Природа и друштво 4, уџбеник

Page 1

ЉИЉАНА ВДОВИЋ БРАНКА МАТИЈЕВИЋ

om

o

ПРИРОДА И ДРУШТВО Ed

uk a

pr

УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Љиљана Вдовић Бранка Матијевић ПРИРОДА И ДРУШТВО 4

Уџбеник за четврти разред основне школе Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорни уредник Доц. др Наташа Филиповић Предметни уредник Наташа Ковжан Кун

pr

om

o

Рецензенти Љиљана Лазаревић, професор разредне наставе, ОШ „Михаило Петровић Алас”, Београд Невена Перић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Давидовић”, Смедерево Александра Шундић, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић”, Нови Београд Вујадин Здравковић, наставник биологије, ОШ „Јован Поповић”, Нови Сад Аутор карата Др Милена Панић

uk a

Картографски извор Републички геодетски завод (www.rgz.gov.rs)

Ed

Лектура и коректура Вуле Журић Дизајн и прелом Горан Ратковић

Издавач „ЕДУКА” д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011/2629—903, 3826—443, 3827—877 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs За издавача Проф. др Бошко Влаховић, директор Штампа __________ Издање __________ Тираж __________


САДРЖАЈ СРБИЈА — НАША ДОМОВИНА

7

НАША ПЛАНЕТА ЗЕМЉА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 СИМБОЛИ СРБИЈЕ. ВАЛУТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ГЛАВНИ ГРАД СРБИЈЕ, БЕОГРАД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ГРАДОВИ СРБИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

o

РЕЉЕФ СРБИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

om

РЕЉЕФ СРБИЈЕ — НИЗИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 РЕЉЕФ СРБИЈЕ — УЗВИШЕЊА И УДУБЉЕЊА . . . . . . . . . . . . . .20 ВОДЕ СРБИЈЕ — РЕКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 ВОДЕ СРБИЈЕ — ЈЕЗЕРА И БАРЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

pr

ВОДЕ СРБИЈЕ — БАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 ШУМЕ СРБИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

uk a

САДА ЗНАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

ОТКРИВАМО РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА СРБИЈЕ

33

Ed

РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА СРБИЈЕ — ШУМЕ . . .34 РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА СРБИЈЕ — ВОДЕ . . .36 РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА СРБИЈЕ — ЛИВАДЕ И ПАШЊАЦИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 РЕТКЕ И УГРОЖЕНЕ БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ У СРБИЈИ . . . . .40 НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 ЛИЧНА КАРТА НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА СРБИЈЕ . . . . . . . . . . . .42 НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 НАЦИОНАЛНИ ПАРК ШАР-ПЛАНИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 САДА ЗНАМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

3


САЗНАЈЕМО О ЧОВЕКУ И ЊЕГОВОМ ОДНОСУ ПРЕМА ОКРУЖЕЊУ

47

ЧОВЕК ЈЕ ПРИРОДНО И ДРУШТВЕНО БИЋЕ ��������������������������������������������48 КАКО ЧОВЕК ТРЕБА ДА СЕ ОДНОСИ ПРЕМА СЕБИ �����������������������������������50 КАКО ЧОВЕК ТРЕБА ДА СЕ ОДНОСИ ПРЕМА ДРУГИМА �����������������������������52 ПРОМЕНЕ У ПУБЕРТЕТУ ������������������������������������������������������������������������54 ДИГИТАЛНА БЕЗБЕДНОСТ ��������������������������������������������������������������������56 КАКО ЧОВЕК ТРЕБА ДА СЕ ОДНОСИ ПРЕМА ПРИРОДИ �����������������������������57

o

ЕКОЛОШКЕ СТРАНЕ ������������������������������������������������������������������������������60

om

ПРИРОДНА БОГАТСТВА У СРБИЈИ ���������������������������������������������������������62 ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ �����������������������������������������������������������������64 КАКО СЕ КОРИСТЕ ПРИРОДНА БОГАТСТВА ���������������������������������������������66 ЧИМЕ СЕ БАВЕ ЉУДИ У СРБИЈИ �����������������������������������������������������������68

pr

ПРЕДСТАВЉАМО СРБИЈУ ���������������������������������������������������������������������70

uk a

САДА ЗНАМ �����������������������������������������������������������������������������������������71

ПРОУЧАВАМО МАТЕРИЈАЛЕ И ЊИХОВА СВОЈСТВА 73 ПРОУЧАВАМО ЕЛЕКТРИЦИТЕТ ��������������������������������������������������������������74

Ed

УМЕРЕНА ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ��������������������������������������76 ПРОУЧАВАМО МАГНЕТИЗАМ �����������������������������������������������������������������78

ИСТРАЖУЈЕМО, ИСПИТУЈЕМО... ��������������������������������������������������������������80 ШТА СУ СМЕШЕ, А ШТА РАСТВОРИ ��������������������������������������������������������82

РАЗДВАЈАЊЕ САСТОЈАКА СМЕША И РАСТВОРА ��������������������������������������84 ЗАПАЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ: КАКО ИХ КОРИСТИТИ НА БЕЗБЕДАН НАЧИН ����86

САДА ЗНАМ �����������������������������������������������������������������������������������������88

4


ИСТРАЖУЈЕМО ТРАГОВЕ ПРОШЛОСТИ

89

ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ И ВРЕМЕНСКА ТРАКА �����������������������������������������90 ШТА СУ СВЕ ЉУДИ ОТКРИЛИ И НАПРАВИЛИ ТОКОМ СВОЈЕ ИСТОРИЈЕ ���������������������������������������������������������������������91 ПУТУЈЕМО КРОЗ СРЕДЊИ ВЕК — ДОЛАЗАК СТАРИХ СЛОВЕНА НА БАЛКАН �����������������������������������������������������������������������������������������92 ПУТУЈЕМО КРОЗ СРЕДЊИ ВЕК — СРБИЈА У ДОБА НЕМАЊИЋА ��������������94

o

КАКО СЕ ЖИВЕЛО У СРЕДЊЕМ ВЕКУ �����������������������������������������������������96

om

ЗАШТО СЕ РАСПАЛО СРПСКО ЦАРСТВО ������������������������������������������������98 КУЛТУРНИ СПОМЕНИЦИ СРЕДЊOВЕКОВНЕ СРБИЈЕ ������������������������������100 КАКО СЕ ЖИВЕЛО ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ ������������������������������������������102 ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК ���������������������������������������������������������������������104

pr

ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК ���������������������������������������������������������������������106 КАКО ЈЕ НАСТАЛА МОДЕРНА СРПСКА ДРЖАВА ������������������������������������108 ПРВИ СВЕТСКИ РАТ ����������������������������������������������������������������������������110

uk a

КАКО СЕ ЗАВРШИО ПРВИ СВЕТСКИ РАТ ������������������������������������������������112 ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ ���������������������������������������������������������������������������114 ШТА СЕ ДЕШАВАЛО ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА ������������������������������116 УПОЗНАЈЕМО ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ

Ed

ИЗ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ XIX И XX ВЕКА ���������������������������������������������������118 САДА ЗНАМ ���������������������������������������������������������������������������������������120

5


ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

ОДГОВАРАМО НА ПИТАЊА

om

o

УЧИМО НОВО

ИНТЕРЕСАНТНИ И НЕОБИЧНИ САДРЖАЈИ

Ed

uk a

ОДГОВАРАМО НА ПИТАЊА УЗ СЛИКУ

pr

ОБРАТИТИ ПОСЕБНУ ПАЖЊУ

ИСТРАЖИВАЊА, ОГЛЕДИ

КЉУЧНЕ РЕЧИ

6


СРБИЈА — НАША ДОМОВИНА ПО ЗАВРШЕТКУ ОВЕ ТЕМЕ МОЋИ ЋЕШ ДА:

Ed

uk a

pr

om

o

• именујеш симболе Републике Србије • одредиш положај и границу Србије, положај главног града и већих насеља на географској карти Србије; • именујеш природне карактеристике и одредиш њихов положај на географској карти Србије; • именујеш све што је човек створио користећи природне услове и одредиш положај тих објеката на географској карти Србије; • разумеш од чега зависи размештај становника на територији Србије; • објасниш значење речи национална мањина и наведеш припаднике националних мањина у Србији; • уочиш националну и културну разноликост грађана Србије; • препознаш понашања која се односе на прихватање и поштовање различитости; • пронађеш и одабереш потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, дигиталних); • повежеш резултате рада са уложеним трудом.

СРБИЈА положај, границе, симболи, главни град,насеља

РЕЉЕФ планине, низије, котлине, клисуре, кањони

ВОДЕ реке, језера, баре, бање

СТАНОВНИШТВО Срби, националне мањине, права и обавезе, култура и обичаји


НАША ПЛАНЕТА ЗЕМЉА У давна времена људи су на различите начине замишљали Земљу. Нека индијанска племена веровала су да Земљу на леђима носи џиновска морска корњача.

pr

om

o

Већ знаш да се планета на којој живимо зове Земља. Сматра се једином познатом планетом на којој има живота.

Према неким веровањима, Земља је створена од зрнца песка са дна океана.

uk a

Некада су људи били сигурни да је Земља равна плоча и да негде постоји крај света.

Ed

Хиљадама година уназад научници посматрају и проучавају свет око себе. Схватили су да Земља, као и остале планете, има облик лопте, мало спљоштене на половима. Северни пол

Јужни пол Научници сматрају да су некада давно сви континенти били повезани. Претпоставља се да се пре много милиона година тај огромни континент разломио услед покрета Земљине коре. Његови делови, данашњи континенти, још увек се размичу.

8


континент — велика копнена површина океан — велика водена површина

Земља се може приказати и на географској карти. Погледај карту, па прочитај називе континената и океана.

pr

om

o

uk a

Заокружи слово испред тачне тврдње:

Ed

а) на Земљи је више копнених него водених површина; б) на Земљи је више водених него копнених површина; в) однос водених и копнених површина је подједнак.

Однос копна и воде на Земљи вода

копно

Погледај карту, па одговори на питања:

1. Који је највећи, а који најмањи континент? 2. Који континенти су спојени? 3. Који је највећи океан?

4. Који континент се налази јужно од Европе? 5. Који океан се налази између Европе и Северне Америке?

Северни ледени океан је најмањи и најплићи. Већи део његове површине чини замрзнута маса леда дебљине око 2 метра.

9


ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ положај, Европа, Балканско полуострво

Погледај карту света, па напиши одговарајућу реч. Србија се налази на континенту који се зове

pr

Ed

uk a

Србија се налази у југоисточном делу Европе, на Балканском полуострву. Балканско полуострво добило је име по планини Балкан, која се једним делом налази у Србији, а другим делом у Бугарској, нама суседној држави. Ова планина код нас позната је као Стара планина. Осим Србије, у балканске земље спадају и: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Северна Македонија, Грчка, Бугарска, Румунија и једним делом Турска.

om

o

________________.

полуострво — део копна са три стране окружен водом

Погледај карту Европе. • Пронађи земље које се налазе на Балканском полуострву. Заокружи њихова имена.

Србија је једна од неколико европских држава кроз коју протиче велика међународна река Дунав. Зато кажемо да је Србија подунавска земља. ► Користећи интернет, уз присуство одраслих, пронађи државе кроз које протиче река Дунав.

10


РЕПУБЛИКА СРБИЈА територија, граница, главни град Као и свака држава, и Србија има одређену територију и државне границе. Територија је ограничен копнени, водени и ваздушни простор који припада одређеној држави. Територија Републике Србије састоји се из три целине: уже Србије и две аутономне покрајине: Аутономнe покрајинe Војводинe, која се налази у северном делу Србије и Аутономнe покрајинe Косово и Метохија, која се налази у јужном делу. Државна граница је линија која одваја територију једне државе од суседних држава. Границе се утврђују међусобним договором држава које се граниче. Када се граница државе простире дуж река или планина, назива се природна граница.

Ed

uk a

pr

om

o

Пун назив наше домовине је Република Србија. Република је држава на чијем челу се налазе председник и скупштина. И председника, као и представнике у скупштини бирају сви пунолетни грађани — лица која су напунила 18 година. Седиште председника и Народне скупштине, као и многе важне државне установе, налази се у главном граду, Београду. Главни град једне државе не мора бити и највећи, али у Србији је баш тако. У Београду живи око 1 700 000 становника.

Табла са именом Републике Србије

Погледај карту. • Са којим државама се Србија граничи? Подвуци њихова имена. • Који је главни град Србије? Заокружи његов назив на карти. • Који су главни градови држава са којима се Србија граничи? Сазнај помоћу карте или путем интернета уз присуство одрасле особе. • Да ли су све државе са којима се Србија граничи балканске? Објасни. • Које су најважније (кључне) речи у овом тексту? Заокружи их у тексту и објасни њихово значење својим речима.

11

аутономна покрајина — саставни део једне државе који има одређен степен самосталности

Већ знаш да су главне стране света север (С), исток (И), југ (Ј) и запад (З). Користе се и споредне стране света, које се налазе између главних страна. То су североисток (СИ), северозапад (СЗ), југоисток (ЈИ) и југозапад (ЈЗ).


СИМБОЛИ СРБИЈЕ. ВАЛУТА Одраније знаш да територија, државне границе и главни град спадају у одреднице државе. Симболи државе такође спадају у одреднице државе.

а)

б)

в)

г)

o

државни симболи, застава, грб, химна, национална валута

д)

ђ)

ж)

з)

Свака држава има своје симболе. То су грб, застава и химна.

pr

• Препознајеш ли неке од њих? Које? • Која је застава Србије? Заокружи слово испод ње.

om

Погледај заставе неких европских држава.

е)

Ed

uk a

Застава Србије састоји се од три водоравна поља: црвене, плаве и беле боје, са грбом на левој половини. Увек стоји на зградама државних установа. Свака школа има заставу истакнуту на видном месту. Грб Србије се састоји од сребрног двоглавог орла на црвеном штиту, са крстом и четири оцила. Оцило је гвоздена алатка која је некада служила за прављење ватре. Заједно са крстом, слика оцила симболично значи „ватром ћемо крст бранити”. На грбу се такође налазе круна и два цвета, златна љиљана. Грб Србије, на пример, носе наши спортисти на дресовима када играју за репрезентацију.

12


Химна Републике Србије је свечана песма „Боже правде”. Музику је компоновао Даворин Јенко, а текст је написао Јован Ђорђевић. Химна се пева у свечаним приликама. Наброј их. Зашто се приликом слушања химне стоји мирно? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) да би се химна пажљивије слушала б) да би се исказало поштовање према држави чија се химна слуша в) да би се добро видели сви присутни

Јован Ђорђевић

om

o

Даворин Јенко

ХИМНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ — БОЖЕ ПРАВДЕ Нек на српско ведро чело твог не падне гнева гром Благослови Србу село, поље, њиву, град и дом!

Моћном руком води, брани будућности српске брод, Боже, спаси, Боже, храни, српске земље, српски род!

Кад наступе борбе дани, к победи му води ход Боже, спаси, Боже, храни српске земље, српски род!

Сложи српску браћу драгу на свак дичан славан рад, слога биће пораз врагу а најјачи српству град.

Из мрачнога сину гроба српске славе нови сјај настало је ново доба нову срећу, Боже, дај!

Нек на српској блиста грани братске слоге златан плод, Боже, спаси, Боже, храни српске земље, српски род!

Отаџбину српску брани петвековне борбе плод, Боже, спаси, Боже, брани, моли ти се српски род!

Ed

uk a

pr

Боже правде, ти што спасе од пропасти досад нас, чуј и одсад наше гласе и од сад нам буди спас.

Већина држава има своју националну валуту — новац који се користи у тој држави. Национална валута Србије је динар. Означава се скраћеницом — РСД. На новчаницама се налазе ликови знаменитих личности Србије.

Чији лик се налази на новчаници од 10 динара, а чији на новчаници од 100 динара? ▼

13

валута — новчана јединица неке државе


ГЛАВНИ ГРАД СРБИЈЕ, БЕОГРАД главни град, Београд

Београд с почетка ХХ века

Београд данас

o

грб Београда

om

• Да ли си некад био/ла у Београду? Шта си све обишао/ла? Шта ти се највише свидело? • Ако живиш у Београду, шта би показао/ла госту који први пут долази у твој град? Објасни.

uk a

pr

Београд се налази на месту где се спајају реке Сава и Дунав, Раскрсница је путева који повезују различите делове Европе и Азије. Он је политички, привредни, саобраћајни, културни, здравствени и образовни центар Србије.

Ed

НЕКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ БЕОГРАДА

Споменик незнаном јунаку

Торањ на Авали

Храм Светог Саве

Споменик „Победник”

Хала за културно-уметничке и спортске манифестације „Београдска арена”

БЕОГРАД — ГЛАВНИ ГРАД

зграда Народне скупштине Републике Србије

зграда Владе

14

амбасаде


БЕОГРАД — ПРИВРЕДНИ ЦЕНТАР

фабрике

банке

тржни центри

БЕОГРАД — САОБРАЋАЈНИ ЦЕНТАР

аеродром

железничка станица

аутобуска станица

o

пристаниште

музеји

биоскопи

pr

om

БЕОГРАД — КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

позоришта

галерије

споменици

Ed

uk a

БЕОГРАД — ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР

основне школе

средње школе

факултети

БЕОГРАД — ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

домови здравља

болнице

клинике

лабораторије

• Зашто кажемо да је Београд саобраћајни центар, а зашто образовни? • Шта Београд чини главним градом Србије? • Које су знаменитости Београда? Истражи их уз помоћ одраслих, користећи различите изворе информација.

15


ГРАДОВИ СРБИЈЕ већи градови Поред Београда као главног града Србије, у нашој земљи постоје и други велики градови. Повезани су друмским, железничким и водним саобраћајем.

Трг слободе

Нишка тврђава

Медијана

позориште

гимназија

Ed

uk a

југоисточне Србије. Веома је стар, познат још из доба Римског царства. У тадашњем Наису рођен је чувени римски цар Константин Велики. У Нишу се може видети Медијана, остаци луксузног царског имањa из времена владавине овог цара.

om

Ниш је највећи град

Петроварадинска тврђава

pr

је главни град Аутономне покрајине Војводине. Налази се на обали Дунава. Основан је у XVII веку, мада су ово место људи насељавали још од давнина. Нови Сад је познат по Петроварадинској тврђави, насталој у периоду од 1692. до 1780. године.

o

Нови Сад

Крагујевац

је један од великих градова Србије и представља центар Шумадије — средишњег дела Србије. Има богату прошлост, а у 19. веку био је престоница модерне српске државе. У Крагујевцу су основани прва гимназија, први суд и прво позориште у Србији.

• • • •

ронађи ове градове на карти. П Да ли си имао/ла прилику да посетиш неке од ових градова? Испричај своје утиске. Које градове Србије би волео/ла да посетиш? Објасни зашто. Наброј знаменитости твог места и околине.

16


o om pr uk a Ed ▲

1. Који градови Србије су повезани ауто-путевима? 2. У којим градовима се налазе аерoдроми, а у којим луке? 3. Да ли су северни и јужни део Србије повезани железницом? Образложи одговор.

17

ауто-пут — пут намењен брзом моторном саобраћају који се обавља по физички раздвојеним једносмерним коловозним тракама


РЕЉЕФ СРБИЈЕ рељеф, равничарски, брдско-планински Да се подсетимо! Рељеф је:

ИГРА АСОЦИЈАЦИЈА

pr

Кажемо да је рељеф Србије претежно брдско-планински.

om

На карти је представљен рељеф Србије. • Које боје има највише? Шта то значи? • Којом бојом је означен северни део Србије? Објасни зашто.

o

а) изглед Земљине површине са свим удубљењима и узвишењима; б) изглед Земљине површине са свим узвишењима, равницама и удубљењима; в) део на географској карти. Заокружи слово испред тачног одговора.

А|

В|

Копаоник врх скијање планинарење

Б|

Ed

равно земљиште пољопривреда плодно земљиште Војводина

uk a

У поља упиши одговарајућа решења.

санкање висине до 500 метара виноградарство узвишење

Поред сваког слова упиши број слике на којој је приказан одговарајући облик рељефа.

Г|

Сокобањска равница окружена планинама Лесковачка

А

Б

В

Г

18

1

2

3

4


РЕЉЕФ СРБИЈЕ — НИЗИЈЕ низије

om

Шта мислиш, зашто у северном делу Србије успевају разне врсте биљака?

Део Панонске низије у Србији зове се Војводина, а чине је три мање целине: Срем, Банат и Бачка.

uk a

• Између којих река се налазе Срем, Банат и Бачка?

pr

o

Северни делови Србије чине обод велике европске низије, Панонске низије. Пре много векова на овом простору налазило се Панонско море. Због померања нивоа тла, море је отекло Ђердапском клисуром. Остаци биљака и животиња које су живеле у мору почели су да се таложе. Тако је настало плодно земљиште. Најчешће земљиште у равничарским пределима је црница. Мека је, растресита и умерено пропушта воду, па се сматра најплоднијим земљиштем.

• Пажљиво погледај карту, па кажи између којих река сe налазе Мачва и Стиг.

Ed

Јужно од Саве и Дунава налазе се мање низије, такође делови Панонске низије — Мачва и Стиг.

Низије се налазе и поред већих река, по којима добијају називе: на пример, низија поред Дунава назива се Подунавље. ► Поред којих река се налазе наведене низије? Нека ти карта помогне. а) Поморавље б) Посавина в) Потисје Делиблатска пешчара је област травнатог, жбунастог и шумског растиња, којa се налази у јужном Банату. Пошумљена је бором, багремом и тополом, како би се спречило разношење песка. Настањена је биљним и животињским врстама које су ретке у Европи и у свету. Ту расте и клека, једини самоникли четинар у Војводини. Сматра се значајним стаништем птица, од којих су неке ретке и угрожене врсте.

19

багрем

соко

клекa

банатски божур


РЕЉЕФ СРБИЈЕ — УЗВИШЕЊА И УДУБЉЕЊА узвишења, удубљења

Ed

uk a

Јужно од Саве и Дунава поступно се дижу узвишења − најпре брежуљци и брда, а затим и ниже планине са облим врховима и благим странама. Такве планине су Авала, Космај, Букуља, Маљен, Цер, Рудник и многе друге.

pr

• Које се две планине налазе у Војводини? Погледај на карти и заокружи њихове називе.

om

o

Да се подсетимо! Брда и планине налазе се углавном у: а) северном делу Србије; б) централном делу Србије; в) централном и јужном делу Србије. Заокружи слово испред тачне тврдње.

• Пронађи наведене планине на карти и одреди у ком се делу Србије налазе.

Више планине у Србији су: Копаоник, Стара планина, Златибор, Тара, Златар, Ртањ и друге. Највиши врх у Србији је Ђеравица, на планини Проклетије. Једна од највиших планина у Србији је Стара планина. Ђеравица

• Пронађи на карти Стару планину. Који је њен највиши врх?

20


За сваку слику заокружи једну од понуђених речи.

Копаоник

Златибор

Тара

У ком се делу Србије налази Копаоник?

Златибор се налази у западном делу Србије.

Да ли је планина Тара природна граница Србије са Босном и Херцеговином?

централни/југоисточни

тачно/нетачно

да/не

Нишка котлина

pr

om

o

Између узвишења често се налазе пространа удубљења у рељефу. То су котлине — плодно земљиште окружено планинама. На њему често настају насеља. Веће котлине у Србији су: Лесковачка, Врањска, Сокобањска, Метохијска и Пожешка.

Врањска котлина

uk a

У удубљења спадају и речне долине стрмих страна — клисуре и кањони.

Ed

Клисуре су дубоко усечене долине стрмих страна. Најпознатије клисуре у Србији су Ђердапска на Дунаву, Сићевачка на реци Нишави и Грделичка на Јужној Морави.

• Заокружи Ђердапску клисуру на карти и означи положај Сићевачке и Грделичке клисуре.

Ђердапска клисура

Кањони су веома дубоко усечене долине, врло стрмих, скоро вертикалних страна. Кањон реке Увац је један од најлепших кањона у Србији. Специјални је резерват природе и налази се у југозападној Србији. Посебност овог подручја, осим нетакнуте природе, чини присуство белоглавог супа. О овој угроженој врсти сазнаћеш нешто више на наредним странама.

21

Кањон реке Увац


ВОДЕ СРБИЈЕ — РЕКЕ реке, речна мрежа, слив Да се подсетимо! Доврши реченице одговарајућим речима. Потоци, речице и реке спадају у _______________ воде, док баре, језера и мора спадају у _________________ воде. Црноморски слив

pr

om

o

Србија је земља богата рекама. Ако погледаш карту, видећеш да је речна мрежа у Србији разграната. Реке могу бити планинске и равничарске. Планинске су брзог тока и уских долина. Равничарске имају спорији ток и широке долине.

uk a

речна мрежа — скуп свих река

Ed

• Погледај карту и пронађи следеће реке: Лим, Колубару, Тамиш, Дрину, Ибар и Саву. Ако је река претежно равничарска, заокружи њен назив на карти, а ако је претежно планинска, подвуци њен назив на карти.

Јадрански слив

Егејски слив

• Пронађи на карти најдужу реку чији су и извор и ушће у Србији. Настаје спајањем Западне и Јужне Мораве код града Сталаћа. Њен назив је:

Као што можеш да видиш на карти, Тиса и Дунав су равничарске реке. Повезане су мрежом канала коју су направили људи. Током влажног дела године каналом се одводњава сувишна вода, а у сушном периоду се обезбеђује потребна количина воде за наводњавање. Канал служи и за пловидбу, саобраћај, рибарство и рекреацију.

___________________________. • Погледај карту, па запиши називе две реке које не извиру у Србији, али у њој имају своје ушће. ____________ , ______________

22


Ако пратиш ток река Саве и Дунава, видећеш да се оне уливају у Црно море. Зато кажемо да припадају Црноморском сливу. Шта мислиш, од чега зависи смер којим ће тећи река? ► Заокружи слово испред тачног одговора. а) од температуре тла б) од врсте земљишта в) од нагиба тла Поред Црноморског слива, у Србији постоје још два слива. То су Јадрански и Егејски слив. ► Погледај карту. Јадранском сливу припада река _______________________, а Егејском сливу припадају реке

слив — територија са које воде отичу у неку реку, језеро или море

__________________ и ____________________.

uk a

pr

• Пронађи на карти реке Нишаву и Западну Мораву. За сваку одреди: — да ли је претежно планинска или равничарска; — у коју реку се улива; — ком сливу припада; — у близини које планине/равнице или насељеног места протиче. Може ти помоћи карта са 17. стране.

Најмања река у Србији и у Европи је река Врело, која се другим именом зове Година. Дугачка је 365 метара. Извире код места Перућац, у подножју планине Таре и улива се у Дрину. Водопади у Србији можда нису високи као Нијагарини у Северној Америци, али су подједнако интересантни. Највиши водопад у Србији назива се Калуђерски скокови. Висок је 232 метра и налази се на Старој планини, испод врха Миџор.

Ed

om

o

• Погледај карту, па доврши реченицу одговарајућом речју. Ибар, Тиса, Млава, Тимок и Дрина припадају _________________________ сливу.

Водени цвет, код нас познат као тиски цвет, врста је занимљивог инсекта. Незреле, младе јединке (ларве) живе на муљевитом дну реке Тисе, неколико година. У јуну месецу, подижу се на површину воде, па се преображавају у одрасле јединке. Свој кратак живот, од свега неколико сати, користе за проналажење партнера. Након полагања јаја, све одрасле јединке умиру. Тела ових угинулих инсеката прекривају површину воде у слоју дебелом и до десет центиметара. Ова појава позната је и под називом цветање Тисе. Ови инсекти опстају у областима са чистом водом, па се према њиховој појави одређује степен загађења и квалитет воде.

23


ВОДЕ СРБИЈЕ — ЈЕЗЕРА И БАРЕ природно језеро, вештачко језеро, бара

Ed

om

uk a

Палићко језеро је највеће природно језеро у Србији. Услед великог загађења, језеро је средином двадесетог века очишћено. Прво је исушено, а затим напуњено чистом водом доведеном каналом из реке Тисе, како би се обновио његов биљни и животињски свет. У његовој околини налазе се ретке биљне и животињске врсте, нарочито птице мочварице.

o

Осим рекама, Србија је богата и језерима. Језера могу бити природна и вештачка. Природна језера настају природним процесима — деловањем ветра, мењањем тока река или деловањем леда на високим планинама. Вештачка језера настају углавном преграђивањем река за потребе човека. Човек користи воду вештачких језера за снабдевање насеља водом, за наводњавање земљишта, као и за различите индустријске делатности. Такође, на вештачким језерима се граде хидроцентрале, које служе човеку за добијање електричне енергије.

pr

За која језера у Србији знаш? Да ли си посетио/ла неко језеро у Србији? Испричај своје утиске.

• Палићко језеро налази се на северу/истоку Србије. Заокружи одговарајућу реч.

Највеће вештачко језеро у Србији је Ђердапско језеро. Налази се на Дунаву, у Ђердапској клисури. По својој површини, четврто је језеро у Европи. ▲

• Ђердапско језеро налази се на западу/истоку Србије. Заокружи одговарајућу реч.

24

хидроцентрала или хидроелектрана — објекат који снагу воде претвара у електричну енергију


Сребрно језеро је богато рибом. Помиње се у Гинисовој књизи рекорда јер је из њега извађена највећа риба — шаран, тежине 44 kg.

Перућац је вештачко језеро које се налази на реци Дрини. Настало је изградњом хидроелектране.

pr

om

o

Власинско језеро је вештачко језеро које се налази на највишој надморској висини у Србији. ► У ком делу Србије се налази?

Ed

uk a

Баре су мање стајаће воде. Настају изливањем река, подизањем нивоа подземних вода и накупљањем падавина. У Србији су најпознатије Царска и Обедска бара. ► Пронађи их на карти. У ком делу Србије се налазе?

Царска бара

Обедска бара

Обедска бара је остатак некадашњег корита реке Саве које је временом обрасло мочварним растињем. Због богатства биљног и животињског света, ужива заштиту као специјални резерват природе. На њој се одмарају птице са европског континента на свом путу ка југу. Бројне птичје врсте настањују бару: бела и црна рода, чапља кашикара, мала бела чапља, патка црнка и орао белорепан. Ту живе и видре, куне златице, европски даброви, велики број врста слепих мишева, као и отровна змија — шарка.

25

видра

орао белорепан

црна рода


ВОДЕ СРБИЈЕ — БАЊЕ бања, извор

om pr

uk a

У Србији постоје извори лековитих вода поред којих су изграђена насеља. То су бање. Лековите воде у својим подземним токовима растварају минерале од којих се састоји површински слој Земље. Такве воде кроз пукотине избијају на површину земље, па настају извори минералне воде. Оне се користе за лечење различитих обољења, а значајне су и као туристички центри. Најпознатије бање су: Врњачка, Нишка, Буковичка, Врањска, Пролом, Сокобања и друге.

o

Да ли си посетио/посетила неку бању у Србији? Испричај своје утиске.

Ed

Врањска бања има најтоплији извор воде, 92 °C.

Још су стари Римљани користили воде Врњачке бање, што потврђују и пронађени новчићи из тог периода. Бања се налази између Крушевца и Краљева.

1. Пронађи на карти поменуте бање. За сваку одреди у ком делу Србије се налазе. 2. Истражи помоћу интернета, уз присуство одраслих, које бање су погодне за лечење стомачних болести, а које за лечење кожних болести. 3. Истражи шта су то ваздушне бање и у којим деловима Србије се налазе.

26


ШУМЕ СРБИЈЕ шуме, листопадно дрвеће, четинарско дрвеће Србија се сматра средње шумовитом земљом. Приближно је једна четвртина наше земље прекривена шумама. Однос листопадног и четинарског дрвећа у нашим шумама лишћари четинари

• Погледај графички приказ. Којих шума је више, четинарских или листопадних (лишћарских)?

Однос дрвенастих врста у нашим шумама

o

буква храст остали тврди лишћари (јасен, багрем, брест) меки лишћари (липа, топола, бреза, врба) смрча и јела бели и црни бор остали четинари

om

pr

• Погледај графички приказ. а) Које врсте листопадног дрвећа има највише? б) Које врсте четинарског дрвећа су најзаступљеније?

Ed

буква

uk a

Најзаступљеније дрвеће наших шума су буква и храст, а затим смрча и јела.

храст

Значај шума је многострук. Онe су станишта различитих животињских и биљних врста. Неким животињама су извор хране, а у многим шумама расте лековито биље које човек користи. Пречишћавају ваздух и производе кисеоник неопходан за живот свих живих бића. Спречавају клизишта држећи својим корењем земљиште. Човек некад преко мере сече шуме да би користио дрва за грејање, да би добио простор за градњу насеља, путева, да би користио земљиште за пољопривредне радове и слично.

смрча

јела

За шуме кажемо да су „плућа” планете зато што производе кисеоник. Сматра се да само 4 букова стабла кроз 100 година обезбеде кисеоник једном човеку за 80 година живота.

Које последице могу настати ако човек настави неумерено да сече дрвеће?

27


СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ држављани, националне мањине, jезик и писмо, правa и обавезе

uk a

Тамнија боја на карти представља подручја наше државе где живи већи број становника. Градови су гушће насељени од села. Најмање насељена су брдско-планинска подручја. ► Шта мислиш, зашто у градовима има више становника него у селима?

om

o

Сви људи који живе у једној држави чине њено становништво. У Србији живи око 7 000 000 становника. Број становника се мења из различитих разлога. Међу првима је природни процес рађања и умирања. Ако је већи број рођених него што је умрлих, број становника се повећава и обрнуто. На број становника утиче и кретање становника — досељавање и исељавање. Број становника није исти у свим крајевима наше државе. Од облика рељефа, плодности земљишта, врсте путева који повезују насељена места и других фактора, такође зависи број становника који настањује одређени део наше земље.

pr

Већ ти је познато да у одреднице сваке државе спадају територија, границе, главни град и симболи државе — грб, застава и химна. Поред тога, сваку државу одликују и њени становници.

Ed

Градови пружају већу могућност за образовање, јер се у њима налази већи број образовних установа, а посебно факултета, којих у селима и мањим местима нема. Већа је могућност запошљавања и обављања различитих послова, има више културних и спортских садржаја, као и места за забаву и разоноду. ► Које су предности живота на селу? ► На које начине су село и град међусобно повезани? Како зависе једни од других?

28


Становништво Србије чине Срби, као већински народ, и припадници националних мањина. У припаднике националних мањина у нашој држави спадају: Мађари, Хрвати, Бошњаци, Албанци, Румуни, Бугари, Роми, Русини, Словаци и други. Зато за Србију можемо рећи да је вишенационална држава, у којој равноправно живе Срби и припадници националнх мањина. У Србији је службени језик српски, а службено писмо ћирилица. ►

Којим писмом су написане твоја ђачка и здравствена књижица?

Припадницима националних мањина омогућено је право на службену употребу сопственог језика и писма, као и право да живе у складу са својим обичајима, традицијом и вером.

o

националне мањине — групе људи повезане заједничким језиком, културом, пореклом, који живе у некој држави где нису већински народ

uk a

pr

om

Који су обичаји националних мањина којe живе у твом месту? Које празнике славе и на који начин? По чему су карактеристични њихова храна, музика, игре и ношња?

мaђарска ношња

хрватска ношња

Ed

српска ношња

Најбројнију верску заједницу у Србији чине припадници православне вере, а затим католичке, исламске, јеврејске, протестантске и других вера. ► Који верски објекти постоје у твом месту?

католичка црква

православна црква

синагога

29

џамија


Да би људи могли заједно да живе, да задовоље своје потребе и остваре своја права, морају да поштују одређена правила — законе. Закони одређују права и обавезе који важе за све грађане Србије. Шта је од наведеног обавеза, а шта право грађана Србије? Слово испред примера повежи линијом са пољем ОБАВЕЗА или ПРАВО. изношење сопственог мишљења

б

завршавање основне школе

в

употреба матерњег језика

г

неговање природних богатстава

д

гласање на изборима

ђ

испољавање своје вере

е

заштита од насиља

pr

om

o

а

ПРАВА

uk a

ОБАВЕЗЕ

рад и школовање

з

поштовање права других

Ed

ж

и

седиште Организације уједињених нација (ОУН) у Њујорку

слобода кретања

Права деце су заштићена документима Организације уједињених нација. Један од докумената је и „Конвенција о правима детета”. Ову организацију основало је педесет држава 1945. године. Њен задатак је да брине о заштити права и слободи људи широм света.

30

знак ОУН


САДА ЗНАМ 1. Допиши одговарајуће речи: Србија се налази на __________________________ полуострву, у __________ ________________________ делу Европе. (упиши страну света)

uk a

pr

om

o

2. Погледај карту. а) Подебљај границу територије Републике Србије.

б) Заокружи тачку на карти којом је означено место где се налази Београд. в) Допуни реченицу одговарајућим називима река. Београд се налази на месту где се спајају реке __________________ и

Ed

__________________.

г) Град Ниш се налази на југу Србије. Прецртај тачку на карти која означава његов положај. 3. Прочитај текст, па заокружи слово испред тврдње коју сматраш тачном. Самир и Мирко су другари. Често се друже ван школе. Самир воли да игра тенис. Мирко сматра да је неспретан у тенису и да је успешнији у кошарци. Одредили су дане којим ће се бавити и једним и другим спортом. За сада се тог распореда придржавају. Ово је пример: а) уважавања различитих обичаја; б) уважавања националне разноликости; в) уважавања различитости; г) толерантног понашања једног детета. 4. Заокружи слово испред тачног одговора. Срби и припадници националних мањина равноправно живе у Србији. То значи да сви грађани Србије: а) морају да заврше факултет и да добију посао о коме маштају; б) имају право да користе свој језик и живе у складу са својим обичајима и вером; в) имају обавезу да се школују на српском језику и користе само ћириличко писмо; г) имају обавезу да се баве спортом и рекреацијом како би очували своје здравље.

31


5. З аокружи слово испред тачног одговора. У ком делу Србије је рељеф претежно низијски? а) у централном делу Србије б) у источном делу Србије в) у северном делу Србије г) у југозападном делу Србије

om pr

uk a

7. З аокружи слово испред тачне тврдње. Све више људи напушта село и одлази у градове. Који може бити главни разлог за ту појаву? а) Временски услови су бољи у градовима него на селима. б) Аутобуски саобраћај је развијенији у граду него на селу. в) У градовима је већа могућност школовања, запошљавања и бављења различитим активностима. г) На селима није добра интернет веза и често нема сигнала.

o

6. а ) Ако знаш да је Стара планина природна граница са Бугарском, означи њен положај на карти са X. б) Подебљај ток реке Велике Мораве.

Шта знам и умем — обележи знаком √

Ed

Самостално

1. Знам да одредим положај Србије. 2. а) Знам да одредим територију Србије. б), в), г) Знам да одредим положај главног града Србије и једног од већих градова у Србији. 3. Препознајем на примеру шта значи уважавање различитости. 4. Разумем шта значи равноправност. 5. Знам да одредим карактеристике рељефа у различитим крајевима Србије. 6. Одређујем на карти положај задатих примера — планине и реке. 7. Препознајем на примеру један од разлога кретања становништва.

32

Уз помоћ


ОТКРИВАМО РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА СРБИЈЕ

o

ПО ЗАВРШЕТКУ ОВЕ ТЕМЕ МОЋИ ЋЕШ ДА:

Ed

uk a

pr

om

• препознаш и именујеш биљке и животиње које се срећу у Србији; ретке и угрожене врсте; • именујеш и разликујеш националне паркове, резервате и споменике природе у Србији; • представиш нека културна добра и природне лепоте по којима је Србија препознатљива у свету; • представиш ток и резултате истраживања (писано, цртежом и др.); • пронађеш и одабереш потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, дигиталних); • повежеш резултате рада са уложеним трудом.

БИЉКЕ И ЖИВОТИЊЕ СРБИЈЕ биљке, животиње, шуме, ливаде, реке, језера, баре, разноврсност биљног и животињског света

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ ретке и угрожене биљке и животиње, споменици културе, очување, заштита


РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА СРБИЈЕ

ШУМЕ шума, типичне биљке, типичне животиње Да се подсетимо! Наброј животна станишта о којима сте учили прошле године.

ШУМЕ

pr

Појас преко 1000 метара надморске висине обрастао је мешовитим шумама буковог и четинарског дрвећа. На висинама око 2000 метара надморске висине расте четинарско дрвеће — јела, смрча, оморика, бели и црни бор.

uk a

Мишар живи на ивици шума, на високим стаблима. Храни се птицама, ситним сисарима, змијама и жабама. Један је од најбољих ловаца на змије отровнице.

om

o

Шуме су заступљене у разним крајевима Србије, а највише у брдско-планинској области. Листопадне шуме расту на мањим надморским висинама. У овим шумама су заступљени храст, јасен, липа, топола, буква. Од жбунастих биљака заступљени су јоргован, глог и зова.

Ed

Вук живи у брдским крајевима, углавном у шумама. Спада у групу звери. Лови само кад је гладан. Кад је сит, бежи и на најмањи знак опасности, звук или говор. Креће се у чопорима.

Најпознатије јестиве печурке наших крајева су вргањ и лисичарка.

Рис је сисар, становник борових шума. Има шиљасте уши с чуперком длака на врху. Спада у звери из породице мачака и заштићена је врста. ► Чиме се рис храни?

34


Куна је месојед. Спада у групу најокретнијих животиња. Вешто се пење и скаче са гране на грану.

глог

Јелен најчешће живи у шумама у близини већих река. Храни се травом, лишћем, жиром, гљивама и кором дрвећа. ► Чему јелену служе рогови?

o

јоргован

om

зова

uk a

pr

бор

Ed

храст

клека

Винатовача је једина прашума у Србији. Чини је буково дрвеће старо и преко 300 година, високо преко 40 m. Под заштитом је државе као специјални резерват природе. Уз помоћ интернета, уз присуство одраслих, сазнај у ком се делу Србије ова прашума налази.

Дивља свиња је сваштојед. Храни се биљкама, шумским плодовима и корењем, инсектима, пужевима и глистама. Иако незграпног тела, веома је брза и спретно се провлачи кроз густо шумско растиње.

Мрки медвед је највећа звер наших шума. Иако је тежак, може брзо да се креће и трчи. У стању је да се попне и на дрво. Добар је пливач. Медвед је сваштојед. Храни се биљкама, шумским плодовима, малинама, купинама, боровницом, срнама, рибама, глистама и жабама.

прашума — стара шума која је настала без утицаја човека и коју човек није мењао својим активностима

35


РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА СРБИЈЕ

ВОДЕ реке, језра, баре, типичне биљке, типичне животиње

uk a

Рода живи у мочварним равницама дуж река. Храни се жабама, гуштерима, змијама и рибама. Одличан је летач. Приликом летења користи ваздушна струјања ветра, тако да не маше крилима често. Рода је птица селица.

pr

om

o

Реке, баре и језера су водена станишта која настањује разноврсни биљни и животињски свет. Обележја реке се мењају дуж њеног тока, па се мењају и биљне и животињске заједнице. У хладној и брзој води најчешће се среће пастрмка. Одличан је пливач, тела прилагођеног да се бори са снажним воденим струјама. У деловима доњег речног тока живе друге врсте организама које су прилагођене споријем кретању воде. Најчешће рибе овог дела реке су шаран, штука и деверика, којима одговара вода са вишом температуром и мањом количином раствореног кисеоника. Поред река расту врба, топoла, јасен и брест. Стајаће воде су за жабе и многе врсте инсеката, а посебно за комарце, погодно место за полагање јаја јер не постоји опасност да ће их јаке струје однети или уништити. Од биљних врста заступљени су: трска, рогоз, барска перуника и локвањ. Ова станишта насељавају и разне врсте птица.

Ed

локвањ

Неке рибе су сваштоједи, а међу њима су шаран и бабушка. Шаран, као и сом, има бркове. Помоћу њих проналази храну на дну муљевитих река. ► Знаш ли још неке врсте речних риба?

перуника

бабушка

шаран сом

36


o

Ждрал је сваштојед. Храни се житарицама и бобицама, инсектима, мањим рибама и жабама. Одличан је летач. Неке врсте могу да лете на висинама на којима лете мањи авиони.

pr

om

врба

uk a

Ed

комарац

Шарени даждевњак живи на влажним стаништима. Од могућих нападача штити се бојом, којом „обавештава” да је опасан и неукусан. Храни се глистама и пужевима.

жаба

Видра је сисар, становник чистих вода. Одличан је пливач, а може да остане под водом и преко пет минута без узимања ваздуха.

37


РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА СРБИЈЕ

ЛИВАДЕ И ПАШЊАЦИ ливада, пашњак, типичне биљке, типичне животиње Ливаде и пашњаци су површине природно обрасле зељастим растињем — ниским травама и лековитим биљем. Могу настати и човековим радом — крчењем шума и исушивањем бара и мочвара. Најчешће биљке су ливадарка, љутић, бела рада, нана, боквица, маслачак. Међу животињама су најзаступљенији инсекти — скакавци, бумбари, пчеле, лептири. Могу се срести и змије, гуштери, јаребице, мишеви, лисице и зечеви.

pr

om

o

Гуштери се најчешће хране инсектима и пауцима. Тело им се завршава дугачким репом. Када су у опасности, гуштери могу да откину реп и тако побегну од непријатеља.

uk a

Кртица живи у влажном и плодном земљишту. Због подземног начина живота очи су јој закржљале, док су јој чула мириса, додира и слуха изузетно добро развијена. Храни се глистама, црвима, бубама, а понекад жабама и гуштерима. Иако се сматра непожељном на травнатим површинама, веома је корисна. Прави ходнике под земљом, што омогућава више ваздуха у земљишту.

Ed

Јежеви су сисари. Лове ноћу, најчешће мишеве, глисте, инсекте, па чак и змије. Бодље су им одбрамбено оружје. У случају опасности, савијајући кичму, јежеви се скупљају у бодљикаву лопту. Један јеж обично има од 10 000 до 16 000 бодљи.

љутић

скакавaц

Змије су месоједи. Хране се разним животињама, понекад и много већим од себе. Змије нападају када осете да им прети опасност. Зато је корисно да се приликом шетње по ливадама, пропланцима обраслим ниским растињем, као и по камењарима, носи штап. Њиме треба ударати испред себе, чиме се змије упозоравају да се склоне. Смукови живе на ливадама наших крајева и у ретким шумама. У отровне змије наших крајева спадају шарка и поскок. ► Како се змије крећу?

38

смук


боквица

Јаребица се креће трчећи по земљи. Само у случају велике опасности лети, али кратко и слабо.

om

нана

o

Лисице копају рупе под земљом које им служе као склониште. Обично лове у сумрак. Хране се мањим животињама, а понекад и младим срнама. У недостатку хране, силазе до оближњих насеља и нападају живину.

pr

Препелица је најмања врста кока и једина је кока селица. Воли да трчи по земљи и гнездо гради на тлу.

uk a

маслачак

Ed

Највећи број биљака које опрашују инсекти, заправо опрашују пчеле. Научници тврде да би без пчела за неколико година нестало милион врста биљака. Пчеле су посебно познате по прављењу меда — укусне, здраве и лековите хране. пчелa

Запамти, пчели не пријају нагли покрети, махање рукама, трчање и слично. Ако се осети угроженом, убошће човека жаоком. Кроз њу испушта отров. Одмах потом умире, а жаока остаје у људском телу. Ако те пчела случајно убоде, не брини, јер пчелињи отров за већину људи није опасан. Међутим, ако си на њега случајно алергичан/алергична, не прилази им. Уколико те пчела ипак убоде — правац лекару.

Да се подсетимо: 1. Пронађи на претходним странама начине на које су се биљне и животињске врсте прилагодиле својим стаништима. Наведи их. 2. Које животиње живе у чистим водама? 3. Зашто птице морају да седе на јајима? 4. Зашто се животиње крећу?

39


РЕТКЕ И УГРОЖЕНЕ БИЉНЕ И ЖИВОТИЊСКЕ ВРСТЕ У СРБИЈИ ретке биљке и животиње, угрожене биљке и животиње Разноврстан и богат биљни и животињски свет Србије временом се смањивао, што је довело и до потпуног нестајања појединих биљних и животињских врста са њене територије. ► Наведи неке примере доброг и лошег поступања човека према животној средини. ► Како следећи облици понашања негативно утичу на биљни и животињски свет: заузимање природних станишта, крчење шума, непланска изградња, загађивање земљишта, воде и ваздуха?

om

o

У Србији постоји 215 врста биљака и 429 врста животиња које су као природне реткости стављене под најстрожи степен заштите државе. Називи свих заштићених и угрожених врста налазе се у Црвеној књизи флоре (биљке) и Црвеној књизи фауне (животиње) Србије.

uk a

pr

УПОЗНАЈ НЕКЕ ОД НАЈУГРОЖЕНИЈИХ БИЉАКА СРБИЈЕ

Банатски божур је угрожена врста која опстаје само још у Делиблатској пешчари.

Ed

Росуља је биљка месождерка која се храни инсектима. Хвата их помоћу лепљивих листова. Расте у близини Власинског језера. По њој су становници Власотинца добили надимак Росуљци.

Српска рамонда је необична биљка, коју је пронашао чувени српски природњак Јосиф Панчић. За ову биљку је везана ретка појава — чак и када се потпуно осуши, може се оживети када се залије. Ова необична појава је примећена сасвим случајно. По хербаријуму, у ком се биљка налазила, просула се вода, а осушена биљка је поново пролистала.

Панчићева оморика је врста четинарског дрвета која расте само у западној Србији и источној Босни. То је танко и витко дрво које достиже висину до 50 метара. Ово дрво потиче из далеке прошлости.

40


УПОЗНАЈ НЕКЕ ОД НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ЖИВОТИЊА СРБИЈЕ

om

o

Подручје реке Засавице, која се налази у Војводини, насељено је дабровима донесеним из Немачке. Даброви се хране кором младог дрвета и воденим биљкама. Граде брану од оборених стабала. Брана је истовремено и склониште за ове животиње.

pr

Видру си до сада већ упознао/ла. Она спада у угрожену животињску врсту у Србији. Видра има дуго, витко тело и кратке ноге. Међу прстима су јој пловне кожице, а има и оштре канџе. Може да се усправи на задње ноге и тако стоји по неколико минута. ► Шта мислиш, за кога кажемо да је као видра?

uk a

Јеленак је тврдокрилац и спада у најкрупније инсекте на свету. Име је добио по „роговима” које имају само мужјаци и који подсећају на рогове јелена. Ови рогови нису опасни за људе, већ служе мужјацима у међусобној борби за женку. „Рогови” јеленка могу бити дуги исто колико и његово тело, па могу достићи дужину од 10 cm. Њима подиже терет који је и до 30 пута тежи од његовог тела. Јеленак се креће у спором лету и тада производи карактеристичан звук. Живи у рупама у старом дрвећу и пањевима, па због уклањања старих стабала спада у угрожену врсту. Њега ћете ретко видети, јер је овај инсект активан ноћу. Мрком бојом свог тела штити се од детлића, јежева и лисица који га радо лове.

Ed

Белоглави суп је наша највећа птица. Ова ретка врста лешинара, хранећи се угинулим животињама, спречава ширење зараза и на тај начин учествује у „природној рециклажи”. Највећа колонија белоглавог супа налази се у специјалном резервату природе „Увац”.

Осим биљака и животиња појединачно, заштићена су и поједина подручја. У њима људи не смеју ништа да мењају без дозволе. Највећи степен заштите имају национални паркови, а затим паркови природе и резервати природе. 1. Наведи разлоге нестајања појединих биљних и животињских врста са тла Србије. 2. Шта све човек може да предузме како би заштитио угрожене биљне и животињске врсте? 3. Истражи које су још врсте угрожене у Србији. Сазнај нешто више о њима уз помоћ одраслих особа.

41


НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ СРБИЈE

om

Национални парк је већа, законом заштићена, природна територија у којој се налазе ретке биљне и животињске врсте. Осим биљака и животиња, ту се налазе и неки посебни облици рељефа као што су клисуре и кањони. Нациoнални паркови се често одликују важним културно-историјским споменицима.

o

национални парк, парк природе, резерват природе, споменик природе

pr

ЛИЧНА КАРТА НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА СРБИЈЕ

uk a

НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА ПОЛОЖАЈ: Погледај карту у горњем делу стране. Где се налази овај национални парк? Заокружи слово испред тачног одговора.

Ed

а) у источној Србији б) у Срему в) у Поморављу

ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1960. РЕЉЕФ: ниска планина, мање (поточне) долине ВОДЕ: Дунав, потоци, извори минералне воде БИЉНИ СВЕТ: храст, буква, гороцвет, велика саса, преко 30 врста орхидеја ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ: текуница, слепо куче, шакал, срна, дивља свиња, дивља мачка КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ: манастири; Стражилово, на коме се налази гроб песника Бранка Радичевића ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ: • неконтролисана сеча шума; • неконтролисана изградња викенд-насеља; • дивље депоније.

42

гороцвет


НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОПАОНИК

ПОЛОЖАЈ: Погледај карту. Где се налази овај национални парк? Заокружи слово испред тачног одговора.

ПОЛОЖАЈ: Погледај карту. Где се налази овај национални парк? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) у североисточној Србији б) у Војводини в) на југу Србије

om

а) у Подунављу б) на југозападу Србије в) на северозападу Србије ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1981. РЕЉЕФ: врхови висине око 2000 m ВОДЕ: реке, потоци и минерални извори БИЉНИ СВЕТ: смрча, јела, клека, боровница, рунолист, копаоничка чуваркућа ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ: сури орао, шумска сова, сиви соко, дивља мачка КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ: остаци цркве Св. Прокопија из VII века ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ: • нагли развој туризма • крчење шума • неумерена изградња викенд-насеља

pr

Ed

uk a

ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1974. РЕЉЕФ: Ђердапска клисура, пећине и јаме ВОДЕ: Дунав, Ђердапско језеро БИЉНИ СВЕТ: Панчићев маклен, ђердапска лала, орах, јоргован, сребрна липа и храст медунац ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ: дивокоза, медвед, вук, шакал, рис, дивља свиња, видра, сури орао КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ: Лепенски вир, Трајанова табла, Голубачки град ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ: • брана подигнута за потребе хидроцентрале • крчење шума

o

НАЦИОНАЛНИ ПАРК ЂЕРДАП

Копаоник је планина богата рудама. Добила је име од речи копати. Зна се да је некад на овој планини било сребра јер су ову планину у стара времена звали Сребрна планина.

шакал

43


НАЦИОНАЛНИ ПАРК ТАРА

ПОЛОЖАЈ: Погледај карту. Где се налази овај национални парк? Заокружи слово испред тачног одговора.

ПОЛОЖАЈ: Погледај карту. Где се налази овај национални парк? Заокружи слово испред тачног одговора.

om

o

НАЦИОНАЛНИ ПАРК ШАР-ПЛАНИНА

а) на југозападу Србије б) у јужној Србији в) у Мачви

а) на северозападу Србијe; б) у Банату в) у западној Србији

ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1993. РЕЉЕФ: кањони, клисуре, пећине и јаме ВОДЕ: бројна језера — горске очи, потоци и речице БИЉНИ СВЕТ: молика и муника — врсте четинара, алпска ружа, бор кривуљ ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ: белоглави суп, сури орао, велики тетреб, куна златица, куна белица, видра, дивокоза КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ: старе цркве и типичне сеоске куће ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ: • развој сточарства • крчење шума

Ed

uk a

pr

ГОДИНА ОСНИВАЊА: 1981. РЕЉЕФ: кањон Дрине ВОДЕ: потоци, реке, језера, мали водопади БИЉНИ СВЕТ: смрча, јела, буква, бели и црни бор, тиса, клека, Панчићева оморика ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ: срна, дивља свиња, дивокоза, вук, видра, сури орао, орао змијар, мрки медвед КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИ СПОМЕНИЦИ: манастир Рача из XIII века, старе куће и воденице ПРОБЛЕМИ ЗАШТИТЕ: • изградња језера Заовине • сеча шума

Ова планина позната је у Европи као станиште разних врста лептира — има их чак 147 врста.

Кањон Дрине дубок је око 1000 m, што га чини трећим по величини у свету, после кањона реке Колорадо (Сједињене Америчке Државе) и кањона реке Таре.

ластин репак

44


Парк природе, поред националних паркова, има највећи степен заштите. Један од познатијих паркова природе је Мокра Гора. Мању заштиту имају резервати природе и споменици природе. Резерват природе је мањи или већи простор у ком је природа остала нетакнута. То су: Царска бара (између Београда и Зрењанина), Засавица код Сремске Митровице, Делиблатска пешчара.

om

o

Споменик природе је необичан, природно настао облик или појава. То су: Ђавоља варош, Ресавска пећина и др.

Mокра Гора

Засавица

Ђавоља варош — овај споменик природе, који се налази недалеко од Куршумлије, чине земљане фигуре необичних облика и два извора изразито киселе воде.

Ed

uk a

pr

Царска бара

Ресавска пећина је једна од најпосећенијих пећина у Србији. Дуга је 4,5 km и у њој температура увек износи 7 степени Целзијуса. Унутрашњост пећине обилује бројним дворанама, каналима, стубовима и окамењеним водопадима.

Први споменик природе заштићен законом у нашој земљи је водопад Рипаљка. Налази се на планини Озрен, у близини Сокобање.

45


САДА ЗНАМ 1. Заокружи слово испред тачног одговора. У ком делу Србије се налази Национални парк Ђердап? а) на североистоку Србије б) на западу Србије в) на југоистоку Србије г) на истоку Србије 2. Шта је заједничко за видру, рамонду, белоглавог супа и росуљу? а) Све наведене врсте настањују водена станишта и околину. б) Све су животињске врсте. в) Све су угрожене врсте. г) Све врсте настањују област Националног парка Тара.

јела

бреза

pr

смрча

om

o

3. Заокружи одговарајуће слике. Које врсте дрвећа можеш видети при врху Копаоника, ако знаш да је његов највиши врх на надморској висини од 2017 метара?

бор

топола

uk a

4. Заокружи слово испред групе тачних одговора. Шта од наведеног представља природне лепоте Србије? а) Кањон реке Увац, канал Дунав—Тиса—Дунав, Обедска бара б) Делиблатска пешчара, Петроварадинска тврђава у Новом Саду, Панчићева оморика г) Царска бара, Палићко језеро, Ђердапска клисура д) Извори лековитих вода, Ђавоља варош, музеј Николе Тесле у Београду 5. Прочитај текст, па заокружи одговарајуће називе.

Ed

Александар и Мирјана су туристички водичи. Са групом туриста обилазе Србију, како би им показали културно-историјске споменике. Шта од наведеног могу да покажу туристима? Лепенски вир Ресавска пећина

манастир Студеница Власинско језеро Калемегданска тврђава Врњачка бања

Шта знам и умем — обележи знаком √

Самостално

1. Знам да одредим положај Националног парка Ђердап. 2. Препознајем на примеру угрожене биљне и животињске врсте у Србији. 3. Одређујем заступљеност врсте дрвећа у односу на надморску висину. 4. Одређујем на примеру природне лепоте Србије. 5. Одређујем на примеру културно-историјске споменике.

46

Уз помоћ


САЗНАЈЕМО О ЧОВЕКУ И ЊЕГОВОМ ОДНОСУ ПРЕМА ОКРУЖЕЊУ

o

ПО ЗАВРШЕТКУ ОВЕ ТЕМЕ МОЋИ ЋЕШ ДА:

Ed

uk a

pr

om

• разликујеш особине човека као природног и друштвеног бића; • провериш своје навике у погледу здравог живота; • повежеш промене у изгледу свог тела и понашању са одрастањем; • планираш своје дневне активности и време проведено уз дигиталне уређаје; • затражиш помоћ уколико се суочиш са непримереним садржајима у дигиталном окружењу; • именујеш и разликујеш природна богатства и изворе енергије у Србији; • наведеш начине употребе сировина и извора енергије; • разумеш значај употребе обновљивих извора енергије; • уочиш значај рециклаже; • представиш ток и резултате истраживања (писано, презентацијом и/или цртежом и др.); • пронађеш и одабереш потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, дигиталних); • повежеш резултате рада са уложеним трудом; • сарађујеш са другима у групи на заједничким активностима.

ЧОВЕК И ЗДРАВЉЕ биће, природно, друштвено, здравље

ПУБЕРТЕТ промене, физички изглед, понашање

ДИГИТАЛНА БЕЗБЕДНОСТ дигитални уређаји, дигитална безбедност, насиље, заштита

ОДНОС ПРЕМА ПРИРОДИ природа, ресурси, заштита, одржива употреба


ЧОВЕК ЈЕ ПРИРОДНО И ДРУШТВЕНО БИЋЕ човек, природно биће, друштвено биће

ДРУШТВЕНО БИЋЕ

• уме да мисли • уме да говори • у раду користи разне врсте оруђа које сам прави • има свест о свему што ради • живи у заједници са другим људима

Ed

uk a

• има кичму и унутрашњи скелет • има добро развијене унутрашње органе • рађa живе младе • има децу о којој брине • храни се биљкама и животињама • кроз историју се мењао и развијао

ЧОВЕК

pr

ПРИРОДНО БИЋЕ

om

o

По којим особинама је човек сличан животињама, а по којим се од њих разликује?

Човек, као и многе животиње, живи у заједницама.

Посматрај на сликама како је изгледао живот човека хиљадама година уназад. ► Које су биле његове свакодневне активности? Пронађи сличности и разлике у животу тадашњег човека и човека у данашње време.

48


Погледај слику мравињака. Које су сличности и разлике између начина живота човека у групи и мрава?

ЉУДИ

МРАВИ

• праве себи куће • употребљавају алате • о свему се договарају • тачно се зна ко, шта и зашто ради • постоји подела рада и свест о томе да једни другима помажу

pr

om

o

• праве станишта у земљи • не користе алате • постоји подела рада, али без свести о томе да једни другима помажу

Ed

uk a

Много је примера на којима се види да и међу животињама постоји подела улога. На пример, мужјак дабра сече млада стабла биљака, а женка прави брану, односно склониште. И у заједници пчела постоји подела задужења. Матица је „краљица” пчела и једино она полаже јаја. Путем мириса које отпушта, осталим пчелама даје информације, поред осталог, о пословима које треба да обаве. Пчеле радилице задужене су за чишћење пчелињака, за храњење младих јединки, за преузимање полена од сакупљачица — пчела које сакупљају полен. Такође, пчеле радилице, у зависности од старости, стражаре на улазу у кошницу и чувају је од уљеза. Затим почињу да лете око кошнице како би упознале средину и постале сакупљачице полена, што затим раде до краја живота. Пчеле радилице су „заслужне” за израз „вредан као пчела”.

Мрави комуницирају међу собом тако што отпуштају мирисе и остављају траг за собом. Приликом проналаска хране, када их неко узнемири или када су узбуђени, мрави су у стању да то изразе покретима тела. Остали мрави својим антенама добијају информације пренете мирисом или покретима. Тако мрави једни другима помажу да стигну до извора хране или до свог мравињака. И пчеле, својим различитим покретима, једне другој саопштавају место где се може пронаћи храна.

49


КАКО ЧОВЕК ТРЕБА ДА СЕ ОДНОСИ ПРЕМА СЕБИ здрав живот

o om

Ed

uk a

САН Да би био здрав и способан за учење и рад, човек мора свакодневно да се одмара. Због тога је потребно да спава најмање осам сати у току дана. За тебе је најбоље да идеш на спавање између 21 и 22 сата. ► Заокружи слово испред нетачне тврдње. а) Сан је важан јер обнавља енергију потребну за следећи дан. б) Без сна тело не би могло да расте и да се развија. в) Сан је важан, али није неопходан за раст и развој човека.

РЕКРЕАЦИЈА Свакодневно треба радити једноставне вежбе и боравити на свежем ваздуху. Треба водити рачуна о правилном седењу. Пожељно је и редовно бављење неким спортом. ► Да ли се бавиш неким спортом? Којим?

pr

Да би човек могао да живи и ради, важно је да се придржава правила здравог живота. Шта је све потребно за здрав живот човека?

Добро је појести једну јабуку дневно.

ХИГИЈЕНА Човек треба редовно да одржава личну хигијену и хигијену простора у ком се налази. Лична хигијена подразумева да се свакодневно умива, тушира и чешља. Руке се перу често, увек пре и после јела, после уласка у кућу, као и после одласка у тоалет. Зуби се перу после сваког оброка. Општа хигијена се односи на простор у коме се борави. То значи да редовно треба чистити стан, посуђе, одећу и сл. ► Да ли се придржаваш наведених правила? Објасни.

50


ИСХРАНА За здрав живот веома је важно да се човек храни правилно. Храна мора бити чиста, свежа и разноврсна. Мора да садржи све хранљиве материје које постоје у намирницама биљног и животињског порекла. За раст и развој потребни су: свеже воће и поврће, житарице, млеко, млечни производи и јаја, месо и риба, масти и шећери. Дневни унос хране потребно је распоредити на три главна оброка и две ужине. У току дана треба пити доста воде. Препоручује се око литар и по. ► Пијеш ли довољно течности у току дана? ► Зашто је важно да храна буде разноврсна? Наведи на које начине можеш да побољшаш своју исхрану.

o om pr

Ed

uk a

На којој слици је приказана здрава храна? Обој кружић испод одговарајуће слике и објасни свој избор.

Заокружи кружић испред тачних тврдњи. • Важно је спавати најмање 8 сати. • Лекове треба пити само ако то лекар пропише. • Довољно је опрати зубе једном дневно. • Довољно је прати руке пре и после јела. • Сасвим је довољно јести два пута дневно. • Део дана треба провести на свежем ваздуху. • Здраво је провести неколико сати дневно играјући игрице на компјутеру. • Собу у којој боравимо треба проветравати.

сл. А

пулс — откуцаји срца који се могу осетити додиром

• Нормална температура здравог човека је од 36 до 370С. • Пулс здравог човека који мирује износи од 60 до 80 откуцаја у минуту. • На здравље веома штетно утичу алкохол, цигарете и дрога. • На здравље неповољно утичу и предуго седење за рачунаром и мобилним уређајима, прекомерно гледање телевизије и слично. сл. Б

51


КАКО ЧОВЕК ТРЕБА ДА СЕ ОДНОСИ ПРЕМА ДРУГИМА насиље, поштовање правила

o

Научио/научила си да човек не живи сам, већ у групама и заједно са другим људима. Зато је потребно да у свакодневном животу не брине само о себи, већ и о другима. Да би живот свима био безбедан и пријатан, људи су осмислили правила понашања у групи. Потребно је да се сви чланови групе сагласе у вези са овим правилима и да их доследно поштују и примењују. ► Да ли имате правила понашања у вашем одељењу? ► Наведите нека од тих правила и процените како се поштују.

om

Процени своје понашање према себи и другима. Наведи ситуације у којима си помогао/помогла другима. Шта би требало да промениш у свом понашању према себи и другима како би оно било боље?

uk a

pr

Правила понашања не постоје само у школама. Она треба да постоје и да се поштују и у породици. ► Наведи нека правила која постоје у твојој породици. Важно је да чланови породице поштују једни друге. Сви чланови треба да деле кућне послове како би заједнички живот био пријатан. ► На које начине ти помажеш члановима своје породице? Које кућне послове обављаш?

Ed

У стамбеним зградама такође постоје правила понашања. Она су истакнута на видном месту у згради и сви станари су дужни да их поштују. ► Знаш ли нека правила понашања у стамбеној згради? Наведи их.

Смисли и напиши једно правило које би могло да важи за све станаре неке зграде. ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________.

52


om

У насиље спада: • задиркивање, вређање и давање увредљивих надимака; • тражење услуга које не желиш да пружиш; • тражење новца или личних ствари; • упропашћавање личних ствари; • физичко насиље (пипкање, штипање, ударање); • претња физичким насиљем; • искључивање из заједничких активности; • вређање или понижавање неког ко је другачији од већине.

o

Некада се не поштују сва договорена правила у некој групи (школи, породици). Тада може да дође до насиља, злоставља и занемаривања. Важно је да се упознаш са овим облицима понашања како би могао/могла да потражиш помоћ или да је пружиш неком кад је то потребно.

pr

Ако се слажеш са тврдњом, заокружи ДА, а ако се не слажеш, заокружи НЕ. Образложи свој одговор.

Ed

uk a

1. Могу да позајмим другу/другарици оловку или неки други део прибора. 2. Нисам одговоран/одговорна ако случајно поцепам нечију свеску. 3. Није насиље ако ми неко само прети да ће ме ударити. 4. Ако смо започели неку игру, не треба никог више да примимо у њу. 5. Није вређање ако користимо надимке, на пример, „шепртља”, „трапа” и слично. 6. Боље је не пријавити тучу вршњака којој присуствујеш, како те не би прогласили тужибабом. 7. Најбоље је ћутати, јер ће насиље проћи само од себе. 8. Нисам одговоран ако само посматрам како се ученици међусобно вређају.

Зашто се нека деца понашају насилно? Најчешће зато што: • не знају да је такво понашање лоше; • имитирају друге особе које воле и поштују или људе којима се диве; • не знају боље начине комуницирања са вршњацима; • неко други их подстиче на насиље; • пролазе кроз тежак период у животу и то показују кроз агресивно понашање.

53

ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ ДА / НЕ


ПРОМЕНЕ У ПУБЕРТЕТУ пубертет, физичке промене, промене у понашању Одгонетни загонетку: Шта то ујутро иде на четири ноге, у подне на две, а увече на три ноге? Заокружи одговарајућу сличицу. Образложи свој избор.

o

У одрастању човека постоји неколико периода. Најпре се роди беба, која у потпуности зависи од неге одраслих особа. Затим она постаје дете и поступно се осамостаљује док расте. И даље мора да живи са одраслим особама, али сад неке ствари може да уради самостално.

Ed

uk a

pr

om

Обично између десете и шеснаесте године настаје период када се поступно прелази из детињства у младалачко доба. То је време великих физичких промена и промена у понашању које називамо пубертет. Овај период може почети и раније, а може се завршити и касније јер сваки појединац има свој посебан темпо одрастања.

испод две слике у првом и другом реду које показују особе у пубертету.

Стави знак

Пубертет је време великих промена и за дечаке и за девојчице. Најочигледније су физичке промене — промене у спољашњем изгледу, које се јављају нешто раније код девојчица него код дечака. Оне се не дешавају нагло, већ поступно и трају неколико година. Понекад се те промене дешавају брже, а понекад спорије. Особе у пубертету уочиће на свом телу многе одлике које их могу збунити или уплашити. Зато је важно да о томе могу да разговарају са особама од поверења. ► Са ким можеш да разговараш кад почнеш да примећујеш промене на свом телу?

54


Посматрај следећи приказ и уочи које су физичке промене исте, а које су различите за дечаке и девојчице. ▼

појава маља на лицу, испод пазуха и око полних органа

повећање телесне масе појачано знојење масна кожа и коса

раст груди појава маља испод пазуха и око полних органа почетак менструације

om

промена гласа (мутирање)

нагли раст

o

раст полних органа

uk a

pr

Једна од непријатнијих промена у пубертету јесте појава бубуљица или акни. Најважније је добро одржавање хигијене коже. То се постиже прањем лица млаком водом и неутралним сапуном. За веће проблеме потребно је обратити се стручњаку, лекару дерматологу. Важно је изменити начин исхране, јер и она утиче на појаву бубуљица и акни у периоду пубертета.

Ed

Поред физичких промена, у периоду пубертета дешавају се и промене у понашању. Деца лако мењају расположења, постају напрасита, бунтовна, или повучена и ћутљива. Код неке деце су ове промене више изражене, а код неке мање. ► Да ли примећујеш код себе неке промене у расположењу? У којим ситуацијама су оне посебно наглашене?

Прочитај текст.

Моја порука Милошу

Милош, четвртак, пожалио се својој старијој сестри да има проблем са учењем и пажњом и да се често изнервира у игри са другарима, што се раније није дешавало. Не зна шта је узрок томе. • Шта би поручио/поручила Милошу да се теби пожалио? Напиши свој одговор.

55


ДИГИТАЛНА БЕЗБЕДНОСТ дигитални уређаји, дигитална безбедност Колико сати дневно проводиш у коришћењу мобилног телефона, рачунара или таблета? За шта га најчешће користиш?

pr

om

o

У данашње време доступни су нам различити дигитални уређаји (на пример, мобилни телефони или таблети) и коришћење интернета. Захваљујући томе, деци и одраслима је омогућено да уче, да се играју и друже на другачије начине него што је то било само једну деценију раније. Дигитални уређаји ти могу улепшати свакодневни живот, можеш играти занимљиве игрице, учити стране језике преко разних бесплатних апликација, можеш „посетити” разне музеје, које иначе не би могао/могла. Претраживање интернета, слушање музике, гледање цртаних филмова, учење цртања коришћењем многих програма на интернету, разговори са другарима и дељење фотографија преко различитих друштвених мрежа има многобројне предности, али је истовремено потребно бити обазрив. Неопходно је да их увек користиш уз присуство одраслих особа.

САВЕТИ ЗА ЗАШТИТУ НА ИНТЕРНЕТУ • Не дели путем интернета личне податке (име и презиме, број телефона, адресу, имејл адресу, име школе), нити податке о члановима породице са особама које не познајеш лично или си их упознао/ла путем интернета. • Нису све информације на интернету истините! Нажалост, постоје особе које се на њему лажно представљају како би злоупотребиле друге, поготову децу. • Разговори са непознатима, примање порука или фотографија од особа које не познајеш или у које немаш поверења, може ти створити проблеме (нпр. могу садржати вирусе или непримерене садржаје). • Никада не прихватај предлог непознате особе, упућен путем интернета, да се видите уживо. Обавезно о томе обавести родитеље. • Уколико те било шта изненади, узнемири, уплаши или забрине када си на интернету, подели то са својим родитељима/старатељима, васпитачима, наставницима или другим одраслим особама у које имаш поверења. • Можда одрасли не знају за игрицу или апликацију за коју ти и твоји вршњаци знате, али они имају више животног искуства и могу ти помоћи и када је реч о интернету.

Ed

дигиталнји уређаји — израз који се односи на уређаје као што су: мобилни телефон, рачунар и таблет

uk a

Претерана употреба мобилног телефона и таблета може бити штетна по твоје здравље, може изазвати главобоље, проблеме са видом и/или сном. Такође, можеш се изложити непријатним или узнемирујућим садржајима, нетачним информацијама или „лажним вестима”, можеш угрозити сопствену безбедност, као и безбедност своје породице. За заштиту на интернету треба позвати Национални центар за безбедност на интернету, на број телефона: 19833.

56


КАКО ЧОВЕК ТРЕБА ДА СЕ ОДНОСИ ПРЕМА ПРИРОДИ очување природне средине

Већ знаш да је човек део природе и да користи природна богатства како би себи олакшао живот. Као свесно биће, човек је дужан да све што му природа даје троши и употребљава паметно и штедљиво. На тај начин он одржава равнотежу у природи и чува је за себе и своје потомке. ► Прочитај наведене активности човека, па подвуци шта је одговорно, а прецртај шта je неодговорно понашање:

• гајење и чување ретких и угрожених врста; • одлагање отпада у воду; • загађивање земљишта; • загађивање ваздуха; • трговина ретким и угроженим животињама и биљкама; • одлагање отпада на означеним местима.

pr

uk a

• уништавање станишта појединих врста; • неконтролисана сеча шума; • пошумљавање; • претерани лов и риболов; • постављање хранилица за животиње; • уношење нових врста на просторе где раније никада нису живеле;

om

o

Подсети се, шта све спада у природу?

Ed

Научио/научила си да људи у разним заједницама морају поштовати договорена правила. ► Прочитај правила понашања у НП „Ђердап”, па их образложи.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У НАЦИОНАЛНОМ ПАРКУ „ЂЕРДАП” • Поштујте шуме, биљке, животиње и природне појаве. Уживајте у њима у тишини, упијајте успомене очима и уз помоћ фото-апарата. • У шуми не ломите гране дрвећа, посебно младица које ће израсти у велико стабло. • Цвеће је најлепше кад га посматрате у природном окружењу, зато га не берите. • Немојте узнемиравати животиње ни оштећивати гнезда. • Немојте загађивати реке, језера, потоке и изворе. • Користите канте за отпатке; у случају да их нема, своје смеће понесите са собом. • Крећите се стазама и путевима који су обележени и уређени. • Не заборавите да бука није део природне средине. Уживајте у звуцима природе. • Понашајте се тако да не угрозите природна станишта нити да нарушите основна својства и обележја природе. • Паркирајте своја возила на предвиђеним местима и возите спорије кад пролазите поред шетача или бициклиста.

57


• У којим се још ситуацијама човек понаша одговорно према природи, а у којим неодговорно? • У којим ситуацијама си водио/ла рачуна о природи око себе? Наведи како можеш да побољшаш своје понашање према природи и свом окружењу.

pr

om

У неким државама се уместо пластичних користе папирне кесе. Једном дрвету средње величине потребно је много година да израсте, а од њега се може произвести око 700 папирних кеса. Размисли, па одговори: ► Ако заменимо пластичне кесе папирним, зар то неће утицати на смањивање шума код нас? ► Зашто се у многим градовима смеће одлаже у одвојене контејнере? Једно од решења које представља одговорно понашање према средини јесте да се приликом одласка у куповину носе торбе од различитих тканина које се могу дуго користити.

Ed

uk a

Неке врсте пластике могу се рециклирати. Рециклажом пластичних боца добијају се различити производи, на пример пластичне цеви, грађевински материјал и неки одевни предмети. Да би се пластика у природи разложила, потребно је време и до 1000 година. Зато пластичне производе треба користити што је мање могуће и обавезно их одлагати у посебне контејнере.

o

Све што је природног порекла, може се разложити у природи. Материјали добијени индустријском прерадом (стакло, метал, пластика) у природи се не разлажу или се разлажу веома споро. Предмети од стакла, метала и пластике, који су већ коришћени, могу се сакупљати, прерадити и поново користити. Тај процес називамо рециклажа. Производи који се могу рециклирати означени су овим знаком:

Амброзија је коровска биљка која може да нарасте и до 1 m висине. У доба цветања, поленов прах амброзије изазива алергијску реакцију и ствара проблеме при дисању код људи и стоке. Зато се организују акције уништавања амброзије.

58


• Са другарима из одељења прошетај се по центру свог места и околини. Напиши, нацртај или фотографиши све што показује немаран однос човека према природи.

Ако се слажеш са тврдњом, заокружи ДА, а ако се не слажеш, заокружи НЕ. ▼

o

ДА/НЕ ДА/НЕ

ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ ДА/НЕ

ДА/НЕ

Ed

uk a

pr

om

1. Боље је користити пластичну кесу него платнену. 2. Пластику треба рециклирати. 3. Све остатке природног порекла можемо одлагати у природи. 4. Металне конзерве треба бацати у природу. 5. Стари папир се може рециклирати. 6. Одлагање смећа у посебне контејнере представља заштиту човекове средине. 7. Свако дете може да допринесе заштити животне средине.

Делови писма индијанског поглавице Сијетла које је послао америчком председнику Пирсу 1854. године као одговор на понуду да Америка од Индијанаца купи земљу.

Како може да се купи небо и топлина земље? Та идеја нам је сасвим страна. Ми нисмо власници свежине ваздуха и бистрине воде. Део смо земље и она је део нас! Мирисне траве су нам сестре. Јелен, пастув, велики орао — браћа су нам. Стеновити врхови, сочни пашњаци, топло мустангово тело и човек — све припада истој породици. Све живо дели исти дах — животиња, дрво и човек. Свима је тај дах потребан. Земља не припада човеку — човек припада земљи.

59


ЕКОЛОШКЕ СТРАНЕ САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ Дан планете Земље обележавају многе државе сваке године, 22. априла. Организују се различите акције широм света. Једна од акција је гашење светла на један сат. И Србија обележава овај датум. Tако су, на пример, 2012. године, у једном дану, у току једног сата, у мраку остали наши најпознатији објекти. Овим путем и Србија пружа подршку заштити животне средине.

o

• Који је циљ ове акције? Заокружи слово испред тачног одговора. а) да се људи забаве у слободно време б) да се укаже на чињеницу да се производњом струје отпуштају штетни гасови који уништавају свеж ваздух в) да се уштеди новац за гладне и сиромашне људе широм света

om

У БЕОГРАДУ СЕ КОРИСТИ СОЛАРНИ ПУЊАЧ

uk a

pr

На врху стуба налазе се плоче модерног изгледа. Око стуба је дрвени сто. Сви већ знају да је у питању соларни пуњач. Он помоћу сунчеве светлости пуни батерије мобилних апарата. Ова справа постављена је пре неколико дана у Београду. Сви се одушеве када сазнају о чему се ради, па застану да испробају. Оно што је свима невероватно јесте да је ова услуга потпуно бесплатна. Овакав соларни пуњач осмислила је група студената са Београдског универзитета. У плану је постављање још десет пуњача различитог дизајна. (Блиц, понедељак, 17. октобар 2011, прилагођено)

Ed

• Заокружи слово испред тачног одговора. а) У тексту се говори о пуњачу за батерије који ради уз помоћ сунчеве светлости. б) Пуњење мобилних апарата овим пуњачем се наплаћује. в) На основу прочитаног може да се закључи у којим местима се планира постављање ових пуњача.

ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ

У Београду су постављени подземни контејнери. • Погледај слику, па закључи које су предности подземних контејнера у односу на оне класичне. Заокружи слова испред тачних одговора. а) Мали су, па могу лако да се премештају. б) Течност из ових контејнера не цури изван њих. в) Нема непријатног мириса. г) У отвор подземног контејнера не може да стане велика кеса за ђубре, чиме је избегнуто нагомилавање ђубрета.

60


• Имају ли овакви контејнери и своје недостатке? Размисли, па образложи свој одговор. • Распитај се код старијих, потражи у дневним новинама и на интернету које се још акције очувања животне средине организују у Србији.

И ЈОШ ПОНЕШТО...

pr

om

o

Предмети од пластике, алуминијума и стакла у природи се разлажу веома споро. Зато их треба одлагати у посебне контејнере. Тиме се шитити животна средина, смањује загађење ваздуха, штеди енергија за производњу тих предмета. Лименке и конзерве се праве од алуминијума и челика. Лименке од алуминијума се користе за паковање (амбалажу) сокова и пива. Могу се бесконачно рециклирати. За израду једне лименке потроши се енергије колико је потребно за рециклирање 20 лименки! Рециклажом пластичних флаша штеди се велики део (85%) енергије која је потребна за прављење таквих пластичних боца. Од рециклиране пластике праве се играчке, нове флаше, канте, одећа и слично.

За разградњу појединих врста отпада у природи потребно је различито време.

uk a

Пластичне кесе: од хиљаду до десет хиљада година. Пластичне флаше: од сто до хиљаду година. Лименке: од десет до сто година. Новине: до годину дана. Огрисци од јабуке: од три до шест месеци.

Ed

Остаци хране (воће и поврће), као и суво лишће и грање дрвећа могу се користити за прављење компоста (природног, органског ђубрива).

СОЛАРНИ АУТОМОБИЛ

Сунчева енергија употребљава се за покретање соларних аутомобила. Они су потпуно другачијег облика и дизајна од аутомобила на које смо навикли. Ови аутомобили претварају сунчеву енергију у електричну. Оваква возила засад се праве само у истраживачке сврхе. Одржавају се и трке оваквих возила. Најбржи аутомобил у досадашњим такмичењима достигао је брзину од 88 km/h. Том приликом потрошио је исту количину енергије коју потроши тостер. Научници још увек нису решили проблем како да овај аутомобил прикупи довољно енергије док има сунчеве светлости, како би могао да се користи и по кишним данима.

61


ПРИРОДНА БОГАТСТВА У СРБИЈИ обновљива природна богатства, необновљива природна богатства

om

o

Све што се налази у природи чини природна богатства. Нека од њих су обновљива, а некима би били потребни милиони година да се обнове, па кажемо да су необновљива. Природна богатства треба мудро и разумно користити како би служила нама, али и нашим потомцима. Када се на овај начин користе, кажемо да је то одржива употреба природних богатстава. ► Са карте прочитај којих природних богатстава има у Србији. Земљина кора се састоји од више слојева земљишта и у њој се налазе многа природна богатства. Човек обрађује и користи површински слој. Важно је да земљиште буде плодно и растресито како би на њему успевале гајене биљке које човек користи за исхрану, храну за животиње и сировине за прављење материјала. ► Које биљке се гаје у твом крају?

Стене су тврди део Земљине коре. Мермер је врста стене са лепим шарама и бојама. Лако се реже, па се користи за украшавање разних објеката.

pr

МЕРМЕР

Ed

uk a

У земљи се налазе и минерали. То су чврсте материје увек истог састава. Минерала има у стенама, песку, шљунку. Један од најпознатијих минерала је со. Кухињска со која се добија из рудника соли назива се камена со. Испаравањем морске воде настаје морска со која се добија у соланама. Познати минерал је и кварц, од кога се правe стакло, накит и разни украси. Гипс је врло мекан минерал који се користи у грађевинарству, уметности и здравству. Руде су стене које се прерађују и од њих се најчешће добијају метали. Затим се метали обрађују и од њих се праве различити предмети. ► Који су предмети из твог окружења направљени од метала? ► Знаш ли којих руда има у РУДA ЗЛАТА Србији? У Бору су налазишта бакра, а у Мајданпеку има злата.

КВАРЦ ГИПС

КАМЕНА СО

Угаљ је настао таложењем дрвета пре више хиљада година. Преисторијске шуме су приликом земљотреса тонуле под земљу и због недостатка ваздуха се угљенисале, уместо да иструле. Угаљ се најчешће користи за грејање и за покретање термоелектрана. Приликом сагоревања угља ослобађају РУДA УГЉА се честице чађи и штетних гасова који загађују ваздух. У Србији постоји више рудника угља. Најпознатија налазишта су Колубарски и Костолачки басени.

басен — удубљење

62


Нафта је настала од остатака биљака и животиња које су живеле у морима, језерима и на њиховим обалама. Угинуле биљке и животиње су се таложиле на дну, а преко њих су се нагомилавали песак и муљ. Од њих се услед недостатка ваздуха временом створила црна, густа и лепљива течност. Од нафте се прерадом добијају бензин, неке врсте пластике, гориво за авионе и други материјали.

налазиште нафте

om

o

Природни (земни) гас је настао заједно са нафтом, а тако се и налази у природи. И нафта и земни гас приликом сагоревања загађују животну средину.

Ed

uk a

pr

И шуме спадају у природна богатства. У Србији преовладавају мешовите шуме листопадног и четинарског дрвећа. ► Шта мислиш, зашто шуме спадају у природна богатства? За шта их све човек користи?

1. У ком делу Србије преовлађује плодно земљиште? 2. Где се у Србији налази већи број рудника угља? 3. Којим природним богатствима обилује западна Србија? 4. У ком делу Србије постоје налазишта нафте и земног гаса? 5. За Србију кажемо да је богата водама. Погледај карту, па објасни зашто је то тако.

63

У природна богатства спадају и биљни и животињски свет који је човек користио хиљадама година уназад. ► Како је праисторијски човек користио биљке и животиње? ► Шта мислиш, како су настале домаће животиње које човек и данас гаји?

Овако су праисторијски људи цртежом представили бизона.


ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ У СРБИЈИ обновљиви извори енергије, необновљиви извори енергије Природна богатства од којих се добија енергија називају се извори енергије. Енергију човек користи у свакодневном животу и раду — за осветљење и грејање просторија, кување, покретање машина и возила и слично. У изворе енергије спадају: сунце, ветар, вода, дрво, угаљ, нафта и природни (земни) гас. ► Зашто кажемо да је дрво извор енергије? На који начин човек користи угаљ? За шта је човеку потребна нафта? ► Како су људи некад користили снагу воде? На које начине човек данас користи воду?

pr

om

o

Снага воде се користи за покретање машина које производе електричну енергију (струју). Те машине су саставни делови великих постројења која називамо хидроелектране. Србија је земља богата водама и на њеним рекама изграђено је више хидроелектрана. Најпознатије и највеће су две хидроелектране које се налазе на реци Дунав, а изграђене су у сарадњи са Србији суседном земљом, Румунијом. Ове хидроелектране се зову „Ђердап 1” и „Ђердап 2” зато што се налазе на изласку Дунава из Ђердапске клисуре. Изградњом бране на Дунаву настало је Ђердапско језеро. Ђердап 1 и 2 производе петину струје у Србији

uk a

остале електране у Србији

Ђердап 1 и 2

Ed

На реци Дрини изграђене су хидроелектране „Бајина Башта” и „Зворник”. Њиховом изградњом настала су два језера: Перућац и Зворничко језеро. У Србији постоји мноштво мањих хидроелектрана на многим рекама. Некада је то био најлакши начин да се сва места у Србији снабдевају електричном енергијом. У данашње време зна се да изградња хидроелектрана може лоше да утиче на човекову околину. Због тога се о томе мора водити рачуна, а хидроелектране треба градити само кад је то неопходно.

• Са десне стране, у брани ХЕ „Зворник”, налази се тунел дуг 125 m и широк 2,5 m који служи за пропуштање балвана који се речним током „превозе” од места где се секу до места за утовар. • На левој страни бране изграђена је рибља стаза која омогућава рибама да обиђу брану, укупне дужине 160 метара, чиме се води рачуна о рибама које из река Дунава и Саве улазе у Дрину.

64

ХЕ „Зворник”


Неки извори енергије се стално троше, а не могу да се обнове или им је потребно много година да би се обновили. То су необновљиви извори енергије, у које спадају: угаљ, нафта и природни гас. Приликом коришћења угља, нафте и природног гаса, може доћи до загађења животне средине. Потребно је наћи начине за одрживу употребу извора енергије како бисмо сачували природу и мудро користили све што нам она пружа. Зато се у свету велика пажња поклања истраживањима и могућностима употребе обновљивих извора енергије. ветропарк

om

У новије време, за покретање мотора који производе електричну енергију, користи се снага ветра. Зато се последњих година у свету, а и код нас, ветропаркови користе за производњу електричне енергије. У Србији су изграђени ветропаркови у Ковачици, у околини Вршца и у неким другим местима.

o

Постоје извори енергије који се стално обнављају и не могу да се потроше. То су обновљиви извори енергије и у њих спадају: вода, сунце и ветар.

панел за соларну енергију

pr

У последње време, и код нас се користе сунчеви зраци за производњу електричне енергије. На слици можеш да видиш како плоча постављена на кров куће прикупља сунчеву светлост и топлоту.

uk a

• Који извори енергије загађују животну средину када их човек користи?

Ed

Осим електричне, постоји и топлотна енергија. Она је важна јер помоћу ње загревамо просторије током зимског периода.

та мислиш, како су се људи некад Ш давно грејали? испод одговарајуће слике. Стави

Савети за уштеду топлотне енергије: • Преконтролишите просторије и смањите промају кроз врата, прозоре и пукотине. • Покријте најхладније површине у стану теписима. • Просторије проветравајте отварањем свих прозора у кратком временском периоду, уместо да их држите лагано отвореним у дужем периоду.

Како се данас најчешће грејемо?

65

та мислиш, како Ескими загревају Ш игло?


КАКО СЕ КОРИСТЕ ПРИРОДНА БОГАТСТВА природна богатства, сировина, производ Природна богатства човек користи као изворе енергије, али и као сировине. Сировине су природне материје које човек прерађује и од њих прави различите предмете за свакодневну употребу. Нека природна богатства спадају у обе групе.

Подсети се! Која природна богатства постоје у Србији? Како човек користи природна богатства?

o

Погледај приказ, па подвуци називe природних богатстава која човек користи на два начина.

СИРОВИНЕ

КВАРЦ

ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ УГАЉ

pr

МЕРМЕР

om

ДРВО

uk a

СТЕНЕ

НАФТА

Ed

РУДЕ

ПРИРОДНА СИРОВИНА

ВОДА СУНЦЕ ВЕТАР ЗЕМНИ ГАС

КАКО СЕ ДО ЊЕ ДОЛАЗИ ОБРАДА У ИНДУСТРИЈИ

ПРОИЗВОД

руда бакра

копање, одвајање од стене

ливење, ковање

жица

нафта

бушење, вађење

пречишћавање, прерада

бензин

сунцокрет

цеђење, прерада

уље

резање, клесање

споменик

млеко

сејање (сетва), гајење, брање ломљење/одвајање од стене гајење животиња, мужа

кисељење

кисело млеко

дрво

гајење, сеча

резање, прерада, глачање

намештај

мермер

• Ако је сировина кожа, шта све може да буде производ? • Ако је производ папир, шта је сировина? • Од које сировине се добија стакло?

66


Природна богатства, клима и рељеф омогућили су развој различитих врста делатности. Делатности су групе сличних послова којима људи обезбеђују све што им је потребно за живот.

Линијама повежи називе делатности са њиховим објашњењима. Копање и прерада руде Куповина и продаја робе Прерада сировина у производњи Обрада земље и гајење домаћих животиња Превоз људи, робе и пренос информација Пружање услуга за одмор и рекреацију

• пољопривреда • саобраћај • туризам • индустрија • трговина • рударство

клима — временске појаве које се на некој територији уочавају у дужем периоду

om

o

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Обрада земље, гајење воћа, поврћа, индустријског биља, домаћих животиња и шума спада у пољопривреду. Пољопривредна делатност је производна делатност. И послови које човек обавља у индустрији такође спадају у производне делатности.

Ed

uk a

pr

Када људи обављају послове којима се пружају услуге, њих називамо услужне, односно непроизводне делатности. Превоз путника и робе, организовање одмора, куповина и продаја спадају у непроизводне делатности. Образовање и лечење у здравственим установама такође су непроизводне делатности.

• Наведи занимања људи са слика. • За свако занимање одреди да ли је производно или непроизводно.

67


ЧИМЕ СЕ БАВЕ ЉУДИ У СРБИЈИ делатности, природни услови, гране привреде

pr

om

o

Рељеф, клима и природна богатства у великој мери одређују чиме ће се бавити људи неког краја. Рељеф Србије и клима која у њој влада погодују развоју пољопривреде. Пољопривреда је врста делатности која обухвата обраду земљишта ради гајења воћа, поврћа, житарица и индустријског биља, као и гајење домаћих животиња. Од целокупног земљишта у Србији већи део чини обрадиво и плодно тло.

Равничарски крајеви су погодни за гајење житарица и индустријског биља. Индустријске биљке (сунцокрет, шећерна репа и др.) јесу оне чијом се прерадом у фабрикама добијају одређени производи. Због велике количине сточне хране (детелина, луцерка и др.), у овим крајевима се гаје краве, свиње и разне врсте живине.

Врсте гајених биљака ▲

Погледај графикон, па одговори: Које три биљке се највише гаје у Србији?

68

грожђе

малине

шљиве

шећерна репа

сунцокрет

кукуруз

У тонама 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

пшеница

Ed

uk a

Брдско-планински крајеви погодују развоју воћарства, виноградарства и сточарства. Воће и виногради саде се на обронцима нижих планина. На вишим планинама налазе се пашњаци, па је развијено сточарство. На планинама се гаје краве, али за разлику од равничарских крајева, у већем броју се гаје и овце.


Да би се плодност земљишта побољшала, користе се разне врсте природних и вештачких ђубрива. То су материје које садрже хранљиве састојке неопходне за раст биљака. Природна ђубрива настају прикупљањем животињског измета, а вештачка се праве у фабрикама и могу бити веома штетна ако се претерано користе. У Србији је потрошња ђубрива ниска и контролисана, што даје могућност за производњу здраве хране. Могућности Србије (оранице, ливаде и пашњаци) за развој пољопривреде нису довољно искоришћене. Ознака здраве хране на производима

om

РУД

o

Научници су установили да је потребно око сто година да се формира површински слој земљишта дебљине 2,5cm.

АРС

Људи у Србији баве се и другим гранама привреде. У низијској области најразвијенија је производња хране, односно прехрамбена индустрија.

ИНД

ТВО

УСТ Р

pr

ИЈА

У брдско-планинској области развијено је шумарство и прерада дрвета, прехрамбена индустрија, односно прерада меса и млека, као и планински туризам.

АР ШУМ

САО

О

СТВ

ИВ ОПР

ПОЉ

• Које производе користите у твом домаћинству? У празна поља упиши одговоре. ПРОИЗВОД

ФАБРИКА

сир

Млекара „Шабац”

МЕСТО ФАБРИКЕ Шабац

69

А

РЕД

ПРИВРЕДА

uk a

БРА ЋАЈ

Који услови у брдско-планинским крајевима омогућују да се развијају баш ове гране индустрије?

Ed

М

ИЗА

ТУР

СИРОВИНА млеко


ПРЕДСТАВЉАМО СРБИЈУ Замисли да си туристички водич и треба да представиш Србију на Сајму туризма. Осмисли и направи рекламни летак. Изабери информације за које мислиш да би туристима биле занимљиве и корисне. Користи податке из претходних лекција уџбеника.

Можеш да користиш интернет уз присуство одраслих особа. Укуцај кључне речи или питања у неком од претраживача. На пример: туристичка места у Србији... лепоте Србије... Које су знаменитости Србије?

Ed

uk a

pr

om

o

туристичка места у Србији

Размисли о редоследу којим ћеш приказати садржај. При илустровању води рачуна о односу позадине и текста — слова морају да буду лако читљива.

70


САДА ЗНАМ 1. У свакој реченици заокружи једну од две истакнуте речи да добијеш тачну тврдњу. Човек живи у заједницама са другим људима. То је природна/друштвена одлика човека. Човек обавља различите послове у сарадњи са другима. То је природна/друштвена одлика човека. Човек је сваштојед, као и многе животиње. То је природна/друштвена одлика човека. Човек рађа своје потомке. То је природна/друштвена одлика човека. Човек планира на који начин ће проводити своје време. То је природна/друштвена одлика човека.

o

2. Допуни реченицу одговарајућом речју. Појава бубуљица, промена расположења, појава маља, промена гласа код особа мушког пола и друго, представљају одлике периода у развоју човека који називамо

om

_______________________.

3. Прочитај текст, па заокружи слово испред одговора који сматраш тачним.

uk a

pr

Иако је деци забрањено да користе друштвене мреже, Марија је поставила Анину фотографију на инстаграм. Ану је то наљутило. А за кратко време, стигло је и неколико подсмешљивих коментара. Шта би требало да Ана уради? а) Треба да сачека да прође време у нади да ће се све заборавити. б) Треба да Марији узврати истом мером, како би јој показала да такво понашање није у реду. в) Треба да на леп начин одговори на све подсмешљиве поруке. г) Треба да каже Марији како ју је то повредило и да више не објављује њене слике без дозволе.

Ed

4. Прочитај текст, па заокружи слово испред тврдње коју сматраш тачном. Брат и сестра, ученици старијих разреда основне школе, више сати дневно током недеље играју игрице на компјутеру. Игрице су занимљиве, а неке захтевају и знање из математике. а) Нема ничег лошег у игрању игрица на дигиталним уређајима више сати дневно, посебно ако су поучне. б) Игрице треба забранити јер одвлаче деци пажњу од физичких активности и дружења са другарима на свежем ваздуху. в) Треба ограничити број сати играња игрица на дигиталним уређајима јер могу бити штетне по здравље. г) Све док брат и сестра постижу одличан успех у школи, одрасли (родитељи/старатељи/наставници) не треба да се мешају и да их критикују. 5. Заокружи реч која не припада датом низу, па објасни свој избор. шуме

угаљ

рељеф

нафта

биљни и животињски свет

ауто-путеви

_______________________________________________________________

71


6. А ко је тврдња тачна, заокружи Т, а ако је нетачна, заокружи Н. Производња електричне енергије помоћу снаге ветра представља одговоран однос човека према животној средини. Прерада нафте за производњу бензина загађује животну средину. Рециклажом пластике смањује се загађење животне средине. Угаљ који фабрике користе како би обезбедиле грејање домаћинстава штетно утиче на животну средину. Коришћење сунчевих зрака и топлоте за грејање домаћинстава представља употребу обновљивих извора енергије.

Т/Н Т/Н Т/Н Т/Н Т/Н

7. Доврши реченице одговарајућим речима. Ако је сировина млеко, производ може бити ______________________________.

o

Ако је производ шал, сировина може бити _______________________________.

om

Ако је сировина нафта, производ може бити ______________________________. 8. Прочитај текст, па заокружи слова испред одговора које сматраш тачним.

Ed

uk a

pr

Породица Петров живи у једном селу у Војводини. Гаје пшеницу и сунцокрет и од њих производе брашно и уље у својој фабрици. Њихови рођаци живе у селу на Старој планини. Реку која протиче у близини њихове куће настањују пастрмке. Тако су одлучили да направе рибњак у којем гаје пастрмку за продају. Поред тога, током целе године организују планинарске туре по Старој планини и околини. Овај пример највероватније показује: а) да је живот рођака породице Петров занимљивији, јер обилазе природне лепоте Србије; б) да рођаци породице Петров не гаје пшеницу и сунцокрет јер не желе да се баве земљорадњом; в) да људи који живе поред река треба да је искористе у што већој мери; г) да су природне карактеристике један од услова од којих зависи врста послова којима ће се људи бавити; д) да породица Петров не живи на планини јер немају услове за гајење пшенице и сунцокрета. Шта знам и умем — обележи знаком √

Самостално

1. Разликујем природне и друштвене одлике човека. 2. Препознајем карактеристике пубертета. 3. Умем да препознам дигитално насиље и да правилно реагујем. 4. У мем да препознам на примеру шта је неодговарајуће понашање када је у питању коришћење дигиталних уређаја. 5. На примеру одређујем природна богатства. 6. Разликујем начине очувања и загађења животне средине. 7. Разликујем сировину од производа и знам да наведем примере. 8. Разумем како природни услови утичу на избор делатности људи.

72

Уз помоћ


ПРОУЧАВАМО МАТЕРИЈАЛЕ И ЊИХОВА СВОЈСТВА ПО ЗАВРШЕТКУ ОВЕ ТЕМЕ МОЋИ ЋЕШ ДА:

Ed

uk a

pr

om

o

• испиташ електричну проводљивост материјала помоћу једноставног струјног кола; • наведеш примере штедљивог коришћења електричне енергије; • наведеш примере употребе магнета у свакодневном животу; • препознајеш и самостално раздвајаш смеше просејавањем, одливањем, цеђењем и испаравањем; • наведеш примере превенције и заштите од пожара; • представиш ток и резултате истраживања (писано, усмено, презентацијом и/или цртежом и др.); • пронађеш и одабереш потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, дигиталних); • повежеш резултате рада са уложеним трудом; • сарађујеш са другима у групи на заједничким активностима.

ЕЛЕКТРИЦИТЕТ наелектрисање, позитивно, негативно, електрична струја

МАГНЕТИЗАМ магнет, природни, вештачки, полови

СМЕШЕ И РАСТВОРИ смеше, раствори, раздвајања састојака смеше

ЗАПАЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ материјали, сагоревање, ознаке запаљивих материјала, пожар, заштита


ПРОУЧАВАМО ЕЛЕКТРИЦИТЕТ електрицитет, електрична струја, електрично коло, проводници, изолатори

Ова природна појава је последица наелектрисања облака и предмета на Земљи. Наелектрисање или електрицитет можеш да уочиш на себи и око себе.

Да ли си некада, у току невремена, видео/ла севање муња? Шта мислиш, шта се тада дешава?

Шта се дешава кад надуваним балоном протрљаш косу?

om

o

uk a

pr

Приметићеш да се у тим ситуацијама коса и балон међусобно привлаче. То привлачење настаје због наелектрисања које се не креће. Појава наелектрисања тела је први пут примећена код једне врсте смоле четинарског дрвећа која се назива ћилибар.

Ed

електрицитет — појава која се уочава када се одређени материјал, на пример пластика, протрља крзном, длаком или вуном, а стакло свиленом крпом

Тела се могу наелектрисати када се трљају једно о друго. На пример, кад скидаш вунени џемпер преко главе, он се трља о косу. Тада се зачује пуцкетање, а у мраку се могу видети и варнице. Када у свакодневном животу додирујемо неке материјале, наше тело се може наелектрисати. Ако после тога додирнемо другу особу или неки метални предмет, осетићемо благо пецкање. Ово електрично пражњење је мале јачине и није опасно.

Наелектрисана тела се могу узајамно привлачити или одбијати. Кад имају различито наелектрисање, два балона се привлаче. Кад је наелектрисање исто код оба балона, они се одбијају. Ово важи за сва наелектрисана тела.

+

Погледај слику са балонима. Када се балони привлаче, а када се одбијају?

74

+

+


ШТА ЈЕ ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА? Да би телевизор, сијалица или фен за косу прорадили, потребна је електрична струја, односно усмерено кретање наелектрисања. Да би електрицитет текао, мора да постоји електрично коло.

uk a

pr

om

o

Електрична струја тече кроз металне жице до разних електричних уређаја. Те жице се зову проводници. Најбољи проводници су метали, а посебно бакар. Прекидачима се електрично коло отвара или затвара. У домаћинству су то разни прекидачи за светло, бојлер, итд. Електричне централе, акумулатори и батерије представљају изворе електричне струје. Електрична струја стиже до кућних апарата који се називају потрошачи (фрижидер, компјутер и сл.). Електрична струја тече једино када има затворен пут кроз који протиче. Она тече само кроз затворено електрично коло. Кад се прекидач отвори или се коло прекине на неки други начин, коло је отворено и струја престаје да тече.

електрична струја — усмерено кретање наелектрисања

На слици видиш приказ малог електричног кола. Од чега се састоји ово електрично коло? Зашто сијалица светли?

Ed

прекидачи за светло

Додиривање жица које проводе електричну струју може бити веома опасно, чак смртоносно. Зато се жице облажу пластиком, гумом или керамиком. Овакви материјали називају се изолатори и њихова улога је да нас заштите од електричне струје.

Електричне рибе сличне су осталим рибама, само што се у неким деловима њиховог тела ствара електрицитет. Помоћу њега хватају плен или се бране од непријатеља. Најопаснија је електрична јегуља која живи у рекама Јужне Америке. Додиром свог репа може да ошамути животињу велику као коњ.

75

изолатор — материјал који не проводи електричну струју


УМЕРЕНА ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ електрична струја, умерена потрошња У прошлости људи нису могли да користе електричну енергију као данас. Тек у XIX веку научници су открили начине да се електрична енергија употреби тако да великом броју људи буде доступна и да им олакша свакодневни живот. Једну од најзначајнијих улога у томе је имао српски научник Никола Тесла који је живео и радио у Америци. Својим проналасцима он је омогућио да се струја релативно јефтино производи и да се преноси на велике даљине. Прва електрична централа изграђена је уз његово учешће на огромним водопадима реке Нијагаре у северној Америци.

uk a

pr

om

o

Замисли да један дан треба да проведеш без употребе електричне струје. Које све кућне апарате ти и твоја породица не бисте могли да користите? Како би изгледала твоја околина? Шта би теби највише недостајало?

Никола Тесла, најпознатији српски научник

Електрична централа на Нијагари

Ed

Од почетка XX века електрична струја почиње масовно да се користи, најпре за осветљење, а затим и за многе друге ствари. Велики број машина, кућних и индустријских апарата осмишљени су захваљујући употреби електричне струје. На тај начин човек је себи знатно олакшао свакодневни живот. Да би се овако масовно користила, електрична струја мора да се производи у огромним количинама. ► На које се све начине може производити електрична струја? Електрична струја и даље се највише производи у хидроелектранама (употребом снаге воде) и термоелектранама (употребом топлоте угља и његовог сагоревања). Овакав начин производње често загађује човекову природну средину. Зато се у свету, а и у Србији граде нова постројења за производњу струје која користе снагу ветра и сунчеву светлост.

• Који електрични апарати су заменили приказане предмете?

76


Електрична струја није бесплатна. Да би је користили, људи сваког месеца морају да плаћају одређену своту новца која се израчунава на основу потрошње. Како ти рачуни не би били много високи, потребно је да научимо да рационално трошимо струју. То значи да је могуће користити струју на паметан и штедљив начин. Такво понашање називамо рационалним (промишљеним).

ЕКОНОМИЧНО

САВЕТИ ЗА РАЦИОНАЛНУ ПОТРОШЊУ СТРУЈЕ

pr

om

o

• При куповини кућних апарата треба водити рачуна о ознакама енергетске потрошње. • Најефикаснији су апарати који троше најмање енергије и они су означени словима: „ААА”, „АА”, „А” и „Б”. Можда си имао/имала прилике да видиш ове ознаке на апаратима који се користе у твојој кући. • Не држати врата фрижидера дуго отворена и не стављати топле посуде унутра. • Веш-машину увек треба напунити до максимално дозвољене количине. • Уколико је могуће, бојлер треба укључивати само ноћу. • Уколико је могуће, величина посуде у којој се кува треба да одговара величини рингле на шпорету. • Увек искључити сијалице у просторији у којој нико не борави.

осветљење фрижидери и замрзивачи ГРЕЈАЊЕ

машине за прање

Ed

uk a

ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

бојлери шпорети

Шта су штедљиве сијалице? Сијалице које користе знатно мање електричне енергије и које дуже трају од обичних сијалица, називамо штедљиве сијалице. Штедљива сијалица снаге 25 W (ват — јединица за снагу) даје исту светлост као обична сијалица снаге 100 W. Квалитетне штедљиве сијалице трају од 5000 до 15 000 сати јер се не загревају као класичне сијалице.

остало ▲

Погледај приказ, па одговори: • Који кућни апарат троши највише, а који најмање струје?

77


ПРОУЧАВАМО МАГНЕТИЗАМ магнет, полови, јачина магнетног привлачења

Ed

om

uk a

челик — веома чврст метал који се добија прерадом гвожђа

Природни магнет се налази у неким стенама. Људи су направили и вештачке магнете тако што су шипке од гвожђа или челика намагнетисали помоћу природних магнета. Магнет се најчешће прави у облику шипке или потковице.

Компас

pr

магнет — тело које привлачи предмете од гвожђа и челика

o

Пре више од 2000 година стари Грци су открили једну врсту стене која привлачи предмете од гвожђа. Данас знамо да нека тела из природе имају такву особину. Та тела називамо магнетима, а појаву магнетизам. Магнет око себе ствара магнетно поље, простор у коме делује магнетизам. Магнетна сила је невидљива (као и сила Земљине теже), али се њено дејство може уочити ако се употребе ситни гвоздени делићи (опиљци).

Земља је велики магнет

Легенда каже да је пастир по имену Магнес чувао овце, кад су му се сандале са гвозденим шиљцима и гвоздени штап који је имао у рукама залепили за једну стену. Скоро 1000 година касније, кинески морнари су употребљавали делиће истог камена да би направили једноставан компас за своје бродове. Открили су да, ако окаче о конац шипку која је направљена од те чудесне стене, она ће се увек поставити тако да показује правац север — југ. Ово се дешава зато што је и сама планета Земља један огроман магнет. Тако су Кинези, у давна времена, успешно пловили и кроз маглу кад нису могли да се оријентишу према сунцу или звездама.

Магнетна привлачност је највећа око полова, односно крајева магнетне шипке. Један пол показује север, супротни пол показује југ. Означени су латиничним словима N и S. Ове међународне ознаке су почетна слова енглеских речи North (север) и South (југ).

78


Посматрај слику. Шта мислиш, где се сакупља више опиљака, на крајевима или у средини магнета? Образложи свој одговор.

Као и код наелектрисања, и код магнета се исти полови одбијају, а супротни привлаче. а) Објасни зашто се магнети на слици а) одбијају, а на слици б) привлаче.

om

pr

ОГЛЕД Хајде да проверимо да ли магнет привлачи само гвоздене предмете. Питање: Које предмете привлачи магнет? Мој одговор (претпоставка):

o

б)

_______________________________

Ed

uk a

Материјал за овај оглед: један магнет, и разни предмети на којима ћеш испробавати његову силу привлачења — метална кашичица, стаклена чаша, пластична чинијица, кључеви, папирна марамица, спајалице (пластичне и металне), гумица за брисање, ексери, каменчићи и графитна оловка. Поступак изводиш тако што сваки од наведених предмета додирнеш магнетом. •Пажљиво посматрај шта се дешава — неки предмети ће бити привучени, а неки не. ► Кажи које си податке добио/ла за сваки предмет који си изложио/ла деловању магнета. ► Који су од испитаних предмета привучени магнетном силом? ► Од чега су сви ти предмети направљени?

Једна врста јастога користи својеврстан компас за кретање. Ове животиње у свом телу имају ситне делове магнетита, исте честице које чине и природни магнет. У јесен јастози користе свој унутрашњи компас како би успешно нашли пут до топлијих вода пре хладне зиме.

Закључак: Магнет привлачи само предмете направљене од _____________________.

Немој да приближаваш магнете часовницима и телевизијским екранима јер могу да их оштете.

79


ИСТРАЖУЈЕМО, ИСПИТУЈЕМО... 1. ОГЛЕД КОЈИ МАТЕРИЈАЛИ ПРОВОДЕ СТРУЈУ? Потребан материјал: 1 батерија, мала сијалица, 2 жице и неколико предмета од различитих материјала (гумица, пластични и метални резач, дрвени штапић, папир...)

Овај оглед можеш да изводиш искључиво у присуству одрасле особе.

om

Шта закључујеш, који материјали проводе струју, а који не?

pr

o

ПОСТУПАК: •Једну жицу вежи за један крај батерије и сијалицу. Другу жицу пресеци. Један део те жице вежи за други крај батерије, а други део те жице закачи за гумицу. Преостали комад жице спој са сијалицом и гумицом. •Исти поступак понови и са пластичним и металним резачем и дрвеним штапићем.

2. ОГЛЕД

uk a

КАКО ДА НАПРАВИШ СВОЈ МАГНЕТ? Потребан материјал: магнет, велики ексер и спајалице. • Магнетом протрљај ексер више пута, истим покретима. Принеси ексер спајалицама. Објасни шта се десило. Шта закључујеш? Опиши.

Ed

3. ОГЛЕД

МАГНЕТНИ МАЂИОНИЧАР Потребан материјал: папири различите дебљине, књига, лењир, дрвена плоча, стаклени тањир, магнет и спајалице. Оглед изводе два ученика. ИЗРАДА: твој помоћник држи папир на коме се налази спајалица. •Са друге стране папира стави магнет. •Нека

Шта се дешава? Због чега?

•Узми

дебљи папир и понови свој „трик”. Упореди резултате. „трик” користећи књигу, лењир, дрвену плочу или стаклени тањир. Нека неко од посматрача објасни шта се и због чега дешава.

•Испробај

80


Бенџамин Фрeнклин и папирни змај

om

o

Амерички научник Бенџамин Френклин открио је да се у олујним облацима ствара електрицитет. Једном је, за време олује, пустио папирног змаја високо међу облаке. На доњем крају канапа везао је велики метални кључ. Кад је киша поквасила канап, из кључа су искакале варнице. Овим огледом Фрeнклин је доказао да муње које се јављају током невремена представљају ток наелектрисања и могу да стигну до Земље. Привлаче их високи шиљати предмети, нарочито ако су направљени од метала. Схвативши колико је то опасно за сва жива бића, Фрeнклин је направио громобран. То је обично дугачак метални штап који се постави на неко високо место, на пример кров, и неким проводником повеже са земљом. Громобран спроводи муњу до земље и тако је чини безопасном по људе, биљке и животиње.

uk a

pr

Ако на основу знакова природе приметиш да се спрема невреме, избегавај да излазиш из куће. Ипак, ако си се нашао/ла у природи када грми, мораш знати како да се заштитиш од удара грома. Зато се придржавај следећих савета: • искључи мобилни телефон • ослободи се металних предмета • немој стајати у великој групи • избегавај простор близу далековода и бандера • избегавај рубове шума и усамљено дрвеће • не склањај се под највише дрво већ под неки грм • никако немој лежати на земљи него чучни, погни се напред са рукама савијеним око колена.

Ed

Дејство магнета можемо да ослабимо ако га снажно ударимо или јако загрејемо. То можемо проверити тако што пребројимо спајалице које магнет може да привуче пре и после удара или загревања.

81


ШТА СУ СМЕШЕ, А ШТА РАСТВОРИ смеша, раствор, растварач

Упознали смо материјале и њихова својства. У природи се материјали најчешће налазе у облику смеша.

om

Погледај слику салате од разних врста поврћа. Имају ли делови поврћа исте особине као и пре мешања? Могу ли се лако раздвојити?

o

смеша — два састојка или више њих који су помешани, а сваки задржава своје особине

uk a

pr

Земљиште је смеша која у себи садржи честице песка, камена, глине и хумуса. Кажемо да се оно састоји од органских материја, соли, других минерала и воде.

Ed

хумус — плодно тло на површини Земљине коре

Вода у природи је такође смеша. Она долази у додир са различитим површинама чији састојци постају њен део. азот

Погледај приказ, па кажи од којих се гасова састоји ваздух. Ког гаса у ваздуху има највише, а ког најмање?

кисеоник ►

угљен-диоксид остало

И ваздух је смеша, а састоји се од различитих гасова. У ваздуху се налази и водена пара, као и честице прашине.

82


Другачију мешавину добијамо ако помешамо со и воду. Со се раствара у води. Не можеш видети со, јер се разложи у ситне честице које су невидљиве и равномерно распоређене у води. Таква мешавина се назива раствор. Сваки гутљај оваквог раствора има исти укус. Вода је најчешћи растварач у природи. Неки материјали се у потпуности растварају у води, неки делимично, а неки се не растварају уопште.

раствор — мешавина у којој се један материјал равномерно распореди кроз други растварач — различити материјали (нпр. вода, детерџент за судове и сл.) који могу растворити неке материјале

ОГЛЕД Провераваћемо како се неки чврсти материјали растварају у води. Потребан материјал: провидна стаклена посуда, вода, со, шећер, земља, кликер.

uk a

pr

om

o

1. Постављамо питање: Како се у води растварају: со, шећер, земља и стакло (пластика)? 2. Претпоставићемо неке одговоре. То урадите разговарајући на часу, а своје претпоставке упишите у свеске. 3. Који ћемо чинилац мењати како бисмо пратили његов утицај на резултат? Заокружи један од два понуђена одговора. а) раствор б) материјале који се растварају 4. Сада испробај како се наведени материјали растварају тако што ћеш у посуду са водом стављати сваку од њих посебно. 5. Запиши своја запажања у свеску. 6. Закључујемо: со и шећер се потпуно растварају у води, земља делимично, а стакло и пластика се не растварају (растварају се и ове материје, али то не можемо опазити без употребе лабораторијских апарата). 7. Упореди добијене резултате са својом претпоставком. СЛИКАЈ МАГИЧНИМ МЛЕКОМ!

Ed

ШТА ТИ ЈЕ ПОТРЕБНО млеко шарене бомбоне детерџент за судове штапићи за уши тањир

ПОСТУПАК • На ободу тањира поређај шарене бомбоне. • У тањир сипај млеко тако да покрије дно. • Штапић за уши добро натопи детерџентом за судове. • Стави штапић у средину тањира и посматрај шта ће се десити. ►

Допуни реченицу. У овом огледује је као растварач употребљен ______________________________.

83


РАЗДВАЈАЊЕ САСТОЈАКА СМЕША И РАСТВОРА раздвајање састојака смеше, раздвајање састојака раствора РАЗДВАЈАЊЕ САСТОЈАКА СМЕШA Посматрај слике датих смеша. Можеш ли лако да раздвојиш њихове састојке?

одливање

om

o

Састојци смеше могу се лако раздвојити на следеће начине: одливањем, просејавањем и цеђењем. просејавање

цеђење

Ed

uk a

pr

Састојци смеше коштуњавог воћа и воћне салате су чврсти, различитих облика, величине и боје. Њих је лако раздвојити. Можемо их раздвојити пребирањем прстима или прибором за јело. Понекад су састојци смеше сличне величине, па за њихово раздвајање користимо просејавање. Постоје и смеше у којима су измешани материјали које није лако раздвојити. Уколико припремаш чај са листићима сувих биљака, потребно је да те листове после неког времена уклониш. Тада примењујеш другачији поступак. ► Стави знак испод слике предмета помоћу којег ћеш одвојити крупне листове од чаја.

МОГУ ЛИ СЕ РАЗДВОЈИТИ САСТОЈЦИ РАСТВОРА? Познато ти је да је слана вода раствор. Со се може одвојити од воде тако што ће се слана вода загрејати. Заокружи одговарајућу реч. Вода ће се приликом загревања: а) заледити; б) испарити. Ако желиш сам/сама да провериш како се со одваја од воде, то смеш да радиш искључиво уз присуство одрасле особе. ► Шта закључујеш, који је један од поступака за раздвајање састојака раствора? а) испаравање б) цеђење в) одливање

84


ОГЛЕДИ 1. Како да раздвојимо смешу песка и шљунка? Заокружи слово испред тачног одговора. а) цеђењем б) пребирањем в) просејавањем Ова смеша се састоји од чврстих састојака сличне величине и требало би нам много времена за пребирање. Зато користимо поступак просејавања.

om

o

2. Ако се у посуди нађу вода и песак, како такву смешу можемо раздвојити на састојке? Заокружи слово испред тачног одговора. а) цеђењем б) одливањем в) пребирањем

pr

Песак је тежи од воде и пада на дно. Тада је састојке лако раздвојити одливањем.

uk a

3. Ако у посуду са водом сипаш земљу, који ћеш поступак раздвајања састојака да примениш? Заокружи слово испред тачног одговора. а) цеђењем б) одливањем в) пребирањем

Ed

За ову смешу најбоље је искористити цеђење које се врши уз помоћ филтер-папира који се стави на левак. Тако се на дну посуде нађе вода, а чврсте честице земље таложе се на папиру.

Понекад се честице песка или земље помешају са ситним гвозденим опиљцима. Ако знаш да постоји материјал који привлачи само предмете од гвожђа, шта мислиш, чиме бисмо могли да раздвојимо састојке овакве смеше?

Направи смешу од следећих састојака; зелена салата, со, уље, сирће. • Шта можеш да урадиш уколико ова смеша — зелена салата — буде преслана?

85


ЗАПАЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ: КАКО ИХ КОРИСТИТИ НА БЕЗБЕДАН НАЧИН запаљиви материјали, сагоревање, кисеоник Да се подсетимо! Наброј разне врсте материјала. Који од тих материјала могу да горе?

Прочитај називе наведених материјала који у додиру са ватром сагоревају. За такве материјале кажемо да су запаљиви. Запаљиви материјали могу бити у чврстом, течном и гасовитом стању.

• бензин

• папир

• нафта

• кожа • гума

• алкохолна

пића • алкохол • спрејoви

• земни • бутан

гас

• кисеоник

боцама

у

uk a

• тканина

• керозин

pr

• пластика

ГАСОВИТИ

om

• угаљ • дрво

керозин — гориво које користе авиони

ТЕЧНИ

o

ЧВРСТИ

Ed

Петарде, ракете за ватромет, прскалице и меци спадају у предмете који садрже запаљиве материјале. Они су веома опасни јер су смеша експлозивних материја и кисеоника. Сагоревају уз велику количину ослобођене топлоте, а могу и да експлодирају. ► Сети се и наброј још неке предмете направљене од запаљивих материјала.

Деци је забрањено куповање ових средстава и њихова употреба без присуства одраслих особа. Због нестручног руковања може доћи до озбиљних повреда. Сви производи који у себи садрже запаљиве материје морају бити јасно означени. На паковању производа видећеш овакав знак:

Неки материјали могу да издрже веома високе температуре, па за њих кажемо да су незапаљиви. То су: камен, стене, метали, песак, бетон.

86


ШТА ЈЕ ПОЖАР И КАКО СЕ ОД ЊЕГА ЗАШТИТИТИ? Пожар настаје кад нека запаљива материја почне да гори. Веома брзо, ватра може да се прошири на велики простор. Уколико пожар настане у затвореном простору, густ црни дим испуни кућу за врло кратко време, а за неколико минута цела кућа може бити захваћена пламеном. За људе и животиње дим је често опаснији од ватре, јер у пожару нестаје кисеоник који је неопходан за дисање, а јављају се веома отровни гасови. Кисеоник је састојак ваздуха који омогућава сагоревање.

КАКО СЕ ШТИТИМО ОД ПОЖАРА

ШТА ДА РАДИМО У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА У КУЋИ Прочитај ове препоруке и покушај да их објасниш.

• Електричне апарате треба искључити кад се не користе. • Не треба дирати пећи и грејалице. • Треба се играти шибицама, свећом и упаљачима. • Ништа се не сме стављати у утичнице. • Одећу или покривач смемо стављати преко лампе ако желимо да замрачимо просторију. • Свака одрасла особа треба да уме да рукује ватрогасним апаратом. • Празне боце од спрејова не смеју се стављати близу извора топлоте. • Добро је ставити мокру одећу на укључену грејалицу како би се одећа брже осушила.

• Одмах се треба припремити за напуштање куће! • Никако се не сме задржавати да би се понеле неке ствари из куће. • Никако се не смеју отварати прозори како би ушао свеж ваздух. • Приликом излажења из просторија треба остати што ближе поду. • Никако се не сме враћати у кућу док не буде безбедно. • Са сигурног места треба позвати ватрогасце.

Ed

uk a

pr

om

o

Заокружи кружиће испред тачних тврдњи. Образложи.

ТЕЛЕФОН ВАТРОГАСАЦА:

193

Овакав апарат мора да постоји у свакој згради, а одрасле особе треба да знају да рукују њиме.

87


САДА ЗНАМ 1. Погледај слику, па одговори на питања. а) Да ли продужни кабл са слике проводи електричну струју? Објасни. ______________________________________ ______________________________________ б) Да ли је у каблу на слици отворено или затворено струјно коло? Објасни. ___________________________________________________________

o

___________________________________________________________

om

2. Прочитај текст: Зоран похађа други разред основне школе. Воли да му је стан осветљен, па током дана, а посебно ноћу, оставља укључено светло. Родитељи га често опомињу због тога. Шта мислиш, зашто? ____________________________________________________________

б)

в)

uk a

а)

pr

3. Заокружи слово поред слике на којој је приказано дејство магнета.

4. Заокружи одговарајућу реч. Смешу воде и шљунка најлакше је одвојити: цеђењем, одливањем, испаравањем, просејавањем.

Ed

5. У једном стану у вишеспратници је избио пожар. Станари су позвали ватрогасну службу и отворили прозор јер им је сметао дим. У чему су погрешили? Објасни. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ Шта знам и умем — обележи знаком √

Самостално

1. Разликујем проводнике и изолаторе. Разумем како ради струјно коло. 2. Препознајем на примеру рационалну потрошњу електричне енергије. 3. Препознајем употребу магнета у свакодневном животу. 4. Одређујем на примеру одговарајући поступак раздвајања смеша. 5. Уочавам на примеру неодговарајуће понашање у случају пожара.

88

Уз помоћ


ИСТРАЖУЈЕМО ТРАГОВЕ ПРОШЛОСТИ ПО ЗАВРШЕТКУ ОВЕ ТЕМЕ МОЋИ ЋЕШ ДА:

Ed

uk a

pr

om

o

• прикажеш помоћу ленте времена редослед историјских догађаја и време када су одређене историјске личности живеле; • опишеш начин живота људи кроз време користећи различите изворе информација; • представиш ток и резултате истраживања (писано, усмено, помоћу ленте времена, презентацијом и/или цртежом и др.); • пронађеш и одабереш потребне информације из различитих извора (писаних, сликовних, дигиталних); • повежеш резултате рада са уложеним трудом.

СРЕДЊOВЕКОВНА СРБИЈА преци, Словени, прва српска држава, Немањићи, успон, пад

СРБИЈА ПОД ТУРЦИМА Косово, хајдуци, кулук, харач

СРБИЈА У XIX ВЕКУ устанци, ослобођење, модерна српска држава

СРБИЈА У XX ВЕКУ Први светски рат, Други светски рат, послератна историја


ТРАГОВИ ПРОШЛОСТИ И ВРЕМЕНСКА ТРАКА прошлост, трагови прошлости, временска трака (лента)

VI

V

IV

III

II

I

VII

XI

o

X

Које године си рођен/а? ► У ком веку си рођен/рођена? ► У ком веку су рођени твоји родитељи? ► У ком веку су рођени твоји баба и деда? ► Да ли знаш у ком веку је настало твоје насеље? ►

om

IX

pr

VIII

Заокружи слова испред тачних одговора. Деценија је: а) време од 10 дана; б) време од 10 година; в) време од 100 месеци. Век је: а) време од 100 година; б) време од 100 дана; в) време од 10 година.

XIV

Наброј приказане трагове прошлости. Наведи још неке који нису приказани.

XVI XVII XVIII XIX XX XXI

Ed

XV

uk a

XIII

О прошлости најбоље сазнајемо на основу трагова прошлости. Наука која се бави проучавањем прошлости зове се историја, а трагови прошлости називају се историјски извори. Историјске изворе делимо на: писане, материјалне и усмене. Стари предмети чувају се у музејима, а важни документи у архивима.

XII

стари предмети старе грађевине

стари записи

Према времену које је протекло од догађаја које проучавамо, прошлост се може поделити на блиску, далеку и веома далеку. Проток времена се може приказивати на разне начине. Погледај један од начина приказивања протока времена — временску траку (ленту). Временска трака је линија на којој се датуми и догађаји из прошлости приказују оним редом којим су се дешавали. Пронађи на траци век у коме су рођени твоји родитељи (старатељи) и век у коме ти живиш. Обој их различитим бојама.

90


Можеш да приметиш да је прошлост човека много дужа од твоје прошлости. О личностима и догађајима из прошлости најверодостојније се сазнаје на основу писаних трагова — старих записа. То није увек лако, јер прво треба одгонетнути старе записе. Многи стари народи писали су на сличан начин, а истраживачи су откривали значење тих записа. Буди и ти истраживач прошлости! Одгонетни овај запис и запиши решење на линији. Свака сличица представља почетно слово појма који приказује. ▼

Г

VIII

VII

V

VI

X

IV

• проналазак папира у Кини

XI

XIII

• прва штампарија

XV

филм телефон сијалица воз фото-апарат аутомобил

Ed

XIV

• • • • • •

• парна машина

XX

I

Заокружи кружић испред тачних тврдњи. • Точак је настао пре папира. • Прва штампарија се појавила у XV веку. • Воз је настао пре авиона. • Сијалица је производ настао у XX веку.

XVI XVII XVIII XIX

II

• година од које рачунамо нову еру

uk a

XII

III

pr

IX

om

o

ШТА СУ СВЕ ЉУДИ ОТКРИЛИ И НАПРАВИЛИ ТОКОМ СВОЈЕ ИСТОРИЈЕ

XXI

• авион са мотором • подморница • вештачки сателит • телевизор • компјутер • мобилни телефон

Наведи још неке проналаске за које сматраш да су значајни и уз помоћ одрасле особе истражи на интернету када су настали.

91


ПУТУЈЕМО КРОЗ СРЕДЊИ ВЕК ДОЛАЗАК СТАРИХ СЛОВЕНА НА БАЛКАН средњи век, преци, Стари Словени

VI

V

VII VIII

IV

III

II

I

Погледај временску траку. Који су векови на њој означени? Временски период од V до XV века назива се средњи век.

XIII XIV XV XVI

om

pr

XII

uk a

XI

Срби припадају Словенима, групи народа која је живела северно од планине Карпати. Због мочварног тла и мало обрадиве земље, Словени су кренули у потрагу за бољим условима живота. Група Словена која је кренула према југу названа је Јужни Словени. Овој словенској групи припадају и Срби. Срби су населили Балканско полуострво у VII веку. Населили су територију између Саве и Јадранског мора. Ту су створили своје прве државе. Међу првим државама била је и Србија, која се простирала на територији оивиченој рекама Лимом, Ибром, Моравом и Дрином.

Црвеном бојом означена је територија на којој су живели Стари Словени. Како се зове планина у чијој се околини она налазила?

Ed

X

o

IX

XVII XVIII XIX XX XXI

КАКО СУ ЖИВЕЛИ СТАРИ СЛОВЕНИ Стари Словени су се насељавали поред река, у областима покривеним шумама. Имали су мало ствари и правили су куће под земљом — земунице. Бавили су се сточарством, земљорадњом, ловом и риболовом. Жене су радиле кућне послове: преле, плеле и ткале. Од домаћих животиња гајили су: говеда, овце, козе, свиње и коње. Храна им је била разноврсна. Узгајали су: житарице, репу, пасуљ, лук, јабуке, крушке, трешње, вишње и шљиве. Од млека су правили сир, а гајили су и пчеле. Од меда су правили пиће — медовину.

92


Стари Словени су били познати као спретни и лукави ратници. Прочитај како је у једном роману описан уобичајени начин борбе наших предака.

om

o

„Провлачили су се кроз жбуње као рисови за пленом, пузали преко стена, четвороношке гмизали по стрминама као подмукло звериње. Ишли су опрезно и поуздано, да се ниједна грана није скршила, ниједном нису зазвечале стреле. Кад су доспели на гребен брега, расули су се нашироко, утонули у високу траву и купињаке... [...] Вођа је стајао у густој храстовој шуми на стрмој страни, где је долина била најужа. На његов су писак израсла из земље тела другова, из сваког жбуна, иза сваког стабла, из траве, преко стења и из рупа — свуда су се дизали храбри младићи... [...] Наредио им је да се распореде у дугу врсту по страни и полежу у траву и шибље. Сви нек чекају његово наређење. Док он не пусти стрелу, не сме се нико маћи. Затим је сам насекао грања, засадио га врх маховинасте стене, увукао се под њега и остао у скровитој осматрачници.”

Поред сваке тврдње упиши Т ако је тачна или Н ако није тачна. Образложи свој избор.

pr

(Одломак из романа „Место под сунцем” Ф. Финжгара)

uk a

• Постојбина Старих Словена налазила се на североистоку Европе.

Ed

• Стари Словени насељавали су области обрасле шумом, у близини великих река.

• Наши преци доселили су се на Балканско полуострво почетком X века. • Стари Словени живели су често у земуницама.

• Стари Словени били су познати као спретни и лукави ратници.

Словени су се служили лукавством у одбрани од опасности. Склањали би се у воду, а дисали преко специјално обрађене трске. Стари Словени веровали су у многе богове који су били повезани са природним појавама. У словенској митологији месец март је време када се сукобљавају Морана, богиња зиме и Весна, богиња пролећа. Весна увек, пре или касније, побеђује у овој борби. Стари Словени су поштовали Весну и прослављали су њен долазак.

• У борбу су најчешће ишли прикрадајући се кроз природу. • Нису имали вођу и све одлуке доносили су самостално.

постојбина — територија на којој су некад живели наши преци

93


ПУТУЈЕМО КРОЗ СРЕДЊИ ВЕК СРБИЈА У ДОБА НЕМАЊИЋА Немањићи, Стефан Немања, Свети Сава

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Да се подсетимо! 1. За који народ кажемо да су наши преци? 2. Где је била постојбина наших предака? 3. У ком веку су се наши преци доселили на Балканско полуострво? 4. Како су живели и чиме су се бавили?

I У периоду од XII до XIV века Србија је бивала већа и моћнија него раније. На власти је била лоза Немањића. Лоза или династија је назив за породицу у којој владари наслеђују један другог. Упознајмо неке од њених најзначајнијих представника.

o

II

om

IX

III

pr

VIII

IV

uk a

VII

V

Ed

VI

Лоза Немањића, Пећка патријаршија

Грб Немањића

Зовем се Стефан Немања. Ја сам велики жупан и основао сам значајну српску државу — Рашку. Име је добила по граду Расу, чији се остаци могу видети и данас у близини Новог Пазара. Живео сам у XII веку. Добар сам ратник, али и вешт преговарач. Имам три сина: Вукана, Стефана и Растка.

XIX XX XXI 94

Зовем се Стефан Немањић. Ја сам син Стефана Немање. У моје време, у XIII веку, Србија је постала краљевина, а ја први српски краљ. Зато ме зову Првовенчани. У томе ми је помогао мој млађи брат, Свети Сава.


Ја сам Растко Немањић, најмлађи син Стефана Немање. Могао сам да обављам владарске послове, али сам живот посветио Богу. Основао сам Српску православну цркву. Утицао сам на људе да иду у цркву, да граде болнице и школе. Са оцем сам обновио манастир Хиландар на Светој Гори.

om

o

Ја сам Стефан Душан Немањић, зову ме Силни. Долазим из XIV века. Прво сам био српски краљ, али као храбар ратник, проширио сам Србију више него ико до тада. Постао сам цар. Познат сам и по томе што сам донео први српски закон — Законик. Са својим оцем сам подигао манастир Високе Дечане.

КАКО СЕ ЖИВЕЛО У СРБИЈИ У ДОБА НЕМАЊИЋА

Одговори на питања:

uk a

pr

Већина становника Србије у време Немањића бавила се пољопривредом. Сељаци су обрађивали своју земљу и тако се издржавали. Обрађивали су и имања својих владара. Бавили су се и занатима. Прерађивали су лан и конопљу, правили алатке и оруђа од дрвета. Ковачи су правили предмете од метала. Постојали су и: зидари, дрводеље, месари, пекари.

Ed

1. Ко је основао прву српску државу и како се она звала? 2. У ком периоду је Србијом владала лоза Немањића? 3. Ко је био први српски краљ? 4. Чиме се бавило сеоско становништво у Србији Немањића? 5. Шта је омогућило Србији да постане моћна краљевина?

велики жупан − средњовековна владарска титула

Рударство је доживело успон за време владавине краља Стефана Уроша I, сина краља Стефана Првовенчаног. Најважнији метал било је сребро, уз које се налазило и нешто мање злата. Захваљујући томе, Србија је од сиромашне земље постала моћна краљевина.

Опис раскошног изгледа краља Стефана Уроша II Милутина, сина Стефана Уроша I: „Око тела имао је више накита од скупоценог камена и бисера, колико је год могло да стане и сав је трептио у злату. Цео дом блисташе свиленим и златом украшеним намештајем.” Теодор Метохит

95

новац краља Стефана Уроша I


КАКО СЕ ЖИВЕЛО У СРЕДЊЕМ ВЕКУ средњoвековна Србија, становање, исхрана

IX X XI

III

II

У средњовековној Србији живело се у утврђеним градовима и њиховој околини. Највећи део становништва живео је у селима. Куће су прављене од дрвета и блата, са крововима од сламе. Главно место у кући је било огњиште. Јело се прстима и дрвеним кашикама из заједничке посуде. Прозори су били мали, без стакла. Жене су саме ткале, преле и шиле за укућане одећу од лана, конопље и вуне. Обућу су правили од животињске коже. Сељаци су обрађивали земљу и гајили домаће животиње. Од житарица су сејали: пшеницу, јечам, раж и овас; од поврћа: купус, лук, репу, боб и пасуљ; од воћа: јабуке, крушке, шљиве, трешње, орах и лешник. Домаћинство је обично имало пар волова, 1—2 краве, 20—30 оваца, козе, свиње, кокоши. Од млека је прављен сир, а гајене су и пчеле због меда и воска.

XV XVI XVII

Утврђени градови имали су тешке капије. За њихово пробијање је коришћен „ован” — јако, дрвено дебло.

Ed

XIV

uk a

XII XIII

I

o

VIII

IV

om

VII

V

pr

VI

Племићи су често ишли у лов. У лову су користили соколове.

Катапулт је веома старо оружје за напад на утврђења. Служио је за избацивање тешког камења на удаљене циљеве.

XVIII

Да би стреле стигле до удаљених зидина утврђених градова, користио се самострел.

XIX XX XXI

У рату се користило разноврсно ручно оружје. Ово су разне врсте буздована.

96


Богатих људи — племића било је мање и живели су сасвим другачије од осталог становништва. Били су власници земље, али нису радили физичке послове. Њихове куће биле су од камена, ограђене и утврђене. Намештај у њиховим кућама био је од дрвета. Њихова одећа шила се од скупоцених материјала, свиле и сомота. Женске хаљине украшаване су везом и драгим камењем, а мушкарци су носили огртаче и појасеве. Племићи су били војници — витезови. Одлазили су у рат кад их владар позове. У слободно време ишли су у лов и ловили дивљач. У Србији је у то време било медведа, вукова, јелена, лисица, срна, зечева, али и бизона и даброва. За лов су се гајили ловачки пси и соколови. Школовала су се само мушка деца неких богатих људи, и то у манастирима и на дворовима. Писмених људи било је веома мало. Писало се на пергаменту, а касније на папиру.

Ed

uk a

pr

om

o

пергамент — посебно прерађена кожа која је служила као подлога за писање

Одговори на питања:

1. Уочи на сликама сеоску кућу и имање. Опиши их. 2. Од ког су се још материјала градиле сеоске куће? 3. Наведи сличности и разлике између сеоских и племићких кућа. 4. Зашто су племићке куће биле ограђене зидинама?

Опиши живот средњовековног српског племића онако како га ти замишљаш, у првом лицу једнине.

97


ЗАШТО СЕ РАСПАЛО СРПСКО ЦАРСТВО Српско царство, цар Душан, Косовска битка, кнез Лазар

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

I

КОСОВСКА БИТКА У XIV веку на Балканско полуострво стигли су Турци — борбени народ из Азије. Једна од првих битака са српским владарима одиграла се на реци Марици. После пораза на реци Марици преостали део српског племства увидео је опасност од турске војске и ујединио се под вођством кнеза Лазара. Под његовим вођством, 1389. године, на Косову пољу, у близини данашње Приштине, одиграла се чувена Косовска битка. Турску војску предводио је султан Мурат, а српску кнез Лазар. Битка је била жестока и погинуло је много војника на обе стране. Погинула су и оба владара, као и мноштво српских племића. Народно предање каже да је султана Мурата убио српски јунак Милош Обилић.

Ја сам цар Стефан Урош V, син цара Стефана Душана. Наследио сам очево огромно царство, али нисам успео да га одржим. Царство се распало на мање области којима су владали самостални господари. Због тога сам у народу остао упамћен као Урош Нејаки. Мојом смрћу 1371. године завршава се владавина Немањића, дуга два века.

o

X

II

om

IX

III

pr

VIII

IV

uk a

VII

V

Ed

VI

Моје име је Краљевић Марко. Син сам Вукашина Мрњавчевића, којег је цар Стефан Урош V прогласио за краља. Краљ Вукашин и његов брат Угљеша погинули су 1371. године у Маричкој бици, првом већем сукобу српске војске са Турцима. Турци су ми поштедели живот, али сам од тада морао да се борим на њиховој страни.

Ја сам Лазар Хребељановић. После распада српског царства, постао сам кнез Моравске Србије, зато што су моје земље биле у долини Мораве. Главни град Моравске Србије био је Крушевац. Предводио сам српску војску у Косовској бици.

султан — турски владар

XX XXI 98


Многе српске народне епске песме описују догађаје везане за Косовски бој. Прочитај одломак из песме „Цар Лазар и царица Милица”, па одговори на питања. „Тада слуга поче казивати: — Сви осташе, госпо, у Косову, ђе погибе славни цар Лазаре, ту су многа копља изломљена, изломљена и турска и српска, али више српска него турска, бранећ, госпо, свога господара, господара, славног цар Лазара.”

o

Одговори на питања:

Ed

Косовска битка, слика Уроша Предића

pr

uk a

Зовем се деспот Стефан Лазаревић. Син сам кнеза Лазара и кнегиње Милице. Владао сам Србијом после Косовске битке. За време моје владавине Београд је први пут постао престоница. У моје време то је био модеран град. Био сам веома образован и писао сам песме. Подигао сам манастир Манасију (Ресаву), који се налази у близини Деспотовца.

om

1. Ко говори у овој песми? 2. Шта значи кад се каже да су на Косову многа копља изломљена? 3. Зашто се Лазар у песми назива славним царем?

Зовем се деспот Ђурађ Бранковић. Наследио сам свог ујака, деспота Стефана Лазаревића. Подигао сам град Смедерево, који постаје српска престоница. Турци освајају Смедеревску тврђаву 1459. године и од тада је Србија под турском влашћу.

Косовка девојка, слика Уроша Предића

деспот — средњовековна владарска титула

Смедеревска тврђава

99


КУЛТУРНИ СПОМЕНИЦИ СРЕДЊOВЕКОВНЕ СРБИЈЕ манастири, фреске и иконе, Мирослављево јеванђеље

VI

V

IV

III

II

I

VII VIII

Да се подсетимо! Које је званично писмо у Србији? Које је још писмо у употреби?

o

IX

Кад су наши преци, Јужни Словени, стигли на Балканско полуострво, нису имали своје писмо. Све што им је било важно морали су да памте и преносе једни другима усмено. Два учена грчка монаха, браћа из Солуна (данашња Грчка), саставили су у IX веку прво словенско писмо — глагољицу. Браћа су се звала Ћирило и Методије. Они су превели основне црквене књиге са грчког на старословенски језик. После смрти солунске браће, њихови ученици саставили су нову азбуку и назвали је ћирилица, по свом учитељу Ћирилу.

om

X

pr

XI

XIV XV XVI XVII XVIII

„Мирослављево јеванђеље” је најзначајнији споменик српске писмености. Потиче из XII века.

Ed

XIII

uk a

XII

У трагове прошлости, али и културне споменике, спадају и ови предмети који се чувају у нашим музејима. ► Наброј још неке предмете који се чувају у музејима.

XIX XX XXI 100


У средњем веку манастири су били центри писмености и културе. У њима су живели монаси и монахиње. То су били људи који су се одрекли обичног живота у породици. Они су свој живот посветили вери и Богу. Као ретки писмени људи свог времена, бавили су се преписивањем књига и сликањем фресака и икона. ► Зашто у средњовековним манастирима нису штампали књиге?

Србија је широм света позната по својим манастирима и фрескама којима су осликани. Упознај и ти неке од њих.

житије − књига о животу свеца или владара

om

Ово је манастир Студеница. Налази се у близини Краљева. То је задужбина владара прве српске државе са почетка XIII века. ► Како се он звао?

uk a

pr

Ed

Ово је најпознатија фреска из српских средњовековних манастира. Зове се „Бели анђео” и налази се у манастиру Милешева (у околини града Пријепоља), задужбини српског краља Владислава. У овом манастиру се налази и фреска која најверније приказује оснивача Српске православне цркве. ► Како гласи његово име?

o

У манастирима су настајала и житија, прва дела наше писане књижевности.

иконе − слике које приказују догађаје из Библије, сликане на дрвеним плочама, платну или камену

фреске − зидне слике, које настају тако што се боја директно наноси на свеж кречни малтер

Ово је манастир Раваница (у околини Ћуприје). Задужбина је владара Моравске Србије. ► Како се он звао? Манастир је настао у XIV веку, а грађен је као утврђени град због сталне опасности од Турака. Раваница је била центар писмености у време турске владавине, као и Манасија (Ресава).

101


КАКО СЕ ЖИВЕЛО ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ харач, кулук, данак у крви, хајдуци

VIII IX X

IV

III

II

Да се подсетимо! У ком веку се распало српско царство? Зашто? Које се ново царство појавило на Балканском полуострву? Где су се и када сукобиле српска и турска војска? Како су се те битке завршиле?

I

Често се каже да је Србија провела „500 година под Турцима”. На временској траци можеш да уочиш да се њихова владавина протеже кроз пет векова, али је трајала краће.

o

VII

V

om

VI

XI

XIV XV XVI

pr

uk a

XIII

Ed

XII

У XV веку, освајањем Смедерева 1459. године, Турци су потпуно освојили Србију. Живот Срба био је веома тежак. Нису били власници земље коју су обрађивали. Живели су искључиво у селима и били су сиромашни. Српско становништво није могло да се школује, свештеници су прогањани, а многе цркве уништене. Срби су Турцима морали да дају харач. То значи да су већи део онога што произведу и одгаје давали Турцима, а за себе су могли да задрже мали део намирница. Повремено су били приморавани на кулук — тежак присилан рад. Србима је најтеже падао данак у крви. Сваких десетак година у села би долазили Турци и од родитеља узимали здраву мушку децу. Одводили су их у Турску и тамо их васпитавали као јаничаре. Јаничари су били најбољи турски војници.

XVII XVIII XIX XX XXI

Сеоба Срба, слика Паје Јовановића

У XVII и XVIII веку, једно друго царство, Аустријско, борило се против Турске. Део тих битака одигравао се у Србији. Аустријској војсци придружили су се Срби у нади да ће се ослободити од Турака. Турци су, ипак, надјачали противнике, па се аустријска војска повукла. У страху од освете и кажњавања, велики део српског народа пошао је за њима. Населили су се северно од Саве и Дунава, на територији данашње Војводине (тадашње Аустријско царство). Ови догађаји називају се сеобе Срба.

Постави од 3 до 5 питања у вези са текстом о сеобама Срба. Користи речи: ко, када, где и зашто.

102


После распада српске државе једини отпор Турцима пружали су хајдуци. Од пролећа (Ђурђевдана, у мају) до касне јесени (Митровдана, у новембру) крили су се по шумама и из заседе нападали Турке. Од њих су отимали оружје и све друге драгоцености које су Турци носили са собом. Хајдуци су зиме проводили код јатака, људи који су их скривали од непријатеља.

Хајдук Вељко

На територији тадашње Аустрије организовали су се ускоци. Они су такође пружали отпор Турцима. Ускоци су били Срби који су у време сеоба населили граничне делове тадашњег Аустријског царства. Они су из Аустрије „ускакали” на територију Турске, нападали Турке и враћали се кући. Тако су добили име ускоци. Народ је хајдуке и ускоке опевао у народним песмама.

om

o

У твојој Читанци налази се песма „Стари Вујадин”. Прочитај је и сазнаћеш какви су били хајдуци. Овде прочитај како стари ускок Ђурађ Сенковић прати сина у борбу са опасним Турчином:

pr

uk a

Пажљиво прочитај последња три стиха датог одломка.

Ed

Шта отац поручује сину? Заокружи слово испред тачног одговора.

„Ао, Иво, моје чедо драго, пођи, сине, пошо у добри час! Тамо, сине, добре среће био, Бог те здраво и мирно носио, од душманске руке заклонио, грдне ране и руке душманске! И крепка ти десна рука била, и оштра ти бритка сабља била, слободне ти очи на Турчина!”

(Одломак из епске народне песме „Иво Сенковић и Ага од Рибника”)

а) да се чува да у борби не настрада б) да добро наоштри своју сабљу в) да се храбро бори против Турака

Одговори на питања: 1. Које године је цела Србија пала под турску власт? 2. Зашто је дошло до сеоба Срба у XVII и XVIII веку? 3. Зашто је Србима од свих тешкоћа најтежа била „данак у крви”? 4. Које су сличности, а које разлике између хајдука и ускока? 5. Ко су били јатаци? 6. Зашто су ускоци из Аустрије упадали на територију Турске? 7. Шта мислиш, зашто су хајдуци и ускоци опевани у многим народним песмама?

103


ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК устанак, Карађорђе

VIII IX X

IV

III

II

I

Моје име је Вук Караџић. У својим сећањима описао сам догађаје везане за Први српски устанак. На почетку XIX века живот у Србији постао је неподношљив. Срби припремају устанак, али Турци сазнају за то. Они на превару убијају истакнуте Србе — кнезове. Тај догађај зове се Сеча кнезова.

Ја сам Ђорђе Петровић Карађорђе. Турци су очекивали да ће се Срби после Сече кнезова умирити. То се није десило. Окупили смо се у Орашцу, 1804. године, и подигли устанак. Мене су изабрали за вожда (вођу).

o

VII

V

om

VI

pr

XI

XIV XV XVI XVII XVIII

Устаници су се храбро борили, победили су у многим биткама, и ослободили Београд 1806. године. Наредних неколико година вођено је преко 50 битака, од којих су скоро све завршене победом српских устаника.

Ed

XIII

uk a

XII

устанак — реч настала од речи устати; значи побунити се, подићи побуну

Велика школа — данас Вуков и Доситејев музеј у Београду

XIX

У ослобођеном Београду устаници су основали Владу, суд и Велику школу. Најзаслужнији за отварање школе био је Доситеј Обрадовић, први министар просвете, а један од првих ђака био је Вук Караџић.

XX XXI

Досите Обрадовић

104


Пронађи места у којима су вођене најпознатије битке у Првом српском устанку: Мишар, Иванковац и Делиград. Заокружи називе ових места на карти. Повежи их стрелицом са најближим градовима. ▼

pr

om

o

Сигурно су ти познате речи: чаршав, jастук, јорган, сарма, комшија, џезва... То су турске речи које ми користимо. Шта мислиш, откуд оне у српском језику? Ако знаш још неке речи које потичу из турског језика, наведи их.

uk a

1. Заокружи слово испред тачног одговора. Устаници су ослободили већи део Србије: а) захваљујући помоћи других држава; б) успешним преговорима са Турцима; в) многобројним биткама против Турака. 2. Која слика не припада овом периоду? Објасни.

Ed

Први српски устанак снажно је одјекнуо у Европи. Наполеон, владар Француске у XIX веку, рекао је за Карађорђа: „Далеко на југу, на Балкану, живи један кнез, који је проистекао из простог сељачког народа, и који је, прикупивши око себе своје чобане, успео да, иако без оружја… уздрма темеље свемоћног царства и тако свој заробљени народ ослободи. Њему припада данас слава највећег војсковође целог света.” Прочитај како Карађорђа описује један његов савременик: „Ђорђе... је високог раста и веома је стасит; увек носи народно одело, и убраја се у боље коњанике. Нико од његових војсковођа никада није знао његов ратни план до самог почетка битке; никоме није било познато на какво ће место бити распоређен. Ђорђе, сазнавши за приближавање Турака, брзо би узјахао на коња, и наредио да га прате. Стигавши непријатеља, у једном трену би поделио своје војнике, и ударио као гром из ведра неба, први се са сабљом у рукама бацио право на непријатеља и оваквим муњевитим нападом више пута је решио битке чији је исход био нејасан.” (Одломак из писма П. П. Свињина)

105


ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК

IX X XI XII

III

Године 1813. Турци су добро организованом и бројно надмоћном војском поново напали Србију са свих страна. Први устанак био је пред сломом. Карађорђе, уморан и болестан, по савету људи од поверења, напушта Србију. Одлази да тражи помоћ, са намером да се врати у Србију и поново подигне устанак. За њим одлази и већина устаника. Турци се враћају у Београд и друге градове без отпора, и тако се Први српски устанак завршава. За народ у Србији настају тешки дани. Турци су се светили, пљачкали и убијали народ. Повећани су стари и уведени нови порези. Људи су опет терани на присилан рад. Срби су били исцрпљени, без новца, оружја и слободе кретања.

Милош Обреновић је био један од малобројних српских вођа из Првог устанка који је остао у Србији. Он је у Такову 1815. године подигао Други српски устанак.

XVI XVII

uk a Ed

XV

I

ЗАШТО ЈЕ ДОШЛО ДО ДРУГОГ СРПСКОГ УСТАНКА

XIII XIV

II

o

VIII

IV

om

VII

V

pr

VI

XVIII XIX XX XXI

Таковски устанак, слика Паје Јовановића

„Милош на Цвети ујутру дође у Таково, и онај дан оде код цркве, учини скупштину и стане се већ јавно договарати са народом и с кметовима шта ће сад чинити. И сав сабор нађе да друкчије никако бити не може, него да се бију са Турцима, док сви не изгину.... И сви сложно стану молити Милоша да им он буде старешина и да их не изда. Милош им на то одговори да ће им он бити старешина ако ће они њега слушати и између себе се као браћа пазити, опростивши један другоме ако је који коме што нажао учинио. И на то пристану сви... После дужег премишљања, обуче своје војводске аљине и припаше оружје сребрно, па онако накићен изиђе међу момке, носећи у руци свој војводски барјак, који је досад лежао негде сакривен, па пружи барјак говорећи: „Ево мене, а ето вама рата са Турцима...” Милош седне са писаром, те распише књиге, на све стране, да устаје на оружје и мало и велико и да бију Турке.” Вук Караџић

106


У Другом српском устанку Срби су ослободили мања места и неке градове: Пожаревац, Крагујевац, Ваљево, Чачак. Након тога почели су дугогодишњи преговори између Срба и Турака. Милош Обреновић је вешто преговарао. Захваљујући томе, после више година Срби су добили самосталност у управљању, слободу вероисповести, кретања и трговине. Добијају и право да подижу школе, болнице и штампарије. Заокружи слова испред тачних одговора. Већи део Србије ослобођен је захваљујући: а) помоћи других држава; б) успешно организованим биткама; в) вештим преговорима са Турцима.

Милош Обреновић је постао: а) краљ; б) кнез; в) жупан.

Ed

uk a

pr

om

o

Под владавином Милоша Обреновића Србија је постала кнежевина у оквиру турског царства, а он је постао кнез. Из градова су одлазили Турци, а у њих су се усељавали Срби. Све се брзо развијало, али је било мало писмених људи. Сам кнез Милош је био неписмен, али је схватао значај образовања, па је отварао многе школе и библиотеке.

Конак кнеза Милоша у Топчидеру (Београд)

Многи предмети за личну употребу почели су масовније да се увозе у градове Србије тек за време владавине кнеза Милоша. Обичним људима су такви предмети, као што је огледало, до тада били непознати.

Одговори на питања: 1. Који градови су ослобођени у Другом српском устанку? 2. Шта су све Срби добили преговорима Милоша Обреновића? 3. Шта се дешавало са Србима и Турцима после Другог српског устанка? 4. Зашто је кнез Милош отварао школе и библиотеке? 5. У ком веку се у Србији појављују огледала у већем броју?

107

Печат кнеза Милоша


КАКО ЈЕ НАСТАЛА МОДЕРНА СРПСКА ДРЖАВА независност Србије, династија Обреновића

VIII IX

IV

III

II

I

Мене сте већ упознали. Ја сам кнез Милош Обреновић. Морао сам да се борим са Турцима, али сам преговорима више постигао. Србија је у моје време започела свој живот као модерна држава.

Ја сам Милошев син, кнез Михаило Обреновић. За време моје владавине турски војници напуштају српске градове.

o

VII

V

X XI

pr

Престоница: Крагујевац Основано: • прво позориште • Лицеј (висока школа)

XV XVI XVII

Као што до сада већ знаш, Милош Обреновић је, захваљујући преговорима са Турцима, успео да обезбеди боље услове за српски народ. Од 1830. године Србији је призната аутономија у оквиру Турског царства. То је значило да је Србија признавала власт султана, али је о унутрашњем уређењу сама одлучивала. Срби су добили право да самостално управљају државом, да имају своје судије, да тргују, подижу школе и цркве. За време владавине кнеза Милоша Обреновића Србија добија свој први устав (највиши државни закон). Донет је 1835. године, на црквени празник Сретење. Тај дан, 15. фебруар, слави се у Србији као Дан државности.

Ed

XIV

Престоница: Београд Основано: • Народно позориште • Варошка болница

uk a

XII XIII

om

VI

XVIII XIX

аутономија — право на самостално унутрашње уређење државних послова

XX XXI

Споменик кнезу Михаилу и зграда Народног позоришта у Београду

108


У ослобођеној Србији није било много путева — један од Београда до Ниша и други поред река Саве и Дрине. Зато се почело са изградњом нових путева. У Србији је 1840. године основана прва пошта. Прва железничка пруга у Србији изграђена је између Београда и Ниша 1884. године.

o

Ја сам Милан Обреновић. И ја сам ратовао са Турцима и у потпуности ослободио Србију од Турака. Године 1878. Србија је призната као независна држава. Неколико година касније (1882), постао сам краљ, а Србија краљевина.

om

Сазнао/ла си шта се крајем XIX века десило у Србији. Кажемо да је то време настанка модерне српске државе. До почетка XX века Србијом су владали владари из династије Обреновића, а касније су на престо дошли потомци Карађорђа Петровића. ► Шта мислиш, како се назива њихова династија? Објасни.

pr

Заокружи слова испред тачних одговора

uk a

1. Србија крајем XIX века 2. Први српски краљ у XIX постаје: веку се звао: а) република; а) Милош; б) царевина; б) Михаило; в) краљевина. в) Милан.

3. Године 1878. је: а) донет први Устав Србије; б) Србија стекла независност; в) основана прва пошта у Србији.

Ed

Сећање са почетка XX века:

Балови су испуњавали највећу забаву београдских породица. У Официрском дому приређивани су официрски балови, а на двору дворски. Бал је почињао „Краљевим колом”, а онда би се ређале игре према утврђеном реду и то наизменично, коло и окретна игра. При уласку на бал, свака млада дама би добила „ред игара”, лепу малу књижицу са заденутом оловком, у коју би записивала име играча за одређену игру. Александар Дероко

Фотографије старог Београда

109


ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

VIII IX X XI

IV

III

II

Почетком XX века на власт у Србији долази краљ Петар I Карађорђевић. Србија је учествовала у балканским ратовима. Заједно са суседним земљама успешно се изборила за коначно ослобађање од Турске. Србија је проширила своје територије. Почетком XX века расте нетрпељивост па и непријатељство међу различитим државама у Европи. У Сарајеву је 1914. године млади Србин Гаврило Принцип убио аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда. Тај догађај се назива Сарајевски атентат. То је био повод да Аустроугарска објави рат Србији. У рат се укључују и друге државе. На страну Србије стале су Енглеска, Француска и Русија, а са Аустроугарском се удружила Немачка, а касније Бугарска. Тако је почео Први светски рат.

XVI

uk a

XV

У којим установама се чувају фотографије, а у којим предмети из прошлости?

Ed

XIV

pr

XII XIII

Церска битка

XVII XVIII XIX XX XXI

I

o

VII

V

om

VI

шлем српске војске

Колубарска битка

У почетку рата, српска војска, иако малобројна, лошије наоружана и исцрпљена од претходних ратова, постиже успех. Она побеђује аустроугарску војску на планини Церу и реци Колубари. Успева да је натера на повлачење из Србије. Победа на Церу је била прва победа Срба и савезника у Првом светском рату. Први светски рат је трајао од 1914. до 1918. године. Борбе су вођене на више фронтова (ратишта) у Европи. У борбама је погинуло веома много војника и цивила, то јест обичних грађана. Препричај све што сада знаш о Првом светском рату као да си у улози новинара који је пратио те догађаје.

110


УПОЗНАЈМО СРПСКЕ ВОЈСКОВОЂЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Ја сам војвода Радомир Путник, врховни командант српске војске.

Ја сам Живојин Мишић. Прославио сам се победом у Колубарској бици.

o

Ја сам Степа Степановић. Предводио сам српску војску у победи на Церу.

om

Велике и лепе улице у Београду и многим местима у Србији назване су по овим храбрим војсковођама.

uk a

pr

После првих успеха српске војске, Аустроугарској се прикључују Немачка и Бугарска. Заједнички, са три стране, нападају Србију. Срби, ослабљени борбама и болестима, без хране и оружја, одлучују да се у зиму 1915—1916. године повуку из Србије кроз тешко проходне албанске планине. Са војском и делом народа из Србије, овај тешки пут кроз Албанију прешли су и краљ Петар I Карађорђевић и његов син и наследник Александар.

• Заокружи слова испред тачних одговора.

Ed

1. Који су били разлози повлачења српске војске? а) Хтели су да започну нов живот у Грчкој. б) Непријатељ је био бројнији и боље наоружан. в) Хтели су да спасу војску од потпуног уништења. г) Плашили су се освете. 2. Која од наведених личности не припада овој групи? Образложи свој избор. а) Степа Степановић б) Радомир Путник в) Гаврило Принцип г) Живојин Мишић

111

Зашто је српска војска изабрала тако тежак пут за повлачење?


КАКО СЕ ЗАВРШИО ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

VIII IX

IV

III

II

I

У повлачењу српске војске преко Албаније много војника је страдало. Неки су погинули у биткама, а многи су умрли од болести, глади и жеђи. Они који су стигли до Јадранског мора били су веома исцрпљени. Савезнички бродови су их прихватили и одвезли на острво Крф у Грчкој, и у луку Бизерту у северној Африци. Тамо су се српски војници опорављали, а многи су умрли од велике исцрпљености.

o

VII

V

X

XIV XV XVI XVII

pr

XIII

„Тамо далеко, где цвета лимун жут, тамо је српској војсци једини био пут. Тамо далеко, далеко од мора, тамо је село моје, тамо је Србија...”

uk a

XII

Далеко од домовине и својих породица, српски војници су певали:

— стигли у Грчку

— погинули, умрли, нестали ▲

После вишемесечног опорављања, с новим оружјем и опремом, заједно са савезницима, нарочито Французима, Срби су успешно пробили Солунски фронт. Солунски фронт је био велико бојиште у околини грчког града Солуна. У веома кратком року српске јединице незадрживо су напредовале и ослободиле целу Србију.

Ed

XI

om

VI

Да ли је више војника стигло у Грчку или страдало? Објасни зашто.

XVIII XIX XX XXI

Кретање српске војске током пробоја Солунског фронта

Споменик захвалности Француској

112


Године 1918. ослобођена је Србија, завршене су борбе широм Европе и Први светски рат. Након рата престала је да постоји Аустроугарска, а настале су многе нове државе. Погледај карту па прочитај називе новонасталих држава.

om

o

У Првом светском рату први пут се употребљавају нове врсте оружја, као што су подморнице, тенкови и авиони.

Ed

uk a

pr

На Балканском полуострву настаје прва заједничка држава Јужних Словена. Аустроугарске покрајине у којима су живели Срби, Хрвати и Словенци ујединиле су се са Краљевином Србијом и Краљевином Црном Гором. Тако је 1918. године настала нова држава под називом Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Први владар био је краљ Петар I Карађорђевић, а престоница је била у Београду. Године 1929. држава добија име Краљевина Југославија. Југославијом је владао краљ Александар I, син Петра Карађорђевића. ► Шта мислиш, по чему је је новонастала држава добила име?

Провери своје знање. Заокружи слова испред тачних одговора. 1. Први светски рат је почео: а) 1914. б) 1813. в) 1904.

4. Поређај по реду догађаје из Првог светског рата: борбе на Солунском фронту; 2. Ко је владао Краљевином Србијом за повлачење преко Албаније; време I св. рата? опоравак војске у Грчкој; а) Александар б) Петар в) Милан атентат на престолонаследника Фердинанда; 3. Која слика не припада првим деценијама XX века? прва савезничка победа.

а)

б)

в)

113

г)


ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ слом Југославије, покрети отпора, ослобођење

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

II

I

После Првог светског рата људима се чинило да се тако страшан догађај више никад неће поновити. Ипак, само две деценије касније, на тлу Европе, почео је још већи сукоб који се ускоро проширио на цео свет. То је био Други светски рат.

• На власт у Немачкој долази Адолф Хитлер. Немачка се припрема за нови рат. • Дана 1. 9. 1939. год. Немачка напада Пољску и тако започиње Други светски рат. Уз Немачку стаје Италија, а касније и Јапан. Њима се супротстављају Енглеска, Француска, Совјетски Савез и Америка.

У ЈУГОСЛАВИЈИ 1930.

• Немачка поробљава многе европске државе.

1940.

• Дана 9. 5. 1945. Немачка се предаје и завршава се Други светски рат. • Августа 1945. Америка баца атомску бомбу на јапанске градове Хирошиму и Нагасаки.

XX XXI

o

У СВЕТУ

om

IX

III

• После убиства краља Александра I Карађорђевића на престо долази малолетни краљ Петар II, уместо кога влада Намесништво.

pr

VIII

IV

uk a

VII

V

Ed

VI

1950. 114

• Дана 6. 4. 1941. у недељу рано ујутро, бомбардован је Београд. Тиме почиње Други светски рат на тлу Југославије. Краљ и влада напуштају земљу. • Лоше организована, слабо наоружана, без руководства, југословенска војска брзо се предаје. У земљи се организују два облика отпора: партизански, на челу са Јосипом Брозом Титом и четнички, на чијем је челу Дража Михаиловић. • Дана 20.10.1944. ослобођен је Београд. После Другог светског рата настаје нова држава, касније названа Социјалистичка Федеративна Република Југославија (СФРЈ). За председника државе изабран је Јосип Броз Тито.


Други светски рат је однео огроман број људских жртава широм света. Сматра се да је погинуло више десетина милиона људи. Многе жртве били су цивили. Mногo људи изгубило је животе у немачким концентрационим логорима. Логори су били места у којима су људи држани на силу у врло лошим условима, морали су напорно да раде, а често су били тучени и убијани.

Ed

uk a

pr

Београд су 1944. године заједнички ослободили војници совјетске Црвене армије и партизанске јединице под вођством Јосипа Броза Тита. Зашто су људи на слици насмејани?

om

o

У бомбардовању Београда директно је погођена зграда Народне библиотеке Србије. Зашто кажемо да је то страшна несрећа?

Намесништво − одабрана група људи која доноси одлуке до краљевог пунолетства

У Београду се налази Споменик ослободиоцима Београда. Зашто се он не зове Споменик југословенским борцима?

Провери своје знање о Другом светском рату. Заокружи слова испред тачних тврдњи. 1. Други светски рат почео је: а) 1939. б) 1940. в) 1941.

2. Дана 6. 4.1941. рат је почео и у Југославији: а) борбама на фронту; б) бомбардовањем Београда; в) нападом са Саве и Дунава.

3. Пронађи и заокружи називе земаља које су биле савезници Југославије у Другом светском рату. Италија, Америка, Русија, Србија, Енглеска, Јапан, Француска, Немачка 4. После Другог светског рата Југославија је постала: а) кнежевина; б) краљевина;

в) република.

5. Први председник послератне Југославије био је: а) Петар II Карађорђевић; б) Јосип Броз Тито;

в) Доситеј Обрадовић.

115


ШТА СЕ ДЕШАВАЛО ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА VI VII VIII

V

IV

III

II

I

Након Другог светског рата Европа је поново променила изглед. Погледај ову мапу, па наведи називе новонасталих земаља. ▼

o

IX

XI

pr

XII

XVI XVII

Шта раде људи на овој слици? Зашто?

Ed

XV

uk a

XIII XIV

Јосип Броз Тито био је председник до своје смрти, 1980. године. Десетак година након његове смрти Југославија се распала. Неколико година трајале су борбе и преговори. Током распада Југославије, много људи је погинуло, рањено је или је остало без домова. Сада све републике бивше Југославије постоје као посебне независне државе. Република Србија је поново самостална држава од 2006. године.

XVIII XIX XX

Југославија је после Другог светског рата постала република. ► Шта то значи? Какве су промене у држави настале у односу на период пре Другог светског рата? Ко је био први председник нове Југославије?

om

X

Погледај карту, па наведи имена новонасталих балканских земаља. Са којима од њих се Србија граничи? Подвуци имена главних градова новонасталих држава.

XXI 116


После Другог светског рата настале су многе важне међународне организације. Њихов члан је била Југославија, а данас је Србија.

om

o

У оквиру Уједињених нација постоји организација која се посебно бави помагањем деци у свету — Уницеф. Године 1990. усвојена је Конвенција о правима деце коју су дужне да поштују све државе. Шта мислиш, зашто је усвојен овај документ?

Унеско је организација која се бави очувањем природних лепота и културно—историјских споменика широм света. Неки споменици из Србије се налазе под заштитом Унеска. Сети се, неке смо поменули у овој књизи. Наведи њихова имена и покушај да пронађеш податке о осталим.

манастир Сопоћани

pr

манастир Високи Дечани

конвенција − договор о правилима понашања

КУЛТУРА И НАЧИН ЖИВОТА У САВРЕМЕНОЈ СРБИЈИ

Ed

uk a

После другог светског рата Европа је била осиромашена и разрушена. Такво стање било је и у ондашњој Југославији. Првих година после рата било је тешко, али су становници Републике Југославије напорним и упорним радом успели да изграде нову државу. У том периоду било је уобичајено да млади људи добровољним неплаћеним радом учествују у изградњи путева, пруга, хидроелектрана и сл. После рата, жене су добиле право гласа, што значи да су могле да учествују у доношењу важних одлука. У том периоду спроведена је велика акција описмењавања становништва, јер је у Краљевини Југославији био велики проценат неписмености.

На свакодневни живот људи највише је утицала изградња постројења за производњу струје, која је тако постала доступна и у слабо развијеним крајевима. У новој држави градиле су се фабрике за производњу различитих производа и сеоско становништво масовно се селило у градове. У свим градовима грађена су нова насеља, школе, вртићи, болнице.

Фабрика аутомобила „Црвена застава” у Крагујевцу

117

Београдско насеље Блок 45


УПОЗНАЈЕМО ПОЗНАТЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ XIX И XX ВЕКА Јосиф Панчић (1814—1888) Чувени српски биолог. Детаљно је описао биљни свет Србије. Пронашао је многе, до тада непознате, биљне врсте.

pr

om

o

Доситеј Обрадовић (1742—1811) Један од најобразованијих Срба свих времена. Говорио је више језика. Много је путовао, преводио и писао. У Београду је отворио Велику школу.

1800.

1810. 1820. 1830. 1840. 1850. 1860.

Ed

uk a

1700. 1710. 1720. 1730. 1740. 1750. 1760. 1770. 1780. 1790.

Вук Стефановић Караџић (1787—1864) Прилагодио је постојећу азбуку српском језику. Залагао се за писање на народном језику. Сакупљао је и записивао народне умотворине. Написао је прву српску граматику и саставио први речник српског језика.

Бранко Радичевић (1824—1853) Познати српски песник. Међу првима је писао на народном језику. Умро је млад и сахрањен је на Стражилову, на Фрушкој гори.

118

Михајло Пупин (1854—1935) Светски познат физичар из Србије. Његов проналазак — Пупинови калемови, омогућио је телефонске разговоре на велике даљине.


Никола Тесла (1856—1943) Најпознатији српски научник — физичар. Изумео је мноштво проналазака. Његови радови у вези са струјом омогућили су да се она масовно користи.

1900.

1910. 1920. 1930. 1940. 1950. 1960. 1970. 1980. 1990.

2000.

Ed

uk a

1870. 1880. 1890.

pr

om

o

Надежда Петровић (1873—1916) Најпознатија српска сликарка. Умрла је од тифуса за време Првог светског рата, у Ваљеву, где је радила као болничарка.

Милутин Миланковић (1879—1958) Српски научник, познат и признат у свету. Проучавао је Сунце и велике климатске промене на Земљи.

Пажљиво погледај приказ, па одговори на питања. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ко су били савременици Николе Тесле? Да ли су Вук Караџић и Јосиф Панчић могли да разговарају о биљном свету Србије? Које од ових личности су цео живот провеле у XIX веку? Ко је утицао на рад Бранка Радичевића? Како? Које су од ових личности рођене у XVIII веку? Ко је проучавао климу на Земљи? Ко је омогућио да телефоном разговарамо на велике даљине? Која је од ових личности учествовала у Првом светском рату?

119


САДА ЗНАМ IV

III

II

I

V

Упиши знак √ поред података који су ти познати.

VI

Велики жупан Стефан Немања основао је значајну средњовековну српску државу, Рашку, у XII веку. У XIII веку Србија је постала краљевина, а њен први краљ био је Стефан Првовенчани.

VII

Свети Сава је оснивач Српске православне цркве.

XII XIII XIV XV

o

om

XI

pr

X

uk a

IX

Ed

VIII

Србија је постала царевина у XIV веку, а њен владар је био цар Стефан Душан Немањић. У XIV веку Србију је напало Турско царство и одиграле су се две велике битке — Маричка и Косовска битка. Падом Смедерева, српске престонице, 1459. године Турци освајају Србију. У XVII и XVIII веку дошло је до сеоба Срба, кад се велики део српског народа иселио у Аустријско царство. Живот под Турцима је био веома тежак и њима су се супротстављали хајдуци и ускоци. Први српски устанак подигнут је у Орашцу, 1804. године, под вођством Ђорђа Петровића Карађорђа. Други српски устанак подигнут је у Такову, 1815. године, под вођством Милоша Обреновића. Србија је 1878. године постала независна држава — Кнежевина Србија. Крајем XIX века Србија поново постаје краљевина, а први краљ је био Милан Обреновић. Први светски рат почео је 1914. године, нападом Аустроугарског царства на Србију. После рата, 1918. године, настала је нова држава — Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца. Држава 1929. године мења име у Краљевина Југославија.

XVI

Други светски рат почео је нападом Немачке на Пољску 1939. године. У Југославији рат је почео 6. 4. 1941. године бомбардовањем Београда.

XVII

У земљи се организују два облика отпора: партизански и четнички. Београд је ослобођен 20. 10. 1944. године.

XVIII

Други светски рат завршен је 1945. године. Председник нове државе СФРЈ постао је Јосип Броз Тито.

XIX XX XXI

Крајем XX века Југославија је престала да постоји и од њених република настале су нове балканске државе. Република Србија је поново самостална држава од 2006. године.

120

• За сваки догађај из табеле одреди ком веку припада и линијом га повежи са одговарајућим местом на ленти.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.