Page 1

2010 – 2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

3. SINIFLAR YILSONU AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ


Sayın Veli, 2010 -2011 Eğitim Öğretim yılını geride bıraktığımız şu günlerde; müdürü olmaktan gurur duyduğum okulumun tüm akademik çalışmaları konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık. Bu eğitim-öğretim yılında Feyziye Mektepleri Vakfımızın 125.Kuruluş Yılını kutladık. 125 yıl boyunca ilkelerinden ödün vermeden var olmak çok zordur. Hele bu 125 yıl, eski dünya kurallarının yeni dünya kuralları ile yer değiştirdiği bir döneme denk geliyorsa zorluğun ötesinde, idealler için savaşan insanların yarattığı bir mucizedir. Avrupa’nın sınırlarının yeniden tanımlandığı, Osmanlı İmparatorluğunun yok olduğu, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı ile yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan başka topraklara göç eden insanların zorluklarla mücadeleleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, genç cumhuriyetimizin gelişme sancıları, İkinci Dünya Savaşı, savaşın acıları, acıların unutulduğu güzel ve aydınlık günler… Bugün geriye dönüp de “Feyziye Mektepleri Vakfı’nın 125. Kuruluş Yılı” dediğimizde işte bu kadar önemli değişkenleri de bu yılların içinde yaşayan bir kurumdan söz ediyoruz. 1885 yılında Selanik’te kurulan, bugüne değin aydınlık için savaşan bireyler yetiştirme ilkelerinden vazgeçmeyen kurumumuz bugün anaokulundan üniversiteye kadar uzanan bir ışık yaymaktadır. Böylesine köklü bir çınarın güvenli gölgesinde öğretmen ve öğrencilerimizle oluşturduğumuz bu tablo işte bu büyük özverinin eseridir ve bu özverinin ödülü olan geleceğe güvenle bakma ödülünü her Işıklı yaşamaktadır. Ayazağa Işık İlköğretim Okulu kadrosundaki tüm arkadaşlarımla ben, Türkiye’nin en köklü eğitim kurumları arasında yer alan ve tarihi boyunca daima ilklerin altına imzasını atmış olan Feyziye Mektepleri Vakfı’nın bize kazandırdığı özgüven ve cesaretle Atatürk ilkelerinin aydınlattığı çağdaş eğitim yolculuğumuzda ve O’nun işaret ettiği gibi “fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller” yetiştirmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzdeki yılın çalışma takvimini oluşturduk ve uygulanacak olan takvim, MEB tarafından onaylandı. Buna göre; 05 – 09 Eylül 2011

1. Sınıf Öğrencilerinin Oryantasyonu

12 Eylül 2011 Pazartesi

Okulların Açılışı

29 Ekim 2011 Cumartesi

1. Dönemin Tamamlanması

10 Kasım 2011 Perşembe

2. Dönemin Başlaması

20 Ocak 2012 Cuma

2. Dönemin Tamamlanması, Yarıyıl Tatilinin Başlaması

06 Şubat 2012 Pazartesi

3. Dönemin Başlaması, Yarıyıl Tatilinin Tamamlanması

06 Nisan 2012 Cuma

3. Dönemin Tamamlanması

16 Nisan 2012 Pazartesi

4. Dönemin Başlaması

19 Haziran 2012 Salı

4. Dönemin Tamamlanması

Bu yılsonu bülteninde öğrencilerimizin bir sonraki eğitim öğretim yılına daha hazır başlamalarını sağlayacak önerilerimizi dikkate alacağınızı umar, uzun ve yorucu bir öğretim yılından sonra güzel ve mutlu bir tatil geçirmenizi dilerim. Faika TOPAL Okul Müdürü


TÜRKÇE

2. Yarıyılda Türkçe derslerinde, “Sağlık ve Çevre”, “Değerlerimiz”, “Dünya’mız ve Uzay” ile “Üretim, Tüketim ve Verimlilik” temaları işlenmiştir. Temalar kapsamındaki metinler aracılığı ile öğrencilerimizin öğrendiklerini diğer derslerle ve kendi yaşamları ile ilişkilendirilerek karşılaştırmalar yapmaları, sorunlara farklı çözümler üretmeleri ve çıkarımlar yapmaları, okuduklarında/ dinlediklerinde 5N, 1K sorularına cevap aramaları ve okuduklarının konusunu, ana fikrini/ duygusunu belirlemelerini sağlayacak çalışmalara yer verilmiştir. Temaların işlenişinde Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Canlandırma, Rol Oynama, Drama, Beyin Fırtınası ile Tartışma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin sözlük kullanma becerileri ile yazım kılavuzundan yararlanma alışkanlıklarını geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmiştir. “Deyim Dağarcığını Zenginleştirme” hedefi çalışmaları 2. Yarıyılda da sürdürülmüş; öğrencilerimizin mecaz ve gerçek anlamı ayırt etmeleri; deyimleri sözlü ve yazılı anlatımlarında kullanmaları sağlanmıştır. 2. Yarıyılda okutulması planlanan “Ben Çınar Ağacı ve Puf Böreği” ile “Sen Islık Çalmayı Bilir misin?” adlı kitaplar okutulmuş ve değerlendirilmiştir. Öğrencilerimizin her tür yazma çalışmalarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanmalarına, yazım kurallarını uygulamalarına özen gösterilmiştir. Performans görevi olarak “Bir Gazete Haberi Yazma” çalışması yaptırılarak öğrenciler; araştırma yapma, yaratıcı düşünme, Türkçeyi doğru ve etkili kullanma, resim ve fotoğrafları yorumlama, yazma kurallarını uygulama yönleriyle değerlendirilmiştir. Türkçe dersinden proje seçen öğrencilerimiz “3 Masal-Yeni Bir Masal Yazma” çalışmasını yapmışlardır.


MATEMATİK

2. Yarıyılda, Matematik derslerinde 4. ve 5. üniteler işlenmiştir. Çarpma İşlemi ve Uzunlukları Ölçme Ünitesinde; doğal sayılarla çarpma işlemi işlenmiştir. 100 içinde ileriye doğru altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ritmik saymalar verilerek sayı örüntüleri ile ritmik sayma bilgilerini kullanarak çarpım tablosunu oluşturmaları desteklenmiştir. Çarpımları 1000’ den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemleri yapılmıştır. Eldeli çarpma işlemleri yapılarak eldenin ne anlama geldiği açıklanmıştır. Çarpma işlemi gerektiren problemler çözdürülmüştür. Uzunluk ölçüleri verilirken ölçme uygulamaları yaptırılmış; metre ve santimetre birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülmüş ve kurdurulmuştur. Düzlemsel şekillerin kenar uzunlukları verilerek çevre uzunlukları hesaplatılmış ve konuyla ilgili problemler kurdurma ve çözdürme çalışmalarına yer verilmiştir. Bölme İşlemi ve Ölçme Ünitesinde; iki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara bölme işlemi verilmiş ve biri bölme işlemi olacak şekilde iki işlem gerektiren problemler çözdürülmüş ve kurdurulmuştur. Kesir kavramı gerçek nesnelerden ve modellerden yararlanılarak pekiştirilmiş; kesir problemleri çözdürülmüştür. Ayrıca 2. Yarıyılda saati okuma ve zaman birimleri arasındaki ilişkiyi fark etmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmiş; kilogram ve gramın, litre ve yarım litrenin nerelerde ve nasıl kullanıldığı öğretilmiş; öğrenilenler ölçme uygulamaları ve problemlerle pekiştirilmiştir. “Problem Kitapçığı Oluşturma” çalışması Matematik dersi performans görevi olarak yaptırılmıştır. Matematik dersinden proje seçen öğrencilerimiz “Kesirleri Modelleme” çalışmasını yapmışlardır.


HAYAT BİLGİSİ

2. Yarıyılda, Hayat Bilgisi Derslerinde “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam” ve “Dün, Bugün, Yarın” temalarının birbirleri ile ilişkili konuları birlikte yürütülmüş; bu temalar kapsamında öğrencilerimize; çevresindeki kişilerle olan ilişkilerinde sorun çözme becerilerini geliştirme, nasıl daha iyi öğreneceklerini açıklama, buna uygun teknik seçme, bilgi teknolojilerinden yaralanma öğretilmiştir. Barınmanın temel bir ihtiyaç olduğunun üzerinde durulmuş; canlıların ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olmaları sağlanmıştır. Farklı canlı türleri olduğu, bunların birbirleri ve çevreleriyle etkileşim içinde olduklarına dikkat çekilmiştir. Çevrenin korunmasında diğer insanlarla işbirliğinin önemi, çevrenin gelecek kuşaklara aktarılmasının bir vatandaşlık görevi olduğu vurgulanmıştır. Yer, yön kavramları ve adres bilgisini üzerinde durulmuş; doğal afetler ve korunma yolları pekiştirilmiştir. Su döngüsünden bahsedilip, Ay’ın görünen değişik şekilleri, Dünya’nın hareketleri, mevsimlere özgü değişiklikler ve takvim bilgisi verilmiştir. Geçmişten günümüze iletişim ve ulaşım araçları incelenmiş, değişimi fark etmeleri sağlanmıştır. Meslek seçiminin önemi vurgulanmış; aile üyelerinin özel bir çevre olduğu kavratılmıştır. Aile büyüklerinin oynadıkları oyunlar hakkında araştırma yapmaları, değişimi fark etmeleri sağlanmıştır. Atatürk’ ün ulusal bir lider olduğu, Türk milletine yaptığı hizmetler, kişilik özellikleri, insan hak ve hürriyetlerine verdiği önem tekrarlanmıştır. Performans görevi olarak “Nesli Tükenen Hayvanlar” yapılmıştır. 2. Yarıyılda Hayat Bilgisi derslerinde öğrenilenleri pekiştirmek, öğrencilerimizin temel yaşam becerilerini ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla “İzmir Uzay Kampı”na gezi yapılmıştır. Ayrıca “Geçmişten Günümüze İletişim ve Ulaşım Araçları” konusu kapsamında “Rahmi Koç Müzesi”ne, “Canlılar, Doğal Çevreyi Korumanın Önemi, Yer, Yön Kavramları” ile ilgili olarak da “Mihrabat Korusu” na gidilmiştir. Hayat Bilgisi dersinden proje seçen öğrencilerimize “Dünden Bugüne İletişim Araçları” konulu proje ödevi yaptırılmıştır.


İNGİLİZCE

2010-2011 eğitim öğretim yılında Incredible English 3, Incredible English 4, Key Comprehension Starter, Wallace & Gromit A Grand Day Out Video Kitabı Proffessor Puffendorf ve Writing Starter 1 ve How not to Babysit Your Brother kitapları yıllık plana uygun olarak tamamlanmıştır. Ayrıca kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri için ise Illustrated First Dictionary adlı sözlük kullanılmıştır. Yıl boyunca aşağıdaki konular derslerimizde işlenmiştir: Ailemiz, I like/ I don’t like, sıra sayıları, aylar, yer bildiren kelimeler (behind/ in front of/ next to), his / her, giysiler, have got / has got, hayvanlar, yiyecekler, The Simple Present Tense (Geniş Zaman) There is/ there are ( olumsuz ve soru cümleleri), Simple Present Tense (olumsuz ve soru cümleleri), Present Continiuous Tense, Günlük rutinler, Saatler, Yer/ yön tarifleri, Spor, Alışveriş, İnsan ve hayvanları betimleme, Sağlık problemleri, should, someany, Comparatives (-er), Superlatives (-est), must-mustn’t, Simple Past Tense (Geçmiş zaman). Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun kısa paragraf yazma, okuduğunu anlama ve kısa cümlelerle kendini ifade etme becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 3. sınıflarımızda bu yıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme ve kelime bilgilerini değerlendirmeyi içeren 2 adet yazılı genel değerlendirme yapılmıştır. Buna ek olarak, 1. yarıyıl ‘My Favourite Animals’, 2. yarıyılda ise ‘All About Me’ başlıklı performans görevleri sınıf içinde uygulanmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü performansları ile sınıf içi performans notu almışlardır. Bunun yanı sıra öğrencilere Temel İngilizce dersinde, yeni öğrendikleri yapıları kullanma ve yazma becerilerini ölçen 4 küçük sınav (quiz) ve Okuma Yazma dersinde ise 12 adet spelling sınavı uygulanmış ve sonuçları sınıfta öğrencilerle paylaşılmıştır. Yıl boyunca öğrencilerimize Temel İngilizce dersinde 15 çalışma kağıdı verilmiştir. Ayrıca Get Going kitabından konularımızla ilgili bölümler ödev verilmiştir. Bunlara ek olarak, bu yıl öğrencilerimizin her ay düzeylerine uygun en az 1 İngilizce kitap okumaları da teşvik edilmiştir.


Yaz tatili için öneriler: Öğrenilen konuların pekişmesi için ellerinde olan ‘ Little Bridge’in hem kitap hem de CD-rom alıştırmalarının yapılması, yine yıl boyunca kullandığımız ‘Get Going 1’ kitabının kalan ünitelerinin tamamlanması ve öğrencilerimizin yaşlarına uygun İngilizce yayınlar izlemeleri önerilmektedir. Ayrıca yaz tatilinde okunmak üzere iki kitap seçilmiştir: • ‘Henry Harris Hates Haitches’ ( Helbling Young Readers Level d) • ‘Lost on the Coast’ ( Helbling Young Readers Level e) (Söz konusu kitaplar 13-17.06.2011 tarihleri arasında okulumuzda satışa sunulmuştur; ancak almayan öğrencilerimiz Üçgen kitapevinden de temin edebilirler.

GÖRSEL SANATLAR

3. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar programı haftada 2 ders saati olarak uygulanmaktadır. Başlıca amaçlar, çocuğun el becerisini, el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün alt yapısını oluşturmaktır. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini aldı. Çevre bilinci kazandırmaya yönelik çalışmalara önemli bir yer verildi ve görsel sanatların etkinlikleriyle kaynaştırıldı. Birinci yarıyılda, konusu “Natürmort” olan bir performans görevi verildi ve ders dışındaki araştırmaların sonucu olarak ders saatinde uygulandı. Ders içinde ortaya çıkan çalışmaların çoğu süreç dosyası oluşturmak nedeniyle defterlerde kalmışken bir kısmı sınıfta ve panolarda zaman zaman asılmıştır. 20 Ocak tarihinde açılan 2. ve 3. sınıf düzeyleri sergisindeki çalışmalar ise bireysel işlerden oluştu. Tuval üzerine çalışılan bu resimler akrilik boya tekniği ile yapılmıştır. Çocuklar sergiye boyadıkları tişörtleri giyerek katılmışlardır. “Natürmort”, “mağara sanatı”, “Picasso”, “Sanatta İfade”, “Van Gogh”, “Doğal yaşam ve Sanat”, “heykel sanatı”, “Hoca Ali Rıza” ve “Avni Lifij” konulu seminerler ders içerisinde, zengin görsel


malzeme ile verilmiştir. FMV Güzel Sanatlar Fakültesi sanat galerisinde açılan üç sergi ziyaret edilmiştir. Sosyal etkinlik / klüp çalışmalarında Görsel Sanatlar Bölümü tarafından açılan Ebru, Plastik Sanatlar, Seramik-Heykel atölyeleri bu kulüpleri seçen öğrencilerle devam etmiştir. Yaz tatili sürecinde öğrencilerimize tavsiyemiz, müze ve galeri gezilerine devam etmeleri, resim ve diğer görsel sanatlarla ilgili kitaplara, dergilere, kataloglara göz atmaları ve resim veya diğer sanatsal işler için vakit ayırmalarıdır.

MÜZİK

İkinci yarıyılda öğrenciler ile “Ritim Yazma”, “Ses Çıkarma”, “Müzikte Gürlük”, “Çeşitli Müzikler” ve “Halk Oyunları” gibi konular işlendi. Öğrencilerimizin, melodika ile 8 temel ses içersinde yer alan parçaları çalabilmesi, bildiği çalgıları kullanım biçimine göre sınıflandırması, farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirmesi hedeflendi. İkinci yarıyılda “Bir Halk Türküsünü Çalgısıyla ya da sesiyle Seslendirme” konulu performans görevi verildi. Ülkemizde dinlenen müzik türlerinden halk müziğinde yer alan Türkülerin özelliklerini fark edilebilmesi, türkü ritmini yakalayabilmesi hedeflendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde 3.sınıflar perküsyon kulübü öğrencilerimiz muhteşem bir sahne showu sundular. 3.sınıflarımızdan portfolya sunumunda Müziği seçen öğrenciler, 31 Mayıs-3 Haziran haftasında sabah törenlerinde hazırladıkları çalışmaları sundular


BEDEN EĞİTİMİ

3.sınıfların 3-4. döneminde işlenen ders konularını; çeşitli duruşlarda küçük araçları kaldırma ve taşıma, kaldırma ve taşıma ile ilgili oyun ve yarışmalar, değişen roller etkinliği, taklidi yuvarlanmalar ve dayanmalı aşmalar, kendimi geliştiriyorum etkinliği, serbest olarak ip atlamalar, kim nerde etkinliği, top fırlatma alıştırmaları, hedefi vuralım etkinliği, 18 Mart Çanakkale zaferinin önemi, top ile oynanan oyun ve yarışmalar, araçsız ve araçlı denge alıştırmaları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, sınıflar arası oyun ve yarışmalar olarak özetleyebiliriz. Tüm bu etkinlikler ile;Temel hareket bilgi ve becerileri, düzenli fiziksel etkinlik, Atatürkçülük ve Ulusal duygu kazanımları geliştirmeyi amaçladık. 3-4. dönem verilen performans görevinin konusu ; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni gösterilerine hazırlık ve sunumuydu. Bu görevle; Ulusal kültürümüzün gelişimi sürecinde fiziksel etkinliğin ve sporun rolü ile Atatürk’ün spora verdiği önem konusunda öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi planlanmıştır. Tatil Önerilerimiz: Yapılan araştırmalar, okul çağındaki çocuklara düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırıldığı takdirde, bunun ileriki yıllarda da devam edebildiğini, böylece erişkin yaşlarda hareketsizliğe bağlı sağlık sorunların önlenebileceğini göstermektedir. Sporun sağlık açısından faydalarının yanında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişime katkılarını da düşünürsek, spor yaz tatilinin vazgeçilmez etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerimizin isteklerini de göz önünde bulundurarak yüzme, jimnastik ve basketbol branşlarında yoğunlaşmış ve geniş etkinlik programları olan yaz spor okullarını özellikle tavsiye etmekteyiz.


BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

2. Dönem: Döneme Microsoft Word programında bol bol yazı etkinlikleri yaparak başladık. Öğrencilerimiz bu etkinliklerle metin biçimlendirme, bul-değiştir işlemleri, otomatik şekiller ekleme, sayfa ayarlarını yapma, yardım menüsü kullanma konularını pekiştirdiler. “Uzaktaki Bilgiler” isimli ünitemizde internet kullanımına yönelik çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz İnternet Explorer programını daha yakından tanıyarak çeşitli araştırma teknikleri ile arama motorlarını kullandılar. Bu ünitede en son olarak e-posta kullanımını gördüler. E-posta alırken ve gönderirken dikkat edilmesi gereken hususları kavradılar ve kendileri bir e-posta adresi alıp bilgisayar öğretmenlerine e-postalar yolladılar. Öğrencilerimiz son olarak “Bilgilerimi Sunuyorum” ünitesinde slayt ve sunu kavramlarını, slayt hazırlama, slayta resim ve animasyon eklemeyi gördüler. Tatil için Önerilerimiz: Öğrencilerimiz Microsoft Word programında deneyim kazandılar, bu nedenle tatilde karşılaştıkları ilginç olayları, tatil anılarını Microsoft Word programında yazabilirler ya da arkadaşlarına ve öğretmenlerine tatilde başlarından geçen ilginç ve güzel olayları e-posta olarak yollayabilirler. Tatillerinde çektikleri resimlerden sunumlar hazırlayabilirler.

SATRANÇ Döneme kare kuralını uygulayarak başladık ve piyon terfisi ile ilgili uygulamalar yaptık. Beraberlik pozisyonlarını inceledik. Satrançta güç dengesi kavramı ile ilgili örnekler gördük. Geçmiş yıllara ait bilgilere yönelik tekrarlar yaptık. Notasyon bilgilerini öğrendik ve hamlelerimizi yazarak oynamaya başladık, böylece oyunlarımızı kayıt altına aldık. Son derslerimizi ise sınıf içi turnuvasına ayırarak, öğrencilerimizin farklı partnerlerle ve gerçek turnuva kuralları ile oynamasını sağladık. Bu yöntemle ikinci sınıfın başından beri öğrendikleri bilgileri kullanma ve pekiştirme imkanı bulmuş oldular. Önümüzdeki yıl satranç derslerimiz olmayacak ancak ilgili öğrencilerimizin satranç kulübünü sosyal etkinlik saatlerinde seçmelerini arzu ediyoruz. Tüm öğrencilerimize bundan sonraki yaşamında başarılar diler, iyi bir yaz tatili geçirmelerini temenni ederiz. Tatil için Önerilerimiz: Öğrencilerimiz satrancın tüm temel kurallarını ve basit seviyedeki taktik bilgileri öğrendiler, arzu ettiklerinde ve uygun ortam bulduklarında; aile fertleriyle, arkadaşlarıyla, herhangi bir web sitesinin satranç oyun programında veya bir satranç hazır yazılım programı kullanarak diledikleri kadar satranç oynayabilirler. Bilgisayarda satranç oynarken oyunların seviyesinin kendilerine uygun düzeyde olmasına, bir seviyeyi kolaylıkla yenmeye başlayınca oyunun bir üst seviyeye ayarlanmış olmasına dikkat etmeliler. Bilgisayarda veya yetişkinlerle oynarken bazı oyun sonu bilgilerini uygulamaya yönelik olarak çalışmaları taktik bilgilerini geliştirme adına çok faydalı olacaktır. Önerdiğimiz web adresleri: www.satranc.net ; www.satrancokulu.com ; www.tsf.org.tr


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

2010-2011 öğretim yılı 2. yarıyılında, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin ölçme ve değerlendirmelerini objektif ve bilimsel bir yapıya kavuşturmak amacıyla öğretmenlerimizle birlikte sınavların hazırlanması ve süreç değerlendirme yaklaşımı doğrultusunda uygulanan performans görevleri ile sınıf içi ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesi konularında ortak çalışmalar yürütülmüştür. 1.-5. sınıflar düzeyinde öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan, öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak sağlayan süreç değerlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalardan biri olan Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) çalışması için öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılmıştır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrencilerimiz yıl boyunca hazırladıkları ürün dosyalarından seçtikleri çalışmaları velileri ile paylaşmışlardır. Birimimiz ayrıca performans görevlerinin değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize destek verilmiştir. Ölçme Değerlendirme Birimimiz, öğrenmelerin izlenmesini etkili bir şekilde gerçekleştirmek, nitelikli geri bildirim sağlamak ve bu yolla başarıyı artırmak hedefi doğrultusunda çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Okulumuzda 2010 – 2011 akademik yılının 2. yarıyılı boyunca Bilgisayar Destekli Öğrenim çalışmaları yapılmıştır. Öğrencilerimiz, bilgisayar destekli öğretim laboratuarımıza gelerek, okulumuzda bulunan hazır eğitim yazılımları ve okulumuzun BDÖ birimi tarafından hazırlanmış


yazılımları kullanarak derste öğrendikleri bilgilerini, bilgisayar destekli eğitim sayesinde pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. İngilizce dersi başta olmak üzere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji derslerimiz bilgisayarda hazırlanan interaktif eğitim modülleriyle zenginleştirilmiştir. Okulumuz BDÖ birimi, 2. sınıflar için İngilizce başta olmak üzere, Türkçe ve Matematik derslerine yönelik kendi eğitim yazılımlarını üretmiştir. Öğretmenlerimizle birlikte çalışarak senaryolar oluşturulmuş ve öğrencilerin düzeylerine yönelik oyunlar, konu anlatımları geliştirilmiştir. Okulumuzun kendi ürettiği eğitim modülleri, bilgisayar destekli öğretim laboratuarına yüklenerek ve öğrencilerimiz kendi öğrenme hızlarında öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulmuşlardır. Tatil için Önerilerimiz: Öğrencilerimiz, yaratıcılıklarını kullanarak kendi animasyonlarını yapabilecekleri aşağıda listelenmiş internet sitelerini ziyaret edebilirler. http://www.zimmertwins.com

http://domo.goanimate.com

http://www.doink.com

http://www.dfilm.com/live/moviemaker.html


REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

3. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Arzu KARABENLİ BODET ( 2322) SINIF ETKİNLİĞİ: 3-B sınıfı ile oyun kurma ve yönetme, 3-F sınıfı ile arkadaşlık ilişkileri konusunda sorun odaklı sınıf çalışması yapılmıştır. Tüm sınıflarda 4. sınıfa uyum sağlamak amacı ile ayrılık çalışması yapılmıştır. Ayrıca öğrenciler 4. sınıfları ziyaret ederek merak ettikleri konuları sormuşlardır. GRUP ÇALIŞMALARI: Öğrencilerin kendilerine yönelik farkındalık kazanmalarını, yaşadıkları duyguları tanımalarını, güçlü-güçsüz yönlerini ve problemlerini ortaya kayabilmelerini ve baş edebilme becerileri edinebilmelerini amaçlayan bir duygu grubu çalışması yapılmıştır. Bu grup çalışması I. Dönem başlatılmış, II. Dönemde devam etmiştir. Ayrıca nisan ayında ikinci bir duygu grup çalışması başlatılmış, bu grup çalışmasına 7 öğrenci katılmıştır. REHBERLİK VE DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI: Dönem boyunca öğrenci, öğretmen ve velilerle yapılan görüşmeler sürdürülmüştür. Görüşmelerde genel olarak duygusal, arkadaşlık ilişkileri ve aile yaşantısı konularında rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir.


OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AKADEMİK BAŞARIYI DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. •

Öğrencilerin yıl boyu akademik ve davranışsal olarak takip edilerek gerekli durumlarda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisine yönlendirilmesi,

Eksikleri tespit edilen öğrencilerimize uygulanan etüt çalışmaları,

Öğrencilerimizi daha iyi tanımak amacıyla sınıf içi gözlem çalışmaları,

Şube öğretmenler kurulu toplantıları,

Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,

Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için planlanan genel veli toplantısı,

Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri, bunlara örnek verilebilir.

Öğrencilerimizin devamsızlık ve not bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- okul veli bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik Numarasını girerek öğrenebilirsiniz. Her türlü sıkıntı ve problemlerinizde sizlerin ve öğrencilerimizin yanında olacağımızı belirterek, sağlıklı ve huzurlu bir tatil diliyoruz.

İlker ÖZDEMİR Müdür Yardımcısı 0212 286 11 30 (2305) iozdemir@fmv.edu.tr

Ayazağa İÖO 3. Sınıflar Yılsonu Akademik Bilgilendirme Bülteni  

Ayazağa İÖO 3. Sınıflar Yılsonu Akademik Bilgilendirme Bülteni

Ayazağa İÖO 3. Sınıflar Yılsonu Akademik Bilgilendirme Bülteni  

Ayazağa İÖO 3. Sınıflar Yılsonu Akademik Bilgilendirme Bülteni

Advertisement