Page 1

Tylko w dniach 29.11-5.12.2012 r.

*

REKLAMA

TV

100 zł

WYDAJÄ„C JEDNORAZOWO MIN. NA DOWOLNE PRODUKTY, W TYM ĹťYWEGO

KARPIA

1499 99

11

kg

V]F]HJyĂŁ\QD

.DUSÄ?\Z\ .XSRQGUXNRZDQ\MHVWQDSDUDJRQLH 5HDOL]DFMDNXSRQXZGQLDFK²UZGRZROQ\FK VNOHSDFK7HVFR5HDOL]DFMDNXSRQXQLHGRW\F]\Z\EUDQHJR DVRUW\PHQWX'RSDUDJRQX]RVWDQLHGROLF]RQ\JURV]

OX]

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

Odzieş i obuwie dziecięce

% taniej

1549 99

)LOHW]NXUF]DND OX]

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

12

kg Oferta waşna od 29.11.2012 r. do 5.12.2012 r. lub do wyczerpania asortymentu. Oferta nie dotyczy produktów F&F Basics oraz produktów objętych innymi promocjami/obnişkami.

2IHUWDKDQGORZDRGGRU RLOHZJD]HWFHQLHRNUHÄ‚ORQRLQDF]HM
'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

ZPDรฏ\P7HVFR

ZPDรฏ\P7HVFR

209

099

0

399

0

99

0

49

op.

99

szt.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 :RGD 6WDURSRODQNDO

 0LNRรฏDM :ROQRฤ‚รŠJ

 JD]RZDQDQLHJD]RZDQD GHOLNDWQLHJD]RZDQD FHQDMHGQฤผ]รฏOop.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 .DSXVWDNZDV]RQD'DZWRQDJ 

FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

produkty za 'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

ZPDรฏ\P7HVFR

'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

ZPDรฏ\P7HVFR

0

99 op.

 %DWRQ /LRQJ

 UรถฤQHURG]DMH FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

1 op.

0

79 kpl.

 & XNLHUZDQLOLQRZ\ SURV]HNGRSLHF]HQLD *HOOZHRS UรถฤQHJUDPDWXU\ RSJUDWLV

ZPDรฏ\P7HVFR

199

0

99 op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 1 DSรถM=E\V]NR RZRFHO

 F\WU\Q\OLPRQNLSRPDUDรฑF]H FHQDMHGQฤผ]รฏO

169

089

0

49 op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 6RVVXFK\ &RRNฤณV.LWFKHQ

 UรถฤQHURG]DMHLJUDPDWXU\

0

69 op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 &KUXSNL +\SHUJ

 FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

niskie ceny
'RVWÚSQHUöZQLHĝ

ZPDï\P7HVFR

0

0

59

99

szt.

kg

.LZL

&HEXOD

V]WXND

OX]

119

0

0

99

99

szt.

op.

.DNL

2V]F]ÚG]DV]]ï

V]WXND

 % XïHF]NLGURĝGĝRZH 3DQLQRJ 

UöĝQHVPDNL FHQDMHGQļ]ïNJ

produkty za

169

269

0

0

99

99

op.

szt.

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 HUHNZLHMVNLOHNNL .UDVQ\VWDZJ 

 %XïNDZURFïDZVND 

FHQDMHGQļ]ïNJ

70%

139

229

tłuszczu

0

0

79

99

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 0DUJDU\QDGRSLHF]HQLD J 

FHQDMHGQļ]ïNJ

punkty

J

F HQDMHGQļ]ïNJ 2IHUWDQLHGRW\F]\VNOHSöZ.DOLV]DO:RMVND3ROVNLHJR’öGěDO3LïVXGVNLHJR :DUV]DZDXO7\VLÈFOHFLD:U]HĂQLDXO.DOLVND¿DU\XO%URQL3DQFHUQHM

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¥ PLHWDQND =RWWJ 

FHQDMHGQļ]ïNJ

za całe zakupy
'RVWĂšSQHUĂśZQLHÄ?

ZPDĂŻ\P7HVFR

pierwszy 79

drugi 99

3 0 op.

op.

pierwszy 55

drugi 99

6 0 op.

op.

RS]D]ĂŻ

RS]D]ĂŻ

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻUROND

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻP

5ĂšF]QLN NXFKHQQ\$VVR )R[\URONL

pierwszy 49

drugi 99

5 0 op.

op.

)ROLD DOXPLQLRZD 3DFODQP

pierwszy 79

drugi 99

7 0 op.

op.

RS]D]ĂŻ

RS]D]ĂŻ

U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

U ĂśÄ?QHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

0OHF]NR&LIPO

3ĂŻ\QXQLZHUVDOQ\&LIO

drugi za

pierwszy 99

drugi 99

pierwszy

op.

op.

7 0 op.

15

99

0

0

op.

RS]D]ĂŻ

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO GRVWĂšSQHUĂśZQLHÄ?.RVWNLGR:&+DUSLFRS]D]ĂŻ

UĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

pierwszy 99

3ĂŻ\QGRSĂŻXNDQLDWNDQLQ .RNRVDOO

drugi 99

pierwszy

op.

op.

6 0 op.

12

99

drugi 99

0

op.

RS]D]ĂŻ

RS]D]ĂŻ

UĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻNJ

UĂśÄ?QHVPDNLFHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻNJ

6DV]HWNLGODNRWD )HOL[[J

zł

drugi 99

RS]D]ĂŻ

ÂżHOGR:&+DUSLFPO

99

+HUEDWNDGODG]LHFL %RER9LWDJ

niskie ceny
pierwszy 69

drugi 99

5 0 op.

krem 99

balsam

21

99 op.

op.

0

op.

RS]D]ĂŻ

.SO]D]ĂŻ

U ĂśÄ?QHURG]DMH]DSDV FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

UĂśÄ?QHURG]DMH

0\GĂŻRZSĂŻ\QLH /XNVMDPO

.XSXMĂˆFEDOVDPGRFLDĂŻD 1LYHDPO ZHÄ›NUHPGRUĂˆNPO]D]ĂŻ

drugi 99 49

pierwszy

13

op.

pierwszy

0

14

49 op.

op.

drugi 99

0

op.

RS]D]ĂŻ

RS]D]ĂŻ

UĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

UĂśÄ?QHURG]DMH

6]DPSRQGRZĂŻRVĂśZ 'RYHPO

)DUEDGRZĂŻRVĂśZ &RORU 6KLQH

0

99

drugi za

pierwszy 99

drugi 99

pierwszy

op.

op.

9 0 op.

14

69

drugi 99

0

pierwszy 99

zł

drugi 99

4 0 op.

op.

op.

RS]D]ĂŻ

RS]D]ĂŻ

RS]D]ĂŻ

UĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻO

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻV]W

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻV]W

3DVWDGR]ĂšEĂśZ %OHQGDPHGPO

pierwszy 99

6]F]RWHF]ND GR]ĂšEĂśZ&ROJDWHĹž

3ĂŻDWNLNRVPHW\F]QH &OHDQLFV]W

drugi 99

pierwszy

op.

op.

7 0 op.

12

99

drugi 99

0

op.

RS]D]ĂŻ

RS]D]ĂŻ

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻV]W

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSÄź]ĂŻV]W

&KXVWHF]NL3XUH +XJJLHVV]W

punkty

0DV]\QNDGRJROHQLD *LOOHWWH%OXH,,V]W

za całe zakupy
'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

REKLAMA

ZPDรฏ\P7HVFR

TV

ล‚atwo siฤ™ obierajฤ… bardzo sล‚odkie

 .OHPHQW\QNL .LGVJ

1

'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

ZPDรฏ\P7HVFR

2

99 op.

99 kg

 %DQDQ\

 VLDWND FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

 OX]

'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

ZPDรฏ\P7HVFR

1

3

99 kg

 $QDQDV

99 kg

3RPLGRU\

 OX]

OX]

HIT

HIT

14,99 2V]F]รšG]DV]]รฏ

 *U]\E\VXV]RQHJ  

E RURZLNNURMRQ\SRGJU]\EHNNURMRQ\ FHQDMHGQฤผ]รฏNJ GRVWรšSQ\UรถZQLHฤNRฤ›ODU]Jฤผ]รฏRS FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

9

99 op. 3 RLQVHFMDZLHORSรšGRZD ฤผNZLDWรถZ

9

niskie ceny

99 szt.


SUPEROFERTY 

idealny do piekarnika maks. waga 5 kg

P M

RO

NY

T

28 % TANIEJ

RODUK

ĹťO

25 % TANIEJ 1599

1399

9

99

,QG\NPURÄ?RQ\

kg

SDF]ND

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

99

6]\QNDZLHSU]RZD EH]bNRÄ‚FL OX]GXÄ?DSDF]ND

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

11

kg

'RVWĂšSQHUĂśZQLHÄ?

ZPDĂŻ\P7HVFR

33 % TANIEJ

kl. M

28 % TANIEJ 1499

0,40 zł

9

99

6RSRFNDGHOLNDWQD

kg

OX]SDF]ND

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

za 1 szt.

-DMD V]W 2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

559

3

99 op.

'RVWĂšSQHUĂśZQLHÄ?

ZPDĂŻ\P7HVFR

58 % TANIEJ

16 % TANIEJ

idealny na sernik

2999 99

6WRUF]\N SĂšGRZ\ UĂśÄ?QHNRORU\

24

szt.

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

punkty

7ZDUÜJ SÜïWïXVW\ /DFWDOLVNJ 2V]F]ÚG]DV]]ï

1449

5

za całe zakupy

99 op.
2,39 zł za 1 szt.

279 2V]F]ÚG]DV]]ï

0 OHNR8+7 ’DFLDWHO0OHNR ĂZLHĝH’DFLDWHO

2

29 op.

 GRVWÚSQHUöZQLHĝ0OHNRĂZLHĝH’DFLDWHO

3 w cenie 2

RS]D]ï

6HUHN$OPHWWHJ UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

2,39 zł/op. kupując 3 op.

3,59 zł/op. kupując 1 op.

569 2V]F]ÚG]DV]]ï

 7ZDUöJ0D]XUVNL6PDN 0OHNSROJ SöïWïXVW\WïXVW\ FHQDMHGQļ]ïNJ

4

49 op.

82% tłuszczu

489

459 2V]F]ÚG]DV]]ï

 %DJLHWNDZLHMVNDJ FHQDMHGQļ]ïNJ

3

79 szt.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 0DUJDU\QD5DPD %XWWHU\J

 UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïNJ

729

4

19 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 0DVïRHNVWUD RVHïNRZHJ FHQDMHGQļ]ïNJ

6

59 op.

szeroki wybór ciast w sklepach

1899

14

2199 99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6HUQLN OX]

kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 -DEïHF]QLN

 OX] GRVWÚSQHUöZQLHĝ &LDVWRPLRGRZRMDEïNRZHOX]

2299

14

99 kg

14

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 5RODGDPDNRZD OX]SDF]ND

kg


2V]F]ÚG]DV]]ï

 3LWWDNLHV]RQND J

 F HQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ 3LWWDRZDOQDJļ]ïRS 3LWWDJUDKDPNDJļ]ïRS

339

539

4

59 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

0 XğQNL UöĝQHVPDNL

V]W

2V]F]ÚG]DV]]ï

 FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

1099

599 3 LHUQLNVWDURSROVNL 2VNUREDJ

2

99

4

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .HNVJ

 SDF]ND FHQDMHGQļ]ïNJ

6

99 op.

NOWOŚĆ

999

1299 2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 ÚNDF]F]HNRODGRZ\ J SDF]NDFHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQ\UöZQLHĝ 6ÚNDF]JSDF]ND

8

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

& LDVWRMRJXUWRZH 6PDN%DEXQLJ

 UöĝQHVPDNLFHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

 : \NZLQWQHFLDVWR MDEïNRZRVHURZH]NRNRVHP QDED]LHSUDZG]LZHJRPDVïD FHQDMHGQļ]ïNJ

27

op.

3799

2999 & LDVWR)DQWD]MD 7HVFR)LQHVW J

8

99

op.

29

99

99 2V]F]ÚG]DV]]ï

 7 RUW5R\DO%UDQG\NJ

op.
drugi za

1⁄ 2 ceny

RS]D]ï 3DUöZNL 8OXELRQHJ

UöĝQHVPDNLFHQDMHGQ SU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

drugii d

pierwszy i

2 1 69

35

op.

op.

2za 6 zł

6HUWRSLRQ\NUÈĝHN 0LONDQDJ

UöĝQHVPDNL FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

3 zł/op. kupując 2 op.

3,59 zł/op. kupując 1 op.

1699

9

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 ]\QNDNRQVHUZRZD .UDNXVJ SXV]NDFHQDMHGQļ]ïNJ

op.

6HU]G]LXUDPLJ SODVWU\FHQDMHGQļ]ïNJ

399 2V]F]ÚG]DV]]ï

 FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

889

2

99

 .XUF]DN ZJDODUHFLHJ

4

00

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6 HU&DPHPEHUW (ULYDOJ FHQDMHGQļ]ïNJ

7

99 op.

1999 m ZLDUWNDZÚG]RQD ]NXUF]DND SDF]ND

punkty

10

82 kg

16

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6HUĝöïW\ OX]

za całe zakupy

kg
Oferta ze str. 9 waĹźna do 31.12.2012 r. 2699

11

99

19

99

9

88

kg

kg

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

2V]F]ĂšG]DV]]ĂŻ

 6HU.UĂśOHZVNL ZĂšG]RQ\]6LHUSFD

 *UHFNLNDQDSNRZ\ OX]

pierwszy 69

 OX]

drugi 85

pierwszy 29

1 0 op.

drugi 65

3 1

op.

op.

RS]D]ĂŻ

op.

RS]D]ĂŻ

0DUJDU\QDPOHF]QD GRSLHF]HQLD].UXV]ZLF\J

-RJXUW-RJREHOODJ

FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

UĂśÄ?QHVPDNLFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

drugi za pierwszy 99

drugi 00

3 2 op.

op.

RS]D]ĂŻ

ÂĽPLHWDQNDPO

1â „ 2 ceny

FHQDMHGQÄź]ĂŻOGRVWĂšSQHUĂśZQLHÄ? ÂĽPLHWDQNDPOÂĽPLHWDQNDPO8+7

pierwszy 29 op.

2 1 op.

drugi

pierwszy 29

65

op.

kpl.

kpl.

11 5

-RJXUWQDWXUDOQ\ EH]FXNUXJ

pierwszy 39

drugi 70

5 2 kpl.

kpl.

RS]D]ĂŻ

NSO]D]ĂŻ

NSO]D]ĂŻ

UĂśÄ?QHURG]DMHFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

UĂśÄ?QHVPDNLFHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

UĂśÄ?QHVPDNLLJUDPDWXU\

6HUHN&DSUHVLJ

$FWLPHO[J

op.

RS]D]ĂŻ FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

drugi 15

4 2

drugi 05

pierwszy 09

6HUHN'DQLRSDN
15 % TANIEJ

3199 99

26

kg

’RVRĂQRUZHVNLILOHW

GRVWÚSQHUöZQLHĝ ïRVRĂQRUZHVNLSDWURV]RQ\OX]ļ]ïNJ ïRVRĂQRUZHVNLG]ZRQNRļ]ïNJ ïRVRĂQRUZHVNLILOHW]HVNöUÈHNVWUDOX]ļ]ïNJ ïRVRĂQRUZHVNLILOHWEH]VNöU\HNVWUDOX]ļ]ïNJ

OX]

2V]F]ÚG]DV]]ï NY

ŻO

279

2

09 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 0HGDOLRQ]ïRVRVLDJ SDF]ND FHQDMHGQļ]ïNJ

 OX]

P

NY

P

 %U]XV]NL]ïRVRVLD

M

RO

ŻO

ŻO

3799

1199

7

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 0LQWDMğOHWEH]VNöU\ OX]JOD]XU\

RODUK

T

M

RO

16 T

RODUK

PEWNIAK

NY

P

M

RO

T

RODUK

35

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .UHZHWNLNUöOHZVNLH

 OX]SDF]ND GRVWÚSQHUöZQLHĝ.UHZHWNLNUöOHZVNLHJSDF]NDļ]ïRS

niskie ceny
'RVWÚSQHUöZQLHĝ

ZPDï\P7HVFR

RS]D]ï ’RVRĂQRUZHVNL 6XSHU)LVKJ FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

6,50 zł/op. kupując 2 op.

12,99 zł/op. kupując 1 op.

2 w cenie 1

)LOHW\ĂOHG]LRZH J FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

649

5

4

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ’RVRĂVDïDWNRZ\ 0HUPDLG%D\J FHQDMHGQļ]ïNJ

4

99

6

99

99 op.

 )LOHW\ĂOHG]LRZH J  

VRVĂPLHWDQRZ\PXV]WDUGRZ\ FHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ)LOHW\ĂOHG]LRZH 7HVFRJļ]ïRS

10

99 op.

op.

 5ROPRSV\%LVPDUFN J FHQDMHGQļ]ïNJ

 )LOHW\ZLHMVNLH J

 FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

1499

1499

12

99 op.

12

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¥ OHG]LHSRNRïREU]HVNX .DSLWDQ1DYLJ

 ) LOHW\ĂOHG]LRZH &RQWLPD[J

 FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ GRVWÚSQHUöZQLHĝ¥OHG]LHNRU]HQQHJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

punkty

za całe zakupy

op.
'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

P

25 % TANIEJ

3L]]D5LJJD 'U2HWNHU UรถฤQHURG]DMHLJUDPDWXU\

4 zล‚/op. kupujฤ…c 2 op.

4,39 zล‚/op. kupujฤ…c 1 op.

2za 8zล‚

8

99

3DQJDILOHWEH]VNรถU\ OX]JOD]XU\

2V]F]รšG]DV]]รฏ

kg

P

P

NY

RO

M

ลปO

2599

T

RODUK

T

M

RO

0

ลปO

1199

RODUK

49

NY

NY

RO

M

ลปO

NY

P

T

M

RO

RODUK

ZPDรฏ\P7HVFR

T

RODUK

ลปO

19

99 kg

100 g

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 'DQLDPรˆF]QH

 'RUV]ฤŸOHWEH]VNรถU\

 OX]UรถฤQHURG]DMH

 OX]JOD]XU\

op. J

 UรถฤQHURG]DMH FHQDMHGQฤผ]รฏNJ GRVWรšSQHUรถZQLHฤ3LHURJL7HVFRJฤผ]รฏRS

449

99 op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 0LQWDMSDQLHURZDQ\J SRUFMDSDF]ND FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

1699

3

99

11

99 kg

op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 /RG\&UHDP\ UรถฤQHVPDNL

M

5

4

29

 .URNLHW\

RO

O

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 0DNUHODZรšG]RQD OX]

niskie ceny

NY

P

699

T

RODUK

ลปO
P

8 V]ND]NDSXVWÈ LJU]\EDPL J FHQDMHGQļ]ïNJ

499

2

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3LHURJL

J

op.

P

P

NY

NY

10

op.

op.

ŻO

999

1999 99

 ] VRVHPEURNXïRZ\P]VRVHPZïRVNLP SDF]ND FHQDMHGQļ]ïNJ

2

T

M

RO

ŻO

1299 5\ED]SLHFDJ

J

49

RODUK

T

M

M

RO

ŻO

 =XSD

 UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

RODUK

T

P

4

49

 UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

RODUK

2V]F]ÚG]DV]]ï

ŻO

NY

2V]F]ÚG]DV]]ï

NOWOŚĆ

NY

NY

ŻO

349

RO

T

RO

M

M

RO

RODUK

T

P

RODUK

16

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ’RVRĂQRUZHVNLJ SRUFMHPURĝRQHSDF]ND FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3RGJU]\EHNNURMRQ\ 1RULVJ FHQDMHGQļ]ïNJ

8

99

6

99

op.

tylko w

NOWOŚĆ

999

8

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .DSXVWDNZDV]RQDNJ FHQDMHGQļ]ïNJ

 RJöUNLNZDV]RQHNJ FHQDMHGQļ]ïNJ

op.

 %URNXï OXENDODğRUJ Uöĝ\F]NL FHQDMHGQļ]ïNJ

PEWNIAK

3

 6DïDWNDMDURV]D 'HJDJ FHQDMHGQļ]ïNJ

punkty

op.

PEWNIAK :DU]\ZD QDSDWHOQLÚ +RUWH[J UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

za całe zakupy

6
dostępne na stoiskach grill/bistro

16 % TANIEJ

899

7

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 8GR]NXUF]DND

 OX]SDF]ND GRVWÚSQHUöZQLHĝ3RGXG]LH]NXUF]DNDOX]WDFNDļ]ïNJ

9

1199

NY

P

RO

T

1199

RODUK

M

HIT

ŻO

99 kg

.XUF]DN]URĝQD

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .DF]NDPURĝRQD

 SDF]ND GRVWÚSQDUöZQLHĝ.DF]NDĂZLHĝDļ]ïNJ

1399

9

99

V]WXND

2V]F]ÚG]DV]]ï

szt.

1199

11

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 0LÚVRZLHSU]RZHGUREQH OX]

1499

10

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .LHïEDVDELDïDVXURZD OX]

1299

12

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 %RF]HNZLHSU]RZ\ OX]

10

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 )ODNLZRïRZHNURMRQH OX]

NOWOŚĆ

22

99

19

99 kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 :RïRZLQDQDSLHF]Hñ OX]

punkty

PEWNIAK

4

.RWOHFLNLGURELRZHJ FHQDMHGQļ]ïNJ

za całe zakupy
16 % TANIEJ

27 % TANIEJ

499

1199 .DEDQRV\J

UรถฤQHURG]DMH FHQDMHGQฤผ]รฏNJ GRVWรšSQHUรถZQLHฤ.DEDQRV\OX]UรถฤQHURG]DMHฤผ]รฏNJ

2V]F]รšG]DV]]รฏ

op.

0LHORQNDW\UROVND J

FHQDMHGQฤผ]รฏNJ GRVWรšSQDUรถZQLHฤ0LHORQNDW\UROVNDOX]ฤผ]รฏNJ

2V]F]รšG]DV]]รฏ

3

60 op.

93 % miฤ™sa

4

99

z szynki

3

99 op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 3DUรถZNL]V]\QNLJ

 FHQDMHGQฤผ]รฏNJ GRVWรšSQHUรถZQLHฤ3DUรถZNL]V]\QNLOX]ฤผ]รฏNJ

899

6

99 op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

. LHรฏEDVD]NXUF]DND ZLHMVNDJ

 F HQDMHGQฤผ]รฏNJ GRVWรšSQDUรถZQLHฤ .LHรฏEDVD]NXUF]DNDZLHMVNDOX]ฤผ]รฏNJ

2699

16

99 kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 6FKDEZSU]\SUDZDFK OX]SDF]ND

3299

22

99 kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 6 ]\QNDZรšG]RQD SLHF]RQD.UDNXV OX]SDF]ND

3199

1449

10

99 kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 .LHรฏEDVDSRGODVND OX]SDF]ND

9

99

24

99 kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 6]\QNDSLHF]RQD([FOXVLYH

 OX] GRVWรšSQDUรถZQLHฤ6]\QNDSLHF]RQDGRPRZD([FOXVLYH

niskie ceny
drugi taki sam za ยฝ ceny

33 % TANIEJ

HIT

2399 drugi za :รšGOLQ\SODVWURZDQH 6RNRรฏรถZ UรถฤQHURG]DMHLJUDPDWXU\

1399

1โ„ 2 ceny

%RF]HNZรšG]RQ\ SDU]RQ\ OX]SDF]ND

2V]F]รšG]DV]]รฏ

15

1369

11

99

9

99

op.

kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 6DOFKLFKรถQ0RQWDรณD ([WUDJ FHQDMHGQฤผ]รฏNJ GRVWรšSQDUรถZQLHฤ3ULFJ

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 3DV]WHW]Hฤ‚OLZNรˆ

 OX] GRVWรšSQ\UรถZQLHฤ3DV]WHWGRPRZ\

1499

1899

13

99 op.

11

99 kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 .LHรฏEDVDฤ\ZLHFNDJ

 SDF]NDFHQDMHGQฤผ]รฏNJ GRVWรšSQDUรถZQLHฤ.LHรฏEDVDฤ\ZLHFNDOX]ฤผ]รฏNJ

 3ROรšGZLFD ]ZDU]\ZDPL0RUOLQ\ OX]

3499

2349

15

99 kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 6]\QNDVWDURZLHMVND OX]SDF]ND

punkty

24

99 kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 )LOHWSLHF]RQ\ OX]

za caล‚e zakupy

99 kg
5 }&=}7:$5=k=$$57<.8’<0$5.,7(6&2

3

19 &LDVWRIUDQFXVNLH J

op.

FHQDMHGQļ]ïNJ

¥:,(¿(&,$67252=:$’.2:$1( =:,1,}7(1$3$3,(5=('23,(&=(1,$ ,'($/1('2'(6(5™:,35=(.k6(.

1

39 op.

3U]\SUDZ\SLHSU]PLHORQ\SLHSU]FDï\FKLOL F\QDPRQPLHORQ\NPLQHNFDï\ ]LHOHDQJLHOVNLHOLĂÊODXURZ\ PDMHUDQHNRUHJDQRSDSU\NDRVWUD SDSU\NDVïRGNDNXUNXPD ]LRïDSURZDQVDOVNLHLPELU UöĝQHJUDPDWXU\

$520$7<&=1(35=<35$:< =b:6=<67.,&+67521¥:,$7$ 60$.8-k-$.-(1$785$ 67:25=<’$

569

7

4

89

99

op.

op.

3RUFMD]ïRVRVLDZÚG]RQHJRQDJRUÈFR QDWXUDOQ\]SLHSU]HP]NRSUHP

OXE3RUFMD]SVWUÈJDZÚG]RQHJRQDJRUÈFR QDWXUDOQ\]SLHSU]HPFHQDMHGQļ]ïNJ

J J

'(/,.$71(,62&=<67(5<%<8=<6.8-k6:™- 1,(32:7$5=$/1<60$.'=,}.,1$785$/1<0 35=<35$:20:}'=21(1$b*25k&2'<0(0='5(:1$

2OHMVïRQHF]QLNRZ\

O

7’2&=21<='2-5=(:$-k&<&+ :b6’2”&8:}*,(56.,&+ 6’21(&=1,.™:,'($/1<'26$’$7(. ,b62680$-21(=2:(*2

niskie ceny
2

2

29 op.

0Ă&#x2C6;NDWRUWRZD

NJ

op.

0Ă&#x2C6;ND]LHPQLDF]DQD J

0Ă&#x2C6;NDSR]QDĂąVND0Ă&#x2C6;NDOXNVXVRZD

35=('1,$0k.$36=(11$=*Â&#x2019;}%, 6(5&$32/6.,&+=,$5(1

FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

699

10 9

4

99

w cenie

op.

&XNLHUWU]FLQRZ\ J

RS]D]ĂŻ &XNLHU/XEHOVNL NJ 3,50 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 10 op.

99

FHQDMHGQÄź]ĂŻNJ

32&+2'=k&<=(6Â&#x2019;21(&=1(*2 0$85,7,86$1,(5$),12:$1<&8.,(5 7<38'(0(5$5$1$'$*Â&#x2019;}%,}60$.8 :,(/83275$:2025$='(6(520

3,89 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

275=<0<:$1<:<Â&#x2019;k&=1,( =b:<6(/(.&-212:$1<&+%85$.Â&#x2122;: &8.52:<&+'25$67$-k&<&+:Âż<=1(-*/(%,( /8%(/6=&=<=1<

t a prreezzeennt popommyyssĹ&#x201A;Ĺ&#x201A;nn

HIT 899 tylko w

7

49 op. 6HUWZDURJRZ\ NJ :1$785$/1<$.6$0,71<%,$Â&#x2019;<6(5 2b'(/,.$71<060$.832/(&$1<'2)$56=8 1$b6Â&#x2019;2'.2,6Â&#x2019;212

punkty

WyjÄ&#x2026;tkowa ksiÄ&#x2026;Ĺźka kucharska z przepisami Roberta MakĹ&#x201A;owicza â&#x20AC;˘ TWARDA OPRAWA â&#x20AC;˘ PIÄ&#x2DC;KNE ZDJÄ&#x2DC;CIA â&#x20AC;˘ CENNE PORADY

CENA : 19,99 zĹ&#x201A;/szt.

za caĹ&#x201A;e zakupy


HITY1⁄ 2 ceny

1399

5999

7

99

29

99

op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

 6]\QNDZLHSU]RZD 0RUOLQ\J

 &XNLHUNL&HOHEUDWLRQVJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

1⁄ 2 ceny

899

1999

4

99

9

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 +HUEDWQLNLNRU]HQQH J

 0LöG+X]DUJ

 Z LHORNZLDWRZROLSRZ\ZLHORNZLDWRZRJU\F]DQ\ OLSRZRJU\F]DQ\FHQDMHGQļ]ïNJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO

1 tabliczka

SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM

2 x 330 ml

349

9

99 kpl.

 &]HNRODGD0LOND[J UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

WDEOLF]NDJUDWLV

2

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 1DSöM)UXJRPO

 UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïO

9

99 kpl.

 3LZR2NRFLP3LOV[PO YROSXV]NDFHQDMHGQļ]ïO

 [POJUDWLV

niskie ceny

1,67 zł za 1 puszkę
RS]D]ï

%DWRQ.LW.DW SDOXV]NL[J FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

3,50 zł/op. kupując 2 op.

6,99 zł/op. kupując 1 op.

2 w cenie 1

RS]D]ï &XNLHUNL:DZHO J

0LHV]DQND.UDNRZVND7UXIOH7UXIOHELDïH0L[=LPRZ\ FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

10 zł/op. kupując 2 op.

19,99 zł/op. kupując 1 op.

2 w cenie 1

20% nadzienia

4

99

4

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

& LDVWNDIUDQFXVNLH ]QDG]LHQLHPRZRFRZ\PJ UöĝQHVPDNL FHQDMHGQļ]ïNJ

599

4

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 = HVWDZĂZLÈWHF]Q\ &RVPRJ FHQDMHGQļ]ïNJ

849

6

99 op.

1199

8

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 = HVWDZZDĠH2DWODQG [J NDNDRZHĂPLHWDQNRZH FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

 &]HNRODGD0LONDJ UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïNJ

1499

9

99 op.

 &XNLHUNL.UöZNL 0LODQRZVNLH[J FHQDMHGQļ]ïNJ

punkty

12

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 %RPERQLHUND %DU\ïNLJ

 FHQDMHGQļ]ïNJ

za całe zakupy
30 % TANIEJ

44 % TANIEJ

899

2299 .DZD7FKLER *ROG6HOHFWLRQ &UHPDJ UR]SXV]F]DOQD FHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

99

15

op.

0DVDPDNRZD %DNDOODQGJ

FHQDMHGQļ]ïNJ GRVWÚSQDUöZQLHĝ0DVDPDNRZD+HOLRJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

4

99 op.

549

1049

2

9

49 op.

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

2V]F]ÚG]DV]]ï

 $QDQDVNRVWND*LDQDPO DQDQDVSODVWU\+HOFRPPO

 .DZD)RUWJ P LHORQD FHQDMHGQļ]ïNJ

 FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

20%

899

15

79

6

49

op.

 +HUEDWD/LSWRQWE[J FHQDMHGQļ]ïNJ JUDWLV GRVWÚSQDUöZQLHĝ+HUEDWD/LSWRQ(DUO*UH\ WE[JJUDWLVļ]ïRS

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 2ZRFHVXV]RQH 6XQ*URZQJ FHQDMHGQļ]ïNJ

799

1699

6

99

14

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .UHP1XWHOODJ FHQDMHGQļ]ïNJ

kg

2V]F]ÚG]DV]]ï

 'DNW\OH OX]

niskie ceny
33 % TANIEJ

20 % TANIEJ

449 2JöUNLNRQVHUZRZH 0RW\OJ FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

249

1499

2

99 op.

2OHM :LHONRSROVNLO FHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]]ï

11

179

1

49 op.

1

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 *URV]HNNRQVHUZRZ\ 'DZWRQDJ FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

 = XSDEDUV]F] F]HUZRQ\.QRUU UöĝQHURG]DMHLJUDPDWXU\

449

299

1

69

2

99 op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .XNXU\G]DNRQVHUZRZD 'DZWRQDJ FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

489

2V]F]ÚG]DV]]ï

 &KU]DQVWDURSROVNL 0RW\OJ FHQDMHGQļ]ïNJ

599

3

49 op.

3

99 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3DSU\NDNRQVHUZRZD 0RW\OJ FHQDMHGQZVDGXļ]ïNJ

punkty

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .HWFKXS+HOOPDQQijVPO ïDJRGQ\SLNDQWQ\ FHQDMHGQļ]ïO

za całe zakupy

90 op.
1/2 LITRA PIWA ZAWIERA 25 GRAMÓW CZYSTEGO ALKOHOLU ETYLOWEGO SPRZEDAŻ ALKOHOLU OSOBOM DO LAT 18 JEST PRZESTĘPSTWEM 'RVWÚSQHUöZQLHĝ

ZPDï\P7HVFR

2,25 zł

2,12 zł

500 ml

za 1 puszkę

za 1 puszkę

500 ml

1999 3LZR 7\VNLH*URQLH [PO POJUDWLV 2V]F]ÚG]DV]]ï

1899 99

17

3LZR¿XEU [PO POJUDWLV 2V]F]ÚG]DV]]ï

kpl.

YROSXV]NDFHQDMHGQļ]ïO

YROSXV]NDFHQDMHGQļ]ïO

99

16

kpl.

2,50 zł

3,33 zł

za 1 puszkę

399 2V]F]ÚG]DV]]ï

 1 DSöMSLZQ\ 6RPHUVE\PO Y ROSXV]ND FHQDMHGQļ]ïO

za 1 butelkę

1085

3

49 op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3LZR.DV]WHODQ 1LHSDVWHU\]RZDQH [PO 

Y ROSXV]ND FHQDMHGQļ]ïO

1359

9

99 kpl.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 3LZR'HVSHUDGRV [PO 

YROEXWHONDEH]]ZURWQD UöĝQHURG]DMH FHQDMHGQļ]ïO

9

99 kpl.

KONKURS 5HJXODPLQQD

RS]D]ï 6\URSPDOLQRZ\O

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïO

6 zł/op. kupując 2 op.

11,99 zł/op. kupując 1 op.

2 1

w cenie

349 2V]F]ÚG]DV]]ï

1 DSöM &RVWDO

 S RPDUDñF]DPXOWLZLWDPLQD F]HUZRQ\JUHMSIUXWFHQDMHGQļ]ïO

1999

2

89 op.

17

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 1DSöM3HSVL[O FHQDMHGQļ]ïO

niskie ceny

kpl.


SUPEROFERTYTabletki do zmywarki

22 % TANIEJ

różne rodzaje

1279

9

99

3DSLHU WRDOHWRZ\ 9HOYHWUROHN

30 % taniej

op.

UXPLDQNRZ\FHQDMHGQļ]ïUROND

2V]F]ÚG]DV]]ï

&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLĝNÚ

wybierz 2 dowolne produkty

.XSXMÈFGRZROQH SURGXNW\3DOPROLYH OXE/DG\6SHHG6WLFN ZHěWRUHENÚJUDWLV

torebka GRATIS

GH]RGRUDQW\/DG\6SHHG6WLFNĝHOHSRGSU\V]QLF3DOPROLYH P\GïDZSï\QLH3DOPROLYHSï\Q\GRNÈSLHOL3DOPROLYH 2IHUWDQLHGRW\F]\P\GHïZNRVWFHRUD]]HVWDZöZĂZLÈWHF]Q\FK

9

99

.UHP1LYHDPO

op.

QDZLOĝDMÈF\RF]\V]F]DMÈF\UHJHQHUDF\MQ\bSLHOÚJQXMÈF\ FHQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQHUöZQLHĝ0OHF]NRPO7RQLNPO ¿HOPOUöĝQHURG]DMH

19 % TANIEJ

 3699

3URV]HN GRSUDQLD %U\]DNJ

UöĝQHURG]DMHFHQDMHGQļ]ïNJ

2V]F]ÚG]DV]]ï

99

29

punkty

op.

.XSXMÈFSURV]HNGRb SUDQLD-HOSNJ ZHěSï\Q GRSïXNDQLD-HOSO JUDWLV UöĝQHURG]DMHFHQDVWDQGļ]ïNJ

FHQDVWDQGļ]ïRS

płyn 1 l

43

2V]F]ÚG]DV]]ï

za całe zakupy

99 kpl.
'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

'RVWรšSQHUรถZQLHฤ

ZPDรฏ\P7HVFR

ZPDรฏ\P7HVFR

33 % TANIEJ

44 % TANIEJ

OFERTA

OFERTA

MIESIฤ„CA

MIESIฤ„CA

1349 3URGXNW\ GRVW\OL]DFML ZรฏRVรถZ :HOODIOH[ ODNLHU\SLDQNL UรถฤQHURG]DMHLJUDPDWXU\

2V]F]รšG]DV]]รฏ

999

7

99 op.

8

99 op.

ยฟHO GRJROHQLD *LOOHWWH 6HULHV PO

UรถฤQHURG]DMHFHQDMHGQฤผ]รฏO

2V]F]รšG]DV]]รฏ

1599

8

99 op.

4 2

w cenie RS]D]รฏ

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 6 ]DPSRQGRZรฏRVรถZ *DUQLHU1DWXUDOQD 3LHOรšJQDFMDPO

 UรถฤQHURG]DMHFHQDMHGQฤผ]รฏO

1099

7

59 op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

' H]RGRUDQW5H[RQD POPOPO UรถฤQHURG]DMH

2599

19

99 op.

2V]F]รšG]DV]]รฏ

& KXVWHF]NL4XDWUR3DPSHUV )UHVK[V]W

F HQDMHGQฤผ]รฏV]W GRVWรšSQHUรถZQLHฤ&KXVWHF]NL3DPSHUVVHQVLWLYH [V]WFHQDMHGQฤผ]รฏV]W

0\GรฏRZNRVWFH/XNVMDJ UรถฤQHURG]DMH FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSฤผ]รฏNJ

0,85 zล‚/op. kupujฤ…c 4 op.

1,69 zล‚/op. kupujฤ…c 1 op.

4 3

w cenie RS]D]รฏ

'HVHU*HUEHUJ

UรถฤQHVPDNL FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSฤผ]รฏNJ

2,17 zล‚/op. kupujฤ…c 4 op.

2,89 zล‚/op. kupujฤ…c 1 op.

4 3

w cenie RS]D]รฏ

 DV]NDPOHF]QR . U\ฤRZD1HVWOร“J

UรถฤQHVPDNL FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSฤผ]รฏNJ

5,54 zล‚/op. kupujฤ…c 4 op.

7,39 zล‚/op. kupujฤ…c 1 op.

niskie ceny
32 % TANIEJ

.DUPDGODSVD &KDSSLNJ

FHQDMHGQSU]\]DNXSLHRSļ]ïNJ

17,50 zł/op. kupując 2 op.

23,49 zł/op. kupując 1 op.

2za 35 zł

1899 .RQFHQWUDW GRSïXNDQLD WNDQLQ/HQRUO

FHQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQ\UöZQLHĝ.RQFHQWUDWGRSïXNDQLDWNDQLQ /HQRU3DUIXPHOOHOFHQDMHGQļ]ïO

2V]F]ÚG]DV]]ï

12

3615

599

3

89

26

99 op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 % DOVDPGRP\FLDQDF]\ñ 3XUPO

 F HQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQ\UöZQLHĝ3ï\QGRP\FLDQDF]\ñ3XUPO

859

2V]F]ÚG]DV]]ï

 2GSODPLDF]9DQLVKO F HQDMHGQļ]ïO GRVWÚSQ\UöZQLHĝ2GSODPLDF] 9DQLVKJļ]ïNJ

4999

5

99

38

99 op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

 5 ÚF]QLNSDSLHURZ\ QDMGïXĝV]HURONL5HJLQDV]W FHQDMHGQļ]ïUROND

NOWOŚĆ

899

6

99

2V]F]ÚG]DV]]ï

 .DSVXïNLGRSUDQLD3HUVLOV]W

 F HQDMHGQļ]ïV]W GRVWÚSQ\UöZQLHĝ3URV]HNGRSUDQLD3HUVLONJļ]ïRS

1899

13

99 op.

op.

2V]F]ÚG]DV]]ï

. RVWND3RZHU$NWLY %UHI[PO FHQDMHGQļ]ïO

punkty

2V]F]ÚG]DV]]ï

 ¥ ZLHFD]DSDFKRZD $LU:LFNJ FHQDMHGQļ]ïNJ

za całe zakupy

99 op.


32 ijijLED

14499

Tuner DVB-T

109900

99

79

Format MPEG4

949

00 szt.

szt.

HDMI 2 złącza

30 rat 0%

2V]F]ÚG]DV] b ]ï

 'HVNDGRSUDVRZDQLD9LOHGD6PDUW

po 31,63 zł2V]F]ÚG]DV]b]ï

ľEH]ZW\F]NL

 7HOHZL]RUĵ/('7HFKQLND 

ľNODVDHQHUJHW\F]QD%ľUR]G]LHOF]RĂÊ[ľ86%

USB MPEG4 []ïÈF]H )RUPDW

HIT

00

119 2V]F]ÚG]DV]b]ï

 7 XQHU'9%76WURQJ 3ULPD9 

94

99

00

149

Oferta ważna 29.11.2012 – 2.01.2013

kpl.

szt.

2V]F]ÚG]DV]b]ï

ľGRRGELRUXF\IURZHMWHOHZL]MLQD]LHPQHM

 =HVWDZ7HIDOHOHPHQWöZ

tylko w

29999+300

dodatkowych punktów

199

99 szt.

5 rat 0%

99

34

po 40 zł

 &]\WQLN(ERRN3UHVWLJLR3(5

 \SRVDĝRQ\ZĵNRORURZ\Z\ĂZLHWODF]/&'RUD]*%SDPLÚFLWR : GRVNRQDïHXU]ÈG]HQLHGRF]\WDQLDNVLÈĝHNRJOÈGDQLDILOPöZLVïXFKDQLD PX]\NL6]HURNLZ\EöUNVLÈĝHNGR]DNXSXZLQWHUQHFLH3U]\NïDGRZH REVïXJLZDQHIRUPDW\3')7;703:0$-3(*$9,03(*

 )LOPQD'9'ķ(SRNDORGRZFRZD :ÚGUöZNDNRQW\QHQWöZĵ]NVLÈĝNÈ

8499

59

 2 GNU\MQDQRZRJU\ZORWNLľLQVWUXNFMHJïRVRZH LDXWRPDW\F]QHSRGOLF]DQLHZ\QLNöZZVSRPDJDMÈ ]DFLÚWÈU\ZDOL]DFMÚľJLHUľJUDF]\ľZ]HVWDZLH]DVLODF] ľbRSFMRQDOQLH]DVLODQLHEDWHU\MQH[$$ľbZbNRPSOHFLHORWHN

Gry planszowe

&HQDQDHW\NLHFLH]DZLHUDREQLĝNÚ

ceny

 ]ï ]ï

2V]F]ÚG]DV]b]ï

 $QW\DOHUJLF]QDNRïGUDLSRGXV]ND 

 ]ï ]ï

2V]F]ÚG]DV] b ]ï

 ' ZXMÚ]\F]Q\6]F]HQLDF]HN 8F]QLDF]HN)LVKHU3ULFH 

ľ XF]\DOIDEHWXNRORUöZQD]ZF]ÚĂFLFLDïDľ]QDSLRVHQHNľPöZL LbĂSLHZDSRSROVNXLSRDQJLHOVNXľGZDWU\E\]DEDZ\QDXNDLĂSLHZ

ľNRïGUDRZ\P[FPľSRGXV]NDRZ\P[FP 3RïÈF]RQH]HVREÈF]ÚĂFLWZRU]ÈSU]HVWU]HñSRZLHWU]QÈXWU]\PXMÈFÈFLHSïR

1⁄ 2

ceny

kpl.

 ( OHNWURQLF]QD WDEOLFDGRbGDUWD

1⁄ 2

1⁄ 2

99

2V]F]ÚG]DV] b ]ï

ľ RGSRUQDQLHSU]\ZLHUDOQDSRZïRNDľWHFKQRORJLDGXUDEDVHļJZDUDQWXMÈFDRGSRZLHGQLÈ G\VWU\EXFMÚFLHSïDľ]DZDUWRĂÊSDWHOQLDýFPSDWHOQLDýFP]SRNU\ZNÈSDWHOQLD QDOHĂQLNRZDýFPï\ĝNDïRSDWNDGïXJDLNUöWNDHOHJDQFNLHRSDNRZDQLH

kpl.

2V]F]ÚG]DV]b]ï33800

70 ‹)2;

=ïÈF]H

tylko w

ceny

 ]ï ]ï

2V]F]ÚG]DV]b]ï

 =HVWDZ0RQVWHU+LJK8SLRUQDNDZLDUQLD 

ľ ]DZLHUDODONÚ&ODZGHHQ:ROIRUD]Z\SRVDĝHQLHNDZLDUQL NDVÚNDQDSÚIRWHOVWROLNNXENLJD]HWÚLXSLRUQ\OXQFK

30 % taniej


Odzież i obuwie dziecięce

% taniej

Oferta ważna od 29.11.2012 r. do 5.12.2012 r. lub do wyczerpania asortymentu. Oferta nie dotyczy produktów F&F Basics oraz produktów objętych innymi promocjami/obniżkami.

Odzież i obuwie dziecięce

Odzież i obuwie dziecięce

%

%

taniej

NOWY ŚWIĄTECZNY MAGAZYN ONLINE!

WYGRAJ CODZIENNIE BON NA ZAKUPY W F&F! SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY NA: www.ffmoda.com

taniej


GRUDNIA oferta obowiฤ…zuje od 29.11 do 31.12.2012 r. 82% tล‚uszczu

'REU]HVLรšUR]VPDURZXMH QDZHWWXฤSRZ\MรšFLX]ORGรถZNL QLH]DZLHUDEDUZQLNรถZ

349

3

99

 3RPHOR V]WXND

2V]F]รšG]DV]]รฏ

. DUNรถZND ZLHSU]RZDEH]NRฤ‚FL

 GXฤDSDF]ND GRVWรšSQDUรถZQLHฤ.DUNรถZNDZLHSU]RZD EH]NRฤ‚FLOX]ฤผ]รฏNJ

szt.

2

2V]F]รšG]DV]]รฏ

 0DVรฏR([WUD J FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

1799

2399

99 2V]F]รšG]DV]]รฏ

op.

 6HU]G]LXUDPL

12

kg

2V]F]รšG]DV]]รฏ

kg

2175 2V]F]รšG]DV]]รฏ

13

99

 6]\QNDJRWRZDQD

99

 OX]

2099 99

16

. DZD1HVFDIร“ 6HQVD]LRQH&Uร“PHJ

kg

 U R]SXV]F]DOQD FHQDMHGQฤผ]รฏNJ

 OX]SDF]ND

17

99 op.

wybieraj i mieszaj dowolnie

2

39

1

100 g

2V]F]รšG]DV]]รฏ

2999

99 2V]F]รšG]DV]]รฏ

1 DSรถM &RFD&ROD[O

100 g

 &XNLHUNLLSUDOLQ\

21

99 kpl.

 FHQDMHGQฤผ]รฏO

 OX]UรถฤQHURG]DMHFHQDMHGQฤผ]รฏNJ

6 zล‚

za 1 kg

2099 2V]F]รšG]DV]]รฏ

 3DSLHUWRDOHWRZ\ URONL  ZDUVWZRZ\ FHQDMHGQฤผ]รฏUROND

14

2V]F]รšG]DV]]รฏ

*$=(7.$RERZLรˆ]XMHZQDVWรšSXMรˆF\FKKLSHUPDUNHWDFK

99 op.

 3 LHOXFK\ 3OXVPLGL 3DPSHUVV]W

 U รถฤQHUR]PLDU\ FHQDMHGQUR]PLDUXPLGLฤผ]รฏV]W

2V]F]รšG]DV]]รฏ

5499

39

99 op.

 3 URV]HN GRSUDQLD 9L]LUNJ

 U รถฤQHURG]DMH GRVWรšSQ\UรถZQLHฤ 3URV]HNGRSUDQLD9L]LUNJ SXGHรฏNRUรถฤQHURG]DMH

5999

44

99 op.%,(/6.2%,$ย’$ XO:DUV]DZVND%<'*26=&=XO7RUXรฑVND%<720 XO&KRU]RZVND&=}672&+2:$XO'URJRZFรถZb*'$ย”6.XOb&LHQLVWD*'<1,$ XOb.F\รฑVNDXOb1RZRZLF]OLรฑVND*/,:,&(XOย’DEรšG]ND*ย’2*ย™: XO3LรฏVXGVNLHJRb*25=ย™::,(/.232/6.,bXOb*รถUF]\รฑVNDb XOb6รฏRZLDรฑVNDb-(/(1,$ *ย™5$ DO-DQD3DZรฏD,,.$/,6= XO0DMNRZVNDDO:RMVND3ROVNLHJRb.$72:,&(XO&KRU]RZVND.,(/&(XOยฅZLรšWRNU]\VND.26=$/,1XO,-3DGHUHZVNLHJRb .5$.ย™: XO.DSHODQNDXOb:LHOLFNDb/8%,1 XO,3DGHUHZVNLHJRb/8%/,1 XO:2UNDQDย’ย™'ยฝXO3RMH]LHUVNDXO3LรฏVXGVNLHJRXO:LG]HZVNDb 0,(/(&XOยฟHURPVNLHJR12:<6k&=XO3UDฤPRZVNLHJR2/6=7<1XO3VWURZVNLHJR232/(XO2]LPVND26752:,(&ยฅ:,}72.5=<6.,bXOb0LFNLHZLF]Db 2675ย™:XO.DOLVND3,ย’$XO%\GJRVND32=1$ย”XO0UรˆJRZVNDXO2SLHรฑVNLHJRXO6HUEVNDb35=(0<ยฅ/XO/ZRZVNDb 38ย’$:<XO'รšEOLรฑVNDG58'$ ยฅ/k6.$ XO0DMDD5<%1,.XOยฟRUVND5=(6=ย™:DOb3RZVWDรฑFรถZ:DUV]DZ\b6.,(51,(:,&(XO&b/LVNDb67$/2:$:2/$XO3U]HP\VรฏRZDbE67$5*$5' 6=&=(&,ย”6.,XOb6]F]HFLรฑVNDb68:$ย’.,XO.Rฤ‚FLXV]NL6=&=$:12='5ย™- XOย’รˆF]\รฑVNLHJR6=&=(&,1 XO0LOF]DรฑVNDbIยฅ:,'1,&$ XO6WU]HJRPVNDb 7$512:6.,( *ย™5< XO =DJรถUVND 7$51ย™: XO 1RZRGรˆEURZVNDb 7<&+< XO 7RZDURZDb :$56=$:$ DOb .(1b XO )LHOGRUID XO *รถUF]HZVND XOb 3RรฏF]\รฑVND  XO 6WDORZD :$56=$:$3,$67ย™: XO 7\VLรˆFOHFLD :ย’2&ย’$:(. XO .UXV]\รฑVND :52&ย’$: XO &]HNRODGRZD XO 3DSURWQD XOb'รฏXJDXO/HJQLFND:5=(ยฅ1,$XOb.DOLVND=,(/21$*ย™5$ XO(QHUJHW\NรถZD 2IHUWDKDQGORZDZDฤQDZGQLDFKฤผUOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWX]]DVWU]HฤHQLHPRGPLHQQ\FKWHUPLQรถZ RERZLรˆ]\ZDQLDZVND]DQ\FKQDSRV]F]HJรถOQ\FKVWURQDFKJD]HWNL=PLDQDRIHUW\KDQGORZHMQDVWรšSXMHRJRG]ZGQLX UR]SRF]รšFLDSURPRFML=GMรšFLDXPLHV]F]RQHZJD]HWFHPRJรˆRGELHJDรŠRGZL]HUXQNXSURGXNWX]QDMGXMรˆFHJRVLรšZVSU]HGDฤ\ :V]\VWNLHFHQ\]DZLHUDMรˆ9$77HVFRQLHSURZDG]LVSU]HGDฤ\SRSU]H]DNZL]\WRUรถZ:V]\VWNLHFHQ\Z\UDฤRQHVรˆZ]รฏRW\FK

801 650 650*

*koszt poล‚ฤ…czenia wg cennika operatora Twojej sieci

QLHGRW\F]\KLSHUPDUNHWรถZ:URFรฏDZXO&]HNRODGRZD:URFรฏDZXO/HJQLFND .LHOFHXOยฅZLรšWRNU]\VNDย’รถGฤ›XO3LรฏVXGVNLHJR


tescodo051212  

tescodo051212