Свет око нас 2а, уџбеник за други разред основне школе

Page 1

Марела Манојловић Бранкица Ђурић

КА

Свет око нас 2a

ЕД У

Уџбеник за други разред основне школе


Марела Манојловић Бранкица Ђурић

Свет око нас 2a Уџбеник за други разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Проф. др Бошко Влаховић

КА

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА Доц. др Наташа Филиповић

РЕЦЕНЗЕНТИ Небојша Влаховић, професор разредне наставе, ОШ „Мирослав Антић”, Београд Катарина Миличић, професор разредне наставе Др Наташа Вујисић Живковић, педагог Данијела Страхинић, професор разредне наставе, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Београд ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Биљана Никић

ЕД У

ДИЗАЈН Студио „Omnibooks” Београд Иван Јоцић ИЛУСТРАЦИЈЕ Александра Шошкић

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Проф. др Бошко Влаховић, директор

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5(075.2) МАНОЈЛОВИЋ, Марела, 1963Свет око нас 2 : уџбеник за 2. разред основне школе. А / Марела Манојловић, Бранкица Ђурић ; [илустрације Александра Шошкић]. - Изд. 1. - Београд : Eduka, 2019 (Суботица : Ротографика). - 72 стр., [6] листова прилози : илустр. ; 29 cm

ШТАМПА Ротографика, Суботица

Тираж 10.000.

Издање бр.: 1, Београд, 2019. година

1. Ђурић, Бранкица, 1975- [аутор]

Тираж: 10 000

COBISS.SR-ID 277602316

ISBN 978-86-6013-389-4

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00176/2019-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


Здраво, убица. ноставно, Б д је , о к а т ш е. ца. Ба свет око теб у е Ја сам Буби њ а в то у п љиво на чудесно рићеш узбуд к Повешћу те т о , а т е в с г ти је мо врата то ике. Све што н Кад отвори в о н а т с е н ду и ње ене очи, лепу приро иром отвор ш у с је т у п ј ћеш ова ујеш. Откри ж а потребно за р т с и а д ст је све т и спремно ој вези и да к е радозналос н у е б те ету око рође, да је све у св е дружење п ш а н а д а К . важно него што подједнако много више ш и в и ж е м о ету у к ити крај. знаћеш о св тада неће б у њ а в то у П го тога знаш сада. ма још мно и у м е њ у и е је велики . Свет око теб га откријеш што чека да рећу! Желим ти с а. Пођимо сад

Водич рр а азз

И

СТ

РА Ж УЈЕ М

О

Да се лакше снађеш у уџбенику, помоћи ћу ти ја овим знацима:

Т

ЕД У

ЦР

КА

мм ра оо ар а

вва оо

гг

О И

ОГЛЕДИ

АМ

БО

ЈИ

МО О ШЕЕМ ИИШ ПП

ОО ММ ВИ АИ РД

РПА

СЕ

Ч

Ц

КА

МО И Л Е

ИК ИЧКН РНЕ

П

ИМ

О

РЕ

ЗРНЦЕ ЗАНИМЉИВОГ ЗНАЊА

МО


Садржај

ДРУГИ И ЈА

КА

Учионица је свуда око нас Лепо је имати родбину Поштујемо правила у нашим групама Твоја права и твоје обавезе Време је за празнике Шта желимо, а шта нам је стварно потребно Покажи шта знаш Сети се о чему смо учили

5 6 8 9 11

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

ЕД У

Наша земља има своје симболе Неко живи у селу, а неко у граду Град Село У насељу нисмо сами Брини о себи Саобраћај Безбедно понашање у саобраћају Опасности у саобраћају Правила понашања у превозним средствима Природа уме да изненади Покажи шта знаш Сети се о чему смо учили

ЧОВЕК СТВАРА

Материјали и њихове особине Различити материјали – различити предмети Нова употреба старих предмета Људи се баве различитим занимањима Покажи шта знаш Сети се о чему смо учили

13 15 18 21

23 24 25 26 28 32 34 39 40 42 43 45 48 51 53 54 57 59 60 62 65


КА

Други и ја

Подсети се и сазнај нешто ново о:

ЕД У

• групама људи којима припадаш; • правима и обавезама чланова тих група; • правилима понашања у групама; • породичним и школским празницима; • односу својих жеља и потреба.


Учионица је свуда око нас

ВАЖНЕ РЕЧИ: одељењска заједница, ваншколска заједница.

ЕД У

КА

Које школске просторије уочаваш на илустрацији? Ко ради у овој школи? Шта школа пружа деци? Прочитај шта је Душан Радовић написао о учионици и објасни његове речи.

Учионица је: мислионица, слушаоница, причаоница, питаоница, дружионица, брисаоница, играоница, певаоница, тужибабаоница, грицкаоница, клизаоница. Учионица је свуда око нас. Душан Радовић

6

Други и ја


Осим у школи, где још можеш да развијаш своје способности и стичеш нова знања? Чиме се бавиш изван школе? Шта те још интересује?

ЕД У

КА

Погледај илустрације и кажи којим се активностима баве твоји вршњаци кад нису у школи. Чиме се баве твоји другари из одељења?

таленат — посебна способност за нешто, дар.

Деца у себи носе различите таленте и интересовања. Било би лепо да свако од њих добије прилику да их развија.

Ако си и ти члан неке сличне групе, опиши ваше активности. Зашто је добро да се деца баве различитим ваншколским активностима? Које користи имају од њих?

Ученици једног одељења чине једну одељењску заједницу. Заједно уче, играју се и друже се. Деца која се баве спортом, плесом, глумом, фолклором, иду у музичку школу или школу страног језика, чланови су и ваншколских група. И школске и ваншколске активности помажу деци да развијају своје способности и вештине, пажњу, машту и самосталност. У групама деца уче да сарађују.

Други и ја

7


Лепо је имати родбину

ВАЖНЕ РЕЧИ: ужа породица, шира породица, родбина.

Ко све чини твоју ужу породицу? Које речи ти прве падају на памет кад помислиш на чланове своје породице? Зашто је породица важна?

ЕД У

КА

Родитељи и деца, са бакама и декама чине ширу породицу. Баке и деке су твоји преци. Ти си њихов потомак јер од њих потичу твоји родитељи.

Ујаци, стричеви и тетке са својим породицама чине твоју родбину.

Питај баке и деке како су се звали њихови родитељи. Нека ти испричају приче о њима и о свом детињству. Са којим својим рођацима често проводиш време? Шта радите када сте заједно?

Лука има ујака, стрица и тетку. Шта је он:

• свом ујаку?

• свом стрицу? • својој тетки?

Опиши и нацртај у свесци свог омиљеног рођака или рођаку. Обавезно им покажи свој рад.

8

Други и ја


Поштујемо правила у нашим групама

ВАЖНЕ РЕЧИ: правила понашања.

Које се правило понашања о сређивању простора у којем се играш поштује у твом дому? Наведи правила понашања у свом одељењу која се односе на чистоћу и уредност учионице.

КА

У школи постоје правила понашања која помажу да се успоставе добри односи у одељењу. У њиховом одређивању учествују и ученици. Важно је да их сви поштују. Која правила понашања постоје у твом одељењу? Шта се дешава ако их неко дете не поштује? Погледај илустрацију на којој се налазе правила која важе у једном одељењу другог разреда. Прочитај их и објасни зашто је важно да их ученици поштују.

ЕД У

Кад радимо на часу, молимо за фину тишину.

Помажемо и подржавамо једни друге. Не ругамо се никоме.

Признајемо своје грешке. Искрено разговарамо о њима.

Да би ти у школи и изван ње било лепше и лакше, са другарима из одељења направи паное са правилима која важе: за време школског одмора, за боравак у школској библиотеци, за заједнички одлазак на излет и за посету позоришту или музеју. Поделите се у групе, договорите се како ће ваши панои изгледати, смислите правила и илуструјте их. Поштујте своја правила.

Други и ја

9


КА

Која је ваншколска заједница приказана на илустрацији? Које правило понашања поштују њени чланови?

ЕД У

Наведи правила понашања која би требало да постоје у спортском клубу или школи страног језика. Зашто је важно да чланови групе поштују та правила? Објасни.

Напиши знак √ испред правила која су заједничка за школске и све ваншколске заједнице. Слушамо и поштујемо једни друге. Редовно долазимо на тренинге. Правдамо своје изостанке. На часове виолине доносимо своје инструменте. Сликарску радионицу сређујемо после часа.

Дечји спортски клубови и школе страног језика, математике, плеса, музике, сликарства, балета такође, имају своја правила понашања која треба да се поштују. Врло је важно да редовно и на време долазите на часове или тренинге. Пажљиво слушајте свог тренера или учитеља. Поштујте своје другаре у групи. Понашајте се пристојно и у поразу и у победи.

У свесци илуструј своју ваншколску активност. Ако је још увек немаш, нацртај чиме би волео/волела да се бавиш.

10

Други и ја


Твоја права и твоје обавезе

Баш ме занимају дечја права. Знам да их има много, а сада ћу сазнати нека од њих.

КА

У групама којима припадаш, у породици, школи и изван ње имаш своја права и обавезе. Које су твоје свакодневне школске обавезе? Шта се дешава ако неку од њих не испуњаваш? На шта имаш право када се умориш од својих ђачких обавеза?

ВАЖНЕ РЕЧИ: дечjа права, дечје обавезе.

Пажљиво прочитај разговор твојих вршњака о правима и обавезама.

Али имаш и обавезу да поштујеш чланове своје породице.

Зато редовно долазиш у школу и трудиш се да постигнеш што бољи успех.

ЕД У

Имам право да живим са својом породицом.

Имам право да се школујем и образујем.

Имам право да будем заштићен од насиља.

Имам право да кажем своје мишљење.

Зато и ти никада не чини другима оно што не би волео да они чине теби.

Речи понекад боле више од удараца.

Размишљај о речима које упућујеш другима!

Са својим другом или другарицом из одељења настави разговор на исти начин. Разговарајте о још неким правима и обавезама које имате у својој породици.

Други и ја

11


КА

Деца имају право да слободно и безбедно живе, да се школују, да се лече, одмарају, удружују у различите групе, да слободно кажу шта мисле... Деца имају и обавезу да поштују и не угрожавају права других. Само је тако могуће да се сви осећају добро, задовољно и заштићено у групама којима припадају.

Кружиће испред реченица које се односе на твоја права обој плаво, а на обавезе црвено. Поштујем све чланове групе.

Заштићен/Заштићена сам од лоших и опасних ситуација.

ЕД У

Поштујем договорена правила клуба или школице. Стичем нова и корисна знања.

Тражим додатна објашњења ако ми нешто није јасно. Долазим на време у школу или на тренинг.

Добијам подршку у раду од тренера или учитеља. Чувам ствари које се налазе у школи и фудбалском клубу у којем тренирам. Учествујем у обављању кућних послова.

Твоји другари и ти донесите своје фотографије и залепите их на велики бели папир.

Поред фотографија, у облачићима напишите права и обавезе о којима сте разговарали на овом часу. На тај ћете начин направити свој одељењски плакат о дечјим правима и обавезама.

12

Други и ја


Време је за празнике

ВАЖНЕ РЕЧИ: породични и школски празници.

Празници су посебни дани у години када се обележавају и славе неки важни догађаји. И породице и школе имају своје празнике.

КА

ШКОЛСКИ ПРАЗНИЦИ

Зашто су празници свечани и лепи? Када твоја школа слави Дан школе? Како изгледа прослава овог празника у твојој школи? Зашто твоја школа слави баш тај дан? Ако твоја школа носи име неке личности, сазнај по чему је она била значајна.

ЕД У

У школама се прослављају школски празници: Дан школе и школска слава − Свети Сава. Сваког 27. јануара, све школе у Србији славе школску славу Светог Саву. Тада се одржавају свечане приредбе.

Свети Сава је рођен као Растко Немањић у владарској породици. Његов отац, Стефан Немања, био је владар тадашње Србије. Као младић, Растко је одлучио да оде у манастир и да тамо проведе живот. Тада је променио име у Сава. Сава Немањић је отварао школе и болнице, градио цркве и својим примером учио људе да буду добри, вредни и поштени. Због свог праведног живота, после смрти је проглашен за свеца. Због труда да свој народ подучи свему добром и вредном, сматрамо га просветитељем и заштитником школа и образовања.

Најстарији сачувани портрет Светог Саве налази се на фресци у манастиру Милешева.

Како се у твојој школи прославља школска слава? Нацртај у свесци занимљиве детаље са прославе школске славе - Светог Саве или Дана школе.

Други и ја

13


ПОРОДИЧНИ ПРАЗНИЦИ

Породични празници су веома важни за чланове једне породице. Њима се посебно радују деца. Породице славе различите празнике. Прослављају их са рођацима и пријатељима. Сваки празник има своје обичаје. Неки од њих су: кићење јелке, фарбање јаја, дување свећица на рођенданској торти, даривање поклона.

а)

КА

Заокружи слова поред празника који се прослављају у твојој породици. б)

рођендан д)

Божић ђ)

г)

Нова година

породична слава

е)

Бајрам

ЕД У

Ханука

в)

Ускрс

ЗРНЦЕ ЗАНИМЉИВОГ ЗНАЊА

За Божић, обичај је био да полажајник, први гост који улази у кућу, џара ватру на огњишту и благосиља: „Колико варница – толико срећица, колико варница – толико парица,

колико варница – толико у тору оваца,

колико варница – толико прасади и јагањаца, колико варница – толико гусака и пилади, а највише здравља и весеља, Боже, дај!“

Божић у српској кући, цртеж Феликса Каница

Распитај се и сазнај шта значи израз џарати ватру. Опиши обичаје који се поштују у твојој кући током Божића или неког другог празника.

14

Други и ја


Шта желимо, а шта нам је стварно потребно

ВАЖНЕ РЕЧИ: потребе, жеље, штедња.

Шта је човеку неопходно за живот? Које су основне животне потребе?

ЕД У

КА

Посматрај ову илустрацију и кажи своје мишљење о оном што је на њој приказано.

Зашто овом детету нова играчка није стварно потребна? Заокружи слова испред одговора које сматраш тачним. а) Купујући играчку за играчком, овај дечак не стигне ни да их заволи. б) Нова играчка је његова жеља, а не и права потреба. в) Деци се играчке купују само до треће године. г) Има их сасвим довољно и на различите начине може да се игра њима.

Други и ја

15


Пажљиво прочитај Анин разговор са оцем. Напиши њен одговор на крају али тако да је схватила да нови телефон није њена стварна потреба. Ана: Видела сам код другарице најновији модел телефона. Хоћу исти такав. Тата: Имаш нови телефон који смо ти купили пре неколико месеци. Да ли ради?

КА

Ана: Да, одлично ради. Али Јанин телефон је лепши и бољи.

Тата: У том случају паметније је да новац потрошимо на твоју рекреативну наставу. Ана:

Милош је гладан. То је његова потреба. Милошу се једу јагоде. То је његова жеља.

ЕД У

Сви људи имају потребу за храном, водом, дисањем, спавањем и тоалетом. То су животне потребе. Сви ми имамо и жеље. Важно је да их разликујемо од својих потреба. Исто тако важно је да уважавамо жеље других.

Када купујемо ствари које нам нису стварно потребне, многе од њих пребрзо заврше на отпаду. Важно је знати да отпад загађује природу. Погледај илустрацију, размисли и кажи како су се ове одбачене ствари још могле искористити. Шта се све могло урадити а да ове ствари не заврше на отпаду?

16

Други и ја


БУДИ НА СТРАНИ ПРИРОДЕ

Размењуј са другарима књиге, играчке, игрице, филмове...

ЕД У

но о о но м а уј с ствар Куп . и је о т ребно т ш т о п

Поклањај ствари које ти више нису потребне.

КА

оју Направи св те ди уш и цу си ка . неку парицу

Зашто је добро да размењујемо или поклањамо ствари? Шта можеш да урадиш са уштеђеним новцем? На часу ликовне културе украси картонску кутију. Шта све можеш чувати или скупљати у њој?

• •

ЗРНЦА ЗАНИМЉИВОГ ЗНАЊА

У свету се 27. новембар обележава као Дан без куповине. Тог дана уместо куповине, поклањају се и размењују књиге, одећа и многе друге ствари.

У децембру Црвени крст Србије организује акцију „Један пакетић, много љубави". Тада се прикупљају и праве новогодишњи пакетићи за сиромашну децу, децу без родитеља, децу у болницама.

Направи списак ствари које можеш да размениш са другарима. У сваком полугодишту организујте одељењску размену. Прикупите играчке и школски прибор од којих ћете направити новогодишње пакетиће. Учествујте у акцији „Један пакетић, много љубави".

Други и ја

17


Покажи шта знаш

родбина

КА

1. Линијама повежи фотографије са називима група.

школа

породица

ваншколска заједница

2. Б ројевима означи да ли се у реченици говори о дечјем праву или обавези. Испред сваке реченице напиши одговарајући број.

Помажем родитељима у припремама за породично славље.

ЕД У

1 – право 2 – обавеза

Питам учитељицу када ми нешто није јасно. Позајмљујем књиге из школске библиотеке. Поштујем своје рођаке.

На одморима ужинам и играм се са другарима.

3. У свакој групи постоје правила понашања. Повежи правила са групом на коју се односе: Подижем два прста када желим нешто да кажем.

Када завршим са играњем, играчке вратим на њихово место.

породица школа

Када нам у посету дођу рођаци и пријатељи, љубазно их поздравим.

18

Не позајмљујем школски прибор од другара без питања.

Други и ја


4. Подвуци реченице које описују правила у Јасминином пливачком клубу. Ј асмина иде у други разред основне школе, као и ти. Од пете године тренира пливање. На сваки тренинг мора да дође раније и да понесе капу и наочаре за пливање. Пажљиво слуша свог тренера. Много тога је већ научила и плива као риба у води.

1 – породица 2 – родбина

КА

5. Н а линији испред сваке речи напиши број који означава да ли тај члан припада породици или родбини.

ујак

стрина

тетка

тата

мама

деда

брат од тетке

теча

сестра од ујака

бака

ЕД У

6. Реченице допуни речима предак или потомак. Тата је бакин

Бака је унуку

Прадеда је твој

Мама је прабакин

7. И спод стихова песама напиши називе празника током којих можеш да их чујеш. „Ускликнимо с љубављу светитељу Сави!“

Други и ја

„Данас нам је диван дан, диван дан!“

19


8. П огледај сличице и препознај празнике. Испод сваке слике напиши назив празника. Повежи линијом обичаје са празницима на које се односе.

ЧУВАРКУЋУ ФАРБАМ ЦРВЕНОМ БОЈОМ.

СЕСТРА И ЈА КАЧИМО ЗЛАТНЕ КУГЛЕ НА ЈЕЛКУ.

ЕД У

КА

ДОЛАЗЕ НАМ ГОСТИ НА СВЕЧАНИ РУЧАК. ПРВО ИХ ПОСЛУЖИМО ЖИТОМ.

СА родитељима НОСИМ КОЛАЧ У ЦРКВУ И КУПУЈЕМ СВЕЋУ.

ЗА ДОРУЧКОМ СЕ КУЦАМО ШАРЕНИМ ЈАЈИМА.

ПАЛИМО БАДЊАК.

9. Маја је пре три месеца добила нове ципеле. Још увек су удобне, неоштећене, лепе. Јуче је била са мамом у продавници и видела сличне ципеле само у другој боји. Лепо би јој се слагале са новом хаљином коју јој је мама управо купила. Била је веома разочарана јер јој мама није купила и ципеле. Зашто мама није испунила Мајину жељу?

Заокружи слово испред одговора који сматраш тачним. а) Маја није лепо замолила маму. б) Мама је журила кући.

в) Ципеле су биле сувише шарене. г) Маји нове ципеле нису потребне.

20

Други и ја


Сети се о чему смо учили ГРУПЕ КОЈИМА ПРИПАДАШ

ваншколска заједница

породица

родбина

КА

школа

• Све групе имају своја правила понашања која треба да се поштују. • У свим групама имаш своја права и обавезе.

породица ужа

РОДБИНА

шира

ЕД У

ујак, ујна

ПРЕЦИ

стриц, стрина

тетка, теча

и њихова деца

ПОТОМЦИ

ПРАЗНИЦИ

школски

породични

рођендан

Нова година

Дан школе

школска слава Свети Сава

Божић Ускрс

слава

Бајрам

Ханука

ЖЕЉЕ И ПОТРЕБЕ • Наше жеље треба да ускладимо са нашим стварним потребама.

Други и ја

21


ЕД У КА


КА

Култура живљења Подсети се и сазнај нешто ново о:

ЕД У

• симболима земље у којој живиш; • врстама насеља и правилима понашања у њима; • правима и обавезама становника насеља; • празницима насеља; • здравом начину живота; • врстама саобраћаја и безбедном понашању у саобраћају; • правилима понашања у превозним средствима; • временским непогодама; • безбедном понашању у току временских непогода.


Наша земља има своје симболе

ВАЖНЕ РЕЧИ: грб, застава, химна.

Коју песму певају спортисти на почетку утакмице? Шта се вијори изнад улаза многих школа? Шта можеш видети на дресовима спортиста који представљају нашу земљу на великим светским такмичењима?

КА

Свака земља има своје симболе. То су грб, застава и химна. Симболи Србије

Боже правде

Боже правде, ти што спасе од пропасти досад нас, чуј и одсад наше гласе и од сад нам буди спас.

Грб

ЕД У

Застава

Химна

Опиши изглед наше заставе. Где је све можеш видети? Који симбол је њен саставни део? Опиши га. На часу музичке културе са другарима из одељења одслушај химну „Боже правде“. Замисли утакмицу наших спортиста са екипом из неке друге земље. Како се треба понашати док се изводе химне обеју земаља? Испред одговора које сматраш тачним упиши √. Химни противничке екипе се звижди. Седи се и прича се. Публика и спортисти стоје мирно. Свака екипа пева химну своје земље.

ЗРНЦЕ ЗАНИМЉИВОГ ЗНАЊА

Заставе су настале у давној прошлости. Ловци и ратници су по застави препознавали пријатеље, али и непријатеље. Прве заставе прављене су од животињских кожа и перја птица.

24

Култура живљења


Неко живи у селу, а неко у граду

ВАЖНЕ РЕЧИ: насеља, празници.

ЕД У

КА

На овим сликама се налазе два различита насеља. Које све разлике примећујеш? Које насеље са слике више личи на насеље у коме ти живиш? Како се зове твоје насеље? Чиме се људи баве у твом насељу? Где се у свом насељу најрадије играш?

Село

Град

Насеља су места у којима људи живе и раде. Разликују се по величини, изгледу, броју становника и пословима које становници обављају. Насеља делимо на села и градове. Свако насеље има своје име. Многа села и градови имају своје празнике. Они су посвећени некој значајној личности или догађају из прошлости. Тог дана у насељу се приређују различите свечаности.

Ако се у твом насељу слави неки празник, у свесци укратко опиши како се обележава и нацртај један занимљив детаљ са прославе.

Истражи зашто се у твом насељу слави баш тај празник. У томе ти могу помоћи старији чланови твоје породице, рођаци или учитељица/учитељ.

Размисли и одговори како се бира место где ће настати насеље.

Култура живљења

25


Град ВАЖНЕ РЕЧИ: град.

КА

Градови су насеља у којима живи и ради много људи. Препознају се по бројним улицама, раскрсницама, кућама и зградама са више спратова. Људи у градовима раде различите послове.

Погледај илустрацију града и доврши започету реченицу.

У градовима се налазе: болнице, школе,

,

,

,

ЕД У

,

,

,

,

,

Хоћу . и ја са вама у шетњу!

Пођи у обилазак града! Изабери некога са ове слике и замисли ваш заједнички обилазак града.

Који превоз бисте могли да користите? Шта бисте све посетили? Зашто бисте, на пример, ушли у музеј или у пошту? Чиме се баве људи који ту раде? Шта бисте све могли да видите? Шта бисте могли да урадите у једном дугом, занимљивом обиласку овог града? Шетњу овим градом опиши у свесци.

26

Култура живљења


КА

ЕД У

Ива живи у згради између банке и општине. Управо улази у своју зграду. У стану изнад ње живи њена најбоља пријатељица Тања. Заокружи Иву и балкон њеног стана. Шта мислиш, како она проводи своје слободно време у граду?

Култура живљења

27


Село Иваново село у равници У селима људи живе у породичним кућама. Гаје домаће животиње. Обрађују земљу и на њој саде разне биљке које служе за исхрану људи и домаћих животиња. Села разликујемо по томе да ли се налазе у равници или у брдско-планинском крају.

ЕД У

Гуске воле да се шепуре по равничарском селу. Које животиње видиш на слици? Које се још животиње гаје на селу?

КА

Упознај једно равничарско село и свог вршњака Ивана који живи у њему.

Иванова бака пуни гушчјим перјем јастуке и јоргане који га зими греју.

Иза Иванове приземне плаве куће налази се башта у којој гаје разно поврће.

Које поврће видиш у његовој башти?

28

На илустрацији пронађи кућу у којој живи Иванов стриц Мита. Препознаћеш га по браон шеширу. Он гаји домаће животиње. Млеко, млечне производе и јаја продаје на пијаци у најближем граду. Шта сада ради стриц Мита?

Иван лети воли да пеца са татом на оближњем каналу, из којег црпе воду за заливање њива и башта. Важно им је да вода у каналу буде чиста. Шта мислиш због чега?

Култура живљења


­ авничарска села се препознају по Р широким и дугачким улицама и по кућама које су збијене једна уз другу.

ВАЖНЕ РЕЧИ: равничарско село.

КА

На њивама око села људи гаје пшеницу, кукуруз, сунцокрет...

ЕД У

Распитај се и сазнај шта људи праве од семена сунцокрета.

У центру села налази се и црква. У њеној близини је Иванова школа. У школи, ових дана, он учи о насељима која изгледају другачије од његовог села.

Шта ти се највише свиђа у Ивановом селу?

Замисли и испричај како би провео/провела један дан са Иваном у његовом селу. Култура живљења

Иван воли да вози бицикл равним, широким путем који пролази кроз његово село. Које још превозно средство уочаваш на илустрацији овог села? За шта га људи користе?

У Ивановом селу, куће су грађене једна до друге. На улазима у дворишта налазе се капије, а испред кућа су дрвене клупе, на којима предвече седе становници села и причају. Шта мислиш, о чему причају?

29


Лети Н ­ ада бере боровнице и купине, које су веома укусне и здраве. Шта све од њих може да се направи?

������������������� ������������������� �������������������

ЕД У

Са својим другарицама бере цвеће и прави венчиће. На глави јој је венац од

Упознај једно планинско село и девојчицу Наду која живи у њему. По чему се њено село разликује од Ивановог села у равници? По чему су слична ова два села?

КА

Надино село у планини

��������������������

У оближњој шуми расту укусне и јестиве печурке. Нада је научила да их разликује од отровних печурки.

Надина мама сакупља и суши лековите биљке које бере на оближњим ливадама. Шта све људи праве од лековитих биљака?

30

Кад напада снег, могу се распознати трагови неких дивљих животиња које долазе до села у потрази за храном. Које су то животиње? Култура живљења


У планинским селима често нема улица јер је путеве теже правити на планинама. Куће су разбацане по падинама (странама) брда и планина.

ВАЖНЕ РЕЧИ: планинско село.

КА

Откриј на слици Надиног деду. Шта он ради? Шта се још може направити од дрвета? Чему ће послужити дрва која су наслагана уза зид куће? Шта ради Надина бака на слици? Одакле јој вуна?

ЕД У

Надина породица има стадо оваца. Од њих имају много користи. Месо, млеко, сир и џемпере које бака плете од њихове вуне продају на пијаци у оближњем граду. Погледај слику па кажи шта ради Надин тата. Зашто то ради?

Зашто куће у планинском селу имају стрме кровове? Шта ти се највише свиђа у Надином селу?

Замисли да си провео/провела један дан са Надом у планинском селу. Опиши шта сте све радили, где и како сте се играли. У којим пословима сте помогли њеној породици?

Буди и ти илустратор и нацртај у свесци једно сеоско двориште. У томе ће ти помоћи и сличице које се налазе у Прилогу 1, на крају уџбеника. Исеци их и њима допуни свој цртеж.

Култура живљења

31


У насељу нисмо сами

ЕД У

КА

Ко су комшије? О чему заједнички треба да воде рачуна?

32

Култура живљења


Сви становници насеља имају права да: – безбедно и мирно живе у својим насељима; – користе путеве, паркове, игралишта, шеталишта; – користе средства јавног превоза.

ВАЖНЕ РЕЧИ: права и обавезе, правила понашања.

КА

Имају обавезе да поштују једни друге и да чувају своје насеље.

На илустрацији су становници једног насеља. Неки од њих не поштују правила лепог понашања. Пронађи их и заокружи црвеном бојом. Објасни у чему греше. За неке људе можемо рећи да су прави чувари свог насеља. Пронађи их на слици и заокружи их плавом бојом.

ЕД У

Да би живот у насељу свима био лепши, његови становници треба да поштују правила понашања:

• Комшије се поштују и љубазно поздрављају када се сретну; • Смеће се увек баца у контејнере и канте; • У парковима се не гази трава и не оштећују клупе и споменици; • На дечјим игралиштима не оштећују се љуљашке, тобогани и клацкалице; • Не пише се и не црта по зградама; • Не бере се цвеће у парковима и уређеним баштама; • Не прави се бука у становима и кућама.

Шта ти највише смета у понашању становника твог насеља? Које њихове поступке одобраваш?

Са другарима из одељења осмисли, напиши и илуструј кућни ред за станаре зграде са ове илустрације. Кућни ред треба да садржи правила понашања свих станара у згради и око ње.

Култура живљења

33


Брини о себи Шта све ради и воли дете које мисли на своје здравље? Шта значи пословица „Весело срце – пола здравља“? Зашто се каже „Здравље на уста улази“?

ВАЖНЕ РЕЧИ: разноврсна храна, редовна исхрана, физичка активност, боравак у природи, лична хигијена.

КА

Драго ми је што смо данас заједно. То значи да сте здрави и спремни за нова знања и нове игре.

физичка активност

ЕД У

правилна исхрана

боравак у природи

хигијена тела

Ово је наша учионица у природи. Разговараћемо о здравом начину живота. Почнимо са исхраном.

34

Култура живљења


ПРАВИЛНА ИСХРАНА − РАЗНОВРСНА И РЕДОВНА ИСХРАНА

ЕД У

КА

Сигурна сам да већ много тога знаш о томе шта је добро за твоје здравље и правилан раст и развој. Упиши реч ДА у кружиће на сликама које показују добре навике у исхрани.

Објасни свој избор. Које би се сличице још могле нацртати да прикажу здраву исхрану?

У Прилогу 2, на крају уџбеника налази се пирамида исхране, која сликовито приказује које намирнице треба уносити више а које мање у току дана. Исеци је и залепи у своју свеску. Уочи чега треба уносити више а чега мање. Зашто су слаткиши на врху пирамиде?

Колико је важно да храна коју једеш буде свежа, чиста и здрава, толико је важно да буде и разноврсна. Зашто? Зато што ниједна намирница не садржи све што ти је потребно. Разноврсна храна ти даје снагу да обављаш различите активности, штити те од болести и помаже да растеш и правилно се развијаш. Редовну исхрану током дана треба да чине три главна оброка (доручак, ручак, вечера) и две ужине. Неопходно је и да пијеш доста течности, пре свега воде.

Култура живљења

35


ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И БОРАВАК У ПРИРОДИ

ЕД У

КА

Којим активностима се највише бавиш у слободно време? Погледај илустрацију и опиши речима шта је приказано на њој. Које активности помажу деци да буду здрава? Образложи свој одговор.

Пажљиво прочитај текст, потом заокружи слово испред тачне тврдње. Нека деца доста времена проводе испред телевизора или играјући игрице на таблету и рачунару. Неки твоји вршњаци користе и мобилне телефоне. Треба водити рачуна о разумном времену које се троши на такве активности. Деци у томе треба да помогну сви који брину о њима. а) Игре на рачунару доприносе правилном развоју твог тела. б) П ожељно је дуго гледање телевизије јер су сви програми на њој корисни за децу. в) Разговор телефоном одлично замењује дружење на игралишту. г) Родитељи помажу свом детету ако му не дозволе да сате проведе испред екрана.

36

Култура живљења


Зашто је важно да се шеташ, играш и бавиш спортом? Које су ти омиљене игре када си напољу?

КА

Боравак у природи, бављење спортом и разноврсним физичким активностима доноси бројне добре ствари за твој развој. Јача и твоје тело и твој дух. Предуго седење за рачунаром и недовољно кретање лоше утичу на здравље. Због тога треба да развијаш здраве навике. Срећно детињство незамисливо је без трчања и скакања на отвореном, удисања свежег ваздуха и радости дружења са другом децом.

Са другарима из одељења направи књижицу „И од игре се расте". Она треба да садржи списак игара које можете играти напољу. Кратко их опишите и илуструјте. Додајте и игре којих су се играли ваши родитељи, баке, деке, старији рођаци. Нека игра почне! ЧИСТОЋА ЈЕ ПОЛА ЗДРАВЉА

ЕД У

Како одржаваш личну хигијену? Која средства користиш за одржавање хигијене тела и косе? Колико пута переш зубе и руке у току дана? Зашто се каже да је чистоћа пола здравља?

У кружић поред деце која имају добре хигијенске навике нацртај . а поред деце која не воде рачуна о хигијени

Култура живљења

,

37


Погледај илустрације и одговори на задатке.

КА

Двоје деце свако својим пешкиром брише лице.Поред лавабоа виде се две четкице за зубе у чаши.

Објасни зашто Сима и његова сестра не користе исти пешкир нити исте четкице за зубе.

ЕД У

Наведи два разлога због којих Сима треба да опере руке.

Наведи још неке добре и лоше хигијенске навике.

Лична хигијена је неопходна за очување здравља и спречавање болести. Важно је да водиш рачуна о чистоћи свих делова свог тела. Неопходно је да се редовно тушираш, переш косу и руке. Зубе треба прати после сваког оброка. Брини и о чистоћи и уредности своје собе, учионице, дворишта. Отпацима је место у контејнеру или и у корпи за отпатке. Тако ћеш допринети очувању свог здравља и своје животне околине.

Кад бринемо о свом здрављу, чему би све требало рећи ДА? На одељењском плакату напишите Азбуку здравих животних навика. Ми смо започели, а ви завршите. А – активности на часу физичког васпитања Б – бресква је пуна витамина В – вода је благо Г – галама је штетна за уши и размишљање Д – дружење у природи

38

Желим ти пуно здравља и дечјих радости!!!

Култура живљења


Саобраћај Зашто људи од давнина праве путеве? Чиме све људи данас могу да путују и превозе робу?

ВАЖНЕ РЕЧИ: копнени, водени и ваздушни саобраћај, превозна средства.

КА

Превозна средства служе за превоз људи и робе. Могу се кретати по копну (земљи), води или кроз ваздух. Због тога саобраћај делимо на копнени, водени и ваздушни.

ЕД У

Која превозна средства видиш на илустрацијама? Наведи још неколико превозних средстава за сваку врсту саобраћаја. На илустрацији групиши превозна средства која припадају копненом, воденом и ваздушном саобраћају. За сваки скуп користи различиту бојицу.

У Прилогу 3, на крају уџбеника, налази се осам сличица превозних средстава. Само два одговарају датим описима. Изрежи их и залепи на одговарајућа места. Преостале сличице залепи у свеску и Ја користим напиши којим врстама саобраћаја припадају приказана само превозна средства. ваздушни Најбрже превозно средство којим управља пилот.

саобраћај! Копнено превозно средство које не иде по шинама. У њему кондуктер прегледа возне карте.

Шта је заједничко за бицикл и воз? По чему се разликују? Култура живљења

39


Безбедно понашање у саобраћају

ВАЖНЕ РЕЧИ: тротоар, коловоз, пешачки прелази, пут без тротоара.

Добар дан, децо! Ја сам Саша Јовић, саобраћајни полицајац. Мој посао је да помажем учесницима у саобраћају. Дозволите ми да вас научим правилном и безбедном понашању у саобраћају.

КА

Ви пажљиво слушајте, а ја ћу се мало одморити.

Тротоар је површина намењена за кретање пешака. Површина намењена за кретање возила назива се коловоз. Пешаци треба да се крећу тротоаром и што је могуће даље од коловоза.

Тротоар обележи бројем 1, а

ЕД У

коловоз бројем 2.

Ко се на илустрацији не креће правилно? Обележи их црвеним знаком узвика (!). Какве опасности им прете због таквог начина понашања?

Улица се прелази на означеном месту, који се зове пешачки прелаз или зебра. Такође, улица се може безбедно прећи преко надземних и подземних пешачких прелаза ако они постоје у насељу.

40

Култура живљења


КА

Пре него што закорачите на пешачки прелаз, станите, погледајте прво лево, затим десно и опет лево. Ако нема возила, крените пажљиво. На половини коловоза поново погледајте десно. Када нема обележеног пешачког прелаза или је он удаљен више од сто метара, можете прећи улицу тек када се уверите да нема возила. Прво погледајте лево, па десно и опет лево и нa половини коловоза поново погледајте десно. Улицу пређите најкраћим путем. Запамтите да у тој ситуацији морате бити још опрезнији!

ЕД У

Пређите улицу нормалним ходом. Не трчите! Немојте се задржавати на пешачком прелазу и коловозу!

Када идете путем без тротоара, ван насељеног места или путем кроз село, крећите се обавезно његовом левом страном, уз ивицу коловоза. Кад видите возила која вам долазе у сусрет, можете да се померите с пута ако треба. Обој децу на илустрацији која се крећу правилно.

Играње на коловозу и у његовој близини веома је опасно. Никада не истрчавајте за лоптом на коловоз јер вас возачи не могу приметити на време и зауставити возило. Заокружи децу на илустрацији која се не понашају правилно у саобраћају.

Култура живљења

41


Опасности у саобраћају

ВАЖНЕ РЕЧИ: опасности у саобраћају, саобраћајни прописи.

Замисли да си већ одрастао/одрасла. Имаш возачку дозволу и аутомобил. Веома си пажљив возач. О чему све водиш рачуна док возиш? Какви возачи представљају опасност у саобраћају? Које грешке чине неопрезни пешаци? На шта ти највише обраћаш пажњу када си у саобраћају?

КА

Погледај следеће илустрације и испричај шта је на свакој од њих представљено. Објасни зашто су приказане ситуације опасне.

Наведи још неке ­ аобраћају. опасности у с

ЕД У

Да ли знаш да је забрањено користити мобилни телефон и слушалице на ушима када се прелази улица?

У свету у коме живимо све је више возила и возача на путевима. Брза вожња, лоши путеви, непоштовање саобраћајних прописа и неопрезност пешака, узроци су многих саобраћајних незгода и несрећа. • У чему је разлика између тротоара и коловоза? • Како се правилно прелази пешачки прелаз ако нема семафора? • Ако мораш да пређеш улицу, а у близини нема обележеног пешачког прелаза, која правила понашања треба да поштујеш? • Зашто пешаци треба да се крећу левом страном пута ако нема тротоара? • Зашто је опасно играти се око паркираних аутомобила? • Која су места безбедна за игру? • Заокружи слово испред тачног одговора. Кад идеш са другарима у школу, при преласку улице: а) идеш у групи и не размишљаш; б) сам/сама провераваш да ли ти нека возила иду у сусрет. • Који су дечји поступци у саобраћају веома опасни?

42

Култура живљења


Правила понашања у превозним средствима Како се понашаш док се возиш аутобусом или трамвајем? Ако стојиш у градском превозу, шта мораш учинити да би твоја вожња била безбеднија? Шта чиниш за своју безбедност у аутомобилу?

ЕД У

КА

Пажљиво погледај илустрације и опиши шта се дешава на свакој од њих. Обој кружиће поред илустрација које приказују поштовање правила понашања у градском превозу.

Кад улазиш у возило јавног превоза на станици, помери се од врата и сачекај да сви путници изађу. Никада немој да се гураш. Не трчи за возилом и не улази у њега у тренутку док се врата затварају. Улицу прелази на пешачком прелазу, а не испред или иза возила. Не заборави, у возилу је опасно стајати на степеницама. Поштуј правила пристојног понашања. У возилима јавног превоза прича се тихо, не једе се и не пије, не уништава се и не квари било шта што се у њему налази. И теби сигурно прија да се возиш у чистим, лепим и очуваним аутобусима, тролејбусима и трамвајима.

Култура живљења

43


ЕД У

КА

Пажљиво погледај илустрације и објасни која су правила безбедног понашања у аутомобилу. У кружиће поред сличица које приказују понашање које није безбедно упиши Х.

ВАЖНЕ РЕЧИ: правила понашања, безбедност у саобраћају.

Возачи и путници у превозним средствима морају да поштују правила понашања. Она доприносе безбедности свих учесника у саобраћају. Брини о себи тако што ћеш их поштовати. У аутомобилу увек треба да седиш на задњем седишту. Обавезно се вежи сигурносним појасом. Млађа деца треба да седе у посебном седишту и такође, треба их везати сигурносним појасем. Из аутомобила треба да излазиш на десну страну, на тротоар.

Са паром из клупе смисли и у свесци напиши Дечји правилник о безбедном понашању у превозним средствима.

44

Култура живљења


Природа уме да изненади Кад кажемо олуја, на шта све помислиш?

КА

Добар дан, децо! Ја сам Мирко Спасић. Радим у одељењу полиције које је задужено за ванредне ситуације. Помажем људима да науче како да се правилно понашају у случајевима великих временских непогода. Дозволите ми да и вас томе научим.

ЕД У

У последње време у свету и код нас све чешће се дешавају временске непогоде. Неке од њих су: олуја, снежна мећава и град. Често нас изненаде и зато је важно да научимо како да се тада понашамо. Опасности за време олује су јаки ветрови, обилне падавине, град, удари грома.

Град — падавина у облику ледених куглица

Подсети се и линијама правилно повежи бројеве телефона и одговарајуће службе. Oбјасни у којим ситуацијама их зовемо и тражимо помоћ.

Хитна помоћ

Од велике је важности да ти и твоја породица познајете поступке и кораке понашања у тим ситуацијама.

Култура живљења

Полиција

Ватрогасци

У томе ће вам помоћи „Породични приручник за понашање у ванредним ситуацијама“. Можете га преузети са званичне интернет презентације Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

45


Пажљиво погледај илустрацију, уочи и испричај шта се може десити за време снажне олује праћене великим падавинама, градом и ударима грома.

КА

Ако си доживела/доживео велику олују, опиши своје искуство.

ЕД У

За време олује никада не држим кишобран и штап за пецање у руци. Шта мислиш, зашто?

Како треба да се понашамо за време олује ако смо код куће:

• Склонимо са тераса, прозора или из дворишта све што би могло да падне, одлети и некога повреди; • Затворимо прозоре, спољна врата и одмакнемо се од прозора; • Из утичница искључујемо каблове за телевизор и рачунар; • Избегавамо туширање и купање.

Како треба да се понашамо за време олује ако смо напољу: • У ђемо у кућу, зграду или аутомобил; • Склонимо се од високог дрвећа, стубова, бандера, металних објеката...; • Уколико смо у шуми, склонимо се испод грана ниског дрвећа; • Ако се налазимо између шуме и ливаде, радије се склонимо у шуму; • Ако смо у води, одмах изађемо из ње; • Ако смо у групи, треба да држимо растојање од пет метара између себе.

ЗАШТО ... ... руковање металним предметима може бити опасно за време грмљавине? ... пливање није препоручљиво за време снажне олује и грмљавине? ... у оваквим ситуацијама шума представља безбедније место од ливаде? ... у парку не треба тражити склониште испод високог дрвета?

46

Култура живљења


ВАЖНЕ РЕЧИ: временске непогоде: олуја, град, мећава; правила понашања.

Ако си доживела/ доживео снежну мећаву, опиши своје искуство.

КА

Лако се смрзнем и зато не напуштам своје топло скровиште.

Како треба да се понашамо за време снежне мећаве ако смо код куће:

• Идите на безбедно место и не излажите се мећави; • Заштитите руке, ноге, лице; • Носите суву и топлу одећу јер су могуће појаве промрзлина; • Избегавајте високо дрвеће, телефонске каблове.

ЕД У

• У дому треба да буде довољна количине огрева и намирница; • Треба припремити транзисторе са резервним батеријама, паметне телефоне и преносиве рачунаре са напуњеним батеријама уколико дође до прекида електричне енергије; • Не излазите напоље без надзора родитеља; • Останите у топлој кући док снежна мећава не прође.

Како треба да се понашамо за време снежне мећаве ако смо напољу:

ЗАШТО ... ... треба имати укључене транзисторе или паметне телефоне ако дође до прекида електричне енергије? ... лице, шаке и стопала треба заштитити од превелике хладноће? ... треба избегавати високо дрвеће под теретом снега? ... леденице представљају опасност?

ЗРНЦЕ ЗАНИМЉИВОГ ЗНАЊА

Ако посматраш природу, можеш сазнати да ли се спрема лоше време. Ово су само нека од веровања која постоје у народу: • Пред кишу муве узнемирено лете и јако нападају; • Пси су раздражљиви пред олују; • Кад жабе јако крекећу, а ласте лете ниско, знај да ће бити кише.

Култура живљења

47


Покажи шта знаш

1. Ш та је од наведеног симбол сваке земље? У квадратиће испред тачних одговора упиши √. насеља

химна

застава

саобраћај

КА

грб

школе

ЕД У

2. Обој заставу наше земље.

3. Према Горановом опису откриј и напиши о којој врсти насеља је реч. Моје насеље окружују простране њиве на којима моје комшије лети жању пшеницу. У делу нашег дворишта налази се велика башта. Радујем се када у пролеће у њој никне млади лук. Волим да га једем са домаћим јајима. Мој деда устаје да нахрани животиње чим чује јутарње кукурикање нашег певца. Горан живи у

.

4. У кружић поред илустрације упиши √ ако је приказано поштовање правила у насељу, а X ако је приказано непоштовање правила.

48

Култура живљења


5. П оред назива оброка напиши бројеве тако да представиш њихов тачан редослед. ручак

послеподневна ужина

преподневна ужина

доручак

вечера

КА

6. Поред тачних тврдњи напиши слово Т, а поред нетачних Н. Сваки дан треба да једемо велику количину истих намирница. Здраво је преспавати већи део дана. Дуго гледање телевизије доприноси правилном развоју тела. У исхрани је важно користити свеже воће и поврће. Боравак у природи је користан за здравље. Руке се перу само пре јела. Спортске активности јачају тело и развијају спретност.

ЕД У

7. Ф отографије превозних средстава повежи са одговарајућим називима врста саобраћаја.

ваздушни саобраћај

водени саобраћај

копнени саобраћај

8. Заокружи ДА ако је тврдња тачна, а НЕ ако је нетачна. Ако нема тротоара, ходамо десном страном улице.

ДА

НЕ

Пешаци иду коловозом, возила тротоарима, а бициклисти бициклистичким стазама.

ДА

НЕ

Дечје игре су најбезбедније у ограђеним игралиштима.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Када се крећеш у групи, не треба да обраћаш пажњу на саобраћајна правила. Када изађеш из возила градског превоза, улицу прелазиш испред или иза возила.

Култура живљења

49


9. М аја треба да пређе улицу на пешачком прелазу без семафора. Пре него што закорачи на коловоз, треба да се увери да ли јој се приближавају возила из оба смера. Иван јој каже да прво погледа десно, а затим лево. Андрија је убеђује да најпре треба да погледа лево, па десно, да крене и поново погледа лево а затим опет десно. Ко је у праву? Заокружи слово испред тачног одговора. б) Андрија

КА

а) Иван

10. Заокружи одговарајуће истакнуте речи тако да тврдње буду тачне.

ЕД У

За мене важи правило да седим на предњем/задњем седишту аутомобила. У аутомобилу увек/понекад вежем појас. Кад стојим у трамвају, држим се за маму/рукохват. У аутобус пажљиво улазим/утрчавам. Отпатке бацам/не бацам на под аутобуса. 11. П ажљиво прочитај текст. Према опису активности људи препознај о којој временској непогоди је реч. Пешаци носе одговарајућу обућу и пажљиво ходају како би избегли повреде на клизавим путевима и тротоарима. Људи у насељу уклањају леденице и снег са кровова и тераса. Чисте снежне наносе испред улаза својих кућа или зграда. Аутомобили се кроз снег безбедније крећу ако на точковима имају ланце. Реч је о

.

12. Н аведени су неки поступци у случају велике олује праћене обилним падавинама и грмљавином. Прецртај реченице које говоре о поступцима који нису безбедни. 1. Ако смо напољу, станемо испод највишег дрвета. 2. Добро затворимо прозоре и склонимо се од њих. 3. Не купамо се у језеру, реци, мору. 4. Играмо игрице на рачунару. 5. Из дворишта склањамо сунцобране.

50

Култура живљења


Сети се о чему смо учили СИМБОЛИ НАШЕ ЗЕМЉЕ Боже правде Боже правде, ти што спасе од пропасти досад нас, чуј и одсад наше гласе и од сад нам буди спас.

грб

химна

КА

застава

• Наша земља има своје симболе. • Симболе сваке земље треба поштовати.

Насеља СЕЛО

планинско

• Становници насеља имају своја права и обавезе. • Правила понашања у свим насељима треба да се поштују.

ЕД У

равничарско

ГРАД

БРИГА О СЕБИ • разноврсна и редовна исхрана • физичка активност • боравак у природи • лична хигијена ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ

олуја

грaд

мећава

• У току временских непогода придржавамо се правила понашања када смо напољу и унутра.

Култура живљења

водени

САОБРАЋАЈ ваздушни

копнени

• Поштујемо саобраћајна правила да бисмо били безбедни.

51


ЕД У КА


КА

Човек ствара Подсети се и сазнај нешто ново о:

• материјалима и производима људског рада;

ЕД У

• еластичности материјала;

• својствима материјала који одређују њихову употребу; •н овој намени предмета направљених од различитих материјала; • занимањима људи у граду и селу.


Материјали и њихове особине Уочи шта је у учионици направљено од стакла. Који предмети су направљени од дрвета? Шта мислиш, зашто су точкови на бициклу направљени од гуме?

ВАЖНЕ РЕЧИ: особине материјала, еластичност.

КА

Још у давна времена човек је у природи пронашао материјале као што су дрво, камен, метал, глина. Упознао је њихове особине и пронашао начине како да од њих направи различите предмете. Касније човек је почео и сам да ствара материјале и прави предмете од стакла, пластике, вештачких тканина, папира.

ЕД У

ОД МАТЕРИЈАЛА ДО ПРОИЗВОДА

рудник бакра

грумен бакра

бакарна чинија

Бакар је метал који је човек пронашао у земљи. Чинија је само један од предмета који се може направити од бакра. Истражи који се још предмети могу направити од бакра.

Већ познајеш неке особине материјала, као што су: тврдоћа, провидност, храпавост. Твоје знање ће ти помоћи да решиш следећи задатак. Повежи опис са одговарајућом сликом. Лако се проналази у природи. Тврд је, храпав и не пропушта светлост. Користи се за израду намештаја. Чврст, тврд и трајан материјал. Од њега се праве мостови, посуђе, шине на прузи.

Гладак материјал, ломљив, провидан, не пропушта воду. Мекан материјал, лак за обликовање, непровидан.

54

Човек ствара


ДА ЛИ ЗНАШ

КА

Процени тврдоћу материјала од којих су направљени следећи предмети. Најтврђи материјал означи бројем 1, а најмекши бројем 3.

Тврдоћа материјала може се проценити на основу тога колико он може огребати или улубити други материјал. Најтврђи познати материјал је дијамант.

ЕД У

Проучи илустрацију и на основу ње уради постављени задатак.

Заокружи одговарајуће истакнуте речи да би тврдње биле тачне. Када је девојчица развукла ластиш, он је променио/није променио свој облик. Када га је девојчица пустила, вратио се/није се вратио у свој почетни облик.

Проучи илустрацију и одговори на питања. Шта се дешава са овим сунђером када га дечак притисне или уврне? Шта ће се десити када га дечак пусти? Шта би се десило кад би дечак савио жицу?

Човек ствара

55


Из ових примера можеш видети и научити да неки материјали имају особину да се после истезања, сабијања или савијања враћају у свој првобитни облик. Та особина назива се еластичност.

а) стакло

КА

Шта мислиш, који је од следећих материјала еластичан? Заокружи слово испред тачног одговора.

б) камен

в) гума

г) метал

д) глина

Како се пластелин понаша када га истежеш, савијаш или сабијаш? Шта закључујеш?

ЕД У

Заокружи слово испред тачне тврдње. а) Пластелин је еластичан.

б) Пластелин није еластичан.

Договори се са другом/другарицом из одељења да заједно направите једну маштовиту играчку. Затим одредите који ћете материјал за то користити. Можете да комбинујете различите материјале. Пошто сте упознали њихове особине, знаћете како да их обликујете и направите жељени предмет. На крају, цео поступак израде предмета опишите у својим свескама. Нацртајте предмет који сте направили.

56

Човек ствара


Различити материјали – различити предмети

ВАЖНЕ РЕЧИ: особине материјала, намена предмета.

ЕД У

КА

Пажљиво погледај илустрацију и наведи материјале од којих су направљени предмети које на њој уочаваш.

Предмети из нашег окружења направљени су од различитих материјала. Особине материјала одређују за шта ће се користити неки предмет.

Зашто је део светиљке направљен од стакла? Због чега је лопта направљена од гуме? Зашто се само од метала може направити постоље за кош? Зашто су остали предмети на илустрацији направљени баш од тих материјала? ДА ЛИ ЗНАШ

Први точкови за кола (зап­ре­жна кола) били су од дрвета. Затим се обруч точка правио од гвожђа (метала) све док није пронађена гума која је до данас остала најбољи материјал за точкове. Размисли и одговори– зашто је гума најбољи материјал за точкове? Зашто је вожња на таквим точковима удобнија?

Човек ствара

57


А САДА ТИ

Шта се може направити од ових материјала? гума

камен

пластика

папир

тканина

Столица Чинија

КА

Од којих се све материјала могу направити следећи предмети?

ЕД У

Пажљиво погледај приказане предмете и у празна поља упиши називе материјала од којих су направљени означени делови.

В ­ ећину предмета људи праве користећи више материјала.

58

Човек ствара


Нова употреба старих предмета

ВАЖНЕ РЕЧИ: отпад, загађење.

Шта можеш направити од старе кутије за ципеле? Како можеш искористити делове покварених играчака? Уместо да заврши у канти за отпатке, чему још може послужити пластична флаша?

ЕД У

КА

Следеће фотографије показаће ти само неке од идеја како се поново могу искористити већ коришћени предмети. Од предмета који ти више нису потребни направи и ти неке нове, корисне и занимљиве предмете. Твоја маштовитост ће ти помоћи у томе. То можеш радити код куће са члановима своје породице или у школи са другарима.

Зашто је добро да од предмета који нам више нису потребни правимо нове?

Када проналазимо нову употребу предметима које смо већ користили, смањујемо количину отпада у нашем окружењу. Да би се направио неки предмет, троши се електрична енергија и разне сировине. Када правимо нове предмете од предмета који нам више нису потребни, ми чувамо природу и смањујемо њено загађење.

Човек ствара

59


Људи се баве различитим занимањима Којим пословима се баве твоји родитељи? Наведи нека занимања становника свог насеља.

ВАЖНЕ РЕЧИ: занимања становника села и града.

КА

Сети се дечака Ивана који живи у селу и девојчице Иве која живи у великом граду. Они ће ти сада испричати приче о неким занимањима становника својих насеља.

ЕД У

Мој тата обрађује плодну њиву коју је наследио од свог оца. На њој гаји пшеницу и кукуруз. Његово занимање је земљорадник. Моја мама ради као учитељица у сеоској школи. Стриц Мита је сточар – он гаји краве и свиње. Стрина Вера је продавачица на пијаци у оближњем граду, на којој продаје јаја и млечне производе. Комшија Раде ради као лекар у сеоској амбуланти. Ујак Тоза има велики воћњак у којем узгаја разне врсте воћа. Он је воћар. На пашњацима око свог села често видим пастире који доводе стада оваца на испашу. Волим животиње. Кад порастем, бићу ветеринар, лечићу животиње у свом селу.

Људи имају потребу да се хране, образују, лече, забаве, да се баве спортом, да буду безбедни и заштићени, да путују, да живе у чистој средини... Да би остварили те потребе и створили све што им је потребно за живот, људи се удружују, сарађују и баве различитим занимањима. Постоје разлике између занимања становника села и града, али неким занимањима могу се бавити становници и једног и другог насеља. Занимања људи су важна и корисна и свако треба да их обавља најбоље што уме.

60

Човек ствара


ЕД У

КА

Становници града у којем живим баве се различитим занимањима. Мој тата је професор математике на факултету, а мама је васпитачица у вртићу. Често ме воде у дечје позориште. Волим да гледам глумце на сцени. Мој старији брат ради као тренер у фудбалском клубу. Комшију Дамира понекад видим у трамвају којим се возим до своје музичке школе. Он је возач. Његов син студира грађевину. Жели да постане грађевински инжењер и да гради велике мостове.

Којим занимањима се људи могу бавити само у селу? Објасни зашто. Којим се занимањима баве људи који живе и раде у граду? Наведи занимања којима се могу бавити становници и села и града.

Истражи и напиши у својој свесци чиме се бави човек чије је занимање археолог.

Човек ствара

Нацртај некога ко се, по твом мишљењу, бави необичним занимањем.

61


Покажи шта знаш 1. Н апиши назив материјала који је највише коришћен за израду робота са фотографије. отом наведи још три предмета за чију се израду углавном користи тај П материјал.

КА

Материјал: Предмети:

ЕД У

2. Прецртај особине које се не односе на стакло. мекано

тврдо

ломљиво

еластично

провидно

савитљиво

3. У левој колони табеле наведене су особине материјала. У десну колону упиши назив једног материјала који има ту особину. ОСОБИНА

МАТЕРИЈАЛ

Мекан Тврд

Провидан

Непровидан Гладак

Храпав Еластичан

62

Човек ствара


КА

4. Н апиши по два назива материјала од којих су направљени следећи предмети:

5. Испитај еластичност предмета приказаних на сликама. У одговарајућа поља табеле упиши знак √. Савија се.

Истеже се.

ЕД У

Сабија се.

6. З аокружи слова испред одговора које сматраш тачним. Поновна употреба коришћених предмета пожељна је због: а) смањења отпада у животној околини; б) штедње природних богатстава; в) породичне штедње; г) чувања и гомилања употребљених предмета; д) развијања маштовитости и спретности у преобликовању старог у ново.

Човек ствара

63


ЕД У

КА

7. На линијама напиши називе занимања људи са илустрација. Кружиће поред сличица занимања обој на следећи начин: село – зелено, град – црвено и село и град – плаво.

8. Откриј моје занимање! На линије поред описа посла напиши називе занимања. Правим колаче и торте.

Лечим и поправљам зубе.

Учим децу и одрасле да пливају. Правим и поправљам обућу.

Лечим животиње и бринем о њиховом здрављу. Разносим писма и пакете.

Правим и поправљам намештај. Шијем и поправљам одећу. Поправљам аутомобиле.

64

Човек ствара


Сети се о чему смо учили Сети се о чему смо

учили и се о чему смо учили дрво

етал

метал глина

гума

МАТЕРИЈАЛИ

стакло пластика тканина

папир

МАТЕРИЈАЛИ

глина гума стакло пластика тканина папир

КА

камен метал

камен

МАТЕРИЈАЛИ

стакло пластика тканина папир глина • гума Предмети из нашег окружења направљени су од различитих материјала.

Предмети из нашег окружења направљени су од различитих материјала. Избор материјала за израду неког предмета зависи мети из нашег од намене тог окружења предмета.направљени су од различитих ла. Избор материјала за израду неког ОСОБИНЕ предметаМАТЕРИЈАЛА зависи е тог предмета. провидан – непровидан ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА храпав – гладак

тврд – мек

еластичан – нееластичан

ЕД У

ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА

мек

храпав – гладак

апав – гладак

провидан – непровидан еластичан - нееластичан

НОВА УПОТРЕБА ЉУДИ СЕ БАВЕ провидан – непровидан еластичан - нееластичан СТАРИХ ПРЕДМЕТА

РАЗЛИЧИТИМ ЗАНИМАЊИМА

НОВА УПОТРЕБА СТАРИХ ПРЕДМЕТА

НОВА УПОТРЕБА СТАРИХ ПРЕДМЕТА

Чувањем и поновном употребом предмета штедимо природна атства и доприносимо животне околине. и поновном употребомсмањењу предметазагађења штедимо наше природна

доприносимо смањењу загађења наше животне околине. • Од старих ствари можемо

На тај начин ЉУДИ направити СЕ БАВЕнове. РАЗЛИЧИТИМ ЗАНИМАЊИМА чувамо природу и нашу животну ДИ СЕ БАВЕоколину. РАЗЛИЧИТИМ ЗАНИМАЊИМА саобраћајни Радници Куварица

Лекар Берач на Радници Куварица кар Берач воћа грађевини на воћа грађевини Човек ствара

• Сполицајац вако занимање је важно.

саобраћајни полицајац

65


ЕД У

КА

ПРИЛОЗИ


ЕД У

КА

Прилог 1


ЕД У КА


КА

ПИРАМИДА ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ

ЕД У

Прилог 2


ЕД У КА


КА

ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА

ЕД У

Прилог 3


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.