Page 1

OD CZWARTKU W NETTO

199,-

08.08-11.08.13

189,-

Fotelik Beline SP Ferrari 9-36 kg 1 szt.

Wyrzynarka Bosch PST 650 500 W 1 szt.

• regulowane pasy bezpieczeƒstwa z mi´kkimi otulinami • 3 stopnie regulacji wysokoÊci pasów sów • alarm wypi´cia pasów • wkładka redukcyjna dla niemowlàt àt • uchwyt na butelk´ lub kubek w komplecie • 6 pozycji regulacji zagłówka • zdejmowana tapicerka • pokrowiec

• gł´bokoÊç ci´cia: - drewno 65 mm - aluminium 10 mm - metal 4 mm • pr´dkoÊç skokowa bez obcià˝enia: 3.100 min-1

Wyprodukowano we Francji

+ walizka przy∏àcze do systemu odsysania py∏u

niski poziom drgaƒ dzi´ki dobremu wywa˝eniu

Pozytywny rezultat w testach ADAC

ulepszona stopa metalowa z mo˝liwoÊcià ustawienia pod kàtem 45o

system SDS u∏atwia wymian´ brzeszczotów

funkcja nadmuchu zapewnia widocznoÊç linii ci´cia

beznarz´dziowy uchwyt gwarantujàcy komfort pracy Zasłonki przeciwsłoneczne Disney (ró˝ne wzory) 2 szt. 1 kpl. 1299

89

Podk∏adka do siedzenia Disney (ró˝ne wzory) 1 szt.

49

99

159,-

99

Wiertarka udarowa Bosch PSB 450 RE 500 W 1 szt.

Patelnia Tefal Titanium Signature ø20 cm 1 szt. ø24 cm

• pr´dkoÊç bez obcià˝enia: 3.000 obr./min • liczba udarów: 33.000/min • maks. Êrednica wiercenia: wygodna - drewno 25 mm r´kojeÊç - stal 8 mm

9999

• powierzchnia Titanium Pro® – twarda i wytrzymała • dysk ze stali nierdzewnej gwarantuje doskonałà dystrybucj´ ciepła • wskaênik temperatury Thermospot • ergonomiczny ny uchwyt

159

99

prze∏àcznik trybu pracy: wiercenie/ wiercenie z udarem

• • • • •

prze∏àcznik kierunku obrotów z blokadà w∏àcznika

maks. Êrednica tarcz: 115 mm pr´dkoÊç obrotowa bez obcià˝enia: 11.000 obr./min gwint wrzeciona tarczy: M14 blokada wrzeciona ułatwiajàca wymian´ tarcz wygodna i bezpieczna obsługa dzi´ki wàskiej r´kojeÊci

Regał pod telewizor wym. 118x57x50 cm 1 szt.

r´kojeÊç mo˝na zamontowaç z prawej lub z lewej strony

OSTAT NIE sz tuki!

159,Êrednica tarczy 115 mm

Szlifierka kàtowa Bosch PWS 650 650 W 1 szt.


OD CZWARTKU W NETTO

08.08-11.08.13

99

2 HiT

Korki Êledziowe • Kaszubskie • Chili 380 g/280 g

99

68

24,96/1 kg

99

WEEKENDU!

Chipsy Lay's Kurczak z przyprawami 85 g + 60 g

Cukierki Zozole Musss 1 kg

20,62/1 kg

99

14

DU!

HiT WEEKEN

Udo Êwie˝e 1 kg

79

67

Fix Knorr (ró˝ne rodzaje) 2 szt. + 1 szt. GRATIS

75

79

Podudzie Êwie˝e 1 kg

Kup 2 zapłać 4,-

78

79

75

99

Kukurydza Pudliszki

9

4

DU!

HiT WEEKEN

DU!

HiT WEEKEN

400 g/220 g (9,09/1 kg)

przy zakupie 1 szt. 249 (11,32/1 kg)

Piwo Warka Radler puszka • cytryna • jab∏ko 4x500 ml 5,00/1 l

INFORMACJA HANDLOWA

Alkohol szkodzi zdrowiu. Osobom nietrzeêwym i m∏odzie˝y do lat 18 alkoholu nie sprzedajemy.

Teraz w możesz zrealizować kupony OFERTA handlowa 32/13 ważna od 08.08 do 11.08.13 włącznie lub do wyczerpania zapasów. Wszystkie ceny wyrażone w PLN zawierają podatek VAT. Za zmiany cen i błędy drukarskie wynikłe z przyczyn niezależnych od NETTO - nie odpowiadamy. Następna ulotka ukaże się 08.08.13. Szukaj jej w swojej skrzynce.

.


Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

Nettoweekenddo110813