Page 1

TTIP

TTIP

Další rizika TTIP a CETA Uvolnění pravidel pro toxické a rizikové látky v ostatních výrobcích, např. v kosmetice

Omezení práv spotřebitelů i pracovníků coby „překážek obchodu a investic“

Torpédování ekologických předpisů jako např. emisní limity automobilů rovněž coby překážky byznysu

Oficiální stránky EU http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip

Kdo jsme my Iuridicum Remedium, z.s. je téměř patnáct let působící nevládní organizace právníků se snahou dostávat do reality spravedlnost. Fungujeme profesionálně a apoliticky; zaměřujeme se na právní problémy, často opomíjené. Jako první jsme řešili nezákonnosti při exekucích, věnujeme se svobodě internetu, digitálním právům a ochraně soukromí. Pomáháme veřejné transparentnosti i přístupu k justici i pro méně majetné. Téma TTIP považujeme za rozhodující pro budoucnost Česka i Evropy a chceme jej vytáhnout na světlo . Více se o nás dozvíte na www.iure.org, ve výročních zprávách tam, na speciálním webu vttip.cz a na facebookovém profilu „Špatný vttip“ (https://www.facebook. com/vttip.cz?fref=ts).

CETA

Ochromení demokracie – rezignuje se na přijímání zákonů, které mohou „mařit investice“, např. pravidla na ochranu veřejného zdraví

Pokud chcete kampaň finančně podpořit, velmi nám pomůžete. Použít lze tlačítko „PayPal donate“ na webu vttip.cz či poslat na č.ú. 2200515622/2010 (Fio banka). Potvrzení pro finanční úřad rádi vystavíme.

Zdroje informací Diplomacie všedního života, ISBN 978-80-86834-54-2 Ecowatch.com | National Geographic – New Face of Hunger [online] | BEUC.org. Další zdroje naleznete na našem webu www.vttip.cz.

To není špatný vtip, ale riziko právě chystané Transatlantické obchodní úmluvy mezi EU a USA (TTIP). Můžeme zasáhnout – více na www.spatnyvtip.cz

Volná licence: Uveďte autora – Neužívejte komerčně.

Informace jsou platné k 15.10.2014.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Cílem projektu IuRe „Transatlantická obchodní dohoda vs. demokracie“ podpořeného tímto grantem je vyvolání potřebné veřejné diskuse o rizicích a přínosech této úmluvy, která se dotkne života každého občana.

vttip.cz

vttip.cz

vttip.cz

5. strana

6. strana

obálka

TISA

Ekumenická akademie (ekumakad.cz) Alternativa Zdola (alternativazdola.cz) Educon (educon.cz) Pirátská strana (pirati.cz) Hnutí Duha (hnutiduha.cz) Glopolis (glopolis.org) Hnutí za Přímou Demokracii (hzpd.cz)

TISA

Kontroverzní arbitrážní tribunály, kde mohou investoři žalovat státy za „maření investic“ o miliardy

Celá Evropa se dnes může stát toxickou skládkou.

Stránky dalších organizací, které se TTIP zabývají

Výhody jen pro velký byznys, zničující podmínky pro malé a střední podniky včetně evropských farem

Česko popelnicí Evropy?

Oficiální stránky MPO http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/ transatlanticka-dohoda-o-obchodu-ainvesticich-mezi-eu-a-usa-ttip-41079.html#!

TISA

CETA

O úmluvě TTIP se dozvíte více

CETA

TTIP


TTIP

USA a EU vyjednávají „úmluvu století“ -Transatlantickou obchodní a investiční úmluvu (TTIP), která má ambice vytvořit obří zónu volného obchodu a pomoci oběma ekonomikám. S Kanadou se chystá obdobná Komplexní hospodářská úmluva (CETA).

Druhý typ rozdílů mezi pravidly v EU a USA však znamená naprosto odlišné zásadní principy a to platí i pro bezpečnost potravin: evropským právem se prolíná „princip předběžné opatrnosti“ – raději bezpečně, než riskovat. V USA se však uplatňuje „analýza rizik“, která porovnává náklady potravinářského průmyslu versus potenciální škody na zdraví a životním prostředí. Ve výsledku má Evropa mnohem vyšší kvalitu i bezpečnost potravin.

Evropa je ale kromě zdravého jídla vepředu i v péči o krajinu a venkovský život a slušné zacházení se zvířaty. Americká potravinová kultura naopak staví spíš na obří velkovýrobě, včetně masivního nasazení GMO, fastfoodech a průmyslovém zemědělství. Účinky na zdraví a kvalitu života značné části populace USA jsou prokázány. Před riziky TTIP varuje i šéfkuchař a výživová autorita Jamie Oliver, podle něhož „má potenciál velmi škodit britskému veřejnému zdraví, firmám i farmářům… U nás nemáme hormony v mase, jsou zakázané. V USA nikoli. Nemáme stovky jedů a pesticidů, které se ukázaly karcinogenní. V USA ano. Jejich zákony, praxe i bezpečnostní standardy jsou daleko za našimi“.

Co žádáme ve prospěch evropské kvality a bezpečnosti potravin 1.

Zastavení vyjednávání celé úmluvy TTIP

2.

Vynětí kapitoly potraviny a zemědělství (tzv. SPS) z vyjednávání úmluvy TTIP

3.

Sjednocení pravidel na „nejvyšším jmenovateli“, nikoli nejnižším.

Co pro to děláme a můžete také udělat 1.

Připojili jsme se k celoevropské petici pro orgány EU žádající zastavení vyjednávání TTIP a CETA. Za první týden ji podepsalo přes půl milionu Evropanů, což nemá dosud obdoby. Online ji lze podepsat na www.vttip.cz (www.spatnyvtip.cz).

2.

Jednáme a budeme jednat se zástupci českých vyjednavačů (gesce MPO), europoslanci a dalšími, kdo mohou o TTIP a CETA rozhodovat. S komunikací s europoslanci a dalšími můžete pomoci.

3.

Informace o TTIP a CETA jsme soustředili na web vttip.cz a facebookový profil Špatný vttip, doplňujeme informace z vyjednávání i z akcí u nás i v Evropě. Sdílení a šíření obrovsky pomůže.

4.

Připravujeme akce v regionech, školách i jinde. Můžete s nimi pomoci anebo zorganizovat k TTIP infoakci, happening, koncert apod. sami.

5.

Navazujeme spolupráci s dalšími institucemi a osobnostmi, kteří rizika TTIP vnímají. Společné akce, a nejen je, můžete sledovat, přihlásíte-li se k odběru newsletteru, také na webu vttip.cz.

Příklady Riziková látka nebo praktika

USA

EU

Růstový hormon podávaný hovězímu dobytku (rbST)

povolen

Zakázán, stejně jako v Japonsku, Austrálii a jinde

Atrazin, pesticid na ošetření ovoce, kukuřice, sojy aj., vážně podezřelý z narušování hormonální rovnováhy

povolen

zakázán

Ractopamin podávaný vepřům, způsobuje jejich agresivitu, ošetřené maso zřejmě působí na lidské zdraví

povolen

Zakázán, stejně jako i v Číně a Rusku

Neonicotinoidy, pesticidy podezřelé z vymírání včelstev

povoleny

Tři druhy zakázány

Dezinfekce kuřat v chloru namísto hygieny chovu, navíc není jistá ochrana před salmonelózou

povolena

zakázána

TISA

CETA

Dohoda chce jít mnohem dále než je potřebné odstranění cel. Chce odstranit i „netarifní překážky obchodu“. Tím se myslí rozdíly v nejrůznějších požadavcích kladených zákony na výrobky – ty se v EU a USA liší. Smysl má jistě sjednotit technické rozdíly jen komplikující život.

Ukazuje se, že vlivná lobbistická uskupení, zejména agrobyznys, silně tlačí na uznávání amerických potravin za rovnocenné a jejich vpuštění na evropský trh bez dalšího. Vznesla i požadavky na odstranění práva spotřebitelů vědět, zda potravina obsahuje GMO (povinné značení). Evropská kvalita potravin, nejlepší na světě, by se stala obětí TTIP.

Věříme, že kombinací těchto aktivit a zapojením dalších občanů můžeme cíle dosáhnout. Podobně vyjednávaná dohoda ACTA je příkladem, že lidé v Evropě mohou uspět, je-li jich dost. V sekci Zapojte se na www.vttip.cz můžete pomoci nejrůznějšími způsoby, ozvěte se nám.

vttip.cz 2. strana

3. strana

4. strana

TTIP - Celá Evropa se může stát toxickou skládkou  

To není špatný vtip, ale riziko právě chystané Transatlantické obchodní úmluvy mezi EU a USA.

TTIP - Celá Evropa se může stát toxickou skládkou  

To není špatný vtip, ale riziko právě chystané Transatlantické obchodní úmluvy mezi EU a USA.

Advertisement