Issuu on Google+

2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

4 SINIFLAR YILSONU AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ


Sayın Veli, 2010 -2011 Eğitim Öğretim yılını geride bıraktığımız şu günlerde; müdürü olmaktan gurur duyduğum okulumun tüm akademik çalışmaları konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Bu eğitim-öğretim yılında Feyziye Mektepleri Vakfımızın 125.Kuruluş Yılını kutladık. 125 yıl boyunca ilkelerinden ödün vermeden var olmak çok zordur. Hele bu 125 yıl, eski dünya kurallarının yeni dünya kuralları ile yer değiştirdiği bir döneme denk geliyorsa zorluğun ötesinde, idealler için savaşan insanların yarattığı bir mucizedir. Avrupa’nın sınırlarının yeniden tanımlandığı, Osmanlı İmparatorluğunun yok olduğu, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı ile yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan başka topraklara göç eden insanların zorluklarla mücadeleleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, genç cumhuriyetimizin gelişme sancıları, İkinci Dünya Savaşı, savaşın acıları, acıların unutulduğu güzel ve aydınlık günler… Bugün geriye dönüp de “Feyziye Mektepleri Vakfı’nın 125. Kuruluş Yılı” dediğimizde işte bu kadar önemli değişkenleri de bu yılların içinde yaşayan bir kurumdan söz ediyoruz. 1885 yılında Selanik’te kurulan, bugüne değin aydınlık için savaşan bireyler yetiştirme ilkelerinden vazgeçmeyen kurumumuz bugün anaokulundan üniversiteye kadar uzanan bir ışık yaymaktadır. Böylesine köklü bir çınarın güvenli gölgesinde öğretmen ve öğrencilerimizle oluşturduğumuz bu tablo işte bu büyük özverinin eseridir ve bu özverinin ödülü olan geleceğe güvenle bakma ödülünü her Işıklı yaşamaktadır. Ayazağa Işık İlköğretim Okulu kadrosundaki tüm arkadaşlarımla ben, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan ve tarihi boyunca daima ilklerin altına imzasını atmış olan Feyziye Mektepleri Vakfı’nın bize kazandırdığı özgüven ve cesaretle Atatürk ilkelerinin aydınlattığı çağdaş eğitim yolculuğumuzda ve O’nun işaret ettiği gibi “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller” yetiştirmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki yılın çalışma takvimini oluşturduk ve uygulanacak olan takvim, MEB tarafından onaylandı. Buna göre; 05 – 09 Eylül 2011

1. Sınıf Öğrencilerinin Oryantasyonu

12 Eylül 2011 Pazartesi

Okulların Açılışı

29 Ekim 2011 Cumartesi

1. Dönemin Tamamlanması

10 Kasım 2011 Perşembe

2. Dönemin Başlaması

20 Ocak 2012 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması, Yarıyıl Tatilinin Başlaması

06 Şubat 2012 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması, Yarıyıl Tatilinin Tamamlanması

06 Nisan 2012 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

16 Nisan 2012 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

19 Haziran 2012 Salı

4. Dönemin Tamamlanması

Bu yılsonu bülteninde öğrencilerimizin bir sonraki eğitim öğretim yılına daha hazır başlamalarını sağlayacak önerilerimizi dikkate alacağınızı umar, uzun ve yorucu bir öğretim yılından sonra güzel ve mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim. Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE

Haftada 6 ders saati uygulanan Türkçe dersinin 5 saati sınıf öğretmenleri tarafından işlenmiştir.1 saatinde ise öğrencilerin yazılı anlatımlarını geliştirmek için Türkçe öğretmeni Dilek OKAY tarafından “Yaratıcı Yazma Teknikleri” başlığı altında çeşitli etkinlikler uygulanmıştır. “Değerlerimiz, Hayal Gücü, Güzel Ülkem Türkiye, Sağlık ve Çevre” temaları işlenmiş; bir yıl boyunca okutulmak üzere seçilen kitaplardan bu yarıyıl “Dostum Çino, Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Babamın Gözleri Kedi Gözleri” adlı kitaplar okutulmuştur. Ders işlenişinde; dinleme, konuşma, okuma ve yazma kurallarını uygulama, dinlediğini, okuduğunu anlama, tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme, konuşma, yazma, okuma, kendini ifade etme, anlam kurma, söz varlığını geliştirme, görsel sunu, görsel okuma, kazanımlarına yönelik ders kitabından ve yardımcı kaynaklardan çalışmalar yapılmıştır. Atatürkçülük ile ilgili konular (Atatürk’ün Kişilik Özellikleri, Atatürk’ün Hayatı ve Eserleri, Atatürk ve Millî Mücadele, Atatürk ve Sanat, Atatürk ve Eğitim ) derslerle ilişkilendirilerek pekiştirilmiştir. Türkçe Dersi Performans Görevi: 11 – 25 Mart 2011 tarihleri arasında Sosyal Bilgiler dersiyle ortak “Nasıl Bir Yörede Yaşıyorum?” konulu performans görevi yaptırılarak değerlendirilmiştir. Tatil Önerilerimiz: Bu çalışmaların içinde ayrılmaz bir kazanım olması gereken kitap okuma alışkanlığı zümremizin en önemli hedefidir. Bu anlamda öğrencilerimize yaz tatiline çıkarken yaşlarına uygun kitaplar arasından seçim yapmalarını öneriyoruz. Öğrencilerimizin, okudukları kitapları ek olarak verdiğimiz tabloya listelemeleri gerekmektedir. 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılının başında sınıf öğretmenleri ilk haftadan başlayarak öğrencilerimizden; tatilde okudukları kitaplardan birini sunmalarını isteyeceklerdir. Sunum içeriği poster, afiş v.b şeklinde olabilir. Bu çalışma için sadece okudukları kitapları yanlarında getirmeleri ve kitaba dair düşüncelerinin ne olduğunu belirlemeleri yeterlidir.

Okuduğum Kitaplar Sıra No

Kitabın Adı

Yazarı

Türü

Sayfa Sayısı

Başlama Tarihi

Bitirme Tarihi


MATEMATİK

İkinci yarıyıl, haftada beş saat derse giren sınıf öğretmenleri tarafından; Kesirler, Alan, Ondalık Kesirler, Uzunlukları Ölçme, Çevre, Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme, Geometrik Cisimler, Zamanı Ölçme konuları çeşitli etkinliklerle işlenmiş, kitapçık ve ara değerlendirmelerle konular pekiştirilerek, problem çözme ve kurma becerileri geliştirilmiştir. Matematik dersi ile ilgili yapılan ortak sınavların öncesinde ara değerlendirme, sınav sonrası analizler doğrultusunda zümre öğretmenleri tarafından belirlenen öğrenciler ile gerekli görülen konularda grup ve bireysel çalışmalar yapılmıştır. Matematik Dersi Performans Görevi: 22 Nisan – 6 Mayıs 2011 tarihleri arasında Fen ve Teknoloji dersi ile ortak “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Araştırıyorum/Problem Kuruyorum ve Çözüyorum” konulu performans görevi yaptırılarak değerlendirilmiştir. Tatil Önerilerimiz: MEB müfredat programı sarmal sistemde yapılandığı için, öğrencilerimizin bu yıl öğrendikleri bilgileri unutmamaları açısından tekrar çalışmaları yapmalarını öneririz.

FEN VE TEKNOLOJİ

Okulumuzda haftada beş ders saati olarak uygulanan Fen ve Teknoloji dersinin dört saati sınıf öğretmenleri, bir saati ise branş öğretmeni tarafından laboratuar dersi olarak işlenmiştir. Sınıf öğretmenleri tarafından işlenen konular, branş öğretmenleri tarafından uygulanan deneyler ve etkinliklerle pekiştirilmiştir. Bu yarıyıl “Işık ve Ses, Gezegenimiz Dünya, Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım, Yaşamımızdaki Elektrik” üniteleri işlenmiştir.


Fen ve Teknoloji Dersi Performans Görevi: 22 Nisan – 6 Mayıs 2011 tarihleri arasında Matematik dersi ile ortak “Nesli Tükenmekte Olan Hayvanları Araştırıyorum/Problem Kuruyorum ve Çözüyorum” konulu performans görevi yaptırılarak değerlendirilmiştir.

SOSYAL BİLGİLER

İkinci yarıyıl, “İyi ki Var, Hep Birlikte, İnsanlar ve Yönetim, Uzaktaki Arkadaşlarım” üniteleri işlenmiştir.” İyi ki Var” ünitesi kapsamında 21- 24 Şubat 2011 tarihlerinde Koç Sanayi Müzesi’ne gezi düzenlenmiş, İnsanlar ve Yönetim ünitesi kapsamında ise 2-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında Ankara Gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu öğretim yılında zümre hedefi olarak belirlenen “İlçe İlçe İstanbul” etkinliklerine devam edilmiş, yarıyıl sonunda yapılan ölçme sonucunda öğrencilerimizin ilçeleri öğrenme düzeylerinin arttığı saptanmıştır. Sosyal Bilgiler Dersi Performans Görevi: 11 – 25 Mart 2011 tarihleri arasında Sosyal Bilgiler dersiyle ortak “Nasıl Bir Yörede Yaşıyorum?” konulu performans görevi yaptırılarak değerlendirilmiştir.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ

İkinci yarıyıl “Kur’an-ı Kerim’i Tanıyalım”, “Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik”, “Aile ve Din” adlı üç ünite işlenmiş; 1- 15 Nisan 2011 tarihleri arasında Trafik Güvenliği dersiyle ortak “Sevgi ve Saygının Olmadığı Bir Toplumda Trafik” konulu performans görevi yaptırılarak değerlendirilmiştir.


TRAFİK GÜVENLİĞİ

İkinci yarıyıl “Yolcu” ve “Sürücü” temaları işlenerek; 1- 15 Nisan 2011 tarihleri arasında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersiyle ortak “Sevgi ve Saygının Olmadığı Bir Toplumda Trafik” konulu performans görevi yaptırılarak değerlendirilmiştir.

NASIL DEĞERLENDİRİYORUZ? Ölçme değerlendirmede yazılı sınavlar, performans görevleri, projeler ve sınıf içi performanslar esas alınmış; sınavlar, önceden belirlenen sınav takvimine göre yapılmıştır. Sınavlar, farklı soru teknikleri kullanılarak düzey öğretmenleri tarafından ortak hazırlanmış ve ortak okunmuştur. Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinde ikisi klâsik ve biri test olmak üzere üçer ortak sınav uygulanmış, Ölçme Değerlendirme Birimi’nin desteğiyle sınavların soru analizleri yapılarak öğrenciler konu bazında bilgilendirilmiş, gerekli pekiştirmeler yapılmıştır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ile Trafik Güvenliği derslerinden ise ikişer sınav yapılmıştır. Türkçe dersi ortak sınavların öncesinde ara değerlendirme, sınav sonrası analizler doğrultusunda geri besleme çalışmaları yapılmıştır. Matematik dersi ile ilgili yapılan ortak sınavların öncesinde ara değerlendirme, sınav sonrası analizler doğrultusunda zümre öğretmenleri tarafından belirlenen öğrenciler ile gerekli görülen konularda grup ve bireysel çalışmalar yapılmıştır. İkinci yarıyıl sonunda Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler derslerinden 60 soruluk “2. Genel Değerlendirme Testi” uygulanmış, sınav analizi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından yapılarak öğrencilere bilgilendirilmiştir.


İNGİLİZCE

2010-2011 eğitim öğretim yılında 4.sınıflar düzeyindeki çalışmalar yıllık plana uygun bir şekilde yapılmıştır. Buna göre Smash 1, Reading Street 2.1 kitabının ilk bölümü, Key Comprehension 1, Writing Starter 1, My Big Strange Happy Family ve Inside Outside Activity Book kitapları tamamlanmıştır.

Yıl boyunca aşağıdaki konular derslerimizde işlenmiştir. • The Present Continuous Tense • can/ can’t • have got/ has got • Possesive Adjectives & Pronouns • The Present Simple Tense • ‘going to’ Future • must/ mustn’t • The Past Simple Tense (Positive/ Negative/ Questions with short answers) • The Past Simple Tense (regular/ irregular verbs) • Some/ Any • Prepositions of place • Comparative and superlative adjectives • The Future Tense – Will (Positive/ Negative/ Questions with short answers) Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun paragraflar yazma, okuduğunu anlama ve kendini ifade etme becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

READİNG STREET 2.1KİTABI 5. SINIFTA DA KULLANILACAĞINDAN ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN SAKLAMANIZ GEREKTİĞİNİ ÖNEMLE HATIRLATIRIZ.


4. sınıflarımızda bu yıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme, kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 4 yazılı sınav yapılmıştır. Her yazılı sınav sonrası öğrencilerin durumu kendileriyle konuşulmuş ve başarı analizleri öğrencilerin defterlerine yapıştırılmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilere Temel İngilizce dersinde, yeni öğrendikleri yapıları kullanma ve yazma becerilerini ölçen 2 küçük sınav (quiz) ve Okuma Yazma dersinde ise 4 quiz verilmiş ve sonuçları sınıfta öğrencilerle paylaşılmıştır. Ayrıca, 1. yarıyıl ‘A Day in My Life’, 2. yarıyılda ise ‘My Diary’ başlıklı performans görevleri sınıf içinde uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Buna ek olarak öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu almışlardır.

Yıl boyunca öğrencilerimize Temel İngilizce dersinde 20 çalışma kağıdı verilmiştir. Bunlara ek olarak, bu yıl öğrencilerimizin her ay düzeylerine uygun en az 1 İngilizce kitap okumaları da teşvik edilmiştir.

Yaz Tatili İçin Öneriler: Öğrenilen konuların pekişmesi için Smash CD Rom’un alıştırmalarının yapılmasını ve öğrencilerimizin yaşlarına uygun İngilizce yayınlar izlemelerini öneririz. Desteğe ihtiyacı olan ya da konuları tekrarlamak isteyen öğrencilerimiz Grammar One –new edition (Jennifer Seidl / Oxford Yayınevi) adlı alıştırma kitabını da kullanabilirler. Ayrıca yaz tatilinde okunmak üzere iki kitap önerilmiştir: • ‘David and the Great Detective’ (Helbling Readers Red Series 1) • ‘Holly the Eco Warrior’ (Helbling Readers Red Series 2) (Söz konusu okuma kitapları 13-17.06.2011 tarihleri arasında okulumuzda satışa sunulmuştur; ancak almayan öğrencilerimiz Üçgen kitapevinden de temin edebilirler.)

MÜZİK

İkinci yarıyılda öğrencilerimizle “Hız Değişiklikleri”, “Ezgiler Ritimler ve Hareketler” ve “Müzikte Gürlük Değişiklikleri”, “Çeşitli Müzikler” gibi konular işlendi. Bu konular ile öğrencilerimizin, müzikteki hız ve gürlük değişikliklerini algılama, ritim farklılıklarını doğru uygulayabilme ve çeşitli müzik türlerini ayırt edebilme becerilerini kazanmaları hedeflendi.


Öğrencilerimizin akademik anlamda değerlendirmeleri ders içi performans katılım notu (Müzik Dinleme Becerisi, Müzik Parçalarını Söyleme Becerisi, Müzik Aletlerini Kullanma Becerisi, Müzik Kültürüne Duyarlı Olma, Müziksel Algı Becerisi, Müziksel Yaratıcılık Becerisi ve Ders Araç-Gereç devamlılığı) ve performans görevi notunun ortalamasına göre verilmiştir. Bu yarıyılda performans görevinin konusu “Solfej Okuma” oldu.Öğrencinin notalar ve süreleri ile eksiğinin kalmaması hedeflendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde 4.sınıflar koro ve perküsyon kulübü öğrencilerimiz ses, dans ve perküsyon enstrümanları ile muhteşem bir sahne showu sundular. 4.sınıflarımızdan portfolyo sunumunda müzik dersini seçen öğrenciler, 06- 10 Haziran haftasında sabah törenlerinde hazırladıkları çalışmaları sundular 4.Sınıf Koro Kulübü öğrencileri son olarak 11 Haziran gecesi okulumuz spor salonunda “Unutulmayan Film Müzikleri Gecesi”nde inanılmaz bir konser verdiler.

GÖRSEL SANATLAR

4. sınıfların 1. döneminde; renkli çalışmalar (pastel boya –guas vb) teknik konular; “Renklerle Oynuyorum”, “Çevremizdeki Canlılar” gibi konuları işlenerek öğrencinin renklerle kaynaşması sağlandı. 2. dönemde ise; akrilik boya ve farklı malzemeler kullanarak 60x60 çapında mdf üzerine boyutlu grup çalışmaları yapıldı. 1. donem verilen performans görevinin konusu; “Kendi motiflerimi oluşturuyorum“ konusu seçilerek farklı teknikleri bir arada kullanıldı.. Yapılan çalışmalar sergilendi. 2. dönemde performans görevi konusu, ‘’Sevimli Palyaçolar’’işlendi. Yapılan çalışmalar yılsonunda sergilendi.


BEDEN EĞİTİMİ

4.sınıfların 3- 4.döneminde işlenen ders konularını; basketbola hazırlayıcı oyunlar, kurallar, saha ölçüleri, sağlığımı koruyorum etkinliği, basketbol topu sürme paslaşma, kendimi kontrol edebilirim etkinliği, basketbolda turnike çalışmaları, hücum ve savunma farkımız yok etkinliği, hentbolda paslaşma top sürme, sağlıklı yaşam etkinliği, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma gününün önemi, Hentbolda şut atma, kale atışı, özgür dans etkinliği, öne-geriye takla çalışması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk, voleybol temel bilgileri kurallar ve saha ölçüleri, voleybolda parmak pas çalışması, ben yapabilirim etkinliği olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile Özelleşmiş Hareket Becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal Duygu kazanımlarını geliştirmeyi hedefledik. 3- 4.dönem verilen performans görevinin konusu; “Kendimi kontrol edebilirim etkinliği” olarak belirlenmişti. Bu görevle fiziksel etkinliklerde kazanma ve kaybetme durumlarında duygularını kontrollü davranışlarla gösterir kazanımı hedeflenmiştir. Tatil Önerilerimiz: Yapılan araştırmalar, okul çağındaki çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırıldığı takdirde, bunun ileriki yıllarda da devam edebildiğini, böylece erişkin yaşlarda hareketsizliğe bağlı sağlık sorunların önlenebileceğini göstermektedir. Sporun sağlık açısından faydalarının yanında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişime katkılarını da düşünürsek, spor yaz tatilinin vazgeçilmez etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerimizin isteklerini de göz önünde bulundurarak yüzme ve takım sporları branşlarında yoğunlaşmış ve geniş etkinlik programları olan yaz spor okullarını özellikle tavsiye etmekteyiz.


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Slayt sunumlarını ilk slayttan ya da belirli bir slayttan başlatmayı öğrendiler. Slaytların yerlerini değiştirmeyi herhangi bir slayta arka plan eklemeyi, arka planı değiştirmeyi öğrendiler. Ayrıca herhangi bir sunuma nasıl resim eklenir, boyutları nasıl değiştirilir öğrendiler. Powerpoint programında Proje çalışması yaptılar. Çok değişik ve güzel projeler ortaya çıktı. Bilgilerimi Paylaşıyorum ünitesinde, iletişim kavramlarını, bir web sayfasını veya web sayfası içeriğini diskte belirli bir yere kaydetmeyi, e-posta kavramlarını öğrendiler. Virüs kavramını öğrendiler. Virüslerin bilgisayar sistemlerine nasıl girdiğini ve bilgisayara girdiğindeki etkilerini ve bilgisayara verdiği zararları kavradılar. İnternetin geçmişten günümüze gelişimini ve internetin insanlar için fayda ve zararlarını anladılar. Veri toplamanın, depolamanın önemini kavradılar. Veritabanının kullanıldığı yerleri öğrendiler. Veritabanı kullanmanın avantajlarını kavradılar. Herhangi bir metni klavye üzerinde doğru biçimde yazmayı, doğru duruş biçimini ve parmak yerleşim düzenine uygun olarak verilen bir metni yazmayı öğrendiler. Bu amaçla öğrencilerimiz çeşitli 10 parmak etkinlikleri yaptılar. Tatil için Önerilerimiz: Öğrencilerimiz Microsoft Word ve Powerpoint (Sunum) konusunda deneyim kazandılar bu nedenle tatilde karşılaştıkları ilginç olayları, tatil anılarını Microsoft Word programında yazabilirler ya da çektikleri resimleri Powerpoint programında sunum şekline getirebilirler. Ayrıca 10 parmak klavye yazımı konusunda kendilerini geliştirmeleri için çeşitli metinleri yazarak egzersiz yapabilirler.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 20102011 öğretim yılı 2. yarıyılında, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmelerini objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturmak amacıyla öğretmenlerimizle birlikte sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme yaklaşımı doğrultusunda uygulanan performans görevleri ile sınıf içi ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi konularında ortak çalışmalar yürütülmüştür. 1.-5. sınıflar düzeyinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan süreç değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalardan biri olan Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) çalışması için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları ürün dosyalarından seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşmışlardır. Birimimiz ayrıca performans görevlerinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek verilmiştir. Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Okulumuzda 2010 – 2011 akademik yılının 2. yarıyılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, İngilizce başta olmak üzere, Türkçe ve Matematik derslerine yönelik kendi eğitim yazılımlarını üretmiştir. Öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturulmuş ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirilmiştir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmuşlardır.


Tatil İçin Önerilerimiz: Öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını kullanarak kendi animasyonlarını yapabilecekleri aşağıda listelenmiş internet sitelerini ziyaret edebilirler. http://www.zimmertwins.com

http://domo.goanimate.com

http://www.doink.com

http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

4. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Leyla BAYRAV (2326) UYGULANAN TEKNİK: İhtiyaç duyulan öğrencilerimizin içsel süreçlerini anlamaya yönelik projektif test çalışmaları yapılmıştır. Aileler ile birlikte değerlendirme görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. SINIF ETKİNLİĞİ: Sorun odaklı çalışmalar kapsamında bir sınıfımızda arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle birbirlerini anlamaya yönelik etkinlik yapılmıştır. Bu çalışma ile öğrencilerimizin birbirlerini anlamaları, doğru iletişim kurmaları, kendilerini ifade ederek, rahatlamaları sağlanmıştır. Dönem sonunda sınıflara girilerek “Öğrencilerle yılsonu değerlendirme çalışması” yapılmıştır. GRUP ÇALIŞMALARI: “Yaratıcılığımı Keşfediyorum” konulu grup çalışması yapılmıştır. Bu çalışmayla, öğrencilerin karşılaştıkları olaylara farklı bakış açılarından bakabilme, var olanları kullanarak yeni bir şey üretebilme, düşüncede esneklik ve özgünlüğü artırmaya yardımcı olma, kendi yeteneklerinin farkına vararak özgüvenlerini ve araştırmacı yönlerini geliştirmek hedeflenmiştir. 6 hafta süren bu çalışmada, öğrenciler üzerinde olumlu etkiler bıraktığı gözlenmiştir. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: Dönem boyunca öğrenci, veli ve öğretmenlerle görüşmeler sürdürülmüştür. Bireysel, eğitsel ve mesleki rehberlik konularında çalışmalar, görüşmeler yapılmıştır. Çalışma ve görüşmelerde talep doğrultusunda ağırlıklı olarak duygusal, arkadaşlık ilişkileri ve aile yaşantısı konularında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir. Duygusal açıdan sorun yaşayan öğrencilere yönelik olarak grup çalışmaları yürütülmüştür.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. •

Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisine yönlendirilmesi,

Sınav sonrasında eksikleri tespit edilen öğrencilerimize uygulanan etüt çalışmaları,

Şube öğretmenler kurulu toplantıları,

Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,

Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,

Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,

4. sınıf düzeyine portfolyo sunumu düzenlenmesi,

Her yarıyıl yapılan Genel Değerlendirme Sınavları

bunlara örnek verilebilir. Öğrencilerimizin devamsızlık ve not bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- okul veli bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde sizlerin ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, sağlıklı ve huzurlu bir tatil diliyoruz.

Dilek OKAY Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2307) dokay@fmv.edu.tr


Ayazağa İÖO 4. Sınıflar Yılsonu Akademik Bilgilendirme Bülteni