a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

КА

Мирјана Смрекар Станковић Соња Цветковић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЕД У

УЏБЕНИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Мирјана Смрекар Станковић Соња Цветковић

МУЗИЧКА ВРТЕШКА МУЗИЧКА КУЛТУРА Уџбеник за други разред основне школе Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорни уредник Доц. др Наташа Филиповић

КА

Рецензенти Ивана Јухас, професор разредне наставе, ОШ „Горња варош”, Земун Борис Марковић, музиколог, професор историје музике, МШ „Јосиф Маринковић”, Зрењанин; професор солфеђа и музичке културе, ШОМО „Стеван Христић”, Бачка Паланка Проф. др Раденко Круљ, педагог Лектура и коректура Биљана Никић

Илустрације и дизајн Миомир Томић

ЕД У

Издавач ЕДУКА д.о.о. Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1, 11000 Београд Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs За издавача Проф. др Бошко Влаховић, директор Штампа Цицеро, Београд

Издање бр.: 1, 2019. година Тираж: 8500

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00170/2019-07. CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2)

СМРЕКАР-Станковић, Мирјана, 1965Музичка вртешка : музичка култура : уџбеник за други разред основне школе / Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић ; [илустрације Миомир Томић]. - Изд. 1. - Београд : Eduka, 2019 (Београд : Цицеро). - 64 стр. : илустр., ноте ; 26 cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM ; 12 cm) Тираж 8.500.

ISBN 978-86-6013-383-2

1. Цветковић, Соња, 1961- [аутор] COBISS.SR-ID 277569036 Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


САДРЖАЈ

КА

Музички бонтон................................................................................................................ 6 Народна песма Коларићу, панићу...................................................................................... 8 Слушамо музику: Никола Херцигоња, Шапутање....................................................... 9 Шта знам! ......................................................................................................................... 10 Слушамо музику: Роберт Шуман, Дивљи јахач ............................................................ 12 Бројалица Елем, белем, белбеиш....................................................................................... 13 Народна песма из Србије Вишњичица род родила .......................................................... 14 Народна игра – коло Ој, Мораво ...................................................................................... 15

ЕД У

Народна песма Дуње ранке............................................................................................... 16 Бројалица Гусеница............................................................................................................ 18 Станиша Коруновић, Јесен................................................................................................ 19 Слушамо музику: Перпету Џезиле, Киша...................................................................... 19 Зорислава М. Васиљевић, Звук – тон............................................................................. 20 Слушамо музику: Миња Субота, Другарство................................................................ 21 Народна песма Митку ноге заболеше............................................................................... 22 Жан-Батист Лили, Док месец сја...................................................................................... 24 Станиша Коруновић, Ала веје, веје.................................................................................. 26 Слушамо музику: Драган Лаковић, Здравица................................................................ 27 Џејмс Пирпонт, Звончићи................................................................................................. 28 Музички квиз..................................................................................................................... 29 Волфганг Амадеус Моцарт, Блистај, блистај звездо мала............................................. 30 Владимир Томерлин, Имају ли карте сви........................................................................ 32 Слушамо музику: Јохан Штраус, Анина полка............................................................... 33 Народна песма Ој, бадњаче, бадњаче............................................................................... 35 Свети Сава......................................................................................................................... 36 Корнелије Станковић, Химна Светом Сави................................................................... 37 Слушамо музику: Корнелије Станковић, Химна Светом Сави.................................... 37 Слушамо музику: Даворин Јенко, Боже правде............................................................ 37 Слушамо музику: Николо Паганини, Капричо број 9................................................... 38 Народна песма из Србије Лазара мајка грдила................................................................ 39 Слушамо музику: Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Птице.............................. 40 Станиша Коруновић, Пролеће........................................................................................... 41 Народна песма из Србије Разгранала грана јоргована . .................................................. 42 Слушамо музику: Камиј Сен-Санс, Карневал животиња, Марш лавова................... 43


КА

Народна песма из Србије С оне стране Дунава............................................................... 44 Слушамо музику: Јоханес Брамс, Мађарска игра број 5............................................... 45 Слушамо музику: Мирко Шоуц, Заклео се бумбар........................................................ 46 Бројалица Трешњице......................................................................................................... 47 Народна песма из Србије Зелени се, јагодо....................................................................... 48 Слушамо музику: Народна песма, Дивна, Дивна........................................................... 49 Зорислава Васиљевић, Синоћ је куца лајала.................................................................... 50 Слушамо музику: Едвард Григ, У дворани планинског краља...................................... 51 Народна песма из Србије Ја посејах лубенице................................................................. 52 Слушамо музику: Волфганг Амадеус Моцарт, Турски марш....................................... 54 Музички разговор............................................................................................................. 55 Саша Божовић, Смех.......................................................................................................... 56 Слушамо музику: Петар Иљич Чајковски, Игра шећерне виле.................................... 57 Слушамо музику: Хенри Манчини, Пинк Пантер (одломак)...................................... 58 Музички квиз..................................................................................................................... 59 Музички споменар ........................................................................................................... 62 Речник музичких појмова................................................................................................. 63

ЕД У

2

Вокал: Валентина Динић Клавирска пратња: Марија Станковић Кларинет: Владимир Динић Сниматељ: Милан Петровић Припрема и продукција: Валентина Динић и Мирјана Смрекар Станковић

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Коларићу, панићу, народна песма из Србије/8 Шапутање, Никола Херцигоња/9 Ми идемо преко поља, народна песма из Србије /10 Сол ми дај, народна песма из Србије/10 Дошла ми бака, народна песма из Србије/11 Ресаво водо ладна, народна песма из Србије/11 Фалила ми се, народна песма из Србије/11 Дивљи јахач, Роберт Шуман/12 Елем белем, дечја бројалица/13 Вишњичица род родила, народна песма из Србије/14 Ој, Мораво, народно коло/15 Дуње ранке, народна песма из Србије/16 Гусеница, дечја бројалица/18 Јесен, Станиша Коруновић/19 Киша, Перпету Џезиле/19 Звук- тон, З. М. Васиљевић/20 Другарство, Миња Субота/21 Митку ноге заболеше, народна песма из Србије/22 Док месец сја, Жан Батист Лили/24 Ала веје, веје, Станиша Коруновић/26 Здравица, Драган Лаковић/27 Звончићи, Џемс Пирпонт/28 Блистај, блистај звездо мала, В. А. Моцарт/30 Имају ли карте сви, Владимир Томерлин/32

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Анина полка, Јохан Штраус/34 Ој, бадњаче, бадњаче (запис М. Дамаскин)/35 Химна Светом Сави, Корнелије Станковић/36 Химна Светом Сави, Корнелије Станковић/37 Боже правде, Даворин Јенко/37 Капричо бр. 9, Николо Паганини/38 Лазара мајка грдила, народна песма из Србије/39 Карневал животиња, Птице, Камиј Сен-Санс/40 Пролеће, Станиша Коруновић/41 Разгранала грана јоргована, народна песма из Србије/42 Карневал животиња, Марш лавова, Камиј Сен-Санс/43 С оне стране Дунава, народна песма из Србије/44 Мађарска игра бр. 5, Јоханес Брамс/45 Заклео се бумбар, Мирко Шоуц/46 Трешњице, дечја бројалица/47 Зелени се, јагодо, народна песма из Србије/48 Дивна, Дивна, народна песма/49 Синоћ је куца лајала, Зорислава М. Васиљевић/50 У дворани планинског краља, Едвард Григ/51 Ја посејах лубенице, народна песма из Србије/52 Турски марш, В. А. Моцарт/54 Игра шећерне виле, Петар Иљич Чајковски/57 Пинк Пантер (одломак), Хенри Манчини/58


КА

Драги/Драга ������������������������������������ (напиши своје име) Ово је твој уџбеник Музичке културе за други разред. Музичка вртешка ти нуди нове песме и игре.

Окрени страницу и почни да упознајеш чудесни свет музике. У том свету те очекује певање, свирање, играње, слушање музике, цртање...

ЕД У

Када видиш следећи знак, ти ћеш: певати

свирати

слушати музику прочитати кључну реч знати која нумера је на ЦД-у радити задатак у групи

5


КА

Кад слушаш музику: • прилагоди јачину, • поштуј кућни ред.

Када певаш: • правилно држи тело, • правилно изговарај текст, • води рачуна о дисању.

ЕД У

На концерту, приредби: • искључи мобилни телефон, • аплаудирај након изведеног наступа. Када се изводи химна, ти стојиш.

Допуни музички бонтон.

6


Ја сам Марија.

Ја се зовем Лазар.

ЕД У

КА

На једној грани је било шест сова. Две су одлетеле. Колико је сова остало на грани?

Ја сам Милан.

А ја сам Ана!

7


, Може, станимо сви у круг. Ухватимо се за руке. Онај ко води коло иде према „пролазу”. Остали за њим.

КА

Предлажем да осмислимо кораке уз ову песму.

ЕД У

КОЛАРИЋУ, ПАНИЋУ

Коларићу, панићу, плетемо се самићу, сами себе заплићемо, сами себе расплићемо.

Коло, коло, малено, ал’ је срце весело, сами себе заплићемо, сами себе расплићемо.

Пружи руке, ручице, да играмо, душице, сами себе заплићемо, сами себе расплићемо.

Коларићу, панићу, плетемо се самићу, сами себе заплићемо, сами себе расплићемо.

Бр. 1

па

8

Народна песма из Србије


Пажљиво слушај песму.

Никола Хецигоња: Шапутање

КА

Бр. 2

Прочитај у Читанци песму Тајна Мирослава Антића. Закључи зашто песник користи речи „шу, шу, шу”. На који звук те речи подсећају?

���������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

ЕД У

���������������������������������������������������������������

Којом динамиком је изведена песма?

Ко изводи композицију?

• Гласови • Инструмент • Гласови и инструмент

• Јако • Тихо • Тихо и јако

Заокружи.

динамика

Заокружи.

ИЛУСТРУЈ СЛУШАНУ КОМПОЗИЦИЈУ.

9

Динамика јачина извођења (певања, свирања) композиције.


Бр. 3

КА

Миодраг Васиљевић

ЕД У

А облаци преко неба... Облак брже, дода брже... Росна киша понајбрже... Да ороси наша поља... Да уроде наша жита...

Бр. 4

Вино дај, вино дај, да залијем залогај, лане, мој, Милане, вино мени дај.

Сира дај, сира дај, да засладим залогај, лане, мој, Милане, сира мени дај.

10

Народна песма из Србије


Бр. 5

КА

Народна песма из Србије

Продаје гуску за динар, хеј, стара бака за динар.

Не може гуску продати, хеј, стара бака за динар.

Бр. 6

ЕД У

Народна песма из Србије

Куд бродиш водо ладна, заодиш. Морави води бродим, заодим.

Бр. 7

Изабери ритмички инструмент и осмисли ритмичку пратњу.

Направи избор песама и осмисли музичку причу.

11

Означи у кружићу песму коју знаш.


• Брзо • Споро • Умерено

Темпо је брзина извођења композиције.

ЕД У

У ком темпу је изведена композиција?

КА

Који инструмент препознајеш у слушаној композицији? Заокружи слику.

Заокружи.

Роберт Шуман је познати немачки композитор. Компоновао је клавирску музику, песме и црквену музику.

Којим темпом и динамиком је дочарао дивљег јахача?

темпо

ИЛУСТРУЈ СЛУШАНУ КОМПОЗИЦИЈУ.

12

Бр. 8 Роберт Шуман: Дивљи јахач


КА

Елем, белем, белбеиш, мајстор кућу телеиш, теко, теко, па затеко. Славчице, девојчице, напоље си ти!

,

ЕД У

,

,

Изговори бројалицу уз ритмичку пратњу штапића.

!

ЕЛЕМ, БЕЛЕМ, БЕЛБЕИШ Бр. 9

13

Дечја бројалица


Вишњичица род родила, Вишњи’, вишњичица род родила.

Изговори текст песме у ритму.

КА

Од рода се саломила, Од ро’, од рода се саломила. Нема вишњу кој’ да бере, Нема, нема вишњу кој ’ да бере.

ЕД У

Само момче и девојче, Само, само момче и девојче.

Изабери ритмички инструмент и осмисли ритмичку пратњу.

ВИШЊИЧИЦА РОД РОДИЛА Бр. 10

14


КА

ЕД У

Коло је облик народног плеса. Распрострањено је код многих народа. У југоисточној Србији се зове и оро.

Шта је то коло?

коло

Изговори брзалицу: Коло се игра, а уз Уплетосте ли кајишчиће коло може и да се пева. у опанчиће? Свако коло има кораке по ко­јима се игра.

15

Бр. 11 Народно коло: Ој, Мораво


Марија!

КА

Ана, играмо се данас код Милане! мене!

ЕД У

Ове лопте са дршком зову се звечке.

Ова округла кутија са два штапића зове се бубањ.

А метални троугао са штапићем зове се триангл.

Иди кући, очешљај се, леле дуње ранке. Дуње ранке, дуње ранке, крушке караманке.

Слушајте ову песму!

Онда дођи, коло води, леле дуње ранке. Дуње ранке, дуње ранке, крушке караманке.

16


Како си певао/певала песму први пут, а како други пут? Повежи текст са ознаком за јачину.

А сада изаберите ин­струменте и осмислите пратњу. Важи?

Дуње ранке, дуње ранке, крушке караманке. ЈАКО

Ја звечке.

А ја ћу даире.

Осмисли како да направиш бубањ или неки други ударачки инструмент од материјала које имаш у кући.

ЕД У

Узећу штапиће.

ТИХО

КА

Дуње ранке, дуње ранке, крушке караманке.

Бр. 12

ДУЊЕ РАНКЕ

f

р

17

Народна песма из Србије


Изговори бројалицу уз покрет.

ЕД У

КА

Формирај воз и корачај у ритму бројалице.

Бр. 13

ГУСЕНИЦА

18

Дечја бројалица


КА Ништа зато, децо, јесен ће нам проћи, онда ће нам опет бела зима доћи.

Опиши јесен у свом крају.

ЕД У

Које птице у јесен одлазе на југ?

Нестало је лета, дошла јесен жута, нема више цвећа крај шуме и пута. А птичице мале отишле су југу, нема више песме у шуми и лугу.

Бр. 14

Опонашај звук ветра. Опонашај звук кише.

ЈЕСЕН

Перпету Бр. 15 Џезиле: Киша

19

Станиша Коруновић

Опиши како је композитор дочарао кишу.


КА

Када ковач кује или пева ћук, све што се чује назива се звук.

Кад се чује ветар па и крава мук, знаће свако дете да и то је звук.

ЕД У

Ако песму чујеш или звона звон, када неко свира то се зове тон.

Шта је звук?

Бр. 16

Шта је тон?

ЗВУК – ТОН

20

Зорислава М. Васиљевић

звук, тон


Опиши својим речима о чему говори песмa Другарство.

КА

Ко изводи ову композицију?

• Гласови • Инструмент • Гласови и инструмент

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

ЕД У

Заокружи.

___________________________________

ИЛУСТРУЈ СЛУШАНУ КОМПОЗИЦИЈУ.

21

Бр. 17 Миња Субота: Другарство


Показаћу вам једну игру. Станите сви у круг.

Слушајте – песма је лака.

Ми-тку но-ге за-бо-ле-ше,

КА

дрн, дрн, дрн, дрн, дрн, дрн.

Ми-тку но-ге за-бо-ле-ше,

дрн, дрн, дрн, дрн, дрн, дрн.

... на дрн, дрн, дрн – станите и лупите ногом или рукама.

ЕД У

Направимо возић и ходајмо уз текст...

22


А сада окрет на другу страну!

Ос­ми­сли рит­мичку пратњу.

Опиши своја запажања о слушаној композицији.

ЕД У

Узми штапић!

И још три пута.

КА

Лупи ногама три пута.

Пробајте и ви!

МИТКУ НОГЕ ЗАБОЛЕШЕ Бр. 18

23

Народна песма из Србије


Не могу, пишем домаћи.

ЕД У

Лазаре, сиђи да се играмо!

Куца, куца Перо, премда већ је ноћ. Дај ми једно перо, писао бих и ја. Немој кварит очи, сутра биће дан. Сад у мирној ноћи свако снива сан.

КА

Куца, куца Перо, премда већ је ноћ. Дај ми једно перо, сад ћу писат поћ. Свећа ми не гори, угасла је пећ, врата ми отвори чуј бар једну реч.

Покушај ову песму да от­певаш уз пратњу триангла.

Шу, шу, шу!

24

Шта пише толико?


Бр. 19

ЕД У

КА

-

Како певаш ову песму? Заокружи одговарајуће речи.

Прочитај у Читанци песму, Дохвати ми, тата, мјесец Григора Витеза. Испричај зашто су нам важни месец и звезде. Опиши каква осећања у теби изазива ова песма.

БРЗО

СПОРО

УМЕРЕНО

ЈАКО

ТИХО

ИЛУСТРУЈ ПЕСМУ.

25


Лазаре, је л‘ ти хладно?

Није.

КА

Ала веје, веје, шта маримо ми! Ала веје, веје, шта маримо ми! Дрва има, није зима па се слатко спи. Дрва има, није зима, па се слатко спи.

Не само медвед, већ и жабе, корњаче, јежеви спавају зимски сан.

А кад сутра сване, опет веје снег, саонице за узице, сложно сви на брег. Лете, лете санке, лете као зрак, са врх брега, преко снега, док не падне мрак.

ЕД У

Медвед пропушта зимске чаролије јер преспава зиму.

Нама јесте.

Бр. 20

АЛА ВЕЈЕ, ВЕЈЕ

,

26

Станиша Коруновић


Опиши своја запажања.

����������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

КА

����������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������

ЕД У

У ком темпу је изведена композиција?

Када више особа пева заједно, то је хорско певање или певање у хору. Када особа сама пева, то је соло певање.

Илуструј слушану композицију!

Осмисли покрет уз песму.

хор, соло певање

27

Бр. 21 Драган Лаковић: Здравица


КА

Звончићи, звончићи звоне на сав глас, смех и радост дечје граје допире до нас! Звончићи, звончићи звоне на сав глас, смех и радост дечје граје допире до нас!

Осмисли ритмичку пратњу.

ЕД У

Осмисли покрет уз песму.

Бр. 22

ЗВОНЧИЋИ

Весело

28

Џејмс Пирпонт


Свако од нас, покре­­том ће представити песму коју смо до сада научи­ ли у школи, а ос­та­ли ће се потру­дити да погоде.

Тим који погоди представљену песму има част да је отпева на позорници, са пратњом или без ње.

КА

Данас смо заказали музи­чки квиз. Поделићемо се у две групе.

То је песма.

ЕД У

Отпеваћу почетак песме а ти напиши назив компо­зи­ције.

������������������������������������ ������������������������������������

Заокружи народне песме.

Дуње ранке

Елем, белем белбеиш Коларићу, панићу Гусеница

29

Подвуци наслове бројалица.


КА

Блистај, блистај звездо мала, како сијаш рад‘ бих знала. Високо горе видим те ја, као драгуљ ти светло сја. Блистај, блистај звездо мала, како сијаш рад‘ бих знала.

ЕД У

Када жарко сунце зађе и кад тамна падне ноћ, тад ће твоје светло доћ, блистај, блистај целу ноћ. Блистај, блистај звездо мала, како сијаш рад’ бих знала.

30


БЛИСТАЈ, БЛИСТАЈ ЗВЕЗДО МАЛА Бр. 23

ЕД У

КА

Волфганг Амадеус Моцарт

Како смо певали ову песму: јако, тихо, средње тихо, средње јако? Повежи текст са ознакама за јачину певања.

СРЕДЊЕ ТИХО ТИХО ЈАКО

СРЕДЊЕ ЈАКО

31

Одгонетни загонетку: Пуна тепсија златних колачића.


Наравно, поново делимо путницима карте!

ЕД У

Ја ћу бити контролор!

Контролор треба на знак стој Кад кон­тролор да пронађе путника пронађе путника без без карте. карте, путник постаје контролор, а контро­лор путник.

КА

Направићемо возић. Неки пут­­ ни­ци ће добити карте, а неки не.

Сад полако креће воз кондуктер је дао знак. Да ли можда знате ви, имају ли карте сви?

Ипак даље јури воз, за њим црног дима траг. Шта ће бити, брате мој, кад кондуктер викне – стој!

32


Бр. 24 Владимир Томерлин

ЕД У

КА

кон - дук - тер

33


На шта те инспирише ова композиција?

ПОКРЕТ

Опиши своја осећања/ запажања.

ИГРА

КОЛО

����������������������������������������������������������������

КА

���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

ЕД У

����������������������������������������������������������������

Јохан Штраус Млађи је аустријски композитор, диригент и виолиниста. Познат је и прослављен по валцерима. Један од његових најпознатијих валцера је На лепом плавом Дунаву.

Покажи како би играо/ играла уз ову музику!

34

Бр. 25 Јохан Штраус Млађи: Анина полка


Бадњак!

Шта се још припрема за Бадње вече?

_____________ Напиши.

Помози нам и ти.

КА

Данас је Бадњи дан. У кућу се уноси...

����������������������� ����������������������� ����������������������� Напиши.

Ој, бадњаче, бадњаче, ти наш стари рођаче. Добро си нам дошао и у кућу ушао! Бадњаче, бадњаче, рођаче, рођаче.

ЕД У

Који празници се прослављају у твојој породици?

Бр. 26

35

запис М. Дамаскин


Шта радимо на школској слави?

Свечано се облачимо, рецитујемо.

Певамо химну!

КА

Од свих слава, најдража ми је школска слава Свети Сава!

Да се српска сва срца с тобом уједине, сунце мира, љубави, да нам свима сине. Да живимо сви у слози, Свети Саво, ти помози, Почуј глас свог рода, српскога народа!

Благодарна Србијо, пуна си љубави према своме пастиру светитељу Сави. Цело српство слави славу свога оца Светог Саву. Појте му, Срби, песму и утројте!

Пет векова Србин је у ропству чамио светитеља Саве име је славио. Свети Сава Србе воли и за њих се Богу моли. Појте му, Срби, песму и утројте!

ЕД У

Ускликнимо с љубављу светитељу Сави, српске цркве и школе светитељској глави. Тамо венци тамо слава, где наш српски пастир Сава. Појте му, Срби, песму и утројте!

Када певамо химну?

Опиши како се у твојој школи обележава школска слава ������������������������������������������������������������ Свети Сава. ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������

36


ХИМНА СВЕТОМ САВИ Бр. 27 Записао: Корнелије КорнелијеСтанковић Станковић

КА

Лагано

,

ЕД У

-

Прочитај у Читанци народну причу Свети Сава и отац и мати са малим дететом. Подсети се онога што знаш о Светом Сави. Испричај зашто је Свети Сава значајна личност.

Који се још школски празник обележава у твојој школи? Опиши како га прослављате.

Бр. 28

Корнелије Станковић: Химна Светом Сави

Бр. 29

Даворин Јенко: Боже правде

37

Напиши који су симболи Србије. ___________________________ ___________________________ ___________________________


То је виолина, гудачки инструмент.

На ком инструменту се изводи ком­позиција?

ЕД У

КА

Зову је краљицом му­зичких инс­тру­ме­ ната због лепоте звука.

Опиши својим речима какав је звук виолине.

Бр. 30

38

Николо Паганини: Капричо бр. 9


ЕД У

КА

Лазара мајка грдила, Лазара мајка грдила. Лазаре, сине једини, једини, Лазаре, сине једини. Не иди близу потока, потока, Не иди близу потока. Поток је хладан и дубок, и дубок, Поток је хладан и дубок. Мого бих, сине, упасти, упасти. Мого бих, сине, упасти. Не слуша млади Лазаре, Лазаре, Не слуша речи мајчине. Како је мали трчао, трчао. У поток хладни упао.

ЛАЗАРА МАЈКА ГРДИЛА Бр. 31

39

Народна песма из Србије


Којим музичким средствима је композитор дочарао птицу?

��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

КА

���������������������������������������������������������������

ЕД У

Камиј Сен-Санс је француски композитор. Још као дечак, свирао је захтевне композиције. Био је и астроном, сликар и књижевник.

Изговори брзалице прво споро, а затим брже: Четири чавчића на чунчићу чучећи цијучу. Свака сврака скака на два крака.

Бр. 32

Камиј Сен-Санс: Карневал животиња, Птице

40

ИЛУСТРУЈ СЛУШАНУ КОМПОЗИЦИЈУ.

Слушај пажљиво...


Пролеће се буди, весели су људи, пчелице већ зује, песмица се чује.

ЕД У

КА

Процвало је цвеће, шарен лептир слеће. Птичице већ поје миле песме своје.

Које птице се у пролеће враћају у твој крај? Наброј веснике пролећа.

Бр. 33

ПРОЛЕЋЕ

41

Станиша Коруновић


Разгранала грана јоргована. Ој, лане, Милане, грана јоргована.

КА

Под њом седи лепа Јулијана. Ој, лане, Милане, лепа Јулијана.

А пред њом је, ђерђеф* од мерџана. Ој, лане, Милане, ђерђеф од мерџана*.

ЕД У

Отпевај песму уз ритмичку пратњу бубња.

На ђерђефу свилена марама. Ој, лане, Милане, свилена марама.

*ђерђеф – обруч на коме се затеже платно за везење *мерџан - огрлица

РАЗГРАНАЛА ГРАНА ЈОРГОВАНА Бр. 35

42

Народна песма из Србије


Пронађи наслов песме!

Пронађи и обој!

ЕД У

КА

К О У В А Н Ј Р П А ПИ Е ИК Е ЛЈИАТ ГЦК Г О Х ОМ Е Р З Ј О Р Г ДА К Ф В КОГ Р АНА Т С И К ЏЛЏ Р Л С ИД Д Л Ч К А Џ А А НМ С Е ЈО Р ГОВ АНАЈЏ Г А К А Ф О С Ф А Р С ЛО Д Ф К С ДД Г ЛО Б И С Р ДЏ Т АЏЛАДД Ч Т

Коју животињу је композитор представио?

������������������������������������������� Напиши.

Бр. 34

Камиј Сен-Санс: Карневал животиња Марш лавова

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=dMfXBY35LXo

43

Упореди како је композитор дочарао лава а како птицу.


КА

С оне стране Дунава има једна колиба, у колиби сека гарава и лепа, у колиби сека гарава и лепа. Хајде, цуро гарава, да беремо трешања, трешњице у цвету најлепше на свету.

ЕД У

С оне стране Мораве све су секе гараве. Опа, цупа сека, гарава и лепа.

С ОНЕ СТРАНЕ ДУНАВА

Бр. 36

Брзо

Народна песма из Србије, Бачка

44


Колико гласова пева прву строфу песме?

Ко пева рефрен?

�������������� Напиши

.

Напиши одговор.

Када пева више гласова, то је...

Када пева један глас, то је...

КА

Колико делова има песма?

ЕД У

��������������

���������

����������

Илуструј слушану ­ком­позицију!

Јоханес Брамс је немачки композитор и пијаниста. Компоновао је за клавир. Многе његове песме имају фолклорне мотиве.

45

Бр. 37 Јоханес Брамс: Мађарска игра број 5


Опиши шта чујеш!

�������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

КА

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ Опиши својим речима о чему песма говори.

������������������������������������������ ������������������������������������������

ЕД У

���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� Мирко Шоуц је српски композитор, пијаниста и џез музичар. Први професионални наступ на хармоници имао је са пет година на Белом двору. Након тога имао је наступе у позоришту у Земуну и на Коларцу, концертној дворани у Београду.

Бр. 38

Мирко Шоуц: Заклео се бумбар

ИЛУСТРУЈ СЛУШАНУ КОМПОЗИЦИЈУ.

46


КА На сваки слог пљеснућемо дланом о длан.

ЕД У

Осмисли мелодију за текст бројалице.

ТРЕШЊИЦЕ

Бр. 39

47

Народна бројалица


, Опојног ли мириса!

Још осећам мирис јагода.

КА

Пијаца је најлепша у пролеће и лето.

ЕД У

Зелени се, јагодо, зелени се, јагодице, зелени се у зеленој трави, ој.

Цвети брже, јагодо, цвети брже, јагодице, цвети брже у зеленој трави, ој.

Дозри брже, јагодо, дозри брже, јагодице, дозри брже у зеленој трави, ој.

ЗЕЛЕНИ СЕ, ЈАГОДО

Бр. 39

48

Народна песма из Србије


Народна песма је песма која је настала у народу. Може да се пева, свира, пева и свира.

КА

Преслушај ЦД и направи листу омиљених народних песама.

���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������

ЕД У

���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� Испричај својим речима о чему говори народна песма Дивна, Дивна.

Бр. 41

Народна песма: Дивна, Дивна

ИЛУСТРУЈ СЛУШАНУ КОМПОЗИЦИЈУ.

49

народна песма


Бр. 42

КА

Синоћ је куца лајала, лајала, на месец и на звезде. На месец и на звездице малене. Синоћ је куца лајала.

СИНОЋ ЈЕ КУЦА ЛАЈАЛА

ЕД У

Зорислава М. Васиљевић

Како смо певали: „На месец и на звездице малене”? ����������� Напиши.

Како смо певали: „Синоћ је куца лајала”? ����������� Напиши.

50

Помози нам сада ти!


Како звучи ова композиција? СНАЖНО

НЕЖНО

ВЕСЕЛО Заокружи одговарајућу реч.

КА

Опиши како си доживео/ доживела ову композицију.

������������������������������������������ ������������������������������������������

����������������������������������������������������

ЕД У

����������������������������������������������������

Едвард Григ је норврешки композитор и пијаниста. Одрастао је у музичкој породици. Прве часове клавира добијао је од своје мајке.

Осмисли покрет уз слушани пример.

Бр. 43

Едвард Григ: У дворани планинског краља

ИЛУСТРУЈ СЛУШАНУ КОМПОЗИЦИЈУ.

51


КА

Ја посејах лубенице покрај воде Студенице. Сено, слама, сено, слама, зоб, зоб, зоб. зоб, зоб, зоб.

Навади се сека Дора, па однесе троја кола. Сено, слама, сено, слама, зоб, зоб, зоб. зоб, зоб, зоб.

ЕД У

Ја ухватих сека Дору. Одведох је своме двору. Сено, слама, сено, слама, зоб, зоб, зоб. зоб, зоб, зоб.

ЈА ПОСЕЈАХ ЛУБЕНИЦЕ

Бр. 44

52

Народна песма из Србије


КА

Децо, ста­нимо у круг. Ставимо шаке на струк, А на зоб, њишимо се у рит­му један-два, зоб, зоб, зоб, и певајмо: Ја по­се­јах лубени­ зоб, зоб, лупимо це покрај воде Студенице, сено, ногама сви! слама, сено, слама...

ЕД У

Можемо да покушамо да играмо коло.

Четири десно, четири лево, један десно, један лево, опет један десно, један лево, три пута лупи десном ногом о под на зоб, зоб, зоб.

Како?

53

Покушај и ти!


Какво чудо?

КА

Волфганг Амадеус Моцарт био је чудо од детета!

ЕД У

Волео је да свира клавир и написао је пуно композиција баш за клавир, али и за друге инструменте.

Био је весео и чудесан, баш као и његова музика. Већ са пет година почео је да компонује.

Бр. 45

Волфганг Амадеус Моцарт: Турски марш

54


Ја ти песмом постављам питање, а ти песмом одговараш на питање. На пример, песмом постављаш Милану питање, на које ти он песмом одговара.

КА

Како се то игра?

ЕД У

Хајде да играмо игру „Музички разговор”.

55

Покушајте и ви да играте ову игру!


Смисли мелодију за песму Смех и отпевај је.

КА

Сваку муку човек лечи, када слуша смешне речи. Да се шали — ко не уме, шта је живот — не разуме.

Кад осетиш неки умор, све пребаци тад на хумор. Да се шали — ко не уме, шта је живот — не разуме.

ЕД У

Чак и после неког пеха, нека буде само смеха. Да се шали — ко не уме, шта је живот — не разуме. Саша Божовић

56


ЕД У

КА

Илуструј слушану композицију!

Петар Иљич Чајковски је био познати композитор и диригент. У својим делима користио је елементе руске народне музике. Најпознатија дела: Крцко Орашчић, Лабудово језеро, Клавирски концерт у бе-молу.

Бр. 46

Петар Иљич Чајковски: Игра шећерне виле

57


КА

Та, та, та, та...

ЕД У

Како је композитор музички дочарао лик Пинк Пантера?

Хенри Манчини је био амерички композитор који је стварао музику за филм и ТВ. Познат је и по музици за цртани филм Пинк Пантер.

Бр. 47

Хенри Манчини: Пинк Пантер (одломак)

58


Клавир Гитара Виолина Штапићи

ЕД У

Триангл

КА

1. Повежи слику са називом инструмента.

2. Заоктужи уљеза: Шапутање

Другарство

С’ оне стране Дунава

Имају ли карте сви

Гусеница

3. Динамика је:

а) брзина извођења композиције; б) јачина извођења (певања, свирања) композиције; в) музички инструмент. Заокружи слово испред тачног одговора.

59


4. Пронађи музичке појмове који се крију у водоравним редовима К

С

О

Л

И

С

Т

А

К

Х

О

Р

П

Д

С

Т

О

Н

М

Р

Л

Ш

К

Л

А

В

И

Р

С

Д

З

В

У

К

П

Р

Г

С

Ф

К

Л

Ј

В

И

О

Л

И

Н

А

Ј

Д

И

Н

А

М

И

К

А

Ц

5. Шта је звук?

КА

С

и обој.

а) Песма коју певамо. б) Све што чујемо. в) Све што свирамо.

Заокружи слово испред тачног одговора.

6. Допуни реченицу:

ЕД У

Када пева једна особа, то се зове ____________________ певање.

7. Брзина извођења композиције је: а) темпо;

б) динамика;

в) брзо певање.

Заокружи слово испред тачног одговора.

РЕШЕЊА:

1.

Клавир

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Гитара

Виолина

Штапићи

Гусеница б) Динамика је јачина извођења (певања, свирања) композиције. солиста, хор, тон, клавир, звук, виолина, динамика б) Све што чујемо. соло а) темпо

60

Триангл


А сада смисли песму и представи је својим другарима.

ЕД У

КА

Свако од нас покретом ће представити песму коју смо до сада научили у школи. Остали погађају. Ко погоди представљену песму има част да је отпева на позорници, са пратњом или без ње.

НАПИШИ НАЗИВЕ ПЕСАМА. ������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

������������������

61


Која је твоја омиљена песма?

КА

����������������������������������������������������

Која је твоја омиљена музичка игра?

����������������������������������������������������

Који је твој омиљени музички инструмент?

ЕД У

����������������������������������������������������

Нацртај свој омиљени инструмент.

62


Речник музичких појмова Бројалица – ритмичко изговарање текста Бубањ – један од најстаријих ударачких инструмената Виолина – гудачки инструмент, тон се добија превлачењем гудала преко жица

КА

Динамика – јачина извођења (певања, свирања) композиције Коло – облик народног плеса

Солиста – особа која пева или свира сама Темпо – брзина извођења композиције

Тон – има одређену висину, јачину, тајање и боју

Триангл – ударачки музички инструмент, који се састоји од металне шипке савијене у облик троугла Звечка – инструмент крушкастог облика који је испуњен разним зрневљем Звук – све што чујемо

ЕД У

Хор – већа група певача који певају заједно

63


64

ЕД У КА

Profile for ivana.milosevic

Музичка вртешка, музичка култура за други разред основне школе  

Музичка култура за други разред основне школе Аутори: Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

Музичка вртешка, музичка култура за други разред основне школе  

Музичка култура за други разред основне школе Аутори: Мирјана Смрекар Станковић, Соња Цветковић

Advertisement