Page 23

Riktig emballasje gir miljøgevinst

Viktig ventil Brent kaffe utvikler kullsyre, som gjør at posene blåser seg opp. For å unngå dette, satte Joh. Johannson Kaffe inn ventiler i posene. Det har ført til at kullsyren slippes ut, uten at luft slipper inn.

Stående poser

Utfordring

Da de gamle kaffeposene til Joh. Johannson Kaffe ikke lenger tilfredsstilte nye krav til god logistikk og eksponering i butikk, gikk de over til kartonger som utnytter plassen på pallen maksimalt, og «puteposene» ble byttet med «ståposer».

Emballasje som virker

Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og veitrafikk står for over halvparten av utslippene. Undersøkelser viser at mange varer har emballasje med unødvendig mye luft.

Løsning Redesigne emballasjen på enkelte varer som kaffe, bleier og sjokolade. Da blir det flere varer på bilen og mindre luft.

Utfordrer bransjen

Resultat

– I løpet av de siste årene har vi sett eksempler på produktpakninger med redusert luftinnhold, men vi skulle gjerne sett flere, forteller direktør Jørgen Eskeland i ASKO. – Gevinsten er økt transportert volum per bil med mindre miljøbelastning som konsekvens. Kravene til effektiv emballasje øker. Vi må sette fart på forbedringsarbeidet sammen med leverandørene, både på nye og eksisterende produkter.

– Gevinsten er flere varer og mindre luft per bil. Jørgen Eskeland, direktør for innkjøp i ASKO

Forbedringer i emballasje og fjerning av luft de siste 10 årene har medført at norsk dagligvarehandel nå transporterer rundt 100.000 færre paller per år.

Før

10

6 = 40 % færre billass med kaffe

Matnyttig 1/2016 23

Matnyttig 1-2016  

NorgesGruppens visjon er «Vi gir deg en bedre hverdag». Vi ønsker at våre kunder, medarbeidere og omgivelsene skal ha denne opplevelsen av o...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you