Природа и друштво 4a

Page 1

om

o

Зорица Веиновић Вера Матановић Владимир Бокић

Ed

uk a

pr

Уџбеник за 4. разред основне школе


Зорица Веиновић • Вера Матановић • Владимир Бокић

ПРИРОДА И ДРУШТВО 4A Уџбеник за 4. разред основне школе Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорни уредник Доц. др Наташа Филиповић Предметни уредник др Снежана Лакета

om

o

Рецензенти Љиљана Ђуровић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Настасијевић”, Горњи Милановац Миланка Берковић, професор разредне наставе, ОШ „Филип Вишњић”, Београд Драгана Бабић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Поповић”, Крушевац Милица Пузовић, професор разредне наставе, ОШ „Васа Пелагић”, Београд

pr

Лектор Биљана Никић Аутор карата Др Милена Панић

uk a

Картографски извор Републички геодетски завод (www.rgz.gov.rs)

Ed

Дизајн Иван Танић, Агенција Манu два Илустрације и фотографије www.shutterstock.com Зоран Петровић

Издавач ЕДУКА д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs За издавача Проф. др Бошко Влаховић, директор Штампа _________ Издање _________ Тираж

_________


Садржај 4А

ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ И ЧАШЋУ И ЗНАЊЕМ........... 7 Република Србија – наша домовина...................................................................... 8 По чему се Србија препознаје у свету.................................................................. 12 Рељеф Србије.................................................................................................... 17

o

Воде – природно богатство Србије...................................................................... 23

om

Биљни и животињски свет Србије...................................................................... 33 Шуме Србије..................................................................................................... 39 Ретке и угрожене врсте биљака и животиња у Србији........................................... 46 Национални паркови у Србији............................................................................ 52

pr

Становништво Србије........................................................................................ 62 Права и обавезе становника Србије ................................................................... 67 Села и градови у Србији.................................................................................... 71

uk a

Како природни услови у Србији утичу на живот и рад њених становника................ 77 Брига о природним богатствима Србије.............................................................. 82

Ed

ПРОВЕРИ НАУЧЕНО ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ И ЧАШЋУ И ЗНАЊЕМ – ТЕСТ.................................90

КАКО ЈЕ ЧОВЕК ПОВЕЗАН СА ПРИРОДОМ И ДРУГИМ ЉУДИМА.................................................................................. 95 Човек је природно, мисаоно и друштвено биће..................................................... 96 Пубертет – шта је то?........................................................................................ 103 Шта значи безбедно и одговорно користити рачунар и мобилни телефон.............. 110 ПРОВЕРИ НАУЧЕНО КАКО ЈЕ ЧОВЕК ПОВЕЗАН СА ПРИРОДОМ И ДРУГИМ ЉУДИМА – ТЕСТ................ 115 Географска карта Републике Србије.................................................................. 117


Драги учениче, Испред тебе је уџбеник који ће ти помоћи да истражиш, боље упознаш и разумеш свет око себе, а научено примениш у свакодневном животу. Уџбеник је подељен у више тема, а ради лакшег сналажења у уџбенику, свакој теми је додељена одређена боја. На почетку сваке теме, налази се страница са кратким описом онога што ћеш у тој теми научити.

s

o

Ево примера једне такве странице.

s

uk a

pr

om

Свака тема састоји се из неколико лекција. Замисли да је тема једна велика торта, а лекције њени парчићи. Када савладаш свако парче – лекцију, овладаћеш и тортом у целини – темом. Све лекције садрже текст, који је подељен у више мањих целина, илустрације и задатке.

Ed

Проучи делове из којих се састоје лекције на следећим примерима.

Кључне речи: списак важних речи и појмова у лекцији.

Предлог да се подсетиш наученог или нечег из свакодневног живота што може да ти помогне да пратиш лекцију.

Основни подаци са илустрацијама, са питањима и задацима који ти помажу да илустрације и прочитано боље разумеш, објасниш, повежеш са свакодневним ситуацијама и осталим темама у уџбенику, или провериш неким огледом.


Занимљивост

Занимљив податак у вези са темом лекције.

? Објашњења непознатих и мање познатих речи.

Ако желиш више

om

o

Додатни задатак у вези са лекцијом, предлог да нешто истражиш на интернету, енциклопедији или другим изворима.

За чуваре природе

uk a

pr

Упутство и задатак који ће ти помоћи да тему лекције повежеш са проблемима у животној средини и њиховим могућим решењима.

Ed

Задаци да самостално или у сарадњи са другарима из одељења провериш, продубиш и примениш научено налазе се на крају сваке лекције у: ПРОВЕРИ НАУЧЕНО ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО. На крају сваке теме, налазе се упутство како да се подсетиш и кратак тест да провериш научено.

Уз овај уџбеник добићеш и географску карту Србије, коју ћеш научити да користиш (посебно у оквиру прве теме). Многе задатке у уџбенику моћи ћеш да решиш уз помоћ интернета. Веома је важно да приликом истраживања и рада на интернету будеш опрезан/опрезна и да га увек користиш уз присуство блиске одрасле особе. Желимо ти срећан и пријатан рад!

Аутори уџбеника


6

uk a

Ed o

om

pr


ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ И ЧАШЋУ И ЗНАЊЕМ*

o

У овој теми научићеш:

Ed

uk a

pr

om

% по чему се наша домовина Република Србија препознаје у свету; % ко су људи који живе у нашој домовини; % како да користиш географску карту Републике Србије; % да повежеш природне одлике у различитим крајевима наше домовине са изгледом насеља, бројем становника који ту живе и пословима којима се баве; % да сви становници Републике Србије имају иста права и обавезе и зашто је важно да се међусобно прихватају и поштују; % која права и обавезе имаш у својој домовини и како их остварујеш; % на које начине људи у нашој домовини угрожавају природу, зашто и како треба више да брину о природи; % како можеш да допринесеш очувању природе.

* Стихови Љубивоја Ршумовића

7


Република Србија – наша домовина Кључне речи: Република Србија, држава, домовина, територија (простор), положај, државна граница, становништво, главни град

Замисли да разговараш са групом другара из иностранства. Свако од вас покушава да представи другима државу из које долази: како се зове држава, где се налази, који је њен главни град и ко су њени становници. Ја сам Петер из Берлина, главног града Немачке...

pr

?

државна граница

република – држава у којој власт припада народу

uk a

Република Србија (или скраћено: Србија) је држава у којој живиш. Свакодневно можеш да чујеш реч „земља” уместо држава. Као и свака држава, Србија има:

Ed

% своју територију (простор) на којој се налази, ограничену државном границом, која је одваја од суседних држава; и

територија

% становништво (скуп људи) које у њој живи. Главни град Србије је Београд.

становништво

Територија и становништво Србије

s

Погледај слику и закључи по чему је Београд препознатљив.

Истражи по којим грађевинама је Београд познат.

8

Ја сам Петар из Београда...

o

Ја сам Пјотр из Москве, главног града Русије...

om

Ја сам Пјер

Шта у овој ситуацији из Париза, главног ти можеш да кажеш о града Француске... држави у којој живиш? Ова лекција ће ти помоћи да научиш више о својој домовини и спремније учествујеш у једном таквом разговору.

Београд – град на ушћу Саве у Дунав

s

На географској карти Србије на крају уџбеника пронађи и обележи Београд.


?

Где се налази Србија Подсети се онога што знаш о географској карти и странама света. Србија се налази у Европи. Највећи део њене територије простире се на Балканском полуострву.

s

pr

om

o

Уочи положај Србије на картама Европе и Балканског полуострва.

Европа – један од седам континената на Земљи континент – велика копнена површина Балканско полуострво – део копна на југоистоку Европе са више страна окружен водом

uk a

Србија на карти Европе и карти Балканског полуострва

Ed

Баш као и школско двориште, игралиште или парк у твојој близини, чији простор на одређеном месту почиње или се завршава (на пример од или до неке ограде, потока, тротоара, шумарка), тако је и наша држава ограничена државном границом. Граница означава докле се простире Србија, а где почињу територије суседних држава. Граница Србије је неповредива (ненарушива). Покушај да објасниш шта то значи.

Наша држава се граничи са осам суседних држава. На северу, Србија се граничи са Мађарском, а североисточно је Румунија.

s

Уз помоћ карте одреди са којим државама се Србија граничи на осталим странама света. Србија и суседне државе

9


Ако желиш више

Дрина

Граница између две државе може да буде река, планина, језеро и друго. За такву границу кажемо да је природна граница. На пример, највећи део границе између Србије и Босне и Херцеговине простире се дуж реке Дрине. А сада пажљиво проучи географску карту Србије на крају уџбеника. Дуж које реке се простире део границе између Србије и Румуније? Пронађи на карти Стару планину. Она се налази дуж границе између Србије и још једне државе. Које?

на

и Др

Становништво Србије

s

► Више о становништву Србије учићеш на странама 61–70, а о насељима на странама 71–76 уџбеника 4А.

pr

om

o

Србија је домовина свих нас који у њој живимо: Срба, Мађара, Бошњака, Рома и других. Упореди значење речи домовина и дом. Сви ми, грађани Србије, у њој остварујемо своја права, али имамо и обавезе. Подсети се права и обавеза група којима припадаш (породица, школа, вршњаци) и начина како их остварујеш. Слично је и у држави. Важне установе (на пример станице полиције, судови) омогућавају остваривање права и обавеза свих грађана Србије. Оне се налазе у њеним већим насељима и главном граду – Београду.

uk a

Погледај једну такву установу на слици.

Право и обавеза сваког од нас јесте да волимо и поштујемо нашу домовину. Зграда Врховног суда у Београду

Ed

За чуваре природе

У поеми (дужој песми) Јежева кућица Бранка Ћопића, јеж своју кућу назива најлепшим рајем и дивном палатом. Он јој тепа кућицо моја, воли и чува рођени дом. Када би становници Србије водили бригу о својој домовини као јеж о свом дому у овој прелепој песми, решили бисмо или бар ублажили бројне проблеме у животној средини – од загађености воде, ваздуха и земљишта до угрожености биљака и животиња. Замисли да ти неко да прилику да се на некој ТВ станици обратиш свим становницима Србије. Шта можеш да кажеш да их подстакнеш да се више брину о очувању природе у нашој домовини? Осмисли кратак говор. Договори се са учитељем/учитељицом и другарима из одељења да се направе снимци неколико најбољих говора и поставе на Јутјуб. Зашто да не! Никада не знаш до чијег срца ће доћи те поруке и колико људи ће уверити да боље чувају свој дом. Овако јесте...

10

Овако може и треба да буде...


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. Заокружи слово поред приказа територије Србије.

б)

в)

2. Именуј државе са којима се граничи Србија.

г)

o

а)

om

3. Да ли је следећа тврдња тачна? Ако јесте заокружи реч ДА, ако није

заокружи реч НЕ.

У Србији живе Срби, Мађари, Бошњаци, Роми и други.

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

ДА

НЕ

pr

uk a

1. Уз помоћ географске карте Србије, на

Ed

немој карти Србије и њених суседа: а) црвеном бојом обој државну границу Србије; б) упиши називе држава са којима се Србија граничи; в) обој плавом бојом токове река Сава и Дунав и упиши њихове називе; г) означи место на којем се налази главни град Србије и упиши његов назив. 2. Покушај да објасниш зашто се каже

да Србија има повољан положај.

3. Замисли да имаш другара који живи у Мађарској и жели да путује колима на море у

Црну Гору. Уз помоћ карте Србије и суседних држава на 9. страни, географске карте Србије и интернета предложи више могућих, а што краћих путања тог путовања, али тако да те другар на свом путу посети.

11


По чему се Србија препознаје у свету Сада знаш како се зове и где се налази држава у којој живиш. Да ли се сећаш градива из другог разреда – која су њена обележја по којима се препознаје и представља у свету? На пример, спортисти из Србије често су победници на међународним такмичењима, те обележја Србије можеш да видиш приликом свечаности на којима се проглашавају најуспешнији спортисти.

pr

Обележја Србије

om

Да ли знаш шта је у питању?

o

Кључне речи: химна, застава, грб, новац, пасош

uk a

Као и свака држава, Србија има своја обележја (симболе) по којима се препознаје. Већ знаш да су то: химна, застава и грб. Државна химна Србије је свечана песма Боже правде.

s

Ed

Прочитај текст химне. У њој се више пута помињу братство и слога. Шта мислиш зашто је то важно?

Боже правде

Боже правде, Ти што спасе од пропасти досад нас, чуј и одсад наше гласе и од сад нам буди спас.

Нек на српској блиста грани братске слоге златан плод, Боже, спаси, Боже, храни српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба српске славе нови сјај, настало је ново доба. Нову срећу, Боже, дај!

Моћном руком води, брани будућности српске брод, Боже, спаси, Боже, храни српске земље, српски род!

Нек на српско ведро чело Твог не падне гнева гром. Благослови Србу село, поље, њиву, град и дом!

Отаџбину српску брани пет вековне борбе плод Боже, спаси, Боже, брани моли Ти се српски род!

Сложи српску браћу драгу на свак дичан славан рад, слога биће пораз врагу а најјачи српству град.

Кад наступе борбе дани, к победи му води ход, Боже, спаси, Боже, храни српске земље, српски род! Химна Србије

12


s

На основу датог текста обој поља заставе Србије.

Застава Србије је тробојка са црвеним, плавим и белим пољем исте величине, постављеним водоравно, одозго надоле. На државној застави Србије, у њеној левој половини, налази се грб Србије.

s

Ако желиш више

uk a

pr

Још неколико држава Европе има заставе са водоравно постављеним црвеним, плавим и белим пољима. Уз помоћ интернета или неке дечје енциклопедије, сазнај које су то државе и у чему је разлика између њихових застава и заставе Србије.

om

o

Опиши грб наше државе.

Занимљивост

Ed

У давној прошлости витезови су носили оклопе и кациге.

Како би се лакше међусобно распознавали, почели су да стављају одговарајуће грбове на штитове и груди. Временом су грбови постали обележја владајућих породица, градова, народа или држава. Сваки грб је јединствен, не могу постојати два иста грба. Ипак, многи грбови имају сличне детаље. Тако, на пример, двоглавог орла, који се налази на грбу Србије, на својим грбовима имају и неке друге државе попут Русије и Црне Горе.

Орао на грбовима Србије, Црне Горе и Русије

13


?

Новац и пасош Србије Свака држава има и свој новац (валуту). У Србији се за плаћање користи динар, папирне и коване новчанице различитих вредности. На свакој папирној новчаници налази се портрет значајне личности из наше прошлости, а на кованицама су наше значајне грађевине.

Погледај слику новца наше државе. Сазнај више о једној грађевини и једној личности са приказаних новчаница по твом избору.

Ed

uk a

pr

om

o

s

Валута – новчана јединица једне земље. На пример, као валута у већини европских држава користи се евро, у Русији рубља, у САД долар.

Новац наше државе

Ако желиш више

Потражи на интернету све папирне новчанице динара или замоли одрасле да ти помогну да их сакупиш и погледаш. Проучи чији портрети су приказани на свакој новчаници. Ако су још неки другари из твог одељења заинтересовани за овај задатак, можеш да се договориш са њима да свако од вас, на интернету или у дечјим енциклопедијама, истражи биографију једне или више ових личности. Резултате истраживања представи читавом одељењу изложбом или дигиталном презентацијом. На овај начин, више ћеш сазнати о важним личностима из наше историје које су уложеним трудом и радом постигле значајне резултате у науци, уметности и другим областима. Тако су постале вредне наше пажње, поштовања и памћења.

14


Грађанима који желе да путују или бораве у иностранству Република Србија издаје пасош или путну исправу.

s

огледај слику пасоша Србије. На основу П чега се лако препознаје наш пасош?

Пасош Србије За чуваре природе

uk a

pr

om

o

Размисли, а затим напиши шта би још могло да буде симбол наше домовине. Идеју можеш да потражиш у некој енциклопедији или на интернету. То може да буде управо нека биљка или животиња, али која је карактеристична само за земљу у којој живиш (када странац види тај симбол, да одмах помисли на Србију). Мала помоћ: када видиш кенгура, одмах помислиш на Аустралију! Упореди свој избор са осталима из одељења. Разговарај са другарима о разлозима сваког предлога (на пример, о значају предложеног живог бића, разлозима или начинима да се заштити). Покрени гласање за најбољи предлог. Причај о изабраном одељенском предлогу са што више људи из свог окружења и заинтересуј их за очување изабране биљке или животиње.

► Идеју можеш да потражиш и у лекцијама о биљкама и животињама и о националним парковима у нашој земљи на странама 33–62 уџбеника 4А.

ПРОВЕРИ НАУЧЕНО

1. Подвуци речи које представљају обележја Србије.

територија химна

застава граница

Ed

грб новац становништво

2. По чему препознајемо новчанице које се користе у нашој земљи? 3. а) Заокружи слику на којој се налази пасош Србије.

б) Чему служи пасош?

15


ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО 1. Д а би ти било лакше да запамтиш боје и њихов

редослед на застави Србије, додели свакој боји неко значење и повежи је са неком од карактеристика своје домовине. Мала помоћ: бели голуб је симбол мира!

2. g Групни задатак: Изведите пред родитељима химну Србије

Потребан материјал: текст химне, музички инструмент (ако неко из одељења зна да свира) или мелодија химне са интернета.

Поступак: Договорите се у којој прилици желите да изненадите родитеље заједничким извођењем химне и затим: 1. научите текст химне Србије; 2. увежбавајте извођење химне уз пратњу мелодије, на инструменту или са интернета (договорите се колико пута недељно или месечно ћете то чинити); 3. изведите химну пред родитељима у унапред договореном простору. Важне напомене: Приликом извођења химне и ви и публика стојите мирно (размислите зашто). Можете да се договорите у којим још свечаним приликама у школи ћете изводити химну – примера ради, њену прву строфу.

pr

om

o

3. g Групни задатак: Истражите новчанице динара

uk a

Потребан материјал: све папирне и коване новчанице динара (или њихове слике са интернета). Поступак: Поделите се у неколико мањих група и затим:

Ed

1. уз помоћ интернета или одраслих, нека свака група истражи које све новчанице динара се данас користе и по чему је свака од њих препознатљива (мала помоћ: постоји девет папирних и пет кованих новчаница); 2. нека свака група представи резултате истраживања усмено, уз помоћ презентације, цртежа или табеле. За који год начин да се група определи, извештај треба да садржи следеће податке: а) колико папирних и колико кованих новчаница се користи; б) које су њихове вредности; и в) које личности тј. грађевине су на њима представљене; 3. утврдите чији извештај је најпотпунији, а чији извештај је најпрегледнији. Које су предности, а шта су недостаци сваког начина представљања резултата?

16


Рељеф Србије Кључне речи: рељеф Србије, панонска област; брдско-планинска област, равница, планина, пешчара, долина реке, котлина

om

o

Подсети се: шта је рељеф; који су облици рељефа и на који начин (којим бојама) се они представљају на географским картама. Знање из претходних разреда ће ти помоћи да лакше пратиш ову лекцију, даље истражујеш особине рељефа и користиш географску карту наше домовине.

s

uk a

Области у Србији

pr

Док учиш о рељефу Србије, веома је важно да користиш географску карту Србије на крају уџбеника.

ПАНОНСКА ОБЛАСТ

Ed

Када погледаш карту Србије, видећеш да су на њој присутне све картографске боје за представљање рељефа: зелена, смеђа и тамносмеђа. Која боја је најзаступљенија? Шта то значи?

Као што видиш на карти рељефа Србије, највећи део наше земље заузима брдско-планинска област (предео). Чине је бројне планине испресецане котлинама и речним долинама. Велики део Србије заузима и пространа равница, део велике Панонске низије, односно панонска област.

бРДСКО-ПЛАНИНСКА ОБЛАСТ

s

Посматрај карту рељефа Србије и у односу на стране света објасни где се у нашој земљи налази свака од наведених области. Рељеф Србије

17


Рељеф панонске области Србије

s

Уз помоћ карте рељефа Србије на претходној страни одреди границе простирања панонске области према северу, западу, истоку и југу.

Највећа равница у Србији налази се у њеном северном делу. Она је део велике Панонске низије, која се простире и изван граница наше земље. Тај део Србије зовемо Војводина. Подсети се значења назива равница и низија и упореди га са сликама Панонске низије.

om

o

s

pr

Панонска низија

► Више o природним условима и делатностима људи у овом делу Србије сазнаћеш на 78. и 79. страни уџбеника 4А.

Да Панонска низија ипак није баш сасвим равна, показују две планине: Фрушка гора и Вршачке планине. Фрушка гора је проглашена за национални парк.

► Више о овом националном парку сазнаћеш на 57. страни уџбеника 4А.

s

Ed

uk a

Земљиште око бројних река у панонској области најплодније је и погодно је за гајење разноврсних биљака. Свако ко путује пространом равницом стиче утисак да путовању нема краја. Докле год поглед досеже, виде се обрађена поља, понеко дрво и кућа. Па ипак, да ли је баш тако?

Покушај на основу фотографије да закључиш како изгледа рељеф Фрушке горе.

Фрушка гора

s

Вршачке планине на слици подсећају на усамљено острво окружено непрегледном равницом. Да ли се слажеш?

18

Вршачке планине


Занимљивост

s

om

Панонска низија има и више пешчара. У основи ове речи је реч песак. Како би онда некоме објаснио/објаснила шта је пешчара? Једна од њих је Делиблатска пешчара.

o

Можеш ли да замислиш да је веома давно на просторима данашње Панонске низије било море? Фрушка гора и Вршачке планине представљају остатке острва у некадашњем Панонском мору. Замисли само – некада је море запљускивало стране ових планина! Временом, море се постепено повлачило, а остала је плодна равница.

pr

Погледај слику Делиблатске пешчаре. Иако очекујеш да на њој свуда видиш песак, ипак није тако.

uk a

Људи су је у прошлости пошумили и данас је то подручје покривено шумом и травом.

Делиблатска пешчара

Рељеф брдско-планинске области Србије

Ed

s

Уз помоћ карте рељефа Србије на 17. страни одреди границе простирања брдско-планинске области према северу, западу, истоку и југу.

Брдско-планинска област заузима највећи део Србије. Протеже се до панонске области на северу, до граница са суседним државама на истоку, западу и југу. Ову област највећим делом чине планине. У југозападном делу Србије се налазе Проклетије, једна од највиших планина на Балканском полуострву. Њен највиши врх у Србији зове се Ђеравица. Са друге стране, највиша планина у источној Србији је Стара планина. Простире се дуж границе између Србије и Бугарске. Друго име ове планине је Балкан, тако да је Балканско полуострво добило назив управо по овој планини.

s

Проклетије

Потражи на карти Србије још неке планине и прочитај њихове називе. Стара планина

19


Брдско-планинска област испресецана је долинама река: Велика Морава, Ибар, Дрина и др. Најпознатије котлине су Врањска, Лесковачка, Нишка, Косовска и Метохијска.

Погледај слике предела у брдско-планинској области Србије. Потруди се да речима опишеш и дочараш њихову лепоту. Можеш и да замислиш да си туристички водич!

Ed

uk a

pr

om

o

s

► Више о рекама учићеш на странама 23–24. уџбеника 4А.

Поглед са висине на брдско-планински предео Србије

Занимљивост

На падинама планине Радан, на југу Србије (у близини Куршумлије) налази се природна реткост, Ђавоља варош. Ту се налази око 200 камених стубова црвенкасте боје висине од 3 до 15 метара. Ђавоља варош била је номинована 2007. године за једно од седам светских чуда природе.

20

Ђавоља варош


Ако желиш више На географској карти Србије потражи и обележи насеља и планине чији су називи изведени из имена биљака, животиња или људи. На пример, неке такве планине су Златибор (златан бор), Кукавица (птица) и Дели Јован, а село – Дреновац (биљка дрен). Своја сазнања можеш да представиш у презентацији, користећи слике насеља и планина, као и биљака и животиња чија имена се налазе у основи тих назива или прегледно у табели. Подели резултате свог истраживања са другарима у одељењу.

БОР

o

ЗЛАТИБОР

om

За чуваре природе

uk a

pr

Давно у прошлости на простору Делиблатске пешчаре налазила се шума, коју је човек непромишљено искрчио. Кошава је преносила песак и он се таложио стварајући пешчару. Када су схватили шта су урадили, људи су започели пошумљавање. Данас је то подручје покривено шумом и травом. Тако су људи успели да исправе раније учињену штету. Распитај се постоји ли сличан пример простора који су људи уништили у крају у којем ти живиш. Ако постоји, размени са другарима из одељења идеје како може да се исправи учињена штета. Запиши најбоље идеје и предложи другарима да се затражи помоћ од учитеља/учитељице да се предлози доставе људима који могу да организују и реализују одговарајућу акцију решавања насталог проблема.

ПРОВЕРИ НАУЧЕНО

1. Допуни следећу реченицу. Две области које чине територију Србије су:

____________________________ и _____________________________.

Ed

2. Који облици рељефа одликују сваку од две области Србије? 3. Повежи називе облика рељефа са одговарајућим називом области у

којој се налазе.

панонска област

Проклетије Делиблатска пешчара Лесковачка котлина Вршачке планине Панонска низија

Стара планина

Нишка котлина

долина реке Ибар

брдско-планинска област

Фрушка гора

21


ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО 1. а) Пронађи своје место на карти Србије. У којој области Србије ти живиш,

панонској или брдско-планинској? б) На карти Србије пронађи и означи планину, котлину и речну долину које се налазе најближе месту у коме живиш.

2. а) На карти Србије пронађи и означи:

> > > > >

Фрушку гору и Вршачке планине; Делиблатску пешчару; врх Ђеравицу на Проклетијама и прочитај његову висину; Стару планину; долину реке Велике Мораве.

o

б) Ако пожелиш да из свог места путујеш и видиш сваки од управо означених облика рељефа на карти Србије, на коју страну света би требало да се крећеш? На које још облике рељефа ћеш успут наићи? Одговор потражи на географској карти Србије и затим га запиши.

om

pr

3. g Групни задатак: Истражите и направите презентацију о облицима рељефа

у близини места у коме живите

Потребан материјал: књиге о крају у којем живите, интернет, фотографије.

Поступак: Поделите се у неколико мањих група. Помоћу књига из библиотеке о крају у којем живите и интернета, истражите и саставите списак планина, речних долина и котлина које се налазе у вашем крају. Нека свака група буде задужена за један од наведених облика рељефа, а даљи кораци у овом истраживању за сваку групу били би следећи:

22

1. п рикупљање података о одабраном облику рељефа (на пример, како је добио назив, како је настао, неке основне карактеристике и занимљивости о њему) и фотографија; 2. прављење дигиталне презентације која ће садржати прикупљене податке и фотографије; 3. представљање презентације осталим групама.

Ed

uk a

Податке би требало презентовати занимљиво, тако да чланови осталих група пожеле да оду и посете тај облик рељефа. Када једни другима представите своје презентације, гласајте за најуспешнију и најзанимљивију презентацију. Заједно са учитељем/учитељицом можете да посетите тај облик рељефа и уживате у боравку и игри у природи током једнодневног излета.


Воде – природно богатство Србије Кључне речи: реке, језера (природна и вештачка) и бање Србије, значај воде, загађеност и заштита воде

om

o

Вода је услов живота. Шта то значи? Зашто се воде сматрају природним богатством једне земље? Шта знаш о водама у Србији? Колико их има и где се простиру? У чему је њихов значај? Да ли се и како човек брине о њиховој заштити? Више о овој теми сазнаћеш на наредним странама овог уџбеника. Ради лакшег учења, подсети се: којом бојом су представљене реке и језера на географској карти, шта су извор, ушће, десна и лева обала реке, притока.

pr

Богатство Србије водама огледа се у бројним рекама, језерима и минералним водама.

Реке Србије

► Подсети се у ком граду се Сава улива у Дунав на 8. страни уџбеника 4А.

Ed

uk a

Дунав је по дужини друга река у Европи. Протиче кроз нашу земљу и још неколико европских земаља. Зато кажемо да је Дунав међународна река. Њена велика притока је Сава, још једна велика међународна река. Помоћу интернета сазнај кроз које све државе протичу Дунав и Сава. Још једна од притока Дунава је Велика Морава. За разлику од Дунава и Саве, она целим током тече кроз Србију. Велика Морава настаје спајањем Западне и Јужне Мораве. Дрина је такође једна од великих река, која тече дуж границе између Србије и Босне и Херцеговине.

s

На карти река Србије пронађи и означи све наведене реке. Пронађи на карти и реку Ибар и утврди како је повезана са Дунавом. А река Нишава? Неке од река у Србији нису повезане са Дунавом.

s

Мала помоћ: налазе се у обојеном делу карте Реке Србије. Потражи их и прочитај њихове називе.

Реке Србије

23


Ако желиш више Зашто реке теку у одређеном смеру? Посматрај оглед приказан на слици и покушај да га и ти изведеш. У ком смеру тече вода?

o

целофан пластелин Слично се дешава у природи. Реке теку у смеру или у ком је земљиште нагнуто. Ако пажљиво тесто посматраш географску карту Куда теку реке Србије, видећеш да неке реке теку на исток – у Црно море, друге на југ – у Егејско море, стиропор а треће на југозапад – у Јадранско море. Оглед: Зашто реке теку у одређеном смеру

pr

om

Дунав и реке које се у њега уливају отичу у Црно море.

Ed

uk a

Реке које теку према југозападу отичу у Јадранско море.

Црно море

Реке које теку на југ уливају се у Вардар и затим у Егејско море.

Јадранско море

Егејско море Куда теку реке Србије Занимљивост

Најкраћа река у Србији назива се Врело и притока је Дрине у близини места Бајина Башта. Дуга је само 365 метара и зато је зову и река Година.

24


Језера Србије Језера има у свим крајевима Србије. Нека језера су природна, а нека вештачка. Шта то значи? Има језера у нашој земљи која су настала радом различитих природних сила (ледника, река, ветра). Таква језера зовемо природна. О начину њиховог постанка више ћеш учити у наредним разредима. Нека од природних језера налазе се на високим планинама – Шар-планини и Проклетијама. Она су мала, са чистом и бистром водом.

s

„Горске очи” на Шар-планини

om

o

Погледај слику језера на Шар-планини и покушај да објасниш њихов назив.

Гора – 1. планина, брдо; 2. шума, уопште зеленило

uk a

pr

На северу, у близини Суботице налазе се Палићко и Лудошко језерo.

?

Палићко језеро

Лудошко језеро

Ed

Вештачка језера су изградили људи, најчешће преграђивањем река. У ту групу спадају Ђердапско језеро, Перућачко језеро, Власинско језеро и др.

Ђердапско језеро

Перућачко језеро

Власинско језеро

Занимљивост

На Копаонику се налази Семетешко језеро. Веома је дубоко, а карактеристично је и по острвцима обраслим биљкама која, ношена ветром, плутају по површини воде.

25


На карти Језера Србије одреди положај наведених природних и вештачких језера у односу на стране света. Потражи на карти и друга језера и прочитај њихове називе.

Ed

uk a

pr

om

o

s

Језера Србије

26


Бање Србије Сигурно већ знаш за неку бању у Србији. А да ли знаш и зашто људи одлазе тамо? Бање су места у којима извиру минералне воде. Познато је да су се још у давна времена људи лечили на оваквим местима. Лековиту воду су пили или су се у њој купали. Једна од наших најпознатијих бања је Врњачка бања, због чега је често зову „краљица бања”. Познате бање су Нишка бања, Сокобања, бања Ковиљача и др.

s

Ed

uk a

pr

om

o

На карти Бање Србије одреди положај наведених бања у односу на стране света. Потражи на карти и друге бање и прочитај њихове називе.

Занимљивост

Наше бање одликују се неким специфичностима. Тако, на пример, Врањска бања је једна од најтоплијих бања у Европи (температура воде је око 900C). У Сијаринској бањи постоји гејзир који достиже висину и до 8 m. Луковска бања има око 40 извора, али има и оних који још нису побројани. Постоје докази да су се у Врњачкој бањи људи лечили још пре 2000 година. гејзир у Сијаринској бањи

Бање Србије

? гејзир – извор који повремено избацује млаз вреле воде у висину

27


Значај воде у Србији О значају воде за живот на Земљи већ знаш из млађих разреда. Можеш ли да замислиш бар један свој дан без воде? Само да се подсетиш – одраслом човеку је дневно потребно око два литра воде за пиће. Вода је услов живота свих живих бића, па није тешко закључити да ако једна држава има више река, језера и бања – то је богатија.

s

На основу претходно прочитаног и географских карата, шта закључујеш о богатству наше земље водом?

s

pr

om

o

Наше реке и језера су дом бројним биљкама и животињама. Бројне реке које протичу кроз нашу земљу, попут Саве и Дунава, представљају пловни пут за бродове који превозе терет и путнике. Воду из река и језера човек користи за добијање електричне енергије, узгој рибе, спорт или рекреацију, као и снабдевање насеља водом за пиће, одржавање хигијене, узгајање биљака и животиња. Иако постоји опасност од изливања река, људи граде насеља у близини воде. Покушај да направиш списак предности и недостатака живота уз реку. Којих има више? Становници Србије, а све више и странци, користе воду у нашим бањама за пиће, купање, лечење и рекреацију. Реке, језера и бање спадају и у природне лепоте наше земље.

Ed

uk a

Уз помоћ слика објасни шта значи то да реке, језера и бање спадају у природне лепоте Србије. Затим упореди слике са текстом о значају воде у Србији.

Значај река, језера и бања Србије

28


?

Загађеност и заштита вода у Србији Реке у Србији су загађене. У њих се испуштају отпадне воде, које у реку уносе бројне отровне материје. У многим насељима реке представљају ружне и прљаве депоније.

депонија – место за одлагање отпадних материјала

s

om

o

Погледај слике загађених река у Србији. Да ли грађани Србије умеју да цене воду као природно богатство и лепоту своје домовине?

Занимљивост

pr

Загађена река: чест призор у Србији

Ed

uk a

Податак који овде прочиташ уместо занимљивост пре би могао да се назове забрижљивост будући да изазива бригу код свакога ко га прочита. Борска река је једна од најзагађенијих река у Европи, а неки тврде и најзагађенија. У њу се сливају отпадне воде из града Бора, као и отпадне воде из оближњег рудника. У току лета из ње се шире непријатни мириси, а у њој нема ниједног живог створења, па је зато зову и мртвом реком. Слично може да се деси и другим рекама у Србији, ако не будемо о њима водили рачуна.

Борска река

У загађеним рекама, рибе и друге водене животиње изумиру, а у многим нашим рекама вода је толико загађена да се не може користити за пиће и купање. Потребно је да се унапреде поступци пречишћавања и заштите воде. То укључује и одговоран однос сваког од нас према овом нашем природном богатству: штедњу воде, штедљивије коришћење хемијских средстава (шампона, сапуна, детерџената и др.), као и стварање што мање отпада (предмета и амбалажа од пластике, метала и стакла). Размисли како сваки од наведених поступака доприноси заштити наших вода. Потруди се да смислиш још неки начин заштите воде у којем и ти можеш да учествујеш. 29

29


За чуваре природе

om

o

Сада знаш да је Србија богата рекама, али и да квалитет воде у њима није добар, јер се сви ми неодговорно понашамо према том нашем природном богатству. Погледај на сликама примере неодговорног понашања према рекама (а да чак нисмо ни изашли из куће и отишли на излетиште поред реке).

uk a

pr

На основу приказаних лоших поступака јасно ти је шта би требало да радиш ако желиш да допринесеш побољшању квалитета воде у нашим рекама (све супротно, зар не?). Како ћеш да процениш да ли си на добром путу? Можеш да направиш мало истраживање. Првог дана се понашај као што уобичајено радиш. Забележи време проведено под тушем и колико минута је вода беспотребно отицала док ти переш зубе, косу или руке. Обрати пажњу и колико шампона, сапуна или пасте за зубе потрошиш током једног прања (нпр. колико центиметара пасте ставиш на четкицу за зубе, колико пута протрљаш сапун рукама). Све податке унеси у табелу, сличну започетој.

1. дан

Време под тушем

2. дан

3. дан

4. дан

5. дан

6. дан

7. дан

Ed

Време колико вода тече док перем зубе Количина пасте за једно прање зуба у центиметрима

Сваког наредног дана се труди да смањиш минуте, број понављања, количину хемијских средстава и отпада у сваком поступку. Упореди податке из табеле забележене 1. и 7. дана истраживања. Има ли напретка? Ако нема – труди се и даље. Ако има – браво, постајеш прави мали чувар природе! Можеш да наговориш и чланове своје породице да ти се придруже. Важна напомена: Веома је важно да одржаваш личну хигијену и хигијену простора у којем живиш, али важно је и да том приликом штедљиво користиш воду и хемијска средства.

30


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. У табелу унеси називе три наше реке, језера и бања.

Реке у Србији

Језера у Србији

Бање у Србији

o

2. Објасни зашто се за воде каже да представљају природно богатство Србије. У

om

чему је њихов значај?

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

pr

3. Наведи разлоге и могуће начине за заштиту вода у Србији.

1. На карти Србије пронађи и означи:

uk a

реку која протиче кроз место у ком живиш или кроз твој крај; језеро и бању најближу месту у ком живиш.

2. Помоћу карте Реке Србије на 23.

Ed

страни овог уџбеника, пронађи и упиши на одговарајућа места у немој карти имена река: Дунав, Сава, Дрина, Велика Морава, Ибар, Нишава.

3. Замисли да са друштвом пловиш

чамцем од Апатина на северу до Крушевца у централној Србији. Одговори на питања уз помоћ карте Србије.

а) Којим рекама ћете пловити? б) Поред којих насељених места ћете пловити? в) Пловићете кроз ушћа неких река. Којих?

31


4. Помоћу карте Језера Србије на 26.

страни уџбеника, пронађи и упиши на одговарајућа места у немој карти имена језера: Палићко језеро, Ђердапско језеро, Перућачко језеро, Власинско језеро.

5. На карти Бање Србије на

27. страни уџбеника, бање су . означене са Потражи овај знак, прочитај називе неких бања које нису помињане у лекцији и запиши их.

o

om

pr

6. g Групни задатак: Истражите и направите презентацију о реци, језеру или

бањи у близини места у коме живите

uk a

Потребан материјал: књиге о крају у којем живите, географска карта Србије, интернет, фотографије. Поступак: Договорите се у одељењу коју реку, језеро или бању из вашег краја желите да истражите. Уколико се определите за реку, предлози су да се истражи: дужина реке; већа насеља у Србији кроз која река протиче; државе кроз коју протиче уколико је река међународна. Истражите и карактеристичне биљке и животиње које живе у реци и око ње, излетишта око реке, начин на који се људи опходе према реци и њену загађеност.

Ed

Поделите се у неколико група и договорите се шта ће која група радити и затим: 1. помоћу књига из библиотеке о крају у којем живите, интернета или одласком на обалу реке (уз присуство неког одраслог) прикупите наведене податке; 2. на основу података које је свака група прикупила, направите извештај о реци и употпуните га фотографијама њених природних лепота и/или њене загађености. Уколико је река загађена, извештај може да садржи и ваше поруке онима који је загађују и листу поступака које предлажете да се река заштити; 3. договорите се у одељењу како, када и где бисте могли овај извештај да представите што већем броју својих вршњака и одраслих, а затим то и учините.

32


Биљни и животињски свет Србије Кључне речи: разноврсност биљака, разноврсност животиња, значај разноврсности живог света

pr

om

o

У претходним разредима било је доста речи о биљкама и животињама и њиховој разноврсности. Као што знаш, биљке се разликују по многим особинама, као и животиње. Подсети се које биљке и животиње разликујеш у својој околини. У овој лекцији учићеш које биљке и животиње живе у другим крајевима Србије и како да истражиш неке њихове карактеристике и начин живота.

uk a

Биљке и животиње су право богатство сваке државе и што је њихова разноврсност већа, природно богатство неке земље је веће. Разноликост рељефа и климе у Србији омогућава опстанак различитим врстама биљака (флора) и животиња (фауна).

? Флора – све биљке на неком подручју Фауна – све животињске врсте неког подручја

Разноврсност биљака у Србији

s

Ed

Осим дрвенастих биљака карактеристичних за шуме у брдским и планинским пределима Србије, око река (Дунава, Тисе и Саве) успевају и врба, топола и јова. Посматрај слике наведених дрвенастих биљака и утврди по чему су препознатљиве.

врба

топола Неке дрвенасте биљке у Србији

► О дрвенастим биљкама наших шума учићеш на странама 40–42 уџбеника 4А.

јова

33


Неке најчешће жбунасте биљке код нас су дивља ружа, леска, глог и зова. Погледај плодове дивље руже, леске и глога на сликама и подсети се или истражи њихове називе. Сазнај и због чега су лековити цветови зове.

дивља ружа

леска

глог

Неке жбунасте биљке у Србији

► Које зељасте биљке расту у нашим шумама, сазнај на 42. страни уџбеника 4А.

pr

om

Зељастих биљака има у свим областима у Србији, у свим животним заједницама. На ливадама се могу наћи попино прасе, мајчина душица, боквица, хајдучка трава и још многе биљке. Зељасте биљке наших водених животних заједница су локвањ, барска перуника, трска и рогоз.

Погледај слике и називе неких ливадских биљака и биљака наших водених животних заједница. Обрати пажњу на изглед њихових цветова и листова.

мајчина душица

Ed

попино прасе

uk a

s

зова

o

s

чичак

бела рада

боквица

маслачак

звончић

хајдучка трава

црвена детелина

Неке зељасте биљке наших ливада

локвањ

34

барска перуника

трска

Неке зељасте биљке наших водених животних заједница

рогоз


Занимљивост

Шта да радиш ако се нађеш у природи, желиш да знаш колико је сати, а немаш часовник? Да ли знаш да биљка може да ти „каже” колико има сати? Ако се нађеш у близини маслачка, мака, локвања или жбунова дивљих ружа, обрати пажњу на њих. Отварање и затварање цветова ових биљака може да ти покаже колико је сати. Биљка

Време затварања цветова

Маслачак

5-6 сати ујутро

2-3 сата после подне

2.

Мак

5 сати ујутро

2-3 сата после подне

3.

Локвањ

7-8 сати ујутро

5 сати после подне

4.

Дивља ружа

4-5 сати ујутро

7-8 сати после подне

2.

3.

o

1.

4.

pr

om

1.

Време отварања цветова

uk a

Разноврсност животиња у Србији

s

Ed

Животињски свет је прилагођен условима живота у различитим крајевима Србије, повезан је са распоредом биљног света и временским условима. Животиње насељавају различита станишта, разликују се по величини, начину исхране и начину кретања. О животињама наших крајева сигурно доста знаш. На сликама испод налазе се неке од њих. Испод сваке слике допиши назив животиње и место на којем живи (у води, поред воде, у земљи, на ливади, у шуми итд.).

35


36

uk a

Ed o

om

pr


Ако желиш више

Зец живи у шуми и на ливадама и биљојед је. Кртица живи у земљи, кроз коју копа канале, и сваштојед је. На основу слика зеца и кртице на претходној страни уочи сличности и разлике у њиховој спољашњој грађи. Да ли можеш да замислиш кртицу са великим ушима? Зашто су зецу важне велике уши? Повежи величину ушију са начином живота и стаништем на којем живе ове животиње. Своје претпоставке провери у некој енциклопедији о животињама, на интернету или уз помоћ неког одраслог. ► Више о биљкама и животињама које гаје људи у Србији учићеш на 78. страни уџбеника 4А.

om

o

Осим самониклих биљака, на великим пространствима у Србији расту и култивисане биљке. Њих човек сеје на обрадивим површинама, нарочито у панонској области.

pr

Значај разноврсности биљног и животињског света ► Више о ретким и угроженим биљкама и животињама сазнаћеш на странама 46–51 уџбеника 4А.

Ed

Занимљивост

uk a

Ако већ знаш да су сва жива бића на различите начине међусобно повезана и узајамно зависна, неће ти бити тешко да разумеш да нестајање било које врсте угрожава све остале. Замисли да неко уништи птице грабљивице. Последице би биле повећан број животиња биљоједа и уништавање биљака и усева у култивисаним животним заједницама. Нажалост, због недовољне бриге људи, бројне биљне и животињске врсте су постале ретке и угрожене.

У прошлом веку у Кини су одлучили да униште врапце зато што се хране семенкама биљака и тако смањују принос. Последице нестајања врабаца су биле лоше. Без врабаца, природних непријатеља инсеката, инсекти су се пренамножили и уништили много више усева. Сличних примера има много, а упознаћеш их у старијим разредима.

За чуваре природе

Сада знаш зашто су биљке значајне за животиње и човека и генерално за живот на нашој планети. Присети се стихова из песме Сади дрво, песника Јована Јовановића Змаја и смисли када ћеш и где да потражиш згодно место да посадиш дрво или неку другу биљку. Одлучи и уз чију помоћ ћеш то урадити. Садницу набави у оближњем расаднику или пољопривредној апотеци. Распитај се у расаднику или на страницама интернета како садницу да засадиш и како да је негујеш. На пример, није довољно само да посадиш дрво, мораш да бринеш о њему – да га заливаш и браниш од непожељних становника, пре свега инсеката. И – спреми се за акцију!

37


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. Наведи по неколико биљака у сваком пољу. Неке зељасте биљке у Србији

Неке жбунасте биљке у Србији

Неке дрвенасте биљке у Србији

o

2. Наведи неколико животиња које су карактеристичне за Србију.

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО 1. g Групни задатак: Упознајте боље мраве

Ed

uk a

Потребан материјал: мрвице хлеба или иситњено суво лишће, марамица, свеска, оловка, фото-апарат / мобилни телефон. Поступак: 1. У близину мравињака ставите неколико мрвица хлеба или иситњено суво лишће. Мало сачекајте и уживаћете у раду мрава. Видећете како сакупљају мрвице и како помажу једни другима. 2. А сада извадите чисту марамицу, помиришите је и ставите на мравињак да стоји 10 до 15 минута. Узмите затим марамицу и поново је помиришите. Упоредите мирисе марамице пре него што је била на мравињаку и после. Да ли су мириси исти или се разликују? На основу овог истраживања закључите како мрави радници не залутају и не оду у туђи мравињак. Све што видите можете да фотографишете и у свескама опишете њихове активности. Забележите своје закључке: шта сада мислите о мравима? 3. Договорите се када, где и коме ћете представити резултате овог свог истраживања.

pr

om

3. Због чега је значајна разноврсност биљног и животињског света?

2. g Групни задатак: Упознајте боље кишне глисте

38

Потребан материјал: стаклена или пластична посуда, бели папир, лупа, лењир, свеска, оловка, мала лопатица за копање. Поступак: 1. На неком плодном, влажном земљишту копајте мање рупе док не нађете кишне глисте. Пажљиво их ставите у посуду и донесите у школу. 2. Бели папир прострите по столу, кишну глисту поставите на папир. Измерите дужину кишне глисте. Коју боју има тело ове животиње? Благо је додирните. Шта осећате? Пажљиво је посматрајте уз помоћ лупе, па нацртајте оно што сте видели. 3. Вратите кишну глисту на место где сте је и нашли и пратите како се креће, како се увлачи у земљу и својим влажним телом увлачи лишће са површине земље. 3. Размените запажања у школи о ономе што сте видели и објасните: како се кишна глиста не изгребе док пролази кроз земљу; како кишна глиста пролази кроз земљу а нема ноге; зашто се каже да кишна глиста једе свој пут; постоји ли повезаност кишних глиста и плодности земљишта.


Шуме Србије Кључне речи: листопадне шуме, четинарске шуме, мешовите шуме, живи свет шума

pr

Шуме у Србији некад и данас

om

o

Већ знаш да су шуме заједнице биљака и животиња у којима преовлађују дрвенасте биљке. Подсети се неких карактеристичних шумских биљака и животиња о којима већ нешто знаш из претходних разреда.

Ed

uk a

Србија је некада била покривена густом шумом, а путници који су путовали од Београда до Крагујевца пролазили су само кроз шуму. Од тих шума остале су мање површине под шумама и назив Шумадија. Велике површине шума су нестале због тога што су људи крчили шуме да би добили обрадиво земљиште, простор за испашу стоке, као и за изградњу насеља и путева. Тако су се површине под шумом смањивале, а повећавале су се површине за узгајање култивисаних биљака, подизање насеља и путева.

3939


Ако желиш више

o

om

сателитски снимци – снимци направљени из сателита – објеката које су људи поставили у простор око Земље. На њима се види било који простор на Земљи као на фотографијама сниманим одозго, из ваздуха (каже се још и: из птичје перспективе). Људи их користе за прављење мапа, праћење временских прилика, стања у животној средини и др.

pr

Гугл мапе (енг. Google Maps) – интернет сервис са мапама улица, насеља и читавих држава, укључујући и сателитске снимке тих простора

uk a

?

Ако желиш да провериш колико има простора под шумама на путу од Београда до Крагујевца, ево начина. На интернету потражи Гугл мапе и у тој апликацији нађи сателитске снимке наведеног простора. Овај задатак можеш да урадиш у следећих неколико корака (а од помоћи ће ти бити и слика поред). 1. Када отвориш апликацију Гугл мапе, у прозору у горњем левом углу унеси тражену путању: од Београда до Крагујевца. 2. У доњем левом углу постоји мали квадрат у којем пише Сателит. Кликни на њега. 3. Увећај слику кликом на мали знак плус у доњем десном углу екрана. Слику увећај довољно да видиш распоред обрадивих површина, путева, насеља, шума и других објеката. 4. „Крећи се” по снимку дуж уцртане путање. Процени колико је простора око ње под шумама и забележи своја запажања. Исти поступак можеш да примениш за било који други део Србије.

s

Ed

Данас се нешто мање од трећине територије наше земље налази под шумама. У Србији су развијене листопадне и четинарске шуме и више је листопадног него четинарског дрвећа. У брдско-планинској области, од нижих ка вишим пределима, издвајају се појасеви од листопадних преко мешовитих до четинарских шума. На висини изнад 2000 метара развијене су планинске ливаде и зона снега и леда. Уз помоћ слика закључи шта су мешовите шуме. Проучи податке о распореду шума на следећој слици.

40

Распоред листопадних, четинарских и мешовитих шума у брдско-планинској области


Из даљине, листопадни делови шуме се препознају по светлозеленој боји, док су четинарски тамнозелене боје. Између листопадних и четинарских шума граница није оштра и ту се развијају мешовите шуме.

s

pr

om

o

Погледај Карту распрострањења шума у Србији. У којој области има више шума?

uk a

Карта распрострањења шума у Србији

Ed

Живи свет наших шума

Живи свет у животним заједницама шума у нашој земљи је богат. У листопадним шумама брдско-планинске области најзаступљенији су храст и буква, али присутни су и јасен, липа, јавор, итд. У мешовитим шумама расту буква и јела. На висинама око 2 000 метара расту јела, смрча, бор итд. За шуме на планинама панонске области карактеристични су храст, граб, липа, јасен.

4141


s

Посматрај слике дрвенастих биљака наших шума и поред сваке допиши одговарајућу ознаку: Л поред листопадних, а Ч поред четинарских.

липа

смрча

јасен

јавор

буква

om

o

храст

граб

бор

Неке дрвенасте биљке наших шума

uk a

pr

Неке наше шуме богате су и разним врстама жбунастих и зељастих биљака, од којих су многе лековите и карактеристичне по јестивим плодовима (боровница, дивља купина, шумска јагода). Истражи које од ових биљака су жбунасте, а које зељасте и зашто су лековите.

Занимљивост

Смрча и јела могу да достигну висину од 40 метара и да доживе 1 000 година.

s

Ed

Становници у шумама међусобно су повезани у ланцима исхране. Подсети се шта су ланци исхране и наведи један пример. Опстанак животињског света шума зависи од заступљености и распореда биљака. На пример, жир (плод храста) храна је животињским становницима шуме – веверици и дивљој свињи. Буквицом (плодом букве) хране се бројни шумски биљоједи. Објасни повезаност шумских плодова и опстанка животиња месоједа у шуми. Становници наших шума још су и зец, медвед, вук, лисица, тетреб. Уз помоћ назива животиња из текста, именуј животиње на сликама.

42

Неке животиње наших шума


Неке од најразноврснијих шумских животних заједница налазе се на подручју неколико наших националних паркова.

► Више о националним парковима Србије учићеш на странама 52–62 уџбеника 4А.

Занимљивост

om

Шуме – природно богатство Србије

o

У време размножавања, мужјаци великог тетреба се боре да освоје женку својом „свадбеном песмом” и плесом у току којег шири свој прекрасан реп. Тетреб дуго пева своју песму и за то време пружа врат, помера га увис и на доле док му се ушни отвори и очни капци затварају. Тако, док се удвара, мужјак ове врсте птица не види и не чује. Због ове појаве, често се за некога ко је много заљубљен каже да је „заљубљен као тетреб”.

Биљке и животиње су право богатство сваке државе. Зашто?

s

uk a

биљке шуме ослобађају кисеоник неопходан за дисање свим живим бићима и усвајају угљен-диоксид.

pr

Повежи текст и слике да поновиш знања из претходних разреда о значају ових живих бића.

Ed

животињски становници шумских заједница дисањем ослобађају гас угљен-диоксид, који опет биљке користе.

окси н-ди ки

се

он

угљ е

животињски чланови животне заједнице шуме омогућавају разношење плодова и семена биљака (или их преносе на длаци или перју или се хране семенима и плодовима па их избацују из тела).

д

целе биљке или њихове плодове и семенке за исхрану користе животиње биљоједи и човек.

ик

својим кореном биљке везују земљиште и тако смањују спирање земљишта у брдовитим и планинским крајевима.

43


Ако желиш више

Како разумеш стихове из Песме о цвету песника Бранка Миљковића: „Један малени цвет Не зна да чита и пише Ал зна шта је живот, шта је свет И мирише, мирише.”?

o

Можеш ли да повежеш стихове ове песме са чињеницом да шуме (и биљке уопште) представљају природно богатство једне земље? Потражи и прочитај целу Песму о цвету. Повежи оно што знаш о биљкама и њиховом начину живота са „знањима и умењима маленог цвета” о којима пише песник.

om

За чуваре природе

ПРОВЕРИ НАУЧЕНО

pr

Док боравиш у шуми, треба да водиш рачуна да не нанесеш штету природи. Састави списак неколико правила понашања којих треба да се придржава свако ко се нађе у некој од шума, али и било где у природи. Следећи пут кад се нађеш у шуми – примени та правила!

uk a

1. а) Упореди распрострањеност шума у Србији некад и данас.

Унеси одговоре у одговарајућа поља.

Ed

Шуме у Србији некад Шуме у Србији данас

б) Које људске активности су довеле до тих промена? 2. Какав је распоред листопадних, четинарских и мешовитих шума према надморској

висини?

3. Попуни табелу.

Биљке наших шума

4. Због чега су шуме значајне?

44

Животиње наших шума


ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО 1. У књигама о природи или уз помоћ интернета, сазнај:

– о начину исхране неких шумских животиња. Састави затим два ланца исхране од биљака и животиња које живе у шумама. Имај у виду да ланац исхране почиње од биљке; – у каквој вези су површине под шумама и количина падавина, тј. киша у крају; – какав значај имају шуме за човека. 2. Замисли да путујеш возом или на неки други начин. Како ћеш према саставу шума да

одредиш на којој висини се налазиш?

3. g Групни задатак: Истражите оближњу шуму у вашем крају (или шуму по вашем избору)

Потребан материјал: интернет, књиге о природи у Србији, свеска, оловка, дужи канап, фото-апарат / мобилни телефон. Поступак: 1. Пре одласка у природу. Поделите се у мање групе. Нека свака група у књигама и на интернету најпре истражи: а) која шума је најближа вашем крају и где се тачно налази; б) слике и називе најчешћих шумских биљака, које би било добро да штампате пре изласка на терен; в) како изгледају трагови ногу најчешћих шумских животиња, које би такође било добро штампати пре изласка на терен; г) како треба да се обучете и обујете за боравак у шуми и зашто баш тако. 2. У природи (шуми). Договорите се који део шуме ће истраживати свака група и нека свака група канапом огради део шуме за који је задужена. Ово су могући теренски задаци за сваку групу: а) фотографишите или нацртајте неколико дрвенастих и зељастих биљака (које имају цвет). Упоредите их са сликама шумских биљака које сте штампали пре поласка и утврдите њихове називе. Ако у томе не успете, по повратку кући, питајте одрасле или се распитајте за интернет апликације које у неколико корака, помоћу усликане фотографије, могу да вам открију о којим биљкама је реч; б) код дрвенастих биљака обратите пажњу на биљке које расту унутар шуме и оне које расту на ивици. Утврдите постоје ли међу њима разлике у облику и величини круне, а све што запазите нацртајте у свесци; в) обратите пажњу на зељасте биљке, где их има више испод дрвећа или на пропланцима; г) потражите трагове ногу које су оставиле животиње током боравка на том простору. Трагове које видите нацртајте или фотографишите и упоредите са траговима ногу најчешћих шумских животиња, које сте штампали пре поласка. Утврдите и запишите које су животиње туда прошле. Важна напомена: Истраживање у шуми изводите уз обавезно присуство учитеља/учитељице или родитеља/старатеља. 3. По повратку из шуме. Нека свака група, на основу прикупљених података, цртежа, фотографија, сачини извештај о најчешћим дрвенастим и зељастим биљкама, као и животињама. Упоредите извештаје и донесите заједничке закључке о флори и фауни шуме коју сте истраживали. Направите презентацију од прикупљених података, фотографија и цртежа које сте направили на терену. Договорите се када, где и коме ћете представити резултате вашег истраживања. Важна напомена: Осим трагова ногу, животиње остављају и неке друге трагове по којима можете да процените да су баш оне боравиле у неком простору. Ево неких: расцепљене шишарке испод четинарских биљака без семена – ту су боравили крстокљуни и детлићи; оглодане шишарке – остаци хране веверица и глодара; располућени плод лешника – остаци хране веверица; гомилице перја испод стабала – остаци хране кобаца и јастребова; гомилице длака, перја и костију – остаци исхране сова; расцепљена или изгребана кора дрвенастих стабала указује на пролазак јелена.

Ed

uk a

pr

om

o

45


Ретке и угрожене врсте биљака и животиња у Србији Кључне речи: ретке и угрожене биљке, ретке и угрожене животиње, заштита живог света, Црвена књига, ловостај, заштићене дивље врсте, заштићена подручја

pr

om

o

Већ знаш да је човек уништавао природне животне заједнице и формирао култивисане, градио градове, путеве и све друго што му је било потребно. И не само то. Претеран лов и риболов, пожари, загађивање воде, ваздуха и земљишта, претерана употреба разних средстава за уништавање паразита (ваши, бува и других врста које живе на рачун биљака и животиња), додатно су мењали услове живота.

uk a

Многе врсте биљака и животиња нису могле да поднесу те промене, па су изумирале. На читавој Земљи опстанак бројних биљака и животиња је угрожен, неких више, а неких мање. Ни Србија није изузетак. У овој лекцији упознаћеш неке ретке и угрожене биљке и животиње Србије, као и начине њихове заштите.

Неке ретке и угрожене биљке Србије

s

Ed

Посматрај слике ретких и угрожених биљака Србије и опиши њихов изглед.

Банатски божур се може наћи у Војводини – на Делиблатској пешчари и Фрушкој гори.

46

Гороцвет (зечји мак) расте на сушним ливадама на Делиблатској пешчари и Фрушкој гори.

Српска рамонда може се наћи у пукотинама стена планина источне и југоисточне Србије. Занимљива је по томе што, и када се потпуно осуши, ако јој се дода мало воде, она ће „оживети”.


Зелениче је нашао научник Јосиф Панчић на Оштрозубу, у југоисточној Србији. Росуља је биљка месождерка. Храни се инсектима које хвата листовима. Они се на додир инсекта савијају и прекривају га. Може се наћи у близини Власинског језера.

o om pr

Занимљивост

Панчићева оморика расте на планини Тари и у околини Вишеграда и нигде више у свету. Ова биљка је добила назив по Јосифу Панчићу, научнику који ју је пронашао.

Ed

uk a

Др Јосиф Панчић (1814–1888) по образовању је био лекар, а по интересовању истраживач неживе и живе природе, пре свега биљака. Био је професор Велике школе у Београду и први председник Српске краљевске академије. Осим што је на планини Тари пронашао дрвенасту биљку, која је по њему названа Панчићева оморика, Панчић је открио још око 100 и описао око 2 500 биљних врста. У својој најзначајнијој књизи дао је први опис флоре Србије.

Ако желиш више У књигама о природи или на интернету потражи нешто више о биљкама наведеним на овој и претходној страници и најзанимљивије податке запиши у свесци.

Неке ретке и угрожене животиње у Србији

s

Посматрај слике ретких и угрожених животиња Србије и опиши њихов изглед.

Белоглави суп је крупна птица, највећа на Балканском полуострву. Храни се угинулим животињама, па га сматрају чистачем природе.

Аполонов лептир се препознаје по црвеним пегама на крилима. Храни се цветним соком.

47


Издужено тело црног даждевњака подсећа на гуштера. Ноћна је животиња и храни се пужевима, црвима и другим ситним животињама.

pr

om

o

Дабар је животиња дуга око 1 метар, а само у репу има око 30 цм. Тежак је око 17 кг. Храни се кором младих стабала и воденим биљкама.

Врат и леђни део црне роде су црни, док су груди, трбух и доњи део крила бели. Храни се инсектима, рибама, жабама.

Ed

Занимљивост

uk a

Велика дропља спада у крупније птице летачице. Храни се инсектима, младицама биљака, зрнастим плодовима или само листовима, а повремено и угинулим животињама.

До пре око 150 година дабар јe живео у мочварним крајевима Србије и око река Дунава, Саве и Мораве. Исушивањем бара и претеран лов довели су до нестајања ових животиња. Све љубитеље природе обрадовала је вест 2004. године да су природњаци вратили дабра у Србију, у Засавицу, код Сремске Митровице. Донесени су из Немачке и прилагодили су се условима живота у Засавици. Прва брана коју су изградили дуга је тридесетак метара и висока око два метра, а у међувремену су саградили још неколико. Данас у Засавици живи више десетина даброва.

Ако желиш више

У књигама о природи или на интернету потражи нешто више о животињама наведеним на овој и претходној страници и најзанимљивије податке запиши у свесци.

48


Како заштитити живи свет у Србији У свакој држави, па и у Србији, постоје заводи за заштиту природе. Стручњаци завода истражују природу и настоје да заштите угрожене врсте живих бића и њихова станишта. Најугроженије врсте биљака и животиња уписују се у црвене књиге (на слици). У њима се за сваку угрожену врсту дају слика, опис, станиште, шта је угрожава и предлози како да се заштити.

Ed

uk a

pr

om

o

Одређене ретке и угрожене врсте биљака и животиња, као и читава подручја, стављају се под законску заштиту. Све биљке и животиње које су поменуте у овој лекцији спадају у заштићене Црвена књига флоре дивље врсте, а има их још много. Сазнај на интернету за још неке Србије заштићене биљке и животиње у Србији. Нека заштићена подручја су: национални паркови, паркови природе, резервати природе, споменици природе и др. На пример, Мокра гора у близини Златибора је парк природе, док је Увац на југозападу Србије специјални резерват природе (види слике).

Мокра гора

Истражи више о овим и другим заштићеним подручјима у Србији на сајту Завода за заштиту природе Србије. Подручја са највећом заштитом су национални паркови.

Увац

► Више о националним парковима у Србији учићеш на странама 52–62 уџбеника 4А.

49


Бројне су и друге могућности заштите живог света. Неке од њих су: ловостај (забрана лова у време размножавања животиња); прихрањивање дивљих животиња током зиме; брига о шумама, па и о сваком појединачном стаблу.

s

o

Који од описаних начина заштите живог света је представљен на сликама?

om

Неке могућности заштите живог света Занимљивост

Ed

uk a

pr

Обедска бара у Војводини проглашена је за резерват природе давне 1874. године. Тако је Обедска бара постала прво заштићено подручје након проглашења најстаријег националног парка у свету. Обедска бара је призната као једно од најзначајнијих станишта птица на свету.

За чуваре природе

Један од начина да допринесеш заштити живог света јесте да помогнеш птицама станарицама у току зиме. Направи кућицу за птице од неког рециклажног материјала, на пример од конзерви, тетрапака, пластичних флаша или паковања за детерџенте. Идеје можеш да видиш на сликама. Кућице постави у оближњем парку, шумарку или шуми. С времена на време их обилази и остављај разно зрневље. На овај начин помажеш птицама станарицама да презиме, али и смањујеш количину отпада и доприносиш смањењу загађења земљишта.

50


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. а) Понуђене називе угрожених биљака и животиња повежи са одговарајућим

појмом (биљка или животиња).

o

б) Одабери једно од наведених живих бића и опиши како изгледа.

pr

угрожена животиња

om

угрожена биљка

српска рамонда Аполонов лептир дабар росуља белоглави суп банатски божур црна рода црни даждевњак дропља Панчићева оморика гороцвет зелениче

2. Наведи неколико начина заштите животне средине. 3. Шта је ловостај?

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

uk a

Ed

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

1. Распитај се да ли у твом крају расту неке биљке или живе животиње које су

заштићене. За помоћ можеш да питаш одрасле или да истраживање изведеш уз помоћ интернета или књига о природи. Састави извештај о истраживању, који би садржао и фотографије заштићених биљака и животиња. Извештај подели са другарима из одељења.

2. g Групни задатак: Истражите заштићено подручје у близини места у коме живите

Потребан материјал: књиге о крају у којем живите, интернет, фотографије. Поступак: Поделите се у неколико мањих група. Помоћу књига из библиотеке о крају у којем живите и интернета, истражите које заштићено подручје се налази у вашој близини. Када то утврдите, договорите се која ће група шта истраживати (на пример, где се налази заштићено подручје и који облици рељефа или површинских вода га чине, које биљке и животиње су карактеристичне за то подручје и др.). Након што свака група заврши свој део истраживања, направите заједничку дигиталну презентацију која ће садржати прикупљене податке и фотографије до којих су дошле све групе. Договорите се затим како, када и где бисте могли овај извештај да представите што већем броју својих вршњака и одраслих, а затим то и учините.

51


Национални паркови у Србији Кључне речи: национални парк

pr

om

o

Копаоник, Тара, Ђердап, Шар-планина, Фрушка гора... То су нека од места у Србији неизмерне лепоте. О томе сведоче и називи као што су Сребрна планина или Кров Србије за Копаоник, Царска планина за Шар-планину или Гвоздена капија Дунава за Ђердапску клисуру. Ако је било прилике да боравиш на овим местима, сигурно су остала у твом сећању као очаравајућа и незаборавна. Да ли знаш да су наведена места национални паркови Србије? У овој лекцији ћеш сазнати шта су национални паркови и по чему су ова места у Србији препознатљива.

Шта су национални паркови и где се налазе

Ed

uk a

Већ знаш да су нека подручја у Србији стављена под законску заштиту. Највиши степен заштите имају национални паркови. Национални паркови су подручја настањена ретким биљним и животињским врстама, карактеристична по изузетним географским облицима, споменицима историје и културе као што су манастири, цркве, остаци некадашњих насеља итд.

► Подсети се начина заштите живог света на странама 49–50 уџбеника 4А.

У Србији има пет националних паркова: Ђердап, Копаоник, Тара, Фрушка гора и Шар-планина.

s

Потражи наведене националне паркове на географској карти Србије. Сазнај њихов положај у нашој земљи у односу на: стране света; облике рељефа (планине, равнице и др.) и већа насеља.

52


Национални парк Ђердап

?

Ђердап је наш највећи национални парк. Обухвата клисуру реке Дунав и планину Мироч са око 1 000 пећина. Ђердапска клисура је највећа клисура у Европи.

Клисура – врста речне долине, уска и дубока

s

o

Погледај слике Мироча и Ђердапске клисуре и опиши њихову лепоту.

uk a

pr

om

планина Мироч

Ђердапска клисура

s

Ed

Подручје националног парка одликују бројне врсте биљака и животиња. Парк је препознатљив по биљкама мечја леска, Панчићев маклен и др. Ђердапска лала расте само у Ђердапској клисури. И јорговани на падинама Мироча представљају природну вредност и украс Ђердапа. Погледај фотографије ових биљака и опиши њихов изглед.

мечја леска

Панчићев маклен

јоргован

ђердапска лала

53


Међу животињама овог подручја познате су видра, шакал, медвед, орао белорепан, црна рода. У Дунаву повољне услове за живот нашли су сом, смуђ и многе друге врсте.

s

Погледај фотографије ових животиња. Опиши њихов изглед и по чему их препознајеш.

медвед

орао белорепан

црна рода

сом

смуђ

Ed

uk a

Међу културно-историјским споменицима на подручју националног парка, налазе се остаци насеља Лепенски Вир (на слици), на основу којих се може доста закључити о начину живота тадашњих људи.

pr

видра

om

o

шакал

Ако желиш више

На месту откривеног насеља Лепенски Вир, пронађени су остаци кућа, разноврсни предмети од различитог материјала, укључујући керамичке посуде, накит од кости и шкољки и други. Најчувеније и у свету јединствене су камене скулптуре риболиког изгледа (на слици), које указују на усмереност становника овог насеља на реку. Ако желиш више да сазнаш о овом насељу, потражи податке и фотографије на интернету. Можеш да се договориш и са учитељем/учитељицом и другарима из одељења да посетите Лепенски Вир.

54

Камена скулптура из Лепенског Вира


Национални парк Копаоник Национални парк Копаоник налази се на подручју ове планине и обухвата и њен највиши врх – Панчићев врх (на слици).

s врха.

Утврди на географској карти надморску висину Панчићевог

o

На већим надморским висинама Панчићев врх на Копаонику развијене су шуме смрче, а на ► Подсети се мањим букве и храста. Живи свет овог подручја одликују ретке врсте изгледа смрче, биљака, као што су копаоничка љубичица и копаоничка чуваркућа.

om

s

uk a

pr

Погледај фотографије ових биљака и опиши њихов изглед.

букве и храста на 42. страни уџбеника 4А.

копаоничка чуваркућа

Ed

копаоничка љубичица

Фауну обогаћује велики број птица као што су крстокљун, шумска сова, јаребица камењарка и многе друге. Карактеристичне животињске врсте су и алпска ровчица, патуљасти миш, вук и друге.

крстокљун

шумска сова

јаребица камењарка

алпска ровчица

патуљасти миш

вук

s

Погледај фотографије ових животиња. Опиши њихов изглед и по чему их препознајеш.

55


На Копаонику се налазе бројна села и старе воденице, у којима се чува традиционални начин живота. Културно добро овог националног парка је и Црква Светог Петра и Павла у Кривој Реци (на слици).

Национални парк Тара

s

? Видиковац – место са кога се пружа леп поглед на околину

Ed

uk a

pr

om

Опиши слику на којој је приказан један од најлепших видиковаца на Тари.

o

Национални парк Тара обухвата подручје планине Таре, ограничено током реке Дрине, између Вишеграда и Бајине Баште.

Поглед са видиковца на Тари

Најзначајнија биљка на Тари је четинар Панчићева оморика, која представља природну реткост. Флору Таре чине и црни и бели бор, јела и смрча.

s

Уочи на сликама разлике између наведених четинара.

Панчићева оморика

56

црни бор

бели бор

јела

смрча


Мрки медведи су становници планине Таре. На Тари опстају и дивокозе, срне и многе друге врсте животиња. Симбол фауне Таре је ретки Панчићев скакавац, којем је Тара једини дом. У Дрини живе примерци младице и липљана.

s

дивокоза

срна

uk a

pr

om

мрки медвед

o

Погледај фотографије ових животиња. Опиши њихов изглед и по чему их препознајеш.

Панчићев скакавац

младица

липљан

Ed

Међу културно-историјским добрима на подручју овог националног парка, као велика драгоценост издваја се манастир Рача (на слици).

Занимљивост

Манастир Рача подигнут је у 13. веку. Подигао га је српски краљ Драгутин из српске краљевске породице Немањића. Манастир је дуго био центар преписивачке школе. У давној прошлости књиге се нису штампале као данас, него су преписиване.

► О породици Немањић учићеш на странама 53–68 уџбеника 4Б.

57


Национални парк Фрушка гора Фрушка гора је најстарији национални парк у Србији, а назив потиче од истоимене планине. Потражи на интернету када је проглашен овај национални парк. Живи свет овог парка веома је богат и разноврстан. До висине око 300 м подручје Фрушке горе покривено је ливадама, пашњацима и виноградима. Виши делови планине покривени су густом листопадном шумом. Заступљени су липа, храст и буква. На Фрушкој гори гнезди се орао крсташ, најугроженија врста птица, који је заштићен и уписан у Светску црвену листу. Ту су и шакал, дивља мачка, текуница, срна и друге.

s

► Подсети се података о овој планини, некадашњем острву на 18. и 19. страни уџбеника 4А. ► Подсети се изгледа липе, храста и букве на 42. страни уџбеника 4А.

орао крсташ

uk a

pr

om

o

Погледај фотографије ових животиња. Опиши њихов изглед и по чему их препознајеш.

шакал

дивља мачка

текуница

Ed

Посебну вредност овог националног парка представља велики број православних манастира. Један од њих је и манастир Ново Хопово, у којем је у 18. веку живео Доситеј Обрадовић (на слици). Доситеј Обрадовић је био просветитељ, књижевник, професор и први министар просвете у Србији.

Манастир Ново Хопово и Доситеј Обрадовић

58

срна

? просветитељ – онај који просвећује, шири образовање и културу


Национални парк Шар-планина Овај национални парк одликује преко 30 планинских врхова, међу којима је највиши Бистра и велики број језера, укључујући и „горске очи”.

s

om

o

Утврди на географској карти надморску висину врха Бистра.

► Подсети се шта су „горске очи” на 25. страни уџбеника 4А.

језерo на Шар-планини

врх Бистра

pr

На Шар-планини расту четинари муника и молика, жбунасте заједнице горске руже, шарпланински шафран и многе друге врсте.

s

Ed

uk a

Погледај фотографије ових биљака и опиши њихов изглед.

муника

молика

горска ружа

Међу животињама истичу се сури орао, сиви соко, велики тетреб, дневни лептири и друге.

s

Погледај фотографије ових животиња. Опиши њихов изглед и по чему их препознајеш.

сури орао

сиви соко

велики тетреб

шарпланински шафран

► Присети се занимљивости о „заљубљеном” мужјаку великог тетреба на 43. страни уџбеника 4А.

дневни лептир

59


На подручју овог националног парка налази се велики број манастира и цркава. У подножју Шар-планине, поред града Призрена, налазе се остаци Душановог града, српске престонице цара Душана из 14. века (на слици).

► Више о цару Душану учићеш на 55. и 56. страни уџбеника 4Б.

uk a

pr

% увек се крећи стазама и путевима који су обележени и уређени; % отпад увек одлажи на одговарајућим местима (у кантама, контејнерима); % немој загађивати реке, потоке и изворе; % не узнемиравај животиње, не оштећуј гнезда; % немој брати и оштећивати ретке и угрожене биљне врсте; % за брање лековитог биља и шумских плодова треба да имаш посебну дозволу.

om

Када се нађеш у неком националном парку, веома је важно да својим понашањем допринесеш очувању и заштити његових природних богатстава. Ево неких правила понашања (детаљнији списак правила можеш да нађеш на сајту националног парка Тара):

o

За чуваре природе

Ed

Размисли о значају сваког правила за очување парка. Сети се да примениш ова правила следећи пут када се нађеш на подручју неког националног парка. Буди прави чувар природе!

ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. Шта су национални паркови? На основу чега се нека подручја стављају под

заштиту и проглашавају за националне паркове?

2. Наведи националне паркове у Србији. 3. Издвој и запиши по једну биљку, животињу и културно-историјско добро који

су карактеристични за сваки национални парк у Србији.

60


ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

1. Уз помоћ географске карте Србије провери:

а) где се налази сваки национални парк у односу на место у којем живиш; б) који национални парк је најближи твом насељу. 2. а) Реши укрштеницу.

o

1. Највиши врх на Копаонику зове се... 2. Назив једног националног парка је... 3. Подручје са највишим степеном заштите зове се... 4. Четинар који расте на Тари је... 5. Врста скакавца којем је Тара једини дом зове се... 6. Биљка по којој је препознатљив национални парк Ђердап, а носи име по нашем познатом ботаничару зове се....

om

1 3 5 6

б) Како су повезана појединачна решења са коначним решењем ове укрштенице?

Ed

uk a

4

pr

2

3. Изабери једну биљку и једну животињу која је карактеристична за неки

национални парк и сазнај више о њој (по чему је препознатљива и занимљива, за животињу о њеном начину живота и слично). Послужи се књигама о природи или интернетом. Састави кратак извештај са прикупљеним подацима и фотографијама и подели их са другарима у одељењу.

4. g Групни задатак: Истражите податке о једном националном парку у Србији

Потребан материјал: књиге о природи, интернет. Поступак: Осим податка где се налази у Србији, извештај о националном парку по вашем избору требало би да садржи податке о: одликама рељефа и површинских вода на том подручју; одликама ретких биљака и животиња карактеристичних за то подручје; културно-историјским објектима на том подручју. Поделите се у групе и у односу на ове захтеве одредите који задатак ће преузети свака група. Прикупите наведене податке и одговарајуће фотографије. Саставите заједнички извештај од којег можете да направите изложбу. Заједно одлучите где, када и коме ћете да је представите.

61


Становништво Србије Кључне речи: становници Србије, разноликост

pr

Колико је становника Србије

om

o

Већ знаш да се људи разликују по изгледу, полу, узрасту, по знању, умећу и љубави према некоме или нечему, као и по језику који говоре, празницима које славе и обичајима које негују и многим другим стварима. Што смо разноликији, то нам је лепше и занимљивије. Можемо толико тога да научимо једни од других и да на различите начине помогнемо да сви заједно постигнемо неке циљеве који су нам свима важни.

s

uk a

У Србији данас живи око 7 милиона становника. Неки крајеви Србије су насељенији од других. У Шумадији и западној Србији живи највише становника, а најмање у области јужне и источне Србије.

Редни број

Ed

На основу табеле утврди колико становника живи у свакој од четири наведене области Србије. Редним бројевима означи области од најмање до највише насељене. Назив области у Србији

Број становника

Област западне Србије и Шумадије

1 924 816

Област јужне и источне Србије

1 505 732

Област Војводине

1 861 863

Београдска област

1 690 193

Број становника 2018. године по областима у Србији

Број становника у Србији се непрекидно смањује првенствено из два разлога: 1. људи одлазе на привремени или стални боравак у друге земље у потрази за послом и бољим условима живота; 2. Рађа се све мањи број деце.

62

Занимљивост

У свету има земаља са много већим бројем становника него што је Србија. Кина и Индија су најмногољудније државе са по више од милијарду становника. С друге стране, државе као што су Луксембург или Малта имају око 500 000 становника.


Ко су становници Србије У Србији живе становници различите старосне доби, мушког и женског пола.

s

На основу података на графикону направи листу група становника по старости од најбројније до најмање бројне.

s

Утврди помоћу графикона колико је у Србији становника мушког пола, а колико женског пола.

0–14 година

жене

15–64 године

мушкарци 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000

3 383 732

om

2 000 000

3 561 503

o

65 година и више

1 500 000 1 000 000

pr

500 000

Групе становника у Србији према полу (2018. године)

uk a

Групе становника у Србији према старости (2018. године)

s

Ed

У Србији живе Срби, Мађари, Бошњаци, Роми, Црногорци, Албанци, Словаци, Румуни и многи други. Срби су већински народ у Србији и службени језик је српски, а службено писмо ћирилица. Осталим народима је омогућено право на службену употребу матерњег језика и писма. Који језици се користе у твом крају? На колико језика народа из твог краја умеш да поздравиш своје комшије? Наш народ каже: „Колико језика говориш – толико људи вредиш.” Потруди се да изговориш поздраве на језицима народа Србије који су дати на слици.

српски здраво!

румунски салут!

ромски сар ма ћерех!

словачки ахој!

Здраво на језицима неких народа у Србији

63


Разноликост становника Србије огледа се и у њиховој вероисповести, с тим да има и људи који не исповедају ниједну религију. Највише је православних хришћана, затим муслимана, хришћана католика, хришћана протестаната, Јевреја и других, а сви они се окупљају у различитим храмовима: црквама, џамијама, синагогама.

s

џамија

om

црква

o

Уочи сличности и разлике између ових храмова у Србији.

синагога

s

uk a

pr

Народи у Србији негују и различите обичаје или начине на које обележавају неке прилике или догађаје као што су празници, рођења, венчања и др. Током протеклих времена то су биле прилике да се обуку и делови свечане народне ношње различитих боја и са бројним украсима, а неки народи то чине и данас. Опиши један обичај који негује народ којем ти припадаш.

Ed

Богатство разноликости народних ношњи народа Србије можеш да видиш на слици Банатске свадбе, наше сликарке Алжбете Чижикове.

Слика Банатске свадбе, сликарке Алжбете Чижикове

Ако желиш више

Алжбета Чижикова је једна од наших бројних наивних сликарки из Ковачице, места у Војводини. Слике наивне уметности препознатљиве су по живим бојама. Посматрајући их можеш много да сазнаш о детаљима из живота људи из војвођанских села у различитим приликама, њиховој народној ношњи, обичајима. Неке од ових слика можеш да погледаш на сајту Галерије наивне уметности у Ковачици: http://www.naivnaumetnost.com/.

64


За чуваре природе

У табели испод дати су примери неких умећа или интересовања по којима се међусобно разликујемо, а која могу да буду од помоћи у једној акцији заштите природе. У односу на потребе краја у којем живиш, осмисли једну такву акцију. У одговарајућа поља у табели допиши још неке особине и како деца са тим особинама могу да помогну у тој акцији. Затим допиши имена деце из одељења који имају баш те особине (потруди се да укључиш сву децу из одељења, јер свако од вас може да допринесе акцији). Видиш колико је важно да се сви разликујемо и поштујемо те разлике? А када се створе могућности да остварите овај план – у акцију! Задужење у акцији очувања природе

Имена другара из одељења

Жели „детективске” послове

Истражује проблеме загађености природе у крају

Уме да фотографише

Прави фотографије таквих загађених места у крају

Лепо црта

Прави плакат – позивницу за људе у крају да учествују у акцији и одговорно се понашају према природи Пише еколошку поруку за људе у крају да учествују у акцији и одговорно се понашају према природи Преводи еколошку поруку на више језика како би је разумели сви људи који живе у вашем крају

pr

om

o

Вештина, интересовање

uk a

Лепо пише

Ed

Познаје разне језике

ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. Колико становника живи данас у Србији?

а) око 5 милиона б) око 7 милиона в) око 9 милиона Заокружи слово испред тачног одговора. 2. Наведи два разлога због којих се број становника у Србији смањује. 3. Наведи и објасни у чему се све огледа разноликост становника Србије.

65


ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО 1. Сазнај и запиши: колико има становника у месту у коме живиш; којим

народима припадају становници твог места.

2. Објасни изреку „Договор кућу гради”. Кућа (или дом) може да се схвати као

држава у којој живиш (твоја домовина). Како у том случају разумеш ову изреку о значају договора између становника једне државе?

3. g Групни задатак: О рганизујте изложбу о разноликости народа који живе

у вашем крају

o

Потребан материјал: енциклопедије, интернет, фотографије, инструменти, ношње и други сведоци и трагови прошлости, културе и традиције народа у вашем крају. Поступак: Поделите се у групе, од којих свака може да буде задужена за истраживање:

om

Ed

uk a

pr

а) традиционалних инструмената становника вашег краја; б) народних ношњи становника вашег краја; в) традиционалних игара становника вашег краја; г) писаца, сликара или других уметника, као и важних научника који су рођени у вашем крају; д) рецепата традиционалних специјалитета становника твог краја.

Списак истраживачких задатака можете да допуните и својим предлозима. Потражите помоћ родитеља, локалних музеја и културно-уметничких друштава. Зависно од могућности, на изложби ћете, уз извештај о резултатима истраживања, представити саме инструменте, ношње, слике и књиге познатих уметника или њихове фотографије. Смислите назив или поруку једне такве изложбе – о значају разноликости становника једног краја. Осмислите и простор где ћете је приредити и кога ћете позвати да је види.

66


Права становника Србије Кључне речи: права, обавезе

ПРАВА

o

ОБАВЕЗЕ

om

Сада знаш да су становници Србије разнолики по народу којем припадају, по обичајима, вероисповести, полу, старости, начину живота. Без обзира на међусобне разлике, сви имају једнака права и обавезе. Из претходних разреда знаш за права и обавезе које имаш у оквиру група у којима живиш. Присети се неких од њих и њихове међусобне повезаности. Ако очекујеш да неко други поштује твоја права, онда имаш и обавезу да поштујеш права других.

s

uk a

pr

Држава Србија има обавезу да обезбеди бројна права својим становницима. Нека од права која имамо у нашој држави дата су у табели, а ти их свакодневно остварујеш у различитим ситуацијама. На пример, право да се испољи припадност одређеном народу остварујеш тако што се слободно изражаваш на матерњем језику или негујеш одређене обичаје у својој породици. Слободу да се искаже своје мишљење и уверење остварујеш док у школи или на путу од школе до куће са својим вршњацима размењујеш мишљење о филмовима, музици или компјутерским игрицама које волите.

Ed

Прочитај и сва остала права из табеле и на сличан начин покушај да објасниш или наведеш што више ситуација из свакодневног живота у којима их остварујеш.

l Право да се испољи припадност одређеном народу l Право да се испољи своја вера l Равноправност полова – једнаке могућности за жене и мушкарце

Ако желиш више

Да би се остварила и заштитила дечја права, 1990. донета је и усвојена Конвенција о правима детета. Овим документом уређена су права деце у целом свету. Уз помоћ интернета истражи која права су обухваћена овом конвенцијом.

l Слобода да се искаже своје мишљење и уверење l Право на заштиту здравља l Право на образовање l Право на здраву животну средину и обавештавање о њеном стању Нека права становника Србије

67


Заједнички живот становника Србије Осим права, становници имају и обавезу да поштују права свих својих суграђана, као и обавезу да поштују државу у којој живе. На пример, обичаје и језик свог народа треба да негујеш, да се њима поносиш, да их чуваш и поштујеш. Међутим, то исто значи да треба да уважаваш и поштујеш обичаје и језик других народа. Такође, ако од других очекујеш да саслушају твоје мишљење о некој теми и да те прихвате чак иако не мисле као ти, онда и ти треба исто да чиниш другима.

? толеранција – прихватање особа које се разликују од нас и сарадња с њима

Не упадај у реч и пусти и друге да кажу нешто!

pr

Кажи шта мислиш али тако да не увредиш саговорника!

om

o

s

Прочитај предлоге како да свако буде толерантан у разговору са другима. Шта мислиш о њима? Ако их већ примењујеш – браво! Ако не – потруди се! Смисли још неколико значајних правила.

Не дижи глас у току разговора!

uk a

Како бити толерантан у разговору упркос разликама

Исто тако, свако од нас има право на здраву животну средину, али је дужан и да је штити и унапређује.

s

Ed

Покушај да и за сва друга права која су наведена у табели на претходној страни одредиш своју обавезу.

Ако желиш више Већ знаш да родитељи имају право и обавезу да се брину о својој деци. Да ли знаш и да су деца дужна да се старају о својим родитељима када остаре и када им је потребна помоћ? Такође, постоје старији људи који немају деце или блиских рођака који би се бринули о њима. Како се ти понашаш према старијим људима у свом комшилуку? Састави списак поступака којима можеш да помогнеш Хвала ти, или покажеш поштовање некој Ево, драго дете! набавила сам старијој особи коју познајеш. Хвала ти, Вам све намирнице Ево, Упореди свој списак са списком драго дете! са списка који набавила сам сте који направе твоји другари и дали. Вам свеми намирнице договори се са њима којим са списка који сте ми дали. особама у ближој околини и како можете да помогнете. Потруди се да по један поступак са списка примениш бар једном недељно.

68


За чуваре природе

Ed

uk a

pr

om

o

Постоје акције којима можемо да штитимо и унапредимо природу али истовремено и помогнемо људима у нашем крају којима је то потребно. На пример, некоме ко се разболи и нема довољно новца за лечење, некоме чији родитељи не раде и потребна му је нова одећа или књиге. Једна од таквих акција је организовање продајне изложбе уметничких предмета направљених од амбалаже која би иначе завршила на отпаду, уколико у школи постоје услови за то. То су пластичне и стаклене флаше, кутије од креме или шампона, празне бочице од дезодоранса и парфема итд.

Предлог могућих корака (добро је да их спроведеш у сарадњи са другарима из одељења): 1. пронаћи на интернету идеје шта се све може направити од оваквих предмета; 2. донети предмете у школу и на часу ликовне културе направити што више уметничких предмета; 3. договорити датум и место организовања ове изложбе, као и ко ће бити позван; 4. донети одлуку коме поклонити сакупљени новац, а затим то и учинити. На овај начин се показује солидарност са неким коме је помоћ потребна, а смањиће се и загађење земљишта и воде. Овакве изложбе могу да се понове више пута у току године.

? солидарност – узајамна сарадња или помоћ између појединаца, мањих или већих група људи

69


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. а) Издвој три права која имају становници Србије које ти сматраш најважнијим.

Образложи свој избор.

б) Унеси у табелу права која издвајаш и свакодневне ситуације у којима их остварујеш.

Права становника Србије

Ситуације у којима их остварујеш

2. За свако право из претходног задатка наведи и унеси у табелу одговарајућу

обавезу и свакодневне ситуације у којима их испуњаваш.

o

Ситуације у којима их испуњаваш

om

Обавезе становника Србије

Примере можеш и да нацрташ.

pr

3. Објасни на примерима шта значе толеранција и солидарност.

uk a

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

1. Становници Србије разликују се по обичајима, језику, вероисповести и начину

Ed

живота. Које особине треба да имају и како треба да се понашају једни према другима да би, без обзира на разлике које међу њима постоје, били добри суседи и пријатељи?

2. Напиши поруку онима који се подсмевају и критикују различите од себе. 3. g Групни задатак: О рганизујте дискусију о примерима када су нечија права

ускраћена

70

Поступак: 1. Пре часа: Присетите се неких примера када вам је неко право било ускраћено. Распитајте се код одраслих и на интернету коме се обратити за помоћ у таквим ситуацијама. Позовите психолога или педагога школе да присуствује часу; 2. На часу: Поређајте столице у учионици у круг, и седите тако да сви будете окренути једни према другима. Испричајте ситуације којих сте се присетили и опишите како сте се том приликом осећали. За сваки пример изнесите ставове и сви заједно, уз помоћ присутних стручних лица и учитеља/ учитељице, донесите закључке: како би требало поступити ако би се исте ситуације поновиле; коме се обратити том приликом за помоћ. Изнесите и ставове о особама које су у представљеним примерима угрозиле нечија права. Потрудите се да ви никада не учините сличне грешке.


Села и градови у Србији Кључне речи: насеље, село, град

o

Замисли да упознајеш дечака који ти на следећи начин описује место где живи: „У мом месту живи 1 000 становника, сви живе у породичним кућама на једном брежуљку и баве се узгајањем крава и оваца, али и више врста воћа.” Другарица коју је повео са собом каже: „Jа живим у месту са 100 000 становника, највише људи живи у солитерима, а наши родитељи углавном раде у фабрикама и различитим продавницама.” У којим насељима живе дечак и девојчица?

om

Подсети се шта знаш о овим насељима. У овој лекцији сазнаћеш по чему су градови и села у Србији слични, а по чему се разликују, као и по чему су нека насеља у Србији позната.

pr

Градови у Србији

s

uk a

У Србији има око 30 градова. Неки су већи, као Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац, Суботица, Приштина и Краљево, а неки су мањи, попут Лознице, Прокупља, Сремске Митровице и Зајечара. У главном граду Београду живи преко милион становника. На географској карти Србије пронађи наведене градове. Који од ових градова се налазе у брдско-планинској, а који у панонској области Србије?

s

Ed

Изглед једног града често зависи и од тога у којој од ових области се налази и од рељефа краја.

Утврди на географској карти Србије где се налазе Нови Пазар и Нови Сад. Затим погледај фотографије ових градова и утврди разлике у ширини њихових улица. Који град има стрмије улице? Објасни ове разлике у односу на рељеф области у којима се налазе.

Нови Пазар и Нови Сад

71


Заједничко за градове у Србији јесте то што се најчешће налазе уз реке. Шта мислиш, зашто је то тако?

s

Помоћу географске карте Србије именуј реке које протичу кроз наведене градове или поред њих.

► Подсети се о значају воде на 28. страни уџбеника 4А.

?

Заједничко им је и то што се у њима налазе различите установе. То су културне (биоскопи, позоришта, библиотеке, музеји, галерије, домови културе), здравствене (клинике, домови здравља, апотеке), образовне и научне (школе, факултети, истраживачки институти), економске (тржни центри, продавнице, пијаце), верске и друге установе. Становници градова се тако углавном баве непољопривредним занимањима (на пример, ту су занатлије, трговци, глумци, професори, лекари, судије, полицајци и други).

s

истраживачки институт – установа у којој се запослени баве испитивањем и објашњавањем неких појава и проблема у друштву или у природи

uk a

pr

om

o

Погледај на фотографијама значајне установе по којима су неки од наших градова препознатљиви. Које градове желиш да обиђеш?

зградa гимназије у Ваљеву

Тржни центар „Плаза” у Крагујевцу

Ed

Универзитет у Новом Саду

72

Ако желиш више

Клинички центар у Београду

Народна библиотека у Београду

Народно позориште у Нишу

Дом културе „Вук Караџић” у Лозници

Потражи на интернету више о томе када су настале установе приказане на фотографијама, по чему су значајне и да ли постоје неке занимљивости везане за њих.


Сваки град у Србији има и бар један градски парк, где његови становници, посебно најмлађи, али и већина посетилаца, воле да проведу време окружени зеленилом, у игри, одмору на клупама или у рекреацији.

s

Калемегдански парк у Београду

Градски парк у Зрењанину

Парк Чаир у Нишу

pr

om

o

Погледај на фотографијама градске паркове неких наших градова. Направи листу паркова почев од оног који најпре желиш да посетиш.

Велики парк у Крагујевцу

uk a

Занимљивост

Дунавски парк у Новом Саду

Ed

У неким нашим градовима рођене су бројне познате уметнице, научнице, лекарке и спортисткиње. Неке од њих су биле прве жене у Србији које су се бавиле одређеним занимањима и биле веома успешне захваљујући таленту који су имале, храбрости и уложеном труду.

Драга Љочић

Надежда Петровић

Др Драга Љочић рођена је у Шапцу пре више од 150 година и била је прва жена лекар у Србији. Залагала се за за отварање дечјих болница и изградњу домова за незбринуту децу. Чачак је место рођења једне од наших најзначајнијих сликарки, Надежде Петровић. Током ратова почетком 20. века бавила се и фотографијом и позната је и као прва жена ратни фотограф. У Новом Саду 1973. године рођена је Моника Селеш, наша прва тенисерка која је постигла успех на светским тениским турнирима. Први турнир освојила је са девет година, а почетком 90-их била је најбоља тенисерка света.

Моника Селеш

? турнир – такмичење појединаца или група у неком умећу или вештини

73


Села у Србији Тршић, Кремна, Равно Село, Идвор, Мошорин називи су неких наших села. Помоћу интернета истражи која од ових села се налазе у брдско-планинској, а која у панонској области Србије? У селима људи се баве углавном пољопривредом и још понеким занимањима (занатлија, свештеник, учитељ) и станују у породичним кућама. Распоред кућа у селу зависи и од тога у којој области се село налази и од рељефа краја, слично као у градовима. На пример, у панонској области куће у селима се налазе једне уз друге и распоређене су око улица које се секу под правим углом. У брдско-планинској области куће су у селима најчешће удаљене једне од других и разбацане без неког посебног реда.

s

Ed

Идвор

uk a

pr

om

o

та мислиш, због чега је то тако? Фотографије ових села ће ти помоћи, Ш а одговор повежи са рељефом краја у којем се ове куће налазе.

Кремна

Заовине

Занимљивост

Село Идвор у Војводини родно је место нашег научника, проналазача и професора Михајла Пупина. Већи део живота провео је у Америци, али никада није заборавио своје родно место и свој народ. Између осталог, даривао је новац за школовање младих и награђивање ученика у Идвору. Михајло Пупин Родна кућа Михајла Пупина Успомене на детињство проведено у Идвору забележио је и у свом делу Са пашњака до научењака. „Ништа није тако мило и лепо као место у коме смо се родили”, пише Пупин у својој књизи. Описује и како је, боравећи далеко од отаџбине, чезнуо за „бескрајним банатским равницама” и летима које је проводио „под широким сводом небеским, чувајући волове на паши, зурећи ноћу у безбројне звезде, слушајући слатку свирку српске фруле”. Данас се у Идвору налази музејски комплекс посвећен Михајлу Пупину, у чијем саставу се налази и његова родна кућа (види слику).

74


Иако је у Србији много већи број села него градова, више становника живи у градовима него у селима (види графикон).

становништво у селима

om

pr

БАНКА

o

Бројност градског и сеоског становништва у Србији

Ed

uk a

У селима углавном остају старији становници, док се млади одлучују да напусте села и настане се у градовима. Шта мислиш зашто је то тако? Упореди разноврсност занимања и начина да се заради за своју породицу у селу и у граду. Одговор ћеш пронаћи ако села и градове упоредиш и по избору установа у којима може да се ПОЗОРИШТЕ стекне образовање, виде филмови, позоришне МУЗЕЈ представе, итд. Такође, ако се све више младих сели у градове, где се рађа више беба, у селима или градовима? Са друге стране, села су много ближе природној средини, док су градови обично бучни и загађени.

становништво у градовима

За чуваре природе

Да би твоје насеље изгледало лепше и било пријатније за живот, веома је ОТПАЦИМ А важно да буде чисто. Истражи са ЈЕ МЕСТО другарима околину школе, на пример, У КАНТИ улицу у којој се школа налази, оближњи парк или центар. Има ли отпадака ван канти и контејнера? Ако има, ево предлога шта можеш да урадиш уз помоћ другара из одељења и одрасле особе: 1. чишћење одабраног простора уз коришћење одговарајуће опреме (заштитне рукавице и кесе); 2. састављање порука за оне који бацају отпатке где год стигну и њихово постављање на видљива места. Договори се са другарима и шта рећи особи која се затекне да баца отпатке тамо где им није место, али тако да се подстакне да убудуће поведе рачуна о чистоћи насеља.

75


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. Попуни следећу табелу уз помоћ географске карте Србије, интернета,

фотографија и описа насеља у лекцији. Називи и особине насеља у Србији

Села У панонској области

У брдско-планинској области

Градови У брдскоУ панонској -планинској области области

Називи

om

o

Изглед насеља: распоред кућа и улица 2. Наведи сличности између градова и села у Србији.

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

pr

3. По чему се међусобно разликују села и градови у Србији?

uk a

1. Уз помоћ географске карте Србије и користећи називе страна света одреди и

Ed

запиши где се налази твоје насеље у односу на главни град Србије. 2. Одабери могућност под а) или б), а затим одговори на питање: а) ако живиш у селу шта желиш да представиш другару или другарици из града да им дочараш изглед и начин живота у селу; б) ако живиш у граду шта желиш да представиш другару или другарици из села да им дочараш изглед и начин живота у граду. 3. g Групни задатак: Направите туристички водич кроз ваше насеље Потребан материјал: књиге о насељу у којем живите; интернет, фотографије вашег насеља. Поступак: Водич би могао да садржи следеће информације: где се ваше насеље налази у Србији; које природне и културно-историјске знаменитости постоје у вашем насељу или његовој непосредној близини; које знамените личности су рођене или су живеле у вашем насељу и по чему су познате, и слично. Туристички водич можете да направите у следећих неколико корака: размислите и договорите се које занимљиве податке ће он да садржи да 1. бисте заинтересовали неког вашег вршњака из другог места или државе да вас посети; 2. поделите задужења у неколико група – ко ће шта да истражује; свака група може да прикупи, помоћу књига из библиотеке о крају у којем 3. живите и интернета, податке о вашем насељу и фотографије; прављење дигиталне презентације која ће садржати прикупљене податке 4. и фотографије до којих су дошле све групе; 5. уз помоћ одраслих можете да поставите презентацију на Јутјуб и тако привучете пажњу могућих посетилаца.

76


Како природни услови у Србији утичу на живот и рад њених становника Кључне речи: природни услови, природна богатства, делатности

Подсети се и размисли:

pr

om

o

► којим делатностима се баве људи на селу и у граду? ► Зашто људи праве насеља поред река и језера? ► Шта ти је из природе потребно ако желиш да направиш: књигу, пластичну играчку, лонац за кување јела, прозор, вунене чарапе, сок, џем или ајвар? ► Ако желиш да гајиш козе и знаш да њихова правилна исхрана подразумева да брсте разноврсне биљке и да им је потребна довољна количина свеже воде, где би требало да направиш фарму?

uk a

Ова лекција ће ти помоћи да разумеш како су наш живот и рад повезани са природом.

Све што човек користи за живот и рад потиче из природе

s

Ed

Све што данас свакодневно користимо, од прехрамбених производа, преко игле и предмета као што су играчке, столице, посуђе и одећа, до зграда, мостова и авиона човек је направио захваљујући материјалима из природе. Погледај слике. Присети се неких других производа које користиш и затим размисли шта је потребно из природе да би се они направили.

77


Опстанак људи зависи од природе и природних богатстава, у која спадају вода, земљиште, ваздух, биљке и животиње, разне руде.

? руде – стене у којима се налази мања или већа количина неког минерала

Природни услови у Србији и пољопривреда

om

o

Већ знаш да природа у различитим географским областима нуди различите услове за живот. Земљиште је негде равно и налази се уз воду, негде је брдовито и богатије разним минералима. Негде има више сунчаних дана и топлије је, а негде је хладније и има више падавина. Поменути услови више одговарају неким врстама биљака, па тако и животињама које се њима хране, а неки услови више погодују другим живим бићима. Подсети се из претходних разреда шта знаш о утицају услова живота у природи на жива бића. Тако на пример у панонској области, као и око наших великих река Мораве, Саве и Дунава, погодни су услови за узгајање житарица, воћа и поврћа. Неким врстама воћа и поврћа погодују брежуљкасти крајеви Србије. У планинским крајевима, захваљујући пространим ливадама и пашњацима, велике су могућности за гајење стоке, пре свега говеда, оваца и коза.

s

Ed

uk a

pr

На основу слика и карте Србије закључи којим пољопривредним делатностима се углавном баве људи у свакој од наведених области.

78

Узгој биљака и животиња у појединим крајевима Србије

► Подсети се о географским карактеристикама Србије на странама 17–22 уџбеника 4А.


Природни услови у Србији и неке друге делатности

? плантажа – велика површина земљишта на којој се узгаја нека врста биљака

o

У близини места у којима се гаје биљке или животиње подижу се фабрике за њихову обраду, прављење различитих производа и њихово паковање. На пример, у близини плантажа воћа или поврћа подижу се фабрике за производњу сокова, џемова, компота, ајвара, конзервираног или замрзнутог поврћа и сличних производа. Фабрике за прераду меса, производњу млека и млечних производа граде се близу фарми.

om

Фабрике за производњу прехрамбених производа

uk a

pr

У неким крајевима Србије богатим рудама, један део становника ради у рудницима. Тако, у источној Србији постоје налазишта бакра, сребра и злата, а руде гвожђа има у околини Мајданпека и на планинама Рудник и Копаоник. Присети се или распитај за шта се користе наведене руде.

Рудник у Мајданпеку

Ed

Поједини делови Србије богати су природним лепотама, па људи у тим крајевима граде хотеле и ресторане који могу да угосте домаће и стране туристе и раде у њима. Којим све делатностима се баве људи у таквим крајевима?

Туристичка места у Србији: Копаоник и Златибор

Плантаже, фарме, фабрике, рудници, хотели запошљавају раднике. Више таквих објеката у Србији доприносе већем запошљавању становника. Ако купујемо домаће производе, потражња за њима ће бити већа, као и њихова производња. То ће захтевати већи број запослених радника. Покушај да објасниш како ћеш куповином домаћих шљива, јабука, парадајза или купуса допринети да људи у Србији који их гаје, прерађују и продају боље живе.

79


Ако желиш више

o

Купусијада у Мрчајевцима

Манифестација Смедеревска јесен

pr

om

У различитим крајевима Србије становништво организује различите прославе и манифестације на којима показују чиме се баве, шта узгајају и које производе праве. На пример, у Мрчајевцима и у Футогу, местима која су позната по производњи купуса, организују се купусијаде, на којима се становници такмиче у кувању купуса. Кикинда је позната по производњи тикава, па се тамо организује такмичење произвођача најтеже и најдуже тикве. Вршац, Сремски Карловци, Смедерево, Топола, Александровац познати су по узгајању винове лозе и у њима се организују дани бербе грожђа и производње вина. У Кучеву се организује продајна изложба хомољског сира и показује се стари начин испирања злата у реци Пек. Осечина је позната по производњи шљива, па тако и по сајму на којем се бира најбољи произвођач шљива, као и различити најбољи производи од шљива.

Сајам шљива у Осечини

uk a

По чему је познат твој крај? Распитај се шта се производи у твом крају и да ли се организује нека манифестација на којој се излажу ти производи. Састави извештај о томе.

За чуваре природе

фабрика

Ed

Већ знаш да је загађеност ваздуха велики проблем. Аутомобили, камиони и авиони који са великих удаљености превозе различите производе до фабрика наших продавница троше више горива и штетним издувним гасовима погоршавају овај проблем у животној средини. С друге стране, што је мања удаљеност између неке њиве, плантаже или фабрике и продавнице у којој купујеш неке производе, мање се горива троши и мање штетних гасова испушта док се ти производи превозе. Тако, када купиш чоколаду произведену у твом крају или домовини, утичеш и на унапређивање квалитета ваздуха. Шта можеш да урадиш? Погледај на амбалажама производа које свакодневно користиш где су произведени. Сваки следећи пут када одеш у куповину, ако имаш могућност да бираш, потруди се да пронађеш производе који се праве близу места где живиш.

80

продавница

продавница


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. Живот и рад људи зависе од природе. Шта то значи?

Објасни на примерима неких производа које свакодневно користиш.

2. Попуни следећу табелу. Област у Србији Панонска област и област око великих река

Биљке и животиње које се гаје

Пољопривредне делатности

Фабрике

o

Брежуљкасти крајеви

om

Планински крајеви

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

pr

3. У којим крајевима Србије се становништво бави рударством и туризмом?

uk a

1. Направи рекламу за један производ по којем је познат крај у којем живиш. 2. Напиши предлог како би изгледала манифестација којом би се рекламирала нека

значајна делатност становника твога краја и подстицао даљи развој те делатности и производње.

3. g Групни задатак: О рганизујте дискусију на тему коришћења производа који се

Ed

праве у вашем крају или домовини Поступак: Поделите се у неколико група. Ово су могући кораци у организовању дискусије. 1. Чланови једне групе би били домаћи произвођачи, на пример, млека и млечних производа који би износили своје разлоге да се више купују њихови производи. На пример, разлози могу да буду више запослених и веће плате за људе у крају, више новца који ће се улагати у путеве, школе и вртиће и слично. 2. Друга група представљаће произвођаче млека и млечних производа издалека и износиће своје разлоге да се баш њихови производи купују. На пример, њихови производи су квалитетни и укусни и добро је да их пробају људи широм света. 3. Трећа група били би чувари природе који би износили разлоге за коришћење домаћих производа насупрот производима који би се превозили издалека. Објашњавали би како превоз производа са већих или мањих удаљености утиче на потрошњу горива за њихов превоз до продавница и на загађење ваздуха. 4. Забележите образложења сваке групе и проучите их. 5. Затим сви преузмите улогу купаца који треба да одлуче да ли ће купити домаћи производ или производ издалека. Нека свако ко се јави за реч образложи свој избор.

81


Брига о природним богатствима Србије

om

pr

Сада знаш шта чини природна богатства наше домовине. Знаш и колико је важно за читаву планету да биљке и животиње буду што бројније и разноврсније и да њихово здравље и опстанак зависе од чистог ваздуха, воде и земљишта. Све наведено утиче и на живот, здравље и опстанак нас људи. Размисли: Да ли би био могућ живот људи на планети ако не би било биљака? Да ли бисмо имали кисеоник неопходан за дисање и храну? Нажалост, људи се неодговорно понашају према природи. Претерано користе њена богатства, угрожавају разноврсност биљака и животиња и загађују воду, ваздух и земљиште. Неке од тих проблема умеш и ти да решиш или ублажиш.

o

Кључне речи: природна богатства, чиста вода, ваздух и земљиште, разноврсност биљака и животиња, штедња

uk a

Ова лекција ће ти помоћи да се подсетиш и прошириш своја знања о томе како сви заједно можемо боље и више да бринемо о природним богатствима наше домовине и читаве планете.

Ed

Брига о брзини којом трошимо природна богатства Свакодневно трошимо претеране количине воде, па је чисте и питке воде све мање. Трошимо превелике количине електричне струје, коју у нашој земљи добијамо највише прерадом угља, те је угља у природи све мање. Често купујемо хране више него што можемо да поједемо. Намирницама које не стигнемо да поједемо истекне рок трајања и покваре се, па их бацамо. Слично је и са одећом и обућом и другим предметима које свакодневно користимо и које пречесто мењамо, бацамо после само неколико ношења и купујемо нове, модерније. Тако из природе узимамо више него што можемо да потрошимо и својим поступцима утичемо на то да је све мање и мање природних богатстава. Ако овако наставимо, многа природна богатства ће нестати, а наше здравље и средства за живот биће у опасности.

82

► Више о томе учићеш на 32. страни уџбеника 4Б.


s

om

Шта мислиш, како о природним богатствима треба и може да се води рачуна да бисмо их сачували и имали дуже? Решење проблема ипак постоји! Шта можемо да учинимо? Решење свакако није да престанемо да користимо природна богатства, јер то је немогуће. Наш живот и све оно што радимо зависи од богатстава из природе. Решење је да све што користимо трошимо у мањим количинама. Потребно је да: штедимо воду и струју, да купујемо и у тањир стављамо онолико намирница колико можемо да поједемо да вишкове не бисмо бацали, а ако вишкова ипак има да их дамо животињама, да не купујемо предмете који нам нису потребни или које смо могли да позајмимо и који ће брзо завршити на отпаду итд.

o

Погледај слику и размисли: да ли природна богатства значе да имамо нечега у изобиљу и неограниченим количинама или да имамо нешто што је драгоцено и о чему би требало да водимо рачуна?

s

Природна богатства

uk a

pr

Погледај слике и наведи примере како можеш ове предлоге да примениш у свакодневном животу.

Ed

Неки начини штедње

Ако желиш више

Наш песник Душан Радовић написао је: % „Јунаци су само они који могу да се уздрже” и „Не трошимо велике и важне ствари на мала задовољства. То је сувише скупо”. Како разумеш ове поруке у односу на значај штедње за заштиту природе? % „Дрво, трава, цвет, птица – не могу да се бране од нас. Ако их уништимо – нећемо их имати. То је права казна за оно што смо учинили” и „Буди добар према природи, а она ће бити још боља према теби”. Потруди се да објасниш ове песникове речи. Да ли те подстичу да више бринеш о природи? Разговарај са другарима и члановима породице о песниковим речима. Потражи и друге сличне поруке и стихове Душана Радовића. Душан Радовић (1922–1984) је наш књижевник и новинар. Добитник је бројних награда, укључујући и оне за дечју књижевност.

83


Занимљивост

% Зубе можеш да опереш количином воде која стаје у једну чашу, а ако дозволиш да вода отиче док переш зубе, потрошићеш и до 40 литара. Вода може да се уштеди и тако што ће се више пута користити (рециклирати) – на пример, вода којом се опере воће може да се користи за прање аута или пода.

% Штедљиве сијалице користе чак четврти део струје коју троше обичне сијалице да би давале исту количину светлости. Осим тога, трају четири пута дуже од обичних сијалица.

om

o

% Дан уздржавања од куповине обележава се (најчешће) 29. новембра у више од 65 земаља. Тог дана, људи се уздржавају од куповине и организују акције поклањања и размене старих ствари.

pr

Брига о чистој води, ваздуху и земљишту

Ed

uk a

У купатилу и кухињи свакодневно користимо разне шампоне, детерџенте и сапуне, који са отпадним водама из наших кућа заврше у оближњој реци или језеру и утичу на њихово загађење. Пластичне, металне, стаклене предмете и предмете и паковања од других материјала свакога дана бацамо. Тако се увећава количина отпада свуда око нас, на земљишту и у рекама. Сечемо дрвеће и кидамо грање. Возимо се превозним средствима која испуштају штетне гасове и загађују ваздух. Ово су само неки начини како свако од нас доприноси загађењу воде, ваздуха и земљишта. Природа не може да „пречисти” наведене материјале и отпад оном брзином којом их људи стварају. На пример, природи је потребно и до 1 000 година да разгради један пластичан предмет, алуминијумску конзерву између 80 и 200 година, а стакло неколико милиона година.

84


Решење је у штедњи наведених материјала. Ево још неколико примера. Немој свакодневно да купујеш воду у малој пластичној амбалажи или сок у лименци, кад можеш да имаш своју флашицу коју ћеш стално допуњавати водом, чајем или соком из већих породичних паковања. До школе или на спорт иди пешице, а ако те већ возе родитељи, повези са собом и другаре из краја.

► Већ умеш да примениш неке начине штедљивог коришћења хемикалија које користиш у купатилу. Подсети се тога на 30. страни уџбеника 4А.

s

uk a

pr

om

o

На основу слика наведи још неке примере. Размисли шта можеш да урадиш са својим играчкама, одећом и обућом које више не користиш.

s

Ed

Количина отпада може да се смањи и рециклажом. Подсети се из претходних разреда шта је рециклажа. Да ли учествујеш у сортирању отпада? Од рециклажног отпада можеш и да направиш неке украсне предмете. Погледај неке од идеја на сликама испод.

► Подсети се идеја за продајну изложбу од рециклажног материјала на 69. страни уџбеника 4A.

Примери украсних предмета које можеш да направиш од рециклажног отпада

Можеш и да купујеш предмете који су направљени од рециклажног материјала. . они имају следећу ознаку

85


Занимљивост

om

o

% Становници бројних градова користе маске да би се заштитили од загађеног ваздуха. Много бољи начин да се заштитимо од честица и издувних гасова које испуштају возила јесте да идемо пешке, користимо бицикле и јавни превоз. % Један од начина да смањимо загађење пластичним, алуминијумским, папирним амбалажама производа јесте да купујемо породична паковања, јер се тако смањује број појединачних паковања производа. Ако не можеш да потрошиш та велика паковања, подели их са пријатељима или комшијама.

Брига о разноврсности биљака и животиња

uk a

pr

Биљни и животињски свет су природна богатства која, када се ► Подсети се лекције једном униште, треба да прође много година да би се обновила. о угроженим Један од начина на које можеш да бринеш о биљкама јесте да биљкама и пишеш са обе стране листова и купујеш књиге са ознаком животињама у јер тако помажеш одговорно коришћење шума. Објасни како овим Србији на странама поступцима помажеш у очувању животињског света. Можеш да 46–52 уџбеника 4А. засадиш дрво у дворишту школе или свог дома, усвојиш напуштеног пса или мачку итд.

s

86

Ed

Пластичне кесе често заврше у рекама или језерима и озбиљно угрожавају живи свет који живи у њима или око њих. Рибе и друге животиње прогутају их уместо хране или се запетљају у њих и угину. Погледај слике. Тужно, зар не?

Примери угрожавања биљног и животињског света


Није тешко закључити да смањењем употребе пластичних кеса можеш да помогнеш и животињама које живе у нашим водама и око њих.

Хоћете кесу? Не, хвала, имам платнену.

s

Погледај слике и размисли како још можеш да допринесеш очувању биљака и животиња.

Примери бриге о биљкама и животињама

► Подсети се начина заштите живог света на 49. и 50. страни уџбеника 4А. Занимљивост

uk a

pr

om

o

Квалитетну заштиту дивљих врста и подручја омогућавају мере које прописују заводи за заштиту природе. Тако на пример, Горње Подунавље је специјални резерват природе и налази се на северу Србије. Ово подручје одликује велики број разноврсних биљака, велики број птица и других животиња.

Ed

Горње Подунавље

Исто тако, да би заштитили белоглавог супа, чији је опстанак био угрожен, људи су основали Фондацију за заштиту птица грабљивица.

s

Погледај слику и размисли каква је веза између маркирања птица и њихове заштите.

Једно од највећих светских еколошких такмичења за основце и средњошколце одржано је у Канади 2019. године. Учествовало је око 1 500 ђака из више од 50 земаља света. Тим од неколико ђака из две београдске школе освојио је златне медаље и био најуспешнији на такмичењу! Они су написали најбоље радове са предлозима решења за неке актуелне проблеме у животној средини.

Маркирање белоглавих супова

87


Ако желиш више Већ знаш да је неким предметима које свакодневно користиш потребно пуно времена да би се разградили у природи. Чак је и једна обична, шарена и лепа пластична сламчица само наизглед безопасна. Наизглед, јер је потребно око 200 година да се разгради.

200 година касније

o

Користећи интернет, сазнај колико година је потребно да се разграде: флаше, чаше, тањирићи, прибор за јело и кесе од пластике, шоље и тањирићи од папира. Направи табелу, у њу унеси прикупљене податке и подели са друговима из одељења и родитељима. Сети се ових података следећи пут када пожелиш да користиш ове предмете!

om

За чуваре природе

Ed

uk a

pr

Рођенданско славље на први поглед нема везе са угрожавањем или заштитом животне средине. Међутим, да ли је баш тако? Најчешће се том приликом направи пуно отпада, почев од позивница, преко пластичних чаша, тањира и прибора за јело, до вишка хране који заврши у канти. С друге стране, можемо да уживамо у свом слављу, али да будемо и одговорни према животној средини. На пример, уместо штампане позивнице за рођендан гостима можемо да пошаљемо позив имејлом, наши гости не морају да користе пластичне сламчице итд. Ево изазова за тебе: направи план организације рођенданског славља тако да помогнеш очувању животне средине! Следећа табела може ти помоћи. Попуни је као што је започето и искористи све што знаш о заштити животне средине. Упореди своју са табелама које попуне твоји другари из одељења и коментаришите зашто је неки избор лош, а други избор чувара природе. Активност Лош избор Прављење позивница Позивница штампана на папиру Одлазак у набавку Користити пластичне кесе Куповина хране и пића Избор прибора за јело Избор тањира Избор чаша Избор украса Одлагање отпада

Избор чувара природе Позивница послата имејлом Храна и пиће у породичним паковањима; намирнице домаћих произвођача

Украсе направити од рециклажног материјала

Још неколико изазова за тебе, драги чувару природе! Сличну табелу можеш да направиш и за следеће догађаје или ситуације: одлазак на излет; на путу од куће до школе; док се играм; док учим и сл. Остаје ти још да сваки направљени план (избор чувара природе) и спроведеш у дело! Само напред!

88


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. Покушај да се сетиш или смислиш што већи број разлога и начина за бригу

о природи и попуни следећу табелу.

Брига о чистој води, ваздуху и земљишту Разлози Начини

Брига о разноврсности биљака и животиња Разлози Начини

om

o

Брига о брзини којом трошимо природна богатства Разлози Начини

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

1. g Групни задатак: Организујте дискусију о значају рециклаже

Поступак: Поделите се у више група по 4–6 ученика. Свака група има задатак да осмисли што више објашњења како рециклажа може да допринесе решавању: а) проблема прекомерне потрошње природних богатстава; б) проблема загађености воде, ваздуха и земљишта; в) проблема угрожености биљака и животиња. Покрените дискусију, а учитељ/учитељица нека записује одговоре. Група која наведе највише тачних објашњења је победник. У случају да је нерешено, додатни задатак може да буде: навести што више примера како вода може да се рециклира.

uk a

pr

2. g Групни задатак: Организујте еколошку игру

Потребан материјал: картице, фломастери, енциклопедије о природи, интернет. Поступак: Поделите се у више група по 4–6 ученика. Запишите на неколико картица следеће појмове (један појам – једна картица): биљке, животиње, вода, ваздух, земљиште, угаљ, нафта. Измешајте картице, а учитељ нека насумице издвоји једну картицу и прочита појам. Свака група затим има по пет минута да запише: 1. разлоге зашто је тај појам значајан за живот на планети (нпр. вода је услов живота биљака, животиња и људи); 2. проблеме у животној средини (нпр. вода у већини река је прљава и загађена); 3. начине како људи својим понашањем и активностима изазивају проблеме који су у вези са тим појмом (нпр. људи прекомерно користе детерџенте у својим домаћинствима и тако изазивају загађеност воде); 4. предлоге за решење наведених проблема (нпр. да се штедљиво користе детерџенти).

Ed

За сваки тачно наведени разлог, проблем, начин или предлог, свака група добија по један поен. Поени се на крају игре сабирају и група која је остварила највећи број поена је победила. Важна напомена: одредите час на којем ћете се такмичити, а припремите се читајући из уџбеника, енциклопедија и на интернету о овој теми.

89


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО

ДОМОВИНА СЕ БРАНИ ЛЕПОТОМ И ЧАШЋУ И ЗНАЊЕМ Да се боље припремиш за тест којим ћеш проверити научено у оквиру ове теме, препоручујемо следеће: ► у свеску најпре запиши по сећању или препиши кључне речи из сваке лекције (једна страница – кључне речи једне лекције);

om

o

► затим, покушај да кључне речи једне лекције повежеш линијама тако да прикажеш њихове међусобне односе. На пример, средишњу („главну”) реч ставиш на врх или у центар тог приказа, а остале појмове додајеш око ње. Кључне речи и њихове односе можеш да представиш и цртежом. Како више волиш. Ево примера. Кључне речи прве лекције су: Република Србија, држава, домовина, територија (простор), положај, државна граница, становништво. Те речи могу да се повежу овако. Република Србија

pr

држава (у којој живим)

(моја) домовина

има

територију

uk a

положај

државну границу

становништво

Или могу да се представе цртежом.

Република Србија

рж ав суседне д

е

(моја) домовина

сусе дн ед

положај

е ав рж

Ed

држава (у којој живим)

територија

рж

државна граница

ав

е

становништво

н с усед

е

д

Када ово урадиш за сваку лекцију, у свесци ћеш имати један одличан подсетник на оно што је најважније у свакој лекцији. На крају, потруди се да уочиш и везе између кључних речи свих лекција ове теме. Подсети се, а затим провери научено!

90


ТЕСТ 1. Које државе су представљене на карти?

Поред плавог квадрата запиши назив државе чија територија је представљена том бојом, а поред редних бројева упиши називе држава чије територије су означене тим бројем на карти.

1. ____________________________

2. ____________________________

3. ____________________________

4. ____________________________

5. ____________________________

6. ____________________________

7. ____________________________

8. ____________________________

7.

o

6.

om

____________________________

2.

8.

5.

3. 4.

pr

1.

2. На којој слици се налази застава Републике Србије?

Заокружи слово поред тачног одговора.

б)

uk a

а)

в)

Ed

3. У рељефу Србије издвајају се две области.

То су: _________________________________

и ___________________________________.

4. На карти Србије осенчена су места на којима се

налазе две планине. Допиши њихове називе на одговарајућа места.

91


5. Којој групи језера припадају Ђердапско и Перућачко језеро? Подвуци тачан одговор.

природна језера

вештачка језера

Потражи ова два језера на географској карти Србије и утврди на којим рекама се налазе.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 6. Где у Србији обично успевају врбе?

Заокружи слово испред једног или више тачних одговора.

упиши бар три разлога зашто су шуме значајне.

om

o

а) око реке Дунав. б) на планини Проклетије. в) уз реку Тису. г) уз реку Саву. д) на планини Златибор.

7. У цртеж дрвета

8. а) Реши укрштеницу.

2. 3.

uk a

4. 5. 6. 8.

Ed

7.

2.

3.

4.

5.

6.

11.

12.

pr

1.

1.

9.

10. 11.

12. 7.

8.

9.

10.

б) Како су повезана појединачна решења са коначним решењем ове укрштенице? Објасни.

___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

92


9. Који су национални паркови у Србији? Заокружи слово поред тачног одговора.

а) Фрушка гора, Обедска бара, Копаоник, Златибор, Тара б) Копаоник, Фрушка гора, Ђердап, Тара, Проклетије в) Копаоник, Фрушка гора, Тара, Ђердап, Шар-планина г) Копаоник, Делиблатска пешчара, Ђердап, Тара, Шар-планина

10. Ово су подаци о броју становника у појединим областима Србије:

> област западне Србије и Шумадије................ 1 924 816; > област јужне и источне Србије........................ 1 505 732; > област Војводине............................................. 1 861 863; > Београдска област............................................ 1 690 193.

Емилија је на основу ових података направила следећи графикон.

o

om

2 000 000 1 500 000 1 000 000

pr

500 000 0

област јужне и источне Србије област Војводине Београдска област

Да ли је Емилија тачно унела податке у графикон? Заокружи тачан одговор.

uk a

област западне Србије и Шумадије

ДА

НЕ

11. Наведи две обавезе којих треба да се придржавају сви становници Србије како би се

обезбедило међусобно прихватање и поштовање свих становника у нашој домовини. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ed

12. Шта је приказано на слици?

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) село у панонској области Србије. б) град у панонској области Србије. в) село у брдско-планинској области Србије. г) град у брдско-планинској области Србије.

Образложи одговор.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

93


13. Који град је представљен црним квадратићем

на карти? Подвуци тачан одговор.

Нови Сад Београд Смедерево Пожаревац

14. Где у Србији су најпогоднији услови

om

а) У панонској области. б) У брежуљкастим крајевима Србије. в) На пространим ливадама и пашњацима наших планина. г) У долинама наших великих река.

o

за узгајање житарица? Заокружи слова испред два тачна одговора.

pr

15. Наведи три разлога због којих су штедња и рециклажа значајни за очување

животне средине.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Ed

uk a

Тачност својих одговора у тесту провери у лекцијама ове теме. Само потпуно тачан одговор је тачан одговор. Ако имаш 14 и 15 тачних одговора, свој тест оцени оценом 5. Ако имаш 12 и 13 тачних одговора, свој тест оцени оценом 4. Ако имаш 10 и 11 тачних одговора, свој тест оцени оценом 3. Ако имаш 8 и 9 тачних одговора, твој тест је за оцену 2. Ако имаш 7 и мање тачних одговора, потруди се мало више.

94


КАКО ЈЕ ЧОВЕК ПОВЕЗАН СА ПРИРОДОМ И ДРУГИМ ЉУДИМА

o

У овој теми научићеш:

Ed

uk a

pr

om

% на основу чега закључујемо да је човек део природе; % да је човек биће које истражује, мисли, примењује сазнања да би решио неке проблеме и олакшао свакодневни живот; % да је човек биће које живи у друштву, што га обавезује да има одговоран однос према другима у групи; % да повежеш промене у изгледу свог тела и у свом понашању са одрастањем; % како да у периоду свог убрзаног развоја и одрастања будеш одговорна особа према себи и према другима; % како безбедно и одговорно да користиш интернет; % како да добро испланираш време проведено за рачунаром или мобилним телефоном.

95


Човек је природно, мисаоно и друштвено биће Кључне речи: природно биће, мисаоно биће, друштвено биће, одговорност

pr

Човек је део природе

om

Ова лекција ће ти помоћи да се подсетиш и прошириш своја знања о човеку као делу природе и, с друге стране, бићу које живи са другима и има одговоран однос према њима, бићу које истражује, мисли, решава проблеме, закључује.

o

Како разумеш ову слику? Повежи је са наученим из овог и претходних разреда о човеку као живом бићу и припаднику различитих група у непосредном окружењу и домовини.

s

uk a

Још из другог разреда знаш да је човек живо биће и да има заједничке одлике са биљкама и животињама. Присети се тих особина. На пример, једна од одлика која је својствена биљкама, животињама и људима јесте брига о потомству. Како свако живо биће на сликама брине о младима? Погледај слике и одговори.

Ed

плод штити семе

из семена се клица развија у малу биљку

Биљке, животиње и људи брину о свом потомству

Биљке, животиње, људи (и још нека жива бића о којима ћеш учити у старијим разредима) – чине живу природу. Човек има много сличности са сисарима, групом животиња којој и сам припада. Сисари су животиње које ћеш препознати по следећим одликама: тело им је покривено кожом обраслом длаком/крзном; женке рађају живе младе које хране својим млеком. О другим одликама сисара сазнаћеш у старијим разредима.

96


s

pr

om

o

Посматрај слике и утврди наведене сличности између човека и неких сисара.

Сисари

s

Ed

uk a

Човек се храни биљкама и животињама и на бројне друге начине је повезан са њима. На пример, за опстанак људи неопходан је кисеоник, који биљке ослобађају док стварају себи храну. Присети се још неких начина како су људи повезани са осталим живим бићима. И зависност човека од воде, ваздуха и земљишта потврђује да човек јесте природно биће. Објасни ову тврдњу. Присети се неких експеримената који доказују да човек не може да живи без воде и ваздуха и изведи их. Прехрамбене производе, лекове, одећу, предмете које свакодневно користи човек прави захваљујући материјалима из природе.

► Подсети се и на странама 77–82 уџбеника 4А да све што човек користи за живот и рад потиче из природе.

Објасни како све што човек користи потиче из природе на примеру чоколаде који је представљен на слици.

Како настају чоколада и њен омот

97


Свакодневно, због лоших животних навика – на пример, због дугог седења и боравка у затвореном простору, људи се често не осећају добро или се чак разболе. Боравак у природи на чистом ваздуху, одлазак у бању или употреба лековитих биљака доприносе бољем расположењу и оздрављењу.

s

Како изгледају деца која бораве у природи на сликама? Како се ти осећаш када боравиш у природи?

o

Боравак у природи освежава и враћа снагу

► Подсети се како се одговорно опходи према природи на странама 82–89 уџбеника 4А, као и у рубрикама За чуваре природе у свакој лекцији овог уџбеника.

uk a

Човек је мисаоно биће

pr

om

Здравље људи зависи од здравља читаве природе и обрнуто. Нажалост, загађеност природе, угроженост живог света на нашој планети, нестајање природних богатстава – све су то промене које је изазвао човек и које негативно утичу на његово здравље. То је и знак да је човек део живе природе. Баш из тог разлога, уместо да се према природи понаша неодговорно, требало би више да брине о њој.

s

Ed

Човекови преци су посматрали и истраживали природу и промене у њој. Сазнања су користили и користе их како би олакшали и побољшали живот себи и својим потомцима (иако често и на штету природе и сопствену штету, о чему је било речи). Истражујући природу, човек је открио и направио многе ствари, толико да их је скоро немогуће набројати. Шта мислиш, како су настали пераја за рониоце или хеликоптер? Посматрај слике, јер ти оне могу помоћи.

До многих решења човек је дошао посматрајући природу

98


Људи смишљају и конструишу машине и многе друге апарате који олакшавају свакодневни живот данашњих генерација.

s

Погледај неке од њих на сликама, као и у свом домаћинству. Све су то направили људи.

Човек је осмислио бројне машине и апарате који му олакшавају живот

o

Људи су од давнина на зидовима својих станишта приказивали призоре из свакодневног живота.

s

uk a

pr

om

Погледај слике. Који призори су представљени на зидовима ових пећина?

Најстарије слике на зидовима пећина

s

Ed

Током времена су осмишљавали и слике, игре, музику, а много касније и писмо и штампу, што им је омогућило да записују своја искуства, мисли и осећања. Тако су људи, кроз историју, оплеменили свој живот разним облицима уметности. Именуј врсте уметности које су представљене на сликама.

Уметничка делатност

Све наведено значи да је човек мисаоно биће.

99


Човек је и друштвено биће

om

Човек је друштвено биће

o

Човек не живи сам, већ у друштву. И ти имаш друштво из вртића и школе, имаш ужу и ширу породицу, пријатеље из краја, са спорта. Са њима се дружиш, сарађујеш или такмичиш. Око себе имаш људе који те воле и које ти волиш, који ти помажу када ти је потребно и којима ти помажеш када им је помоћ потребна.

pr

У свакој друштвеној групи имаш одређене одговорности. У свом окружењу имаш млађе и старије особе, здраве и оне које то баш и нису, као и оне које су других националности. И поред свих разлика, сви они заслужују твоје поштовање и пријатељство, одговоран однос.

uk a

У твом друштву имаш вршњаке који имају неке здравствене проблеме. То су особе: – које не виде и користе штап; – које се отежано крећу и зато користе одговарајућа колица; – које отежано говоре или не чују и користе знакове или носе слушни апарат; – које имају проблема у развоју и похађају посебне школе или часове.

► Подсети се неких обавеза које имаш у својој домовини, укључујући и обавезе према њеним другим становницима на странама 67–71 уџбеника 4А.

Ed

Неке болести трају дуже, неке краће, неке се виде, а неке не. Ако је твој вршњак болестан, охрабри га и помози му. Вршњаке са поменутим сметњама треба да поштујеш и уважаваш, као и сву другу децу. Ако желиш да им помогнеш, прво их питај да ли им је помоћ потребна и придржавај се упутстава које ти дају. Потруди се да боље разумеш свог друга/другарицу и са њим/њом поделиш тешкоће, али и радости. То је право другарство.

s

У чему се огледа право пријатељство дечака са слике?

Одговоран однос према старијима подразумева и да: послушаш њихове добронамерне савете; уступиш им место у аутобусу и пропустиш их у реду у продавници или пошти и сл.

100

Другарство нема границе

► О опхођењу према старијим члановима нашег друштва било је речи на 68. страни уџбеника 4А. Подсети се.


За чуваре природе

? инспирација – надахнуће, стваралачка замисао

pr

om

o

У лекцији је било речи о томе како човек, као природно и мисаоно биће, истражује природу и проналази идеје и инспирацију да направи разне предмете који му олакшавају живот. Природа у човеку буди и различита осећања и доживљаје, на основу којих су настала и настају најлепша уметничка дела. Један од примера предмета који су настали инспирисани природом јесте и чичак-трака, а на идеју је дошао човек који је после сваке шетње у природи чистио свог пса од чичака (биљке). И облик пера на вентилаторима подсећа на крила сове, која лети бешумно како би у ноћном лову прошла неопажено. Шта мислиш, због чега је добро да вентилатор буде бешуман у твом домаћинству?

Ed

uk a

На интернету можеш да потражиш и бројне друге примере оваквих предмета, као и уметничких дела инспирисаних природом. Често можеш да чујеш неку особу која истиче да „природа зна најбоље”. Потруди се и објасни како то разумеш. Зато природу, између осталог, треба бескрајно поштовати. Осим тога, да би човек направио нешто по узору на природу, потребно је да буде креативан, спретан, способан да неко решење примени у новој ситуацији и наравно, да буде спреман да ослушкује и посматра природу. Зато, кад год си у прилици, борави у природи и потражи инспирацију за неки проналазак, песму, причу или слику!

ПРОВЕРИ НАУЧЕНО

1. Допуни реченицу. Човек је природно биће јер:

а) __________________________________________________________________;

б) __________________________________________________________________;

в) __________________________________________________________________. 2. Човек је мисаоно биће. Објасни како то разумеш. 3. На примерима из свакодневног живота објасни чињеницу да је човек

друштвено биће.

101


ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО 1. Одговорност према својим

o

другарима који су болесни показаћеш и тако што ћеш се распитати код старијих, истражити у библиотеци или на интернету о узроцима и последицама њихових болести. Податке које сакупиш запиши. Ево неких примера: вршњака који има астму или је малокрван немој да тераш да трчи; не нуди чоколаду другу који има шећерну болест итд.

2. Како се односиш према другима? Пажљиво прочитај питања, размисли и

om

препознај своје поступке. Затим упореди своје одговоре са одговорима друга или другарице из клупе. У којим ситуацијама се понашате исто, а у којим различито? Који поступци красе одговорно друштвено биће?

► Да ли се често свађаш са укућанима и друговима? ДА НЕ

► Постоји ли неко са ким не говориш? ДА НЕ

pr

uk a

► Ако ти најближа особа каже да у неким својим поступцима грешиш: а) наљутиш се; б) размислиш; в) најпре се наљутиш, а касније размислиш, прихватиш критику и промениш понашање.

Ed

► Ако се деси да некога увредиш или повредиш: а) извиниш се; б) правиш се да не знаш у чему је проблем; в) баш те брига. ► Ако видиш млађе дете, стару или слепу особу да покушава да пређе улицу: а) понудиш им помоћ; б) не знаш ни како ћеш прећи улицу; в) правиш се да их не видиш.

► У градском превозу: а) уступаш место старијима, инвалидима и мајкама са децом; б) место је твоје, ти на њему седиш; в) радо би да уступиш место старијима, инвалидима или мајкама са децом, али и теби треба одмор.

102


Пубертет – шта је то? Кључне речи: пубертет, раст, бубуљице, маље, појачано знојење, мутирање, менструација, промене у понашању, одговорност према другима, одговоран однос према себи

?

om

o

?

pr

О чему говоре дечак и девојчица са слике? Које промене од свог најранијег сећања до данас примећујеш код себе? Да ли знаш које промене у изгледу твог тела и понашању те очекују? У овој лекцији ћеш научити више управо о тим променама. Оне се теби и неким твојим вршњацима већ догађају или ће се за кратко време догодити свима вама, а део су твог и њиховог одрастања.

uk a

Пубертет

Ed

Пубертет је период живота између детињства и младости. Убрзани развој и промене који су карактеристични за пубертет код већине девојчица почињу између 10. и 11. године, а код дечака између 11. и 12. године. Код многих дечака и девојчица ове промене могу да започну и раније или касније, али важно је да у пубертет сви улазе и да он траје неколико година. У периоду пубертета најуочљивије су промене на телу, али и промене у осећањима, односима са другима и понашању уопште.

Промене на телу у периоду пубертета У пубертету су и код дечака и код девојчица најчешћи: убрзан физички раст, бубуљице на лицу, маље (длачице) по телу, појачано знојење испод пазуха који сада има другачији мирис у односу на период када су били млађи. Осим тога, девојчицама се развијају груди, појављује се месечно крварење (менструација) и др. Дечацима се повећава гркљан (орган у горњем делу врата), мења им се глас (мутирају) и др.

s

Погледај промене на сликама и утврди да ли су се и које промене јавиле на твом телу.

Неке физичке промене у пубертету код девојчица и дечака

103


Све ове промене су нормалан део сазревања сваке особе. Код неког су мало мање, код неког мало више изражене, али свако дете прође кроз њих. Дешава се и да сви делови тела не расту подједнаком брзином, али и то је нормално. Нормално је и да се пубертетлије међусобно упоређују у овом периоду, али веома је важно да се једни другима не подсмевају због уочених промена. То је важно како би свако што лакше прошао кроз овај период одрастања. Замисли како би утицало на твоја осећања када би ти се неко подсмевао што имаш бубуљице, длачице на местима где их раније није било и др. Ако не желиш да се други теби подсмевају због оваквих промена, немој ни ти другима то да чиниш.

Разговарај са старијим члановима своје породице о променама које су они имали када су пролазили кроз пубертет и упореди их са својим променама. Замоли их да ти препоруче неку корисну књигу, која ће ти помоћи да се боље упознаш са променама које те очекују. Што више сазнаш о овој теми, за тебе ће у овом периоду бити мање изненађења и недоумица.

o

Промене у понашању у периоду пубертета

Ако желиш више

s

pr

om

У овом периоду живота јављају се нека нова осећања, пре свега осећања и ставови према насталим променама. Пуно времена се проводи испред огледала и навикава на промене у изгледу. Неки дечаци и девојчице се забрину или стиде због ових промена, неки су незадовољни. Много је боље прихватити их као нормалне и са радозналошћу ишчекивати које нове промене ће наступити. У пубертету, често се у једном тренутку осећа велика радост, а у наредном туга или потиштеност, а неколико тренутака касније љутња. Пубертетлија је често замишљен.

Ed

uk a

Да ли уочаваш неке сличности у понашању деце са слика и свом понашању?

104

Неке промене у понашању у пубертету


Пубертетлија често мисли да су одрасли досадни. Када га родитељи опомињу да среди своју собу, да се топло обуче, да треба да поштује кућна и друштвена правила, сматра да га они не разумеју, па се буни против њих и доказује своју самосталност.

s

Погледај пубертетлију на слици. Који савет можеш да му упутиш, а да му покажеш да разумеш како се осећа? Како би требало да се понаша према својим родитељима?

o

Однос пубертетлије према одраслима

pr

om

► Подсети се о Све ове промене у понашању су уобичајене и нормалне за овај период одговорности и не треба их се плашити. Пубертет је и период када треба посебно да и обавезама се обрати пажња на одговорност према другима. Веома је важно да се према другима на пубертет и своје промене расположења не користе као изговор да се неко странама 67-71 повреди или увреди. Свако треба да се потруди да има добре односе са уџбеника 4А. људима из свог окружења. Јер, здрава особа није само она коју ништа не боли. Здрава особа је и она која је задовољна својим животом и која је у добрим односима са члановима породице и друштвом око себе.

uk a

Одговоран однос према себи у пубертету

Ed

У току пубертета подразумева се и одговоран однос према себи. Одговорност према себи као и према другима подразумева се увек и у свим ситуацијама. Али у периоду пубертета, због убрзаног раста и развоја потребно је посебно обратити пажњу на своју исхрану, личну хигијену, хигијену простора у којем се живи и физичке активности. Већ знаш да су редовна и правилна исхрана основ здравог живота. Редовна и правилна исхрана омогућава да се правилно расте, учи, обављају разни послови, спортске активности и слично. Здрава исхрана подразумева, разноврсност: поврће, воће, житарице и месо.

s

Пирамида исхране показује које групе намирница постоје и у којем односу треба да буду свакодневно заступљене на твом тањиру. Погледај слику и закључи којих намирница треба да буде највише, а којих најмање у твојој свакодневној исхрани.

Пирамида исхране

Правилна исхрана подразумева и три оброка дневно и две ужине. Доручак не сме да се прескаче, а вечера треба да буде најмањи оброк.

105


За здравље веома је важна уредност. Потребно је одржавати чистоћу тела (тело се више зноји у периоду пубертета), одеће и обуће, као и чистоћу собе у којој се спава и учи.

s

Уз помоћ интернета, одраслих из свог окружења и књига о човеку и здрављу, истражи: који витамини и минерали су важни за правилан раст и развој на твом узрасту и које намирнице су богате њима. Направи кратак извештај и подели резултате истраживања са другарима из одељења. Потруди се да те намирнице у што већој мери уврстиш у своју свакодневну исхрану.

uk a

pr

om

o

Погледај на сликама и подсети се шта све подразумева уредност. Објасни шта значи „чистоћа је пола здравља”.

Ако желиш више

Чистоћа је пола здравља

s

Ed

За правилан раст и развој, веома је важно и свакодневно се бавити спортским активностима, пешачењем и другим облицима физичких активности. Погледај неке идеје на сликама. Потруди се да их примениш. Како разумеш изреку „у здравом телу здрав дух”?

У здравом телу здрав дух

106


uk a

pr

om

Сада знаш да се у пубертету убрзано физички развијаш, да се јављају нека нова и смењују различита осећања. Будући да је у пубертету важно да се бавиш физичким активностима, добро је да у том периоду проводиш што више времена у природи. Природа ти нуди велики избор могућих активности и игара, много већи од затвореног простора, а које ће ти омогућити правилан раст и развој. Пешачење, трчање, вожња бицикла, скакање, прескакање, пењање само су неке од активности у којима ћеш развијати снагу и мишиће, поправити држање. При томе, боравак на чистом ваздуху и излагање сунцу покрећу бројне здраве процесе у твом телу. Физичке активности у природи, али и само посматрање зеленила, слушање звукова различитих животињица позитивно утичу и на твоје расположење. Као што видиш, списак разлога због којих је природа значајна веома је дугачак, а самим тим и списак разлога због којих је треба чувати. Зар не? Важна напомена. Сигурно читаш или често слушаш о негативним последицама сунца, попут опекотина и сунчанице, као и о мерама опреза. С друге стране, сунце је значајно за живот и здравље свих живих бића, али подразумева се да: 1. не претерујеш у излагању сунцу; 2. лети се не излажеш јаком сунцу у периоду од 11 до 16 часова; 3. да користиш качкет, наочаре и заштитне креме.

o

За чуваре природе

ПРОВЕРИ НАУЧЕНО

Ed

1. а) Попуни табелу.

Физичке промене

ПУБЕРТЕТ Промене у понашању

б) Које промене су карактеристичне за девојчице, које за дечаке, а које су заједничке? 2. Опиши једну ситуацију у којој је важно да пубертетлија покаже одговорност

према људима око себе.

3. Шта подразумева одговоран однос према себи у периоду пубертета? Објасни.

107


ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО 1. g Групни задатак: Организујте дискусију о променама у пубертету

uk a

pr

o

Поступак: 1. Пре часа: Замолите родитеље, учитеља/учитељицу, психолога или педагога школе да вам препоруче неке књиге о пубертету. Набавите их и прочитајте. Позовите психолога или педагога школе да присуствује часу; 2. На часу: Поређајте столице у учионици у круг, и седите тако да сви будете окренути једни према другима. Теме за дискусију могу да буду: физичке промене у пубертету; промене у понашању у овом периоду; одговоран однос према другима и себи. Након што једни другима испричате шта сте прочитали о свакој од ових тема, поставите психологу или педагогу питања ако вам нешто није било јасно. Поделите једни са другима како се осећате поводом свих промена. Уз помоћ присутних стручних лица и учитеља/учитељице, донесите закључке: како би требало гледати на те промене, колико је важно да о променама разговарате са блиским одраслим особама из свог окружења; колико је важно да једни друге подржавате у овом периоду; како одговорно да поступате према себи у овом периоду.

om

2. g Групни задатак: Испитајте колико сте порасли у четвртом разреду

108

Потребан материјал: алат за мерење дужине (метар), графитна оловка; свеска. Поступак: У свесци можете да направите табелу која ће садржати имена свих другара из одељења и датуме када организујете мерења висине (погледај на слици предлог). На почетку школске године, нека се свако из одељења прислони уз довратак (део врата), а затим оловком означите висину и измерите је уз помоћ метра. У табелу унесите измерену висину сваког од вас и датум мерења. Мерење и записивање измерене висине свих вас поновите на свака два месеца. На крају школске године утврдите колико сте порасли. На сличан начин можете да мерите и своју тежину или брзину трчања. Изненадићете се.

Ed

Име ученика/ученице

Датум мерења и висина у cm


3. Ако желиш да провериш колико времена проводиш у физичким активностима и

како се после њих осећаш направи и редовно попуњавај следећу табелу. Табела физичких активности Врсте вежби

Време трајања вежби

Како се осећаш

pr

om

o

Датум и време

Ако редовно вежбаш, помажеш у домаћинству и пешачиш, физичке активности ће ти постати навика.

uk a

4. Пажљиво прочитај питања и искрено одговори на њих.

► Да ли свакодневно доручкујеш?......................................................... ► Да ли сваки дан једеш воће и поврће?.............................................. ► Да ли прескачеш неки оброк? ........................................................... ► Да ли ти је вечера најобилнији оброк?.............................................. ► Да ли једеш много слаткиша?.............................................................

Своје одговоре упореди са својим паром из клупе. Ко се правилније храни? Објасни народну изреку да „здравље на уста улази”.

Ed

ДА ДА ДА ДА ДА

НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ

109


Шта значи безбедно и одговорно користити рачунар и мобилни телефон Кључне речи: интернет, безбедност, одговорност

И ја волим да проводим време са другарима на друштвеним мрежама и играјући игрице, али... Јуче ми је један друг написао увредљиву поруку, јер сам лоше одиграо једну тимску игру. Сви остали су ми се после тога ругали и подсмевали. То ме је јако повредило. Баш сам тужан.

om

o

Много волим да претражујем по интернету. Јуче сам неколико сати седела испред рачунара читајући занимљивости о заштићеним животињама у нашој земљи. Али доктор каже да ми је кичма крива, баш зато што предуго седим за рачунаром.

pr

Шта ти знаш о овим проблемима и како могу да се спрече или реше? Ова лекција ће ти у томе помоћи.

uk a

Деца и могућности коришћења рачунара и мобилних телефона

s

Ed

Деца свакодневно користе рачунаре и мобилне телефоне за образовање и разоноду, јер са тих уређаја може да се приступи интернету. Веома брзо и лако дођу до жељених података, филмова, музике, игара, пријатеља који су отпутовали и живе далеко. Списак активности које деца могу и воле да изводе на овим уређајима је велики. На сликама су издвојене неке активности. Погледај слике и опиши како деца на њима користе рачунар и мобилни телефон у свакодневном животу. Које од ових активности ти волиш? За шта још користиш рачунар?

Могуће активности које пружају рачунари и мобилни телефони

110


Безбедно и одговорно коришћење интернета и друштвених мрежа

om

o

И поред свих предности, интернет доноси и неке опасности које могу да доведу у питање безбедност деце. Таквих могућих опасности и замки не треба да се бојиш, нити да због њих одустанеш од коришћења интернета. Важно је да их познајеш и да знаш како да реагујеш у тим ситуацијама ради личне безбедности. На пример, на интернету има игрица, снимака или писаних порука које позивају на насиље или ширење мржње према некоме. На друштвеним мрежама, може да се деси да се неком детету подсмевају, вређају га, уцењују или прете и позивају друге да то исто чине. Често се догађа и да се злоупотребе фотографије или снимци које дете постави или пошаље некоме. Постоје и одрасле особе које на друштвеним мрежама постају пријатељи са децом и затим их узнемиравају. Присети се корисних савета кад претражујеш интернет странице:

Ed

uk a

pr

► буди увек у присуству одрасле блиске особе; ► не пружај личне податке преко интернета; ► не користи друштвене мреже до своје 13. године; ► препознај ко су ти лажни, а ко прави пријатељи и увек обавести старије чланове породице ако сумњаш у нечије пријатељство и добре намере; ► не отварај поруке које стижу са непознатих адреса и од непознатих људи, нити их прихватај за пријатеље; ► не шаљи своје фотографије и снимке, нити их прихватај од других. Ако и када ти се догоде непријатне ситуације на интернету, то никако не би требало да кријеш. О тим ситуацијама потребно је да обавестиш родитеље или старатеље, друге блиске одрасле особе и полицију. Бесплатним позивом на број 19833 можеш да пријавиш било какво узнемиравање на интернету или непримерене садржаје. На том броју можеш пронаћи особе које ће ти помоћи да превазиђеш настали проблем.

s

Погледај слику и добро запамти ко може да ти помогне и осигура безбедност на интернету.

родитељи/старатељи

полицајац

19833

Коме пријавити узнемиравање на интернету

111


Покушај сада да претпоставиш како се осећа дете које доживи неку од поменутих непријатних ситуација.

s

Погледај слику и опиши осећања детета које су вршњаци вређали на друштвеној мрежи и искључили из друштва.

pr

om

o

Свака особа која доживи неку врсту узнемиравања Дете које је доживело узнемиравање на интернету путем интернета уплашена је, тужна, дубоко повређена и пати. Зато, као и у стварном животу, ни на интернету није лепо да се другима упућују поруке или уради било шта ружно, увредљиво или насилно. Како би се ти осећао/осећала да те неко узнемирава на било који поменути начин? Веома је важно да се буде пажљив у комуникацији, да се брине о туђим емоцијама. Насиље је насиље, у свакодневном животу или на интернету. Оно што не желиш да доживиш, немој ни да чиниш другима.

uk a

Шта значи добро испланирати време проведено за рачунаром или телефоном Предуго коришћење интернета и компјутерских игара у току дана лоше утиче на свакога, а посебно на децу. Код неке деце се на тај начин развијају разни здравствени проблеми, као што су кривљење кичме, поремећаји вида и сна, па чак и зависност од игрица и цртаних филмова. Деца која неконтролисано дуго користе интернет често не обаве школске обавезе.

s

Ed

► Подсети се лекције о пубертету. на 106. и 107. страни уџбеника 4А, било је речи о значају физичких активности за Повежи наведене проблеме и дуготрајно седење испред екрана правилан развој.

(као што чини дечак на слици).

Одговорност према себи показујеш тако што ћеш у договору са родитељима добро испланирати време које дневно или недељно проводиш за рачунаром. У том планирању прво треба поћи од твог здравља и потребе за сном, кретањем и покретним вежбама, играма и дружењем.

112

Да ли је здраво дуго седети за рачунаром?


Добро испланиран дан треба да обухвати и време потребно за школске обавезе, од којих неке могу да се обаве управо уз помоћ рачунара и интернета. Свакако, незаобилазне су и компјутерске игре. Али осим тога, толико је разноврсних активности којима можеш да испуниш дан.

Занимљивост

s

uk a

pr

om

o

Неке идеје су дате на сликама – погледај их.

Дан је потребно испунити што разноврснијим активностима

Што се више крећемо, то смо здравији. Али није само наше тело здравије и окретније. Више кретања доноси боље расположење, осећај радости и опуштеност. Коначно, један научник је рекао и да кретање отвара врата према учењу. Шта мислиш, шта то значи?

За чуваре природе

Ed

Сигурно се питаш каква је веза између интернета и очувања природе. Прво, на интернету можеш да се информишеш о данашњим проблемима у животној средини. То може да буде подстицај теби и другим чуварима природе да размишљате и дајете предлоге о томе како проблем може да се реши. На то могу да те подстакну и бројне корисне информације о начинима на које су други људи решили сличне проблеме, а које такође можеш да нађеш на интернету. Даље, уместо на папиру, многе књиге можеш да прочиташ управо на интернету, а задатке и прирему за писмене и контролне задатке можеш да увежбаш помоћу рачунара. Зашто је то важно за природу? На тај начин ћеш уштедети доста папира и спречити сечу бројног дрвећа. С друге стране, знаш да рачунари и мобилни телефони за рад користе електричну енергију. Ако више слободног времена проводиш дружећи се са другарима у природи, а мање у игрању компјутерских игрица, уштедећеш и струју. Размисли о свему и – примени!

► о вези између струје и потрошње природних богатстава, као и загађења животне средине, већ је било и биће речи у лекцијама на странама 82–84 уџбеника 4А и странама 32–34 уџбеника 4Б.

113


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО 1. Наведи бар три активности које можеш да изводиш на рачунару и мобилном

телефону.

2. Попуни табелу на следећи начин:

а) у прву колону унеси могуће проблеме у коришћењу интернета који могу да угрозе безбедност деце; б) у другу колону унеси одговарајуће мере да до тих проблема не би дошло; в) у трећу колону унеси одговарајуће мере за решавање већ насталих проблема. Интернет и безбедност деце Начини да се проблеми спрече

Начини да се проблеми реше

om

o

Могући проблеми

кретању и дружењу?

ПРОДУБИ И ПРИМЕНИ НАУЧЕНО

pr

3. Зашто је важно да се слободно време, осим уз рачунар и интернет, проводи у

uk a

1. g Групни задатак: О рганизујте дискусију о непријатним ситуацијама на

Ed

интернету и могућим решењима Поступак: Поделите се у неколико група од 4–6 ученика. 1. У оквиру сваке групе поразговарајте о непријатним ситуацијама које су се вама лично догодиле приликом коришћења интернета: опишите ситуацију; испричајте једни другима како сте се осећали; поделите једни са другима како сте ту ситуацију решили и размислите о другим могућим решењима; посаветујте једни друге шта да радите, како се ситуација не би поновила. 2. Н ека свака група подели са осталим групама и учитељем/учитељицом ситуације, решења и савете до којих сте дошли. Уочите сви заједно које су најчешће непријатне ситуације са којима се срећете на интернету. Упоредите предложена решења и савете са оним што сте научили у овој лекцији и утврдите који су најбољи. Напомена: Уколико се никоме у одељењу ништа непријатно није десило током коришћења интернета, замислите да познајете дечака са почетка лекције. Лоше је одиграо једну тимску игру, због чега му је један друг на друштвеној мрежи написао увредљиву поруку, а сви остали су му се после тога ругали и подсмевали. Размислите у групама, а затим поделите између себе предлоге: 1. како бисте утешили и посаветовали тог друга; 2. шта бисте рекли онима који му се подсмевају. 2. а) Састави предлог дневног распореда активности у слободно време.

Распоред може да укључи и време проведено за рачунаром и интернетом, али пази да планиране активности буду добре за твоје здравље, да задовољиш потребу за игром и дружењем. б) Подели свој предлог са другарима из одељења. Који распоред је најбољи?

114


ПРОВЕРИ НАУЧЕНО

КАКО ЈЕ ЧОВЕК ПОВЕЗАН СА ПРИРОДОМ И ДРУГИМ ЉУДИМА За тест којим ћеш проверити научено у оквиру ове теме припреми се као и за тест на крају теме Домовина се брани лепотом и чашћу и знањем. Када то урадиш за сваку лекцију, у свесци ћеш имати један одличан подсетник на оно што је најважније у оквиру ове теме. На крају, потруди се да уочиш и везе између кључних речи свих лекција ове теме. Подсети се, а затим провери научено!

om

o

ТЕСТ

► Подсети се упутстава на 90. страни уџбеника 4А.

1. Наведи два примера повезаности човека са природом.

а) ______________________________________________________________________ б) ______________________________________________________________________

pr

2. Заокружи слово испред тачног одговора.

Људи смишљају и конструишу многе машине и апарате који олакшавају свакодневни живот данашњих генерација.

То је знак да је човек: а) природно биће, б) друштвено биће, в) мисаоно биће.

Ed

uk a

3. Следеће физичке промене карактеристичне за пубертет разврстај у одговарајуће колоне у

табели: маље по телу; менструација; раст груди; убрзан физички раст; повећање гркљана; бубуљице на лицу; појачано знојење; мутирање. Промене карактеристичне и за дечаке и за девојчице

Промене карактеристичне само за дечаке

Промене карактеристичне само за девојчице

115


4. Наведи две промене у понашању типичне за пубертет.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Шта је потребно да урадиш ако те неко узнемирава на интернету?

а) Да што пре заборавиш на ситуацију.

б) Да кажеш родитељима, старатељима или другим блиским одраслим особама. в) Да сакријеш од других шта се догодило. г) Да обавестиш полицију.

д) Да позовеш број 19833.

ђ) Довољно је да се пожалиш својој најбољој другарици или другу.

o

om

Заокружи слово испред једног или више тачних одговора. 6. У току дана није добро проводити много времена за рачунаром или телефоном. Објасни.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ed

uk a

pr

Тачност својих одговора у тесту провери у лекцијама ове теме. Само потпуно тачан одговор је тачан одговор. Ако имаш 5 и 6 тачних одговора, свој тест оцени оценом 5. Ако имаш 4 тачна одговора, свој тест оцени оценом 4. Ако имаш 3 тачна одговора, свој тест оцени оценом 3. Ако имаш 2 тачна одговора, твој тест је за оцену 2. Ако имаш 1 или ниједан тачан одговор, потруди се мало више.

116


Бистра

117

uk a

Ed o

om

pr