Из музичке кутије, Уџбеник музичке културе за седми разред основне школе

Page 1

pr om

ИЗ МУЗИЧКЕ КУТИЈЕ

o

Борис Марковић

Ed

uk a

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Борис Марковић Из музичке кутије Музичка култура Уџбеник за седми разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко Влаховић

pr om

РЕЦЕНЗЕНТИ Мр Емилија Станковић, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду

o

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Др Наташа Филиповић

Ксенија Илкић Шкулец, наставник музичке културе, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Нови Сад

Илдико Милосављевић, наставник музичке културе, ОШ „Петефи Шандор”, Нови Сад ДИЗАЈН И ПРЕЛОМ Јелена Мркић

uk a

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Биљана Никић

Ed

ИЗДАВАЧ ЕДУКА д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко Влаховић, директор Штампа Цицеро, Београд

Издање бр.: 1, Београд, 2023. година Тираж: 2000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) МАРКОВИЋ, Борис, 1980Из музичке кутије : музичка култура : уџбеник за седми разред основне школе / Борис Марковић. - Изд. бр. 1. - Београд : Eduka, 2023 (Београд : Цицеро). - 152 стр. : илустр., ноте ; 26 cm Тираж 2.000. - Појмовник: стр. 148-149. ISBN 978-86-6013-591-1 ISMN 979-0-9014275-7-0 COBISS.SR-ID 108533001

© Едука д.о.о. Београд

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00504/2019-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


Драги ученици,

o

Пред вама су музички изазови који ће вам проширити сазнања о музици. Упознавање музике различитих епоха и жанрова кроз њихово слушање и извођење обогатиће ваше музичко искуство, док ће вам интерактивни задаци помоћи у изградњи ставова о музици. Пошто је избор музике, изнад свега, део личних интересовања, уџбеник ће вам помоћи да лакше процените квалитет свог избора.

uk a

pr om

Надам се да ће вам уџбеник олакшати савладавање градива и да ће још више продубити вашу љубав према музици. Аутор

Ed

Овај уџбеник садржи звучни материјал у коме се налазе музички примери. Можеш им приступити тако што ћеш телефоном или таблетом очитати QR код који се налази испод овог текста. Пре тога са неког од сајтова са апликацијама преузми апликацију за скенирање QR кодова. На овај начин ћеш лако приступити свим музичким записима који су понуђени у уџбенику. У овоме ти могу помоћи наставник или родитељи.


САДРЖАЈ 6 8

ЧОВЕК И МУЗИКА Барок Опера Ораторијум и кантата Инструментална музика у бароку Облици у инструменталној музици барока Композитори у бароку Научили смо... / Провери шта си научио/научила Класицизам Музички облици у класицизму Бечки класичари Инспирација музиком барока и класицизма Развој српске црквене музике Научили смо... / Провери шта си научио/научила

9 11 13 17 18 20 22 25 26 27 30 34 35 36

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ Жичани инструменти Гудачки инструменти Градитељи инструмената Гудачки ансамбли Трзалачки инструменти Жичани инструменти народне традиције Народни инструменти у Србији Научили смо... / Провери шта си научио/научила

37 40 42 50 51 52 58 63 65

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Страни композитори Дмитриј Шостакович Бенџамин Бритн Домаћи композитори Љубица Марић Александра Вребалов Филмска музика Народне песме и игре Научили смо... / Провери шта си научио/научила

67 68 68 69 70 70 71 72 75 78

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Химне Боже правде Химна Светом Сави Лудвиг ван Бетовен, Ода радости Познате теме из уметничке музике Марк-Антоан Шарпентје, Прелудијум из мотета Te Deum Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика Харолд Арлен, Изнад дуге, тема из мјузикла Чаробњак из Оза

84 84 86 89 92 92 93 94

Ed

uk a

pr om

o

Водич кроз уџбеник Пссст... почињемо!


Ed

uk a

pr om

o

Песме из народне традиције Чај, горо, лане моје, причувај ми овце Пуче пушка Народне песме уз игру Играле се делије Ти момо, ти девојко Ајде, Јано Фатише коло Песме компоноване у народном духу Жубор вода жуборила Каљинка Староградске песме Диван је кићени Срем Пред Сенкином кућом Ој, јесенске дуге ноћи Песме из Првог светског рата Креће се лађа француска Ђорђе Маринковић, Тамо далеко Духовне песме Рождество Твоје, божићни тропар Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем Стеван Стојановић Мокрањац, Тропар Светом Сави Помози нам, вишњи Боже Канони Аранжмани за дечији оркестар Јохан Пахелбел / Наташа Ђурагић, Канон у Де-дуру Волфганг Амадеус Моцарт / Наташа Ђурагић, Арија Папагена и Хор из опере Чаробна фрула Песме уз клавирску пратњу Јохан Себастијан Бах, арија Ах, што волим из Кантате о селу Волфганг Амадеус Моцарт, Чежња за пролећем Шта смо научили

96 96 97 98 98 99 101 102 103 103 105 107 107 108 109 110 110 111 112 112 113 114 116 117 119 119 123 128 128 130 132

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО Пут до музичке креативности Мали истраживач – музиколог Музика на сцени Изабери улогу

133 134 139 140 144

Музика и разонода Појмовник Списак композиција за слушање

147 148 150


ЧОВЕК И МУЗИКА

Водич кроз уџбеник Упознај симболе

pr om

o

Симболи који се налазе у уџбенику олакшаће ти самостално учење. Зато је важно да се упознаш с њиховим значењима. Симболи представљају активности које се изводе на часовима музичке културе: слушање музике, извођење музике – певање и свирање, разне врсте задатака итд.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Назив композиције коју треба да послушаш упућује те на линк ком приступаш помоћу QR-кода. 6

Ed

uk a

ПЕВАЊЕ Симбол показује који нотни пример треба певати.

ЗАДАТАК Oдговарање на питања, исказивање мишљења (усмено или писмено), ликовно изражавање, извођење експеримента, компоновање итд.

ПОГЛЕДАЈ ВИДЕО Показује QR код који треба да скенираш паметним телефоном како би приступио мултимедијалном садржају.

СВИРАЊЕ Симбол показује који нотни пример треба свирати.

КЉУЧНЕ РЕЧИ Најважнији појмови које треба да упамтиш.


ИДИ НА СТРАНУ Упућује те на страну на којој се налази више информација о ономе што тренутно учиш.

ПОЈМОВНИК Упућује те на Појмовник с мање познатим речима на крају уџбеника.

o

ПОДСЕТИ СЕ Симбол те подсећа на градиво из претходних разреда и других предмета, како би лакше савладао/савладала лекције.

ПОВЕЖИ ЗНАЊА

pr om

Помаже ти да повежеш знања из музичке културе са садржајима других предмета.

САЗНАЈ ВИШЕ

рад у пару

рад у групи

Ed

индивидуални рад

uk a

Више о ономе што учиш, као и о занимљивостима из света музике сазнаћеш у овим текстовима.

БУДИ АКТИВАН НА ЧАСУ Активност на часу можеш да искажеш кроз индивидуални рад, рад у пару или рад у групи.

САКУПИ ЗВЕЗДИЦЕ

Свој напредак можеш да пратиш кроз задатке који су означени звездицама. Задаци/питања основног нивоа означени су једном, средњег двема, а напредног нивоа трима звездицама.

основни ниво

средњи ниво

напредни ниво

7


ЧОВЕК И МУЗИКА

Пссст... почињемо! Ако си био на позоришној представи, вероватно си савладао/савладала позоришни бонтон. Онда си био/била спреман/спремна и за посету опери.

Концертни бонтон

Треба да будеш пристојно обучен(а), а на премијери, првом извођењу дела, свечаније. Неки организатори су правила лепог понашања истакли на својим веб-страницама.

pr om

Прочитај концертни бонтон Београдске филхармоније путем линка https://www.bgf.rs/pre-koncerta/?b=3.

Аплауз, сада? Не, већ кад се композиција заврши!

uk a

Пре почетка концерта треба да прочиташ програмски коментар и упознаш се с оним што ћеш слушати. Нека дела се састоје из више делова/ставова. Између њих се не аплаудира, већ када се заврши композиција у целини.

Слушалице? Да, али не прегласно!

Ако волиш гласну музику, треба да водиш рачуна о кућном реду и о томе да ли некога у својој близини ометаш. Ако си помислио/помислила да ћеш ову ситуацију превазићи користећи слушалице, не заборави да је превише гласна музика штетна за слух, посебно у твом узрасту.

Ed

8

o

На концерт класичне музике треба да дођеш десетак минута пре почетка, како би без журбе ушао/ушла у салу и пронашао/пронашла своје место.

Како делује музика на човека?

Истраживања су потврдила да вежбање виолине побољшава меморију код деце. Слушање класичне музике такође утиче на развијање меморије. Музика може да пробуди наша сећања, уз њу можемо да се опуштатамо.

композитор назив дела

ставови аплауз

• Лудвиг ван Бетовен

у, бр. 5, оп. 67

• Симфонија у це-мол • Allegro con brio • Andante con moto • Scherzo: Allegro • Allegro – Presto •

Исечак програмског коментара


Човек и музика

Ed

uk a

pr om

o

Музика је прошла дуг пут од праисторије до данас. Од опонашања звукова из природе гласом и пљескања рукама у праисторији до стварања музике помоћу информационих технологија данас, она је остала важан део живота сваког човека. Како је Бах искористио слова свог имена да направи врхунско уметничко дело? Зашто Хајдна зовемо оцем гудачког квартета? Зашто је Моцарт и данас инспирација бројним композиторима? Зашто је Бетовен био надахнут идејама Велике буржоаске револуције, а Наполеоном разочаран? Одговоре на ова питања сазнаћемо у наредном поглављу, учећи о музици барока и класицизма.


ЧОВЕК И МУЗИКА

Пажљиво погледај временску ленту. Подсети се како се дели историја и шта представљају убележене године. историја

око 3.500 год. п.н.е.

Ed

uk a

10

pr om

o

Погледај временску ленту и подсети се како смо поделили историју музике. На линије упиши карактеристике музичких епоха. Нека ти подсетник буду слике испод линија, односно музичких периода, као и одговори на следећа питања: • У којим приликама се изводила музика? • Ко је у то време изводио музику? • Какав је био карактер музике? • Који су музички инструменти били карактеристични? • Који су музички облици били популарни?

1492. год.


БАРОК

барок, опера

Галерија огледала у Версајском дворцу, Париз

Ed

uk a

pr om

o

Барок је музичка епоха која почиње настанком прве опере, 1594. године, и траје до смрти Јохана Себастијана Баха, 1750. године. У бароку, музика се развијала како на двору, тако и у цркви. Њен раскошни звук није заостајао за величанственим дворанама европских дворова и богато украшеним црквама. У овој епохи појавили су се музички облици: ораторијум, кантата, фуга, свита, солистички концерт. Опера, као најсложенији облик, појавила се у Италији и постала је популарна широм западне Европе. Градитељи инструмената усавршили су постојеће инструменте, попут виолине, и градили нове, попут клавира. Највећи углед међу композиторима стекла су двојица немачких аутора, Георг Фридрих Хендл и Јохан Себастијан Бах, као и италијански композитор Антонио Вивалди.

Унутрашњост Цркве Св. Игњација од Лојоле, Рим

У следећим композицијама упознаћемо карактеристике музике барока. То су: • монодија – вишегласје с водећим, вокалним гласом, • полифонија – вишегласје у којем сви гласови учествују равноправно, • виртуозност – технички захтевно извођење, • орнаменти – украси у мелодији, • контраст динамике – гласно – тихо.

11


ЧОВЕК И МУЗИКА

Бр. 1: Јохан Себастијан Бах, Фуга у це-молу из Добро темперованог клавира I Бр. 2: Алесандро Скарлати, арија Chi regina mi disprezza [Краљица ме презире] из опере Гризелда Бр. 3: Јохан Себастијан Бах, Концерт за клавир и окрестар у де-молу, први став

Број гласова

Друге карактеристике

а) монодија б) полифонија в) истакнути глас уз оркестарску пратњу

а) контраст тихо – гласно б) виртуозност в) украшавање мелодије

Композиција

pr om

Извођачки састав

uk a

o

Током слушања музичких примера, обрати пажњу на извођачки састав, број гласова који препознајеш, као и на друге карактеристике дате у табели. Попуни табелу, придружујући свакој композицији по једну од понуђених карактеристика.

Фуга у це-молу Арија из опере Гризелда Концерт за клавир и оркестар у де-молу

Понуђене карактеристике

а) соло инструмент б) соло глас и оркестар в) соло инструмент и оркестар

Ed

12

Уметност као перле

Реч барок настала је од португалске речи barroco, што значи перла неправилног облика. У почетку, барокна уметност је доживљавана као несавршена и „неправилна“ у односу на претходну уметност ренесансе.


опера, либрето, арија, речитатив, ансамбл, увертира

ОПЕРА

Који су италијански градови доживели процват у периоду хуманизма и ренесансе? Како се зову највеће целине у драми као књижевном роду? историја, српски језик

o

Опера је музичко-сценско дело у којем певачи приказују драмску радњу певајући текст уз пратњу оркестра. Као и драмско дело, опера је подељена на целине које се зову чинови. Унутар чинова могу да постоје мање целине – сцене. Опера обједињује више уметности – музику, књижевност, драму, ликовну уметност, игру.

pr om

Пут од компоновања опере до њеног извођења

Ed

uk a

Да би композитор написао музику за оперу потребан је текст – либрето, који пише књижевник (либретиста) или, понекад, композитор. У припреми опере за извођење укључен је велики број професионалаца, па тај процес некада траје и више месеци. Оперски певачи увежбавају своје нумере – арије и речитативе, а хор, оркестар и балетски ансамбл, ако је предвиђен, своје. У овом Сцена из опере Аида сложеном тимском раду учествује и сценоЂузепа Вердија граф, који осмишљава изглед сцене, затим костимограф, задужен за костиме, кореограф, који осмишљава балетске нумере. Пробама управљају редитељ и диригент. Поред њих, потребни су бројни други професионалци – шминкери, власуљари, кројачи, обућари, тесари, мајстори за светло итд. Арија

Речитатив

Ансамбл

Увертира

је нумера у којој певач изводи мелодију у пратњи оркестра. Њоме личности изражавају емоције и различита расположења.

је нумера у којој певач изводи мелодију од само неколико различитих тонова, налик рецитовању.

је нумера коју заједно изводе два или више певача у опери. Ансамбли су: дует, терцет, квартет, квинтет.

је уводна музика за оперу коју изводи оркестар.

13


ЧОВЕК И МУЗИКА

Италија – колевка опере Опера је настала на самом крају 16. века у Фиренци. Композитор Јакопо Пери (Jacopo Peri) је на текст књижевника Отавија Ринучинија компоновао дело под називом Дафне, 1594. године. Била је то прва опера у историји музике.

pr om

o

Поред Фиренце, Венеција је била веома значајан музички центар у 17. веку. У њу су долазили посетиоци из европских земаља на уметничке изложбе и на концерте, како би слушали нову музику. Клаудио Монтеверди (Claudio Monteverdi) био је најпознатији венецијански композитор тог доба. Радио је као капелник у Цркви Св. Марка. Његова најпознатија опера је Орфеј. Клаудио Монтеверди, Пролог из опере Орфеј, до 1.40

Пажљиво погледај видео. 1. Опиши почетак опере. Да ли опера почиње извођењем оркестра или оркестра и певача? 2. Опиши састав оркестра. 3. Који инструмент држи певач?

uk a

Клаудио Монтеверди, арија Vi ricorda, o boschi ombrosi [Сеновите шуме] из опере Орфеј, до 2.20

Пажљиво погледај видео. 1. Опиши инструмент који држи Орфеј. 2. Које уметности су здружене у извођењу арије?

Ed

14

Клаудио Монтеверди

Ко је Орфеј?

Митски певач и песник Орфеј био је познат по свирању на лири. Према митологији, када би засвирао, ни природа не би остајала равнодушна: дрвеће би се повијало према њему, а рибе би искакале из мора да га боље чују.

Орфеј, мозаик, Археолошки музеј, Палермо (Италија)

У венецијанским позориштима је до краја 17. века приказано чак 300 различитих опера. Позоришта су се надметала у сложеним сценографијама и компликованим машинеријама које су производиле ветар и друге ефекте. Када је реч о темама у опери, аристократију је интересовала античка митологија, док је грађанство било заинтересовано више за историјске мотиве и теме блиске свакодневном животу. капелник


Прва јавна опера

Унутрашњост Театра Сан Ђовани Кризостомо (гравура Винченца Коронелија)

o

Појам опера не означава само музички облик него и зграду, то јест позориште у којем се опера изводи. Театар Сан Касијано у Венецији, саграђен 1637. године, постао је прва oпера отворена за јавност, то јест грађанство. Најпопуларнија опера у Венецији у другој половини 17. века био је Театар Сан Ђовани Кризостомо.

pr om

Средином 17. века опера је постала популарна и у другим италијанским градовима. У Напуљу, композитори су у опери давали велики значај мушком солистичком гласу – кастрату. Због специфичне боје и изузетне покретљивости гласа, те способности извођења високих тонова, кастрати су били веома цењени, а публика је долазила у оперу често само због њих. Они су тумачили главне мушке улоге. Рикардо Броски, арија Ombra fedele anch’io [Као верна сенка бићу и ја] из опере Хидасп (инсерт из филма Фаринели)

Ed

uk a

Погледај инсерт из филма Фаринели. 1. Опиши боју гласа извођача. 2. Зашто је ова арија виртуозна? Глас као лек 3. Опиши реакцију публике.

Алесандро Скарлати

Под надимком Фаринели, Карло Броски је био најпознатији кастрат у 18. веку. Кастриран је као дечак, да би му висина и боја гласа остали непромењени. Певао је у операма широм Италије, а шпанска краљица га је чак упослила да својим певањем лечи краља Филипа V од лошег расположења.

Најважнији оперски композитор у Напуљу био је Алесандро Скарлати (Alessandro Scarlatti). Он је велику пажњу посвећивао уводној музици за оперу и проширио је вокалне ансамбле. Скарлати је компоновао троделне арије у којима је трећи део био исти као и први. Певачи су у том поновљеном делу самостално украшавали мелодију.

15


ЧОВЕК И МУЗИКА

Француска - богатство дворске уметности Ко је био Луј XIV? Када је владао? Какав је био његов облик владавине?

историја

pr om

o

На двору краља Луја XIV уметност је била веома цењена. Краљ је улагао у дворски оркестар, музичко образовање и развој опере. Зато је запослио Жан-Батиста Лилија (Jean-Baptiste Lully), који је, као дворски композитор и руководилац оркестра и опере, постао познат и ван Париза. Лили је написао опере Алчеста, Алмира, Изида. Незгода са диригентским штапом

Toком једног концерта, Лили се повредио тако што је ударио великим диригентским штапом о ножни прст. Умро је од последица инфекције.

uk a

16

Жан-Батист Лили

Жан-Батист Лили, арија C’est lui dont les dieux ont fait choix [Он је тај кога су богови изабрали] из опере Изида (инсерт из филма Краљ плеше)

Ed

Погледај инсерт из филма Краљ плеше (Le Roi danse). Ликови које глумци тумаче су, између осталих, Луј XIV и Жан-Батист Лили, као диригент. 1. Опиши ко, поред оперске певачице, учествује у извођењу арије. 2. Како је диригент окренут у односу на извођаче?

Балет у опери Као музичко-сценски облик, балет је настао на француском двору. Један од најпознатијих играча тог доба био је Луј XIV, који је дебитовао с 13 година. На двору је постојао и Велики оркестар виолина.

дебитовати


ОРАТОРИЈУМ И КАНТАТА

ораторијум Месија, Кантата о селу

Бр. 4: Геoрг Фридрих Хендл, Hallelujah [Алелуја] из ораторијума Месија Бр. 5: Јохан Себастијан Бах, кантата Ein feste Burg [Снажна тврђава]

o

Пажљиво послушај музичке примере, а затим одговори на питања: 1. Које врсте нумера препознајеш – арије, речитативе, хорске или оркестарске нумере? 2. Какав је карактер композиција – свечан, лирски, драматичан, религиозан?

Ораторијум

pr om

Ораторијум и кантата су вокално-инструментални облици који, као и опера, садрже арије, речитативе, хорске и оркестарске нумере. Међутим, за разлику од опере, ораторијум и кантата изводе се концертно, без глуме, костима и сценографије.

Текст у кантати најчешће описује духовне, а ређе световне теме. Најпознатији аутор кантата је Јохан Себастијан Бах. Он је написао више од 200 духовних кантата за потребе протестантске службе, као и неколико световних – Кантату о селу, Кантату о кафи, и др.

uk a

Текст у ораторијуму, либрето, најчешће описује духовне теме, ређе световне. Најзначајнији композитор ораторијума у бароку – Георг Фридрих Хендл користио је библијске теме. Његови најпознатији ораторијуми су Месија, Израел у Египту, Самсон и Јефта.

Кантата

Ed

Бр. 6: Јохан Себастијан Бах, арија Ach, es schmeckt doch gar zu gut [Ах, што волим] из Кантате о селу

Пажљиво послушај музички пример. Опиши карактер арије.

страна 128

17


ЧОВЕК И МУЗИКА

солистичка музика, камерна музика, оркестарска музика

ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА У БАРОКУ

Који је инструмент претеча клавира? Шта је камерна музика? Франсоа Купрен, Кукавице

o

Пажљиво погледај видео, а затим одговори на питања: 1. На ком инструменту је изведена композиција? 2. Које се карактеристике барокне музике истичу у овој композицији?

pr om

Инструментална музика у бароку изводила се на дворовима, у аристократским кућама, као и у црквама. Први јавни концерти почели су да се одржавају у Лондону. Када је реч о солистичкој музици, у Италији су се посебно истакли композитори који су писали за виолину, инструмент који су и сами свирали: Арканђело Корели, Антонио Вивалди, Ђузепе Тартини. У немачким градовима развијала се музика за оргуље, коју су компоновали Дитрих Букстехуде и Георг Филип Телеман, a у Француској музика за чембало, где је главни представник био Франсоа Купрен. 18

uk a

Много назива за један инструмент

Ed

Музика за чембало развијала се у различитим државама. Када будеш претраживао/претраживала музику за чембало на интернету, наићи ћеш на различите називе за исти инструмент: чембало (итал. cembalo), клавсен (фр. clavecin), харпсикорд (енг. harpsichord).

Арканђело Корели, Трио соната у Де-дуру, оп. 3, бр. 2, четврти став, од 5.30 до 7.40 Чембало из епохе барока

Пажљиво погледај видео. Одговори на питања: 1. Шта значи реч трио? 2. Које инструменте препознајеш? 3. Да ли су инструменти равноправно заступљени у композицији? 4. Које би карактеристике барокне музике могао/могла да припишеш овој композицији?


Камерна музика је у бароку била веома заступљена. Међу ансамблима највећи значај има трио соната, састав који су најчешће чинили две виолине и чембало. Трећу деоницу некада су свирали заједно чембало и виолончело. Јохан Пахелбел, Канон у Де-дуру

pr om

o

Пажљиво погледај видео. Одговори на питања: 1. Које инструменте препознајеш? 2. Како би описао/описала ову композицију – као хомофонију или полифонију? 3. Научи да певаш тему, а затим и да свираш аранжман.

стране 118−122

Канон и његове обраде Јохан Пахелбел је Канон у Де-дуру написао за три виолине и чембало. Дело је у 20. веку доживело бројне обраде, и у класичној, и у популарној и филмској музици.

uk a

Пахелбелов рукопис Канона у Де-дуру

Георг Фридрих Хендл, La Réjouissance [Радовање] из Музике за краљевски ватромет, од 11.10 до 13.10

Ed

Пажљиво погледај видео. 1. Који регистар (дубоки, средњи, високи) је композитор доделио трубама? У великим градовима и на дворовима оснивани су оркестри, што је био услов за развој оркестарске музике. У свом саставу, оркестри су обавезно имали гудачке инструменте и континуо – деоницу која се свирала на различитим инструментима као што су оргуље, чембало, виолончело или фагот. Мелодије у високом регистру извођене су на дрвеним дувачким инструментима, флаути и обои, као и на трубама.

Извођење Музике за краљевски ватромет Георга Фридриха Хендла, Јутјуб (Proms 2012)

19


ЧОВЕК И МУЗИКА

ОБЛИЦИ У ИНСТРУМЕНТАЛНОЈ МУЗИЦИ БАРОКА

фуга, барокна свита, кончерто гросо, солистички концерт

Фуга Јохан Себастијан Бах, фуга из Токате и фуге у де-молу, од 2.50

pr om

o

Погледај анимацију Бахове композиције, а затим одговори на питања: 1. Да ли је композиција једногласна или вишегласна? 2. Да ли је композиција хомофона или полифона? 3. Шта означавају боје у анимацији? Фуга је вишегласни полифони облик. Намењена је за инструментално, вокално или вокално-инструментално извођење. У фуги се појављује тема која се имитира у другим гласовима.

Барокна свита

uk a

Георг Фридрих Хендл, Сеоска игра из Музике на води, од 42.52 до 44.10 Шарл Дјепар, Сарабанда, до 1.10

Пажљиво погледај примере. Потом одговори на питања: 1. Која је улога музике у овим примерима? 2. Опиши костиме. 3. Опиши простор у којем се музика изводи. 4. Опиши покрете у једној и другој игри.

Ed

20

Инструментална музика у бароку имала је важну улогу на дворовима, јер је извођена уз плесове. Као симбол аристократије, дворске игре постале су популарне на дворовима широм Европе. Композитори су игре обједињавали у већи облик инструменталне музике за соло инструмент или оркестар – у такозвану барокну свиту. Овај облик су нарочито развили Јохан Себастијан Бах, компонујући Француске свите и Енглеске свите за чембало као и оркестарске свите, и Георг Фридрих Хендл, компонујући оркестарске свите Музика на води и Музика за краљевски ватромет. сарабанда


Кончерто гросо Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт у Ге-дуру, бр. 3, трећи став, до 1.11

Јохан Себастијан Бах, Бранденбуршки концерт у Де-дуру, бр. 5, први став, до 1.27

pr om

o

Пажљиво погледај видео. Потом одговори на питања: 1. У ком примеру су заступљени само гудачки инструменти и чембало? 2. Који једини дувачки инструмент препознајеш у једном од два примера? 3. Да ли сви инструменти имају подједнаку улогу? Који се инструменти више истичу? Веома важан начин изражавања у камерној и оркестарској музици барока било је надметање. С обзиром на то, развила су се два облика оркестарске музике – кончерто гросо и солистички концерт. Кончерто гросо, што у преводу значи велики оркестар, има више ставова, распоређених по контрасту темпа. Јохан Себастијан Бах је групу солистичких инструмената обогатио употребом дувачких инструмената. Тим делима дао је назив Бранденбуршки концерти.

uk a

Солистички концерт

Антонио Вивалди, Зима, из Четири годишња доба, први став, од 1.52

Ed

Пажљиво погледај музички пример, а затим одговори на питања: 1. Каква је улога виолинисте у односу на остале извођаче? 2. Да ли је ова композиција кончерто гросо? Образложи свој одговор. 3. Како би повезао/повезала карактер композиције с њеним насловом? Оркестарске композиције у којима је један извођач (солиста) истакнут у односу на оркестар зову се солистички концерти. Овај облик концерта је у бароку развио Антонио Вивалди, пишући највише виолинске концерте, чак преко две стотине. Концерт има три става: први у брзом, други у лаганом и трећи у брзом темпу. Јохан Себастијан Бах, Концерт за две виолине и оркестар у де-молу, први став, до 1.30

Пажљиво погледај музички пример, а затим одговори: 1. Колико је солистичких инструмената укључено у извођење? 2. Која група инструмената чини оркестар?

стране 42−45

21


ЧОВЕК И МУЗИКА

Антонио Вивалди, Георг Фридрих Хендл, Јохан Себастијан Бах

КОМПОЗИТОРИ У БАРОКУ Антонио Вивалди

uk a

Антонио Вивалди, арија Agitata da due venti [Узнемирена од два ветра] из опере Гризелда, до 2.17

Ed

22

pr om

o

Рођен у Венецији 1678. године, Антонио Вивалди (Antonio Vivaldi) почео је да учи виолину као дечак од свог оца, који је био берберин и виолиниста. Међутим, почео је да учи за свештеника и с 25 година рукоположен је под именом Il Prete Rosso, што значи црвени-риђокоси свештеник. Као један од најцењенијих музичара свог доба, Вивалди је стекао бројне титуле, као што је maestro di violino (мајстор виолине). Међутим, с временом је популарност његових дела опадала, због чега је више пута био у финансијској кризи. Након Венеције, наставио је да живи у Бечу и да ради као дворски музичар. Како би обезбедио пристојан живот, писао је композиције по поруџбини, а дела Антонио Вивалди изводио широм Европе. Умро је 1741. године, а сахрањен на јавном болничком гробљу у Бечу. Вивалди је компоновао различите музичке жанрове: опере, ораторијуме, кантате. Највећи значај у историји музике има његова инструментална музика, посебно концерти. Укупно је написао више од четири стотине концерата за разне инструменте, али највише за виолину. Најпознатији концерти су Четири годишња доба.

Пажљиво послушај арију из опере Гризелда. 1. Опиши вокалну деоницу у односу на виртуозност. 2. Опиши инструментални састав. 3. Како би повезао/повезала назив арије са мелодијом?

стране 42−45


pr om

Рођењем и пореклом Немац, Георг Фридрих Хендл (Georg Friedrich Händel) је боравећи у Лондону постао британски држављанин, па је зато познат и као Џорџ. Рођен је у Халеу, 1685. године. Рано је испољио музички таленат и са седам година свирао је чембало и оргуље. Хендл је живео и радио у Хамбургу, као виолиниста и чембалиста у тамошњој опери, као и у Италији, где је написао више опера и ораторијума. Међутим, врхунац стваралачког развоја доживео је у Лондону, где је постао веома цењен композитор. Ту је написао ораторијум Месија, оперу Риналдо и Музику за краљевски ватромет. Пред крај живота Хендл је изгубио вид на оба ока. Умро је 1759. године. Његовој сахрани је присуствовало више од три хиљаде људи. Кућа у којој је живео у Лондону претворена је у музеј.

o

Георг Фридрих Хендл

Георг Фридрих Хендл

uk a

Композиције Музика на води и Музика за краљевски ватромет већ си упознао/ упознала. 1. Прочитај како су настале композиције. 2. Потом, још једном послушај дела.

Ed

Музика на води је композиција коју чине три свите. Дело је поручио Џорџ Први, а премијерно је изведено 1717. године, на реци Темзи. У пловидби је учествовала краљевска барка, барка с педесетак музичара и бројне барке из којих су посетиоци пратили догађај.

Музика за краљевски ватромет је оркестарска свита. Дело је поручио Џорџ Други, поводом прославе победе у Рату за аустријско наслеђе, 1748. године. Оркестарској проби је присуствовало више од дванаест хиљада људи, а премијеру је пропратио и инцидент – услед ватромета избио је пожар.

3. Послушај и арију Lascia chi’io pianga из опере Риналдо. Упореди карактер и виртуозност ове арије и арије Agitata da due venti из опере Гризелда Вивалдија. Бр. 7: Георг Фридриг Хендл, арија Lascia chi’io pianga [Пусти ме да плачем] из опере Риналдо

23


ЧОВЕК И МУЗИКА

Јохан Себастијан Бах

uk a

Тонови B – A – C – H представљају Бахово име написано на немачком језику, али и тему коју је композитор користио у својим делима.

Ed

24

pr om

o

Јохан Себастијан Бах (Johann Sebastian Bach) је рођен у породици музичара, у Ајзенаху 1685. године. Као дете учио је виолину и чембало од оца, а оргуље од стрица. О музици је учио и тако што је преписивао дела великих мајстора. Како би присуствовао Музичким вечерима славног оргуљаша Дитриха Букстехудеа, отишао је у Либек, путовао је пешке чак 400 километара. Бах је радио као оргуљаш и дворски композитор у неколико немачких градова, а у Кетену је добио највећу позицију тог доба – положај капелмајстора. Имао је на располагању веома добар оркестар, јер је кнез улагао велика материјална средства у музику. Ту је Бах доживео материјално благостање Јохан Себастијан Бах и компоновао бројна дела, међу којима су шест Бранденбуршких концерата. Своју каријеру Бах је завршио у Лајпцигу, као кантор у Цркви Светог Томе. Ту је написао велики број својих кантата, Велику мису у ха-молу, као и збирку Добро темперовани клавир. Умро је 1750. године. Посмртни остаци композитора чувају се у Цркви Св. Томе у Лајпцигу. Сачувано је нешто више од хиљаду Бахових композиција различитих жанрова.

До сада си се упознао/упознала с бројним Баховим композицијама, као што су Фуга, солистички концерти, Бранденбуршки концерти, арије из кантата. Послушај следећу композицију, а затим одговори на питање: 1. С којом Баховом композицијом би упоредио/упоредила ово дело? Бр. 8: Јохан Себастијан Бах, арија из Оркестарске свите у Де-дуру

Погледај видео и послушај Бахову композицију. Потом одговори на питања: 1. За који инструмент је композиција написана? 2. Опиши инструмент на којем је изведена композиција. 3. Како се изводе најдубљи тонови на инструменту? Јохан Себастијан Бах, токата из диптиха Токата и фуга у де-молу, до 2.30

кантор


НАУЧИЛИ СМО... БАРОК МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

опера ораторијум

инструментални солистички концерт кончерто гросо свита

кантата

Хендл

pr om

ПРОВЕРИ ШТА СИ НАУЧИО/НАУЧИЛА

Вивалди

Бах

o

вокално-инструментални

КОМПОЗИТОРИ

1. Заокружи слово испред тачног одговора. Композицију Четири годишња доба написао је: а) Моцарт, б) Вивалди, в) Бах. Бранденбуршке концерте је написао: а) Моцарт, б) Хендл, в) Бах.

uk a

2. Заокружи ДА ако је тврдња тачна или НЕ ако тврдња није тачна. Вивалди је највише компоновао за виолину. Прву оперу је написао Јакопо Пери. Солистички концерт у бароку има четири става.

ДА ДА ДА

НЕ НЕ НЕ

3. Наведи најзначајније композиторе барока. __________________________________________________________________________________

Ed

__________________________________________________________________________________. 4. Упореди арију и речитатив. По чему су слични, а по чему се разликују?

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________. Бр. 9). За сваки фрагмент напиши 5. Послушај фрагменте три композиције ( назив дела које препознајеш и његовог аутора. а) ________________________________________________________________________________ б) ________________________________________________________________________________ в) ________________________________________________________________________________

25


ЧОВЕК И МУЗИКА

КЛАСИЦИЗАМ

хомофонија, бечки класичари

pr om

o

Класицизам је музичка епоха која се надовезује на барок и обухвата време друге половине 18. и почетак 19. века. Велике промене у друштву тог доба, јачање грађанства и слобода, утицали су на музику. Композитори су писали нове музичке облике − сонате, солистичке концерте, гудачке квартете и симфоније. У својим инструменталним вишегласним делима истицали су водећи глас у односу на остале, пратеће гласове − хомофонија. Писали су за нове ансамбле − гудачке квартете који су свирали по салонима, као и за симфонијски оркестар. Најзначајнији композитори овог стила су Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. С обзиром на то да су живели у Бечу, називају се бечким класичарима. Бр. 10: Јозеф Хајдн, Гудачки квартет у ге-молу, оп. 74, бр. 3, Јахачки, финале Бр. 11: Волфганг Амадеус Моцарт, Симфонија у ге-молу, бр. 40, четврти став Бр. 12: Лудвиг ван Бетовен, За Елизу

uk a

Послушај композиције Хајдна, Моцарта и Бетовена. Обрати пажњу на извођачки састав, на различите гласове и карактер композиције. 1. Попуни табелу, придружујући свакој композицији по једну од понуђених карактеристика. Композиција

Извођачки састав

Број гласова

Гудачки квартет у ге-молу

Друге карактеристике

Ed

26

Симфонија у ге-молу За Елизу

Понуђене карактеристике

а) клавир б) симфонијски оркестар в) гудачки квартет

а) хомофонија б) полифонија

а) лирски карактер б) драмски карактер


соната, гудачки квартет, симфонија

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ У КЛАСИЦИЗМУ Соната

Бр. 13: Лудвиг ван Бетовен, Соната за клавир у це-молу, оп. 10, бр. 1, први став Бр. 14: Волфганг Амадеус Моцарт, Соната за клавир у Це-дуру, К. 545, други став

o

Послушај два примера, обраћајући пажњу на темпо и карактер. 1. Упореди темпо − да ли је спор, умерен или брз. 2. Упореди карактер − да ли је драмски, лирски или играчки.

pr om

Соната је композиција за један или два солистичка инструмента. Састоји се најчешће од четири самостална става, међусобно различита по карактеру, облику, темпу и тоналитету. СОНАТА

I

Темпо

брз

Музички облик

сонатни облик

II

III

IV

лаган

умерен/брз

брз

песма/тема с варијацијама

менует/ скерцо

сонатни облик/ рондо

uk a

Став

Ed

Први став сонате је у брзом темпу и у сонатном облику. У њему се излажу и сукобљавају две теме супротног карактера – драмска и лирска. Други став је у лаганом темпу у облику песме или теме с варијацијама, док је трећи играчког карактера – менует у умереном или скерцо у брзом темпу. Соната завршава ставом у брзом темпу који је у сонатном облику или у облику ронда. Симетрија облика

У класицизму, композитори су тежили да у музичким облицима успоставе ред и симетрију, онако као што је то било у архитектури тог доба. Бројни примери у архитектури могу се повезати са музичким облицима у класициму, на пример са сонатним обликом или троделном песмом. Симетричан изглед Палате принца Карла, Минхен тема са варијацијама, скерцо, рондо

27


ЧОВЕК И МУЗИКА

На сличан начин композитори су писали дела камерне музике, попут гудачког квартета и оркестарске музике, попут симфоније. Симфонија

је композиција писана искључиво за две виолине, виолу и виолончело. Музички облик композиције је као у сонати.

је композиција писана за симфонијски оркестар. Њен облик има четири става, као у сонати.

uk a

Након барока, композитори су наставили да пишу солистичке концерте, али у духу нове епохе, класицизма. Први став су компоновали у сонатном облику, а пред његов завршетак увели су солистичку каденцу, део који солиста изводи сам, без оркестра. У солистичкој каденци солиста показује вештину свирања и виртуозност. Другим ставом композитори су уносили контраст, па је редовно писан у спором темпу, обично у облику песме. Последњи став је у брзом темпу и најчешће у облику ронда или у сонатном облику.

Бр. 15: Волфганг Амадеус Моцарт, Концерт за клавир и оркестар у Це-дуру, други став

Послушај музички пример, а потом одговори на питања: 1. Одреди врсту темпа и, на основу тога, који је став концерта. 2. Опиши карактер музике.

Ed

28

pr om

Солистички концерт

o

Гудачки квартет

Елвира Мадиган Овај концерт је постао познат под називом Елвира Мадиган, када је музика његовог другог става употребљена у филму под тим називом, 1967. године. Елвира Мадиган је била акробата. Своје вештине је изводила у циркусима, а због трагичног живота постала је тема бројних филмова.


Опера

pr om

o

У класицизму опера је доживела одређене измене: улоге су све ређе писане за кастрате, јер је кастрација постала забрањена, историјске теме су замењиване комичним, док је италијански постепено замењиван другим, националним језицима. Једна од најпознатијих комичних опера тог доба јесте Моцартова опера Чаробна фрула. Њу је композитор написао 1791. године у два чина. У њој је приказана борба између добра и зла, разума и правичности чаробњака Сарастра и мрачних сила којима влада Краљица Ноћи. На срећном крају побеђује љубав између принца Тамина и Памине, ћерке Краљице Ноћи. Поред њих, у опери су присутни још и други ликови, попут птичара Папагена и његове изабранице Папагене. Волфганг Амадеус Моцарт, Арија Краљице Ноћи из опере Чаробна фрула

Волфганг Амадеус Моцарт, дует Папагене и Папагена, из опере Чаробна фрула

uk a

Погледај две нумере из опере Чаробна фрула. Одговори на питања: 1. По чему се разликују примери у односу на број певача? 2. Које врсте гласова препознајеш у нумерама? 3. Опиши мелодију првог примера. 4. Опиши глуму певача у овим нумерама. 5. Опиши костиме у нумерама.

Ed

Колоратурни сопран

Арију Краљице Ноћи изводи колоратурни сопран, тип женског гласа препознатљивог по великој покретљивости и извођењу веома високих тонова.

Чланови удружења „Високо цеˮ након извођења опере Чаробна фрула, на фестивалу КоторАрт, 2019. стране 123−127

29


ЧОВЕК И МУЗИКА

Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт, Лудвиг ван Бетовен

БЕЧКИ КЛАСИЧАРИ Јозеф Хајдн

uk a

Ed

30

pr om

o

Најстарији бечки класичар, Јозеф Хајдн (Joseph Haydn) у историји је познат као отац гудачког квартета и симфоније, јер је установио ова два жанра камерне и оркестарске музике. Рођен 1732. године у аустријском селу Рорау, Хајдн је као талентовани дечак научио да свира чембало и виолину. На двору мађарског грофа Николе Естерхазија Хајдн је радио као дворски композитор и диригент оркестра. Своја дела је изводио широм Хабзбуршке монархије. Након смрти грофа, напустио је службу и отпутовао у Лондон. Симфоније које је тамо написао познате су као дванаест Лондонских симфонија. Остатак живота Јозеф Хајдн Хајдн је провео у Бечу, европском музичком центру. Умро је крајем маја 1809. године, две недеље након што је Наполеонова војска освојила Беч. Последњих дана више пута је свирао Царску химну (данас је то химна Немачке), коју је компоновао прво као став једног квартета. Поред више од сто симфонија, Хајдн је компоновао гудачке квартете, клавирске концерте, опере, ораторијуме, мисе.

Бр. 16: Јозеф Хајдн, Гудачки квартет, оп. 76, бр. 3 (Царски), други став

Пажљиво послушај музички пример. 1. Опиши карактер мелодије Хајдновог квартета.

страна 51

Бр. 17: Јозеф Хајдн, Симфонија у Ге-дуру, бр. 94, Симфонија изненађења, други став

Пажљиво послушај музички пример, па одговори на питање: 1. Којим музичким средствима је композитор изразио изненађење?


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.