Из музичке кутије 8, уџбеник музичке културе за осми разред основне школе

Page 1

pr om

ИЗ МУЗИЧКЕ КУТИЈЕ

o

Борис Марковић

Ed

uk a

МУЗИЧКА КУЛТУРА УЏБЕНИК ЗА ОСМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Борис Марковић Из музичке кутије Музичка култура Уџбеник за осми разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко Влаховић

РЕЦЕНЗЕНТИ Ксенија Илкић Шкулец, наставник музичке културе, ОШ „Доситеј Обрадовић”, Нови Сад

pr om

Илдико Милосављевић, наставник музичке културе, ОШ „Петефи Шандор”, Нови Сад

o

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Др Наташа Филиповић

Снежана Шалаи Тибор, наставник музичке културе, ОШ „Вук Караџић”, Шабац; наставник клавира, солфеђа и хора, МШ „Михаило Вукдраговић”, Шабац ДИЗАЈН И ПРЕЛОМ Јелена Мркић ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Вуле Журић

uk a

ИЗДАВАЧ ЕДУКА д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

Ed

ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко Влаховић, директор Штампа Цицеро, Београд

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) МАРКОВИЋ, Борис, 1980Из музичке кутије : Музичка култура : уџбеник за осми разред основне школе / Борис Марковић. - Изд. бр. 2. - Београд : Eduka, 2021 (Београд : Цицеро). - 147 стр. : илустр., ноте ; 26 cm + 2 електронска оптичка диска (CD-ROM-а ; 12 cm) Тираж 3.000. - Појмовник: стр. 142-143.

Издање бр.: 2, Београд, 2021. година

ISBN 978-86-6013-511-9

Тираж: 3000

COBISS.SR-ID 49704457

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00322/2020-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

© Едука д.о.о. Београд


Драги ученици,

pr om

o

Пред вама су музички изазови који ће вам проширити сазнања о музици. Упознавање музичких дела различитих епоха и жанрова кроз њихово слушање и извођење обогатиће ваше музичко искуство, док ће вам интерактивни задаци помоћи у изградњи ставова о музици. Пошто је избор музике, изнад свега, део личних интересовања, уџбеник ће вам помоћи да лакше процените квалитет свог избора. Надам се да ће вам уџбеник олакшати савладавање градива и да ће још више продубити вашу љубав према музици.

Ed

uk a

Аутор


САДРЖАЈ 6 8

ЧОВЕК И МУЗИКА Романтизам Соло песма Клавирска минијатура Програмска музика Опера у романтизму Оперета Балет Националне и стилизоване игре Разгледнице композитора Романтизам у српској музици Научили смо Провери шта си научио/научила Импресионизам Музика савременог доба Стилови у музици 20. века Музичко-сценска дела Џез Популарни музички жанрови Научили смо Провери шта си научио/научила

9 11 13 15 17 21 25 27 29 33 41 43 43 46 49 49 51 55 57 61 61

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ Дувачки инструменти Дрвени дувачки инструменти Флаута Кларинет Саксофон Обоа Фагот Дувачки квинтет Лимени дувачки инструменти Труба Хорна Тромбон Туба Ансамбли и оркестри Да ли сте знали? Дувачки инструменти народне традиције Научили смо Провери шта си научио/научила

63 66 69 69 71 73 74 75 77 78 78 80 81 82 83 84 86 87 87

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Химне Боже правде Химна Светом Сави Позната дела уметничке музике Јоханес Брамс, Успаванка Франц Шуберт, Липа Ђузепе Верди, Пођи, мисли из опере Набуко Беджих Сметана, Тема Влтаве из симфонијске поеме Влтава Петар Иљич Чајковски, Тема лабуда из балета Лабудово језеро

89 90 90 92 94 94 95 96 97 97

Ed

uk a

pr om

o

Водич кроз уџбеник Пссст... Почињемо!


97 98 98 99 99 100 100 101 102 102 103 104 104 105 106 107 107 108 109 110 111 111 112 112 113 114

Ed

uk a

pr om

o

Жак Офенбах, Кан-кан из оперете Орфеј у подземљу Духовне песме Стеван Стојановић Мокрањац, Тебе појем Многаја љета Помози нам, вишњи Боже Песме из народне традиције Текла вода Текелија Чобан тера овчице Ој, Цоко, Цоко, црно око Јечам жела Ужичко коло Песме из традиција народа са којима живимо Az a szép (Онај је леп) Tancuj, tancuj (Играј, играј) Дунай, Дунай (Дунав, Дунав) У Ивана господара Mândra mea cu cârpa mură (Драга моја са марамом плавом) Gelem, gelem (Идем, идем) Hava nagila (Радујмо се) Елено, ќерко (Јелено, ћерко) Čiribiri bela, Mare moja Несе Галя воду (Носи Гаља воду) Староградске песме Корнелије Станковић, Што се боре мисли моје Звонко Богдан, Фијакер стари Лајош Жигмонд Кертеш, Моја мала нема мане Василиј Соловјев-Седов, Подмосковные вечера (Подмосковске вечери) Флоријан Герман, Очи чёрные (Црне очи) Родољубиве песме Станислав Бинички, Марш на Дрину Креће се лађа француска Џез и популарна музика Боб Тиле / Џорџ Дејвид Вајс, What a Wonderful World (Како је предиван свет) Џорџ Гершвин, Summertime (Летње доба) Amazing Grace (Чудесна милост) Џон Ленон / Пол Макартни, Yesterday (Јуче) Дарко Краљић, Девојко мала Аранжмани за хор и дечји оркестар Густа ми магла паднала Mândra mea cu сârpa mură

115 115 116 116 117 118 118 119 119 120 121 122 122 126

МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО Импровизација у стилу џеза, буги-вугија и хип-хопа Пут око света у десет песама Школовизија — посвети песму другу/другарици Креирај рекламни плакат Рециклирај / конструиши / засвирај Музички догађај Тематски маскенбал Конференција за штампу Мали истраживач — музиколог

129 130 131 134 135 136 137 137 139 140

Појмовник Списак композиција на компакт-диску

142 144


Водич кроз уџбеник

Симболи који се налазе у уџбенику олакшаће ти самостално учење. Зато је важно да се упознаш с њиховим значењима.

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ

pr om

Упознај симболе

o

Симболи представљају активности које се изводе на часовима музичке културе: слушање музике, извођење музике – певање и свирање, разне врсте задатака итд.

ПОГЛЕДАЈ ВИДЕО Показује QR код који треба да скенираш паметним телефоном и тако приступиш мултимедијалном садржају.

ПЕВАЊЕ

СВИРАЊЕ

Ed

uk a

Назив композиције коју треба да послушаш упућује те на њен редни број на компакт-диску.

Симбол показује који нотни пример треба певати.

Симбол показује који нотни пример треба свирати.

ЗАДАТАК

КЉУЧНЕ РЕЧИ

Oдговарање на питања, исказивање мишљења (усмено или писмено), ликовно изражавање, извођење експеримента, компоновање итд.

Најважнији појмови које треба да упамтиш.


ИДИ НА СТРАНУ

Упућује те на Појмовник с мање познатим речима на крају уџбеника.

Упућује те на страну на којој се налази више информација о ономе што тренутно учиш.

САЗНАЈ ВИШЕ

pr om

o

ПОЈМОВНИК

ПОДСЕТИ СЕ Симбол те подсећа на градиво из претходних разреда и других предмета, како би лакше савладао/савладала лекције.

Више о ономе што учиш, као и о занимљивостима из света музике сазнаћеш у овим текстовима.

uk a

БУДИ АКТИВАН/АКТИВНА НА ЧАСУ

индивидуални рад

рад у пару

рад у групи

Ed

Активност на часу можеш да искажеш кроз индивидуални рад, рад у пару или рад у групи.

САКУПИ ЗВЕЗДИЦЕ Свој напредак можеш да пратиш кроз задатке који су означени звездицама. Задаци/питања основног нивоа означени су једном, средњег двема, а напредног нивоа трима звездицама.

основни ниво

средњи ниво

напредни ниво


Пссст... почињемо! Пулс у ритму музикe

На концерт класичне музике треба да дођеш десетак минута пре почетка, јер ћеш само тако моћи да без журбе уђеш у салу и без узнемиравања публике пронађеш и заузмеш своје место.

Ритам, односно темпо музике утиче на повећање откуцаја срца и крвног притиска. Некада се сматрало да музички жанрови у којима доминирају брзи ритмови, попут панка, тврдог рока и метала, изазивају агресивно понашање, међутим, аустралијски научници су дошли до закључка да „тврђи” звук може чак да делује умирујуће код особа којима су ови жанрови омиљени. Ипак, ову музику не треба слушати сувише гласно, како би се очувао слух.

pr om

Треба да будеш пристојно обучен(а), а на премијери, првом извођењу дела, свечаније. Неки организатори су правила лепог понашања истакли на својим веб-страницама.

o

Концертни бонтон

Прочитај концертни бонтон Београдске филхармоније путем линка https://www.bgf.rs/pre-koncerta/?b=3.

назив музичког догађаја

uk a

Информиши се благовремено

Ed

Данас се концерти рекламирају путем медија и друштвених мрежа, али, такође, и путем плаката. Без обзира на то да ли си плакат видео/ видела негде током шетње градом или на некој веб-страници, на њему треба да се налазе основне информације о музичком догађају. Својим ликовним решењем плакат треба да привуче пажњу посматрача који ће се информисати о музичком догађају.

Да се најежиш од музике

организатор извођачи датум време и место

Да ли сте се некада најежили док сте слушали музику? То се дешава зато што музика подстиче лучење допамина, хормона који се ослобађа из мозга и који у оптималној количини утиче на добро расположење, самопоуздање, па тако и успех. Један од начина на који се стимулише довољна количина овог хормона јесте и слушање квалитетне музике.


Човек и музика

pr om

o

Музика је саставни део човековог живота. Човек изводи музику свирајући или певајући, уз њу плеше, проводи слободно време, слуша је на концертима, путем медија и у разним животним приликама; човек има потребу да ствара музику, њему је музика инспирација.

uk a

Како су салони у 19. веку утицали на развој музике? Како су композитори повезивали музику са природом и другим уметностима? Ко је песник клавира, ко је имао ђавоље гудало, а ко је био музичка звезда 19. века? По чему се музика савременог доба разликује од музике претходних епоха? Да ли су српски композитори 19. и 20. века ишли „у корак с временом”? Како разликујемо џез од свинга, рок од хип-хопа, а диско од електронске музике?

Ed

Одговоре на ова питања добићеш у наредном поглављу, учећи о музици романтизма и савременог доба.


ЧОВЕК И МУЗИКА

Које музичке епохе обележавају нови век? Наброј епохе хронолошки. Повежи слике композитора и инструмената са епохом којој припадају. КЛАСИЦИЗАМ

pr om

РЕНЕСАНСА

o

БАРОК

У временску ленту упиши хронолошки музичке епохе у новом веку. Затим, у колоне упиши појмове дате испод графичког приказа разврставајући их по епохама. Појмове групиши у односу на то да ли се односе на композитора, музички облик или инструмент.

................................................

....................................

1594.

uk a

15. век

Композитори

Композитори

..............................................

1750.

19. век

Композитори

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

Ed

10

Музички облици

Музички облици

Музички облици

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... Музички инструменти

Музички инструменти

Музички инструменти

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... Бах, Хајдн, оргуље, Палестрина, соната, миса, Бетовен, мотет, опера, ораторијум, чембало, Хендл, Моцарт, кантата, Ди Ласо, клавир, Вивалди, гудачки квартет, симфонија, лаута


романтизам, соло песма, клавирска минијатура, симфонијска поема, програмска музика, кућно музицирање

РОМАНТИЗАМ

Ed

uk a

pr om

o

Романтизам је епоха у музици и уопште уметности 19. века. Ствараоци тог доба окретали су се личним осећањима и кроз своја дела изражавали љубав, патњу, разочарање, срећу, радост живљења. Људска душа је постала централна тема и уметника, и обичног човека. Након класицизма композитори су наставили Палата Гарније (Париска да пишу познате облике – симфонију, сонату, гуопера) у Паризу, изграђена у дачки квартет и оперу. Међутим, у романтизму 19. веку су своја осећања изражавали и кроз нове жанрове као што су соло песма, клавирска минијатура, симфонијска поема. Са развојем грађанске класе, кућно музицирање постојало је све популарније. У музичким салонима виђенијих и имућнијих људи уметници су изводили музику и поезију, а често се и плеВестминстерска палата сало. (Парламент Уједињеног Краљевства) у Лондону, изграђена у 19. веку Композитори романтизма проналазили су инспирацију у природи, сликарству, књижевности, историји. Повезивали су музику и ванмузички садржај у композицијама такозване програмске музике. Буђење националног духа током 19. века утицало је на композиторе, пре свега словенске и скандинавске, да надахнуће проналазе у фолклору, историји и обичајима свог народа. У 19. веку изграђене су бројне оперске куће, а концерти класичне музике почели су да занимају грађанство широм Европе.

Вилијам Тарнер, Последња пловидба Темерера, 1839. г.

Ежен Делакроа, Портрет Фредерика Шопена, 1838. г. салон

11


ЧОВЕК И МУЗИКА

1/1. Франц Шуберт, Аве Марија 1/2. Фредерик Шопен, Ноктурно, оп. 9 бр. 2 1/3. Камиј Сен-Санс, Кукавица из дубина шуме, из Карневала животиња

Упознај музику романтизма слушајући дела Шуберта, Шопена и Камија Сен-Санса. Попуни табелу дајући свакој композицији по једну понуђену карактеристику.

Аве Марија Ноктурно Кукавица

uk a

Научи да певаш Успаванку Јоханеса Брамса.

o стр. 94

Почетак снимања звука

У 19. веку проналазачи су открили парну локомотиву, телефон, аутомобил, фонограф, фотографију, филм, сијалицу, периодни систем. Године 1877. амерички физичар Томас Едисон први је конструисао фонограф којим је снимио људски глас. Први носачи звука били су цилиндричног облика, пресвучени алуминијумском фолијом, а потом су прављени од воска, у облику ваљка. Убрзо, немачки изумитељ Емил Берлинер створио је грамофон са равном, округлом плочом. Овај носач звука био је практичнији за серијску производњу, те је утицао на развој музичке индустрије 20. века.

Ed

12

Карактеристике дела: а) опонашање птице б) мирна инструментална мелодија в) духовни карактер

pr om

Композиција

Извођачки састав: а) соло клавир б) соло глас и клавир в) камерни састав

Погледај како се снима звук на ваљку и како се репродукује на Едисоновом фонографу.

Томас Едисон са фонографом, 1878. г.

Берлинеров грамофон Аве Марија, ноктурно, музичка индустрија


соло песма, строфична песма, прокомпонована песма, циклус соло песама, Франц Шуберт

СОЛО ПЕСМА

Шта значи појам соло? Шта је арија? У којим музичким облицима се појављују арије као нумере? Објасни појам циклус песама у књижевности. 1/4. Франц Шуберт, Грета за вретеном

pr om

o

Пажљиво послушај музички пример, а затим одговори на питања: 1. Опиши музички ток у композицији у односу на извођачки састав – да ли извођачи изводе композицију све време заједно? 2. Подвуци придеве који описују клавирску деоницу: виртуозна, покретљива, певљива, изражајна, осећајна, мирна, енергична, напета. 3. Опиши како је музиком композитор дочарао вретено.

uk a

Соло песма је музички облик за соло глас и клавир. Као жанр камерне музике, била је омиљена и међу композиторима и међу певачима. Уметници су изводили соло песме у интимном окружењу, у салонима имућних грађана, због чега су постале симбол културе грађанског друштва. Композитори су писали две врсте соло песме: строфичну – све строфе певају се на исту мелодију и прокомпоновану – свака нова строфа пева се на нову мелодију. Када је реч о литерарном тексту, композитори су често користили песме својих савременика, немачких песника, попут Јохана Волфганга Гетеа.

Ed

Веома важну улогу у соло песми има клавирска деоница. Задатак пијанисте није само да прати певача, већ и да самостално дочара атмосферу на почетку песме, у клавирском уводу, и између строфа. Најзначајнији композитор соло песме јесте Франц Шуберт, а поред њега Роберт Шуман, Франц Лист, Јоханес Брамс. У романтизму су композитори понекад обједињавали соло песме, сродне по теми, у такозвани циклус соло песама. На пример, Шуберт је написао циклусе Лабудова песма, Лепа млинарица, Зимско путовање, док је Шуман компоновао циклус Песникова љубав. Плат Пауел Рајдер, Жена за вретеном

13


ЧОВЕК И МУЗИКА

1/5. Франц Шуберт, Серенада из циклуса соло песама Лабудова песма

pr om

o

Пажљиво послушај соло песму, а затим одговори на питања: 1. Који елемент композиције је најизразитији – ритам, мелодија, динамика, темпо? 2. Који инструмент би, по твом мишљењу, најбоље дочарао карактер мелодије коју изводи соло глас? 3. Каква осећања у теби буди ова соло песма? 4. Пронађи на Јутјубу обраду ове композиције за флауту, кларинет и гитару. Обрати пажњу на то да у претраживачу укуцаш исправно име композитора, као и оригинални назив дела (Schubert, Serenada). Одреди инструмент који изводи вокалну деоницу оригиналне соло песме. Научи да певаш соло песму Липа Франца Шуберта.

uk a

14

Ed

Насловна страна првог штампаног издања циклуса соло песама Лабудова песма Франца Шуберта

стр. 95

Педро Суберкасо, Салон Марије Санчез де Томпсон 1813. године (1956)

Соло певање

Као и музички инструменти, и соло певање се учи у музичким школама. Али, за разлику од инструмената, соло певање се уписује у каснијем узрасту, јер је важно да глас сазри. У први разред основне музичке школе девојчице могу да се упишу са најмање 13, а дечаци са најмање 16 година. Након завршене четворогодишње школе, ученици могу да наставе у средњој школи соло певање, традиционално певање или џез. Ако волиш да певаш и желиш да учиш соло певање, посаветуј се са наставником/наставницом у вези са школовањем у музичкој школи. Истражи која је музичка школа најближа твом месту и како изгледа провера музичких способности.


КЛАВИРСКА МИНИЈАТУРА

клавирска минијатура, збирка минијатура, Фредерик Шопен, Роберт Шуман

Наведи облике инструменталне музике који су се појавили у класицизму. По чему је карактеристична соната? 1/6. Роберт Шуман, Сањарење из циклуса Дечје сцене

pr om

o

Пажљиво послушај музички пример, а затим одговори на питања: 1. Заокружи придеве који описују мелодију: виртуозна, мирна, изражајна, испрекидана, певљива, живахна, осећајна. 2. Опиши темпо и динамику у композицији. 3. Прокоментариши назив композиције. Шта значи сањати, а шта сањарити?

Ed

uk a

Музика за клавир доживела је процват у 19. веку. Композитори су, поред музичких облика насталих у бароку (фуга) и класицизму (соната), писали композиције сажете по обиму – клавирске минијатуре. По трајању, оне су релативно кратке. Композитори су писали минијатуре сложене за извођење, које су свирали вешти пијанисти — професионалци, као и минијатуре једноставне за извођење, које су свирали музичари — аматери. Једноставне композиције биле су неизоставни део репертоара кућног музицирања, док су професионални пијанисти свирали како у музичким салонима, тако и на јавним концертима. По карактеру, минијатуре су веома разнолике. Да је реч о клавирској минијатури, знаћемо и на основу назива композиције као што су: музички моменат, етида, капричо, прелудијум, лирски комад, скерцо, валцер. Као што су соло песме обједињавали у циклусе, тако су композитори клавирске минијатуре обједињавали у циклусе или збирке минијатура. На пример, Фредерик Шопен је компоновао збирке минијатура са истим жанровима: збирке етида, збирке валцера, збирке прелудијума и сл. Како би истакли своја осећања, аутори су минијатурама давали литерарне називе. Роберт Шуман је, на пример, једну од својих минијатура назвао Сањарење, док је циклусима дао називе Карневал, Лептири и Албум за младеж. Поред Шопена и Шумана, допринос клавирској минијатури дали су Феликс Менделсон, Франц Лист, Петар Иљич Чајковски, Едвард Григ.

Хенрик Сјемирадски, Шопенов концерт, 1887. г.

15


ЧОВЕК И МУЗИКА

1/7. Фредерик Шопен, Револуционарна етида 1/8. Франц Лист, Етида Мазепа

Пажљиво послушај музичке примере, а затим их упореди. 1. Прочитај следеће карактеристике композиција: Allegro, Adagio, Moderato, (углавном) p, (углавном) f, лирски карактер, драмски карактер, виртуозна композиција. У табелу упиши одговарајућу карактеристику за темпо, динамику и карактер у односу на дату композицију.

Ф. Лист, Етида Мазепа

Карактер

2. Изнеси свој закључак о сличностима/разликама двеју композиција.

uk a

Од Шопена, преко Листа, до Мазепе

Фредерик Шопен је посветио Револуционарну етиду свом пријатељу, композитору и пијанисти Францу Листу. Написао ју је 1831. године, у време Пољско-руског рата, а након неуспеле борбе Пољака композитор је изјавио: „Све ово нанело ми је много бола”. Две деценије потом, Лист је компоновао етиду, инспирисан поемом Мазепа Виктора Игоа. У Игоовој поеми представљен је живот украјинског козачког вође Ивана Мазепе, као и сцена у којој је он везан за коња пуштеног да слободно дивља.

Ed

16

Динамика

o

Ф. Шопен, Револуционарна етида

Темпо

pr om

Композиција

1/9. Фредерик Шопен, Минутни валцер

Током слушања композиције обрати пажњу на темпо извођења. Иако је темпо брз, због чега се уз музику не може плесати валцер, композиција има играчки карактер, као и трочетвртински такт, специфичан за валцер.

Луј Буланже, Мазепа

Георг Бенедикт Вундер, Напад на Варшаву 7. септембра 1831. године етида


програм, симфонијска поема, Франц Лист: Мазепа, Беджих Сметана: Влтава, Модест Мусоргски: Слике са изложбе

ПРОГРАМСКА МУЗИКА

Наведи композиције у чијем се називу крије име неке животиње. На који начин су аутори приказали животиње? Наброј неколико композиција чији су називи композиција повезани са природом.

uk a

pr om

o

У романтизму, композитори су, више него у претходним епохама, тежили да своја инструментална дела повежу са призорима и звуцима из природе, личностима и догађајима из историје. До сада смо упознали клавирске минијатуре које можемо да повежемо са ванмузичким садржајем: Бумбаров лет Николаја Римског-Корсакова, Карневал животиња Камија Сен-Санса, Мазепа Франца Листа, Револуционарна етида Фредерика Шопена итд. Поред тога што су музиком имитирали и дочаравали звуке из природе, композитори су описивали уметничка дела сликара и књижевника. Инструментална музика у којој аутор дочарава садржај из књижевности, историје, ликовних уметности, призоре из природе — назива се програмска музика. Композитори су, међутим, некада додавали музичком делу литерарни текст — програм, како би прецизно објаснили оно што су желели да дочарају музиком. Зато је важно да пре слушања програмског дела прочитамо програм. Када је реч о оркестарској музици, веома популаран музички облик био је симфонијска поема, чији је творац Франц Лист. То је дело писано за симфонијски оркестар, у једном ставу, са програмом. Познате симфонијске поеме написали су Франц Лист (Прометеј, Мазепа), Рихард Штраус (Дон Кихот, Тил Ојленшпигел, Тако говораше Заратустра), Камиј Сен-Санс (Плес смрти). Једна од најпознатијих симфонијских поема јесте Влтава Беджиха Сметане. Прочитај сажетак програма симфонијске поеме Влтава. Програм симфонијске поеме Влатава

Ed

Из два извора, топлог и хладног, настаје река Влтава. Тече кроз шуме и поља – житељи тих предела су у слављу. На месечевој светлости русалке играју своје коло. Влтава се пени, настају брзаци, широким коритом тече ка Прагу. Указује се тврђава Вишеград.

Река Влтава, Национални парк Сумава, Чешка

Тврђава Вишеград, надомак Прага

Иван Крамској, Русалке (1871)

Праг русалке

17


ЧОВЕК И МУЗИКА

У симфонијској поеми Влтава тема реке појављује се више пута. Између наступа теме појављују се епизоде које приказују слике живота на обалама реке. Беджих Сметана, Влтава

стр. 97

Епизода

II Сеоска свадба

uk a

I Сцена у лову

III Плес русалки на месечини

IV Свјатојански брзаци

Карактеристике

Творац националног стила у чешкој музици Беджих Сметана је чешки композитор и диригент, заслужан за стварање чешке националне опере – најпознатија је Продана невеста, као и за увођење националних карактеристика у уметничку музику. Његово најпознатије дело, симфонијска поема Влтава, једна је од шест поема које чине циклус Моја домовина (на чешком Má vlast), у којем композитор описује природне лепоте земље и историјске догађаје.

Ed

18

1/10. Беджих Сметана, Влтава – Сцена у лову 1/11. Беджих Сметана, Влтава – Сеоска свадба 1/12. Беджих Сметана, Влтава – Плес русалки на месечини 1/13. Беджих Сметана, Влтава – Свјатојански брзаци

pr om

Послушај епизоде издвојене из симфонијске поеме Влтава. Свакој епизоди одреди карактеристику која је најбоље описује, а затим је упиши у табелу. Понуђене карактеристике су: низак регистар флаута и пасажи у харфи, свечани карактер, фортисимо и ударачи, играчки карактер, хорне. Појашњење непознатих појмова потражи у Појмовнику.

o

Пажљиво послушај композицију. Уочи наступе теме. Којим инструментима су представљена два извора? Којим музичким средствима је композитор дочарао постепено увећање и бујање реке? Обрати пажњу на епизоде, њихову атмосферу и инструменте које у њима препознајеш.

Апсолутна музика Поред програмске музике, романтичари су писали и облике инструменталне музике настале у претходним епохама, као што су симфонија, гудачки квартет, клавирски трио, солистички концерт, соната, фуга итд. Ови облици, у којима композитори музику не повезују са ванмузичким садржајем, припадају такозваној апсолутној музици. регистар инструмента, пасаж


1/14. Модест Мусоргски, Променада из свите Слике са изложбе

Прочитај текст о композицији Слике са изложбе Модеста Мусоргског. Композитор/слушалац у галерији слика

pr om

o

У клавирској свити Слике са изложбе Модест Мусоргски описује слике Виктора Хартмана. Уводна музика Променада, која се појављује и између ставова, описује шетњу композитора галеријом од слике до слике. Мусоргски је назвао ставове по Хартмановим сликама. Популарни ставови у свити су: Стари замак, Балет неизлеглих пилића, Бидло (воловска кола). Најдраматичнији став приказује Колибу на кокошијим ногама, у којој, по словенској митологији, живи Баба Јага, вештица која хвата децу. Хартман је колибу представио као сат на кокошијим ногама.

Ed

uk a

Посматрај две Хартманове слике. На основу прочитаног текста одреди њихове називе и напиши их испод слика.

1/15. Модест Мусоргски, Слике са изложбе – два комада

Пажљиво послушај музички пример у којем су снимљена два става из свите. Одреди називе ставова повезујући их са датим Хартмановим сликама. У кружиће упиши редне бројеве комада онако како се појављују на снимку.

19


ЧОВЕК И МУЗИКА

Официр који је живот посветио музици Модест Мусоргски, руски композитор и представник романтизма, био је официр који је напустио службу како би се посветио музици. Компоновао је инспирисан руским фолклором и историјом. Написао је оперу Борис Годунов, о животу овог руског цара.

Волт Дизни, Фантазија

Мој коментар

uk a

Мој цртеж

Ed

20

pr om

o

Домаћи задатак: одабери један од два понуђена задатка. 1. Пронађи на интернету снимак композиције Стари замак из свите Слике са изложбе. Насликај/нацртај рад којим ћеш дочарати назив и карактер композиције. 2. Погледај видео пример у којем је Волт Дизни употребио симфонијску поему Чаробњаков ученик Пола Дикаа за цртани филм Фантазија. Објасни на који начин се поклапају музички и драмски ток филма.

..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

......................................................


опера, Жорж Бизе, Рихард Вагнер, Ђузепе Верди, Ђакомо Пучини, оперски гласови

ОПЕРА У РОМАНТИЗМУ

Шта је опера? Како се зову највеће целине у опери? Које врсте нумера постоје у опери? Објасни по чему се арија разликује од речитатива. Како се назива ансамбл са двоје, троје и четворо певача? Наведи најзначајније композиторе опере барока и класицизма, као и најпознатије опере. 1/16. Лео Делиб, Дует цвећа из опере Лакме 1/17. Жорж Бизе, Песма тореадора из опере Кармен 1/18. Ђузепе Верди, Хор јеврејских робова из опере Набуко

o

стр. 96

Композиција Л. Делиб, Дует цвећа Ж. Бизе, Песма тореадора

Врста нумере

Извођачки састав

uk a

Ђ. Верди, Хор јеврејских робова

pr om

Послушај три нумере из романтичарских опера. У табелу упиши врсту нумере и извођачки састав за сваку наведену оперу.

Ed

Опера у романтизму, као и опера у класицизму, обједињује различите уметности: музику, књижевност, драму, ликовне и примењене уметности, плес. Као најсложенији музичко-сценски облик, она је подељена на чинове у којима се смењују и прожимају арије, речитативи, вокални ансамбли, хорске и балетске нумере. Италијански композитори и оперски певачи били су познати широм Европе по неговању белканта (лепо певање), од Париза, преко Лондона и Беча, па све до Москве. Када је реч о темама, композитори су бирали радије јунаке свог доба, него античког, што је било уобичајено у претходним епохама. Неисцрпна инспирација композитора била је природа са својим лепотама, егзотична места, зле силе, натприродне појаве. Савремено извођење опере Кармен Ж. Бизеа тореадор, егзотично

21


ЧОВЕК И МУЗИКА

pr om

o

Национални дух који се у другој половини 19. века ширио Европом утицао је на оперу. Композитори су компоновали на свом језику и истицали патриотизам и тежњу човека (народа) за слободом. Најзначајнији романтичарски композитори опере су Ђоакино Росини, Ђузепе Верди и Ђакомо Пучини у Италији, Жорж Бизе у Француској, Рихард Вагнер у Немачкој, као и руски композитори Александар Бородин, Николај Римски-Корсаков и Петар Иљич Чајковски. У 19. веку изграђене су и/или обновљене бројне оперске куће широм света, као што су Баварска опера у Минхену, Бољшој театар у Москви, Палата Гарније у Паризу, Метрополитен у Њујорку.

22

uk a

Бољшој театар у Москви

Метрополитен у Њујорку

Вагнерово позориште, јединствено на свету

Ed

Рихард Вагнер је писао либрета за своје опере, а за њихово извођење изградио је позориште у немачком граду Бајројту. Данас ово позориште ради само лети, када се изводе Вагнерове опере и када се одржава познати Фестивал младих уметника. Љубитељи Вагнерових опера Холанђанин луталица, Танхојзер, Лоенгрин, Прстен Нибелунга и других на карте чекају и по неколико година.

Вагнерово позориште у Бајројту

Направи виртуелну туру по Париској опери. Заустави се на сцени и замисли какав је осећај гледати у пуно гледалиште. Истражи како изгледа сцена иза кулиса.

Париска опера


Ђузепе Верди, Тријумфални марш из опере Аида

pr om

Опера као светски догађај

o

Погледај сцену из опере Аида, а затим одговори на питања: 1. Којим инструментима композитор наглашава музику марша? 2. На основу сценографије и костима опиши време и место дешавања радње. 3. Прочитај текст о опери Аида. 4. Погледај плакат за премијерно извођење Аиде. Обрати пажњу на информације које се налазе на њему.

uk a

Опера Аида премијерно је изведена 24. децембра 1871. године у Каиру поводом отварања Суецког канала, који раздваја афрички и азијски континент, а повезује Средоземно и Црвено море. Верди је оперу написао за само четири месеца. За потребе премијере су из Париза бродом допремљени декор, костими и посебно направљене трубе за тријумфалну сцену у којој Радамес доводи своје ратнике пред краља, након победе над Етиопљанима. Поред патриотизма, у опери су изражена осећања љубави, радости, бола, мржње.

Ed

Погледај видео пример у којем арију Nessun dorma изводи италијански тенор Лучано Павароти. Каква осећања изазива ова арија? У којој прилици је она изведена?

Ђакомо Пучини, арија Nessun dorma [Нико не спава], из опере Турандот

Најпопуларнија тенорска арија Италијански композитор Ђакомо Пучини написао је опере Боеми, Тоска, Мадам Батерфлај и др. Арија Nessun dorma из опере Турандот је најпознатија тенорска арија на свету. У њој принц Калаф изражава веру у одгонетање загонетки принцезе Турандот, како би придобио њену љубав. Арија је постала планетарно популарна захваљујући Паваротијевом извођењу на отварању Светског првенства у фудбалу, 1990. године. тријумф, тријумфално

23


ЧОВЕК И МУЗИКА

Оперски гласови У романтичарским операма сусрећемо све врсте солистичких гласова: сопране (лирске, драмске и колoратурне), мецосопране и алтове, као женске, и теноре, баритоне и басове, као мушке. ОПЕРСКИ ГЛАСОВИ

лирски

сопран

драмски

мецосопран

лирски

тенор ЖЕНСКИ

МУШКИ

алт

баритон

драмски

o

колоратурни

pr om

бас

Послушај два различита типа женског оперског гласа: један је изузетно покретљив – коларатурни сопран, док је други мање покретан и приказује технику белканта. На линији поред назива арије напиши врсту/тип гласа. Шарл Гуно, арија Јулије из опере Ромео и Јулија

uk a

Жорж Бизе, арија Кармен из опере Кармен

Послушај три различита мушка гласа. На линији поред назива арије напиши врсту/тип гласа. Ђоакино Росини, арија Фигара из опере Севиљски берберин

Ed

24

Модест Мусоргски, арија Варлама из опере Борис Годунов Ђузепе Верди, арија Војводе од Мантове из опере Риголето

Популарност оперских певача расла је захваљујући развоју музичке индустрије и радију, јер су љубитељи опере добили прилику да их слушају у својим домовима. Савремено доба обележиле су диве (примадоне) Монсерат Кабаље, Марија Калас, тенори Лучано Павароти, Пласидо Доминго, бас Фјодор Шаљапин. На данашњој сцени велику популарност уживају сопрани Дијана Дамрау, Чечилија Бартоли, Рене Флеминг, Ана Нетребко, тенор Хуан Дијего Флорез, баритон Дмитриј Хворостовски. дива, примадона


pr om

o

Када је реч о српским певачима, оперску сцену су обележиле примадоне Бисерка Цвејић, Радмила Бакочевић, Радмила Смиљанић, Милка Стојановић, басови Мирослав Чангаловић и Живан Сарамандић, док данас велики успех остварују сопрани Драгана дел Монако, првакиња Народног позоришта, Катарина Јовановић, професорка Факултета музичке уметности, као и баритон Жељко Лучић. Један од најпознатијих, а уједно и најпопуларнијих певачких ансамбала у историји опере написао је Ђузепе Верди за оперу Травијата. На основу видео примера одреди о ком ансамблу је реч. Да ли су сви гласови у нумери солистички?

ОПЕРЕТА

uk a

Ђузепе Верди, Винска песма из опере Травијата

Ed

Средином 19. века у Паризу је настала оперета, музичко-сценско дело у којем се драмска радња приказује свирањем, певањем, глумом и говором. Оперета је знатно краћа од опере, састављена је од једног или два чина. За разлику од опере, оперета има изразито комични и забавни садржај. Најзнaчајнији композитори оперете су Јохан Штраус Млађи, Жак Офенбах и Франц Лехар.

оперета, Јохан Штраус Млађи, Жак Офенбах

Двоглед за посматрање представа, опера, балета

Јохан Штраус Млађи, Мој господине Маркиже [Mein Herr Marquis], арија Аделе из оперете Слепи миш, од 1.09

Које понашање човека је композитор изразио музиком?

25


ЧОВЕК И МУЗИКА

Жак Офенбах, Паклени галоп

стр. 97

Композитор

Либретиста

Број чинова / трајање опере

Кратак опис радње опере

uk a

Занимања у продукцији опере

Ed

26

Назив опере

Занимања у продукцији опере

Либретиста

Ликови у опери

pr om

o

Домаћи задатак: истражи оперски репертоар Српског народног позоришта у Новом Саду – www.snp.org.rs. У горњем менију на насловној веб-страни кликни на иконицу РЕПЕРТОАР. Потом, пронађи информације о опери Травијата Ђузепа Вердија кликом на иконицу ОПЕРА. Пронађи ликове у опери, име либретисте, уметнике који су учествовали у реализацији опере. Прочитај садржај опере. У табелу упиши тражене податке.

Народно позориште у Београду

Српско народно позориште у Новом Саду продукција


балет, Петар Иљич Чајковски: Крцко Орашчић, Лабудово језеро

БАЛЕТ

Подсети се музике барока. У којој држави је балет био нарочито популаран? Који велики државник је био и балетан? Сећаш ли се бајке Крцко Орашчић? А, необичног инструмента – челесте?

Опиши свој утисак након одгледаног инсерта.

o

Алмикаре Понкијели, Игра сатова из опере Ђоконда

uk a

pr om

Плесне нумере у опери постале су популарне још у време барока, захваљујући Жан-Батисти Лилију, дворском композитору Луја XIV, краља који је и сам био балетан. Међутим, у 19. веку, у време романтизма, балет је постао самостално, музичко-сценско дело. У балету се радња изражава игром, пантомимом и мимиком, док музику изводи симфонијски оркестар. Као и у опери, у балету постоје сценографија и костими. Као плесна техника, балет се заснива на строгим покретима тела и специфичним, отвореним положајем стопала. Покрете, односно кореографију, осмишљава кореограф, чија је улога у настајању балета једнако важна као и улога композитора. У балету, као и у опери, постоје солисти и ансамбли, а највише звање у овој професији јесте примабалерина (у опери је примадона) за жене, односно првак балета (у опери је првак опере) за мушке извођаче. Александар Бородин, Половецке игре из опере Кнез Игор

Ed

Упореди балетску нумеру са претходном: обрати пажњу на разлике у карактеру музике, костимима, начину игре. Теме романтичарског балета често су бајке и легенде, а плесна техника обогаћена елементима народних игара. Најпознатије балете компоновао је руски композитор Петар Иљич Чајковски: Лабудово језеро, Крцко Орашчић, Успавана лепотица.

Валцер пахуљица из балета Крцко Орашчић

27


ЧОВЕК И МУЗИКА

Подсети се нумере Плес Шећерне виле из балета Крцко Орашчић П. И. Чајковског. Ко је донео челесту у Русију?

pr om

o

Чајковски је компоновао балет Крцко Орашчић на основу бајке Е. Т. А. Хофмана. У нумери Плес Шећерне виле композитор је употребио челесту, инструмент који је лично донео из Париза и који је на премијери први пут употребљен у Русији. Балет је изузетно декоративан, потребно је чак више од стотину различитих костима који представљају цвеће, играчке, пахуље, виле, мишеве, оловне војнике итд. У сцени Валцер пахуљица употреби се чак двадесетак килограма конфета. Прочитај сиже балета Лабудово језеро, а затим погледај одломке из балета. Бела и црна лабудица

uk a

Принц Зигфрид, у потрази за искреном љубави, угледа јато лабудова, па пође у лов. Угледа лабудицу која се претвори у прекрасну жену, принцезу Одету, која је иначе жртва чаробњакове магије – дању је лабудица, а ноћу жена. Одету може да спаси само завет вечне љубави, па јој се принц, очаран њеном лепотом, заклиње на вечну љубав. Међутим, краљица организује славље поводом принчевог рођендана и позива све принцезе, како би принц одабрао сапутницу. Појављује се чаробњакова зла кћи Одилија, која се приказује као Одета, али у црној варијанти. Принц јој се заклиње на вечну љубав, међутим, убрзо схвата шта је учинио. Одлази на језеро и тамо затиче Одету која изводи свој неутешни плес. Она му прашта. Након што принц у борби чаробњаку отргне крило, чаролија се прекида. Принц и Одета остају заједно на обали језера.

Ed

28

Петар Иљич Чајковски, Плес лабудића из балета Лабудово језеро

Петар Иљич Чајковски, Финале из балета Лабудово језеро

Научи да свираш тему из балета Лабудово језеро. Тема је у ха-молу, али ћеш је због опсега блок флауте свирати у де-молу. стр. 97


НАЦИОНАЛНЕ И СТИЛИЗОВАНЕ ИГРЕ

валцер, полка, мазурка, полонеза, болеро, чардаш

Које си игре до сада упознао/упознала у музици барока и класицизма? Јохан Штраус Млађи, На лепом плавом Дунаву, од 1.46 до 4.22

o

Пажљиво погледај пример. Одреди карактер музике, начин плеса и карактер плеса. У бечким салонима 19. века одржавали су се балови на којима је грађанство изводило различите плесове. Посебно је био популаран валцер. Овај грађански плес је до данас прихваћен широм света, Ритам валцера а данас спада у основне игре које се уче у плесним школама и изводе на такмичењима. Валцер је карактеристичан по трочетвртинском такту и умереном или брзом темпу. Мелодија је лака, полетна, а у пратњи је прва четвртина увек наглашена, што одговара великом кораку који плесачи праве на том делу такта. Плес је елегантан и игра се у паровима. Најпознатији композитор валцера био је Јохан Штраус Млађи.

Ed

uk a

pr om

  

Карл Вилда, Бал (Јозеф Ланер и Јохан Штраус), 1906. г.

Савремено извођење валцера на такмичењу

29


ЧОВЕК И МУЗИКА

Краљ валцера

uk a

Традиционално сваког првог јануара у Бечу, у Златној сали Музикферајна, Бечка филхармонија изводи концерт посвећен делима композитора из породице Штраус. Потражња за улазницама је изузетно велика, па се годину дана унапред пријављује за лутрију у којој се извлаче срећни добитници, будући купци карата. Срећом, сви који остану без улазница имају могућност да прате овај популарни догађај у директном телевизијском преносу, са око милијарду других гледалаца из 44 државе широм света.

Ed

30

pr om

Бечки Новогодишњи концерти

o

Композитор, виолиниста и диригент Јохан Штраус Млађи рођен је и одрастао у породици композитора, као син Јохана Старијег и брат Јозефа и Едуарда Штрауса. Често називан краљем валцера, овај уметник је написао бројне валцере, али и друге игре као што су полка, мазурка, галоп итд. Такође, познат је као композитор оперета. У једној од њих, оперети Јабука, назначио је да је место радње „у јужној Угарској, то јест у српским крајевима”.

Позлаћена бронзана статуа Јохана Штрауса Млађег у Градском парку у Бечу


1/19. Фредерик Шопен, Валцер у цис-молу, 64, бр. 2

Док слушаш валцер, куцај оловком ритмичку јединицу или покушај да тактираш у трочетвртинском такту. Затим, опиши темпо: да ли је све време исти, да ли опажаш ачелерандо (accelerando) и/или ритенуто (ritenuto).

uk a

pr om

o

Композитори понекад слободније приступају компоновању игре, па због употребе ачелеранда или ритенута није могуће одржати плесни корак у ритму. Игре које су на тај начин написане зову су стилизоване игре. Уметничком обрадом народних игара композитори су истицали своје интересовање за музички фолклор и промовисали културне вредности свог народа.

Ed

Фламенко

Полонеза

Чардаш

Полка

Прочитај текстове о различитим играма на следећој страни. На основу мапе одреди њихово порекло и упиши на одговарајуће линије. Потом, послушај/погледај примере и одреди на који начин су народне игре стилизоване. accelerando, ritenuto

31


ЧОВЕК И МУЗИКА

Мазурка и полонеза су игре

Мазурка, народна игра Полонеза, аристократска игра

1/20. Фредерик Шопен, Мазурка, оп. 24 бр. 1 1/21. Фредерик Шопен, Војничка полонеза, оп. 40 бр. 1

Полка, народна игра

.....................................................порекла. Полка је грађанска игра у двочетвртинском такту, умерено-брзом темпу.

uk a

    

 

  

pr om

Полка је игра

o

   

Јохан Штраус Млађи, Трич-трач полка

 

Ритам мазурке

  

Ритам полонезе

Ритам полке

Ed

32

.................................................... порекла, у трочетвртинском такту. Мазурка је игра фолклорног порекла у умереном темпу са оштрим ритмом, а полонеза аристократска игра у лаганом темпу, свечаног и витешког карактера.

Болеро и малагења су игре ........................................................... порекла. Болеро је игра у трочетвртинском такту, настала као комбинација неколико плесова. Игра се соло или у пару. Малагења је врста фламенка и потиче из региона Малаге. 1/22. Ернесто Лекуона, Малагења

Чардаш је игра ........................................................... порекла, састављена од лаганог (лашан) и брзог дела (фришка) у двочетвртинском такту. Чардаш, народна игра Виторио Монти, Чардаш Јоханес Брамс, Мађарска игра бр. 5


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.