Page 1

Yılı 1

IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU AYAZAĞA KAMPÜSÜ


İÇİNDEKİLER

2

SESLENİŞ (Okul Müdürü Faika TOPAL)............................................................. 5 FMV IŞIK OKULLARININ FELSEFESİ VE HEDEFLERİ...............................6 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ..................................................................7 CIS AVRUPA ULUSLAR ARASI OKULLAR BİRLİĞİ.......................................8 GENEL TANITIM..........................................................................................................9 ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ...........................................10 Projeler ve Performans Görevleri ......................................................................... 10 Sınavlar............................................................................................................................11 Puan ve Notla Değerlendirme.................................................................................13 Davranışların Değerlendirilmesi .......................................................................... 14 Karneler........................................................................................................................... 14 Ara Karne........................................................................................................................14 Ara Değerlendirme Raporu......................................................................................14 Dönem Karnesi............................................................................................................. 14 E-Okul Veli Bilgilendirme Servisi..........................................................................15 EĞİTİM –ÖĞRETİM ÇALIŞMALARIMIZ.............................................................15 A) Velinin Bilgilendirilmesi...................................................................................... 15 B) Yabancı Dil Eğitimi............................................................................................... 17 C) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri................................................18 D) Ölçme –Değerlendirme Birimi...........................................................................19 E) Eğitim Teknolojileri Birimi..................................................................................20 F) Sabah Törenleri........................................................................................................20 G) Sosyal Etkinlikler....................................................................................................21 H) Okul Gezileri............................................................................................................ 23 I) Danışman Öğretmenlik Sistemi........................................................................ 23 OKULUMUZUN KURALLARI................................................................................ 23 Davranış Yönetim Programı.................................................................................... 23 Öğrenci Kurulu ............................................................................................................ 24 Öğrenci Kurulunun Görevleri..................................................................................24 Nöbetçi Öğrenci............................................................................................................ 25 Öğrenciden Beklenen Davranışlar........................................................................ 25 OKULUMUZDA ÖĞRENCİ YAŞANTISI............................................................... 26 A) Okula Devam-Devamsızlık.................................................................................26 B) İzin............................................................................................................................... 26 C) Derse Giriş Çıkış...................................................................................................... 27 D) Kıyafet........................................................................................................................ 27

3


4

E) Kayıp Eşyalar............................................................................................................28 EĞİTİM-ÖĞRETiM ORTAMIMIZ.............................................................................28 Derslikler..........................................................................................................................28 Deneylikler......................................................................................................................29 Atölyeler...........................................................................................................................29 Bilişim Teknolojileri Eğitimi.....................................................................................29 Satranç Eğitimi.............................................................................................................30 Kütüphane.......................................................................................................................31 Yemek............................................................................................................................... 32 Kantin................................................................................................................................33 Spor ve Oyun Alanları................................................................................................33 Sağlık Birimi...................................................................................................................33 Öğrenci Servisleri.........................................................................................................34 EĞİTİM-ÖĞRETİM KADROMUZ ve GÖREVLERİ............................................ 35 Okul Müdürü..................................................................................................................35 Müdür Başyardımcısı ................................................................................................35 Müdür Yardımcıları.....................................................................................................35 Zümre ve Bölüm Başkanları....................................................................................36 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi.............................................................36 MEMURLARIMIZ – GÖREVLERİ...........................................................................37 Müdür Sekreteri............................................................................................................37 Kütüphane Uzmanı......................................................................................................37 Laborant...........................................................................................................................37 Yazı İşleri Birimi...........................................................................................................37 Bilgisayar Teknik Destek Sorumlusu...................................................................37 OKUL- VELİ- ÖĞRETMEN- ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ.........................................37 A) Veli Toplantıları.......................................................................................................37 B) Okul- Öğretmen- Veli İletişiminde İzlenecek Yol....................................... 38 C) Kampuse Giriş Çıkış ve Güvenlik .................................................................... 39 HİZMET İÇİ EĞİTİM....................................................................................................39 OKUL AİLE BİRLİĞİ....................................................................................................40 İÇ HAT TELEFON NUMARALARIMIZ.................................................................41 2011-2012 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ............................ 42 GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ.................................................................................43 HAFTALIK DERS DAĞILIM PROGRAMI.............................................................44 SINAV KUŞAĞI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ.................................................46

Değerli Velilerimiz, 2011- 2012 Eğitim- öğretim yılında okulumuzun kalite politikasını, eğitim kadrosunu, hedeflerini, çalışma yöntemini, disiplin anlayışını bu kitapçıkla sizlere ulaştırmak istedik. 2010- 2011 Eğitim-Öğretim yılında 14 Aralık 2010’da Vakfımızın kuruluşunun 125.yılını kutladık. Ayazağa Işık İlköğretim kadrosundaki tüm arkadaşlarımla ben, 126 yıllık bu eğitim çınarının gölgesinde Feyziye Mektepleri Vakfı’nın bize kazandırdığı özgüven ve cesaretle Atatürk İlkelerinin aydınlattığı çağdaş eğitim yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst, duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak yetişmelerini sağlamak okulumuzun ve velilerimizin ortak hedefidir. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılını başarı ile tamamladık. Yıl boyunca öğrencilerimiz birçok ulusal, uluslar arası projelere imza attılar, dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz. Bu yıl okulumuzda çok önemli bir projeyi çalışacağız. Öğrencilerimize sağlıklı ve lezzetli yemek alışkanlıklarını “Sağlıklı Beslenebilirim” başlığı adı altında çeşitli uygulamalar ve etkinlikler ile benimsetmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’de genç nüfusun çoğunda yanlış beslenme alışkanlığı olduğuna üzülerek tanık oluyoruz. Yapılacak çalışmalara öğrencilerimizin katkı sağlaması ile yeme alışkanlıklarında bir değişim olacağına inanıyoruz. Yemek pişirmek, sağlıklı yemeği öğrenmek ve mutfağa girmek çocuklarımızın eğitiminde çok önemlidir. Bu konuda sizlerin de desteğini hissetmek bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Kurumumuza ve kadromuza gösterdiğiniz güven için teşekkür ediyor, öğrencilerimizin tüm etkinliklerinde siz değerli velilerimizi aramızda görmek umuduyla, sağlıklı, başarılı bir yıl diliyoruz.

Faika TOPAL Okul Müdürü

5


IŞIK OKULLARI FELSEFESİ FMV Ayazağa lşık Okulları, eğitim ve öğretimde mükemmelliği ilke edinen, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği içinde öğrenmede sürekliliğe inanan bir eğitim kurumudur. Amacı; akademik olarak üst eğitim kurumlarına iyi hazırlanmış, entelektüel olarak gelişmiş; “Önce iyi insan Yetiştirmek” ilkesine inanarak, çok yönlü, toplum ve çevre sorumluluğu olan bireyler yetiştirmektir.

HEDEFLERİ

6

•  Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak; öz güven ve sosyal beceriler kazanmalarını desteklemek, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, etik değerlere sahip sevgi ve saygı dolu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. •  Öğrencilerimizi, zenginleştirilmiş öğretim programları, çağdaş öğrenim ve ölçme değerlendirme yöntemleri kullanarak öğrenci merkezli bir anlayışla bir üst eğitim kurumuna ve yetişkinliğe hazırlamak. •  Öğrencilerimize, araştırma, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri kazandırmak. •  Öğrencilerin, küreselleşen dünyada etkin ve başarılı olabilmeleri için farklı kültürleri tanımaları, anlamaları ve bunlara saygı duymalarını sağlayacak ders ve yabancı dil programlarını uygulamak, uluslararası etkinlikler, projeler, değişim programlan ve geziler düzenlemek. •  Sanat eğitimi ile öğrencilerin duygusal ve görsel duyarlılıklarını geliştirmek. •  Öğrencilere spor etkinlikleri ile kendine güven, temel spor eğitimi ve sağlıklı yaşam öğretileri konularında bilinç kazandırmak ve centilmenlik ruhunu geliştirmek •  Tüm okul toplumunun; İnsan Haklan Evrensel Bildirisi’nin prensiplerine bağlı, ulusal ve evrensel değerleri kavrayıp benimsemiş, doğa ve çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak. •  Atatürk ilke ve devrimlerinin anlaşılmasını, benimsenmesini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM ANLAYIŞIMIZ •  Okulumuzda, çağdaş eğitim kuramlarını benimseyen, öğrenci odaklı ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır. •  Öğretmen yol göstericidir. Her derse uygun öğrenme ortamları yaratılarak, öğrencilerin derse aktif olarak katılımları, yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanır. •  Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanabilecek düzeyde öğretilir. •  Bilişim teknolojilerinin öğretime uyarlanması gerçekleştirilir. •  Öğrencilerin, düşünen, uygulayan, yaratan, soran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda öğrenciler “Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim? Nasıl öğrendim? Öğrendiklerimi nasıl ve nerelerde kullanırım?” sorularını yanıtlamaları ve beceri kazanmaları için yönlendirilir. •  Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkarılmasına özen gösterilir. •  Öğrencilerin öğrenme şekilleri gözönünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görselişitsel öğretim araçları kullanılır. •  Doğrudan öğrenme alışkanlığının yerine, dolaylı öğrenme alışkanlığı kazandırılmaya çalışılır. •  Bilgiyi depolamak yerine, öğrenme sorumluluğunu öğrencilerin üstlenmesine olanak tanınır. •  Demokratik bir ortamda öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade ederek paylaşmaları sağlanır. Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine, öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.

7


•  Öğrencilerin toplum içinde bir birey olarak var olmaları ve davranışlarının sorumluluğunu almaları için gerekli yönlendirici çalışmalar yapılır. •  Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil, sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir. Okulumuzda, akademik çalışmaların yanı sıra yapılan sosyal etkinliklerle, onların farklı yönlerden gelişmelerine olanak tanınır. •  Okulumuzda, zengin bir etkileşim ortamı sunularak, öğrencilerin, toplumsal birlikteliğin kurallarını, toplum içinde var olabilmenin ve kendini olumlu/etkili bir şekilde ifade edebilmenin yollarını öğrenmelerine önem verilir. Öğrenciler, bir sorunla karşılaştıklarında, çözebilme yollarını ve davranışlarının sorumluluğunu almayı öğrenirler. •  Yapılan eğitim, öğretim etkinliklerinde çocukların hayal gücünü ve yaratıcılığını ortaya çıkaracak, geliştirecek çalışmalara yer verilir, çocukların yaratıcılıkları sınırlandırılmaz.

CIS ULUSLAR ARASI OKULLAR BİRLİĞİ

8

Işık Okulları Ayazağa kampusü Şubat 2009 tarihinde 2 yıllık bir özdeğerlendirmenin ardından CIS tarafından akredite edilmiş, dünyadaki uluslararası standartlara sahip okulların arasına girmiştir. CIS (Uluslararası Okullar Birliği) 1965 yılında kurulmuş olan, kar amacı gütmeyen ve üyelik bazında faaliyet gösteren, uluslararası okullarla ilgili kurulmuş en büyük birliktir. Bu kuruluşun sunduğu hizmetler şöyle özetlenebilir: Okullara, öğretim kadrolarını oluşturmada yardımcı olmak, •  Öğretmenler için hizmet-içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, •  Hazırladığı yayınlar ve kaynaklarla bilgilendirme işlevini yerine getirmek, •  Okulları akredite etmek (CIS bu işlevini 1972’den beri sürdürmektedir).  Akreditasyon nedir? Akreditasyon sözcüğünün sözlük anlamı “denklik”tir. CIS’in sunduğu akreditasyon hizmeti bağlamında denklik, dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan okulların belirli bir kalitede eğitim verdiğinin CIS gibi yetkili ve saygın bir kuruluş tarafından onaylanmasını içerir.

Akreditasyonun amacı nedir? •  Okulun, eğitim – öğretimin tüm aşamalarında mükemmellik arayışı içinde olmasını sağlamak; •  Okulun açık bir şekilde belirlenmiş hedefler / standartlar doğrultusunda yüksek kaliteli bir eğitim – öğretim programı sunmasını garanti altına almak; •  Tüm okul toplumunun, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olmasını ve sürekli gelişim içinde bunları mükemmelleştirmesini sağlamak; •  Okulun, kendisini dünyadaki benzer okullarla karşılaştırmasına ve global ortamda kendini sınamasına olanak vermektir. Akreditasyonun kuruma ve kurumun öğrencilerine sağladığı yararlar nelerdir? •  Bir okulun akreditasyon almış olması, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişilere, eğitim kurumlarına ve üniversitelere o okulla ilgili son derece olumlu bir mesaj verir; •  Akreditasyon süreci uyarınca titizlikle hazırlanan öz-değerlendirme raporu okulun gelişimine çok önemli bir katkı sağlar; •  Akreditasyon süreci okulun çeşitli bölümleri arasındaki uyumu ve iletişimi kuvvetlendirir; •  Okul dışındaki bir kurul tarafından yapılan bu nesnel değerlendirme birçok yararlı ve yapıcı öneri doğurur; •  Akreditasyon süreci okulun, dünyadaki diğer okullarla iletişim kurmasına fırsat sağlar; •  Akreditasyon sürecinin bir parçası olan öz-değerlendirme çalışması ve yapılan inceleme ziyaretleri sonrasında CIS’in okula sunduğu raporlar sonucunda okul ileriye dönük planlar hazırlayabilir; •  Okulun tüm yönleri, yüksek standartlara uyarlanmış olur; •  Okulun tüm yönleriyle ilgili bilgiler bilgisayar ortamında kayıt altında tutulur; •  Okul toplumunun üyeleri eksik ve zayıf noktalarının farkına varır ve bunları düzeltme konusunda sürekli bir çaba içerisine girer; •  Kurumdaki herkes kendini ve kurumu sorgular ve değerlendirir.

9


OKULUMUZ

A) PROJELER VE PERFORMANS GÖREVLERİ Anaokulundan üniversiteye kadar her düzeyde eğitim –öğretim kurumu olarak ulusal eğitime katkıda bulunmayı amaç edinmiş bu yüzyıllık çınar, 1986 yılında Ayazağa Kampüsünde FMV Işık İlköğretim Okulu’nu eğitim dünyasına kazandırmıştır.

FMV Işık İlköğretim Okulu, yaklaşık 36 bin metrekarelik kapalı alan ve sosyal tesislere sahiptir. Ayazağa Kampüsümüzde açık oyun alanları, yaş düzeylerine uygun oyun bahçeleri, doğa parkı, sera, yüzme havuzu, tenis kortu ve açık –kapalı spor alanları da yer almaktadır. Yedi –on beş yaş grubundan yaklaşık 1220 öğrencimiz çağdaş eğitim –öğretim materyalleri ve teknolojisi ile donatılmış 55 derslikte eğitim almaktadır.

10

Dersliklerin yanı sıra dört bilgisayar laboratuvarı, iki fen deneyliği, bir matematik sınıfı, üç müzik dersliği, bir seramik, iki teknoloji ve tasarım atölyesi, bir resim atölyesi, bir sosyal bilimler dersliği, iki hikaye odası, 7 dil dersliği ve okul kütüphanesi de öğrencilerimizin yaşayarak görerek öğrenme ve araştırma yapma gereksinimleri için kullanılmaktadır. Okulumuz FMV amaçları doğrultusunda yürütülen eğitim-öğretim hizmetleriyle diğer hizmetlerinin kalitesini yükseltip, bu kaliteyi sürdürmek amacıyla 06.10.1999 tarihinden itibaren tüm kurumu kapsam içine alan İSO 9002 Kalite Güvence Belgesi almıştır.

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirmeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir. Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur.

Proje; öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları içerir. Performans Görevi; programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alanlarındaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevlerdir. Öğrenciler bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır. Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirteceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje ve performans görevleri puanla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır. Öğrenciler her dönemde tüm derslerden en az bir tane peformans görevi alırlar. Tamamlanan her görevin sınıfta sunumu yapılır. Öğretmenin beğendiği proje sergilenir ve okulda saklanır. Kendisinin veya aile bireylerinden birinin rapora dayalı ciddi rahatsızlığı ya da doğal afetler nedeniyle proje ve performans görevini zamanında teslim etmeyen öğrencinin velisi, çocuğunun özrünü en geç beş gün içinde okul yönetimine birdirmek zorundadır. Aksi durumda öğrenci başarısız sayılır.

B) SINAVLAR Kurumumuzda sınıf ve branş öğretmenleri, yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, öğretim yılı başında ders programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders planlarındaki kazanımları göz önünde bulundururlar

11


Yazılı Sınavlar: 4, 5, 6, 7 ve 8 ‘inci sınıflarda bir dönemde haftalık ders saati üçten az olan derslerde en az iki, üç ve üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav olarak planlanır. Öğrencilerin başarıları sınavlarla birlikte proje, performans görevi, ders içi etkinliklere katılımlarına dayalı olarak değerlendirilir. 6 -7 ve 8. sınıflarda sınav kuşağı uygulaması; belirlenen tarihlerde, 9.009.40 saatleri arasında yapılmaktadır. Böylelikle dönem içerisindeki ders kaybı önlenmiştir. 1, 2 ve 3’ üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, performans görevi ve ders içi etkinliklere katılımları temel alınarak öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir. 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek tarihlerde, o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak olarak hazırlanan sınavlar uygulanır.

12

da doğal afetler nedeni ile sınava katılmayan öğrencinin velisi, çocuğunun özrünü en geç beş gün içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine bildirilir. Bu öğrenci ders öğretmeninin saptayacağı bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Özrü okul yönetimince kabul edilmeyen, ya da özrü kabul edildiği halde duyurulan tarihteki sınava girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılır. Öğretmenlerimiz, yaptıkları sınavların sonuçlarını öğrencilerimize bildirir, yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Sınav kağıtları öğrencilere dağıtılır, incelemeleri sağlanır. Sınav kağıtları geri alınır ve saklanır. Yazılı sınav sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihten başlayarak en geç on gün içinde öğrencilerimize duyurulur.

C ) PUAN VE NOTLA DEĞERLENDİRME

Sınavlar derslerin özelliğine göre; çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru / yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde hazırlanır. Sınavlarda soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması gözetilir. Konulara göre dağılım yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir. Yazılı sınavların süresi bir ders saatini aşamaz. Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. Seçmeli yabancı dil dersi ve diğer seçmeli dersler ile rehberlik / sosyal etkinlikler ve ilgili öğretim programında belirtilmeyen seçmeli dersler notla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir. Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez. Ancak, dönem notunun hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dahil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir. Kendisinin veya aile bireylerinden birinin rapora dayalı ciddi rahatsızlığı ya

Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır. Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir. Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir. PUAN

NOT

DERECE

85 -100

5

Pekiyi

70 -84

4

İyi

55 -69

3

Orta

45 -54

2

Geçer

0 -44

1

Başarısız

13


Dönem puanı, yılsonu puanı, yılsonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yılsonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir.

DÖNEM KARNESİ MEB tarafından verilmesi zorunlu olan resmi karnedir. Yarıyıl tatilinin başlangıcında ve yılsonunda verilen bu karnede öğrencilerin yarıyıl boyunca aldıkları notların ortalaması yer alır.

D) DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Eğitim-öğretim sürecinin her yarıyılında öğretmenler, öğrencilerin hem öğretim programının öngördüğü becerilerdeki gelişimleri hem de toplumsal davranış kurallarındaki gelişim düzeyleri hakkında değerlendirme yaparlar. Bu değerlendirmede; akran değerlendirme, öz değerlendirme, gözlem formu ve benzeri formlardan elde edilen bilgilerden yararlanırlar. İlköğretim okullarının 1. ve 2. döneminde öğrencinin davranışları, belirlenen ölçütler dikkate alınarak 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda aynı sınıfta ders okutan diğer öğretmenlerin de görüşleri alınarak sınıf öğretmeni tarafından “(3) Gelişim düzeyinin üstünde”, “(2) Gelişim düzeyine uygun”, “(1) Desteğe ihtiyacı var” şeklinde değerlendirilir. Kişisel ve sosyal beceriler notla değerlendirilmez.

14

6, 7 ve 8. sınıflarda ise “(1) Yetersiz”, “(2) Geliştirilmeli”, “(3) Orta”, “(4) İyi”, “(5) Çok iyi” şeklinde değerlendirilir.

E) KARNELER

Bu karnelerde, öğrencinin derslerindeki başarılarının yanı sıra, davranış gelişimi değerlendirme sonuçları ve okula devam durumları da gösterilir. Ara karneler ve birinci yarıyıl sonu karneleri velilere gönderilerek imzalatılır ve geri alınır. Ders yılı sonunda dağıtılan karne geri alınmaz.

F) E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SERVİSİ E-okul Veli bilgilendirme servisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi ve özel tüm ilköğretim okullarında okuyan öğrencisi bulunan veliler için hazırlanmıştır. Sistemin içinden ulaşılabilen bilgiler öğrencinin kayıtlı olduğu okul yönetimince girilir ve öğretim yılı boyunca yapılan her işlem yönetici ve öğretmenler tarafından bu sisteme kaydedilir. Bu sisteme veliler tarafından girilebilmesi için Öğrencinin Okul Numarası ve Öğrenci T.C. Kimlik numarasının kullanılması gerekir. Sisteme girildiğinde aşağıdaki bilgiler öğrenilir. Duyurular, Ders Programı, Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgileri, Sınav ve Proje Bilgileri

Öğrencilerin durumlarını velilere duyurmak için 1., 2. ve 3. sınıflarda her yarıyılda iki “ARA DEĞERLENDİRME RAPORU” ; 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda ise bir “ARA KARNE” ile bir de “DÖNEM SONU KARNESİ” verilir. Karne Veriliş Tarihleri: 1. Ara Değerlendirme Raporu ve Ara Karne

18 Kasım 2011

1. Yarıyıl Karnesi

20 Ocak 2012

2. Ara Karne/ Ara Değerlendirme Raporu

06 Nisan 2012

2. Yarıyıl Karnesi

19 Haziran 2012

EĞİTİM – ÖĞRETİM ÇALIŞMALARIMIZ A) VELİ BİLGİLENDİRİLMESİ Kurumumuz, öğrencilerimizin davranış ve performansının değerlendirme sürecini ve sonuçlarını siz velilerimize ayrıntılı olarak aktarmaya özen gösterir. Bunun için sizleri bilgilendirmek amacıyla yapılacak toplantıların, gönderilecek rapor ve karnelerin tarihleri öğretim yılının başında hazırlanan çalışma takviminde belirlenir. Bu planlamalar gereğince aşağıdaki bildiriler hazırlanır. 1. Akademik Veli Bilgilendirme Bülteni 2. Duyurular: •  Yapılacak sınavların takvimi

15


•  Veli görüşme saatleri, •  Öğrencimizin haftalık ders programı, •  Veli toplantı tarihleri •  Öğretim yılı boyunca velinin bilgilendirilmesi gereken çeşitli konulara ait duyurular 3.Alındı Belgesi: Duyururların dağıtımı sırasında duyurunun yanı sıra Alındı Belgesi verilir. Öğrencilerimiz duyuruları ailelerine iletirler ve velilerimiz alındı belgesinde yer alan tarih, ad-soyadı ve imza bölümlerini doldururlar ve öğrencilerimiz bu belgeyi sınıf öğretmeni aracılığıyla okul yönetimine iletirler. Bu işleyiş ile her türlü bilgilendirme çalışması öğrencilerimizin de yardımıyla sağlıklı bir şekilde gerçekleşmiş olur. 4.Ara değerlendirme Raporu ve Ara Karneler

16

5. Sınav Sonuç Belgeleri: 5- 6 -7 -8. sınıf düzeyinde okuyan öğrencilerimize öğretim yılı başında Işık okullarının diğer kampüslerinde bulunan tüm öğrencilerin de katıldığı, İngilizce, Türkçe ve Matematik derslerinden “Düzey Tespit Sınavı” yapılır. Bu sınav ile öğrencilerimizin bir önceki yıla ait kazanımları belirlenir, eksikleri olan öğrenciler için geri besleme çalışmaları yapılır. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinde sarmal bir yapı bulunmadığı için 6 -7 -8. sınıf öğrencilerine bu derslerin kazanımlarını öğrenebilecekleri alt becerileri kontrol eden “Hazır Bulunuşluk Sınavı “ uygulanır. Yapılan çalışmaların ve kazanımların kontrolü için de Işık okullarının diğer kampüslerinde bulunan tüm öğrencilerin katıldığı, iki kez uygulanan Kurum İçi Ortak Sınavları yapılır. Bu sınavlarının yanı sıra FMV Ayazağa Işık İlköğretim Okulu olarak her yarıyılda 6 -7. sınıflarda bir adet ve 8. sınıflarda iki adet Seviye Belirleme Sınavı uygularız. Bu sınavların ayrıntılı sonuçları da velilerimize ulaştırılır.

6. E-Işık Portalı: E-Işık portalı, öğretmenler,öğrenciler, veliler, idareciler ve mezunlar arasında iletişim sağlayacak, sanal ortamda bir araya getirecek Feyziye Mektepleri Vakfının dijital platformudur. Okulumuzda gerçekleşen etkinlikler duyurular buradan duyurulacak, öğretmen ve öğrencilerimiz E-Işık üzerinden iletişime geçebileceklerdir. Öğretmenlerimiz, düzenli olarak öğrencilerimizin ödevlerini ve ders notlarını sisteme yüklerler, böylelikle öğrencilerimiz, internete erişebildikleri her yerden, ödevlerine ulaşma imkanına sahip olurlar. Ayrıca E-Işık’ta öğrencilerimiz, blog yazabilir, derslerine yardımcı dokümanlara erişebilir, proje konularına ulaşabilir, sanal tahtada fikirlerini paylaşabilir, etkinliklere ait resimleri görüntüleyebilir, eğitsel oyunlar oynayabilirler. Velilerimiz kendilerine e-posta yoluyla ulaştırılan akademik bültenlere erişebilir, bilgisayarlarına indirebilirler.

OKULUMUZ SOSYAL MEDYADA

17 FMV Özel Ayazağa Işık İlköğretim Okulları olarak sosyal medyada da yer alıyoruz. Okulumuz ile ilgili gelişmeleri okulumuzun Facebook sayfasından ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. www.facebook.com/pages/Isik-Ilkogretim-Ayazaga/179029272116880 www.twitter.com/isikilkogretima

B) YABANCI DİL EĞİTİMİ İngilizce öğretimi Anaokulunda tohumları atılan İngilizce öğretimi; İlköğretim okulumuzda da yoğun bir biçimde disiplinler arası iş birliğiyle yürütülmektedir. Çağdaş


eğitim yöntemleriyle, özel öğretim ortamlarında (Öykü odaları, Bilgisayar Destekli Dil Eğitimi Laboratuvarları, Dil Derslikleri, vs.) uygulanan İngilizce dil programlarımızın hedefi, öğrencilerimizi 5. sınıf sonunda Cambridge Üniversitesi Dil Düzeyi Belirleme Sınavları’nda A2 düzeyine, 8. sınıf sonunda da B1 (PET) düzeyine ulaştırmaktır. Yabancı Dil Programımız ders saatleri dışında tüm düzeylerde yürütülen İngilizce Kulüpleri (Drama, Scrabble and Games, Public Speaking, JMUN, DI Extreme, Robotics) ile desteklenmektedir. İkinci Yabancı Dil Günümüzün global dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi açıktır. Ayrıca birçok dil bilimcinin de ifade ettiği gibi; bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmesi noktasında çok büyük bir rol oynamaktadır. Bu gerekçelerle; ilköğretim okulumuz öğrencilere İngilizce’nin yanında 2. yabancı dil öğrenme olanağı sunmaktadır.

18

Eğitim programımızda, öğrenilen İngilizce dili referans gösterilerek; Almanca ve Fransızca ikinci dil seçeneği olarak sunulmaktadır. Okulumuzda, öğrenilmekte olan dilin modern ve güncel kullanıma uygun öğrenme ortamı oluşturulmakta ve öğrencilerimizin bu dilleri bir iletişim aracı olarak zorlanmadan kullanabilmeleri için her türlü modern ve teknolojik gelişmelerden yararlanılmaktadır.

C) REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde, verimliliği sağlamak ve belirlenen hedefler doğrultusunda arzu edilen sonuçlara ulaşmak için, mesleki ilkelere bağlı kalarak veli ve öğretmenlerle işbirliği içinde olmak son derece önemlidir. Gereksinim duyduğunuz her konuda, önceden belirlenmiş olan randevu saatlerinde, psikolojik danışmanlarımız sizlerle görüşmeye hazırdır. Okulumuzun önemli ve vazgeçilmez bir birimi olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi,

uyumlu, yaratıcı ve üretken bir ortam içinde gerçek bir takım ruhu ile çalışmalarını sürdürür. Psikolojik danışmanlarımız, “bireye saygı” yaklaşımı ile her zaman tarafsız ve yargısız tutumlar içerisindedir. Servisimiz, öğrencileri yakından tanımayı, onlara gereksinimleri doğrultusunda destek vermeyi, kişilik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı ve koruyucu / önleyici rehberliği yaygınlaştırmayı amaçlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin hedef kitlesi, öncelikle öğrenci gibi gözükse de, çocuğun en yakın çevresini oluşturan ve onun gelişimini doğrudan etkileyen aile ve okul ortamı da temel çalışma alanı içinde yer alır. Psikolojik danışmanlar, bu doğrultuda öğrencilerin gelişim düzeylerini gözeterek uygun hedef davranışlar belirler, çalışmalarını bu hedef davranışlar doğrultusunda öğretmenlerle eşgüdüm içerisinde gerçekleştirirler. Öğrencilerin isteyerek ve güvenle başvurdukları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinde öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik danışmanlık, yönlendirme ve izleme çalışmaları yapılır. Ayrıca çeşitli sosyal etkinlikler seminer, konferans ve çalışma grupları gibi) düzenlenir. Her sınıf düzeyinde, sorumlu psikolojik danışmanlar tarafından, bireysel görüşmeler, grup çalışmaları, bireyi tanıma ve bilgi toplama teknikleri, çatışma çözme ve davranış değiştirme yöntemleri kullanılarak okul ortamında sıklıkla karşılaşılan uyum sorunları, akademik güçlükler (farklı öğrenme stilleri, dikkat eksikliği, vb.), duygusal sorunlar, davranış sorunları, arkadaşlık ve aile ilişkilerine yönelik problemler, önergenlik ve ergenlik süreci alanlarında çalışmalar sürdürülür. Bunlara ek olarak gereksinimler doğrultusunda 1- 8 sınıf düzeylerinde öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla sorun odaklı sınıf çalışmalarına ve gözlemlere yer verilmektedir. Ayrıca 6. 7. ve 8. sınıflarda her gün ilk 20 dakika psikolojik danışmanlar ve şube rehber öğretmenlerinin birlikte oluşturdukları planlar doğrultusunda sınıf içi etkinliklere yer verilir. Öğrencilere yönelik çalışmaları destekleyici nitelikte velilerimize yönelik de çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Her yıl ihtiyaçlar doğrultusunda veli seminerleri ve paylaşım grupları oluşturulmakta, bültenler yayınlanmaktadır.

19


D) ÖLÇME –DEĞERLENDİRME BİRİMİ Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, okulumuzda uygulanan ölçme ve değerlendirme araçlarının objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşması amacıyla öğretmenlerimizle birlikte çalışılmakta; değerlendirme sonuçlarına ilişkin analizler öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine iletilmektedir. Bu çalışmaların yanısıra, tamamlayıcı ölçme değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Ölçme Değerlendirme Uzmanımız Derya GÜNDÜZ SEFER, öğrenmeleri süreç içerisinde izlemeye olanak sağlayan, durum belirlemeye yönelik ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesinde öğretmenlerimizle birlikte çalışmaktadır.

20 E) EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ BİRİMİ Öğretim programlarında yer alan kazanımlar değişik teknolojilerin kullanımı ile daha kısa sürede ve kalıcı olarak özümsenebilir. Okulumuz bilginin kullanılmasının ve teknolojinin değişen dünya koşullarına göre yenilenmesinin eğitim ve öğretimin niteliğini değiştireceğini her zaman bilmiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir.

Eğitim Teknolojileri Uzmanımız Berna Hamarat Kaya ile öğretmenlerimiz özellikle sayısal derslere ait kazanımlara uygun farklı öğrenme modelleri ve materyal geliştirme çalışmaları yaparlar. Bu çalışmalarla bilgisayar destekli animasyonlar ve interaktif oyunlar oluşturulur. Bilgisayar destekli öğretim laboratuvarlarımızda birimimizin geliştirdiği eğitim materyalleri öğrencilerin kullanımına bire bir sunulur. Bu çalışmaların sayesinde öğrenciler kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme olanağı bulurlar.

F) SABAH TÖRENLERİ Pazartesi sabahları ve cuma akşamları okulda bulunan tüm öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Bayrak Töreni yapılır. 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle beraber tören alanında toplanır, 1., 2. ve 3. sınıflar, sınıflarında kalır ve sınıf öğretmeni ile törene eşlik ederler. Diğer sabahlar, 1’ den 5’e kadar olan sınıf düzeylerinde, güncel duyuruları yapmak ve demokratik bir ortamda öğrencilere söz hakkı vermek amacıyla sabah törenleri yapılır. İlköğretim İkinci kademe öğrencilerimiz de belirli günler ve haftalar kapsamındaki kimi kutlamalarda etkinlikler düzenleyerek bu çalışmalarını ilköğretim birinci kademedeki öğrencilerle paylaşırlar. Sabah törenlerinde belirli gün ve haftaların kutlamaları yapılır ve her sınıf bir konuyu hazırlayarak bu törenlerde sunar. Öğrenciler bu sunumlarında sınıf öğretmenlerinin yanı sıra görsel sanatlar, müzik, bilgisayar öğretmenlerinden de destek alırlar. Ayrıca sabah törenleri sırasında, her hafta bir besteci, her ay bir Türk ve Dünya Ressamı, yazar, şair öğrencilerimizin de görev aldığı etkinliklerle tanıtılır. Daha sonra bu çalışmalar okulumuzun panolarında sergilenerek tüm öğrencilerle paylaşılır.

G) SOSYAL ETKİNLİKLER Okulumuzda öğrenciler akademik çalışmalarının yanında mutlaka sosyal ya da sportif bir etkinliğe katılırlar. Sosyal etkinliklerin amacı eğitim öğretim sürecinde uygulamanın ve üretmenin önemini kavratmak, sosyal yönden gelişimi sağlamak, öğrencilerimizi sorumluluk duygusuna sahip, çevresine duyarlı, aktif ve üretken, zamanlarını

21


anlamlı aktivitelerle değerlendiren bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaçla her yaş grubuna ve her zevke göre kollar belirlenmiş ve öğrencinin bu geniş skalada aktif rol alması hedeflenmiştir. Sosyal etkinlik çalışmalarında öğrenciler rehber öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yıl içinde etkin bir şekilde çalışır, yıl içinde veya yılsonunda bu çalışmalarını sergilerler. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda değişik alanlara yönelmelerini sağlamak verimli ve üretken olabilecekleri ortamlar yaratabilmek amacıyla yapılan ve okulumuzun öğretmenlerinin yanı sıra dışarıdan gelen usta öğreticiler tarafından da yürütülen sosyal etkinlikler 1’den 8’e her düzeyde yapılır ve her düzey için belirlenmiş bir gün vardır. Bu günler aşağıda belirtilmiştir. 1. sınıflar

5 ve 6. Ders

Cuma günleri

2. ve 3.sınıflar

5.ve 6. Ders

Pazartesi günleri

4. ve 5. sınıflar

7.ve 8.Ders

Salı günleri

6 – 7 ve 8. sınıflar

7.ve 8 Ders

Perşembe günleri

22 Öğretmenler Genel Kurulunda öğretim yılı boyunca faaliyet gösterecek sosyal etkinlik kulüpleri ve rehber öğretmenleri seçilir ve belirlenen tarihte öğrencilere açılmasına karar verilen kulüplerin tanıtımı yapılır. Bu tanıtım sonunda her öğrenci sosyal etkinlik tercih formunda yer alan kulüplerden 3 tanesini seçer. Sınıf/ şube rehber öğretmenleri öğrencilerin tercihlerini listeler ve düzey müdür yardımcısına teslim eder. Düzey müdür yardımcısı öğrencileri bu üç tercihlerinden birine yerleştirerek sosyal etkinlik öğrenci listesini hazırlar. Kulüp Danışman öğretmenleri yıllık çalışma planlarını öğrencilerle birlikte hazırlar ve sosyal etkinlikler kurulu ile okul müdürü’nün onayına sunar. Onaylanan planlar doğrultusunda çalışmaları yürütür. Her kulüp çalışmasının içinde yönetmeliğe uygun olarak toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir. Tüm kulüp çalışmaları sosyal etkinlik yönetmeliği ve yönergesi doğrultusunda yapılır. Birinci Sınıfların Sosyal Etkinlik Çalışmaları Birinci sınıfa başlayan öğrencilerimiz, sonraki yıllarda daha bilinçli seçim

yapabilmeleri amacıyla uyguladığımız bir sistemle sosyal etkinlik çalışmalarını yaparlar. Bu uygulamada yaş grubunun ilgi ve gelişimine uygun özelliklere göre belirlenen yedi kulüp bulunmaktadır. Bu kulüpler dört-beş haftalık çalışmalar hazırlarlar ve yıllık çalışma takvimi uyarınca sınıf – kulüp eşleşmesi planlanır. Her öğrenci bu kulüplerin her birinde, dört-beş haftalık dönemlerde sınıfça yer alır, kulübün çalışmalarını görür, etkinliklerde bulunur ve ikinci sınıfta kendi seçimini yapar. Aşağıda birinci sınıf öğrencilerinin rotasyon programında yer alan kulüpler belirtilmiştir: •  Satranç •  Plastik Sanatlar •  İngilizce •  Drama •  Spor •  Perküsyon( Vurmalı Çalgılar)

H) OKUL GEZİLERİ “Yaparak-Yaşayarak Öğrenme” eğitim anlayışımız doğrultusunda, yıl içinde ilgili sınıf ve branş öğretmenlerinin gözetiminde, çeşitli geziler düzenlenir. Her gezi için “İzin Dilekçesi” alınır ve izin dilekçesi olmayan öğrenci yapılacak geziye katılamaz.

I) DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ Ergenlik sürecinin en yoğun duygularla yaşandığı 8. sınıf düzeyinde, öğrencilerin bireysel gelişim süreçlerine daha yakından bakabilmek, hedef belirlemelerine yardımcı olabilmek, motivasyonlarını arttırmak, sınav öncesi kaygı ve streslerinden uzaklaşmalarını sağlamak, sınavlardaki başarılarını arttırmak, ve zaman içinde beliren ihtiyaçlarına yardımcı olabilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisinin desteği ile Danışman Öğretmenlik Sisteminin uygulanması uygun görülmüştür. Bu sistem bu sene için sadece 8. sınıf düzeyinde uygulanacaktır.

23


Öğrenci Kurulunun Görevleri:

OKULUMUZUN KURALLARI DAVRANIŞ YÖNETİMİ PROGRAMI Okulumuzda, Öğrenci Sorunlarını Tanıma ve Giderme Projesi” adı altında Doç. Dr. Kadir ÖZER’ den iki yıl süreli danışmanlık alınmıştır. Bu süreçte, “Davranış Odaklı Sosyal Öğrenme” modeli doğrultusunda, ödüllendirme ve olumsuz davranışın karşılığını yaşatma yoluyla öğrencilerde olumlu davranışlar geliştirmeyi amaçlayan “Davranış Yönetimi Programı” oluşturulmuştur. Toplumsal duyarlılığa sahip bir okul ortamı yaratmayı hedefleyen “Davranış Yönetimi Programı”, öğrencilerde özgüvenin, otokontrolün, başkalarına ve kendilerine karşı sorumluluk duygusunun geliştirilmesine yönelik yaklaşımları içermektedir. Aynı zamanda öğrencilerde işbirliği yapma, problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi becerilerin kazandırılması yönündeki çalışmaları destekler niteliktedir. ÖĞRENCİ KURULU

24 Öğrenci kurulu, okulun 1-8 sınıf öğrencileri tarafından 6.,7. ve 8. sınıf öğrencileri arasından seçilen bir başkan; 4. ve 5. sınıflar arasından seçilen ikinci başkan ve 1- 8. sınıf şubelerinden seçilen birer temsilciden oluşur. Bu kurula öğretmenler kurulu tarafından seçilen bir öğretmen rehberlik eder. Okul öğrenci kurulu rehber öğretmenin veya öğrenci başkanının çağrısı ile toplanır. İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlar, okul müdürünün onayına sunar. Çalışma programında eğitim- öğretim ortamının daha uygun duruma getirilmesi, verimin artırılması, öğrenci sorunlarının giderilmesi ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gibi çalışmalara yer verilir.

•  Okul ve öğrencileri ilgilendiren konularda üzerine düşen görevleri yerine getirir, öğrenciler ve okul yönetimi arasında iletişimi sağlar. •  Öğrencilerin, öğrenci kurulunun yönetimine ve etkinliklere katılımını sağlar. •  Okul yaşamını, okul ruhunu oluşturarak ve saygın bir ortam yaratarak zenginleştirir. •  Okul etkinlikleri ve yardım kampanyaları için maddi kaynak bulur. •  Okulu çeşitli alanlarda temsil eder. •  Okulumuzun mezun öğrencileri ile halen öğrenim görmekte olan öğrencileri arasında iletişimi saglar. •  Okulumuzda olumsuz davranış sergileyen öğrenci olursa, hemen çözüm yollarına başvurur ve sergilediği davranışın bir öğrencinin yapmaması gereken bir davranış olduğu konusunda öğrenciyi ikna ederek öğrenciler arasında olumlu davranış örnekleri ve iletişim yolları yaratır. •  Diğer okulların öğrenci kurulları ile sürekli bağlantıda olup yapılan etkinliklerde birlikte olur, böylece okullar arasındaki dayanışmayı sağlar. •  Öğrenci Kurulunun temel amacı, demokratik ve katılımcı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek üzere, okul yönetimine temsil ettikleri öğrenci grubunun sesini duyurmak, öğrenciler arasında sorumluluk bilincini ve işbirliğini artırıcı, Işık ruhunu geliştirici etkinlikler düzenlemektir. NÖBETÇİ ÖĞRENCİ Küçük yaşlardan başlayarak görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek, okulun yönetim işlerinde görev almalarını sağlamak amacıyla 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri, okul yerleşim alanı içinde İlköğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda nöbet görevini yürütürler. Nöbetçi öğrenciler görevli oldukları günlerde okul yönetiminin verdiği görevleri yaparlar ve okul yönetimi tarafından izinli sayılırlar ancak bu öğrenciler, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılırlar. ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN DAVRANIŞLAR Tüm öğrencilerimizin güvenli, sıcak ve özenli bir ortamda eğitim öğretim görme hakları vardır. Hiçbir öğrenci, bir başkasının bu hakkına engel olamaz. Bu nedenle Işık Okulları öğrencileri, gerek okulları içinde, gerekse okul dışı toplumda sosyal davranış normlarını uyumlu bir şekilde takip ederler.

25


26

Ögrencilerimiz; •  Ders zamanı geldiğinde Zaman Yönetimi Projesi uyarınca herhangi bir uyaran olmadan sınıflarında bulunurlar. •  Öğretmen derse gelmeden önce gerekli ders malzemeleriyle derse hazır olurlar. •  Ders sırasında öğretmen izin vermeden sınıftan çıkmazlar. •  Sınıfta ders işlenirken dersi bozucu, arkadaşlarının ve öğretmenin dikkatini dağıtıcı şekilde davranmazlar, (arkadaşına seslenmek, konuşmak, ayağa kalkmak, başka bir şeyle ilgilenmek, defter, silgi, kitap alış verişinde bulunmak vb.) •  Söz almadan konuşmazlar. •  Öğretmenin veya arkadaşının sözünü kesmezler. •  Arkadaşlarına ve öğretmenine saygılı davranırlar. •  Grup çalışmalarında veya ikili çalışmalarda belirtilen kurallara uyarlar. •  Ödev, proje vb. görevlerini belirtilen zamanda yerine getirirler. •  Sınıf panolarında bulunan yazı, resim vb. malzemelere zarar vermezler. •  Sınıfta bulunan malzemelere, zarar vermezler. •  Ders malzemelerinin dışında okula gereksiz şeyler (oyun kartları, cep telefonu vb.) getirmez.

OKULUMUZDA ÖĞRENCİ YAŞANTISI A) OKULA DEVAM-DEVAMSIZLIK Okulların eğitim-öğretim süresi 180 iş günüdür. Okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerin anne ve babaları çocuklarının okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okula devam ederken yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya anne, baba, kardeş gibi yakınlardan birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi ya da ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır. Yurt içi ve yurt dışı yarışmalar sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar.

B) İZİN Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir. İzinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya müdür yardımcıları tarafından verilir. Özüre bağlı izinler devamsızlık sayılmaz. Öğrencilerimizin evlerine servis araçlarıyla gitmedikleri günlerde, öğrenciyi alacak kişinin ilgili müdür yardımcısına öğrenciyi okuldan erken alma nedenini bildiren izin dilekçesi bırakması “İzin Kağıdı” alması ve bu kağıdı kampüs kapısından çıkarken kampüs güvenliğine vermesi beklenir. Okul servisi ile giden öğrencilerin okuldan velisi tarafından alınması durumunda öğrencinin velisi, durumu en geç 15:00’a kadar servis sorumlusuna bildirir. C) DERSE GİRİŞ ÇIKIŞ

27 Geç kalan öğrencilerimiz ilgili müdür yardımcısından “Derse Kabul Kağıdı” alarak derse kabul edilirler. Gün içersinde derse geç kalan öğrenciler yarım gün devamsız sayılırlar. Geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrenciler uyarılır ve velisi bilgilendirilir. D) KIYAFET Okulumuzda 1’den 5’e kadar olan sınıflarla, 6, 7 ve 8. sınıfların kıyafetleri farklı şekillerde tasarlanmıştır. 1’den 5’e kadar olan sınıflarda, kız öğrenciler; polo yakalı sarı tişört, kanvas lacivert şort etek, lacivert süveter veya lacivert hırka, lacivert kanvas pantolon siyah/lacivert renkli ayakkabı, siyah/ lacivert ve koyu renkli bot giyerler.


Erkek öğrenciler; kanvas lacivert pantolon, polo yakalı sarı tişört, lacivert hırka, siyah/lacivert renkli ayakkabı, siyah/lacivert ve koyu renkli bot giyerler. Bu düzeylerdeki öğrenciler, Beden Eğitimi dersi olduğu günlerde ve kulüp derslerinin olduğu günlerde mavi tişört ve sırtı armalı mavi kapşonlu sweatshirt eşofmandan oluşan spor takımları ile okula gelebilirler, ancak spor ayakkabılarını yanlarında getirir ve bu ayakkabıları sadece spor salonunda giyebilirler. 6., 7., ve 8. sınıflarda kız öğrenciler; gri evaze etek, göğsü armalı beyaz gömlek, (veya polo yakalı beyaz tişört) , lacivert hırka, lacivert kolsuz (isteğe bağlı) süveter, lacivert kanvas pantolon , dizaltı çorap (lacivert, beyaz, gri, siyah renk), siyah / lacivert renk ayakkabı ile siyah/ lacivert ve koyu renk bot giyerler. Erkek öğrenciler ise; gri pantolon, göğsü armalı beyaz gömlek ( veya polo yakalı beyaz tişört) lacivert hırka, lacivert kolsuz (isteğe bağlı) süveter, siyah/ lacivert renk ayakkabı ile siyah/ lacivert ve koyu renk bot giyerler.

28

•  Gömleklerin içine beyaz / sarı tişört dışında başka bir renk tişört giyilmez. •  Öğrenciler, Beden Eğitimi dersi olduğu günlerde okula eşofmanlarıyla gelirler. ( Spor ayakkabılarını spor salonunda giyerler) •  İlköğretim birinci ve ikinci kademedeki kız öğrenciler; lacivert kanvas pantolonları, mevsim şartlarına göre giyebilirler. •  Bütün düzeylerdeki öğrencilerimizin küpe, kolye, bileklik ve benzeri takıları okulda takmaları yasaktır. Öğrencinin üzerinde takı bulunduğu takdirde alınır ve velisi okula çağrılarak takı teslim edilir. •  Okul kıyafetlerimiz İstinye Park “Benetton“ mağazalarında satılmaktadır. Okul eşofmanlarımız ise Kadıköy, Beşiktaş ve Şişli’deki AK-TAÇ Spor Mağazası’ nda satılmaktadır. Çarşamba günleri “Serbest Kıyafet Günü” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, yaşlarına ve okul yaşantısına uygun giysilerle okula gelirler.

E) KAYIP EŞYALAR Öğrencilerin okul giysilerine ve eşofmanlarına mutlaka ad ve soyadı işlenmesi, kayıp eşyaların zamanında ve doğru kişiye ulaşmasında

yardımcı olacaktır. Sınıf içinde unutulan eşyalar sınıfta saklanacak, okulun diğer bölümlerinde unutulanlar ise C Blok giriş katındaki “Kayıp Eşya Dolabı” nda toplanacaktır.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMIMIZ A) DERSLİKLER Okulumuzda yedi yabancı dil dersliği, bir sosyal bilimler dersliği ve 55 derslik bulunmaktadır. 22 -25 kişilik sınıf mevcutları göz önüne alınarak hazırlanan derslikler, eğitim-öğretim alanında her düzeyin ihtiyacına göre çeşitli araç ve gereçlerle donatılmıştır. Okulumuzdaki her derslikte klasik eğitim araçlarının yanı sıra teyp, data projektör ve bilgisayar bulunur 1 -5 arası sınıflarda teyp, data projektör, 6,7,8. sınıflarda data projektör bulunur. B) DENEYLİKLER Derslerin uygulamalı olarak yapılması ve öğrencilerin deneyerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla Fen Bilgisi Zümresi’nin sorumluluğunda 2 adet fen deneyliği ve FLL Robotik turnuvalarına hazırlıkların yapıldığı Robotik laboratuvarı kullanılmaktadır. Öğrencilerimiz, ilköğretim okulu programında yer alan tüm deneyleri, sınıf ve branş öğretmenleriyle birlikte burada yapar. Ayrıca Matematik deneylerinin, görsel aktivitelerin ve kulüp çalışmalarının yapıldığı 1 adet Matematik Laboratuvarı kullanılmaktadır. C) ATÖLYELER Uygulamalı derslerin yürütülmesi, aynı zamanda da sosyal etkinlik saatinde kullanılmak üzere; okulumuzun C Blok zemin katı, atölye ve özel dersliklere ayrılmıştır. Zemin katta üç müzik dersliği, bir beslenme dersliği, bir seramik, iki teknoloji ve tasarım atölyesi, bir resim atölyesi öğrencilerimizin yaşayarak görerek öğrenme ve araştırma yapma gereksinimleri için kullanılmaktadır.

29


D) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Okulumuzda; 1, 2, 3, 5, 6. sınıflarda haftada bir ders, 4. sınıflarda düzeylerinde ise haftada iki ders Bilişim Teknolojileri dersi kapsamında bilgisayar okuryazarlığı eğitimi verilmektedir. Tüm düzeylerde bilgisayar kulüpleri bulunmaktadır. 1.Sınıflarda rotasyon kapsamında: “Satranç Kulübü”, 2. ve 3. sınıflarda: Fen ve Teknoloji Zümresi ile ortak olarak yıl boyunca yürütülen “Bilimciler Net” Kulübü ve ayrıca ikinci bir Bilgisayar Kulübü, 4. ve 5. Sınıflarda: iki farklı bilgisayar kulübü, 6. – 7. ve 8. Sınıflarda: bu düzeyleri kapsayan iki bilgisayar kulübü, yalnızca 8. Sınıflar için “Mezuniyet Kulübü” adı altında mezun olacak öğrencilerimize yönelik çalışmaları içeren bir kulüp tüm öğretim yılı boyunca faaliyetlerini sürdürecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sınıf düzeylerinde sınıf öğretmenleri ile, İngilizce eğitiminde ise 1. – 2. ve 5. Sınıflar düzeyinde ingilizce öğretmenleri ile birlikte, 8. Sınıf düzeyinde Müzik öğretmenleri ile birlikte, BDÖ ( Bilgisayar Destekli Öğretim ) çalışmaları yapılmaktadır.

30

Okulumuzda iki bilgisayar okuryazarlığı dersliği, iki bilgisayar destekli öğretim dersliği bulunmaktadır. Dersliklerde her öğrenciye bir bilgisayar düşmekte, Windows XP işletim sistemi kullanılmaktadır.

•  Planlama •  Objektiflik •  Karar verme •  Zamanı kullanma, •  Elindekini azami verimle değerlendirme, •  Duygu kontrolu, •  Kaybetmenin kazanma kadar öğretici olduğu fikri, •  Uzlaşma, •  Çözüme en kısa yoldan gidebilme, •  Problem çözme yeteneğini geliştirme, •  Öğrenmenin başarıdaki etkisi, •  Risk alma, sorumluluk alma, •  Kurallara uyma.

Tüm düzeylerde satranç kulüplerimiz faaliyet göstermektedir. Okul takımlarımız, satranç kulüplerini seçen gönüllü öğrenciler arasından oluşturulmakta, okul takımları ile ayrıca haftada iki gün okul sonrasında ek çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 2. ve 3. sınıflara ders olarak konulan, tüm düzeylerde de sosyal etkinlik olarak yürütülen Satranç dersi, B Blok 2. katta bulunan satranç dersliğinde yapılmaktadır.

E) SATRANÇ EĞİTİMİ F) KÜTÜPHANE Okulumuzda 1. sınıflarda sosyal etkinlik rotasyon çalışmaları kapsamında her sınıfa haftada 2 ders olarak planlanan dört haftalık periyotlarda; 2 ve 3. sınıflarda ise haftada bir ders satranç eğitimi verilmektedir. Satranç tüm öğrencilerimize temel kural ve prensipleriyle öğretilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’ nın önerdiği program çerçevesinde kalınarak, ilgili yaş grubuna uygun, masallar, filimler, animasyonlar ve oyunlarla desteklenen bir satranç eğitim müfredatı uygulanmaktadır. Satranç bizim için doğru düşünme yeteneği kazandıran, oyun biçiminde simulize edilmiş bir araçtır. Satrançla öğrencilerimize aşağıdaki becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz:

Kütüphanemizin amacı; kaliteli eğitim – öğretim anlayışı çerçevesinde; ders programlarını desteklemek, bireysel okuma gereksinimlerine cevap vermek, araştırma yapmayı ve kütüphane kullanmayı öğretmek, kütüphane yaşantısının getirdiği olanaklardan yararlanarak toplumsal davranışları güçlendirmeye yardımcı olmaktır.

31


Kütüphanemizde, 16 kişilik çalışma alanı, 16 kişilik gazete, dergi, kitap okuma bölümü, 7 kişilik internete erişim bölümümüzle rahat kullanım sağlanmaktadır. Kütüphanemiz B blok 3. katta hafta arası her gün 8.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Koleksiyonumuz; 13.000’den fazla kitap, çeşitli konularda 40’dan fazla yerli ve yabancı dergi, kitap dışı materyaller(DVD, VCD, CD-Rom, Ses kaydı, Posterler vb.), çevrimiçi veritabanlarını içermektedir.

32

•  Tüm öğrencilerimiz kütüphanemizin doğal üyesidirler ve okul numaraları ile kütüphaneden ödünç materyal alabilmektedirler. •  Kitaplar, 15 gün süre ile 2 adet olarak ödünç verilmektedir. Kitabı bekleyen başka bir öğrenci yoksa 2 defa uzatma işlemi yapılmaktadır. •  Kitap dışı materyaller öğrencilere ödünç verilmez ancak isteyen öğrenciler bu materyalleri kütüphanecinin izniyle kütüphane içinde kullanabilmektedirler. •  Dergilerin son sayıları ödünç verilmez ancak eski sayıları aynı anda 2 adet olmak üzere bir hafta süre ile ödünç verilmektedir. •  Danışma kaynakları (Ansiklopediler, Sözlükler, Rehberler vb.) ödünç verilmezler sadece kütüphane içinde kullanılabilirler ancak gerekli bölümlerin fotokopisi çekilebilmektedir. •  Öğrenciler, ödünç aldıkları materyalleri gününde geri teslim etmekte yükümlüdürler. Üzerinde teslim tarihi geçmiş bir materyal olan öğrenciye teslim edene kadar başka bir materyal ödünç verilmemektedir. •  Öğrenciler, ödünç aldıkları materyali yıpratmadan teslim etmek zorundadırlar. Materyalin yıpranması, yırtılması ya da kaybolması durumunda bu materyalin yenisini satın alıp kütüphaneye teslim etmeleri gerekmektedir. Piyasada mevcut olmayan bir materyali kaybetmeleri durumunda ise kütüphanecinin belirleyeceği eşdeğer bir başka materyali satın alıp teslim etmekte yükümlüdürler. •  Kütüphaneden ödünç alınan materyallerin en geç mayıs ayı sonuna kadar kütüphaneye iade edilmesi gerekmektedir. •  Öğrenciler “Öğrenci Materyal İstek Formu” doldurarak istedikleri materyalin kütüphaneye temin edilmesini talep edebilmektedirler.

www.fmv.edu.tr adresinden “Işık Okulları” altında yer alan “Kütüphaneler” linki aracılığıyla çevrimiçi katalog tarama hizmetinden yararlanılabilmekte ve kütüphane ile ilgili her türlü bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. G) YEMEK Okulumuzun öğle yemekleri “EUREST Şirketi” tarafından sağlanır. Yemekler, hijyenik koşullarda, dengeli beslenmeye özen gösterilerek hazırlanır. Yemek servisi, 1, 2 ve 3. sınıflarımıza 11.40 - 12.30 saatleri arasında, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımıza 12.30 - 13.15 saatleri arasında yemek salonumuzda yapılır. Okulumuz 1 – 5. sınıf düzeylerinde birinci dersin sonundaki teneffüsü, “Süt Saati” olarak ayırmıştır. Bu zaman diliminde öğrencilerimize sütün yanında kek, poğaça gibi ek besleyici ürünler de verilerek sağlıklı ve dengeli beslenmeleri düşünülmüştür. 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerimiz yemeklerini öğretmenleriyle birlikte yerler ve sadece birinci sınıflarda, yemek dağıtımı görevliler tarafından yapılır. Diğer öğrenciler, benmari usulü ile ısıtılan yemeklerini self servisle alırlar. Diyetisyenler tarafından oluşturulan yemek menüleri, aylık olarak 1.2.3. sınıf öğrencilerimizin evlerine gönderilir, diğer bütün sınıflarımızda, sınıf panolarına asılır.

33


H) KANTİN Okulumuzda “Bistro Şirketi” tarafından işletilen iki okul kantini bulunmaktadır. 08.00 -15.00 saatleri arasında açık olan kantinlerde satılan ürünler okul yönetimi tarafından denetlenir. I) SPOR VE OYUN ALANLARI Spor alanlarımız, beden eğitimi dersleri için kullanılmasının yanında ders dışı etkinliklerde de yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Haftada 7 gün, günde 14 saat kullanıma açık olan tesislerimizde yüzme ve basketbol takımlarımız antrenman yapmaktadır. Bu tesislerimiz sayesinde okul ve kulüp takımlarımız yüzme ve basketbol branşlarında, ülkenin en başarılı altyapı takımları olarak gösterilmektedir. J) SAĞLIK BİRİMİ

34

Revirlerimiz, 2 yataklı gözlem odası, doktor odası ve hasta karşılama bölümlerinden oluşmakta olup, muayene, acil müdahale ve klinik izlem için gerekli tıbbi donanıma sahiptir. Öğrenciler, sağlıkla ilgili herhangi bir sorunları olduğunda, ilgili müdür yardımcısından aldıkları revir kağıdı ile revire başvururlar, tıbbi değerlendirmesi ve ilk tedavisi yapılan öğrenci durumunun ciddiyetine göre derse, evine veya refakat eşliğinde hastaneye gönderilir. Eğitim yılı başlangıcında, velilerimizden “Öğrenci Sağlık Durumu Bildirim Formu” nu doldurmaları ve yıl içerisinde oluşan sağlık problemlerini, sağlık birimine bildirmeleri gerekmektedir. Öğrencinin ilaç alması gerektiğinde, ilaç reçete ile birlikte mutlaka sağlık birimine teslim edilmelidir. Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı programları ilgili Sağlık Ocağı tarafından, velilerin onayını alarak ilgili sınıflara yapılmakatadır.

Okul Sağlık Birimi, gerek öğrencilerin, gerekse öğretmen ve çalışanların, hem fiziksel,hem ruhsal olarak sağlıklı bir yaşam sürmelerinin önemini kavramış olmanın bilinciyle, sağlığı ilgilendiren pek çok konuda çalışmalar yapmaktadır. Sağlık Biriminin ilgilendiği başlıca konular arasında sağlıklı yaşamla ilgili her konuda ihtiyaca göre eğitim ve danışmanlık vermek, gerekli muayene ve taramaları yapmak, bulaşıcı hastalık, vb. durumlarında okul idaresini öğrenci ve velileri çeşitli kanallarla bilgilendirmek, akreditasyon faaliyetlerine destek vermek , kampüste gıda işiyle uğraşan tüm çalışanların dönemsel muayenelerinin denetlenmesi, kampüs içi ve dışında sağlığı tehdit edebilecek durumlara karşı idareyi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve büyük organizasyonlarda sağlık personeli olarak hazır bulunmak sayılabilir. Okul reviri, Lise, İlköğretim ve Anaokulunda yer almaktadır. Sağlık birimi bünyesinde, tüm kampüsten sorumlu, aile hekimliği uzmanı bir doktor ve yine tam gün çalışan 4 okul hemşiresi hizmet vermektedir.

Okulumuz öğrencileri ve tüm görevli personele “Acıbadem Alarm Merkezi (0216 444 9 724)” acil sağlık hizmetinden 24 saat boyunca ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. * Okul Doktoru: Dr. Rabia DEMİRCAN ( dahili tel: 2234 ) * Sağlık Birimi Sorumlusu: Hemşire Emine ATEŞ, Hemşire Semiye UĞURLU (dahili tel: 2338) K) ÖĞRENCİ SERVİSLERİ Okulumuz öğrencilerine sağlanan servis hizmetleri; kalite güvencesine uygun eğitimli, deneyimli, profesyonel personeli, GSM telefonlu güvenilir servis sürücüleri ve hostesleri ile uzun yıllardan beri “Çınar Tur Lti. Şti.” tarafından organize edilmektedir. Veliler sürücülerle haberleşebilmek için, cep telefon numaralarını şirketten temin edebilmektedirler. Ancak, trafik yasası gereği, çok zorunlu olmadıkça, servisler seyir halindeyken sürücülerin aranmaması, şirket kanalıyla bilgi alınması daha uygun olacaktır. Çınar Tur İletişim ( dahili tel:2506 )

35


36

EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ VE GÖREVLERİ

ZÜMRE VE BÖLÜM BAŞKANLARIMIZ

OKUL MÜDÜRÜ: Faika TOPAL Okulun felsefesine ve hedeflerine uygun olarak yönetilmesinden, değerlendirilmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur. Hedeflenen eğitim düzeyine ulaşmada okul-veli iletişimi önemli olduğundan, gerek duyulan konularda, okul sekreterinden randevu alınarak, okul müdürüyle görüşülebilir. Santral: (0212) 276 11 89 – 90 – 91 – 92 (0212) 286 11 30 – 31 – 32 – 33 – 34 Fax: (0212) 276 11 97 Müdür Sekreteri (dahili tel: 2300- 2301 ) MÜDÜR BAŞYARDIMCISI: Didem ŞİRANUR (dahili tel: 2303) Ders programlarının hazırlanması, öğretmenlerin görev dağılımları, personel işleri, atamalar ve terfi işleri, izin ve raporlar, okul arşivinin düzenlenerek yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesi görevleri arasındadır. Okul müdürüyle eş güdüm içerisinde çalışır. MÜDÜR YARDIMCILARI Her müdür yardımcısı öncelikle sorumlu olduğu düzeydeki öğrencilerin devam, disiplin, kıyafet, başarı ve genel durum kayıtları ile veli ilişkilerinin sağlanmasından sorumludur. Okul müdürü ile sürekli birlikte çalışarak okul müdürüne destek verir.

Aynı dersi ya da aynı düzeyi okutan öğretmenler arasından seçilen zümre ve bölüm başkanları, zümre ve bölüm öğretmenlerinin okul yönetimi ve diğer zümrelerle olan ilişkilerini koordine eder, sorumlu olduğu zümre ve bölümün her türlü akademik çalışmaların planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

YÖNETİCİ KADROMUZ 1

Faika TOPAL (ftopal@fmv.edu.tr)

Okul Müdürü

2

Didem ŞIRANUR (dsiranur@fmv.edu.tr)

Müdür Baş Yardımcısı

2303

3

Leyla Eda BİNGÖL (ecetintas@fmv.edu.tr)

1.-2. ve 3. Sınıflar Müdür Yardımcısı

2304

4

Tuba AKTUĞ AKANLAR (taktug@fmv.edu.tr)

4. ve 5. Sınıflar Müdür Yardımcısı

2310

5

Damla Gül SAPMAZ (dsapmaz@fmv.edu.tr)

6. sınıflar Müdür Yardımcısı

2306

6

Hikmet Noyan BİNGOL (nbingol@fmv.edu.tr)

7. sınıflar Müdür Yardımcısı

2308

7

Dilek OKAY (dokay@fmv.edu.tr)

8. sınıflar Müdür Yardımcısı

2307

8

İlker ÖZDEMİR (iozdemir@fmv.edu.tr)

Müdür Yardımcısı

2305

PSİKOLOJİK DANIŞMAN KADROMUZ Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, biri koordinatör olmak üzere toplam 8 kişiden oluşan donanımlı kadrosu ile öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik olarak bireysel rehberlik, grup çalışmaları ve sosyal faaliyetler alanlarında çalışmalarını yürütür ve her düzeyden bir psikolojik danışman sorumludur. SIRA

ADI SOYADI

UNVANI

GÖREVİ

DAHİLİ TEL.

1

Arzu KARABENLİ BODE

Koordinatör Psikolojik Danışman

4/D-E-F. sınıfları

2322

2

Eylem GÜLBUDAK

Psikolojik Danışman

1. Sınıflar

2325

3

Nilgün SARI

Psikolojik Danışman

2. Sınıflar

2324

4

O. Hakan ÖZPAR

Psikolojik Danışman

3 . Sınıflar

2323

5

Pınar DEMİRALP

Psikolojik Danışman

4/A-B-C Sınıfları

2309

6

Leyla BAYRAV

Psikolojik Danışman

5. Sınıflar

2326

7

Simge BOYACIOĞLU

Psikolojik Danışman

6. Sınıflar

2330

8

Neslihan ALTINTAŞ

Psikolojik Danışman

7. Sınıflar

2329

9

Aslıhan ARIKAN DİKÇE

Psikolojik Danışman

8. Sınıflar

2328

37


MEMURLARIMIZ VE GÖREVLERİ MÜDÜR SEKRETERİ: Meral EVCİL (mevcil@fmv.edu.tr) (dahili tel: 2300 -2301 ) Okulumuzda haberleşme ile ilgili işleri yürütür. Velilerin, okul müdürüyle görüşmek istedikleri konularda önce müdür sekreterinden randevu almaları beklenir. KÜTÜPHANE UZMANI: Özgül İLERİ (oileri@fmv.edu.tr) (dahili tel: 2336) Öğrencilerin bilgi ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli materyal seçim ve siparişinden, satın alınan materyallerin kataloglama ve sınıflama işlemlerinin yapılmasından, Dewey Onlu Sınıflama sistemine göre yerleştirilmesinden ve kütüphanenin işleyişinden sorumludur. LABORANT: Kazım ÇOBAN (dahili tel: 2337) Okulumuzdaki Fen Laboratuarlarının kullanımı ve düzeninden sorumludur. Gerektiğinde laboratuarda yapılacak derslerde ders öğretmenine destek verir.

38

YAZI İŞLERİ BİRİMİ (dahili tel: 2333-2334) Yazı İşleri Birim Sorumlusu Meral ÖZLÜ ile Zehra BAHTİYAR, Dilek ÇAKIR, Taliha ÜNAL ve Berna İPER okulun her türlü yazışmalarını yürütür. BİLGİSAYAR TEKNİK DESTEK SORUMLUSU: Timur SEÇER (dahili tel: 2335) Bilgisayar derslikleri ve bilgisayar destekli öğrenim dersliklerinde yer alan bilgisayar ve donanımlarının bakım, kurulum ve işletim problemleri ile ilgili yapılması gereken işlerden sorumludur.

Sene başında yapılan, genel veli toplantılarında, okul müdürü, sorumlu müdür yardımcısı, sorumlu rehber öğretmen ve ilgili zümre başkanlarından oluşan bir komisyon tarafından, velilere gerekli bilgiler sunulur ve dönemle ilgili değerlendirmeler aktarılır. Özel veli toplantıları, her dönem içinde birer kez olmak üzere, sınıf öğretmeninin liderliğinde sınıflarda yapılır ve sınıf içi çalışmalar değerlendirilir. Branş öğretmenleri de toplantıya katılır. B) OKUL – ÖĞRETMEN – VELİ İLETİŞİMİNDE İZLENECEK YOL Veli öğrencinin dersleri konusunda bilgi edinmek istediğinde, okul yönetimince ilk ay içinde dağıtılacak olan öğretmen görüşme saatine göre, ilgili branş / ders öğretmeni ile belirlenen görüşme odalarında randevu almaksızın görüşebilir. Derslerle ilgili konularda, öğretmeni aşan durumlarda, ilgili dersin zümre başkanları ile randevu alıp görüşülebilir. Öğrencinin sınıf içi durumu ve genel performansı ile ilgili sınıf öğretmenleri ile görüşme saatlerinde, gereksinim duyulan her türlü özel konuyla ilgili de randevu alarak ilgili düzeyin rehber öğretmeni ile görüşülebilir. Yemek, servis gibi okul yönetimi ile ilgili konular öncelikle ilgili düzey müdür yardımcıları ile görüşülmelidir. Çocuklarımızın güvenliği için okulumuzu ziyarete gelen velilerimizin giriş kapısından kimliklerini vererek, ziyaretçi defterine kayıt yaptırıp, ziyaretçi kartı ile okula girmeleri önem taşımaktadır. Ayrıca, okuldaki oyun alanlarının işgal edilmemesi için velilerimizin okul kampüsüne araçları ile girmeleri uygun görülmemektedir. Velilerimizin nedensiz yere okula gelip koridorlarda dolaşmaları, eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyeceğinden bu konuya özen gösterilmesi beklenmektedir.

OKUL- VELİ –ÖĞRETMEN –ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ C) KAMPÜSE GİRİŞ ÇIKIŞ VE GÜVENLİK A) VELİ TOPLANTILARI Öğrencilerimizin gereksinimlerini ve velilerimizin beklentilerini belirlemek, okulun genel işleyişi ve eğitim–öğretim etkinliklerimiz hakkında bilgi aktarmak, velilerimizden geri bildirim almak amacıyla, okulumuzda, yılda bir kez genel, iki kez özel veli toplantısı, her hafta bir ders saati de bireysel veli-öğretmen görüşmesi yapılır. Toplantı tarihleri velilerimize, yazılı olarak da bildirilir.

•  Öğrencilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim yaşamlarını sürdürebilmeleri için Kampüse girişlerde aşağıda belirtilen kurallar uygulanır. •  Kampüse gelen veli ve konuklara giriş izni verilmeden önce, güvenlik görevlisi tarafından ilgili birim/kişi telefon yoluyla bilgilendirilir ve ziyaret onaylanır. •  Veli veya konuk, güvenlik kontrolünden sonra, kimliği teslim alınır ve

39


yerine “Konuk Kartı” verilir. •  Konuk Kartı’nın kampüs sınırları içinde görünür bir yerde taşınması gerekmektedir. Ziyaret bitiminde “Konuk Kartı” iade edilerek kimlik geri alınır. •  Velilerimize özel durumlarda kampüs içine araçları ile girebilmeleri içine elektronik bir sistem içeren “Araç Giriş Etiketleri“ verilir. Velilerimizi bu etiketleri aralarının ön camlarına yapıştırmaları, kampüs içine araç ile girmelerini sağlayacaktır. Özel ve ivedi durumlar dışında, veli ve konukların araçları kampüs içine kabul edilmez. •  Veli-öğretmen görüşmeleri, velilere iletilen gün ve saatlerde kampüs girişinde yer alan “Görüşme Salonu”nda gerçekleştirilir. Görüşmeden sonra, kampüse giriş yapmak gerektiğinde yukarıdaki prosedür uygulanır. •  Hafta içi saat 17.00 den sonra ve tatil günleri okul kapıları ziyaretçilere kapanır. •  İvedi durumlarda velilerin okullara girmesi, ancak güvenlik görevlisinin eşliğinde gerçekleşebilir.

HİZMET İÇİ EĞİTİM

40

yaş grubuna yönelik ortak tutum ve yaklaşımların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Sayın velilerimizden beklentimiz, bu eğitim çalışmalarına katılımın sağlanması ve çocuklarımıza örnek birer yetişkin modeli oluşturma yolundaki girişimlerimize destek verilmesidir.

OKUL AİLE BİRLİĞİMİZ Okul Aile Birliği, okul ile aile arasındaki işbirliğini sağlamak, eğitimin niteliğini artırmak ereğiyle oluşturulmuştur. Desteğini ise okulumuz velilerinden ve öğretmenlerinden alarak okula katkıda bulunmaktadır. Aileler herhangi bir olumsuzluk karşısında Okul Aile Birliği üyeleriyle bağlantı kurarak konunun idareye ulaştırılmasında yardımcı olmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki, eğitimin niteliğinin artması için okul-aile-öğrenci üçgeni, üzerlerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmelidirler. Okul Aile Birliği yardımlarını okul bünyesinde olduğu kadar okul dışında da sürdürmekte, yardıma muhtaç okullara, çocuk hastanelerine ve huzur evlerine velilerimiz yardımıyla elinden geldiğince destek olmaktadır. Okul Aile Birliği üyeler veliler arasındaki adaylardan, velilerin verdikleri oylarla seçilecektir. Okul Aile Birliği’ne destek veren tüm velilerimize gönülden teşekkür ederiz.

41 “Öğrenen Örgüt, Öğrenen Okul” anlayışını benimsemiş olan vakfımız, öğretmen, veli, öğrenci ve kurum çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim çalışmalarına büyük önem vermekte ve bu konuda pek çok organizasyona öncülük etmektedir. Sürekli yinelenen ve yenilenen bilim dünyasında farklı eğitim yöntemleri ile tanışıp, yeni modelleri benimsetmek, eğitimcilere değişik bakış açıları kazandırmak gibi hedeflerle hizmet içi eğitim misyonunu yürütmekte olan kurumumuzda, özellikle “öğretmenlerin ve kurum çalışanlarının eğitimi” yoğun olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalar, alanlarında donanımlı yerli ve yabancı uzmanlar tarafından yürütülmekte, ayrıca çok sayıda öğretmenimiz aynı amaçlarla yurt içi ve yurt dışı eğitim çalışmalarına gönderilmektedir. Bu doğrultuda, okullarımızın Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisince, velilerimize yönelik çeşitli eğitim çalışmaları da organize edilmekte, oyun çağından başlayıp ergenlik sürecine uzanan geniş yelpazede, her


İÇ HAT TELEFON NUMARALARIMIZ

42

2011 -2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Sıra

Görevi

Adı-soyadı

Dahili Tel.

E Mail

1

1.2. 3. Sınıflar Zümre Başkanı

Filiz ABABAY

2312

fababay@fmv.edu.tr

2

4. ve 5. . Sınıflar Zümre Başkanı

Hülya SABUNCU

2313

hsabuncu@fmv.edu.tr

3

Türkçe Zümre Başkanı

Çiğdem KEKLİK

2314

4

Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı

Neslihan ALTUN

2317

5

Matematik Zümre Başkanı

E. Mine SEKMEN

2315

6

Fen Bilgisi Zümre Başkanı

Devrim KAYABAŞ

2316

7

Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Canan OKATAN

2318

8

Beden Eğitimi Zümre Başkanı

Ayhan BODUR

2502

9

Görsel Sanatlar Zümre Başkanı

Fehim GÜLER

2319

10

Müzik Zümre Başkanı

Serap ÇALDIRAN

2320

Bilişim Teknolojileri ve Satranç Zümre Başkanı

Serkan YAMAN

2321

11

1

2011 - 2012 EĞİTİMÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI

12 Eylül 2011 Pazartesi

İLKÖĞRETİM HAFTASI

12 -16 Eylül 2011

3

İstanbul'un Kurtuluşu

06 Ekim 2011 Perşembe

4

CUMHURİYET BAYRAMI

28 Ekim 2011 Cuma günü saat 13.00 de başlar. 29 Ekim 2011 Cumartesi akşamı sona erer.

5

1. DÖNEM TATİLİ / KURBAN BAYRAMI TATİLİ

28 Ekim 2011 Cuma günü I.dönem tatili başlar 09 Kasım 2011 Çarşamba günü sona erer.

6

2. DÖNEMİN BAŞLAMASI

10 Kasım 2011 Perşembe günü II. dönem başlar

7

ATATÜRK HAFTASI

10- 18 Kasım 2011 tarihleri arasında kutlanır.

8

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

24 Kasım 2011 Perşembe

9

YILBAŞI TATİLİ

01 Ocak 2012 Pazar

YARIYIL TATİLİ

20 Ocak 2012 Cuma günü 2. dönem 1.yarıyıl sona erer. 23 Ocak 2012 Pazartesi günü yarıyıl tatili başlar. 03 Şubat 2012 Cuma akşamı sona erer.

ckeklik@fmv.edu.tr naltun@fmv.edu.tr

msekmen@fmv.edu.tr dkayabas@ fmv.edu.tr cokatan@ fmv.edu.tr

abodur@fmv.edu.tr fguler@ fmv.edu.tr scaldiran@fmv.edu.tr

syaman@fmv.edu.tr

10

11

3. DÖNEMİN BAŞLAMASI

06 Şubat 2012 Pazartesi

12

3. DÖNEM TATİLİ

06 Nisan 2012 Cuma günü 3. dönem sona erer. 09 Nisan 2012 Pazartesi günü 2. ara tatili başlar. 13 Nisan 2012 Cuma günü sona erer.

13

4. DÖNEMİN BAŞLAMASI

14 Nisan 2011 Pazartesi

14

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 2012 Pazartesi günü tören bitiminde başlar. 24 Nisan 2012 Salı günü akşamı sona erer

15

1 MAYIS EMEKÇİLER BAYRAMI

1 Mayıs 2012 Salı günü başlar. 1 Mayıs 2012 Salı günü akşamı sona erer.

16

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK SPOR BAYRAMI

19 Mayıs 2012 Cumartesi günü tören bitiminde başlar. 20 Mayıs 2012 Pazar günü akşamı sona erer.

17

2011- 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ SONA ERMESİ

19 Haziran 2012 Salı günü sona erer.

43


12 4 5 10 -

2 2 2 1 2 40

MATEMATİK HAYAT BİLGİSİ FEN BİLGİSİ SOSYAL BİLGİLER T.C.İNKİLAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK VATANDAŞLIK YABANCI DİL (İngilizce) YABANCI DİL (Almanca / Fran. Fransızca )

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ GÖRSEL SANATLAR MÜZİK BEDEN EĞİTİMİ TEKNOLOJİ VE TASARIM TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SATRANÇ MATEMATİK TERMİNOLOJİ REHBERLİK ve SOSYAL ETKİNLİK GENEL TOPLAM

1. Sınıf

SINIFLAR

40

2

-

1

1

-

-

2

2

2

-

-

10

-

-

-

-

5

4

11

2. Sınıf

40

2

-

1

1

-

-

2

2

2

-

-

10

-

-

-

-

5

4

11

3. Sınıf

44

TÜRKÇE

DERSLER”

5

5

5 3 10 2

2 1 1 2 1 2 40

5 3 10 1

2 1 1 2 2 2 40

-

6

6

-

5. Sınıf

4. Sınıf

40

2

-

-

1

-

1

2

1

1

2

2

8

-

-

4

5

-

5

6

6. Sınıf

40

2

1

-

-

-

2

2

1

1

1

2

8

-

-

4

5

-

5

6

7. Sınıf

40

2

1

-

-

-

2

2

1

1

2

1

8

1

3

-

5

-

5

6

8. Sınıf

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 2011 – 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

45


2011 - 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ SÜRE

20

BAŞLAMA BİTİŞ

HAZIRLIK

SÜRE

DERSLER

BAŞLAMA-BİTİŞ

40

1.DERS

08.05-08.45

15

1.DİNLENME

08.45-09.00

40

SINAV SAATİ

09.00-09.40

10

2.DİNLENME

09.40-09.50

35

2.DERS

09.50-10.25

5

3.DİNLENME

10.25-10.30

35

3.DERS

10.30-11.05

10

4.DİNLENME

11.05-11.15

35

4.DERS

11.15-11.50

5

5.DİNLENME

11.50-11.55

35

5.DERS

11.55-12.30

10.50-11.00

45

ÖĞLE YEMEĞİ

12.30-13.15

11.00-11.40

40

6.DERS

13.15-13.55

10

6.DİNLENME

13.55-14.05

40

7.DERS

14.05-14.45

5

7.DİNLENME

14.45-14.50

40

8.DERS

14.50-15.30

08.05-08.25

40

1. DERS

08.25-09.05

15

DİNLENME

09.05-09.20

40

2. DERS

09.20-10.00

10

40

46

DERSLER

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 2011- 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SINAV KUŞAĞI GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİ

DİNLENME

10.00-10.10

3. DERS

10

DİNLENME

40

4. DERS

SÜRE

10.10-10.50

SÜRE

50

1.,2.,3. SINIFLAR ÖĞLE YEMEĞİ

11.40 – 12.30

10

DİNLENME

11.40 – 11.50

40

5.DERS (1,2,3. Sınıflar)

12.30 – 13.10

40

5. DERS (4,5,6,7,8. Sınıflar)

11.50 – 12.30

5

DİNLENME

13.10 – 13.15

45

4.,5.,6.,7.,8. SINIFLAR ÖĞLE YEMEGİ

12.30 – 13.15

40

6. DERS

13.15-13.55

10

DİNLENME

13.55-14.05

40

7. DERS

14.05-14.45

5

DİNLENME

14.45-14.50

40

8. DERS

14.50-15.30

İLETİŞİM BİLGİLERİ FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI Teşvikiye Cad. No:152 Nişantaşı / İSTANBUL Tel: (0212) 233 12 03 - (0212) 444 1 FMV (368) Fax: (0212) 240 85 91 E-Posta: fmv@fmv.edu.tr http://www.fmv.edu.tr/

47


fmv.edu.tr

Ayazaga Işık İlköğretim Okulu 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Veli Okul El Kitabı  
Ayazaga Işık İlköğretim Okulu 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Veli Okul El Kitabı  

Ayazaga Işık İlköğretim Okulu 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Veli Okul El Kitabı

Advertisement