IT-Högskolan Broschyr 2022 - Göteborg

Page 1

2022 YH-utbildningar
UTBILDNINGSKATALOG

Innehållsförteckning

Sida 4-5 Om IT-Högskolan

Sida 6-7 Framtidsbransch

Sida 8-9 Hybridundervisning

Sida 10-11 .NET Cloud Developer

Sida 12-13 .NET Utvecklare

Sida 14-15 Frontend-utvecklare

Sida 16-17 IT-projektledare

Sida 18-19 IT-säkerhetsspecialist

Sida 20-21 JavaScript-utvecklare

Sida 22-23 Javautvecklare

Sida 24-25 Utvecklare inom AI och Machine Learning

Sida 26-27 UX-designer

Sida 28-29 Yrkeshögskolan

2 Innehåll
Innehåll 3

IT-HÖGSKOLAN - Här startar din IT-karriär!

IT-Högskolan är en tydligt profilerad högskola inom Data/IT. Vårt tydliga fokus på IT och kvalitetsutbildningar har gjort att IT-Högskolan har högt förtroende i IT-branschen och ett bra rykte i det anställande arbetslivet. Vi består av personer som brinner för utbildning och IT, kombinationen är ett vinnande koncept som utbildar studerande efter näringslivets behov. På IT-Högskolan får du träna din tekniska- och personliga kompetens. Vi utbildar dig så att du har kunskap, kraft och mod att starta din IT-karriär.

IT-Högskolan har en tydlig pedagogisk modell i ”Learning by doing” där teori och praktik går hand i hand. Modellen upplever du genom de många laborationer, case, övningsuppgifter och större projekt som genomförs under utbildningen. IT-Högskolans pedagogik är starkt förankrad i ITbranschen vilket gör att kursmomenten utgår från verkliga behov i arbetslivet. Det du får lära dig kommer du direkt kunna omsätta på din blivande arbetsplats. Vi använder den senaste tekniken för att erbjuda en verklighetsnära och uppdaterad utbildning.

IT-Högskolan är en mål- och värderingsstyrd verksamhet.Värderingarna gäller alla som arbetar och studerar på IT-Högskolan och ska guida oss i vardagen för att du ska få ut din fulla potential och säkerställa anställningsbarhet efter examen.

Vi kan IT

Precis som vårt namn IT-Högskolan säger, är vi proffs på IT. Vi arbetar nära branschen och ser till att våra kurser är aktuella och du får lära dig att använda de senaste verktygen. Att alla utbildare på IT-högskolan är yrkesverksamma inom IT gör att de har svar på dina frågor och kan guida dig ut i arbetslivet. Det finns många skolor som erbjuder YH-utbildningar inom IT. Det som skiljer oss från andra skolor är att vi är specialiserade på IT.

LIA-Praktik (Lärande i Arbete)

IT-Högskolan hjälper, på ett tydligt och

framgångsrikt sätt, alla studerande att få en LIAplats. Du som studerar på IT-Högskolan söker

LIA-praktik genom vår företagspool, kopplad till varje YH-utbildning, där ledande företag inom ITbranschen finns representerade. Det gör att du som studerar på IT-Högskolan har en gräddfil till de bästa praktikplatserna och sedan jobben inom IT.

Därför väljer du IT-Högskolan:

n Utbildningar som leder till jobb.

n Unika företagspooler kopplade till varje utbildning för enklare kontakt med IT-företag.

n En egen arbetsmarknadsdag inför LIApraktiken. Där du träffar relevanta IT-företag.

n Vi är specialiserade på IT-utbildningar.

n Våra utbildare har bred branschkännedom och är direkt kopplade till näringslivet.

4 Om IT-Högskolan

Ansök till IT-Högskolan och starta din IT-karriär!

Om IT-Högskolan 5

Här startar din IT-karriär!

På bara 1.5-2 år på IT-Högskolan byter du karriär och öppnar dörrar till helt nya möjligheter inom IT-branschen. Behovet av kompetens inom IT är stort och branschen behöver just dig.

Du får teoretiska och praktiska kunskaper som du omsätter direkt på din framtida arbetsplats. IT-Högskolan har mångårig erfarenhet av IT-utbildningar och vi vet att du kommer bli trygg i din blivande yrkesroll. Utbildningarnas nära anknytning till IT-branschen genom LIA-praktik gör att du omsätter dina kunskaper direkt under studietiden. Inför din LIA-praktik får du dessutom lära dig att skriva ett attraktivt CV, du får ett foto taget av en fotograf och vi tränar på intervjuteknik. Flertalet av de studerande får sedan anställning på sitt LIA-företag. Att gå en utbildning på ITHögskolan leder till jobb, och du kan byta karriär på bara 1.5 år.

Viktigt för mig var de upparbetade företagskontakterna, första LIA-kursen var via IT-Högskolans företagspool och VGR-IT. Under utbildningen lärde jag mig grunderna och ”programmeringstänket” för att få jobb i industrin. Jag hade min LIA2-praktik på Volvo Cars och gick direkt över till en anställning.

IT-Högskolan blev ett självklart val för mig, då de har en lång erfarenhet av utbildningar inom IT-branschen. Jag lär mig allra bäst genom praktisk erfarenhet, något som jag saknat hos andra utbildningar. Då kan jag sätta mig in i min yrkesroll utan att känna mig osäker.

Jag har trivts bra på min utbildning, att den har varit på distans på grund av pandemin har inte varit några problem! Lärarna, som är IT-konsulter, har levererat riktigt bra och relevanta kurser och utbildningen har en bra bredd. Jag fick praktik direkt, vilket reflekterar positivt på utbildningen.

Jag lär mig allra bäst när jag vet att det jag gör har stor relevans i min kommande yrkesroll och det var exakt det som IT-Högskolan levererade. Lärarna hade en stark verklighetsförankring så jag fick alltid bra svar på mina frågor. Jag fick jobb på Wipcore som systemutvecklare direkt efter min andra LIA-period.

6 Framtidsbransch
// Hanna Kron, Frontend-utvecklare // Ogollo Waore, UX-designer Så här säger några av våra tidigare studerande, som samtliga har arbete idag:

100%

av alla studerande har fått en relevant LIA-praktik

87% av alla som läser en YH-utbildning får jobb efter examen

70 000 personer saknas inom techbranschen 2024

https://www.techsverige.

se/2021/07/70-000-personer-saknas-inom-techbranschen-2024/

Studera med över 900 IT-studerande på IT-Högskolans YH-utbildningar.

IT-Högskolans företagspool

IT-Högskolan bedriver alla utbildningar med nära företagssamarbeten. Allt för att du som studerande ska kunna gå direkt från utbildning till en anställning. Det nära företagssamarbetet märks tydligt i kursen LIA (Lärande i Arbete) då du som studerande tar del av IT-högskolans unika företagspool som är kopplad till varje YH-utbildning.

Som studerande har du möjligheten att ansöka om LIA-praktik genom företagspoolen och matchas med ett företag som passar dina egna intressen och din kompetens. Matchningen ökar sannolikheten för att både den studerande och företaget blir nöjda. Till höger kan du se några av de företag som är kopplade till vår företagspool.

SAMARBETSPARTNERS

Framtidsbransch 7
8 Hybridundervisning

HYBRIDUNDERVISNING - Ett nytt och modernt sätt att undervisa!

På IT-Högskolan vill vi möjliggöra potentialen hos alla studerande och all personal, som verkar tillsammans med oss. Vi har tagit det bästa från traditionell undervisning på plats, med direktkontakt till lärare, fika och luncha tillsammans med klasskamrater och i lugn och ro prata med din utbildningsledare när behov finns. Med möjligheten att ta till sig undervisningen remote, vilket skapar hög tillgänglighet och flexibel lokalisation.

IT-Högskolans hybridundervisning innebär att du kan ta del av lektioner och undervisningsmaterial remote men att lektionsupplägget utgår från fysiskundervisning. Hybridundervisningen inkluderar även att du har tillgång till de flesta undervisningarna även efter lektionen, vilket gör att du kan titta på avgörande moment i efterhand.

I hybridbegreppet på IT-Högskolan har du tillgång till:

n Fritt välja mellan på plats eller remote undervisning

n Lärarledda lektioner

n Material såsom undervisning, undervisningsmaterial och det flesta material inspelat

n Möjlighet till handledning samt individuell handledning

n Vid behov dator samt skolans lokaler

n Gästföreläsningar

Hybridundervisning 9

Vem är du?

Du gillar att programmera, arbeta i team och lösa problem. Du vill vara en del av den snabbt växande molnutvecklingen och företags resa in i molnet. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och ser möjligheten till en spännande karriär. Matchar utbildningen dig ska du ansöka till IT-Högskolans .Net Cloud Developer.

Under utbildningen

Tyngdpunkten i utbildningen är att designa, utveckla och administrera olika molnlösningar med Microsoft Azure. Du lär dig programmera med .NET och C# för att skapa avancerade molnlösningar. Du lär dig också databasprogrammering och frontend-utveckling vilket medför att du kan skapa kraftfulla molnlösningar. Innan du börjar programmera lär du dig skapa strategier och bygga upp en arkitektur för olika molnlösningar utifrån ett företags behov. Under utbildningen lär du dig att identifiera avgörande säkerhetsaspekter i en molnlösning och förstår vikten av cybersäkerhet. Du kommer

Ansök

på ITHS.se

uppleva IT-Högskolans pedagogiska profil, Learning by doing genom att arbeta i team utifrån agil metodik med att programmera molnlösningar. Här lär du dig hur en molnlösning tas fram från tanke och strategi till fungerande molntjänst.

Som molnutvecklare kan du jobba som konsult och därför lär du dig hur du tar fram tydliga rapporter och kommunicerar åtgärder och lösningar med en kravställare.

Efter utbildningen

Fler och fler företag väljer att övergå till molntjänster och du kommer besitta de kompetenser inom molnutveckling med Microsoft Azure som IT-branschen efterfrågar. Kanske har du lyckats ta en certifiering inom Azure som gör dig extra eftertraktad. Du kommer ha många spännande möjligheter att arbeta med molntjänsten Azure på ett företag eller som konsult. 10 .NET Cloud Developer
.NET Cloud Developer

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2022 – juni 2024

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

Därför ska du välja utbildningen

n Stor efterfrågan i branschen av molnlösningar med Azure

n Många karriärmöjligheter i en framtidsbransch.

n Modern utbildning med de senaste verktygen och teknikerna.

Kursinnehåll Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1 (Programmering A)

Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Cloud Developer Azure

n Cloud specialist

n Cloud Engineer

n Programmering

n Projekt med agila metoder.

n LIA

n Examensarbete

Kursplan .NET Cloud Developer (5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng Agila metoder 30 p Cloud arkitektur 30 p Cloud programmering med C# 50 p Cloud programmering mot Azure 30 p Databashantering 20 p Examensarbete 20 p Front-end utveckling 30 p LIA 1 60 p LIA 2 80 p Projektstyrning & kommunikation med kravställare 10 p Publicering av molntjänster 40 p Totalt: 400 p
11
.NET Cloud Developer

Vem är du?

Har du ett brinnande intresse för programmering och vill vara med och förändra framtidens IT-system och applikationer? Då är IT-Högskolans .NET-utvecklare utbildningen för dig! Du är analytisk och har en stor vilja att lära dig nytt samt gillar att lösa problem.

Under utbildningen

Du kommer att lära dig Microsofts .NET-plattform och programmeringsspråket C# (läs: C-sharp) på en avancerad nivå. Du lär dig skapa komplexa applikationer med programmet Visual Studio men också webbapplikationer. Du kommer förstå hur databaser fungerar och hur du arbetar i team enligt den agila metoden Scrum. Utbildningens fokus ligger på programmering, därför lär du dig skapa underhållsvänlig kod och testbar kod för att förfina dina programmeringsförmågor. För att bli konsultmässig läser du kundförståelse och kommunikation med kravstäl-

lare. Utbildningen innehåller mycket praktiska moment som laborationer och övningsuppgifter som ger dig en stor praktisk nytta och dina kunskaper kommer omsättas direkt i arbetslivet. Under utbildningen genomför du 24 veckors LIA-kurs som är förlagd ute på företag där du bygger upp erfarenhet och skapar dig ett kontaktnät. Som student på IT-Högskolan tar du del av den exklusiva företagspool som är kopplad till utbildningen.

Efter utbildningen

Behovet av .NET-utvecklare är stort och framtidsutsikterna är mycket goda. Du kommer besitta spetskompetens och erfarenheter inom .NET-utveckling som IT-företagen efterfrågar vilket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

12 .NET-utvecklare
Ansök på ITHS.se Utbildningen erbjuds även på distans!

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2022 – juni 2024

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 140 YH-poäng (28 v)

Företagspool: JA

Därför ska du välja utbildningen

n Du blir expert inom Microsofts .NET-plattform.

n Stort behov i branschen av .NET-kompetens.

n Modern utbildning med de senaste teknikerna.

Kursinnehåll Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1

Saknar du Programmering 1 eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n .NET-utvecklare

n Systemutvecklare

n Programutvecklare

n Programmering

n Agilt arbetssätt

n Examensarbete

n LIA

Kursplan .NET-utvecklare

(5 poäng = 1 vecka)

Webbutveckling med .NET 60 p

Totalt: 400 p

Poäng Agil utveckling 30
Clean code & testbar
30
Examensarbete 20
LIA
Kurs
p
kod
p
p Kundförståelse, konsultmässighet & rapportering 15 p
1 60 p LIA 2 80 p Programmering med C# 60 p Utveckling mot databas & databasadministration 45 p
.NET-utvecklare 13

Vem är du?

Är du kreativ med många idéer och gillar att skapa webblösningar till smartphones, surfplattor och webben?

Då är IT-Högskolans utbildning frontend-utvecklare perfekt för dig. Du är nyfiken på hur webbdesign och användarvänlighet påverkar en webblösnings funktioner och upplevelse. Du gillar att lära dig nya tekniker och metoder då branschen är i ständig förändring.

Under utbildningen

Som frontend-utvecklare är du ansvarig för att skapa hemsidor och anpassa dem utifrån webbläsare, smartphones och läsplattor. Du lär dig utveckla och underhålla webbaserade applikationer samt att implementera nya funktioner och idéer i frontend. Under utbildningen arbetar du kreativt med design och att skapa hemsidor som är användarvänliga med HTML, CSS, JavaScript och ramverk som React. Du lär dig att anpassa en lösning efter användarens behov vilket är centralt för en frontend-utvecklare. Andra viktiga delar du lär dig är att arbeta i team genom den agila

metoden Scrum. Att du lär dig kommunicera och ha hög teamkänsla är viktigt för en professionell frontendutvecklare. Genom gästföreläsare och företagsbesök kommer du få en god affärsförståelse och de avgörande faktorerna för en framgångsrik webbplats. De många laborationerna och inlämningarna under utbildningen gör att du får en bred portfolio av skapade hemsidor som branschen efterfrågar.

Efter utbildningen

Som frontend-utvecklare kommer du arbeta med webbutveckling och de funktioner som möter ögat. Du blir frontend-utvecklare med de kompetenser som de företag som vill sälja och marknadsföra sina tjänster och produkter på nätet efterfrågar. Behovet av frontendutvecklare är stort och utbildningen kommer göra dig eftertraktad på arbetsmarknaden.

14 Frontend-utvecklare
ITHS.se
Ansök på

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2022 – juni 2024

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Webbutveckling 1

Därför ska du välja utbildningen

n Stor efterfrågan i IT-branschen av frontend-utvecklare.

n Du arbetar kreativt med att snabbt skapa snygga hemsidor.

n Du blir fullstack med expertis inom frontend-utveckling.

n Webbprogrammering

n Agilt arbetssätt

n Examensarbete

n LIA

Saknar du Webbutveckling 1 eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Frontend-utvecklare

n Webbutvecklare

n Webbdesigner

Kursplan Frontend-utvecklare (5 poäng = 1 vecka) Kurs Poäng Agil utveckling 20 p CMS 40 p Examensarbete 20 p Fullstackutveckling 60 p HTML & CSS 25 p JavaScript med ramverk 30 p Native JavaScript 40 p Kommunikation, gruppdynamik & projektstyrning 20 p LIA 1 40 p LIA 2 80 p UX & UI-design 25 p Totalt: 400 p
Kursinnehåll
Frontend-utvecklare 15

Vem är du?

Du gillar att driva och leda processer framåt och se till att saker händer. Samtidigt vill du hjälpa gruppen och dess medlemmar att växa och utvecklas inom sin roll i ett team. Du gillar att ha ett helhetsansvar för projekt och både arbeta med detaljer och mer helhetsöverskridande synsätt. IT-Högskolans IT-projektledare ger dig möjligheten att bli motorn i IT-projekt och chansen att vara med och skapa framtidens system.

Under utbildningen

Du kommer under ett intensivt första läsår lära dig att självständigt driva, styra och följa upp flera IT-projekt samtidigt. Du kommer tidigt i utbildningen att bli IT-projektledare för ett utvecklingsteam tillsammans med några av IT-Högskolans övriga IT-utbildningar. Du lär dig att skapa hög effektivitet i utvecklingsprocessen och för olika typer av IT-projekt. Du kommer lära dig olika projektmetoder samt möjligheten till en kostnadsfri certifiering som Professional Scrum Master (PSM1). Utöver metoder lär du

dig hantera personerna i teamet och få dem att utvecklas och växa inom ramen för projektet. Du lär dig också hur IT-branschen fungerar och hur utvecklingsprocessen fungerar för att kunna skapa tydlighet med utvecklare och övriga tekniska intressenter. Efter första året har du en omfattande LIA-praktik då du får viktiga erfarenheter inför ditt kommande arbetsliv. Efter utbildningen blir du trygg i rollen som IT-projektledare.

Efter utbildningen

IT-branschen växer och även behovet att organisera och leda olika typer av IT-projekt. Du blir en modern ITprojektledare med avgörande tekniska kunskaper som gör dig unik på arbetsmarknaden. Du kommer kunna omsätta dina kunskaper direkt efter utbildningen och omgående påbörja anställning som IT-projektledare.

16 IT-projektledare
Ansök på ITHS.se

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 1,5 år (300 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: Start aug 2022 – dec 2023

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 100 YH-poäng (20 v)

Företagspool: JA

Därför väljer du utbildningen

n Du får möjligheten till en kostnadsfri Professional Scrum Master certifiering (PSM1).

n Under utbildningen får du chansen att leda utvecklingsteam med utvecklare från andra utbildningar på IT-Högskolan.

n Efter utbildningen blir du trygg i projektmetoder, grupprocesser och IT-branschen.

Kursinnehåll Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Projektledning

n Examensarbete

n LIA

Saknar du Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n IT-Projektledare

n Projektledare

n Förändringsledare

Kursplan

IT-Projektledare (5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng

Agil projektledning 40 p

Examensarbete 20 p IT-projektledning 60 p

Kundförståelse & konsultmässighet 20 p LIA 100 p

Projektledning, projektmodeller & grupprocesser 40 p

Projektverktyg & dokumentation 20 p

Totalt: 300 p

IT-projektledare 17

Vem

Du är en problemlösare med god samarbetsförmåga och tydlig verklighetsförankring. Dina kunskaper inom säkerhetsanalys och affärsförståelse kommer vara till stor nytta i utbildningen. Är du dessutom en person som gärna driver arbetet och projekten framåt, så är ITHögskolans utbildning IT-säkerhetsspecialist som gjord för dig!

Under utbildningen

Under utbildningen kommer du att lära dig virusanalys, incidenthantering och hur du behandlar loggkällor och använder de för spårbarhet. Du lär dig specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktiskt arbete med operativsystemen Linux och Windows. Du kommer lära dig att förhindra säkerhetsincidenter som ex. spam, virus, ransomware, etc. och hur du kan återställa system för att verksamheter snabbt kommer igång efter en incident. Under utbildningens gång kommer du självständigt få automatisera uppgifter med programmeringsspråket Python.

Yrkesrollen utvecklas hela tiden i snabb takt i och med att det kommer nya hot och att tekniken utvecklas, därför krävs det att en IT-säkerhetsspecialist kritiskt bearbetar statisk och dynamisk analys av trojaner, ransomware, etc – ett lärande som IT-Högskolan säkerställer under utbildningen.

Efter utbildningen

Du blir IT-säkerhetsspecialist med expertis inom teoretisk och praktisk kryptering, och kan utföra ITsäkerhetsanalyser på en hög nivå. Idag ställs höga krav på en utvecklad IT-säkerhet och efterfrågan av ITsäkerhetsspecialister i branschen är hög.

är du?
18 IT-säkerhetsspecialist Ansök på ITHS.se

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2022 – juni 2024

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 110 YH-poäng (22 v)

Företagspool: JA

Därför ska du välja utbildningen

n Du kommer jobba i en spännande bransch med många möjligheter.

n Du kommer arbete i ”front linjen” mot säkerhetshot.

n Behovet av IT-säkerhetsspecialister är stort och arbetsutsikterna är mycket goda.

Kursinnehåll Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1

Saknar du Programmering 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n IT-säkerhetsanalytiker

n IT-säkerhetsspecialist

n IT-säkerhetsrådgivare

n Säkerhetskurser

n Examensarbete

n LIA

Kursplan IT-Säkerhetsspecialist (5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng Examensarbete 20 p Incidenthantering 30 p Kryptering 30 p LIA 1 40 p LIA 2 70 p Nätverk 20 p Omvärldsbevakning 20 p Operativsystem – Linux och Windows 40 p Python 20 p Spårbarhet 30 p Virtualisering och cloud 50 p Virusanalys 30 p Totalt: 400 p
IT-säkerhetsspecialist 19

Vem är du?

Du gillar att lösa problem och programmera avancerade funktioner. Du vill bli expert på programmeringsspråket JavaScript och skapa avancerade funktioner på webben. Då är IT-Högskolans JavaScript-utvecklare utbildningen för dig! Du gillar att hålla dig uppdaterad med de senaste teknologierna och att lära dig nya saker.

Under utbildningen

JavaScript är det populäraste programmeringsspråket på webben. Som JavaScript-utvecklare arbetar du med att skapa ett välfungerande webbgränssnitt och avancerade funktioner på webben. Du kommer lära dig webbprogrammeringsspråket JavaScript och dess tillhörande verktyg och ramverk på djupet. Du lär dig avancerad programmering med JavaScript för att skapa användarvänlig funktionalitet på webben. Du blir ”fullstack-utvecklare” då du även lär dig serversidans möjligheter med NodeJS. Mycket av utbildningen är inriktat mot skapande och att lösa olika tekniska problem. Det kan vara att

skapa en ny sajt eller implementera ny teknik i en tidigare lösning. Du lär dig skapa applikationer för Android och iOS, och publicera applikationer på marknaden. En JavaScript-utvecklare behöver också förstå en kravställares behov. Därför kommer du arbete med skarpa projekt med hjälp av agil projektmetodik. Du kommer lära dig relevanta och angränsande områden för att du ska förstå helheten kring en webblösning. Fokus på utbildningen är självklart programmeringsspråket JavaScript och de modernaste verktygen.

Efter utbildningen

Du blir expert på webbprogrammeringsspråket JavaScript och hur avancerade funktioner skapas på webben. Detta gör dig mycket attraktiv för det anställande arbetslivet då JavaScript är nödvändigt för avancerade webblösningar. Behovet av djup kompetens inom JavaScript är stort och ökar stadigt då mer tjänster finns på webben.

20 JavaScript-utvecklare
Ansök på ITHS.se

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2022 – maj 2024

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

Därför ska du välja utbildningen

n Du blir fullstack-utvecklare och lär dig både frontend och backend.

n Du blir expert på webbens största programmeringsspråk – JavaScript.

n IT-branschen har en stor efterfrågan av JavaScript-utvecklare.

Kursinnehåll Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Webbutveckling 1

Saknar du Webbutveckling 1 eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n JavaScript-utvecklare

n Webbutvecklare

n Webbprogrammerare

n Programmering

n Agilt arbetssätt

n Examensarbete

n LIA

Kursplan JavaScript-utvecklare (5 poäng = 1 vecka)

Kurs Poäng Agil utveckling 20 p Backendprogrammering & databaser 55 p Cross-plattform-utveckling 25 p Design & UX 25 p Designprinciper & -mönster 30 p Examensarbete 20 p HTML och CSS 25 p JavaScript med ramverk 30 p LIA 1 40 p LIA 2 80 p Native JavaScript 30 p Software life cycle management 20 p Totalt: 400 p
JavaScript-utvecklare 21

Vem är du?

Vill du bli expert på världens största programmeringsspråk Java? Då är IT-Högskolans Javautvecklare utbildningen för dig. Du har ett stort intresse för programmering och en strävan att arbeta med stora IT-system, webben och applikationer. Du är kreativ och tycker om att lösa problem.

Under utbildningen

Java är världens största programmeringsspråk och är integrerat i mängder av system världen över. Under utbildningen kommer du arbeta med stora IT-system, webben och serversidan, alltså med både back-end och front-end. Utbildningens fokus är att lära dig objektorienterad programmering och lösa komplexa problem med Java. Här lär du dig skapa applikationer som pålitligt kan köras över flera plattformar och komponenter för webbutveckling. Övriga områden du kommer lära dig är molntjänster som AWS, databashantering, integration, webbservices, etc.

Givetvis lär du dig hur ett system byggs och hur systemutveckling i team funkar. Att du kan arbeta i agila team med moderna arbetsmetoder som SCRUM är avgörande för yrkesrollen. Du kommer omsätta dina kunskaper under de två LIA-praktiker som genomförs under utbildningen. Här tar du del av IT-Högskolans unika företagspool som består av Java-företag som är direkt kopplade till utbildningen och som har ett uttalat anställningsbehov.

Efter utbildningen

Utbildningen kommer ge dig den spetskunskap inom Javaprogrammering, systemutveckling och agila arbetsprocesser som IT-företagen efterfrågar. Du kommer bli trygg i rollen som Javautvecklare och vara redo för arbetslivet. Som Javautvecklare har du många möjligheter att skapa den karriär som du drömmer om då möjligheterna är många.

22 Javautvecklare
Ansök på ITHS.se

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2022 – juni 2024

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1 (Programmering A)

Saknar du Programmering 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Därför ska du välja utbildningen

n Javautvecklare är en säker väg till en framgångsrik karriär inom IT-branschen.

n Du blir expert på världens största programmeringsspråk Java.

n Arbetsmarknaden har under lång tid efterfrågat duktiga Javautvecklare.

Kursinnehåll

n Programmering

n Agilt arbetssätt/ projektledning

n Examensarbete

n LIA

Kursplan Javautvecklare

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Javautvecklare

n Systemutvecklare

n Mjukvaruutvecklare

Javautvecklare 23
Kurs Poäng Agil utveckling 20 p Clean code & testbar kod 20 p Complex Javaprogramming 40 p Examensarbete 20 p Java programmering 50 p Javaverktyg & byggmiljöer 20 p LIA 120 p Utveckling av webbapplikationer 50 p Utveckling mot databas & databasadministration 35 p Web services & integrationer 25 p Totalt: 400 p
(5 poäng = 1 vecka)

Vem

Du gillar att vara i framkant av teknikutvecklingen och är nyfiken på hur AI och maskininlärning kommer påverka framtiden. Du söker ett spännande jobb med starka kopplingar till affärsnytta och utvecklingsmöjligheter. Matchar utbildningen dig? Ansök till IT-Högskolans tvååriga YH-utbildning Utvecklare inom AI & Maskininlärning.

Under utbildningen

Du kommer lära dig vilka fantastiska möjligheter det finns för att effektivisera och skapa värde för bolag inom en lång rad områden t.ex. support, logistik, service, underhåll, marknadsföring, et.c. Du utvecklar teknik som kan bete sig intelligent och du kommer arbeta med att öka systemens kunskap eller förmåga att uppvisa intelligenta beteenden genom olika former av inlärning. Du kommer lära dig praktisk AI-utveckling med programmeringsspråket Python. Du behöver också lära dig att jämföra och utvärdera olika AI-

lösningar och bidra med förbättringar på existerande lösningar. Under utbildningen genomför du ett antal grupparbeten enligt agila metoder och lär dig branschens standardverktyg. Du kommer också lära dig att agera efter gällande etiska och juridiska riktlinjer inom området.

Efter utbildningen

Du kommer vara unik på arbetsmarknaden med moderna kunskaper inom AI och maskininlärning som många företag eftersöker i dagsläget. Den stora efterfrågan på din kompetens kommer göra att du kommer ha stora möjligheter till en spännande karriär där du kommer arbeta i framkanten av utvecklingen av AI och maskininlärning.

är du?
24 Utvecklare inom AI & Maskininlärning
Ansök på ITHS.se

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: Start aug 2022 – juni 2024

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 110 YH-poäng (22 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

n Lägst betyget E i Programmering 1 (Programmering A)

Saknar du Programmering 1

eller Matematik 2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser – läs mer på ITHS.se

Därför ska du välja utbildningen

n Påverka framtidens system och AI-utveckling

n Stor efterfrågan på AI och maskininlärnings kompetens

n Dedikerad lärare med expertkunskap och erfarenheter från branschen.

n Programmering

n AI & maskininlärning

n LIA

n Examensarbete

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n Utvecklare inom AI och maskininlärning

n Datascientist

n AI-arkitekt

AI & Maskininlärning
Kurs Poäng Databaser 25 p Databehandling 25 p Djup Maskininlärning 40 p Examensarbete 15 p Introduktionskurs till AI 5 p LIA 1 40 p LIA 2 70 p Maskininlärning 45 p Praktisk maskininlärning och projektmetodik 45 p Programmerin g med Python 40 p Statistiska metoder 30 p Visualisering, presentationer
20
Totalt: 400
Kursplan Utvecklare inom
(5 poäng = 1 vecka)
och storytelling
p
p Kursinnehåll
Utvecklare inom AI & Maskininlärning 25

UX-designer uX

Vem är du?

Du gillar beteendevetenskap och vill bidra till en bättre användarupplevelse av olika system och produkter. Du är nyfiken och intresserad av hur människor använder teknik och vill arbeta med människors olika användarupplevelser av webbsidor, applikationer, system och produkter. I så fall är IT-Högskolans UX-designer utbildningen för dig!

Under utbildningen

Du kommer bli expert på att analysera och ta fram användarvänliga system, produkter och IT-lösningar. Du kommer uppleva IT-Högskolans pedagogiska modell Learning by doing genom de många praktiska labbarna men också genom teamarbete. Under utbildningen lär du dig omsätta ett företags varumärke till praktisk UXdesign. Du kommer bli säker på de vanligaste verktygen som används i branschen som ex. Figma, Sketch, inVision, etc. Du kommer att skapa design som anpassar sig till olika skärmstorlekar och användarmiljöer. Här lägger vi extra fokus på att använda den moderna funktionalite-

ten för att interagera med mobila enheter. Du lär dig ta fram relevant underlag för att skapa användarcentrerad design och bedöma vad användarna värderar. Du kommer kommunicera design vidare till utvecklare eller slutkund under utbildningen.

Efter utbildningen

Du blir trygg i avgörande detaljer i rollen som UXdesigner och redo för arbetslivet. Du behärskar olika undersökningar och avancerade metoder för att skapa en god användarupplevelse och du kan antingen bli den som skapar användarvänliga lösningar eller den som beställer dessa tjänster. Du jobbar på ett större ITbolag, medelstort produktbolag eller kanske en start-up. Behovet av UX-designers är stort i branschen.

Ansök
ITHS.se
26 UX-designer

FAKTA om utbildningen

Omfattning: 2 år (400 YH-poäng)

CSN berättigad: JA

Tid: aug 2022 – juni 2024

Sista ansökningsdag: 1 maj

LIA-kurs omfattning: 120 YH-poäng (24 v)

Företagspool: JA

Behörighet

Grundläggande behörighet samt fem platser för dig som inte uppfyller kraven för grundläggande behörighet men som har förutsättning att tillgodose dig utbildningen.

Särskild behörighet:

n Lägst betyget E i Svenska 2 (Svenska B)

n Lägst betyget E i Matematik 2 (Matematik B)

n Lägst betyget E i Engelska 6 (Engelska B)

Därför ska du välja utbildningen

n Behovet av UX-designers är stort och du kommer arbeta i en spännande roll.

n Du lär dig tekniska delar i kombination med beteendeinriktade sidor.

n Du kommer arbeta i en kreativ och varierad miljö med många möjligheter.

Kursinnehåll

n UX-design

n Marknadsföring och affärsnytta

n Examensarbete

n LIA

Kursplan UX-designer

Saknar du Matematik

2?

Vi erbjuder möjligheten till preparandkurser

– läs mer på ITHS.se

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

n UX-designer

n Interaktionsdesigner

n Visual Designer

(5 poäng = 1 vecka) Kurs Poäng Användarcentrerad design 70 p Agila metoder 35 p Branding, strategi & presentation 35 p Examensarbete 20 p Gränssnittsdesign och prototyper 45 p Introduktion till UX-design 5 p LIA 1 40 p LIA 2 80 p Programmering för UX-design 30 p Webbplats, appdesign & fysisk usability 40 p Totalt: 400 p
UX-designer 27

IT-Högskolan bedriver YH-utbildningar. Det betyder att utbildningarna är kontrollerade och godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och att vi som anordnare har ett tillstånd för utbildningen.

Tillstånd för YH-utbildningar ges bara när det finns ett verkligt behov på arbetsmarknaden, det är därför så många som läser YH-utbildningar får arbete direkt efter sin utbildning. Utbildningarna är CSN-berättigade och vid examen får du ett Europass som kan användas vid vidarestudier eller arbete utomlands. När du läser en YH-utbildning ingår det alltid praktik, som kallas LIA (Lärande I Arbete). På de flesta skolor får dom studerande ordna sina egna praktikplatser, men till skillnad från andra skolor så hjälper vi våra studerande att få de bästa praktikplatserna genom en unik företagspool kopplad till respektive YH-utbildning.

Väljer du att läsa en YH-utbildning på IT-högskolan kan du vara säker på att du läser en utbildning där du får jobb efteråt. Som student har du ett skydd då Myndigheten finns där för er studerande och är en garanti på att det finns ett verkligt behov på marknaden.

Alla citat är hämtade på www.myh.se

Något som skiljer YH-utbildningar från andra utbildningsformer är det nära samarbetet med arbetslivet. Så här skriver Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) ”Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser” (www.yrkeshogskolan. se/Om-yrkeshogskolan/). På IT-Högskolan är utbildarna yrkesaktiva inom det ämne de undervisar. Vi har också ett nära samarbete med ledande IT-företag som sitter med i ledningsgrupperna och bland annat gästföreläser.

28 Yrkeshögskolan
”Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.”
”Inom ett halvår efter avslutad utbildning har över 90% av de som läser YH-utbildning fått jobb.”
29
info@iths.se | 031-790 42 55 | Ebbe Lieberathsgatan 18C, 412 65 Göteborg