a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

КА

ЕД У

ǩDZǧǯǩǵǮǬǝǩǫǬǮǫǤdzǴǦǬǴǤǫǴǩǨDzǵDZDzǦDZǩǼǮDzǯǩ


Елвира Саваи LET’S PLAY ENGLISH! 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК ЗА ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић

Предметна уредница Наталија Кантар

КА

Одговорнa уредница Наташа Филиповић

Рецензенти Ана Влаисављевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду Лара Штамбук, проф. енглеског језика, ОШ „Милан Ђ. Милићевић” Оливера Грбић, проф. енглеског језика и књижевности ОШ „Мирослав Антић”

ЕД У

Илустрације Младен Анђелковић

Дизајн Иван Танић, Агенција Мани плус

Издавач ЕДУКА д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./Факс: 011 3287277; 3286 443; 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.111-028.31(075.2)

За издавача Проф. др Бошко Влаховић, директор Штампа Ротографика, Суботица

Издање бр.: 2, Београд, 2019. година Тираж: 1000

САВАИ, Елвира, 1965Let’s play English! 1 : енглески језик за први разред основне школе : [радни уџбеник са аудио ЦД-ом] / Елвира Саваи ; [илустрације Младен Анђелковић]. - Изд. бр. 2. - Београд : Eduka, 2019 (Суботица : Ротографика). - 111 стр., [7] листова с налепницама : илустр. ; 29 cm + 1 аудио диск (CD-ROM) Тираж 1.000. ISBN 978-86-6013-326-9 COBISS.SR-ID 278270476

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00088/2018-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


1 FRIENDS

p. 4–13

КА

p. 78–81

2 SCHOOL

p. 14–21

3 MY HOUSE

p. 22–31

4 MY FAMILY

p. 32–39

ЕД У

CHRISTMAS

5 ǰY %ODY

p. 42–49

6 ANIMALS

7 FOOD

EASTER

p. 86-89

p. 90-93

p. 40–41

p. 94-95

p. 96-99 p. 50–57

p. 100-103

p. 58–65 p. 104-107

p. 66–67

8 PLACES

CUT-OUTS

p. 82–85

STICKERS

p. 68–75

p. 108-111

3


ЕД УКА

1 1


ЕД У КА

2 2
ЕД У КА

3

 3


ЕД У КА

4 4
5

6

ЕД У

КА

5

6
7

ЕД У

КА

7

8

8
10 9

ЕД У

КА

9

10
КА

ЕД У

11

11
13

12

ЕД У

КА

12
ЕД У

КА

14

15
ЕД У

КА

1

13

2

14

14


4

16

КА

15

ЕД У

3

15


КА

6

18

ЕД У

5

17

16


КА

8

20

ЕД У

7

19

17


21

ЕД У

КА

9

10

18

22


КА

ЕД У

11

23

19


24

ЕД У

КА

12

13

20


ЕД У

КА

14

15

21


ЕД У

КА

1

25

22


КА

ЕД У

2

26

23


ЕД У

КА

3

27

24


КА

ЕД У

4

28

25


6 29

ЕД У

КА

5

30

26


8

32

КА

31

ЕД У

7

27


10 33

ЕД У

КА

9

34

28


КА

ЕД У

11

35

29


ЕД У

КА

12

36

13

30


14 2

3

4

1

2

3

4

1

2

1

2

1

2

1

2

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

ЕД У 2

5

КА

1

1

15

31


ЕД У

КА

1

37

2

32

38


40

КА

4

ЕД У

3

39

33


6 41

ЕД У

КА

5

42

34


8

КА

43

ЕД У

7

44

35


45

ЕД У

КА

9

10

36

46


КА

ЕД У

11

47

37


ЕД У

КА

12

48

13

38


ЕД У

КА

14

15

39


КА

2

50

ЕД У

1

49

40


КА

ЕД У 3

51

41


52

2

53

ЕД У

КА

1

42


КА

4

55

ЕД У

3

54

43


6 56

ЕД У

КА

5

57

44


7

ЕД У

8

59

КА

58

45


10 60

ЕД У

КА

9

61

46


КА

ЕД У

11

62

47


ЕД У

КА

12

63

13

48


ЕД У

КА

14

15

49


ЕД У

КА

1

64

2

50

65


КА

66

ЕД У

3

51


ЕД У

КА

4

67

5

52

68


КА

7

70

ЕД У

6

69

53


ЕД У

9

КА

8

71

54


КА

ЕД У

10

72

55


73

ЕД У

КА

11

12

56


13 1

2

3

4 5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

4

5

4

5

КА

1

1

1

1

3

ЕД У

2

2

3

1

14

57


74

ЕД У

КА

1

2

58

75


КА

4

77

ЕД У

3

76

59


ЕД У

6

79

КА

5

78

60


ЕД У

8

81

КА

7

80

61


83

ЕД У

10

82

КА

9

62


КА

ЕД У

11

84

63


ЕД У

13

КА

12

85

64


ЕД У

КА

14

15

65


ЕД У

КА

1

86

66


ЕД У 2

3

67

КА


87

ЕД У

КА

1

2

68

88


90

КА

4

ЕД У

3

89

69


ЕД У

КА

5

91

6

70

92


8

94

КА

93

ЕД У

7

71


ЕД У

КА

9

95

10

72

96


КА

97

ЕД У

11

73


ЕД У

КА

12

98

13

74


ЕД У

КА

14

15

75


ЕД У КА


ЕД У КА


1

ЕД У

КА

1

2

78


4

ЕД У

КА

3

1

5

79


1

ЕД У

КА

6

7

80


1

8

ЕД У

10

КА

9

81


2 2

1

КА

5

5

ЕД У

3

4 4 1 4 1 3 4 3 1 3 4 1 4

2

1

2

3

4

5

82

2 2

3

3


2

3

4 6

5

2

3

7

4

ЕД У

5

КА

1

6

83

83


2

ЕД У

КА

7

8

84

9


2

ЕД У

11

КА

10

85


3

ЕД У

КА

1

2

4+4

3+6

3+3

3+4

3+4

2+3

3+4

3+4 3+7

2+3

3+3

3+3

3+6

5

86

3+3

3+6

6

7

8

9

10


3

4

3

9

10 5

10

5

1 9 5 10

2

10 5

5 1

3

9

КА

1

15

1

4 8

4

8 4

4

1

5

9

4

1

1

9

5

5

10

2

10

2

2

9

6

3

2

7

3

3

8

2

ЕД У

2

3

3

9

3

3

2

7

3

2 7

10

3

5

87


3

ЕД У

КА

6

7

88


8

3

9

КА

ЕД У

10

89


4

ЕД У

КА

1

2

90


4

4

3

2 1 2

1

2

2

1

1

2 1 3

1

1

1

3

2

КА

2

3

3

3

1

1

1

1

4

3

3

3

3

4

4

4

2

3

4

ЕД У

1

2

3

5

91


4

ЕД У

КА

6

7

92

8


4

9 3

4

5

ЕД У

10

2

КА

1

93


ЕД У КА

1

94


ЕД У КА

2

95


5

ЕД У

2

КА

1

96


5

КА

3

2

ЕД У

1

4

3

4

97


5 5

КА

1

2

3

ЕД У

4

6

1 2 3

4

5 98

6


5

ЕД У

КА

7

8

99


6 1 2

3

4

КА

1

5

6

8

ЕД У

2

7

9

9

9

4

5 5 2

1

9

9

9

4

5

4

5

9

9

7

2

5

4

5

9

9

5

9

9

5

9

9

4

5

3 3 6

100

4

9

5 5 9 3 5 5

6

4 7

4

3

9 3

4

1

5

9

4

1

8

3

6

9

4

7

5 6 5

9

8

3

9

9 3


4

ЕД У

КА

3

6

5

101


6

ЕД У

7

КА

6

102

8


6

ЕД У

КА

9

10

103


7

ЕД У

КА

1

104


7

2 9 2

2

1 1 2

5

7 7

4 4

5 5 5 3

8

4

5

2

7

4

6

5

5

6

6 5

5 3

8

5

9

3

5

3

3

3

5

5

5

5

4

5

6

5

КА

5

6

9 8

8

5 9

7

7

2

4

2

1

3

2

2

3

3

3

3

5

55

3

ЕД У

3

3

4

105


7

6

ЕД У

КА

5

7

106


7

ЕД У

9

КА

8

107


8

ЕД У

КА

1

108

2


8

ЕД У

4

КА

3

5

3

4 1

2

109


8

7

ЕД У

КА

6

8

110


8

КА

10

11

ЕД У

9

111


ЕД У КА


1/7 p.12

КА

2 p.85

ЕД У

2/7 p.20


ЕД У КА


5/7 p.48 3 p.89

ЕД У

КА

3/7 p.30

4/7 p.38


ЕД У КА


КА

6/7 p.56

ЕД У

8/7 p.74

7/7 p.64

7 p.104


ЕД У КА


ЕД У

КА

1. FRIENDS

2. SCHOOL


ЕД У КА


ЕД У

4. MY FAMILY

КА

3. MY HOUSE


ЕД У КА


ЕД У

6. ANIMALS

КА

5. MY BODY


ЕД У КА


ЕД У

8. PLACES

КА

7. FOOD


ЕД У КА

Profile for ivana.milosevic

Lets play English, енглески језик, уџбеник за први разред основне школе  

Уџбеник за први разред основне школе Аутор: Елвира Саваи

Lets play English, енглески језик, уџбеник за први разред основне школе  

Уџбеник за први разред основне школе Аутор: Елвира Саваи

Advertisement