__MAIN_TEXT__

Page 4

Visste du ble kastet 390 000 tonn mat at... Det i Norge i 2018. Tallene fram­kommer av rapporten «Matsvinn i Norge. Rapportering av nøkkeltall 2015–2018» som utarbeides av Matvett og NORSUS med siste tilgjengelige tall. Forbrukere i husholdninger står for over halvparten av det kartlagte mat­svinnet (58 %), etterfulgt av matindustrien (20 %) og daglig­varehandelen (16 %). De resterende seks prosentene fordeler seg på hotell, kantiner, kiosker, ­bensinstasjoner og distribusjonsleddet.

Vil du vite mer?

Matnyttig 2020 4

matvett.no

Profile for Itera

Matnyttig 2020