Мудрица 2, збирка задатака из света око нас за 2. разред основне школе

Page 1

2

МУДрица

свет око нас

2

МУДРИЦА СВет око нас

збирка задатака из света око нас за други разред основне школе

ал рт по ук а Ед

збирка задатака из света око нас за други разред основне школе

МУДРИЦА

ШИФРА: 2078

збирка задатака из света око нас за други разред основне школе

Ивана Јухас Јасмина Игњатовић


IVANA JUHAS JASMINA IGWATOVI]

Ед

ук

а

по

рт ал

ZBIRKA ZADATAKA ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE [KOLE


Ивана Јухас Јасмина Игњатовић МУДРИЦА СВЕТ ОКО НАС 2 збирка задатака за други разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Проф. др Бошко Влаховић ОДГОВОРНИ УРЕДНИК Доц. др Наташа Филиповић

рт ал

РЕЦЕНЗЕНТИ Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ „Драган Лукић”, Нови Београд Наташа Ковжан Кун, педагог Небојша Влаховић, професор разредне наставе Љиљана Ђуровић, професор разредне наставе, ОШ „Момчило Настасијевић”, Горњи Милановац

а ук

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Биљана Вулетић

по

ИЛУСТРАЦИЈЕ И ДИЗАЈН Јасмина Игњатовић

Ед

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

ЗА ИЗДАВАЧА Проф. др Бошко Влаховић, директор ШТАМПА Цицеро, Београд Издање бр.: 3, Београд, 2020. година Тираж: 4000 Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 557-3/2019. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


ДРУГИ И ЈА

5

ТИ У ГРУПИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ЖИВИМО У НАСЕЉУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ТВОЈЕ ПОТРЕБЕ И ЖЕЉЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ПРАЗНИЦИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

13

ЧОВЕК СТВАРА

ук

а

по

рт ал

СИМБОЛИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 НАСЕЉА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 СЕЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ЗДРАВ НАЧИН ЖИВОТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 САОБРАЋАЈ У НАСЕЉУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ПУТУЈЕМО И ПРЕВОЗИМО СЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 25

Ед

МАТЕРИЈАЛИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ЕЛАСТИЧНОСТ МАТЕРИЈАЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 НОВА НАМЕНА СТАРИХ ПРЕДМЕТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 РАЗЛИЧИТА ЗАНИМАЊА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ЧОВЕК СТВАРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

35

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ШТА УТИЧЕ НА КРЕТАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 СНАЛАЗИМО СЕ У НАСЕЉУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 МЕРИМО ВРЕМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ДАН И ДЕЛОВИ ДАНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45


СЕДМИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 МЕСЕЦ, ГОДИНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ГОДИШЊА ДОБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 СНАЛАЗИМО СЕ У ВРЕМЕНУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

53

Ед

ук

а

по

рт ал

ИЗГЛЕД ЗЕМЉИШТА - РЕЉЕФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ВОДА У ПРИРОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 БИЉКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ЗАШТО СУ БИЉКЕ ВАЖНЕ ЗА ЧОВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ЖИВОТИЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ЖИВОТИЊЕ СЕ РАЗЛИКУЈУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ЗАШТО СУ ЖИВОТИЊЕ ВАЖНЕ ЗА ЧОВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 У ПРИРОДИ ЈЕ СВЕ ПОВЕЗАНО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ЧУВАМО ПРИРОДУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 СУНЦЕ - ИЗВОР ЖИВОТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 ЗНАЧАЈ ВОДЕ ЗА ЖИВА БИЋА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ВАЗДУХ - СВУДА ОКО НАС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ЗЕМЉИШТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА РАСТ БИЉКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ПРОМЕНЕ У ПРИРОДИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80


ДРУГИ И ЈА КРОЗ ВЕЖБУ ЋЕШ НАУЧИТИ:

Ед

ук

а

по

рт ал

• којим групама ти припадаш; • која су твоја права и обавезе у школи, породици и насељу; • како да се понашаш у насељу; • да разликујеш своје потребе од жеља; • који празници се прослављају у твојој породици, школи и насељу.

5


ДРУГИ И ЈА

ТИ У ГРУПИ 1. Којим групама ти припадаш? Заокружи слова испред тачних одговора. а) Породица б) Планинарско друштво в) Школска заједница

г) Математички клуб д) Становници насеља ђ) Читалачки клуб

2. Линијом повежи чланове са групом којој припадају. тата

мама

стриц

рт ал

ујак

ПОРОДИЦА

тетка сестра од ујака

по

РОДБИНА

брат од стрица сестра

а

баба

деда

Ед

ук

3. Са којим рођацима најчешће проводиш време? Шта радите када сте заједно?

4. Алексин тата има брата Николу. Никола има сина Уроша и кћерку Андреу. Шта су Андреа и Урош Алекси?

Реши ребусе и одговоре упиши у квадратиће.

6


ДРУГИ И ЈА

5. Спој линијом децу са називом групе којој припадају.

МУЗИЧКА ШКОЛА ФОЛКЛОРНА ГРУПА

рт ал

СПОРТСКИ ТИМ

ШАХОВСКИ КЛУБ

по

ЛИКОВНА ГРУПА

Ед

ук

а

ИЗВИЂАЧКО ДРУШТВО

6. Иван тренира кошарку. Заокружи слова испред тврдњи које показују поштовање правила понашања у клубу.

а) Често касни на тренинг. б) Пажљиво слуша тренера. в) Не правда своје изостанке. г) Редовно доноси опрему за тренинг. д) Уважава своје другаре у клубу.

7. Напиши која су твоја интересовања. Којој групи ти припадаш или желиш да припадаш?

7


ДРУГИ И ЈА

ЖИВИМО У НАСЕЉУ 1. Допуни реченице. Суграђани су сви људи који Суседи или комшије су 2. У свакој групи постоје одређена правила понашања. У

испред правила упиши

одговарајући број.

Правила понашања у породици

2

Правила понашања у школи

3

Правила понашања у насељу

по

рт ал

1

ук

а

Чувамо школски намештај и прибор.

Бринемо о својим кућним љубимцима. Сви становници брину о чистоћи околине.

Помажемо старим и болесним суседима.

Долазимо на време на часове.

Не правимо буку за време кућног реда.

Не газимо цвеће у парку.

Ед

Заједнички обављамо кућне послове.

3. Напиши једно ново правило које би ти увео/увела у своје насеље.

8


ДРУГИ И ЈА

на слици упиши  ако је приказано поштовање правила у насељу, а X ако је приказано непоштовање правила.

4. У

5. Која права имају сви становници насеља? Заокружи слова испред тачних одговора. б) Да бацају смеће где им одговара.

рт ал

а) Да користе путеве, улице, тргове, шеталишта...

в) Да заједнички одлучују о животу у насељу.

по

г) Да посеку дрвеће које им смета да би имали место за паркирање аутомобила.

а

д) Да уживају у парковима који се налазе у насељима.

ук

6. Станари једне стамбене зграде су се договорили и испред зграде посадили цвеће и

Ед

неколико стабала јела. Једног дана Милош се играо лоптом и у игри изгазио цвеће и поломио једну младу јелу. Шта, по твом мишљењу, Милош треба да уради? Заокружи слово испред одговора који сматраш тачним. а) Да ћути и ником не каже да је то он урадио. б) Да каже родитељима шта је урадио и да посади ново цвеће. в) Да каже да је видео пса луталицу како гази по цвећу.

7. Деца из Јованиног разреда договорила су се да се састану у суботу на оближњем игралишту и да га очисте. Прикључили су им се и родитељи. Донели су лопате, грабуље, кесе и акција је почела. Јована их је посматрала са стране. Када су је питали зашто и она не ради, одговорила је: - Ја нисам бацала отпад , па нећу ни да га чистим! Како је, по твом мишљењу, Јована поступила? Објасни.

9


ДРУГИ И ЈА

ТВОЈЕ ПОТРЕБЕ И ЖЕЉЕ 1. Заокружи слике које приказују

2.

по

рт ал

основне животне потребе.

Нацртај један предмет који би желео/желела да имаш. Размисли о томе да ли ти је он стварно потребан и зашто?

а

3. Маја има ранац за школу који је добила за рођендан. Када је кренула у школу,

Ед

ук

видела је да њена другарица има ранац са ликом из Мајиног омиљеног цртаћа. Пожелела је да и она има исти и тражила је од родитеља да јој га купе. Родитељи се нису сложили са њеном жељом. Шта мислиш зашто су родитељи тако поступили?

Реши укрштеницу. 1 - увече имаш потребу да одлазиш на... 2 - када си жедан/жедна, потребна ти је... 3 - да носиш школски прибор у школу, потребна ти је школска... 4 - када си гладан/гладна, потребна ти је... 5 - да би се обукао/обукла, потребна ти је... 6 - да би се обуо/обула, потребна ти је... 7 - када си болестан/болесна, потребни су ти...

10

1 2 3 4 5 6 7


ДРУГИ И ЈА

ПРАЗНИЦИ Којој групи припадају наведени празници? Линијом повежи назив празника са

1. одговарајућом групом.

Породични празници

Школски празници

рођендан

Празници насеља

Нова година Свети Сава

Дан школе фестивал

испред назива празника упиши знак.

рт ал

2. Које празнике слави твоја породица? У рођендан Божић

слава

Ханука

Нова година

Бајрам

а

по

Ако твоја породица прославља неке празнике који нису наведени, напиши их.

Ед

ук

3. Који празници се прослављају у твом насељу?

4. Нацртај како прослављаш свој омиљени празник.

11


ДРУГИ И ЈА

РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ У празна поља упиши оно што недостаје.

ГРУПЕ ЉУДИ породица

рт ал

ГРУПЕ ЉУДИ ПО ИНТЕРЕСОВАЊИМА:

Ед

ук

а

по

спортски тим, математички клуб, извиђачко друштво,

ПРАЗНИЦИ школски

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ ЧОВЕК СТВАРА КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА ДРУГИ И ЈА

12


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА КРОЗ ВЕЖБУ ЋЕШ НАУЧИТИ:

Ед

ук

а

по

рт ал

• који су симболи Републике Србије; • да разликујеш типове насеља; • шта је све потребно за здрав живот; • да поштујеш саобраћајна правила; • правила понашања у превозним средствима; • како да се понашаш у случају временских непогода.

13


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

СИМБОЛИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

рт ал

1. Обој заставу и грб Републике Србије одговарајућим бојама.

Шта је приказано на грбу Републике Србије? Заокружи слово испред тачног

по

2. одговора.

а

а) белоглави суп

г) двоглави соко

ук

в) сова

б) двоглави орао

Ед

3. Како се зове наша химна? Заокружи слово испред тачног одговора. а) МАРШ НА ДРИНУ

б) БОЖЕ ПРАВДЕ

в) ХЕЈ, СЛОВЕНИ

г) ХИМНА СВЕТОМ САВИ

4. Напиши једну строфу химне Републике Србије.

Реши ребус и одговор упиши у квадратиће.

14


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

НАСЕЉА 1. Шта има свако насеље? Заокружи слова испред тачних одговора. а) Своје име.

б) Реку која протиче кроз њега.

в) Становништво које у њему живи.

г) Велике раскрснице.

2. Шта се налази у граду, а шта у селу? Спој линијом. позориште

њива СЕЛО

рт ал

виноград кокошињац

ГРАД

3. У

тржни центар аеродром

по

факултет

воћњак

испред тачних тврдњи упиши знак +.

ук

а

У граду живи и ради мали број људи. У граду су улице широке и има много раскрсница.

Ед

Људи у граду живе само у стамбеним зградама. Људи у граду обављају различите послове.

4. По чему се разликују градови некад и данас? Наведи бар две разлике.

MUDRICA TI OTKRIVA

Од када је настао до данашњег дана, БЕОГРАД је мењао своје име. Звао се: Сингидунум, Бијоград, Велиградон...

15


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

5. Спој линијом реч са њеним објашњењем. Издавање и позајмљивање књига.

БОЛНИЦА

Образовање и васпитање деце.

БИБЛИОТЕКА

Продаја разне робе.

ТРГОВИНА

Издавање и продаја лекова.

АПОТЕКА

Лечење и здравствени преглед људи.

рт ал

ШКОЛА

Ед

ук

а

по

6. Нацртај своје насеље.

Учитељица је повела цео Мајин разред у музеј. Сви су

7. заинтересовано гледали одећу и предмете који су се некада користили. Маји су се највише допале фотографије њеног града из прошлости. На њима је препознала своју улицу. Чему служе музеји?

16


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

СЕЛО 1. Спој линијом опис и тип одговарајућег насеља. Уски, кривудави путеви.

Куће разбацане по падинама.

РАВНИЧАРСКО СЕЛО ПЛАНИНСКО СЕЛО

2. Јовина школа се налази на крају

3. Соња до школе мора дуго да пешачи.

Ходајући уским стазама, Соња често певуши. Тако јој брже прође време док не стигне до следеће куће. Ту се сретне са својим школским другом, па заједно наставе пут до школе. Где Соња живи? Заокружи слово испред тачног одговора. а) У равничарском селу.

ук

а) У равничарском селу.

а

по

широке улице. На путу до школе Јова пролази поред кућа нанизаних у реду. Увек се пристојно јави свим комшијама које сретне. Зато га цео комшилук хвали. У каквом селу Јова живи? Заокружи слово испред тачног одговора.

Улице широке и дугачке.

рт ал

Куће збијене једна уз другу.

б) У планинском селу.

Ед

б) У планинском селу.

Којим пословима се баве људи у планинском селу? У

4. упиши знак +.

испред тачних тврдњи

Секу и продају дрва за огрев.

Беру шумске јагоде.

Сакупљају печурке.

Комбајном обрађују њиве.

Гаје воће и поврће.

Сакупљају лековито биље.

5. Које животиње људи углавном гаје: • у равничарском селу • у планинском селу

17


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

ЗДРАВ НАЧИН ЖИВОТА Шта је потребно деци за правилан раст и развој? Испред тачних одговора упиши

1. знак +.

правилна исхрана

бављење спортом

мало сна

боравак у затвореном простору

одржавање личне хигијене

боравак у природи

Ед

ук

а

по

рт ал

2. Спој линијом прибор за личну хигијену са одговарајућим деловима тела.

3. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ. • Руке перемо пре и после сваког јела.

ДА

НЕ

• Зубе перемо само ујутро.

ДА

НЕ

• Купамо се свако вече пре спавања.

ДА

НЕ

• Марамице користимо само кад смо прехлађени.

ДА

НЕ

4. Маја не доручкује. За ужину у школи поједе чипс и попије сок. Када дође кући, руча. После подне поједе неки слаткиш. За вечеру једе воће или поврће. Објасни где Маја греши.

18


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

5. Напиши називе здраве хране коју би требало да уносимо током дана. ДОРУЧАК

РУЧАК

ВЕЧЕРА

Милош је убацује у кош. Нена их обује и вози.

рт ал

6. Повежи линијом опис физичке активности деце са одговарајућим сликама.

по

Јован окреће педале и вози га.

ук

а

Игор се њима спушта по снегу.

Ед

Милица је врти и прескаче.

7. Напиши којим спортом се баве деца. Вук тренира на великом терену на

Јелена вежба у сали, на справама. За

коме се налазе голови.

тренинг јој је потребан трико.

Алекса тренира у базену у коме су

Нина тренира на терену са мрежом.

постављени голови.

Потребан јој је рекет.

Играј се са другарима тако што ће једно од вас покретима да показује неки спорт, док ће остали да погађају који спорт је у питању. Онај ко погоди, показује следећи.

19


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

САОБРАЋАЈ У НАСЕЉУ 1. Распореди наведена превозна средства у табелу. Одреди којој врсти саобраћаја припадају. аутобус, авион, тролејбус, бицикл, воз, чамац, трамвај, камион, једрењак, хеликоптер, брод.

копнени саобраћај

водни саобраћај

ваздушни саобраћај

рт ал

2. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ. ДА

НЕ

• Играње на коловозу и његовој близини је веома опасно.

ДА

НЕ

• Део пута којим се крећу пешаци назива се коловоз.

ДА

НЕ

• Саобраћајни знаци важе само за возила.

ДА

НЕ

испред објашњења упиши одговарајуће бројеве.

Ед

3. У

ук

а

по

• Бицикл би требало да возимо на означеној стази.

1

пешачки прелаз

Део улице или пута којим се крећу возила.

2

коловоз

Део улице или пута којим се крећу пешаци.

3

тротоар

Место где се укрштају два пута.

4

раскрсница

Обележено место на ком пешаци прелазе улицу.

5

семафор

Светлосни саобраћајни знак.

4. Допуни реченицу. Ако на коловозу нема обележеног пешачког прелаза, улицу прелазиш тако што прво погледаш па коловоза опет

, затим опет

, и на половини

.

20


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

Ања прелази улицу на којој нема обележеног пешачког

5. прелаза. Обој стрелицу која представља пут којим Ања треба да се креће.

Јана пешачи до школе. Креће се

7. школе. Крећу се левом страном

Марко и Неша заједно пешаче до

Којом страном коловоза се Јана мора кретати? Заокружи слово испред тачног одговора.

коловоза. Како се морају кретати Марко и Неша? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Један поред другог. б) Један иза другог.

6. коловозом, зато што нема тротоара.

рт ал

а) Левом страном коловоза. б) Десном страном коловоза.

Ед

ук

а

по

8. Напиши значење приказаних саобраћајних знакова.

Реши укрштеницу.

1

1 - место где се укрштају два пута; 2 - ваздушно превозно средство; 3 - део улице или пута којим се крећу возила; 4 - други назив за пешачки прелаз; 5 - део улице или пута којим се крећу пешаци; 6 - водно превозно средство које покреће човек веслањем; 7 - упиши слово Ћ; 8 - светлосни саобраћајни знак; 8 9 - брод који се креће уз помоћ снаге ветра.

21

2 3 4 5 6 7 9


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

ПУТУЈЕМО И ПРЕВОЗИМО СЕ Која превозна средства спадају у средства јавног превоза? Заокружи слова испред

1. тачних одговора.

б) аутомобил; ђ) трамвај;

а) аутобус; д) камион;

в) воз; е) бицикл;

г) мотор; ж) тролејбус.

2. Подвуци тврдње које описују безбедно понашање у саобраћају. • У аутомобилу се понекад везујемо сигурносним појасом. • Мала деца увек седе на задњем седишту.

рт ал

• Када излазимо из аутомобила увек излазимо на десну страну, на тротоар.

3. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ.

ук

а

по

• У средства јавног превоза би требало да улазимо на предња врата. ДА НЕ • Из средстава јавног превоза би требало да излазимо на предња врата. ДА НЕ • У средствима јавног превоза би требало да уступамо место старијима. ДА НЕ

Ед

4. У облачиће упиши понуђене реченице.

Молим једну карту! Ево, изволите! Изволите седите! Хвала лепо!

22


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

ВРЕМЕНСКЕ НЕПОГОДЕ 1. Повежи линијама објашњења са називима временских непогода. Падање снега ношеног јаким ветром.

ОЛУЈА

Јак ветар праћен кишом и грмљавином.

ГРАД

Врста падавине у облику ледених куглица.

МЕЋАВА

2. Које опасности прете током олује и града? Заокружи слова испред тачних одговора.

по

рт ал

а) Јак ветар ломи гране дрвећа које могу да повреде људе. б) Ветар носи кишобране, па људи могу да покисну. в) Лед који пада може да расхлади људе. г) Крупан лед који пада са велике висине може озбиљно да повреди људе. д) Јак ветар носи црепове и делове зграда који при паду могу да повреде људе. Ако се нађеш напољу у току олује и града, како ћеш се заштитити? Заокружи слово

3. испред тачног одговора.

4. У

Ед

ук

а

а) Сакрићеш се испод високог дрвета или металног стуба. б) Стајаћеш на отвореном простору. в) Склонићеш се у улаз зграде или испод бетонске грађевине. испред тачнe тврдњe упиши знак +.

Када си у кући током јаке олује или града, требало би да: спустиш ролетне на прозорима ако их имаш; отвориш сва спољна и унутрашња врата; избегаваш контакт са славинама и радијаторима; позовеш ватрогасце упомоћ. Ако се нађеш на отвореном у току мећаве, важно је да наставиш да се крећеш.

5. Никако не смеш стати или сести. Објасни зашто.

23


КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА

РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ У празна поља упиши оно што недостаје.

СИМБОЛИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ застава

рт ал

НАСЕЉА

планинско

по

ЗАСТАВА град

ук

а

ЗДРАВ НАЧИН ЖИВОТА

Ед

правилна исхрана

ПРЕВОЗНА СРЕДСТВА ваздушна

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ ЧОВЕК СТВАРА КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА ДРУГИ И ЈА

24


ЧОВЕК СТВАРА КРОЗ ВЕЖБУ ЋЕШ НАУЧИТИ:

Ед

ук

а

по

рт ал

• од којих материјала су направљени предмети; • о еластичности материјала; • о својствима материјала; • како можеш наћи нову намену старим предметима; • шта људи раде у граду и селу.

25


ЧОВЕК СТВАРА

МАТЕРИЈАЛИ

рт ал

1. Напиши називе материјала од којих су направљени означени делови аутомобила.

Ед

ук

а

по

2. Од којих материјала су направљени приказани предмети? Напиши испод слика.

3. Напиши називе по три предмета који се праве од наведених материјала. ДРВО

МЕТАЛ

26

СТАКЛО

ТКАНИНА


ЧОВЕК СТВАРА

4. Напиши називе по два материјала од којих се могу направити наведени предмети. флаша

варјача

чамац

кофа

5. Заокружи називе предмета који могу бити направљени од пластике. врата

књига

џемпер

наочаре

ексер

чаша

виљушка

креда

тестера

мердевине

столица

штипаљка

тањир

чинија

рт ал

сто

Ед

ук

а

по

6. Који материјали су ти потребни да направиш ветрењачу и змаја?

7. Које предмете човек прави од глине?

8. Стефанова омиљена шоља је велика и шарена. Једном, када је хтео да је дохвати, пала је у кухињи на плочице. Био је веома срећан када је видео да се шоља није разбила. Од ког материјала је направљена Стефанова шоља? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Од стакла.

б) Од глине.

27

в) Од пластике.


ЧОВЕК СТВАРА

ЕЛАСТИЧНОСТ МАТЕРИЈАЛА 1. У

испред тачне тврдње упиши знак +.

Еластичан материјал је онај који: после истезања или савијања остане истегнут или савијен, после истезања, савијања или сабијања врати се у првобитни положај.

2. Заокружи назив материјала који је еластичан. гума

пластелин

пластика

метал

стакло

рт ал

дрво

3. Погледај предмете на сликама. У одговарајућа поља у табели упиши знак X.

Ед

ук

а

по

ЕЛАСТИЧАН

28

НИЈЕ ЕЛАСТИЧАН


ЧОВЕК СТВАРА

СВОЈСТВА МАТЕРИЈАЛА 1. Ана воли да прави фигурице животиња. Почела је да их

прави откако је пошла у школу. У соби чува читаву колекцију. Фигурице прави од материјала који је мек, може да се гњечи и лако се обликује. Од ког материјала Ана прави фигурице животиња? Заокружи слово испред тачног одговора. б) Од пластелина.

а) Од пластике.

в) Од гуме.

2. Мирко је направио кућицу за птице. Употребио је тврд материјал који може да се сече и буши. Који материјал је Мирко користио? Заокружи слово испред тачног одговора.

3. У

б) стакло;

рт ал

а) картон;

в) дрво.

упиши назив материјала који је описан.

Гладак, чврст, провидан, ломи се, ставља се на прозоре.

по

Мек, савитљив, користи се за израду гардеробе.

а

Гладак, веома чврст, користи се за израду разних алата.

ук

Чврст, храпав, користи се за израду намештаја.

Ед

Еластичан, савитљив, ставља се на точкове. Лак за обликовање, користи се за израду ћупова.

4. Стојан уређује своје двориште. Посадио је разне биљке, а у средини дворишта

планира да направи фонтану. За израду фонтане му је потребан чврст материјал који одолева како топлоти, тако и хладноћи, не може да се поломи и тежак је за обраду. Од ког материјала ће Стојан направити фонтану? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Од глине.

б) Од дрвета.

в) Од камена.

Један од најстаријих материјала који се MUDRICA TI OTKRIVA користи за израду џемпера и чарапа је мохер. Он се добија од длаке ангорске козе.

29


ЧОВЕК СТВАРА

НОВА НАМЕНА СТАРИХ ПРЕДМЕТА 1. Који материјали се могу рециклирати? Заокружи слова испред тачних одговора. а) пластика

б) стакло

в) камен

г) папир

д) дрво

ђ) метал

2. Предмети приказани на сликама направљени су од већ коришћених предмета.

Ед

ук

а

по

рт ал

Испод слика напиши од којих предмета су направљени.

3. Да ли си ти правио/правила нешто од старих предмета? Које предмете си користио/ користила и шта си направио/направила?

НАПРАВИ УЗ ПОМОЋ ХРАНИЛИЦА ЗА ПТИЦЕ ОД ПЛАСТИЧНЕ ФЛАШЕ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ Направите отвор у облику капка на средини флаше. Капак иглом и концем завежите за горњи део флаше. Кроз доњи део флаше провуците раван дужи штапић, на којем ће птице стајати док буду јеле. Сипајте различиту храну за птице и окачите хранилицу на дрво.

30


ЧОВЕК СТВАРА

РАЗЛИЧИТА ЗАНИМАЊА 1. У

упиши одговарајући број. Испричај шта раде људи приказани на сликама.

електричар

3

зубар

5

апотекар

2

пилот

4

продавац

6

кројач

Ед

ук

а

по

рт ал

1

2. Допуни стихове и откриј која занимања људи се ту крију. Децу учи насмејаног лица. Знамо сви, то је _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Погачице, ђеврек, кифле и переце, увек меси _ _ _ _ _, на радост све деце.

ВЛАСУЉАР је занатлија који прави перике. MUDRICA TI OTKRIVA Перике су се некада правиле само од праве косе. Данас се за израду перика користе и вештачки материјали.

31

Гараво му лице, четком оџак џара. Сви знају Ђуру, старог _ _ _ _ _ _ _.


ЧОВЕК СТВАРА

3. Немања је рекао: ,,Моја мама даје

4. Мила је рекла: ,,Мој тата ради у

вакцине животињама, лечи их и брине о њиховом здрављу.” Како се зове занимање Немањине мајке?

продавници. Продаје људима разну робу.” Како се зове занимање Милиног оца?

5. Којим занимањима се баве људи у селу, а којим у граду? Неким занимањима се људи могу бавити и у селу и у граду. Спој линијом.

балерина

земљорадник

тракториста

рт ал

глумац

СЕЛО

по

архитекта

Ед

банкар

ук

сточар

хирург пекар

а

поштар

пчелар

ГРАД

6. Како се називају занимања људи који обављају наведене послове? • Поправља и прави обућу. • Фотографише људе, предмете и природу. • Пише чланке у новинама. • Продаје цвеће, прави букете.

7. Напиши које послове обавља: • ватрогасац: • полицајац: • писац: • глумац:

32

воћар


ЧОВЕК СТВАРА

ЧОВЕК СТВАРА 1. Која занимања су приказана? Напиши испод слика.

Испод слика напиши називе занимања људи којима су за посао потребна приказана

а

по

рт ал

2. средства.

Ед

ук

3. Напиши које послове обављају људи приказани на сликама.

4. Чиме би ти волео/волела да се бавиш кад одрастеш? Објасни зашто.

АБАЏИЈА је занатлија који од грубог сукна (врста MUDRICA TI OTKRIVA материјала) шије народну ношњу.

33


ЧОВЕК СТВАРА

РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ У празна поља упиши оно што недостаје.

СТАКЛО

ГУМА

ДРВО

чаша, прозор,

столица,

ТКАНИНА

рт ал

ПЛАСТИКА

књига,

по

канта,

ПАПИР

ук

а

ГЛИНА

Ед

МЕТАЛ

КАМЕН

ЕЛАСТИЧАН МАТЕРИЈАЛ СЕ: сабија РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ ЧОВЕК СТВАРА КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА ДРУГИ И ЈА

34


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ КРОЗ ВЕЖБУ ЋЕШ НАУЧИТИ:

Ед

ук

а

по

рт ал

• које врсте кретања постоје; • шта утиче на кретање; • да измериш растојање које тело пређе током кретања; • како да се снађеш у насељу; • како да одредиш време помоћу часовника и календара; • колико траје сат, дан, седмица, месец и година; • да забележиш и прочиташ податке на ленти времена.

35


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ 1. Како се ко креће? У

упиши одговарајуће бројеве.

1 - хода 2 - лети 3 - трчи 4 - скаче

рт ал

5 - плива

Да би се бицикл кретао, човек мора 2. Заокружи слово испред тачне тврдње. 3.

по

да га покрене. Напиши називе још неких предмета који се крећу уз помоћ човека.

а

Јабука на слици:

ук

а) лети;

б) скаче;

Ед

в) пада.

Које предмете човек покреће тако

4. На који начин човек покреће

5. што их:

предмете? Напиши испод слика.

вуче

гура

36


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

ШТА УТИЧЕ НА КРЕТАЊЕ 1. Оглед изведи уз помоћ друга/другарице из клупе. По површини школске клупе у исто време лењиром гурните лоптицу и резач. Како се креће лоптица?

Како се креће резач?

Обележите почетак кретања лоптице и резача и поновите оглед. Обележите места где су се зауставили предмети. Који предмет је прешао дужи пут? Допуни реченицу.

2. Напиши називе по три предмета који:

котрљају се

ук

а

по

клизе

.

рт ал

Из овог огледа се може закључити да на кретање тела утиче његов

3.

Ед

Обележи место где стоји кликер. Закотрљај га по паркету. Измери растојање које је прешао и упиши у табелу. Затим исти кликер закотрљај на исти начин по различитим подлогама и измерена растојања упиши у табелу.

паркет

тепих

бетон/камен

земља/песак

Допуни реченицу. Из овог огледа се може закључити да на кретање тела утиче којој се тело креће.

37

по


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

4. Зашто се лакше крећеш по бетону него по мокрој земљи? Заокружи слова испред тачних одговора. а) Зато што је бетон раван и тврд.

а) Зато што је земља топлија.

б) Зато што је бетон хладан.

б) Зато што је земља мекана.

в) Зато што је бетон мекан.

в) Зато што је земља неравна.

5. Дејан и Филип су били заједно на плажи. Договорили су се да се тркају, али тако да Дејан трчи по обали, а Филип по води дубокој до колена. Ко је први стигао на циљ? Заокружи слово испред тачног одговора. б) Филип

рт ал

а) Дејан

по

Објасни зашто.

6. Страхиња је био на излету. Фотографисао је птице у лету. Успео је да сними

ук

а

фотографије роде. Фотографије ласте у лету му нису успеле. Ласта је била сувише брза.

Ед

Зашто је ласта покретљивија од роде? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Због шареног перја.

б) Због величине и облика тела. в) Због дужине кљуна.

MUDRICA TI OTKRIVA

Сабљарке су рибе које могу да пливају брзином сличном којом се аутомобил креће по ауто-путу.

38


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

по а

Ед

ук

1 - мрав се креће тако што ... 2 - дизалица покреће предмете тако што их ... 3 - животиња која плива 4 - животиња која плива и скаче 5 - птица се креће тако што ... 6 - животиња која гмиже 7 - животиња која прави бране 8 - упиши ТМ 9 - коцка се креће низ косу подлогу тако што ... 10 - кофер на точкиће човек иза себе ... 11 - направљена од дрвета; вуче их коњ 12 - орган којим видимо 13 - велико насеље 14 - животиња слична мачки; има чуперке на ушима

рт ал

Попуни укрштеницу.

15 - човек покреће колица тако што их ... 16 - домаћа животиња чије је младунче јаре 17 - јелен се креће тако што хода и ... 18 - одрична речца 19 - упиши ИМ 20 - 2. самогласник

Проверите шта сте научили о кретању и подлози. Када напада снег, организујте трку по неутабаном снегу.

39


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

СНАЛАЗИМО СЕ У НАСЕЉУ

Мина

Ед

ук

а

по

рт ал

1. Погледај слику и спој линијом имена деце са називом улице у којој живе.

Стефан

Филип

СРЕМСКА УЛИЦА

Ђура Лана

УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ

40

ГЛАВНА УЛИЦА

УЖИЧКА УЛИЦА


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

Петар је поштар. Он треба да испоручи пакет на одређену адресу. Бројевима од 1

2. до 4 означи редослед догађања.

Долази до врата на којима пише име и презиме означено на пакету. Тражи почетак улице и таблу на којој је написан назив улице. Зграда има више спратова, па тражи одговарајући стан. Тражи означен број стамбене зграде. Помози Луки да дође до библиотеке. Запиши називе улица којима ће се Лука

Ед

ук

а

по

рт ал

3. кретати на путу до библиотеке. Задатак може имати више решења.

41


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

Јован иде на рођендан код своје другарице Наташе. Наташа му је објаснила како

4. да дође до њене куће. Обележи пут којим ће се Јован кретати према Наташином

Ед

ук

а

по

рт ал

упутству.

• Када изађеш из куће, иди до школе. • Од школе крени право према болници. • На раскрсници пре болнице скрени десно. • На првој следећој раскрсници скрени лево. • Настави право до библиотеке. • Моја је бела кућа преко пута библиотеке.

42


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

МЕРИМО ВРЕМЕ 1. Линијом повежи казаљке на часовнику са објашњењима.

Показује минуте.

Показује сате.

2. Допуни реченице. Велика казаљка обиђе круг бројчаника

Ед

ук

а

по

3. Колико је сати? Напиши испод слика.

пута у току једног дана.

рт ал

Мала казаљка обиђе круг бројчаника

пута у току једног дана.

4. Нацртај казаљке према задатом времену.

8.00

10.30

12.55

43

17.20


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

5. Спој линијом слике дигиталних часовника са одговарајућим деловима дана.

ПРЕПОДНЕ

рт ал

ПОСЛЕПОДНЕ

казаљке на часовницима.

ук

а

Урош је стигао 20 минута касније.

Лана је дошла 5 минута после Миће.

. Затим нацртај Мића је стигао 25 минута после Уроша.

Ед

Ања је дошла у 17.00

по

6. Када је ко стигао на Иванин рођендан? Упиши тачно време у

НАПРАВИ УЗ ПОМОЋ ОДРАСЛЕ ОСОБЕ

ЧАСОВНИК На картонском округлом тањиру тачкама обележи сате. Напиши бројеве. Од картона исеци велику и малу казаљку. Обој их различитим бојама. Чиодом их причврсти на средину бројчаника. Играј се са другом/другарицом тако што ће једно од вас рећи време, а друго померити казаљке на задато место. Затим се замените.

44


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

ДАН И ДЕЛОВИ ДАНА

по

рт ал

1. Упиши називе делова дана као што је започето.

а

2. Допуни реченицу.

Ед

.

, а тамни део дана назива се

ук

Светли део дана назива се

Бројевима од 1 до 4 обележи 3. Заокружи слово испред тачне тврдње. 4. редослед догађања током дана. а) Током лета, обданица је дужа од

На небу се појављује месец.

ноћи. б) Током зиме, обданица је дужа од

Излази сунце.

ноћи.

Сунце је високо на небу.

в) Обданица једнако траје лети и

Сунце залази.

зими.

5. Била је субота. Нађа је устала, умила се и обукла. Пошла је у продавницу да купи хлеб за доручак. Успут је срела комшију Мићу. Како га је Нађа поздравила? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Добар дан

б) Добро вече

45

в) Добро јутро


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

6. На основу слике утврди који је део дана приказан. Напиши испод слика.

рт ал

7. Шта ти радиш у току једног радног дана? Забележи своје активности у табелу. АКТИВНОСТИ

САТ 7

по

8 9

13 14

ук

12

Ед

11

а

10

15 16 17 18 19 20 21 22

46


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

СЕДМИЦА 1. Допуни реченицу. Раздобље од седам дана назива се

или

2. Испред назива дана у седмици упиши њихове редне бројеве. СРЕДА

СУБОТА

НЕДЕЉА

УТОРАК

ПОНЕДЕЉАК

ЧЕТВРТАК

рт ал

ПЕТАК

3. На траци су написани дани у седмици. Обој поља на следећи начин: ДАНАШЊИ ДАН

по

СУТРАШЊИ ДАН

Ед

ук

а

ЈУЧЕРАШЊИ ДАН

4. Који дан је био прекјуче?

Ако је данас среда, који дан ће бити прекосутра? Ако је данас уторак, колико дана ће проћи до недеље? Јелена је у среду била код зубара, а у четвртак на базену. У суботу треба да иде код

5. тетке, а у недељу на излет.

Ако је данас петак, заокружи одговарајуће речи. Јелена је данас / јуче била на базену.

Јуче / прекјуче је била код зубара.

Код тетке ће ићи данас / сутра.

Јелена ће ићи на излет сутра / прекосутра.

47

.


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

МЕСЕЦ, ГОДИНА 1. На календару упиши називе месеци који недостају.

Заокружи следеће датуме: Твој рођендан; почетак школске године; рођендан твог најбољег друга/другарице.

2

1

3

рт ал

Јануар

5

6

Мај

Јун

8

9

11

12

Ед

7

ук

а

по

4

10

Новембар

48


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

2. У

испред назива месеци који имају тачно 30 дана упиши знак X. ФЕБРУАР

ЈУН

МАРТ

АВГУСТ

МАЈ

НОВЕМБАР

СЕПТЕМБАР

ДЕЦЕМБАР

3. Допуни реченице. Дванаест месеци чине

.

Година има

, а завршава се

.

рт ал

Година почиње 1.

дана, а преступна година има

дана.

по

4. Који дани у календару су означени црвеном бојом? Објасни зашто.

а

5. Поред назива празника напиши датум када се он прославља.

ук

Свети Сава

Ед

6. Учитељица је на једном часу питала децу када је коме рођендан. Када је дошао ред на Мину, она је рекла: ,,Мој рођендан је сваке четврте године!” Ког датума је Мина рођена? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) 1. јануара;

б) 28. фебруара;

Реши укрштеницу. 1 - 10. месец у години 2 - месец у коме се прославља Свети Сава 3 - 7. месец у години 4 - најкраћи месец у години 5 - месец у коме се завршава школска година 6 - последњи месец у години 7 - месец у коме се прославља Дан жена 8 - 4. месец у години

49

1 2 3 4 5 6 7 8

в) 29. фебруара.


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

ГОДИШЊА ДОБА

2. Обој

рт ал

1. Испод сваке слике напиши које годишње доба је приказано.

испред промена које уочаваш у пролеће.

Биљке пупе, листају и цветају.

Дозрева дуња.

Бере се кукуруз.

Животиње сакупљају храну.

по

Птице селице се враћају.

Птице праве гнезда и полажу јаја. Неке животиње добијају гушће крзно.

Лишће жути и опада.

Бере се грожђе.

Ед

ук

а

Птице селице се селе у топлије крајеве.

У ком годишњем добу се догађају преостале промене?

3. Заокружи слова испред тачних одговора. Обданица је најдужа: а) у јесен;

б) у пролеће;

в) лети.

Обданица је најкраћа: а) лети;

б) зими;

в) у пролеће.

Реши ребус и одговор упиши у квадратиће.

50


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

СНАЛАЗИМО СЕ У ВРЕМЕНУ 1. Колико трају дате временске одреднице? САТ

минута

МЕСЕЦ

дан(а)

ДАН

часа

ГОДИНА

дана

СЕДМИЦА

дана

ГОДИНА

месеци

2. Напиши датуме. Данашњи датум:

Датум твог рођења:

по

рт ал

3. На ленти времена обој поље у коме је написана година твог рођења.

ук

а

4. На ленти времена означи године рођења чланова твоје уже породице.

5. У

Ед

упиши оно што недостаје. месец који је прошао

месец који је у току

месец који долази

година која је прошла

година која је у току

година која долази

6. Обој

на следећи начин:

испред оног што се догодило у прошлости; испред оног што ће се догодити у будућности.

Полазак у школу.

Дочек нове, 2026. године.

Твој 3. рођендан.

Прослава твог 10. рођендана.

Полазак у 4. разред.

Завршетак 1. разреда.

Дочек нове, 2018. године.

Завршетак 2. разреда.

51


КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ

РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ У празна поља упиши оно што недостаје.

ВРСТЕ КРЕТАЊА хода, трчи,

рт ал

НАЧИН КРЕТАЊА

по

клизи

Ед

минут КЛИЗИ

ук

а

ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ година

ГОДИШЊА ДОБА

зима

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ ЧОВЕК СТВАРА КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА ДРУГИ И ЈА

52


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ КРОЗ ВЕЖБУ ЋЕШ НАУЧИТИ:

Ед

ук

а

по

рт ал

• да разликујеш облике рељефа; • да разликујеш облике воде у природи; • које су заједничке особине живих бића; • које делове имају биљке и чему служе; • да разликујеш врсте биљака према изгледу стабла и листа; • које делове тела имају животиње; • да разликујеш врсте животиња на основу начина живота и исхране; • како да допринесеш очувању природе; • који значај имају сунце, вода, ваздух и земљиште за жива бића; • које промене се догађају у природи током смене годишњих доба.

53


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ИЗГЛЕД ЗЕМЉИШТА - РЕЉЕФ 1. Линијом повежи називе облика рељефа са одговарајућим фотографијама. котлина

планина

рт ал

равница

2. Опиши рељеф у твом крају.

брдо

по

3. Град Ивањица је смештен између планина Голије и Јавора. Заузима територију око тока реке Моравице.

Ед

а) У равници.

ук

а

На ком облику рељефа се налази Ивањица? Заокружи слово испред тачног одговора.

б) На планини. в) На брду.

г) У котлини. Реши ребусе. Решења су називи планина у Србији.

54


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

4. Прати упутства која су дата и доведи аутомобил до одговарајућег насеља. 5 - код баре скрени лево, па десно; 6 - после котлине скрени десно; 7 - настави право и стићи ћеш у град.

Ед

ук

а

по

рт ал

1 - после шуме скрени лево; 2 - обиђи планину и прођи поред насеља; 3 - када прођеш насеље скрени лево; 4 - пређи реку и настави право до баре;

Сакриј неки предмет, а затим нацртај мапу закопаног блага. Остали другари треба да пронађу предмет пратећи мапу. Онај ко га пронађе, сакрива предмет на друго место и црта нову мапу.

55


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ВОДА У ПРИРОДИ Испод слика напиши које врсте воде су на њима приказане. Спој линијом слику са

1. групом којој та вода припада.

рт ал

ТЕКУЋА ВОДА

ук

а

по

СТАЈАЋА ВОДА

одговора.

Ед

2. У ком се још облику вода јавља у природи? Заокружи слова испред тачних а) киша;

б) муња;

в) град;

г) ветар;

д) снег;

ђ) дуга.

3. Испред описа врста вода упиши одговарајуће бројеве. 1

БАРА

Бистра вода. Испуњава велика удубљења у земљи.

2 ЈЕЗЕРО

Бистра вода која брзо тече.

3 ПОТОК

Мутна вода. Испуњава мања удубљења у земљи.

56


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

4. Спој линијом називе делова реке са њиховим објашњењима. Пут којим тече река од извора до места где се улива у другу реку, језеро или море.

ИЗВОР ТОК

Удубљење у земљи којим тече река.

ОБАЛА

Место на којем вода извире из земље.

КОРИТО

Земљиште поред реке са леве и десне стране.

рт ал

5. Линијом повежи одлике са одговарајућим називом реке. бучна

РАВНИЧАРСКА РЕКА

по

бистра брза

ПЛАНИНСКА РЕКА

тиха уска

а

често мутна

ук

широка

спора

Ед

6. На бистрој, брзој речици подигнут је млин. У њему се меље жито. Зашто су људи ту направили млин? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Зато што користе снагу воде. б) Зато што користе чистоћу воде. в) Зато што користе температуру воде. Реши ребусе и одговоре упиши у квадратиће.

57


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА 1. Шта је приказано на сликама? Заокружи слово испред тачног одговора. в) Размножавање живих бића.

б) Кретање живих бића.

г) Исхрана живих бића.

ук

а

по

рт ал

а) Раст и развој живих бића.

Ед

2. Попуни табелу као што је започето.

3. По чему се човек разликује од осталих живих бића?

58


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

БИЉКЕ 1. По чему се биљке разликују од животиња и људи? Заокружи слова испред тачних одговора.

а) Расту и развијају се.

г) За живот им је потребна вода.

б) Размножавају се.

д) Производе кисеоник.

в) Саме стварају храну.

2. Линијом повежи назив дела биљке са његовом улогом. Служи за размножавање.

КОРЕН

Преко њега биљка дише. У њему ствара храну.

СТАБЛО

рт ал

У њему се налази семе.

ЛИСТ

Проводи воду и хранљиве материје.

ПЛОД

Причвршћује биљку за земљу. Упија воду и хранљиве материје из земље.

по

СЕМЕ

3. Линијом повежи назив биљке са називом одговарајуће групе.

а

храст

ЗИМЗЕЛЕНО ДРВЕЋЕ

ЛИШЋАРСКО ДРВЕЋЕ

Ед

дуд

ук

туја

јела бреза бор

Испред назива зељастих биљака упиши слово З, а испред назива дрвенастих

4. биљака упиши слово Д. маслачак

љубичица

грашак

шљива

орах

парадајз

врба

јагода

Према облику листа препознај да ли је дрво лишћарско или зимзелено и напиши

5. испод слика.

59


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЗАШТО СУ БИЉКЕ ВАЖНЕ ЗА ЧОВЕКА 1. Обој

испод слика лековитих биљака.

камилица

кантарион

јоргован

хајдучка трава

рт ал

лала

ук

а

по

2. Које делове биљака људи користе у својој исхрани? Напиши називе испод слика.

на њиви.

јечам

Ед

3. Заокружи називе биљака које расту рогоз

б) Прскају.

раж

в) Сеју.

репа паприка

винограду? Заокружи слова испред тачних одговора. а) Орезују винову лозу.

папрат бор

4. Које послове обављају људи у

г) Беру плодове.

овас

д) Ору.

5. Испред назива украсних биљака упиши знак +. бор

кукуруз

малина

камилица

лала

маслачак

орах

ружа

60


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

6. Маша је летњи распуст провела на планини. Са баком је шетала цветним

ливадама. Док је Маша брала пољско цвеће, бака је сакупљала биљке од којих ће касније припремати чајеве. Које биљке је бака брала? Заокружи слова испред тачних одговора. а) беле раде;

б) нану;

в) мајчину душицу;

г) сунцокрете.

Којој групи биљака припадају биљке које је брала Машина бака? Заокружи слово испред тачног одговора. а) украсне биљке;

1

ПРОИЗВОДЊА ПАПИРА

2

ПРОИЗВОДЊА ЛЕКОВА

упиши одговарајуће бројеве.

У дрвени ормар одлажемо одећу. Седимо на дрвеним столицама.

Читамо књиге и пишемо у свеске. Пакујемо поклоне у картонске кутије.

по

3 ПРОИЗВОДЊА НАМЕШТАЈА

Да бисмо ублажили кашаљ, пијемо сируп од јагорчевине.

рт ал

7. За шта још људи користе биљке? У

б) лековите биљке.

Деда Љуба у јесен бере кукуруз. Клип одваја и ставља у приколицу.

ук

а

8. Од зрневља прави брашно. Стабљике кукуруза суши. Њих користи

Ед

за исхрану својих крава преко зиме. Објасни зашто су биљке важне за човека.

Због прекомерног брања, неке биљке су постале веома ретке. За MUDRICA TI OTKRIVA такве биљке кажемо да су угрожене и оне су заштићене законом. Заштићене биљке немојте брати. Неке од њих су:

СРПСКА РАМОНДА

ЖУТА ЛИНЦУРА

ГОРОЦВЕТ

61

СТЕПСКИ БОЖУР


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЖИВОТИЊЕ 1. Спој линијом слике животиња са називом групе којој припадају.

ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

рт ал

ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ

2. У

по

упиши: број 1 ако се тврдња односи на домаће животиње; број 2 ако се тврдња односи на дивље животиње.

а

Праве саме себи склоништа.

ук

Човек их редовно храни.

Ветеринар брине о њиховом здрављу. Неке од њих преспавају зиму.

Ед

3. Поред слика напиши које користи имамо од приказаних животиња.

4. Петар и Зора живе на селу. Гаје домаће животиње. Краве им дају довољно млека од којег праве сир и кајмак. По њиховом дворишту шетају кокошке. Чува их верни пас Жућа. Зора сваког јутра прикупи свежа јаја. Кућа им увек одише мирисом колача. Напиши које све користи човек има од домаћих животиња.

62


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЖИВОТИЊЕ СЕ РАЗЛИКУЈУ

по

рт ал

1. Напиши називе делова тела животиња.

Како се крећу приказане животиње? Спој линијом слику животиње и одговарајући

Ед

ук

а

2. начин кретања. Неке животиње се крећу на два начина.

гмиже хода скаче плива лети

3. Напиши по чему су сличне а по чему се разликују жаба и корњача?

63


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

Којој групи припадају приказане животиње? Спој линијом слику животиње са

4. називом групе којој припада.

јато крдо чопор

рт ал

стадо

по

рој

а

5. Склупчан у рупи старог дрвета, јеж

Ед

ук

је направио себи дом. Најчешће једе разне инсекте, глисте и пољске мишеве, а ређе корење и воће. Шта је јеж према начину исхране? Заокружи слово испред тачног одговора.

6. Припитомљавањем дивљих коња

настали су домаћи. Хране се лишћем, травом и корењем неких биљака. Посластица су им шаргарепа и јабука. Шта је коњ према начину исхране? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) биљојед;

а) биљојед;

б) месојед;

б) месојед;

в) сваштојед.

в) сваштојед.

7. Напиши називе три животиње које су по начину исхране месоједи.

Неки делфини се међусобно поздрављају MUDRICA TI OTKRIVA посебним звиждуком.

64


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЗАШТО СУ ЖИВОТИЊЕ ВАЖНЕ ЗА ЧОВЕКА

ук

На које начине човек брине о домаћим животињама? Заокружи слова испред тачних одговора. а) Прави им склоништа.

г) Брине о њиховом здрављу.

б) Пушта их да преноће у кући.

д) Лети их свакодневно купа.

в) Храни их и поји.

ђ) Брине о хигијени просторија у којим бораве.

Ед

2.

а

по

рт ал

1. Посматрај слику и објасни зашто су животиње важне за људе.

3.

Деда Јанко гаји разне домаће животиње. Неке од њих преже у стари плуг кад оре оближњу њиву, а неке му служе за преношење терета. Које животиње помажу деда Јанку у његовом раду? Заокружи слова испред тачних одговора. а) волови;

в) коњи;

д) овце;

б) пси;

г) козе;

ђ) магарци.

4. Зашто је дивљим животињама током зиме потребна помоћ људи? Објасни.

65


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

У ПРИРОДИ ЈЕ СВЕ ПОВЕЗАНО 1. Тома је ратар. Посејао је

пшеницу. Сунце је грејало земљу, а повремено је падала киша. Пшеница је сазрела. Тома је самлео зрневље и добио брашно. Од брашна ће његова жена Мира да меси хлеб и разна пецива. Зрневље које је пало на под млина, покупио је пољски миш. Осушено сено ће јести краве током зиме.

по

рт ал

Шта све можеш да закључиш из овог текста?

Ед

ук

а

2. Спој линијом називе животиња са сликом средине у којој живе.

ВОДА

глиста рак

шаран ровац кртица

ЗЕМЉИШТЕ

сом 3. Како се скакавац прилагодио средини 4. Како се локвањ прилагодио средини у у којој живи? Заокружи слово испред тачног одговора.

којој живи? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Бојом тела.

а) Бојом цвета.

б) Обликом тела.

б) Обликом листа.

в) Дужином ногу.

в) Величином цвета.

66


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЧУВАМО ПРИРОДУ 1. На који начин човек неповољно утиче на природу? Испред тачних одговора упиши знак X.

Сечом шума.

Изливањем отпадних вода у реке.

Уређивањем паркова.

Садњом младих стабала.

Издувним гасовима из возила.

Изазивањем шумских пожара.

2. Како се може спречити загађење:

ук

Ед

воде

а

по

рт ал

земљишта

ваздуха

67


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

3. Како ти можеш повољно да утичеш на природу?

ук

а

по

рт ал

4. Повежи линијама отпад са одговарајућим контејнерима.

Ед

5. Да ли си ти штедиша? Реченице су обележене црвеним или зеленим кружићем. У зависности од тога како се ти понашаш, обој кружиће одговарајућим бојама. Купам се у кади. Туширам се.

Перем зубе водом из чаше. Вода тече из чесме док перем зубе. Остављам укључено светло целу ноћ. Искључујем светло кад излазим из просторије. Узимам пластичне кесе у продавници. Носим торбу у продавницу. Бацам хлеб који не поједем. Хлеб осушим и измрвим за птице.

68

Ако имаш више зелених кружића, честитамо. Ти си прави штедиша. Ако имаш више црвених кружића, покушај да промениш неке своје навике. Тако ћеш помоћи очувању природе.


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

СУНЦЕ - ИЗВОР ЖИВОТА 1.

У саксију засади зрно пасуља. Када биљка нарасте 2–3 cm, саксију прекриј алуминијумском фолијом (пази да не поломиш биљку). На доњем делу фолије направи отвор. Саксију држи на сунчаном месту. Редовно сипај воду у тацну испод саксије. После неколико дана скини фолију.

рт ал

Шта се догодило са биљком?

по

2. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ. ДА

НЕ

• Сунчева светлост и топлота утичу на раст биљака.

ДА

НЕ

• Све животиње могу да живе без сунчеве светлости.

ДА

НЕ

• Сунце загрева воду и ваздух.

ДА

НЕ

• Само је биљкама потребна сунчева светлост.

ДА

НЕ

• Сунце само лети може штетно да утиче на људе.

ДА

НЕ

3.

Ед

ук

а

• Сунце током целе године једнако загрева земљу.

Како се људи штите од штетног утицаја сунца? Заокружи слова испред тачних одговора. а) Стално носе наочаре за сунце. б) Проводе време у води (реци, језеру, базену...). в) Мажу се кремом са заштитним фактором. г) Облаче лагану памучну одећу која им прекрива цело тело.

4. Како би, по твом мишљењу, изгледао живот на Земљи да нема Сунца? Објасни.

69


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЗНАЧАЈ ВОДЕ ЗА ЖИВА БИЋА 1. Већ дуго није пала киша. Трава је почела да жути. Цвеће полако вене, а усеви

пропадају. Животиње тумарају шумом, тражећи неки поток или бару у којој још има воде. Чак је и бунар у оближњем селу пресушио. Коме је за живот потребна вода? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Само биљкама.

б) Само животињама.

в) Свим живим бићима.

2. За шта све људи користе воду?

рт ал

3. Напиши називе по два жива бића која живе у води. • животиње: • биљке:

4. Мира је посадила цвет у саксију. Ставила је саксију на сунчано место. Отишла је на

ук

а

по

годишњи одмор. Када се вратила, цвет је увенуо. Зашто се то догодило? Објасни.

Ед

5. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ. • Воду загађујемо моторним чамцима и бродовима.

ДА

НЕ

• Воду штедимо ако заливамо цвеће из кантице.

ДА

НЕ

• Воду загађујемо сађењем дрвећа поред реке.

ДА

НЕ

• Воду штедимо ако заливамо башту цревом.

ДА

НЕ

• Воду не треба штедети јер је има превише.

ДА

НЕ

6. Ко су највећи загађивачи воде? Заокружи слово испред тачног одговора. а) биљке;

в) људи;

б) животиње;

г) сва жива бића.

Познати сликар Леонардо да Винчи је говорио: MUDRICA TI OTKRIVA ВОДА ЈЕ ПОКРЕТАЧ ПРИРОДЕ.

70


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ВАЗДУХ - СВУДА ОКО НАС 1. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ. • Само нека жива бића користе ваздух за дисање.

ДА

НЕ

• Ваздуха има у води и земљи.

ДА

НЕ

• Ваздух не може да се креће.

ДА

НЕ

• Ваздух не видимо, али је свуда око нас.

ДА

НЕ

• Чист ваздух нема ни боју ни мирис.

ДА

НЕ

2.

по

рт ал

Оглед изведи са другом/другарицом. У већу провидну чинију сипајте воду. У воду спустите бродић од папира. Стакленом провидном чашом поклопите бродић тако да се чаша спусти до дна посуде. Допуни реченицу. Вода није ушла у чашу зато што се у чаши налази

а

Наведи најмање два предмета који могу да се користе само када се напуне ваздухом.

4.

Ед

ук

3.

.

Оглед изведи са другом/другарицом. Надувајте балоне. Затим нека свако од вас лагано испушта ваздух из балона у правцу свог лица. Шта осећаш? Како називамо ваздух који се креће?

Ветрови који дувају у Србији су: КОШАВА, СЕВЕРАЦ, МОРАВАЦ... MUDRICA TI OTKRIVA Разговарај са одраслима и сазнај који ветрови дувају у твом крају.

71


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

5. Како човек користи снагу ветра? Наведи бар два примера.

6. Зашто је ветар важан за биљке? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Зато што разноси семе и на тај начин се биљке размножавају. б) Зато што се тако биљке освежавају на врућини. в) Зато што их ветар штити од штетних инсеката.

7. Соња живи у граду. Када иде у школу, дуго чека да пређе улицу зато што има пуно

рт ал

возила. У близини њене куће је фабрика лекова. Недалеко је и аеродром. Соња каже да је ваздух у њеном граду често сив и непријатног мириса.

по

Шта закључујеш из овог текста?

8. Шта загађује ваздух? Заокружи слова испред тачних одговора. б) вожња бицикла

в) велики број дрвећа

г) аутомобили и авиони

д) дим из кућних димњака

ђ) птице

Ед

ук

а

а) дим из фабричких димњака

е) киша и снег Реши укрштеницу.

1 - део неживе природе 2 - траје 60 минута 3 - део неживе природе 4 - састоји се из обданице и ноћи 5 - део неживе природе (даје светлост и топлоту) 6 - користимо га у исхрани (прави се од брашна)

72

ж) дим цигарета


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЗЕМЉИШТЕ 1. Марков деда има разне домаће животиње. Храни их житарицама и поврћем које сам гаји. Коме је за живот потребно земљиште? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) само биљкама;

б) биљкама и животињама;

в) свим живим бићима.

2. Наведи бар две животиње које живе и проналазе храну у земљишту.

3. Које још животиње праве склоништа у земљи? Заокружи слова испред тачних а) јеж

б) лисица

д) јелен

ђ) пољски миш

рт ал

одговора.

в) дивља свиња

г) змија

е) веверица

ж) медвед

по

4. Наведи по један разлог зашто је земљиште важно за: • биљке:

поред слике на којој је приказано плодно земљиште упиши знак.

Ед

5. У

ук

а

• људе:

Од чега зависи плодност земљишта? Заокружи слова испред тачних одговора. а) Од његовог састава.

б) Од боје.

в) Од растреситости.

г) Од температуре.

д) Од количине падавина.

ђ) Од врсте биљака које на њему расту.

73


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

На који начин човек лоше утиче на земљиште?

6. Испред тачних одговора упиши знак +. Неконтролисаном сечом шума.

Одлагањем отпада на предвиђена места. Избацивањем отпадних вода у реке. Копањем канала за наводњавање њива. Прекомерним прскањем усева отровом против штеточина.

рт ал

Сађењем нових биљака.

Деда Сава оре њиву. Ситни земљу и у њу сади кукуруз. Редовно је залива и ђубри.

по

7. Зашто деда Сава то ради? Заокружи слово испред тачног одговора. a) Да би земљиште било лепше.

б) Да би земљиште било плодније.

ук

а

в) Да би земљиште било равније.

8. За које земљиште кажемо да је

Ед

растресито? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) За оно у коме има више воде. б) За оно у коме има више ваздуха. в) За оно у коме има мање ваздуха. Реши ребусе и одговоре упиши у квадратиће.

74


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА РАСТ БИЉКЕ 1. Потребне су ти две саксије у којима су биљке. Једну стави на сунчано место, а другу на тамно место. Редовно их заливај. После неколико дана погледај обе биљке. Шта се догодило? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Обе биљке су једнако расле. б) Боље је расла биљка која је била на сунчаном месту.

рт ал

в) Боље је расла биљка која је била на тамном месту.

2.

Извади из земље једну травку са кореном. Шта се догодило након једног дана? Заокружи слово испред тачног одговора.

по

а) Биљка је остала иста као и пре вађења из земље.

3.

ук

в) Биљка је процветала.

а

б) Биљка се осушила.

Ед

Две саксије напуни земљом. У њих засади по два семена пасуља. Обе саксије стави на светло место. Једну саксију заливај, а другу не. Шта се догодило после две недеље? Заокружи слово испред тачног одговора. а) Обе биљке су никле. б) Никла је само биљка из саксије која је заливана. в) Никла је само биљка из саксије која није заливана.

4. Најлонску кесу завежи око саксије у којој је биљка (пази да је не поломиш). Стави саксију на светло место и редовно сипај по мало воде у тацну испод саксије. После неколико дана скини кесу. Шта се догодило? Објасни.

75


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ПРОМЕНЕ У ПРИРОДИ упиши назив одговарајућег годишњег доба. • Обданица је краћа од ноћи. Често пада киша и дува хладан ветар. • Лишће жути и опада. • Неке птице се селе на југ. Неке животиње сакупљају храну. • Људи беру кукуруз, спремају дрва за огрев и праве зимницу.

ук

а

по

рт ал

• Обданица је кратка. Хладно је. Пада снег. • Биљке мирују. Гране неког дрвећа су голе. • Животиње тешко налазе храну. Неке животиње спавају. • Људи се топлије облаче, загревају куће и чисте снег.

• Ноћи су кратке. Сунчано је и топло. • Дозревају плодови воћа и поврћа. • Животиње имају доста хране. • Људи жању жито на њивама, беру воће и поврће и косе траву.

Ед

1. У

76

• Обданица је дужа од ноћи. Све је више сунчаних дана. • Биљке листају и цветају. • Птице селице се враћају. Рађају се младунци већине животиња. • Људи окопавају и сеју биљке.


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

2. Које промене се догађају код појединих животиња током године? Спој линијом промену са одговарајућим називом годишњег доба. Лисица добија гушћу длаку.

ПРОЛЕЋЕ ЛЕТО

Веверица сакупља храну.

Срна је добила младунче.

ЈЕСЕН

Сеница прави гнездо и полаже јаја.

Медвед спава.

рт ал

ЗИМА

поред слика животиња које преспавају зиму упиши знак X.

Ед

ук

а

по

3. У

Ласте поправљају старо гнездо.

4. Заокружи називе птица станарица. дивља гуска

ласта

рода

детлић

сврака

голуб

сеница

врабац

5. Зашто се птице селице селе у јесен на југ?

77


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

упиши бројеве: 1 - поред слика плодова који сазревају у пролеће; 2 - поред слика плодова који сазревају у лето; 3 - поред слика плодова који сазревају у јесен.

рт ал

6. У

по

7. Листови брезе су пожутели и отпали у 8. Јела, бор и чемпрес су зелени и током зиме. Како је то могуће? Заокружи слово испред тачног одговора.

а

јесен. Зашто се то догодило? Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Расту само у хладним крајевима.

мање.

ук

а) Зато што је сунчеве светлости све

б) Расту само у топлим крајевима. в) Имају тврде, опном обложене

в) Зато што често пада киша.

листове.

Ед

б) Зато што јак ветар кида лишће.

9. Спој линијом послове које људи обављају са одговарајућим називом годишњег доба.

Сејање разног поврћа у башти Припрема дрва и угља за грејање Сејање кукуруза и сунцокрета

ПРОЛЕЋЕ ЛЕТО ЈЕСЕН

Брање кукуруза, вађење шаргарепе Чишћење снега испред домова Брање грожђа

ЗИМА Жетва пшенице

78


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

10. Попуни табелу тако што ћеш уписати по једну промену у природи током године. ПРОЛЕЋЕ

ЛЕТО ВРЕМЕ:

ВРЕМЕ:

БИЉКЕ:

БИЉКЕ:

ЖИВОТИЊЕ:

ЖИВОТИЊЕ:

рт ал

ВРЕМЕ:

ЈЕСЕН

ВРЕМЕ:

БИЉКЕ:

ЖИВОТИЊЕ:

ЖИВОТИЊЕ:

ЉУДИ РАДЕ:

ЉУДИ РАДЕ:

Ед

ук

а

по

БИЉКЕ:

ЗИМА

ЉУДИ РАДЕ:

ЉУДИ РАДЕ:

79


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

РАСТЕШ ТИ, А РАСТЕ И ТВОЈЕ ЗНАЊЕ У празна поља упиши оно што недостаје.

ОБЛИЦИ РЕЉЕФА УЗВИШЕЊА

УДУБЉЕЊА

рт ал

брдо

РАВНИЦЕ

по

котлина

Ед

ук

а

ВРСТЕ ВОДЕ У ПРИРОДИ

бара,

ДЕЛОВИ РЕКЕ ток

80

ТЕКУЋА


РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА рађају се,

КЛИЗИ

рт ал

ДЕЛОВИ БИЉКЕ стабло

лист

по

БИЉКЕ (према врсти стабла)

Ед

ук

а

зељасте

ЖИВОТИЊЕ (према начину исхране)

биљоједи

РАЗНОВРСНОСТ ПРИРОДЕ КРЕТАЊЕ И ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ ЧОВЕК СТВАРА КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА ДРУГИ И ЈА

81


а

ук

Ед рт ал

по


МУДрица

свет око нас

2

2

МУДРИЦА СВет око нас

збирка задатака из света око нас за други разред основне школе

збирка задатака из света око нас за други разред основне школе

МУДРИЦА

ШИФРА: 2078

збирка задатака из света око нас за други разред основне школе

Ед

ук

а

по рт

ал

Ивана Јухас Јасмина Игњатовић


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.