Page 1

2016

www.ispot.pl

MAGAZYN iTrend

4

iTech

7

MULTIROOM iPHONE 7 ULUBIONA MUZYKA ZAWSZE TAM, GDZIE TY!

NAJLEPSZY iPHONE, JAKI POWSTAŁ

iTech

14

INTELIGENTNY DOM TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI

DOM MOŻE BYĆ JESZCZE BARDZIEJ KOMFORTOWY, BEZPIECZNY, PRZYJAZNY


iStart

iSpot

LaCie FUEL

TM

IDĹš DALEJ, DZIAĹ AJ DĹ UĹťEJ.

DOSTĘP ZA JEDNYM STUKNIĘCIEM

 &x%Ä?ĆŤ 0!.%ž5ĆŤ,./+3!ÄŒĆŤ$100!./0+'Ä‹+)ÄŽĆŤ'ž 'Ä?ĆŤ 0!.%ž5ĆŤ,./+3!ÄŒĆŤ$100!./0+'Ä‹+)

Dysk LaCie Fuel umoşliwia przechowywanie 1 TB plików, do których będziesz mieć szybki bezprzewodowy dostęp przez dowolny sprzęt dysponujący łączem Wi-Fi: iPadŽ, iPhoneŽ czy MacBookŽ. Wystarczy zainstalować aplikację mobilną LaCie Media, aby móc odtwarzać setki filmów, tysiące utworów muzyczych i zdjęć niezaleşnie od tego, z jakiego urządzenia korzystasz. Przenoszenie plików pomiędzy wspomnianymi urządzeniami jest niezwykle proste. LaCie Fuel wyświetli się na twoim komputerze jako zwykły zewnętrzny dysk twardy, więc pliki moşna przenosić, stosując metodę „przeciągnij i upuść�. Ale to nie koniec jego moşliwości. LaCie Fuel tworzy swoją własną sieć Wi-Fi, zupełnie jak domowy router. Z jego zasobów moşe korzystać aş 5 urządzeń jednocześnie, praktycznie przez cały dzień – poniewaş bateria pozwala na ciągłą pracę nawet przez 10 godzin. Podróşe rodzinne, długi dojazd do pracy, oczekiwanie na lotnisku – z LaCie to wszystko stanie się po prostu przyjemniejsze. Cena: 849 zł

KONKRETY Ä‘ĆŤĆŤ +/0x,*%ĆŤ,(%'%ƍĆƍ1.6N 6!*%+)ĆŤ&! *+6!Ă„*%! Ä‘ĆŤĆŤ+63(ĆŤ+ 03.6\ĆŤ)1(0%)! %ĆŤ*ĆŤ1.6Ndzeniach mobilnych poprzez aplikacjÄ™ Ä‘ĆŤĆŤ.6!/5žĆŤ)165'xĆŤ%ĆŤĂź()5ĆŤ*ĆŤ,,(!ĆŤIJƍ oraz na urzÄ…dzenia z technologiÄ… AirPlayÂŽ Ä‘ĆŤĆŤ"!.1&!ĆŤ'+)1*%'&xĆŤ%ÄĄ%ĆŤ%ĆŤĆŤÄƒÄ‹Ä€ Ä‘ĆŤĆŤ0!.%ĆŤ,+63(ĆŤ*ĆŤÄ Ä€ĆŤ#+ 6%*ĆŤ,.5Äľ Ä‘ĆŤĆŤ +ø*ĆŤ*ĆŤ*%)ĆŤ6,%/\ĆŤÄ ĆŤĆŤ *5$

ľ Dokładna şywotność baterii zaleşy od modelu produktu, normalnych warunków uşytkowania oraz konfiguracji.

1


Odkryj świat na nowo z marką for human B.

iSpot

CZAS NA TECHNOLOGIE!

W NUMERZE

D

iStart

o Ĺ›wiÄ…t ponad miesiÄ…c. MoĹźna pomyĂ„(!\Ä?ĆŤ/,+.+ĆŤ6/1ÄŒĆŤ(!ĆŤ0+ĆŤ6ž1 6!*%!Ä“ĆŤ Mam przekonanie graniczÄ…ce z pewnoĹ›ciÄ…, Ĺźe czas pod koniec roku za3/6!ĆŤ,.65/,%!/6ÄŒĆŤ%ĆŹ0+ĆŤ&!/0ĆŤ1 +3*!Ä“ĆŤ + 6%*5ĆŤ3ĆŹ(%/0+, 6%!ĆŤ35 &NĆŤ/%xĆŤ'.¨0/6!ĆŤ*%øƍ0!ĆŤ w paĹşdzierniku, a grudniowe‌ delikatnie mĂłwiÄ…c, wydajÄ… siÄ™ mocno wybrakowane. Wypada zgodzić /%xĆŤ6ĆŹ 1(%*!)ĆŤ.+1.!)ľƍĢƍ6/ĆŤ0+ĆŤ%(16&Ä‹ &!)5ĆŤ0!*ĆŤ)#65*ĆŤ3ĆŹ/6!ĆŤ.x!ĆŤ6ĆŹ,.6!'+naniem, Ĺźe dziÄ™ki niemu poznacie technologie i urzÄ…dzenia, ktĂłre pozwolÄ… część tego czasu zaoszczÄ™dzić, część lepiej wykorzystać, a pozostaĹ‚Ä… /'10!6*%!ĆŤ1,.65&!)*%\Ä‹ĆŤ(!ĆŤ +ĆŤ.6!65Ä“

Zdjęcie: iSpot

3

iStart

1ĆŤ

 ĆŤ

iTrend 4ĆŤ  ƍĢƍĆŤÄ‚Ä€Ä Äˆ iTech 8ĆŤ Â?Ăƒ[ĆŤĆŤ ĆŤ Â? 10ĆŤ ĆŤ ĆŤĆŤ 12ĆŤ ĆŤ ĆŤĆŤ  ĆŤ ĆŤĆŤ 14  ĆŤĆŤ ĆŤÄ‚Ä‹Ä€ 19 ĆŤi ÄĽĆŤ  20  ĆŤ ĆŤ 

Piszemy o najwaĹźniejszych trendach w elektronice 1ø50'+3!&Ä?ĆŤ%$+*!ĆŤÄˆÄŒĆŤ*+35)ĆŤ3/,*%ž5)ĆŤ,,(!ĆŤ Watch, o technologii multiroom i rozwiÄ…zaniach inteligentnego domu. Po lekturze przekonacie siÄ™, Ĺźe dziÄ™ki nim dom )+ø!ĆŤ5\ĆŤ)%!&/!)ĆŤ&!/66!ĆŤ. 6%!&ĆŤ'+)"+.0+wym i przyjaznym – inteligentnym przyjacielem. 'Ä“ĆŤ.65&%!(!)ÄŒĆŤ'0¨.5ĆŤ ĆŤ+ĆŹ)%!/6' ¨3ÄŒĆŤ wspiera i motywuje. Technologie, o ktĂłrych piszemy, wywracajÄ… do gĂłry nogami dotychcza/+3!ĆŤ'/&+)05Ä‹ĆŤÂ?1'/6ĆŤ '¨%'ĆŤ3ĆŹ"!(%!0+*%!ĆŤ „WspĂłlnota sprzÄ™tĂłw domowychâ€? zastanawia siÄ™ nad zmianÄ… w rozumieniu inteligencji i interakcjami na linii czĹ‚owiek – technologie. ĆŹ 6%(!ĆŤ%!(,ĆŤ,+ ,+3% )5ÄŒĆŤ&'ĆŤ,.6!/%NĂ„\ĆŤ/%xĆŤ z komputera PC na Mac oraz jak i gdzie nauczyć siÄ™ wykorzystywać ogromne moĹźliwoĹ›ci, ktĂłre lu6%+)ĆŤ03¨.65)ĆŤ%ĆŹ,.+"!/&+*(%/0+)ĆŤ+"!.1&NĆŤ1.6Ndzenia Apple. PoniewaĹź zbliĹźajÄ… siÄ™ Ĺ›wiÄ™ta, pomoĹźemy teĹź w wyborze gwiazdkowych prezentĂłw i akcesoriĂłw na zimowe wyjazdy – bÄ™dzie stylowo i praktycznie.

22 § ƫw§ƫ 

A co zrobić z zaoszczędzonym czasem? To zaleşy 35žN6*%!ƍ+ ƍ/ċƍ +ø!)5ƍ,+ƍ,.+/01ƍ6ž+ø5\ƍ/ž1chawki i zrelaksować się przy ulubionej muzyce, zająć rozwijaniem pasji albo spędzić czas z bliskimi. TOMASZ NAWROCKI !#+ƍ)ƍø56xē Dyrektor zarządzający

52 ĆŤi

* Julian Barbour – brytyjski fizyk kwantowy, autor ksiąşki „The End of Time�

iPrezent 26 ĆŤ ĆŤ  27 30 32 34 ĆŤĆŤ iFun 36  ĆŤ iStyle 40 ĆŤĆŤ 41 ĆŤ ĆŤ iLike 43 ĆŤĆŤ Ä‹Ä‹Ä‹ĆŤĆŤÄ“ 49  ĆŤ 51ĆŤ ĆŤ%ĆŤá iHelp

SAD Sp. z o.o. właściciela marki iSpot

53 ƍƍƍ ƍĢƍƍ iAudio 58 � ƍ ƍ á 60ƍ ƍĒƍ

ĆŤĆŤ 


4

iTrend

iSpot

MULTIROOM TREND 2017

przewagę nad Sonos Play:1 – odtwarza takşe muzykę poprzez Bluetooth z urządzeń mobilnych. Przydatne, gdy gość chce szybko puścić wła/*Nƍ)165'xƍ6!ƍ/).0"+*ċ

.)*ĆŤ . +*ĆŤ )*%ĆŤ ,!&(%Ă„%ĆŤ+ ĆŤ Ă´3%x'1ĆŤ6ĆŹ.)*ĆŤ . +*ĆŤ.¨3*%!øƍ/03+.65(%ĆŤ /5/0!)ĆŤ)1(0%.++)Ä‹ĆŤĆŹ+"!.%!ĆŤ majÄ… podstawowy, kulisty mo!(ĆŤ)*%ĆŤÄ Ä€ĆŤ+.6ĆŤ*%!+ĆŤ3%x'/65ÄŒĆŤ6+'.N#(+*5ĆŤ)*%ƍĂĀċƍ + +*%!ĆŤ&'ĆŤ+/!ÄŒĆŤ0'ø!ĆŤ)*%ĆŤ +"!.1&!ƍžN6*+Ă„\ĆŤ(1!0++0$Ä‹ĆŤ +6ĆŤ05)ĆŤ"1*'&+*(*+Ă„\ĆŤ i jakość dĹşwiÄ™ku sÄ… zbliĹźone, jak u pozostaĹ‚ej dwĂłjki, wiÄ™c w wyborze naleĹźy kierować siÄ™ gĹ‚Ăłwnie poczuciem estetyki.

WIELOPOKOJOWE SYSTEMY GŠOŚNIKÓW W POŠĄCZENIU Z USŠUGAMI STRUMIENIUJĄCYMI ZMIENIŠY SPOSÓB, W JAKI SŠUCHAMY MUZYKI.

Ĺ

2 | SONOS PLAY:1

0Äľ

300 zł

1 | BOSE SOUNDTOUCH 10 III &)*%!&/65ĆŤ#ž+Ă„*%'ĆŤ6ĆŤ/!.%%ĆŤ+1* +1$Ä‹ĆŤ Muzyka z serwisĂłw, takich jak Apple Music 65ĆŤ,+0%"5ÄŒĆŤ(1ĆŤ6ĆŤ 5/'1ĆŤ/%!%+3!#+ĆŤ)+ø!ĆŤ5\ĆŤ transmitowana przez Bluetooth i Wi-Fi. Cena: 899 zĹ‚* * KupujÄ…c dwa gĹ‚oĹ›niki, otrzymasz 300 zĹ‚ rabatu!

Sonos Prekursor rozwiązań multiroom stworzył optymalny wybór sprzętów, z których moşna zło-

+ /03+35ƍ#ž+Ä*%'ƍ3ƍ3%!(+/0.!"+35)ƍ/5/temie marki Sonos. Za pośrednictwem Wi-Fi odtworzy muzykę praktycznie z kaşdego serwisu streamingowego dostępnego w Polsce. Cena: 1 099 zł

şyć nie tylko zestawy muzyczne do róşnej wielkości pokoi, ale 0'ø!ƍ'%*+ƍ +)+3!ċƍ�03+ƍ0!øƍ unowocześnić starsze urządze*%ƍ#.&N!ċƍ&(!,%!&ƍ66N\ƍ+ ƍ modelu Play:1, a w razie potrzeby rozbudować system o kolejne elementy.

Bose SoundTouch )!.5' /'ƍß.)ƍ+"!.1&!ƍ*%!mal identyczny podstawowy zestaw głośników jak Sonos, ale ich najtańszy model Bose SoundTouch 10 III ma pewną

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com, iSpot

Ä„CZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA I SMARTFONY sprawiĹ‚y, Ĺźe wypeĹ‚nienie caĹ‚ego domu muzykÄ… staĹ‚o siÄ™ Ĺ‚atwiejsze i taĹ„sze niĹź kiedykolwiek. Sterowanie muzykÄ… w systemach multiroom i gĹ‚oĹ›nikach przenoĹ›nych Bluetooth jest banalnie proste i odbywa siÄ™ za ,+)+NĆŤ/).0"+*ÄŒĆŤ0(!01ĆŤ(1ĆŤ komputera. Aplikacje sÄ… przyjazne i łatwe w obsĹ‚udze, standardem jest obsĹ‚uga usĹ‚ug strumieniujÄ…cych muzykÄ™, jak Apple 1/%ÄŒĆŤ,+0%"5ÄŒĆŤ% (ÄŒĆŤ!!6!.ĆŤ%ĆŹ3%!le innych. Instalacja urzÄ…dzeĹ„ jest szybka i bezproblemowa – potrzebne jest zasilanie oraz sieć Wi-Fi, a w niektĂłrych przypadkach takĹźe poĹ‚Ä…czenie Bluetooth. ,.3 xĆŤ*%!ĆŤ)ĆŤ3ĆŹ05)ĆŤ)+mencie lepszego sposobu na sĹ‚uchanie róşnej muzyki przez domownikĂłw lub zrobienie imprezy 6ĆŹ,+ 6%ž!)ĆŤ*ĆŤ/0.!"5ĆŤ)1656*!Ä‹

iTrend

iSpot

3 | HARMAN KARDON OMNI 10 &)*%!&/65ƍ6ƍ#ž+Ä*%'¨3ƍ!6,.6!3+ +35$ƍ .)*ƍ . +*ƍ+ 03+.65ƍ ô3%x'ƍ&'+Ä%ƍƍ zarówno ze źródeł Wi-Fi, jak i Bluetooth, np. iPhone czy iPad. Cena: 899 zł

5

MULTIROOM? WSZYSCY NA TO CZEKALIĹšMY! ANTONI WOĹšNIAK Ekspert iSpot

ChcÄ™ sĹ‚uchać muzyki wszÄ™dzie, gdzie przyjdzie )%ĆŤ*ĆŤ0+ĆŤ+$+0Ä“ĆŤxĆŤ,+0.6!xĆŤ+!*%!ĆŤ)+ø*ĆŤ zrealizować bez wysiĹ‚ku. Multiroom audio to trend zwiÄ…zany z rewolucjÄ…, ktĂłra dokonaĹ‚a siÄ™ 3ĆŹ 5/0.51&%ĆŤ)165'%Ä‹ĆŤĆŤ,+6N0'1ĆŤ,+,.6! *%!&ĆŤ dekady Ĺ›ciÄ…galiĹ›my pliki audio na komputer. %1*!/ÄŒĆŤ,/0!.ĆŤ%ĆŹ05)ĆŤ,+ +*!ĆŤ)%!&/ĆŤ+"!.+3Ĺ‚y dostÄ™p do muzyki z internetu. Teraz moĹźemy strumieniować dziesiÄ…tki milionĂłw piosenek ze wspomnianych serwisĂłw streamingowych, korzystać bez ograniczeĹ„ z dostÄ™pnych strumieni audio. Popularyzacja streamingu daĹ‚a nam ogromny wybĂłr i dostÄ™p do muzyki w kaĹźdym miejscu. I wĹ‚aĹ›nie to „w kaĹźdym miejscuâ€? piÄ™knie koresponduje z graniem muzyki wszÄ™dzie, gdzie tylko zechcemy, nie tylko mobilnie, ale takĹźe sta&+*.*%!ÄŒĆŤ3%!(+/0.!"+3+ĆŤ3ĆŹ)%!/6'*%1ÄŒĆŤ3ĆŹ,.5ĆŤ czy u znajomych. %! 5Ă„ĆŤ3%!(+/0.!"+3+Ă„\ĆŤ5žĆŤ63%N6*ĆŤ6!ĆŤ/'+)plikowanymi instalacjami, z kuciem Ĺ›cian, ze specjalistycznymi, drogimi urzÄ…dzeniami dystrybuujÄ…cymi sygnaĹ‚ audio. To przeszĹ‚ość. Wystarczy rzucić okiem na proponowane rozwiÄ…zania, aby uĹ›wiadomić sobie, Ĺźe nie grozi nam juĹź Ĺźadne specjalne adaptowanie mieszkania, Ĺźe moĹźna 6 !5 +3\ĆŤ/%xĆŤ*ĆŤ3%!(+/0.!"+35ĆŤ/5/0!)ÄŒĆŤ/'ždajÄ…c go z niedrogich, niewielkich i stylowych bezprzewodowych gĹ‚oĹ›nikĂłw. Dodajmy do tego obecnÄ… Ĺ‚atwość obsĹ‚ugi tego typu sprzÄ™tu i staje siÄ™ jasne, dlaczego ta technologia zdobywa coraz wiÄ™ksze uznanie. Teraz kaĹźdy moĹźe zrealizować pragnienie wyraĹźone w pierwszym zdaniu, wystarczy zdecydować siÄ™ na jeden z dostÄ™pnych produktĂłw i korzystać do woli z milionĂłw utworĂłw w zaciszu gabinetu, relaksujÄ…c siÄ™ w sypialni, rozkrÄ™cajÄ…c imprezÄ™ w salonie lub na patio, czy przygotowujÄ…c coĹ› pysznego w kuchni. Wszystko to bez stresu, bez skomplikowanej wiedzy, w peĹ‚ni intuicyjnie. W koĹ„cu sterowanie multiroomem i odtwarzaniem odbywa siÄ™ dzisiaj za poĹ›rednictwem tego, co dobrze znamy, i co towarzyszy *)ĆŤ*ĆŤ+ĆŤ 6%! ƍ3ĆŹ'%!/6!*%Ä‹ĆŤ'%!ĆŤ0+ĆŤ,.+/0!Ä“


7

iSpot

iTech

NOWOŚCI / TECHNOLOGIA / ELEKTRONIKA / SPRZĘT / SMARTFONY

APPLE ZNOWU PODWYŻSZYŁ POPRZECZKĘ. NOWY iPHONE I NOWY APPLE WATCH DAJĄ UŻYTKOWNIKOM KOMFORT I MOŻLIWOŚCI, JAKICH PRÓŻNO SZUKAĆ U POPRZEDNIKÓW I KONKURENCJI.

iPHONE 7

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

WATCH SERIES 2


PRZYSZŠOŚĆ POD ZNAKIEM JABŠKA

/ž1#ľ

* Usługa, np. przeniesienie danych z iOS z archiwizacją i odtworzeniem z iTunes o wartości 149 zł, za 1 zł.

2 | AIRPODS SĹ‚uchawki Ĺ‚Ä…czÄ… siÄ™ bezprzewodo3+ĆŤ6ĆŤ%$+*!ĆŤÄˆÄŒĆŤ6,!3*%&NĆŤ&!#+ĆŤ uĹźytkownikowi niespotykanÄ… dotÄ…d swobodÄ™. Cena: 799 zĹ‚ 2

 ĆŤÄ‚ĆŤ ĆŤ

 ĆŤ ĆŤ ĆŤĆŤÄŒĆŤ ĆŤ §ĆŤ ĆŤĆŤá wĂƒ[ƍá 

AirPods to jedno kliknięcie i zero przewodów – wolność!

CUPERTINO OBNIĹťAJÄ„ LOTY? WRĘCZ PRZECIWNIE! Ci, ktĂłrzy uĹźywajÄ… produktĂłw Apple od lat, szybko dojdÄ… do wniosku, Ĺźe mamy do czynienia z naturalnÄ… ewolucjÄ…. Dopracowany design oraz innowacyjne rozwiÄ…zania od zawsze sÄ… znakiem rozpoznawczym urzÄ…dzeĹ„ z jabĹ‚kiem na obudowie. Teraz zmieniĹ‚a /%xĆŤ&! *'ĆŤ%$ĆŤ/'(Ä‹ĆŤž¨3*5ĆŤ*%/'ĆŤ,.+&!'0+35ĆŤ przesuniÄ™to na zwiÄ™kszenie wygody i optymalizacjÄ™ doĹ›wiadczenia pĹ‚ynÄ…cego z uĹźytkowania sprzÄ™tu. *%'ĆŤ!"!'0ĆŤÄŒĆŤ(!ĆŤN Ă´)5ĆŤ/66!.65ƍĢƍ0+ĆŤ*%!ĆŤ ,%!.3/6ĆŤ.* 'Ä‹ĆŤ !/0!Ă„)5ĆŤĂ„3% +)%ÄŒĆŤĂ¸!ĆŤ,,(!ĆŤ +"!.1&!ĆŤ,.+ 1'05ĆŤ6ĆŹ*&35ø/6!&ĆŤ,¨ž'%Ä‹ĆŤ!.6ĆŤ* /6! žƍ 6/ÄŒĆŤ5ĆŤ+/6(%"+3\ĆŤ0!ĆŤ %)!*05Ä‹

Szczęśliwa siódemka 1

ĆŹ0!#+ĆŤ,+3+ 1ĆŤ*+35ĆŤ%$+*!ĆŤÄˆĆŤ,+ ĆŤ36#(x !)ĆŤ3%61(nym nie róşni siÄ™ wyraĹşnie od swojego poprzednika. Dopiero gdy przyjrzymy siÄ™ dokĹ‚adniej, bÄ™dziemy w stanie dostrzec subtelne róşnice miÄ™dzy obiema generacjami urzÄ…dzeĹ„. %$%(ĆŤ*+2%Ä“ĆŤĆŹ%(!ĆŤ.¨ø*%ĆŤ)%x 65ĆŤ#!neracjÄ… 5 i 6 byĹ‚a wyraĹşna, wczeĹ›niejsze takĹźe ewolu+3ž5ĆŤ +Ă„\ƍž#+ *%!Ä‹ĆŤ.+'ĆŤ0'3%ĆŤ3ĆŹ/66!#¨ž$Ä‹ĆŤ+ÄŒĆŤ co da siÄ™ zauwaĹźyć po pierwszym kontakcie, to solid*ÄŒĆŤ(1)%*%+3ĆŤ,+'.53ĆŤ05(*ĆŤ%ĆŹ*+35ĆŤ,.65%/'ĆŤÄ›+)!Ä˜ĆŤ Ĩ65ĆŤ)+ø!ĆŤ.6!&ĆŤÄ›,.65%/'Ä˜ĆŤ+)!ÄŠÄ‹ĆŤ%!ĆŤ&!/0ĆŤ&1øƍ3%/'ny fizycznie, ale pojemnoĹ›ciowy – wykorzystuje me$*%6)ĆŤ,0%ĆŤ!! 'ĆŤ%ĆŹ&!/0ĆŤ,.+#.)+3(*5Ä‹ĆŤ To, Ĺźe nowy iPhone ma potęşne podzespoĹ‚y, nikogo juĹź nie zaskakuje – ich parametry sÄ… wyĹźsze pod kaĹź5)ĆŤ36#(x !)Ä‹ĆŤ%!/,+ 6%*'NĆŤ&!/0ĆŤ+ ,+.*+Ă„\ĆŤ*ĆŤ 65**%'%ĆŤ6!3*x0.6*!Ä‹ĆŤ%¨ !)'ĆŤ&!/0ĆŤ3+ ++ ,+.*Ä“ Apple tradycyjnie juĹź zastosowaĹ‚ bezkompromisowe rozwiÄ…zania. Tym razem kompletnie zrezygnowano ze zĹ‚Ä…cza minijack. Przewidziano za to nowe,

9

bezprzewodowe sĹ‚uchawki AirPods. SÄ… bardzo intu%5&*!ĆŤ3ĆŹ1ø5%1Ä‹ĆŤ ! *5)ĆŤ/01'*%x%!)ĆŤ/,.1&!)5ĆŤ&!ĆŤ 6ĆŹ0!(!"+*!)ÄŒĆŤĆŹ+*!ĆŤ/)!ĆŤ613øNÄŒĆŤ'%! 5ĆŤ3ž+ø5)5ĆŤ&!ĆŤ do uszu lub z nich wyjmiemy. Proste i jakĹźe genialne .+63%N6*%!Ä“ĆŤ (!ĆŤ0+ĆŤ.65ÄŒĆŤ# 5ĆŤ/,+0'(%Ă„)5ĆŤ'+#+Ă„ĆŤ6*&+mego, musieliĹ›my szukać po kieszeniach komĂłrki, aby wyĹ‚Ä…czyć muzykÄ™. SĹ‚uchawki zrobiÄ… to same, gdy tylko &!ĆŤ6 !&)%!)5Ä‹ĆŤĆŤ05)ĆŤ3žĂ„*%!ĆŤ,+(!#ĆŤ+,05)(%6&Ä“ĆŤ ž1$3'+35)ĆŤ0. 5&+*(%/0+)ĆŤ,,(!ĆŤ6+"!.+3žƍ stosownÄ… przejĹ›ciĂłwkÄ™. SiĂłdemka, podobnie jak poprzednik, wystÄ™puje w dwĂłch wersjach. Czym siÄ™ róşniÄ…? WiÄ™kszy model jest przede wszystkim bardziej )1(0%)! %(*5Ä‹ĆŤ%$+*!ĆŤÄˆĆŤ(1/ĆŤ)%!Ă„%ĆŤ3ĆŹ+1 +3%!ĆŤ Ä†ÄŒÄ†ÄĄ(+35ĆŤ!'.*ĆŤ+ĆŹ.+6 6%!(6+Ă„\ĆŤ1((ĆŤÄ‹ĆŤĆŹ,!3*+Ă„%NĆŤ natychmiast wpadnie nam w oko takĹźe obecność dwĂłch obiektywĂłw. Ta nowość na pewno ucieszy "*¨3ĆŤ"+0+#.Ăź%Ä‹ĆŤ.65ĆŤ+1ƍĢƍ/6!.+'+'N0*!#+ĆŤ i teleobiektywu – moĹźna Ĺ‚Ä…czyć w jeden, co pozwala na podwĂłjny zoom bez utraty jakoĹ›ci.

ĆŤ.x'xĆŤ'053*5)

3 | APPLE WATCH SERIES 2

3

&. 6%!&ƍ63*/+3*5ƍ)+ !(ƍ Apple Watch w eleganckiej wersji – z kopertą ze stali nierdzewnej i bransoletką mediolańską w kolorze gwiezdnej czerni. Trudno o bardziej stylowe połączenie. Cena: 3 499 zł

/ž1#ľ

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

&*+3/65ĆŤ%ĆŹ*&(!,/65ĆŤ%$+*!ĆŤ 3ĆŹ$%/0+.%%ĆŤĂź.)5ĆŤ6ĆŹ (%"+.*%%Ä‹ĆŤ +*%!&szy, szybszy, bardziej wygodny %ĆŹ350.65)ž5Ä‹ĆŤ&3ø*%!&/6!ĆŤ&!/0ĆŤ0+ÄŒĆŤ co niewidoczne goĹ‚ym okiem. C e n a : 3 87 9 z Ĺ‚ *

za 1 zł

iTech

iSpot

W

TEGOROCZNE KONFERENCJE APPLE ZASKOCZYĹ Y WSZYSTKICH MIĹ OĹšNIKĂ“W MARKI. NOWA LINIA PRODUKTĂ“W WYRAĹšNIE WSKAZUJE NA TO, ĹťE ZAKOĹƒCZYĹ A SIĘ PEWNA ERA I PRZED NAMI KOLEJNY ROZDZIAĹ W DZIEJACH FIRMY. WIELKIE INNOWACJE USTĘPUJÄ„ MIEJSCA OPTYMALIZACJI. 1 | iPHONE 7 128GB ONYKS

8

iTech

iSpot

za 1 zł 4 | APPLE WATCH SERIES 2 NIKE

! *+ĆŤ/,+&.6!*%!ĆŤ%ĆŤ3%!/6ÄŒĆŤ6ĆŤ'%)ĆŤ masz do czynienia. Specjalna ! 5&ĆŤ!.%!/ĆŤÄ‚ĆŤ,.65#+0+3*ĆŤ 3/,¨(*%!ĆŤ6ĆŤ%'!ĆŤ0+ĆŤ/).030$ĆŤ dla prawdziwych sportowcĂłw. Cena: od 1 849 zĹ‚* 4

* Usługa, np. szkolenie iOS – wybrane aplikacje o wartości 129 zł, za 1 zł.

W tym roku Apple postanowiĹ‚ zaprezentować nowy kierunek rozwoju z perspektywy urzÄ…dzeĹ„ mobilnych. Zatem kolejna nowość wpisujÄ…ca siÄ™ we wspo)*%*NĆŤ,+(%05'xĆŤ0+ĆŤ,,(!ĆŤ0$ĆŤ!.%!/ĆŤÄ‚Ä‹ĆŤ )5ĆŤ01ĆŤ znajomÄ… eleganckÄ… konstrukcjÄ™ wzbogaconÄ… o do0'+3!ÄŒĆŤ. 6+ĆŤ35#+ *!ĆŤ"1*'&!Ä‹ĆŤ+3+Ă„%ĆŤ/10!(*%!ĆŤ wprowadzone do Apple Watch sprawiajÄ…, Ĺźe urzÄ…dzenie staje siÄ™ bardziej uĹźyteczne dla najbardziej aktyw*5$Ä‹ĆŤ%!/0./6*!ĆŤ%)ĆŤ !/66ÄŒĆŤž+0+ƍĨ6!#.'%ĆŤ .1#%!&ĆŤ#!*!.&%ĆŤ/NĆŤ3+ +ÄĄĆŤ%ĆŹ,5ž+/66!(*!ÄŠĆŤ%ĆŹ!6 .+øƍĨÄŠÄ‹ĆŤĆŤ pokĹ‚adzie znajdziemy preinstalowane aplikacje bÄ™dÄ…ce wsparciem podczas codziennych treningĂłw. Dla lubiÄ…cych siÄ™ wyróşnić przewidziano limitowane serie przy#+0+3*!ĆŤ3!ĆŤ3/,¨ž,.5ĆŤ6ĆŹ).')%ĆŤ0'%)%ĆŤ&'ĆŤ%'!ĆŤ %ĆŹ!.)t/Ä‹ĆŤ6%x'%ĆŤ+/00*%!&ÄŒĆŤ,+3ø*!&ĆŤ'01(%6&%ĆŤ/5/0!)1ĆŤ%ĆŤÄ Ä€ĆŤ%ĆŤ30$ĆŤÄƒÄŒĆŤ3/65/0'%!ĆŤ1.6N 6!*%ƍžN6NĆŤ siÄ™ jeszcze mocniej w jednym spĂłjnym ekosystemie. To akurat nie zaskakuje. Sprawa jest prosta – jeĹźeli otaczasz siÄ™ sprzÄ™tami z jabĹ‚kiem na obudowie, nie powinieneĹ› zauwaĹźać miÄ™dzy nimi Ĺźadnych barier. Dlatego 0!(!"+*5ĆŤ)+ø!)5ĆŤ+ %!.\ĆŤ.¨3*%!ĆŤ +.6!ĆŤ*ĆŤ0(!%!ÄŒĆŤ ĆŹ! 5&xĆŤ +'1)!*0¨3ĆŤ'+*05*1+3\ĆŤ*ĆŤ/).0"+*%!Ä‹ĆŤ %! 3*+ĆŤ6,.!6!*0+3*+ĆŤ0!øƍ*+3NĆŤ.+ 6%*xĆŤ1.6N 6! ƍ MacBook z paskiem dotykowym Touch Bar, ktĂłry moĹźna samodzielnie konfigurować. PrzyszĹ‚ość pod znakiem jabĹ‚ka rysuje siÄ™ niezwykle ciekawie.


10

iTech

iSpot

iSpot

DOTYK CZYNI CUDA

J

EST SZYBSZY I WYDAJNIEJSZY niş kiedykolwiek. A zarazem wyraźnie smuklejszy i lşejszy. Ma najjaśniejszy i najbarwniejszy ekran ze wszystkich notebooków Mac. I debiutuje w nim Touch Bar1 – wbudowany w klawiaturę szklany pasek Multi-Touch, który daje Ci błyskawiczny dostęp do przydatnych narzędzi dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz. +35ƍ ++'ƍ.+ƍ6.+ 6%žƍ/%xƍ6Ə,.6!ž+)+35$ƍ,+mysłów. Teraz czeka na Twoje. 1 Touch Bar jest dostępny w wybranych modelach.

1 | 13-CALOWY MACBOOK PRO DostÄ™pny w kolorach srebrnym lub gwiezdnej szaroĹ›ci. )%x\ĆŤ)/+3ĆŤƍĂĆćƍľċ 31. 6!*%+35ĆŤ *0!(ĆŤ+.!ĆŤ%Ä†ĆŤÄ‚ÄŒÄ€ĆŤ6Ä‹ Cena: 7 499 zĹ‚

2 | 13-CALOWY MACBOOK PRO Z PASKIEM TOUCH BAR I CZYTNIKIEM TOUCH ID

3 | 15-CALOWY MACBOOK PRO Z PASKIEM TOUCH BAR I CZYTNIKIEM TOUCH ID

DostÄ™pny w kolorach srebrnym lub gwiezdnej szaroĹ›ci. )%x\ĆŤ)/+3ĆŤƍĂĆćƍľċ 31. 6!*%+35ĆŤ *0!(ĆŤ+.!ĆŤ%Ä†ĆŤÄ‚ÄŒÄŠĆŤ6Ä‹ Cena: 8 999 zĹ‚

DostÄ™pny w kolorach srebrnym lub gwiezdnej szaroĹ›ci. )%x\ĆŤ)/+3ĆŤƍĂĆćƍľċƍ 60!.+. 6!*%+35ĆŤ *0!(ĆŤ+.!ĆŤ%ÄˆĆŤÄ‚ÄŒÄ‡ĆŤ6Ä‹ Cena: 11 999 zĹ‚

Przedstawiono konfiguracje standardowe. *1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność sformatowanego nośnika jest mniejsza.

Zdjęcia: Materiały prasowe

TM i Š 2016 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeşone.

iTech

11


iTech

iSpot

12

OD MINI DO MAKSI I Z POWROTEM

4

4 | 13-CALOWY MACBOOK PRO Doskonały komputer dla osób znajdujących się w ciągłym ruchu. Lekki, mały i przy tym bardzo wydajny laptop pozwoli ci na wygodną pracę w kaşdym miejscu. Cena: od 7 499 zł* * Usługa, np. pierwsze uruchomienie komputera Mac dla posiadających Apple ID o wartości 49 zł, za 1 zł.

W ELEKTRONICE UĹťYTKOWEJ PRZEZ WIELE OSTATNICH LAT MIELIĹšMY DO CZYNIENIA Z WYRAĹšNYM TRENDEM MINIATURYZACJI. JEDNAK OD JAKIEGOĹš CZASU COĹš ZACZÄ˜Ĺ O SIĘ ZMIENIAĆ. WYDAJE SIĘ, ĹťE KARTA SIĘ ODWRĂ“CIĹ A...

/ž1#ľ

za 1 zł 5

1

W stronÄ™ miniaturyzacji StÄ…d teĹź kolejne generacje urzÄ…dzeĹ„ stawaĹ‚y siÄ™ coraz )*%!&/6!Ä‹ĆŤ+ ĆŤ'+*%!ĆŤ(0ƍĊĀċƍ0!(!"+*5ĆŤ6ĆŹ,+3+ 6!*%!)ĆŤ mieĹ›ciĹ‚y siÄ™ w kieszeni, a z bÄ™dÄ…cych ikonami mobil*+Ă„%ĆŤ3(')*¨3ƍĨ(0ĆŤÄ‰Ä€Ä‹ÄŠÄŒĆŤ65ĆŤ,+0!)ĆŤ %/)*¨3ĆŤ Ĩ(0ĆŤÄŠÄ€Ä‹ÄŠÄŒĆŤ/65%10'+ĆŤ,.6!/%! (%Ă„)5ĆŤ/%xĆŤ*ĆŤ063Ä‹ĆŤ!),!0.¨&'%Ä‹ĆŤ¨3*+(!#(!ĆŤ+.6ĆŤ,+3/6!$*%!&/6!ĆŤ/03ž5ĆŤ/%xĆŤ notebooki, ktĂłre wĹ‚aĹ›ciwie wyparĹ‚y z rynku komputery stacjonarne. Mimo Ĺźe tak samo jak te ostatnie najczęściej caĹ‚e swoje cyberĹźywoty spÄ™dzajÄ…, nie ruszajÄ…c siÄ™ z biurek. Zamiast notebookĂłw w podróş zaczÄ™liĹ›my zabierać ultrabooki. Swoje 15 minut miaĹ‚y w miÄ™dzyczasie palmtopy i tzw. netbooki, czyli jeszcze mniejsze komputerki przeznaczone do korzystania z internetu. ZdawaĹ‚o siÄ™, Ĺźe kierunek jest jeden.

1 | BOSE SOUNDLINK MINI II CARBON 01.(*5ƍ ô3%x'ƍ3ƍ03+&!&ƍ ž+*%ēƍ Wyjątkowo kompaktowy i lekki głośnik zabierzesz ze sobą dosłownie wszędzie. Cena: 999 zł

6 | iPAD MINI 4 Duşy tablet nie sprawdza się w kaş!&ƍ/501&%ċƍƍ)%/0+ƍ(!,%!&ƍ6.\ƍ ze sobą poręczny iPad Mini 4. Cena: od 1 999 zł*

2 | iPOD TOUCH Multimedialny kombajn w twojej kieszeni. Z 4-calowym wyświetla6!)ƍ!0%*ƍ%ƍ +/0x,!)ƍ +ƍ%1*!/ƍ Store, Apple Music czy usługi iCloud. Cena: od 999 zł

Im większe, tym lepsze

5 | BANG & OLUFSEN A1 Mobilny głośnik zaprojektowany specjalnie z myślą o podróşach. Ze względu na kształt oraz wytrzymałą obudowę łatwy w przechowywaniu. Cena: 1 199 zł

* Usługa, np. odtworzenie systemu iOS z archiwizacją i przywróceniem danych o wartości 99 zł, za 1 zł.

2

/ž1#ľ

za 1 zł /ž1#ľ

za 1 zł

3 | iPHONE SE

!ø!(%ƍ%$+*!ƍćƍ35 &!ƍ/%xƍ650ƍ duşy do naszych kieszeni, to şaden problem. iPhone SE to )'/5)(*ƍ"1*'&+*(*+Ä\ƍ przy małych gabarytach. Cena: od 2 149 zł* ľƍƍUsługa, np. aktualizacja systemu w urządzeniu iOS o wartości 79 zł, za 1 zł.

3

Zdjęcia: Materiały prasowe

C

ZY PAMIĘTACIE ,%!.3/6!ĆŤ0!(!"+*5ĆŤ'+)¨.'+3!Ä•ĆŤ 'ĆŤ*ĆŤ 6%/%!&/6!ĆŤ/0* . 5ĆŤ byĹ‚y to olbrzymie urzÄ…dzenia, a do tego posiadaĹ‚y nieporÄ™cznÄ… antenkÄ™. Podobnie byĹ‚o zresztÄ… z innymi sprzÄ™tami, z ktĂłrych korzystaliĹ›my, wykonujÄ…c codzienne 6 *%ÄŒĆŤ&!/66!ĆŤ'%('*Ă„%!ĆŤ(0ĆŤ0!)1Ä‹ĆŤ01.(*5)%ĆŤ kierunkami rozwoju technologii wydawaĹ‚y siÄ™ minia01.56&ĆŤ%ĆŹ1*%Ăź'&Ä‹ĆŤž¨3*%!ĆŤ6ĆŹ,.6565*ĆŤ,.'056nych. Wygodniej jest przecieĹź nosić jedno maĹ‚e urzÄ…dzenie w kieszeni, niĹź Ĺ‚adować do plecaka kilka wiÄ™kszych sprzÄ™tĂłw.

13

iTech

iSpot

6

W pewnym momencie wydarzyĹ‚o siÄ™ jednak coĹ› dziwnego. Wspomniane netbooki przestaĹ‚y siÄ™ sprzedawać, a kiedy Apple zaprezentowaĹ‚ swĂłj tablet iPad, zwrĂłciliĹ›my siÄ™ w zupeĹ‚nie innym kierun'1Ä‹ĆŤ#(!ĆŤ3%!('+Ă„\ƍĨ3ĆŤ05)ĆŤ35, '1ĆŤ35Ă„3%!0(6ÄŠĆŤ *.žĆŤ6*6!*%ĆŤ%ĆŹ0+ÄŒĆŤ+ĆŤ 1ø!ÄŒĆŤ/0ž+ĆŤ/%xĆŤ/!45Ä“ĆŤ '.5(%Ă„)5ÄŒĆŤĂ¸!ĆŤ$+%øƍ)%*%01.+3!ĆŤ/,.6x05ĆŤ/NĆŤ bardziej mobilne, to jednak istniejÄ… pewne granice i w przypadku obsĹ‚ugi ekranu dotykowego lepiej /,.3 6&NĆŤ/%xĆŤ3%x'/6!ĆŤ1.6N 6!*%Ä‹ĆŤ+6,+6Nžƍ/%xĆŤ wyĹ›cig o to, kto stworzy produkt z jak najwiÄ™kszym !'.*!)Ä‹ĆŤĆŤ.5*'1ĆŤ66xž5ĆŤ'.¨(+3\ĆŤ0(!05ÄŒĆŤ,+czÄ…tkowo dość kompaktowe, potem coraz wiÄ™ksze. Ludzie znowu odkryli, Ĺźe lepiej pisze siÄ™ na prawdziwej klawiaturze, i zaczÄ™li kupować hybrydy, ktĂłre do zĹ‚udzenia przypominajÄ… netbooki.

!ø!(%ƍ66*%!)5ƍ*(%6+3\ƍ&'N'+(3%!'ƍ.*øxƍ czy dziedzinę şycia, to szybko dojdziemy do wniosku, şe pewne trendy równie szybko jak się pojawią, znikają‌ by z czasem ponownie wypłynąć na ,+3%!.6$*%xċƍ%!ƍ%*6!&ƍ&!/0ƍ3Ə+)3%*5)ƍ,.6!6ƍ nas segmencie technologicznym. Pojawienie się na rynku małego i zgrabnego smart"+*ƍ%$+*!Əƍ*%!ƍ5ž+ƍ3%!('%)ƍ6/'+6!*%!)ƍ (ƍ osób, które dokładnie obserwują sinusoidalnie zmieniające się trendy. Dlatego nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lepsze są urządzenia większe, czy teş mniejsze. Po prostu nadszedł czas, kiedy puste kieszenie i torby ponownie zyskały na znaczeniu.


iSpot

14

iTech

Nie tylko wystrój, ale takşe oświetlenie decyduje w duşej mierze o klimacie wnętrza. Inteligentny dom pozwala je zmieniać.

WITAJ W DOMU 2.0

J

EĹťELI MOĹťECIE WYOBRAZIĆ SOBIE siebie w szarym, wypeĹ‚nionym półmrokiem pomieszczeniu biura, wiecie dobrze, jakÄ… rolÄ™ w naszym Ĺźyciu od#.53ĆŤĂ„3%0ž+Ä‹ĆŤ !#+ĆŤ+ ,+wiednie dobranie nie tylko 63%x'/6ĆŤ!"!'053*+Ă„\ĆŤ,.5ÄŒĆŤ ale i pozwala lepiej siÄ™ wyspać, nie mÄ™czyć oczu podczas co-

dziennych domowych obowiązków czy w końcu zwy6&*%!ƍ"1*'&+*+3\ƍ prawidłowo zaleşnie od pory dnia i roku. 1

Dla osób, które chcą „rozświetlić� swoje lokum, przygotowano rozwiązania typu Philips 1!ċƍ5/0!)ƍ&!/0ƍ0'ƍ*,.3 xƍ kombajnem, który daje kontro lować oświetlenie domu.

1 | PHILIPS HUE: CONNECTED LIGHT BULB STARTER SET V2 Zestaw Philipsa pozwala rozpocząć budowÄ™ systemu oĹ›wietlenia o bardzo duĹźych moĹźliwoĹ›ciach sterowa*%Ä‹ĆŤ3%!.ĆŤÄƒĆŤĂ¸.¨3'%ÄŒĆŤ(!ĆŤ,+63(ĆŤ sterować nawet 50. Cena: 849 zĹ‚

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

TECHNOLOGIA WKRADA SIĘ W NASZE ĹťYCIE W ROZMAITYCH FORMACH: AUTOMATYZACJA PRACY, MEDYCYNA, BEZPIECZEĹƒSTWO, ROZRYWKA. CORAZ MOCNIEJ WKRACZA TEĹť DO NASZYCH DOMĂ“W, CZYNIÄ„C CODZIENNOŚĆ Ĺ ATWIEJSZÄ„.


iTech

iSpot

 Wbudowana geolokalizacja i moşliwość kontroli wszystkiego z poziomu urządzenia mobilnego sprawiają, şe budynek lub mieszkanie mogą zostać rozświetlone, gdy się do nich zblişymy.

3 2 | NETATMO THERMOSTAT Inteligentny termostat pozwoli ci wygodnie dostosować temperaturÄ™. MoĹźesz zaoszczÄ™dzić nawet do Ä‚Ä†ĹŒĆŤ*ĆŤ.$1*'$ĆŤ6ĆŤ+#.6!3*%!Ä‹ĆŤ Cena: 799 zĹ‚ 3 | GERDALOCK Zabezpiecz swĂłj dom i juĹź nigdy *%!ĆŤ).03ĆŤ/%xĆŤ+ĆŤ'(16!Ä‹ĆŤ%!ĆŤ)1/%/6ĆŤ *3!0ĆŤ35&)+3\ĆŤ/).0"+*ĆŤ6ĆŤ'%!szeni, by otworzyć zamek. Cena: 1 599 zĹ‚

uczenia siÄ™. Wystarczy odpowiedzieć na 5 pytaĹ„, by urzÄ…dzenie samo dostosowywaĹ‚o ogrzewanie w domu do naszego stylu Ĺźycia, nawykĂłw, rytmu dnia i tygodnia. Potem, korzy/0&NĆŤ6ĆŹ"1*'&%ĆŤ10+ÄĄ ,0ÄŒĆŤ/)ĆŤ bÄ™dzie regulowaĹ‚ temperaturÄ™ w pomieszczeniu, w oparciu o warunki pogodowe i obecność uĹźytkownika. Praktyczne, *%!,.3 øĕƍ !/0ĆŤ,.65ĆŤ05)ĆŤ/05(+35ÄŒĆŤ)ĆŤ35#+ *5ĆŤ%*0!."!&/Ä‹ 2 Inteligentny zamek to wygoda i bezpieczeĹ„stwo na miarÄ™ XXI wieku.

 ,+3%! *%ĆŤ 0)+/"!. !00)+ÄŒĆŤ&! *ĆŤ6ĆŹ*&. 6%!&ĆŤ%*nowacyjnych firm z tego segmentu, wprowadziĹ‚a na rynek %*0!(%#!*0*!ĆŤ0!.)+/005Ä‹ĆŤ.6Ndzenia Ĺ‚Ä…czÄ… siÄ™ z lokalnÄ… sieciÄ… Wi-Fi i zbierajÄ… dane, ktĂłre pozwalajÄ… im na optymalizacjÄ™ temperatury w pomieszczeniu i oszczÄ™dność energii, a co za tym idzie, zmniejszenie rachun'¨3Ä‹ĆŤ&%!'3/6NĆŤ!$NĆŤ!00)+ĆŤ$!.)+/00ĆŤ&!/0ĆŤ"1*'&ĆŤ

!00)+ĆŤ)ĆŤ +ĆŤ6+"!.+3*%ĆŤ takĹźe coĹ› wiÄ™cej do inteligentnego domu: stacjÄ™ pogodowÄ… i sprytnÄ… kamerÄ™, ktĂłra rozpoznaje domownikĂłw, dziÄ™ki czemu moĹźe alarmować na iPhone o kaĹźdym obcym, ktĂłry pojawi siÄ™ w domu. Ciekawe rozwiÄ…zanie z dziedzi*5ĆŤ6!6,%!6! ƍ+"!.1&!ĆŤ0'ø!ĆŤ +/'+*(!ĆŤ6**ĆŤ).'ĆŤ!. ĆŤ 6!ĆŤ/3+%)ĆŤ!. +'ÄŒĆŤ'0¨.ĆŤ*%!ĆŤ tylko zapewnia solidny zamek, ale takĹźe wszelkie korzyĹ›ci zwiÄ…zane z peĹ‚nÄ… kontrolÄ… Âť przez iPhone.

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

Tego typu udogodnienie to jednak namiastka filozofii, która określana jest jako „internet rzeczy". Termin został po raz pierwszy uşyty w końcówce (0ƍĊĀċƍ! ž1#ƍ,.+#*+6ƍ1/%ness Insider Intelligence rynek ten juş teraz jest jednym z dominujących w segmencie IT, jednak oprócz strony czysto biznesowej istotna jest teş ta przekładająca się bezpośrednio na nasze şycie codzienne.

16


18

iTech

iSpot

Prezent*

5

‌lub jesteĹ›cie na zakupach i sprawdzacie, czego jeszcze .'1&!Ä‹ĆŤ+00'%ĆŤ*ĆŤ'.0!6!ĆŤ (1ĆŤ,.#+*%!ƍĨ(1ĆŤ3ĆŹ+/00!6*+Ă„%ĆŤ*ĆŤ/).0"+*%!ÄŠĆŤ0+ĆŤ &! *'ĆŤ,.6!ø50!'Ä‹ĆŤ 1øƍ+ ĆŤ.+'1ĆŤ ĂĀĀĀƍ.+%+*!ĆŤ/NĆŤ,.65)%.'%ÄŒĆŤ by wprowadzić tzw. Internet .!".%#!.0+.ƍĢƍ(+ ¨3'xĆŤ,+žNczonÄ… z sieciÄ…, ktĂłra samoist*%!ĆŤ,+%*"+.)1&!ĆŤ*/ĆŤ+ĆŹ/3+&!&ĆŤ zawartoĹ›ci i koĹ„czÄ…cych siÄ™ produktach. Do tej pory cena takiego gadĹźetu nie uzasadniaĹ‚a jego zakupu, ale kto wie. Tablety i elektronika zawitaĹ‚y do dyskontĂłw, moĹźe stanie siÄ™ ,+ +*%!ĆŤ6ĆŹ0'%)ĆŤÄ›!ÄĄĘċ

W sieci technologii Inteligentny dom to takĹźe szeroko rozumiana sieć naszych urzÄ…dzeĹ„. W przypadku produktĂłw Apple przejawia siÄ™ to )%x 65ĆŤ%**5)%ĆŤ3ĆŹ"1*'&%ĆŤ+*0%nuity, ktĂłra pozwala na zatarcie #.*%5ĆŤ)%x 65ĆŤ/).0"+*!)ÄŒĆŤ 6!#.'%!)ĆŤ%ĆŹ'+),10!.!)Ä‹ĆŤ bieranie poĹ‚Ä…czeĹ„ na MacBooku, # 5ĆŤ0!(!"+*ĆŤ6+/0žƍ3ĆŹ%**5)ĆŤ,+'+&1Ä•ĆŤ.+/6xĆŤ. 6+Ä“ĆŤ+ĆŤ0!#+ĆŤ apki, gry, filmy, seriale w jednym niewielkim pudeĹ‚ku Apple Ä‹ĆŤ.ÄŒĆŤ63ƍĢƍ*%!ĆŤ)ĆŤ35godniejszego ekosystemu niĹź aplikacje Apple. Ciekawsze przykĹ‚ady zastosowania automatyzacji i optymalizacji domu to takĹźe wszelkiego rodzaju urzÄ…dzenia sĹ‚uşące m.in. do opieki nad zwierzÄ™tami do)+35)%Ä‹ĆŤ0ÄŒĆŤ$+%ø5ĆŤ)/65na karmiÄ…ca koty, kontrolowana przez Wi-Fi. Albo kamera, ktĂłra pozwala obserwować znudzone psy, a gdy te zacznÄ… psocić – skontaktować siÄ™ z nimi gĹ‚osowo i rzucić zabawkÄ™.

1

ZLECENIE PRZEZ TELEFON 4 | APPLE TV Małe, stylowe i niezwykle poręczne centrum multimedialne będące częścią ekosystemu Apple. Tak wygląda przyszłość telewizji i domowej rozrywki. Cena: od 779 zł* * Kup Apple TV i odbierz voucher na dostęp do usługi FilmBox Live na 6 miesięcy – o wartości 99,90 zł.

5 | iLUV MYSIGHT HOME IP CAMERA WITH CLOUD Miej stały nadzór nad tym, co dzie&!ƍ/%xƍ3Ə +)1ċƍ )!.ƍ&!/0ƍ,.+/0ƍ w obsłudze i umoşliwia obserwację całego pokoju oraz skupienie się na jednym obiekcie. Cena: 549 zł

1 | SMARTER iKETTLE 2.0 Ma wbudowane czujniki, za pomocÄ… ktĂłrych z innego pomieszczenia lub w pobliĹźu domu sprawdzimy ilość wody w czajniku, jej bieşącÄ… temperaturÄ™, a nawet „zlecimyâ€? jej zagrzanie. Wszystko to poĹ‚Ä…czone z automatyzacjÄ…, dziÄ™ki ktĂłrej woda moĹźe być utrzymy3*ĆŤ*ĆŤ+,05)(*5)ĆŤ,+6%+)%!Ä‹ĆŤ+63%N6nie idealne takĹźe dla rodzicĂłw, ktĂłrzy potrzebujÄ… w środku nocy zagotowanej, ale nie gorÄ…cej wody. Cena: 699 zĹ‚ 2 | SMARTER COFFEE MACHINE Dla osĂłb, ktĂłre lubiÄ… maĹ‚Ä… czarnÄ… o okreĹ›lonej porze, zbudowano Smarter Coffee. Ekspres jest w stanie zaparzyć nam Ĺ›wieĹźo zmielonÄ… '3xĆŤ*ĆŤ'+*'.!0*NĆŤ,+.xÄŒĆŤ,+%*"+.)+3\ĆŤ1ø50'+3*%'ĆŤ*+05Ăź'&NĆŤ*ĆŤ/).0"+*%!ÄŒĆŤĆŹ3ĆŹ.6%!ĆŤ potrzeby – po jednym klikniÄ™ciu – utrzymywać ten drogocenny napĂłj w okreĹ›lonej temperaturze do wskazanej godziny. Cena: 1 099 zĹ‚

KAWA CZY HERBATA? A RACZEJ KAWA I HERBATA – TU TAKĹťE MOĹťNA UĹ ATWIĆ SOBIE ĹťYCIE. DZIĘKI URZÄ„DZENIOM MARKI SMARTER. JAK TWIERDZÄ„ ICH TWĂ“RCY TO ROZWIÄ„ZANIA DLA OSĂ“B, KTĂ“RE CHCÄ„ ZARZÄ„DZAĆ SWOIM CZASEM W SPOSĂ“B EFEKTYWNY... ALBO DLA SZCZEGĂ“LNIE LENIWYCH DOMOWNIKĂ“W.

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

Âť ĆŹ'3!/0%$ĆŤ!6,%!6! stwa przeczytacie dodatkowo w sekcji „Bezpiecznie i wygodnieâ€?, ale na inteligentny dom skĹ‚ada siÄ™ wiele innych elemen0¨3Ä‹ĆŤ0ÄŒĆŤ$+%ø5ĆŤ% !00(!ƍĢƍ35obraĹşcie sobie czajnik, ktĂłry oszczÄ™dza energiÄ™, a jednoczeĹ›nie utrzymuje dla was wodÄ™ w optymalnej temperaturze. 3!0ĆŤ&!Ă„(%ĆŤ +,%!.+ĆŤ3.%!ĆŤ do domu‌

SMARTER iKETTLE/ COFFEE MACHINE

Z inteligentnym domem i jego rozbudową wiąşą się oczywiste obawy, przede wszystkim wynikające z bezpieczeństwa sieci internetowej i potencjalnego ry65'ƍ3ž)*%ċƍƏ%(!ƍ&! *'ƍ*ƍ początku tego wieku napotykano wiele problemów, rozwijające się systemy bezpieczeństwa prowadzą nas w jednym kierunku – optymalizacji naszej pracy i ułatwienia sobie niektórych ak053*+Ä%ċƍ 3ƍ/)ƍ/%xƍ*%!ƍ 6.+%ĕƍ%!,.3 ē

4

19

iTech

iSpot

ĆŤ1.6N 6!*%ĆŤ3/,¨ž 6%ž&NĆŤ6ĆŹ,(%kacjÄ… przygotowanÄ… przez firmÄ™ ).0!.Ä‹ĆŤ6*6ĆŤ0+ÄŒĆŤĂ¸!ĆŤ3ĆŹ&! *5)ĆŤ miejscu moĹźecie zlecić zagotowanie wody, zaplanować parzenie kawy dla goĹ›ci i jeszcze upewnić siÄ™, Ĺźe nie zapomnicie o czekajÄ…cym na was ,!ž*5)ĆŤ 6*'1Ä‹ĆŤ.6N 6!*%ĆŤ35#(NdajÄ… stylowo, a ich cena przystaje do moĹźliwoĹ›ci. ZresztÄ… taki luksus i zapach Ĺ›wieĹźej kawy to chyba wystarczajÄ…ca nagroda, nieprawdaĹź?

2


20

iTech

iSpot

BEZPIECZNIE I WYGODNIE

2 | ELEPHANT DOOR System zostaĹ‚ zaprojektowany tak, by przylegać do drzwi w sposĂłb nieinwazyjny. Alarm ma uniwersalny zaczep, ktĂłry nie wy)#ĆŤ*.6x 6%Ä‹ĆŤ !#+ĆŤ%*/0(&ĆŤ0+ĆŤ +/ž+3*%!ĆŤ minuta pracy, a uzyskane w ten sposĂłb bezpieczeĹ„stwo to przynajmniej jedna zĹ‚a myĹ›l z gĹ‚owy. Swoim wyglÄ…dem przypomina niewielki gĹ‚oĹ›nik, ale uwierzcie nam – z jego wnÄ™trza wydobÄ™dzie siÄ™ nieznoĹ›ne wycie Ä¨Ä Ä Ä€Ĺ?ĆŤ ÄŠÄŒĆŤ# 5ĆŤ'0+Ă„ĆŤ/,.¨1&!ĆŤ*.1/65\ĆŤ*/6NĆŤ prywatność. W środku zawarto m.in. akcelerometr i şyroskop, ktĂłre za pomocÄ… inteligentnych pomiarĂłw odróşniajÄ… „interakcjeâ€? z drzwiami – od zwyczajnego wejĹ›cia po prĂłbÄ™ wĹ‚amania. Przy wielu dodatkowych "1*'&$ÄŒĆŤ&'ĆŤÄŒĆŤĆŹ&! *+6!Ă„*%!ĆŤ.+6/N *!&ĆŤ cenie, jest to opcja, ktĂłrÄ… warto rozwaĹźyć. Cena: 799 zĹ‚*

OCHRONA MIESZKANIA CZY FIRMY PRZYBIERA RĂ“ĹťNE FORMY. OD GĹ ODNEGO DOBERMANA PRZEZ DRZWI PRZECIWWĹ AMANIOWE PO FIRMY OCHRONIARSKIE. ALE O BEZPIECZEĹƒSTWO MOĹťEMY ZADBAĆ RĂ“WNIE DOBRZE SAMI. A DO TEGO BARDZIEJ DYSKRETNIE I WYGODNIE.

* Produkt dostępny w salonach iSpot od 1 grudnia.

2

1 1 | ELGATO EVE DOOR & WINDOW

STEROWANE PRZEZ TELEFON Elephant door wykorzystuje Wi-Fi, by w staž5ƍ/,+/¨ƍžN65\ƍ/%xƍ6Ə*/65)ƍ/).0"+*!)ċƍ W razie niebezpieczeństwa urządzenie wy/5žƍ*+05ß'&!ƍ%*"+.)1&N!ƍ*/ƍ+Ə,.+(!mie. Całość działa na akumulatorze litowoĥ,+(%)!.+35)ƍĨ %+Ċƍ%Ə)+ø!ƍ5\ƍž +3*ƍ ,.6!6ƍċƍ,.¨6ƍ+,&%ƍ6!6,%!6*%ƍ (.)1ƍ6Ə,+6%+)1ƍ0!(!"+*1ƍ +Ə6!/031ƍ +žNczany jest teş pilot pozwalający na szybkie „rozbrojenie� kontrolki.

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

2!ĆŤ++.ĆŤÄ’ĆŤ%* +3ĆŤ0+ĆŤ!6,.6!3+ +35ĆŤ61&*%'ĆŤ'+*0'0+35Ä‹ĆŤ+6,+6*&!ÄŒĆŤ65ĆŤ .63%ĆŤ i okna sÄ… otwarte, czy zamkniÄ™te. DziÄ™ki temu moĹźesz bezstresowo wyjeĹźdĹźać na wakacje, wiedzÄ…c, Ĺźe wszystkie drzwi i okna sÄ… zamkniÄ™te i nikt nie wtargnÄ…Ĺ‚ do twojego domu. Czujnik wykorzystuje rewolucyjnÄ… technologiÄ™ Apple +)! %0ÄŒĆŤ+ĆŤ/,.3%ÄŒĆŤĂ¸!ĆŤ&!/0ĆŤ 6%!%**%!ƍž035ĆŤ 3ĆŹ+/ž1 6!ÄŒĆŤ+"!.1&!ĆŤ35/+'%ĆŤ,+6%+)ĆŤ!6,%!czeĹ„stwa i ścisĹ‚Ä… integracjÄ™ z Siri oraz peĹ‚nÄ… kontrolÄ™ przez iPhone, iPad lub iPod Touch. 2!ĆŤ++.ĆŤÄ’ĆŤ%* +3ĆŤ&!/0ĆŤ6/%(*5ĆŹ35)%!**5)%ĆŤ bateriami o dĹ‚ugiej ĹźywotnoĹ›ci, wiÄ™c nie musisz zawracać sobie gĹ‚owy kablem zasilajÄ…cym. Cena: 199 zĹ‚


22

iTech

WSPĂ“LNOTA SPRZĘTĂ“W DOMOWYCH ĹťYJEMY W CIEKAWYCH CZASACH. MĂ“WI SIĘ, ĹťE JESTEĹšMY ĹšWIADKAMI CZWARTEJ REWOLUCJI PRZEMYSĹ OWEJ. NIE JESTEM TEGO TAKI PEWIEN. CHOĆ NAWET JEĹšLI TO REWOLUCJA, TO NA PEWNO NIE PRZEMYSĹ OWA. NIE ODBYWA SIĘ W FABRYKACH, TYLKO W OPLATAJÄ„CYCH NAS SIECIACH ĹšWIATĹ OWODĂ“W I WI-FI.

,+.6N '%Ä‹ĆŤ )!.ĆŤ &!ĆŤ5*'ĆŤ 0!.)+/00+3%ÄŒĆŤĂ¸!ĆŤÂ?1'/6ĆŤ6.6ĆŤ bÄ™dzie w domu. W tym samym czasie czujnik jakoĹ›ci powietrza i stacja pogodowa dokĹ‚adajÄ… swoje trzy grosze i proszę‌ wtedy wchodzÄ™ ja, caĹ‚y na biaĹ‚o. ĆŹ3%xĆŤ&! *'Ä“ĆŤ+)ĆŤ)+ø!ĆŤ5\ĆŤ inteligentny. Tylko gdzie w tym wszystkim jestem ja, czĹ‚owiek? Prawdopodobnie siedzÄ™ wygod*%!ĆŤ3ĆŹ"+0!(1ĆŤ%ĆŹ,(*1&xĆŤ6%)+35ĆŤ wyjazd, a moĹźe wyszedĹ‚em na kawÄ™ z przyjaciółmi albo szukam prezentĂłw Ĺ›wiÄ…tecznych, popijajÄ…c herbatÄ™. Podoba mi siÄ™ takie jutro. ChociaĹź nie, nie jutro. To dzieje siÄ™ juĹź dzisiaj.

10.+ĆŤx 6%!ĆŤ&!/66!ĆŤ(!,%!&Ä“

Z

Ĺ UKASZ JAKĂ“BIAK

WYKĹ E, ZDAWAĹ OBY SIĘ, SPRZĘTY AGD zaczynajÄ… siÄ™ ze sobÄ… porozumiewać bez 1 6%ž1ĆŤ6ž+3%!'Ä‹ĆŤ0&NĆŤ/%xĆŤ%*0!(%#!*0*!Ä“ĆŤ PrzewrĂłt odbywa siÄ™ w naszych domach, ktĂłre teĹź coraz częściej są‌ inteligentne. Ale czy domy, w ogĂłle rzeczy, mogÄ… być inteligentne? W pierwszym odruchu coĹ› siÄ™ we mnie buntuje i chciaĹ‚5)ĆŤ'.65'*N\Ä?ĆŤÄ›+ĆŤ %žÄŒĆŤ*%!Ä“ĆŤ.6!%!øƍ%*0!(%#!*&ĆŤ0+ĆŤ domena ludziâ€?. Ale wĹ‚aĹ›ciwie, dlaczego nie? PostanowiĹ‚em pochylić siÄ™ nad tematem i rozwaĹźyć rzetelnie wszystkie za i przeciw. Czym wĹ‚aĹ›ciwie jest inteligen&Ä•ĆŤ%!)ĆŤ0+ĆŤ%*01%5&*%!Ä‹ĆŤ ø 5ĆŤ3%!ÄŒĆŤ(!ĆŤ*ĆŤ3/6!('%ĆŤ35padek sprawdziĹ‚em w internetowej wersji encyklopedii Ä?ĆŤÄ› *0!(%#!*&ĆŤ&!/0ĆŤ6 +(*+Ă„%NĆŤ16!*%ĆŤ/%xĆŤ*ĆŤ,+ stawie wĹ‚asnych doĹ›wiadczeĹ„ oraz zdolnoĹ›ciÄ… przystosowania siÄ™ do otaczajÄ…cego Ĺ›rodowiskaâ€?.

Inteligentny dom Sztuczna inteligencja od lat pomaga rozwiązywać problemy naukowe, a komputery zwycięşają z ludźmi – mistrzami gier, które w powszechnym mniemaniu są +)!*Nƍ#!*%1/65ċƍ3!0ƍ/,.6x05ƍ +)+3!ƍ35%ž5ƍ/%xƍ na autonomię i same robią, co do nich naleşy. To daje do myślenia. W kuchni ekspres zaprasza lodówkę na kawę. Pralka umawia się z odkurzaczem na wspólne

 ĆŤÄŒĆŤ ĆŤ ĆŤ ĆŤ w [ĆŤÄŒĆŤ

ĆŤ ĆŤ ĆŤĆŤ wĆŤÂ?Ä‹ĆŤ ÄŒĆŤ áĆŤ § ĆŤĆŤ ĆŤ 

Zdjęcia: Arcadius Mauritz

iSpot


KARTA PODARUNKOWA iSPOT

25

iSpot

iPrezent

ž5ƫÄ3%0ƫ,,(!ƫ3ƫ&! *5)ƫ)%!&/1ē

ŚWIĘTA TO CZAS OBDAROWYWANIA NAJBLIŻSZYCH. W ŚWIECIE PEŁNYM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII TRUDNO JEDNAK O LEPSZY PODARUNEK DLA RODZINY LUB PRZYJACIÓŁ NIŻ UŻYTECZNY ALBO PO PROSTU ZABAWNY GADŻET. OTO PROPOZYCJE NAJCIEKAWSZYCH URZĄDZEŃ. 3 | KENU AIRFRAME &. 6%!&ƫ,.6!*+Ä*5ƫ1$350ƫ/)+$+ +35ƫ*ƫÄ3%!%!ċƫ Zamontuj go do wylotu powietrza i ciesz się wygodną nawigacją. Cena: 99 zł

1 | WITHINGS HOME

+ .1&ƫ(%/'%!&ƫ+/+%!ƫ35&N0'+35ƫ,.!6!*0ċƫ+35ƫ,,(!ƫ0$Čƫ ++'Čƫ%$+*!Čƫ a może iPad? Wywołaj zachwyt w oczach przepięknymi i eleganckimi akcesoriami. Pozwól jej zdecydować.

.6N 6!*%!ƫ,+63(ƫ,+61\ƫ/%xƫ!6,%!6*%!&Čƫ# 5ƫ*/6ƫ +)ƫ6+/0&!ƫ bez opieki. Monitoruje także stan powietrza w pokojach. Cena: 899 zł

.0Nƫ,+ .1*'+3Nƫ%,+0ƫ)+ø!/6ƫ6,ž%\ƫ6ƫ +3+(*5ƫ/,.6x0Čƫ'!/+.%ƫ%Ƭ1/ž1#%ƫ w każdym salonie iSpot.

4 | BOSE SOUNDTOUCH 30 +/'+*ž5ƫ35¨.ƫ (ƫ3/65/0'%$ƫ)!(+)*¨3ċƫžx+'%ƫ%ƫ+#05ƫ dźwięk w dowolnym miejscu bez dodatkowych urządzeń. Cena: 2 599 zł

.05ƫ +ƫ*5%ƫ%Ƭ35'+.65/0*%ƫ3Ƭ +3+(*5)ƫ/(+*%!ƫ%,+0ċ /6!('%!ƫ6,50*%ƫ +056N!ƫ+"!.05ƫ (ƫü.)ƫ,.+/%)5ƫ'%!.+3\ƫ*ƫ .!/ƫ%6*!/Į%/,+0ċ,(

%/0ƫ/(+*¨3ƫ +/0x,*ƫ*ƫ/0.+*%!ƫ333ċ%/,+0ċ,(ĥ/(+*5ċ$0)(

iSpot ZIELONE ARKADYƫ(ċƫ+&/'ƫ+(/'%!#+ČƫĉĆġāĈāƫ5 #+/66ĎƫiSpot GALERIA BAŁTYCKAƫ(ċƫ.1*3( 6'ƫāąāČƫĉĀġĂćąƫ /'Ďƫ iSpot RIVIERAƫ1(ċƫ 6%)%!.6ƫ¨./'%!#+ƫĂČƫĉāġăĀąƫ 5*%ĎƫiSpot KLIFƫ(ċƫ35%x/03ƫĂĆćČƫĉāġĆĂĆƫ 5*%ĎƫiSpot GALERIA KATOWICKA 1(ċƫăƫ &ƫăĀČƫąĀġĀĊĈƫ 0+3%!ĎƫiSpot SILESIAƫ1(ċƫ$+.6+3/'ƫāĀĈČƫąĀġāĀāƫ 0+3%!ĎƫiSpot ALEJA BIELANYƫ1(ċƫ6!'+( +3ƫĆġĂĂČƫ ĆĆġĀąĀƫ +%!.65!ĎƫiSpot GALERIA KRAKOWSKAƫ1(ċƫ3%ƫĆČƫăāġāĆąƫ .'¨3ĎƫiSpot BONARKAƫ1(ċƫ )%! /'%!#+ƫāāČƫăĀġćąąƫ .'¨3Ďƫ iSpot TARASY ZAMKOWEƫ(ċƫ*%%ƫ 1!(/'%!&ƫĂČƫĂĀġāĀĉƫ 1(%*ĎƫiSpot MANUFAKTURAƫ1(ċƫ *ƫ ./'%!#+ƫĆČƫĊāġĀĈāƫ+ ôĎƫ iSpot STARY BROWARƫ1(ċƫ¨ž3%!&/'ƫąĂČƫćāġĉĉĉƫ+6* ĎƫiSpot POZNAŃ CITY CENTERƫ1(ċƫ 05%ƫĂČƫćāġĆĉćƫ+6* ĎƫiSpot POSNANIA 1(ċƫ(!/6!3/'ƫāČƫćāġāăćƫ+6* ĎƫiSpot ARKADIA Premium Zoneƫ(ċƫ *ƫ3žƫ ƫĉĂČƫĀĀġāĈĆƫ./63ĎƫiSpot ZŁOTE TARASYƫ1(ċƫž+0ƫĆĊČƫ ĀĀġāĂĀƫ./63ĎƫiSpot GALERIA MOKOTÓWƫ1(ċƫ+ž+/'ƫāĂČƫĀĂġćĈĆƫ./63ĎƫiSpot BLUE CITYƫ(ċƫ !.+6+(%)/'%!ƫāĈĊČƫĀĂġĂĂĂƫ./63Ďƫ iSpot PLAC UNIIƫ1(ċƫ1ž3/'ƫĂČƫĀĂġĆććƫ./63ĎƫiSpot TARGÓWEKƫ1(ċƫžx+'ƫāĆČƫĀăġĂĉĈƫ./63ĎƫiSpot SADYBAƫ1(ċƫ+3/% /'ƫăāČƫ ĀĂġĊĀăƫ./63ĎƫiSpot PROMENADAƫ1(ċƫ/0.+.)/'ƫĈĆČƫĀąġāĈĆƫ./63ĎƫiSpot MARSZAŁKOWSKAƫ1(ċƫ ./6ž'+3/'ƫāĀąĥāĂĂČƫ ĀĀġĀāĈƫ./63ĎƫiSpot DOMINIKAŃSKAƫ,(ċƫ+)%*%' /'%ƫăČƫĆĀġāĆĊƫ.+ž3ĎƫiSpot MAGNOLIAƫ1(ċƫ !#*%'ƫĆĉČƫĆąġĂĀąƫ.+ž3Ďƫƫ INFOLINIA:ƫĉĀāƫĉĀĂƫĉĉĂ

Zdjęcia: Materiały prasowe

/6!ƫ/(+*5č

2 | KNOMO AUDLEY +.ƫ*ƫ!(!'0.+*%'xƫ)+ø!ƫ5\ƫ!(!#*'ēƫ ,+3%! *%ƫ+$.+*ƫ bez kompromisu w kwestii stylu. Cena: od 1 269 zł


iSpot

26

iPrezent

STYLOWO I AKTYWNIE GUSTOWNE DODATKI I AKCESORIA MARKI SWAROVSKI GWARANTUJÄ„, ĹťE ELEGANCJA I SZYK BĘDÄ„ CI TOWARZYSZYĆ W KAĹťDYM MOMENCIE.

BIĹťUTERIA MONITORUJÄ„CA SWAROVSKI

1

2

0%2%05ƍ.'%*#ƍ !3!(.5ƍĢƍ%ø10!.%ƍ)+*%0+.1&Nƍ'053*+Ä\ƍĢƍ6ƍ/,.3Nƍ0%2%05ƍ.5stal umoşliwia wyznaczanie celów, prowadzenie rejestru spalonych kalorii, przebytego dystansu, analizę osiągnięć oraz monitorowanie jakości snu. Zsynchronizowana ze /).0"+*!)ƍ,+)#ƍ,.+3 6%\ƍ6 .+35ƍ i atrakcyjny styl şycia, będąc jednocześnie ciekawym uzupełnieniem kaşdej stylizacji. W zestawie dostępne są bransoletka +.6ƍ/,+.0+3ƍ+,/'ċƍ .5/60žƍ,+ƍ +0'*%xciu dyskretnie wskazuje godzinę oraz stopień realizacji wyznaczonego celu.

3

0Äľ

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

Wybierz kryształowe etui na iPhone, długopis (1ƍ.!(+'ƍ6ƍ,)%x%Nƍƍ%ƍ35.¨ø*%&ƍ/%xēƍ W szerokiej gamie akcesoriów znajdziesz wyjątkowy prezent lub coś tylko dla siebie.

0Äľ

20% 4

ZABĹ YĹšNIJ!

27

iPrezent

iSpot

20% 5

1 | BANG & OLUFSEN H5 PINK

2 | MOLESKINE NOTES

MaĹ‚e i porÄ™czne wcale nie oznacza gorsze. Douszne sĹ‚uchawki w kolorze lekkiego róşu *%!ĆŤ05('+ĆŤ%!/6NĆŤ/05(%/05'NÄŒĆŤ(!ĆŤ0'ø!ĆŤ+"!.1&NĆŤ bezkompromisowy dĹşwiÄ™k o doskonaĹ‚ej jakoĹ›ci. Do tego bez najmniejszych problemĂłw zmieszczÄ… siÄ™ w kaĹźdej damskiej torebce. Cena: 1 099 zĹ‚

(/56*5ƍ*+0!/ƍ).'%ƍ +(!/'%*!ƍ o charakterystycznych zaokrąglonych rogach i uşytecznej wewnętrznej kieszonce *ƍ*+00'%ċƍ 1øƍ*%# 5ƍ*%!ƍ/0.%/6ƍ/3+%$ƍ pomysłów, które zapisane w notatniku, będzie moşna przywołać w kaşdej chwili. $.+*%ƍ&!ƍ + 0'+3+ƍ#1/0+3*!ƍ!01%ċ Cena: od 79 zł*

ONA

3 | B.ME RAINBOW BLADE

4 | KNOMO ELEKTRONISTA

Etui dla najbardziej odwaĹźnych miĹ‚oĹ›nikĂłw /).0"+*¨3ĆŤ%$+*!ÄŒĆŤ'0¨.65ĆŤ'+$&NĆŤ podejmować w swoim Ĺźyciu wyzwania. PoliwÄ™glanowe tworzywo, z ktĂłrego wykonane zostaĹ‚o etui, doskonale ,.653%!.ĆŤ +ĆŤ0!(!"+*1ÄŒĆŤ$.+*%NĆŤ#+ĆŤ przed uderzeniami. WyjÄ…tkowy wzĂłr zdobiÄ…cy jego powierzchniÄ™ podkreĹ›la indywidualność uĹźytkownika. Cena: 149 zĹ‚*

Torebka kopertówka, która z łatwością pomieści kaşde urządzenie mobilne wraz z niezbędnymi kablami. Po rozłoşeniu moşe takşe słuşyć jako stylowy organizer. Dla kobiet ceniących sobie zarówno elegancję, jak i praktyczność. Cena: 1 299 zł

* Kupując je w komplecie ze szkłem ochronnym, otrzymasz 20% rabatu.

* Kupując notes w zestawie z etui na iPhone i etui na MacBook, zapłacisz za wszystko o 20% mniej.

5 | RICHMOND & FINCH LOLLIPOP SATIN PURPLE Seria Lollipop to doskonaĹ‚e poĹ‚Ä…czenie mod*!#+ĆŤ36+.1ĆŤ%ĆŹ"1*'&%ĆŤ+$.+**5$Ä‹ĆŤ.5#%*(*5ĆŤ design, ktĂłry podkreĹ›la indywidualny styl 1ø50'+3*%'Ä‹ĆŤĆŤ&! 3%Ă„%!ĆŤ#ž '%!&ÄŒĆŤ)0+wej powierzchni w zabawne paski znajdujÄ… siÄ™ zĹ‚ote akcenty. Elegancko i na luzie. Cena: 199 zĹ‚


Torby i eTui do iPhone’ów, iPadów, Macbooków

6

7

8

9

10

11

6 | BEATS SOLO3 WIRELESS GOLD #.+)*ĆŤ35 &*+Ă„\ĆŤ0!.%%ÄŒĆŤ35/+'ĆŤ&'+Ă„\ĆŤ dĹşwiÄ™ku i brak przewodĂłw. WytrzymajÄ… nawet do 40 godzin na jednym Ĺ‚adowaniu, co czyni je idealnymi sĹ‚uchawkami do codziennego uĹźytku. A wszystko okraszone legendarnym juĹź designem marki Beats. Cena: 1 299 zĹ‚

My knoMo id

się z firmą KNOMO, która bezpłatnie odeśle torbę do właściciela.

Zdjęcia: Materiały prasowe

Kaşda torba KNOMO posiada unikalny numer. W przypadku zgubienia, znalazca moşe skontaktować

29

iPrezent

iSpot

7 | GARMIN INDEX WHITE .)%*ĆŤ * !4ĆŤ0+ĆŤ3%x!&ĆŤ*%øƍ635'žĆŤ3#Ä‹ĆŤ .6N 6!*%!ĆŤ63ø5ĆŤ*%!ĆŤ05('+ĆŤ+#¨(*NĆŤ)/xĆŤ %žÄŒĆŤ(!ĆŤ,+%*"+.)1&!ĆŤ+ĆŤ%(+Ă„%ĆŤ0ž1/661ÄŒĆŤ wody, masie mięśniowej i wielu innych cechach organizmu, ktĂłre mogÄ… okazać siÄ™ *%!6x *!ĆŤ,.65ĆŤ *%1ĆŤ+ĆŤ"+.)xÄ‹ĆŤ C e n a : 73 9 z Ĺ‚

8 | COMMA UNIQUE POLKA CHAMPAGNE GOLD 01%ĆŤ6ĆŤ'.5/60ž')%ĆŤ3.+2/'%!#+ĆŤ + ĆŤ 3 6%x'1ĆŤ/).0"+*+3%ĆŤ'ø !&ĆŤ'+%!05ÄŒĆŤ a przy okazji ochroni go przed zarysowaniem i uderzeniami. Precyzyjne wykonanie zapewnia bezproblemowy dostÄ™p do wszystkich gniazd i przyciskĂłw. Cena: 159 zĹ‚

9 | SWAROVSKI SLAKE DELUXE ACTIVITY CRYSTAL SET

10 | APPLE WATCH SERIES 2

11 | SLG DESIGN D5 CSL METAL WHITE

DoskonaĹ‚y wyglÄ…d i aktywność fizyczna mogÄ… iść ze sobÄ… w parze. Szykowny '.5/60žƍ0%2%05ĆŤ.5/0(ÄŒĆŤx N5ĆŤ/!.!)ĆŤ opaski, zajmie siÄ™ monitoringiem zdrowia podczas ćwiczeĹ„ i snu. Pozwala takĹźe *ĆŤ/5*$.+*%6&xĆŤ6!ĆŤ/).0"+*!)ĆŤ%ĆŤ)+ø!ĆŤ sĹ‚uĹźyć jako pilot do sterowania muzykÄ…. Cena: 799 zĹ‚

&(!,/65ƍ%Ə35&N0'+3+ƍ/05(+35ƍ6!#.!'ƍ Apple, który stanie się jej towarzyszem podczas wykonywania codziennych czynnoÄ%ċƍ3!0ƍ05$ƍ*&. 6%!&ƍ*#ø1&N5$ƍ %Ə)x6N5$ċƍ !/0ƍ%*0!#.(*Nƍ6xÄ%Nƍ!'+/5/temu urządzeń z charakterystycznym jabłkiem w logo. Cena: od 1 849 zł

Etui wykonane ze skĂłry licowej przez zespół wykwalifikowanych rzemieĹ›lnikĂłw. (ĆŤ+/¨ÄŒĆŤ'0¨.!ĆŤ!*%NĆŤ/+%!ĆŤ"1*'&+*(*+Ă„\ĆŤ %ĆŹ,.+/0+0xÄ‹ĆŤ +%!05ÄŒĆŤ'0¨.!ĆŤ/0.&NĆŤ/%xĆŤ zminimalizować liczbÄ™ noszonych przedmiotĂłw, z pewnoĹ›ciÄ… doceniÄ… dodatkowÄ… kieszonkÄ™ na karty. Cena: 349 zĹ‚


1

30

iPrezent

iSpot

2

4

31

iPrezent

iSpot

3

6

7

8

5

9

10

11

2 | APPLE TV 32GB

6 | BEATS POWERBEATS 3

7 | BANG & OLUFSEN A1

&(!,/6ĆŤ3ĆŹ/3+&!&ĆŤ'(/%!ĆŤ')!.ĆŤ/,+.0+3ÄŒĆŤ ktĂłra pozwala nagrywać wideo w spektaku(.*!&ĆŤ.+6 6%!(6+Ă„%ĆŤÄ… Ä‹ĆŤ5,+/ø+*ĆŤ 3ĆŹÄƒÄĄ+/%+3NĆŤ/0%(%6&xĆŤ+.61ĆŤ,+)+ø! ci uwiecznić najbardziej szalone i dynamiczne sceny. Cena: 1 899 zĹ‚

0+ƍ,.65/6ž+Ä\ƍ0!(!3%6&%ēƍ,,(!ƍƍ0+ƍ1.6Ndzenie stworzone z myślą o dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Wystarczy podłączyć je do telewizora i cały świat multimediów stoi przed nami otworem. Dzięki róşnorodnym aplikacjom dostępnym 3Ə5".+35)ƍ/'(!,%!ƍ,,0+.!ƍ*%!ƍ)1/%)5ƍ ograniczać się jedynie do oglądania. Tylko 0!.6ƍ3Ə6!/03%!ƍ6Ə2+1$!.!)ƍ*ƍ,¨ž.+6*5ƍ +*)!*0ƍ%()+4ƍ %2!ē Cena: 779 zł

Bezprzewodowe sĹ‚uchawki douszne renomowanej firmy Beats to niezbÄ™dnik kaĹźdego sportowca. ZapewniajÄ… aĹź Ä Ä‚ĆŤ#+ 6%*ĆŤ/ž1$*%ĆŤ)165'%ÄŒĆŤĆŹ/,!&(*!ĆŤ 6!6,%!6&N!ĆŤ,žN'%ĆŤ &NĆŤ,!ž!*ĆŤ'+)"+.0ĆŤ i stabilność podczas ćwiczeĹ„. SÄ… rĂłwnieĹź 35&N0'+3+ĆŤ0.3ž!ĆŤ%ĆŹ+"!.1&NĆŤ*%!635'ž!ĆŤ wrÄ™cz, jak na takie maĹ‚e urzÄ…dzenie, dynamiczne oraz czyste brzmienie. C e n a : 87 9 z Ĺ‚

ž+Ä*%'ƍ (ƍ)%ž+Ä*%'¨3ƍ)165'%ƍø5&N5$ƍ w ciągłym ruchu. Waşy zaledwie 600 g i mieści się w dłoni. Ze względu na brak wystających przycisków zmieści się nawet 3Ə*&. 6%!&ƍ35,$*5)ƍ,(!'1ċƍ.6N 6!nie charakteryzuje się niespotykaną, jak na swój rozmiar, jakością dźwięku. Cena: 1 199 zł

5 | dBRAMANTE SIGNATURE SILKEBORG

9 | APPLE WATCH NIKE+

10 | ELGATO EVE ENERGY

11 | TANGRAM SMART ROPE

&. 6%!&ƍ63*/+3*5ƍ5".+35ƍ6!#.!'ƍ *ƍÄ3%!%!ƍ0!.6ƍ0'ø!ƍ3Ə.3$ƍ%'!ċƍ Pasek sygnowany nazwą legendarnej sportowej firmy to pewność ogromnej wytrzymałości urządzenia, co niewątpliwie 1/05/"'&+*1&!ƍ3/65/0'%$ƍ,.+3 6N5$ƍ '053*5ƍ/05(ƍø5%ċƍ.6N 6!*%!ƍ3/,¨ž,.1&!ƍ równieş z kaşdym sprzętem wchodzącym w skład ekosystemu Apple. Cena: od 1 849 zł

ĆŤ,+)+NĆŤ61&*%'ĆŤ(#0+ĆŤ2!ĆŤ*!.#5ĆŤ i towarzyszÄ…cej mu aplikacji przeznaczonej na urzÄ…dzenia iPhone, iPad lub iPod Touch )+ø*ĆŤ165/'\ĆŤ%ĆŹ,.6!*(%6+3\ĆŤ%*"+.)&!ĆŤ o zuĹźyciu energii w mieszkaniu. SÄ… one dostÄ™pne niemal od razu na ekranie urzÄ…dzenia )+%(*!#+Ä‹ĆŤ%ÄŒĆŤ05('+ĆŤ66N\ĆŤ+/66x 6\Ä“ Cena: 249 zĹ‚

Dla osób dbających o kondycję. Skakanka ze zintegrowanym wyświetlaczem na bieşąco liczy i wyświetla liczbę podskoków. Potrafi równieş zliczać liczbę spalonych kalorii oraz podawać interwały treningu i inne przydatne dane. Współpracujące ze skakanką aplikacje połączone z kontem na Facebooku pomogą w motywacji i pozwolą rywalizować ze znajomymi. Cena: 449 zł

3 | MOLESKINE NOTES GAME OF THRONES Legendarne notesy Moleskine dostÄ™pne .¨3*%!øƍ6ĆŹ)+053)%ĆŤ6ĆŹ,+3%!Ă„%ĆŤÄ›.ĆŤ+ĆŹ0.+*Ä˜Ä‹ĆŤ To limitowana edycja w twardej oprawie, na ktĂłrej widniejÄ… symbole ksiÄ…Ĺźkowych rodĂłw. Wybierz swĂłj ulubiony i ciesz siÄ™ praktycznym notatnikiem. Cena: 69 zĹ‚

ON 4 | GERDALOCK Bezpieczeństwo na miarę XXI wieku. Inteligentny zamek Bluetooth to innowacyjne rozwiązanie pozwalające +03%!.\ƍ .63%ƍ6ƍ,+)+Nƍ/).0"+*ċƍ !. +'ƍ*%!ƍ35)#ƍ6!3*x0.6*!#+ƍ zasilania i jest niezwykle elegancki +.6Ə,.+/05ƍ3Ə)+*0ø1ċƍ +*%!ƍ6Ə/61'*%!)ƍ kluczy, gdy wracamy z cięşkimi zakupami. Zamek moşe nawet otwierać się sam, gdy 6*& 6%!ƍ/%xƍ3Ə6/%x#1ƍ0!(!"+*1ċ Cena: 1 599 zł

Luksusowa torba pozwala wyróşnić się z tłumu elegancją i nie zdradza, şe słuşy do przenoszenia cennej elektroniki. Wyściełane wnętrze skutecznie chroni MacBook przed wszelkimi uderzeniami i wstrząsami. Staranne wykonanie torby gwarantuje długą şywotność. Cena: 549 zł

Zdjęcia: Materiały prasowe

1 | GARMIN VIRB ULTRA 30

8 | B.SAFE MAGNETIC CASE BLACK Wyjątkowe etui dla najbardziej wymagają5$ƍ1ø50'+3*%'¨3ƍ/).0"+*¨3ƍ).'%ƍ Apple. Zapewni skuteczną ochronę w połączeniu ze stylową i elegancką prostotą designu. Dodatkowo ma kieszonkę na karty kredytowe. Cena: 169 zł


TABLET

1

2

4

LAPTOP

WATCH

ĹšwiÄ…tecz ny upomine k

32

iPrezent

iSpot

SMARTFON

skĂłrzany po do kaĹźde rtfel j torby Silkeborg *

3

dbramante1928

5

full-grain leather on the go

4 | TOBYRICH SMARTPLANE

5 | JBL CLIP 2 BLUE

%!/)+3%0!ƍ'.+&!ƍ6Ə,.x '+Ä%Nƍ ,+* ƍĂĂƍ')ļ$ĕƍ!.6ƍ0+ƍ)+ø(%3!ƍ 6%x'%ƍ /1,!./65'%!)1ƍ.++0+3%ƍ((%!ċƍ!ôƍ +ƍ.x'%ƍ /).0"+*ƍ%Ə6+/0 ƍ'/' !./'%)ƍ)%/0.6!)ƍ domowych bezdroşy bez obaw o kraksy. Zabawka jest niezwykle wytrzymała, gdyş zaprojektowano ją właśnie z myślą o zapierających dech w piersi ewolucjach i sztuczkach. C e n a : 41 9 z ł

Intuicyjny i niezwykle wygodny zdalnie sterowany samolot. Wzbij siÄ™ z łatwoĹ›ciÄ… w przestworza, niezaleĹźnie od tego, czy &!/0!Ă„ĆŤ)0+.!)ÄŒĆŤ65ĆŤ,.+"!/&+*(%/0NÄ‹ĆŤ 5/0.65ÄŒĆŤĂ¸!ĆŤ)/6ĆŤ,+ ĆŤ.x'NĆŤ0!(!"+*Ä‹ĆŤ Zapomnij o skomplikowanym sterowaniu. Dronem moĹźesz rĂłwnieĹź kierować, wychylajÄ…c rÄ™kÄ™ w odpowiednim kierunku. Cena: 299 zĹ‚

%!635'(!ƍ"1*'&+*(*5ƍ%Ə)+%(*5ƍ#ž+Ä*%'ƍ dla wszystkich kochających przygodę.

!/0ĆŤž'+3%%!ĆŤ3+ ++ ,+.*5ÄŒĆŤĆŹ 6%x'%ĆŤ specjalnemu aluminiowemu klipsowi nie zgubisz go nawet podczas najbardziej /6(+*5$ĆŤ35,.3Ä‹ĆŤ%!$ĆŤ)165'ĆŤx 6%!ĆŤ twoim towarzyszem w kaĹźdym momencie podróşy. Cena: 259 zĹ‚

Copenhagen2

3 | SPHERO OLLIE

Skagen/Silkeborg

KIDS

Wonder to zestaw do nauki programowania poprzez zabawę. Spędzanie czasu z robocikami Dash i Dot to sama przyjemność, zwłaszcza dla ciekawych świata i twórczych dzieci. Dzięki dołączonej aplikacji tworzenie z pozoru skomplikowanych skryptów jest niezwykle ła03!ƍĨ+,.0!ƍ*ƍ3%61(*5)ƍ%*0!."!&/%!Ċċ Cena: 1 299 zł

Lynge2

+*!ƍ63% 5ĕƍ%!ƍ)ƍ/,.35ċƍ!*ƍ .+*ƍ został zaprojektowany specjalnie do misji odbywających się po zachodzie słońca. Wysyłaj sygnały świetlne i docieraj do miejsc spowitych mrokiem i dostępnych jedynie z powietrza. Cena: 549 zł

2 | WONDER PACK

Zdjęcia: Materiały prasowe

1 | PARROT AIRBORNE NIGHT DRONE

dbramante1928 to marka ekskluzywnych akcesoriów. Produkty zaprojektowane w Danii, wykonane ręcznie z najwyşszej jakości indyjskiej skóry "full-grain leather", odzwierciedlają najwaşniejsze wartości marki - solidność, trwałość, funkcjonalność i elegancki styl. *Od 15 listopada do 31 grudnia 2016 lub do wyczerpania zapasów


34

iPrezent

iSpot

PREZENT W PREZENCIE

0Äľ

4

25%

Prezent*

4 | BANG & OLUFSEN H7 Idź przez şycie nieskrępowanie w rytm ulubionej muzyki. Cena: 1 799 zł

Powerbank w designerskim opakowaniu. Szybko naładujesz swoje urządzenie, gdziekolwiek jesteś. Cena: 179 zł

* Kupując bezprzewodowe słuchawki Bang & Olufsen H7, drugie – a-JAYS Five o wartości 199 zł – otrzymasz w prezencie.

* Stację dokującą otrzymasz w prezencie.

1

2 | dBRAMANTE SIGNATURE SILKEBORG

3

TwĂłj MacBook zasĹ‚uguje na eleganckie opakowanie. Luksusowa torba Silkeborg wyróşnia siÄ™ pro/0NÄŒĆŤ*+3+6!/*NĆŤ"+.)NĆŤ%ĆŤ'(/56nym stylem. Cena: 549 zĹ‚

Prezent*

6 | O.JACKY iPHONE CASE

7 | OTTERBOX SYMMETRY

8 | ARTWIZZ RUBBER CLIP

01%ƍ*ƍ%$+*!Ə3Ə"+.)%!ƍ/05(+3!&ƍ 0+.!'%ƍ'+,!.0¨3'%ċƍ !/0ƍ +/0x,*!ƍ w kilku modnych kolorach. Cena: 199 zł*

1 +35ƍ6Ə/!.%%ƍ5))!0.5ƍ to połączenie subtelnej barwy 6Ə/!056*Nƍ"+.)Nċƍ!(%'0*5ƍ/05(ƍ i bezkompromisowa ochrona 3Ə&! *5)ēƍ Cena: 149 zł*

, '%ĆŤ/%xĆŤ6 .6&NÄŒĆŤ(!ĆŤ05ĆŤ&1øƍ nie musisz obawiać siÄ™ o swojego MacBooka. Półprzezroczysta obudowa Artwizz wzmocni twojego laptopa i zapewni mu stylowy wyglÄ…d. Cena: 199 zĹ‚*

* Tylko teraz kupujÄ…c etui O.Jacky, otrzymasz 25% rabatu.

9 | SONOS PLAY:5

Mobilny głośnik Bluetooth o imponującym brzmieniu. Dzięki wodoodpornym właściwościom przydatny takşe podczas wyjazdów. W razie potrzeby moşe pełnić rolę powerbanku. Cena: 1 399 zł

0.!"+35ƍ+ 03.66ƍ6Ə31 +3nym wzmacniaczem oraz głośnikami przeniesie twoje mieszkanie do świata muzyki. Dzięki technologii multiroom moşesz cieszyć się muzyką w całym domu. Cena: 2 699 zł*

* Kupując głośnik, otrzymasz słuchawki JBL T280 o wartości 199 zł w prezencie.

* Przy zakupie dwóch głośników otrzymasz 10% rabatu!

9

0Äľ

50%

* W zestawie ze szkłami Otterbox aş 25% taniej!

5 | JBL XTREME

* Kupując go, otrzymasz etui Artwizz na iPhone aş 50% taniej!

10 8

0Äľ

10% 0Äľ

20%

* Do kaĹźdej torby portfel w prezencie.

3 | LACIE PORSHE DESIGN 2TB GOLD

Prezent*

Dysk twardy jeszcze nigdy nie był 0'ƍ/05(+35ēƍ3*/+3*ƍ"1*'cjonalność spotyka się z legendarnym minimalistycznym designem. C e n a : 74 9 z ł * Do kaşdego dysku pendrive LaCie o wartości 129 zł w prezencie.

5

Prezent*

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

Prezent*

7

0Äľ

2

1 | SAMO WHITE POWERBANK

6

25%

CZY MOĹťE BYĆ COĹš PRZYJEMNIEJSZEGO NIĹť UDANY PREZENT, KTĂ“RY UCIESZY OBDAROWANEGO? OCZYWIĹšCIE! WIĘCEJ UDANYCH PREZENTĂ“W.

35

iPrezent

iSpot

10 | B.ME STYLISH CASE Powiedz światu, co lubisz. Wyraź swój indywidualizm. Dzięki nowej serii designerskich etui +ƍ0!(!"+*¨3ƍ0+ƍ0'%!ƍ,.+/0!ē Cena: 149 zł* * Kupując je w komplecie ze szkłem ochronnym, otrzymasz 20% rabatu.


36

iSpot

37

iFun

iSpot

iFun

ZABAWA / PRZYGODA / ROZRYWKA / RELAKS / REKREACJA

POĹšRĂ“D NUDNEJ PROZY ĹťYCIA TO WĹ AĹšNIE ROZRYWKA CZĘSTO DOSTARCZA NAM NIEZAPOMNIANYCH WRAĹťEĹƒ.

EKSTREMALNA ZABAWA 2 | FUSE CHICKEN TITAN

1

Potęşna kamera sportowa, która sprawdza się nawet przy najbardziej dynamicznych ujęciach. Cena: 1 899 zł

&*+3/65ƍ .+*ƍ).'%ƍ..+0ƍ+ƍ*%!typowej konstrukcji, dzięki której moşe latać z prędkością nawet ĉĀƍ')ļ$ƍ%ƍß()+3\ƍ6ƍ,+3%!0.6ƍ *3!0ƍ,.6!6ƍąĆƍ)%*10ċƍ +*0.+(!.ƍ pozwala na sterowanie z odległości +ƍĂƍ')ċƍ.6ƍ6ƍ')!.5ƍ1((ƍƍ moşna obserwować na dołączonych goglach. Cena: 5 599 zł

3 | JBL XTREME Cztery aktywne głośniki i dwa wzmacniacze basowe w małym opakowaniu. Mobilny dźwięk jesz6!ƍ*%# 5ƍ*%!ƍ5žƍ0'ƍ,+0xø*5ēƍ Cena: 1 399 zł

NAJLEPIEJ BAWIĆ SIĘ W TOWARZYSTWIE... NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII, KTĂ“RA ZMODERNIZUJE NASZE DOĹšWIADCZENIA!

4 | THULE CROSSOVER %!635'(!ƍ350.65)ž5ƍ,(!'ƍ (ƍ osób spragnionych przygody. Stanowi doskonałą ochronę w najtrudniejszych warunkach. Cena: 399 zł

J

2

3 4

Zdjęcia: Materiały prasowe

1 | GARMIN VIRB ULTRA 30

&)+*%!&/65ƍ,.6!3¨ ƍ*ƍ.5*'1ƍ 0+ƍÄ3%!0*ƍ%*3!/05&ċƍ 1øƍ*%# 5ƍ nie będziesz musiał martwić się o zerwane kable. Cena: 149 zł

4 | PARROT DISCO

EĹšLI BUDZISZ SIĘ ZLANY POTEM, gdy Ĺ›niĹ‚o ci siÄ™ leniwe popoĹ‚udnie 3ĆŹ1&*5)ĆŤ"+0!(1ÄŒĆŤ to prawdopodobnie naleĹźysz do tych, ktĂłrych czasem okreĂ„(ĆŤ/%xĆŤ&'+ĆŤ .!*(%*!ĆŤ 1*'%!Ä‹ĆŤ Twoje ciaĹ‚o jest praktycznie uzaleĹźnione od adrenaliny, wiÄ™c wszystko, co nie dostarcza dreszczyku emocji, staje /%xĆŤ)ž+ĆŤ6*6N!Ä‹ĆŤ53(%6cja i bicie wĹ‚asnych rekordĂłw w sytuacjach „na krawÄ™dziâ€? to dla ciebie najlepsza rozrywka. Ludzie tacy jak ty potrzebujÄ… teĹź odpowiednich gadĹźetĂłw – takich, ktĂłre dotrzymajÄ… ci kroku w kaĹźdej sytuacji.

Ekstremalny styl Sporty tego typu zwykle koja.6NĆŤ/%xĆŤ6ĆŹ#ž+Ă„*NĆŤ)165'NÄ‹ĆŤ%!koniecznie chodzi tu o konkret*5ĆŤ#01*!'Ä‹ĆŤ%!3ø*!ÄŒĆŤ65ĆŤ krÄ™ci ciÄ™ rock, metal czy hip-hopowa nawijka, dĹşwiÄ™ki majÄ… napÄ™dzać ciÄ™ do przekraczania kolejnych granic i dodawać odwagi. Warto zatem zabrać ze sobÄ… chociaĹźby przenoĹ›ny gĹ‚oĂ„*%'ÄŒĆŤ0'%ĆŤ&'ĆŤ ĆŤ0.!)!Ä‹ĆŤøne jest to, Ĺźe jest bardzo wytrzymaĹ‚y, a takĹźe odporny na zabrudzenia i zachlapania. Swoje wyczyny na pewno bÄ™dziesz chciaĹ‚ takĹźe uwiecznić na wideo, by zaprezentować je ž!)1ĆŤĂ„3%01ĆŤ,.6!6ĆŤ+11!Ĺ?Ä‹

.)%*ƍ ƍ%xƍ*%!ƍ63%! 6%!ċƍ A jeśli potrzebujesz naprawdę spektakularnych ujęć, to warto pomyśleć o dronie, takim jak Parrot Disco, który pozwala nagrywać filmy w rozdzielczoÄ%ƍ1((ƍƍ*%!,.6!.3*%!ƍ*wet przez 45 minut.

BÄ…dĹş bezpieczny %!ĆŤ6,+)%*&)5ĆŤ&! *'ĆŤ o tym, Ĺźe mimo ekstremalnego charakteru sportĂłw warto odpowiednio zadbać zarĂłwno o siebie, jak i drogie sprzÄ™ty, w ktĂłre zainwestowaliĹ›my. PamiÄ™taj o podróşnej apteczce, zabierz ze sobÄ… zapas wody i staraj siÄ™ być ostroĹźny. Swoje najcenniejsze urzÄ…dzenia zapakuj do plecaka Thule Cros/+2!.ÄŒĆŤ'0¨.5ĆŤx 6%!ĆŤ/0*+3%žƍ doskonaĹ‚Ä… ochronÄ™ dla kaĹźdej !(!'0.+*%'%Ä‹ĆŤ !Ă„(%ĆŤ&!/0!Ă„ĆŤ+ ,+wiednio przygotowany, to Ĺźy65)5ĆŤ"*0/056*!&ĆŤ635Ä“


39

iSpot

iStyle

STYL / PODRĂ“ĹťE / EKSPRESJA / ELEGANCJA / CHARAKTER

ĹťADEN WYJAZD NIE MOĹťE SIĘ OBYĆ BEZ TECHNOLOGII, TAKĹťE TEN NA NARTY, DESKĘ LUB INNÄ„ FORMĘ ZIMOWEJ AKTYWNOĹšCI.

1 | WITHINGS GO ,/'ĆŤĂź0*!//ĆŤ)%!.6NĆŤ'053*+Ă„\ĆŤ Ăź656*NĆŤ%ĆŹĂ„(! 6NĆŤ/!*Ä‹ĆŤ !/0ĆŤ(!''ÄŒĆŤ miĹ‚a dla oka i wyposaĹźona w ekran w technologii E Ink, wiÄ™c dane bÄ™dÄ… widoczne nawet w ostrym, odbitym od Ĺ›niegu Ĺ›wietle. Zdecydowanie najlepszy wybĂłr na wyprawy w peĹ‚nym sĹ‚oĹ„cu. Cena: 349 zĹ‚

1

2

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

3

DZIĘKI GADĹťETOM FERIE MOGÄ„ STAĆ SIĘ JESZCZE PRZYJEMNIEJSZE

2 | BOSE SOUNDSPORT WIRELESS AQUA Bezprzewodowe słuchawki douszne dla tych, którzy chcą się solidnie zmęczyć na stoku i nie tylko. Są odporne na wilgoć, moşna je takşe spokojnie zabrać do sauny. Słuchawki zostały zaprojektowane tak, by nie wypadały z uszu nawet podczas najbardziej intensywnego wysiłku fizycznego. Cena: 799 zł

3 | JBL CHARGE 3 RED Wodoszczelny głośnik z pojemną ba0!.%Nċƍ.ƍ.¨3*%!ƍ 5*)%6*%!ƍ&'ƍ35gląda. Dzięki sporej mocy z łatwością napędzi huczną imprezę w schronisku. Moşe nawet zastąpić przenośny po3!.*'ƍ%Əž +3\ƍ/).0"+*5ƍ65Ə0blety. Mamy o jedno urządzenie do noszenia mniej. Przyda się podróşnikom potrzebującym miejsca w bagaşu. Cena: 769 zł


40

iStyle

iSpot

STYLOWO NA STOKU DZIĘKI GADĹťETOM W KAĹťDYM MOMENCIE BĘDZIE TOWARZYSZYĆ NAM ULUBIONA MUZYKA, DOKĹ ADNIE PRZEĹšLEDZIMY, ILE KALORII ZUĹťYLIĹšMY I JAK DOBRZE WYPOCZĘLIĹšMY NA WYJEĹšDZIE.

3

1 | BLING MY THING MILKY WAY ROSE SPARKLES

2

2 | BLING MY THING LOOP-PINK Delikatnie róşowy kolor paska inkrustowane#+ƍ'.5/60ž')%ƍ3.+2/'%!#+ƍ + ƍ/10!(*!go uroku kaşdemu zegarkowi Apple Watch. Cena: 99 zł 1

3 | BLING MY THING EXTRAVAGANZA 1

40.2#*6ƍ0+ƍ!01%ƍ (ƍ+/¨ƍ6ƍ$.'0!.!)ċƍ 3ø*ƍ%ƍ+#0+ƍ6 +%+*ƍ+1 +3ƍ mocno podkreśli indywidualność. Cena: 499 zł

N

8

Mierzenie aktywności jest hitem. +35ƍ6!#.!'ƍ6ƍ&ž'%!)ƍ0+ƍ*&(!,szy sposób, by zadać szyku na stoku.

!/0ĆŤ*%!635'(!ĆŤ/05(+35ÄŒĆŤĆŤ +ĆŤ0!#+ĆŤ)ĆŤ 3/65/0'+ƍĢƍÄŒĆŤĂ¸5.+/'+,ÄŒĆŤ61&*%'ĆŤ tÄ™tna. DziÄ™ki temu nie tylko moĹźemy sprawdzić, ile kalorii spaliliĹ›my na stoku, ale teĹź, co nas bardziej ekscytuje – narty czy deska. Cena: od 1 849 zĹ‚

+'.+3%!ĆŤ*ĆŤ%$+*!ĆŤÄˆĆŤ35'+**5ĆŤ6ĆŤ3ž+/'%!&ĆŤ /'¨.5ĆŤ+ĆŤ*%!016%*'+3!&ĆŤ"'01.6!Ä‹ Cena: 329 zĹ‚ 5 | SLG DESIGN D6 STRIPE BLUE Pasek starannie barwiony roĹ›linnymi garbnikami, dziÄ™ki czemu zachowuje *01.(*5ĆŤ,+ž5/'ĆŤ%ĆŤ"'01.xÄ‹ Cena: 349 zĹ‚ 6 | COMMA POLKA SWAROVSKI Finezyjne etui ozdobione krysztaĹ‚kami 3.+2/'%!#+ÄŒĆŤ35'+**!ĆŤ*%!635'(!ĆŤ precezyjnie technikÄ… ciÄ™cia laserowego. Cena: 159 zĹ‚

4

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

Stylowa opaska fitness z dotyko35)ƍ35Ä3%!0(6!)ƍ ƍ%ƍ63*/+3*5)%ƍ"1*'&)%ƍ)+*%0+.+wania aktywności fizycznej i snu. W połączeniu z metalową bransoletką Fitbit Alta Accessory Metal Bracelet prezentuje się wyjątkowo szykownie. Cena: od 649 zł

4 | SLG DESIGN D5 ZIPPER BLACK

7

 ø!05ĆŤĂ„(! 6N!ĆŤ*/6NĆŤĂź656*NĆŤ'tywność podczas biaĹ‚ego szaleĹ„stwa wcale nie muszÄ… wyglÄ…dać sportowo i wyczynowo. Ta opaska zostaĹ‚a przy/0.+&+*ĆŤ'.5/60ž')%ĆŤ3.+2/'%!#+ÄŒĆŤ wiÄ™c moĹźna z łatwoĹ›ciÄ… monitorować swĂłj wysiĹ‚ek, a przy tym wyglÄ…dać stylowo i elegancko w kaĹźdej sytuacji. Cena: 799 zĹ‚ 4 | APPLE WATCH SERIES 2

5

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEĹƒSTWA NASZYM URZÄ„DZENIOM NIE MUSI ODBYWAĆ SIĘ KOSZTEM ELEGANCJI.

2 | SWAROVSKI SLAKE ACTIVITY CRYSTAL SET

3 | FITBIT ALTA + METAL BRACELET

2

SZYK I OCHRONA 3

Muzykę zawsze warto mieć przy sobie. Ten lekki, płaski, bardzo mobilny i donośny głośnik idealnie sprawdzi się podczas zimowego wypadu w góry, poniewaş jest wodoszczelny. %!/0./6*!ƍ)1ƍ3, *%x%!ƍ3Ə6/,xċƍ .% 65'ƍ,+63(ƍ35#+ *%!ƍ przypiąć go do kurtki lub plecaka. Cena: 259 zł

4

Stylowe i eleganckie, a przy tym niezwykle wytrzymaĹ‚e etui zdobione krysztaĹ‚kami ĆĀĹ?ĆŤ3.+2/'%Ä‹ĆŤ+/0x,*!ĆŤ3ĆŤ3!./&$ĆŤ *ĆŤ%$+*!ƍćļćÄĽÄˆÄ‹ĆŤø50!6*%!ĆŤ%ĆŤ6ĆŤ'(/NÄ‹ Cena: 249 zĹ‚

ARTY, OĹšNIEĹťONY STOK I DOBRE TOWARZYSTWO. Czego chcieć wiÄ™cej? MoĹźe odrobiny szpanu i lansu. %!ĆŤ+/61'1&)5ĆŤ/%xƍĢƍ35&6 ÄŒĆŤ*ĆŤ'0¨.5ĆŤ czekamy caĹ‚y rok, to okazja, by sprawdzić swoje moĹźliwoĹ›ci i dobrze siÄ™ zabawić, ale takĹźe „pokazać siÄ™â€? i popisać umiejÄ™tnoĹ›ciami. Z tymi gadĹźetami na pewno bÄ™dzie Ĺ‚atwiej.

1 | JBL CLIP 2 TEAL

41

iStyle

iSpot

7 | COMMA ELEGANT SERIES BROWN Szykowne etui na iPad, które nie tylko dobrze wygląda, ale teş skutecznie chroni. Cena: 199 zł 8 | COMMA BRIGHTNESS

6

01%ĆŤ*ĆŤ%$+*!ĆŤ/!.%%ƍćƍ%ĆŤÄˆĆŤ (ĆŤ+/¨ÄŒĆŤ'0¨.!ĆŤ!niÄ… sobie gustownÄ… prostotÄ™ wykoĹ„czenia. Cena: 139 zĹ‚


A CZY POTRAFI TO TWOJA KAMERA? PRĘDKOŚĆ

Ę

O

43

iSpot

iLike

OKOŚĆ

FOTO / WIDEO / ELEKTRONIKA / DRONY / AKCESORIA

NARTY CZY DESKA? NIEZALEĹťNIE OD TEGO, CO WOLISZ, ZABIERZ ZE SOBÄ„ SPRZĘT, KTĂ“RY UMOĹťLIWI CI ZACHOWANIE NAJLEPSZYCH MOMENTĂ“W NA ZAWSZE.

VIRBŽ ULTRA 30 VIRB potrafi udowodnić, jak daleko, jak szybko i jak wysoko dotarłeś. Opowiedz swoją historię bardziej szczegółowo niş kiedykolwiek, wykorzystując dane G-Metrix™. Oto sportowa kamera, tak jak i ty robi rzeczy o których nie śniło się innym.

1 | OLLOCLIP

Więcej informacji na Garmin.com

60!.5ĆŤ*%!3%!('%!ĆŤ+%!'0535ĆŤ((+(%,ĆŤ0+ĆŤ *%!6x *%'ĆŤ'ø !#+ĆŤ"+0+)0+.Ä‹ĆŤ &NĆŹ"+.)xĆŤ. 6+ƍž03+ĆŤ)+*0+3*!&ĆŤ nakĹ‚adki na iPhone. W zestawie znajdziemy m.in. obiektyw szerokokÄ…tny +ĆŹ'N%!ĆŤ3% 6!*%ĆŤ,+* ƍćĀƍ/0+,*%Ä‹ĆŤdaje siÄ™ do robienia panoram i selfie z przyjaciółmi. Tak zwane rybie oko to soczewka o polu widzenia dochodzÄ…5)ĆŤ +ĆŤÄ Ä‰Ä€ĆŤ/0+,*%Ä‹ĆŤ+63(ĆŤ165/'\ĆŤ %!'3!ĆŤ!"!'05ĆŤ 6%x'%ĆŤ$.'0!.5/056nym znieksztaĹ‚ceniom obrazu przy kra3x 6%$ĆŤ' .1Ä‹ĆŤ +(!&*!ĆŤ 3ĆŤ+%!'0535ĆŤ – makro 10x i 15x – sĹ‚uşą do robienia szczegółowych zdjęć z bardzo bliska, np. roĹ›lin, owadĂłw, detali przedmiotĂłw. Cena: 379 zĹ‚

DLA TYCH CO W GARNITURZE KROKI LICZÄ„

2 | FEIYU-TECH G4 PRO

2

Przypomina krótki selfie stick, ale ma +Ə3%!(!ƍ3%x'/6!ƍ)+ø(%3+Ä%ċƍ,x 6*5ƍ elektrycznie silnik współpracujący z trójosiowym şyroskopem utrzymuje aparat w poziomie lub pod ustawionym wcześniej kątem. Pozwala na kręcenie filmów w prawdziwie kinowym stylu, gdzie obraz jest stabilny podczas marszu, jazdy na nartach czy nawet biegu. Ə.x'+&!Ä\ƍąƍ.+ƍ31 +3*5ƍ&!/0ƍ przycisk zmiany trybów działania oraz mały joystick do sterowania połoşeniem 6)+*0+3*!&ƍ')!.5ƍ(1ƍ/).0"+*ċƍ 03¨.ƍ*ƍÄ.1xƍ1)+ø(%3%ƍ)+*0øƍ#%)bala na statywach i przedłuşkach, więc moşna kręcić tuş nad ziemią czy nawet zza siebie, w stylu znanym z gier wideo, gdy zjeşdşamy po stoku. Cena: 1 499 zł

monitor aktywności, który w niezłym stylu policzy Twoje kroki Garmin.com/vivo

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

1

ZACHOWAJ TE CHWILE... W HD!


iSpot

iLike

44

iSpot

my nagrywaniem i ustawieniami kamery. Z poziomu aplikacji moĹźemy teĹź wstÄ™pnie obrabiać nagrane filmy. ++'+(*5ĆŤ)%'.+"+*ĆŤ35ž,1&!ĆŤ Ă´3%x'%ĆŤ6ĆŹ,1*'0¨3ÄŒĆŤ6ĆŹ'0¨.5$ĆŤ +%!#&NÄ‹ĆŤ+6 6%!(6+Ă„\ĆŤÄƒÄ‡Ä€Ă˝5ĆŤ0+ĆŤÄ Ä†Ä€Ä…ĆŤ4ĆŤÄ Ä†Ä€Ä…ĆŤ ,%'/!(%ÄŒĆŤĆŹ,+&!)*+Ă„\ĆŤ,)%x%ĆŤÄƒÄ‚ĆŤĆŤ,+63(ĆŤ6,%/\ĆŤ dwie godziny materiaĹ‚u. Z kolei czas pracy na baterii 35*+/%ĆŤ+'+ž+ĆŤÄƒÄ€ĆŤ)%*10Ä‹ĆŤĆŹ +.6!ĆŤ35,+/ø+*5)ĆŤ6!stawie znajduje siÄ™ oczywiĹ›cie Ĺ‚adowarka.

3 | 360FLY 4K %!.3/6ƍ')!.ƍ*#.53&Nƍ/"!ryczny, interaktywny obraz w roz6%!(6+Ä%ƍą ċƍ+63(ƍ! 50+3\ƍ i publikować filmy z poziomu urządzenia mobilnego. Cena: 3 399 zł

dłuşej bez ładowania i będzie przy tym zabezpieczony zarówno przed śniegiem, jak i upadkiem czy innymi zdarzeniami.

$1(!ĆŤ*+10!ĆŤ /+.0ĆŤÄ‚ĆŤ

%"!.++"ĆŤuĆŤĆŤ Wiele moĹźe siÄ™ zdarzyć w trakcie biaĹ‚ego szaleĹ„stwa. Szkoda by byĹ‚o, Ĺźeby nasz nowy iPhone na tym ucier,%žċƍ ø 5ĆŤ1ø50'+3*%'ĆŤ/).0"+*ĆŤ3%!ÄŒĆŤ&'ĆŤ/65'+ĆŤ uchodzi z nich energia, gdy sÄ… bardzo intensywnie uĹźywane 4 – szczegĂłlnie na mrozie. W zaradzeniu tym problemom pomoĹźe wodoszczelna obudowa z bate.%NĆŤ +ĆŤ/).0"+*¨3ĆŤ%$+*!Əćƍ%Əć/Ä‹ĆŤ Pewna ochrona i dodatkowa po&!)*+Ă„\ƍĂćĀĀƍ)$ĆŤ/,.3%NÄŒĆŤĂ¸!ĆŤ /).0"+*ĆŤ,+/ž1ø5ĆŤ*)ĆŤ 3ĆŤ.65ĆŤ

3

3

60FLY 4K TO WYJÄ„TKOWA KAMERKA +ĆŤ'.x!*%ĆŤĂź()¨3ĆŤ3ĆŹ0!$*%!ĆŤÄƒÄ‡Ä€ĆŤ/0+,*%Ä‹ĆŤ %!635'(!ĆŤ350.65)žÄŒĆŤ+ ,+.*ĆŤ*ĆŤ'1.6ĆŤ oraz wodÄ™ – ze specjalnÄ… zatyczkÄ… na #*%6 +ĆŤ)%'.+"+*1ĆŤ)+ø*ĆŤ&NĆŤ6*1.65\ĆŤ*3!0ĆŤ +ĆŤÄƒÄ†ĆŤ)!0.¨3ĆŤ%ĆŹ*'.x%\ĆŤ,+ 3+ *NĆŤ,*+.)xÄ‹ĆŤ !6ĆŤ6056'%ĆŤ350.65)ĆŤ6*1.6!*%!ĆŤ +ĆŤÄ ĆŤ)!0.ĆŤ*ĆŤÄƒÄ€ĆŤ minut, wiÄ™c tym bardziej niestraszne jej wpadniÄ™cie 3ĆŹ6/,xĆŤ,+ 6/ĆŤ%ž!#+ĆŤ/6(! /03Ä‹ĆŤĆŤ!"!'0+3*ÄŒĆŤ "/!0'+3*ĆŤ,+3%!.6$*%ĆŤÄƒÄ‡Ä€Ă˝5ĆŤ*%!ĆŤ05('+ĆŤ,.65,+mina oko owada, ale teĹź pozwala uĹ‚oĹźyć kamerÄ™ 3ĆŹ6/ 6%!ĆŤ3ĆŹ'ø !&ĆŤ,+65&%Ä‹ĆŤ/03%+*ĆŤ+%!'053!)ĆŤ

do przodu daje podobnÄ… perspektywÄ™, jakÄ… ma czĹ‚owiek. Z kolei ustawiona obiektywem do gĂłry nagrywa poziomÄ… ,*+.)xĆŤÄƒÄ‡Ä€ĆŤ/0+,*%ĆŤ%ƏĂąĀƍ w pionie, zatem umieszczona na czubku kasku narciarskiego uchwyci niemal wszystko, poza znajdujÄ…cym siÄ™ pod niÄ… Ĺźywym statywem. DziÄ™ki otworowi na Ĺ›rubÄ™ moĹźna montować jÄ… do wszelkiego rodzaju uniwersalnych gimbali, statywĂłw, uchwytĂłw i przedĹ‚uĹźek. W zestawie znajdujÄ… siÄ™ takĹźe specjalne uchwyty – m.in. pasujÄ…ce do licznych akcesoriĂłw kamerki +.+ƍĢƍ3%xĆŤÄƒÄ‡Ä€Ă˝5ĆŤ)+ø*ĆŤ6montować np. na powierzchni deski snowboardowej i nagrać 35&N0'+3+ĆŤ!"!'0+3*5ĆŤĂź()Ä‹ ÄƒÄ‡Ä€Ă˝5ĆŤƍžN65ĆŤ/%xĆŤ6ĆŹ1.6N 6!niami mobilnymi, jak iPhone czy iPad, za pomocÄ… ktĂłrych steruje-

5

 6%!Ă„ĆŤ0!ĆŤ3/65/0'%!ĆŤ# ø!05ĆŤ trzeba nosić i warto zadbać +ĆŹ0+ÄŒĆŤĂ¸!5ĆŤ5ž5ĆŤ!6,%!6*!Ä‹ĆŤ ÄŒĆŤ moĹźe ĆŤ*%!ĆŤ,+0.6!1&!ĆŤ/,!cjalnej ochrony, ale o nowego /).0"+*ĆŤlepiej dbać. Podobnie jak o laptopa czy tablet, ktĂłre zabraliĹ›my na wyjazd dla rozrywki. Plecak Thule ma miÄ™kki pokrowiec na iPad, specjalnÄ…, bezpiecznÄ… kieszeĹ„, w ktĂłrej zmieĹ›ci siÄ™ 15-calowy MacBook Pro – zatem te urzÄ…dzenia mamy juĹź zabezpieczone. A co z iPhonem? Plecaki Thule majÄ… wyjÄ…tkowÄ…, odpornÄ… na zgnie!*%!ĆŤ'+)+.xĆŤ"!+*!ĆŤ6ĆŹ3!3*x0.6*NĆŤ'%!/6!*%NĆŤ*ĆŤ0!(!"+*ÄŒĆŤ 3ĆŹ'0¨.!&ĆŤ%$+*!ĆŤÄˆĆŤx 6%!ĆŤ+ĆŹ3%!le bezpieczniejszy niĹź w tylnej kieszeni spodni, gdy stajemy Âť

4 | THULE ENROUTE ESCORT 2 %!635'(!ƍ350.65)ž5ƍ,(!'ƍ – ze specjalną kieszenią na laptopa Ģƍ6Ə'+*/0.1'&Nƍ"! #!ƍ%ƍ35Ä%!ž*5)ƍ,+'.+3!)ƍ*ƍ% ċƍ ,+.*ƍ *ƍ6#*%!!*%!ƍ'+)+.ƍ"!+*!ƍ6bezpiecza okulary przeciwsłoneczne %Ə !(%'0*5ƍ/,.6x0ƍ+.6ƍ0!(!"+*ċ Cena: 599 zł

Zdjęcia: Materiały prasowe

WIADOMO, ĹťE JAK CZEGOĹš NIE POKAĹťEMY W SIECI SPOĹ ECZNOĹšCIOWEJ, TO RĂ“WNIE DOBRZE MOGĹ OBY SIĘ NIE WYDARZYĆ. DLATEGO PRZYGOTOWUJÄ„C SIĘ DO SEZONU ZIMOWEGO, WARTO NIE TYLKO NASMAROWAĆ NARTY I SPRAWDZIĆ WIÄ„ZANIA, ALE TEĹť WYPOSAĹťYĆ SIĘ W GADĹťETY, KTĂ“RE POZWOLÄ„ ZAREJESTROWAĆ ĹšNIEĹťNE PRZYGODY W NAJLEPSZY I NIETUZINKOWY SPOSĂ“B.

45

iLike

5 | LIFEPROOF FRÄ’ POWER BLACK 1 +3ĆŤ*ĆŤ%$+*!ÄŒĆŤ'0¨.ĆŤ+$.+*%ĆŤ go przed uszkodzeniem niezaleĹźnie od tego, w jaki sposĂłb i w jakich warunkach jest uĹźywany. Cena: 599 zĹ‚


iSpot

Âť ,%!.3/65ĆŤ.6ĆŤ*ĆŤ !/!ĆŤ/*+3+. +3!&Ä‹ĆŤ +)+.ĆŤ "!+*!ĆŤ,.6!$+3ĆŤ0!øƍ+'1(.5ĆŤ,.6!%3/ž+*!6*!ÄŒĆŤ bez ktĂłrych na stoku ani rusz.

46

iLike

6

!!"ĆŤ%.% #!ĆŤ Wiemy, jak szybko filmy i zdjÄ™cia pochĹ‚aniajÄ… miejsce 3ĆŹ,)%x%ĆŤ/).0"+*Ä‹ĆŤ3!0ĆŤ*&. 6%!&ĆŤ,+&!)*!#+Ä‹ĆŤ W gĂłrach nie zawsze Ĺ‚atwo o szybki dostÄ™p do %*0!.*!01ÄŒĆŤĂ¸!5ĆŤ6#.\ĆŤ"+0+#.Ăź!ĆŤ%ĆŹĂź()5ĆŤ +ĆŤ/3+&!&ĆŤ chmury iCloud. W takich momentach z pomocÄ… przy$+ 6%ĆŤ !!"ĆŤ%.% #!ĆŤ+ĆŹ,+&!)*+Ă„%ĆŤ+ ĆŤÄ Ä‡ĆŤ +ƍĂĆćƍÄ‹ĆŤ .65,+)%*ĆŤ635'ž5ĆŤ,!* .%2!ÄŒĆŤ&'%$ĆŤ,!ž*+ĆŤ*ĆŤ.5*'1ÄŒĆŤ ale pozwala na wpiÄ™cie w gniazdo Lightning, w ktĂłre wyposaĹźony jest iPhone, i szybkie zgranie nadmiaro35$ĆŤ *5$Ä‹ĆŤĆŹ'+(!%ĆŤ'(/56*!ĆŤ6žN6!ĆŤĆŤ1)+ø(%3%ĆŤ!6,.+(!)+35ĆŤ0.*/"!.ĆŤ6 &x\ĆŤ%ĆŹĂź()¨3ĆŤ +ĆŤ'+)putera, gdzie moĹźna poddać je dalszej obrĂłbce.

Mujjo Double-Layered +1$/.!!*ƍ(+2!/ƍ %!ƍ ƍ/%xƍ+/ž1#%3\ƍ!'.*¨3ƍ dotykowych w grubych rękawicach narciarskich. Trudno byłoby w nich sterować dronem za pomocą tabletu czy nawet zrobić zwykłe zdjęcie. A dłonie 3Ə$ž+ 6%!ƍ+ƍ.+%Nĕƍ%!/0!05ƍ marzną. Dlatego dobrze jest się zabezpieczyć w rękawiczki.

6 | LEEF iBRIDGE TwĂłj iPhone ma peĹ‚nÄ… pamięć? To juĹź nie problem. W mgnieniu +'ĆŤ63+(*%/6ĆŤ,)%x\ĆŤ/).0"+*ÄŒĆŤ przerzucajÄ…c zdjÄ™cia na zewnÄ™trzny noĹ›nik iBridge. Cena: 299 zĹ‚

I nie ma lepszych niĹź dwuwar/03+3!ĆŤ 1&&+Ä‹ĆŤ%!ĆŤ +Ă„\ÄŒĆŤĂ¸!ĆŤ/NĆŤ eleganckie i dziÄ™ki wszytym w czubki palcĂłw srebrnym niciom pozwalajÄ… obsĹ‚ugiwać ekrany dotykowe, to jeszcze majÄ… wewnÄ™trznÄ… stronÄ™ palcĂłw pokrytÄ… silikonowymi kropkami, ktĂłre poprawiajÄ… pewność chwytu. TwĂłj elegancki iPhone nie wyĹ›lizgnie siÄ™ juĹź ze zmarzniÄ™tych dĹ‚oni.

THE ORIGINAL APP-ENABLED BALL.

7

%!ƍ)1/%/6ƍ&1øƍ35%!.\ƍ,+)%x 65ƍ 6%)*!)ƍƍ'+.65/0*%!)ƍ6!ƍ/).0"+*ċƍx'3%6'%ƍ 1&&+ƍ*%!ƍ05('+ƍ,+zwalają obsługiwać ekran dotykowy, ale teş utrzymują ciepło. Cena: 129 zł

Zdjęcia: Materiały prasowe

7 | MUJJO DOUBLE-LAYERED TOUCHSCREEN GLOVES


49

iLike

iSpot

PILNUJ FORMY KAŝDY Z NAS LUBI ZADBAĆ O SIEBIE. CZASAMI JEST TO PO PROSTU ZDROWSZY POSIŠEK, KIEDY INDZIEJ ĆWICZENIE LUB SPACER. WARTO KONTROLOWAĆ EFEKTY, A Z POMOCĄ PRZYCHODZI TECHNOLOGIA.

C

O WAĹťNIEJSZE, ostatnie generacje urzÄ…dzeĹ„ nie tylko wspierajÄ… wysiĹ‚ki w dbaniu o zdrowie, ale i aktywnie napÄ™dzajÄ… pozytywne zmiany w naszym + 6%!**5)ĆŤ"1*'&+*+3*%1Ä‹ĆŤ)ĆŤ sprzÄ™t staĹ‚ siÄ™ osobistym asystentem, trenerem, a niekiedy takĹźe lekarzem. PodstawÄ… do myĹ›lenia +ĆŹ6 .+3%1ĆŤ,.65ĆŤ,+)+5ĆŤ%ĆŤ/NĆŤ60!.5ĆŤĂź(.5Ä?ĆŤ'053ność, rozwaga, sen i sposĂłb odĹźywiania.

Monitor aktywnoĹ›ci fizycznej 3ĆŤ"+.)%!ĆŤ+,/'%ĆŤ/,.3%ÄŒĆŤĂ¸!ĆŤ x 6%!/6ĆŤ)%žƍ/3+&NĆŤ"+.)xĆŤ zawsze pod kontrolÄ…. Cena: 699 zĹ‚ 2

1øƍ/)ĆŤ%$+*!ĆŤ(1ĆŤ% ĆŤ,+63(ĆŤ)+*%0+.+3\ĆŤ,+ /03+3!ĆŤ%*"+.)&!ĆŤ*ĆŤ0!)0ĆŤ*/6!#+ĆŤ6 .+3%ÄŒĆŤ(!ĆŤ ,.3 6%3!ĆŤ!"!'05ĆŤ165/')5ĆŤ3ĆŹ,+žN6!*%1ĆŤ6ĆŹ + 0'+35)%ĆŤ'!/+.%)%Ä‹ĆŤ&,+0xø*%!&/65)ĆŤ6ĆŹ*%$ĆŤ&!/0ĆŤ oczywiĹ›cie Apple Watch, ale katalog produktĂłw 3/,¨ž,.1&N5$ĆŤ6ĆŹ%ĆŤ&!/0ĆŤ+#.+)*5Ä‹

Zdjęcia: Materiały prasowe

2 | BELKIN NEOPRENE SLIM FIT ARMBAND Wygodny, oddychający naramiennik pozwoli ci skupić się na treningu, a nie na obsłudze 0!(!"+*1ċ Cena: 129 zł

Z ręką na pulsie

Wystarczy wspomnieć tylko o naramiennikach firmy Belkin, które umoşliwiają wygodne uprawianie w zasadzie dowolnego sportu bez konieczności 13ø*%ƍ*ƍ/).0"+*ċƍ!#+ƍ05,1ƍ35#+ *!ƍ'!soria pomagają skupić się na samej aktywności i zapomnieć o trosce o bezpieczeństwo urządzenia. 

1

1 | FITBIT CHARGE HR

3

3 | JABRA SPORT PACE Bezprzewodowe słuchawki 6ƍ3'ž ')%ƍ +1/6*5)%ƍ+"!.1&Nƍ '+)"+.0ƍ3ƍ6/%!ƍ1,.3%*%ƍ sportu, jednocześnie zapewniając wysoką jakość dźwięku. Cena: 399 zł


iSpot

iLike

50

ZDROWIE I GADĹťET

4

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA POZWALA NAM ZOPTYMALIZOWAĆ POMIARY CIAŠA I POMAGA DBAĆ O ZDROWIE.

1 | WITHINGS BODY To waga stworzona od nowa – z zaĹ‚oĹźeniem, by nie tylko mierzyć naszÄ… masÄ™ totalnÄ…, ale teş uĹ‚atwić zrozumienie wĹ‚asnego ciaĹ‚a. Waø5/6ĆŤ3%x!&ĆŤ,+ĆŤž5)ĆŤ *%1Ä•ĆŤ%!ĆŤ&!/0ĆŤ0+ĆŤ%*"+.)&ÄŒĆŤ'0¨.ĆŤ,+3%**ĆŤ%xĆŤ !)+053+3\Ä“ĆŤ .6N 6!*%!ĆŤ)ĆŤ*ĆŤ!(1ĆŤ,+'653\ĆŤ*%!ĆŤ05('+ĆŤ stan obecny, ale takĹźe dawać szerszy obraz tego, jak ksztaĹ‚tuje siÄ™ twoja masa. Zaawansowane sensory pozwalajÄ… zweryfikować, ile tĹ‚uszczu skĹ‚ada siÄ™ na naszÄ… wagÄ™, ile jest masy mięśniowej, a jaki procent ciaĹ‚a stanowi woda, ktĂłra czÄ™sto bywa duĹźym problemem w walce z nadwagÄ…. CaĹ‚ość współpra1&!ĆŤ6ĆŹ,(%'&NĆŤ!(0$ĆŤ 0!ÄŒĆŤ5ĆŤ6ĆŤ,+)+NĆŤ Wi–Fi lub Bluetootha caĹ‚odobowo dostar6\ĆŤ%*"+.)&%ĆŤ+ĆŹ*/65)ĆŤ+.#*%6)%!Ä‹ Cena: 599 zĹ‚

4 | WITHINGS PULSE O2 ,/'ƍ1(/!ƍĂƍ)+*%0+.1&!ƍ aktywność fizyczną uşytkownika oraz śledzi długość i jakość snu. Cena: 499 zł

Âť

Zakres aplikacji, ktĂłre umoĹźliwiajÄ… kontrolowanie naszego zdrowia i aktywnoĹ›ci sportowej, to juĹź 3ĆŹ0!&ĆŤ$3%(%ĆŤ05/%N!ĆŤ.+6)%05$ĆŤ,.+#.)¨3Ä‹ĆŤ ĆŤ,.+stych ciĹ›nieniomierzy po prawdziwe kombajny, jak !(0$ĆŤ 0!ĆŤ3/,¨ž,.1&N5ĆŤ6!ĆŤ3/65/0'%)%ĆŤ'!/+.%)%ĆŤĂź.)5ĆŤ%0$%*#/Ä‹ĆŤ%!'0¨.!ĆŤ,+63(&NĆŤ*ĆŤ%* 53%1(*!ĆŤ0.!*%*#%ĆŤ&+#%ƍĨ+'!0ĆŤ+#ÄŠÄŒĆŤ%**!ĆŤ+!*%&NĆŤ /!*ƍĨ! %0ÄŠÄŒĆŤĆŹ6*& NĆŤ/%xĆŤ0!øƍ%* 53% 1(*%ĆŤ0.!*!.65ĆŤ Ĩ&'ĆŤ,+,1(.*!ĆŤ* +)+* +ÄŠÄ‹

,/'ĆŤ*ĆŤ6 .+3%! . 6+ĆŤ,+,1(.*NĆŤ"+.)NĆŤ# ø!0¨3ĆŤ,+/6!.6&N5$ĆŤ"1*'&xĆŤ1.6N 6! ƍ,,(!ĆŤ/NĆŤ+,/'%ƍĨ)+*%0+.5ĆŤ aktywnoĹ›ci fizycznej) i zegarki. W tej pierwszej grupie znaleźć moĹźna caĹ‚e spektrum akcesoriĂłw + ĆŤ%0%0ÄŒĆŤ&'ĆŤ$+%ø5ĆŤ$.#!ĆŤĆŤ)%!.6N5ĆŤ0x0*+ÄŒĆŤ kroki, pokonane dystanse i piÄ™tra, a takĹźe dĹ‚ugość %ĆŹ&'+Ă„\ĆŤ/*1Ä‹ĆŤ/00*%!ĆŤ(0ĆŤ0+ĆŤ,.6! !ĆŤ3/65/0'%)ĆŤ1*%fikacja moĹźliwoĹ›ci jednego przedmiotu i zamkniÄ™cie maksimum korzyĹ›ci w minimalnej i stylowej oprawie. MoĹźecie teĹź pozwolić sobie na bardziej spersonalizowany gadĹźet, jakim jest chociaĹźby skakanka marki Tangram. Zapomnijcie o monotonnym skakaniu i gubieniu siÄ™ w wyliczeniach, gdy wasze myĹ›li odpĹ‚ynÄ… w stronÄ™ napotkanych „ciachâ€? z siĹ‚owni. ).0ĆŤ+,!ĆŤ,+)#ĆŤ3!.5Ăź'+3\ĆŤ/3+&!ĆŤ35*%'%ÄŒĆŤ)ĆŤ ,.65/0x,*NĆŤ,(%'&xÄŒĆŤĆŹ*ĆŤ +'ž 'xĆŤ+"!.1&!ĆŤ,'%!0ĆŤ programĂłw treningowych.

5 | JABRA SPORT COACH Ăƒ%Ă„(!ĆŤ,.65(!#&N!ÄŒĆŤ(!''%!ĆŤ i niezwykle wygodne sĹ‚uchawki 6,!3*%&NĆŤ*%!ĆŤ05('+ĆŤ'+)"+.0ĆŤ podczas treningĂłw, ale teĹź doskonaĹ‚Ä… jakość dĹşwiÄ™ku. Cena: 699 zĹ‚

1

5

3

6 | TANGRAM SMART ROPE GOLD

2 | AURA CONNECTED ALARM CLOCK

Inteligentna skakanka zliczy liczbę podskoków, a takşe wyświetli liczbę spalonych kalorii. Moşna ją połączyć z Facebookiem, by rywalizować ze znajomymi. Cena: 449 zł

0+6!*%!ĆŤ3ĆŹ+#.+)*5)ĆŤ/0+,*%1ĆŤ3,ž53ĆŤ*ĆŤ jakość snu. DĹşwiÄ™ki, ktĂłre nas otaczajÄ…, a nawet oĹ›wietlenie przekĹ‚adajÄ… siÄ™ na nasze sa)+,+61%!Ä‹ĆŤ!)! %1)ĆŤ*ĆŤ/!*ĆŤ)+ø!ĆŤ5\ĆŤ Aura Connected Alarm Clock Ăź.)5ĆŤ%0$%*#/Ä‹ĆŤ.6N 6!*%!ĆŤ&!/0ĆŤ "+.)NĆŤ1 6%'ÄŒĆŤ(!ĆŤ*ĆŤ05(!ĆŤ6awansowanÄ…, Ĺźe spokojnie moĹźna je okreĹ›lić jako „optymalizator snuâ€?.

6

+63%N6*%ĆŤ1'.50!ĆŤ3ĆŹ/05(+3!&ĆŤ+,.3%!ĆŤ)&NĆŤ na celu budzić nas odpowiednim oĹ›wietleniem i dobrze dobranÄ… muzykÄ…. CaĹ‚ość współpracuje m.in. z Apple Music czy Spoti"5ĆŤ%ĆŹ,+* ƍĂĀƍ05/Ä‹ĆŤ/0&%ĆŤ. %+35$ÄŒĆŤ'0¨.!ĆŤ umilÄ… nam sen i wstawanie. DodatkowÄ… zaletÄ… Aury jest regularna kontrola naszego otoczenia – oprĂłcz Ĺ›wiatĹ‚a i dĹşwiÄ™kĂłw „budzikâ€? sprawdza teĹź temperaturÄ™ pomieszczenia, by zasugerować jej podwyĹźszenie lub obniĹźenie. Cena: 1 299 zĹ‚ 3 | WITHINGS THERMO 2

Zdjęcia: Materiały prasowe

Dzięki specjalnej aplikacji bez problemu zsynchronizujesz wyniki pomiarów Withings Pulse O2 z telefonem z systemem iOS lub Android.

51

iLike

iSpot

0x%+3!ƍ0!.)+)!0.5ƍ0+ƍ,.6!ø50!'ċƍ /0*%!&!ƍ moşliwość znacznego poprawienia swojej wiedzy w zakresie pomiarów temperatury. Withings Thermo to zaawansowane urządzenie, które pozwala na odczytywanie ciepłoty ciała z miejsca uznawanego za optymalne – tętnicy skroniowej. Wszystko to bez przykładania czy długiego trzymania sprzętu przy ciele. Wystarczy zblişenie go do głowy i jeden płynny ruch, by na wyświetlaczu ,+&3%ž5ƍ/%xƍ'(16+3!ƍ%*"+.)&!ƍ*ƍ0!)0ƍ stanu badanego. Tak uzyskane dane moşna sprawdzić w aplikacji, która oceni bieşącą temperaturę i moşe zasugerować dobór leków lub kontakt ze specjalistą. Cena: 449 zł


iSpot

52

iHelp

iHelp

WARSZTATY

J

ESTEĹš KREATYWNY? Tworzysz muzykÄ™, krÄ™cisz filmy, a moĹźe zajmujesz siÄ™ grafikÄ… i szukasz najlepszych narzÄ™dzi i najbardziej wydajnych urzÄ…dzeĹ„? Wiesz, Ĺźe marka Apple da ci wszystko, czego potrzebujesz, ale nie masz pojÄ™cia, jak zacząć? W salonach iSpot na terenie caĹ‚ego kraju organizujemy specjalne warsztaty, podczas ktĂłrych wprowadzimy ciÄ™ w tajniki /5/0!)1ĆŤ%ĆŤ%ĆŹ1.6N 6! ƍ6ĆŹ&ž'%!)ĆŤ3ĆŹ(+#+Ä‹ĆŤ+3%!/6ĆŤ/%xĆŤ*,Ä‹ÄŒĆŤ&'ĆŤ35'+rzystać iPada w biznesie lub jak sprawić, by twĂłj Mac staĹ‚ się prawdziwym warsztatem twĂłrczym.

53

iSpot

WSPARCIE TECHNICZNE / SERWIS / PORADY / USŠUGI Zyskaj przewagę w pracy i na uczelni oraz zwiększ swoją wydajność dzięki rewolucyjnym .+63%N6*%+)ƍ!'+/5/0!)1ƍ%ƍ i usłudze iCloud.

DLA WIELU OSĂ“B ZMIANA EKOSYSTEMU SPRZĘTOWEGO WYDAJE SIĘ SPORÄ„ PRZESZKODÄ„. JEDNAK „PRZESKOKâ€? NA SPRZĘT APPLE TO PROSTA DROGA W JEDNÄ„, LEPSZÄ„ STRONĘ.

ľƍƍ +/60ĆŤ3./600¨3ĆŤ&!/0ĆŤ63.*5ĆŤ w caĹ‚oĹ›ci na kartÄ™ podarunkowÄ… iSpot. Zapisz siÄ™ juĹź dziĹ›! Szczegóły www.ispot.pl/warsztaty #65*ĆŤ%,+0ÄŒĆŤ ĆŤ,Ä‹ĆŤ6ĆŤ+Ä‹+Ä‹ÄŒĆŤ1(Ä‹ĆŤ1ž3/'ĆŤÄ‚ÄŒĆŤÄ€Ä‚ÄĄÄ†Ä‡Ä‡ĆŤ./63ÄŒĆŤ0!(Ä‹ĆŤÄ‰Ä€Ä ĆŤÄ‰Ä€Ä‚ĆŤÄ‰Ä‰Ä‚Ä‹ĆŤ"!.0ĆŤ3ø*ĆŤ +ĆŤ356!.,*%ĆŤ6,/¨3Ä‹ĆŤ &x%ĆŤ,.+ 1'0¨3ĆŤ)+#NĆŤ/%xĆŤ*%!6*6*%!ĆŤ.¨ø*%\ĆŤ+ ĆŤ.6!653%/0!#+ĆŤ35#(N 1ĆŤ+"!.+3*5$ĆŤ,.+ 1'0¨3Ä‹ĆŤ %*%!&/6!ĆŤ,.+,+65&!ĆŤ*%!ĆŤ/0*+3%NĆŤ+"!.05ĆŤ3ĆŹ.+61)%!*%1ĆŤ + !'/1ĆŤ53%(*!#+ĆŤ%ĆŹ)&NĆŤ35žN6*%!ĆŤ$.'0!.ĆŤ,+#(N +35Ä‹ĆŤ/00!6*NĆŤ!*xĆŤ,+ &!ĆŤ/,.6! 3Ä‹ĆŤ.+&!'0ĆŤ%ĆŹ+,.+3*%!ĆŤ)#65*1Ä?ĆŤ+*!,0ĆŤ1(%/$%*#ĆŤ+(/'ĆŤ,Ä‹ĆŤ6ĆŹ+Ä‹+Ä‹ÄŒĆŤ www.cppolska.com.pl. ZdjÄ™cia: Archiwum iSpot, materiaĹ‚y prasowe, Shutterstock.com

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

129 zł*

ZBYT DUĹťO DANYCH I CO Z HASĹ EM? O PRZESIADCE Z PC NA MAC


iSpot

54

iHelp

KORZYSTASZ Z PECETA, ALE JEDYNÄ„ KWESTIÄ„ POWSTRZYMUJÄ„CÄ„ CIĘ PRZED MIGRACJÄ„ JEST TONA DANYCH I KONT, KTĂ“RE MUSISZ PRZENIEŚĆ W „JAKIĹšâ€? SPOSĂ“B, A NIE DO KOĹƒCA WIESZ JAK? MAMY NA TO KILKA RAD, KTĂ“RE SPRAWIÄ„, ĹťE CAĹ Y PROCES BĘDZIE RACZEJ CHWILÄ„ ZABAWY NIĹť WIELODNIOWYM WYZWANIEM!

Warto przy tym pamiętać, şe przy większości obecnych konfiguracji wasze dane i tak znajdują się lub mogą trafić do sieci. Przykład? Poczta e-mail. Asystent migracji zadba jednak o to, byście nie zostali zmuszeni do wpisywania nazw serwerów, loginów i haseł. W kilka chwil wasza drogocenna korespondencja znajdzie się na nowym sprzęcie.

Ăƒ3%!ø5ĆŤ/0.0 IstotnÄ… cechÄ… Ĺ›wieĹźego startu z komputerami Mac jest ich bezpoĹ›rednia gotowość do wstÄ™pnej pracy. Choć nowe Windowsy sÄ… juĹź zdecydowanie bar6%!&ĆŤ'+),(!0*!ĆŤ3ĆŹ/3+&!&ĆŤ/1.+3!&ĆŤ"+.)%!ÄŒĆŤ/5/0!)ĆŤ ĆŤ&!/0ĆŤ*&35#+ *%!&/65)ĆŤĂ„.+ +3%/'%!)ĆŤ +ĆŤ startu „od zeraâ€?. Aplikacja Pages radzi sobie dobrze 6ĆŹ,(%')%ĆŤ6ĆŹ %.+/+"0ĆŤ+. ÄŒĆŤ*0+)%/0ĆŤ,.+#.)+3%ĆŤ ,+60+3!)1ĆŤ*%!/0./6*ĆŤ&!/0ĆŤ,+60ĆŤ10(++'Ä‹ Co waĹźniejsze, przy przesiadce na iMac czy MacBook od razu dostajecie dostÄ™p do unikatowych aplikacji, ktĂłrych próşno szukać na Windowsie. Facebookowy Messenger? MoĹźna go teoretycznie odpalić w przeglÄ…darce, a Windows Store prĂłbuje swoich siĹ‚ w apkach, ale bÄ…dĹşmy uczciwi – na razie

6Ə)%6!.*5)%ƍ!"!'0)%ċƍ,'ƍ6%*/0(+3*ƍ 3Ə ƍ,+ *%!/%!ƍ3/6Nƍ35#+ xƍ'+)1*%'&%ƍ o kilka poziomów.

1ĆŤ35#+ 6%! +3%ĆŤ1ø50'+3*%5ĆŤ'+),10!.¨3ĆŤ ĆŤ,+3%**%ĆŤ0!øƍ pamiÄ™tać, Ĺźe ekosystem Apple stworzony jest z myĹ›lÄ… o wygodzie, a idÄ… za tym pewne róşnice 3ĆŹ1ø50'+3*%1Ä‹ĆŤÂ?03+ĆŤ0+ĆŤ613ø5\ĆŤ$+%ø5ĆŤ,.65ĆŤ instalacji aplikacji. DuĹźa ich część bÄ™dzie pochodzić 6ĆŹ5".+3!#+ĆŤ/'(!,1ĆŤ ƍĨ ĆŤ,,ĆŤ0+.!ÄŠĆŤ%ĆŹ%*/0lowana jest bezpoĹ›rednio w katalogu programĂłw. .!0+.5ĆŤ.+ !)ĆŤ6ĆŹ%*dowsa, z wieloma polaKROK PO KROKU mi ustawieĹ„, sÄ… tu raczej 1. PoĹ‚Ä…cz swĂłj PC i Mac z tÄ… samÄ… rzadkoĹ›ciÄ…. W przypad/%!%NĆŤ +)+3NƍĨ*,Ä‹ĆŤ%ÄĄ%ÄŠÄ‹ ku pobierania prograÄ‚Ä‹ĆŤ +%!.6ĆŤ6!ĆŤ/0.+*5ĆŤ,,(!ĆŤ,(%'mĂłw jako plikĂłw po odcjÄ™ Asystent migracji systemu paleniu widoczne sÄ… one Windows, zainstaluj jÄ… i uruchom. jako oddzielne „noĹ›nikiâ€?, ÄƒÄ‹ĆŤ 03¨.6ĆŤ/5/0!*0ĆŤ)%#.&%ĆŤ*ĆŤ ktĂłre moĹźna przeciÄ…'+),10!.6!ĆŤ ƍĨ3ĆŹ,.65, '1ĆŤ gnąć do swojego paska /5/0!)1ĆŤĆŤĆŤ +/0x,*5ĆŤ aplikacji. tam Asystent odpali siÄ™ automatycznie przy pierwszym Przesiadka na komputer uruchomieniu). Mac to tylko kilka prostych krokĂłw dzielÄ…4. PostÄ™puj zgodnie ze wskazĂłwkami aĹź do etapu wyboru ĹşrĂłcych ciÄ™ od prawdziwej dĹ‚a, gdzie naleĹźy zaznaczyć wygody. opcjÄ™ „Z innego Maca lub PC...â€?.

5. Podaj dane administratora i kontynuuj. ćċƍ ĆŤ+1ĆŤ1.6N 6!*%$ĆŤ,+3%*%!*ĆŤ pojawić siÄ™ ten sam kod. ÄˆÄ‹ĆŤ ĆŹ+/00*%)ĆŤ!0,%!ĆŤ)+ø!/6ĆŤ wybrać dane, ktĂłre zostanÄ… przeniesione.

Pamiętaj równieş, şe wystarczy spotkać się z dowolnym doradcą iSpot, by z miejsca zacząć swoją przygodę z komputerem i ekosystemem Apple.

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

P

ODSTAWOWYM NARZĘDZIEM, ktĂłre musicie wykorzystać do tego celu, jest Asystent migracji systemu Windows. Ta niepozorna aplikacja zajmie siÄ™ wiÄ™kszoĹ›ciÄ… operacji wymaganych do startu na komputerze z jabĹ‚kiem na obudowie bez koniecznoĹ›ci Ĺźmudnego operowania danymi. Asystent 0.*/"!.1&!ĆŤ%(%+0!'%ĆŤ)1656*!ÄŒĆŤ6!.*!ĆŤ'+(!'&!ĆŤ filmĂłw, a takĹźe kontakty, konta e-mailowe, kalendarze, a nawet inne dane z wysĹ‚uĹźonego komputera.


57

iSpot

iAudio

DĹšWIĘK / BRZMIENIE / SĹ UCHAWKI / GĹ OĹšNIKI / MUZYKA

DOUSZNE, NAUSZNE, WOKÓŠUSZNE, PRZEWODOWE I BEZPRZEWODOWE ORAZ SPORTOWE LUB REDUKUJĄCE SZUMY... CO TU WYBRAĆ?

3 | JABRA HALO SMART

3

1 | BEATS STUDIO WIRELESS SĹ‚uchawki, ktĂłre wydobÄ™dÄ… peĹ‚niÄ™ dĹşwiÄ™kĂłw niezaleĹźnie od ĹşrĂłdĹ‚a. /%x#ĆŤ(1!0++0$ĆŤ +ĆŤÄŠĆŤ)ĆŤ%ĆŹ'1)1(tor zapewniajÄ…cy zasilanie nawet *ĆŤÄ Ä‚ĆŤ#+ 6%*ĆŤ &NĆŤ*%!/,+05'*NĆŤ/3+bodÄ™ przemieszczania siÄ™. Technolo#%!ĆŤ!0/ĆŤ+1/0%ĆŤ*#%*!ĆŤ%ĆŹ ,0%2!ĆŤ +%/!ĆŤ*!(%*#ĆŤ,+63+(NĆŤ*ĆŤ%*05)ne obcowanie z muzykÄ… i prawdziwÄ… przyjemność sĹ‚uchania. Cena: 1 699 zĹ‚

Bezprzewodowe słuchawki douszne umoşliwiają kontrolę połączeń i muzyki bezpośrednio z zestawu słuchawkowego, bez konieczności /%x#*%ƍ,+ƍ0!(!"+*ċƍNƍ. 6+ƍ łatwe w obsłudze – przełączanie .+6)+3ļ)165'ƍ&! *5)ƍ +0'*%x%!)ċƍ"!.1&Nƍ,.65ƍ05)ƍ,+0xø*5ƍ dźwięk stereo. Wygodny pałąk 6,!3*%ƍ 1ø5ƍ'+)"+.0ƍ*+/6!*%ċƍ Cena: 359 zł 2

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

2 | BOSE QC35 1

Ten model otula głowę słuchającego )%x''Nƍ$)1.Nƍ'+)"+.01ƍ%ƏÄ3%!0*!#+ƍ brzmienia, z którego słynie Bose. Design słuchawek jest klasyczny i stonowany. Dzięki zastosowaniu technologii bezprzewodowej są wygodne, a jednocześnie zaskakująco lekkie i długo działają na baterii. Cena: 1 699 zł* * Kup słuchawki dla siebie i bliskiej osoby, a otrzymasz 300 zł rabatu!

0Äľ

300 zł


iSpot

58

iAudio

SĹ UCHAWKI DLA KAĹťDEGO PRZY WYBORZE DLA SIEBIE MOĹťNA ZDAĆ SIĘ NA WĹ ASNY NOS ALBO ZAWIERZYĆ REKOMENDACJOM W SKLEPACH LUB SERWISACH AUKCYJNYCH... CO JEDNAK ZROBIĆ, GDY KUPUJEMY SĹ UCHAWKI DLA KOGOĹš BLISKIEGO I CHCEMY, ĹťEBY NASZ PREZENT SIĘ SPODOBAĹ ?

1 | BEATS POWERBEATS 3 WIRELESS EARPHONES Bezprzewodowe sĹ‚uchawki douszne to wygodny sprzÄ™t dla uprawiajÄ…cych sport. WĹ‚oĹźone do uszu nie sprawiajÄ… wraĹźenia, jakby chciaĹ‚y za chwilÄ™ 35,Ă„\Ä‹ĆŤ 'ĆŤ3%x'/6+Ă„\ĆŤ/ž1$3!'ĆŤ ).'%ĆŤ!0/ÄŒĆŤ+3!.!0/ĆŤÄƒĆŤ)&NĆŤ podbite niskie tony, wiÄ™c dobrze pasujÄ… do rytmicznej muzyki nakrÄ™cajÄ…cej do dziaĹ‚ania. C e n a : 87 9 z Ĺ‚

1

S

ŠUCHAWKI DOUSZNE wybierają ludzie aktywni, uprawiający na przykład bieganie lub crossfit. Muszą być dopasowane do uszu, wygodne, dobrze się trzymać, być lekkie i odporne na wilgoć, a przy tym grać przyjemnie i nie odcinać zbytnio uşytkownika od otoczenia. Brak plączącego się kabla jest oczywiście plusem, ale trzeba pamiętać o ich naładowaniu przed wyjściem na trening. (/56*!ƍ +1/6*!ƍ/ž1$3'%ƍ,.6!3+ +3!ƍ6*)5ƍ+ ƍ 6%!/%x%+(!%ċƍƍ/66xÄ%!ƍ6/5ƍ3%/'*5$ƍ +ƍ1/61ƍ „pchełek� obłoşonych gąbką dawno juş minęły. Teraz słuchawki z tej kategorii potrafią o wiele więcej, a przede wszystkim grają naprawdę świetnie i sprawdzają się w większości zastosowań.

3

Stylowe akcesoria do urządzeń Apple

2 | JBL EVEREST 100 Ăƒ3%!0*%!ĆŤ#.&N!ĆŤ +1/6*!ĆŤ/ž1$3'%ĆŤ bezprzewodowe sÄ… doskonale dopracowane pod wzglÄ™dem ergonomii. Stonowany design i niewielkie rozmiary sprawiajÄ…, Ĺźe doskonale sprawdzÄ… siÄ™ zarĂłwno podczas wspinaczki, jak i podróşy sĹ‚uĹźbowej. C e n a : 41 9 z Ĺ‚

TimePorter

HiRise 2 Deluxe

Etui na Apple Watch’a i akcesoria

Podstawka do iPhone’a i iPada z kablami Lightning i USB

Forte

Tradycyjne słuchawki nauszne i wokółuszne pozwalają cieszyć się świetną jakością muzyki w domowym zaciszu, ale jak widać w środkach transportu zbiorowego, są teş modnym elementem ubioru. Muszą mieć wygodny pałąk, miękkie poduszki i grać głównie do środka, nie przepuszczając muzyki na zewnątrz.

BookBook 3 | MARSHALL MONITOR

2

05(%/05'ƍ2%*0#!ƍ$.'0!.5/056na dla legendarnej marki i doskonała jakość wykonania. Wytrzymałe metalowe zawiasy i elastyczny pałąk ułatwiający składanie. ž+Ä*%'%ƍ+ƏÄ.! *%5ƍąĀƍ))ƍ +/0.czają niezapomnianych wraşeń podczas słuchania dowolnego rodzaju muzyki. Wszystko to sprawia, şe słuchawki Marshall Monitor chce się zabrać ze sobą w kaşdą podróş. Cena: 899 zł

Zdjęcia: Materiały prasowe, Shutterstock.com

Słuchawki nauszne bezprzewodowe spełniają podob*!ƍ"1*'&!ƍ&'ƍ0ƍ/)ƍ'(/ƍ/ž1$3!'ƍ,.6!3+ +wych. Mają jednak tę zaletę, şe wstając np. od biurka, nie ściągniemy ich sobie z głowy szarpnięciem, gdy podłączone są do komputera, albo nie zaczniemy wy3%&\ƍ0!(!"+*!)ƍ13%!/6+*5)ƍ*ƍ'(1ċƍ¨3*%!ƍ +.6!ƍ sprawdzą się w komunikacji zbiorowej.

Podstawka do Apple Watch

Skórzane, ręcznie robione etui do MacBook’a i iPhone’a


ROCK & ROLL W KIESZENI KAĹťDY ROCKMAN MUSI CZASEM WYRUSZYĆ W TRASĘ. DLATEGO WARTO ZADBAĆ, ABY SPRZĘT NAGĹ OĹšNIENIOWY BYĹ MOĹťLIWIE LEKKI, A PRZY OKAZJI POTRAFIĹ WYDAĆ Z SIEBIE IĹšCIE OGNISTE DĹšWIĘKI!

1 | MUZYKA NON STOP

2 | STYLOWE ETUI

.'1&!ĆŤ%ĆŤ!*!.#%%ĕƍá !*ĆŤ,.+(!)Ä“ĆŤ ./$((ĆŤ 0+'3!((ĆŤ)ĆŤ#*%6 +ĆŤÄŒĆŤ'0¨.!ĆŤ,+63(ĆŤ *ĆŤ +ž +3*%!ĆŤ0!(!"+*1ĆŤ(1ĆŤ0(!01Ä‹

Aksamitne czerwone etui skutecznie zabezpieczy głośnik, a w razie potrzeby moşe słuşyć za wygodną podstawkę.

Domowy System Muzyczny

60

iAudio

iSpot

MARSHALL STOCKWELL

www.ispot.pl

Wystarczy ustawić, połączyć z WiFi i przesyłać muzykę strumieniowo do jednego lub wielu pomieszczeń by uzyskać fantastyczne brzmienie.

65ĆŤ0+ĆŤ)%*%01.+35ĆŤ,%!ĆŤ#%0.+35Ä•ĆŤ%!ÄŒĆŤ(!ĆŤ gra rĂłwnie gĹ‚oĹ›no i prezentuje siÄ™ rĂłwnie /05(+3+Ä‹ĆŤ+35ĆŤ,.6!*+Ă„*5ĆŤ#ž+Ă„*%'ĆŤ!6,.6!wodowy Marshall Stockwell to nieco ponad '%(+#.)ĆŤ65/0!#+ĆŤ6 1Ä‹ĆŤ3ĆŤ3++"!.5ĆŤ Ä¨Ä‚ÄŒÄ‚Ä†ĆŤ(ÄŠĆŤ%ĆŹ 31'*ž+35ĆŤ36)*%6ĆŤ klasy D sprawiÄ…, Ĺźe riffy puszczane z twojego iPhone’a wybrzmiÄ… lepiej niĹź kiedykol3%!'Ä‹ĆŤ3!0ĆŤ +ƍĂĆƍ#+ 6%*ĆŤ*ĆŤ&! *5)ƍž +3*%1Ä“ĆŤx 6%!ĆŤ#ž+Ă„*+ÄŒĆŤx 6%!ĆŤ65/0+ÄŒĆŤĆŹ%(+Ă„\ĆŤ basu i wysokich tonĂłw dostosujesz sobie do swoich wĹ‚asnych rockowych potrzeb.

!/0!Äƍ*+3+6!/*5ƍ%Ə'+.65/0/6ƍ6Ə0!$*+(+#%%ƍ Bluetooth czy wolisz jechać po kablu? To nie ma znaczenia. Marshall Stockwell pozwoli ci podłączyć źródło dźwięku tak, jak chcesz. Aby nie zarysować swojego pięknego głośnika w trasie, dostaniesz stylowe, aksamitne !01%ƍ6!ƍ6ž+05)ƍ(+#+ƍß.)5ƍ6Ə,.6+ 1ċƍ%!ƍ05('+ƍ chroni, ale moşe teş słuşyć za wygodną podstawkę. Bierz swój głośnik pod pachę %Ə3Ə .+#xēƍ%)!ƍ0+ƍ.+'ƍĒƍ.+((ē Cena: 1 249 zł

2

1

KONKRETY 3

3 | BEZPIECZNY W PODRÓŝY Boisz się, şe podczas podróşy zahaczysz +ƍ+Äƍ,+'.x0ž)%ĕƍ,+'+&*%!ēƍ/65/0'%!ƍ moşesz bardzo wygodnie schować w płycie czołowej urządzenia.

Zdjęcia: Materiały prasowe

Ä‘ĆŤĆŤ +ĆŤ)1656*Ä?ĆŤÄ‚ÄˆĆŤ Ä‘ĆŤĆŤ /Ä?ĆŤÄ ÄŒÄ‚ĆŤ'# Ä‘ĆŤĆŤ5)%.5Ä?ƍĂćƍ4ĆŤÄ Ä…ĆŤ4ĆŤÄ†ÄŒÄ†ĆŤ) Ä‘ĆŤĆŤžN6Ä?ĆŤ&'ĆŤÄƒÄŒÄ†ĆŤ))ÄĽ(1!0++0$ĆŤÄ…Ä‹Ä€

Mały, ale zadziorny

Niesamowite wraşenia dźwiękowe

Głęboki, krystalicznie czysty dźwięk. Kompaktowy i zadziwiająco mocny.

Najgłębsze basy, mocy wystarczy do wypełnienia muzyką największego pokoju.


A1

CIESZ SIĘ PIĘKNEM. WSZĘDZIE. Dzięki prawdziwemu brzmieniu 360, Beoplay A1 daje o wiele mocniejszego kopa, niż wynikałoby to z jego rozmiaru. To nasz najświeższy głośnik bezprzewodowy, którego przeznaczeniem jest życie w ciągłym ruchu.

Sprawdź Beoplay A1 na www.ispot.pl

iSpot Magazine 1/2016 DUŻY  
iSpot Magazine 1/2016 DUŻY  
Advertisement