{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

3

TA L

Мирјана Смрекар Станковић Соња Цветковић

O

R

МУЗИЧКА СЛАГАЛИЦА

ED

U

KA

-P

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Мирјана Смрекар Станковић Соња Цветковић МУЗИЧКА СЛАГАЛИЦА Музичка култура Уџбеник за трећи разред основне школе

Одговорни уредник Доц. др Наташа Филиповић

O

R

Рецензенти Борис Марковић, музиколог, професор историје музике, МШ „Јосиф Маринковић”, Зрењанин; професор солфеђа и музичке културе, ШОМО „Стеван Христић”, Бачка Паланка Небојша Влаховић, професор разредне наставе ОШ „Мирослав Антић”, Београд Наташа Ковжан Кун, педагог

TA L

Главни уредник Проф. др Бошко М. Влаховић

-P

Лектура и коректура Биљана Никић

KA

Илустрације Оливера Станковић Дизајн Ивана Јосиповић

ED

U

Издавач ЕДУКА д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011/3287 277; 3286 443; 2629 903 Сајт:: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs За издавача Проф. др Бошко М. Влаховић, директорка Штампа ___________ Издање ___________ Тираж ___________

2


САДРЖАЈ Водич кроз уџбеник ........................................................................................................................................................ 6 Теме ........................................................................................................................................................................................ 8 Музички бонтон ............................................................................................................................................................... 9

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

Подсетник из другог разреда Моја омиљена песмa ....................................................................................................................................................... Моја омиљена игра…...................................................................................................................................................... Шта знам? ........................................................................................................................................................................... Народна песма из Србије Дошла ми бака ............................................................................................................. Народна песма из Србије Лазара мајка грдила ................................................................................................... Зорислава М. Васиљевић Синоћ је куца лајала ................................................................................................... Полазак у школу Никола Херцигоња, Шапутaње.................................................................................................................................. ............................................................................................................................... Динамика............................................................................................................................................................................. Божидар Станчић, Полазак у школу......................................................................................................................... ........................................................................................................................ Слушамо музику: Николај Римски-Корсаков, Бумбаров лет......................................................................... лет......................................................................... Да се подсетимо ................................................................................................................................................................ Иде јесен Јесен................................................................... Слушамо музику: Петар Иљич Чајковски, Годишња доба: Јесен Божидар Станчић, Иде јесен......................................................................................................................................... ............................................................................................................................... Слушамо музику: Јохан Себастијан Бах, Арија.................................................................................................... Арија.................................................................................................... Темпо...................................................................................................................................................................................... цвећа.................................................................................. Слушамо музику: Петар Иљич Чајковски, Валцер цвећ Нотне вредности............................................................................................................................................................... Дечја песма Лева, десна................................................................................................................................................... десна............................................................................................................................... десна............................................................................................................................... Половина и четвртина.................................................................................................................................................... Осмина.................................................................................................................................................................................. Дечја песма, Пекарчић..................................................................................................................................................... Пекарчић............................................................................................................................... Пекарчић ............................................................................................................................... Слушамо музику: Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет..................................................................... Хор.......................................................................................................................................................................................... Такт и тактица................................................................................................................................................................... Двочетвртински такт: Гвидо Тартаља, Станиша Коруновић, Иду мрави ........................................................... Линијски систем ............................................................................................................................................................. Виолински кључ .............................................................................................................................................................. Музички квиз.................................................................................................................................................................... Тон сол ................................................................................................................................................................................. Народна песма из Србије Сол ми дај ...................................................................................................................... Четвртина паузе...............................................................................................................................................................

10 11 12 12 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25 26 27 28 28 29 30 30 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40

3


-P

O

R

TA L

Божидар Станчић, Звоно ............................................................................................................................................ 40 Тон ми ................................................................................................................................................................................. 41 Народна песма из Србије Ми идемо преко поља ............................................................................................... 41 Тактирaње ......................................................................................................................................................................... 43 Дечја песма Две ручице ................................................................................................................................................. 44 Шта сам научио/научила ............................................................................................................................................ 45 Зимска чаролија Петар Ступел, Новогодишња песма ......................................................................................................................... 47 Божидар Станчић, Вејавица ............................................................................................................................... ...................................................................................................................................... 48 Народна песма, Божићна песмa .............................................................................................................................. .......................................................................... 50 Корнелије Станковић, Химна Светом Сави ........................................................................................................ 51 Тон до ................................................................................................................................................................................... 53 Народна песма из Србије До, до шта је то ......................................................................................................... 53 .......................................................................................................... 54 Слушамо музику: Камиј Сен-Санс, Лабуд ........................................................................................................... Станиша Коруновић, Бака Мара .............................................................................................................................. 55 Слушамо музику: Коло Нишки вез ......................................................................................................................... 56 Владимир Томерлин, Кукавица ................................................................................................................................ ............................................................................................................................. 57 Срђан Барић, Ловац Јоца .............................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 59 Пауза за осмину................................................................................................................................................................ 60 Шта сам научио/научила ............................................................................................................................................ 61

ED

U

KA

Пролећни звуци Народна песма из Србије На крај села жута кућа ............................................................................................ . 63 Народна песма из Србије У ливади под јасеном............... јасеном.................................................................................................. 64 Слушамо музику: Габријел Форе, Лептир............................................................................................................ Лептир............................................................................................................ 66 Музичка питања и одговори...................................................................................................................................... 67 мала............................................................................ 68 Волфганг Амадеус Моцарт, Блистај, блистај звездо мала Топ-листа певаних и слушаних композиција...................................................................................................... 69 70 Тон ре ................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. 70 Народна песма из Србије Ресаво, водо ладна ....................................................................................................... ................................... Тон фа .................................................................................................................................................................................. 71 Народна песма из Србиј Фалила ми се.................................................................................................................... 71 Слушамо музику: Староградска песма Небо је тако ведро........................................................................... 72 Слушамо музику: Бора Дугић, Чаробна фрулa................................................................................................... 73 Слушамо музику: Александар Обрадовић, Свита кроз свемир.................................................................. 74 Дечје музичко стваралаштво / Ја као композитор............................................................................................. 75 Ричард Роџерс, Солмизација ..................................................................................................................................... 76 Музика на филму, Снежана и седам патуљака.................................................................................................. 77 Музички квиз................................................................................................................................................................... 78 Речник појмова................................................................................................................................................................. 79 САДРЖАЈ ЦД-а ............................................................................................................................................................... 80

4


Драги/Драга Напиши своје име. Напиши своје име.

KA

Ја се зовем Марија.

А ја се зовем Милан. Jа сам Ана.

ED

U

Ја се зовем зовем Лазар.

-P

O

R

TA L

Музичка сликовница и Музичка вртешка у првом и другом разреду помогле су ти да стекнеш основна музичка знања. У трећем разреду те очекује Музичка слагалица, која ће проширити твоја знања. Твој задатак је да пажљиво слажеш њене делове. Сваки од њих ти нуди нова сазнања о играма, песмама, композиторима, музичком бонтону... Слушање музике, свирање и певање такође су елементи твоје Музичке слагалице.

5


ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК

ED

U

KA

-P

ПЕВAТИ

ИГРАТИ И ПЕВАТИ

O

R

TA L

када видиш следећи знак ти ћеш:

С ЛУШАТИ МУ ЗИК У

6

УЧЕСТВОВАТИ У МУЗИЧКОМ КВИЗУ


TA L

УПОЗНАТИ Е ЛЕМЕНAТ МУ ЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ

ED

U

KA

-P

O

R

СВИРАТИ И ПЕВАТИ

ПРОЧИТАТИ К ЉУ ЧНУ РЕЧ ЗНАТИ КОЈА ЈЕ НУМЕРА НА Ц Д-У 7


ТЕМЕ ПОДСЕТНИК ИЗ ДРУГОГ РАЗРЕДA

2.

ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ИДЕ ЈЕСЕН

4.

ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ

ED

U

KA

3.

5.

8

-P

O

R

TA L

1.

ПРОЛЕЋНИ ЗВУЦИ


Музички бонтон

TA L

Кад слушаш музику: • прилагоди јачину, • поштуј кућни ред.

На концерту и приредби:

O

R

• искључи мобилни телефон, • аплаудирај након изведеног наступа.

-P

Кад певаш:

Када се изводи химна, ти стојиш.

ED

U

KA

• правилно држи тело, • води рачуна да правилно изговориш текст, • води рачуна о дисању.

Допуни музички бонтон. Kако се понашаш на приредби или на концерту?

9


1.

ПОДСЕТНИК ИЗ ДРУГОГ РАЗРЕДA

TA L

МОЈА ОМИЉЕНА ПЕСМА

ED

U

KA

-P

O

R

Која је твоја омиљена песма?

10

Моја омиљена песма је...

Напиши.


1.

ПОДСЕТНИК ИЗ ДРУГОГ РАЗРЕДA М О ЈА О М И Љ Е Н А И Г РА

Испод сваке слике напиши назив игре.

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

Да ли препознајеш игре са слике?

11


O

R

Aко препознајеш песму, упиши знак ✓ у кружићу поред ње.

TA L

Шта знам?

-P

Бр. 1

ДОШЛА МИ БАК А

KA

Лагано

ED

U

mf

Народна песмa из Србије

Продаје гуску за динар, хеј, стара бака за динар.

12

Не може гуску продати, хеј, стара бака за динар.


Бр. 2

ЛАЗАРА МА ЈК А ГРДИЛА Народна песмa из Србије

TA L

Лагано

-P

O

R

mf

ED

U

KA

Лазара мајка грдила, грдила, Лазара мајка грдила. Лазаре, сине једини, једини, Лазаре, сине једини. Не иди близу потока, потока, Не иди близу потока. Поток је хладан и дубок, и дубок, Поток је хладан и дубок. Мого би, сине, упасти, упасти. Мого би, сине, упасти. Не слуша млади Лазаре, Лазаре, Не слуша речи мајчине. Како је мали трчао, трчао, У поток хладни упао.

13


Бр. 3

СИНОЋ ЈЕ КУЦА ЛА ЈА ЛА Зорислава М. Васиљевић

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

Умерено

Изабери песме и и осмисли музичку причу.

14

Изабери ритмички инструмент и осмисли ритмичку пратњу.


ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

2.

15


ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

2.

Никола Херцигоња

Ш А П У ТА Њ Е

школе до куће, Од куће до школе, од уће, шапуће, увек се понешто шап уће, шапуће. увек се понешто шап , тише, Тихо, тише, тихо е кише. тихо, тише, ко падањ апућу тајне, Шапућу се писма и ш ке и трајне, шапућу се тајне вели и трајне. шапућу се тајне велике е, Тихо, тише, тихо, тиш ше. е ки тихо, тише, ко падањ

O

R

TA L

Чувени композитор и музиколог Никола Херцигоња био je и дугогодишњи професор историје музике и музикологије на Музичкој академији у Београду. Иза себе је оставио више од три стотине музичких дела различитих жанрова.

-P

(1911—200 0)

Бр. 4

Никола Херцигоња

,

у

ED

U

Весело

KA

ШАПУ ТАЊЕ

16

музикологија – наука о музици

,

у

жанр – подврста, подела, одређени правац у уметности. Може бити књижевни, уметнички, музички. Ево неколико музичких жанрова: опера, рокенрол, забавна музика, поп, фолк, џез, хип-хоп...


TA L

Динамика

За обележавање различите јачине употребљава се: средње тихо (mezzopiano) – mp, средње јако (mezzoforte) – mf.

ED

U

KA

-P

O

R

У динамици постоје две основне јачине: тихо (piano) – p и јако (forte) – f.

Јачину певања и свирања у музици означавамо динамиком.

динамика, тихо, јако, средње јако, средње тихо

17


2.

ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

TA L

Школско је звонце позва ло ђа ке

R

да опе т ж у рно пођу на час: Ла, ла, ла, ла...

ED

U

KA

-P

O

Уз осмех сунца весело иду, и песма љупка звони до нас: Ла, ла, ла, ла...

18


ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

Бр. 5

Божидар Станчић

TA L

Moderato

Ако нисте знали, ово је знак за понављање, то јест репетицију.

ED

U

KA

-P

O

R

mf

Божидар Станчић

Божидар Станчић је савремени српски музички стваралац, који је за децу компоновао више стотина композиција. Често је компоновао музику на стихове наших најзначајнијих песника, међу којима су Змај и Десанка Максимовић.

moderatо – умерено

(1956)

репетицијa

19


С Л У ШАМО М У ЗИК У Бр. 6

R

TA L

Николај Римски-Корсаков, Бумбаров лет

ED

U

KA

-P

O

озицију. Илуструј слушану комп

(1844 —1908)

20

Николај Римски-Корсаков

Николај Римски-Корсаков је руски композитор. Иако је рано заволео музику, родитељи су га уписали у поморску школу. На свом трогодишњем путовању по морима света почео је да записује мелодије разних народа. Стекао је велику славу компонујући опере инспирисане бајкама и причама. Композиција Бумбаров лет је из опере Бајка о цару Салтану. У опери, чаробни лабуд подучава принца како да се претвори у бумбара и одлети своме оцу. Римски-Корсаков је оставио дубок траг у историји руске музике.


Д А СЕ ПОДСЕТИМО...

Које музичке појмове (термине) си научио/научила?

TA L

Које песме си певао/певала?

Напиши.

O

R

Напиши.

Напиши.

ED

U

KA

-P

Осмисли сам/сама питање.

За које композиторе си сазнао/сазнала?

Које композиције си слушао/слушала?

Напиши.

Напиши.

21


ИДЕ ЈЕСЕН

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

3.

22 22


С Л У ШАМО М У ЗИК У Бр. 7

TA L

Петар Иљич Чајковски, Годишња доба: Јесен

Илуструј слушану композицију.

ED

U

KA

-P

O

R

Опиши како је композитор дочарао јесен.

(1840—1893)

Петар Иљич Чајковски

Петар Иљич Чајковски је руски композитор. Волео је природу и у њој је налазио инспирацију за своју музику. Осим у руској природи, инспирацију за ову композицију Чајковски је пронашао и у градским пејзажима. Ако желиш да сазнаш нешто више о композитору, потражи податке у музичкoj енциклопедији или на интернету.

23


ИДЕ ЈЕСЕН

3.

R

TA L

ЕН ИДЕ ЈЕС , ко шума е р п н е с Иде је о друма. к е р п н е , иде јес во стиже е , е ж и л е. Све је б шће ниж и л и з а л куд про

Бр. 8

KA

-P

O

Пронађи у својој Читанци песму Септембар Септембар, прочитај је и наведи сличности са текстом песме Иде jесен.

ИДЕ ЈЕСЕН

ED

mf

U

Жива х но

24

Божидар Ста нчић


С Л У ШАМО М У ЗИК У Бр. 9

TA L

Јохан Себастијан Бах, Арија

Јохан Себастијан Бах

Овај немачки композитор почео је да компонује са седам година. Написао је велики број композиција за оргуље, виолину, клавир, оркестар, хор. Својим ученицима је стално говорио: ,,Упорним радом и сваки од нас може постићи то што сам и ја постигао.”

ED

• брзо,

U

Ова композиција изведена је:

KA

-P

O

R

Илуструј слушану композицију.

• споро,

• умерено.

Заокружи.

арија

(1685—1750)

арија – композиција мирне мелодије

оргуље – највећи и најсложенији музички инструмент са диркама

25


3. ТЕМПО

TA L

ђења Темпо je брзинa изво ког композиције или не њеног дела. з, Темпо може бити бр спор и умерен.

ED

U

Заокружи на слици оне који се крећу брзо.

KA

-P

O

R

Подвуци на слици оне који се крећу споро.

темпо

26


С Л У ШАМО М У ЗИК У

R Које инструменте препознајеш у слушаној композицији?

U

KA

-P

O

У ком темпу је композиција?

TA L

Петар Иљич Чајковски, Валцер цвећа

Бр. 10

ED

ени део Овај валцер је чув Крцко та популарног бале на Орашчић. Игра се ву у у царст великом слављу ла одводи које Шећерна Ви девојчицу Машу с је пле и принца. Валцер ару. који се изводи у п

валцер

27


KA

-P

O

R

TA L

3. НОТНЕ ВРЕДНОСТИ

Бр. 11

ЛЕВА, ДЕСНА

ED

mf

U

Умерено

певамо Хајде да мо у и корача ме! с ритму пе 28

Дечја песма


3. ПОЛОВИНА И ЧЕТВРТИНА

R

TA L

ојим Нота је знак к трајање обележавамо . и висину тона у и свирању њ а ев п у у с е т Но сању. То су као слова у пи и којима музички знац лодију и записујемо ме ритам.

O

Половина ноте изгледа овако: И Им маа нотну главу и нотни врат.

ED

U

KA

-P

Половина ноте траје два отку цајa.

Четвртина ноте изгледа овако: Има пуну нотну главу и нотни врат. Четвртина ноте траје један откуцај.

У разреду има 28 ученика. Четвртина ученика свира клавир. Колико ученика не свира клавир? Израчунај. Напиши.

нота, половина, четвртина

29


TA L

3. ОСМИНА

-P

O

R

Реши загонетку и напиши решење: Без коре уђе, с кором изађе.

Бр. 12

ED

mp

U

Весело

30

KA

ПЕК АРЧИЋ Дечја песма


Руке перем, брашно сејем, капица на глави, месим тесто, тако вешто, као пекар прави.

-P

Осмина ноте изгледа овако:

O

R

TA L

Пећ се жари, у њу стављам хлепчиће по реду, кора глатка биће слатка кад је деца једу.

KA

Има пуну нотну главу, врат и барјачић барјачић..

ED

U

Oсмине могу да се пишу и Када ада су две на други начин. К у групи, уместо барјачића повезују се цртом.

Као што видиш, две осмине трају као једна четвртина.

осмина

31


С Л У ШАМО М У ЗИК У

TA L

Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет

Бр. 13

Колико различитих делова садржи Друга руковет?

-P KA

емпу ова У ком је т иција? композ • брзом, • спором, м. • умерено

O

R

Напиши.

ED

U

. н одговор а ч а т и ж Заокру

Које гласове чујеш у композицији? • мушки гласови , • женски гласови , • дечји гласови. Заокружи тачне одговоре.

32

(1856—1914)

Стеван Стојановић Мокрањац

Стеван Стојановић Мокрањац је српски композитор. Још као дете, слушао је и записивао песме из свог краја. Као познати композитор, Мокрањац је наставио са записивањем народних песама из разних крајева и те записе користио у својим композицијама. Највећи део свог рада посветио је хорској музици. Написао је петнаест руковети. Реч руковет, преузета је из народног говора и означава сплет или прегршт/букет народних песама.


3. ХОР

Солиста је назив за музичара који сам изводи композицију (пева или свира).

ED

U

KA

-P

Погледај слике и видећеш које врсте хорова постоје.

O

R

TA L

Хор је музички ансамбл који чини група певача.

Мешовити хор

Женски хор

У мешовитом хору певају мушки и женски гласови.

Гласови у женском хору су сопран – високи женски глас и алт – дубоки женски глас.

ансамбл – уметничка извођачка група, састав

Мушки хор

Дечји хор

Гласови у мушком Гласови у дечјем хору су: тенор – хору се деле на први, високи мушки глас, други и трећи глас. Први баритон – дубоки глас је високи дечји глас, мушки глас и бас – други је средњи и трећи је најдубљи мушки глас. дубоки дечји глас.

хор

33


TA L

3. ТАКТ И ТАКТИЦА

KA

-P

O

R

Хајде да направимо воз и корачамо у ритму текста.

ED

U

Мање целине у нотном запису су тактови.

такт, тактица

34

такт

Тактови су раздвојени усправним цртицама које се зову тактице.

тактица

Бр. 14


ИДУ МРАВИ

Бр. 15

R

Кораком

TA L

3. ДВОЧЕТВРТИНСКИ ТАКТ

ED

U

KA

-P

O

Станиша Коруновић

Двочетвртински такт се обележава овако:

2 или 2 4

Четвртина је јединица бројања.

Шта означава број два изнад јединице бројања?

Број два означава колико јединица бројања има у такту.

двочетвртински такт

35


ЛИНИЈСКИ СИСТЕМ

TA L

3.

U

KA

-P

O

R

Како се зове уметник који компонује песме које пева мо или свирамо? Уметник који компонуј е песме зове се композитор. М узику запису је у линијском си стему.

ED

Ово је линијски систем. Линијски систем чине пет линија и четири празнине. Линије и празнине се броје одоздо навише. У линијском систему се пишу ноте.

5 4

3 2 1 36

4 3 2 1

линијски систем


3.

ВИОЛИНСКИ КЉУЧ

ВИОЛИНСКИ КЉУЧ

U

KA

-P

O

R

TA L

На почетку сваког лини јског система бележимо кључ . Има разних кључева. Један од њих је виолин ски кључ или ге-кљу ч.. Виол ински кључ одређује место, им еи висину тона.

ED

Виолински кључ се пише од друге линије линијског система.

виолински кључ

37


3.

МУЗИЧКИ КВИЗ

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

Означи редослед слушаних композиција уписујући бројеве од 1 до 4 (1 – за прву слушану композицију).

38


3.

ТОН СОЛ Сол ми дај, сол ми дај, да

посолим

залогај,

соли мeни дај.

Бр. 16

СОЛ МИ ДА Ј

Народна песма из Србије

O

R

Умерено

TA L

Лане, мој Милане,

,

KA

-P

f

Сира дај, сира дај, да засладим залогај, лане, мој Милане, сира мени дај.

ED

U

Вино дај, вино дај, да залијем залогај, лане, мој Милане, вино мени дај.

Заокружи прву ноту у песми.

Ово је нота СОЛ.

Нота СОЛ се налази на другој линији линијског система.

Одсвирај на металофону тон СОЛ!

тон –

звук који има одређену висину, јачину, трајање и боју и то га разликује од других неодређених звукова

нота –

знак за бележење тонова у линијски систем

тон сол

39


ЧЕТВРТИНА ПАУЗЕ

3.

Дин, дин, дон, дин, дин, дон!

TA L

Где је Миле, где је он?

Бр. 17

R

ЗВОНО

Божидар Станчић

,

KA

-P

O

Умерено

ED

U

Привремени прекид у музичком излагању зове се за. Различитим пауза. знаковима означавамо паузе у музици.

пауза

40

Четвртина паузе траје као и четвртина ноте – један откуцај.


ТОН МИ

Бр. 18

TA L

3.

МИ ИДЕМО ПРЕКО ПОЉА

Народна песма из Србије

O

R

Умерено

U

KA

-P

mf

А облаци преко неба, преко неба, a облаци преко неба.

ED

Облак брже, дода брже, дода брже, oблак брже, дода брже.

Росна киша понајбрже, понајбрже, росна киша понајбрже. Да ороси наша поља, наша поља, да ороси наша поља. Да уроде наша жита, наша жита, да уроде наша жита.

Заокружи прву ноту у песми. Нота МИ се пише на првој линији линијског система.

тон ми, бубањ, ритам, додолске песме

41


Рита м је смењивање тонова ра зличитог траја ња.

O

R

TA L

Мали буба њ је ударачки музички инструмент. Тон се добија ударањем дрвеним палицама или метлицама.

-P

Хајде да свирамо ритмичку пратњу на малом бубњу.

KA

Ми идемо преко поља, преко поља, п о љ а.

ED

U

ми идемо преко

42

Додолске песме су се певале за време летњих суша, јер се веровало да се њиховим певањем призива киша.


KA

Руке две и десет прста, имам, имам, ја.

-P

O

R

Хајде покретом да опонашамо текст песме. Гледајте мене и понављајте покрете.

TA L

ТАКТИРАЊЕ

U

Ево их горе, ево их доле, оп, на рамена.

Ево их лево, ево их десно, оп, на колена.

ED

3.

43


ДВЕ РУЧИЦЕ

Бр. 19

Дечја песма

TA L

Весело

KA

-P

O

R

mf

Пробај да тактираш и ти.

ED

U

Како тактирамо 2/4 такт?

Покрет руком надоле је први откуцај, а покрет руком нагоре је други откуцај.

44

1

2

тактирање


ШТА С АМ НАУ ЧИО/НАУ ЧИ ЛА... Допиши у делове слагалице музичке појмове.

TA L

половина ноте, четвртина ноте и осмина ноте

тактица

U

KA

-P

O

R

темпо

ED

3.

такт

45


ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

4.

46


Бр. 20

НОВОГОДИШЊА ПЕСМА

Петар Ступел

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

Умерено

Осветлите, звездице, путеве, друме, осветлите кућице, поља и шуме, јер већ се ближи онај час кад к нама доћ ће Деда Мраз. Ви, дечице, певајте веселу песму, а свеће на бору нек радосно блесну, јер већ се ближи онај час кад к нама доћ ће Деда Мраз.

47


ВЕЈАВИЦА

Божидар Станчић

KA

-P

O

R

Весело

TA L

Бр. 21

ED

U

Илуструј зиму.

48


TA L

Oсмисли ритмичку пратњу.

-P

O

R

Направи музички инструмент. Пластичну кутију напуни пиринчем. Користи инструмент у извођењу ритмичке пратње.

ED

U

KA

Опиши зиму у неколико реченица.

Уз именицу зима наведи речи које је ближе одређују.

49


Бр. 22

БОЖИЋНА ПЕСМА Народна песма из Србије

TA L

Распевано

mp

Божић Бату чека мо, раду јмо се, певајм Набеска звона Бож о. ића глас, дарова дечјих дош o је час.

ED

U

KA

-P

O

R

,

50

Божић је дан Христовог рођења. То је највеселији празник. Како се у твојој породици прославља Божић или неки други празник?

Напиши.


Бр. 23

ХИМНА СВЕТОМ САВИ запис: Корнелије Станковић

KA

,

-P

O

R

TA L

Лагано

Да се српска сва срца с тобом ујединe, сунце мира, љубави да нам свима сине. Да живимо сви у слози. Свети Саво, ти помози. Почуј глас свог рода, српског народа!

Благодарна Србијо, пуна си љубави према своме пастиру светитељу Сави. Цело Српство слави славу свога оца Светог Саву. Појте му, Срби, песму и утројте!

Пет векова Србин је у ропству чамио, светитеља Саве име је славио. Свети Сава Србе воли, и за њих се Богу моли. Појте му, Срби, песму и утројте!

ED

U

Ускликнимо с љубављу светитељу Сави, српске цркве и школе – светитељској глави. Тамо венци, тамо слава, где наш српски пастир Сава. Појте му, Срби, песму и утројте!

51


TA L

Од свих слава најдража ми је школска слава Свети Сава. Ево како ми славимо школску славу. Певамо химну, изводимо приредбу. Сече се славски колач и служи жито. Са нама су учитељ или учитељица, родитељи и свештеник. Како ти у својој школи прослављаш школску славу?

Х С Т П С Р Ш Х Г

Н В И Ц Л Т К Д П

П Е С M A А О Р Љ

Б Ч А У В Х Л Ж Б

Г А В Љ A И С А С

KA

О Д Е Љ Е Њ С К А

U

Р К В Р Њ У О Њ M

ED

В Т С О Г Ж А Б Ц

-P

O

R

Химна је свечана похвална песма и пева се или свира у свечаним, званичним приликама.

Ш Н А Т Ч М К В З

З А K Њ Л Н А Н К

Д Ј A У Ф А Р А Т

С Л У ШАМО М У ЗИК У

52

Бр. 24

Даворин Јенко, Боже правде

Пронађи и обележи у осмосмерки следеће речи: ХИМНА ОДЕЉЕЊСКА СВЕЧАНА ПЕСМА СВЕТИ САВА ШКОЛСКА СЛАВА


ТОН ДО

ДО, ДО, ШТА ЈЕ ТО

TA L

Бр. 25

Народна песма из Србије

Лагано

mp

З

,

,

KA

Ово је нота ДО.

-P

O

R

,

U

Нота ДО налази се на првој помоћној линији испод линијског система.

ED

4.

Повежи. Где се налази нота: тон до

 до?

 На 1. линији.

 сол?

 На 1. помоћној линији.

 ми?

 На 2. линији.

53


С Л У ШАМО М У ЗИК У Камиј Сен-Санс, Карневал животиња: Лабуд

Бр. 26

KA

-P

O

R

TA L

Илуструј слушани пример.

ED

U

Како је композитор дочарао лабуда?

54

(1835—1921)

Камиј Сен-Санс

Камиј Сен-Санс био је чувени француски диригент и композитор. Још као дечак испољио је велики таленат, и то не само за музику – бавио се књижевношћу, сликарством, астрономијом и филозофијом. Он је први композитор који је писао музику за филм (1909).

Пронађи у музичкој енциклопедији, или на интернету још података о овом композитору. Напиши причу о композитору.


Бр. 27

БАКА МАРА Умерено

Станиша Коруновић

mf

TA L

mp

KA

-P

O

R

mf

ED

U

Бака смишља разне гримасе и покрете, а остали опонашају. Ко ће бити бака Мара?

Наравно, ја ћу.

Хеј, гле у шуми кућа стара. Ту, ето, живи бака Мара. Са седам синова, и сви без обрва, са оваквим главама, са оваквим очима, са оваквим ушима, са оваквим брадама. Све што сада радим ја нека раде деца сва. Све што сада радиш ти то радимо сада сви.

55


С Л У ШАМО М У ЗИК У Коло, Нишки вез

TA L

Бр. 28

KA

-P

O

R

Упиши ✓ у испод слике која одговара начину на који се игра уз одслушану композицију.

ED

U

Коло је карактеристична и најпопуларнија народна игра уз коју се игра, пева и свира. Коло се игра у низу, тако што се играчи држе за руке. Први играч у колу зове се коловођа, а последњи у низу кец. Коло може бити отворено и затворено. С Свира вира ce на фрули, хармоници, труби, тамбури... Постоје кола која се свирају, а постоје кола уз која се и пева и свира.

Која народна кола знаш? коло

56

Напиши.


КУКАВИЦА

Бр. 29

Владимир Томерлин

TA L

Умерено

ED

U

KA

-P

O

R

mp

Шумом лети кукавица, жели снети јаје, ку, ку, ку, ку, жели снети јаје. Ал’ да на њем’ седи, тo за њу не вреди, ку, ку, ку, ку другоме га даје.

Где ће своје младо наћи више није знала, ку, ку, ку, ку, више није знала. Ал’ из гнезда виче њено гладно птиче, ку, ку, ку, ку кукавица мала.

57


а

л у ми

к у ка в

аг

ан Ст

ле ђ и м а .

м

и ц у.

и мо у к

с а ру ка м

на

и

и у?

Како

г ру

гр

г

оо рам ву

Узми јаје.

R

TA L

Ј

-P

O

Када певамо прву строфу песме, кукавица кружи изван круга, са јајетом у руци. У току прве строфе кукавица даје јаје једном детету.

ED

U

KA

Док траје друга строфа, јаје додајете једни другима, до последњег „ку, ку” – када пева само оно дете у чијим је рукама јаје.

Кукавица треба да препозна по боји гласа код кога је јаје.

58

Ако кукавица препозна код кога је јаје, замењује место са дететом из круга.


Бам, бам, бам, убих лава сам. Так, так, так, убих тигра чак. Трас, трас, трас, неста морски пас. Шкљоца, шкљоца, шкљоца, ја сам ловац Јоца. Шкљоца, шкљоца, шкљоца, ја сам ловац Јоца.

ЛОВАЦ ЈОЦА

R

Бр. 30

TA L

ЛОВАЦ ЈОЦА

Срђан Барић

ED

U

KA

-P

O

Умерено

зу јеш Покушај да имрови ритмичку пратњу на бубњићу.

59


ПАУЗА ЗА ОСМИНУ

Осмина паузе траје као и осмина ноте. Две осмине трају један откуцај.

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

4.

Заокру жи паузе у песми „Ловац Јоца”. Зеленом бојом заокру жи осмину паузе, a плавом бојом четвртину паузе. 60

пауза


4.

ШТА С АМ НАУ ЧИО/НАУ ЧИ ЛА...

TA L

Које музичке појмове (термине) си научио/научила?

R

Напиши.

-P

O

Које песме си певао/певала?

U

KA

Напиши.

Које композиције си слушаo/слушала?

ED

Које композиторе си упознао/упозналa?

Напиши.

Напиши.

61


ПРОЛЕЋНИ ЗВУЦИ

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

5.

62


TA L

Бр. 31

НА КРА Ј СЕЛА ЖУ ТА КУ ЋА Весело

Народна песма из Србије

mf

,

O

R

,

KA

-P

Oсмисли ритмичку пратњу ћима. штапићима.

U

На крај села жута кућа, ти, ти, ти, жута кућа, та, та, та, жута кућица.

ED

У њој седи стара мајка, ти, ти, ти, стара мајка та, та, та, стара мајчица. Мајка има једну ћерку, ти, ти, ти, једну ћерку, та, та, та, једну ћеркицу. Ћерка има вредне руке, ти, ти, ти вредне руке, та, та, та, вредне ручице.

Којом динамиком певаш песму? Заокружи динамичку ознаку у песми. 63


Бр. 32

У ЛИВА ДИ ПОД ЈАСЕНОМ Народна песма из Србије

TA L

Свечанo

-

R

mp

х

U

KA

-

-P

O

-

ED

Oсмисли ритмичку пратњу на трианглу.

триангл

64

-

Триангл је музички инструмент. Направљен је од металне шипке која је савијена у облику троугла. Тон се добија ударањем различитих делова троугла.

-

-


У ЛИВАДИ ПОД ЈАСЕНОМ

TA L

У ливади под јасеном вода извире, вода извире. У ливади под јасеном хај, вода извире.

R

Ту се шета лепа Ката, воду захвата, воду захвата. Ту се шета лепа Ката, хај, воду захвата.

ED

U

KA

-P

O

Момче јој се с брега баца златном јабуком, златном јабуком. Момче јој се с брега баца хај, златном јабуком. Узми, Като, узми, злато, моја ћеш бити, моја ћеш бити. Узми, Като, узми, злато, хај, моја ћеш бити. Нећу, нећу, младо момче, имам драгога, имам драгога. Нећу, нећу, младо момче, хај, имам драгога.

65


С Л У ШАМО М У ЗИК У Бр. 33

TA L

Габријел Форе, Лептир

Заокружи одговарајућу реч. Композиција коју смо данас слушали је: спора

брза

умерена

ED

U

KA

-P

O

R

Напиши своја запажања о слушаној композицији.

66

(1845—1924)

Габријел Форе

Форе се, уз Дебисија и Равела, сврстава у значајније модерне француске композиторе. Компоновао је многа и разноврсна дела: оперу, црквену и сценску музику, а међу најбољим се сматрају његове соло песме.


5. 5.

МУЗИЧК А ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

TA L

Запиши музички одговор. По свом избору користи ноте и паузе које си до сада учио/учила.

O

R

Рад у пару: Ти запиши музичко питање, а твој пар одговор.

KA

-P

Хајде да разговарамо свирајући на инструментима! Ја ти постављам музичко питање на металофону, а ти одговори истим тоном на свом инструменту. Запиши и питање и одговор.

Запиши музички одговор и одсвирај на металофону.

ED

U

Рад у пару: Запиши музичко питање и одсвирај на металофону.

Не заборави на виолински кључ и ознаку за такт.

67


Бр. Б р. 34

БЛИСТА Ј, БЛИСТА Ј, ЗВЕЗДО МА ЛА Волфганг Амадеус Моцарт

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

Брзо

крешендо, декрешендо

68

Знак за постепено појачавање је крешендо (crescendo). Осмисли ритмичку пратњу на трианглу!

Знак за постепено утишавање је декрешендо (decrescendo).


ТОП-ЛИСТА ПЕВАНИХ И С ЛУШАНИХ КОМПОЗИЦИЈА

TA L

5.

-P

O

R

Направи топ-листу омиљених певаних и слушаних композиција.

1.

KA

2. 3.

ED

5.

U

4.

69


5. ТОН РЕ

Бр. 35

РЕСАВО, ВОДО ЛА ДНА Народна песма из Србије

TA L

Умерено

mp

R

Куд бродиш водо ладна, заодиш?

-P

O

Морави води бродим, заодим.

Заокружи први тон у песми. Први тон у песми је РЕ РЕ..

Ово је нота PE.

KA

Где се налази нота РЕ РЕ??

Заокружи слово испред тачног одговора.

U

А) На првој линији линијског система. Б) У првој празнини линијског система.

ED

В) Испод линијског система.

Доврши песму уписујући тон РЕ у различитом трајању.

тон ре

70


5.

ТОН ФА

Бр. 36

Народна песма из Србије

TA L

Умерено

ФА ЛИЛА МИ СЕ

KA

-P

O

R

mp

ED

U

Нота ФА се пише у првој празнини линијског система.

Где се налази нота ФА?

Заокружи први тон у песми.

Први тон у песми је ФА.

Напиши.

тон фа

71


С Л У ШАМО М У ЗИК У Бр. 37

TA L

Староградска песма Небо је тако ведро

У ком је темпу композиција?

-P

ED

U

KA

Староградска песма потиче из друге половине 19. века. Настајала је у српским градовима. Наши школовани музичари записивали су народне песме и стварали своје композиције под утицајем народних.

O

R

Који ансамбл изводи слушану композицију?

староградска песма

72

Илуструј слушану композицију.


С Л У ШАМО М У ЗИК У Бр. 38

TA L

Бора Дугић, Чаробна фрула (одломак)

ED

U

KA

-P

O

R

Заокружи слику инструмента на ком је изведена слушана композиција.

(1947)

Бора Дугић

Бора Дугић је истакнути српски композитор и виртуоз на фрули. Фрула је један од најстаријих народних инструмената. Прави се од дрвета зове, врбе или леске. Има седам рупица и спада у групу дрвених дувачких инструмената. Бора Дугић је показао да је на фрули могуће свирати све, од једноставних лаганих мелодија до брзих композиција класичне музике.

фрула

73


С Л У ШАМО М У ЗИК У Бр. 39

TA L

Александар Обрадовић, Свита кроз свемир

-P KA

ED

U

Свита – композиција која се састоји из више делова. Cви делови су повеза ни у једну већу тематску целину.

O

R

Илуструј слушану композицију.

74 (1927—2001)

Александар Обрадовић

Овај српски композитор компоновао је дела модерног звука. Једна од његових познатих композиција је свита Кроз свемир.

свита


5.

ДЕЧЈЕ МУЗИЧКО СТВАРА ЛАШТВО /ЈА К АО КОМПОЗИТОР

TA L

Данас је важан дан. Данас смо композитори. Компонујемо. На задати текст песме настави започету мелодију. Користи ноте и музичке знаке које си научио/научила.

Ево стихова које сам изабрао.

КО КОГА ВОЛИ

O -P

ED

U

И сад је школа, са свих страна, к’o нека свеска неисписана.

КО КОГА ВОЛИ

KA

По зидовима на нашој школи, не пише више ко кога воли.

R

Док летњи распуст полако тече, фасаду школе мајстори крече.

Ал’ ипак неко, уз светлост свица, написа ноћу: „Пеђа + Мица!”

Мирослав Кокошар

75


Бр. 40

СОЛМИЗАЦИЈА Ричард Роџерс

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

Умерено

На ком језику је отпевана песма? Које речи из песме препознајеш?

76

Бр. 41

С Л У ШАМО М У ЗИК У

Ричард Роџерс, Солмизација из филма Mоје песме, моји снови „До, ре, ми...”


МУЗИКА НА ФИЛМУ Бр. 42

Музикa из цртаног филмa Снежана и седам патуљака

TA L

KA

-P

O

R

Шта је музиком дочарано у цртаном филму?

Који је твој омиљени цртани филм?

Обрати пажњу на музику у твом омиљеном цртаном филму. Која музика се користи? У ком је темпу, динамици? Обрати пажњу на садржај радње у цртаном филму и музику која се чује.

ED

U

Отпевај песму из свог омиљеног цртаног филма.

Нацртаj јунака из цртаног филма.

77


МУЗИЧКИ КВИЗ

2. Нота до се налази:

3. Нота сол се налази:

TA L

1. Линијски систем се састоји из:

А на првој линији линијског

А 3 линије и 4 празнине; Б 4 линије и 4 празнине; В 5 линија и 4 празнине.

система;

А на првој линији

линијског система;

Б у првој празнини

Б на другој линији линијског

линијског система;

В на другој линији

R

система;

Заокружи слово испред тачног одговора.

В на првој помоћној линији

линијског система.

O

испод линијског система. Заокружи слово испред тачног одговора.

А прве линије линијског

-P

ED

U

система; Б друге линије линијског система; В треће линије линијског система. Заокружи слово испред тачног одговора.

7. Четвртина ноте траје: А један откуцај; Б два откуцаја.

Заокружи слово испред тачног одговора.

78

5. Композитор:

KA

4. Виолински кључ се пише од:

Заокружи слово испред тачног одговора.

А слика; Б компонује; В пише.

Заокружи слово испред тачног одговора.

6. Пауза означава: А да се пева; Б завршетак песме; В тренутни прекид. Заокружи слово испред тачног одговора.

8. Темпо у музици означава: А брзину певања или свирања; Б јачину певања или свирања; В почетак композиције. Заокружи слово испред тачног одговора.

Решење: 1) В 2) В 3) В 4) Б 5) Б 6) В 7) А 8) А

5.


TA L

РЕЧНИК ПОЈМОВА

Валцер је врста плеса тј. окретна игра која се игра у пару.

Виолински кључ или ге-кључ је знак у музици који пишемо на почетку линијског система. Пише се од друге линије.

R

Динамика у музици је јачина извођења композиције.

O

Звук је све што примамо слухом.

Коло је најпопуларнија српска народна игра. Играчи се држе за руке, у низу, и обично образују круг.

-P

Линијски систем је систем за писање нота, састоји се од 5 линија и 4 празнине.

KA

Марш је свечана композиција, у наглашеном ритму. Свира се уз свечано кретање цивила, поворке или у свечаној пратњи војника. Нота је музички знак који има одређену висину и трајање. Пауза у музици означава прекид ритмичког, мелодијског тока.

ED

U

Репетиција означава понављање неке музичке фразе, или њеног дела. Обележава се двема тактицама и двема тачкама окренутим нотном тексту који се понавља. Руковет је сплет песама из једног краја /збирка песама за певање. Свита је композиција од више делова, обично плесова. Староградска песма потиче из друге половине 19. века. Настајала је у српским градовима. Наши школовани музичари записивали су народне песме и стварали своје композиције под утицајем народних. Такт је мања целина у нотном запису.

79


Тактица је усправна црта кроз линијски систем која дели један такт од другог. Тактирање је бројање покретом руке.

TA L

Темпо у музици је брзина певања и свирања. Може бити: брз, умерен или спор, а ознаке се пишу на почетку композиције, изнад линијског система. Тон је звук који има одређену висину, јачину, трајање и боју.

ED

U

KA

-P

O

R

Химна је похвална песма свечаног карактера.

80


СПИСАК КОМПОЗИЦИЈА ЦД, 3. РАЗРЕД Вокал: Валентина Динић Клавирска пратња: Марија Станковић Сниматељ: Милан Петровић

TA L

Припрема и продукција: Валентина Динић и Мирјана Смрекар Станковић

Назив песме

1.

Народна песма из Србије Дошла ми бака

2.

Народна песма из Србије Лазара мајка грдила

3.

Зорислава М. Васиљевић, Синоћ је куца лајала

4.

Никола Херцигоња, Шапутање

5.

Божидар Станчић, Полазак у школу

6.

Слушамо музику: Николај Римски-Корсаков, Бумбаров лет

7.

Слушамо музику: Петар Иљич Чајковски, Годишња доба: Јесен

8.

Божидар Станчић, Иде јесен

9.

Слушамо музику: Јохан Себастијан Бах, Арија

10.

Петар Иљич Чајковски, Валцер цвећа

11.

Дечја песмa Лева, десна

12.

Дечја песма Пекарчић

13.

Слушамо музику: Стеван Стојановић Мокрањац, Друга руковет

14.

Бројалица Иду мрави

15.

Гвидо Тартаља, Станиша Коруновић, Иду мрави

16.

Народна песма из Србије Сол ми дај

17.

Божидар Станчић, Звоно

18.

Народна песма из Србије Ми идемо преко поља

ED

U

KA

-P

O

R

Бр.

81


Назив песме

19.

Дечја песма Две ручице

20.

Петар Ступел, Новогодишња песма

21.

Божидар Станчић, Вејавица

22.

Народна песма Божићна песма

23.

Слушамо музику: Корнелије Станковић, Химна Cветом ветом Сави

24.

Слушамо музику: Даворин Јенко, Боже правде

25.

Народна песма из Србије До, до, шта је то

26.

Слушамо музику: Камиј Сен-Санс, Лабуд

27.

Станиша Коруновић, Бака Мара

28.

Слушамо музику: Коло Нишки вез

29.

Владимир Томерлин, Кукавица

30.

Срђан Барић, Ловац Јоца

31.

Народна песма из Србије На крај села жута кућа

32.

Народна песма из Србије У ливади под јасеном

33.

Слушамо музику: Габријел Форе, Лептир

34.

Волфганг Амадеус Моцарт, Блистај, блистај, звездо мала

35.

Народна песма из Србије Ресаво, водо ладна

36.

Народна песма из Србије Фалила ми се

37.

Слушамо музику: Староградска песма Небо је тако ведро

38.

Слушамо музику: Бора Дугић, Чаробна фрула

39.

Слушамо музику: Александар Обрадовић, Свита кроз свемир

40.

Ричард Роџерс, Солмизација

41.

Слушамо музику: Ричард Роџерс, Солмизација (из филма Моје песме, моји снови „До, ре, ми”)

42.

Слушамо музику: Музика на филму, Снежана и седам патуљака

ED

U

KA

-P

O

R

TA L

Бр.

82

Profile for ivana.milosevic

Музичка слагалица 3, Музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе  

Музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе Аутори: Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

Музичка слагалица 3, Музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе  

Музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе Аутори: Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

Advertisement