Ne mai 2015 debesteutleiemeglerne

Page 1

64

NE 05 2015

NYHETER

De beste ­ tleiemeglerne u

Her er de de beste utleiemeglerne som bransjen peker ut. NæringsEiendom har spurt et ­50-tall beslutningstakere i eiendoms­bransjen om hvem de anser som de beste nærings­ meglerne innenfor utleie. ­Svarene viser at det er stor bredde når det gjelder ­enkeltpersoner, men det er meglerne i de store selskapene med ­betydelig ­støtteapparat og systemverdi som pekes ut av mange av de vi har vært i kontakt med.

Akershus Eiendom Akershus Eiendom er den største ­næringsmegleren i Oslo, og har mange av de store prestisjeoppdragene. Det synes på svarene som NæringsEiendom har fått på spørsmålet om hvem som er de beste næringsmeglerne innenfor utleie. En rekke eiendomsaktører trekker frem flere av meglerne i utleieteamet til Akershus Eiendom. Utleiesjefen Ole Christian Iversen får særlig gode tilbakemeldinger fra både oppdragsgivere og ­konkurrenter. Hele åtte av de som har svart på vår ­henvendelse om kåring av de ­beste ­næringsmeglerne fremhever Ole ­Christian Iversen.

– Jeg liker jo ikke å fremheve ­konkurrenter, men Ole Christian ­Iversen i Akershus Eiendom har en solid ­erfaring og «trackrecord» i markedet, sier en sjef hos en næringsmegler til ­NæringsEiendom. – Jeg er veldig fornøyd med Ole ­Christian Iversen. Hele systemet til Akershus Eiendom er veldig bra, med god analyseavdeling også, sier en gårdeier. Flere av kollegaene til Iversen blir også trukket frem i kåringen. Ole ­Jacob Leirskar og Morten Buøen får flest ­«stemmer» av de andre Akershus ­Eiendom-meglerne, men også Rune ­Arvesen, Jonas Myhre og Anders ­Heffermehl får skryt.


65

KONTORLOKALER HELLERUD NÆRINGSPARK Tvetenveien 170

Ole Christian ­Iversen,­ ­Akershus Eiendom.

Trond Aslaksen, ­ Union Gruppen.

• Lyse og fine kontorlokaler • Garasjeparkering • Lokalene er ledige for innflytting • Ledige arealer: • 3. etasje 524 m2 • 4. etasje, hhv 1.005 m2, 500 m2, 400 m2, 225 m2 og 270 m2.

Megler MNEF Espen Andersen telefon 908 65 600 emailespen.andersen@byggforvaltning.no www.byggforvaltning.no

Fredrik Sommerfeldt,­ Malling & Co.


66

NE 05 2015

NYHETER

Rune ­Arvesen, ­Akershus Eiendom.

Amund Medbø, ­ 60 Grader ­Næringsmegling.

Aslaksen og Sommerfeldt Trond Aslaksen i Union Gruppen er den enkeltmegleren etter Ole ­Christian Iversen som får flest positive tilbake­meldinger. Både gårdeiere og ­konkurrenter trekker frem Aslaksen som en svært dyktig utleiemegler. – Jeg bruker Trond Aslaksen i ­Union Gruppen på en del oppdrag, sier en gårdeier. I tillegg til at han mener Aslaksen er faglig dyktig, mener gårdeieren at det også går på å finne den riktige kjemien når man jobber med en megler. Union-meglerne Fridtjof Foss, ­Kristoffer Hagelsteen og Torbjørn Hatløy

Ole ­Jacob Leirskar, Akershus Eiendom.

Ketil Ervik, DNB Næringsmegling.

­ orten Buøen, M Akershus Eiendom.

får også positive tilbakemeldinger fra gårdeiere som NæringsEiendom har snakket med. Malling er en av de store ­innenfor næringsmegling, og der utmerker Fredrik Sommerfeldt seg hos både gårdeiere og konkurrenter. Han ­leder ­nærings­meglingen i Malling og er ­partner. – Jeg jobber mye med Fredrik ­Sommerfeldt i Malling, sier en av ­gårdeierne til NæringsEiendom. Tore Bakken er den ­andre ­Malling-megleren som blir fremhevet av gårdeiere i vår ­undersøkelse.

Ketil Ervik og Amund Medbø I DNB Næringsmegling får s­ ærlig ­Ketil ­Ervik og Jørn Skovly gode ­tilbake­meldinger fra bransjen. – Jeg synes Ketil Ervik er veldig god. Alt er enkelt med ham, og vi har en god dialog. Han vet hva som skal gjøres, og jeg føler at alt kommer til rett tid, sier en søkemegler om Ervik. Også to større gårdeiere og en ­konkurrent innenfor næringsmegling svarer Ketil Ervik når de får spørsmål om hvem som er de beste utleiemeglerne. Når vi prater med gårdeiere om de beste næringsmeglerne, legger flere vekt på teamene fremfor enkeltpersoner.


Nybygg på Langhus til leie Håndverksveien 1.000 kvm - 15.000 kvm

Kontor • Lager • Produksjon • Lagerutsalg

Tomteområde for utvikling til Kontor / Lager / kombinasjonsMEINICH ARKITEKTER AS SAK: 1264 DATO: 27.11.12 eiendom / grossistsalg i nær tilknytting til E6. 15 km sør for Oslo Sentrum.

Kontakt Einar Christian Bergsland

T: 911 77 721 VESTBY W: eienor.no NÆRINGSPARK SKISSEPROSJEKT MED FORSLAG TIL NY FASADE

Finnkode: 56163097

Moderne kontorlokaler øverst i Kvadraturen TOLLBUGATA 32 - SENTRUM - 590 KVM Sentral hjørneeiendom øverst i Kvadraturen med kort avstand til Stortinget og Vika/Aker Brygge. De ledige lokalene er plassert i byggets 7. etg. og ligger flott til med tanke på lys og utsyn. Ny leietaker gis en unik mulighet til å være med på å skreddersy lokalets planløsning etter sitt behov, og vil tas med på valg av farger, kvaliteter, m.m. LOKALENE: • Skreddersydde lokaler – åpen planløsning eller kombinasjon av cellekontorer og teamlandskap • Effektive kontorlokaler • Meget sentral beliggenhet • Kort avstand til Stortinget T-banestasjon og annen offentlig kommunikasjon

For mer informasjon eller ønske om visning, kontakt Linstow AS, Camilla E. Preus M: 95 85 21 84 E: kce@linstow.no W: Tollbugata32.no


68

NE 05 2015

NYHETER

Tore Bakken, Malling & Co.

Jonas Myhre, ­Akershus Eiendom.

Anders Heffermehl, Akershus Eiendom.

­ strid Varmo A ­Andresen, 60 Grader Næringsmegling.

– Jeg vil trekke frem hele teamet til Akershus Eiendom. De er særlig gode på high end-segmentet i kontormarkedet. Innenfor lager, logistikk og industri er Amund Medbø i 60 Grader Næringsmegling god, sier en gårdeier til NæringsEiendom. Han mener samtidig at valg av ­næringsmegler går like mye på kjemi som på den faglige kompetansen. Amund Medbø får også skryt av en annen aktør som har jobbet for to av de store gårdeierne i Oslo. Hans ­kollega ­Astrid Varmo Andresen fremheves ­samtidig av en av konkurrentene. Newsec mistet for få år siden hele utleieteamet sitt, men har i løpet av et par

år bygd opp en ny gruppe, som gårdeiere er fornøyd med. – Vi jobber for tiden mest med ­utleieteamet til Newsec. Vi har brukt andre tidligere, men jeg vil trekke frem teamet til Newsec, med særlig Jan Roll i spissen, sier en større gårdeier til ­NæringsEiendom. Roll trekkes også frem som svært dyktig av en hans meglerkonkurrenter.

Ikke bare de største Som tidligere nevnt er det særlig ­meglere i de store og brede næringsmegler­firmaene som trekkes frem som de beste. En aktør vil imidlertid nyansere dette bildet noe.

J­ ørn Skovly, DNB Næringsmegling.

– De største meglerhusene er ofte dårlige på de små lokalene, og det er disse som utgjør det store antallet leie­ kontrakter. Noen av de mindre meglerne har faktisk en veldig stor andel av de mindre lokalene, og de kan være gode på den type lokaler. En av de noe mindre gårdeierne i Oslo sentrum mener hvilken megler man bruker avhenger av størrelsen. – Vi bruker Union, og der vil jeg ­trekke frem Kristoffer Hagelsteen og Stine Beate Sørgen. Sørgen er veldig god på litt mindre lokaler. Hun er god med kundene og finner ut hva som passer hver enkelt leietaker. Vi bruker Hagelsteen på


Byggeklare næringstomter Fra 3 500 kvm til 60 000 kvm BYA 70 % - byggehøyde 25 m Opparbeidet med vann, vei, avløp, strøm og fiber Se mer info www.enp.as

Kun 12,5 km fra E6 (Klemetsrud) Kun 18 minutter kjøring sør for Oslo (Ryen)

Ønsker du mer info om tomtene, eller ønsker visning ta kontakt: Mats Berger • 484 34 508 • www.enp.as

Vi kan næringseiendom! Vi forstår hvem du snakker til, hvor og hvordan du kan nå dem. Uansett om du skal leie ut et lokale, rekruttere nye kolleger eller bygge merkevarene dine, så kan vi hjelpe deg.

nebyra.no


70

NE 05 2015

NYHETER

Jan Roll, Newsec.

Jørgen Sandaas ­Jynge, GVA Real Estate.

Frithjof Foss, ­ Union Gruppen.

Stine Beate Sørgen, Union Gruppen.

­Kristoffer Hagelsteen, Union Gruppen.

litt større arealer, og han er veldig god på å close avtalen, sier gårdeieren. En av de store gårdeierne, som har lagt igjen mange provisjonskroner hos Akershus Eiendom, vil også skille mellom de store og de små. – Jeg har brukt Akershus ­Eiendom mest. Og hvis jeg skal trekke frem enkelt­meglere der, så vil jeg si Ole Christian Iversen og Morten Buøen i Akershus Eiendom. Ellers vil jeg trekke frem Jørgen Sandaas Jynge i GVA Real Estate, sier gårdeieren.

Sandaas Jynge leder utleiemeglingen til GVA Real Estate, som tidligere het Foss & Co Næringsmegling.

Spesialistene Selv om NæringsEiendom har ­snakket med et 50-tall eiendomsaktører, og ­dermed fått en representativ kåring av hvem som regnes som de beste ­nærings­meglerne, vil en slik kåring slå noe urettferdig ut for noen av aktørene. Dette gjelder særlig spesialister ­innenfor

Torbjørn Hatløy, Union Gruppen.

g­ eografiske områder, hvor vi får svar fra en liten andel av eiendoms­aktørene. ­Meglere som gjør mange mindre ­utleieoppdrag eller fremleieoppdrag vil også lett falle utenfor en slik kåring på grunn av at deres oppdragsgivere ikke blir kontakten i samme grad som ­gårdeierne som eier mange lokaler eller større ­arealer.  Tekst DAG-JØRGEN SALTNES E-post DAG@NE.NO


Se vĂĽrt bilag med Ledige lokaler i dette nummeret av NĂŚringsEiendom! r e l a k o l e g i d e L Nr. 2 - 2015

Dronning Mauds gt 10 Postboks 1540 Vika, 0117 Oslo www.nai.no

2301 1400 post@nai.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.