IT-Högskolan Broschyr 2023 - Stockholm

Page 1

2023
UTBILDNINGSKATALOG
YH-utbildningar

Innehållsförteckning

Sida 4-5 Om IT-Högskolan

Sida 6-7 Framtidsbransch

Sida 8-9 Hybridundervisning

Sida 10-11 .NET-utvecklare

Sida 12-13 Frontend-utvecklare

Sida 14-15 IT-projektledare

Sida 16-17 IT-säkerhetsspecialist

Sida 18-19 Javautvecklare

Sida 20-21 Utvecklare inom AI och Machine Learning

Sida 22-23 IT-säkerhetstestare

Sida 24-25 Yrkeshögskolan

2 Innehåll
Innehåll 3

startar din IT-karriär!

IT-HÖGSKOLAN - Här

IT-Högskolan är en tydligt profilerad högskola inom Data/IT. Vårt tydliga fokus på IT och kvalitetsutbildningar har gjort att IT-Högskolan har högt förtroende i IT-branschen och ett bra rykte i det anställande arbetslivet. Vi består av personer som brinner för utbildning och IT, kombinationen är ett vinnande koncept som utbildar studerande efter näringslivets behov. På IT-Högskolan får du träna din tekniska- och personliga kompetens. Vi utbildar dig så att du har kunskap, kraft och mod att starta din IT-karriär.

IT-Högskolan har en tydlig pedagogisk modell i ”Learning by doing” där teori och praktik går hand i hand. Modellen upplever du genom de många laborationer, case, övningsuppgifter och större projekt som genomförs under utbildningen. IT-Högskolans pedagogik är starkt förankrad i IT-branschen vilket gör att kursmomenten utgår från verkliga behov i arbetslivet. Det du får lära dig kommer du direkt kunna omsätta på din blivande arbetsplats. Vi använder den senaste tekniken för att erbjuda en verklighetsnära och uppdaterad utbildning.

IT-Högskolan är en mål- och värderingsstyrd verksamhet. Värderingarna gäller alla som arbetar och studerar på ITHögskolan och ska guida oss i vardagen för att du ska få ut din fulla potential och säkerställa anställningsbarhet efter examen.

Vi kan IT

Precis som vårt namn IT-Högskolan säger, är vi proffs på IT. Vi arbetar nära branschen och ser till att våra kurser är aktuella och du får lära dig att använda de senaste verktygen. Att alla utbildare på IT-högskolan är yrkesverksamma inom IT gör att de har svar på dina frågor och kan guida dig ut i arbetslivet. Det finns många skolor som erbjuder YH-utbildningar inom IT. Det som skiljer oss från andra skolor är att vi är specialiserade på IT.

LIA-Praktik (Lärande i Arbete)

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIA-plats. Du som studerar på ITHögskolan söker LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom IT-branschen finns representerade. Det gör att du som studerar på ITHögskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT.

4 Om IT-Högskolan

Ansök till IT-Högskolan och starta din IT-karriär!

Därför väljer du IT-Högskolan:

n Utbildningar som leder till jobb.

n Unika företagspooler kopplade till varje utbildning för enklare kontakt med IT-företag.

n En egen arbetsmarknadsdag inför LIApraktiken. Där du träffar relevanta IT-företag.

n Vi är specialiserade på IT-utbildningar.

n Våra utbildare har bred branschkännedom och är direkt kopplade till näringslivet.

Om IT-Högskolan 5

På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan byter du karriär och öppnar dörrar till helt nya möjligheter inom IT-branschen. Behovet av kompetens inom IT är stort och branschen behöver just dig.

Du får teoretiska och praktiska kunskaper som du omsätter direkt på din framtida arbetsplats. IT-Högskolan har mångårig erfarenhet av IT-utbildningar och vi vet att du kommer bli trygg i din blivande yrkesroll. Utbildningarnas nära anknytning till IT-branschen genom LIA-praktik gör att du omsätter dina kunskaper direkt under studietiden. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto taget av en fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sitt LIA-företag. Att gå en utbildning på ITHögskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år.

Jag har trivts bra på min utbildning, att den har varit på distans på grund av pandemin har inte varit några problem! Lärarna, som är IT-konsulter, har levererat riktigt bra och relevanta kurser och utbildningen har en bra bredd. Jag fick praktik direkt, vilket reflekterar positivt på utbildningen.

Jag trivdes väldigt bra både med det material och upplägg som IT-Högskolan levererade. De praktiska delarna mixat med akademisk grund stärkte mig professionellt. Jag vågade tack vare detta starta eget företag, vilket har gått över förväntan.

IT-Högskolan erbjöd sitt stöd hela vägen, vill se sina studerande lyckas och har hjärtat på rätt ställe.

IT-Högskolans utbildning Javautvecklare gav mig en bra grund, vilket gjort mig trygg i min nya yrkesroll som utvecklare. Det bästa med utbildningen var att jobba i agila team. Nu jobbar jag som Javautvecklare på Starhive i Stockholm.

Jag lär mig allra bäst när jag vet att det jag gör har stor relevans i min kommande yrkesroll och det var exakt det som IT-högskolan levererade. Lärarna hade en stark verklighetsförankring så jag fick alltid bra svar på mina frågor. Jag fick jobb på Wipcore som systemutvecklare direkt efter min andra LIA-period.

Här startar din IT-karriär! 6 Framtidsbransch
// Puya Alemirad, Javautvecklare Så här säger några av våra tidigare studerande, som samtliga har arbete idag:

100% av alla studerande har fått en relevant LIA-plats

89% av alla som läser en YH-utbildning får jobb efter examen

70 000 personer saknas inom techbranschen 2024

https://www.techsverige. se/2021/07/70-000-personer-saknas-inom-techbranschen-2024/ Studera med över 900 IT-studerande på IT-Högskolans YH-utbildningar.

IT-Högskolans företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som studerande ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som studerande tar del av IT-högskolans unika företagspool som är kopplad till varje YH-utbildning.

Som studerande har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både den studerande och företaget blir nöjda. Till höger kan du se några av de företag som är kopplade till vår företagspool.

SAMARBETSPARTNERS

Framtidsbransch 7
8 Hybridundervisning

HYBRIDUNDERVISNING - Ett nytt och modernt sätt att undervisa!

På IT-Högskolan vill vi möjliggöra potentialen hos alla studerande och all personal, som verkar tillsammans med oss. Vi har tagit det bästa från traditionell undervisning på plats, med direktkontakt till lärare, fika och luncha tillsammans med klasskamrater och i lugn och ro prata med din utbildningsledare när behov finns. Med möjligheten att ta till sig undervisningen remote, vilket skapar hög tillgänglighet och flexibel lokalisation.

IT-Högskolans hybridundervisning innebär att du har möjlighet att ta del av vissa lektioner och undervisningsmaterial remote men att lektionsupplägget utgår ifrån platsförlagd undervisning. Hybridundervisningen inkluderar även att du har tillgång till de flesta undervisningarna även efter lektionen, vilket gör att du kan titta på avgörande moment i efterhand.

I hybridbegreppet på IT-Högskolan har du tillgång till:

n Under perioder möjlighet att välja mellan på plats eller remote undervisning

n Lärarledda lektioner

n Material såsom undervisning, undervisningsmaterial och det flesta material inspelat

n Möjlighet till handledning samt individuell handledning

n Vid behov dator samt skolans lokaler

n Gästföreläsningar

Hybridundervisning 9

Vem är du?

Har du ett brinnande intresse för programmering och vill vara med och förändra framtidens IT-system och applikationer? Då är IT-Högskolans .NET-utvecklare utbildningen för dig! Du är analytisk och har en stor vilja att lära dig nytt samt gillar att lösa problem.

Under utbildningen

Du kommer att lära dig Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket C# (läs: C-sharp) på en avancerad nivå. Du lär dig skapa komplexa applikationer med programmet Visual Studio men också webbapplikationer. Du kommer förstå hur databaser fungerar och hur du arbetar i team enligt den agila metoden Scrum. Utbildningens fokus ligger på programmering, därför lär du dig skapa underhållsvänlig kod och testbar kod för att förfina dina programmeringsförmågor. För att bli konsultmässig läser du kundförståelse och kommunikation med kravstäl-

Ansök på ITHS.se

lare. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment som laborationer och övningsuppgifter som ger dig en stor praktisk nytta och dina kunskaper kommer omsättas direkt i arbetslivet. Under utbildningen genomför du 24 veckors LIA-kurs som är förlagd ute på företag där du bygger upp erfarenhet och skapar dig ett kontaktnät. Som student på IT-Högskolan tar du del av den exklusiva företagspool som är kopplad till utbildningen.

Efter utbildningen

Behovet av .NET-utvecklare är stort och framtidsutsikterna är mycket goda. Du kommer besitta spetskompetens och erfarenheter inom .NET-utveckling som IT-företagen efterfrågar vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen

10 .NET-utvecklare
erbjuds även på distans!

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2023 - juni 2025

Sista ansökningsdag: 7 maj

LIA-kurs omfattning: 140 YH-poäng (28 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet och ett fåtal platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Din prioritet till antagning avgöras av din poäng på det obligatoriska antagningsprovet.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1

Saknar du Programmering 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Därför ska du välja utbildningen

n Du blir expert inom Microsofts .NET-plattform.

n Stort behov i branschen av .NET-kompetens.

n Modern utbildning med de senaste teknikerna.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n .NET-utvecklare

n Systemutvecklare

n Programutvecklare

Kursinnehåll

n Programmering

n Agilt arbetssätt

n Examensarbete

n LIA

Kursplan .NET-utvecklare

(5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng

Agil utveckling 30 p

Clean code & testbar kod 30 p

Examensarbete 20 p

Kundförståelse, konsultmässighet & rapportering 15 p

LIA 1 60 p

LIA 2 80 p

Programmering med C# 60 p

Utveckling mot databas & databasadministration 45 p

Webbutveckling med .NET 60 p

Totalt: 400 p

.NET-utvecklare 11

Vem är du?

Är du kreativ med många idéer och gillar att skapa webblösningar till smartphones, surfplattor och webben?

Då är IT-Högskolans utbildning frontend-utvecklare perfekt för dig. Du är nyfiken på hur webbdesign och användarvänlighet påverkar en webblösnings funktioner och upplevelse. Du gillar att lära dig nya tekniker och metoder då branschen är i ständig förändring.

Under utbildningen

Som frontend-utvecklare är du ansvarig för att skapa hemsidor och anpassa dem utifrån webbläsare, smartphones och läsplattor. Du lär dig utveckla och underhålla webbaserade applikationer samt att implementera nya funktioner och idéer i frontend. Under utbildningen arbetar du kreativt med design och att skapa hemsidor som är användarvänliga med HTML, CSS, JavaScript och ramverk som React. Du lär dig att anpassa en lösning efter användarens behov vilket är centralt för en frontend-utvecklare. Andra viktiga delar du lär dig är att arbeta i team genom den agila

metoden Scrum. Att du lär dig kommunicera och ha hög teamkänsla är viktigt för en professionell frontendutvecklare. Genom gästföreläsare och företagsbesök kommer du få en god affärsförståelse och de avgörande faktorerna för en framgångsrik webbplats. De många laborationerna och inlämningarna under utbildningen gör att du får en bred portfolio av skapade hemsidor som branschen efterfrågar.

Efter utbildningen

Som frontend-utvecklare kommer du arbeta med webbutveckling och de funktioner som möter ögat. Du blir frontend-utvecklare med de kompetenser som de företag som vill sälja och marknadsföra sina tjänster och produkter på nätet efterfrågar. Behovet av frontendutvecklare är stort och utbildningen kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

12 Frontend-utvecklare
Ansök på ITHS.se

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2023 - juni 2025

Sista ansökningsdag: 7 maj

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet och ett fåtal platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Din prioritet till antagning avgöras av din poäng på det obligatoriska antagningsprovet.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Webbutveckling 1

Saknar du Webbutveckling 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Därför ska du välja utbildningen

n Stor efterfrågan i IT-branschen av frontend-utvecklare.

n Du arbetar kreativt med att snabbt skapa snygga hemsidor.

n Du blir fullstack med expertis inom frontend-utveckling.

Kursinnehåll

n Webbprogrammering n Agilt arbetssätt

n Examensarbete n LIA

Kursplan Frontend-utvecklare (5 poäng = 1 vecka)

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Frontend-utvecklare

n Webbutvecklare

n Webbdesigner

Frontend-utvecklare 13
Kurs Poäng HTML & CSS 25 p Native JavaScript 40 p UX & UI-design 25 p JavaScript med ramverk 30 p Agil utveckling 20 p Fullstackutveckling 60 p LIA 1 40 p Kommunikation, gruppdynamik & projektstyrning 20 p CMS 40 p LIA 2 80 p Examensarbete 20 p Totalt: 400 p

Vem är du?

Du gillar att driva och leda processer och männisor framåt. Du vill hjälpa ditt team till framgång och se medlemmarna växa och utvecklas inom sin roll i ett team. Du gillar att ha ett helhetsansvar för projekt och både arbeta med detaljer och mer helhetsöverskridande synsätt.

IT-Högskolans IT-projektledare ger dig möjligheten att bli motorn i IT-projekt och chansen att vara med och skapa framtidens system.

Under utbildningen

Du kommer under ett intensivt första läsår lära dig att självständigt driva, styra och följa upp IT-projekt. Du kommer att få träna som IT-projektledare och scrum master för ett utvecklingsteam tillsammans med några av IT-Högskolans övriga IT-utbildningar. Du lär dig att skapa hög effektivitet i utvecklingsprocessen och för olika typer av IT-projekt. Du kommer lära dig olika projektmetoder samt möjligheten till en kostnadsfri certifiering som Professional Scrum Master (PSM1). Utöver metoder får

Ansök på ITHS.se

du tillfälle till personlig utveckling, som är en förutsättning för att kunna leda andra och få dem att utvecklas och växa i sina roller. Du lär dig också hur IT-branschen fungerar och hur utvecklingsprocessen fungerar för att kunna skapa tydlighet med utvecklare och övriga tekniska intressenter. Efter första året har du en omfattande LIA-praktik då du får viktiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv. Efter utbildningen blir du trygg i rollen som IT-projektledare. Du är redo att söka ditt drömjobb.

Efter utbildningen

IT-branschen växer och även behovet att organisera och leda olika typer av IT-projekt både i rollen som projektledare och som scrum master. Du blir en modern IT-projektledare med gedigna kunskaper, som gör dig unik på arbetsmarknaden. Du kommer kunna omsätta dina kunskaper direkt efter utbildningen och omgående påbörja anställning som IT-projektledare.

14 IT-projektledare

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 1,5 år (300 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2023 - dec 2024

Sista ansökningsdag: 7 maj

LIA-kurs omfattning: 100 YH-poäng (20 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet och ett fåtal platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen. Din prioritet till antagning avgöras av din poäng på det obligatoriska antagningsprovet.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

Därför ska du välja utbildningen

n Du får möjligheten till en kostnadsfri Professional Scrum Master certifiering (PSM1).

n Under utbildningen får du chansen att leda utvecklingsteam med utvecklare från andra utbildningar på IT-Högskolan.

n Efter utbildningen blir du trygg i projektmetoder, grupprocesser och IT-branschen.

Kursinnehåll

n Projektledning

n Examensarbete

n LIA

Kursplan IT-Projektledare

(5 poäng = 1 vecka)

Saknar du Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Kurs Poäng

Agil projektledning 40 p

Examensarbete 20 p

IT-projektledning 60 p

Kundförståelse & konsultmässighet 20 p LIA 100 p

Projektledning – modeller, verktyg och processer 60 p

Totalt: 300 p

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n IT-Projektledare

n Projektledare

n Scrum Master

IT-projektledare 15

Vem är du?

Du är en problemlösare med god samarbetsförmåga och tydlig verklighetsförankring. Dina kunskaper inom säkerhetsanalys och affärsförståelse kommer vara till stor nytta i utbildningen. Är du dessutom en person som gärna driver arbetet och projekten framåt, så är ITHögskolans utbildning IT-säkerhetsspecialist som gjord för dig!

Under utbildningen

Under utbildningen kommer du att lära dig virusanalys, incidenthantering och hur du behandlar loggkällor och använder de för spårbarhet. Du lär dig specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktiskt arbete med operativsystemen Linux och Windows. Du kommer lära dig att förhindra säkerhetsincidenter som ex. spam, virus, ransomware, etc. och hur du kan återställa system för att verksamheter snabbt kommer igång efter en incident. Under utbildningens gång kommer du självständigt få automatisera uppgifter med programmeringsspråket Python.

Yrkesrollen utvecklas hela tiden i snabb takt i och med att det kommer nya hot och att tekniken utvecklas, därför krävs det att en IT-säkerhetsspecialist kritiskt bearbetar statisk och dynamisk analys av trojaner, ransomware, etc – ett lärande som IT-Högskolan säkerställer under utbildningen.

Efter utbildningen

Du blir IT-säkerhetsspecialist med kunskap inom teoretisk och praktisk kryptering, och kan utföra ITsäkerhetsanalyser. Idag ställs höga krav på en utvecklad IT-säkerhet och efterfrågan av IT-säkerhetsspecialister i branschen är hög.

16 IT-Säkerhetsspecialist
Ansök på ITHS.se

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2023 - juni 2025

Sista ansökningsdag: 7 maj

LIA-kurs omfattning: 110 YH-poäng (22 v)

Företagspool: JA

Därför ska du välja utbildningen

n Du kommer jobba i en spännande bransch med många möjligheter.

n Du kommer arbeta i ”frontlinjen” mot säkerhetshot.

n Behovet av IT-säkerhetsspecialister är stort och arbetsutsikterna är mycket goda.

Kursinnehåll Behörighet

Grundläggande behörighet och ett fåtal platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Din prioritet till antagning avgöras av din poäng på det obligatoriska antagningsprovet.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1

Saknar du Programmering 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n IT-säkerhetsspecialist

n IT-säkerhetsanalytiker

n IT-säkerhetsrådgivare

n Säkerhetskurser

n Examensarbete

n LIA

Kursplan IT-Säkerhetsspecialist (5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng Examensarbete 20 p Incidenthantering 30 p Kryptering 30 p LIA 1 40 p LIA 2 70 p Nätverk 20 p Omvärldsbevakning 20 p Operativsystem – Linux och Windows 40 p Python 20 p Spårbarhet 30 p Virtualisering och cloud 50 p Virusanalys 30 p Totalt: 400 p
IT-Säkerhetsspecialist 17

Vem är du?

Vill du bli expert på världens största programmeringsspråk Java? Då är IT-Högskolans Javautvecklare utbildningen för dig. Du har ett stort intresse för programmering och en strävan att arbeta med stora IT-system, webben och applikationer. Du är kreativ och tycker om att lösa problem.

Under utbildningen

Java är världens största programmeringsspråk och är integrerat i mängder av system världen över. Under utbildningen kommer du arbeta med stora IT-system, webben och serversidan, alltså med både back-end och front-end. Utbildningens fokus är att lära dig objektorienterad programmering och lösa komplexa problem med Java. Här lär du dig skapa applikationer som pålitligt kan köras över flera plattformar och komponenter för webbutveckling. Övriga områden du kommer lära dig är molntjänster som AWS, databashantering, integration, webbservices, etc.

Givetvis lär du dig hur ett system byggs och hur systemutveckling i team funkar. Att du kan arbeta i agila team med moderna arbetsmetoder som SCRUM är avgörande för yrkesrollen. Du kommer omsätta dina kunskaper under de två LIA-praktiker som genomförs under utbildningen. Här tar du del av IT-Högskolans unika företagspool som består av Java-företag som är direkt kopplade till utbildningen och som har ett uttalat anställningsbehov.

Efter utbildningen

Utbildningen kommer ge dig den spetskunskap inom Javaprogrammering, systemutveckling och agila arbetsprocesser som IT-företagen efterfrågar. Du kommer bli trygg i rollen som Javautvecklare och vara redo för arbetslivet. Som Javautvecklare har du många möjligheter att skapa den karriär som du drömmer om då möjligheterna är många.

18 Javautvecklare
Ansök på ITHS.se

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2023 - juni 2025

Sista ansökningsdag: 7 maj

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet och ett fåtal platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Din prioritet till antagning avgöras av din poäng på det obligatoriska antagningsprovet.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1 (Programmering A)

Saknar du Programmering 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Därför ska du välja utbildningen

n Javautvecklare är en säker väg till en framgångsrik karriär inom IT-branschen.

n Du blir expert på världens största programmeringsspråk Java.

n Arbetsmarknaden har under lång tid efterfrågat duktiga Javautvecklare.

Kursinnehåll

n Programmering

n Agilt arbetssätt/ projektledning

n Examensarbete

n LIA

Kursplan Javautvecklare

(5 poäng = 1 vecka)

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Javautvecklare

n Systemutvecklare

n Mjukvaruutvecklare

Javautvecklare 19
Kurs Poäng Agil utveckling 20 p Komplex Javautveckling 40 p Examensarbete 20 p Javaprogrammering 60 p Javaverktyg & byggmiljöer 30 p LIA 120 p Utveckling av webbapplikationer 45 p Utveckling mot databaser 35 p Web services & integrationer 30 p Totalt: 400 p

Vem är du?

Du gillar kreativt och logiskt tänkande. Du är nyfiken på hur olika AI-system påverkar framtidens utveckling och vill djupdyka i databehandling av olika slag. Du inser att du behöver kunna en del algebra och statistik för att kunna förstå maskininlärning på djupet. Du söker ett spännande jobb med starka kopplingar till affärsnytta och utvecklingsmöjligheter. Stämmer beskrivningen in på dig? Ansök till IT-Högskolans tvååriga utbildning till Utvecklare inom AI och maskininlärning.

Under utbildningen

Du börjar med Pythonprogrammering och lär dig datahantering samt algebra och statistik. Det är grunderna för att kunna förstå och lära dig om hur maskininlärning kan effektivisera och skapa värde för bolag inom flera områden. Inom maskininlärningen utvecklar du teknik som automatiserar processer och är självlärande. Du lär dig använda maskininlärningsmodeller för datahantering, träning

och utvärdering. Du får också kunskap i hur du kan jämföra och utvärdera olika lösningar och bidra med förbättringar på existerande lösningar, genom olika maskininlärningsmodeller och djupa neurala nätverk.

Efter utbildningen

Att jobba med AI och maskininlärning är en både framtidssäkert och ger stora möjligheter till en spännande karriär. Du kommer vara unik på arbetsmarknaden med moderna kunskaper inom data engineering samt data science, som många företag eftersöker i dagsläget. Du kanske vill använda din tidigare erfarenhet från en bransch på nytt sätt med ny kunskap.

på ITHS.se 20 Utvecklare inom AI & Maskininlärning
Ansök

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2023 - juni 2025

Sista ansökningsdag: 7 maj

LIA-kurs omfattning: 110 YH-poäng (22 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet och ett fåtal platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Din prioritet till antagning avgöras av din poäng på det obligatoriska antagningsprovet.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1 (Programmering A)

Saknar du Programmering 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Därför ska du välja utbildningen

n Påverka framtidens system och AI-utveckling

n Stor efterfrågan på AI och maskininlärnings kompetens

n Dedikerad lärare med expertkunskap och erfarenheter från branschen.

n Programmering

n AI & maskininlärning

n LIA

n Examensarbete

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Systemutvecklare

n Datascientist

n Dataengineer

Kursplan Utvecklare inom AI & Maskininlärning (5 poäng = 1 vecka) Kurs Poäng Introduktionskurs till AI 5 p Programmering med Python 40 p Databehandling 25 p Linjär algebra 20 p Statistiska metoder 30 p Maskininlärning 45 p Djup Maskininlärning 40 p Databaser 25 p LIA 1 40 p Data engineering och agila metoder 45 p LIA 2 70 p Examensarbete 15 p Totalt: 400 p Kursinnehåll
Utvecklare inom AI & Maskininlärning 21

Vem är du?

Du är intresserad av IT och nyfiken på IT-säkerhet. Du gillar att lösa problem, samarbeta och presentera dina ”fynd”. Du är dessutom en person som gärna testar olika lösningar och är tålmodig. Låter det intressant? Ansök då till IT-Högskolans IT-säkerhetstestare på distans!

Under utbildningen

Utbildningen sker helt på distans men som studerande på IT-Högskolan är du alltid välkommen till våra fysiska skolor i Göteborg och Stockholm. Du kommer uppleva

Learning by doing i många av våra labbar och inlämningar. Vår IT-säkerhetstestar-utbildning kommer du att lära dig metoder, modeller och det praktiska genomförandet av IT-Säkerhetstestning. Du lär dig planera och verkställer

IT-Säkerhetstestning från beställning till genomförande i en modern IT miljö. Du kommer primärt arbeta med Linux och Windows och i team identifiera vanliga konfigurationsbrister. Du lär dig att effektivt skapa automatiserade script för lösenordsknäckning och genomförda attacker, och komma runt olika skydd i nätverket, för att

skapa ett säkert system. Under utbildningens gång kommer du jobba individuellt och i team med andra utbildningar på IT-Högskolan.

Yrkesrollen utvecklas snabbt och med det kommer nya hot och tekniken för att identifiera sårbarheter. I vår IT-säkerhetstestutbildning får du därför kunskaper i hur du håller dig uppdaterad i branschen.

Efter utbildningen

I takt med att IT-branschen växer, ökar också behovet efter en duktig IT-säkerhetstestare.

Framtidsutsikterna ser därför ljusa ut för dig som väljer denna typ av yrkesroll. Många arbetsgivare har dessutom svårt att hitta rätt kompetens inom detta område, vilket innebär att efterfrågan av IT-säkerhetstestare i branschen är hög.

Distansutbildning

Ansök på ITHS.se
22 IT-säkerhetstestare

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2023 - juni 2025

Sista ansökningsdag: 7 maj

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet och ett fåtal platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Din prioritet till antagning avgöras av din poäng på det obligatoriska antagningsprovet.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1 (Programmering A)

Saknar du Programmering 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Därför ska du välja utbildningen

n Praktisk erfarenhet av branschstandardverktyg och tekniker

n Modern utbildning med stort behov i branschen

n Hjälp företag att säkra sina system

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n IT-säkerhetstestare

n Penetrationstestare

n Ethical hacker

Kursinnehåll

n LIA

n Programmering

n IT-Säkerhetstestning

n Examensarbete

Kursplan IT-säkerhetstestare (5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng Active Directory 20
Applikationssäkerhet
penetrationstest
Avancerad penetrationstest
Examensarbete
Hacking
tekniker
verktyg
Introduktion
penetrationstest
LIA
p
och
av web 50 p
av nätverk 50 p
15 p
& sårbarhetsanalys – metodiker,
och
30 p
till
20 p
130 p Nätverk och nätverkssäkerhet 20 p Programmering för penetrationstestare 35 p Säker konfiguration av operativsystem 30 p Totalt: 400 p
IT-säkerhetstestare 23

IT-Högskolan bedriver YH-utbildningar. Det betyder att utbildningarna är kontrollerade och godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och att vi som anordnare har ett tillstånd för utbildningen.

Tillstånd för YH-utbildningar ges bara när det finns ett verkligt behov på arbetsmarknaden, det är därför så många som läser YH-utbildningar får arbete direkt efter sin utbildning. Utbildningarna är CSN-berättigade och vid examen får du ett Europass som kan användas vid vidarestudier eller arbete utomlands. När du läser en YH-utbildning ingår det alltid praktik, som kallas LIA (Lärande I Arbete). På de flesta skolor får dom studerande ordna sina egna praktikplatser, men till skillnad från andra skolor så hjälper vi våra studerande att få de bästa praktikplatserna genom en unik företagspool kopplad till respektive YH-utbildning.

Väljer du att läsa en YH-utbildning på IT-högskolan kan du vara säker på att du läser en utbildning där du får jobb efteråt. Som student har du ett skydd då Myndigheten finns där för er studerande och är en garanti på att det finns ett verkligt behov på marknaden.

Alla citat är hämtade på www.myh.se

Något som skiljer YH-utbildningar från andra utbildningsformer är det nära samarbetet med arbetslivet. Så här skriver Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) ”Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser” (www.yrkeshogskolan. se/Om-yrkeshogskolan/). På IT-Högskolan är utbildarna yrkesaktiva inom det ämne de undervisar. Vi har också ett nära samarbete med ledande IT-företag som sitter med i ledningsgrupperna och bland annat gästföreläser.

24 Yrkeshögskolan
”Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.”
”Inom ett halvår efter avslutad utbildning har över 89% av de som läser YH-utbildning fått jobb.”
25
info@iths.se | 08-557 683 53 | Trekantsvägen 1, 117 43 Stockholm
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.