Page 1

2012-2013 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

www.fmv.edu.tr

444 1 368 (FMV)

Teşvikiye Cd. No: 6 34365 Nişantaşı - İSTANBUL Tel: (0212) 233 12 03 (pbx) Faks: (0212) 240 13 49


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Sayfa No Önsöz

1

Amaçlar

1

Acil Durum Kriz Masası

2

Acil Durum Kriz Masasının Görevleri

2

Acil Durum Kriz Grupları

3

Acil Durum Kriz Gruplarının Görevleri

3

Acil Servis İstasyonu

4

Acil Durumda Yapılacak İşler

4-6

Deprem Tehlike Avı

6-7

Deprem Tehlike Avı Çalışmasında Önceliklerinizi Belirleyin Aile Afet Hazırlık Planı Çalışmasında Önceliklerinizi Belirleyin İlkyardım

7-8

Acil Durum İhtiyaçlarının Hazırlanması

8-11 11 12

Aile Afet Hazırlık Planı

13-14

Deprem Tatbikatları

14-15

Depremde Yangın Güvenliği Depremde Yangın Riski Depremde Yangına Karşı Alınabilecek Önlemler

16 16 17-19

Deprem Sırasında Neler Yapmalısınız?

19

Depremden Sonra Neler Yapmalısınız?

20-21

Depremde Hayatta Kalmanın Altın Kuralları Acil Durum Alarmı Ne Anlama Gelir Deprem hissedildiğinde ya da Kesik Kesik Alarm Verildiğinde Öğrencilerin Hareket Tarzı Tahliye Başlamadan Önce Dikkat Etmemiz Gereken Konular Psikolojik Destek

21

Depremler dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal olaylardır. Ülkemizin %96’sı deprem kuşağındadır. Her ne kadar uzun vadede tahminler olsa da, günümüz teknolojisi ile kısa vadede ne zaman bir deprem olacağı hakkında önceden tahmin yapmak mümkün değildir. Bu noktada, içinde bulunduğumuz riski anlamak ve meydana gelecek can ve mal kaybını azaltmak için gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır. Olağanüstü Durum Özel Bülteni nin amacı; her veli ve öğrenciyi, deprem ve diğer afetlerin yaratacağı tehlikelere karşı bilgilendirmek, afete hazırlığın aşamalarını tanıtmak, veli ve öğrencilerimizi deprem ve diğer afetlere hazırlık için gerekli adımları atmak onları cesaretlendirmek ve kendilerini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır. AMAÇLAR Kuvvetli ya da büyük bir deprem felaket yaratabilir. İnsanlara yardım edecek kaynaklar onlara ulaşmayabilir. Bütün dünyada felaketlerden edindiğimiz ders, ilk 72 saatte yardımın en büyük kısmının yakın çevremizde bulunan insanlardan geldiğidir. Bu kitabın amacı, afet bilincini yükseltmek, kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamak için, pekçok küçük adım atarak alınan önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede bizim amacımız; •

Her bireyi, deprem ve diğer afetlerin yaratacağı tehlikeler hakkında bilinçlendirmek,

Her bireyi, içinde bulunduğu tehlikeyi azaltmak için neler yapabileceği konusunda eğitmek,

Bireylere, afete hazırlığın aşamalarını tanıtmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak üzere cesaretlendirmek,

Her bireyin, kendisini bütünün bir parçası olarak görmesine yardımcı olmaktır.

21-22 22-26 26 27-28

Kriz Merkezleri ve Telefon Numaraları

29

Hastaneler ve Telefon Numaraları

30

1


ACİL DURUM KRİZ MASASI

ACİL DURUM KRİZ GRUPLARI 1-

LİSE

1. MÜDÜRLER LİSE İLKÖĞRETİM ANAOKULU

: : :

N.Naci ŞAHİN Ergun KARAHASANOĞLU Tuba YİĞİT

2. MÜDÜR BAŞYARDIMCISI, YARDIMCISI VE ZÜMRE BAŞKANI LİSE İLKÖĞRETİM ANAOKULU

3.

: : :

Fatma BUĞDAYPINARI (Müd.Bşyrd.) Korhan SEÇİLMİŞ (Müdür Yrd.) Nesrin FİTOZ(Zümre Bşk.)

OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARI

LİSE İLKÖĞRETİM ANAOKULU

: : :

Figen DANYAL Azra SAY Meltem YÜKSEL

ACİL DURUM KRİZ MASASININ GÖREVLERİ 1. Olağanüstü bir durumda durum değerlendirmesi yaparak gerekli kararları alıp, uygulatmak. 2. KAMPÜS’te kurulan ACİL SERVİS istasyonlarının işlerliğini sağlamak. 3. Gerekli kurumlar (Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Trafik Müdürlüğü, İtfaiye, Hastane v.b.) gibi kurumlarla iletişimi sağlamak ve işbirliği kurmak. 4. Görevli ve Yöneticileri koordine etmek.

OKUL MÜDÜRÜ : MD.BAŞ YARD. : KOORD.REHB.ÖĞRT : OAB BAŞKANI :

N.Naci ŞAHİN Fatma BUĞDAYPINARI Aylin TÜFEKÇİ Figen DANYAL

2- İLKÖĞRETİM OKULU OKUL MÜDÜRÜ : Ergun KARAHASANOĞLU MD. YARDIMCISI : Korhan SEÇİLMİŞ MD.YARDIMCISI : Sevinç ZEREN KOORD.REHB.ÖĞRT : Nurbay YILDIRIM OAB BAŞKANI : Azra SAY 3- ANAOKULU OKUL MÜDÜRÜ ZÜMRE BAŞKANI PSİKOLOJİK DAN. OAB BAŞKANI

: : : :

Tuba YİĞİT Nesrin FİTOZ Reyhan ÜNLÜ Meltem YÜKSEL

ACİL DURUM KRİZ GRUPLARININ GÖREVLERİ 1. Okul boşaltım planının eksiksiz uygulanmasını sağlamak. 2. Olağanüstü durumlarda Okul-Aile Birliği desteği ile oluşturulan veli temsilcileriyle telefon zincirini sağlamak. 3. Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını kontrol etmek. 4. Öğrencilerin paniğe kapılmasını önleyerek düzenli bir şekilde binayı terk etmeleri için gereken önlemleri almak. 5. Boşaltım sonrasında öğrencilerin kontrol edilip ailelerine teslim edilmesini sağlamak. 6. Okulda kalacak öğrencilerin barınma ve beslenmesi için gerekli önlemleri almak.

2

3


ACİL SERVİS İSTASYONU Kampüsümüzde ACİL SERVİS İSTASYONU oluşturulmuştur. Bu istasyonda ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Enkaz çalışmalarında kullanmak üzere delici ve kırıcı aletler, Aydınlatma gereçleri, Gaz maskeleri, Yangın söndürme tüpleri, Okulların bilgi dosyaları (telefon zincirleri, öğrenci bilgileri, servis listeleri), İlkyardım malzemeleri, Sedye Acilen kullanılabilecek battaniyeler, Dayanıklı yiyecek (konserve) ve içecekler, İletişim için haberleşme araçları (radyo,megafon ve pilleri), Portatif merdiven Cankurtarma ipler, Çengelli makara, Emniyet kemeri Baret, Demir Testeresi ve ağaç testeresi, Kargaburun, Su ve doğalgaz anahtarları, Çeşitli ebatta tornavidalar, Demir kesme makası, Malzeme çantası, Balta, kazma, kürek, kanca, varyos, küskü demiri (Sabları ile birlikte)

Ayrıca: Revirimizde çok fonksiyonlu sedye, oksijen tüpü, oksijen maskesi,muayene cihazları,gerekli ilk yardım kiti ve tıbbi müdahale malzemeleri bulundurulmaktadır. ACİL DURUMDA YAPILACAK İŞLER 1. Acil durum uygulama programları doğrultusunda bütün kapalı alanlar boşaltılacaktır. 4

2. Kampüs’te bulunan herkes planda belirtilen alanlarda toplanacaltır. 3. Müdür Yardımcıları ve Kampüs Amiri yeterli teknik eleman ile binaların hasar durumları incelenip, içeri girilip girilmeyeceği araştırılacaktır. 4. Çeşitli nedenlerden ötürü yaralanan veya rahatsızlananlar belirlenerek, Okul Doktoru , Okul Hemşireleri ile İlkyardım eğitimi alan öğretmenler tarafından sağlanan güvenli ortamlarda tedavilerine başlanacak ve süratle İlkyardım merkezlerine veya hastanelere nakillerine çalışılacaktır. 5. Kötü hava koşullarında, öğrencilerin uzun süreli dışarıda kalması durumunda öncelik küçük yaş gruplarında olmak üzere, sağlam ve en güvenli yere götürülecektir. 6. Acil Servis İstasyonunda bulunan telefon zincirine göre Veliler’e ulaşılmaya çalışılacak, velilerin çocuklarını almak üzere okullara gelmemeleri veya gelmeleri istenecektir, okullardan telefonla bilgi bekleyeceklerdir. Bu bilgiler sınıflar bazında olup, telefon zinciri sınıf temsilcisi, veli ve sınıf rehber öğretmenleri’nin organizasyonlarıyla düzenlenecektir; 7. Binaların hasar durumuna göre öğrencilerin evlerine gönderilmesi durumlarında ; • • • • •

Öncelikle Kampüs Müdürü tarafından yetkili makamlardan şehrin trafik akış durumlarıyla iligi bilgiler alınacak. Trafik yol durumuna göre açık olan yönlere öğrenciler, okul servis araçları ile gönderilecektir. Servis sürücüleri, öğrenciyi teslim edecek kişi ya da yer bulamaması durumunda, dağıtım işi bittiğinde öğrenciyi tekrar okula getirecektir. Kendi koşullarıyla okula gelip giden öğrenciler, okula gelen velisi ya da yakınına teslim edilecektir. Servisle gelen öğrencilerimizin velilerinin istemesi durumunda, öğrenciler okuldan velisine ya da bir yakınına teslim edilecektir.

8. Çeşitli nedenlerden ötürü, deprem sonrasında okulda kalan öğrenciler için; • • •

Beslenme önlemleri alınacak, Barınma ve dış hava koşullarına karşı korunma tedbirleri belirlenip sağlanacak, Kampüs Alanı’nda bulunanların diğer gereksinimlerinin de sağlanmasına çalışılacaktır. 5


9. Yukarıda sıralanan Acil Durum Sonrası davranışların düzeni başta Kampüs Müdürü olmak üzere, diğer okulların müdürleri tarafından sağlanacaktır. Yöneticilerin tümü, öncelikle sınıf ve ders öğretmenleriyle diğer öğretmenler ve Kampüs’te görevli diğer çalışanlar, bu işlerin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. 10. Kampüs Müdürlüğü tarafından dağılma izni verilmeden hiç bir birinin elamanı Kampüs Alanı’ndan asla ayrılmayacaktır. DEPREM TEHLİKE AVI Deprem Tehlike Avı ile hazırlığa başlamak iyi bir noktadır. Burada amacımız, kayıp düşerek bize zarar verebilecek eşyaları belirlemek ve yerlerini değiştirmektir. “Lütfen, elinizdeki herşeyi bırakın. Arkanıza yaslanın ve rahat oturun. Şimdi, evinizde olduğunuzu düşünün.” Salondasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Güçlü bir sarsıntı sırasında düşüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eşyalar var… Bu eşyalar düşerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler… Bu eşyaların isimlerini zihninizde tutun. Şimdi mutfağa gidiyoruz… Mutfaktasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Burada da düşebilecek ve kayabilecek pek çok eşya var. Aklınızda bulunsun, dolap kapakları sarsıntı ile açılabilir, dolaplar devrilebilir, ağır mutfak eşyaları döşeme üzerinde hareket edebilir. Banyodasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Yatak odasındasınız ve etrafınıza dikkatle bakıyorsunuz. Genel olarak evinizi düşünün. Çıkış yollarında, koridorlarda, kapı arkalarında büyük bir sarsıntı sırasında düşüp, kayabilecek küçüklü büyüklü ne tür eşyalar var… Bu eşyalar düşerek ve kayarak size ve aile üyelerine nasıl zarar verebilirler… Bu eşyaların isimlerini zihninizde tutun. Az önce, evinizde yaptığınız kısa gezinti sırasında düşüp kayarak size ve ailenize zarar verebilecek neler buldunuz? Tüm aile üyeleri ile birlikte lütfen ekteki Deprem Tehlike Avı formunu kullanın. Ailenizle evi dolaşın ve bulduğunuz tehlikelerin listesini çıkarın. Her bir 6

tehlikeyi gidermek için neler yapabilirsiniz. Aranızda tartışın. Her bir tehlikeyi gidermek için ne tür malzemelere gerek duyuyorsunuz buna karar verin. Bunlardan hangilerinin en önemli olduğuna karar verin. Her bir tehlikeyi giderdikten sonra kayıt edin. Bazen, sadece bir parça mobilyanın yerini değiştirerek tehlikeyi giderebilirsiniz. Yatağınızı pencerelerden uzak yere koyun. Yatağınızın üzerine denk gelen ağır eşyaları veya çıkış yolu üzerindeki eşyaları sabitleyin. DEPREM TEHLİKE AVI ÇALIŞMASINDA ÖNCELİKLERİNİZİ BELİRLEYİN 1. Yaşamsal tehdit yaratacak olan eşyaların sabitlenmesi. Örneğin; yatak odasındaki giysi dolapları. 2. Ekonomik kayıp olabilecek eşyaların sabitlenmesi. Örneğin; bilgisayar. 3. Yaşamınızı kolaylaştıran ya da sizin için önemli olan eşyaların sabitlenmesi. Örneğin; aile yadigarı biblo, vazo gibi eşyalar. Yapısal olmayan hasarların giderilmesi çalışmasına devam etmek için, Deprem Tehlike Avı formunu gözden geçirerek, neler yapacağınızı kontrol edin. Deprem tehlike avı tüm aile üyelerinin katılımıyla evde başlatılmalıdır. Evin her yeri, oda oda dolaşılıp sarsıntı sırasında nelerin tehlike yaratabileceği belirlenmelidir. Aile üyelerinin evde en çok zaman geçirdiği yerler kontrol edilmelidir. Örneğin, aile üyelerinin uyuduğu, yemek yediği ve çalıştığı yerler. Bir araştırmacı gibi çalışarak yapılması gerekenler bir liste halinde sıralanıp, bulunan tehlikeler giderilene kadar takip edilmelidir. • • • • • •

Yaşadığınız mekanlarda kayabilecek ve düşebilecek her şey kontrol edilmelidir. Yükseğe yerleştirilmiş herhangi bir eşya var mı? Eğer varsa bu en kısa boylu aile üyesinin baş hizasından daha aşağıda bir yere indirilmelidir. Mobilyalar vida ile duvara sabitlenmelidir. Duvardaki resimler kanca vidalarla güvenli şekilde asılmalıdır. Avizelerin sağlam şekilde tavana asılması sağlanmalıdır. Mutfak dolaplarının kapaklarına sarsıntı sırasında açılmasını önlemek için kapı mandalları takılmalıdır. 7


Tüm zararlı ve yangın nedeni olabilecek maddeler kontrol edilmeli ve güvenlik önlemi alınmalıdır.

Su ısıtıcıları duvara sıkıca sabitlenmelidir.

Düşüp kayarak kapı, koridor gibi çıkış yollarında engel oluşturacak eşyalar varsa bunları kaldırın. Örneğin, kapı arkalarında rulo halinde duran halı, elektrik süpürgesi gibi eşyalar, koridorlardaki kitaplıklar. Su ve Yiyecek

Bulduğumuz Tehlikeler

Düzeltilme Tarihi

AİLE AFET HAZIRLIK PLANI ÇALIŞMASINDA ÖNCELİKLERİNİZİ BELİRLEYİN Deprem Tehlike Avı’nın ardından, Aile Afet Hazırlık Planı gelmektedir. Aile Afet Hazırlık Planı, aile toplantısı ile başlar. Aile Toplantısı

Su yaşamsal bir gereksinimdir. Deprem sırasında hem sokaklardaki hem de evimize su getiren pek çok su borusunun kırılacağı beklenebilir. Su, pek çok kaynaktan kirlenebilir. Depremin hemen ardından eğer eviniz sağlamsa banyo küvetini ve lavaboyu su ile doldurun yedek su kaynağı oluşturabilirsiniz. Bu sırada su kaynağı kesilebilir. Alternatif su depolanması esastır. Her kişi için günlük dört litre su depolayın. Bu miktar en az üç gün için hazırlanmalıdır. Eğer bir haftalık su depolanabilirse çok iyi olur. Bu miktardaki su, içimek, yemek hazırlamak, diş fırçalamak, diğer asgari hijyenik gereksinimler ve ufak çapta bulaşık yıkamak için gereklidir. Suyu, sağlam, ışık almayan, testi veya şişede depolayın. İçine su koyduğunuz plastik bidonları beton zemin üzerine bırakmayın. Tesisatların Kapatılması

Depreme hazırlık olarak, okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm aile üyelerinin katılımı ile bir ail toplantısı yapılır. Bu toplantıda deprem öncesi hazırlıklar, deprem sırasında ve sonrasında öncelikle yapılacaklar ele alınır. Güvenli Yerler Bulunduğunuz mekanlarda tehlikeli yerleri belirleyin: örneğin; pencere önleri, asılı duran büyük ve ağır aydınlatma araçları, büyük, ağır ve devrilebilen eşyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eşyaların yanından uzak durun. Korunabileceğiniz daha güvenli yerleri belirleyin; sağlam bir masanın altı, sağlam bir koltuk ya da divanın yanıbaşı, yatağınızın yanı, bir köşedibi yada iç duvarlardan birinin yanı. Çömelip, kapanıp, tutunmak için en güvenli yeri bulun. Çıkış Yolları Olağan çıkış yollarını ve belki de ilk anda aklınıza gelmeyen pencereler ve arka kapılar gibi diğer çıkış yollarını belirleyin. Eğer pencerenizde demir parmaklık varsa, bunları kesmeniz gerekebileceğini düşünerek, bina içinde demir keseceği bulundurun. 8

Elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın. Bir deprem sonrasındaki en büyük tehlike yangındır. İlk tehlike gaz sızıntısıdır. Gaz vanalarını en önce kapatın. Gaz sızıntısı tehlikesi geçtikten sonra, elektrik kablolarında bir kopma tehlikesi varsa, elektrik şalterini kapatın. Eğer su borularında hasar varsa, su vanalarının da kapatılması gerekebilir. Bu vanaları kapatmayı ailenizin her üyesi öğrenebilir. Buluşma Noktaları Ev içinde, ev dışında ve mahalleniz dışında tekrar bir araya gelebileceğiniz yerler belirleyin. Deprem olduğunda bütün aile üyeleri bir arada olamayabilir. Eğer birbirinizi tekrar nerede bulacağınızı bilirseniz, içiniz rahat olacaktır. Birbirinize ulaşmak çok zaman alabilir ve önce yakınınızda yardım etmeniz gereken diğer insanlar olacaktır. Ancak bu plan ailenizle yeniden buluşma konusunda panik yaşamanızı engeleleyecektir. Çocuklarınızla, bir deprem sonrasında siz ya da sizin adınıza bir akrabanız ya da bir arkadaşınız onları almak üzere ulaşana kadar okuldan kesinlikle ayrılamayacaklarını planlamalısınız.

9


Aile bireylerinin birbirlerini haberdar etmek amacıyla mesaj bırakabilecekleri yerler belirleyin. Ayrı yerlere olmanız durumunda ve evde olmadığınız durumlarda ailenize sizi nerede bulabileceklerine dair haber bırakabilirsiniz.

Bunları yatağınızın altına plastik bir torba içine koyun ki depremi hissettiğiniz anda hemen uzanıp alabilesiniz. Karanlık bir odada bunlara kolaylıkla erişmek için bir kaç kez deneme yapın.

Evde olmadığınızı başkalarının bilmesini istemeyebilirsiniz. Bu yüzden mesajları bırakacağınız yerler, bir taşın altı, teneke kutu ya da arka bahçe gibi gözden uzak, gizli, sadece aile üyelerinin bildiği yerler olabilir.

Sağlıkla İlgili Acil Durumlar Dışında Telefonu KULLANMAYIN! Depremden sonra acil müdahale gerektirecek bir durum yoksa telefon hatlarını meşgul etmeyin, başkalarının bu hatlara gereksinimi olabilir.

Bölge Dışı Bağlantı Kişisi Bir afet sonrasında bütün telefon hatlarını açık olması yardım çağrılabilmesi açısından çok önemlidir. Oysa telefon hatları hasar ve aşırı yüklenme nedeniyle kilitlenmektedir. Hem yerel hatlar hem de başkent hatları yoğun olarak kullanılacaktır. Bu yüzden hem oturduğunuz bölge, hem de başkent dışında bir irtibat kişisi seçin ve bu kişiyi bölge dışı bağlantı kişisi olarak belirleyin. Bu kişye sizi merak edecek bütün arkadaş ve akrabalarınızın telefon numaralarını verin. Arkadaşlarınıza da bu kişinin telefon numarasını verin. Bundan sonra iyi olduğunuzu bildirmek için yalnızca bir telefon konuşması yapmanız yeterli olacaktır ve bölge dışı bağlantı kişiniz gerisini halledecektir. Daha sonra bu kişiye tekrar ulaşıp sizi arayan kişiler hakkında bilgi almanız da kolay olacaktır. Aile üyeleri yer, isim, adres ve telefon numaralarını daima üzerlerinde bulundurmalıdırlar. Önemli Evrakların Hazırlanması Düşünün ki, bir afet sonrasında evinize bir daha asla giremediniz. O zaman yaşamızını devam ettirebilmek için hangi belgelere gerek duyarsınız? Deprem sırasında belgelerinizin kaybolmasını önlemek için birer kopyalarını hazırlayın. Bunları bölge dışındaki bir akrabanıza gönderin veya su geçirmeyen bir torbada ayrı bir yerde saklayın. (Banka defterleri, kimlik kartları, bono ve iş belgeleri, okul diplomaları, pasaport ve tapu) Yatağınızın Yanında Fener, İş Eldiveni ve Ayakkabı Bulundurun Depremin gece olması durumunda, çıkış yolunuzu bulmaya çalışırken ellerinizi ve ayaklarınızı korumanız gerekebilir. Bunun için, yatağınızın yanında fener, ayakkabı ve iş eldiveni bulundurun.

10

Deprem sırasında telefon ahizeleri yerinden oynayabilir. Deprem sonrasında ahizeleri tekrar yerine yerleştirmek, telefon hizmetinin daha çabuk normale dönmesine yardımcı olacaktır. İLKYARDIM KİTİ İlk yardım çantasında bulunması gereken şeylerin ayrıntılı listesi aşağıya çıkarılmıştır. Bunları günlük ilk yardım ihtiyaçlarınız için de kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri kullanıldıkça ya da tarihleri geçtikçe yenileyin. İlkyardım Seti Malzemeleri Şunlardır • • • • • • • • • • • • • • •

Çeşitli ölçülerde yara bantları, 5X5 cm steril gazlı bezler (4-6 adet), 10X10 cm steril gazlı bezler (4-6 adet), Antiallerjik yapışkan bant (1 rulo), Üçgen bandajlar (3 adet), 5 cm eninde sargı bezleri (3 adet), 10 cm eninde sargı bezleri (3 adet), Makas ve cımbız, Eldiven, Çengelli iğne, Kalem, Not kağıdı, Fener, Düdük, Yağlı kalem (cilde yazılabilen).

11


ACİL DURUM İHTİYAÇLARININ HAZIRLANMASI Acil durumda kullanacağınız ihtiyaçlarınızı depolayabileceğiniz bir yer oluşturun. Eğer mümkünse bunları evinizin dışında, su ve havadan koruyacak bir kutunun içinde saklayan. Eğer bu mümkün olmazsa evinizin içinde bunlar için bir yer ayarlayın. Bu malzemeleri sürekli yenileri ile değiştirerek taze olmalarına özen gösterin.

AİLE AFET HAZIRLIK PLANI Planın tamamlanma Tarihini Yazın 

Bu konuda bir aile toplantısı yaptık.

Evde ve her odada en güvensiz yerleri belirledik. (pencere önleri, büyük, ağır ve devrilebilen eşyaların yanı, ocak gibi yangına neden olabilecek eşyaların yanı)

Evdeki ve binadaki çıkış yollarını belirledik.

Özürlüler, bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar, dilimizi bilmeyenler ve evcil hayvanlar için gerekli özel erzak ihtiyacını göz önünde bulundurduk.

Bir hafta yetecek kadar su (1 gün: 4 litre/kişi başı), ve üç gün yetecek kadar yiyecek stoğumuz var.

Elektrik, su ve doğalgaz vanalarını kapatmayı biliyoruz.

Bölge ve başkent dışında bağlantı kuracağımız kişi/kişilerin telefon numaralarını biliyoruz.

Kişisel Deprem Çantası Ailenizin hayatta kalması için gerekli malzemeleri hazırlamanız çok önemlidir. Binayı tahliye etmeniz gerekmese de , kendinizi tekrar güvende hissedene kadar dışarıda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu yüzden söz konusu malzemelerin yanınızda olması çok önemlidir. Ayrıca benzer bir çantayı da, evinizde olmamanız durumunda, arabanız ve işyerinde bulundurmanız faydalı olacaktır. Deprem Çantasında Bulunması Gerekenler • • • • • • • • • • • •

Su, Enerji veren yiyecekler, Pilli radyo, El Feneri, Yedek piller, İlk yardım çantası, Giysi, Bir miktar para, Çok amaçlı çakı, Düdük, Kalem, kağıt, İçinde önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya. Her altı ayda bir planınızı gözden geçirin. Hazırlık çantanızdaki pilleri, reçeteli ilaçları, su ve yiyecekleri değiştirin. Okuldaki Öğrenciler İçin Acil Durum Çantası Hazırlanırken İçindeki Malzemeler Şunlar Olmalıdır • Öğrencilerin aileleri ile ilgili bilgiler, • Aile fotoğrafı, • Yiyecek(Bisküvi türü), • Bir şişe su. • Düdük, • Küçük bir el feneri( pilleri ile birlikte) 12

Bunlar 

Tekrar nasıl buluşacağımızı biliyoruz. Evin İçinde Evin Dışında Mahallemizin Dışında

Yangın söndürücülerini nasıl kullanacağımızı biliyoruz.

Yataklarımızın yanında el feneri, ayakkabı bulunduruyoruz.

İlk yardım çantamız var.

Hayatımızı sürdürecek gereksinimlerimizi toparlayıp, deprem çantalarımızı hazırladık. (el feneri, pil, pilli radyo, ilk yardım çantası, giysi, nakit para, çakı, düdük, 1 hafta yetecek kadar reçeteli ilaç, kağıt, kalem, önemli telefon numaralarını içeren ve kiymetli evrakların konulacağı su geçirmez poşet) 13


Önemli evraklarımızın kopyalarını deprem çantamıza koyduk ya da bölge dışında bir yakınımıza gönderdik.

• • •

Deprem sonrasında çevremizde gaz sızıntısı olup olmadığından kesinlikle emin olana kadar çakmak, kibrit ya da bunun gibi yangına neden olabilecek benzer şeyler kullanılmayacağını öğrendik.

Sağlam bir masanın altında, yatağınızın veya bir divanın yanına veya bir iç duvarın ya da köşenin dibinde çömelin, kapanın ve tutunun.

Bu bilgiyi tanıdığımız herkese yaymaya başladık.

Deprem sonrasında telefonu yalnızca acil durumlarda kullanmamız gerektiğini öğrendik. Bu şekilde hatlar o anda en çok ihtiyaç duyanlar için açık tutulacaktır. Bilgilenmeyi TV ve radyo kanalı ile yapacağımızı öğrendik.

Nerede güvenli olacağınız hakkında düşünmek için zamanınız olmayacaktır. Bunu önceden düşünmelisiniz ki çabuk, kendiliğinden ve doğru şekilde tepki verebilesiniz.

Deprem Tehlike önlemlerini aldık.

Avı

Her altı ayda bir planımızı gözden geçirmeyi planladık.

çalışmamızı

bitirdik.

Olabilecek

tehlikelerin

Peki, nasıl? Alıştırma yaparak. Okulunuzda ya da işyerinizde düzenli deprem tatbikatları yapmalısınız. Ayrıca evinizde de arada sırada deprem tatbikatı oyununu oynayabilirsiniz. Bu oyunu şimdi oynamak hem sizi hem de ailenizi ciddi yaralanlardan koruyabilir. Kurallar Şunlardır 1. Her odadaki güvenli yerleri belirleyin. Her odaya şahsen gidin ve pozisyonunuzu tekrar edin.

Ad/Soyad Adres

Telefon

Tarih DEPREM TATBİKATLARI

İnsan beyni acil durumlara en ilkel üç şekilde tepki verir: Kavga, Kaçış, Donup kalmak. Bunların hepsi panik belirtileridir. Binalar ve kentlerde yaşayan bizler için bu tepkiler pek işe yaramamaktadır. Panik olmamak için tepkilerimizi planlamalıyız. Evde, okulda ve işyerinde deprem tatbikatı yapmalıyız. Kurallar Basittir Herkesin Yapması Gerekenler Şunlardır Çömel - Kapan - Tutun • •

Güvenli bir yere tutunun. Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalışın. Sarsıntı geçinceye kadar olduğunuz yerde kalın.

2. Bu ilk denemeyi izleyen günlerde sürpriz deprem tatbikatları düzenleyin. Oturma odasından ya da mutfaktan “DEPREM!” diye bağırın. Ailenizin her üyesi en yakınındaki güvenli noktaya yönelerek tepki vermelidir. Orada bir dakika boyunca kalın. Sonra ev içinde belirlemiş olduğunuz buluşma noktasına gidin. Bir ya da iki dakika sonra “ARTÇI” diye bağırın ve aynı şeyleri tekrar edin. 3. Ayda bir kere çocuklarınızdan biri beklemediğiniz bir anda “DEPREM” diye bağırsın ve öğrendiklerinizi uygulayın. Biribirinizi kontrol edin. Seçiminiz mümkün olan en güvenlisi miydi? Mutfaktaki kişi ocağı söndürdü mü? Daha sonra önceden belirlediğiniz noktada buluştunuz mu? ”ARTÇI” sırasında da aynı şeyleri yaptınız mı? 4. Artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz! Sarsıntı sona erdiğinde birbirinize yaklaşın. Yaşadıklarınızı paylaşın. Olup biten hakkında konuşun, çocuklarınızın ne hissettiklerini, ne kadar korkup ne kadar cesur olduklarını anlatmalarına izin verin. Okulda öğrenciler tatbikatları sessiz, düzen içinde ve öğretmenlerinin söylediği komutları dikkatlice yerine getirerek yapmalıdırlar.

Güvenli bir yer bulup çömelin. Başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanın. 14

15


DEPREMDE YANGIN GÜVENLİĞİ Bir deprem sonrasında en büyük tehlike yangın tehlikesidir. Örneğin Kobe’de, deprem sonrası çıkan yangında, depremde hayatını kaybedenlerden çok daha fazla sayıda insan ölmüştür. Duman ya da yangın nedeniyle bir çok kişi hayatını kaybedebilir. Kırılmış doğalgaz boruları, zarar görmüş LPG tüpleri, devrilen ısıtıcılar ve elektrikli aletler nedeniyle deprem sonrası yangın riski daha fazladır. Deprem sonrasında yanınızda ışıldak ve pil olması çok önemlidir, çünkü yangın riski tamamen geçene kadar kibrit ya da mum YAKMAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

DEPREMDE YANGINA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER Yangını Nasıl Önleyebilirsiniz? •

Ateşle oynamayın.

Yanabilecek eşyaları kalorifer ya da sobaların yakınına koymayın.

• •

Yatarken sigara içmeyin (sigara yangının en sık görülen nedenidir) Yıpranmış ya da arızalı kabloları değiştirin. Kabloları halıların altından geçirmeyin. Çok fazla sayıda aleti tek bir prize bağlamayın. Evinizde en az bir yangın söndürücünüz olsun. Yangın acil çıkış kapılarının her zaman açık olduğundan emin olun. Sizi yangına karşı uyarması için evinize, iş yerinize ve okulunuza duman dedektörleri koyun. Binanızda yangın merdiveni yoksa, en üst kat penceresinin yanında katlanan merdiven bulundurun.

DEPREMDE YANGIN RİSKİ

• • • •

Depremde Potansiyel Yangın Kaynakları Şunlardır

• •

Elektrik ; Elektrikli hiçbir şeye dokunmayın; tesisatları kapatın. Doğalgaz ve LPG Kaçağı ; Kırılan doğalgaz boruları, hasarlı tüpgazlar, devrilen şofbenlere önlem olarak hemen vanaları kontrol edin. Küçük bir kaçak ihtimaline karşı bile çok dikkatli olun. Alev Alan ve Tutuşabilen Sıvılar ; Bu tür sıvıları dökülmesi durumunda hemen temizleyin. Bunların yanında sigaralar, kibritler ve mumlar da tehlikeyi arttırırlar.

Kolay ulaşabileceğiniz yerlerde fener bulundurun. Fenerden çıkacak herhangi bir kıvılcım olasılığına karşı, fenerin temiz bir naylon torba içinde bulundurulması önerilir. Evinizde ve işyerinizde ışıldak bulundurun. Işıldak pille çalışır. Pil elektrik ile şarj olur. Prizde bekletilen ışıldak, elektrik kesildiğinde ışık kaynağı olarak kendiliğinden devreye girer.

16

Eğer Yangın Görürseniz • • • • •

Eğer yangın küçükse hemen söndürün. Bir alarm çalıştırın ya da insanlardan yardım istemek için bağırın. Yangının olduğu odanın kapısını ve yangınla sizin aranızdaki diğer tüm kapıları kapatın. Binada kimsenin kalmadığından emin olun ve HEMEN DIŞARI ÇIKIN! Tereddüt etmeden İTFAİYE 110’u ARAYIN! (Açık adresi, yangının ve yapının türünü, içeride, kimse olup olmadığını söyleyin. Her türlü notu alıp, karşı taraf size telefonu kapatmanızı söyleyene kadar bekleyin.)

Bir Depremden Sonra Asla Ateş Kullanmayın : Depremden sonra gaz kaçağı olup olmadığından emin olmadan kibrit, çakmak gibi kıvılcım yaratabilecek ateş kaynaklarını kullanmamamız gerekir. Şu Şartlar Altında Bir Yangını Söndürmeyi Asla Denemeyin; • Yangın Alanını Hemen Terk Edin ve İtfaiye 110’u Arayın • Yangın hızla yayılıyorsa, • Çıkış yolunuzu kapatıyorsa, • Yangın söndürücünün nasıl kullanılacağından emin değilseniz, • Yangın güvenliği yalnızca deprem sonrasında değil, her zaman için çok önemli olan bir konudur. 17


Yangına Yakalanırsanız

Yangın Söndürücüyü Kullanmak İçin

Duman ateşten daha öldürücüdür. • Hemen yere yakın bir pozisyon alın. • Yüzünüzü ıslak bir havlu ile örtün. • Güvenli bir çıkış noktasına doğru sürünerek ilerleyin. • Sıcak olan bir kapıyı açmayın. • Eğer bir yerde kapalı kalırsanız, kapıyı kapatın ve kapının altını ıslak bezlerle tıkayın.

P.A.S.S. (Pimi Çek, Ateşe Yönelt, Sık, Süpür) • Pimi çekin. • Ateşin kaynağına doğru yöneltin. Yangın söndürücüyü aşağıdan ve ateşe doğru tutun. Zehirli gazı solumaktan kaçının ve sıçrayabilecek şeylere dikkat edin. • Sık. Yangın söndürücüyü ateşe doğru sıkın. Sıkarken belirli bir mesafeden uzaktan sıkın ve ateş sönmeye başladıkça yaklaşın. • Süpür. Yangın sönünceye kadar süpürür gibi yaparak, söndürücü maddeyi sıktığınız alanı genişletin. Yangın sönmediği takdirde, ilk müdahaleden sonra geri çekilip durumu gözden geçirin.

Eğer bulunduğunuz yerin tek çıkış kapısı ile aranızda küçük bir yangın varsa hemen çıkışa doğru koşun ve dışarı çıkın. Yangın konusunda bilinmesi gerekenler :

DEPREM SIRASINDA NELER YAPMALISINIZ ?

Yangın, deprem ve diğer olağanüstü durumlarda hasıl hareket edileceğini öğreniniz.

Tahliye planlarında acil kaçış kapılarını ve toplanma yerini öğreniniz.

Evinizde doğalgaz ve su ana vanasının yerini, açmasını ve nasıl kapatılacağını öğreniniz İlkyardım yapmasını öğreniniz. Yangın söndürme tüplerinin yerini ve kullanılmasını öğreniniz, Yangın dolaplarının yerini ve kullanılmasını öğreniniz. Yangın motorlarının yerini ve acıp kapatmasını öğreniniz Yangın butonlarının ve yangın algılama santralının yerini öğreniniz. İtfaiye, Polis, Doğalgaz, Elektrik, İlkyardım gibi olağanüstü durumlarda görev yapan kuruluşların telefon numaralarını öğreniniz.

• • • • • •

Yangın Söndürücünün Kullanımı Yangın söndürme cihazları erken müdahale edilmediği durumlarda hızla büyüyebilecek ve daha fazla hasar verebilecek küçük yangınları ortadan kaldırarak, can ve mal kaybının önlenmesinde çok önemli rol oynarlar. Herkesin ilk öğrenmesi gereken şey, küçük bir yangının söndürüleceğidir, çünkü büyük yangınların çoğu küçük başlar.

nasıl

Her evde ve ofiste en azından bir tane çok amaçlı, TSE damgalı, ABC tipi, yeterince büyük ve etkili ancak herkesin kaldırabileceği kadar da hafif bir yangın söndürücü bulundurulmalıdır. Yaklaşık 6 kg’lık (kuru kimyevi tozlu) olması uygundur. Ailedeki her üye, yangın söndürücünün nasıl kullanılacağını öğrenmelidir. 18

• • • •

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmayın. Balkona çıkmayın. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamayın. Asansör kullanmayın.

A) Bina içinde iseniz : Deprem sırasında sakin olun, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın, konuşmayın. Deprem genellikile hafif bir sarsıtı ve gürültü ile başlar. Bir kaç saniye sonra daha yıkıcı sarsıntılar gelir. Bu bir kaç saniye içinde ne yapacağınızı belirleyin EV DEPREM PLANI nın uygulanmasıyla hayatınızı kurtarırsınız. Büyük bir depremde ayakta durmayınız, depremde koşmanız mümkün değildir. Çömelin ya da döşemeye yatın. Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasısının altına girin ve başınızı koruyun. Masaya tutunun ve onunla birlimkite hareket etmeye hazır olun. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin. • Okul, tiyatro, sinema, market veya alışveriş merkezi gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere koşmayın. Asansöre binmeyin, kendinizi koltuk, sıra, tezgah altı gibi yerlerde korumaya çalışın. Raflardan, dolaplardan uzak durunuz. Sakin olun, başkalarını da aynı şekilde davranmaya davet edin. B) Bina dışında iseniz : Yüksek binalardan yıkıntılardan, camlardan, elektrik direk ve tellerinden uzak durun. Güvenli bir yerde sarsıntınındepremin durmasını bekleyin. C) Araç kullanıyorsanız : Bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın Normal trafikten olabildrğince uzaklaşın. Köprülerden, üst geçitlerden, tünellerden uzak durun. Eğer mümkünse ağaçlar, direkler ve enerji nakil hatlarından uzak durun. 19


DEPREMDEN SONRA NELER YAPMALISINIZ?

Sakin olun. Panik yapmayın. Sakin olmasanız bile öyleşmiş gibi görünün. Böyle davranmanız çevrenizdekilerin sakinleşmesini sağlayacaktır.

Çevrenize bakın ve yaralı veya yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin. Eğer tehlikede değilse kimseyi hareket ettirmeyin. Çevrenizdekileri yardıma çağırın. •

Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. İkinci bir depreme karşı hazırlıklı olun. Yetkililer izini vermedikçe sağlam evinize dahi girmeyin. Bazı artçı sarsıntılar zayıflamış yapıların yıkılmasına neden olabilir.

DEPREMDE HAYATTA KALMANIN ALTIN KURALLARI Deprem sırasında hayatta kalmak çok basit bazı kuralların bilinmesi ve uygulanması ile mümkündür. 1. Öncelikle yaşadığınız yerleşim biriminin deprem tehlikesi hakkında doğru bilgileri ilgililerden öğrenin. 2. Aile bireyleri arasında olağanüstü bir durumda nasıl konuşun, bir DEPREM PLAN’ı yapın ve ;

Deprem-sarsıntı durduğunda elektrik sigortasını, gaz, su vanalarını ve yanan ocakları hemen kapatın. Kırılan camlara dikkat edin Kendinize güvenli bir çıkış yolu arayarak hemen binayı terk edin.

Olası gaz sızıntıları nedeniyle, deprem sırasında olduğu gibi deprem sonrasında da kesinlikile kibrit, çakmak, mum yakmayın. Parlamalara ve yangınlara yol açabilirsiniz. (El feneriniz aydınlatma ihtiyacınızı karşılıyacaktır.)

Aile bireylerinizi birarada tutun, açık bir yerde bekleyin. Yaralılar varsa ilkyardımı yapın. Ciddi şekilde yaralanmış kişileri hareket ettirmeyin, güvenli bir yerde yetkililerin gelmesini bekleyin.

Evinizi veya binanızı terkederken kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye gibi eşyalarınızı yanınıza alın. Kalın ayakkabılarınızı giyin. Biraz yiyecek ve içme suyu temin edin.

Yerlere devrilmiş elektrik tellerinden, hasarlı binalardan uzak durun ve bunlara temas eden cisimlere dokunmayın.

Dışarı çıkarken hasar ya da yangın tehlikesi olup olmadığını kontrol edin. Bir hasar yoksa, gaz kokusu veya yangın tehlikesi iyoksa o zaman acil müdahaleyi gerektirecek bir tehlike içinde değilsiniz demektir. Binanız hasar görmüşse sakin bir şekilde orayı terk edip, güvenli bir yere gitmelisiniz. Binanız hasar görmediyse, telefonunuzu kontrol edin ve ahizenin telefonun üstünde olduğundan emin olun.

20

Yetkililere ve kurtarma ekiplerine yardımcı olun. Enkaz ve yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayın. İhtiyacınızdan fazla yardım malzemesini kesinlikle almayın. Fısıltı dedikodularına inanmayın, öğrenmek istediklerinizi yetkililere sorun.

• • •

• • • •

davranacağınızı

Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir masa altı veya bir iç duvar yanı gibi güvenli bir yer seçin. Çocuklarınıza yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğretin. Sağlam bir masa veya sıra altına girin, masa veya sıra ayaklarını tutunun, iç duvarın yanına oturun. Pencere camlarından ve üzerinize düşebilecek kitaplık ya da yüksek mobilyalardan uzak durun. Evinizin elektrik , gaz ve suyunu kapatmak için elektrik sigortasının gaz ve su vanaların yerlerini ve nasıl kapatılacağını öğrenin. Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya döşemeye sıkıca bağlayın. Yatak odalarınızda, üzerinize kolayca devrilip yaralanmanıza neden olabilecek tablo, gardrop v.s. gibi eşyalarınızı sabitleştirin. Su ısıtıcılarını duvarlardaki ankarajlara bağlayın. İlkyardımı öğrenin. Olağanüstü bir durumda hemen kullanabileceğiniz el feneri, radro ve yedek pilleri, ilkyardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, iş eldivenini önceden bir çantaya koyup, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun. Ailenin bağlantı kuracağı şehir dışından birilerini belirleyin. ACİL DURUM ALARMI NE ANLAMA GELİR ?

1. Uzun süreli kesintisiz uyarı alarmı yangın olduğu anlamına gelir 2. Kesik kesik uyarı alarmı deprem olduğu anlamına gelir. • Kesik kesik alarm verildiğinde korunma önlemini alın ve saklanın, 21


Uzun süreli kesintisiz alarm verildiğinde, yangında bulunduğunuz yeri hemen terk edin anlamına gelir.

olduğu

gibi

DEPREM HİSSEDİLDİĞİNDE YA DA KESİK KESİK ALARM VERİLDİĞİNDE ÖĞRENCİLERİN HAREKET TARZI Depremi, sarsıntıyı hissettiğinizde ya da kesik kesik uyarı alarmını duyduğunuzda ;

• •

Sarsıntı geçinceye kadar olduğunuz yerde kalınız, dışarı çıkmayınız. Çünkü sarsıntı anında başınıza bir duvar veya sıva parçası düşebilir. ya da diğer bir eşya üzerinize düşerek sizi yaralayabilir. Yanınızdaki arkadaşlardan ayrılmayınız. Birlikte ve toplu hareket ediniz.

Koridorda iseniz : • Sakin olunuz, sağa sola koşmayınız. • Yakınınızda masa veya sıra yoksa en yakın kolon veya binaların içi köşelerinden birinin altına girerek cenin pozisyonu alınız.

A - DEPREM SIRASINDA : Yemekhane ve kütüphanede iseniz : • • • •

Öğretmenlerinizin söylediklerine uyunuz. Onları dinleyiniz, Korkmayınız, korkunuzu yenmeye çalışınız. Sakin olunuz, paniğe kapılıp sağa sola ve merdivenlere koşmayınız, çünkü buralarda birbirlerinizi ezerek yaralayabilirsiniz., Okul idaresinin uyarılarını dinleyiniz. Anonslarına dikkat edin ve onlara uyunuz.

Bina içinde veya sınıfta iseniz ; •

• • • • • • • • • • • • •

Hemen sıra, masa veya kapı kasasının altına gizleniniz ya da sıranın altına yan yatarak cenin pozisyonunu alınız. Eğer sıranın altına giremiyorsanız ellerinizle ya da yumuşak bulduğunuz çanta, minder, kitap ve klasör gibi şeylerle başınızı ve boynunuzu korumaya çalışınız. Sıranızın ayaklarına tutununuz. Yüzünüzü pencere ve camlardan uzak tutunuz. Merdiven ya da çıkışlara doğru koşmayınız, Pencerelerden veya balkonlardan atlamayınız. Varsa asansör kullanmayınız. Güvenli bir yer bulup çömeliniz. Başınızı ve boynunuzu koruyacak şekilde kapanınız. Güvenli bir yere tutununuz. Derin derin nefes alarak sakinleşmeye çalışınız. Pencerelerden uzak durunuz. Kırılan pencerelerden üzerinize gelebilecek cam parçaları sizi yaralayabilir. Kapı ve pencereleri açık tutunuz, çünkü deprem sırasında kapı ve pencereler sıkışarak dışarı çıkmanızı engelleyebilir. Eğer okulda yangın çıkarsa dumandan korunmak için ağzınıza bir mendil veya bez tutunuz. Sürünerek ya da eğilerek yangın yerinden uzaklaşınız. Kopmuş elektrik tellerinden ve tehlikeli yerlerden uzak durunuz.

22

• • • •

Sakin olunuz, sağa sola koşmayınız. Masaların altına giriniz. Masa üstündeki cisimlerden, pencere ve raflardan kendinizi koruyunuz. Pencerelerden uzak şekilde dizlerinizi büküp ellerinizi ensenizle kenetleyerek cenin pozisyonu alınız.

Toplantı salonunda iseniz : • Sakin olunuz, sağa sola koşmayınız. • Sıraların altına çömeliniz ya da başınızı ve boynunuzu koruyarak cenin pozisyonu alınız. Merdivenlerde iseniz : • • •

Merdivenleri derhal terk ediniz. En yakınızdaki kolonun yanına giderek çömeliniz ya da cenin pozisyonu alınız. Koridorda uzakdaysanız duvar dibine çömeliniz ya da cenin pozisyonu alıp başınızı ve boynunuzu koruyunuz.

Spor salonunda iseniz : • •

Oturma yerlerinin arasına çömeliniz ya da cenin pozisyonu alınız. Başınızı ve boynunuzu koruyunuz.

Asansörde iseniz : • • •

Bütün düğmelere basarak asansörün bir katta durmasını sağlayınız. Hemen asansörden ininiz. Koridorlardaki en yakın sağlam bir kolonun yanına cenin pozisyonu alınız. 23


Okul bahçesinde iseniz : • •

Pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak ve boş bir alana doğru gitmeye çalışınız. Eğer gidemiyorsanız yukarıda belirtilen tehlikelerden uzak olmak üzere çömeliniz ve ellerinizle başınızı ve boynunuzu koruyunuz.

Servis aracındaysanız : • •

Servis aracının köprü, alt geçit veya elektrik hatlarında uzakta bir yere park etmesini bekleyiniz ve yerlerinizden kalkmayınız. Servis sürücüsünün söylediklerini dinleyiniz.

İster okul içinde ister okul dışında olsun, deprem başlar başlamaz harekete geçip yukarıda söylenenleri derhal yapınız. Vakit kaybetmeyiniz. B - DEPREM SONRASINDA : Öğrencilerin hareket tarzı ; • • • • • • • • • • • •

Sakin bir şekilde saklandığınız eşyaların altından çıkınız. Öğretmenlerinizin söylediklerine uyunuz. Onları dinleyiniz, Korkmayınız, korkunuzu yenmeye çalışınız. Panige kapılmayınız. Paniğe kapılıp sağa sola ve merdivenlere koşmayınız, çünkü buralarda birbirlerinizi ezerek yaralayabilir ve öldürebilirsiniz., Kırılmış camlar, ortalığa dökülmüş kimyasal maddeler, düşme tehelikesi olan eşyalar olup olmadığına bakınız. Ayaklarınızı, ellerinizi ve kafanızı koruyunuz. Yanınızdaki arkadaşlarınızınn yaralanıp yaralanmadığını kontrol ediniz. Yaralılar varsa öğretmeninize haber veriniz. Yerlere düşmüş tellerden kesinlikle uzak durunuz. Bunlara temas eden eşyalara dokunmayınız. Arkadaşlarınızdan ayrılmayınız, onlarla birlikte hareket ediniz. Çok acil durumlar dışında telefonu kullanmayın. Derhal bulunduğunuz binaları terk ediniz. Okul idaresinin uyarılarını dinleyiniz. Anoslarına dikkat ediniz ve onlara uyunuz..

Dışarıya çıktığınızda veya dışarıdaysanız 24

• • • • • • •

Öğretmenlerinizin söylediklerine uyunuz. Onları dinleyiniz. Arkadaşlarınızdan ayrılmayınız, onlarla birlikte hareket ediniz. Sarsıntı durduğunda okul bahçesindeki toplanma yerinde toplanınız. Duvar diplerinden, hasarlı ve yüksek binalardan uzak durunuz. Eğer binaların yanında iseniz düşen kiremitlerden, camlardan, sıvalardan ve diğer maddelerden uzak durunuz. Yıkılmış elektrik hatlarından, elektrik direklerinden uzak durunuz, Devrilebilecek ağır eşyalardan uzak durunuz.

Ağaçlardan, çukurlardan, yer çatlaklarından, yamaçlardan, taş ve kaya düşebilecek yerlerden uzaklaşınız.

Okul bahçesine veliniz gelse bile okul müdürünün izni olmadan ayrılmayınız.

Hasar tesbiti yapılmadan, gir emri almadan sakın binaya girmeyiniz

Binalara girmek için okul müdür ya da yardımcılarından emir bekleyiniz.

Sarsıntı geçti diye kendi başınıza ve izinsiz binalara girmeyiniz.

Tehlikenin devam ettiğini unutmayınız.

İkinci bir sarsıntı için hazırlıklı ve tedbirli olunuz. Zayıflamış yapılar tekrar hasara neden olabilir.

Kesinlikle ; • Deprem hakkında söylenti yaymayınız, • Çeşitli söylentilere inanmayınız. • Dedikodu ve şayialardan uzak durunuz. Aksi halde ; • Panik ve kargaşa doğar, • Panik ve kargaşa bazen depremden daha tehlikelidir.. Deprem hakkında bilinmesi gereken diğer konular ; • • • •

Deprem ve diğer olağanüstü durumlarda nasıl hareket edileceğini öğreniniz. Tahliye planlarında acil kaçış kapılarını ve toplanma yerini öğreniniz. Doğalgaz ve su vanasının yerini, elektrik şalterinin yerini ve açıp kapatmasını öğreniniz, Yangın söndürme tüplerinin yerini ve kullanılmasını öğreniniz, 25


Yıkıntı altında mahsur kaldıysanız : • • • • • •

Paniklemeden sakin olarak durumunuzu değerlendirmeye çalışınız. Enerjinizi tasarruflu kullanmaya gayret ediniz. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak faaliyetlere kalkışmayınız. Tehlikeli durumda iseniz yerinizi belli edecek şekilde ses-gürültü çıkarınız. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerine ve çevredekilere sesinizi duyurmaya çalışınız.. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer ve gaz tesisatlarına, zemin ve tavana sert bir cisimle vurmak suretiyle yerinizi belli etmeye çalışınız.

Depremden dolayı yangın çıkmışsa : • • • •

Eğer okul içinde ve kapalı yerde yangın çıkarsa dumandan korunmak için ağzınıza bir mendil veya bez tutunuz. Sürünerek ya da eğilerek yangın yerinden uzaklaşınız. Çevrenizdekileri uyarmak veya yardım almak için “Yangın var” diye bağırın. En yakınızındaki söndürme cihazını alarak yangını söndürmeye çalışınız. Eğer yangın söndürülemeyecek kadar büyükse harici 110 telefonla İTFAİYE’ye haber veriniz. TAHLİYE’YE BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN KONULAR

• • • • • •

Tahliye asla hemen olmamalıdır. Binanızın ya da bulunduğunuz tesisin dışında içeridekinden daha fazla tehlike olabilir. Dışarıda güvenli bir toplanma yeri olmayabilir. Dışarıya çıkış yolları açık olmayabilir. Alternatif yolların açılması gerekebilir. Bir deprem sonrasında, bazı alanların tahliye edilmesi için gerekçeler olabilir:

Tahliyeyi başlatmadan önce, gidecek daha güvenli bir yer olduğu ve oraya giden yolun güvenli olduğundan emin olunmalıdır. Gidilecek yerin güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadan, servis araçlarıyla hiç bir yere gönderilmemelidir. Çocukların güvenlikleri garanti altına alınana kadar okulda kalacaklardır ve herkes buna hazırlıklı olmalıdır.

26

PSİKOLOJİK DESTEK Afetler insanları çok farklı biçimlerde etkiler. Bu olağan dışı şartlar altında olağan olan bir dizi davranış biçimi vardır. Afetlerde insanlar çok farklı kayıplar yaşarlar. Her hangi bir kaybın ardından gelen doğal bir yas süreci vardır ve bu süreçte insanlar çeşitli sıkıntılar yaşarlar. Afet Sonrasında Olağan Olan Bazı Tepkiler Şunlardır • • • • • • •

Korku, İnanamama, Kaybolmuşluk hissi ve hissizlik, Sahip olunan mal-mülkten ayrılamama, Bilgi alma ihtiyacı, Yardım arayışı, Yardım sunma.

Kısa Süre Sonra Başka Tepkiler de Oluşabilir • • • • • • • • • • • • • •

İştahta değişiklik, Endişe, Kızgınlık ve şüphe, Tepkisizlik ve depresyon, Ağlama, Engellenmiş ve güçsüz olma duygusu, Değişken ruh hali ve sinirlilik, Artan hastalıklar, Uyku ile ilgili sıkıntılar, Başağrıları, Yardım edenlere karşı hayal kırıklığı ve yardımı reddetme, Suçluluk duygusu, Aile içi şiddet, Olağan aktivitelerden zevk alamama. Küçük Çocuklar Ayrıca Şunları Yaşayabilir

• • • •

Erken yaşlardaki davranış biçimlerine geri dönüş, Ebeveynlerden ayrılamama, Yatağa gitmekte isteksizlik, Kabuslar, 27


• •

Dikkatini toplayamama, Okula gitmeyi red etme.

KRİZ MERKEZLERİ ve TELEFON NUMARALARI

Yardım Etmek İçin Yapabileceğiniz En Doğru Şeyler • • • • • • • • • •

Kendi duygularınızı anlayın. Başkalarıyla duygularınız hakkında konuşun. Yardım etmek isteyenlerin yardımlarını kabul edin. Yeterince dinlenin. Bedensel faaliyetlere başlayın. Birine sarılın, dokunmak her zaman yardımcı olur. Gerçekten dinlemeyi öğrenin ve dinlediğinizi belli edin. Ancak sorunu sahiplenmeyin. Başkalarının duygularını, onları değiştirmeye çalışmadan kabul edin. Çocuğunuza daha fazla zaman ayırın. Başkalarına karşı hoşgörülü olun.

FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI IŞIK OKULLARI NİŞANTAŞI KAMPÜSÜ TELEFONLARI

444 1 368 (444 1 FMV) 0212 – 233 12 03(pbx) LİSE DAHİLİ İLKÖĞRETİM DAHİLİ ANAOKULU DAHİLİ

: 1200 / 1201 / 1202 : 1300 / 1301 / 1303/1304 : 1400 / 1401

ANAOKULU DİREKT TELEFONU: 0212 – 232 46 41

28

Başbakanlık Kriz Merkezi ………………....... : (0312) 289 68 05 : (0312) 289 68 10 İçişleri Bakanlığı Kriz Merkezi....................... : (0312) 417 77 13-14 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi..: (0212) 321 17 39 : (0212) 512 55 00 : (0212) 513 85 44 İstanbul Kriz Merkezi Telefonları.................. : (0212) 455 56 04 : (0212) 520 22 03-04 Faks Numarası............................................. : (0212) 520 22 06-07 Akut Kriz Merkezi......................................... : (0532) 252 46 44 Sağlık Müdürlüğü......................................... : (0212) 638 13 66-67 Kızılay İl Müdürlüğü...................................... : (0212) 227 51 71-4 Hat İstanbul Valiliği............................................. : (0212) 514 17 50 : (0212) 528 39 42 Hızır Acil....................................................... : 112 Yangın İhbar................................................. : 110 İtfaiye Müdürlüğü.......................................... : (0212) 635 01 00-6Hat Polis İmdat.................................................... : 155 Bilinmeyen Numaralar.................................. : 118 Telefon Arıza................................................ : 121 İski................................................................ : (0212) 588 38 00 Su Arıza........................................................ : 185 İGDAŞ ......................................................... : (0212) 626 46 46 Dogal Gaz..................................................... : 187 Emniyet Müdürlüğü....................................... : (0212) 635 00 00 Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi.................. : (0212) 636 11 08 İLÇE Beşiktaş Beyoğlu Kadıköy Sarıyer Şişli Üsküdar

İLÇE AFET YÖNETİM MERKEZLERİ TELEFON FAX: 0212-261 00 34 0212-261 00 33 0212-251 68 86 0212-293 20 39 0216-575 15 02 0216-349 55 42 0212-242 02 55 0212-242 00 72 0212-247 95 38 0212-242 72 00 0216-310 54 66 0216-310 17 47

29


HASTANELER VE TELEFON NUMARALARI

Acıbadem..................................................................... : 0(216) 326 33 36 Adalar Devlet Hastanesi............................................... : 0(216) 382 62 28 Alman Hastanesi.......................................................... : 0(212) 293 21 50 Amerikan Hastanesi..................................................... : 0(212) 231 40 50 Avrupa Hastanesi......................................................... : 0(212) 212 88 11 Bağcılar Hastanesi....................................................... : 0(212) 611 21 50(15) Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi................ : 0(212) 543 65 65 Bakırköy Devlet Hastanesi........................................... : 0(212) 543 93 71 Balıklı Rum Hastanesi................................................. : 0(212) 664 21 90 Baltalimanı Kemik Hastanesi....................................... : 0(212) 277 49 04 Bayrampaşa Göz Hastanesi........................................ : 0(212)612 79 20 Beykoz Devlet Hastanesi............................................ : 0(216)413 63 00 Beyoğlu Hastanesi....................................................... : 0(212)521 59 00 Çapa Tıp Fakültesi....................................................... : 0(212)534 00 00 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi............................................. : 0(212)588 48 00 Dünya Göz Hastanesi.................................................. : 0(212)281 11 11 Esnaf Hastanesi........................................................... : 0(212)514 17 04 Florence Nightingale.................................................... : 0(212)224 49 50 Gata............................................................................. : 0(216)346 26 00 Gaziosmanpaşa Hastanesi.......................................... : 0(212)615 38 38 Göztepe SSK............................................................... : 0(216)302 41 46 Gümüşsuyu Askeri Hastane........................................ : 0(212)251 85 00 Haseki Hastanesi......................................................... : 0(212)529 44 00 Haydarpaşa Numune................................................... : 0(216)345 46 80 Heybeliada senatoryumu............................................. : 0(216)351 88 50 İnternational Hastanesi................................................ : 0(212)663 30 00 İstinye Devlet Hastanesi............................................... : 0(212)277 49 12 İstinye SSK Hastanesi …………………………………. : 0(212)277 25 56 Kadıköy Şifa Hastanesi................................................ : 0(216)449 22 22 Kartal Devlet Hastanesi ............................................... : 0(216)441 39 00 Koşuyolu Kalp Hastanesi............................................. : 0(216)326 69 69 Levent SSK Dispanseri ………………………………… : 0(212)268 35 45 Marmara Üniversitesi................................................... : 0(216)327 10 10 M.Florence Nightingle.................................................. : 0(212)288 34 00 Okmeydanı SSK.......................................................... : 0(212)221 77 77 Pendik Devlet Hastanesi.............................................. : 0(216)491 29 93 Sarıyer Devlet Hastanesi............................................. : 0(212)242 06 65 Şişli Etfal Hastanesi...................................................... : 0(212)231 22 09 Siyami Ersek Kalp Hastanesi …………………………. : 0(216)349 91 20 Taksim İlkyardım.......................................................... : 0(212)252 43 00 Türk Kalp Vakfı ………………………………………….. : 0(212)212 07 07 Vakıf Gureba ……………………………………………. : 0(212)534 69 00 Yakacık DDY Hastanesi............................................... : 0(216)377 23 96 Yedikule Göğüs Hastalıkları …………………………… : 0(212)547 12 93 Zeynep Kamil Hastanesi.............................................. : 0(216)391 06 80

30

2012-2013 Nişantaşı Olağanüstü Durum Özel Bülteni  

2012-2013 Nişantaşı Olağanüstü Durum Özel Bülteni

2012-2013 Nişantaşı Olağanüstü Durum Özel Bülteni  

2012-2013 Nişantaşı Olağanüstü Durum Özel Bülteni

Advertisement