН

КА

1. ДАН

1. Допуни реченице.

ЕД У

Биљке, животиње и људи чине Неживу природу чине:

природу.

.

2. ,,По зимској стази иде сунце и косо баца своје зраке на земљу. На земљи се ништа не миче. Полако пење се сунце све више и више и јаче осветљава земљу. На њој се тада све загреје и све се креће. Снег се топи, лед пуца на потоку и реци. Вода жури низбрдо. Киша пада. Семе је омекшало и пушта клице у земљу. Из старог пања расту младице. Трава расте. Дрвеће пупи. Медвед се буди из зимског сна.” Н. Л. Толстој Заокружи слово испред тачног одговора. Овај текст говори о: а) сунцу као извору живота;

3. У

б) снегу и леду;

в) зимској стази.

испред тачних тврдњи упиши знак +.

Свим живим бићима је потребан ваздух. Неким животињама је потребна вода. Земљиште је важно само човеку.

Сунчева светлост је важна за сва жива бића. Жива и нежива природа су узајамно повезане. 85


Разноврсност природе

У штедише свега више Већ смо научили колико је важно да се здраво хранимо. За правилан раст и развој неопходна је разноврсна исхрана. Нажалост, многи људи у свету немају довољно хране. Сипај у тањир само оно што ћеш сигурно појести. Тако се храна неће узалудно бацати. На овај начин се штеди храна. Објасни зашто је штедња хране важна.

КА

Некада давно, људи су живели веома скромно. Тада није било електричне енергије — струје. • Како људи данас осветљавају своје домове? • За шта се све данас користи струја? • Наброј неке електричне апарате који се употребљавају у домаћинству. • Како све можеш да штедиш струју?

ЕД У

ПЛАН ШТЕДЊЕ СТРУЈЕ ► Искључи сијалицу кад излазиш из просторије. ► Искључи телевизор ако га не гледаш. ► Искључи компјутер ако га не користиш.

Вода је неопходна за живот. Ако сви бринемо о води, нећемо остати без ње. • За шта све користиш воду? • Како се осећаш када се деси несташица воде?

ПЛАН ШТЕДЊЕ ВОДЕ ► Аутомобил пери водом из кофе, ► Када завршиш са прањем руку, добро а не из црева. заврни славину. ► Затварај воду док переш косу. ► Зубе пери тако што ћеш воду сипати у ► Сакупљај кишницу и њом заливај чашу. биљке. ► Туширај се и не пуни каду да се брчкаш. 86


Разноврсност природе

Човек и природа

ЕД У

КА

ВАЖНО ЈЕ ДА ЗНАМО! Природу чувамо ако: ► штедимо воду; ► бринемо о чистоћи река, језера и мора и тако штитимо биљке и животиње које у њима живе; ► одлажемо отпад на предвиђено место; ► чувамо шуме тако што не сечемо и не ломимо стабла; ► штедимо папир и тако чувамо биљке; КЉУЧНЕ РЕЧИ ► бринемо о животињама; • човек ► не бацамо храну, већ мислимо на оне који је немају. • природа • отпад • заштита природе • Шта све човек користи из природе?

• Својим немарним понашањем, човек загађује природу. На које начине он то чини?

У упиши знак + поред оних активности којима човек повољно делује на природу. Одлагањем отпада на означена места.

Неконтролисаном сечом шума.

Бригом о животињама и биљкама.

Загађивањем ваздуха.

Прерадом материјала из отпада.

Сађењем младих садница.

АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ! ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је 4. октобар. 87


Разноврсност природе

сада знаш... НЕЖИВА ПРИРОДА

ЖИВА ПРИРОДА

СУНЦЕ

ЖИВОТИЊЕ

ЉУДИ БИЉКЕ

ЗЕМЉИШТЕ ВАЗДУХ

КА

ВОДА

ДЕЛОВИ БИЉКЕ

СТАБЛО

ЛИСТ

ЦВЕТ

ЕД У

КОРЕН

ПЛОД

СЕМЕ

ДЕЛОВИ ТЕЛА ЧОВЕКА

ТРУП

ГЛАВА

УДОВИ

ДЕЛОВИ ТЕЛА ЖИВОТИЊА

ГЛАВА 88

ТРУП

НОГЕ

КРИЛА

ПЕРАЈА

РЕП


ЕД У

КА

Оријентација у простору и времену

Учићеш о:

• кретању; • сналажењу у простору; • сналажењу у времену;

89


Оријентација у простору и времену

Простор око нас Када си изван свог стана, куће или школе и погледаш око себе, видећеш многе предмете. Некада ће то бити зграде, улице и превозна средства. Када станеш на једно место и посматраш право, све што тада видиш стоји испред тебе. Оно што не видиш је иза тебе. Све што се налази са твоје десне стране је десно. Све што се налази са твоје леве стране је лево. Нешто је горе (изнад тебе), а нешто доле (испод тебе).

ЕД У

КА

КЉУЧНЕ РЕЧИ • простор • лево • испред • горе • иза • доле • десно

Шта је испред Мине? Ко је иза клупе? Ко је изнад лампе? Ко се налази испод клупе? Шта је са Унине леве, а шта са десне стране? 90


Оријентација у простору и времену

Сналазимо се у околини

КА

Људи живе у насељима. У насељима се налазе важни објекти, односно зграде. То могу бити: болнице, школе, биоскопи, паркови, споменици, поште и слично. Сваки од ових објеката нам може послужити да се лакше снађемо у околини.

ЕД У

Поред којих важних зграда је прошао Марко да би стигао до школе? У упиши знак +. БОЛНИЦА

ПРОДАВНИЦА

БИБЛИОТЕКА

ХОТЕЛ

ПОШТА

ПАРК

Обележи линијом пут којим ће Мина стићи до школе ако знаш да се она кретала поред следећих објеката: - Дошла је до поште. - Прошла је поред позоришта. - Дошла је до музеја. - Прешла је улицу и стигла безбедно у школу.

91


Оријентација у простору и времену

КА

кретање је свуда око нас

Кретање се одвија када се људи или животиње померају са једног места на друго. Можемо се кретати: напред-назад; лево-десно; горе-доле.

ЕД У

На које начине се могу кретати људи? Напиши испод слика.

• Предмети се не могу сами покретати. Њих мора неко или нешто да покрене.

Допуни реченицу. Да би се нешто покренуло морамо га подизати, 92

или

.


Оријентација у простору и времену

клизање И котрљање Узми два балона једнаког облика и величине. Један надувај у потпуности, а један до пола. Истовремено закотрљај оба балона по столу.

КА

Шта можеш закључити из ово огледа? Заокружи слово испред тачног одговора. a) Облик тела утиче на његово кретање. б) Боја тела утиче на његово кретање. в) Облик и боја тела утичу на његово кретање.

ЕД У

Низ стрму подлогу спути кликер и коцкицу. Посматрај на који начин се кретао сваки од ових предмета.

Допуни реченице.

По стрмој подлози кликер се По стрмој подлози коцкица

. .

Црвеном бојом заокружи предмете који се котрљају, а плавом предмете који клизе.

Предмети који имају равне површине клизе по подлози. Предмети који имају заобљене површине котрљају се по подлози. 93


Оријентација у простору и времену

ШТА СВЕ УТИЧЕ НА КРЕТАЊЕ

КА

Закотрљај кликер по тепиху. Затим то исто уради по поду где нема тепиха.

Шта на основу овога можеш да закључиш о подлози по којој се кретао кликер? Заокружи слово испред тачног одговора.

ЕД У

а) Кликер се лакше кретао по равној подлози. б) Кликер се лакше кретао по неравној подлози. в) Кликер се на исти начин кретао по равној и неравној подлози.

Обој

У

на слици која приказује лакше кретање.

испред тачних тврдњи упиши знак +.

Површина подлоге може да олакша или отежа кретање. Лакше се крећемо по тврдој и равној подлози. Теже се крећемо по тврдој и равној подлози. 94


Оријентација у простору и времену

проверавамо научено 1. У свакој реченици заокружи одговарајућу реч тако да тврдња буде тачна. Кретање се одвија када се људи или животиње померају/не померају са места на место. Све предмете покреће/не покреће само човек. Сви предмети се покрећу/не покрећу на исти начин.

КА

2. Шта покреће предмете на овим сликама? Напиши испод слика.

3. Наведи по два примера за покретање предмета. , ,

ЕД У

а) ВУЧЕЊЕМ: б) ГУРАЊЕМ: в) ПОДИЗАЊЕМ:

4. У квадратић стрелицама (

,

,

5. Шта утиче на кретање? Заокружи слово испред тачних одговора. а) ПОВРШИНА ПОДЛОГЕ б) БОЈА ТЕЛА в) ОБЛИК ТЕЛА

. .

,

.

) прикажи како се крећу деца на сликама.

6. Покушај да схватиш о чему се овде ради и попуни празна поља. пуж змија гусеница глиста

леђно прсно море делфин

пчела балон авион крила

у даљ у вис на траву у песку

г) БОЈА ПОДЛОГЕ 95


Оријентација у простору и времену

дан, обданица и ноћ Дан се састоји из два дела. То су ноћ и обданица. Ноћ је тамни део дана. Тада се не види сунце и нема његове светлости. Током ноћи је мрачно. Због тога ноћ користимо за одмор и спавање. Ноћ траје од заласка сунца до његовог поновног изласка. Обданица је светли део дана. То је време од изласка сунца до његовог заласка. Тада све можемо лепо да видимо захваљујући сунчевој светлости.

КА

ДАН светли део дана

тамни део дана

ОБДАНИЦА

НОЋ

ЕД У

ДЕЛОВИ ДАНА

Jутро је доба дана кад сунце излази. Подне је доба дана кад је сунце високо на небу. Вече је доба дана кад сунце залази.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • дан • пре подне • ноћ • подне • обданица • после подне • јутро • вече

На основу сенке утврди који део дана је приказан на цртежу. Испод цртежа упиши одговарајуће речи: ПОДНЕ; ВЕЧЕ; ЈУТРО.

96


Оријентација у простору и времену

проверавамо научено 1. Допуни реченицу. Делови дана су обданица и

.

2. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ. ДА ДА ДА ДА

НЕ НЕ НЕ НЕ

КА

Светли део дана се зове обданица. Тамни део дана је време од изласка до заласка сунца. Делови дана су јутро, подне и вече. Доба дана између вечери и јутра је пре подне.

3. Повежи речи које говоре шта радиш у одређено доба дана. устајеш

учиш

У ПОДНЕ

ЕД У

УЈУТРУ

ручаш

идеш у школу

идеш на спавање

доручкујеш

играш се

УВЕЧЕ

вечераш

4. Реши укрштеницу.

а)

а) Светли део дана је...

б)

б) Део дана када сунце залази је...

в)

в) Пре одласка на спавање кажемо...

г) Део дана када сунце излази је... г) д) Вечерњи поздрав је...

д)

ђ) Поздрав на растанку је...

ђ)

е) Време када је сунце високо на небу је...

е)

ж) Ноћу влада...

ж)

з) Извор светлости и топлоте је...

з)

и) Ноћ користимо за...

и) 97


Оријентација у простору и времену

дани у низу — седмица понедељак

уторак

среда

четвртак

петак

субота

недеља

СЕДМИЦА — НЕДЕЉА

КА

Седам дана чини једну седмицу (недељу). Свака седмица почиње понедељком, а завршава се недељом. Радни дани су: понедељак, уторак, КЉУЧНЕ среда, четвртак и петак. Радним данима се ради: иде се на посао или у РЕЧИ • седмица школу. Нерадним данима се не иде ни у школу, ни на посао. Најчешће (недеља) су нерадни дани субота и недеља. Тада можеш да се одмараш и играш. • данас • јуче • сутра Напиши на линијама одговоре на питања. Влада је данас у школи. Који је данас дан?

ЕД У

Шта ти радиш данас?

Влада је jуче био код деке. Један дан пре данашњег дана је јуче. Који дан је био јуче? Шта си ти радио/радила јуче?

Влада ће сутра посетити зубара. Дан који следи после данас је сутра. Који дан ће бити сутра? Шта ћеш ти радити сутра?

На траци времена обој називе дана на следећи начин:

понедељак

уторак

среда

четвртак

Данашњи дан. Дан који ће бити после данашњег дана. Дан који је био пре данашњег дана. 98

петак

субота

недеља

Дан који ће бити прекосутра. Дан који је био прекјуче.


Оријентација у простору и времену

проверавамо научено

ЕД У

КА

1. Бројем 1 обележи оно што је било пре, а бројем 2 оно што ће бити после.

2. Алекса је помагао тати да направи кућицу за птице. Додавао му је дашцице и ексере. Убрзо је кућица била готова. Окачили су је на оближње дрво. Шта је било после? Обој слику која то показује.

3. Бројевима од 1 до 5 обележи редослед догађања. Редовно га је заливала. Појавио се леп црвени цвет. Мира је посадила семе у саксију.

Растао је сваког дана. После неког времена цвет је никао.

99


Оријентација у простору и времену

сада знаш... ДЕЛОВИ ДАНА

НОЋ

ЕД У

КА

ОБДАНИЦА

ДАНИ У СЕДМИЦИ

ПОНЕДЕЉАК

ПЕТАК

СРЕДА

УТОРАК

ЧЕТВРТАК

НЕДЕЉА СУБОТА

ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ

ПРЕ

ПРЕКЈУЧЕ 100

САДА

ЈУЧЕ

ДАНАС

ПОСЛЕ

СУТРА

ПРЕКОСУТРА


КА

ЕД У

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00068/2018-07. CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5-028.31(075.2)

ЈУХАС, Ивана, 1965Свет око нас : уџбеник за први разред основне школе / Ивана Јухас ; [илустрације Јасмина Игњатовић]. - Изд. 2. - Београд : Eduka, 2019 (Београд : Цицеро). - 100 стр. : илустр. ; 30 cm Тираж 7.500. ISBN 978-86-6013-324-5 COBISS.SR-ID 277439500

Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

Profile for ivana.milosevic

Свет око нас, уџбеник за први разред основне школе  

Уџбеник за први разред основне школе Аутор: Ивана Јухас

Свет око нас, уџбеник за први разред основне школе  

Уџбеник за први разред основне школе Аутор: Ивана Јухас

Advertisement