Page 1

Моња Јовић Ивана Јухас

ED

U

KA

-P

O

R

TA

СРПСКИ ЈЕЗИК за трећи разред основне школе

L

РАДНА СВЕСКА


Мoња Јовић Ивана Јухас РАДНА СВЕСКА Српски језик за трећи разред основне школе

Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић

-P

O

Дизајн и графичка припрема Ања Игњатовић Јасмина Игњатовић Лектура и коректура Биљана Вулетић Томић

KA

Издавач ЕДУКА д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

ED

U

За издавача Проф. др Бошко Влаховић, директор Штампа ______________ Издање ______________ Тираж ______________

2

TA

R

Рецензенти Миланка Берковић, професор разредне наставе, ОШ „Филип Вишњић”, Београд Др Јелена Журић, професор српског језика и књижевности Наташа Ковжан Кун, педагог

L

Одговорни уредник Доц. др Наташа Филиповић


Радна свеска ти помаже:

• да се подсетиш онога што већ

TA

L

знаш;

• да развијаш културу изражавања;

ED

U

KA

-P

прочитано;

O

• да покажеш да разумеш

R

• да научиш нешто ново;

• да самостално процениш своје знање.

3


САДРЖАЈ ► ПОДСЕЋАМО СЕ Реченице ................................................................................................... 7 → Покажи да разумеш прочитано ....................................................... 10

L

► Да поновимо ...................................................................................... 12

TA

► ВРСТЕ РЕЧИ

O

R

Именице Заједничкее и властите именице ...................................................... 14 Градивне именице .............................................................................. 16 Збирне именице .................................................................................. 18

-P

Заменице Личне заменице .................................................................................. 20

KA

→ Покажи да разумеш прочитано ...................................................... 22

ED

U

Глаголи Глаголи .................................................................................................. 24 Време вршења радње ......................................................................... 26 Лице и број глагола ............................................................................ 29

Придеви Описни придеви ................................................................................... 32 Присвојни придеви ............................................................................. 35 Градивни придеви ............................................................................... 38 Род и број придева ............................................................................. 40

4


Бројеви Бројеви као врсте речи ....................................................................... 43 → Покажи да разумеш прочитано ...................................................... 46

L

► Да поновимо .................................................................................... 49

TA

► ПРАВОПИС

KA

-P

O

R

Велико слово На почетку реченице ........................................................................... 52 У писању личних имена, презимена, надимака и имена животиња ...................................................................... 53 У писању имена градова, села, држава, планина и река ........... 56 У писању имена народа ..................................................................... 58 У писању вишечланих географских назива .................................... 60 У писању назива празника ................................................................ 62 У писању наслова књига и часописа .............................................. 64 → Покажи да разумеш прочитано ..................................................... 66

ED

U

Писање присвојних придева изведених од властитих имена .... 68 Писање речце не уз именице и придеве ........................................ 70 Писање речце ли ................................................................................. 71 Управни и неуправни говор; Писање наводника .......................... 72

→ Покажи да разумеш прочитано ..................................................... 75

5


Растављање речи на крају реда ....................................................... 77 Правилно изговарамо и пишемо глас ј .......................................... 78 Две тачке и запета у набрајању ....................................................... 80 Скраћенице ........................................................................................... 83

L

► Да поновимо .................................................................................... ................................................. 84

TA

► КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ED

U

KA

-P

O

R

Играмо се речима ................................................................................. 88 Препричавање ....................................................................................... 90 Настави започету причу ...................................................................... 91 Стрип ....................................................................................................... 92

6


ПОДСЕЋАМО СЕ

РЕЧЕНИЦЕ Подсети се онога што знаш о реченицама и реши задатке. Пажљиво прочитај текст.

TA

L

Старац отвори врата и Хајди уђе у прилично велику просторију, једину под овим кровом. У њој је стајао сто и столице око њега. У једном углу била је дедина постеља. На другој страни била су велика врата у зиду, и кад их деда отвори, указа се орман. хана Шпири, Хајди (одломак) Јохана

R

1. Колико у овом одломку има реченица? _____

O

2. Реченица почиње __________словом.

-P

3. Правилно повежи линијама.

U

:

;

!

?

,

ED

.

KA

Реченица се завршава

4. Исправи ред речи у следећим реченицама: Унутра је било окачено одело његово, а на полици једној лежало је кошуља неколико.

Чим он орман отвори, приђе Хајди брзо и ствари гурну своје.

7

7


ПОДСЕЋАМО СЕ

O

R

TA

– Где ћу ја да спавам, деда? – Где год хоћеш – одговорио је. То је Хајди било управо добродошло. Обишла је све и завирила свуда тражећи где би могла најлепше да спава. У углу иза дедине постеље биле су прислоњене лествице. Хајди се попе уз њих и стиже до тавана. На тавану је лежала гомила свежег и мирисног сена. А кроз једно прозорче могло се видети далеко у долину. – Овде ћу ја да спавам – узвикнула је Хајди одозго. – Што је лепо! Дођи да видиш како је лепо, деда. Јохана Шпири, Хајди (одломак)

L

Пажљиво прочитај текст.

-P

5. Из текста препиши:

KA

ајну реченицу: • једну обавештајну ченицу: • једну упитну реченицу:

ED

U

• једну узвичну звичну реченицу:

• једну заповедну ре реченицу:

6. Пету, шесту и седму реченицу из текста напиши у одричном облику:

8

8


ПОДСЕЋАМО СЕ

R

TA

L

7. О слици напиши текст у ком ћеш употребити најмање једну обавештајну, упитну и заповедну реченицу, као и најмање једну одричну.

O

Задатак из мале школе писања

ED

U

KA

-P

Напиши разговор између Хајди и њеног деде. Употреби најмање једну заповедну и најмање једну узвичну реченицу. ХАЈДИ: Деда, желела бих да заједно прошетамо. ДЕДА: ХАЈДИ: ДЕДА: ХАЈДИ: ДЕДА: ХАЈДИ: ДЕДА: ХАЈДИ: На крају лекције налази се табела. Она ће ти помоћи да самостално процениш своје знање. Поред тврдње коју сматраш тачном, у упиши знак . У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем реченицу, • препознајем правилан ред речи у реченици, • разликујем обавештајну, упитну, заповедну и узвичну реченицу, • разликујем потврдну и одричну реченицу. 9

9


ПОДСЕЋАМО СЕ

ПОКАЖИ ДА РАЗУМЕШ ПРОЧИТАНО Пажљиво прочитај наредни одломак из романа за децу Хајди. Одговори на питања испод текста.

-P

O

R

TA

L

Тако стиже и вече. Старе јеле зашумеле су јаче, снажан ветар је дувао и повијао густе крошње дрвећа. Шум ветра је дивно звучао малој Хајди, испуњавао јој срце милином, и она стаде да игра око јела као да је доживела неку нечувену радост. Деда је стајао на вратима и посматрао дете. Одједном одјекну оштар звиждук. Хајди престаде да игра, а деда изађе пред кућу. Одозго низ планину долазиле су козе скакућући једна за другом, а међу њима ишао је Петар. Хајди узвикну од радости, па улете усред стада и поче поздрављати своје старе пријатељице с којима се јутрос спријатељила. Кад стигоше до колибе, застадоше сви, а из стада се издвојише две лепе витке козе, једна бела, друга мрка, па приђоше деди и почеше да му лижу руке, јер је на длану држао грумен соли. Тако је он свако вече дочекивао своје две козе. Петар ишчезну са стадом. Хајди је нежно миловала час једну час другу козу, скакала око њих да их са свих страна помилује и била ван себе од среће и радости.

KA

1. У које доба дана се догађа радња одломка? Подвуци тачан одговор. Ноћ.

Вече.

Јутро. Подне.

U

2. Шта ствара звук који се чује увече?

ED

3. Подвуци називе два осећања које у Хајди изазива ветар. радост

забринутост

усхићеност

страх

4. Закључи шта деда осећа док посматра Хајди. Напиши.

10

10

равнодушност


ПОДСЕЋАМО СЕ

5. Који звук је прекинуо Хајдину игру? Упиши  испред тачног одговора. Звук јаког ветра. Звук звиждука. Звук козјих корака. 6. Напиши у једној речи шта Хајди осећа кад види козе.

R

TA

L

7. Колико коза припада Хајдином деди? Напиши на основу чега то закључујеш.

O

8. Колико олико дуго траје Хајдино пријатељство са козама? Упиши  испред тачног одговора.

KA

-P

Више година. Од јутра до вечери тог дана. Од рођења.

9. У тексту ексту подвуци реченицу из које закључујеш колико траје Хајдино пријатељство са козама.

ED

U

10. Шта је за козе посебна посластица? Упиши  испред тачног одговора. Грумен соли. Грумен шећера. Трава.

11. Наведи ликове у овом одломку. У овој лекцији показао/показала сам да: • разумем прочитано, • самостално изводим закључке у вези са прочитаним текстом, • уочавам главне ликове у тексту. 11

11


ПОДСЕЋАМО СЕ

ДА ПОНОВИМО: РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ

L

ОБАВЕШТАЈНЕ

O

R

TA

Шта радиш у суботу?

KA

-P

РЕЧЕНИЦЕ ПО ОБЛИКУ

ED

U

Ана долази сутра.

12

12

ОДРИЧНЕ

Како Како леп снег!


ПОДСЕЋАМО СЕ И УЧИМО НОВО:

KA

► Заменице Личне заменице

-P

O

R

► Именице Заједничкее и властите именице Градивне именице Збирне именице

TA

L

ВРСТЕ РЕЧИ

ED

U

► Глаголи  Глаголи лаголи  радње Време вршења радњ  Лице и број гглагола ► Придеви Описни придеви  Присвојни придеви  Градивни придеви  Род и број придева ► Бројеви  Бројеви као врсте речи

13

13


ВРСТЕ РЕЧИ

ЗАЈЕДНИЧКЕ И ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ Пажљиво прочитај текст.

TA

L

Ови доживљаји славног мачка Тоше и његових пријатеља миша пророка и пса Шарова написани су уз помоћ Тошина дневника, који је пронађен иза псеће кућице чувеног буволовца Жуће, под самом крошњом једне трешње. На трешњином стаблу познавао се отисак оштрих канџи. Значи да је Жућо изненада потјерао неопрезног Тошу, а овај, клиснувши уз дрво, изгуби свој дневник. Бранко Ћопић, Доживљаји мачка Тоше (одломак)

R

1. Именице из текста разврстај према томе да ли су заједничке или властите и препиши их у одговарајући оквир. властите именице

U

2. Допуни реченицу.

KA

-P

O

заједничке именице

ED

Властите Властите именице пишемо _______________ словом.

3. Именице из текста разврстај према роду. мушки род

14

14

женски род

средњи род


ВРСТЕ РЕЧИ

Пажљиво прочитај текст.

L

Мишеве сам ловио, скитао се по високој трави око ријеке и пео се на старе врбе да одозго гледам како се рибице по виру играју. Мијау-врњау, ужасно волим рибице, али се још ужасније бојим воде! Пробао сам свакако да коју рибу намамим да изађе, али ми то није пошло за ногом. Звао сам их да им нешто пришапћем на уво, обећавао сам им и сланину, кобасицу и многе ствари којих ни сам немам, али узалуд. Рибице ми ништа не одговарају, само ме неповјерљиво гледају својим округлим очима и врте репом. Охо, реп им љубим, алај су слатке!

TA

4. У тексту подвуци све именице.

Задатак из мале школе писања

• • • •

_________ _________ нога кобасица кобасица

O

миш траве _________ _________

рибице врбе _________ _________

-P

• мишеви • _________ • река • рука

R

5. Именице у једнини пребаци у множину, а именице у множини у једнину.

ED

U

KA

Напиши кратку причу користећи следеће именице: Ана, девојчица, пас, улица, аутомобил, саобраћај, Џеки.

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем заједничке и властите именице, • правилно пишем властите именице, • одређујем род и број именица, • самостално пишем реченице. 15

15


ВРСТЕ РЕЧИ

ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ Пажљиво прочитај текст.

TA

L

Моја бака меси најукусније крофне. Волим да гледам када она то ради. И ја јој помажем. Тада су ми руке пуне брашна. У дубоку посуду бака ставља: воду, квасац, брашно, уље и мало шећера. Од теста обликује мале крофне и пржи их у врелом уљу. Највише волим када крофне пуни џемом, медом и кремом. Уз то радо попијем и шољу топлог млека. Уживам у тој посластици. 1. Подвуцу све градивне именице у тексту.

R

2. Допуни реченице именицом песак.

-P

O

Деца се играју у ____________________________. Павле прави кулу од _____________________. Мири су пуне руке _________________________. ________________________ шкрипи у Сањиним рукама.

KA

3. Заокружи градивну именицу која припада реченици.

U

На градилишту је гомила шљунка/воде. Радници убацују цемент/земљу у мешалицу. Од бетона/дрвета су направљени стубови великог моста.

ED

4. Допуни реченице.

Моја мама има мараму од ______________________. Њен нови капут је сашивен од ________________________. Дугмићи су од _____________________ , а шнала на каишу од ___________________________. 5. Линијом повежи назив предмета са називом материјала од ког може бити направљен.

16

16

клупа

хаљина

варјача

акваријум

пластика

стакло

свила

дрво


ВРСТЕ РЕЧИ

6. Напиши три реченице у којим ћеш употребити следеће градивне именице: млеко, чоколада, гриз.

TA

L

7. Реши ребусе.

R

Задатак из мале школе писања

KA

Потребно од састојака:

-P

O

Разговарај са неком одраслом особом која зна да кува. Запиши рецепт за неко јело. Води рачуна о томе да то буде рецепт у ком можеш употребити неке градивне именице. Да би решио/решила задатак, можеш и уз помоћ неког одраслог претражити интернет у потрази за занимљивим рецептом.

ED

U

Поступак спремања јела:

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем градивне именице, • правилно користим градивне именице, • самостално пишем задате реченице. 17

17


ВРСТЕ РЕЧИ

ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ Пажљиво прочитај текст.

R

TA

L

Моја бака живи у малом селу надомак шуме. Волим да одлазим код ње, нарочито у јесен. Тада је шума обојена најлепшим бојама. Мој брат и ја одлазимо у шуму и скупљамо грање. Док шетамо шумом, гледамо шарено лишће. Дрвеће је обукло нове хаљине. Цвеће је полегло од јутарње росе. Из жбуња провирује покоја печурка. У грмљу је сазрео шипак. Од њега бака кува џем. Бака везује пруће у снопље. Сви јој у томе помажемо.

2. Заокружи збирне именице у реченицама.

O

1. Подвуци збирне именице у тексту.

KA

-P

Нена је набрала пуну ну корпу грожђа/гроздова. Миришем цветове/цвеће ове/цвеће из баште. Ана посматра тра лепоту листова/лишћа.

ЈАГЊАД

ED

ДЕЦА

U

3. Напиши реченице у којима ћеш употребити следеће збирне именице:

ПЕРЈЕ

ТЕЛАД

18

18


ВРСТЕ РЕЧИ

4. Обој пазле на следећи начин: — црвеном бојом оне у којима су написане заједничке именице, — плавом бојом оне у којима су написане властите именице, — зеленом бојом оне у којима су написане градивне именице, — жутом бојом оне у којима су написане збирне именице.

сок

Сања

сирће

писмо

креч

злато

облак

ћебад

прозор

лист

браћа

брод

перје

кафа

шлаг

Србија

сапун

KA

Задатак из мале школе писања

камење

-P

књига

O

R

Петар

TA

L

трње

ED

U

Напиши кратак опис слике. Употреби најмање три збирне именице.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем збирне именице, • разликујем збирне именице од именица написаних у множини, • самостално пишем задате реченице. 19

19


ВРСТЕ РЕЧИ

ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ Пажљиво прочитај текст.

R

TA

L

Драга Марија, Ти ме не познајеш. Ја се зовем Ана. Мој пријатељ Марко ми је дао твоју адресу. Он иде у исти разред као ја. Познајеш и Ољу, и она иде у исту школу. Ми често разговарамо о спорту. Од Марка сам чула да ти тренираш карате у добром клубу. Ви сте постигли изузетне резултате на такмичењима. Марко је рекао: „Они су много успешнији од свих у граду.“ Желим и ја да тренирам. Шта ми ти саветујеш? Срдачан поздрав, Ана

O

1. Подвуцу личне заменице у тексту.

2. Допуни реченице одговарајућим личним заменицама.

-P

се играмо у парку. није дошао. је стигла тигла на време. гледају ледају представу. ћеш доћи на мој рођендан. ћетее стићи сутра са пута.

KA

_____ _____ _____ _____ _____ _____

ED

U

3. Препиши реченице тако да све означене именице замениш одговарајућим личним заменицама. Мила и Тања су биле на мору. Са њима је био и Бојан Бојан. Сара је била на планини. Иван и Реља су ишли на пецање.

20

20


ВРСТЕ РЕЧИ

4. Напиши реченице у којима ћеш употребити следеће личне заменице. ОНО ЈА ТИ ОНЕ Задатак из мале школе писања

TA

L

• Означене именице из следећег одломка замени личним заменицама. • Прочитај свој рад. Шта је у твом тексту необично и смешно? Објасни зашто.

ED

U

KA

-P

O

R

Док су тако разговарали, дотле су Тошо и Миш пророк јурили кроз ноћ према њиви под планином. Звијезде су зачуђено жмиркале гледајући необичног јахача на мачку. Чак су се и млађи сунцокрети за њима радознало окретали, иако то није протрчало сунце него мачак,, па их је због тога један старији сунцокрет почео да кори: — Будете удете ли се тако за сваким окретали, ви нећете више бити само сунцокрети него и мачкокрети, па кравокрети,, па коњокрети коњокрети, па ћете на концу стићи и до магараца.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем личне заменице, • правилно користим личне заменице, • самостално пишем задате реченице. 21

21


ВРСТЕ РЕЧИ

ПОКАЖИ ДА РАЗУМЕШ ПРОЧИТАНО ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ 1. Од кога су бежали Тошо и Шаров? ____________________________ 2. Подвуци реченицу коју изговара мачак Тошо.

4. Упиши  испред тачног одговора. Чиме прети чича Брко?

-P

 да ће затворити мачка и пса,  да им неће дати храну,  да ће од њиховоог крзна

TA

плашљивост

R

лукавство

O

брзина

L

3. Која мачкова особина је у тексту наглашена? Подвуци.

Видећи разјареног чича Брку, Тошо и Шаров окренуше да бјеже према планини. Чим су замакли између првог дрвећа, лукави мачак предложи: — Склонимо се у ону високу папрат, а чича Брко мислиће да смо побјегли стазом, па ће пројурити крај нас. Тако се заиста и догоди. Чим се њих двојица завукоше у папрат, стазом крај њих појури чича Брко вичући: — Чекајте, Шарове и мачору, од ваше коже начинићу себи јаку за капут и шарен торбак! Јурећи тако, чича Брко стиже до оне велике пећине у коју се сакрио медвјед Крушкотрес Кукурузовић. — Аха, овдје су се сакрила она двојица! — злурадо прогунђа он и полако, на прстима, стаде да се шуња све дубље у мрачну пећину. Кад је већ далеко зашао унутра, учини му се да чује нечије дисање. То је дубоким сном спавао старина Крушкотрес Кукурузовић, преморен од бјежања. — Охо, ево их! Гле како крупно дишу, сигурно од страха! За сваки случај, Брко опрезно испружи руку, напипа нечију длаку и весело прошапута: — Они су, они! Сад ћу да их распалим тољагом! Чича Брко високо подиже тољагу, тако високо да би сигурно дохватио до

KA

торбу. направити себи одећу и торбу.

јабука

крушка

шљива

ED

кукуруз

U

5. Ко се крије у пећини? Подвуци његово име. Подвуци називе плодова по којима је добио име.

6. Објасни зашто је Брко веровао да додирује пса или мачка у мраку. Шта је заједничко медведу, псу и мачки? ____________________________ ____________________________ ____________________________ 7. Чиме Брко удара медведа? ____________________________

22

22


ВРСТЕ РЕЧИ

8. Подвуци значење речи мрки: намргођен, тамне длаке, мрзовољан.

L

9. Објасни шта значи израз „срце му је сишло у пете”. ____________________________ ____________________________ ____________________________

TA

10. Мачково лукавство са скривањем је успело. тачно

KA

U

ED

нетачно

O

R

11. У ком правцу је побегао Брко? Упиши  испред тачног одговора.

-P

звијезда само да му није сметао камени свод пећине. — Предајте се, лопови! — дрекну он, па из све снаге распали тољагом по медвједу. Крушкотрес Кукурузовић скочи иза сна и прије него што је стигао да урликне, зачу из мрака Бркин глас: — Начинићу од ваше коже јаку за капут и шарен торбак! — Аха, ја ћу ти показати како се од мрког меде праве шарени торбаци! — урликну Крушкотрес и пропе се на задње ноге, а престрављени Брко спусти срце у пете да боље може потрчати, па се стушти према излазу из пећине. За њим појури и Крушкотрес урлајући: — Чекај да ти ја измјерим јаку за вратом! Стани да ти дам шарени торбак! Тако су, праћени невидљивим репом вјетра, Брко и Крушкотрес пројурили крај мачка и Шарова и изгубили се наниже, некуд у правцу Бркина села. — Е, куд ћемо сад нас двојица? — забрину се Шаров. — Останемо ли у планини, може нас појести вук. — Ми ћемо даље низ брдо, према ријеци. Већ сам се зажелио жубора воде и клепета каквог млина — рече мачак Тошо и уздахну јер се сјетио свог чича Трише. И тако двојица наших путника, један шарен, а други сив, кренуше у сусрет новим доживљајима водећи са собом своје вјерне сјенке, обадвије једнако немирне и тамне.

 У правцу млина.  У правцу свог села.  У правцу полицијске станице.

12. Које животиње се у планини плаши пас Шаров? медведа

вука

јелена

13. Кога се ужелео мачак Тошо? ____________________________ 14. Кога Шаров и Тошо воде са собом у нове доживљаје? Упиши  испред тачног одговора.  Своје пријатеље.  Своје мисли.  Своје сенке.

23

23


ВРСТЕ РЕЧИ

ГЛАГОЛИ Пажљиво прочитај одломак из романа Хајди.

TA

L

Месец је блистао на небу, али га заклонише мрачни брзи облаци и све потамне. Али опет блесну месец кроз округли прозор и паде право на постељу мале Хајди. Са образима руменим као ружа, лежала је она мирно и задовољно са главом на својој облој ручици, и сањала сигурно о нечем пријатном, јер се смешила у сну. Деда је гледао уснуло дете све док месец није зашао за облаке, те се смрачило. Тада се врати у своју постељу.

2. Допуни реченице одговарајућим глаголом. мирисати

чувати

дружити се

шетати

O

уживати ти

R

1. Подвуци глаголе у тексту.

-P

Хајди ајди воли да _______________ цвеће. Она ____________________ са са Петром. Петар ар ______________ стадо коза. Хајди ајди ___________ по цветним ливадама и _____________ у природи.

стање

збивање

ED

U

радња

KA

3. Разврстај следеће глаголе у табелу: причати, ти, волети, пљуштати, спавати, пливати, севати, зидати, сањати, свитати.

4. Допиши делове речи, тако да добијеш нове глаголе. пре радити

24

24

говорити


ВРСТЕ РЕЧИ

5. Напиши глаголе супротног значења. стајати плакати чистити

говорити бацати вући

6. Поред наведених именица напиши што више одговарајућих глагола.

TA

L

КИША – пада, ромиња, пљушти, ДЕЧАК – ПАС – ПТИЦА – 7. Напиши реченице ченице у којима ћеш употребити следеће глаголе.

R

ИГРАТИ СЕ

O

ВОЛЕТИ

Задатак из мале школе писања

-P

СНЕЖИТИ

ED

U

KA

Опиши један свој радни дан користећи што више глагола. Напиши шта радиш од јутра до вечери.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем глаголе у реченицама, • разликујем речи које означавају радњу, стање и збивање, • разликујем речи супротног значења, • самостално пишем задате реченице. 25

25


ВРСТЕ РЕЧИ

ВРЕМЕ ВРШЕЊА РАДЊЕ

-P

1. У одломку подвуци глаголе.

O

R

TA

Лете дани, пролазе мјесеци, а године се шуњају као мачка кроз високу траву. Чича Тришина воденица без престанка меље и бруји као неки огромни бумбар. На прагу сједи чича Тришо и пуши лулу. Коса му је већ сасвим бијела, ваљда од силног брашна које му већ годинама пада на главу. Шаров и мачак Тошо обично сједе удно чичиних ногу или шетају око воденице и пазе на незнане госте.

L

Пажљиво прочитај одломак из књиге Доживљаји мачка Тоше.

ПРОШЛО ВРЕМЕ

САДАШЊЕ ВРЕМЕ лете

ED

U

су летели

KA

2. Попуни тебелу глаголима из одломка као што је започето.

26

26

БУДУЋЕ ВРЕМЕ ће летети

летеће


ВРСТЕ РЕЧИ

3. Линијом повежи реченице са одговарајућим глаголским временом. Мачак ће појести сву сланину.

прошло време

Чича Тришо изгубио је џак и мачка.

садашње време

Бели миш вредно гризе џак брашна.

4. Допуни реченице глаголима у одговарајућем времену. махати

хвалити се

лајати

певати

сијати

млети

R

лежати жати

TA

L

Сељаци ће ускоро ићи у млин.

будуће време

KA

-P

O

Стари млинар је свакога дана __________________ жито у својој воденици. Лењи, дебели мачак ________________ поред његових ногу. ______________ како је уловио миша. Пас Жућа весело _____________ репом и __________ на пролазнике. По која птица __________________ изнад воденице. Сунце ______________високо на небу. 5. Препиши реченице у садашњем и будућем времену.

U

Мој отац је имао велику библиотеку и кад год сам могао, покушавао сам да задовољим своју страст за читањем.

ED

САДАШЊЕ ВРЕМЕ БУДУЋЕ ВРЕМЕ

Направио сам разноразне направе и мајсторије, а међу њима су били најбољи лукови за стреле. САДАШЊЕ ВРЕМЕ БУДУЋЕ ВРЕМЕ 27

27


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања

Замисли како ће изгледати свет у далекој будућности. Маштај о томе како ће изгледати куће. Како ће изгледати аутомобили? Како ће људи путовати? Које ће све послове обављати роботи? Напиши кратки опис будућности. Користи глаголе у будућем времену.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

У ДАЛЕКОЈ БУДУЋНОСТИ

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем глаголе у реченицама, • разликујем глаголе у прошлом, садашњем и будућем времену. 28

28


ВРСТЕ РЕЧИ

ЛИЦЕ И БРОЈ ГЛАГОЛА 1. Попуни табелу користећи глагол УЧИТИ у садашњем времену. МНОЖИНА

ЈЕДНИНА 1. лице

учим

ја

ми

учимо

2. лице

TA

L

3. лице

R

2. Попуни табелу глаголом ПЛИВАТИ у прошлом и будућем времену.

ПРОШЛО ВРЕМЕ

O

ЈЕДНИНА

сам пливао

-P

1. лице 2. лице

ћу пливати

U

KA

3. лице

БУДУЋЕ ВРЕМЕ

ED

3. Разврстај следеће глаголе према лицу у дату табелу. знају, знају, пева, причаш, шета, копају, читам, гледају ЈЕДНИНА

МНОЖИНА

1. лице 2. лице 3. лице

29

29


ВРСТЕ РЕЧИ

4. Заокружи глагол који не припада датој групи. а) пецам, пливам, спавам, сањамо; в) устају, улазе, седају, корачате. 5. Допуни реченице глаголима у одговарајућем роду и броју. Нака глаголи у реченицама буду у прошлом времену.

За њима је ____________ Владин пас Лео.

6. Напиши следеће реченице у: Ја читам књигу.

б) трећем лицу једнине.

Певамо веселе песме.

KA

-P

O

а) трећем лицу множине.

8. Смисли и запиши реченицу у:

U

а) другом лицу једнине:

ED

б) трећем лицу множине:

30

30

R

Весело _________________ репићем.

TA

На путу до школе __________________ Владу.

L

Јутрос је Мира ____________________ у школу.


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања

Напиши писмо другу или другарици. У писму напиши: — шта ових дана радиш ти, — шта желиш да радиш са другом или другарицом ком пишеш писмо, — шта раде твоји укућани. У свом раду подвуци употребљене глаголе и у свеску напиши у ком су лицу и броју.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

ПИСМО

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем лице и број глагола, • одређујем лице и број глагола, • самостално пишем задате реченице. 31

31


ВРСТЕ РЕЧИ

ОПИСНИ ПРИДЕВИ Пажљиво прочитај одломак из песме Плави кит Арсена Диклића.

R

TA

L

У плићаку, у врбаку, где је тиха, мирна вода, где дежурна рода хода, где се чапља важно шетка, где је шевар густ ко четка, где се вуку барске змије, где се многа тајна крије, где је близу Дунав плав, мене чека скривен сплав.

-P

O

Једне тихе, топле ноћи ја ћу сплавом на пут поћи.

1. Подвуци све описне придеве у одломку.

ED

U

KA

2. Испод сваке слике напиши по три одговарајућа придева.

32

32


ВРСТЕ РЕЧИ

3. Линијом повежи именицу и одговарајући придев. улица

река

мачка

лубеница

магла

деца

умиљата

хладна

слатка

несташна

прометна

густа

L

4. Допуни реченице описним придевима.

O

R

TA

Јесен се полако дошуњала у __________________ парк. _____________ лишће шушка под ногама. Крошње дрвећа су __________________. Небо су покрили ________________ облаци. Често пада _________________ киша. Не чује се ______________ граја деце. Сви су се завукли у своје __________________ домове.

-P

5. Напиши придеве који имају супротно значење.

KA

МЛАД – БЕО – МИРНО –

СЛАТКА – СЛАТКА ТИХА – ТВРД –

књига:

ED

дрво:

U

6. Напиши што више придева који описују наведене именице.

игра:

детињство:

7. Напиши реченице у којима ћеш употребити наведене придеве. срећна: весео: осветљен:

33

33


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања

Напиши два описа у којима ћеш користити придеве. 1. опис: градски парк у пролеће 2. опис: градски парк у јесен

TA

L

Пре писања:  Размисли које боје преовлађују у природи у пролеће, а које у јесен.  Како изгледају крошње дрвећа?  Какво је небо?  Какве су временске прилике?  Како су обучени људи?

ED

U

KA

-P

O

R

Упореди придеве употребљене у оба описа. Шта запажаш?

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем описне придеве, • правилно користим придеве одговарајућег значења уз именице, • пишем кратак опис. 34

34


ВРСТЕ РЕЧИ

ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ Пажљиво прочитај текст.

TA

Иванов

ГРАД

ED

ВОЈВОДИНА КРАЉЕВО ТОМА ШУМА

U

ПЛАНИНА НИШ

београдски

KA

БЕОГРАД ИВАН

R

-P

2. Попуни табелу као што је започето.

O

1. Подвуци присвојне придеве у тексту.

L

Миланов друг Јован живи у једном крагујевачком насељу. Упознали су се на мору, где су провели неколико дана заједно. На плажи су се играли Мирином лоптом, Милошевим душеком и Аниним лопатицама. Деца су уживала у морским чаролијама.

МАРИНА

3. Од истакнутих именица изведи присвојне придеве. лист ораха – језеро на планини – песма славуја –

клупа у школи – обала поред мора – светлост месеца –

4. Упиши  испред правилно написаних присвојних придева. земунски Јанков

Новосадски нишки

Сјенички Тамарин

фрушкогорски урошев 35

35


ВРСТЕ РЕЧИ

5. Допуни реченице присвојним придевима.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Волим да шетам _______________________ улицама. (Београд) Одатле посматрам ___________________ обронке. (Авала) Уживам у погледу на __________________ обалу. (Дунав) Када је ведро, у даљини видим и ________________ равницу. (Банат) _________________ превозом се враћам у ___________________ насеље (град) (Земун) Галеника.

6. Напиши реченице у којима ћеш употребити наведене присвојне придеве: лекарски: дедин: Миланов: нишки: ужички: 36

36


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Твој задатак је да код сваког друга или другарице из одељења запазиш нешто што ти се посебно допада. То може бити осмех, коса, очи; нека особина (дружељубивост, храброст, спретност, брзина, духовитост и слично). Направи листу њихових имена. Поред имена напиши присвојни придев и одабрану особину. На пример: МИЛАН – Миланов осмех АНА – Анина спретност спретност

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем присвојне придеве, • изводим присвојне придеве из именица, • правилно пишем присвојне придеве, • правилно употребљавам придеве у реченицама. 37

37


ВРСТЕ РЕЧИ

ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ

TA

Недавно сам посетио Рисовачку пећину. Дивио сам се лепоти пећинских украса. У пећини су некада живели људи. О томе сведоче остаци глинених посуда, каменог оружја и коштаних алата. У дну пећине направљен је дом рисовачког ловца. На каменом поду раширене су крзнене простирке. Коштаним иглама шила се одећа. Камена секира виси на зиду пећине. Кремена стрела је доказ да се рисовачки човек бавио ловом.

L

Пажљиво прочитај текст.

R

1. Подвуци градивне придеве у тексту.

-P

ЛАТАН – ЗЛАТАН МЛЕКО МЛЕК О– ВОДА ВО ДА –

KA

ДРВО – ДРВЕНИ ШЕЋЕР – ВОЋЕ –

O

2. Од наведених именица изведи градивни придев као што је започето. ПАМУК – МЕД – ПЕСАК –

U

3. Подвуци одговарајући градивни придев.

ED

Носим вунени/кожни нени/кожни џемпер. Кућа ућа је направљена од бетонских/стаклених цигала. Седим у парку на дрвеној/бензинск дрвеној/бензинској клупи. Мачка Мачка се попела на лимени/водени кров. Житоо меље камени/стаклени точак у воденици.

4. Напиши по три градивна придева који могу стајати уз наведене именице. ТОРТА

38

38

РУКАВИЦЕ

СТОЛИЦА


ВРСТЕ РЕЧИ

5. Напиши по три именице које могу стајати уз наведене градивне придеве. СРЕБРНИ

ЧОКОЛАДНИ

ПЛАТНЕНИ

L

6. Допуни реченице одговарајућим градивним придевима.

Задатак из мале школе писања

-P

O

R

TA

Мама је Јасни купила нову _______________ хаљиницу. Тетка је обрадовала Јасну новим ___________ ципелицама. Бака јој је плела _______________ џемпер. Док је бака плела, деда је седео на ______________ столици и читао новине. Стари мачак Тома је дремао на ____________ простирци поред дединих ногу. Јаснин млађи брат Бојан се играо са _____________ медом. Тата је за то време поправљао ________________ капију. Спремала се киша. Јасна је обула _________________ чизмице, узела ____________ кишобран и радосно шетала по барицама.

ED

U

KA

Опиши своју кућу из маште користећи што више градивних придева. Како би изгледала кућа у којој би волео или волела да живиш? Од каквих материјала би била направљена? Опиши њене зидове, врата, прозоре, кров. Опиши њену унутрашњост: подове, намештај и сл.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем градивне придеве, • изводим градивне придеве из именица, • правилно користим градивне придеве у реченици, • пишем кратак текст. 39

39


ВРСТЕ РЕЧИ

РОД И БРОЈ ПРИДЕВА Пажљиво прочитај одломак из текста Себични див Оскара Вајлда.

1. У одломку подвуци придеве који су у женском роду.

R

2. Заокружи придеве који су у множини.

TA

L

Била је то велика, лепа башта у којој се зеленила мекана трава. У трави, ту и тамо, уздизали су се дивни цветови, налик на звезде; а било је у тој башти дванаест бресквиних стабала. С пролећа, она су се китила нежним ружичасто-бисерним цветићима, а ујесен доносила су богате плодове. На гранама дрвета почивале су птице и певале тако милозвучно, да су деца остављала игру и слушала њихов глас.

-P

O

3. Из одломка Папучица маца Еле Пероци, препиши све придеве у табелу. Одреди им род и број.

ED

кућа

U

ИМЕНИЦА

кошуљице папучице ред куће кровови капци дворишта пут

40

40

KA

У малом селу има много малих кућа, а у свакој пуно деце. Сва деца имају шарене кошуљице и папучице – неко црвене, неко плаве. У том селу влада примеран ред. Све куће су беле, сви кровови црвени, сви прозори имају зелене капке, а дворишта су почишћена и пут раван. ПРИДЕВ

РОД

БРОЈ


ВРСТЕ РЕЧИ

4. Следеће реченице препиши тако да придеви и именице буду у једнини. Улице су биле мокре од кише. Ужурбани пролазници су носили шарене кишобране. Покисле птице су се сакриле испод малих стреха.

TA

U

KA

-P

O

R

Хладни јесењи дани су најављивали долазак зиме.

L

Тмурни облаци су прекривали небо.

ED

5. Допуни реченице придевима у одговарајућем роду и броју. ____________ јесен је на измаку. Уступиће место ____________ зими. _____________ животиње ће се сакрити у своја _____________ склоништа. Гране дрвећа ће бити прекривене _________ снежним покривачем. У ____________ снегу ће се видети _______________ трагови. _______________ зец ће вешто скакутати по __________________ снегу. _________________ лисица ће вребати свој плен. ____________ срна ће тешко проналазити храну. Цела природа ће утонути у ______________________ сан. Прва ___________ љубичица ће најавити долазак _______________ пролећа. 41

41


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Напиши причу о животу једног мрава у мравињаку. Замисли како изгледа мравињак изнутра. Укратко га опиши. Шта ради мрав који је главни лик твоје приче? Шта раде остали мрави? Труди се да у писању користиш што више придева.

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем лице и број придева, • правилно користим придеве у реченици, • пишем кратак текст. 42

42


ВРСТЕ РЕЧИ

БРОЈЕВИ КАО ВРСТА РЕЧИ Пажљиво прочитај одломак из песме Сто вукова Григора Витеза.

O

R

TA

L

Можда није баш педесет, Ал двадесет Можда десет.... ........................................ Ма ни десет није било То се теби причинило!

-P

У шуми је био Јова. Тамо газао, Шалабазао, А кад се вратио Свима је казао: Видех, људи, сто вукова. ............................. – Сто вукова? ОХО-ХО! – Не баш равно – рече Јова – Ал шездесет, Ил педесет ................................. 1. Подвуци основне бројеве у стиховима.

KA

2. Следеће бројеве напиши словима. 15

96

62

29

U

11

31

ED

3. Погледај слику.

43

43


ВРСТЕ РЕЧИ

Допуни реченице одговарајућим бројевима. На игралишту се игра _______________ другара. ____________ девојчица вози тротинет. У песку се играју __________ детета. На игралишту је __________ девојчица и _______________ дечака.

L

Пажљиво прочитај одломак из приче Глупе патке Владимира Колина.

R

TA

Живело је веома давно седам патака. Прва патка је била хрома, друга је слабо видела, трећа је имала сувише повијен кљун, код четврте је једно крило било више повијено од другог, пета је била мало рошава, шеста није имала реп, док је седма била наглува. Али, шта да се ради?

-P

5. Следеће редне бројеве напиши речима.

O

4. Подвуци све редне бројеве у тексту. Заокружи основни број у тексту.

55.

100.

II

XIII

XVIII

KA

16.

U

6. Допуни реченице редним бројевима из оквира.

ED

Живим у високој згради на _____________ спрату. Идем у ________________ разред. Данас сам на ____________ часу одговарао лекцију. Прошле године сам добио ______________ награду на такмичењу из математике.

44

44

другу четвртом трећи седмом


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања

L

Направи план за новогодишњу одељењску журку у школи. Твој план најпре треба да садржи списак хране и пића које ћете послужити. Важно је да знаш колико вас има у одељењу и да испланираш колико вам је потребно чаша, папирних тањира, салвета и сл. Затим треба да осмислиш којим редом ћете шта радити – како ће тећи припреме. Шта треба да урадите прво, шта друго, и тако редом. Украшавање учионице, обезбеђивање уређаја са ког ћете слушати музику и сл. У писању свог плана употребићеш основне и редне бројеве.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

НОВОГОДИШЊА ОДЕЉЕЊСКА ЖУРКА Списак за куповину Листа та задатака и задужења

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем основне и редне бројеве, • правилно пишем основне и редне бројеве на основу римских и арапских цифара. 45

45


ВРСТЕ РЕЧИ

ПОКАЖИ ДА РАЗУМЕШ ПРОЧИТАНО ПРИЧЕ У СЛИКАМА

 О дечаку Душану Кртолици.  О сликању.  О диносаурусима. 2. Упиши  испред тачног одговора.

-P

O

Чиме су Душанови родитељи били изненађени?

L

О чему говори овај текст?

TA

1. Упиши  испред тачног одговора.

Кад дете почиње да држи оловку у руци? Кад постаје свесно чему оловка служи? У другој или трећој години? У случају који сада описујемо, ако говоримо о деветогодишњем Душану Кртолици, све је необично. И то на најдивнији начин. Пре седам година, кад је навршио тек две, Дуле се докопао оловке. Као кроз маглу, сећа се да је тачно знао чему оловка служи. Почео је да црта. Госпођа и господин Кртолица, Дулетови родитељи, врло кратко били су изненађени цртачком вештином свога сина. Јер, њихови позиви немају везе са сликањем. Ипак, изгледа да су се врло брзо и лако навикли на то пријатно осећање да им је син посебан. Од тада уживају и тек с времена на време зачуде се одакле је Душан „повукао” тај сликарски дар. „Од маме!” тврди Дуле, упирући кажипрстом у мајку, док она уз осмех одмахује главом. Мајка, наиме, верује да њен син личи искључиво на себе самог. Можда би јој требало веровати. И тако док би други двогодишњаци на брзину нацртали само сличицу – неки предмет, рецимо, нешто налик аутомобилу – Дуле би дубоко усредсређен цртао бар тринаест аутомобила! Разуме се, различитих. А био је такорећи беба! Свима је било очигледно да његова неуобичајена марљивост доводи до видљивих и још невероватнијих успеха. Цртао је све боље и боље. Све необичније за свој узраст. Цртао

R

 Прочитај цео текст, а затим одговори на питања.

 Његовим великим даром за

U

KA

цртање.  Његовом љубављу према диносаурусима.  Његовом жељом да постане зоолог.

ED

3. Напиши шта верује Дулетова мама: на кога он личи? ____________________________ ____________________________ ____________________________ 4. У тексту се каже да је Дуле цртао „дубоко усредсређен”. 5. Подвуци реч која по твом мишљењу значи исто што и усредсређен. паметан 46

46

концентрисан

пажљив


ВРСТЕ РЕЧИ

6. Напиши име државе у којој би Дуле волео да живи: ________________. 7. Напиши име животиње коју би волео да има у својој башти: ________________. 8. Упиши  испред тачног одговора.

L

Шта би Дуле желео да постане?

TA

 Зоолог.  Уметник.  Радник у зоолошком врту.

R

9. Упиши  испред тачног одговора. Који тренутак је преокренуо Дулетов живот?

ED

U

KA

-P

O

је разне предмете, али и жива бића... Душан, иначе, много воли животиње. Додуше, нема кућног љубимца. То објашњава чињеницом што од рођења живи у граду, у Новом Београду. Једнога дана, уколико му се буде остварио сан и настани се у Аустралији (Сиднеју), у башти ће имати кенгура! Па нека онда слободно скакуће! Желео би да постане зоолог, научник. Зоолог који ће да путује светом и изучава и црта најразличитије животиње. Оне које су успеле да опстану у данашњем свету, али и да трага за онима којих одавно нема. Тако долазимо до кључног тренутка када је Душан Кртолица у књизи коју су му поклонили родитељи угледао првог диносауруса... Тај тренутак као да му је преокренуо живот. Претпоставља да га диносауруси тако неодољиво привлаче, јер их толико дуго нема на нашој планети. А некада су владали, како сам каже, морима, небом и копном. Диносауруси и змајеви су из живота отишли у мит и постали недокучиви. Уједно и изазовни. У Дулетовој машти, можда и бесмртни. Та митска бића опште између себе, као и са нама без употребе речи, упркос временској и свакој другој даљини која их раздваја... Дуле не може да се отме утиску да корача оном истом земљом по којој су некада ходали огромни диносауруси. О њима је научио готово све. Чита књиге и на српском и на енглеском, гледа научнопопуларне емисије. Понеку стручну реч не успева да разуме, међутим, углавном повезује ствари и тако у глави

 Кад је угледао диносауруса.  Кад је у једној књизи угледао слику диносауруса.  Кад је добио нову књигу.

10. Напиши како разумеш реченицу: „Диносауруси и змајеви су из живота отишли у мит и постали недокучиви.” ____________________________ ____________________________ ____________________________ 11. На којим језицима Дуле чита књиге? ___________________.

Сиднеј – град у Аустралији зоолог – научник који изучава животиње 47

47


ВРСТЕ РЕЧИ

12. Чему Дуле посвећује све своје слободно време? ____________________________ ____________________________ 13. Подвуци називе Дулетових особина.

KA

Задатак из мале школе писања

-P

O

R

TA

L

паметан лењ радознао равнодушан вредан упоран маштовит незаинтересован

ствара слику живота какав је био пре више милиона година. Све слободно време, оно, кад није у школи, посвећује изучавању зоологије и цртању. Ретко чита белетристику. Прати научнопопуларне емисије и воли да му зуји телевизор док црта. О многим научним достигнућима који повезују далеку прошлост са данашњим животом, успео је да сазна, проналазећи чланке на интернету. Да бисмо боље разумели каква је особа Душан Кртолица и шта њега највише занима, ево и топ-листе пет његових најомиљенијих књига. Пето место: „Водич кроз свет диносауруса”. Четврто место: „Животиње” (енциклопедија). Треће место: „Дечја енциклопедија о диносаурусима”. Друго место: „Велика књига о диносаурусима”. Прво место: а) „Настанак Земље” б) „2000 животиња”.

ED

U

Прочитај још једном Дулетову топ-листу најомиљенијих књига. Препиши је у табелу. У другу колону у табели напиши своју листу омиљених књига, а у трећу напиши листу свог пара из клупе. У колону допиши име свог пара из клупе. Упореди. Пронађи неку од поменутих књига и упознај се са њом.

Дулетова топ-листа

48

48

ТОП ЛИСТА ОМИЉЕНИХ КЊИГА Моја топ-листа

___________топ-листа


ВРСТЕ РЕЧИ

ДА ПОНОВИМО: ИМЕНИЦЕ Заједничке

БРОЈ ИМЕНИЦА

TA

L

РОД ИМЕНИЦА

Множина

R

Женски (ТА)

-P

O

ПРИДЕВИ Присвојни

БРОЈ ПРИДЕВА Једнина

U

ED

Мушки

KA

РОД ПРИДЕВА

ГЛАГОЛИ Стање

ВРЕМЕ ВРШЕЊА РАДЊЕ Прошло 49

49


ВРСТЕ РЕЧИ

ЛИЦЕ ГЛАГОЛА

БРОЈ ГЛАГОЛА Једнина

лице

TA

ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ једнина

множина

KA

-P

O

R

1. лице ти

БРОЈЕВИ

ED

U

Основни

50

50

L

3. лице

они, оне, она


TA

L

ПРАВОПИС

R

ПОДСЕЋАМО СЕ И УЧИМО НОВО:

ED

U

KA

-P

O

► Велико слово — На почетку реченице — У писању ању личних имена, презимена и надимака — У писању ању имена градова, села и држава — У писању ању имена народа — У писању ању вишечланих географских назива — У писању ању празника ању наслова књига и часописа — У писању ► Писање присвојних придева изведених од властитих имена ► Речца НЕ уз именице и придеве ► Речца ЛИ ► Управни и неуправни говор ► Наводници ► Растављање речи на крају реда ► Сугласник Ј ► Две тачке и запета у набрајању ► Скраћенице – познате и оне које треба да упознаш

51

51


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО – НА ПОЧЕТКУ РЕЧЕНИЦЕ Пажљиво прочитај одломак из књиге Моји изуми Николе Тесле.

TA

L

Књиге сам волео највише. мој отац је имао велику библиотеку и кад год сам могао, покушавао сам да задовољим своју страст за читањем. отац ми то није дозвољавао и побеснео би када би ме ухватио на делу. Када би приметио да потајно читам, скривао би од мене свеће. није желео да кварим очи. али ја сам сваке ноћи док су остали спавали, пошто бих запушио све кључаонице и пукотине, читао све до зоре када је мајка већ започињала свој мукотрпни дневни посао.

2. Од наведених речи састави и напиши реченице. да

књига

омиљена

Петар

о

KA

чита

воли

O

чита

-P

дечак

R

1. Оловком исправи грешке у тексту.

вилењацима

његова

радо

Пан

он

ED

U

3. Писаним словима латинице напиши неколико реченица о слици.

У овој лекцији показао/показала сам да: •  правилно употребљавам велико слово у реченици. 52

52

је

и

змајевима


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО – У ПИСАЊУ ЛИЧНИХ ИМЕНА, ПРЕЗИМЕНА, НАДИМАКА И ИМЕНА ЖИВОТИЊА

TA

O

R

Мирјана Симић Мира лето је провела на мору са породицом. Тамо је упознала нове другаре. Највише времена је проводила са Александром Шантић Сашом, Богданом Ивићем Богијем, Тамаром Матић Тацом и Предрагом Перићем Пеђом. Свакога дана су се играли, сунчали и купали на плажи. Понекад им је друштво правио и Мирин брат Миша. Он је на плажу доводио свог пса Џекија. На растанку су се договорили да се редовно чују и виђају.

L

Прочитај следећи текст.

-P

1. У тексту подвуци имена, презимена и надимке.

KA

2. У тексту заокружи име животиње.

3. Линијама повежи надимке са именима од којих су настали. РАДМИЛА

НИКОЛИНА

РАДОСЛАВ

ЈЕЛЕНА

АЦА

РАДА

НИНА

ED

U

АЛЕКСАНДАР

РАДЕ

ЈЕЦА

4. Допуни реченице надимцима. Јован Поповић __________________ је мој брат. Волим када код нас дођу његови другари Павле Костић_________________, Михајло Вулић ________________ и Марко Јелић______________. Тада седим поред њих и слушам њихове догодовштине. Уживам када причају о својој другарици Милици ______________ Марић. Мислим да им се она свиђа. Милицу често видим у школском дворишту. Нешто шапуће са Љубицом Лолић_______________ и Оливером Јарић ________________.

53

53


ПРАВОПИС

5. Правилно препиши текст писаним словима латинице.

TA

L

АНИНА ТЕТКА МАРИЈА ЈЕ ОТИШЛА НА МОРЕ. АНИНОЈ ПОРОДИЦИ ЈЕ ОСТАВИЛА НА ЧУВАЊЕ СВОГ ПСА АРЧИБАЛДА И ПАПАГАЈА СТРАХИЊУ. ПОРОДИЦА ПЕТРОВИЋ СВАКЕ ГОДИНЕ ЧУВА ОВЕ ЖИВОТИЊЕ ТОКОМ МАРИЈИНОГ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА. АНА И ЊЕН БРАТ МИША СЕ ТОМЕ МНОГО РАДУЈУ.

ED

U

KA

-P

O

R

6. Дај имена животињама са слике.

54

54


ПРАВОПИС

Задатак из мале школе писања

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Укратко опиши како изгледа твој излазак напоље након школе или викендом. У писању наведи:  • имена другара са којима проводиш време,  • игре које играте. Ако бринете о неким животињама, или се играте са нечијим кућним љубимцем, наведи и име те животиње.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем лична имена, презимена и надимке • правилно пишем лична имена животиња, • састављам кратак текст. 55

55


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО – У ПИСАЊУ ИМЕНА ГРАДОВА, СЕЛА, ДРЖАВА, ПЛАНИНА И РЕКА

Прочитај следећи текст.

O

1. Заокружи називе градова и села у тексту.

R

TA

L

Сара живи у Панчеву. То је леп градић у Војводини, у Банату. Кроз њен град протиче река Тамиш. У близини града су села: Старчево, Долово, Јабука. Близу је и Идвор, из ког је наш познати научник Михајло Пупин. У близини Панчева налазе се и градови: Београд, Вршац и Смедерево. Сара је поносна на свој град. У њему је рођена позната пливачица Нађа Хигл. У Панчеву се школовао Михајло Пупин.

-P

2. Писаним словима латинице правилно препиши наредни текст.

ED

U

KA

У СРЕДИШЊЕМ ДЕЛУ СРБИЈЕ, У ШУМАДИЈИ, НАЛАЗИ СЕ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ. ИЗГРАЂЕН ЈЕ НА ОБАЛИ РЕКЕ ЛЕПЕНИЦЕ. У БЛИЗИНИ ЈЕ ПЛАНИНА РУДНИК. КРАГУЈЕВАЦ СЕ НАЛАЗИ У БЛИЗИНИ ЧАЧКА, УЖИЦА И КРАЉЕВА.

3. Допуни реченице понуђеним речима. Тамара живи у _________________________ . Кроз њен град протиче река ________________________ .

НИШ НИШАВА ЧАИР

Радо проводи време на ________________ који је познат по градском базену.

56

56


ПРАВОПИС

Задатак из мале школе писања

Напиши кратак опис неког свог путовања. Наведи:  • градове или села кроз које си прошао или прошла на свом путу,  • реке и планине које си видео или видела.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

МОЈЕ ПУТОВАЊЕ

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем лична имена, презимена и надимке • правилно пишем посебна имена животиња, • састављам кратак текст. 57

57


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО – У ПИСАЊУ ИМЕНА НАРОДА Прочитај наредни текст.

TA

L

Петар Симић тренира кошарку. Сваке године одлази у кошаркашки камп у Грчку. Тамо упознаје нове пријатеље. Ове године је тренирао са Италијаном Алдом, Мађаром Шандором, Македонцем Ванчом, Румуном Романом и Русом Алексејем. Тренирао их је Немац Алфред Шен.

R

1. У тексту подвуци речи које именују припаднике народа.

O

2. Попуни табелу.

ПРИПАДНИК НАРОДА

НАЗИВ ДРЖАВЕ

-P

Србија

ПРИПАДНИЦА НАРОДА

Пољакиња

Шпанац

U

Бугарска

KA

Француз

Немица

ED

Белгија

3. Допуни реченице одговарајућим називима припадница народа. Моја другарица Аранка је ________________________ . (Мађарска) Катарина је __________________ , а Ана __________________ . (Грчка) (Румунија) Ђована је ___________________ , а Моника __________________ . (Италија) (Француска) Све њих сам упознала на манифестацији „Радост Европе“. 58

58


ПРАВОПИС

3. Обој поља у којима су тачно написани називи припадника и припадница народа. Гркиња

норвежанин

финкиња

Украјинац

чех

данац

Швеђанка

швајцарац

5. Писаним словима латинице препиши наредни текст.

KA

Задатак из мале школе писања

-P

O

R

TA

L

у европи живе различити народи познати по храни и пићу. сви воле италијане јер су измислили пицу и шпагете. ретко ко не цени белгијанце јер праве сјајну чоколаду. сви знају да швајцарци праве одличан сир. грци су познати по мирисним зачинима, а французи по скупоценим врстама вина. срби се поносе својим кајмаком и ајваром, који се прави од најбоље паприке.

ED

U

Коју земљу би волео или волела да посетиш? Замисли да имаш друга или другарицу из те земље. Постави њему или њој питања о тој земљи. Напиши све што те занима.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем имена народа. 59

59


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО – У ПИСАЊУ ВИШЕЧЛАНИХ ГЕОГРАФСКИХ НАЗИВА

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Погледај географску карту Србије и уради наредне задатке.

1. Допуни реченице.

Ленка путује аутобусом из __________________ у ___________________ . На том путу она пролази кроз насељена места: ________________________, ________________________ и _________________________. Посматра обронке ____________________________. У Дунав се уливају реке ___________, __________ и ____________________ . 60

60


ПРАВОПИС

2. Из карте прочитај и напиши имена држава које се граниче са тим делом Србије. ____________________________, _____________________________, ____________________________ и _____________________________. 3. Који град се налази у близини Вршца? ____________________________ 4. Који град се налази у близини Суботице? ____________________________

Сребрно Језеро

јужна Морава

стара планина

Врњачка бања

Бела Црква

Гарашко језеро

TA

Јадранско море

L

5. Обој поља на којима су правилно написани вишечлани географски називи.

R

Сремски карловци

O

6. Напиши реченице у којима ћеш употребити вишечлани географски назив:

-P

а) једног села –

U

в) једне реке –

KA

б) једног града –

ED

в) једне планине –

г) једне државе државе –

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем вишечлане географске називе. 61

61


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО – У ПИСАЊУ НАЗИВА ПРАЗНИКА

Драги наши пријатељи, желимо вам да Ускрс проведете у најлепшем расположењу. Поздравља вас породица Симић

Срећан Дан државности!

O -P

1. Подвуци називе празника.

L

Мила моја мама, Желим ти све најлепше поводом твог празника, Дана жена. Воли те твоја кћерка Уна

Драги Ненаде, Теби и твојој породици срећан Божић желе пријатељи Васа, Неша и Сања

TA

Драга Љиљо, срећан рођендан желе ти Нина и Веља

R

Драга бако, Срећну Нову годину жели ти твој унук Реља

KA

2. Испред реченица у којима су тачно написани називи празника упиши знак . скрс путује на Златибор. Сара за Ускрс амо ће прославити и свој Рођендан. Тамо

U

латибору је дочекала и нову Годину. На Златибору од куће је са породицом прославила Божић. Код

ED

За Дан Државности Државности није ишла у школу.

3. Напиши реченице у којима ћеш употребити називе наведених празника. а) ДАН ЖЕНА: б) НОВА ГОДИНА: в) ДАН УСТАВНОСТИ:

62

62


ПРАВОПИС

4. Допуни реченице понуђеним речима, писаним словима.

R

TA

L

Празник рада________________________ прославља се у целом свету. (ПРВИ МАЈ) У свим школама се слави школска слава, ___________________________. (СВЕТИ САВА) На ___________________________________ фарбају се јаја. (ВЕЛИКИ ПЕТАК) Мој деда за _____________________________ у кућу уноси бадњак. (БАДЊИ ДАН) Слава моје породице је ________________________________________. (СВЕТИ НИКОЛА) Мој друг Енес слави ___________________. (БАЈРАМ)

O

Задатак из мале школе писања

-P

Напиши некоме ко ти је драг честитке за наредне празнике. Нова година

ED

U

KA

Дан жена

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем називе празника, • састављам честитку. 63

63


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО – У ПИСАЊУ НАСЛОВА КЊИГА И ЧАСОПИСА

Прочитај наредни текст.

R

TA

L

Сваке године се у Београду одржава Међународни београдски сајам књига. Тамара редовно посећује ову манифестацију. Сваке године купује књиге и дружи се са својим омиљеним писцима. „Аги и Ема” Ема” Игора Ове године ће купити књиге „Магареће године” Бранка Ћопића, „Аги Коларова и „Од читања се расте” Јасминке Петровић. Њен тата је планирао да за кућну библиотеку купи књиге „Сваштара” „„Сваштара Сваштара”” Душана Госпођица”” Иве Андрића. Радовића, „Треће пролеће” Драгослава Михаиловића и „„Госпођица „Госпођица”

O

1. Подвуци називе књига у тексту.

KA

-P

2. Правилно напиши називе часописа који се читају у Тамариној породици.

Тата редовно купује и чита _____________ .

Тамарина мама радо чита ___________ .

Тамара и њен брат сваког петка купују _____________ .

ED

U

Тамарин деда сваког дана чита ___________ .

64

64


ПРАВОПИС

3. Напиши назив два часописа који се читају у твојој породици. ___________________________

______________________________

4. Писаним словима латинице препиши следећи текст.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

ЗА РОЂЕНДАН ЈЕ ЕМА ДОБИЛА КЊИГУ АЛИСА У ЗЕМЉИ ЧУДА КОЈУ ЈЕ НАПИСАО ЛУИС КЕРОЛ. УЖИВАЛА ЈЕ ДОК ЈЕ ЧИТАЛА И ЗАМИШЉАЛА СЕБЕ КАО АЛИСУ. САЊИ ЈЕ ИСПРИЧАЛА СВОЈЕ УТИСКЕ И ПОЗАЈМИЛА ЈОЈ КЊИГУ ДА И ОНА ПРОЧИТА. САЊА ЈЕ ЊОЈ ДАЛА КЊИГУ ОРЛОВИ РАНО ЛЕТЕ БРАНКА ЋОПИЋА. УСКОРО ЋЕ ЈАНА СЛАВИТИ РОЂЕНДАН. САЊА И ЕМА СУ СЕ ДОГОВОРИЛЕ ДА ЈОЈ КУПЕ КЊИГУ ДОЖИВЉАЈИ МАЧКА ТОШЕ БРАНКА ЋОПИЋА. САЊИН БРАТ ВОЛИ ДА ЧИТА СТРИПОВЕ. ОМИЉЕНИ СУ МУ ГАРФИЛД, ХОГАР СТРАШНИ И ДЕНИСОВЕ ВРАГОЛИЈЕ.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем називе књига и часописа. 65

65


ПРАВОПИС

ПОКАЖИ ДА РАЗУМЕШ ПРОЧИТАНО У ПРЕДГРАЂУ Упиши  испред тачног одговора. 1. Овај одломак говори о:

 згради у једном предграђу и

R

-P

3. Ко живи у приземљу зграде? ____________________________

O

2. Напиши како разумеш придев „сеновит“. ____________________________ ____________________________ ____________________________

TA

L

њеним становницима,  о градовима,  о мачку Арчибалду.

Зграда у којој је живео господин Ковач налазила се у сеновитој улици старог предграђа. Сваки већи град на овом свету има центар, окружен старим предграђима на која се надовезују све новији и новији крајеви града. Што је крај града старији, то је сеновитији, из простог разлога што је и дрвеће у њему старије. Тако је и у случају Београда, и његовог насеља Земун. Треба ипак бити опрезан и пред Земунцима не помињати то да је Земун само део Београда. За сваког Земунца Земун је посебан град. Зграда је, погађате, стара и помало оронула, са свега три спрата. У приземљу живе Петровићи. Госпођа Петровић је васпитачица у пензији, а господин Петровић пензионисани железничар. Од касног пролећа до ране јесени, стан Петровића је празан, јер њих двоје све време проводе у викендици ван града, на обронцима Фрушке горе. С јесени се враћају у мали стан, носећи џакове јабука, кромпира и купуса, које штедро деле комшијама, поносни на своју летину. До њих је празан стан Џорџа Балабана, познатијег као Американац. Џорџа су последњи пут у комшилуку видели давно. Дошао је носећи бели шешир, златан сат и каубојске чизме, са намером да се ожени. Упркос настојањима целог комшилука, та се намера није остварила. Комшилук је покушавао са фризерком Аницом,

KA

4. Упиши  испред тачног одговора.

U

Где они проводе време од пролећа до јесени?

ED

 У викендици на Фрушкој гори.  На мору.  У природи.

5. Подвуци назив једне особине Петровића. дарежљиви

нестрпљиви

6. Како зову Џорџа Балабана? ___________________

66

66

лењи


ПРАВОПИС

7. Упиши  испред тачног одговора. Зашто је та реч написана великим словом?

 Зато што представља надимак,

L

али и назив припадника народа.  Зато што представља назив припадникаа народа.  Зато што писац тако жели.

TA

8. У тексту подвуци властито име животиње.

R

9. Смисли и напиши надимак за мачка из приче. ______________________

O

учитељицом Силвијом и дактилографкињом Маром. Некако није ишло, и Американац се вратио у Америку. Више није долазио, и у сећању комшилука претворио се у неку сасвим нејасну прилику, на којој човек не може разазнати лице, већ само чизме, шешир и златан сат. На првом спрату живео је господин Ковач о коме смо понешто већ сазнали. О, ево га на прозору: тресе мрвице из кухињског столњака. Поред њега је његов мачак, Арчибалд. Поред стана господина Ковача живи бучна породица Стојаноских. Мајка, отац и троје веселе деце, која се чешће крећу на ролерима, тротинетима и бициклима, него обично, на ногама. Тата Стојаноски је архитекта, нервозан због рокова на послу и буке којом је окружен. Мама Стојаноски је докторка, понекад толико уморна да спава стојећи, док варјачом меша ручак за сутра. Изнад господина Ковача живи сликар Милентије. Он је необичан, као и сви уметници. Понекад сатима са прозора гледа у грање платана. У овој причи највише речи биће о њему.

ED

U

KA

-P

10. Ко живи изнад господина Ковача? ___________________________

Моња Јовић, одломак из приче Сликар Милентије

11. Упиши  испред тачног одговора. О коме ће у наставку приче бити највише речи?

 О становницима зграде.  О сликару Милентију.  О мачку Арчибалду. 12. У одломку подвуци називе географских појмова.

Задатак из мале школе писања

У листу из блока нацртај зграду из приче. Сваки прозор обележи тако што ћеш написати ко од ликова живи у стану ком прозор припада. Са стране напиши како замишљаш сваки од ликова. Укратко се осврни на њихов изглед и особине. 67

67


ПРАВОПИС

ПИСАЊЕ ПРИСВОЈНИХ ПРИДЕВА ИЗВЕДЕНИХ ОД ВЛАСТИТИХ ИМЕНА Прочитај наредни текст.

KA

-P

O

R

TA

L

Милошев друг Петар живи у новосадском насељу Детелинара. У његовој улици има много мађарских породица. Милош радо одлази на пецање, где ужива у лепоти дунавске обале. Милошева мама ради у једној новосадској библиотеци. Милошев тата ради у Карловачкој гимназији. Сваке године Милошева породица летује у црногорском градићу Котор. Милоша которске улице подсећају на нека давна времена.

испред правилно написаних присвојних придева.

ED

2. Обој

U

1. Подвуци све придеве изведене од властитих именица.

Нишки

крагујевачки

Бранкова

Драганин

Београдски

ужички

Радошев

миленин

3. Изведи присвојне придеве од следећих властитих именица.

68

68

ШУМАДИЈА

МАЂАРСКА

ФИЛИП

ГРАД

КАЛЕМЕГДАН

СРБИЈА

АНА

ВЕСНА


ПРАВОПИС

4. Допуни реченице придевима изведеним од властитих именица.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Тијана је шетала преко____________________ моста. ___________________ (ВИШЕГРАД) (ДРИНА) обале су је задивиле. О мосту на Дрини писао је наш чувени књижевник Иво Андрић. Његов познати роман је и ___________________ хроника. Андрић је добитник _________________ (ТРАВНИК) (НОБЕЛ) награде за књижевност. _________________ народ је поносан на _________________ успех. (СРБИЈА) (АНДРИЋ)

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем присвојне придеве изведене од властитих именица, • изводим присвојне придеве од властитих именица. 69

69


ПРАВОПИС

ПИСАЊЕ РЕЧЦЕ НЕ УЗ ИМЕНИЦЕ И ПРИДЕВЕ Прочитај текст.

TA

L

Има тај један Немања што се стално нећка. Не једе шта му поставе, не спава кад му кажу, не ради домаћи кад дође из школе, не дружи се, не трпи ни хладно ни топло време. Речју, тај је Немања увек неодлучан, неспреман, непредвидљив и недружељубив. У учитељици изазива немир, у родитељима несаницу, а у другарима нерасположење. 1. Подвуци глаголе у одричном облику. Заокружи придеве у којима је написана речца НЕ.

O

R

2. Препиши из текста именице у којима је написана речца НЕ. ________________, _________________, _____________________

-P

4. Напиши именице супротног значења користећи речцу НЕ. ПОШТЕЊЕ

ПРИЈАТЕЉ

KA

РАДНИК

МОЋ

6. Писаним словима латинице препиши текст тако да означеним речима додаш речцу НЕ.

ED

U

Џин је имао велику башту. У њој су се сакупљала сва мирна деца из краја. Башта је била пријатно осветљена сунчевим зрацима. Какав цветић је вирио из зелене мекане траве. Свуда су се чули весели дечји гласови. Дошла је зима и мраз и снег су оковали башту. Лежећи у кревету, Див је био веома срећан. Очешљан и уредан очекивао је да се појави малени дечачић.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем речцу не са придевима и именицама. 70

70


ПРАВОПИС

ПИСАЊЕ РЕЧЦЕ ЛИ Пажљиво прочитај одломак из књиге Занимљива граматика Милана Шипке.

TA

L

Да ли знате како се пише речца ли – спојено или одвојено од других речи? Стварно, знате ли, или не знате? Је ли вам ишта о томе говорио ваш наставник српског језика? — Чудног ли питања? – рећи ћете. Учили смо ми и о тежим стварима, а камоли не би о таквим ситницама! То је много лакше запамтити неголи правила о писању речце не.. Таман мислиш да си све савладао, кадли искрсне нека недоумица! Јелте да је једноставно!

. испред тачно написаних реченица упиши знак .

O

2. У

R

1. Подвуци све речи у којима је речца ли написана одвојено од осталих речи.

Можешли стићи на време? Можешли

Јели стигао на час?

Стижем, али ћу мало каснити. Стижем,

-P

Желиш ли шољу чаја?

с ти торту. Дали су

KA

Јеси ли сигурна у тоо што кажеш?

3. Постави питања за написане реченице. Користи речцу ли. Певали смо у хору.

U

Јели смо укусан сладолед.

ED

Чула сам лепе вести. Знам нову лекцију.

4. Напиши две реченице у којима ћеш правилно употребити речцу ли.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем речцу ли, • постављам питања на задате реченице, • самостално пишем задате реченице. 71

71


ПРАВОПИС

УПРАВНИ И НЕУПРАВНИ ГОВОР; ПИСАЊЕ НАВОДНИКА Прочитај текст. Запази шта у њему недостаје. Реши задатке.

TA

L

Тата је нестрпљиво чекао Марка испред врата. Кад се Марко појавио, тата је рекао Пожури, закаснићемо на тренинг! Не брини, тата, имамо довољно времена рекао је Марко. Тата му је на то договорио Ти не схваташ време довољно озбиљно. Затим је застао и додао Увек ти се чини да имаш довољно времена и зато често касниш. Треба увек кренути мало раније рекао је на крају тата. Марко је снуждено одговорио У праву си, тата. Трудићу се да следећи пут кренем на време.

R

1. Интерпункцијским знацима обележи у тексту управни говор.

O

2. У тексту црвеном бојом обележи Маркове, а плавом татине речи.

ED

U

KA

-P

3. Текст препиши тако да у њему користиш само неуправни говор.

4. Реченицу из текста напиши у управном говору на други начин. Кад се Марко појавио, тата је рекао: „Пожури, закаснићемо на тренинг!” „Не брини, тата, имамо довољно времена”, рекао је Марко. Марко је снуждено одговорио: „У праву си, тата. Трудићу се да следећи пут кренем на време.” 72

72


ПРАВОПИС

5. Реченице препиши тако да у њима употребиш оба начина управног говора. Михајло је рекао Соњи да јој је лепа торба. 1. начин: 2. начин:

TA

R

Петар је рекао Тамари да га сачека испред школе. 1. начин: 2. начин:

L

Ана је замолила Марију да јој позајми оловку. 1. начин: 2. начин:

O

6. Заокружи слово испред тачног одговора.

KA

-P

Управни говор се обележава: а) тачком, в) знаком узвика. б) наводницима, Реченицу еченицу која најављује управни говор пишемо почетним: а) малим словом, б) великим великим словом. 7. Прочитај текст. Запази у њему наводнике и заокружи их.

ED

U

Анина бака Ани често купује књиге. Баш јуче јој је купила „Књигу за Марка” Светлане Велмар Јанковић. Ана је загрлила баку и рекла јој: „Бако, да ли ћемо читати ову књигу заједно?” „Наравно, моје”, рекла је бака. Ана захваљујући баки има пуну полицу Наравно, злато моје књига. Бака јој често купује и часопис „Политикин забавник”. На основу текста напиши у којим се приликама користе наводници. 1. 2.

73

73


ПРАВОПИС

R

TA

L

Задатак из мале школе писања

ED

U

KA

-P

O

Породица на слици је дошла у азил за псе да усвоји пса. Напиши разговор између маме и синова користећи управни говор.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем управни говор, • разликујем управни од неуправног говора, • препознајем правилну употребу наводника. 74

74


ПРАВОПИС

ПОКАЖИ ДА РАЗУМЕШ ПРОЧИТАНО ЉУДИ ГОВОРЕ

о људима.  Зато што се у тексту наводи међусобни разговор ликова.  Зато што се у тексту говори о причљивим рибарима.

-P

2. У реченицу из текста упиши правилну личну заменицу:

L

 Зато што у тексту писац говори

TA

Зашто је наслов текста „Људи говоре”?

R

1. Упиши  испред тачног одговора.

Вода је сад светла и звучна. Код недовршене грађевине сусрећем оне рибаре, који су се ту близу искрцали. Више их не разазнајем. Једино што примећујем јесте да један од њих носи нешто велико и као плетено од трске. Видим кроз то комад неба. — Шта је то што носите? — За хватање јегуља. — Имате јегуља у језеру? — О, ми нарочито живимо од њиног хватања. — Али нема ниједне реке, ни која утиче, ни која истиче из језера? — Нема. — Језеро није везано подземно са морем? — Никад то нисмо чули. — Како је онда могуће да има јегуља! Ја сам увек слушао да јегуља има само тамо одакле могу ићи чак у нарочита мора ради плођења. — Не верујем да ове могу игде изићи. — Где налазите трску за плетење кошева? — О, свуда је на језерским обалама има доста. — Ево наше куће. Добра ноћ, млади господине. — Добра ноћ.

O

Пажљиво прочитај цео текст, а затим одговори на питања.

KA

Код недовршене грађевине ____ сусрећем оне рибаре, који су се ту близу искрцали.

U

3. Упиши  испред тачног одговора.

ED

Ко поставља питања рибару?

 Приповедач.  Лик другог рибара.  Лик јегуље.

4. Шта приповедача занима на почетку разговора? ____________________________ 5. Подвуци реченицу која описује шта један од рибара носи.

Растко Петровић, Људи говоре, одломак

75

75


ПРАВОПИС

6. Упиши  испред тачног одговора. Чему се приповедач чуди?

 Чуди се што у том језеру има јегуља.  Чуди се што рибари лове баш јегуље.  Чуди се што за то користе кошеве плетене од трске.

L

7. Подвуци последњу реченицу коју изговара рибар. Напиши како он назива приповедача. _________________________

TA

8. Упиши  испред тачног одговора. Ликови из текста живе:

O

R

 поред мора,  поред језера,  поред реке.

KA

-P

9. Запази дијалог у тексту. Подвуци прве четири реченице у дијалогу. Подвучене реченице напиши као неуправни говор.

U

Задатак из мале школе писања

ED

Присети се неког свог занимљивог разговора који је на тебе оставио посебан утисак. Напиши га по сећању, користећи управни говор.

76

76


ПРАВОПИС

РАСТАВЉАЊЕ РЕЧИ НА КРАЈУ РЕДА Прочитај наредну причу о медведима и заокружи места у тексту на којима се речи преносе у нови ред. Шта запажаш? МЕДВЕЂИ РУЧАК

R

TA

L

Породица медведа стиже кући на ру− чак. За сто седају мама меда, тата ме− да и мали меда. Тата меда запање− но повиче: „Неко је јео из мог тањи− ра!” Мали меда рече још запањеније: „Неко је јео и из мог тањира!” На то ће мама медведица: „Чекајте, па ни− сам вам још ни сипала!”

-P

O

1. Из приче Медвеђи ручак препиши речи које су на крају реда подељене на слогове. ____________ ___________ ___________ ___________ __________ ___________ 2. На који начин се још могла раставити реч тањира и реч запањено? _______________, _______________,

KA

тањи−ра, ањи−ра, запање−но, е−но,

______________ ______________

Задатак из мале школе писања

ED

U

Настави причу о ручку у породици медведа. У сред ручка породици медведа свратила је лисица у госте. Напиши шта се даље догодило. Води рачуна да у твојој причи барем три речи правилно пренесеш у нови ред.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно растављам речи на крају реда, • настављам започетку причу. 77

77


ПРАВОПИС

ПРАВИЛНО ИЗГОВАРАМО И ПИШЕМО ГЛАС Ј Прочитај текст.

R

TA

L

Војин је у биоскопу гледао филм о авионима. У школи је бојицама нацртао себе у авиону, са својим најбољим другом. Са њим је много научио о авионима читајући енциклопедије за децу. На Војиновој слици њих двојица заједно возе авион. „Сви моји снови су о летењу“, каже Војин.

O

1. Подвуци речи у којима је Ј написано између О и И.

-P

2. Допуни. Слово Ј се не пише између слова ____ и ____.

KA

3. Подвуци правилно написане речи.

ED

студио

U

библиотека

камијон камијон

радијо

научијо

пијонир

бијо

сашио

4. Правилно напиши речи.

ПРАВИЛНО

ПИСАЊЕ СЛОВА Ј НЕПРАВИЛНО мои фијока милијон вијолина стадијон

78

78


ПРАВОПИС

5. Допуни реченице понуђеним речима. умити попити пробудити возити

Миомир се ________________чим се __________. __________ је шољу топлог млека са кексом. После је _________ бицикл.

L

6. Правилно препиши реченице.

TA

Сања има петнајест година. Она путује авијоном у Барселону. Тамо је велики стадијон.

R

Воин свира вијолину. Мој тата има нов кајиш.

O

Возијо сам Каћин бицикл.

Задатак из мале школе писања

-P

Павле ме је водијо у позориште.

KA

Смисли што више речи у којима се слово Ј налази на почетку, на крају, или унутар речи. Настави како је започето. Ј унутар речи

Ј на крају речи

јастук

Бојана

змај

ED

U

Ј на почетку речи

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем слово Ј у речима. 79

79


ПРАВОПИС

ДВЕ ТАЧКЕ И ЗАПЕТА У НАБРАЈАЊУ Прочитај наредни текст.

O

1. У тексту заокружи две тачке и подвуци запете.

R

TA

L

Бака Мила воли да кува за своје унуке. Највише воли да спрема: рибу, супу, поховану пилетину и пире кромпир. Своје унуке: помилује, пољуби и постави им јело. Воли да их слуша како: разговарају, грицкају, мљацкају и уживају у њеној храни. Унуци у бакиној кући имају пуно играчака: лоптица, плишаних животињица, коцкица, лутака и аутића. Лепо је бити унуче баке Миле.

-P

2. Правилно повежи линијама.

KA

У набрајању речи одвајамо

, :

На крај обавештајне реченице стављамо

?

U

Пре набрајања увек се пишу

ED

На крај упитне реченице стављамо На крај узвичне реченице стављамо

! .

3. Напиши потребне знаке запета (,) и две тачке (:) тамо где нису написани. Ана воли кад је бака пошаље у куповину. Да би направила колаче баки су потребне следеће намирнице шећер брашно јаја путер ораси лешници чоколада и шлаг. Понекад користи и воће јагоде малине ананас. Ана највише воли кнедле са шљивама кајсијама или џемом. 80

80


ПРАВОПИС

4. Допуни реченице именима својих другова и другарица, својих омиљених игара и књига. Правилно употреби запету и две зачке. Најрадије се дружим са

Моје омиљене књиге су

TA

L

Моје омиљене животиње су

Задатак из мале школе писања

-P

O

R

5. Напиши три реченице у којима ћеш правилно употребити две тачке и запете.

KA

Одабери један текст из Читанке који би волео или волела да драматизујеш. Опиши припреме за извођење позоришне представе према том тексту у твом одељењу.

U

1. Направи списак другова и другарица који ће учествовати као глумци, редитељ, сценограф (особа која уређује сцену) костимограф (особа која осмишљава костим) и др.

ED

2. Напиши списак за набавку онога што вам је потребно за уређивање сцене. 3. Напиши списак гардеробе коју треба да донесете од куће да бисте наравили костиме. 4. Направи своју музичку листу: наведи музику коју ћете пуштати у представи.

81

81


ПРАВОПИС

Списак предмета за сцену:

Списак гардеробе за костим:

Списак музичких композиција:

TA

L

Списак учесника:

ED

U

KA

-P

O

R

5. Напиши састав користећи све што си написао или написала. У саставу опиши припреме за представу. Правилно користи запету и две тачке у набрајању.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно користим запету и две тачке у реченици, • састављам кратак текст. 82

82


ПРАВОПИС

СКРАЋЕНИЦЕ Прочитај наредни текст.

TA

L

Марко је ученик трећег разреда. Иде у Основну школу „Мика Петровић Алас”. Недавно је напунио десет година. Марко се радо дружи са другарима из Фудбалског клуба „Младост”. Поред фудбала, Марко тренира и трчање. Најбржи је у школи на стази од 100 метара.

сстр.− тр.−

сл.−

итд.− итд.−

др −

KA

нпр.−

-P

2. Напиши шта значе скраћенице.

O

R

1. Текст препиши тако да уместо наглашених речи употребиш скраћенице.

бр.−

U

следеће речи: 3. Напиши скраћено следеће

ED

метар ар – милиметар милиметар – минут минут – тона – центиметар – хектолитар – децилитар –

килограм – грам – дециметар – секунд – литар – километар – милилитар –

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем значење скраћеница, • правилно пишем скраћенице. 83

83


ПРАВОПИС

ДА ПОНОВИМО: На почетку реченице

У писању личних имена, презимена, надимака и имена животиња

O

R

ВЕЛИКО СЛОВО

TA

L

У писању имена градова, села, планина, река, држава

У писању назива празника

KA

-P

У писању имена народа

ED

U

У писању назива часописа и књига

84

84

ПИСАЊЕ ПРИСВОЈНИХ ПРИДЕВА Драганин Драганов Милошев

београдски крагујевачки нишки


ПРАВОПИС

Речца ЛИ

не радим

да ли знаш ли можеш ли волиш ли

нерадно

TA

УПРАВНИ ГОВОР

L

Речца НЕ

R

Tата је рекао Марку: „Пожури, закаснићемо на тренинг.“

O

„Пожури, закаснићемо на тренинг“, рече тата Марку.

-P

НЕУПРАВНИ ГОВОР

U

KA

Тата је рекао Марку да пожури како не би закаснили на тренинг.

ED

РАСТАВЉАЊЕ РЕЧИ НА КРАЈУ РЕДА Породица медведа стиже кући на ру− чак. За сто седају мама меда, тата ме− да и мали меда. Тата меда запање− но повиче: „Неко је јео из мог тањи− ра!”

85

85


ПРАВОПИС

Сугласник Ј броји који твоји

радио стадион авион

БЕЗ ТАЧКЕ

Ученик - уч. Број - бр.

метар - m килограм - kg

ED

U

KA

-P

O

R

TA

СА ТАЧКОМ

86

86

L

СКРАЋЕНИЦЕ


O

R

TA

L

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

-P

ПОДСЕЋАМО СЕ И УЧИМО НОВО: ► Речи

ED

U

KA

— Речи ечи сличног значења — Речи ечи супротног значења — Речи ечи увећаног и умањеног значења — Породице речи речи — Вишезначне Вишезначне речи ► Препричавање ► Писање и цртање стрипа

87

87


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ИГРАМО СЕ РЕЧИМА 1. Пронађи и напиши што више речи које имају слично значење. говорити неред кућа

устати

надвожњак

једнакост

мокар

сит

TA

отворити

L

2. Поред сваке речи напиши реч супротног значења.

R

3. Поред сваке написане речи напиши реч тако да она има увећано значење. киша

O

глумац

кућа

бара

-P

чизма

сукња

KA

4. Поред сваке написане речи напиши реч тако да она има умањено значење. глумац чизма

кућа сукња

U

бара

киша

ED

5. Напиши речи од чијих су делова састављене написане речи.

88

88

стармали

и

висибаба

и

писмоноша

и

белошљива

и

плавоока

и


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

6. Промени прво слово и напиши новонастале речи. дама

ђак

када

чорба

рука

нада

миш

сат

мраз

нож

град

TA

рак

L

6. Промени последње слово и напиши новонастале речи.

7. Напиши нове речи тако што ћеш користити последња два слова из претходне речи, као што је започето.

O

жаба –

R

брод – одлика – кашика – канта –

-P

маказе – 8. Правилно препиши следеће реченице.

KA

ГЛЕДАЛА САМ ДУЊУ КАКО ЈЕДЕ ДУЊУ.

U

КОСА ЈЕ ПОНОСНА ШТО ЈОЈ ЈЕ ДУГА КОСА.

ED

МИША СЕ ПЛАШИ МИША.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем речи сличног и супротног значења, • разликујем речи умањеног и увећаног значења, • препознајем речи које имају више значења. 89

89


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

PREPRIČAVANJE Pažlјivo pročitaj basnu Lisica i roda, a zatim je svojim rečima prepričaj.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Lisica je odlučila da se našali sa svojom prijateljicom rodom. Pozvala ju je na ručak i iznela pred nju neku retku supu u plitkom tanjiru. Takav ručak se mogao samo polizati, a roda nije mogla ni kap da uhvati kljunom. Lisica se pretvarala da joj je jako žao što se rodi nije dopao ručak, pa se gladna vratila kući. Sledećeg dana lisica je bila rodin gost. Zadovoljna i nestrpljiva požurila je rodinoj kući, jer je bila gladna. Ali je tamo sa užasom primetila da je ručak poslužen u dubokim ćupovima, sa vrlo tesnim grlićem, iz kojih je roda vrlo lako jela. Lisica nije dohvatila ni mrvicu ukusnog jela i otišla je kući gladna. A onda je rekla sama sebi: - Zapravo nemam pravo da se žalim. Roda mi je samo vratila milo za drago.

90

90


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

NASTAVI ZAPOČETU PRIČU Pročitaj početak priče Veverica i lasta Borisava Atanаckovića. Smisli i napiši kraj.

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Ptice se sele na jug, dani bivaju sve hladniji, a jedna lasta uzalud pokušava da poleti za drugaricama. Najzad klonu od umora i osta u parku da tuguje. Šćućuri se na jastuku od zlatnožutog lišća i tiho zajeca: - O, sudbino! Zašto si tako okrutna prema meni? Zašto više ne mogu da letim? Šta je sa mojim krilima? Zašto više nema snage u njima? - Umesto da veselo cvrkuće, ona je tugovala.

91

91


СТРИП

ED

U

KA

-P

O

R

TA

L

Нацртај и напиши стрип на основу басне Цврчак и мрав.

92

92

Profile for ivana.milosevic

Радна свеска, српски језик за трећи разред основне школе  

Радна свеска, српски језик за трећи разред основне школе Аутори: Моња јовић, Ивана Јухас

Радна свеска, српски језик за трећи разред основне школе  

Радна свеска, српски језик за трећи разред основне школе Аутори: Моња јовић, Ивана Јухас

Advertisement