Page 1

Upplägg Social Media-koordinator Social Media-koordinator är en utbildning som kommer ge dig verktygen och en djupare förståelse för kommunikation genom Sociala Medier. Efter utbildningen kommer du ha kunskaper för att arbeta med ett företags varumärke, kommunikation, annonsering, utvärdering, etc. via Sociala Medier. All undervisning sker genom det digitala klassrummet, www.ithsdistans.se. Här hämtar du uppgifter och lämnar in de inlämningar som är kopplade till kursen. Upplägget är intensivt och fyllt av spännande övningar. Upplägget är preliminärt och kan förändras.

Datum

Innehåll

Tema

14-21 sept

• • •

1

Introduktion Sociala Medier och Content marketing Aktuella kanaler på social media Hur CMS, CRM, Sociala Medier och SEO är kopplade till varandra Inlämning senast måndag 21 sep kl 12.00 18 sep -5 • Marknadsföringslagen okt • Att hantera kritik och feedback • Riktlinjer på sociala medier • Kriskommunikation Inlämning senast måndag 5 okt kl 12.00 2 - 19 • Begrepp och olika definitioner inom marknadsföring okt • Varumärkets roll i marknadsföringen • Skapandet av taktisk marknadsplan Inlämning senast måndag 19 okt kl 12.00 16 okt – • Hur man målgruppsanpassar budskap 2 nov • Annonsering på Facebook, Instagram och Google Ads • Copywriting för sociala medier och webb • Skapandet av aktiviteter som ligger i linje med varumärket Inlämning senast måndag 2 nov kl 12.00 30 okt • Applikationer för att arbeta med sociala medier 16 nov • Statistik - hur man använder verktygen, och samlar in och tolkar data • SEO (sökordsoptimering) Inlämning senast måndag 16 nov kl 12.00 13 - 23 • Tydlig rapportering och utvärderingar av aktiviteter på nov Sociala medier Inlämning senast måndag 23 nov kl 12.00 20 nov – • Slutprojekt 14 dec Inlämning senast måndag 14 dec kl 12.00

2

3

4

5

6

7


Kursen är uppdelad i olika teman. Innehållet för varje tema släpps på fredagen innan temat startar och inlämning sker på måndagen kl 12 då temat avslutas. Det innebär att du kan göra uppgifterna i egen takt så länge som du håller dig inom deadline.

Bedömning Betygsskalan är Icke godkänd (IG) och Godkänd (G) För att få diplom på utbildningen krävs godkänt på fem av de sju teman.

Företagskontakt Har du möjlighet att arbeta mot ett eget företag löpande under kursen uppmuntrar vi till detta. Dina inlämningar kommer bygga upp ett företags sociala media-närvaro som de vill fortsätta att investera i även efter det att kursen är klar. Det är med andra ord en bra språngbräda in i en ny karriär eller ökat ansvar på din befintliga arbetsplats. Att jobba med ett riktigt företag är inget krav utan en rekommendation.

Allt gott,

IT-Högskolan