Sant Cugat Magazine #22 Abril 2017

Page 14

SANTCUGAT MAGAZINE - ABRIL DE 2017

14 iCIUTAT

les xarxes socials, la casa de la EL PLE D’ABRIL: dona i l’Arrabassada El pròxim 24 d’abril a les 16 h se celebra el ple municipal del mes d’abril. Una sessió que estarà marcada per diferents mocions sobre tot tipus de qüestions: des de millorar l’Arrabassada, les xarxes socials de l’ajuntament o l’obtenció de la nacionalitat. Un ple que podreu veure en directe des de Televisió Sant Cugat a partir de les 16 h. Però, quines són les mocions que presenta cada partit polític? CDC: Prendre mesures per millorar la carretera de l’Arrabassada. CUP-PC: Creació d’una casa de la dona a Sant Cugat i la realització d’una intervenció tècnica externa del servei d’abastament d’aigua a Sant Cugat. CS: Facilitar el dret al vot als ciutadans europeus residents a Sant Cugat en les eleccions municipals i europees. Per altra banda, demanar a l’Ajuntament de Sant Cugat més implicació i proactivitat en la conscienciació sobre l’autisme i

estudiar la implementació del sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC) per a persones amb autisme. ERC: Donar suport a l’associació catalana de la Síndrome de Rett i la infrafinanciació per part de l’estat espanyol del centre d’alt rendiment (CAR). ICV: Normalització dels termes d’ús de les xarxes socials oficials de l’Ajuntament i incloure les informacions relacionades amb les activitats de tots els òrgans de l’Ajuntament, inclosos els Grups Municipals. PSC: Restituir la partida pressupostària destinada a la primera infància.

Dimitri Defranc, regidor no adscrit: Facilitar el tràmit per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola. CDC + PSC : Igualtat de drets i no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial. ICV + ERC + CUP : Futur de Promusa. En el termini de tres mesos es convoqui la Junta General de PROMUSA per tal de reflexionar i replantejar el seu futur.

RECORDA !

El torn de paraula dels ciutadans tindrà lloc a les 19 h i també es podrà seguir en directe per TV Sant Cugat!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.