Issuu on Google+

Una iniciativa de:


La Salut Global

Objectiu: millorar la salut i el desenvolupament dels més vulnerables

La Salut Global és un dels grans reptes als quals s'enfronta la humanitat. És responsabilitat de tots resoldre la bretxa inacceptable que, en ple segle XXI, el lloc on neix una persona en determini l’esperança de vida.

Des dels àmbits de la cooperació internacional i la ciència, ISGlobal té com a objectiu contribuir als esforços globals per millorar la salut a escala mundial, a través de la innovació i el coneixement.

ISGlobal és una organització sense ànim de lucre que neix com a resposta als reptes de la salut al món

Cronologia

La relació entre pobresa i salut és un cercle viciós. La nostra ambició és trencar-lo

1970

1984

1996

1999

2006

2008

2010

La Universitat de Barcelona (UB) estableix el primer programa de postgrau en Medicina Tropical i Salut Internacional d’Espanya.

Es funda la primera unitat de Medicina Tropical a l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB).

L’Hospital Clínic de Barcelona i la UB constitueixen el Centre de Recerca de Salut de Manhiça (CISM).

S’instaura una col·laboració a llarg termini entre l’Hospital Clínic de Barcelona, la UB i el Marroc en Salut Materna Infantil i Reproductiva.

Neix el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) per expandir las activitats d’investigació d’HCB-UB.

HCB-CRESIB donen suport al desenvolupament institucional del CISM a través de la creació de la Fundació Manhiça.

Es crea l’Institut de Salut Global de Barcelona


Com treballem

La cadena de valor

ISGlobal treballa en quatre àmbits d’actuació:

Recerca

Creació de coneixement Desenvolupem les nostres activitats de recerca des del Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), amb un enfocament translacional i en col·laboració amb múltiples socis i col·laboradors. Des del CRESIB, prioritzem la nostra activitat de recerca científica en les malalties transmissibles, i treballem de forma multidisciplinària des de la biologia molecular fins a la recerca clínica o l'epidemiologia.

LABORATORI D’ IDEES Gestió del coneixement RECERCA Creació de coneixement

Laboratori d’Idees

Gestió del coneixement Debatem idees i fem anàlisis multidisciplinàries en col·laboració amb una xarxa d'experts. El nostre objectiu és tenir influència sobre l'agenda de salut i promoure polítiques transformadores.

Formació

Transmissió del coneixement El nostre programa acadèmic de qualitat dóna resposta a les necessitats de formació dels diversos professionals en el món de la salut global. Treballem en col·laboració amb la Universitat de Barcelona i diversos socis internacionals.

FORMACIÓ Transmissió del coneixement ASSISTÈNCIA TÈCNICA Aplicació del coneixement

Assistència Tècnica

Aplicació del coneixement Promovem programes i polítiques de salut basades en l’evidencia científica i en les pràctiques més adequades, treballant a escala nacional i internacional.


Línies d’acció

Amb un enfocament multidisciplinari i innovador, ISGlobal posa en pràctica projectes i activitats per millorar la salut de les poblacions més desfavorides.

Malalties Tropicals Desateses

Volem millorar el coneixement, els recursos disponibles i la visibilitat de les malalties tropicals desateses, com la malaltia de Chagas, i assegurar-ne la sostenibilitat de la recerca i el desenvolupament. La nostra tasca en l'àmbit de la malaltia de Chagas a Espanya ha millorat l’atenció sanitària de les poblacions immigrants, i ha donat lloc a polítiques de prevenció, control i tractament de la malaltia. A escala internacional, col·laborem amb institucions acadèmiques i científiques, així com amb organitzacions de la societat civil en països afectats per aquesta malaltia, com és el cas de Bolívia.

Salut Materna, Infantil i Reproductiva

D'acord amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), treballem per reduir la mortalitat infantil, millorar la salut materna i augmentar la visibilitat i els recursos destinats a la salut de les dones i els nens a les regions més desfavorides. En l'àmbit de la investigació científica, desenvolupem projectes a les àrees de malària en l'embaràs, la transmissió vertical del VIH/SIDA i les causes de mortalitat i morbiditat materna i neonatal. Col·laborem amb l'Organització Mundial de la Salut i amb diverses institucions acadèmiques per desenvolupar una agenda global d'investigació en salut de dones i nens.

Eradicació de la malària

Centrem la nostra atenció a reforçar les estratègies de lluita contra la malària i a avançar en l'eradicació de la malaltia. Treballem en el desenvolupament de tractaments preventius intermitents en nens i en dones embarassades i coordinem els esforços internacionals per aconseguir la primera vacuna candidata contra la malària. Entre altres projectes, en aquesta àrea de treball destaquem:

La Iniciativa Salut Mesoamèrica 2015 és una innovadora associació publico-privada per reduir les bretxes d’equitat en salut a Mesoamèrica i donar suport als esforços que fan els governs de la regió. Aquesta iniciativa és fruit de l'aliança entre la Fundació Bill & Melinda Gates, l'Institut Carlos Slim de la Salut, el Govern d’Espanya i el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID).

ISGlobal realitza l’assistència tècnica per al disseny i implementació dels projectes demostratius de l'eliminació de la malària i control del dengue.

ISGlobal coordina el projecte MESA, una aliança científica per a l'eradicació de la malària. Impulsem i monitoritzem la investigació global en aquesta àrea i oferim assistència en el desenvolupament de projectes científics a través de l'orientació tècnica i la canalització de fons a projectes prioritaris.

Immunització/Vacunes

Promovem el descobriment, desenvolupament i subministrament de vacunes per a les poblacions més vulnerables. ISGlobal coordina, juntament amb PATH i Sabin Vaccine Institute, el secretariat del projecte Col·laboració per a la Dècada de Vacunes. L'objectiu és incrementar la coordinació entre la comunitat internacional de l'àmbit de les vacunes mitjançant una estratègia global que inclogui la investigació, el desenvolupament, la distribució i l'accés global a vacunes de qualitat, i, al seu torn, el suport públic i polític. El projecte compta amb el lideratge d'actors clau en el món de la salut global com l'Organització Mundial de la Salut, UNICEF i la Fundació Bill & Melinda Gates.


Línies d’acció

Programa acadèmic El Valor de l'Ajuda

L'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) és una eina primordial per millorar la salut de les poblacions més vulnerables. El Laboratori d'Idees d’ISGlobal promou noves propostes de cooperació per garantir la qualitat i l'eficàcia de l’ajuda en matèria de salut, definint prioritats i criteris objectius avaluables i coherents, que permetin avançar en l'elaboració d'una nova agenda de cooperació en salut.

Prevenció, Detecció i Gestió de Malalties per Arbovirus

L'Agenda Global de Salut

ISGlobal examina i analitza els principals reptes que defineixen les prioritats de salut al món a partir de l’estudi i seguiment de la presa de decisions, del paper dels diferents actors, de la relació entre seguretat global i salut i de la capacitat de detectar barreres a escala internacional que impedeixin l'accés a la innovació i la millora de la salut dels més desfavorits. A través d'aquesta iniciativa, ISGlobal dóna resposta també al creixent interès per generar coneixement en els àmbits de la recerca, la formació i l’assessoria en qüestions de salut per a les negociacions diplomàtiques.

Màster en Salut Global

ISGlobal i la Universitat de Barcelona organitzem aquest Màster que ofereix una sòlida formació en salut pública global, epidemiologia i estadística. A través d'una aproximació multidisciplinària, inclou l'estudi de temàtiques com l'economia de la salut, els sistemes de salut i les polítiques sanitàries, les relacions internacionals i els grans problemes que afecten la salut de la població en un món globalitzat. Taller Internacional de Chagas

Aquest taller és un esdeveniment anual que reuneix els principals experts en la matèria de tot el món. Cada any, el taller se centra a revisar, aprofundir i actualitzar temàtiques com el diagnòstic, la clínica i el tractament d'aquesta malaltia, així com l'anàlisi de les seves bases científiques, amb l'objectiu de donar a conèixer els últims avenços i visualitzar el futur d'aquesta malaltia oblidada.

Aquest curs, organitzat en col·laboració amb els U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i el CRESIB, se centra en els elements i característiques claus de les malalties causades per arbovirus. Està acreditat per tropED, una xarxa internacional d’institucions d'educació superior en salut global. Malalties Importades

Un curs dirigit a metges que tinguin interès en el maneig clínic de les principals entitats de rellevància en patologia importada, tant del viatger com de l'immigrant. Està organitzat en col·laboració amb el CRESIB, el Servei de Salut Internacional de l'Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona, amb el patrocini de la Societat Espanyola de Medicina Tropical i Salut Internacional (SEMTSI) i la Societat Espanyola de malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC).

Altres Cursos

European Course on Tropical Epidemiology (ECTE), és un curs bàsic i intensiu de tres setmanes sobre epidemiologia i bioestadística aplicada organitzat en col·laboració amb diversos centres europeus de la salut pública, internacional i global. The Science of Disease Eradication: Malaria, organitzat conjuntament amb l'Escola de Salut Pública de la Universitat de Harvard i el Swiss Tropical and Public Health Institute. Polítiques Internacionals a Salut Global, un curs que forma part de la International Summer School de la Universitat de Barcelona. Medicina Tropical, inclòs en el Màster en Salut Global. Es pot cursar de manera independent.


La Nostra Presència Global

NORUEGA

REINO EL REGNE UNIDO UNIT

SUECIA SUÈCIA

PA´SES BAJOS ELS PAÏSOS BAIXOS BÉLGICA BÈLGICA ALEMANIA ALEMANYA

FRANÇA FRANCIA

Països amb col·laboracions ISGlobal

AUSTRIA ÀUSTRIA

SUIZA SUÏSSA ITALIA ITÀLIA

Iniciativa de Salut Mesoamèrica 2015

PORTUGAL

EEUU

ESPAÑA ESPANYA

EEUU

EL MARROC

L’ÍNDIA INDIA

GUATEMALA GUATEMALA

TAILÀNDIA BURKINA FASO

BENÍN

GHANA COLOMBIA COLÒMBIA A KENYA GABON

ECUADOR EQUADOR

TANZÀNIA

PAPUA NUEVA NOVA GUINEA PAPÚA GUINEA

PERÚ EL PERÚ BRASIL EL BRASIL

BOLÍVIA BOLÍVIA MOÇAMBIC

AUSTRÀLIA AUSTRALIA


La Nostra Presència Global

Bolívia

A Bolívia, un dels països més afectats per la malaltia de Chagas, es desenvolupen diferents actuacions en col·laboració amb el Programa Nacional de Chagas, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, l'Hospital Viedma, l'ONG CEADES, la xarxa iberoamericana NHEPACHA i Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi):

El Marroc

En col·laboració amb el Ministeri de Salut i el Centre Hospitalari de la Universitat de Rabat, es desenvolupen les següents línies d'acció: • El disseny i implementació d’una plataforma d'investigació sobre temes prioritaris de salut materna i infantil, incloent la transferència de tecnologia i els intercanvis entre centres de recerca

• L’atenció integral (prevenció, diagnòstic i tractament) a pacients adults crònics, a través del sistema nacional de salut

• La protocol·lització i millora de l’assistència a l'embaràs i el part normal i de risc

• La formació a professionals de la salut per a la gestió dels pacients

• El reforç de les capacitats i competències dels professionals de la salut en epidemiologia, salut materno-infantil i recerca

• El desenvolupament de protocols de recerca en una plataforma científica, en la qual destaquen un assaig clínic per a un nou fàrmac i el desenvolupament de noves eines per al diagnòstic i el seguiment del tractament del Chagas

Moçambic

El Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM - www.manhica.org) és una organització moçambiquesa dedicada a la recerca biomèdica, especialment en algunes malalties tropicals prioritàries. El CISM és un dels centres africans líders pel que fa a la recerca en salut. Els seus eixos d'actuació principals són: • El desenvolupament d’una agenda de recerca multidisciplinària en malària, VIH/SIDA, tuberculosi, infeccions respiratòries, enteropatògens i salut materna, infantil i reproductiva • L'enfortiment de les capacitats nacionals pel que fa a recerca en salut • El reforç de la qualitat de l'assistència sanitària en els serveis de salut del districte de Manhiça


Hi donen suport: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques Agencia Española de Cooperación Internacional para al Desarrollo Aga Khan Foundation Broad Institutes INC Drugs for Neglected Diseases initiative European & Developing Countries Clinical Trial Partnership European Commission DG Research and Innovation Fundació Privada Cellex Fundación Mundo Sano Fundación Ramón Areces Instituto de Salud Carlos III Interamerican Development Bank Instituto Carlos Slim de la Salud Liverpool School of Tropical Medicine Ministerio de Economía y Competitividad Ministerio de Educación National Foundation for the Centers for Disease Control and Prevention Nelson Mandela Children's Fund Program for Appropriate Technology in Health The Bill & Melinda Gates Foundation The PATH Malaria Vaccine Initiative The University of Melbourne Tres Cantos Open Lab Foundation UBS Optimus Foundation University of Maryland World Health Organization


Som ISGlobal