a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

ЕД У

КА

Елвира Саваи

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

1


Елвира Саваи LET’S PLAY ENGLISH! 2

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

КА

Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић Одговорна уредница Доц. др Наташа Филиповић Предметна уредница Наталија Кантар

ЕД У

Рецензенти Ана Ђорђевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду Лара Штамбук, проф. енглеског језика, ОШ „Милан Ђ. Милићевић”, Београд Слађана Танасијевић, проф. енглеског језика и педагошки саветник Звездана Војновић, проф. енглеског језика и књижевности, ОШ „Светозар Марковић – Тоза”, Нови Сад Илустрације Младен Анђелковић

Дизајн Иван Танић, Агенција Мани два

Издавач Едука д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./Факс: 011 3287277; 3286 443; 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs За издавача Проф. др Бошко Влаховић, директорка Штампа Цицеро, Београд

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.111(075.2) САВАИ, Елвира, 1965Let’s Play English! 2 : [уџбеник са аудио ЦД-ом] : енглески језик за други разред основне / Елвира Саваи ; [илустрације Младен Анђелковић]. - Изд. 1. - Београд : Eduka, 2019 (Београд : Цицеро). 123 стр., [13] листова прилога за изрезивање : илустр. ; 29 cm + [2] електронска оптичка диска (CD-ROM; 12 cm) Тираж 1.500.

Издање бр.: 1, 2019. година

ISBN 978-86-6013-384-9

Тираж: 1500

COBISS.SR-ID 277606412

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00440/2018-07.

2

Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


1 MAGIC SCHOOL

p. 4–11

p. 12–19

КА

2 ON THE WAY HOME FROM SCHOOL

p. 74–79

HALLOWEEN

p. 20–21

3 AT GRANNY’S PLACE

p. 22-29

p. 30–37

5 KNIGHTS IN THE HALL

p. 38–45

ЕД У

4 WHO IS WHO?

6 I CAN’T PLAY , I’M SLEEPY

7 WHAT FRUIT DO YOU LIKE BEST?

8 WHERE DO YOU GO ON HOLIDAY?

THREE LITTLE PIGS CUT-OUTS

p. 80–85

p. 92–97

p. 98–103

p. 46–53 p. 54–61

STICKERS

p. 104–109

p. 110–115

p. 62–69

p. 70–71

p. 86–91

p. 116–121

p. 122–123

3


1

ЕД У

КА

1

CD 1

2

4

CD 1

2


3

ЕД У

КА

3

CD 1

4

CD 1

4

5


5

ЕД У

КА

5

CD 1

6


6

CD 1

6

ЕД У

КА

7

8

CD 1

7

7


8

ЕД У

КА

9

CD 1

10

8

CD 1

9


КА

10

ЕД У

11

CD 1

9


11

ЕД У

КА

12

CD 1

13

10


ЕД У

КА

14

15

11


12

ЕД У

КА

1

CD 1

2

CD 1

13

12


CD 1

15

ЕД У

4

14

КА

3

CD 1

13


16

ЕД У

КА

5

CD 1

6

14

CD 1

17


18

8 CD 1

ЕД У

19

КА

7

CD 1

9

CD 1

20

15


10 CD 1

ЕД У

КА

21

11

CD 1

22

12 CD 1

23

16


КА

24

ЕД У

13

CD 1

17


14

ЕД У

25

КА

CD 1

15

18


ЕД У

КА

16

17

19


26

3

28

ЕД У

КА

1

CD 1

2

CD 1

27

4

20


5 CD 1

ЕД У

КА

29

6

21


1 CD 1

ЕД У

КА

30

2

22

CD 1

31


32

ЕД У

КА

3

CD 1

4

CD 1

33

23


5 CD 1

ЕД У

КА

34

24


CD 1

36

ЕД У

7

35

КА

6

CD 1

8

CD 1

37

25


38

ЕД У

КА

9

CD 1

10

26

CD 1

39


КА

40

ЕД У

11

CD 1

27


41

ЕД У

КА

12

CD 1

13

28


ЕД У

КА

14

15

29


1 CD 1

ЕД У

КА

42

2

30

CD 1

43


44

ЕД У

КА

3

CD 1

4

CD 1

45

31


5 CD 1

ЕД У

КА

46

6

32

CD 1

47


48

ЕД У

КА

7

CD 1

8

CD 1

49

33


10

51

ЕД У

11

CD 1

50

КА

9

CD 1

CD 1

52

34


53

ЕД У

КА

12

CD 1

35


14 54

ЕД У

КА

13

CD 1

36


ЕД У

КА

15

16

37


1 CD 2

ЕД У

КА

1

2

CD 2

2

3

CD 2

3

38

1

2

3

4

5


4

ЕД У

КА

4

CD 2

5

CD 2

5

39


6 CD 2

ЕД У

КА

6

7

CD 2

7

1

40

2


8

ЕД У

КА

8

CD 2

9

CD 2

9

41


10

ЕД У

КА

10

CD 2

11

CD 2

11

42

M

T

W

T

F

S

S


КА

12

ЕД У

12

CD 2

43


13

ЕД У

КА

13

CD 2

14

44


15

ЕД У

КА

PYRAMID

16

45


1 CD 2

ЕД У

КА

14

2

46

CD 2

15


16

ЕД У

КА

3

CD 2

4

CD 2

17

47


18

ЕД У

КА

5

CD 2

6 48

CD 2

19


7 CD 2

21

ЕД У

8

CD 2

КА

20

1

2

4

3

49


9 CD 2

ЕД У

КА

22

10

50

CD 2

23


КА

24

ЕД У

11

CD 2

51


25

ЕД У

КА

12

CD 2

13

52


14

ЕД У

КА

PYRAMID

15

53


1 CD 2

ЕД У

КА

26

2

54

CD 2

27


3 CD 2

ЕД У

КА

28

4

CD 2

29

55


30

ЕД У

КА

5

CD 2

6

56

CD 2

31


7 CD 2

33

ЕД У

8

CD 2

КА

32

9

CD 2

34

57


35

ЕД У

КА

10

CD 2

58


36

ЕД У

КА

11

CD 2

59


12 CD 2

ЕД У

КА

37

13

3

2

60

1

4 5

14


ЕД У

КА

15

16

61


1 CD 2

ЕД У

КА

38

2

62

CD 2

39


40

41

КА

4

CD 2

ЕД У

3

CD 2

63


5

CD 2

42

3

4

ЕД У

6

КА

2

1

CD 2

43

64

5


44

ЕД У

КА

7

CD 2

8

CD 2

45

65


46

ЕД У

КА

9

CD 2

10

CD 2

47

1

66

2

3


КА

48

ЕД У

11

CD 2

67


49

ЕД У

КА

12

CD 2

13

68


ЕД У

КА

14

15

69


1

1

5

CD 2

50

51

4

ЕД У

2

CD 2

3

КА

2

70

6

7


71

ЕД У КА


72

ЕД У КА


73

ЕД У КА


2

1

КА

1

ЕД У

4

2

74

3

5


ЕД У КА

3

4

75


ЕД У КА

5

6

76


ЕД У КА

7

8

77


11

ЕД У

10

КА

9

78


ЕД У КА

12

79


1

4+7= 12+3=

5+9=

8+8=

10+10=

5+5=

8+6=

ЕД У

2

6+7=

КА

3+9=

80


ЕД У КА

3

4

81


ЕД У КА

5

6

82


ЕД У 8

КА

7

83


9

ЕД У

КА

10

84


ЕД У КА

11

85


1

КА

1

2

2 3

ЕД У

4

5

6

86


ЕД У КА

3

4

87


ЕД У 6

88

КА

5


ЕД У 8

КА

7

89


ЕД У

КА

9

10

90


ЕД У КА

11

91


1

3

3

3

3

6

3

8 6 1

3

8

3

1

5 9

5

5

5

5

3

9 2

5

2

5

5

9 2

2

92

2

5

3

8

4

9

5

10

7

3

10 7

3

7 7

9

2

7

2

ЕД У 2

7

10

7

1

2

КА

4

6

6

3

1

1

1

6

10

1

3

3

8

7


ЕД У КА

3

4

93


ЕД У КА

5

6

94


ЕД У КА

7

8

95


ЕД У

10

КА

9

96


ЕД У КА

11

97


1

2

3

КА

1

5

ЕД У

4

2

98


ЕД У КА

3

4

99


ЕД У КА

5

100


ЕД У

КА

6

7

6

6

6

3

6

6

6

6

1

2

1

2

6

2

6

6

7

6

6

1

4 5 3

6

3

7

1

4

4

4

2

2

2

7

4

4 7

2

2

7 7

6

2 6

5

6

1

1

1

4

4 5

4

7

101


ЕД У

КА

8

9

M

T

W

T

F

S

S

M

102

T

W

T

F

S

S


ЕД У

КА

10

103


2

ЕД У

КА

1

104


ЕД У

КА

3

4

3

1

2

4

105


ЕД У

КА

5

6

106


ЕД У

КА

7

8

107


9

2

4

6

ЕД У

5

3

10

108

7

КА

1


ЕД У

КА

11

109


ЕД У

КА

1

2

110


3

4

3

2

6

7

ЕД У

5

КА

1

4

111


ЕД У

КА

5

6

112


ЕД У

КА

7

8

113


ЕД У

КА

9

10

114


ЕД У

КА

11

115


J F M A M J J A S O N D

ЕД У

КА

1

2

M AM

116

J J A

S O N

D J F


ЕД У

КА

3

4

117


ЕД У

КА

5

6

118


2

1 4

ЕД У

3

5

КА

7

8

119


9

2

ЕД У

3

КА

1

4

10

120


ЕД У

КА

11

121


ЕД У КА

1

122


ЕД У

КА

2

3

123


124

ЕД У КА


2

3

4

5

ЕД У

КА

1

1

2

3

4

5


ЕД У КА


ЕД У

КА

2/4

2/5


ЕД У КА


ЕД У КА

2/7


ЕД У КА


ЕД У

КА

HALLOWEEN


ЕД У КА


ЕД У

КА

HALLOWEEN

3/7


ЕД У КА


ЕД У

КА

4/5

4/7


ЕД У КА


ЕД У

5/7

КА

5/2


ЕД У КА


ЕД У

КА

6/7

7/1


ЕД У КА


ЕД У

КА

THREE LITTLE PIGS


ЕД У КА


1. MAGIC SCHOOL 1/1

КА

1/5

1/8

2.ON THE WAY HOME FROM SCHOOL 2/3

ЕД У

2/2

2/8

3.AT GRANNY’S PLACE 3/4

3/8


ЕД У КА


4.WHO IS WHO? 4/2

КА

ЕД У

4/3

4/8

5.KNIGHTS IN THE HALL 5/1

5/8


ЕД У КА


6. I CAN’T PLAY, I’M SLEEPY 6/5

КА

6/8

7.WHAT FRUIT DO YOU LIKE BEST?

ЕД У

7/2

7/7

8. WHERE DO YOU GO ON HOLIDAY? 8/4

8/8

7/8


ЕД У КА

Profile for ivana.milosevic

Lets play English 2, Енглески језик за други разред  

Енглески језик за други разред Аутор: Елвира Саваи

Lets play English 2, Енглески језик за други разред  

Енглески језик за други разред Аутор: Елвира Саваи

Advertisement