Српски језик, радна свеска за други разред основне школе

Page 1

Марела Манојловић Снежана Бабуновић

РАДНА СВЕСКА

ЕД У

КА

Српски језик за други разред основне школе


Марела Манојловић Снежана Бабуновић

РАДНА СВЕСКА

Српски језик за други разред основне школе

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Доц. др Наташа Филиповић ПРЕДМЕТНИ УРЕДНИК Др Моња Јовић

КА

ГЛАВНИ УРЕДНИК Проф. др Бошко Влаховић

РЕЦЕНЗЕНТИ Даница Коцевскa, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин”, Ветерник Др Јелена Журић, професор српског језика и књижевности Наташа Ковжан Кун, педагог

ЕД У

ИЛУСТРАЦИЈЕ Јасмина Игњатовић

ДИЗАЈН И ГРАФИЧКА ПРИПРЕМА Ања Игњатовић ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Споменка Трипковић

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Проф. др Бошко Влаховић, директор Штампа Цицеро, Београд

Издање бр.: 1, Београд, 2019. година Тираж: 10 000

2

2


САДРЖАЈ Научили смо у првом разреду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Граматика и правопис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ЕД У

КА

• Глас и слог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 • О Алимпију, кишобрану и именицама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • Именице имају и род и број . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 • Без глагола се ништа не дешава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 • С глаголима кроз време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 • Хоћу — нећу (одрични облик глагола) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 • Лепше је са придевима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 • Један, два, три, крени! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 • Значење и облик реченице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 • Велико слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 • Писање одричне речце НЕ и упитне речце ЛИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 • Две тачке и запете у набрајању . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 • Од датума до скраћеница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 • Да поновимо... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Књижевност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

• Покажи шта знаш о песмама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 • Упознај Моцарта (читамо и разумевамо текст) . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 • Пословице и загонетке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 • Басне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 • О корњачама и тигровима (читамо и разумевамо текст) . . . . . . . . . . 53 • Бајке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 • Ханс Кристијан Андерсен — Девојчица са шибицама . . . . . . . . . . . . . 57 • Александар Сергејевич Пушкин — Бајка о рибару и рибици . . . . . . . . 61 • Љубивоје Ршумовић — избор из збирке Ма шта ми рече . . . . . . . . . . 64 • О музици (читамо и разумевамо текст) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 • Књижевност на твом длану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

3

3


Језичка култура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ЕД У

КА

• И речи су добре за игру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 • Од речи до реченица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 • У друштву са ветром и римама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 • Мала школа писања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 • Јежева прича . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 • Описујемо другаре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 • Речи треба волети и разумети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 • Sada znaš i latinicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

4

4


НАУЧИЛИ СМО У ПРВОМ РАЗРЕДУ 1.

Напиши штампаним словима ћирилице слово, реч и реченицу по свом избору. а) слово: , б) реч: , в) реченицу од три речи:

КА

.

2. У следећој реченици подвуци речи које треба да буду написане великим почетним словом.

николин ујак горан петровић живи у београду.

3. Следећу реченицу правилно препиши писаним словима ћирилице.

ЕД У

ђорђе и софија летују код баке у селу јабланица.

4. У следећим примерима подвуци реченице: Ана пише задатак. Ана, задатак, пише Шта пише Ана? Ана, дај ми да прегледам задатак! дај Ана задатак да прегледа Ана пише шта

5. Повежи линијама делове реченица. Весело

је висока.

Жирафа

није мршав.

Нилски коњ

цвркућу врапци. 5

5


6. Упиши одговарајући знак (тачку, упитник или узвичник) на крају следећих реченица.

Час почиње у осам сати

Пожури, закаснићеш

Јеси ли стигла на време

КА

7. Правилно повежи линијама. Мама је стигла раније.

питање

Ана, дођи одмах!

обавештење

Шта си то донела?

заповест

ЕД У

8. Правилно повежи линијама.

6

6

песма

драмски текст

прича

Дођe пчeлa нa поток дa сe нaпиje водe. Стaнe нa jeдaн кaмeн и почнe дa пиje. Омaкнe сe с кaмeнa, пaднe у воду и почнe сe дaвити.

Мајка чеду тепа: „Слатки, мали сине”, а он има девет метара дужине.

СИН: Добар дан, тата. ОТАЦ: О, здраво, јуначе! Како си провео први дан у школи? СИН: Па, онако...


9. Правилно повежи линијама. песма

Прича у којој животиње, биљке или предмети имају особине људи и која најчешће садржи поуку.

драмски текст

Састоји се из стихова.

басна

КА

Писан за извођење на позорници.

10. Прочитај почетак приче. У празна поља упиши: ВРЕМЕ РАДЊЕ, МЕСТО РАДЊЕ, ЛИКОВИ.

ишлa шумом

ЕД У

Једног лепог летњег дана

двa другa, a прeд њих искочи мeдвeд.

11. Прочитај причу и одговори на питања.

Једног лепог летњег дана ишлa шумом двa другa, a прeд њих искочи мeдвeд. Jeдaн сe дaдe у бeкство, успузa сe уз дрво и сaкри, a други остaдe нa путу. Ништa му друго нe остaдe вeћ сe бaци нa зeмљу и прeтвaрaшe сe дa je мртaв. Мeдвeд приђe и почe дa гa њуши, a овaj прeстaдe дa дишe. Мeдвeд му оњуши лицe, помисли дa je мртaв пa одe. Кaд сe мeдвeд удaљио, онaj друг сиђe с дрвeтa и стaдe сe смejaти: „Дeдeр, рeци ми штa ти je мeдвeд шaпутaо нa ухо.” „Рeкaо ми je дa су лоши они људи коjи у опaсности нaпуштajу своje друговe.” 7

7


• Овај текст је: а) песма,

б) прича,

в) драма.

• Означи бројевима од 1 до 5 редослед догађаја у причи. Медвед оњуши друга који се правио да је мртав и оде. Први друг сиђе с дрвета и смеје се свом другу који је остао с медведом. Први друг се попне на дрво, а други се прави да је мртав. Онај који је остао с медведом замери свом другу што га је напустио у опасности. Два друга шетају шумом кад пред њих искочи медвед.

КА

__ __ __ __ __

• У причи подвуци речи које ликови изговарају.

• Заокружи слово испред реченице за коју мислиш да би могла бити поука ове приче.

ЕД У

а) Ништa му друго нe остaдe вeћ сe бaци нa зeмљу и прeтвaрaшe сe дa je мртaв. б) Мeдвeд му оњуши лицe, помисли дa je мртaв пa одe. в) „Рeкaо ми je дa су лоши они људи коjи у опaсности нaпуштajу своje друговe.” • Заокружи називе две особине које поседује друг који је побегао на дрво. кукавица, храбар, себичан, саосећајан, равнодушан

12. У квадратиће правилно упиши: ИМЕ ПИСЦА, НАСЛОВ, ПЕСМА. ЗЕЦ

Шумски зец је најбржа зверчица на свету, јер му срце најбрже силази у пету. Гвидо Тартаља

8

8


Граматика Глас и слог О Алимпију, кишобрану и именицама Именице имају и род и број Без глагола се ништа не дешава С глаголима кроз време Хоћу – нећу (одрични облик глагола) С придевима је лепше Један, два, три, крени Значење и облик реченице

КА

► ► ► ► ► ► ► ► ►

ЕД У

Правопис

► ► ► ►

Велико слово Писање одричне речце НЕ и упитне речце ЛИ Две тачке и запете у набрајању Од датума до скраћеница

9

9


ГЛАС И СЛОГ 1.

Погледај слику нотног записа. Доврши реченицу.

2.

.

КА

Речи у песми „Ми идемо преко поља” подељене су на

Упиши самогласнике у латице цвета.

3.

У следећим речима заокружи сугласнике. ВЕТРЕЊАЧА ЈЕДРЕЊАК

ЕД У

ВОДЕНИЦА

4.

5.

Речи у следећој реченици подели усправним цртама на слогове као што је започето. Кишица пљушти, а зрела пшеница повија своје стабљике.

Преброј слогове у наредним загонеткама. Број слогова напиши на линији поред. а) Зими путују, лети хладују. б) Тиха вода брег рони.

6.

У квадрату су измешани слогови. Када их сложиш, добићеш име и презиме једног песника за децу. Песниково име и презиме је а надимак му је

10

10

, .


7.

У следећим речима слогови су се измешали. Помози им да пронађу своје право место и напиши речи. ца – и – гри ке – кли – ри ши – ти – на

8.

Заокружи црвеном бојицом речи које имају један слог, плавом речи од два слога и жутом речи од три слога. грање димњаци

скакавац

ветар

пуж

свет

кукуруз

квочка

цео

реп

пожури

месец

пријатељ

Ове речи имају само почетни слог. Можеш да их завршиш како желиш. Тамо где реч почиње великим словом, напиши неко властито име.

ЕД У

9.

КА

за – ли – ца – ли

Дра

, ка

, Та

, ма

,

Па

, ле

, Ми

, Ма

.

10. Помози реченици која је доживела земљотрес. Речи су се поделиле на слогове и измешале места. Препиши реченицу правилно. С на гра – ну ско – чи гра – не вра – бац.

На крају лекција налазе се табеле. Оне ће ти помоћи да самостално процениш своје знање. Поред тврдње коју сматраш тачном упиши знак ✓. У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем глас и слог, • препознајем самогласнике и сугласнике.

11

11


О АЛИМПИЈУ, КИШОБРАНУ И ИМЕНИЦАМА 1.

Прочитај пажљиво песму и уради задатке после ње. ЦРВЕНИ КИШОБРАН Алимпије има црвени кишобран.

КА

Њиме маше када испраћа бабу на воз. Њиме напада најопасније енглеске витезове из средњег века. Њиме боцка слона у зоо-врту.

Алимпије има црвени кишобран. Вредна стварчица! Чак штити и од кише.

ЕД У

Игор Коларов

• Заокружи тачан одговор. Подвучене речи у песми означавају имена: а) бића и појава,

б) предмета и бића,

Такве речи називамо

в) предмета и појава.

.

• Међу подвученим именицама у песми пронађи и заокружи властиту именицу. • У песми није подвучена једна именица која означава природну појаву. Пронађи је и подвуци. • Допуни реченицу. Именице су речи које означавају имена

, предмета и

2. Заокружи слово испред тачне тврдње.

а) Властите и заједничке именице пишу се великим почетним словом. б) Великим почетним словом пишу се заједничке именице. в) Великим почетним словом пишу се властите именице. 12

12

.


4.

Испред заједничких именица стави ✓. Заокружи именицу која би, да је написана великим почетним словом, била властита именица. цврчак

дворац

Тара

чизмице

дуња

Бојана

дуга

Тршић

пилот

Ниш

Речи: муња, стрела, ујак, храст, шешир, брат, гром, телефон, олуја, сова, лопта и снег разврстај и упиши у одговарајуће колоне. ПРЕДМЕТИ

ПОЈАВЕ

ЕД У

БИЋА

КА

3.

5.

Прецртај речи које не припадају следећим скуповима. бубањ гитара колач клавир фрула

6.

галеб врабац патка фиока голуб

дечак детенце књига младић момчић

киша гром магла сова мраз

Од имена предмета направи имена бића као што је започето. лек — лекар

труба —

сто —

оџак —

обућа —

зид — 13

13


7.

У овим речима крију се имена. Откриј их и напиши правилно. САВАНА ЛИМУНАДА ВЕВЕРИЦА

У следећој песмици подвуци именице. ЖЕЛИМ

КА

8.

Желим да будем маслачак и на небу плави облачак. Желим да будем врабац,

или да скачем као малени жабац, шљап, шљап, шљап.

ЕД У

Желим да будем авион и велики камион.

Желим да будем маца и да куцам

на свачија вратанца.

9.

Писаним словима препиши правилно следећи текст. јана и филип живе у краљеву. зими се заједно санкају на златибору. друштво им прави мали бели пас по имену боби.

14

14


10. Смисли и напиши две реченице у којима ће се наћи и заједничке и властите именице.

11. Опиши укратко неко своје путовање. Наведи са ким си путовао/путовала и где сте

ЕД У

КА

ишли. Правилно користи велико слово.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем именице од осталих врста речи, • разликујем заједничке и властите именице, • правилно пишем кратак текст.

15

15


ИМЕНИЦЕ ИМАЈУ РОД И БРОЈ 1.

Прочитај пажљиво текст и заокружи слово испред тачног одговора. Дуле је страшно љут на маму. Обесио је нос и затворио се у своју собу. Жели чизмице с копчом, попут оних које носи Мачак у чизмама, али мама неће да му их купи. Луле жели за себе шешир са перушкама, па њих двојица одлучише да крену сами у куповину.

2.

КА

Подвучене речи су: а) именице средњег рода у једнини, б) именице женског рода у множини, в) именице мушког рода у једнини.

Прецртај нетачну реч да би тврдње биле тачне.

ЕД У

Именице чизмице и перушке су женског/мушког рода. Те именице су у једнини/множини.

3.

Обој само она поља у којима се налазе именице у једнини. муње

бајке

дете

зрно

дрво

путовања

змај

села

планине

именица

музика балони

свемир

песме

другови

кликери каменчићи река

4. Напиши по три именице које су у: МУШКОМ РОДУ (тај)

16

16

ЖЕНСКОМ РОДУ (та)

СРЕДЊЕМ РОДУ (то)


6.

Следеће речи напиши у множини. поток , око

, син

.

Речима у женском роду нађи одговарајуће речи у мушком и средњем роду. овца — ован – јагње, патка — мачка — слон — коњ — кокошка —

7.

, орао

— — — — —

, , , , .

КА

5.

Заокружи слово испред реченице у којој се налазе именице у множини.

ЕД У

а) На обали реке налази се мала воденица. б) Све је пошло наопачке за врапце и мачке. в) На дрвету је расла румена јабука.

8.

Следећи текст препиши тако да подвучене именице буду у множини. Пиши писаним словима. У шупљини старог храста живела је веверица. У густој крошњи скривала се птичица. Испод дрвета је расла печурка.

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем једнину и множину именица, • правилно одређујем род именице.

17

17


БЕЗ ГЛАГОЛА СЕ НИШТА НЕ ДЕШАВА 1.

Прочитај текст и одговори на постављене задатке. ПАС И МАЧКА

КА

Петја је насликао пса и његову кућицу, а Жења је нацртала мачку и велико дрво. Петјин пас угледа мачку, залаја и појури је. Мачка скочи на дрво. Жења рече: – Баш добро што сам нацртала то дрво!

• Шта означавају подвучене речи? Заокружи тачан одговор. а) бића, б) предмете, в) радњу, г) појаве.

ЕД У

• У тексту „Пас и мачка” нису подвучени сви глаголи. Пронађи их и подвуци.

2.

Заокружи два глагола у следећем низу:

читалац, читати, читанка, прочитати, читаоци, читаоница

3.

У песми Десанке Максимовић „Зечје ухо” подвуци све глаголе. Чује зека из даљине кад у шуми врабац кине, кад у трави трчи мрав, када ниче купус плав, када тихо пужић пева, зевалица када зева.

• Колико глагола има у песмици „Зечје ухо”? Заокружи слово испред тачног одговора. а) 8 18

18

б) 6

в) 7

г) 5


4.

У облак упиши речи које означавају шта још киша може да ради.

5.

КА

пљушти

Заокружи слова испред тачних тврдњи. Глаголи означавају:

ЕД У

а) радњу коју неко врши, б) стање у коме се неко налази, в) имена бића и појава, г) дешавања у природи.

6. Правилно повежи реченице са оним што глаголи у њима означавају.

7.

Миа прескаче вијачу.

Смркава се.

РАДЊА

СТАЊЕ

Деда стари.

ЗБИВАЊЕ

Следеће глаголе правилно разврстај у табелу: сева, грми, смркава се, расте, црта, пише, пева, љути се, вене. РАДЊА СТАЊЕ ЗБИВАЊЕ 19

19


8.

а) Подвуци глаголе у следећим реченицама. б) На линији поред сваке реченице наведи да ли глагол означава радњу, стање или збивање.

9.

КА

Освануло је дивно јутро. Дете још спава. Пас већ трчкара око куће.

Неки глаголи из шаљиве народне песме „Ја сам чудо видео” написани су у оквиру са стране. Врати их у песму на право место. дружи преорава уче носи вуку

ЕД У

Пуж и во се туку козе кола свиња брке суче мачке рачун коњ на грани спава зец пут вук на друму проси а мрав буре рода жабе служи миш се с мачком

10. Доврши и ти на шаљив начин започете реченице. Риба у води

.

Цврчак у трави

.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем глаголе од других врста речи,

• разликујем глаголе према томе да ли казују радњу, стање или збивање.

20

20


С ГЛАГОЛИМА КРОЗ ВРЕМЕ ПОДСЕТИ СЕ! Поред тога што означавају радњу, стање и збивање, глаголи означавају и време када се радња дешава. Глаголима можемо да означимо прошло, садашње и будуће време. Птица је летела. Птица лети. Птица ће летети.

Прочитај стихове Григора Витеза и потом уради задатак. ШТА РАДИ, ШТА РАДИ

КА

1.

Шта ради, шта ради... киша? Киша гађа капљицама миша. Шта раде, шта раде... дјевојчице? Оне мачкама шију папучице. Шта раде, шта раде... ластавице? Лепршају небом ко прољетне заставице.

ЕД У

• Заокружи слово испред тачног одговора. Подвучени глаголи у песми су у: а) прошлом времену, б) садашњем времену, в) будућем времену.

2.

3.

Правилно повежи реченице са временом у ком су глаголи. Деца су се играла.

прошлост

Деца ће се играти.

садашњост

Деца се играју.

будућност

Подвуци у следећим реченицама глагол у будућем времену. Истина је, што бих крила, глаголе сам научила. Сада могу да се играм и да маму више ништа не питам. Када падне вече, заспаћу од среће. 21

21


4.

Допуни табелу. Упиши задате глаголе у прошлом, садашњем и будућем времену. читати

читао сам

писати

читам

читаћу

пишем

цртати

5.

маштао сам

КА

маштати

цртаћу

У следећим реченицама глаголи су у садашњем времену. Напиши реченице тако да глаголи у њима буду у прошлом времену. Зец не жури, а корњача трчи без предаха. Славуј не ћути, а меда певуши. Зец није журио, а корњача

.

ЕД У

6.

Прочитај шта ти кажу неке животиње. На линијама поред реченица напиши у ком су глаголском времену написане. ШЕВА: Полетећу увис и летећу до облака. _______________________ СВИТАЦ: Скитам по шуми, трави, изнад житних поља. Светлим као летећа звездица. ___________________________

ЈЕЛЕН: Видео сам човека негде усред шуме. Побегао сам као стрела, између храстова и јела. ___________________________

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем прошло, садашње и будуће време глагола.

22

22


ХОЋУ — НЕЋУ (ОДРИЧНИ ОБЛИК ГЛАГОЛА) Прочитај стихове, а потом уради задатак. Не волим баш вране, врапце волим више, они се не боје ни сунца ни кише.

КА

1.

Заокружи слово испред тачне реченице. а) Глаголи истакнути црвеном бојом у потврдном су облику. б) Глаголи истакнути црвеном бојом у одричном су облику.

У следећем тексту подвуци само глаголе који су у одричном облику. За разлику од других птица, пингвини се не плаше људи. Вероватно зато што мало људи одлази на Јужни пол, па нас пингвини не доживљавају као непријатеље. Пингвинима се може прићи на три метра удаљености, али ако они сами приђу ближе, што се често дешава, нема потребе за удаљавањем.

ЕД У

2.

Заокружи тачан одговор. У тексту о пингвинама има: а) три глагола у одричном облику, б) четири глагола у одричном облику, в) два глагола у одричном облику.

ПОДСЕТИ СЕ! Одрична речца НЕ пише се одвојено од глагола, осим у неколико изузетака. То су: НЕЋУ, НИСАМ, НЕМОЈ и НЕМАМ.

23

23


3.

Доврши реченице.

Нећу Нисам Немој

4.

КА

Немам

Заокружи слово испред реченице која је правилно написана. а) Немогу да пишем јер немам папир. б) Нисам видела Сању и не знам где је. в) Није узела оловку и незна ко је то урадио.

Следећи текст препиши тако да глаголе у потврдном облику пребациш у одрични, а глаголе у одричном облику у потврдни.

ЕД У

5.

Ана није пошла у шетњу. Напољу је било лепо време. Није падала киша, сијало је сунце. Мама се забринула за Ану. Тог дана Ана је желела да се одмара.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем одрични облик глагола. • разликујем потврдни и одрични облик глагола.

24

24


ЛЕПШЕ ЈЕ СА ПРИДЕВИМА 1.

Прочитај песму.

ЈЕЛЕН па стасит, па леп, па рогат! У свему раскошан, вредан и богат.

КА

ЈЕЛЕН

ЕД У

Заокружи слово испред тачног одговора. Подвучене речи у песми су: а) заједничке именице, б) глаголи, в) описни придеви.

2.

У наведеном низу речи прецртај две речи које му не припадају. бео, нежан, санке, сребрнкаст, хладан, драг, добар, дечак

3.

4.

Смисли и напиши описне придеве који одговарају следећим поређењима. као стена,

као перо,

као пуж,

као месец,

као соко,

као мрав.

Користећи што више описних придева напиши каква све могу бити деца. Деца могу бити:

25

25


5.

У следећим реченицама уз именице напиши одговарајуће придеве. Киша гађа капљицама се

миша. Испод

мрав. На небу се играју зец по

цвркуће

облаци.

шуми скита. У

КА

Напиши кратак опис једне животиње по свом избору. Да би твој опис био сликовит, користи описне придеве.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем описне придеве,

• састављам кратак текст правилно употребљавајући описне придеве.

26

26

крошњи

птица.

ЕД У

6.

печурке сакрио


ЈЕДАН, ДВА, ТРИ, КРЕНИ! 1.

Пажљиво прочитај следећи текст и уради задатак. У Шпанији је обичај да се у новогодишњој ноћи поједе дванаест зрна грожђа. У поноћ, за сваки откуцај сата поједе се по једно зрно. То се чини зато да би живот у наредној години биo сладак и срећан.

2.

Зашто се у новогодишњој ноћи у Шпанији једе грожђе? У тексту подвуци реченицу у којој се налази одговор.

У следећој песмици подвуци речи које означавају редни број.

ЕД У

3.

КА

Заокружи слово испред тачног одговора. Речи истакнуте црвеном бојом јесу: а) придеви, б) именице, в) основни бројеви, г) редни бројеви.

ПАРДОН

Срео слон у шетњи стоногу и згази јој тридесет и трећу ногу. Учтиво сурлу подигô слон и рекô: „Пардон”

4.

У следећим реченицама основне бројеве подвуци, а редне заокружи. Концерт је почео у осам сати. Седели смо у четвртом реду. Изведено је двадесет песама. Због аплауза који је трајао више од пет минута извођачи су се вратили и извели двадесет и прву песму. 27

27


5.

Од основних бројева направи редне како је започето. један — први три — једанаест — двадесет два —

6.

7.

КА

сто —

Прецртај неправилно написане бројеве, а затим их напиши правилно. шест, четри, дванаест, шеснест, шестдесет, тринести, двадесет шести

У одломку песме подвуци бројеве.

ЕД У

ЦРТАНКА

Дај ми две-три исте хартије ал’ чисте и једну оловку да нацртам пловку. Дај ми после плаве зелену због траве и скоро триста на дрвету листа.

С. Раичковић

• Допуни реченице једном од понуђених речи. У одломку песме „Цртанка” коришћени су бројеви. (основни/редни) У одломку песме „Цртанка” има броја. (три/четири)

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем бројеве од осталих врста речи, • разликујем основне и редне бројеве, • правилно пишем бројеве.

28

28


ЗНАЧЕЊЕ И ОБЛИК РЕЧЕНИЦЕ 1.

Стави одговарајући знак на крај сваке реченице:

Доврши ове реченице тако да прва буде обавештајна, друга упитна, трећа узвична, а четврта заповедна. Највише на свету Кад Ала Отвори

ЕД У

2.

КА

Куда летиш, птицо мала Ала лети Врати се до првог мрака Моја птица воли висине

3.

Одреди значење и облик следећих реченица: ЗНАЧЕЊЕ

ОБЛИК

Зашто кловн плаче? Не бојим се мрака. Сиђи са дрвета! Како дува!

4.

Прочитај пажљиво текст и заокружи слово испред тачног одговора. Једна девојчица не може да одлучи шта ће бити кад порасте. Како је узбудљиво бити мајстор и поправљати веш-машине! А можда је ипак забавније бити продавац сладоледа? Стојиш у хладу, сладоледа колико желиш, а муштерије ти прилазе насмејане. а) У тексту су две узвичне, једна упитна и једна обавештајна реченица. б) У тексту су једна упитна, једна узвична и две обавештајне реченице. в) У тексту су по једна упитна, узвична и обавештајна реченица. 29

29


5. 6.

У претходном тексту подвуци реченицу која је написана у одричном облику.

Следеће реченице напиши у одричном облику.

7.

КА

Малој деци је досадно. Зашто волиш лепе приче? Говори гласно!

Напиши: а) обавештајну реченицу у одричном облику, б) упитну реченицу у потврдном облику,

ЕД У

в) заповедну реченицу у потврдном облику.

8.

Напиши два различита питања на која се може одговорити овом реченицом: Балони не воле кактусе.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем обавештајне, упитне, заповедне и узвичне рченице, • разликујем потврдни и одрични облик реченица.

30

30


ВЕЛИКО СЛОВО ПОДСЕТИ СЕ! На почетку сваке реченице стоји велико слово.

2.

Напиши реченицу у којој ћеш употребити реч школа.

КА

1.

У следећем тексту заокружи слова која треба да буду велика.

да ли знате да је колибри најмања птица на свету? то је једина птица која може да лети уназад и да дуго лебди на једном месту. тако бих волела да је видим, али живи веома далеко.

ЕД У

ПОДСЕТИ СЕ! Великим почетним словом пишемо имена и презимена људи, као и њихове надимке.

3.

4.

Напиши име и презиме свог друга или своје другарице из одељења.

Ко је твој омиљени писац за децу?

5. Смисли и напиши надимке од следећих имена. Теодора Катарина

Андрија Вукашин

ПОДСЕТИ СЕ! Ако се некој животињи да посебно, властито име, пишемо га великим почетним словом. 31

31


6.

Препиши правилно следећу реченицу. лавица леа донела је на свет младунче које су назвали леон.

7.

Одговори на питања. У којој држави живе Грци? У којој држави ти живиш?

Међу овим речима крију се имена неких градова. Откриј их и напиши правилно. распуст, нада, шабац, поток, ниш, дрво, локвањ, парк, смедерево

ЕД У

8.

КА

ПОДСЕТИ СЕ! Великим почетним словом пишу се имена држава, градова и села.

9.

Напиши правилно следећу реченицу. београд је главни град србије.

ПОДСЕТИ СЕ! Ако се име града или села састоји из више речи, свака од њих пише се великим почетним словом.

10.

Заокружи слово испред две реченице које су написане правилно: а) Село даросава налази се у близини града Аранђеловца. б) У пролеће, село Трешњевица је пуно деце и трешања. в) Јасна живи у граду који се зове велико Градиште. г) Нови Сад је град у Србији.

32

32


11.

Следеће реченице препиши правилно. Био сам у селу које се зове бачки петровац. путујемо у сремску митровицу.

12.

КА

ПОДСЕТИ СЕ! Великим почетним словом пишу се имена река и планина.

Премештањем слова у следећим речима добићеш називе планина. Које су то планине? паконико

ЕД У

лазтироб

13.

Премештањем слова у следећим речима добићеш називе река. Које су то реке? васа

14.

рата

дуван

индра

Писаним словима правилно препиши следеће реченице: река сава улива се у дунав.

на планини тари живе медведи.

33

33


16.

Уз свако велико слово допиши неко име. То могу бити имена људи, животиња, села, планина, градова, река и држава. А

,

Г

,

Е

,

И

.

КА

15.

У следећој реченици недостају нека слова. Допиши их. Прошле зиме са другом

аја је била на

арком. Често су шетали са њеним псом

рвицом. Упознали су девојчицу

ару која живи у

ЕД У

ранцуској.

опаонику. Скијала се

17.

Препиши текст правилно.

марко и сара путују на море у грчку. обично стану и ручају у врању. кроз македонију се возе поред реке вардар. пса блекија оставе код баке и деде у београду.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• правилно пишем велико слово у именима, презименима и надимцима људи, • правилно пишем велико слово у посебним именима животиња, • правилно пишем велико слово у именима градова, села, држава, река, планина.

34

34


ПИСАЊЕ ОДРИЧНЕ РЕЧЦЕ НЕ И УПИТНЕ РЕЧЦЕ ЛИ 1.

Допуни реченице и памти правило! У одричним реченицама речца НЕ пише се Изузеци су: НИСАМ, , НЕМОЈ и

2.

од речи испред себе.

КА

Упитна речца ЛИ пише се

од глагола. .

Заокружи слово испред реченице у којој је речца НЕ уз глаголе правилно написана. а) Капетан Кука незна да лети. б) Недам ти своје крпице.

в) Панде не живе у шумама Златибора.

ЕД У

г) Немогу дуго да роним.

3.

Следеће реченице напиши у одричном облику.

Хоћу да будем меда величине једне коцке леда. Врапци и бубе воле глас трубе.

4.

Заокружи слово испред правилно написане реченице: а) Јели мрав спреман за трку? б) Дали ће стићи први на циљ? в) Знали куда јури? г) Да ли мрав стварно има патике?

35

35


Препиши следеће стихове у одричном облику. Овај зец зна да свира, овај зец зна да плете, овај зец ручак кува, овај зец кућу мете.

• Напиши две упитне реченице о зецу.

ЕД У

6.

КА

5.

7.

Правилно препиши текст.

марко данас неиде у школу. дали је можда болестан? није болестан, него иде на такмичење у сремске карловце. после ће ићи на ручак код баке марије у батајницу. бака непрестаје да пита дали је марко стигао.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем речцу не уз глаголе, • правилно пишем речцу ли, • правилно пишем велико слово.

36

36


ДВЕ ТАЧКЕ И ЗАПЕТА У НАБРАЈАЊУ 1. Прочитај песму Милована Данојлића „Лонац пасуља” која се налази у Радној

свесци на стр. 44. Она ти може послужити да саставиш рецепт за спремање пасуља. Ти наброј шта је све потребно, а неко старији нека ти објасни шта треба урадити са набројаним састојцима. Правилно користи запету у набрајању.

2. Правилно повежи:

КА

• За спремање куваног пасуља потребни су:

?

,

.

!

:

ЕД У

Чиме завршавамо упитну реченицу? Чиме речи одвајамо при набрајању? Чиме завршавамо обавештајну реченицу? Шта стављамо на почетку набрајања? Чиме завршавамо заповедну реченицу?

3. Напиши реченицу у којој ћеш набројати шта све волиш да једеш. Стави две тачке и запете где је потребно.

4.

У следећем тексту недостају две тачке и запете. Напиши их тамо где им је место. На обалама баре можеш видети роду патке гуске и многе инсекте. На ливадама расту камилица нана мајчина душица кантарион и хајдучка трава.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно употребљавам две тачке и запете приликом набрајања.

37

37


ОД ДАТУМА ДО СКРАЋЕНИЦА ПОДСЕТИ СЕ! Датум можеш написати на три начина. Важно је да иза редних бројева написаних арапским цифрама стављаш тачку. Ако месец у датуму обележаваш римском цифром, никада немој стављати тачку. Погледај примере.

1.

КА

Ана је рођена 12. 10. 2012. Дамир је рођен 7. новембра 2011. Анђела је рођена 12. Х 2013.

Јана, Филип и Елена рођени су првог дана у месецу 2011. године. Елена је рођена у фебруару, Филип је месец дана млађи од ње, а Јана је три месеца старија од Филипа. Напиши датуме њихових рођендана на три различита начина.

ЕД У

Филип — Елена — Јана —

2.

3.

38

38

Заокружи слово испред неправилно написаних скраћеница. а) бр.

г) О.Ш.

б) цм.

д) год.

в) стр

ђ) итд.

Напиши шта значе следеће скраћенице: ФК сл. мин. ч. нпр. m


4.

У следећим реченицама обележене речи замени скраћеницама.

Пажљиво прочитај текст. Скраћенице из оквира правилно распореди и упиши на одговарајућа места. m cm год. мин. ч. Једног лета пре три деда ме водио на пецање. Сећам се да смо прешли преко мостића који је био широк једва 1 . На обали речице деда ми је показао како да користим штап за пецање. Штап је био дугачак 80 . Није прошло ни 5 кад сам упецао прву рибицу. Деда и ја смо на реци провели 2 пре него што смо кренули кући.

ЕД У

4.

КА

Павле иде у Основну школу ( ) „Марија Бурсаћ” у Београду. У школи чита, пише, рачуна, црта, пева, игра се и тако даље ( ). На 55. страни ( ) Читанке налази се његова омиљена песма. Да је додао на пример ( ) мало више жуте боје, цртеж би му био веселији. Живи у Његошевој улици број ( ) 5. Дужина његове собе је 5 метара ( ).

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем датуме,

• правилно пишем редне бројеве, • правилно пишем римске бројеве, • правилно пишем и употребљавам скраћенице.

39

39


ДА ПОНОВИМО... ГЛАС

сугласници

у, а

к, ћ

РЕЧ

ку–ћа

кућа

КА

самогласници

СЛОГ

зелени пропланак бела кућа сјајно сунце

ОПИСНИ ПРИДЕВИ

ЕД У

ИМЕНИЦЕ

ВЛАСТИТЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ

Мила Смедерево Грчка Дунав Тара

књига табла лопта кућа облак

БРОЈ ИМЕНИЦА

40

40

РОД ИМЕНИЦА

једнина

множина

мушки

женски

средњи

патика

патике

(тај) шал

(та) капа

(то) дугме


ГЛАГОЛИ

радња

стање

збивање

ходати

сањати

грмети

КА

ГЛАГОЛИ облик

одрични

Волим када пада киша.

Не волим када пада киша.

ЕД У

потврдни

ГЛАГОЛИ време

прошло

садашње

будуће

Играо сам се.

Играм се.

Играћу се.

БРОЈЕВИ

основни

редни

пет — 5 један — 1

пети — 5. први — 1. 41

41


17. 9. 2011. 8. октобар 2013. 5. IV 2012.

ПИСАЊЕ ДАТУМА

КА

РЕЧЕНИЦЕ

значење

обавештајне

заповедне

узвичне

Да ли је стигла?

Богдане, пожури!

Какав диван дан!

ЕД У

Стигла је.

упитне

РЕЧЕНИЦЕ

облик

42

42

потврдне

одричне

Желим да бринем о биљкама.

Не желим да бринем о биљкама.


КЊИЖЕВНОСТ

КА

У овом поглављу чекају те:

ЕД У

► песме, стихови, строфе и риме; ► пословице; ► загонетке; ► басне; ► бајке; ► текстови за читање и разумевање; ► Александар Сергејевич Пушкин и његова Бајка о рибару и рибици; ► Ханс Кристијан Андерсен и Девојчица са шибицама; ► песме Љубивоја Ршумовића из збирке Ма шта ми рече; ► текстови из твоје Читанке...

43

43


ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ О ПЕСМАМА ЛОНАЦ ПАСУЉА Потуцала се бабура у пасуљу, Мучила се на ватри, давила се у уљу. Дрмусао се лонац попут трамвајских стакала: Вода је врила, а бабура је скакала.

КА

И лебдела су зрна у води, без ослонца, Покушавајући да побегну из лонца.

Црни лук, нашав се сред те гунгуле праве, Превртао се преко ћелаве главе.

И друго поврће године добре и родне Кувало се, с пасуљем, у летњи дан до поподне.

ЕД У

Милован Данојлић

1.

Заокружи слово испред тачног одговора. „Лонац пасуља” је: а) рецепт за спремање пасуља, б) песма, в) бајка у стиху.

2.

Заврши започету реченицу.

Ово је песма зато што је писана у

3.

44

44

Шта је стих? (Заокружи тачан одговор.) Стих је: а) један ред у песми, б) два реда у песми, в) исто што и строфа.

.


ПОДСЕТИ СЕ! Рима је подударање гласова у речима у песми:

4. 5.

КА

Наша чигра лепо игра, ситно везе, право стоји, јер се боји.

Подвуци у песми Лонац пасуља речи које се римују.

Свакој речи из песме допиши реч са којом се римује: пасуљу — уљу, стакала —

ослонац —

,

,

родне —

.

ЕД У

праве —

,

ПОДСЕТИ СЕ! Строфа је низ стихова који чине једну целину. Познаћеш је по томе што је размаком раздвојена од следеће строфе.

6.

Колико строфа има песма „Лонац пасуља”? Колико има стихова?

Колико стихова има у свакој строфи?

7. Заокружи трећу строфу у песми.

Стави звездицу испред првог и последњег стиха у песми.

45

45


8.

Заокружи слово поред тачног одговора. Песме певају о: а) љубави, б) природи, в) слободи, г) све може бити тема песме, па и кување пасуља.

КА

9. Писаним словима ћирилице препиши строфу која ти се највише свидела.

ЕД У

Настави да откриваш! Покушај и ти да напишеш песму о било чему што изазове твоју пажњу... То не мора да се деси сада, свака песма има свој тренутак...

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем песму од других књижевних текстова, • разликујем стих од строфе, • уочавам стихове који се римују.

46

46


УПОЗНАЈ МОЦАРТА (Читамо и разумевамо текст) Пажљиво прочитај следећи текст:

ЕД У

КА

Волфганг Амадеус Моцарт рођен је у Салцбургу, малом граду у Аустрији. У то доба богатији мушкарци и жене носили су напудерисане перике, на улицама се нису могли видети аутомобили, већ само кочије које су вукли коњи. Није било ни радија, ни биоскопа, нити телевизије. Музика је била омиљена забава свих људи — како скромног, обичног света, тако и најмоћнијих краљева. Моцартов отац Леополд био је виолиниста и композитор, па је дечак од малих ногу био окружен музиком. Већ са три године Амадеус је показао да има изузетан слух. Да ли то значи да је можда имао велике уши? Не, то значи да је са изузетном лакоћом хватао ритам и мелодију. Било му је довољно да само једном чује неку композицију и већ је могао да је одсвира напамет. За њега је музика била тако природна ствар као што је за вас читање овог текста.

• Заокружи слово испред реченице која одговара овом тексту: а) Моцарт је рођен у великом граду у Аустрији. б) У то доба сви одрасли људи носили су напудерисане перике. в) Музику су слушали сви, без обзира на порекло и богатство. г) На улицама се нису могле видети кочије које су вукли коњи. • Који инструмент је свирао Моцартов отац?

47

47


• Подвуци у тексту Моцартово пуно име. • Подвуци име Моцартовог оца.

КА

• Заокружи слово испред реченице која одговара овом тексту. а) У том граду људи су више волели да се возе кочијама и нису желели да слушају радио, гледају телевизију и иду у биоскоп. б) То је било у прошлости, пре него што су људи измислили аутомобил, радио, телевизор и филмове који могу да се пуштају у биоскопу. в) Само краљеви су могли да имају аутомобиле, радио и телевизор. • У тексту подвуци питање.

• Препиши реченицу која је одговор на то питање.

ЕД У

• Колико пута је Моцарт морао да чује неку композицију да би могао да је одсвира? • Заокружи слово испред наслова који најбоље одговара овом тексту. а) Моцарт — дечак великих ушију б) Моцарт — надарени дечак в) Моцарт — љубитељ музике

У овој лекцији показао/показала сам да: • разумем прочитани текст, • проналазим у тексту тражене појединости.

48

48


ПОСЛОВИЦЕ И ЗАГОНЕТКЕ ПОСЛОВИЦЕ

2.

Откриј и подвуци реченицу која је залутала међу пословице: а) Неста блага, неста пријатеља. б) Ко је луд, не буди му друг. в) Поранили су јер су журили на воз. г) Пријатељ се у невољи познаје.

Која од следећих пословица има слично значење као и пословица ИСПЕЦИ ПА РЕЦИ? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Истина је људски накит. б) У лажи су кратке ноге. в) Мери и важи, па онда кажи. г) Ум царује, снага кладе ваља.

ЕД У

3.

Шта су пословице? Заокружи слово испред тачног одговора. Пословице су: а) кратке поучне приче, б) мудре и поучне мисли о животу, в) загонетна питања у којима се крије одговор.

КА

1.

4.

Шта значи пословица ВЕСЕЛО СРЦЕ ПОЛА ЗДРАВЉА? Размисли и заокружи слово испред тачног одговора.

а) У животу постоји само радост.

б) Весеље доприноси нашем здрављу. в) Свему се треба смејати.

5.

Пажљиво прочитај следеће две пословице и у свесци напиши шта оне значе. Не даје ко има блага, него ко има срца. Знање је право имање. 49

49


6.

Смисли и напиши једну пословицу о пријатељству.

ЗАГОНЕТКЕ

КА

ПОДСЕТИ СЕ! Загонетка је игра речи која се састоји од необичног питања у коме се крије одговор. Подстиче нас на размишљање и забавља. Свака загонетка има своју одгонетку.

1. Линијама повежи загонетке и одгонетке које се крију у цртежима. Без коже уђе, са кожом изађе.

Оца нема, мајке нема, а свако се јутро рађа. Чуча чучи, бега бежи.

ЕД У

Листове има — дрво није.

Зими путују, лети хладују.

2.

Прочитај загонетке и нацртај одгонетке. У горици на једној ножици.

Пуна школа ђака — ниоткуда врата.

3.

50

50

Загонетај и ти: смисли загонетке за предмете који су нацртани.


4.

Прочитај пажљиво следећу загонетку. Заокружи слово испред исправне одгонетке. Кад видиш, онда га не видиш, а кад не видиш, онда га видиш. а) Дан.

5.

б) Мрак.

в) Дим.

Решавајући ову песму — загонетку, открићеш њен наслов:

КА

__ __ __ __ __ Ја сам млад, танан, леп, Кад путујем, имам реп. Што год идем даље, Мог репа све мање, Изгубим га путујући, Па без репа дођем кући.

Решење следеће загонетке потражи у укрштеници. Обојена поља су слова решења.

ЕД У

6.

Један мали чамац чудан је у свему; није он у води, вода је у њему.

омиљена храна пса речна риба владар

лети, а није птица један родитељ део намештаја

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем пословице и загонетке, • разумем значење пословице, • решавам загонетке.

51

51


БАСНЕ 1. Дате речи правилно упиши на линије.

животиње, кратке, људи, лоше, поуку, особине Басне су

приче у којима . У баснама откривамо добре и Свака басна има .

говоре и понашају се као људске .

како је започето.

КА

2. Пронађи и заокружи погрешне речи у познатој басни „Лисица и гавран”. Настави Гавран је негде нашао повећи комад сира и, стојећи на глави дрвета, држао је чврсто сир у кљуну. Лисица то опази и пошто се привукла дрвету, поче да хвали свраку. – Ти си веома лепа птица – рече она – и имаш прекрасно крзно! Нико на свету не би био тако савршен као ти, само кад би умео лепо да плетеш! Гаврану се није свидело да поред толике своје лепоте има и неки недостатак. Да би уверио кртицу да уме да пева, он отвори кљун и загракта. Кикирики му испаде из кљуна, лисица зграби плен и побеже. – Е, мој јастребе – мислила је она – имаш ти и сјаја и гласа, али немаш памети.

ЕД У

• Заокружи слово испред тачног одговора. Гавран је у овој басни: а) био великодушан према лисици, б) показао да сјајно пева, в) изгубио зато што је био уображен.

• Заокружи слова испред тачних одговора. У овој басни лисица је: а) добронамерна, б) племенита, в) неискрена, г) лукава, ђ) истинољубива. • На крају приче лисица изговара шта гаврану недостаје. Подвуци. сјај глас памет

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем басну од осталих књижевних текстова, • уочавам поуку у басни,

• уочавам погрешно употребљене речи у тексту, • наводим особине ликова у басни, • износим закључке у вези са текстом.

52

52


О КОРЊАЧАМА И ТИГРОВИМА (Читамо и разумевамо текст) Прочитај пажљиво текст и одговори на питања.

КА

У природи, на осунчаном месту, корњача тражи погодну, мекшу земљу у којој задњим ногама ископа рупу. У њу положи јаја. Потом их затрпа слојем земље. Тиме се завршавају њене материнске бриге. Након два до три месеца из њих излазе младунци. Њихово излажење из љуске обично траје од осам сати до двадесет четири сата. • Овај текст говори о: а) корњачама, б) животињама које полажу јаја, в) младунцима животиња.

• Корњача рупу копа: а) предњим ногама, б) задњим ногама, в) и предњим и задњим ногама.

ЕД У

1.

• Подвуци реченицу из које сазнајеш након колико времена у земљи младунци излазе из јајета. • Кад почну да излазе, колико дуго траје излажење младунаца из јајета? • Објасни зашто корњаче траже мекшу земљу.

• Када се излегу из јаја, мале корњаче од првог тренутка саме брину о себи. Одабери реченицу на основу које то закључујемо. а) У њу положи јаја. б) Потом их затрпа слојем земље. в) Тиме се завршавају њене материнске бриге. 53

53


2.

Пажљиво прочитај следећи текст. Тигрови су самосталне животиње и тешко их је видети у групама. Занимљиво је да не постоје два тигра са истим шарама. Лове само онда када их плен не примети на време. Познаваоци тигрова кажу да од њих не треба бежати, већ их треба гледати у очи и полако се удаљавати. Кад су задовољни, тигрови склопе очи.

КА

• Одабери наслов који најбоље одговара овом тексту. а) Животиње различитих шара б) О тигровима в) Како уловити тигра • Прва реченица у тексту значи: а) да тигар најчешће живи сам; б) да тигар живи сам, али лови у групи; в) да тигар не воли да дели плен.

ЕД У

• Заокружи слово испред реченице која се односи на наведени текст. а) Тигрови лове у групи. б) Тигар је најуспешнији у лову кад свој плен изненади. в) Од тигра се треба брзо удаљити не осврћући се. г) Кад им плен измакне, тигрови склопе очи.

У овој лекцији показао/показала сам да: • разумем прочитани текст.

54

54


БAJKE Био једном један цар и имао три сина… Која врста прича овако почиње? Заокружи тачан одговор. а) народна песма, б) успаванка, в) басна, г) бајка.

2.

КА

1.

У овој чудној реченици речи су се раздвојиле и погрешно спојиле. Откриј и напиши о чему она говори. Ба јкесу пу нечуде саи необи чнихби ћа.

ЕД У

3.

4.

6.

Шта значи реч чудесно?

Напиши наслове неколико бајки које знаш.

5.

Реши ребус.

,,,

Ј

,,

Какви јунаци побеђују у бајкама? а) Зли и неправедни. б) Добри и праведни. в) Храбри.

55

55


7.

8.

Присети се неких добрих јунака из прочитаних бајки и напиши њихова имена.

Заокружи ликове који се појављују само у бајкама.

9.

КА

змај девојчица пас добра вила дечак зла вештица лептир

Размисли зашто је сваки јунак бајке „Снежана и седам патуљака” важан за причу. Подсети се шта ко од њих ради и замисли како би прича изгледала без њих. Напиши зашто је свако од њих важан за причу. Снежана:

ЕД У

Зла краљца: Ловац:

Патуљци: Принц:

10.

Подсети се завршетка бајке „Снежана и седам патуљака”. У свесци напиши свој наставак те бајке.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем бајку од осталих књижевних текстова, • уочавам одлике бајке.

56

56


ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН

Напиши наслове Андерсенових бајки које си досад прочитао/прочитала.

ЕД У

1.

КА

Живот данског писца Ханса Кристијана Андерсена подсећа на његову бајку у којој се Ружно Паче претвара у лабуда. Родио се у сиромашној породици. Мали Ханс је рано остао без оца. Да би помогао мајци, радио је у фабрикама текстила и дувана. Стварност је била тешка и невесела. Зато је у машти стварао бољи и лепши свет. У њему се дружио са цвећем, предметима и животињама. Даровао им је душу и моћ говора. Није му се остварио сан да постане глумац, али се уз помоћ добрих људи школовао. У школу се уписао са закашњењем, па је и у њој доживљавао непријатности. Није одустајао од свог сна. Постао је професор и чувени писац познат у целом свету. Тако је ружно паче израсло у прелепог лабуда. „Принцезу на зрну грашка”, „Царево ново одело”, „Девојчицу са шибицама” „Оловног војника”, „Палчицу”, „Снежну Краљицу”, „Малу Сирену” и друге Андерсенове бајке читају деца широм света. Оне их уче да саосећају са људским патњама и да не одустају од својих снова.

2.

3.

Која се Андерсенова бајка теби посебно допала? Зашто?

Пронађи и подвуци реченицу која не припада бајци „Принцеза на зрну грашка”. Тако су се уверили да је то била права, правцата принцеза јер је кроз двадесет душека и двадесет перина од паперја осетила зрно грашка. Грашак је поврће које се гаји у повртњаку. Толико нежан није могао нико бити — до права, правцата принцеза. 57

57


4. У свесци препричај причу „Девојчица са шибицама”. Користи следећа питања као подсетник који ће ти помоћи да лакше препричаш причу. Ледена, новогодишња ноћ У којој ноћи се дешава радња ове бајке? Ко хода кроз хладну зимску ноћ? Како је обучена девојчица? Како је остала без обуће? Шта је она покушавала у леденој, новогодишњој ноћи?

КА

Гладна, прозебла и потиштена Зашто девојчица није отишла својој кући? Где се зауставила? Како је девојчица решила да покуша да се загреје? Наведи шта је све девојчица замишљала док је палила шибице. Зашто је баш маштала о тим стварима? Опиши њену замишљену јелку. Сусрет са баком

ЕД У

Ко долази по девојчицу у сну? Како бака изгледа? Где је повела унуку? Како су девојчицу пролазници затекли сутрадан? Шта јој се догодило?

5.

Напиши своје утиске о „Девојчици са шибицама”.

• Каква осећања су бајка и њена јунакиња пробудиле у теби? Шта си све осетио/ осетила читајући ову бајку?

• Зашто се ова бајка разликује од осталих бајки које знаш?

• Шта те у њој подсећа на остале бајке?

58

58


• Објасни како новогодишња ноћ чини још тужнијом босоногу девојчицу?

• Шта би девојчица желела у новогодишњој ноћи?

КА

• Како се бори против хладноће и глади?

• Како јој је машта улепшала последњу ноћ у животу?

ЕД У

• Замисли да си лик у овој бајци и да можеш да утичеш на догађаје у њој. Како би се могло помоћи девојчици?

6.

Обрати пажњу на речи којима је писац описао како изгледа и како се осећа тужна девојчица у новогодишњој ноћи. Опиши њен изглед и осећања својим речима у кратком саставу: ОВАКО ЗАМИШЉАМ ДЕВОЈЧИЦУ СА ШИБИЦАМА

59

59


КА

Нацртај девојчицу и обој је у оквиру осмишљеном за њу.

ЕД У

7.

У овој лекцији показао/показала сам да: • уочавам особине бајки, • препричавам бајку,

• одређујем главни догађај, особине ликова, време и место дешавања у прочитаном тексту.

60

60


БАЈКА О РИБАРУ И РИБИЦИ Кад је био мали, Пушкин је ову и још многе друге бајке чуо од своје драге дадиље Арине Родионовне. Заволео је и запамтио бајке јер је његова дадиља необично лепо и маштовито причала.

1. По чему се ова бајка разликује од већине бајки?

2.

КА

а) У њој постоји лик животиње која говори. б) Кратка је. в) Писана је у стиху.

Ко су главни ликови у овој бајци? Где се дешава њена радња?

ЕД У

Од ког тренутка њихов живот почиње да се мења? Зашто је рибица коју је деда уловио необична?

3.

Опиши лик бабе. Наведи шта мислиш о њој.

Опиши лик деде. Напиши шта мислиш о њему.

61

61


5.

6.

Пронађи у бајци реченицу којом је исказана поука и препиши је.

Коју би жељу упутио/упутила златној рибици?

КА

4.

Замисли шта је златна рибица мислила и осећала и како је доживела деду и бабу. Напиши њену причу.

ЕД У

ПРИЧА О БАБИ И ДЕДИ

62

62


КА

Илуструј неки део из бајке који је на тебе оставио посебан утисак.

ЕД У

7.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• уочавам зашто се ова бајка разликује од осталих које знам, • могу да одредим главни догађај, време и место дешавања у прочитаном тексту, • уочам ликове у тексту и одређујем њихове особине.

63

63


МА ШТА МИ РЕЧЕ Љубивоје Ршумовић, наш савремени песник, написао је много песама и прича за децу. Песме о којима ћемо разговарати из збирке су Ма шта ми рече. Осмислио је познате телевизијске емисије за децу: Хиљаду зашто, Хајде да растемо, Фазони и форе. Његове песме „Лако је пруту”, „Вуче, вуче, бубо лења”, „Миш је добио грип” и многе друге пева дечији хор Колибри. Прочитај збирку песама Ма шта ми рече и у свесци одговори на питања.

КА

1.

1. „Телефонијада” • Где се дешава радња песме „Телефонијада”? • Шта те је насмејало у песми? • Како непознате ствари делују на тебе? • Препиши стихове чије ти је римовање било најсмешније.

ЕД У

2. „Вук и овца” • Чије односе и нетрпељивост не разуме песник у песми „Вук и овца”? • Објасни израз „не зна за се”. • Песник је на шаљив начин проговорио о озбиљној теми. Како се овца понаша у сусрету са вуком? Како њен страх делује на вука? • Размисли и напиши неколико реченица које ће представљати твој савет некоме ко се нечега плаши. 3. „Дете” • Шта није дете у песми „Дете”? • Шта песник каже да је за дете важно? • Шта је за тебе важно? • Од чега се све расте? • Објасни како се то од љубави расте. • Замисли све те велике људе када су били деца. Како на тебе делује Хајдук Вељко као дете са палцем који сиса? • Шта је заједничко у понашању песнику Гетеу и Хајдуку Вељку? • Препиши најзанимљивију строфу. • Размишљај о томе зашто је игра важна. Запиши своје мисли.

64

64


ЕД У

КА

ЗАШТО ЈЕ ИГРА ВАЖНА

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем песме од осталих врста књижевних текстова, • разликујем делове песме,

• уочавам стихове који се римују, • описујем одлике прочитаних песама, • образлажем мишљење о прочитаним песмама.

65

65


О МУЗИЦИ (Читамо и разумевамо текст) 1.

Прочитај пажљиво текст и напиши о чему он говори.

КА

У више од сто земаља света, међу којима је и Србија, обележава се Светски дан музике. За овај празник одабран је дан када је обданица, светли део дана, најдужа у целој години. Тада почиње лето. Сваке године овај празник прославља се многобројним концертима у салама, парковима и на трговима. Учествују бројни музичари, хорови и оркестри, деца и одрасли. Људи тада могу да уживају у мелодијама озбиљне и забавне музике. Заокружи слово испред тачног одговора.

ЕД У

• Овај текст говори о: а) о почетку лета, б) о различитим земљама на свету, в) о прослави Светског дана музике, г) о музичарима и њиховој музици.

• У тексту подвуци део реченице из ког сазнајеш шта је обданица. • Које годишње доба почиње кад је обданица најдужа?

• Наведи где се све одржавају концерти.

• Заокружи у тексту број.

• Напиши какву музику волиш да слушаш.

66

66


• Објасни шта је, по твом мишљењу, озбиљна, а шта забавна музика.

ЕД У

КА

• Објасни зашто је, по твом мишљењу, музика важна.

У овој лекцији показао/показала сам да: • разумем прочитани текст, • проналазим тражене појединости у тексту.

67

67


КЊИЖЕВНОСТ НА ТВОМ ДЛАНУ Препознај врсте народних умотворина и повежи их линијама. • У лажи су кратке ноге.

• Разбрајалица

• Пуна школа ђака, ниоткуда врата.

• Пословица

• Еци, пеци, пец, ти си мали зец...

• Загонетка

КА

1.

• На врх брда врба мрда.

2.

• Брзалица

Прочитај стихове. „... ружица га на лист дочекала б’јела вила у свилу завила, а пчелица медом задојила...”

ЕД У

Ови стихови су из: а) шаљиве народне песме, б) народне бројалице, в) бајке у стиховима, г) народне успаванке.

3.

Линијама повежи имена писаца са насловима њихових дела. • Драгомир Ђорђевић

• Јован Јовановић Змај • Ана Миловановић

• Градимир Стојковић

68

68

• Пролећница” ” • Слатка математика” ”

• Ја сам био срећно дете” ” • Деда Милоје” ”


Напиши имена пет ликова који се појављују у текстовима твоје Читанке.

ЕД У

5.

Заокружи слово испред тачног одговора. Текст Александра Поповића „Два писма” јесте: а) прича, б) песма, в) бајка, г) драмски текст, д) басна.

КА

4.

6. Подсети се различитих прича из своје Читанке. Који ти се лик из тих прича највише свиђа? Опиши га.

7. Напиши шта знаш о Чика Јови Змају. Како је било његово право име? Како се звао часопис који је уређивао? Каква књижевна дела је писао?

69

69


8.

Препоручи другару или другарици књигу за читање! • Назив књиге: • Име и презиме писца:

КА

• О чему књига говори?

ЕД У

• Шта ти се у књизи највише допада и зашто је препоручујеш?

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем пословице, загонетке, брзалице и разбрајалице,

• разликујем народне успаванке од осталих текстова народне књижевности, • препознајем писце књижевних текстова, • износим своје мишење о књижевним текстовима.

70

70


КА

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА У овом поглављу чекају те:

игре речима и реченицама; смишљање и писање питања и одговора; допуњавање, довршавање и проширивање реченица; писање приче на основу задатих речи; довршавање приче; описивање; одгонетање различитих значења речи; ново писмо — латиница…

ЕД У

► ► ► ► ► ► ► ►

71

71


И РЕЧИ СУ ДОБРЕ ЗА ИГРУ 1.

Исправи смешне реченице. Напиши их правилно. Сео сам на песмицу. Научио сам столицу.

2.

КА

Ја бих брао гусенице, ал’ се бојим лубенице.

Напиши правилно следеће реченице. мишједобиогрип

мачакцицкојемирнодремао.

ЕД У

3.

4.

Од речи у балонима састави реченице и стави тачку (.), упитник (?) и узвичник (!) тамо где је потребно.

Пронађи и заокружи у укрштеници следеће речи: • • • • • •

72

72

гусар, море, једро, мач, делфин, олуја.


5.

НИЈЕ – НЕГО (Исправи штампарске грешке.) Дете обично има две ЖАБЕ. Не, него _ _ _ _. У старо време лечило се КРАВАМА. Не, него _ _ _ _ _ _ _. Не, него _ _ _ _ _. Ћутање је БЛАТО. Не, него _ _ _ _ _.

КА

Чај је најбоље засладити ДЕДОМ.

Пет литара млека даје наша КРАЉИЦА. Не, него _ _ _ _ _ _ _.

Сељак носи пуну котарицу МУЊА. Не, него _ _ _ _.

Домаћа житотиња је ЛОЗА.

ЕД У

Не, него _ _ _ _.

Ја волим мирис покошених МРАВА. Не, него _ _ _ _ _.

Инсекти се на нашем језику зову ЏУКЦИ. Не, него _ _ _ _ _.

Од свих паса мени се највише свиђа ТРТ. Не, него _ _ _.

Десанка Максимовић

6.

На овом дрвету расту необични плодови — слова. Убери их, сложи и напиши речи које означавају име и презиме једног писца из твоје Читанке.

У овој лекцији показао/показала сам да: • пишем правилно речи.

73

73


ОД РЕЧИ ДО РЕЧЕНИЦА 1.

Испремештај слова у овим речима па ћеш открити имена неких животиња. Напиши их. ведмед _ _ _ _ _ _ , зајавац _ _ _ _ _ _ _ , сир _ _ _ , силица _ _ _ _ _ _ .

Напиши речи у којима се крије реч НОС. Ми смо започели, ти заврши. носач,

3.

КА

2.

Од следећих слова састави три различите речи.

Емороблаамацчак _____________, _____________, _____________,

Направи степенице од речи које почињу истим словом.

5.

Крени од слова Б навише и откриј шта пише. Напиши реченицу писаним словима.

ЕД У

4.

Д

6.

74

С У П У Н

А Д У Ч Е

У овој чудној реченици речи су се раздвојиле и погрешно спојиле. Откриј шта у њој пише. ДЕ ЦАВО ЛЕСМ ЕШНЕРЕ ЧИ

74

Е К Ј А Б


7.

Прати стрелице и откриј која реченица је правилно написана. Заокружи слово испред тачног одговора. а) Понекад чаробни да имам сањам штапић. сањам

8.

да

имам

штапић.

КА

б) Понекад

чаробни

Прошири следеће реченице: Лабуд плови.

_________________ лабуд ________________ плови. (какав) (како) Лане скакуће по ливади.

ЕД У

_________________ лане скакуће по ________________ ливади. (какво) (каквој)

9.

Исправи ред речи и препиши правилно реченицу. Не заборави да ставиш одговарајући знак на крају.

ли да у лубенице? пролеће расту

10. Писаним словима доврши следеће реченице. Желим

Не желим

У овој лекцији показао/показала сам да: • смишљам речи од задатих слова, • правилно пишем реченице.

75

75


У ДРУШТВУ СА ВЕТРОМ И РИМАМА 1.

Ветар је испретурао строфе ове песме. Откриј којим редом оне треба да стоје и упиши у кружиће бројеве од 1 до 4. Дедин шешир нов, Одлете на кров.

КА

Ветар дува, ветар свира. Оста деда без шешира. Врати шешир деди, И оста да седи.

Ал’ на крову седи маче, па удари шапом јаче.

• У песми заокружи једну строфу. Подвуци један стих.

У овој песмици ветар дува и свира. Шта још ветар може да ради?

ЕД У

2.

Ветар може да:

А маче? Маче може да:

3.

Прочитај следеће стихове. Ветар пољем јури. На крај света жури.

Ветар стално путује. Никада не тугује.

А САДА ТИ! Доврши ове реченице користећи риму:

Малени мрави јурцају по ___________________. У шумици, испод брда, зец ушима ______________. Миш спава, сања страшног __________________.

76

76


КА

Напиши кратку причу о ветру. Причи смисли наслов.

ЕД У

4.

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем стих и строфу,

• уочавам правилан редослед строфа у песми, • разликујем риму, • састављам кратак текст.

77

77


МАЛА ШКОЛА ПИСАЊА 1.

Смисли и напиши занимљиве одговоре на следећа питања. Коме је све дрво дом? Зашто су шуме важне?

2.

КА

Како се дрво мења током једне године?

Доврши следеће реченице.

Ана је са мамом кренула у _____________.

ЕД У

Одлучиле су да пре тога сврате до _____________. Тамо су среле _____________________.

3.

Смисли три питања на која одговор може бити следећа реченица. Негде далеко, иза седам гора, иза седам мора.

4.

Напиши кратку причу користећи речи из оквира. Причи дај наслов.

тата мрав

мрва слатке лубенице мравињак 78

78

невреме

брига радост

жури и носи мама мравић слатка вечера


КА

ЕД У У овој лекцији показао/показала сам да:

• састављам реченицу као одговор на питање,

• састављам питање чији је одговор задата реченица, • састављам причу на основу задатих речи, • довршавам започету реченицу.

79

79


ЈЕЖЕВА ПРИЧА 1.

У наредном задатку главни јунак, шумски јеж, открива различите ствари о себи. Доврши његову причу. Потруди се да буде занимљива и да о јежу сазнамо што више. Зовем се

Овде нацртај јежа из приче.

Дружим се са Често Плашим се

ЕД У

Сањам да

КА

Живим у

Волео бих

На крају желим да вам кажем

2.

Јеж из претходног задатка једног дана је на шумској стази срео зеца који га је замолио да му нешто помогне. Смисли причу. Потруди се да у причи одговориш на следећа питања: • Шта је зец замолио јежа?

• Како му је јеж одговорио?

• Шта се након тога десило? Причи дај наслов.

80

80


КА

ЕД У У овој лекцији показао/показала сам да: • довршавам реченице, • пишем кратак текст.

81

81


ОПИСУЈЕМО ДРУГАРЕ

КА

ПОДСЕТИ СЕ! Када описујемо неки лик, треба да опишемо његов спољашњи изглед и унутрашње особине. Висок, низак, мршав, леп, витак, буцмаст — само су неке од особина којима се може дочарати спољашњи изглед лика. Посебну пажњу треба посветити очима те особе. Оне могу бити: светле, ведре, насмејане, тамне, топле, дубоке, нежне, тужне, бистре, загонетне... Глас може бити: топао, дубок, висок, груб, нежан... Унутрашње особине сазнајемо посматрајући понашање особе коју описујемо. Неке од унутрашњих особина јесу: добар, храбар, духовит, весео, упоран, маштовит, занимљив, дружељубив, одан, стрпљив, благ, паметан, плашљив, стидљив, искрен...

ЕД У

• Пред тобом је план описа лика. Помоћу њега опиши свог друга или другарицу из одељења. Задатак уради у свесци. ПЛАН ОПИСА ДРУГА ИЛИ ДРУГАРИЦЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Кога ћеш описати? Како изгледа? Какве има очи? Како говори? Шта воли да ради? Како заједно проводите време? Зашто волиш ту особу? Зашто је лепо имати другара?

План можеш проширити јер ти најбоље познајеш своје другаре. На часу ликовног илуструј свој опис.

У овој лекцији показао/показала сам да: • описујем личност на основу задатог плана.

82

82


РЕЧИ ТРЕБА ВОЛЕТИ И РАЗУМЕТИ 1.

Размисли шта значе подвучени изрази. Доврши започете реченице. Кад некоме срце сиђе у пете, то значи да се много Људи златног срца су

КА

Нешто ће се десити кад на врби роди грожђе, што значи Рекли су јој да има бистру главу. То значи да је она

2.

Какав све може бити пас? Доврши започети низ.

ЕД У

Радознао,

Каква може бити књига? Какво може бити небо?

3.

Заокружи слово испред реченице која објашњава значење пословице „Лепа реч и гвоздена врата отвара.” а) Чаробним речима отварају се гвоздена врата за која не постоји кључ. б) Лепим речима некога можемо убедити у оно што желимо. в) Лепе речи отварају врата направљена и од најтврђег материјала. 83

83


4.

Прочитај стихове песника Душка Радовића. Допиши и ти неке смешне, чудне речи.

5.

КА

Деца воле смешне речи као што су пападаћи, као што су сумарени, као што су, као што су

У овом тексту речи су замениле места. Препиши текст правилно.

ЕД У

Мали пас је на поклон добио Марка. Реп је весело махао псом. Од радости је соба скакала по Марку. Тај дан ће увек памтити Марка.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• правилно разумем значење речи и израза,

• користим различите речи да опишем биће, предмет или појаву, • правилно разумем значење пословице.

84

84


SADA ZNAŠ I LATINICU

2.

Uz svako veliko i malo štampano slovo ćirilice napiši odgovarajuće veliko i malo štampano slovo latinice:

Б

Д

З

Њ

Ђ

б

д

з

њ

ђ

КА

1.

Napiši pisanim slovima tri reči koje počinju prvim, petim i desetim slovom abecede.

__________________, __________________, __________________,

3.

Prepiši sledeće stihove štampanim latiničkim slovima:

ЕД У

Дрво је кућа за птице, а цвет улепшава свет.

4.

Prepiši sledeću rečenicu pisanim latiničkim slovima: Sedi žaba sama na listu lokvanja.

85

85


5.

• Jedan nepažljivi đak prepisivao je priču o gavranu i lisici latinicom, ali mu je ponegde zalutalo i poneko slovo ćirilice. Otkrij ih i zaokruži. Živeлi u jednoj pлanini gavрan Gavrilo i lisiцa Lukacija. Parдon, lisica Лukacija i gavran Gavriлo, jer Lukacija je у svakom sluчaju dama, pa makar i lisičja, i mora doћi na prвo mesto...

Reši rebus.

,,

N

,,

ЕД У

6.

КА

• Koliko je bilo grešaka u priči o lisici i gavranu? Zaokruži tačan odgovor. а) 7 б) 9 в) 11 г) 10

7.

86

86

U ovom kvadratu uspravno i vodoravno razmeštene su sledeće reči: skakavac, žabica, lane, jež, gavran, labud, vrabac i roda. Otkrij ih i zaokruži. O

Č

A

R

A

N

R

O

G

A

K

A

J

J

E

N

O

G

V

V

A

P

J

E

Ž

O

D

A

R

K

R

L

S

K

A

K

A

V

A

C

A

J

L

A

B

U

D

R

B

B

K

A

L

A

I

Č

A

A

A

R

K

R

T

I

C

A

L

N

C

Č

T

R

L

L

A

N

E

N

C

D


8.

9.

Pisanim latiničkim slovima napiši tri rečenice o lanetu na livadi.

Pesmu „Kako kornjače uče” Gvida Tartalje prepiši pisanim slovima latinice.

ЕД У

КА

Мала корњача заспи чим у разред уђе. После тога ни минут не прође а друга мала корњача заспи такође. И трећа И четврта. И за њом пета. И последња, шеста.

Koja je vrsta reči podvučena u pesmi? To su

10.

Pisanim slovima latinice napiši dve rečenice o maloj kornjači.

У овој лекцији показао/показала сам да: • пишем штампана латинична слова, • пишем писана латинична слова, • читам текст написан латиницом.

87

87


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.