Из музичке кутије, музичка култура, уџбеник за седми разред основне школе

Page 1

TA R

O

ИЗ МУЗИЧКЕ КУТИЈЕ

L

Борис Марковић

ED

U KA

-P

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Борис Марковић Из музичке кутије Музичка култура Уџбеник за седми разред основне школе

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Доц. др Наташа Филиповић РЕЦЕЗЕНТИ Мр Емилија Станковић, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

R

Ксенија Илкић Шкулец, наставник музичке културе, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Нови Сад

TA

L

ГЛАВНИ УРЕДНИК Проф. др Бошко Влаховић

U KA

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Биљана Никић

-P

ДИЗАЈН И ПРЕЛОМ Јелена Мркић

O

Илдико Милосављевић, наставник музичке културе, ОШ „Петефи Шандор”, Нови Сад

ИЗДАВАЧ ЕДУКА д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

ED

ЗА ИЗДАВАЧА Проф. др Бошко Влаховић, директор Штампа _____________ Издање _____________ Тираж _____________


L

Драги ученици,

O

R

TA

Пред вама су музички изазови који ће вам проширити сазнања о музици. Упознавање музике различитих епоха и жанрова кроз њихово слушање и извођење обогатиће ваше музичко искуство, док ће вам интерактивни задаци помоћи у изградњи ставова о музици. Пошто је избор музике, изнад свега, део личних интересовања, уџбеник ће вам помоћи да лакше процените квалитет свог избора.

ED

U KA

-P

Надам се да ће вам уџбеник олакшати савладавање градива и да ће још више продубити вашу љубав према музици. Аутор


САДРЖАЈ

37 40 42 50 51 52 58 63 65

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Страни композитори Дмитриј Шостакович Бенџамин Бритн Домаћи композитори Љубица Марић Александра Вребалов Филмска музика Народне песме и игре Научили смо... / Провери шта си научио/научила

67 68 68 69 70 70 71 72 75 78

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Химне Боже правде Химна Светом Сави Лудвиг ван Бетовен, Ода радости Познате теме из уметничке музике Марк-Антоан Шарпентје, Прелудијум из мотета Te Deum Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика Харолд Арлен, Изнад дуге, тема из мјузикла Чаробњак из Оза

84 84 86 89 92 92 93 94

ED

U KA

-P

O

R

TA

L

Водич кроз уџбеник Пссст... почињемо! ЧОВЕК И МУЗИКА Барок Опера Ораторијум и кантата Инструментална музика у бароку Облици у инструменталној музици барока Композитори у бароку Научили смо... / Провери шта си научио/научила Класицизам Музички облици у класицизму Бечки класичари Инспирација музиком барока и класицизма Развој српске црквене музике Научили смо... / Провери шта си научио/научила МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ Жичани инструменти Гудачки инструменти Градитељи инструмената Гудачки ансамбли Трзалачки инструменти Жичани инструменти народне традиције Народни инструменти у Србији Научили смо... / Провери шта си научио/научила

6 8 9 11 13 17 18 20 22 25 26 27 30 34 35 36


L

96 96 97 98 98 99 101 102 103 103 105 107 107 108 109 110 110 111 112 112 113 114 116 117 119 119

U KA

-P

O

R

TA

Песме из народне традиције Чај, горо, лане моје, причувај ми овце Пуче пушка Народне песме уз игру Играле се делије Ти момо, ти девојко Ајде, Јано Фатише коло Песме компоноване у народном духу Жубор вода жуборила Каљинка Староградске песме Диван је кићени Срем Пред Сенкином кућом Ој, јесенске дуге ноћи Песме из Првог светског рата Креће се лађа француска Ђорђе Маринковић, Тамо далеко Духовне песме Рождество Твоје, божићни тропар Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем Стеван Стојановић Мокрањац, Тропар Светом Сави Помози нам, вишњи Боже Канони Аранжмани за дечији оркестар Јохан Пахелбел / Наташа Ђурагић, Канон у Де-дуру Волфганг Амадеус Моцарт / Наташа Ђурагић, Арија Папагена и Хор из опере Чаробна фрула Песме уз клавирску пратњу Јохан Себастијан Бах, арија Ах, што волим из Кантате о селу Волфганг Амадеус Моцарт, Чежња за пролећем Шта смо научили

123 128 128 130 132 133 134 139 140 144

Музика и разонода Појмовник Списак композиција за слушање

147 148 150

ED

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО Пут до музичке креативности Мали истраживач – музиколог Музика на сцени Изаберу улогу


ЧОВЕК И МУЗИКА

Водич кроз уџбеник

O

-P

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Назив композиције коју треба да послушаш упућује те на њен редни број на компакт-диску. 6

U KA

ПЕВАЊЕ Симбол показује који нотни пример треба певати.

ЗАДАТАК Oдговарање на питања, исказивање мишљења (усмено или писмено), ликовно изражавање, извођење експеримента, компоновање итд.

ED

TA

L

Упознај симболе

R

Симболи који се налазе у уџбенику олакшаће ти самостално учење. Зато је важно да се упознаш с њиховим значењима. Симболи представљају активности које се изводе на часовима музичке културе: слушање музике, извођење музике – певање и свирање, разне врсте задатака итд.

ПОГЛЕДАЈ ВИДЕО Показује QR код који треба да скенираш паметним телефоном како би приступио мултимедијлном садржају.

СВИРАЊЕ Симбол показује који нотни пример треба свирати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ Најважнији појмови које треба да упамтиш.


ИДИ НА СТРАНУ Упућује те на страну на којој се налази више информација о ономе што тренутно учиш.

TA

L

ПОЈМОВНИК Упућује те на Појмовник с мање познатим речима на крају уџбеника.

ПОДСЕТИ СЕ Симбол те подсећа на градиво из претходних разреда и других предмета, како би лакше савладао/савладала лекције.

ПОВЕЖИ ЗНАЊА

O

R

Помаже ти да повежеш знања из музичке културе са садржајима других предмета.

САЗНАЈ ВИШЕ

U KA

-P

Више о ономе што учиш, као и о занимљивостима из света музике сазнаћеш у овим текстовима.

индивидуални рад

рад у пару

рад у групи

БУДИ АКТИВАН НА ЧАСУ Активност на часу можеш да искажеш кроз индивидуални рад, рад у пару или рад у групи.

ED

САКУПИ ЗВЕЗДИЦЕ

Свој напредак можеш да пратиш кроз задатке који су означени звездицама. Задаци/питања основног нивоа означени су једном, средњег двема, а напредног нивоа трима звездицама.

основни ниво

средњи ниво

напредни ниво

7


ЧОВЕК И МУЗИКА

Пссст... почињемо! Ако си био на позоришној представи, вероватно си савладао/савладала позоришни бонтон. Онда си био/била спреман/спремна и за посету опери.

Концертни бонтон

TA

L

На концерт класичне музике треба да дођеш десетак минута пре почетка, како би без журбе ушао/ушлау салу и пронашао/пронашла своје место.

Прочитај концертни бонтон Београдске филхармоније путем линка https://www.bgf.rs/pre-koncerta/?b=3.

O

Аплауз, сада? Не, већ кад се композиција заврши!

R

Треба да будеш пристојно обучен(а), а на премијери, првом извођењу дела, свечаније. Неки организатори су правила лепог понашања истакли на својим веб-страницама.

-P

U KA

Слушалице? Да, али не прегласно!

Ако волиш гласну музику, треба да водиш рачуна о кућном реду и о томе да ли некога у својој близини ометаш. Ако си помислио/помислила да ћеш ову ситуацију превазићи користећи слушалице, не заборави да је превише гласна музика штетна за слух, посебно у твом узрасту.

ED

8

Пре почетка концерта треба да прочиташ програмски коментар и упознаш се с оним што ћеш слушати. Нека дела се састоје из више делова/ставова. Између њих се не аплаудира, већ када се заврши композиција у целини.

Како делује музика на човека?

Истраживања су потврдила да вежбање виолине побољшава меморију код деце. Слушање класичне музике такође утиче на развијање меморије. Музика може да пробуди наша сећања, уз њу можемо да се опуштатамо.

композитор назив дела ставови аплауз

• Лудвиг ван Бетовен

у, бр. 5, оп. 67

• Симфонија у це-мол • Allegro con brio • Andante con moto • Scherzo: Allegro • Allegro – Presto •

Исечак програмског коментара


TA

L

Човек и музика

ED

U KA

-P

O

R

Музика је прошла дуг пут од праисторије до данас. Од опонашања звукова из природе гласом и пљескања рукама у праисторији до стварања музике помоћу информационих технологија данас, она је остала важан део живота сваког човека. Како је Бах од слова свог имена направио врхунско уметничко дело? Зашто Хајдна зовемо оцем гудачког квартета? Зашто је Моцарт и данас инспирација бројним композиторима? Зашто је Наполеон био инспирација Бетовену? Одговоре на ова питања сазнаћемо у наредном поглављу, учећи о музици барока и класицизма.


ЧОВЕК И МУЗИКА

Пажљиво погледај временску ленту. Подсети се како се дели историја и шта представљају убележене године. историја

R

TA

L

Погледај временску ленту и подсети се како смо поделили историју музике. На линије упиши карактеристике музичких епоха. Нека ти подсетник буду слике испод линија, односно музичких периода, као и одговори на следећа питања: • У којим приликама се изводила музика? • Ко је у то време изводио музику? • Какав је био карактер музике? • Који су музички инструменти били карактеристични? • Који су музички облици били популарни?

-P

O

око 3.500 год. п.н.е.

ED

U KA

10

1492. год.


БАРОК

барок, опера

ED

U KA

-P

O

R

TA

L

Барок је музичка епоха која почиње настанком прве опере, 1594. године, и траје до смрти Јохана Себастијана Баха, 1750. године. У бароку, музика се развијала како на двору, тако и у цркви. Њен раскошни звук није заостајао за величанственим дворанама европских дворова и богато украшеним црквама. У овој епохи појавили су се музички облици: ораторијум, кантата, фуга, свита, солистички концерт. Опера, као најсложенији облик, појавила се у Италији и постала је популарна широм западне Европе. Градитељи инструмената усавршили су постојеће инструменте, попут виолине, и градили нове, попут клавира. Највећи углед међу композиторима стекла су двојица немачких аутора, Георг Фридрих Хендл и Јохан Себастијан Бах, као и италијански композитор Антонио Вивалди.

11

Галерија огледала у Версајском дворцу, Париз

Унутрашњост Цркве Св. Игњација од Лојоле, Рим

У следећим композицијама упознаћемо карактеристике музике барока. То су: • монодија – вишегласје с водећим, вокалним гласом, • полифонија – вишегласје у којем сви гласови учествују равноправно, • виртуозност – технички захтевно извођење, • орнаменти – украси у мелодији, • контраст динамике – гласно – тихо.


ЧОВЕК И МУЗИКА

L

1/1. Јохан Себастијан Бах, Фуга у це-молу из Добро темперованог клавира I 1/2. Алесандро Скарлати, арија Chi regina mi disprezza [Краљица ме презире] из опере Гризелда 1/3. Јохан Себастијан Бах, Концерт за клавир и окрестар у де-молу, први став

Извођачки састав

а) соло инструмент б) соло глас и оркестар в) соло инструмент и оркестар

U KA

Концерт за клавир и оркестар у де-молу

-P

Арија из опере Гризелда

Понуђене карактеристике

ED

12

Друге карактеристике

O

Фуга у це-молу

Број гласова

R

Композиција

TA

Током слушања музичких примера, обрати пажњу на извођачки састав, број гласова који препознајеш, као и на друге карактеристике дате у табели. Попуни табелу, придружујући свакој композицији по једну од понуђених карактеристика.

а) монодија б) полифонија в) истакнути глас уз оркестарску пратњу

Уметност као перле Реч барок настала је од португалске речи barroco, што значи перла неправилног облика. У почетку, барокна уметност је доживљавана као несавршена и „неправилна“ у односу на претходну уметност ренесансе.

а) контраст тихо – гласно б) виртуозност в) украшавање мелодије


опера, либрето, арија, речитатив, ансамбл, увертира

ОПЕРА

Који су италијански градови доживели процват у периоду хуманизма и ренесансе? Како се зову највеће целине у драми као књижевном роду? историја, српски језик

TA

L

Опера је музичко-сценско дело у којем певачи приказују драмску радњу певајући текст уз пратњу оркестра. Као и драмско дело, опера је подељена на целине које се зову чинови. Унутар чинова могу да постоје мање целине – сцене. Опера обједињује више уметности – музику, књижевност, драму, ликовну уметност, игру.

Пут од компоновања опере до њеног извођења

ED

U KA

-P

O

R

Да би композитор написао музику за оперу потребан је текст – либрето, који пише књижевник (либретиста) или, понекад, композитор. У припреми опере за извођење укључен је велики број професионалаца, па тај процес некада траје и више месеци. Оперски певачи увежбавају своје нумере – арије и речитативе, а хор, оркестар и балетски ансамбл, ако је предвиђен, своје. У овом Сцена из опере Аида сложеном тимском раду учествује и сценоЂузепа Вердија граф, који осмишљава изглед сцене, затим костимограф, задужен за костиме, кореограф, који осмишљава балетске нумере. Пробама управљају редитељ и диригент. Поред њих, потребни су бројни други професионалци – шминкери, власуљари, кројачи, обућари, тесари, мајстори за светло итд. Арија

Речитатив

Ансамбл

Увертира

је нумера у којој певач изводи мелодију у пратњи оркестра. Њоме личности изражавају емоције и различита расположења.

је нумера у којој певач изводи мелодију од само неколико различитих тонова, налик рецитовању.

је заједничко извођење два или више певача у опери. Ансамбли су: дует, терцет, квартет, квинтет.

је уводна музика за оперу коју изводи оркестар.

13


ЧОВЕК И МУЗИКА

Италија – колевка опере Опера је настала на самом крају 16. века у Фиренци. Композитор Јакопо Пери (Jacopo Peri) је на текст књижевника Отавија Ринучинија компоновао дело под називом Дафне, 1594. године. Била је то прва опера у историји музике.

TA

L

Поред Фиренце, Венеција је била веома значајан музички центар у 17. веку. У њу су долазили посетиоци из европских земаља на уметничке изложбе и на концерте, како би слушали нову музику. Клаудио Монтеверди (Claudio Monteverdi) био је најпознатији венецијански композитор тог доба. Радио је као капелник у Цркви Св. Марка. Његова најпознатија опера је Орфеј.

R

Клаудио Монтеверди, Пролог из опере Орфеј, до 1.40

Клаудио Монтеверди

U KA

Клаудио Монтеверди, арија Vi ricorda, o boschi ombrosi [Сеновите шуме] из опере Орфеј, до 2.20

Пажљиво погледај видео. 1. Опиши инструмент који држи Орфеј. 2. Које уметности су здружене у извођењу арије? Ко је Орфеј?

ED

14

-P

O

Пажљиво погледај видео. 1. Опиши почетак опере. Да ли опера почиње извођењем оркестра или оркестра и певача? 2. Опиши састав оркестра. 3. Који инструмент држи певач?

Митски певач и песник Орфеј био је познат по свирању на лири. Према митологији, када би засвирао, ни природа не би остајала равнодушна: дрвеће би се повијало према њему, а рибе би искакале из мора да га боље чују.

Орфеј, мозаик, Археолошки музеј, Палермо (Италија)

У венецијанским позориштима је до краја 17. века приказано чак 300 различитих опера. Позоришта су се надметала у сложеним сценографијама и компликованим машинеријама које су производиле ветар и друге ефекте. Када је реч о темама у опери, аристократију је интересовала античка митологија, док је грађанство било заинтересовано више за историјске мотиве и теме блиске свакодневном животу. капелник


Прва јавна опера

L

Појам опера не означава само музички облик него и зграду, то јест позориште у којем се опера изводи. Театар Сан Касијано у Венецији, саграђен 1637. године, постао је прва oпера отворена за јавност, то јест грађанство. Најпопуларнија опера у Венецији у другој половини 17. века био је Театар Сан Ђовани Кризостомо.

TA

Унутрашњост Театра Сан Ђовани Кризостомо (гравура Винченца Коронелија)

O

R

Средином 17. века опера је постала популарна и у другим италијанским градовима. У Напуљу, композитори су у опери давали велики значај мушком солистичком гласу – кастрату. Због специфичне боје и изузетне покретљивости гласа, те способности извођења високих тонова, кастрати су били веома цењени, а публика је долазила у оперу често само због њих. Они су тумачили главне мушке улоге.

-P

Рикардо Броски, арија Ombra fedele anch’io [Као верна сенка бићу и ја] из опере Хидасп (инсерт из филма Фаринели)

U KA

Погледај инсерт из филма Фаринели. 1. Опиши боју гласа извођача. 2. Зашто је ова арија виртуозна? Глас као лек 3. Опиши реакцију публике.

ED

Под надимком Фаринели, Карло Броски је био најпознатији кастрат у 18. веку. Кастриран је као дечак, да би му висина и боја гласа остали непромењени. Певао је у операма широм Италије, а шпанска краљица га је чак упослила да својим певањем лечи краља Филипа V од лошег расположења.

Алесандро Скарлати

Најважнији оперски композитор у Напуљу био је Алесандро Скарлати (Alessandro Scarlatti). Он је велику пажњу посвећивао уводној музици за оперу и проширио је вокалне ансамбле. Скарлати је компоновао троделне арије у којима је трећи део био исти као и први. Певачи су у том поновљеном делу самостално украшавали мелодију.

15


ЧОВЕК И МУЗИКА

Француска - богатство дворске уметности Ко је био Луј XIV? Када је владао? Какав је био његов облик владавине?

L

историја

O

Незгода са диригентским штапом

R

TA

На двору краља Луја XIV уметност је била веома цењена. Краљ је улагао у дворски оркестар, музичко образовање и развој опере. Зато је запослио Жан-Батиста Лилија (Jean-Baptiste Lully), који је, као дворски композитор и руководилац оркестра и опере, постао познат и ван Париза. Лили је написао опере Алчеста, Алмира, Изида.

Жан-Батист Лили

-P

Toком једног концерта, Лили се повредио тако што је ударио великим диригентским штапом о ножни прст. Умро је од последица инфекције.

16

U KA

Жан-Батист Лили, арија C’est lui dont les dieux ont fait choix [Он је тај кога су богови изабрали] из опере Изида (инсерт из филма Краљ плеше)

ED

Погледај инсерт из филма Краљ плеше (Le Roi danse). Ликови које глумци тумаче су, између осталих, Луј XIV и Жан-Батист Лили, као диригент. 1. Опиши ко, поред оперске певачице, учествује у извођењу арије. 2. Како је диригент окренут у односу на извођаче?

Балет у опери Као музичко-сценски облик, балет је настао на француском двору. Један од најпознатијих играча тог доба био је Луј XIV, који је дебитовао с 13 година. На двору је постојао и Велики оркестар виолина.

дебитовати


ОРАТОРИЈУМ И КАНТАТА

ораторијум Месија, Кантата о селу

1/4. Геoрг Фридрих Хендл, Hallelujah [Алелуја] из ораторијума Месија 1/5. Јохан Себастијан Бах, кантата Ein feste Burg [Снажна тврђава]

TA

L

Пажљиво послушај музичке примере, а затим одговори на питања: 1. Које врсте нумера препознајеш – арије, речитативе, хорске или оркестарске нумере? 2. Какав је карактер композиција – свечан, лирски, драматичан, религиозан?

R

Ораторијум и кантата су вокално-инструментални облици који, као и опера, садрже арије, речитативе, хорске и оркестарске нумере. Међутим, за разлику од опере, ораторијум и кантата изводе се концертно, без глуме, костима и сценографије. Ораторијум

Текст у кантати најчешће описује духовне, а ређе световне теме. Најпознатији аутор кантата је Јохан Себастијан Бах. Он је написао више од 200 духовних кантата за потребе протестантске службе, као и неколико световних – Кантату о селу, Кантату о кафи, и др.

U KA

-P

Текст у ораторијуму, либрето, најчешће описује духовне теме, ређе световне. Најзначајнији композитор ораторијума у бароку – Георг Фридрих Хендл користио је библијске теме. Његови најпознатији ораторијуми су Месија, Израел у Египту, Самсон и Јефта.

O

Кантата

1/6. Јохан Себастијан Бах, арија Ach, es schmeckt doch gar zu gut [Ах, што волим] из Кантате о селу

ED

Пажљиво послушај музички пример. Опиши карактер арије.

страна 128

17


ЧОВЕК И МУЗИКА

ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА У БАРОКУ

солистичка музика, камерна музика, оркестарска музика

Који је инструмент претеча клавира? Шта је камерна музика?

L

Франсоа Купрен, Кукавице

TA

Пажљиво погледај видео, а затим одговори на питања: 1. На ком инструменту је изведена композиција? 2. Које се карактеристике барокне музике истичу у овој композицији?

-P

O

R

Инструментална музика у бароку изводила се на дворовима, у аристократским кућама, као и у црквама. Први јавни концерти почели су да се одржавају у Лондону. Када је реч о солистичкој музици, у Италији су се посебно истакли композитори који су писали за виолину, инструмент који су и сами свирали: Арканђело Корели, Антонио Вивалди, Ђузепе Тартини. У немачким градовима развијала се музика за оргуље, коју су компоновали Дитрих Букстехуде и Георг Филип Телеман, a у Француској музика за чембало, где је главни представник био Франсоа Купрен. 18

Много назива за један инструмент

U KA

Музика за чембало развијала се у различитим државама. Када будеш претраживао/претраживала музику за чембало на интернету, наићи ћеш на различите називе за исти инструмент: чембало (итал. cembalo), клавсен (фр. clavecin), харпсикорд (енг. harpsichord).

ED

Арканђело Корели, Трио соната у Де-дуру, оп. 3, бр. 2, четврти став, од 5.30 до 7.40 Чембало из епохе барока

Пажљиво погледај видео. Одговори на питања: 1. Шта значи реч трио? 2. Које инструменте препознајеш? 3. Да ли су инструменти равноправно заступљени у композицији? 4. Које би карактеристике барокне музике могао/могла да припишеш овој композицији?


Камерна музика је у бароку била веома заступљена. Међу ансамблима највећи значај има трио соната, састав који су најчешће чинили две виолине и чембало. Трећу деоницу некада су свирали заједно чембало и виолончело.

L

Јохан Пахелбел, Канон у Де-дуру

TA

Пажљиво погледај видео. Одговори на питања: 1. Које инструменте препознајеш? 2. Како би описао/описала ову композицију – као хомофонију или полифонију? 3. Научи да певаш тему, а затим и да свираш аранжман.

R

стране 118−122

Јохан Пахелбел је Канон у Де-дуру написао за три виолине и чембало. Дело је у 20. веку доживело бројне обраде, и у класичној, и у популарној и филмској музици.

U KA

Пахелбелов рукопис Канона у Де-дуру

-P

O

Канон и његове обраде

Георг Фридрих Хендл, La Réjouissance [Радовање] из Музике за краљевски ватромет, од 11.10 до 13.10

Пажљиво погледај видео. 1. Који регистар (дубоки, средњи, високи) је композитор доделио трубама?

ED

У великим градовима и на дворовима оснивани су оркестри, што је био услов за развој оркестарске музике. У свом саставу, оркестри су обавезно имали гудачке инструменте и континуо – деоницу која се свирала на различитим инструментима као што су оргуље, чембало, виолончело или фагот. Мелодије у високом регистру извођене су на дрвеним дувачким инструментима, флаути и обои, као и на трубама.

Извођење Музике за краљевски ватромет Георга Фридриха Хендла, Јутјуб (Proms 2012)

19


ЧОВЕК И МУЗИКА

ОБЛИЦИ У ИНСТРУМЕНТАЛНОЈ МУЗИЦИ БАРОКА

фуга, барокна свита, кончерто гросо, солистички концерт

Фуга

L

Јохан Себастијан Бах, фуга из Токате и фуге у де-молу, од 2.50

TA

Погледај анимацију Бахове композиције, а затим одговори на питања: 1. Да ли је композиција једногласна или вишегласна? 2. Да ли је композиција хомофона или полифона? 3. Шта означавају боје у анимацији?

Георг Фридрих Хендл, Сеоска игра из Музике на води

U KA

Шарл Дјепар, Сарабанда, до 1.10

Пажљиво погледај примере. Потом одговори на питања: 1. Која је улога музике у овим примерима? 2. Опиши костиме. 3. Опиши простор у којем се музика изводи. 4. Опиши покрете у једној и другој игри.

ED

20

-P

Барокна свита

O

R

Фуга је вишегласни полифони облик. Намењена је за инструментално, вокално или вокално-инструментално извођење. У фуги се појављује тема која се имитира у другим гласовима.

Инструментална музика у бароку имала је важну улогу на дворовима, јер је извођена уз плесове. Као симбол аристократије, дворске игре постале су популарне на дворовима широм Европе. Композитори су игре обједињавали у већи облик инструменталне музике за соло инструмент или оркестар – у такозвану барокну свиту. Овај облик су нарочито развили Јохан Себастијан Бах, компонујући Француске свите и Енглеске свите за чембало као и оркестарске свите, и Георг Фридрих Хендл, компонујући оркестарске свите Музика на води и Музика за краљевски ватромет. сарабанда


Кончерто гросо Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт у Ге-дуру, бр. 3, трећи став, до 1.11

L

Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт у Де-дуру, бр. 5, први став, до 1.27

TA

Пажљиво погледај видео. Потом одговори на питања: 1. У ком примеру су заступљени само гудачки инструменти и чембало? 2. Који једини дувачки инструмент препознајеш у једном од два примера? 3. Да ли сви инструменти имају подједнаку улогу? Који се инструменти више истичу?

U KA

Солистички концерт

-P

O

R

Веома важан начин изражавања у камерној и оркестарској музици барока било је надметање. С обзиром на то, развила су се два облика оркестарске музике – кончерто гросо и солистички концерт. Кончерто гросо, што у преводу значи велики оркестар, има више ставова, распоређених по контрасту темпа. Јохан Себастијан Бах је групу солистичких инструмената обогатио употребом дувачких инструмената. Тим делима дао је назив Бранденбуршки концерти.

Антонио Вивалди, Зима, из Четири годишња доба, први став, од 1.52

ED

Пажљиво погледај музички пример, а затим одговори на питања: 1. Каква је улога виолинисте у односу на остале извођаче? 2. Да ли је ова композиција кончерто гросо? Образложи свој одговор. 3. Како би повезао/повезала карактер композиције с њеним насловом? Оркестарске композиције у којима је један извођач (солиста) истакнут у односу на оркестар зову се солистички концерти. Овај облик концерта је у бароку развио Антонио Вивалди, пишући највише виолинске концерте, чак преко две стотине. Концерт има три става: први у брзом, други у лаганом и трећи у брзом темпу. Јохан Себастијан Бах, Концерт за две виолине и оркестар у де-молу, први став, до 1.30

Пажљиво погледај музички пример, а затим одговори: 1. Колико је солистичких инструмената укључено у извођење? 2. Која група инструмената чини оркестар?

стране 42−45

21


ЧОВЕК И МУЗИКА

Антонио Вивалди, Георг Фридрих Хендл, Јохан Себастијан Бах

КОМПОЗИТОРИ У БАРОКУ Антонио Вивалди

U KA

Антонио Вивалди, арија Agitata da due venti [Узнемирена од два ветра] из опере Гризелда, до 2.17

ED

22

-P

O

R

TA

L

Рођен у Венецији 1678. године, Антонио Вивалди (Antonio Vivaldi) почео је да учи виолину као дечак од свог оца, који је био берберин и виолиниста. Међутим, почео је да учи за свештеника и с 25 година рукоположен је под именом Il Prete Rosso, што значи црвени-риђокоси свештеник. Као један од најцењенијих музичара свог доба, Вивалди је стекао бројне титуле, као што је maestro di violino (мајстор виолине). Међутим, с временом је популарност његових дела опадала, због чега је више пута био у финансијској кризи. Након Венеције, наставио је да живи у Бечу и да ради као дворски музичар. Како би обезбедио пристојан живот, писао је композиције по поруџбини, а дела Антонио Вивалди изводио широм Европе. Умро је 1741. године, а сахрањен на јавном болничком гробљу у Бечу. Вивалди је компоновао различите музичке жанрове: опере, ораторијуме, кантате. Највећи значај у историји музике има његова инструментална музика, посебно концерти. Укупно је написао више од четири стотине концерата за разне инструменте, али највише за виолину. Најпознатији концерти су Четири годишња доба.

Пажљиво послушај арију из опере Гризелда. 1. Опиши вокалну деоницу у односу на виртуозност. 2. Опиши инструментални састав. 3. Како би повезао/повезала назив арије са мелодијом?

стране 42−45


TA R

Георг Фридрих Хендл

-P

O

Рођењем и пореклом Немац, Георг Фридрих Хендл (Georg Friedrich Händel) је боравећи у Лондону постао британски држављанин, па је зато познат и као Џорџ. Рођен је у Халеу, 1685. године. Рано је испољио музички таленат и са седам година свирао је чембало и оргуље. Хендл је живео и радио у Хамбургу, као виолиниста и чембалиста у тамошњој опери, као и у Италији, где је написао више опера и ораторијума. Међутим, врхунац стваралачког развоја доживео је у Лондону, где је постао веома цењен композитор. Ту је написао ораторијум Месија, оперу Риналдо и Музику за краљевски ватромет. Пред крај живота Хендл је изгубио вид на оба ока. Умро је 1759. године. Његовој сахрани је присуствовало више од три хиљаде људи. Кућа у којој је живео у Лондону претворена је у музеј.

L

Георг Фридрих Хендл

U KA

Композиције Музика на води и Музика за краљевски ватромет већ си упознао/ упознала. 1. Прочитај како су настале композиције. 2. Потом, још једном послушај дела. Музика на води је композиција коју чине три свите. Дело је поручио Џорџ Први, а премијерно је изведено 1717. године, на реци Темзи. У пловидби је учествовала краљевска барка, барка с педесетак музичара и бројне барке из којих су посетиоци пратили догађај.

ED

Музика за краљевски ватромет је оркестарска свита. Дело је поручио Џорџ Други, поводом прославе победе у Рату за аустријско наслеђе, 1748. године. Оркестарској проби је присуствовало више од дванаест хиљада људи, а премијеру је пропратио и инцидент – услед ватромета избио је пожар.

3. Послушај и арију Lascia chi’io pianga из опере Риналдо. Упореди карактер и виртуозност ове арије и арије Agitata da due venti из опере Гризелда Вивалдија. 1/7. Георг Фридриг Хендл, арија Lascia chi’io pianga [Пусти ме да плачем] из опере Риналдо

23


ЧОВЕК И МУЗИКА

Јохан Себастијан Бах

U KA

Тонови B – A – C – H представљају Бахово име написано на немачком језику, али и тему коју је композитор користио у својим делима.

До сада си се упознао/упознала с бројним Баховим композицијама, као што су Фуга, солистички концерти, Бранденбуршки концерти, арије из кантата. Послушај следећу композицију, а затим одговори на питање: 1. С којом Баховом композицијом би упоредио/упоредила ово дело?

ED

24

-P

O

R

TA

L

Јохан Себастијан Бах (Johann Sebastian Bach) је рођен у породици музичара, у Ајзенаху 1685. године. Као дете учио је виолину и чембало од оца, а оргуље од стрица. О музици је учио и тако што је преписивао дела великих мајстора. Како би присуствовао Музичким вечерима славног оргуљаша Дитриха Букстехудеа, отишао је у Либек, путовао је пешке чак 400 километара. Бах је радио као оргуљаш и дворски композитор у неколико немачких градова, а у Кетену је добио највећу позицију тог доба – положај капелмајстора. Имао је на располагању веома добар оркестар, јер је кнез улагао велика материјална средства у музику. Ту је Бах доживео материјално благостање Јохан Себастијан Бах и компоновао бројна дела, међу којима су шест Бранденбуршких концерата. Своју каријеру Бах је завршио у Лајпцигу, као кантор у Цркви Светог Томе. Ту је написао велики број својих кантата, Велику мису у ха-молу, као и збирку Добро темперовани клавир. Умро је 1750. године. Посмртни остаци композитора чувају се у Цркви Св. Томе у Лајпцигу. Сачувано је нешто више од хиљаду Бахових композиција различитих жанрова.

1/8. Јохан Себастијан Бах, арија из Оркестарске свите у Де-дуру

Погледај видео и послушај Бахову композицију. Потом одговори на питања: 1. За који инструмент је композиција написана? 2. Опиши инструмент на којем је изведена композиција. 3. Како се изводе најдубљи тонови на инструменту? Јохан Себастијан Бах, токата из диптиха Токата и фуга у де-молу, до 2.30

кантор


НАУЧИЛИ СМО... БАРОК МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

кантата

Вивалди

кончерто гросо свита

ПРОВЕРИ ШТА СИ НАУЧИО/НАУЧИЛА

Хендл

L

ораторијум

солистички концерт

Бах

TA

опера

инструментални

R

вокално-инструментални

КОМПОЗИТОРИ

O

1. Заокружи слово испред тачног одговора. Композицију Четири годишња доба написао је: а) Моцарт, б) Вивалди, в) Бах. Бранденбуршке концерте је написао: а) Моцарт, б) Хендл, в) Бах.

U KA

-P

2. Заокружи ДА ако је тврдња тачна или НЕ ако тврдња није тачна. Вивалди је највише компоновао за виолину. Прву оперу је написао Јакопо Пери. Солистички концерт у бароку има четири става.

ДА ДА ДА

НЕ НЕ НЕ

3. Наведи најзначајније композиторе барока. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________. 4. Упореди арију и речитатив. По чему су слични, а по чему се разликују?

ED

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________. 5. Послушај фрагменте три композиције – ЦД 1/9. За сваки фрагмент напиши назив дела које препознајеш и његовог аутора. а) ________________________________________________________________________________ б) ________________________________________________________________________________ в) ________________________________________________________________________________

25


ЧОВЕК И МУЗИКА

КЛАСИЦИЗАМ

хомофонија, бечки класичари

R

TA

L

Класицизам је музичка епоха која се надовезује на барок и обухвата време друге половине 18. и почетак 19. века. Велике промене у друштву тог доба, јачање грађанства и слобода, утицали су на музику. Композитори су писали нове музичке облике − сонате, солистичке концерте, гудачке квартете и симфоније. У својим инструменталним вишегласним делима истицали су водећи глас у односу на остале, пратеће гласове − хомофонија. Писали су за нове ансамбле − гудачке квартете који су свирали по салонима, као и за симфонијски оркестар. Најзначајнији композитори овог стила су Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. С обзиром на то да су живели у Бечу, називају се бечким класичарима.

O

1/10. Јозеф Хајдн, Гудачки квартет у ге-молу, оп. 74, бр. 3, Јахачки, финале 1/11. Волфганг Амадеус Моцарт, Симфонија у ге-молу, бр. 40, четврти став 1/12. Лудвиг ван Бетовен, За Елизу

U KA

-P

Послушај композиције Хајдна, Моцарта и Бетовена. Обрати пажњу на извођачки састав, на различите гласове и карактер композиције. 1. Попуни табелу, придружујући свакој композицији по једну од понуђених карактеристика. Композиција

Извођачки састав

Број гласова

Гудачки квартет у ге-молу

Друге карактеристике

Симфонија у ге-молу

ED

26

За Елизу

Понуђене карактеристике

а) клавир б) симфонијски оркестар в) гудачки квартет

а) хомофонија б) полифонија

а) лирски карактер б) драмски карактер


соната, гудачки квартет, симфонија

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ У КЛАСИЦИЗМУ Соната

TA

Послушај два примера, обраћајући пажњу на темпо и карактер. 1. Упореди темпо − да ли је спор, умерен или брз. 2. Упореди карактер − да ли је драмски, лирски или играчки.

L

1/13. Лудвиг ван Бетовен, Соната за клавир у це-молу, оп. 10, бр. 1, први став 1/14. Волфганг Амадеус Моцарт, Соната за клавир у Це-дуру, К. 545, други став

Темпо

брз

Музички облик

сонатни облик

II

III

IV

лаган

умерен/брз

брз

песма/тема с варијацијама

менует/ скерцо

сонатни облик/ рондо

-P

I

U KA

Став

O

СОНАТА

R

Соната је композиција за један или два солистичка инструмента. Састоји се најчешће од четири самостална става, међусобно различита по карактеру, облику, темпу и тоналитету.

ED

Први став сонате је у брзом темпу и у сонатном облику. У њему се излажу и сукобљавају две теме супротног карактера – драмска и лирска. Други став је у лаганом темпу у облику песме или теме с варијацијама, док је трећи играчког карактера – менует у умереном или скерцо у брзом темпу. Соната завршава ставом у брзом темпу који је у сонатном облику или у облику ронда. Симетрија облика

У класицизму, композитори су тежили да у музичким облицима успоставе ред и симетрију, онако као што је то било у архитектури тог доба. Бројни примери у архитектури могу се повезати са музичким облицима у класициму, на пример са сонатним обликом или троделном песмом. Симетричан изглед Палате принца Карла, Минхен тема са варијацијама, скерцо, рондо

27


ЧОВЕК И МУЗИКА

На сличан начин композитори су писали дела камерне музике, попут гудачког квартета и оркестарске музике, попут симфоније. Симфонија

је композиција писана искључиво за две виолине, виолу и виолончело. Музички облик композиције је као у сонати.

је композиција писана за симфонијски оркестар. Њен облик има четири става, као у сонати.

TA

R

Солистички концерт

L

Гудачки квартет

U KA

1/15. Волфганг Амадеус Моцарт, Концерт за клавир и оркестар у Це-дуру, други став

Послушај музички пример, а потом одговори на питања: 1. Одреди врсту темпа и, на основу тога, који је став концерта. 2. Опиши карактер музике.

ED

28

-P

O

Након барока, композитори су наставили да пишу солистичке концерте, али у духу нове епохе, класицизма. Први став су компоновали у сонатном облику, а пред његов завршетак увели су солистичку каденцу, део који солиста изводи сам, без оркестра. У солистичкој каденци солиста показује вештину свирања и виртуозност. Другим ставом композитори су уносили контраст, па је редовно писан у спором темпу, обично у облику песме. Последњи став је у брзом темпу и најчешће у облику ронда или у сонатном облику.

Елвира Мадиган Овај концерт је постао познат под називом Елвира Мадиган, када је музика његовог другог става употребљена у филму под тим називом, 1967. године. Елвира Мадиган је била акробата. Своје вештине је изводила у циркусима, а због трагичног живота постала је тема бројних филмова.


Опера

TA

L

У класицизму опера је доживела одређене измене: улоге су све ређе писане за кастрате, јер је кастрација постала забрањена, историјске теме су замењиване комичним, док је италијански постепено замењиван другим, националним језицима. Једна од најпознатијих комичних опера тог доба јесте Моцартова опера Чаробна фрула. Њу је композитор написао 1791. године у два чина. У њој је приказана борба између добра и зла, разума и правичности чаробњака Сарастра и мрачних сила којима влада Краљица Ноћи. На срећном крају побеђује љубав између принца Тамина и Памине, ћерке Краљице Ноћи. Поред њих, у опери су присутни још и други ликови, попут птичара Папагена и његове изабранице Папагене.

R

Волфганг Амадеус Моцарт, Арија Краљице Ноћи из опере Чаробна фрула

O

Волфганг Амадеус Моцарт, дует Папагене и Папагена, из опере Чаробна фрула

U KA

-P

Погледај две нумере из опере Чаробна фрула. Одговори на питања: 1. По чему се разликују примери у односу на број певача? 2. Које врсте гласова препознајеш у нумерама? 3. Опиши мелодију првог примера. 4. Опиши глуму певача у овим нумерама. 5. Опиши костиме у нумерама.

Колоратурни сопран

ED

Арију Краљице Ноћи изводи колоратурни сопран, тип женског гласа препознатљивог по великој покретљивости и извођењу веома високих тонова.

Чланови удружења „Високо цеˮ након извођења опере Чаробна фрула, на фестивалу КоторАрт, 2019. стране 123−127

29


ЧОВЕК И МУЗИКА

Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен

БЕЧКИ КЛАСИЧАРИ Јозеф Хајдн

U KA

1/16. Јозеф Хајдн, Гудачки квартет, оп. 76, бр. 3 (Царски), други став

ED

30

-P

O

R

TA

L

Најстарији бечки класичар, Јозеф Хајдн (Joseph Haydn) у историји је познат као отац гудачког квартета и симфоније, јер је установио ова два жанра камерне и оркестарске музике. Рођен 1732. године у аустријском селу Рорау, Хајдн је као талентовани дечак научио да свира чембало и виолину. На двору мађарског грофа Николе Естерхазија Хајдн је радио као дворски композитор и диригент оркестра. Своја дела је изводио широм Хабзбуршке монархије. Након смрти грофа, напустио је службу и отпутовао у Лондон. Симфоније које је тамо написао познате су као дванаест Лондонских симфонија. Остатак живота Јозеф Хајдн Хајдн је провео у Бечу, европском музичком центру. Умро је крајем маја 1809. године, две недеље након што је Наполеонова војска освојила Беч. Последњих дана више пута је свирао Царску химну (данас је то химна Немачке), коју је компоновао прво као став једног квартета. Поред више од сто симфонија, Хајдн је компоновао гудачке квартете, клавирске концерте, опере, ораторијуме, мисе.

Пажљиво послушај музички пример. 1. Опиши карактер мелодије Хајдновог квартета. 1/17. Јозеф Хајдн, Симфонија у Ге-дуру, бр. 94, Симфонија изненађења, други став

Пажљиво послушај музички пример, па одговори на питање: 1. Којим музичким средствима је композитор изразио изненађење?

страна 51


Волфганг Амадеус Моцарт

U KA

-P

O

R

TA

L

Епитет „чудо од детета“ Волфганг Амадеус Моцарт (Wolfgang Amadeus Mozart) је добио захваљујући невероватном таленту и музичким вештинама којима је овладао као дете. Са само пет година почео је да наступа по европским дворовима, свирајући виолину и чембало. Са осам година је написао прву симфонију, а с дванаест оперу. Рођен у Салцбургу 1756. године, Моцарт је прве подуке у музици добио од свог оца Леополда. Као младић, почео је да ради на двору у родном граду, а потом се преселио у Беч. Компоновао је по поруџбини, како би побољшао свој материјални статус. Моцартова прерана смрт, 1791. године, с временом је постала тема за бројне митове. Неки од њих Волфганг Амадеус Моцарт су да је сахрањен у заједничкој гробници, да спроводу нико није присуствовао, да је на дан сахране била олуја и велико невреме. Истина је, међутим, да је сахрањен на гробљу за грађанство, а не аристократију, па су по тадашњим законима гробови након десет година поново ископавани. Из тог разлога, данас не постоји Моцартово гробно место. Међу више од шест стотина композиција, Моцарт је писао симфоније, концерте, гудачке квартете, сонате, опере, хорска дела итд. Најпознатије су Симфонија у ге-молу, Мала ноћна музика, опере Бастијен и Бастијена, Чаробна фрула, Фигарова женидба, Дон Ђовани. Последње дело Реквијем није успео да доврши.

ED

1/18. Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш, трећи став из Сонате за клавир у А-дуру

Пажљиво послушај музички пример. 1. Опиши карактер композиције. 1/19. Волфганг Амадеус Моцарт, Lacrimosa [Лакримоза] из Реквијема

Пажљиво послушај музички пример, па одговори на питања: 1. Који извођачки састав препознајеш у композицији? 2. Опиши расположење у делу. реквијем, лакримоза

31


ЧОВЕК И МУЗИКА

Моцарт кугле Моцарт је данас вероватно најпознатији композитор. Његов родни Салцбург посећују људи из целог света. Бројни сувенири су у вези с Моцартовим ликом, а најслађи је онај у виду куглица, настао још 1890. године.

L

Моцарт кугле

TA

Mozart Vs. Salieri, инсерт из филма Амадеус

32

Моцартов рукопис

U KA

Лудвиг ван Бетовен

-P

O

R

Погледај инсерт из филма Амадеус, па одговори на питања: 1. Како је приказано ривалство између Моцарта и композитора Антонија Салијерија? 2. На који начин глумац дочарава Моцартов изузетан таленат?

ED

Композитор који је музички класицизам усавршио, Лудвиг ван Бетовен (Ludwig van Beethoven) сматра се једним од највећих умова у историји уопште. Рођен је у Бону, 1770. године, у немачкој породици која се генерацијама бавила музиком. Након очеве смрти, Бетовен се преселио у Беч, где је постао познат виртуоз на клавиру и композитор. У трећој деценији живота почео је да губи слух, због чега је касније престао јавно да свира. С временом почео је да се повлачи у себе и избегава људе. Упркос томе што је пред крај живота потпуно оглувео, његов таленат и интелект надвладали су физички недостатак.

Лудвиг ван Бетовен


TA

L

Бетовен је тежио да буде слободан уметник и што мање зависан од двора и цркве. У чувеној Оди радости, финалу Девете симфоније, прославио је идеју братства међу људима. За бонтон, лепо понашање на концерту, заслужан је управо он, јер када би приметио да публика прича међу собом, моментално би престајао да свира. Последњих година живота Бетовен је написао своја најзначајнија дела – Девету симфонију, сонату Хамер-клавир, мису Солемнис. Умро је 1827. године у Бечу. Поред споменутих, његова најпознатија дела јесу: Пета симфонија, клавирски комад За Елизу, клавирске сонате Патетична, Месечева, Апасионата.

R

У славу Наполеона

O

Бетовен се дивио идејама Велике буржоаске револуције, те је Трећу симфонију посветио Наполеону. Међутим, када је чуо да се Наполеон самокрунисао за цара, Бетовен је, разочаран, променио посвету, написавши У спомен на једног великог хероја. Отуда назив симфоније Херојска.

-P

1/20. Лудвиг ван Бетовен, Соната за клавир у цис-молу, оп. 27, бр. 2, Месечева, први став

U KA

Пажљиво послушај музички пример, па одговори на питања: 1. Опиши карактер, темпо и мелодију у композицији. 2. Да ли назив композиције одговара карактеру музике? Објасни свој став. Лудвиг ван Бетовен, Симфонија у це-молу, оп. 67, први став

ED

Погледај видео, почетак Пете симфоније, која носи поднаслов Судбинска. Објасни везу између музике и линија – правих и кривудавих, краћих и дужих.

Бетовенов рукопис

33


ЧОВЕК И МУЗИКА

ИНСПИРАЦИЈА МУЗИКОМ БАРОКА И КЛАСИЦИЗМА

Хендл за Лигу шампиона

TA

Химну УЕФА Лиге шампиона компоновао је британски композитор Тони Бритн, 1992. године, као поруџбину УЕФА. Аутор је, у ствари, искористио једну од химни које је Хендл компоновао за крунисање краља Џорџа II.

Химна се изводи на почетку сваке утакмице Лиге шампиона.

O

R

MozART, Eine Kleine World Music, до 1.35

Mozart или МоzART

-P

Гудачки квартет MozART на интересантан начин обрађује музику Моцарта. Чланови квартета су за назив свог ансамбла узели композиторово презиме у којем су истакли последња слова АRТ, што значи уметност.

U KA

Jохан Себастијан Бах, Токата и фуга у де-молу, аранжман Мајкла Бата (Ванеса Меј, виолина, Симфонијски оркестар Радио Братиславе) Sky, Toccata, рок бенд, до 2.05

Jохан Себастијан Бах, Токата и фуга у де-молу (Роберт Тисо, стаклена харфа), до 1.58

Пажљиво послушај музичке примере, три варијанте Бахове Токате и фуге у де-молу. Ни у једном примеру композиција се не изводи на оргуљама, инструменту за који је Бах написао дело. Koja ти се обрада највише допада? Образложи свој одговор.

ED

34

L

физичко и здравствено васпитање

1/21. Тони Бритн, Химна УЕФА Лиге шампиона


појање, Корнелије Станковић, Литургија

РАЗВОЈ СРПСКЕ ЦРКВЕНЕ МУЗИКЕ

-P

O

TA

R

Пракса српског црквеног појања, као једногласног певања задржала се до данас. Крајем 18. и почетком 19. века, у Сремским Карловцима настало је карловачко појање. Савременим нотним писмом први је ову појачку праксу забележио Корнелије Станковић (1831–1865), први српски школовани композитор. Рођен је у српској четврти у Будиму, a музику је студирао у Бечу. Пошто му је узор био Вук Караџић, почео је да сакупља народне песме и црквене напеве, које је потом обрадио за четворогласни хор. Написао је две Литургије. За његов рад одликовао га је руски цар. Неке музичке школе у Србији и певачка друштва понели су име Корнелија Станковића.

L

Ко су били српски средњовековни композитори? Како су се звале њихове најпознатије композиције? На ком језику су писали? Каква је била улога тих композиција? Да ли су биле вокалне или инструменталне? Шта је појање?

Корнелије Станковић

Корнелије Станковић, Достојно јест из Литургије

U KA

Корнелије Станковић, Христос воскресе

Пажљиво послушај музичке примере, то јест делове Литургије.

1. Истражи када се они у Литургији певају?

ED

Стеван Стојановић Мокрањац, Достојно јест из Литургије

Послушај нумеру Достојно јест Стевана Стојановића Мокрањца. Упореди је с нумером Достојно јест Корнелија Станковића, обраћајући пажњу на извођачки састав, темпо, карактер. Напиши своје запажање.

напев

35


ЧОВЕК И МУЗИКА

НАУЧИЛИ СМО... КЛАСИЦИЗАМ МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

гудачки квартет

Хајдн

концерт симфонија

Моцарт

Бетовен

R

ПРОВЕРИ ШТА СИ НАУЧИО/НАУЧИЛА

L

опера

TA

соната

КОМПОЗИТОРИ

O

1. Заокружи слово испред тачног одговора. Композицију Мала ноћна музика написао је: а) Бах, б) Моцарт, в) Бетовен. Оперу Фигарова женидба написао је: а) Моцарт, б) Хајдн, в) Бетовен.

U KA

-P

2. Заокружи ДА ако је тврдња тачна или НЕ ако тврдња није тачна. Гудачки квартет је композиција за оркестар. ДА У класицизму је настао гудачки квартет. ДА Симфонија је композиција за соло инструмент. ДА

НЕ НЕ НЕ

3. Наведи најзначајније композиторе класицизма. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________. 4. Упореди сонату и солистички концерт. Наведи сличности, односно разлике између ова два облика. __________________________________________________________________________________

ED

36

__________________________________________________________________________________. 5. Послушај фрагменте три композиције – ЦД 1/22. За сваки фрагмент напиши назив дела које препознајеш и његовог аутора. а) ________________________________________________________________________________ б) ________________________________________________________________________________ в) ________________________________________________________________________________


TA

L

Музички инструменти

ED

U KA

-P

O

R

Већина класичних музичких инструмената свој облик је добила у 17. и 18. веку, у време барока и класицизма. Неки од тих инструмената су наставили да се усавршавају, па се данас може свирати и на њиховим електричним или електронским варијантама. Зашто је Страдивари правио најбоље виолине? Како можемо да направимо кућну еолску харфу? Ко су данас најпознатији виолинисти, виолончелисти, гитаристи? Како се свира на највећој виолини на свету? Одговоре на ова питања сазнаћемо у наредном поглављу, учећи о жичаним музичким инструментима.


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Виола

Гитара

Тамбура

L

Виолина

Лаута

Мандолина

TA

Контрабас

Харфа

R

Цитра

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

O

Виолончело

-P

МУЗИЧКИ

38

Звона

Бонго

Добош

Маримба

ED

Вибрафон

U KA

УДАРАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Велики бубањ Триангл Тимпани

Даире Кастањете

Маракас Гонг

Чинеле


Труба

Туба

Флаута

Хорна Обоа

Пиколо

Енглески рог

Кларинет

L

Тромбон

TA

Бас-кларинет

ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

O

Фагот

R

Контрафагот

-P

ИНСТРУМЕНТИ

39

Клавир

Пијанино

ED

Чембало

U KA

ИНСТРУМЕНТИ С ДИРКАМА

Оргуље

Хармоника


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

гудачки инструменти, трзалачки инструменти

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

Подсети се како се деле музички инструменти. На странама 38 и 39 налазе се слике инструмената. Опиши како су инструменти распоређени.

TA

L

Виторио Монти, Чардаш, од 3.50 до 5.00

R

Пажљиво погледај видео, а затим одговори на питања: 1. Да ли композицију изводи солиста, оркестар или солиста с оркестром? 2. Који инструменти изводе водећу мелодију?

U KA

Послушај музичке примере. Одговори на питања: 1. Која композиција је написана за један инструмент, а која за групу инструмената? 2. Да ли групу инструмената чине по боји тона слични или различити инструменти?

Како настаје тон на жичаном инструменту На жичаним инструментима тон настаје треперењем разапете жице. Извођач може да изазове треперење превлачењем гудала преко жице, трзањем (окидањем) жице прстом или трзалицом, то јест плектрумом, ударањем жице палицом или, код неких инструмената, комбинацијом наведених начина. Породици жичаних инструмената припадају две велике групе: • Гудачки инструменти, код којих тон настаје превлачењем гудала преко жице, и • Трзалачки инструменти, код којих тон настаје трзањем, то јест окидањем жице. Различите висине тонoва добијају се притиском прста на одређени део жице, чиме се скраћује део жице који вибрира. Што је тај део краћи, то је тон који настаје виши.

ED

40

-P

O

1/23. Антонио Вивалди, Пролеће, први став, из циклуса Четири годишња доба 1/24. Франсиско Тарега, Сећање на Алхамбру


R

Монокорд, Музеј музичких инструмената, Берлин

O

математика

TA

Питагора, антички филозоф и математичар, није познат само по својој теореми о односу хипотенузе и катета у правоуглом троуглу. Он је веровао да је музика „света“ наука и да је никада не би требало користити само у забавне сврхе, да је у стању да створи хармонију унутар душе и да елиминише емоционалне стресове. Свирао је лиру, жичани инструмент, док је законитости музичке теорије доказивао користећи монокорд, инструмент с једном разапетом жицом.

L

Сећамо ли се математичког правила c²=a²+b²?

ED

U KA

-P

Изведи код куће експеримент. Направи импровизовани монокорд и потврди Питагорине доказе у области теорије музике. Материјал: празна картонска кутија у облику квадра, велика гумицa за тегле, два фломастера. Поступак: обавиј гумицу око кутије по њеној средини, уздужно. Провуци фломастере испод гумице и постави их на крајеве горњег дела кутије. Прстом окини жицу (гумицу), па слушно опажај висину тона и покушај да тон отпеваш. Потом, један фломастер помакни на средину кутије, такође испод гумице, па поново окини жицу – опажај сада настали тон и покушај да га отпеваш. Експеримент можеш да понављаш тако што ћеш померати фломастер на различите позиције. Резултат: Скраћењем жице добија се виши тон, а ако се жица скрати тачно за своју половину, добија се тон виши за октаву.

биологија

чардаш, Алхамбра, октава

41


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

гудало, виолина, виола, виолончело, контрабас

ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 1/25. Јохан Себастијан Бах, Прелудијум из Свите за виолончело бр. 1 1/26. Камиј Сен-Санс, Слон из Карневала животиња 1/27. Јохан Себастијан Бах, Гавота из Партите бр. 3

Музички пример

Дубок

Прелудијум

Средњи

Слон

Умерен

Висок

O

Слаб

R

Регистар − дубина/висина тона

Гавота

Степен виртуозности

Изразит

U KA

-P

Породици гудачких инструмената припадају виолина, виола, виолончело и контрабас. Овим редоследом инструменти се разликују по величини – од најмањег до највећег, и по висини тонова које производе – од највиших до најдубљих. Гудачки инструменти имају заједничке карактеристике: облик, то јест изглед, број жица – по четири, као и гудало које служи за добијање тона.

Шта је гудало?

Гудало је дрвени штап с напетим струнама. На доњем крају налази се жабица, механизам помоћу којег се причвршћују и затежу струне. Жабица се прави од абоноса, украшава се слоновачом, корњачевином и седефом, док се за њене металне делове користи чак сребро или злато. За струне користи се длака из коњског репа, а за виолинско гудало потребно је између 150 и 200 власи. Међу извођачима је распрострањено уверење да бела коњска длака производи профињенији звук него црна. Струне се премазују колофонијумом, врстом смоле, како би се побољшало пријањање на жицу.

ED

42

TA

L

Пажљиво послушај три музичка примера, један за другим. Обрати пажњу на карактеристике композиције – регистар и степен виртуозности. 1. У табели повежи назив дела с понуђеним карактеристикама.

струне жабица

штап гудала

гавота, партита, абонос


Најбоље дрво за гудало

L

Данас се врхунска гудала праве од пернамбука, дрвета познатог и као бразилско дрво, због поднебља у којем расте. Пошто је његов извоз ограничен, јер спада у угрожене врсте, данас се користи и дрво ипе, као и синтетички материјали. Потребно је да је дрво старо барем педесет година, а након сечења потребно је да се суши још десет.

TA

Пернамбуко, Ботаничка башта (Сао Паоло)

Виолина

R

Основни делови виолине су тело, врат и глава. Други делови су: жице, мостић (кобилица), кордар, душа виолине (итал. anima), подбрадак, чивије.

-P

O

Тело (корпус) има улогу резонатора. Горња глава површина, благо испупчена нагоре, зове се гласњача и обично се прави од смрековине, а доња површина, благо испупчена надоле, зове се дно и обично се прави од јаворовине. врат Врат је причвршћен за тело. На горњем делу врата налепљена је дашчица од абоноса, то јест хватник, по којем се прстима притискају (скраћују) жице. Доњи део врата је заобљен да би лакше клизио кроз шаку леве руке. Глава се наставља на горњи део врата и завршава се украсним завојем – пужем. На тело боковима се налазе четири рупице, кроз које пролазе чивије за затезање жица. Сви гудачки инструменти имају по четири жице различите дебљине. Оне се пружају изнад хватника преко кобилице, која је њихова највиша тачка, све до кордара.

чивије

хватник гласњача

U KA

ED

пуж

жице дно отвори мостић кордар подбрадак

Како да звук буде јачи и раскошнији Тело инструмента има улогу резонантне кутије, то јест појачивача звука. У њему се налази душа – ваљкасти дрвени стубић који преноси треперење с гласњаче на дно и доприноси квалитету тона. Прецизно постављање душе спада у посебне вештине градитеља. Ширење звучних треперења из унутрашњости тела омогућују два симетрична отвора на центру инструмента, у облику латиничног слова f.

43


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

1. Погледај како изгледа постављање душе снимљено камером унутар тела виолине.

TA

L

2. Вратимо се нашем експерименту с кутијом и гумицом. Сети се какав је био квалитет и каква је била јачина произведеног звука (тона). Покушај да побољшаш звук на свом инструменту, тако што ћеш на центар кутије изрезати кружни отвор или два отвора као на виолини.

O

Јохан Штраус Млађи, Пицикато полка, до 1.55

R

Извођачке могућности виолине

Погледај видео. Објасни на који начин се добија тон на виолини.

U KA

-P

Виолина је веома виртуозан инструмент, с уједначеном бојом у свим регистрима. Користи се у класичној музици, као и у џезу, народној и забавној музици. Пружа изузетно велике извођачке могућности када је реч о начину свирања. Поред тога што се тон добија помоћу гудала, жице се могу и окидати прстима десне руке. Таква техника се зове пицикато. 1/28. Ђузепе Тартини, соната за виолину и континуо Ђавољи трилер, трећи став

Послушај пажљиво музички пример, а затим одговори на питања: 1. Колико инструмената изводи композицију? 2. Да ли је улога инстумената иста или различита? 3. Да ли виолина изводи једну мелодију или више њих истовремено?

ED

44

Погледај нотни пример, одломак из композиције. 1. Које графичке ознаке, осим нотних, уочаваш? Опиши њихов изглед.

полка, џез, трилер


Тартини, Ђавољи трилер, од 2.28 до 5.10

L

Погледај видео о Тартинијевој композицији Ђавољи трилер, а потом допуни текст. Композитор се бавио компоновањем, свирањем, а учио је и _________________

TA

_______________________. Живео је у _______________. Композицији је дао назив Ђавољи трилер због _______________________________________________________. Ђаво је од Тартинија тражио ____________________________________, а његово свирање

R

је било ______________________________. Композитор је желео да верно запише

O

музику. Међутим, ____________________________________________________________.

-P

1/29. Николо Паганини, Концерт за виолину и оркестар у ха-молу, бр. 2, оп. 7, трећи став 1/30. Феликс Менделсон, Концерт за виолину и оркестар у е-молу, оп. 64, трећи став

Виола

U KA

Након што послушаш музичке примере, одговори на питања: 1. Да ли је карактер у обема композицијама исти/сличан или битно различит? 2. На који начин је виолина заступљена у односу на остале инструменте? 3. У композицијама не свирају све време заједно виолина и оркестар. Опиши ток једне и друге композиције.

ED

Виола има исте делове као виолина. Међутим, од ње је нешто већа, жице су јој мало дуже, па је због тога регистар дубљи. У високом регистру даје меланхоличан израз. Извођачке могућности су готово једнаке као на виолини. Ипак, за виолу је написано далеко мање солистичких композиција, па се чешће сусреће као део камерних састава или оркестара, првенствено у класичној музици. Гудало за виолу је нешто краће од виолинског. Пошто си научио/научила делове виолине, обележи делове виоле на слици.

45


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

1/31. Јоханес Брамс, Соната за виолу и клавир у Ес-дуру, оп. 120, бр. 2, други став 1/32. Јохан Кристијан Бах, Концерт за виолу и оркестар у це-молу, трећи став

Виолончело

U KA

Камиј Сен-Санс, Лабуд из Карневала животиња, до 1.20

Послушај композицију Лабуд Камија Сен-Санса. Одговори на питања: 1. Да ли виолончело има солистичку или пратећу улогу у композицији? 2. Опиши карактер мелодије – да ли је виртуозна или певљива, каква је динамика? 3. Опиши расположење у композицији и везу расположења с називом дела.

ED

46

-P

O

R

Виолончело је инструмент знатно већи од виолине и виоле, због чега се свира седећи. Држи се између ногу. Стога, нема подбрадак, али има ножицу којом се ослања на под. Пошто су жице дебље, потребно је остварити снажнији притисак гудала. Виолончело је знатно дубљег регистра од виолине и виоле. Карактеристична топла, распевана и продорна боја остварује се свирајући на најтањој жици. Виолончело се користи у солистичкој, камерној и оркестарској музици. Поред лирских и емоционално изразитих мелодија, могу се свирати и технички захтевне композиције.

TA

L

Пажљиво послушај музичке примере, па одговори на питања. 1. Опиши боју тона виоле. 2. Да ли је извођење на виоли виртуозно подједнако као на виолини?

1/33. Антоњин Дворжак, Концерт за виолончело и оркестар у ха-молу, оп. 104, трећи став

Пажљиво послушај музички пример. Одговори на питања: 1. Да ли су улоге виолончела и оркестра једнаке? 2. Да ли све време свирају виолончело и оркестар заједно? 3. Какав је карактер музике?


Лудвиг ван Бетовен, Симфонија у це-молу, оп. 67, други став, до 1,00 Ђовани Солима, Земаљски ваздух (Terra aria), од 1.00 до 3.00

TA

L

Пажљиво погледај видео-снимке. У табели, у колонама Бетовен и Солима заокружи одговарајуће слово за сваку дату тврдњу. ТВРДЊE Композицију изводи...

а) соло виолончело;

Композицију изводе...

а) само виолончела;

б) виолончела с оркестром.

а) истовремено исту мелодију;

б) истовремено различите мелодије.

Контрабас

R

O

-P

Композицију изводи...

а) камерни ансамбл;

U KA

Виолончела свирају углавном...

б) два в) више виолончела; виолончела.

б) оркестар.

ED

Контрабас је највећи, најмлађи и најтежи инструмент у породици гудача. Свира се стојећи тако што га извођач придржава левом руком и раменом. Тело му се незнатно разликује од осталих гудачких инструмената, јер су му рамена мање извајана и коса. Међу гудачким инструментима производи најдубље тонове зато што су му жице најдебље и најдуже. Није виртуозан инструмент као виолина, па му је улога обично пратећа, као део камерног ансамбла или оркестра. Међутим, може да има и солистичку улогу. Боја тона је масивна, па је одличан за „имитирање“ тромих животиња и појачавање драмских момената у композицији. Користи се у класичној, народној, забавној музици и често у џезу, када се свира без гудала.

Бетовен

Солима

а) б) в)

а) б) в)

а)

б)

а)

б)

а)

б)

а)

б) 47

а)

б)

а)

б)


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

1/34. Жан Батист Ванхал, Концерт за контрабас и оркестар у Де-дуру, трећи став

L

Пажљиво послушај композицију. Опиши степен виртуозности контрабаса.

TA

Николај Римски-Корсаков, Бумбаров лет

R

Послушај обраду Бумбаровог лета за два контрабаса и одговори на питања: 1. Да ли су контрабаси верно дочарали лет бумбара? Образложи свој одговор. 2. Да ли је контрабас у овој композицији виртуозан инструмент? 3. Објасни како је направљен овај музички спот. Изазов за сваког извођача

Познати извођачи на гудачким инструментима

U KA

Док су 20. век обележили виолинисти Ђеорђе Енексу, Јаша Хајфец, Фриц Крајслер, Јехуди Мењухин, Давид Ојстрах, Исак Штерн, данас су у свету познати Најџел Кенеди, Ане-Софи Мутер, Максим Венгеров, Џошуа Бел, Јулија Фишер, Јулијан Рахлин, Хилари Хан, као и српски виолинисти Стефан Миленковић и Немања Радуловић.

ED

48

-P

O

Иако је Николај Римски-Корсаков Бумбаров лет написао за симфонијски оркестар, дело се изводи у обрадама за разне инструменте, јер представља технички изазов за извођаче.


R

TA

L

Када је реч о виолистима, водећу улогу на музичкој сцени данас има Јури Башмет. Међу виолончелистима, 20. век су обележили Пабло Касалс, Мстислав Ростропович, Жаклин ди Пре, а данас су на сцени присутне различите генерације уметника, као што су Јо-Јо Ма, Миша Мајски, Ђовани Солима, Готје Каписон.

-P

O

Направи ПП презентацију. Представи једног српског виолинисту, бирајући између Стефана Миленковића и Немање Радуловића. Погледај наступе уметника тако што ћеш посетити њихове интернет странице: www.stefanmilenkovich.com и www.nemanjaviolin.com. информатика, српски језик

ED

U KA

ПП презентација треба да има следећу садржину: • насловна страна: име и презиме извођача с његовом фотографијом; • 1. страна: кратка биографија извођача у тезама (када се родио, какво је образовање стекао, код којих виолиниста је учио, које је најзначајније награде освојио, у којим државама је свирао); • 2. страна: видео-снимак једног извођења (линк); • 3. страна: аргумент зашто ти се допада извођење – на пример, због виртуозитета, емоционалног израза, реакције публике на концертима итд.

Свој рад упореди с друговима. Разговарајте о вашим изборима.

49


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Андреа Амати, Антонио Страдивари

ГРАДИТЕЉИ ИНСТРУМЕНАТА

R

TA

L

Садашњи изглед виолине дефинисан је у 16. веку у мајсторским радионицама северне Италије. Најистакнутије породице градитеља инструмената – Амати, Гварнери и Страдивари – деловале су у Кремони. Своје искуство и тајне заната преносилe су с генерације на генерацију. Претпоставља се да је модел савремене виолине први направио Андреа Амати у 16. веку. Међутим, у другој половини 17. века изглед и звук виолине знатно је усавршио Антонио Страдивари. Он је заменио златнобраон лак тамноцрвеним, а за дно инструмента користио је јаворово дрво, због ватреног одсјаја. У свом радном веку направио је око хиљаду гудачких инструмената, највише виолина које се и данас сматрају врхунцем виолинског градитељства. Сачувани примери чувају се у музејима или се налазе у власништву извођача и фондација које извођачима дарују или изнајмљују виолине на коришћење.

U KA ED

50

-P

O

1. Посети Музеј виолина у Кремони, посвећен Страдиварију, помоћу виртуелног обиласка на интернет страници Музеја: https://artsandculture.google.com/ asset/museo-del-violino/MAEHDkjwZdBSrQ. Пронађи концертну дворану и опиши њен ентеријер. 2. Упореди изглед виолина из градитељских породица Амати и Страдивари, које се чувају у њујоршком музеју „Метрополитен”. По чему се виолине разликују?

Виолина Никола Аматија, 1669.

Виолина Франческа Антонија Страдиварија, 1694.


гудачки квартет, гудачки квинтет, клавирски трио, гудачки оркестар

ГУДАЧКИ АНСАМБЛИ

Виоле 51

Контрабаси

U KA

Прве виолине

-P

Друге виолине

O

R

TA

L

Гудачки инструменти су често део камерног ансамбла, то јест мање групе извођача. Састав који броји само два инструмента зове се дуо и чине га један гудачки инструмент и неки други, обично клавир. У време музичког класицизма, захваљујући Јозефу Хајдну, настао је ансамбл – гудачки квартет. Њега чине четири гудача: прва виолина, друга виолина, виола и виолончело. По том редоследу извођачи седе у полукругу. страна 28 Ако се овом ансамблу дода контрабас, онда се састав зове гудачки квинтет. У класицизму су настали и други камерни ансамбли. Додавањем клавира гудачким инструментима настали су клавирски трио (виолина, виолончело и клавир) и клавирски квинтет (гудачки квартет и клавир). Удруживањем свих гудачких инструмената у већем броју настаје гудачки оркестар. У њему су инструменти разврстани у пет група, као код гудачког квинтета. Када је реч о броју инструмената, постоје две стандардне формације – с 12 извођача и 21 извођачем. У пракси, број инструмената по групама може да буде и другачији.

ED

Виолончела

Диригент Када се гудачком оркестру придруже дувачки и ударачки инструменти, тада настаје симфонијски оркестар.


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ТРЗАЛАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

харфа, гитара

2/1. Георг Фридрих Хендл, Концерт за харфу и оркестар у Бе-дуру, први став 2/2. Антонио Вивалди, Концерт за гитару и оркестар у Де-дуру, први став

-P

O

R

TA

L

Послушај музичке примере. У Хендловој композицији појављује се харфа, а у Вивалдијевој гитара као солистички инструмент с оркестром. Одговори на питања: 1. Опиши боју тона харфе. 2. Опиши боју тона гитаре. 3. Опиши разлику у боји између ових инструмената и гудачких. 4. Како изгледају харфа и гитара видео/видела си у подели инструмената. Нацртај један од та два инструмента.

ED

U KA

52

Место за твој цртеж

Трзалачки инструменти припадају породици жичаних инструмената. Тон на овим инструментима настаје услед трзања жице. То се постиже прстима десне руке – код гитаре или обема рукама – код харфе. За гитару и њој сродне инструменте – лауту, тамбуру, балалајку, специфична је употреба трзалицe.


Харфа Харфа је највећи инструмент међу трзалачким инструментима. По изгледу, то је велики тространи оквир, висок око 1,80 m, у којем су вертикално разапете жице. Основни делови харфе су постоље, стуб, резонантно тело, врат, педали и жице. чивије

TA

L

врат

O

R

стуб

жице

-P

Постоље је основа на којој лежи инструмент. У прорезе је смештено седам педала којима се покреће механизам за прештимавање жица. Стуб стоји усправно, шупаљ је и кроз њега пролазе челичне полуге које повезују педале с горњим делом механизма за прештимавање. Резонантно тело стоји укосо и унутра је шупље. С доње стране има пет отвора. На горњи део, гласњачу, налепљена је уска лествица с избушеним рупицама кроз које су провучени доњи крајеви жица. Врат је савијен у облику латиничног, положеног слова S. Кроз њега су проденуте чивије које причвршћују горње крајеве жица. Харфа има 46 или 47 жица и тонски опсег од чак шест и по октава. Ради лакше оријентације свирача, поједине жице су обојене – црвене су тонови це, а плаве тонови еф.

U KA

резонантно тело

гласњача

педали

ED

постоље

53

Харфа се свира седећи, наслоњена на десно раме и десно колено свирача. Десна рука је уз тело, а лева дохвата најдебље жице, које производе најниже тонове. Жице се трзају свим прстима, осим малим. Гаетано Доницети, опера Лучија од Ламермура, одломак, до 1.20

Погледај видео, а затим одговори на питање: 1. Да ли одслушани део композиције харфа изводи соло или уз пратњу оркестра?


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

2/3. Мануел де Фаља, Шпанска игра, из опере Кратак живот 2/4. Вера Миланковић, Ноктурно

L

Звук харфе је племенит, али није нарочито продоран. Због тога се харфа најчешће користи као солистички инструмент. У оркестру се употребљава да употпуни боју оркестра, као и да у солистичким епизодама дочара одређени карактер.

Музички пример

Миран, сетан

Шпанска игра

Брз

Ватрен, играчки

O

Умерен

R

Карактер

Ноктурно

Темпо

U KA

-P

Постоје различите технике свирања на харфи, али су две најупечатљивије – глисандо и арпеђо. Глисандо (glissando) је начин свирања при којем се брзо и сливено повлачи прстима преко жица надоле или нагоре. Арпеђо (arpeggio) је начин свирања акорда, када се тонови акорда редом свирају навише или наниже. Петар Иљич Чајковски, балет Лабудово језеро, од 0.50 до 1.12 Волфганг Амадеус Моцарт, La tartine de beurre [Сендвич с маслацем], од 0.15 до 0.48

Погледај видео-снимке. Одговори на питање: 1. У ком примеру препознајеш глисандо, а у ком арпеђо?

ED

54

TA

Пажљиво послушај примере. У табели, повежи називе композиција из средње колоне с одређеним карактером композиције из леве, односно темпом из десне колоне.

Шта је еолска харфа?

српски језик

Подсети се дела Еолска харфа Данила Киша. Одговори на питања: 1. Шта представљају порцеланске шоље у том књижевном делу? 2. Зашто је време за харфу најбоље „кад jе стабло суво и звонко као да је шупље“? 3. Погледај следеће еолске харфе и размисли о томе зашто су постављене на тим местима. акорд


Еолска харфа

TA

L

Инструмент је добио име по грчком богу ветрова Еолу. Састоји се од уске, дрвене резонантне кутије у облику квадра, на којој је напет низ једнаких цревнатих жица различите дебљине. Услед изложености струјању ваздуха, жице под налетима ветра трепере, производећи различите звукове. Данас у свету, еолске харфе представљају својеврсне звучне скулптуре.

2/5. Еолска харфа

страна 145

Звучна башта еолских харфи

O

Гитара

R

Направи своју еолску харфу.

-P

Гитара је трзалачки жичани инструмент, по облику сличан виолини. Величине је око 90 центиметара. Основни делови гитаре су тело, врат и глава, а остали: жице, кордар, чивије, прагови. чивије глава

U KA

Тело се састоји од гласњаче и дна који су постављени паралелно и спојени ободом, извијеним у облику броја осам. Гласњача је равна, а дно врло мало испупчено. Отвор је округао и налази се на средини гласњаче. Кордар, у облику дугуљасте лествице, има рупе кроз које пролазе доњи делови жица. На врату се налази хватник, раздељен праговима. Они означавају растојања међу тоновима. На глави се налазе чивије са зупчаницима, којима се причвршћују и затежу жице.

хватник врат

прагови

ED

жице

обод отвор тело

кордар гласњача дно

55


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Плектрум

TA

Трзалица (плектрум) је мали пљоснати предмет којим се трзају жице на гитари, најчешће при свирању акорада у забавној музици и џезу.

L

Гитара има шест жица, металних или од најлона. Свира се седећи, тако што је положена на бутине извођача и, по правилу, стоји укосо. Тон на гитари настаје трзањем жице десном руком на неколико начина – јагодицама, када добија пун и нешто мутнији тон, затим ноктима, када се добија чист и оштар тон, комбинацијом ових двају начина, а у забавној и народној музици, као и џезу трзалицом.

R

2/6. Исак Албениз, Астуриас

O

Пажљиво послушај музички пример, а затим одговори на питања. 1. Опиши боју тона на гитари. 2. Упореди тон гитаре с тоном харфе и виолине.

U KA

-P

На гитари се може свирати мелодија или акордска пратња, или и једно и друго истовремено. Гитара је углавном солистички и камерни инструмент. Популарна је у класичној музици и џезу, као и у народној и забавној музици различитих крајева света. На Пиринејском полуострву постоји изузетно дуга традиција свирања гитаре. Популарна је као пратња шпанских игара, посебно фламенка. 2/7. Карло Доменикони, свита за гитару Којунбаба, оп. 19, четврти став

Пажљиво послушај музички пример, а затим одговори на питање. 1. Да ли се у композицији препознаје само мелодија, само акорди, или мелодија с акордском пратњом?

ED

56

Фламенко, до 1.10

Погледај видео, па одговори на питања. 1. Опиши какав утисак оставља певање у фламенку. 2. На који начин плесач дочарава ритам у фламенку? 3. Опиши улогу гитаре у фламенку.

Астуриас, Којунбаба


Музика Андалузије

Фламенко у Севиљи, Шпанија

TA

Да ли сте знали?

L

Фламенко је врста шпанске музике и плеса настала у Андалузији, јужном делу Шпаније, још у 16. веку. Састоји се од певања, свирања на гитари, плеса и ритма који се изводи пљескањем длановима. Данас је популаран широм света, посебно у Сједињеним Америчким Државама и Јапану.

Музика на струју

O -P

Облик виолине

R

У 20. веку појавили су се електрични инструменти, као варијанте акустичних инструмената – виолине, виолончела, гитаре. Они су нашли примену највише у жанровима забавне музике.

57

ED

U KA

У данашњем облику виолина постоји чак пет векова, а знатно дуже тај облик виолине има и једна врста браон паука, позната и као „паук–виолина“.

Паук-виолина

Највећи инструменти Највећа виолина на којој може да се свира направљена је у Немачкој. Висока је 4,27 метара, а гудало је дугачко чак 5,22 метра.

Цене Цене врхунских виолина из градитељске породице Страдиварија достижу суму од више милиона долара.


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

лаута, мандолина, тамбура, балалајка, гусле

TA

L

Лаута и мандолина

Мандолина

R

Лаута

Упореди изглед лауте и мандолине. На линије упиши одговарајући инструмент.

O

Лаута и мандолина су сличне по изгледу. Бадемаст облик има __________________, док облик уздужно расечене крушке има _________________________. На лаути

-P

гласњача је равна, дно је испупчено и састављено из већег броја уских и савијених дашчица. Отвор у облику звезде или округле розете има ____________________. Оба инструмента имају хватник с прaговима на врату, као гитара. На

U KA

____________________ глава с чивијама није у истој равни с вратом, већ је забачена уназад. Обично једанаест, па чак до двадесет жица које се трзају прстима има ______________________, док ____________________________ има мањи број жица које се окидају трзалицом. Истражи шта значи појам розета.

ED

58

2/8. Јохан Готфрид Конради, Алеманда из Сонате за лауту 2/9. Лудвиг ван Бетовен, Сонатина за мандолину и клавир у Це-дуру

Послушај музичке примере. 1. Опиши звук лауте. 2. Опиши звук мандолине. 3. Упореди инструменте према оштрини звука и боји тона.

Лауте су постојале још у културама старих цивилизација. Арабљани су их донели у Шпанију, одакле су се прошириле по Европи. У 16. веку, из једне врсте лауте настала је мандолина која је потом стекла популарност у Италији као народни инструмент.


Тамбура и балалајка

L

Као фолклорни инструмент, тамбура је заступљена у разним крајевима Балкана, обично код Јужних Словена. Када је реч о Србији, нарочито је популарна у Војводини, где се назива тамбурица. Тамбура се свира трзалицом, коју тамбураш покреће покретима доле-горе. Отуда тамбури треперави звук.

TA

Осам тамбураша, до 1.15

Погледај видео у коме песму изводи певач Звонко Богдан с тамбурашем Јаником Балажем и ансамблом Осам тамбураша.

O

Осам тамбураша

R

1. Опиши карактер композиције.

U KA

-P

Стихове за песму Осам тамбураша написао је сликар Ратко Шоћ, 1975. године, док је седео на тераси Петроварадинске тврђаве и слушао Јанику Балажа и његов ансамбл Осам тамбураша. Музику је потом компоновао Милорад Миња Вучетић.

ED

Ансамбл Осам тамбураша Јанике Балажа

2/10. Макса Попов, Дунда коло

Поглед с терасе Петроварадинске тврђаве

Проносиоци тамбурашке музике Најпознатији војвођански тамбурашки композитор, Марко Нешић, написао је песме у народном духу Донеси вина, крчмарице затим Жабаљка, Ђувегије где сте да сте и др. Најпознатији певач тамбурашке музике данас јесте Звонко Богдан. Теме његових ауторских песама су равница, прошлост, боемски живот, Дунав, љубав, коњи... Познате су песме: Еј, салаши на северу Бачке, Један стари контрабас, Не вреди плакати итд.

59


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

60

Бас-прим

U KA

Бисерница

-P

O

R

TA

Тамбуре се разликују по изгледу и регистру. Неке наликују на мандолину, неке на гитару, а неке су срцастог облика. Користе се у ансамблима, односно у тамбурашком оркестру који чине: бисерница (прим), бас-прим (брач), контра, чело и бегеш, инструмент налик контрабасу.

L

Пажљиво послушај музички пример, а затим одговори на питање: 1. Да ли се тамбура појављује као солистички или оркестарски инструмент?

Бегеш

Чело

Контра

В. Городовска, Каљинка

ED

Пажљиво погледај видео-снимак. Потом, одговори на питања: 1. Опиши звук солистичког инструмента. 2. Да ли је његов звук сличан тамбури или различит од ње? 3. Који инструменти чине већину оркестра?

Балалајка

Балалајка је руски народни инструмент, сродан тамбури. Инструменти имају заједничко порекло, али и сличну грађу и звук. Облик балалајке је у томе другачији што има троугласту гласњачу. Као и тамбуре, и балалајке постоје у различитим величинама.


Амерички инструменти – и јесу, и нису

Sleepy Man Banjo Boys, до 2.30 Улични свирач на укулелеу изводи Четири годишња доба Антонија Вивалдија, до 1.50

Укулеле

R

Бенџо

TA

L

Веома популарни трзалачки инструменти у Сједињеним Америчким Државама, па и шире, јесу бенџо (енгл. banjo) и укулеле. Бенџо је направљен од дрвеног оквира кружног облика, преко којег је пресвучена кожа. У Америку су га из Африке донели робови, а данас је прихваћен као народни амерички инструмент. Укулеле је настао на Хавајима, као варијанта мале гитаре, мада му је порекло португалско. Током 20. века проширио се по Сједињеним Америчким Државама, па и шире.

Цитра и цимбал

-P

O

Погледај видео-снимке, a затим одговори на питања. 1. Опиши трзалицу коју користи извођач бенџа. 2. Опиши боју тона бенџа, упоређујући је с бојом тона на гитари. 3. Опиши боју тона укулелеа, упоређујући је с бојом тона на бенџу.

ED

U KA

Цитра је инструмент који има велики број жица, од 25 до чак 45. Њих пет је разапето над хватником с праговима, где се оне скраћују прстима леве руке. Остале жице се пружају слободно над широким и пљоснатим телом. Палцем или неким другим прстом десне руке, на који је закачен плектрум у виду напрстка, свира се мелодија, а пратња осталим прстима. Приликом свирања, цитра се поставља на сто или колена извођача. Веома је популарна у Баварској (Немачка), као и у мађарској народној традицији. Слично цитри, цимбал има плитак, четвороугласт корпус у облику трапеза. Жице су разапете попречно у односу на свирача и оне се не трзају, већ се ударају дрвеним батићима који су на врховима с једне стране обложени филцом, па могу да произведу тврђи или мекши удар. Пренети су с Блиског истока у Шпанију. Посредством Турака, цимбал је доспео у мађарске и словачке крајеве, а ушао је и у традицију Рома, као цимбалом.

61


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

Роналд Винге, Елизабетанска серенада, Етјен де Лавол, до 1.30 Бела Барток, Румунске игре, од 4.20 до 5.50

L

Погледај видео-снимке. Упореди инструменте по изгледу, начину добијања тона и звуку.

TA

Гусле

R

Ђорђе Тановић, Стари Вујадин, од 0.30 до 4.20

U KA

Уради музичку анализу, одговарајући на питања: 1. Када се појављују инструментални делови композиције? 2. Први стихови у строфама су на веома сличан начин испевани. По чему се они музички разликују од других стихова? 3. На који начин је музички испевана реч соколови? 4. Опиши динамику у композицији. 5. Како би описао/описала певање – лако, динамички богато или с улагањем великог напора?

ED

62

-P

O

српски језик Погледајте видео у којем гуслар изводи песму Стари Вујадин. Присети се текста песме, одговарајући на питања: 1. Ком тематском кругу припада песма Стари Вујадин? 2. Који су основни мотиви у песми? 3. Опиши мотив очију у песми. Зашто девојка проклиње своје очи? 4. Шта представља мотив сокола? 5. Које су особине красиле хајдуке?

Гусле су народни инструмент, заступљен највише код Срба и Црногораца. Сусреће се у Србији, Црној Гори, Босни, Херцеговини, Далмацији итд. Имају једну или две жице, направљене од упредених коњских длака, као и струне код гудала. Тело је пресвучено животињском кожом, врат је дуг, а глава изрезбарена у лику животињске главе, најчешће коња или птице (орла или сокола). При свирању, тело гусала се полаже на колена, у крило, а врат се придржава дланом леве руке. Звук гусала је оштар и драматичан. Гуслари су имали важну улогу и историји српске епске поезије, јер су опевали догађаје и преносили песме с колена на колено.


НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ У СРБИЈИ

ED

U KA

-P

O

R

TA

L

На мапи се налазе слике народних инструмената који су распрострањени по различитим деловима Србије. 1. Неке од инструмената си упознао/упознала раније. Пронађи их на мапи и кажи шта знаш о њима. 2. Погледај мапу, па кажи који су народни инструменти распрострањени у твом крају. Распитај се у породици и код старијих људи на који начин су они употребљавани.

63


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

У табели су дати описи народних инструмената. 1. Испод слика напиши о ком инструменту је реч. је инструмент направљен од земљане посуде с отвором на који се поставља кожа, кроз чију се рупу на средини провлачи трска. Звук се добија повлачењем трске горе-доле.

Бубањ

је прастари ударачки инструмент, направљен од широког дрвеног обруча, преко којег је с обеју страна разапета кожа, у коју се удара маљицом.

TA

су дувачки инструмент с отворима. Постоје разне варијанте овог инструмента.

Двојнице

су дувачки инструмент са двоструком свиралом.

O

су жичани инструмент сличне тамбури. се састоје од савитљивог језичка који је причвршћен за метални оквир. Језичак се окида прстом док је дромбуља прислоњена на зубе или уста.

ED

U KA

Дромбуље

су дувачки инструмент састављен од мешине и свирале.

-P

Шаргије

R

Свирале

Гајде 64

L

Ћупа


НАУЧИЛИ СМО... ЖИЧАНИ ИНСТРУМЕНТИ

виола

харфа

виолончело контрабас

гитара

НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ тамбура

балалајка

а) Гудачки инструменти су

-P

1. Одговори на питања.

гусле

O

ПРОВЕРИ ШТА СИ НАУЧИО/НАУЧИЛА

цитра

R

мандолина

лаута

TA

виолина

L

ТРЗАЛАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

ГУДАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

U KA

___________________, ___________________, ___________________ и ___________________. б) Трзалачки инструменти су ___________________ и ___________________.

ED

в) Испод слике напиши назив инструмента.

2. Подвуци одговарајуће истакнуте речи тако да тврдње буду тачне. а) Балалајка је српски руски народни инструмент. б) Гусле имају немају отвор на телу. в) Колофонијум се користи за подмазивање затезање струна на гудалу.

65


МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ

3. Заокружи парове у којима појмови имају заједничке особине: а) Инструменти слични по изгледу (облику): виолина – харфа; виолончело – контрабас; тамбура – балалајка; лаута – цитра. харфа – лаута.

L

б) Инструменти код којих се тон добија на исти начин: виола – гусле; тамбура – мандолина; бенџо – виолончело;

TA

в) Инструмент и земља у којој је популаран као народни инструмент: балалајка – Француска; лаута – Шпанија; тамбура – Србија; гусле – Италија.

O

4. Одговори на питања: а) Зашто се виолончело свира седећи?

R

г) Извођачи и њихова професија. Миша Мајски – виолончелиста; Немања Радуловић – виолиниста; Давид Ојстрах – виолиниста.

_________________________________________________________________________________

-P

_________________________________________________________________________________ . б) Која је улога отвора на гитари? _________________________________________________________________________________

U KA

_________________________________________________________________________________ . в) Зашто су тонови контрабаса најдубљи? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . 5. По чему су слични виолина и гитара? _________________________________________________________________________________

ED

66

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ . 6. Послушај фрагменте композиција – ЦД 2/11. Напиши редом инструменте које препознајеш. а) ________________________________________________________________________________ б) ________________________________________________________________________________ в) ________________________________________________________________________________ г) ________________________________________________________________________________


TA

L

Слушање музике

ED

U KA

-P

O

R

Слушање музике је важан део човековог живота. Музика улепшава одрастање, позитивно утиче на меморију, испуњава слободно време. Како је могуће потписати се тоновима? Ко је написао оперу о животу српске математичарке Милеве Марић Ајнштајн? Ко су аутори музике за филмове Пирати с Кариба и Балкан експрес? О овим темама сазнаћеш у наредном поглављу, учећи о страним и домаћим композиторима, филмској и народној музици.


СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

Дмитриј Шостакович, Валцер, Бенџамин Бритн, Једноставна симфонија

СТРАНИ КОМПОЗИТОРИ Дмитриј Шостакович

L

Дмитриј Шостакович, Валцер бр. 2 из Свите за оркестар, оп. 99а

TA

Послушај композицију, а затим одговори на питања: 1. Да ли темпо композиције одговора њеном називу? Образложи свој одговор. 2. Које инструменте препознајеш као солистичке?

O

R

Дмитриј Шостакович, Концерт за клавир, трубу и оркестар у Це-дуру, оп. 35, од 1.17

-P

U KA

Прочитај текст о композитору, па одговори: 1. Ком граду је Шостакович посветио своју најпознатију симфонију? 2. Из којих тонова се састоји „музички потпис“ Шостаковича?

Дмитриј Шостакович (1906–1975) је руски композитор, представник музике 20. века. Написао је петнаест симфонија, међу којима је најпознатија Лењинградска, затим је компоновао гудачке квартете, солистичке концерте, опере, као и филмску музику. Узори су му били велики руски композитори Сергеј Прокофјев и Игор Стравински, као и Бах и Бетовен. У композицијама је понекад користио свој заштитни знак, музички потпис састављен од тонова d-es-c-h, који када се читају на немачком чине композиторове иницијале D и SCH (ш).

ED

68

Послушај композицију, а затим одговори на питања: 1. Опиши карактер композиције – да ли је лирски, играчки и сл. 2. Који су солистички инструменти заступљени у композицији?

Дмитриј Шостакович


Бенџамин Бритн Бенџамин Бритн, Једноставна симфонија, оп. 4, други став (Пицикато), до 2.00

TA

L

Погледај видео, а затим одговори на питања: 1. За који извођачки састав је композитор написао дело? 2. Коју технику свирања препознајеш у композицији? Симфонија, али за гудачки квартет

R

Једноставну симфонију Бритн је написао као двадесетогодишњак, за гудачки оркестар или гудачки квартет. Музику је засновао на музичким темама које је компоновао као дете.

O

2/12. Бенџамин Бритн, Четири морска интерлудијума (Олуја), из опере Питер Грајмс

-P

Послушај композицију, а затим одговори на питања: 1. Опиши атмосферу коју композитор дочарава. 2. Обраћајући пажњу на наслов дела, одреди шта представљају ударци бубња у композицији.

U KA

Прочитај текст о композитору, а затим одговори на питања: 1. Које музичке жанрове је композитор писао? 2. С којим извођачима је композитор сарађивао?

ED

Бенџамин Бритн (1913–1976) је британски композитор, диригент и пијаниста, један од најзначајнијих представника музике 20. века. Компоновао је вокална, вокално-инструментална дела, оркестарске композиције и музику за камерне ансамбле, као и музику за филм и радио. Његова најпознатија дела су: опера Питер Грајмс, Ратни реквијем, Водич кроз оркестар за младе, Једноставна симфонија. Као пијаниста, Бритн је сарађивао с тенором Питером Пирсом и виолончелистом Мстиславом Ростроповичем. Бенџамин Бритн интерлудијум

69


СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

Љубица Марић, Бранково коло, Александра Вребалов, гудачки квартет Панонија бескраја

ДОМАЋИ КОМПОЗИТОРИ Љубица Марић

L

Љубица Марић, Загонетке, дo 1.18

TA

Послушај композицију и посебну пажњу обрати на текст. Потом одговори на питања: 1. Колико загонетака садржи ова композиција? 2. Одгонетни загонетке.

R

Љубица Марић, Бранково коло, до 1.24

U KA

Прочитај текст о композиторки, а затим одговори: 1. Где се композиторка упознала са савременим начином компоновања? 2. Шта је била композиторкина инспирација?

Љубица Марић (1909–2003) је српска композиторка и академик Српске академије наука и уметности. Она је прва жена међу својим српским колегама, композиторима и академицима. Композицију је студирала у Прагу, где се упознала са савременим начином компоновања. Бавила се и дириговањем и била је међу првим женама диригентима у Европи. Теме у њеним делима повезане су с историјом европских и балканских простора. Фолклор је био важна инспирација Љубице Марић. Њене познате композиције су: Дувачки квинтет, кантата Песме простора, Византијски концерт, клавирски трио Торзо.

ED

70

-P

O

Пажљиво послушај композицију, а затим одговори: 1. Да ли ти је позната мелодија на почетку композиције? Ко је њен аутор? 2. Сећаш ли се ко је ту мелодију компоновао за хор?

Љубица Марић


Александра Вребалов

L

Александра Вребалов, гудачки квартет Панонија бескраја, од 4.02 до 7.02

R

Александра Вребалов, опера Милева, до 2.15

TA

Послушај композицију, а затим одговори на питања. 1. Опиши карактер композиције. 2. Да ли се у делу појављују фолклорни елементи?

-P

O

Пажљиво послушај почетак опере, а затим одговори: 1. Опиши карактер музике на почетку дела. 2. Које инструменте препознајеш на почетку дела? 3. Шта знаш о Милеви Марић?

U KA

Прочитај текст о композиторки, а затим одговори: 1. Коју титулу је композиторка стекла? 2. Наведи називе гудачких квартета који изводе музику А. Вребалов.

ED

Александра Вребалов (1970) је савремена српска композиторка, рођена у Новом Саду. Студирала је композицију на Академији уметности у Новом Саду, на Факултету музичке уметности у Београду и Музичком конзерваторијуму у Сан Франциску. Постала је доктор музичке уметности. Компоновала је гудачке квартете Панонија бескраја и Изван нуле: 1914–1918, оркестарско дело Орбите, оперу Милева по либрету Виде Огњеновић итд. Музика Александре Вребалов изводи се широм света, а њене гудачке квартете снимили су ансамбл Кронос и најпознатији српски гудачки квартет, ТАЈЈ.

Александра Вребалов

71


СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

Енио Мориконе, Џон Вилијамс, Зоран Симјановић

ФИЛМСКА МУЗИКА Стив Јаблонски, музика за филм Трансформерси, тема The Score – Arrival to Earth, од 2.15 до 3.15

Хауард Шор, музика за филм Господар прстенова, тема The Shire,

TA

L

Клаус Баделт, музика за филм Пирати с Кариба, од 4.20 до 6.06

Послушај музику из филмова, а затим упореди извођачке саставе у овим композицијама.

O

R

Стив Јаблонски (1970) је амерички композитор филмскe музикe и музике за видео-игре. Најпознатији је по музици за серију филмова Трансформерси, као и видео-игру Симс 3.

Стив Јаблонски

-P

U KA

Клаус Баделт (1967) је немачки композитор филмске музике, познат по сарадњи с композитором Хансом Зимером, с којим је радио на музици за познате филмове: Принц Египта, Гладијатор, Пирати с Кариба: Проклетство Црног бисера.

Хауард Шор

Енио Мориконе, музика за филм Мисија, тема Габриелова обоа, до 1.14

Послушај тему из филма, па одговори: 1. Да ли назив теме одговара музици коју си слушао/слушала? Образложи своје мишљење.

ED

72

Хауард Лесли Шор (1946) је канадски композитор филмске музике. Компоновао је за више од 80 филмова. Најпознатији су трилогија Господар прстенова, трилогија Хобит, Човек од челика итд.

Моћ обое

У филму Мисија ова тема се појављује више пута, али је најупечатљивија када је главни јунак, отац Габриел, свира на обои изнад водопада, како би се спријатељио с домороцима. Тема је након снимања филма стекла велику популарност. Данас се изводи у разним аранжманима.

Клаус Баделт


Енио Мориконе, Medley

Џон Вилијамс, музика за филм Ратови звезда

TA 73

U KA

Џон Вилијамс, музика за филм Шиндлерова листа

Енио Мориконе

-P

O

R

Енио Мориконе (1928) је италијански композитор и диригент, један од најзначајнијих филмских композитора у историји. Мориконе пише музику за филмове различитих жанрова. Остварио је сарадњу с најпознатијим редитељима као што су Серђо Леоне, Брајан де Палма, Ђузепе Торнаторе. Компоновао је музику за филмове: За шаку долара, Добар, лош, зао, Било једном на Дивљем западу, Било једном у Америци, Мисија, Недодирљив. Када је реч о признањима, Мориконе је добио најзначајније филмске награде – Греми и Златни глобус, а био је номинован за пет Оскара.

L

Послушај музички пример у којем су обрађене теме из неколико филмова. Потражи помоћ од укућана у препознавању филмова.

Послушај примере филмске музике Џона Вилијамса. Опиши атмосферу коју композитор дочарава.

ED

Џон Вилијамс (1932) је један од најзначајнијих америчких композитора. Добитник је бројних награда Греми, више Оскара и Златних глобуса. Амерички филмски институт изабрао је његову музику за филм Ратови звезда за најбољу америчку филмску музику свих времена. Написао је музику за филмове: Ајкула, Хари Потер, Индијана Џоунс, Ратови звезда. Џон Вилијамс

Medley


СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

Зоран Симјановић, музика за филм Петријин венац, до 2.00

TA

L

Послушај музички пример, а затим одговори: 1. Које инструменте препознајеш у примеру? 2. Којој врсти музике је ова музика најближа – класичној, џезу, народној, забавној?

R

Зоран Симјановић, музика за филм Балкан експрес

O

Послушај музички пример, а затим одговори: 1. Које инструменте препознајеш у примеру? 2. Којој врсти музике је ова музика најближа – класичној, џезу, народној, забавној?

U KA

-P

Зоран Симјановић (1946) је српски композитор музике за филм и позориште, као и професор Факултета драмских уметности у Београду. Компоновао је музику за бројне домаће филмове и серије, као што су: Грлом у јагоде, Бошко Буха, Национална класа, Петријин венац, Маратонци трче почасни круг, Вариола вера, Балкан експрес, Жикина династија, Сабирни центар, Танго аргентино, Тито и ја и др. Симјановић је добио награде на филмским фестивалима у Пули – награду Златна aрена, у Монте Карлу итд. Зоран Симјановић

ED

74

Сцена из филма Балкан експрес (Јутјуб)


НАРОДНЕ ПЕСМЕ И ИРЕ

Властимир Павловић Царевац

Изгрејала сјајна месечина Етно-група Траг, Изгрејала сјајна месечина, до 2.43

TA

L

Амира Медуњанин, Изгрејала сјајна месечина, до 2.25

Класична музика Народна музика Џез

U KA

Етно-група Траг

ED

Амира Медуњанин

Вокално извођење

Класична музика Народна музика Џез

Инструменти

Једногласно Вишегласно

Кавал Фрула Гајде Електрична гитара Контрабас Клавир Перкусије

Једногласно Вишегласно

Кавал Фрула Гајде Електрична гитара Контрабас Клавир Перкусије

O

Музички стилови

-P

Извођач

R

1. Погледај видео-снимке. Упореди различита извођења исте песме. Заокружи у табели карактеристике које препознајеш.

2. После анализе композиција, искажи своје мишљење о извођењу које ти се више допада. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

перкусије, кавал

75


СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

L

Народне песме данас се често певају у обрадама. Иако су се некада изворно само певале, додају им се народни инструменти, или класични и електрични. Такође, народне песме служе и да се изводе у другачијим аранжманима – у комбинацији с џезом, на пример. Етно-група Траг

-P

O

R

TA

Вокално-инструментални састав Траг негује традиционалну музику Балкана. Групу чини шест женских вокала и шест инструменталиста који свирају фруле, гајде, кавал, тарабуке, као и класичне и електричне инструменте.

U KA

76

Амира Медуњанин Најпознатија по извођењу севдалинки, Амира Медуњанин је певачица која сарађује с џез уметницима као што су пијаниста Бојан Зуфилкарпашић, гитариста Анте Гело, контрабасиста Звонимир Шестак.

ED

Горанине, ћафанине

Етно-група Искон, Горанине, ћафанине

Погледај видео, а затим одговори на питања: 1. Да ли је певање једногласно или вишегласно? Опиши боју вокала. 2. Које инструменте препознајеш у извођењу песме? 3. Упиши непознате речи у табелу и распитај се о њиховом значењу. Потом, упиши значење.


L

Непознате речи

TA

Значење

4. На основу речи, као и инструмената, покушај да одредиш из ког географског подручја је песма. географија

R

Ваљевска подвала

O

2/13. Ваљевска подвала, Властимир Павловић Царевац и Народни оркестар Радио Београда

-P

Прочитај текст Ваљевске подвале. О чему се говори у тексту?

U KA

Та, ва, ла, та, ва, ла, та ваљевска подвала, И ужички ђонови, и чачански каиши, И шабачка чивија, и пожешка бургија.

ED

Све делија до делије, нек је коло шареније, Играј, цуро, до мене, да ти срце не вене, Та, ва, ла, та, ва, ла, та ваљевска подвала.

Позната ваљевска легенда Према неким подацима, сматра се да је текст ове песме написао Драгољуб Коић, а музику Јосиф Маринковић. Текст се заснива на једној од најпознатијих ваљевских легенди, о томе како су Ваљевци преварили Шапчане и украли им младу. Познато је извођење Властимира Павловића Царевца с Народним оркестром Радио Београда.

Властимир Павловић Царевац (1895–1965) био је виолиниста, диригент и композитор. Основао је Народни оркестар Радио Београда и њиме руководио. Компоновао је песме у народном духу − Свилен конац, Низамски растанак итд. Њему у част, у Великом Градишту одржава се манифестација Царевчеви дани.

77


СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

НАУЧИЛИ СМО... ДОМАЋИ КОМПОЗИТОРИ

ФИЛМСКА МУЗИКА

Дмитриј Шостакович Бенџамин Бритн

Љубица Марић Александра Вребалов

Енио Мориконе Џон Вилијамс Зоран Симјановић

TA

R

ПРОВЕРИ ШТА СИ НАУЧИО/НАУЧИЛА

L

СТРАНИ КОМПОЗИТОРИ

1. Повежи називе композиција с њиховим ауторима.

Једноставна симфонија

O

Дмитриј Шостакович

Загонетке

Бенџамин Бритн Љубица Марић

опера Милева Валцер бр. 2 из Свите за оркестар

U KA

2. Повежи композиторе с филмовима за које су компоновали музику. Хауард Лесли Шор

Габриелова обоа

Зоран Симјановић

Пирати с Кариба

Клаус Баделт

Господар прстенова

Енио Мориконе

Балкан експрес

3. Допуни реченицу.

ED

78

-P

Александра Вребалов

Манифестација Царевчеви дани се одржава у __________________, у част виолинисте

____________________________________________________________________________. 4. Који инструменти би чинили извођачки састав за народну песму у џез аран-

жману? __________________________________________________________________________.


TA

L

Извођење музике

ED

U KA

-P

O

R

Извођењем музике, певањем или свирањем, развијамо не само музички таленат већ и друге вештине, попут моторике и памћења. Како су композиције Даворина Јенка и Лудвига ван Бетовена данас постале познате химне? Како се изводи коло? Које су то врсте тактова које повезују музику јужне Србије, Македоније и Бугарске? Шта представља већи изазов, инструментално извођење народне песме или Моцартове арије? Одговори на ова питања чекају те у наредном поглављу, у којем ћеш певати и свирати познате химне, каноне, уметничке композиције, народне песме и игре.


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Ритмичка трајања цела нота

TA

L

половина ноте четвртина ноте

R

осмина ноте

половина паузе

четвртина паузе

осмина паузе

U KA

цела пауза

-P

80

O

шеснаестина ноте

Да бисмо лакше пратили нотни текст током певања, потребно је да куцамо јединицу бројања или да тактирамо. У тактовима 2, 3 и 4 јединица бројања вреди једну четвртину ноте. 4 4 4 Током тактирања једну четвртину изводимо на један покрет руком.

ED

У такту 6 на један потез изводимо три осмине. 8

3 4

2 4

1

2

1

4 4 3

2

1

4

2 3

6 8

(C)

1

2


Ритмичке мозгалице. Допуни реченице. 1. У такту 2 четвртина ноте траје један откуцај, а половина ноте траје_____________ 4 ______________________________________________________________________________.

L

2. Четвртина ноте траје један откуцај у такту 2, а у такту 3 траје_________________ 4 4 ______________________________________________________________________________.

TA

3. На један откуцај изводимо две осмине ноте или________________________________ шеснаестине ноте.

R

Шта знамо о лествицама? Колико тонова има лествица? По ком ступњу лествица носи име?

-P

O

Одговори на питања: 1. Наведи абецедом тонове Це-дур лествице. 2. Између којих тонова се налазе најмањи размаци, то јест полустепени у Це-дуру?

ED

U KA

Одсвирај лествицу.

I до

II ре

III ми

81

IV фа

V сол

VI ла

VII си

I до


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Одговори на питања: 1. Који предзнак има ова лествица? ________________________________. 3. Како се зове лествица? ________________________________.

I сол

II ла

III си

IV до

V ре

VI ми

VII фа

TA

L

2. Којим тоном она почиње и којим се завршава? ________________________________.

I сол

R

Одговори на питања: 1. Који предзнак има ова лествица? ________________________________. 2. Којим тоном она почиње и којим се завршава? ________________________________.

II сол

IV си

V до

VI ре

VII ми

I фа

-P

I фа

III ла

U KA

Одговори на питања: 1. Које су врсте а-мол лествице? ________________________________. 2. Да ли имају исти број полустепена ове три врсте а-мола? ______________________.

ED

82

 

O

3. Како се зове лествица? ________________________________.

I ла

II си

III до

IV ре

V ми

VI фа

VII сол

I ла



I ла

II си

III до

IV ре

V ми

VI фа

VII сол

I ла





IV ре

V ми

VI фа

VII сол

I ла

I ла

II си

III до


Шта знамо о динамици?

тихо

мецопијано

гласно

мецофорте

форте

најгласније

фортисимо

O

пијанисимо

средње тихо

R

најтише

TA

mf

p

pp

L

У празне правоугаонике и кружиће упиши оно што недостаје – назив за темпо, значење назива или одговарајућу ознаку која се користи у нотном тексту. ff

Шта знамо о темпу?

ЛАГАНА ТЕМПА Lento

Adagio лагано

УМЕРЕНА ТЕМПА Andante ходом

U KA

Largo широко

-P

Упиши где недостаје значење одређеног темпа.

Moderato

83

БРЗА ТЕМПА Allegro

Vivо живо

Presto брзо

ED

Шта знамо о терминима за карактер композиције? Често нису довољне само ознаке за темпо и динамику како би извођење композиције било изражајно. Како би што јасније изразили своју замисао, композитори у нотни текст уписују и ознаке, то јест италијанске термине за карактер. Неке од тих назива си раније сусретао/сусретала. Повежи италијански назив за карактер с његовим значењем. maestoso (маестозо) распевано cantabile (кантабиле) слатко, нежно dolce (долче) величанствено


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Даворин Јенко, Корнелије Станковић, Ода радости, крешендо, декрешендо, Де-дур

ХИМНЕ

TA

L

1. Шта је химна? У чију славу се може спевати химна? 2. Какав је карактер химне? 3. Како гласи италијански термин за свечани, величанствени карактер? 4. Како се треба понашати док се изводи химна? 5. Поред химне, који су још симболи државе? 6. У ком периоду је постојала Кнежевина Србија? историја 7. У ком периоду је постојала Краљевина Србија?

-P

O

R

Боже правде Државна химна Републике Србије

ED

U KA

84


L TA

R

3. Нек на српско ведро чело Твог не падне гнева гром, благослови Србу село, поље, њиву, град и дом!

O

1. Боже правде, Ти што спасе од пропасти досад нас, чуј и од сад наше гласе и одсад нам буди спас. Моћном руком води, брани будућности српске брод. Боже, спаси, Боже, храни, српске земље, српски род.

-P

Кад наступе борбе дани к победи му води ход. Боже, спаси, Боже, храни српске земље, српски род!

4. Из мрачнога сину гроба српске славе нови сјај, настало је ново доба. Нову срећу, Боже, дај!

U KA

2. Сложи српску браћу драгу на свак дичан славан рад, слога биће пораз врагу а најјачи српству град.

ED

Нек на српској блиста грани братске слоге златан плод. Боже, спаси, Боже, храни српске земље, српски род!

85

Отаџбину српску брани петвековне борбе плод. Боже, спаси, Боже, брани моли Ти се српски род.

Државна химна кроз историју Боже правде је постала химна Републике Србије 2006. године. Била је химна и Кнежевине Србије, и Краљевине Србије. Текст је написао Јован Ђорђевић 1872. године за комад с певањем Маркова сабља Даворина Јенка, компонован поводом прославе пунолетства Милана Обреновића.

Застава Републике Србије

Велики грб Републике Србије


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Химна Светом Сави Записао: Корнелије Станковић

            Maestoso

Глас

86

                                та мо вен ци

       пој

Клавир

    

 

       

та

мо сла

ва,

те

му,

    

Ср

би,

       

    

  

 







све све

ти ти





       

L

бав љу, шко ле,

                         

ED

Глас



с љу и

U KA

Клавир

мо кве



 

O

Клавир

клик ни ске цр

те љу тељ ској

TA

срп





R

 Ус

   

-P

Глас

 

где наш срп ски









 



Са гла

ви, ви,

        

 

    

       

па

стир Са

                  

       

  

пес

му

и

 





       

 

 

ва

у

трој

те.

      верска настава


L

TA

Свети Сава Србе воли, и за њих се Богу моли. Појте му, Срби, песму и утројте!

U KA

Цело Српство слави славу свога оца, Светог Саву. Појте му, Срби, песму и утројте!

4. Пет векова Србин је у ропству чамио, светитеља Саве име је славио.

R

2. Благодарна Србијо, пуна си љубави, према своме пастиру светитељу Сави.

Да живимо сви у слози, Свети Саво, ти помози. Почуј глас свог рода, српскога народа!

O

Тамо венци, тамо слава где наш српски пастир Сава. Појте му, Срби, песму и утројте!

3. Да се српска сва срца с тобом уједине, сунце мира, љубави да нам свима сине.

-P

1. Ускликнимо с љубављу светитељу Сави, српске цркве и школе светитељској глави.

Ко је био Свети Сава?

ED

Свети Сава, рођен као Растко Немањић, био је српски монах, први архиепископ Српске православне цркве, књижевник, просветитељ. С оцем, монахом Симеоном, подигао је манастир Хиландар, једини српски манастир на Светој Гори. Написао је Житије Светог Симеона, прву биографију у српској књижевности.

Фреска Св. Саве у манастиру Студеници

87


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

српски језик

географија

88

Храм Светог Саве на Врачару, у Београду

U KA

Манастир Хиландар, задужбина Растка Немањића

-P

O

R

TA

L

Подсети се Житија Светог Симеона с часова српског језика. Одговори на питања: 1. Ко је био Свети Симеон? 2. Која осећања Симеон изражава према сину у тренуцима у којима се од њега опрашта? 3. Пронађи у Химни Светом Сави описе истих осећања. 4. Ко гаји та осећања према Светом Сави у Химни? 5. Када се изводи Химна Светом Сави? 6. У којој држави се налази манастир Хиландар? Пронађи га у свом географском атласу.

Корнелије Станковић, Химна Светом Сави, од 1.55 до 2.52

ED

Послушај извођење Химне Светом Сави. 1. Опиши динамику којом се изводи Химна Светом Сави. 2. У односу на динамику у извођењу упиши ознаке f, mf и p на одговарајућим местима у нотама.

Вероватно си препознао/препознала да се неки делови химне изводе од тихог ка гласном, с постепеним појачавањем. То се зове крешендо (crescendo) и обележава се ознаком . Супротно од тога је декрешендо (decrescendo) . и обележава се ознаком 1. Упиши ове ознаке за динамику у нотни текст, па потом отпевај поштујући их.


Лудвиг ван Бетовен: Ода радости, тема из IV става Симфоније у де-молу, бр. 9

о

ће

ле

је

сно

ти

моћ

ве

те,

  

со

ве

љу

жу

ди

бра

ћа

те,

по

кра

ни

ти,

би

ти,

кће

ри

уз

ви

из

кри

Е

ли

ра

ло

ста

тво



ше

   

што



  

TA

све

R

си

ED

   

кра

на

пој

 Тво

    

U KA

   

дост

O

 Ра

-P

 Moderato     

L

Лудвиг ван Бетовен Текст: Фридрих Шилер

на

ми

 ви

је

мо



спа

Пажљиво прочитај текст композиције. Одговори на питања: 1. На какав однос међу људима песник указује? 2. Које песникове поруке би издвојио/издвојила? 3. С којом књижевном формом (обликом) је ода сродна?

 да

зи ја,

  

си ја.

зла,

89

 сви

  

јат' зна.

српски језик

ода, Елизијум




ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Вредности које трају више од два века географија

L

Одговори на питања: 1. Које су границе Европе, као континента? 2. У чему је разлика између Европе и Европске уније? 3. Када се обележава Дан Европе?

R

Немачки песник Фридрих Шилер написао је Оду радости 1785. године. Лудвиг ван Бетовен је употребио текст у својој последњој, Симфонији бр. 9, 1823. године. У њен завршни, четврти став, симфонијском оркестру прикључио је вокалне солисте и хор.

TA

Ода радости

-P

O

Лудовика Симановиц, Портрет Фридриха Шилера

90

U KA

Химна Европске уније

Застава Европске уније

Инструментална тема из финала Бетовенове Девете симфоније постала је химна Европске уније, 1972. године. Њена порука заснива се на Шилеровој и Бетовеновој идеји о слављењу братства и уједињености човечанства.

ED

Музичка писменост – лествица Де-дур Пажљиво прочитај нотни текст Оде радости. Одговори на питања: 1. Како се читају знаци који се налазе иза кључа у овој композицији? 2. Која је улога тих знакова? 3. Како абецедом гласи последњи тон у композицији?


cis

  

 III

d

e

fis

I

ми

фа

IV

V

VI

g

a

h

сол

ла

си

VII

I

cis

d

до

ре

U KA

„3D” концерти

-P

O

R

ре

II

TA

L

fis

ED

Лудвиг ван Бетовен, Јоханес Брамс и Петар Иљич Чајковски компоновали су виолинске концерте – свако само по један и свако у истом тоналитету, Де-дур лествици. Због тога се међу извођачима и љубитељима музике та три концерта често називају "три де" концерти.

91


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ПОЗНАТЕ ТЕМЕ ИЗ УМЕТНИЧКЕ МУЗИКЕ

Марк-Антоан Шарпентје: Прелудијум из мотета Te Deum (Тебе, Боже, хвалим)

     



  

    

  



      

R

   

    

TA

   

L

Марк-Антоан Шарпентје Maestoso

  

 

-P

.

2/14. Марк-Антоан Шарпентје, Прелудијум из мотета Te Deum

U KA

Пажљиво послушај музичку нумеру и одговори на питања: 1. Да ли си некада чуо/чула ову композицију? Ако јеси, у којој је прилици то било? 2. Које инструменте препознајеш у композицији? 3. Какав је карактер композиције? Нема Евровизије без Шарпентјеа

Мотет Те Деум написао je француски композитор Марк-Антоан Шарпентје, који је живео у епохи барока, крајем 17. века. Прелудијум, први став овог дела, изабран је 1954. године да буде музичка тема која претходи телевизијским емисијама Европске радиодифузне уније (EBU). Захваљујући популарним емисијама, Песми Евровизије и Играма без граница, постао је најпознатија Шарпентјеова композиција.

ED

92

O

Пре певања и свирања, одреди лествицу у којој је композиција написана, а затим прочитај солмизацијом ноте. Подсети се како се изводи пунктирана четвртина и ). Шта је предтакт? осмина ноте (

Марк-Антоан Шарпентје Лого Европске радиодифузне уније


Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика 2/15. Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика, I, II, III и IV став, одломци

L

Већ си се упознао/упознала с музиком првог става Мале ноћне музике. Сада се упознај и са осталим ставовима ове композиције.

O

   

1.

      

-P

    

   

   

R

 Allegro            

TA

У наредним примерима дати су почеци ставова Мале ноћне музике, али не у оном редоследу какав је у композицији – од првог до четвртог става, већ је редослед овде измешан. Потребно је да утврдиш тачан редослед ставова тако што ћеш послушати снимак на којем су ставови дати у правилном редоследу – од првог до четвртог. У кружиће испред нотног записа упиши редослед који је на снимку.

   

 2.

      

                                                   

U KA

Andante

                       

 

 Allegro        

ED

     

 Allegretto       

        

   

        

      

                     

       

    

    

Тему која ти се највише допада отпевај неутралним слогом.

 

   

93


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Харолд Арлен: Изнад дуге, тема из мјузикла Чаробњак из Оза Харолд Арлен Текст: Едгар Харбург

где где

ту ту

и и

Am7

 Не Не

Em

за за

C7

ду ду

ге ге

F

F7

сун не

Em7

це бо

сја, сни,

1.

не сно

C

где ви

A7

    

по да

сто ји зем ју ми пра

                 ја

G7

    

ља во

ко јој са та мо бу

о да

C

G7

зве зду ко

ја. ти.

                 Dm7

Аm7

ја с не ба па да

G

ме

U KA

бу ди ћу се

C

 

F6

пти

тој зем љи

где за ме не све се ра ђа,

    

где

ту

и

Am7

ED

 Не

у

Em

Fm6

C

це

су

за

ду

A7

    

и знад ду

C7

F

ге

пти D7

 ге,

за

ве

F7

   C

Dm7

Em7

ле

C

гу

1. Отпевај песму уз снимљену клавирску пратњу – ЦД 2/16.

ја?

G9

Am7

су,

G

ни.

G7

што не мо

F

про

чно зе

це

    

 А

ни,

Dm6 Fisdim           cresc.                         C

   

C

 

њам деш

2.

-P

је дног да на ви де ћу

94

D7

R

Fm6

O

F6

Am7

L

    

C

  

TA

Moderato


Someday I’ll wish upon a star And wake up where the clouds are far Behind me. Where troubles melt like lemon drops Away above the chimney tops That’s where you’ll find me.

TA

Somewhere over the rainbow way up high, There’s a land that I heard of once in a lullaby.

L

Оver the Rainbow

O

R

Somewhere over the rainbow skies are blue, And the dreams that you dare to Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. dream really do come true. Birds fly over the rainbow, why then, oh, why can’t I?

U KA

Оскар за најбољу песму

-P

Да ли си гледао/гледала филм Чаробњак из Оза? Ако јеси, поразговарај с другарима о теми и радњи филма, о главним јунацима.

Песма Изнад дуге награђена је Оскаром за наjбољу оригиналну песму. У филму Чаробњак из Оза, снимљеном 1939. године, певала ју је Џуди Гарланд. Сцена из филма Чаробњак из Оза

ED

Певамо ли увек на исти текст?

Да би се текст са страног језика што природније отпевао, а број слогова уклопио у мелодију, превод обично није дослован. Одређене речи и синтагме се прилагођавају мелодији. Зато се такав превод зове препев. 1. Прочитај оригинални текст песме и отпевај песму на енглеском. eнглески језик

95


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

припев, варијанта

ПЕСМЕ ИЗ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ

Чај, горо, лане моје, причувај ми овце

 Чај,

 

ро,

ла

не

мо

је,

                    

го

ро,

ла

не

мо

је,

при

   

           

чу вај

при

ми

         

чу вај

O

 Чај,

го

   



L

Народна из Груже

TA

  

R

            

Adagio

ми

ов



ов

це.

  

 

це.

-P

Чај, горо, лане моје, причувај ми овце, да ја сиђем, лане моје, доле до ливаде, да ја видим, лане моје, шта девојке раде.

96

U KA

Оне раде, бел-босиљак саде, ветар пири, бел-босиљак мири.

ED

Анализирај текст. 1. Који се део текста понавља у првом, другом и трећем стиху? 2. Подвуци тај део текста у стиховима. 3. Пронађи место у четвртом и петом стиху где би требало да стоји тај исти текст. Место означи звездицом.

У лирским народним песмама често се појављује припев, део текста који се понавља кроз све стихове. У песми Чај, горо, лане моје, причувај ми овце припев је лане моје. Научи да певаш песму. 1. Уз помоћ наставника научи да певаш песму са свим строфама. 2. Песма се може певати и двогласно. У тој варијанти први такт пева само солиста.


Пуче пушка

 Пу

 

че

пуш

ка,

 

  

пи

ле ле

     Ста

пу

но,

че

пуш

   из

го

     

ка,

мо ре пу

       ре

зе

  

че

пу

1.

  

шка,

 

2.

   

ле

не,

ле

не.

O

R

Пуче пушка, Биља Крстић и оркестар Бистрик

L

   

TA

Allegro

Народна из Србије

-P

Након певања и свирања песме, послушај извођење Биље Крстић. Одреди по чему се њено извођење разликује од нотног записа из којег си научио/научила песму. Обрати пажњу на то да ли песму певате у истој врсти тактa, да ли су исти мелодија и текст. Да би ово лакше одредио/одредила, током слушања тактирај на три потеза и тихо певуши своју мелодију. На линије напиши свој закључак.

U KA

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________. Народне песме се често појављују у неколико варијанти, што зависи од места у којем се певају. У варијантама једне песме обично се разликује мелодија, ритам или текст.

ED

Кроз музичке жанрове

Биља Крстић најпре је певала забавну музику у групама Сунцокрет и Рани мраз. Традиционалну музику пева с групом Бистрик. Сакупља нотне и аудио записе традиционалних песама.

97


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

коло, такт 7 8

НАРОДНЕ ПЕСМЕ УЗ ИГРУ Подсети се кола моравац. Опиши кораке.

-P

O

R

TA

Играле се делије

L

физичко и здравствено васпитање

98

U KA

Играле се делије насред земље Србије; ситно коло до кола чуло се до Стамбола.

Свира фрула из дола, фрула мога сокола; ситно коло до кола чуло се до Стамбола.

ED

Играле се делије (Национални ансамбл Коло), од 0.10 до 1.16

1. Погледај извођење покрета уз песму Играле се делије. Опиши кораке. Изнад нота упиши кораке, користећи слово Д за искорак десном и слово Л за искорак левом ногом (дат је почетак). 2. Научи да певаш песму Играле се делије.

Појам коло има више значења. Може да се односи на облик игре, то јест ланац међусобно повезаних играча који се крећу по кружној линији, затим на врсту игре (моравац), или на игру као традицију неког народа (српско, бугарско, македонско).


Народне игре на сцени Ансамбл Коло почео је с радом 1948. године. Постао је познат по обрадама народних игара у виду кореографских минијатура, предвиђених за извођење на сцени.

Ти момо, ти девојко

 

тво

мо,

    ти

  

је

ли

де

вој

  

це

бе

ко,

ло,

U KA

на

мо

ти

  мо

на



 

R

 Ти



Народна из Србије

га

бра

та

O

   

-P

Allegretto

TA

L

Ансамбл Коло

тво

     

је

о

чи

ма

чар

  

миш

  

не.

3. Ти момо, ти девојко, ти мога брата мамиш, на твоје вите руке, на твоја медна уста.

5. Ти момо, ти девојко, ти мога брата мамиш, на твоје бисер-зубе, на твоје русе косе.

2. Сам се је преварио, сам се је намамио на моје бело лице, на моје чарне очи.

4. Сам се је преварио, сам се је намамио, на моје вите руке, на моја медна уста.

6. Сам се је преварио, сам се је намамио, на моје бисер-зубе, на моје русе косе.

ED

1. Ти момо, ти девојко, ти мога брата мамиш на твоје лице бело, на твоје очи чарне.

1. Када научиш да певаш песму, осмисли кореографију. 2. Пажљиво прочитај текст, па одреди да ли га пева једна особа, две или више њих. У зависности од тога, коло ће бити јединствено или ће га изводити две или више група.

99


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

3. За одређене речи пронађи другачије изразе, блиске твом говору. Упиши их у табелу, а затим их упореди с изразима које су пронашли други ученици.

Значење

TA

Реч/Израз у тексту мома

R

(на)мамити

U KA

бисер-зуби

-P

русе косе

O

чарне

Музичка писменост - такт 7 8 Подсети се које си врсте такта упознао/упознала у досадашњем школовању. Наброј просте тактове и објасни разлику између простих и сложених тактова.

ED

100

L

српски језик

У народној музици јужне Србије, као и Македоније и Бугарске, уобичајена је врста такта 7. Овај такт је сложен јер је састављен од простих тактова – два дводелна и једног 8 троделног. Осмине се у такту групишу на различите начине. На пример, у песми Ајде Јано осмине су дате у групама од две, три и две осмине (2 + 3 + 2). Прва осмина у групи је наглашена. математика


R

TA

L

1. Изведи ритмичке обрасце по колонама, с оштрим акцентом на велика слова ТА. 3 + 2 + 2 2 + 3 + 2 2+2+3

O

Ајде, Јанo

ED

U KA

-P

Сватовска игра уз певање

1. Ајде, Јано, коло да играмо, ајде, Јано, ајде, душо, коло да играмо!

4. Ајде, Јано, кућу да продамо, ајде, Јано, ајде, душо, кућу да продамо!

2. Ајде, Јано, коња да продамо, ајде, Јано, ајде, душо, коња да продамо!

5. Да продамо, само да играмо, да продамо, Јано душо, само да играмо!

3. Да продамо, само да играмо, да продамо, Јано душо, само да играмо!

101


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

1. Пре певања песме изведи део текста у ритму:

  

Ај

 

де,

Ја

но,

 

ај

де,

Ја

но

TA

Музичка писменост - такт 9 8

L

2. За извођење песме поделите се у два гласа.

R

7 Такт 8 поделили смо у три неједнаке групе осмина. На сличан начин грађен је и такт 9 8 . Он је сложен такт у којем се налазе четири проста такта, то јест четири групе осмина. Распоред дводелних и троделних тактова може да буде различит. На пример, 3 + 2 + 2 + 2, 2 + 3 + 2 + 2, 2 + 2 + 3 + 2 или 2 + 2 + 2 + 3. Научи ритмички образац уз текст:

ти ше

O

  

-P

Фа

ко ло

врањ ске де

вој

ОВај део oбрисати

ке

Фатише коло

   

  

U KA

Allegro

 Фа

   

ED

102

    

  

врањ



ти

 

ске

ше





 

ко

ло

врањ



  

       де

вој

ке

на

Народна из Врања

   

  ске

  

ту

де

 врањ

  

ску



вој

ке,

 

чеш

му.

Фатише коло врањске девојке, врањске девојке на ту врањску чешму. На челу кола Миткина Таша, Миткина Таша лепотиња наша.

чешма






ПЕСМЕ КОМПОНОВАНЕ У НАРОДНОМ ДУХУ Жубор вода жуборила

во

да

жу бо

      жу

бо

ром

        

је

 Сет ну пес му 1. A7

 два

   зум

џа

два сла ву

  

бу

ла

нум бре, Em

ла

A7

ја,

два сла ву

џа



ја,

оп,

ле

       

2. Fis7

 два

D

два

     

нум бре, D

оф,

    

A7



си

Em

D

ла,

U KA

  

ри

над ви

    

G

  

Hm

Hm

L

 Жу бор

Fis7

  

TA

Em

R

  

Hm

-P

      

O

Allegro

Према Радославу Грајићу Текст: Иван Глишић

бул бу ла,



ле.

зум

бу

 

     

Em

два

         Hm

D7

бул бу ла,

103

ла.

3. Жути месец заходио, џанум бре, џанум бре са собом је одвојио, оф, оп, леле, младог момка танковију, танковију, убавију, убавију, шећерлију.

2. Стани, водо, не жубори, џанум бре, џанум бре, пусти песму нек се ори, оф, оп, леле, без ње нема младовања, младовања, миловања, миловања, радовања.

4. Стан, месече, не заходи, џанум бре, џанум бре, младог момка не одводи ,оф, оп, леле, без њег нема младовања, младовања, миловања, миловања, радовања.

ED

1. Жубор вода жуборила, џанум бре, џанум бре, жубором је надвисила, оф, оп, леле, сетну песму два славуја, два славуја, два булбула, два булбула, два зумбула.

џанум, булбул, орити, танковија


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

7. Подсети се како изводи такт 8 Анализирај ритам у песми и затим одговори на питања: 1. На којој комбинацији осмина је заснован ритам у песми: 2+2+3, 2+3+2 или 3+2+2? страна 101

L

2. Понови ритмички образац који је потребан за ову песму.

TA

3. Научи да певаш песму уз снимљену клавирску пратњу – ЦД 2/17. Жубор вода жуборила (извођење Мирe Васиљевић и ансамблa Ђердан), до 0.50

R

Жубор вода жуборила (извођење Јелене Томашевић), до 0.57

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

U KA

_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________. Као да је народна

Текст песме Жубор вода жуборила написао је шабачки књижевник Иван Глишић, а музику Радослав Грајић. Због карактера често се мисли да је народна, а не компонована песма. Први снимак песме начинила је Мира Васиљевић, солисткиња Радио Београда, још 1983. године, с вокалном групом Ђердан.

ED

104

-P

O

Послушај два извођења песме Жубор вода жуборила – Мире Васиљевић с ансамблом Ђердан и Јелене Томашевић. Утврди која варијанта песме одговара нотном запису, односно твом извођењу. Које извођење ти се више допада? Образложи своје мишљење.

Мира Васиљевић са ансамблом Ђердан


Каљинка

    

A7

Dm

 Ка

лин љин

(Ка

ка, ка ка, ка

A7

лин љин

poco a poco cresc.

     Dm

ка, ка ка, ка

1.

    

A7

Dm A7

Dm

лин љин

ка мо ка ма

я! ја!

A7 Dm   A7   Dm            

В са ду В са ду

2.

я го да ма ја го да ма

F6

спать спаћ

F6

 

лю љу

Dm

жи жи

по ло па ла

ли, љи,

F6

те ће

C7

вы ви

под пад

F

спать спаћ

 

жи жи

C7

ме мје

ня! Ах! ња! Ах!

Dm

Gm7

       

по ло па ла

сос сас

ю, ју,

но но

ю, ју,

те ће

вы ме ви мје

      

но но

под пад

Allegro F C7

 F      

Ай Ај

A7

 ня. ња.

C7

R

Ах, Ах,

rit.

     

 

C

G

я! ја!

U KA

 

КаКа-

ка, ма ка, ма

C7

F

O

я! ја!

-P

ка мо ка ма

лин љин

F

Calmo C7  A7 Dm Dm       F C7 F C7                         лин љин

L

     

Dm

TA

Cantabile

Иван Петрович Ларионов Обрада: Александар Васиљевич Александров

лю ли, љу љи

лю љу

зе лё зе љо

     

C

F

ли, љи,

ай ај

  A7 Dm A       лин љин

ка мо ка ма

C7

лю ли, љу љи

Dm

 

я! ја!)

ED

Каљинка, извођење Хора Руске армије, до 2.12

Послушајте руску песму Каљинка у извођењу Хора Руске армије. Одговорите на питања: 1. Опиши извођачки ансамбл. 2. Прочитај текст на руском, уз помоћ наставника, затим и превод песме. 3. Заокружи музичке ознаке у нотном тексту, па погледај њихово значење у Појмовнику. Calmo

105


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

РУСКИ ЈЕЗИК

(Рефрен) Рибизлице, рибизлице, рибизлице моја! У башти јагодо, јагодо моја!

Ах, под сосною, под зелёною, Спать положите вы меня! Ай-люли, люли, ай-люли, люли, Спать положите вы меня.

Ах, под бор, зелени бор, Положите ме да спавам! Ај-љуљи, љуљи, ај-љуљи, Положите ме да спавам.

(Рефрен) Калинка, калинка, ...

(Рефрен) Рибизлице, рибизлице, ...

Ах, сосёнушка ты зелёная, Не шуми же надо мной! Ай-люли, люли, ай-люли, люли, Не шуми же надо мной!

Ах, борићу зелени, Не шуми нада мном! Ај-љуљи, љуљи, ај-љуљи, Не шуми нада мном!

-P

O

R

TA

L

(Рефрен) Калинка, калинка, калинка моя! В саду ягода малинка, малинка моя!

(Рефрен) Рибизлице, рибизлице, ...

Ах, красавица, душа-девица, Полюби же ты меня! Ай-люли, люли, ай-люли, люли, Полюби же ты меня!

Ах, лепотице девојко, Заљуби се у мене! Ај-љуљи, љуљи, ај-љуљи, Заљуби се у мене!

(Рефрен) Калинка, калинка, ...

(Рефрен) Рибизлице, рибизлице, ...

U KA

(Рефрен) Калинка, калинка, ...

ED

106

ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК

Рибизлице, рибизлице Дуго се сматрало да је Каљинка народна песма. Међутим, текст и музику написао је руски композитор Иван Петрович Ларионов, 1860. године. Светску популарност доживела је захваљујући обради Александра Васиљевича Александрова.

Хор Руске армије


варошка музика, севдалинка, Бранко Радичевић

СТАРОГРАДСКЕ ПЕСМЕ

TA

L

Староградска музика или „градска народна музика“ jeсте жанр популарне музике, у којој су аутори мешали карактеристике народне и западноевропске забавне музике. Развијала се током 20. века у градским срединама, у кафанама. У зависности од подручја, за њу постоје синоними: варошка музика, севдалинка, врањска градска песма и др. Преносила се, као и народна музика, усменим путем, али и путем медија – радија и, потом, телевизије. Познати извођачи староградских песама су Предраг Цуне Гојковић, Василија Радојчић, Станиша Стошић, Звонко Богдан. Инструментални ансамбли у староградској музици су разноврсни, а најчешће укључују жичане инструменте: тамбуре, гитаре, виолине, контрабас, хармонику и понекад кларинет.

R

Диван је кићени Срем Andante

    Сре ми C

   

ки

ће

ни

  

Срем,



ле по

здра ва

F



Срем,

ко



дрен,

G7



Срем,

је



  

сла дак

  

 ле по је

1. Диван је кићени Срем, лепо је живет у њем, Сремица здрава ко дрен, сладак је пољубац њен. Срем, Срем, Срем, лепо је живет у њем! 2. Кад Сремац пође на рад, да копа виноград, понесе литру ил’ две, Сремице, пољуби ме! Срем, Срем, Срем, лепо је живет у њем! 3. Прошо сам село и град, нисам је нашао млад, а сада идем у Срем, можда је драга у њем! Срем, Срем, Срем, лепо је живет у њем!

је

Непознати аутор G7

  

  

ED

 Срем,

ца

је



U KA

 Ди ван



  

O

    

-P

C

жи вет

 по

у



њем,

107

C

љу бац

   жи вет



у

  



њен.

C

 њем!






ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

L

1. Научи да певаш песму уз снимљену клавирску пратњу – ЦД 2/18. 2. Научиш да свираш песму. 3. Размисли о карактеру песме. Да ли песма подсећа на неку врсту игре? Осмисли ритмичку пратњу.

C

  

Пред

Сен

 

ки

 

ном

ку

ћом,

   

R

Andantino

TA

Пред Сенкином кућом

на

не,

G

во

1.

Сен

ка

ми

је

G7

C

  

су

ђе

ни

ца.

C

де

ни



ца,



2. C

  

ца.

U KA

1. Пред Сенкином кућом, нане, воденица, Сенка ми је суђеница. 2. Пред Сенкином кућом, нане, вода тече, ту пролазим свако вече.

ED

108

G

O

  

C

-P

G

G7

Непознати аутор

3. Пред Сенкином кућом, нане, кола дрва, Сенка ми је љубав прва. 4. Дигни очи, Сенко, море, погледај ме, скрши веђе, намиг’на ме.

1. Прочитај текст и прокоментариши тему песме. 2. Прочитај нотни текст. По чему су сличне песме Диван је кићени Срем и Пред Сенкином кућом? 3. Научи да певаш песму уз снимљену клавирску пратњу – ЦД 2/19.


Сећаш ли се песме Певам дању, певам ноћу коју си читао/читала прошле године на часу српског језика? Ко је њен аутор? српски језик Који је познати певач отпевао ту песму?

 Ој,

   

D

A

је

сен

ске

ду

      

A

ко

дра

ги

да

      

  

D

ге но

ћи,

ој!

      

 Ој,

је сен

D

ће до

ћи,

ој,

A

A7



 дра

  

 

ду

ге но

ћи,

G

 

ске

  ги

D



мој.

U KA

ре

      

Непознати аутор Текст: Бранко Радичевић

R

D

O

   

-P

Allegretto

TA

Ој, јесенске дуге ноћи

L

Староградске песме, као и забавне, компоноване су и на текстове наших познатих песника. Један од њих је и Бранко Радичевић.

1. Ој, јесењске дуге ноћи, ој. Ој, јесењске дуге ноћи, реко драги да ће доћи. Ој, драги мој.

ED

2. Да л’ ће доћи, ил’ не доћи, ој? Да л’ ће доћи, ил’ не доћи, чекаћу га до поноћи, ој. Ој, драги мој. 3. Заспале су црне очи, ој. Заспале су црне очи, дошо драги до поноћи, ој. Ој, драги мој.

Споменик Бранку Радичевићу на Стражилову (Сремски Карловци)

109


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ПЕСМЕ ИЗ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА Креће се лађа француска Текст: Бранислав Милосављенић

је

      Ни где му

F

мо

ре

ши

ро

G7

кра

 

ја

ви

   ко,

C

 де

ши

C

ро

ко,

пла

Dm

    

ти,

 не мо гу

Am

  

ми

C

во,

ду

бо

E7

 

сли под

не

   

ко.

1. Am

2. Am

ти.

ти.

    

3. Сваки се војник борио, у рову славу славио. Сретан се Богу молио да би се кући вратио.

U KA

2. Креће се лађа француска, са пристаништа солунска. Транспорт се креће Србади, Србади, браћа рањени.

4. Путујем тужан, жалостан, помислим: „Боже, нисам сам. И моја браћа путују да са мном заједно тугују.”

1. Подсети се текста песме Креће се лађа француска. 2. Објасни појам патриотизам. 3. Који су фронтови били у Великом рату? 4. Зашто се у тексту спомиње баш француска лађа? 5. Каква је била улога патриотске песме у рату?

ED

110

-P

O

1. Силно је море, широко, широко, плаво, дубоко. Нигде му краја видети, не могу мисли поднети.

G7

L

Сил но

E7

TA

    

Аm

R

Moderato Е

Српско војничко гробље (Зејтинлик) у Солуну

историја


U KA

1. Тамо далеко, далеко од мора, Тамо је село моје, тамо је Србија.

-P

O

R

TA

L

Тамо далеко

Рефрен: О, зар је морала доћ та тужна несрећна ноћ, када си, драгане мој, отишо у крвав бој. 2. Тамо далеко, далеко од мора, Тамо је село моје, тамо је љубав моја.

3.Тамо далеко, где цвета лимун жут, Тамо је српској војсци једини био пут. Рефрен: О, зар је морала доћ... 4. Без отаџбине, на Крфу живех ја, и опет весело кличем: „Живела Србија!”.

ED

Рефрен: О, зар је морала доћ... Чија је песма?

Током историје, бројне личности су полагале право на текст и музику песама Креће се лађа француска и Тамо далеко. Данас се поуздано зна да је аутор текста песме Креће се лађа француска учитељ Михаило Заставниковић, који је прошао голготу Солунског фронта и стигао до Корзике. Ауторство песме Тамо далеко признато је композитору Ђорђу Маринковићу, у Паризу, 1922. године, мада се и данас расправља о томе ко је први компоновао музику. Сматра се да су песму прихватили и други народи, учесници Солунског фронта, певајући је свако на свом језику.

111


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ДУХОВНЕ ПЕСМЕ

тропар, Стеван Стојановић Мокрањац

Које си духовне песме певао/певала у претходним разредима? На ком језику су биле те песме? О чему су певале? Шта је тропар? верска настава

L

Рождествo Твоје Божићни тропар

 је,

   

       зу

вњем бо

ма,

            

Бо

воз си

же

наш,

 

 

звје здам

слу жа

шчи, звје

112

здо

ју у

U KA

                          Те бје

кла ња

ти

     сто

ED

во

ка,

сја, солн цу,

прав

ди,

и Те

ја ми

бје вје

ча

дје ти

           

Го

спо

сла

ва

ви, свјет

Те

ху

сја,

     

ди,

ро

         

-P

ра

Хри сте,

   

R

Ро жде ство Тво

 

O

    

TA

Записао: Ненад Барачки

Maestoso

сви

со ти

   

бје!

Превод текста: Рођењем Твојим, Христе Боже наш, засија свету светлост разума, у којој они који се звездама клањаху, од звезде научени беху да се поклоне Теби – сунцу правде, и да познају Тебе са висине истока: Господе, слава Ти!

Прочитај превод тропара. Издвој непознате речи и пронађи њихово значење.


Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем Стеван Стојановић Мокрањац Приредио: Војислав Илић

            

    

  

Те бе

по јем,

Те

Те бје бла го да рим, Го



мо

лим

 

     

ти

Бо

    

сја,

  

        и

мо лим ти

      Бо

и

сја,

мо лим ти сја,

          Бо

        

ED

сја,

же,

же

наш,





лим

ти

 и

мо

                Бо

спо

ди,

и

                Бо

лим ти сја,

мо

U KA

лим ти

        

               и

наш,

мо

сло вим,

         

же

го

     

TA

бе бла

 

R

 

O

L

Adagio ma non tanto

-P

Бо

  Бо

же наш, и

      же наш,

    

   

сја,

             же

наш.



113


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

2/19. Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем

O

R

TA

L

Послушај композицију, а затим одговори на питања. 1. Опиши атмосферу и динамику у композицији. 2. Шта у тексту значи реч појати? Шта је црквено појање? 3. Шта знаш о композитору Стевану Мокрањцу? 4. Где готово свакодневно сусрећемо лик Стевана Мокрањца?

Мокрањчеви дани

U KA

Сваког септембра, почев од 1966. године, хорови, извођачи и композитори окупљају се у Неготину на вишедневном фестивалу у част Мокрањца. Поред разноврсних концерата, на Мокрањчевим данима одржава се натпевавање, то јест такмичење хорова. У дворишту, поред Мокрањчеве куће и бисте, на свечаном отварању фестивала сви хорови који се такмиче здружено изводе Мокрањчеву руковет о Хајдук Вељку.

ED

114

-P

Мокрањчева кућа, данашњи Музеј у Неготину

Тропар Св. Сави


L TA R O -P U KA

ED

Превод текста: Био си наставник, првопрестолник и учитељ пута који води у живот, јер чим си дошао, светитељу Саво, одмах си просветио своје отачаство, и породивши га Светим Духом, као маслинова дрвета у мисаоном (духовном) рају насадио си своју освећену децу. Стога те, као равна апостолима и светитељима поштујемо и молимо: моли Христа Бога да нам дарује велику мудрост.

Прочитај превод тропара. Издвој непознате речи и пронађи њихово значење.

115


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Помози нам, вишњи Боже Непознат аутор Текст: Владика Николај Велимировић

   

ни

о ра

ти

шњи

    ни

ко

Бо же,

па

ти,

не

            ни за пра вду во

је

 

мо же,

   ва

ти.

3. Помози нам, вишњи Боже, Без Тебе се ништ’ не може, Ни грешнику покајати Нити с братом запевати.

U KA

2. Помози нам, вишњи Боже, Без Тебе се ништ’ не може, Ни родити ни умрети Нити болест преболети.

4. Помози нам, вишњи Боже, Без Тебе се ништ’ не може, А с Тобом се све постиже И у вечни живот стиже.

Помози нам, вишњи Боже, изводи Хор монахиња манастира Ћелије

1. Пажљиво послушај извођење песме и прати нотни запис. Изнеси своје мишљење о томе да ли је песма ближа српској црквеној или народној музици.

ED

116

-P

O

1. Помози нам, вишњи Боже, Без Тебе се ништ’ не може, Ни орати ни копати Ни за правду војевати.

без Те бе сеништ'

  

L

         

 По мо зи нам, Виш

           

TA

  

Andante

R

            

Ваљевски манастири Манастир се налази недалеко од Ваљева, на левој обали реке Градац. У његовој близини је и манастир Лелић, у којем се налазе мошти владике и задужбинара манастира Николаја Велимировића. Као просветитељ и доктор филозофије, владика је написао бројна религиозна и филозофска дела.

Манастир Лелић


КАНОНИ Шта је канон? Које си каноне до сада научио/научила? Како се пева канон?

1.

     дан,

леп, ра до

(3).

(4.)

     стан,

ско ро ће

     

је сен

и

ле ту је

  

крај.

R

 О сва ну

2.

TA

Михаел Преторијус

Andante

    

L

Освану дан

-P

O

Кретање мелодија и гласова у двогласном канону можемо сликовито представити квадратима који представљају тактове. Боја представља нови двотакт.

ED

U KA

1. За ово извођење потребно је двоје ученика или две групе. Прво добро научи једногласну мелодију канона. Потом, певајте двогласно. Оба гласа певају мелодију од њеног почетка. Прва група почиње. Када почетни глас стигне до ознаке 2, тада друга група (други глас) почиње да пева своју мелодију (од почетка). Веома је важно да се трудиш да што тачније певаш своју мелодију, како те други глас не би збунио. Крај ће бити када наставник да знак првом гласу да последњи пут изводи мелодију, након чега ће и други глас завршити своје извођење. Ако ово не буде довољан изазов за одељење, поделите се у три или чак четири групе и запевајте канон трогласно или четворогласно. 2. Настави бојење гласова у трогласном канону.

117


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Игра коло весело

            

на

ра

ко

о

ко

ло

ве

се

ло

ши

ром,

ши

ром,

за

пле

ло

се, рас пле

ло

иг

ра

ко

ло

          

               

ло;

TA

 Иг

   

Георг Фридрих Хендл 2.

L

Allegretto 1.

се,

па се

о пет са ста ло.

O

R

Канон је вишегласна композиција у којој је доследно спроведена имитација. Посебно је био популаран у ренесанси и бароку.

    

U KA

Sostenuto

-P

Канон у Де-дуру

118



Јохан Пахелбел



1. Одреди у којој је лествици написана композиција.

ED

1. Анализирај аранжман Канона у Де-дуру за дечији оркестар. Погледај који су све инструменти укључени у извођење. У договору с наставником одабери инструмент, а затим у увежбај своју деоницу. стране 119-122

Sostenuto


АРАНЖМАНИ ЗА ДЕЧИЈИ ОРКЕСТАР

ED

U KA

-P

O

R

TA

L

Јохан Пахелбел: Канон у Де-дуру

119


-P

O

R

TA

L

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ED

U KA

120


U KA

ED

L

TA

R

O

-P

121


-P

O

R

TA

L

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ED

U KA

122


ED

U KA

-P

O

R

TA

L

Волфганг Амадеус Моцарт Арија Папагена и Хор из опере Чаробна фрула

123


-P

O

R

TA

L

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ED

U KA

124


U KA

ED

L

TA

R

O

-P

125


-P

O

R

TA

L

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ED

U KA

126


U KA

ED

L

TA

R

O

-P

127


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

ПЕСМЕ УЗ КЛАВИРСКУ ПРАТЊУ

-P

O

R

TA

L

Јохан Себастијан Бах, Арија Ах, што волим из Кантате о селу

ED

U KA

128


    

во лим гај,

во лим дра ги

 

  

    

Во лим сун це,

               

L

                 

         

род ни крај.

                                    

 

      

O

  

R

  

     

-P



     

TA



U KA

1. Ах, што волим песме звук, волим благе ноћи тихи мук. Волим шуму, реку, поље, ја сам увек добре воље. Волим сунце, волим гај, волим драги родни крај.

2. Волим игре, шале све, ал’ не волим људе, људе зле. Волим оца, мајку милу, доброг брата, сестру чилу. Волим цвеће, птица лет, волим, волим читав свет.

ED

1. Научи да певаш Бахову арију уз снимљену клавирску пратњу - ЦД 2/20. 2. Размисли како да динамички обогатиш композицију? Унеси динамичке ознаке p, mp, mf и f, као и ознаке за крешендо и декрешендо.

Бахове ознаке за динамику Бах, као и други композитори епохе барока, уписивао је веома мало динамичких ознака. У овој арији, на пример, није уписао ниједну ознаку, што ипак не значи да је треба изводи неизражајно, као што то ни тада није био случај.

2

129


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Волфганг Амадеус Моцарт Чежња за пролећем

  

по

   

  

ток би

  

 



стри по



U KA

   

ли

ко

    

       

      ђи, про

        

             ми би смо та

ђи, о

стај гра

не

ра

      до

 

ди љу

     

    

 

 

      

већ гле да ли

     

би

цве

тка

            

 

уз

        

      

бу

све,

TA

  

         

ED

130

   

ги, до

                             

       

ју дра

      

R

Клавир

ма

     

  

O

 О,

  

-P

Глас

Волфганг Амадеус Моцарт

L

       Moderato

 

 јер

це,



 

       цваст,



 

 о,

          




ги ма

  

ју,

до

     

          

ра

             у

жи

  

      

ва

ли

ле пе шет

ње

сласт.

  

      

U KA

ED

                         

  

-P

  

1. О, мају драги, дођи, олистај гране све, уз поток бистри пођи, пробуди љубице, јер ми бисмо тако радо већ гледали цветка цваст, о, драги мају, радо уживали лепе шетње сласт.

2. Ти дођи и учини да цвате цели крај, ти, сунце топло, сини, нек леп нам буде мај. Ах, славуја нам донеси и његову милу песмицу. Ах, славуја нам донеси и његову милу песмицу.

1. Научи да певаш песму уз снимљену клавирску пратњу – ЦД 2/21.

2

    

O

                                 

 

L

дра

     

TA

  

  

R

  

131


ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Шта смо научили

ШКОЛОВИЗИЈА

Евровизијско срце

Име и презиме извођача

U KA

Редни број

ED

132

-P

O

R

У садашњем логотипу Евровизије латиничко слово V стилозовано је у облику срца, а у празан простор унутар њега стоје боје заставе земље која је домаћин такмичења, односно прошлогодишњи победник. Осмисли свој лого и нацртај га у срцу.

TA

L

Организујте такмичење у оквиру одељења или школе. На Школовизији можеш да певаш композиције које си учио/учила на часовима музичке културе, хора или то може да буде твој лични избор. Важно је да је песма примерена твом узрасту, па се око избора посаветуј с наставником. Направите редослед извођења по азбучном реду и унесите у табелу потребне податке. Гласање организујте тако што ће свако на листићу заокружити пет најбољих извођења, дајући бодове од 1 до 5. Договорите се које ћете квалитете процењивати.

Назив песме

Број бодова


TA

L

Музичко стваралаштво

ED

U KA

-P

O

R

Изражавати се музиком данас је могуће на бројне начине и у разним професијама. Којим вежбама је могуће доћи до самосталног компоновања? Како направити музичку представу? Koje вештине треба да има продавац који ради у продавници инструмената? Задаци у овом поглављу помоћи ће ти да научиш како се праве музички инструменти, како се компонује, да истражујеш о необичним инструментима или да дебатујеш о некој музичкој теми.


МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

ПУТ ДО МУЗИЧКЕ КРЕАТИВНОСТИ Музичке допуњалке

R

TA

L

У музичким примерима бр. 1–8 снимљени су почеци (први и други такт) музичких допуњалки. Након што почетак одслушаш два пута, понови мелодију неутралним слогом ла. Потом отпевај још два такта, која ћеш сам(а) смислити. Покушај неколико пута, па запиши или запамти варијанту која ти се највише допада. Обрати пажњу – у допуњалкама је задат и завршни тон. Води рачуна о врсти такта – тактирај или куцај јединицу бројања, да не прекорачиш трајање твоје мелодије. Додатни изазов биће да након што два пута одслушаш почетак, директно отпеваш свој одговор и потом га запишеш или снимиш телефоном.

3.  

U KA

2.

-P

1.

     

ED

134

O

2/22—29. Музичке допуљалке бр. 1–8

Ла,

4.

ла, ла, ...

5.

6.

7.

8.

У музичким допуњалкама бр. 9–16, на крају није задат завршни тон. Ритам је сложенији (појављује се синкопа), као и врста такта (6). 8


14.

11.

15.

TA

10.

R

13.

-P

O

9.

L

2/30—37. Музичке допуљалке бр. 9–16

16.

ED

U KA

12.

135


МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Допуни ритам У ритмичким примерима допуни тактове тако што ћеш уписати одговарајућу нотну вредност на обележеним местима.

TA

L

1. 2.

R

3.

-P

Састави мелодију

U KA

Направи мелодију од следећих двотакта. Погледај предзнак иза кључа и одреди лествицу. Размисли о томе која би комбинација двотакта била најбоља. Потом одреди који је двотакт погодан за почетак, а који за крај мелодије. Своју комбинацију, то јест мелодију препиши у линијски систем.

ED

136

O

4.


Компонуј песму

L

Пред тобом је нотни текст с делимично компонованом песмом на текст Јутутунска јухахаха Јована Јовановића Змаја. Покушај да своју мелодију логично надовежеш на задати крај. У делу песме који се понавља дат је већи број тактова него што ћеш можда да искористиш. Прецртај неискоришћене тактове. Приликом компоновања, речи, по сопственом избору, можеш да понављаш, то јест употреби их више пута заредом.

ED

U KA

-P

TA

O

R

Јутутунска јухахаха

српски језик

У краљевству Јутутуту Краљ тринêсти Балакаха Обећао свом народу Да ће дати јухахаха.

Само нека буду верни, Нек војују о свом круху, Нека ћуте и нек жмуре, Нек плаћају јухухуху.

137


МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Осмисли ритмичку пратњу и кореографију

 

Тамбурин Бубањ Бубањ

138

Ај де,

     

Звечке Тамбурин

   D     гра

Глас Звечке Звечке Тамбурин

гра

ED

Тамбурин Бубањ

  

D7

  мо,

 

U KA

D

Глас

 Ај  де,   Ја    но,

  D7  

мо,

Бубањ

Глас

Глас

     

   

ко

Звечке Звечке Тамбурин Тамбурин Бубањ Бубањ

Ја

R

Звечке

 Косово и Метохија A7     ко  ло да и A7

но,

ко ло

да

и

O

Глас

Ајде, Јано  Сватовска игра Em  уз певање   Em

-P

Глас

Косово и Метохија

TA

    Vivо     Vivо

L

Група 1: вокално изводи песму, једногласно или двогласно. Група 2: осмишљава ритмичку прању и увежбава је за заједничко извођење. Понуђени су ударачки инструменти: звечке, тамбурин и бубањ. Води рачуна о улози инструмената, то јест да не треба сви инструменти све време да свирају. Група 3: осмишљава кореографију и увежбава је за заједничко извођење. Телефоном снима извођење и предлаже да се постави на сајт школе.

ко

     ло  ло

G

 G   Ај   Ај     

Em

   

да да

   

    и и

   

   

Em

гра гра

     де,  де,

    Ја

    но,

Ја

но,

D

 

D

ај

   де, 

ај де,

A

         

A   

мо! мо!

 

 

   

A

 

A

ду ду

 

  шо, шо,

   

       


МАЛИ ИСТРАЖИВАЧ – МУЗИКОЛОГ

TA R

Оргуљска виола

O

Истражи о инструменту који се зове оргуљска виола (енг. viola organista). Направи ПП презентацију о овом инструменту. Опиши његов изглед. Зашто се зове оргуљска виола? Опиши звук који производи. Какве везе има Леонардо да Винчи с овим инструментом? Ко је конструисао инструмент?

L

Истражи необичне инструменте – оргуљска виола (ПП презентација)

-P

Истражи како се прави виолина у Србији (новински чланак)

U KA

Погледај видео о градитељу виолина Јовану Поповићу. Напиши текст о томе колико дуго се градитељ бави тим послом, које дрво користи и слично. Истакни да је реч о веома ретком занату, као и вештине које мајстор треба да има. Јован Поповић, градитељ виолине

ED

Истражи необичне оркестре – оркестар виолончела (литерарни рад) Представи Академију за виолончело из Рутесхајма. Одабери два-три извођења и опиши музику коју чланови оркестра свирају. Обрати пажњу на то по чему је звук овог оркестра другачији од симфонијског и гудачког, и зашто су овакви оркестри ретки у свету. Академија за виолончело, Рутесхајм

139


МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

МУЗИКА НА СЦЕНИ Музичка представа

U KA

ED

140

-P

O

R

TA

L

Пројекат: музика на сцени. Групни рад: десеторо или више ученика. Тема: музичко-сценска тачка за приредбу поводом Светог Саве. Циљ пројекта: осмишљавање и реализовање тачке у којој се комбинују музички, драмски и сценски елементи. Резултат пројекта: музичка представа. Потребан материјал: песма Прича о Светом Сави Матије Бећковића, песме из уџбеника, телефон, уређај за емитовање музике (из кабинета), интернет. Међупредметно повезивање: музичка култура, српски језик, ликовна култура, информатика и рачунарство. Прва улога: два ученика/глумца који рецитују поезију. Ученици треба да пронађу песму, да поделе стихове међусобно и да их науче напамет. Друга улога: два ученика/музичка сарадника који припремају и емитују музику. Потребно је да ученици осмисле које ће звучне ефекте користити – на пример, звук звона, топот корака, лавеж паса, звучну атмосферу природе итд. Треба да сниме звукове телефоном или да их пронађу на интернету, уз помоћ наставника. Звучне ефекте емитују током извођења тачке, у тачно прецизирано време, што ће писати у синопсису. Трећа улога: два или више музичких извођача који изводе пригодну музику. Ученици бирају музичке нумере које ће извести у току тачке и које ће обогатити литерарни текст. Бирају пригодне нумере из уџбеника, које могу да изводе вокално, инструментално или вокално-инструментално. Четврта улога: два ученика који имају улогу ликовних уметника. Ученици, у складу с темом, осмишљавају сцену, костиме, шминку. Пета улога: два ученика/редитеља који дају завршну реч о редоследу текста, музике и звучних ефеката и руководе пробама. Ученици помажу осталим учесницима да што успешније ураде задатке. У договору с осталим учесницима праве план када ће који део тачке да се увежбава (Табела 1 – План реализације) и попуњавају редослед појављивања учесника у тачки (Табела 2 – Синопсис). Ове две попуњене табеле имаће сви учесници, како би се задатак лакше реализовао. Редитељи ће развијати позитивну атмосферу и подстаћи учеснике да остваре најбоље резултате.


Табела 1 – План реализације Место реализације

Учесник/Учесници у реализацији

Опис задатка

ED

U KA

-P

O

R

TA

L

Датум и време реализације

141


МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Табела 2 – Синопсис Литерарни текст

Музичка нумера

TA R O

-P

Кренуо је Савиним стопама, ка Савином извору на Савином врху куда и ми идемо, јер другог пута и нема.

U KA

142

ED

Када је негде око Савина дана наишао Савином страном, напали су га пси, као што и сад нападају свакога ко се упути Савиним траговима.

Путник је најпре саставио три прста, како је одредио да се и ми крстимо, плашећи их законом од кога су још више побеснели, а ни до данас нису узмакнули.

Напомена

L

Кад је Свети Сава ишао по земљи, још пре свога рођења, док се звао Растко, као што иде и сада, само га не видимо, а можда је то било и доцније.

Зучни ефекат


U KA

Барокни плес

R O

-P

Већ су разносили Савина стопала, Савин кук и Савин лакат, по продолима и јаругама земље због које је подељен свет, кад је Свети Сава отпасао мач уста, једино оружје које је носио, а које је и нама оставио, говорећи ове речи: „Нека је проклета земља у којој су пашчад пуштена, а камење свезано!“

TA

L

Онда се сагнуо да дохвати камен, али камење беше замрзнуто, свезано за земљу студеним синџирима, јер беше јака зима, као и ове године, као увек око Савина дана.

Георг Фридрих Хендл, Музика на води: Хорнпајп, до 3.07

Георг Фридрих Хендл, Менует, од 3.20 до 5.16

ED

Групни рад (две/четири/осам група). Пажљиво погледај видео-снимке у којима су две барокне игре из Хендлове свите Музика на води. Опиши по чему се музика и плес разликују тим двема играма. Потом одабери једну игру и са својом групом научи кораке. Најуспешнија група може да изведе своју нумеру на школској приредби, а чланови осталих група да помогну око осмишљавања костима.

143


МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

ИЗАБЕРИ УЛОГУ У музичкој продавници

U KA

ED

144

-P

O

R

TA

L

Игра улога: У игри учествује четворо до петоро ученика. Група бира између музичке продавнице за инструменте или за компакт-дискове. За асортиман у продавници ученици бирају све што је од инструмената понуђено у књизи, односно све музичке нумере које су обрађене у књизи. Циљ игре: развој креативности, подстицање предузетничког духа, развој вештине комуникације, сналажење у ситуацији. Прва улога: продавац Његова улога је да изабаре десетак инструмената, односно музичких нумера које ће имати у продавници. Производе може да представи папирићима на које ће написати тачан назив производа. Продавац треба да зна да те производе укратко представи. Друга улога: радознали купац Његова улога почиње уласком у продавницу. Он поставља питања продавцу о ономе што га интересује, а то је асортиман којим продавница располаже, детаљи о појединим производима итд. Продавац, уз сву љубазност, не успева да га убеди да било шта купи. Трећа улога: путујући трговац У току разговора између продавца и радозналог купца, путујући трговац улази у продавницу и продавцу нуди одређени инструмент, односно компакт-диск. Његов циљ је да са што више информација о производу убеди трговца да с њим оствари пословну сарадњу. Четврта улога: ужурбани купац Он улази у продавницу и тражи од продавца конкретан производ (који унапред смисли). О њему зна много и зато запиткује око детаља, али га ништа друго не занима. У разговор се укључује и радознали купац, који се интересује зашто је ужурбаном купцу потребан баш тај производ, зашто је он бољи од нечег другог, као и путујући трговац, који нуди сличан производ по повољнијој цени. Игра се завршава тако што ужурбани купац излази из радње, без производа, путујући трговац Продавница одлази за њим да га и даље убеђује, а продавац инструмената остаје у продавници с радозналим купцем.


Kонструиши еолску харфу

O

Волиш ли да дебатујеш?

-P

Погледај како може да се направи еолска харфа на другачији начин.

R

TA

L

Еолска харфа може да се направи на више начина. Најједноставнији поступак је сличан оном који си користио/користила за прављење монокорда. Материјал: картонска кутија, струне, две оловке. Поступак: Око картонске кутије обавијте струну и чврсто је завежите, да струна пријања на кутију. Направите тако четири жице с растојањем од 1–2 cm. На крајевима кутија, испод жица, поставите оловке, како бисте струне, то јест жице издигли. Поставите харфу на прозор или неко ветровито место.

српски језик

ED

U KA

На часовима српског језика сигурно сте говорили о томе шта је дебатни разговор, како се води разговор, шта су аргументи. Организуј дебату на две понуђене теме. Дебата се може реализовати у одељењу у оквиру предмета музичка култура, у сарадњи с наставником српског језика као тематски час или као ваннаставна активност. У дебати учествују две екипе, свака с најмање шесторо учесника. На исту тему може дебатовати и више парова екипа, па би се онда организовало такмичење и потом бирала најуспешнија екипа. Ученици који не учествују представљају публику. Начин припреме и реализације дебата: Свака екипа има уводно излагање, дебату и закључак. За припрему и реализацију тих делова потребно је по двоје учесника. Уводно излагање: Екипе ће упознати публику са основним информацијама о ставу који заступају. Дебата: У оквиру своје теме учесници ће истаћи добре стране – на пример, да акустична гитара има знатно дужу традицију него електрична. Потом, треба да истакну недостатке или лоше стране теме коју заступа супротна екипа – на пример, електрична гитара због велике буке може да оштети слух. Надаље, наступа екипа која брани електричну гитару, истиче њене квалитете и упућује противаргумент првој екипи. Закључак: Свака екипа у неколико реченица истиче оно по чему је њен инструмент бољи од другог.

145


МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

Прва тема: Акустична или електрична гитара

-P

O

R

TA

L

У овој теми екипе доказују да ли је боља акустична или електрична гитара. Обе екипе треба да истраже добре и лоше стране и једне и друге гитаре. Треба да користе слике и звук да поткрепе оно о чему говоре. Извори могу бити слике и музички примери из уџбеника или примери самостално пронађени на интернету, снимљени и припремљени за дебату.

146

Друга тема: Међу громовима Апокалиптике и Ту челос

ED

U KA

У овој теми екипе се надмећу око музичког укуса, да ли је бољи ансамбл Апокалиптика или дуо Ту челос. Обе екипе треба да истраже добре и лоше стране и једног и другог ансамбла. Извори које екипе користе обухватају слике и звук. Потребно је да екипе на интернету истраже о биографији ансамбала, какву музику изводе, колико су њихови снимци прегледани на Јутјубу итд.

Апокалиптика (Apocalyptica)

Ту челос (2Cellos)


Музика и разонода 





Р

-P

O

НЕ

R



TA

О

L

Реши ребусе.

Њ

К

Е

Л

У

Ч

Ш

П

С

П

И

Е

А

Р

А

Т

И

Г

И

О

С

О

Н

А

Т

А

Љ

И

У

К

О

П

Л

Р

А

Џ

Х

У

Е

ED

В

U KA

Реши осмосмерку. Пронађи појмове:

Г

Р

Е

Њ

О

Т

Ж

Л

К

У

Х

А

Р

Ф

А

Н

Т

К

У

Ф

И

Е

А

У

С

А

Ч

Џ

Л

В

М

Њ

Ј

Г

Ш

К

И

Е

Е

К

Н

Ђ

О

А

Р

И

Ј

А

Л

Г

А

Л

Е

О

Д

Е

З

У

Е

О

1. Соната 2. Фуга

3. Опера 4. Харфа

5. Виолончело 6. Кантата

7. Укулеле 8. Гитара 9. Химна

10. Арија

147


Појмовник абонос – врста дрвета која расте у Африци, Јужној Америци и Јужној Азији акорд – сазвучје, истовремено звучање три или више тонова Алхамбра – дворац у Гранади, у Шпанији, изграђен у 13. и 14. веку Астуриас – шпански назив за Астурију, кнежевину и аутономну заједницу у Шпанији булбул – птица певачица, славуј

Д

дебитовати – први пут наступити пред неком публиком, обично у некој значајној концертној дворани, опери и сл. Елизијум/Јелисеј/Јелисејска поља – у грчкој митологији место у Хаду где иду душе умрлих јунака; фигуративно: прекрасан крај, бајна земља

И

интерлудијум – музика која раздваја, односно повезује неке целине

Л

кавал – народни дувачки инструмент у облику цеви која је отворена са обе стране кантор – певач, црквенопојац код католика капелник – односно капелмајстор је старешина музичке капеле, онај који руководи хором и/или оркестром у цркви којунбаба – на турском, пастир

U KA

К

-P

Е

лакримоза – појам који на латинском означава тугу, плач и бол изражен кроз јадиковање, уједно назив нумере у реквијему

ED

148

гавота – француска игра грациозног карактера, у умерено брзом темпу и дводелном такту

R

Г

O

Б

TA

L

А

О П

ода – врста свечане лирске песме испеване у част неке историјске личности или догађаја октава – интервал, размак од осам тонова, на пример це-це, де-де... орити – разлегати се, у отвореном простору, на сав глас партита – синоним за барокну свиту перкусије - синоним за ударачке инструменте полка – чешка игра настала у 19. веку у двочетвртинском такту


Ч

L

црквени напев – мелодија која је специфична за црквено појање у православној музици чардаш – мађарска народна игра, састављена од лаганог увода и потом брзог дела чешма – чесма џанум – душо моја џез – врста музике настала у афроамеричким заједницама Њу Орлеанса у Сједињеним Америчким Државама крајем 19. и почетком 20. века

U KA

-P

Џ

TA

Ц

танковија – висок, танак

R

Т

реквијем – миса за покојне рондо – музички облик заснован на једној или више тема, при чему се прва јавља у току облика најмање три пута, увек у основном тоналитету

O

Р

Латинични појмови

сalmo – мирно, спокојно

medley – мешавина различитих тема, односно композиција poco a poco cresc. – појачавати мало по мало sostenuto – уздржано

ED

tr... – врста украса, брзо смењивање записаног тона и суседног горњег тона

149


L

Списак композиција за слушање музике

U KA

ED

150

-P

O

R

TA

ЦД 1 1. Јохан Себастијан Бах, Фуга у це-молу из Добро темперованог клавира I 2. Алесандро Скарлати, Aрија Chi regina mi disprezza [Краљица ме презире] из опере Гризелда 3. Јохан Себастијан Бах, Концерт за клавир и окрестар у де-молу, први став 4. Геoрг Фридрих Хендл, Hallelujah [Алелуја] из ораторијума Месија 5. Јохан Себастијан Бах, кантата Ein feste Burg [Снажна тврђава] 6. Јохан Себастијан Бах, арија Ach, es schmeckt doch gar zu gut [Ах, што волим] из Кантате о селу 7. Георг Фридрих Хендл, арија Lascia chi’io pianga [Пусти ме да плачем] из опере Риналдо 8. Јохан Себастијан Бах, арија из Оркестарске свите у Де-дуру 9. Фрагменти композиција за препознавање 10. Јозеф Хајдн, Гудачки квартет у ге-молу, оп. 74, бр. 3 (Јахачки), финале 11. Волфганг Амадеус Моцарт, Симфонија у ге-молу, бр. 40, први став 12. Лудвиг ван Бетовен, За Елизу 13. Лудвиг ван Бетовен, Соната за клавир у це-молу, оп. 10, бр. 1, први став 14. Волфганг Амадеус Моцарт, Соната за клавир у Це-дуру, К. 545, други став 15. Волфганг Амадеус Моцарт, Концерт за клавир и оркестар у Це-дуру, други став 16. Јозеф Хајдн, Гудачки квартет, оп. 76, бр. 3 (Царски), други став 17. Јозеф Хајдн, Симфонија у Ге-дуру, бр. 94 (Симфонија изненађења), други став 18. Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш, трећи став из Сонате за клавир у А-дуру 19. Волфганг Амадеус Моцарт, Lacrimosa [Лакримоза] из Реквијема 20. Лудвиг ван Бетовен, Соната за клавир у цис-молу, оп. 27, бр. 2 (Месечева), први став 21. Тони Бритн, Химна УЕФА Лиге шампиона 22. Фрагменти композиција за препознавање 23. Антонио Вивалди, Пролеће, први став, из циклуса Четири годишња доба 24. Франсиско Тарега, Сећање на Алхамбру 25. Јохан Себастијан Бах, Прелудијум из Свите за виолончело бр. 1 26. Камиј Сен-Санс, Слон из Карневала животиња


TA

L

27. Јохан Себастијан Бах, Гавота из Партите бр. 3 28. Ђузепе Тартини, Соната за виолину и континуо Ђавољи трилер, трећи став 29. Николо Паганини, Концерт за виолину и оркестар у ха-молу, бр. 2, оп. 7, трећи став 30. Феликс Менделсон, Концерт за виолину и оркестар у е-молу, оп. 64, трећи став 31. Јоханес Брамс, Соната за виолу и клавир у Ес-дуру, оп. 120, бр. 2, други став 32. Јохан Кристијан Бах, Концерт за виолу и оркестар у це-молу, трећи став 33. Антоњин Дворжак, Концерт за виолончело и оркестар у ха-молу, оп. 104, трећи став 34. Жан Батист Ванхал, Концерт за контрабас и оркестар у Де-дуру, трећи став

ED

U KA

-P

O

R

ЦД 2 1. Георг Фридрих Хендл, Концерт за харфу и оркестар у Бе-дуру, трећи став 2. Антонио Вивалди, Концерт за гитару и оркестар у Де-дуру, трећи став 3. Мануел де Фаља, Шпанска игра, из опере Кратак живот 4. Вера Миланковић, Ноктурно 5. Еолска харфа 6. Исак Албениз, Астуриас 7. Карло Доменикони, Свита за гитару Којунбаба, оп. 19, четврти став 8. Јохан Готфрид Конради, Алеманда из Сонате за лауту 9. Лудвиг ван Бетовен, Сонатина за мандолину и клавир у Це-дуру 10. Макса Попов, Дунда коло 11. Препознавање инструмената 12. Бенџамин Бритн, Четири морска интерлудијума (Олуја), из опере Питер Грајмс 13. Ваљевска подвала, Властимир Павловић Царевац и Народни оркестар Радио Београда 14. Марк-Антоан Шарпентје, Прелудијум из мотета Te Deum 15. Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика, I, II, III и IV став, одломци 16. Харолд Арлен, Изнад дуге, тема из мјузикла Чаробњак из Оза, клавирска пратња 17. Радослав Грајић, Жубор вода жуборила, клавирска пратња 18. Диван је кићени Срем, клавирска пратња 19. Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем 20. Јохан Себастијан Бах, арија Ах, што волим из Кантате о селу, клавирска пратња 21. Волфганг Амадеус Моцарт, Чежња за пролећем, клавирска пратња 22. Музичка допуњалка бр. 1 23. Музичка допуњалка бр. 2 24. Музичка допуњалка бр. 3 25. Музичка допуњалка бр. 4

151


Списак композиција за слушање музике

R

TA

L

26. Музичка допуњалка бр. 5 27. Музичка допуњалка бр. 6 28. Музичка допуњалка бр. 7 29. Музичка допуњалка бр. 8 30. Музичка допуњалка бр. 9 31. Музичка допуњалка бр. 10 32. Музичка допуњалка бр. 11 33. Музичка допуњалка бр. 12 34. Музичка допуњалка бр. 13 35. Музичка допуњалка бр. 14 36. Музичка допуњалка бр. 15 37. Музичка допуњалка бр. 16

-P

O

Снимање и музичка продукција (ЦД 1/9, 22, 2/11, 15–18, 20–38): Горан Вујичин Музички уредник: Борис Марковић Клавирска сарадња: Сања Мишковић

ED

U KA

152