У свету мелодија и стихова, уџбеник музичке културе за четврти разред основне школе

Page 1

Мирјана Смрекар Станковић Соња Цветковић У СВЕТУ МЕЛОДИЈА И СТИХОВА МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕEdukapromo

Мирјана Смрекар Станковић

Соња Цветковић

У СВЕТУ МЕЛОДИЈА И СТИХОВА

Музичка култура

Уџбеник за четврти разред основне школе

Главни уредник

Др Бошко М. Влаховић

Одговорни уредник

Др Наташа Филиповић

Рецензенти

Борис Марковић, музиколог, професор историје музике, МШ „Јосиф Маринковић”, Зрењанин; професор солфеђа и музичке културе, ШОМО „Стеван Христић”, Бачка Паланка

Небојша Влаховић, професор разредне наставе, ОШ „Мирослав Антић”, Београд Наташа Ковжан Кун, педагог Др Кристина Парезановић, доцент, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу; Академија уметности

Лектура и коректура Вуле Журић

Илустрације и дизајн Оливера Станковић Петровић

Издавач

Едука д.о.о. Београд

Edukapromo

Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1

Тел./факс: 011/3287 277, 3286 443, 2629 903

Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

За издавача

Др Бошко М. Влаховић, директор

Штампа Цицеро, Београд

Издање бр.: 1, Београд, 2023. година

Тираж: 5000

2
у Новом Саду
Универзитета

1. ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Божидар Станчић, Полазак

СлУШАМО МУЗИКУ

Никола Херцигоња, Шапутање

СлУШАМО МУЗИКУ

Непознати аутор, Мали пачићи

СлУШАМО МУЗИКУ

Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Кукавица ............................................16

СлУШАМО МУЗИКУ

Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Пијанисти ..........................................17

ШТА СМО НАУЧИлИ?

2. ИДЕ ЈЕСЕН ...........................................................................................................19

СлУШАМО МУЗИКУ

Петар Иљич Чајковски, Годишња доба: Новембар ..........................................20

ПРИМА И СЕКУНДА ВОлТА .............................................................................22

Зорислава М. Васиљевић, Изгубљено пиле .....................................................22

КРЕШЕНДО И ДЕКРЕШЕНДО .........................................................................24

Волфганг Амадеус Моцарт, Блистај, блистај, звездо мала .....................24

лУК ТРАЈАЊА И лУК ........................................................................................26

Милоје Милојевић, На ливади ……………..……….......................................……26

ТАЧКА ПОРЕД НОТЕ .......................................................................................28

Народна песма из Србије У ливади под јасеном ...........................................28

ТРОЧЕТВРТИНСКИ ТАКТ ...............................................................................30

Непознати аутор, Завичају мој ........................................................................30

Ритмички пример ...........................................................................................31

СлУШАМО МУЗИКУ

Фредерик Шопен, Валцер у а-молу ................................................................32

3 САДРЖАЈ ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК .....................................................................................8 ТЕМЕ ..................................................................................................................9 МУЗИЧКИ
.........................................................................................10
БОНТoН
..........................................................................................11 РЕПЕТИЦИЈА ....................................................................................................12
у школу ................................................................12
.......................................................................14
.......................................................................15
......................................................................................18
Edukapromo

Јохан Штраус Млађи, На лепом плавом Дунаву

СлУШАМО МУЗИКУ

Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика, Менует ..............................34

ТОН ДО 2 ..........................................................................................................35

Народна песма из Србије У Милице ...............................................................35

РУКОВЕТ ..........................................................................................................36

СлУШАМО МУЗИКУ

Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет ................................................36

ЧЕТВОРОЧЕТВРТИНСКИ

Накрај села жута кућа .........................................40

Ритмички пример .............................................................................................41

Ритмички пример .............................................................................................41

лЕСТВИЦА .......................................................................................................42

Ричард Роџерс, Солмизација ..........................................................................42

СлУШАМО МУЗИКУ

Ричард Роџерс, Солмизација

(песма из филма Моје песме, моји снови – „До, ре, ми...”) .............................42

Арнолд Власак, Лествица ...............................................................................43

СТУПАЊ ...........................................................................................................44

Зорислава М. Васиљевић, Ступањ

ПОлУСТЕПЕН

Фрањо лучић, Полустепен ..............................................................................45

ШТА СМО НАУЧИлИ?

Музички квиз ...................................................................................................46

3. ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ ............................................................................................48

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА

Срђан Барић, Срећна Нова година ..............

СлУШАМО МУЗИКУ

Народна песма из Србије Спустила се густа магла

Божидар Станчић, Данас .................................................................................53

Народна песма из Србије Божићна песма

..............................................33
ТАКТ ........................................................................38 Добри Христов, Ноћ је тиха, мирна .................................................................38 ЦЕлА НОТА И ЦЕлА ПАУЗА .............................................................................40 Народна песма из Србије
.................................................................44
...................................................................................................45
......................................................50
..................................................................................49
......................................52
4 Edukapromo
....................................................54

ХИМНА .............................................................................................................55

Запис: Корнелије Станковић, Химна Светом Сави .........................................55

СлУШАМО МУЗИКУ

Даворин Јенко, Боже правде ............................................................................55

Хајде да компонујемо! .....................................................................................56

СлУШАМО МУЗИКУ

Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Финале ..............................................57

ШТА СМО НАУЧИлИ?

Музички квиз ...................................................................................................58

4. ПРОЛЕћНИ ЗВУцИ ..............................................................................................59

Народна песма из Србије Ја посејах лубенице

Никола Херцигоња, Мали ђачки валцер ..........................................................61

Маријана Симић, Седам (тапшалица) .............................................................62

Народна песма из Србије Поранила девојчица .............................................63

Народна песма из Србије Чобан тера овчице ................................................63

Дечја песма из Енглеске На слово, на слово ...................................................64

СлУШАМО МУЗИКУ

Дечја песма из Јапана Шушти, шушти бамбусов лист ................................65

Карл Орф, Композиција

ШТА СМО НАУЧИлИ?

МУЗИЧКА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ТОП-лИСТА ....................................................................................................69 ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО СТВАРА лАШТВО

МУЗИКА И ЗДРАВљЕ .......................................................................................71

НА ФИлМУ

Мансини, Пинк Пантер

ПРИРЕДБА

СлУШАМО МУЗИКУ Сергеј Прокофјев, Пећа и вук (одломак)

МУЗИЧКИ КВИЗ

5. КОВЧЕЖИћ ЗНАњА ............................................................................................76

ПОЈМОВА

КОМПОЗИЦИЈА

5
...............................................60
два металофона ..................................................66
за
.......................................................................................67
...................................................................68
/ЈА САМ КОМПОЗИТОР .............................70
.........................................................................72
.....................................................................................73
МУЗИКА
........................................................................................72 Хенри
ШКОлСКА
...........................................................74
...........................................................................................79 СПИСАК
.................................................................................80 Edukapromo
...............................................................................................75
РЕЧНИК

ПЕСМА О МУЗИцИ

Музика је уметност, а уметност, кажу, Божји дар. Но, дар без рада само тиња као жар. Зато пуно рада и још дар једнако је добар музичар.

Све има свој ред и след: кућа се не прави од крова, без старих знања не могу нова. Нова знања су нам добродошла, ал’ су важна и она прошла:

Постоји звук, ал’ сваки звук није тон. Па ко је онда тај тон? Кажу да има: висину, јачину, трајање и боју. Но, та боја није за фарбање.

Као што људе разликујемо по стасу, боја тона их разликује по гласу.

Ноте су у певању и свирању као слова.

Уз њихову помоћ научи се песмица нова.

Постоји и линијски систем, а сад молим, ЗУМ.

Виолински кључ је нотама кум.

До, ре, ми, фа ...

У нова знања крените даље, чекају вас златне музичке медаље.

Милован Б. Цветковић

6
Edukapromo

Драго наше ђаче, Кад год ове године отвориш уџбеник Музичке културе, нећеш бити сам/сама. У њему те чекају твоји другари, Марија и

Лазар. Они ће те водити кроз чудесни свет стихова и мелодија.

Обоје су ученици четвртог разреда. Марија похађа и основну музичку

школу, па ће помагати Лазару и подучавати га.

Лазар је радознао дечак. Све би да зна. Стално нешто запиткује Марију.

Придружи им се и ти! Учи заједно са њима.

У друштву је увек све лепше и пријатније.

Овај уџбеник садржи звучни материјал у коме

се налазе музички примери. Можеш им приступити

тако што ћеш телефоном или таблетом очитати

QR код који се налази поред овог текста. Пре тога са неког од сајтова са апликацијама преузми

апликацију за скенирање QR кодова. На овај начин

ћеш лако приступити свим музичким записима који су понуђени у уџбенику. У овоме ти могу помоћи

учитељица/учитељ или родитељи. Edukapromo

7 Ја се зовем Марија. Ја се зовем Лазар.

ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

КАДА ВИДИШ СЛЕДЕ ћ И ЗНАК, ТИ ћ ЕШ:

СЛУШАТИ МУЗИКУ

П Р О ЧИТАТИ КЉУЧНУРЕЧ

ПРОЧИТАТИ ЗАНИМЉИ

ТАНЗ И КОЈАЈЕНУМЕРАНАЛИНК

СИРП Т УПАШПОМОЋУQRК АДО

8
ПЕВАТИ ИГРАТИ И ПЕВАТИ
В
О ТС СВИРАТИ И ПЕВАТИ
У МОК
Edukapromo
9 ТЕМЕ
1. Полазак у школу 2. Иде јесен 3. Зимске чаролије 4. Пролећни звуци
Edukapromo
5. Ковчежић знања

МУЗИЧКИ БОНТОН

К А Д СЛУШАШ МУЗИКУ:

• обрати пажњу на јачину звука, јер твоме слуху не прија прегласна

музика, поготово када користиш слушалице;

• поштуј кућни ред.

КАД ПЕВАШ:

• правилно држи тело;

• води рачуна о дисању;

• води рачуна о дикцији.

Допуни музички бонтон.

• искључи мобилни телефон;

• аплаудирај након изведеног

наступа;

• дођи 15 минута пре почетка концерта;

• ако је концерт почео, сачекај до прве паузе, па тек онда уђи у салу;

• не иди на концерт ако си прехлађен/а;

• понашај се срдачно према осталим

посетиоцима иако их не познајеш;

• поштуј правила које је организатор

одредио;

• не фотографиши и не снимај током трајања концерта.

Дикција – начин изговарања речи, реченица, гласова и слогова у говору, певању.

10
НА КОНцЕРТУ И ПРИРЕДБИ:
Edukapromo

1. ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Марија, обећај да ћеш ми ове године помагати у објашњавању

лекција из музичке културе.

лазаре, не брини. Све ће бити као у песми.

11
Edukapromo
12 ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Школско је звонце позвало ђаке да опет журно пођу на час: ла, ла, ла, ла... Уз осмех сунца весело иду, и песма љупка звони до нас: ла, ла, ла, ла... РЕПЕТИцИЈА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бр.1 Moderato Божидар Станчић Edukapromo

Ако нисте знали, ово је знак за понављање односно РЕПЕТИЦИЈУ.

Када дођеш до знака за понављање, врати се на почетак и поново отпевај.

Репетиција у музици означава понављање.

Модерато (moderato) – умерено

Ова песма је у темпу модерато. Темпо у музици је брзина певања

и свирања. Може бити: брз, умерен или спор, а ознаке се пишу на почетку композиције, изнад линијског система. Божидар Станчић је савремени српски композитор за децу. У неким композицијама користио је стихове наших познатих песника, Јована Јовановића Змаја и Десанке Максимовић.

Божидар

(1956)

МОДЕРАТО (MoDERATo)

лети, лети птичје јато темпо лета МОДЕРАТО.

Испод јата поље се зелени, модерато значи ТЕМПО УМЕРЕНИ.

13
р е петиција, модера т о
Станчић
Edukapromo

Опиши свој доживљај композиције.

Бр.2

Никола Херцигоња, Шапутање

У ком темпу је композиција?

Рад у групи: Осмисли причу инспирисану песмом.

За извођење композиције

коришћен је:

• глас;

• инструмент;

• глас и инструмент.

(Заокружи тачан одговор.)

Никола Херцигоња је познати композитор, музиколог и професор. Компоновао је више од три стотине композиција различитих жанрова. Инспирацију је налазио у музичком језику црногорског и истарског фолклора.

Никола Херцигоња (1911–2000) Жанр – подврста, подела одређени правац у уметности.

Фолклор – уопштено име за традицијске

облике књижевности, музике, плесова.

14 СЛУШАМО МУЗИКУ
Edukapromo

Изабери ритмичку

пратњу и искористи

своје тело као музички инструмент.

МАЛИ ПАЧИћИ

Мали, мали пачићи, жути мали вратићи, куд сте данас ходили, којом водом бродили?

Сад идемо снени, чисти, умивени.

Чуј нас, наша секице, шетасмо до водице

мало да се купамо, мало да се гњуркамо.

Сад идемо снени, чисти, умивени.

МАЛИ ПАЧИћИ

Можеш да пљескаш рукама, пуцкеташ прстима, удараш

15
Andante Непознати аутор Анданте (аndante) – умерено лагано
анданте
Edukapromo
ногом о под... Бр.3

Илуструј композицију коју слушаш. Како је композитор дочарао кукавицу? Којим темпом? Којом динамиком?

Који музички инструмент је дочарао кукавицу?

Камиј Сен-Санс,Карневал животиња, Кукавица

КЛАРИНЕТ је дрвени дувачки инструмент. Посебна одлика

кларинета је широк распон динамике (од једва чујног до продорног звука).

За сваког ко би добро свирао на кларинету, у народу су говорили: „Свира као Боки!”

Божидар Боки Милошевић – познати српски кларинетиста.

Темпо је:

лаган

Композицију

изводи:

соло

инструмент

гласови више

музичких

Који инструмент изводи ову композицију?

16 СЛУШАМО МУЗИКУ
брз умерен
инструменти металофон кларинет ксилофон труба хармоника фрулавиолина Бр.4 Edukapromo
инструмената клавир гудачки

СЛУШАМО МУЗИКУ

Бр.5

Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Пијанисти

Клавир је музички инструмент са диркама.

Извођач на клавиру зове се пијаниста. Због својих великих техничких и музичких могућности, клавир је инструмент за који су писали бројни композитори.

Камиј Сен-Санс је француски композитор, оргуљаш, диригент и педагог. Додатно су га интересовали астрономија, филозофија, књижевност и сликарство. Као дечак изводио је композиције које су често представљале проблем и искусним пијанистима. Један је од првих композитора који је написао музику за филм. Његова најпознатија дела су Карневал животиња и Самсон и Далила ...

Камиј Сен-Санс (1835–1921)

Дело Карневал животиња најпре је изведено приватно, а тек потом јавно – на Карневалу у Паризу. После тога, композитор је забранио његово штампање, осим

комада Лабуд. Тек након његове смрти свет је упознао ову музичку причу у целости. Претпоставља се да је забрана уследила због тога што дело није наишло на добар пријем код тадашњих Сен-Сансових колега. Хумористична свита написана је за забаву поводом обележавања карневалских празника. Данас се Карневал животиња изводи широм света, на задовољство већине младих слушалаца.

Свита – композиција која се састоји од више делова, наjчешће плесова.

17
Edukapromo

Заокружи музичке појмове које си до сада научио/ научила: Прима и секунда волта

О којим смо композиторима

18 ШТА СМО НАУЧИЛИ?
Модерато Репетиција Алегро
Темпо
учили? Које смо композиције слушали? Којепесмесмопевали?
(Напиши.) ШТА
НАУЧИЛИ? Edukapromo
(Напиши.) (Напиши.)
СМО

ИДЕ ЈЕСЕН

Edukapromo

19 2.

Илуструј музику коју

Опиши како је композитор дочарао јесен.

20 Бр.6 Петар Иљич Чајковски, Годишња доба: Новембар
слушаш. СЛУШАМО МУЗИКУ Петар Иљич Чајковски (1840–1893) линк: https://sh.wikipedia.org/wiki/Petar_Ilji%C4%8D_%C4%8Cajkovski Петар Иљич Чајковски је руски композитор. Волео је природу и у њој је налазио инспирацију за своју музику. Инспирацију за ову композицију нашао је у сликама руске природе и у градским пејзажима. Ако желиш да сазнаш нешто више о композитору, прелистај енциклопедију и претражи на интернет страници на Википедији. Edukapromo

,,Кроз десет година ја ћу бити велики композитор, видећете”, изјавио је још као дете овај руски романтичар. Компоновао је симфоније, клавирске концерте, опере и балете. Имућна госпођа Надежда фон Мек била је његова обожаватељка и мецена. Чајковски је био помало меланхолик, што потврђују његова музика и ове речи: ,,Боравак међу људима је угодан само ако не обавезује ни на какав разговор. Као и природа, људи изазивају радост просто својим присуством, а не разговором.”

Какоразумеш

Р О МАНТИК – човек склон маштању, сањарењу.

уметничким вредностима, заштитник књижевника, уметника и научника.

21
МЕЛАНХОЛИК – сетан, тужан, потиштен човек.
– особа која даје подршку
последњидеотекстаоЧајковском, истакнутзадебљанимсловима?
МЕцЕНА
Edukapromo

Бр. 7

Moderato

ИЗГУБЉЕНО ПИЛЕ

Текст: Владимир Томерлин

Музика: Зорислава М. Васиљевић

Имали смо коку, малу коку, једну малу коку, златооку. Али кока нестаде, иди па је тражи, можда ће се јавити, дај јој шаку ражи.

Имали смо слона, малог слона једног малог слона од сто тона.

Али слонић нестаде, иди па га тражи, можда ће се јавити, дај му шаку ражи.

Осмисли и запиши ритмичку пратњу у нотном

инструмент на којем ћеш је одсвирати.

1. Прима волта (prima volta) – први пут

2. Секунда волта

22
Изаберитексту.музички
ПРИМА И СЕКУНДА ВОЛТА
(seсоnda volta) – други пут Прима и секунда волта су ознаке за први и други завршетак песме. Током првог извођења песме или неког њеног дела, изводи се прима волта која је означена у нотном тексту, а затим се понавља део од знака за репетицију. Код понављања прескаче се прима волта и изводи оно што је написано у нотном тексту као секунда волта. Edukapromo

Марија, ја ћу објаснити како се игра Изгубљено пиле.

Да не буде забуне, није пиле право већ је играчка.

Ученик који ће тражити пиле изађе

из учионице, док остали не сакрију пиле. Затим улази и почиње са тражењем пилета. Сви певамо

песму Изгубљено пиле. Када се наш друг или другарица приближи

сакривеном пилету, певањем

форте ми га обавештавамо да

је близу изгубљеног пилета. Тихо певање наговештава удаљавање

од пилета.

Edukapromo

Знам, то је исто као игра Топло – хладно.

лазаре, како смо певали ову игру: јако, тихо, средње тихо...?

ПРИМА И СЕКУНДА ВОЛТА Ево нових музичких имена, а и њихових значења: ПРИМА ВОлТА се само први пут

свира, пева, свира и пева

после тога иде да снева. СЕКУНДА ВОлТА наступа други пут.

Прима волта се прескаче при понављању.

Значи, и једна и друга – скупа, означавају део који се пева, свира или пева и свира. Важно је знати кад која наступа.

Све речено добро проучи и научи и мелодија ће лепо да зазвучи.

Помози лазару да одговори.

23
1. Прима волта (prima volta) – први пут 2. Секунда волта (seсоnda volta) – други пут

8

БЛИСТАЈ, БЛИСТАЈ, ЗВЕЗДО МАЛА

Када жарко сунце зађе и кад тамна падне ноћ, тад ће твоје светло доћ’, блистај, блистај целу ноћ. Блистај, блистај, звездо мала, како блисташ, рад бих знала. Ритмички пример Бр. 9

Изведи песму уз ритмичку пратњу на трианглу.

24 КРЕШЕНДО И ДЕКРЕШЕНДО
Allegro Волфганг Амадеус
Бр.
Моцарт
Edukapromo

Крешендо (crescendo) – постепено

Декрешендо (decrescendo) – постепено утишавање

Које динамичке ознаке препознајеш у песми?

КРЕШЕНДО (crescendo)

Питају се ђаци четвртаци шта ли реч КРЕШЕНДО значи?

Значи постепено пређи из ТИШЕГ У ЈАЧЕ, било да певаш или свираш, ђаче.

Нацртај у свесци линију кретања мелодије.

Чекајте, чекајте, постоји и декрешендо!

ДЕКРЕШЕНДО (decrescendo)

Када видиш да ДЕКРЕШЕНДО пише, полако прелази од ЈАЧЕГ У ТИШЕ. Значи, јачина се постепено брише, пева се и свира све тише и тише.

Пажљиво слушај музички пример Форте, пијано. Када чујеш форте, устани; када чујеш пијано, седи или чучни, а када чујеш фортисимо, поскочи. Када чујеш пијанисимо, спусти главу.

Седите у круг и један за другим кажите своја имена. И то, први на реду

нека своје име каже јако, следећи тихо, и тако наизменично.

Форте, пијанo

линк: https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo

Фортисимо (fortissimo) – врло гласно Пијанисимо (pianissimo) – врло тихо

пи ј

25
појачавање
к р е шендо,декрешенд о фортисимо
анисимо Edukapromo
26 ЛУК ТРАЈАњА И ЛУК Moderato Милоје Милојевић Бр. 10 НА ЛИВАДИ Лук трајања спаја трајања, па у овом примеру слог ће трајати четири откуцаја. Лук који повезује више различитих нота означава да се оне певају на једном слогу. Edukapromo

Крај потока хлађаног, сред вечерњег мира, у фрулицу пастир млади, док миришу виногради, у фрулицу пастир млади свира.

И славуја одасвуд

песмица се јави, док на земљу мрак се свија, поветарац док ћарлија, док на земљу мрак се свија плави.

Милоје Милојевић (1884–1946 )

Милоје Милојевић био је српски композитор, музички критичар и музички педагог.

Виолину је почео да учи са пет година, а његова мајка га је учила да свира клавир. Ученик је Стевана Стојановића Мокрањца. На његово музичко стваралаштво велики утицај имала је народна музика, фолклорни мотиви у којима је успевао да нађе инспирацију за своје оригинално стваралаштво.

Музичка школа у Крагујевцу носи његово име.

лук трајања

27 л у
к,
Edukapromo

ТАЧКА ПОРЕД НОТЕ

СОЛМИЗАцИЈА

Бр. 11

У

ЛИВАДИ ПОД ЈАСЕНОМ

Allegro Народна песма из Србије

Тачка поред ноте продужава трајање ноте за половину вредности те ноте.

У ливади под јасеном

вода извире, вода извире.

У

ливади под јасеном

хај, вода извире.

Ту се шета лепа Ката, воду захвата, воду захвата.

Ту се шета лепа Ката, хај, воду захвата.

Момче јој се с брега баца златном јабуком, златном јабуком.

Момче јој се с брега баца хај, златном јабуком.

Узми, Като, узми, злато, моја ћеш бити, моја ћеш бити.

Узми, Като, узми, злато, хај, моја ћеш бити.

Нећу, нећу, младо момче, имам драгога, имам драгога. Нећу, нећу, младо момче, хај, имам драгога.

Ево како се исти ритам

пише на два начина.

Тачка поред ноте, нешто је другачије.

Тачка ноту продужује.

За колико нота са тачком

дуже траје?

На њену се вредност половина још додаје.

28
Edukapromo

1. Ова песма се зове: (Напиши.)

2. Шта значи када пише – народна песма из Србије? Ко је аутор те песме? (Напиши.)

3. Наброј нотне вредности из песме: (Напиши.)

4. Повежи слику и назив нотне вредности:

Половина ноте

Осмина ноте Четвртина ноте

5. Песма почиње тоном: а) ДО; б) СОл; в) лА; г) РЕ.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

6. Колико откуцаја траје четвртина ноте с тачком?

(Напиши.)

7. Лук поред ноте значи (Напиши.)

8. Чему служи лук који повезује две ноте исте висине?

(Напиши.)

29 Заједно са другом/другарицом одговори
на питања.
Edukapromo
30 ТРОЧЕТВРТИНСКИ ТАКТ Бр. 12 ЗАВИЧАЈУ
Allegro Непознати аутор алегро Алегро (аllegro) – брзо, весело АЛЕГРО (ALLEGRo) Један музички темпо зове се АЛЕГРО, нит је лаган, нит умерен. Алегро ТЕМПО ЈЕ БРЗИ. Edukapromo
МОЈ

Како тактирам на три?

Песма је у трочетвртинском такту и тактира се на три потеза. Потезом руке

надоле је један, потезом руке споља је два и потезом руке нагоре је три.

Свака четвртина једнака је једном потезу.

Половина са тачком траје три откуцаја.

Да се подсетимо: тачка поред ноте продужава трајање ноте за половину трајања вредности те ноте.

Бр. 13

Ритмички пример

Изведи ритмички пример са тактирањем на неутралном слогу.

четвртинскитак

31 т р о
т
1 2 3 Edukapromo

СЛУШАМО МУЗИКУ

Илуструј у свесци композицију коју слушаш.

Заокружи слово испред тачног

Бр.14

Фредерик Шопен, Валцер у а-молу

одговора на питање како је изведена композиција:

а) брзо; б) споро; в) умерено.

На ком је музичком инструменту

изведена композиција?

Фредерик Шопен (1810–1849)

Заокружи слику.

Фредерик Шопен је један од најистакнутијих

представника пољске музичке културе и један од најзначајнијих пијаниста и композитора свих времена.

Са шест година научио је да свира клавир и почео да компонује. Родитељи су му обезбедили учитеља, али га

је млади Шопен врло брзо превазишао. Наступао је у великим градовима Европе.

• Међународни аеродром у Варшави назван је по овом композитору.

• Шопенова музика појављује се у многим филмовима (нпр. Пијаниста и Грађанин Кејн).

• Постоји видео-игра са Шопеном.

• Један астероид и један кратер на Меркуру носе Шопеново име.

Потражи на интернету шта је то астероид.

32
Edukapromo

Јохан Штраус Млађи,

Композитор

Композиција

Изводи

а) један инструмент; б) оркестар.

Фредерик Шопен Валцер у а-молу

Темпо

а) брзи; б) лагани; в) умерени.

Динамика

а) јако; б) тихо; в) средње тихо; г) средње јако.

Јохан Штраус Млађи

На лепом плавом Дунаву

Валцер је брза плесна игра, настала у фолклорним плесовима аустријских сељака. Касније је прихваћена и од аустријског племства. Плеше се у пару. Бечки валцер је један од најлепших и најпопуларнијих плесова.

Посебну славу дао му је композитор Јохан Штраус Млађи. Карактеристике бечког валцера су префињеност и елеганција.

Сваке године, 1. јануара, у Бечу на традиционалном Новогодишњем концерту, који цео свет гледа у директном преносу, могу се чути познати валцери На лепом плавом Дунаву и Приче из бечке шуме.

Јохан Штраус – отац и Јохан Штраус Млађи– син, музички чудотворци, валцера су творци.

Игра покрета и са

мноштвом окрета. Валцери Шопена, Шуберта...

пријатни за слушање, али и за плесање.

33
Бр.15
НалепомплавомДунаву
разлику између прве и друге композиције. Допуни табелу. Бечки балови се отварају речима Alles Walzer (Све је валцер). Бечки валцер је део Унескове листе културног наслеђа. Непозната реч: УНЕСКО – Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу. валцер Његово име је ВАлЦЕР, у Аустрији
увек троделним
Осмисли са другарицом/другом покрет уз композицију На лепом плавом Дунаву.
Опиши
рођен,
тактом вођен.
Edukapromo

Менует је француска игра, умереног темпа, у такту.

Опиши у свесци своја запажања о слушаном примеру.

На којим инструментима је изведена

композиција?

Осмисли

игру уз ову композицију.

МЕНУЕТ

Стара француска игра, некад се играла само на дворoвима, сада је има још у филмовима.

Има нежан, складан покрет, личи на птица лет.

Име јој је МЕНУЕТ.

Троделни такт је њена мера, претходница је валцера.

Касније је ушла у састав

и већих музичких дела.

менует

Бр.16

Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика, Менует

Волфганг Амадеус Моцарт (1756–1791)

МОцАРТ

Био је чудо од детета.

Било му је три године

када је почео да свира, а пет када је почео

да компонује.

Написао је много

симфонија, опера и

камерних дела.

Имао је само 35 година

када је умро.

34
СЛУШАМО МУЗИКУ
Edukapromo

17

Allegro Народна песма из Србије

Ја је гледах, ја је гледах три године дана, ја је гледах, ја је гледах три године дана, не могох јој, не могох јој очи сагледати, црне очи, црне очи, ни бијело лице.

Већ сакупих, већ сакупих коло девојака, и у колу, и у колу Милицу девојку,

не бих ли јој, не бих ли јој очи сагледао, црне очи, црне очи, и бијело лице.

Изабери ритмички

инструмент и

импровизуј ритмичку пратњу.

Ово је нота до 2. Пише се у трећој празнини линијског система.

до 2

35 до
ТОН ДО
2
2
Бр.
У МИЛИцЕ
Edukapromo
36 Бр.18 Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет РУКОВЕТ СЛУШАМО МУЗИКУ ЗАДАТАК! Илуструј композицију коју слушамо. Ко изводи композицију? Колико различитих делова/песама уочаваш? 5 2 3 (Заокружи.) У ком темпу је свака песма? (Напиши.) Edukapromo

Рад у групи:

Пажљиво слушај текст песме

и осмисли:

Причу Кореографију

Представу

Представи одељењу рад своје групе.

Сними причу, кореографију, представу.

Стеван Стојановић Мокрањац (1856–1914)

Стеван Стојановић Мокрањац је српски композитор. Још

као дете, слушао је и записивао песме из свог краја. Као познат композитор, Мокрањац је наставио са записивањем народних песама из разних крајева и те записе користио у својим композицијама. Највећи део компоновања

посветио је хорској музици. Написао је петнаест руковети. Реч руковет преузета је из народног говора и означава сплет или букет који се руком може ухватити – рукохват народних песама.

Познати музичар, био је велики

музички зналац, његово име је

Стеван Стојановић Мокрањац.

Уважени композитор, познат

је свима, пре свега по својим

РУКОВЕТИМА.

Њих укупно петнаест има.

Десета руковет му је мила, у њој Биљана платно белила.

Великом српском сину први пут се

чуо глас у Неготину.

РУКОВЕТ

Сваки народ своје песме има,

весели се и ужива у њима. Национална музика

свим народима је дика.

РУКОВЕТ ЈЕ ПЕСАМА СПлЕТ.

Разни крајеви, разне и песме. Неке су и потресне.

Но, веселих више има, а најлепше су оне које говоре о љубави двоје.

Руковет – сплет песама.

37
руковет
Edukapromo
38 ЧЕТВОРОЧЕТВРТИНСКИ ТАКТ НОћ ЈЕ ТИХА, МИРНА Бр. 19 О п иши како п е с ма звучи. Moderato Добри Христов (Бугарска) Edukapromo

Песма је у четворочетвртинском такту и тактира се на

четири потеза и то: један је потезом руке надоле, два је потезом руке према

себи унутра, три је потезом руке споља и четири потезом

руке нагоре.

Свака четвртина се тактира једним потезом.

Изговори ритмички пример на неутрални слог ТА уз тактирање.

или

Изговори ритмички пример на неутрални слог ТА уз тактирање.

Ритмички пример Бр. 20

39
теч в орочетвртински та к т
C
1 3 2 4 Edukapromo

Бр. 21

Накрај села жута кућа, ти, ти, ти, жута кућа, та, та, та, жута кућица.

У њој седи стара мајка, ти, ти, ти, стара мајка, та, та, та, стара мајчица.

Она има једну ћерку, ти, ти, ти, једну ћерку, ту, ту, ту, једну ћеркицу.

Ћерка има вредне руке, ти, ти, ти, вредне руке, те-те-те, вредне ручице.

песму на металофону.

40 Весело Народна песма из Србије Цела нота изгледа
Има „празну”
и траје
овако:
нотну главу
четири откуцаја. Одсвирај
цЕЛА НОТА И цЕЛА ПАУЗА
НАКРАЈ СЕЛА ЖУТА КУћА
Edukapromo
41 Ритмички пример Бр. 22 Изговори текст на једном тону са тактирањем. Изведи ритмички пример на неутрални слог ТА. Ритмички пример Бр. 23 ц е ла нота, целапауз а цела нота = цела пауза Овај знак назива се цела пауза. цела пауза траје као и цела нота, четири откуцаја. Edukapromo

Весело Ричард Роџерс

ДО нам жели добар дан, РЕ у реду чека сам, МИ је то смо ето ми, ФА је фазон, знамо сви, СОл, то солмизирам ја, лА је лађа, свако зна, СИ нам тихо каже то да је иза њега ДО.

ДО, РЕ, МИ, ФА, СОл, лА, СИ, ДО, СОл, ДО.

СЛУШАМО МУЗИКУ

Бр.25

Ричард Роџерс, Солмизација (песма из филма

Моје песме, моји снови – „До, ре, ми...“)

42
ЛЕСТВИц А
СОЛМИЗАцИЈА Бр. 24 Edukapromo

лествица је низ од осам узастопних тонова. Седам тонова има

раз личита имена, а осми тон има исто име као први.

Ово је це-дур лествица, јер почиње и завршава се тоном до у солмизацији, односно тоном це у абецеди.

Знаш, лазаре, лествице добијају име по свом почетном тону.

43 Бр. 26 Це-дур лествица
лествица Бр. 27 ЛЕСТВИц А ЛЕСТВИц А ДО – РЕ – МИ – ФА – СОЛ – ЛА – СИ – ДО Седморица величанствених у једном низу, поступно поређаних и сасвим близу. Чине лествицу или скалу. Осми тон ДО је поновљен први –
за ОКТАВУ. Edukapromo
Весело Арнолд Власак
виши

Бр. 28

СТУПАњ

Умерено Зорислава М. Васиљевић

Ступањ, то је место тона у лествици, баш кô и куће у улици.

Исти им је број и место, не жале се да је тесно.

Увек распевани, то се зна, МИ је трећи, а шести лА.

Ступањ – означава место тона у лествици.

Ступњеви се обележавају римским цифрама.

ступ ањ

Доврши уписавање ступњева до до 2.

44
СТУПАњ
Edukapromo
45 полус т епен Бр. 29 ПОЛУСТЕПЕН Умерено Фрањо Лучић 1/2 1/2 1/2 1/2 У Це-дур лествици налазе се два полустепена: између тонова ми и фа, и између си и до. Полустепен је најмањи размак између два тона. до ре ми фа сол ла си до ПОЛУСТЕПЕН Edukapromo

ШТА СМО НАУЧИЛИ?

1. Наведи једно правило из Музичког бонтона.

2. Знак за репетицију

је:

(Напиши.)

3. Кларинет спада у:

а) гудачке инструменте;

б) ударачке инструменте;

в) дувачке инструменте.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

5. Валцер се игра:

а) у пару;

б) у групи;

в) у колу.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

7. Нота ФА се у линијском

систему пише:

а) на првој линији;

б) у другој празнини;

в) у првој празнини.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

4. Алегро означава:

а) тихо, тужно;

б) брзо, весело;

в) гласно.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

6. Крешендо значи:

Декрешендо значи: (Напиши.)

8. Ступањ је:

а) нота;

б) место тона у лествици;

в) полустепен.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)(Заокружи слово испред тачног одговора.)

46
а) б) в) музички квиз
Edukapromo

Означи редослед слушаних композиција

уписујући бројеве од 1 до 4. (1 – за прву слушану композицију)

47
Edukapromo

Edukapromo

48 3. З ИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ
49 СРЕћНА НОВА ГОДИНА
Edukapromo

Осмисли сам/сама ритмичку пратњу.

ку тију напуни зрневљем (пиринча, пасуља, пшенице).

је као инструмент у извођењу ритмичке пратње.

50 НАПРАВИ
ИНСТРУМЕНТ. Пластичну
Користи
НОВА
Бр. 30 Брзо Срђан
Edukapromo
МУЗИЧКИ
СРЕћНА
ГОДИНА
Барић

* Осмисли приредбу за Нову годину.

* Направи избор композиција које ћете слушати.

* Направи избор песама које ћете певати и свирати.

* Немој да заборавиш да направиш видео-запис уз помоћ мобилног телефона.

Edukapromo

51

СЛУШАМО МУЗИКУ

Бр.31

Народна песма из Србије

Спустила се густа магла

Прави се од једног комада дрвета, најчешће од шљиве или дрена. Има шест отвора за свирање, понекад и седми отвор на полеђини. Може се наћи у различитим

Фрула је дрвени дувачки инструмент.

варијантама, величинама и облицима код скоро свих народа.

Сматра се српским националним

Фрула је најстарији

на свету.

Илуструј у свесци одслушану песму. Каквог је карактера песма?

Осмисли кораке уз песму.

(2 десно, 2 лево, 2 у месту)

Стани у коло са друговима и другарицама, ухватите се за руке

и поведите коло: два корака десно, два корака улево и два корака у месту и опет исто. Можеш да певаш док играш коло.

52
инструментом.
и најраспрострањенији
инструмент
фрула Edukapromo

Бр. 32 ДАНАС

Умерено Божидар Станчић

Изабери ритмички инструмент и изведи песму уз ритмичку пратњу.

Направи самостално музички инструмент.

На пример: узми пластичну флашицу и

напуни је зрневљем по свом избору, затим је

затвори и користи као ритмички инструмент.

Снажније јури река и лепше цвета цвет, плавља је боја свода, друкчије дише свет.

53
Edukapromo

ПЕСМА

Божић Бату чекамо, радујмо се, певајмо. Набеска звона Божића глас, дарова дечјих дошô је час.

Божић је дан Христовог рођења. То је најрадоснији хришћански празник.

Како се у твојој породици прославља Божић или неки други празник?

Како се прославља Божић код хришћана?

Како Божић прослављају православци, а како католици?

Како се честита Божић?

54 Бр. 33 БОЖИћНА
(Напиши.)
Edukapromo

Ускликнимо с љубављу светитељу Сави!

Српске цркве и школе светитељској глави!

Тамо венци, тамо слава

где наш српски пастир Сава!

Појте му, Срби, песму и утројте!

Благодарна Србијо, пуна си љубави, према своме пастиру, светитељу Сави!

Цело Српство слави славу свога оца, Светог Саву.

Појте му, Срби, песму и утројте!

Запис: Корнелије Станковић

Химна је похвална

песма свечаног

карактера.

Да се српска сва срца с тобом ујединe, сунце мира, љубави да нам свима сине.

Да живимо сви у слози, Свети Саво, ти помози.

Почуј глас свог рода, српскога народа!

Пет векова Србин је у ропству чамио, Светитеља Саве Име је славио.

Свети Сава Србе воли, И за њих се Богу моли. Појте му, Срби, песму и утројте!

Бр.35

Даворин Јенко, Боже правде

Опиши како звучи химна.

55 ХИМНА
Бр. 34 ХИМНА СВЕТОМ САВИ
Edukapromo

Има ли химну одељење твоје?

Ако нема, на посао сви!

Текст и музика нек одговарају свима колико вас у одељењу има. Химна је само ваша и ничија више.

На све вас да мирише, вама да одише.

У свему да личи на вас, одељењска химна је ваш заједнички глас.

Одељењску химну напиши заједно

са друговима из одељења.

Текст химне би требало да садржи најбитније заједничке карактеристике вашег одељења. Када напишете текст, пробајте самостално или у групи да осмислите и отпевате мелодију

одељењске химне. Можете да користите и инструменте који су вам доступни.

Обавезно направи снимак и стави у фасциклу својих радова.

56 Хајде да
компонујемо!
Edukapromo

Илуструј композицију коју слушаш.

Како је композитор дочарао финале, крај композиције?

Темпо је:

лаган

брз

Композицију

изводи:

соло инструмент

Који инструмент изводи композицију?

клавир

триангл

умерен

гласови више музичких инструмената

гудачки инструменти

кларинет

виолина

ударачки инструменти

труба хармоника

линк: https://www.youtube.com/watch?v=Hlec1tmddHI

57
Бр.36
Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Финале
Обрати пажњу на то како је композитор дочарао фосиле у композицији Карневал животиња. СЛУШАМО МУЗИКУ Које инструменте препознајеш у
овој композицији?
фрула
Edukapromo

Музички квиз

1.Тачка поред ноте продужава нотну вредност за:

а) четвртину њене вредности;

б) половину њене вредности; в) осмину њене вредности.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

2. Химна је:

а) похвална, свечана песма;

б) тужна песма;

в) народна песма.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

3. Шта значи анданте (andante)?

а) умерено лагано; б) умерено брзо; в) брзо; г) лагано.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

4. Напиши целу ноту.

(Напиши.)

6. Наброј композиторе о којима смо до сада учили:

58
ДОПИШИ Репетиција је Лествица је Ступањје Полустепенје
5. Овај музички знак означава: (Напиши.) ШТА СМО НАУЧИЛИ? Edukapromo

Edukapromo

ц
4. ПР ОЛЕ ћ НИ ЗВУ
И

Навади се сека Дора, па однесе троја кола.

Сено, слама, сено, слама, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб.

Ја ухватих сека Дору, одведох је своме двору.

Сено, слама, сено, слама, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб.

Децо, станимо у круг.

Ставимо шаке на струк, њишимо се у ритму песме и певајмо.

Ја посејах лубенице

покрај воде Студенице.

Сено, слама, сено, слама, сено, слама, сено, слама, а на зоб, зоб, зоб лупимо ногама сви.

алофону

60 ЈА ПОСЕЈАХ ЛУБЕНИцЕ Бр. 37
Andante Народна песма из Србије
Edukapromo

ЂАЧКИ ВАЛцЕР

У круг, у круг, у круг, у круг, играмо валцер ја и друг,

у круг, у круг, у круг, у круг, играмо валцер ја и друг!

Играју скупа корака лака

из једне клупе два мала ђака,

Edukapromo

и мало десно и мало лево, и мало десно и опет лево,

у круг, у круг, у круг, у круг, играмо валцер ја и друг,

у круг, у круг, у круг, у круг, играмо валцер ја и друг!

За овај валцер, за ову игру

песмицу малу некоме спево, како нас хитро ноге носе, како нам лете капе и косе,

у круг, у круг, у круг, у круг, играмо валцер ја и друг,

у круг, у круг, у круг, у круг, играмо валцер ја и друг!

Кораци у валцеру:

дечак прави први корак десном ногом унапред, а девојчица левом ногом уназад и обрнуто.

Осмисли ритмичку пратњу.

Док играш, изговарај „је’н, два, три”.

Осмисли покрет уз песму.

Док играш, певај песму!

61
Бр. 38 МАЛИ

Moderato Маријана Симић

Изведи тапшалицу поштујући ознаке испод нотних

вредности. Када је потребно, лупати у ритму о сто, пљеснути длановима.

Пробај прво у споријем темпу, а затим у бржем.

Погледај на снимку како су то извеле твоје вршњакиње.

линк: https://www.youtube.com/watch?v=5y0sVCmMX0k

62
Бр. 39 СЕДАМ (тапшалица)
Edukapromo

Бр.41

Народна песма из Србије Чобан тера овчице

Поранила девојчица голубе да храни, око ње се сакупили крилати гаћани.

Па јој гучу: „Добро јутро”, па јој веле: „Хвала”

што их она тако рано на доручак звала.

Девојчици било мило што им прија храна, све их редом пребројала, ал’ нема гаћана.

Направи музички инструмент

и осмисли ритмичку пратњу.

Заокружи ко изводи композицију:

а) глас;

б) глас и инструмент;

в) инструмент.

Осмисли причу инспирисану

текстом песме.

63
Бр. 40 ПОРАНИЛА ДЕВОЈЧИц А
Edukapromo

Дечја песма из Енглеске

На слово, на слово, рецимо „Р”. Водени створ ал’ мало спор.

На питање одговор сасвим је лак: Знамо, знамо, то је рак!

На слово, на слово, рецимо „З”. Блистав и дуг, сунчев је друг.

Кад уђе кроз прозор, он растера мрак. Знамо, то је сунчев зрак.

На слово, на слово, рецимо „М”. Сјајан и жут, светли низ пут. И просипа злато

на заспали град. Знамо, то је месец млад.

На слово, на слово, рецимо „Ц”.

Мирисан сав, црвен и плав.

Он расте по пољима, краси нам свет. Знамо, знамо, то је цвет.

Edukapromo

На слово, на слово, рецимо „Г”. Тих је и благ,

нежан и драг.

Он зове и теши, и брине за нас. Знамо, то је мајчин глас.

Представи покретима текст песме.

Осмисли плес уз песму.

64 Бр. 42 НА СЛОВО, НА СЛОВО

Изабери пара и плеши у ритму песме. Пробај да плешеш: два корака заједно удесно, два корака улево, дечак један корак уназад, девојчица један корак унапред.

Бр.43

Дечја песма из Јапана Шушти, шушти бамбусов лист

Опиши својим речима како ти звучи песма.

Како је композитор музиком дочарао шуштање

бамбусовог листа?

Пројектни задатак:

Народна музика Јапана.

* Пронађи у енциклопедији или на интернету

који је национални музички инструмент Јапана

и представи својим друговима и другарицама.

* Наведи три знаменитости Јапана.

* Осмисли и изведи приредбу инспирисану

јапанском културом.

65
Edukapromo

1. металофон

2. металофон

Бр. 44

Allegro Карл Орф

Ово је композиција за два металофона.

Поделите се у две групе.

Свака група треба да провежба своју деоницу, а затим је одсвирајте заједно.

66
на металофону
ЗА ДВА
КОМПОЗИцИЈА
МЕТАЛОФОНА
Edukapromo

Које смо музичке појмове (термине) научили?

(Напиши.)

Окојимсмокомпозиторима учили? Које смо

слушали?

Којепесмесмопевали?

(Напиши.)

67 ШТА СМО НАУЧИЛИ?
композиције
(Напиши.) (Напиши.) ШТА СМО НАУЧИЛИ? Edukapromo
68 МУЗИЧКА ПИТАњА И ОДГОВОРИ Рад у пару: ти запиши музичко питање, а твој пар одговор. Уз помоћ учитеља запиши музички одговор. По свом избору користи ноте и паузе које си до сада учио/учила. Уз помоћ учитеља запиши музичко питање и одговор. Edukapromo

Edukapromo

69 ТОП-ЛИСТА

ДЕЧЈЕ

Данас је важан дан. Данас смо композитори.

Компонујемо на задати текст песме. Настави започету мелодију.

Користи ноте и музичке знаке које смо до сада научили.

љубав је када неки дечак неку девојчицу моли, Да му дозволи да је воли.

Она му обично каже: „Срам те било!”

А у ствари јој је мило.

љубав је исто тако јака

И кад се девојчица заљуби у дечака.

Онда се он прави да је не познаје, А после се горко каје.

љубав је кад и он и она једва чекају да се нађу, А чим се нађу, започну жестоку свађу. љубав је кад се његово и њено име пишу по зиду, Да сви то имају у виду. Алексије Марјановић

70
ЉУБАВ
МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО/ЈА
САМ КОМПОЗИТОР
Edukapromo
71 МУЗИКА И ЗДРАВЉЕ У многим земљама музика се користи у служби здравља. У неким болницама и као терапија, јер смањује бол и потребу за лековима. Присутна је и на тренинзима, као додатни подстрек. Edukapromo

Бр. 45

Хенри Мансини, Пинк Пантер

(бумвекери)

линк: https://www. youtube.com/watch?v=cG0jprCQ6Ak

Рад у групи: Потражи на Јутјубу/интернету цртани филм Пинк Пантер.

линк: https://www.youtube.com/watch?v=xiA6qe5S2wU&t=46s

* Шта је музиком дочарано у цртаном филму?

* Како су музички дочаране одређене ситуације?

* Обрати пажњу на музику у цртаном филму.

* У ком је темпу, динамици?

* Који је твој омиљени цртани филм?

* Представи друговима и другарицама свој

омиљени цртани филм.

* Отпевај песму из свог омиљеног цртаног филма.

* Нацртај јунака из цртаног филма.

72 МУЗИКА НА ФИЛМУ
Обрати пажњу на садржај радње у цртаном филму и на музику која се чује.
Edukapromo

Осмисли приредбу.

Изабери тему приредбе.

* Дан школе

* У сусрет пролећу

* Пријатељство

* Осмисли неку другу тему

Направи тим. Направи СИНОПСИС. Кораци у изради синопсиса приредбе ( у зависности од теме):

• Дефинишите улоге у тиму.

• Направи избор пригодне музике у складу са темом приредбе (песме које ћете твој тим и ти извести или користити као

инструменталну пратњу, позадину док изговараш текст или

рецитујеш песму).

• Изабери пригодни текст (из Читанке, или потражи на интернету текст о теми којом се твој тим и ти бавите).

• Осмисли сценографију.

• Осмисли костиме за приредбу.

• Прецизно испланирај време потребно за припрему приредбе.

• Прецизно испланирај време трајања приредбе.

• Замоли некога од другара, или родитеље, да сниме приредбу, како бисте имали трајну успомену на свој заједнички наступ. Синопсис – кратак садржај, скица

73
ШКОЛСКА ПРИРЕДБА Edukapromo

СЛУШАМО МУЗИКУ

Бр.46 Сергеј Прокофјев, Пећа и вук (одломак)

Пећа и вук је композиција Сергеја Прокофјева. То је занимљива и духовита дечја прича о храбром дечаку. Дечак Пећа, уз помоћ животиња, успева да ухвати злог вука. Различитим инструментима се представљају одређене животиње. Тако кларинет дочарава мачку, флаута – птичицу, дечака Пећу – гудачи... Сергеј Прокофјев је руски композитор, пијаниста и диригент. Почео је да компонује са десет година. У детињству је музику учио од своје мајке. Професор му је био чувени композитор Николај Римски-Корсаков. Позната дела су опера Заљубљен у три наранџе, Плес витезова из балета Ромео и Јулија, Пећа и вук.

Сергеј Прокофјев (1891–1953)

Илуструј у свесци музику коју слушаш.

74
Edukapromo

1. Ступањ је:

а) висина тона;

б) место тона у лествици; в) линијски систем.

МУЗИЧКИ КВИЗ

2. Химна се пева:

а) у свечаним приликама;

б) свакога дана;

в) само у школи.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

3. Фрула је:

а) жичани инструмент; б) ударачки инструмент;

в) дрвени дувачки инструмент.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

5. Ко је познати српски композитор?

а) Камиј Сен-Санс;

б) Стеван Стојановић Мокрањац;

в) Петар Иљич Чајковски.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

7. Такт тактира се на:

а) три потеза руком; б) два потеза руком; в) четири потеза руком.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

4. Валцер На лепом плавом

Дунаву компоновао је:

а) Јохан Штраус Млађи;

б) Камиј Сен-Санс;

в) Милоје Милојевић.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

6. Напиши знак за репетицију:

8. Темпо у музици означава:

а) брзину певања или свирања; б) јачину певања или свирања; в) почетак композиције.

(Заокружи слово испред тачног одговора.)

75
1) б 2) а 3) в 4) а 5) б 6) 7)в 8)а 4 4 Edukapromo

Елементи музичке писмености

Ноте

Половина ноте траје два откуцаја.

Четвртина ноте траје један откуцај.

Осмина ноте

Две осмине трају као једна четвртина.

цела нота

Цела нота траје четири откуцаја.

Виолински кључ или ге-кључ

одређује место, име и висину тона.

Осмина паузе траје као осмина ноте.

Четвртина паузе траје као четвртина ноте –један откуцај. =

Две осмине трају један откуцај.

5. КОВЧЕЖИ ћ ЗНА њ А Edukapromo

цела нота = цела пауза цела пауза траје као и цела нота, четири откуцаја.

Линијски систем

У линијском систему

се пишу ноте.

76
Паузе
5 4 3 2 1 4 3 2 1

ЛИНИЈСКИ СИСТЕМ

Пет линија и четири празнине, паралелне кô на железници шине, систем у којем се ноте пишу: у Београду, Новом Саду, Нишу...

Деца воле шлаг или воћни крем, ноте воле свој линијски систем.

ПАУЗЕ

Паузе као да су љуте, и воле да ћуте.

Колико је то у времену? Зависи која је пауза у линијском систему.

целој паузи је ћутање четири откуцаја трајање.

Половини за два мање. Четвртина има један откуцај.

Осмина је пола од тога, знај. И због тога нема да се стиди.

Кад паузи истекне трајање, наставља се певање ил’ свирање.

ВИОЛИНСКИ КЉУЧ

Ако виолинског или ге-кључа нема на почетку сваког линијског система, нема песмe, нема свирке... О, мој БОЖЕ!

Без њега се у музици не може.

Он је први, а затим следе сви други музички знаци.

Упамтите добро, ђаци четвртаци.

77
Edukapromo
78 Брз Спор Умерен Те м п о je брзинa извођења композиције или неког њеног дела. Темпо може бити брз, спор и умерен. тихо (piano) –p средње тихо (mezzopiano)–mp јако (forte) –f средње јако (mezzoforte)–mf Допиши/допуни
Допиши/допуни
Edukapromo
табелу ознакама за динамику које смо научили.
табелу.

РЕЧНИК ПОЈМОВА

Алегро је ознака за темпо и значи брзо, весело.

Анданте је ознака за темпо и значи умерено лагано.

Валцер је врста плеса, тј.окретна игра која се игра у пару.

Виолински кључ или ге-кључ је знак у музици који пишемо на почетку

линијског система и којим одређујемо место, име и висину тона.

Декрешендо означава постепено утишавање.

Динамика у музици је јачина извођења композиције.

Крешендо је постепено појачавање.

Лествица је низ од осам узастопних тонова различитих назива, а осми тон је

поновљени први.

Линијски систем је систем за писање нота, састоји се од 5 линија и 4 празнине.

Лук повезује две различите ноте и означава да се певају на једном слогу.

Лук трајања је лук који спаја две ноте исте висине.

Модерато је ознака за темпо и значи умерено.

Нота је музички знак за бележење тонова.

Пауза у музици означава прекид ритмичког, мелодијског тока.

Репетиција означава понављање неке музичке фразе, или њеног дела.

Обележава се са две линије тактице и две тачке окренуте према нотном тексту који се понавља.

Руковет је сплет песама из једног краја.

Полустепен означава најмањи размак између два тона.

Ступањ означава место тона у лествици.

Тактирање је бројање покретом руке.

Темпо у музици је брзина певања и свирања. Може бити: брз, умерен или спор, а ознаке се пишу на почетку композиције, изнад линијског система.

Химна је похвална песма свечаног карактера.

цела нота има празну нотну главу и траје четири откуцаја.

цела пауза траје као и цела нота, четири откуцаја.

79
Edukapromo

СПИСАК КОМПОЗИ ц ИЈА

Вокал: Валентина Динић

Клавирска пратња: Марија Станковић

Сниматељ: Милан Петровић

Припрема и продукција: Валентина Динић и Мирјана Смрекар Станковић

БР. Назив песме

1. Божидар Станчић, Полазак у школу

2. Никола Херцигоња, Шапутање

3. Непознати аутор, Мали пачићи

4. Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Кукавица

5. Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Пијанисти

6. Петар Иљич Чајковски, Годишња доба, Новембар

7. Зорислава М. Васиљевић, Изгубљено пиле

8. Волфганг Амадеус

9. Ритмички пример

10. Милоје Милојевић, На ливади

11. Народна песма из Србије

12. Непознати аутор, Завичају мој

13. Ритмички пример

14. Фредерик Шопен, Валцер у а-молу

15. Јохан Штраус Млађи, На лепом плавом Дунаву

16. Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика, Менует

17. Народна песма из Србије У Милице

18. Стеван Стојановић Mокрањац, Друга руковет

19. Добри Христов, Ноћ је тиха мирна

20. Ритмички пример

21. Народна песма из Србије Накрај села жута кућа

22. Ритмички пример

23. Ритмички пример

24. Ричард Роџерс, Солмизација

25. Ричард Роџерс, Солмизација (песма из филма Моје песме, моји снови „До, ре, ми...“)

26. Це-дур лествица

80
Моцарт, Блистај, блистај, звездо мала
У ливади под јасеном
Edukapromo

БР. Назив песме

27. Арнолд Власак, Лествица

28. Зорислава М. Васиљевић, Ступањ

29. Фрањо лучић, Полустепен

30. Срђан Барић, Срећна Нова година

31. Народна песма из Србије Спустила се густа магла

32. Божидар Станчић, Данас

33. Народна песма из Србије Божићна песма

34. Запис: Корнелије Станковић, Химна Светом Сави

35. Даворин Јенко, Боже правде

36. Камиј Сен-Санс, Карневал

37. Народна песма из Србије Ја

38. Никола Херцигоња, Мали

39. Маријана Симић, Седам (тапшалица)

40. Народна песма из Србије Поранила девојчица

41. Народна песма из Србије Чобан тера овчице

42. Дечја песма из Енглеске На слово, на слово

43. Дечја песма из Јапана Шушти, шушти бамбусов лист

44. Карл Орф, Композиција за два металофона

45. Музика на филму: Хенри Мансини, Пинк Пантер

46. Сергеј Прокофјев, Пећа и вук (одломак)

81
животиња, Финале
посејах
лубенице
ђачки валцер
Edukapromo

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем бр.: 650-02-00216/2020-07.

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2)

СМРЕКАР Станковић, Мирјана, 1965У свету мелодија и стихова : музичка култура : уџбеник за четврти разред основне школе / Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић ; [илустрације Оливера Станковић Петровић]. -

Изд. бр. 1. - Београд : Eduka, 2023 (Београд : Цицеро). - 81 стр. : илустр., ноте ; 26 cm

Тираж 5.000. - Речник појмова: стр. 79.

ISBN 978-86-6013-588-1

ISMN 979-0-9014275-4-9

1. Цветковић, Соња, 1963- [аутор]

COBISS.SR-ID 108539657

Забрањени су репродуковање, дистрибуција, објављање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

© Едука д.о.о. Београд

Edukapromo