Page 1

Isabella Magazine


Innholdsfortegnelse: 50 år i framgang . . . . . . . . . . . . . .

2

Isabellas grunnlegger . . . . . . . . . .

3

Forord til kronikken . . . . . . . . . . . .

4

Isabellakrøniken . . . . . . . . . . . . . .

5

Fugl Føniks... . . . . . . . . . . . . . . . .

16

Ideer på lager . . . . . . . . . . . . . . . .

18

25 år hos Isabella . . . . . . . . . . . .

20

Et fortelts vei til forbrukeren begynner hos forbrukeren . . . . . .

21

Camping når det er best . . . . . . . .

23

50 år i framgang Kjære leser! Er det noe å si på, at vi hos Isabella har valgt å gjøre litt ekstra stas på oss selv i anledning av vårt 50 års jubileum.

Da vår virksomhet rundet de førti, var vi riktig stolte. Men de førti er jo for ikke noe å regne sammenlignet med et halvt århundre. Heldigvis er det mange bedrifter, som når så langt. Men, det er dessverre langt flere, som ikke kommer så langt.

Vi tror at grunnlaget for Isabellas suksess kan finnes med bakgrunn i at vi alltid har vært ydmyke overfor vår

Det store Penta-fortelt har gått sin seiersgang . . . . . . . . . . . . . . .

24

virksomhets framgang. Vi har alltid tatt utfordringene vi har stått overfor med omtanke. Vi har brukt tid til et-

Camping gjennom tidene . . . . . . .

26

tertanke. Og vi har framfor alt brukt tid og ressurser på å framstille kvalitetsprodukter.

Det er sunt å leke . . . . . . . . . . . . .

30

Ferie og camping i 2031 - en tidsreise . . . . . . . . . . . . . . . . .

En etter dansk målestokk stor humorist, Robert Storm Petersen, har engang sagt: ”Ikke noe kommer av seg 32

gjennom inspirasjon i Isabella-huset oppnår vi resultater.

Kvalitet er ikke noe vi diskuterer! . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Isabella Vision . . . . . . . . . . . . . . .

36

Isabella startet min karriere . . . . .

38

Kunstner skapte synergi på Isabella . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Vintercamping . . . . . . . . . . . . . . .

42

Solrikt otium på overtid . . . . . . . . .

44

Jubileums camping meny fra grill . . . . . . . . . . . . . . . .

46

Med Isabella fra Sydtil Nordpolen . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Europas lengste campingtur ble en suksess . . . . . . . . . . . . . . .

50

Importører/datterselskap . . . . . . .

54

Isabella Magazine August 2006 Magasinet er trykt på 115 gr. silk og satt med Nimbus Sans og Nimbus Roman. Produksjon: Isabella A/S

Isabella Magazine :: 2 ::

selv – unntatt lommerusk!” Disse bevingede ord tar vi gjerne til oss. For bare gjennom systematisk arbeid og

Isabella og hele medarbeiderstaben forsøker til stadighet å utvikle seg. Og vi er takknemlige for den plass som Europas campere har gitt oss i sin bevissthet.

Med dette jubileumstidsskrift vil vi gjerne invitere alle, som har interesse innen vår verden. Hos Isabella legger vi stor vekt på å være i konstant dialog med våre kunder, våre forhandlere, importører, leverandører, forretningsforbindelser og naturligvis alle våre venner av huset. På de følgende sidene bringer vi ”The innside story of Isabella”

God lesning


Isabellas Grunnlegger…. Av journalist og reiseskribent Jens Jørgen Larsen, Danmark

Fullførte sin misjon og ble en legende innenfor camping

H

vem ville ha trodd at camping som livs-

lage. Sin store interesse for begrepet camping og det

stil skulle få en så stor utbredelse som

frie liv var han trofast overfor.

tilfellet er, her i det nye århundret? Isa-

bellas grunnlegger, Søren Odgaard, gjorde. Hans

Avholdt

framsynthet ble nærmest legendarisk. For han hadde

Søren Odgaard var elsket av alle. Han var en god far,

en sjette sans for å skue inn i en framtid, som man

en god arbeidsgiver, en god og lojal kollega og frem

bare sjelden – med hell – kan spå om.

for alt en bedriftsleder som var ordholden til fingerspissene. Derfor var han elsket av så vel importører,

Søren Odgaard

Bare det beste

forhandlere samt hele campingbransjen. At han var

Når man skal begi seg inn på helt nye veier, kan man

en god arbeidsgiver, er det tydelige vitnesbyrd om,

ikke føle seg på sikker grunn. Men det gjorde Søren

for mange medarbeidere har fulgt virksomheten i

ute i den store verden. Og han rakk nesten å feire

Odgaard. Han trodde på sine ideer, og han var trofast

hele utviklingsprosessen. Her har de opplevd Søren

50-årsdagen for virksomhetens grunnleggelse. Synd

overfor sitt konsept. Å skape unike telt og fortelt for

Odgaard som den alltid interesserte og som bedrifts-

han ikke rakk det. Men der hvor han er i dag, vil han

campingvogner i en både funksjonell og designmes-

lederen som aldri var redd for å gi ros til så vel med-

glede seg, fryde seg og ønske oss alle noen herlige

sig kvalitet, som alltid skal være den beste. Under

arbeidere som leverandører, når noen fortjente det.

campingopplevelser i all framtid.

beskjedne forhold begynte Søren Odgaard å leie ut

Campingpioneren og legenden Søren Odgaard vil all-

telt, og etter kort tid hadde han sin egen produksjon

Nestor

av hustelt. Senere tilkom så forteltene og snart hadde

Søren Odgaard ble campingbransjens nestor og det

forteltene en sånn suksess at de helt overskygget pro-

innbrakte han da også flere priser. Det var således

Da Isabella feiret 40 års jubileum uttalte Søren Od-

duksjonen av hustelt, som fabrikken sluttet med å

velfortjent, da han nøt den store ære å få Camping-

gaard:

bransjens hederspris. Søren Odgaard gledet seg over å feire bedriftens førti års jubileum. Søren Odgaard er ikke lenger blant oss. Han døde i 2005 som en stolt og tilfreds grunnlegger, som rakk å oppleve sin bedrifts suksess både i hjemlandet og

I 2003 fik Søren Odgaard Campingbranchens hæderspris

Isabellas Grunnlegger

tid være et sted i våre hjerter. Han ble 82 år.

Noen vil si at de kunne ha gjort det bedre. Noen vil sikkert også si, at de ville ha gjort det annerledes. Men jeg gjorde det på min måte. Og hadde jeg ikke gjort det, var det kanskje aldri blitt gjort.

” :: 3 :: Isabella Magazine


Forord til krøniken dustri, fordi den er beliggende på Danmarks store halvøy, Jylland – på toppen av hele det europeiske kontinent. Forteltproduksjonen ble en merkevare under navnet Isabella. Gjennom de siste årtiene har Isabella gjennomgått en så dynamisk utvikling, at det er i ferd med å ta

Av journalist og reiseskribent Jens Jørgen Larsen, Danmark

pusten fra selv erfarne marketingfolk.

En årlig produksjon på mange tusen fortelt taler sitt

Målt etter antall stjerner i universet er 50 år et ubetydelig tall. Men bringer vi tallet helt ned på jorden og inn i camping- og fritidsbransjens perspektiv, ja da får et 50-års jubileum plutselig vekt og mening.

tydelige språk. Omregner vi den årlige produksjonen til kvadratmeter ville enhetene alene kunne dekke 687.000 m2. Et tall som tilsvarer arealet til 104 fotballbaner.

T

Isabella er blitt selve innbegrepet på merkevaren in-

allet blir likefrem imponerende. For 50 år

virksomhet, som senere ble Europas største fabrikk

nenfor fortelt, som forbrukerne, campingfolket har

er et stort tall. Men det er den tid som er

innenfor produksjon av fortelt.

tatt til seg. Rundt om på campingplassene smiler og

gått siden den visjonære forretningsmann,

Søren Odgaard, la kimen og grunnsteinen for den

troner de mange varianter av Isabellas fortelt til hverOpprinnelig het virksomheten Jydsk Camping In-

andre. De er samtidig med på å sette et smaksmessig preg på campingfolkets feriehjem, der ute i det fri. Helt fra Italias støvel til Nordkapp, Irland og de baltiske landene i Europa. På de neste sidene forteller vi ”The Innside Story” om Isabella og portretterer samtidig virksomhetens grunnlegger, Søren Odgaard, som nesten nådde å oppleve virksomhetens 50 års fødselsdag sammen med alle dere og alle oss. Søren Odgaard ville ha elsket å være her i dag.

Direksjonen.

Isabella Magazine :: 4 ::

Forord til krøniken


Isabellakrøniken:

Fra kjellergarasjen til Europas største

Av sjefredaktør, Ole C. Jørgensen

E

gentlig lå det midt i 50-årene an til en solid

vet hva selvbetjeningsbutikker og supermarkeder er,

karriere i dagligvarebransjen. Den unge

ser det ut til å bli en lys levevei for den unge og ini-

Søren Odgaard driver en av Vejles blom-

tiativrike Odgaard.

dagligvareforretninger,

kolonialhandelen

Om det er en intuitiv fornemmelse av den eksplo-

i Vestergade i Vejle. Forretningen utvikler seg hele

sive utvikling dagligvarehandelen står overfor, eller

tid ganske ukjent campingbransje, som gjør at Søren

tiden, og på et tidspunkt hvor danskene knapt nok

om det er trangen og lysten til å gå inn i en på den

Odgaard i 1957 selger sin kolonialhandel, har han

strende

Fru Gustavsen i systuen i Grejsdalen

aldri selv gitt noe entydig svar på. Virkeligheten er nok at det var en blanding av begge deler. I hvert fall viser det senere forløp for Isabella at hans forutseenhet, lyst til å gå nye veier, kjøpmannskap og evnen til å knytte til seg de riktige medarbeidere var grunnlaget for den enorme utvikling Isabella-fabrikken gjennomgikk i de neste 50 år, hvor han sto ved roret. Det ligner mest en høyst usikker verden, som Søren Odgaard kaster seg ut i med startkapitalen fra salget Fabrikken på Grejsdalsvej nr. 17 i Vandelbanens gamle kontorbygning 1957

Søren Odgaard sælger sin materialhandel

Krøniken

av sin kolonialhandel. Men, for den unge vejlenser ser verden langt enklere ut. Han har på primitive campingturer med familien sett de utviklingsmuligheter som ligger i fritidslivet, som inntil da primært har tiltrukket seg speidere og en liten gruppe naturelskere. Han er overbevist om at det må ligge et enormt marked her. Blant annet sett i lyset av den større fritid og

:: 5 :: Isabella Magazine


Eskimo

Borgward Isabella og direktionen i 1997

velferd, danskene oppnår nettopp i disse årene, hvor

Dra på Ferie, når De vil, og bo, hvor de vil for en

etterkrigstidens problemer avløses av en voldsom op-

Krone i Døgnet.

timisme og initiativ.

Det er logikk, som det er mulig å skjønne. Så kun-

Starten på det hele blir kjellergangen under familiebo-

dene strømmer i en stri strøm til Grejsdalen for å

ligen Grejsdals Landevei 6 i den nordvestlige utkan-

prøve denne nye spennende ferieformen.

ten av Vejle. Firmanavnet er Jydsk Camping Udlej-

Mange blir så glade for det, at de ønsker å kjøpe det

ning. Senere blir det til Jydsk Camping Industri A/S.

de har leid. I løpet av et par år forvandler utleieforret-

Lux 1970

ningen seg til en salgs- og produksjonsvirksomhet.

Isabella-navnet

I 1959 går det så bra, at Søren Odgaard etablerer sin

Det er delte oppfatninger om hvor Søren Odgaard

første produksjon. Det går så strykende, at han al-

får ideen til produktnavnet Isabella fra. Den mest

lerede året etter kjøper Vendelbanens nylig nedlagte

kjente er at navnet stammet fra en av danskenes

stasjon i Grejsdalen og innreder den til produksjon

veldig fine kvalitetsbiler Borgward Isabella. En an-

av telt. Før det har han funnet en fingernem salmaker

nen går ut på at han lot seg inspirere av en vakker

i Vejle, som kan stå for den tekniske produksjonen.

Kongo 1960

spansk dronning med samme navn. Selv sier han i et avslappet øyeblikk at han syntes navnet klang så fint, elegant og verdig. Nøyaktig slik som han ser sine egne produkter. I kjellergangen på Grejsdals Landevej startet han utleievirksomhet med telt, luftmadrasser og gassapparater. Allerede på det tidspunkt får de blivende camperne en forsmak på Søren Odgaards evner som formidler av enkle reklamebudskap. I en av de første annonsene for utleievirksomheten står det bl.a. dette:

1959 Søren Odgaard starter sin første produksjon og husteltet Capri ser dagens lys.

Isabella Magazine :: 6 ::

Isabella 7 - 1963

Krøniken


På det tidspunktet er det utelukkende snakk om salg fra fabrikk: Utstillingsområdet er gressplenen på de nærliggende områdene i Grejsdalen. Det raskt voksende salget og familiens Danmarks nærmest umettelige appetitt på campinglivet resulterer i at produksjons- og salgslokalene i den gamle stasjonsbygningen raskt blir for små.

Koøye som ingen kopierer I 1961 tar Søren Odgaard det avgjørende spranget fra den kraftig voksende hjemmeproduksjon og kjøper en større tomt på Nørremarken rett ved Horsensvej i Vejle. Det er det området som kommunen senere døper om til Isabellahøj.

Her fører man opp en liten utstillingshall, en etter datidens forhold tidsriktig systue samt noen lenge savnede lagerfasiliteter.

I de nye spesielt innredede produksjonslokalene begynner utviklingen av et annet av Isabellas kjennemerker, nemlig den svært høye kvaliteten både på

Autotelt 1960

materialer og bearbeiding. For Søren Odgaard er høy kvalitet ikke noe man kompromisser med. 1961 er også året, da det innenfor campingutstyrs-

får Søren Odgaard til å rette blikket utenlands. De

Opp til nå har produksjonen omfattet gode gammel-

området skjer en markant utvikling, som nå viser, at

første Isabella-hustelt blir eksportert til Norge i 1961.

dagse spisstelt, hustelt og de såkalte auto-telt, som i

camperne er på rask vei bort fra den mer primitive

Det går bra og bærer bud om ytterligere ekspansjon.

virkeligheten også er hustelt, men som er litt lettere

campingform. I stedet ønsker de komfort på cam-

å transportere for de utenlandshungrende danske

pingferien.

campere.

Den sterkt ekspanderende forretningen i Danmark

Systuen på Nørremarken

Det nye domicil på Nørremarken 1965

1961 Den nye eiendommen på Nørremarken bygges

Krøniken

1962 Utstilling på jordet

Sprite 400

:: 7 :: Isabella Magazine


sign, holdbarhet og brukervennlighet til stadighet tenkes igjennom. Erfarne campere husker selvsagt historien om Isabellas vinterfortelt, som testes i arktisk kulde og storm. Teltet overlever og fortellingen om dette understreker Isabellas ry for kvalitet og utvikling. I 1963-64 øker salget av campingvogner i Europa voldsomt. Danskene følger trenden og det betyr kraftig øket etterspørsel etter fortelt, selv om husteltene fortsatt er populære. På dette tidspunkt har Jydsk Camping Industri også begynt å selge campingvogner fra Isabellahøj. For å holde følge med salget må systuen midt på 60-tallet utvides et par ganger.

Søren Odgaard i fabrikken

Det er også først i 60-årene at Isabellas kjennetegn

I bransjen fortelles det med et lite smil, at koøye er

gluggene med Isabella-navnet, ser dagens lys. Først

det eneste europeiske forteltkolleger ikke har kunnet

i en litt mer bastant utgave enn den, som gjennom

eller turt kopiere gjennom disse årene. Produksjo-

flere tiår har preget forteltene fra Isabellahøj.

nen av Isabellas produkter tar fart i 60-årene, hvor den nye og spennende forteltmodell fra Vejle etter den andre ser dagens lys, da det for alvor blir satt fortgang i fabrikkens utviklingsarbeide. Det resulterer i en utviklingsavdeling der både de-

Søren Odgaard ved inngangen til tyrolerkantinen

1964 Det første fortelt settes i produksjon

1963-64 Salget av campingvogner fra Isabellahøj begynner

1967 Søren Odgaard finner opp det såkalte A-oppmålingssystem for fortelt

Isabella Magazine :: 8 ::

Vinterbilde med fortelt – 1965

Krøniken


nå nøye seg med en rekke standardstørrelser som passer til stort sett alle campingvogner. På begynnelsen av 70-årene kommer det enda mer fart i salget av campingvogner, samtidig med at danskenes ønske om mer komfort i ferien får mange til å bytte ut husteltet til fordel for campingvogner og til en viss grad teltvogner. Det er samtidig også signalet til en omlegging i den daværende struktur av teltprodusenter. Først i 60årene var det i Danmark ikke mindre enn over ti produsenter av forskjellige telttyper, men en raskt synkende etterspørsel etter hustelt gjør at flere produsenter faller fra, og utviklingen viser, at det bare er plass til noen få produsenter. Tyrolerkantinen

En milepæl I 1967 finner Søren Odgaard opp det såkalte A-oppmålingssystemet for fortelt. Det brukes den dag i dag. Det er ikke noe mindre enn en milepæl. Både for de produserende bedriftene og for camperne. Systemet går i all sin enkelhet ut på å standardisere forteltenes mål. Så i stedet for å sy forteltene spesielt til de mange forskjellige campingvognene, kan man Isabella Lux 1970 ved Rindbæklund

På Jydsk Camping Industri beslutter man i 1973 utelukkende å satse på fortelt og droppe husteltproduksjonen samt salget av campingvogner. Det skal vise seg å være den helt riktige beslutningen. Ikke minst sett i lys av den voldsomme import av hustelt fra land med veldig lave produksjonsomkostninger. I takt med den stigende interesse for camping er det også et klart behov for produktutvikling. I første omgang er dette på materialområdet. De gamle bomullsteltene har sine begrensninger i et lunefullt dansk Isabella 360 - 1967

sommervær. Derfor innleder Søren Odgaard et nært 1971 Isabellas anlegg utvides

1969 Tyrolerkantinen og systue 1 bygges

Krøniken

1975 Isabella stifter eget selskap i Storbritannia. Det skjer en revolusjon innenfor teltduk – akrylduk og polyesterbelagte tak.

samarbeid med det daværende Vejle Dampvæveri. Det resulterer i et helt nytt tak, der det er vevd inn syntetisk polyester i takduken.

:: 9 :: Isabella Magazine


Den vesentligste fordelen er langt større tetthet i regn, men også at taket blir mindre holdbart. I 1975 inntreffer en av de største revolusjoner innenfor teltduk. Den er drevet av behovet for mer holdbare fortelt. Årsaken er at danskene, fra å avvikle ferien i et par uker og noen helger i året, nå begynner å betrakte campingvognen og forteltet som en hytte, som man flytter inn i på forsommeren og først forlater på høsten. Den lange oppstillingsperioden holder ikke bomullsforteltene til, i hvert fall ikke i flere sesonger. Revolusjonen heter fortelt med akrylduk og polyesterbelagte tak, og camperne tar raskt de nye og mer holdbare forteltene til seg.

Olympia Acryl - 1979

Olympia Guld - 1972

1977 Isabellas 20-års jubileum. Jubileumsmodellen Olympia Acryl i brune og oransje nyanser lanseres 1975 Den epokegjørende beige Isabellafargen lanseres

Isabella Magazine :: 10 ::

1979 Hele produksjonen av fortelt til sesongen 1980 er solgt 1980 Det er nå over 100 ansatte 1982 Det mest solgte fortelt, Ambassador, ser dagens lys

Krøniken


Olympia Acryl I 20-års jubileumsåret i 1977 produserer Jydsk Camping Industri, som nå i campingkretser kun heter Isabella, en jubileumsmodell: Olympia Acryl i brune og oransje nyanser. Det ble en dundrende salgssuksess. Både på grunn av kvaliteten, men kanskje vel så mye fordi man treffer datidens motefarger. I 1979 tar det skikkelig fart i salget av Olympia Acryl. Motefargene er da brunt og beige, og Isabella revolusjonerer ved å konstruere et fortelt i et helt nytt design, der både sider og fronten kan rulles helt av eller halvt ned, alt etter behov. Suksessen er nesten i ferd med å kvele Isabella. Selv om man er rimelig optimistiske i planleggingen av produksjonskapasiteten så overgår salget av Olympia Acryl de villeste forventninger. Gleden over suksessen blir til en viss grad overskygget av frustrasjon over ikke å kunne holde følge. Den situasjonen vil man ikke komme i en gang til. Ambassador 2502 - 1991

Derfor blir det bestemt å gjøre en rask utvidelse av produksjonslokalene, og i 1980 er man over hundre ansatte. På det tidspunkt har Søren Odgaard gjennom flere år skapt et veldig sterkt lag av dyktige medarbeidere rundt seg. Ikke bare på produksjonsområdet, men også på salg, utvikling, administrasjon, økonomi og logistikk. Europas til dato mest solgte fortelt ser dagens lys i 1982. Det er Ambassador-serien som utvikles jevnlig og som fortsatt markedsføres med utgangspunkt i den opprinnelige ideen. 80-årene er da også et tiår hvor Isabella-eksporten tar fart. Opp til da foregår salget til en rekke europeiske land primært gjennom importører. Bare i England har Isabella hatt eget salgsselskap i 1970-årene. Men i 1982 stiftes et eget selskap i Holland, som nok i forhold til innbyggertallet er Europas campingland nummer 1. I 1985 etableres et datterselskap i Norge

Isabellas første gaffeltruck på råvarelageret på 70-tallet

1982 Det stiftes eget datterselskap i Holland

1985 Den nye stangfabrikken Campion etableres. Et datterselskap i Norge kommer med. Det revolusjonerende stangsystem i glassfiber IXL-systemet utvikles. Markedets hittil største fortelt, Penta, ser dagens lys. 1990 Isabella rykker inn i Tyskland

Krøniken

Penta

:: 11 :: Isabella Magazine


og i 1990 rykker man inn i Tyskland. I Sverige som gjennom alle årene har vært et av de veldig store eksportmarkedene, holder Isabella fast på et velfungerende importørforhold.

Utvikling i Danmark På 80-tallet ble det også klart for Isabella at selskapets viktigste marked er Danmark. Ikke utelukkende på grunn av stort slag, men vel så mye fordi den tette kontakten med campere og forhandlere hele tiden gjør at man er i stand til å utvikle og produsere sine fortelt i samsvar med markedets behov. Samtidig med at man også kan reagere raskt, når nye strømninger viser seg i markedet. Det er således ingen overdrivelse at hele det europeiske forteltmarkedet er preget av den nytenking og kvalitetsforbedring som løpende pågår innen Isabella-konsernet. Første store systue i 1969

Fram til midten av 80-tallet er alle fortelt utstyrt med teltstenger av galvanisert stål. Men de økende krav til mobilitet gjør at Isabella i 1985 utvikler et revolusjonerende stangsystem i glassfiber, IXL-systemet. Det veier atskillig mindre enn tradisjonelle stålstenger, og det er på grunn av sin styrke og bøyelighet på nesten alle områder like gode. Fordelen for reisecampere er at de skal dra med langt færre kilo på turen, samt at forteltet er lettere å sette opp. 1985 er også året da markedets hittil største fortelt ser dagens lys. Det er det femkantede Penta med en genial stangkonstruksjon som gjør at det ikke er nødvendig med en støttestang i midten av forteltet for å holde taket. Tross stor arbeidsinnsats og optimisme hos Isabella greier man ikke å holde tritt med etterspørselen på den første halvdelen av 1990-tallet. Det medfører at man i 1995 kjøper firmaet TeltLarsen i Odense, som gjøres om til Isabella-produksjon.

Isabella svarer igjen Campingliv på 80-tallet

Da Isabella i 1997 under stor festivitas feirer sitt 40års jubileum, går utviklingen så raskt at det knapt er tid til et tilbakeblikk. For markedet utvikler og endrer seg til stadighet. 1997 Isabella runder 40 år 1995 I 1995 kjøper Isabella bedriften TeltLarsen i Odense

Isabella Magazine :: 12 ::

Noe nytt er at etterspørselen øker etter litt billigere 2000 Isabella kjøper en polsk tekstilvirksomhet

produkter enn de høykvalitetsprodukter, som er Isabellas varemerke. Det betyr at fabrikken utvikler en ny serie teltprodukter, som kvalitetsmessig er i or-

Krøniken


Juelsminde Camping på 1990-tallet

Toalettelt – har vært produsert i ca. 25 år.

Professor Glob tok med noen hustelt på ekspedisjonen i ørkenen blant beduiner

den, men som inneholder litt færre finesser enn de tradisjonelle Isabella-forteltene. Rent praktisk skjer det ved at man innleder et nært produksjonssamarbeid med en polsk fabrikk, som er i stand til å innfri Isabellas produksjonskrav. Samarbeidet startet i 2000 og har siden utviklet seg veldig positivt.

Krøniken

2005 De nye byggearbeidene på Isabellahøj begynnes

:: 13 :: Isabella Magazine


Til tross for kapasiteten i Polen og andre steder i Danmark ble det etter årtusenskiftet klart at utviklingen nødvendiggjør ytterligere en større utvidelse på Isabellahøj. I 2005 tas det første spatak på et imponerende byggverk, som rommer tidsriktige lokaliteter for administrasjonen, et nytt flott showroom samt et mer rasjonelt lager.

I Søren Odgaards ånd I 2005 dør grunnleggeren Søren Odgaard. Han er til det siste en aktiv deltager på Isabella-fabrikken, der han løpende gjennom de siste tjue årene har gjennomført en lang rekke tiltak, som skal sikre fabrikkens fortsatte eksistens. Dels gjennom en fondsetablering og dels ved ansettelse av en lang rekke dyktige ledere og medarbeidere. Blandingen av unge og modne medarbeidere har gjennom årene vært en av Isabellas styrker. I disse årene gjennomføres på en rekke sentrale lederposisjoner et glidende generasjonsskifte, som både innebærer fortsatt kontinuitet og sikrer den fortsatte utvikling og ekspansjon. Mange gründere opplever, hvor vanskelig det er å

Søren Odgaards evne til å velge ut dyktige sjefer,

sin posisjon som Europas ubestridte ledende for-

følge med, når deres virksomhet er kommet gjennom

delegering av ansvar og stadig å ha begge bena på

teltfabrikk. Isabella vil også framover være forteltfa-

den første pionertiden, og når voksesyke stiller helt

jorden. Og så selvfølgelig også hans dype respekt for

brikken, hvis produkter alle ser etter, og som mange

andre krav til ledelse og utvikling.

pengesakene, for å si det på godt jysk.

kopierer.

En vesentlig årsak til Isabellas markante utvikling fra

Det er også Søren Odgaards nesten legendariske

For Søren Odgaard var det ikke noe som kom av seg

pionervirksomhet til Europas største og mest avan-

intuitive forutseenhet, som medfører at bedriften er

selv. Den ånden lever i dag videre i beste velgående

serte spesialfabrikk for fortelt skyldes grunnleggeren

giret for fortsatt betydelig utvikling og til å fastholde

på Isabellahøj.

Sun-Z

Isabella Magazine :: 14 ::

Universal 240

Krøniken


Fugl Føniks...

Av utviklingsdirektør Peder Odgaard Sommeren 2004 ble Isabella rammet av en voldsom brann i den eldste utstillingsbygningen

S

ommeren 2004 ble Isabella rammet av en voldsom brann i den eldste utstillingsbygningen, og bare en fantastisk innsats fra

Vejle Brannvesen og to nabobyers brannstasjoner forhindret branden i å spre seg til Isabellas produksjon og lager. Dagen etter brannen besluttet Søren Odgaard ståen-

siden byggestart, blitt flyttet til andre lokaler, bl.a. Isabellas eksisterende Showroom, der selgerne hver

Dagen etter brannen besluttet

for seg hadde innredet kontorer i de utstilte telt – en

Søren Odgaard stående på den

liten campingplass som fra 8-17 summet av aktivitet.

rykende ruinen at en ny administrasjonsbygning og lager skulle

Det nye Isabella huset var absolutt verdt ventetiden, noe man forstår, når man ser de lyse og veldisponerte

de på den rykende ruinen at en ny administrasjons-

bygges på den attraktive tomten ut

etasjer med de mange kontorer, der alt, på en diskret

bygning og lager skulle bygges på den attraktive

mot hovedveien.

måte, avspeiler gjennomtenkte funksjoner og godt

tomten ut mot hovedveien. På grunnlag av medarbei-

håndverk – begreper som ikke er ukjente for Isabella

innbudt til en konkurranse, og i august 2005 begynte

gravearbeidet til det 4500 m2 store nybygget, tegnet

mer seg en parkeringskjeller – et gode som de ansatte

Straks, når man kommer inn i den nye foajeen, blir

av Westergaard/arkitekter.

setter stor pris på, da det fra kjelleren er direkte ad-

man møtt av en knallrød Borgward fra 1957, av ty-

gang til administrasjonsbygningen.

pen Isabella Coupe, som mange ansatte har hatt for-

dernes ønsker og tegninger ble tre arkitekter deretter

Den 2. januar 2006 ble, som lovet av hovedentrepre-

og deres produkter.

nøyelsen av å prøve i forbindelse med sitt jubileum,

nør KG Hansen, det nye 2000 m2 lager tatt i bruk, og

Annen etasje, selve administrasjonsbygningen, sto

der jubilanten ble hentet på hjemstedet og kjørt til

det viste seg raskt ytterst velfungerende og effektivt

ferdig 24. april 2006 – en dag, som medarbeiderne i

Isabella for å bli hyllet. Et festlig innslag på en stor

til glede for Isabellas forhandlere. Lageret står som

Isabellas salgs- og økonomiavdeling hadde sett fram

dag.

en 10 m høy sort monolitt, under hvilken det gjem-

til med stor spenning og forventning. De var, helt

En verdsatt funksjon i nybygget er den felles kanti-

Isabella Magazine :: 16 ::

Fugl Føniks...


nen, innplassert mellom de to kontoretasjene, som

den rette koden, utvendig solavskjerming aktiveres,

skreddersydd Isabellas hvite solseil. Om natten blir

en kjempestor skuff trukket ut av fasaden – ut over

når et rom skal kjøles, og varmesystemet tar hensyn

det belyst i langsomt skiftende røde farger – og sei-

et vannspeil og ut i den lukkede gårdshaven. Haven

til personlige behov. Trådløst nettverk forbinder tele-

let svever over Isabella og reiser seg på himlen, som

vil med tiden bli en fredfylt grønn oase og en vak-

fon og datamaskiner med kunder og samarbeidspart-

Fugl Fønix over sin aske, som kjennetegn på ”det nye

ker plass med solstoler og skyggefulle trekroner – en

nere over hele Europa – fra et hjørne av haven!

Isabella”.

deller. I et hjørne av haveanlegget er det bygget en

Øverst oppe, der det er fritt utsyn over byen og have-

Isabella har med det nye hovedkontoret i Vejle skapt

amfiscene, som også vil bli arena for mange sommer-

anlegget, er det innredet et showroom, stort nok til

en bygning for og til framtiden.

arrangementer i Isabellas Kunstforening som pt. har

å vise et par spesialmodeller eller til mindre interne

120 medarbeidere som medlemmer.

arrangementer. Videre er det direkte adgang til den

ideell ramme for presentasjon av nye Isabella teltmo-

store, delvis overdekkede takterrassen. Seilet, som Som noe nytt for brukerne av det nye Isabella huset

svever over terrassen, kalles av fagfolk en hyperbolsk

styres alle tekniske funksjoner av datamaskiner – lys

paraboloide – og det er nettopp profesjonelle folk

tennes og slukkes automatisk, dører åpnes bare med

fra CenoTec, eksperter i tekstil arkitektur, som har

Isabellas store seil på takterrassen er blant annet inspirert av det store seilet som er kjennetegn for Europas største musikkfestival i Roskilde i Danmark. Materialet i akryl er levert av vår samarbeidspartner Sattlers søsterselskap Ceno-tec i Tyskland.

Fugl Føniks...

:: 17 :: Isabella Magazine


Ideer på lager

Av utviklingsdirektør Peder Odgaard, Isabella Det tar som kjent bare et øyeblikk å få en ide, men å få en god ide krever tid – god tid.

P

å Isabella er vi mange engasjerte kollegaer,

materialinnkjøp. CAD-CAM-dokumenter, brosjyrer,

som bruker tid og tanker på å få de nye

oversettelser, lager og produksjonsstyring osv. osv.

produktene ferdig. Men, før det kommer så

langt, er det en rekke ting som først må falle på plass,

I malstrømmen av overveielser og beregninger er

vevemønstre, symetoder, bruksanvisninger, stang-

det nemlig ikke sikkert, at det nye produktet kom-

konstruksjoner, innpakning og priser …og hva med

mer gjennom alle utviklingstrinnene, for våre krav til

Typhoon

IsaFix teleskoplås

Isabella Magazine :: 18 ::

Ideer på lager


Karen Ozmec, Lene Egly & Peder Odgaard

Hercules Twin

det ferdige produkt er høye. Det betyr, at mange av

I tillegg er Vision fylt med nye designelementer og

ideene ikke umiddelbart kan gjennomføres, og derfor

vi mener – i all beskjedenhet – at vi med jubileums-

blir de lagt på ”lager”, der de kan ligge å modne. Ak-

modellen har laget det til dags dato vakreste fortelt,

kurat som vin, der noen flasker bare blir bedre med

der form, farge og funksjon går sammen i en høyere

årene.

enhet, noe som vi er sikre på, vil bli verdsatt av den moderne caravanist.

Et godt eksempel på et ”vellagret” prosjekt er den nye IsaFix teleskoplås, der prinsippskissen er mer

Isabella har i 50 år stått for framskritt og utvikling

enn 4 år gammel. Først for 2 år siden ble den ”dob-

innen for campingbransjen og vil også i framtiden

beltvirkende girkassen” optimert slik at man med en

være moderen til mange store og små ideer, som vil

lett 180o bevegelse av håndtaket låser dørene urok-

modnes og se dagens lys – hos en caravanforhandler

kelig fast. Et teknologisk gjennombrudd, som er pa-

nær deg!

tentbeskyttet. IsaFlex Et annet aktuelt eksempel på at ideer modnes med tiden, finner man i jubileumsmodellen Vision, som har lånt flere ideer fra studiemodellen Reflex (Caravan Salon, Düsseldorf 2002). Blant annet det mønstrede skygge- og ventilasjonsnettet og den innebygde takrennen er ideer, som er videreutviklet fra Reflexprosjektet.

Ideer på lager

:: 19 :: Isabella Magazine


25 år hos Isabella

F

or en medarbeider hos Isabella er det noe helt spesielt å feire 25 års jubileum. Man har fri hele dagen, men er likevel på huset,

der man blir feiret etter alle kunstens regler. Dagen starter med at jubilanten hentes på sitt bosted i den flotte, gamle Borgward av Ivan Odgaard og kjøres til Isabella. Her står alle medarbeiderne klar for å ta imot jubilanten med vimpler og flagg. På dagen feires jubilanten også med en mottagelse, der den nærmeste familie og kollegaer deltar. Det er mat i kantinen til alle ansatte på hele fabrikken.

Allerede fra det aller første 25-års jubileum på Isa-

Anna Margrethe Jørgensen bliver modtaget med flag på sin 25 års jubilæumsdag

bella innførte grunnleggeren, Søren Odgaard, en vakker tradisjon. På et tilhørende jorde ved fabrikken anla han en park der det ble plantet et tre til ære

treet sammen med familie og kollegaer. Her holdes

rer den kontinuitet og troskap, en medarbeider har

for hver medarbeider, som har vært på Isabella i 25

tale, ropes hurra og skåles.

utvist ved å være på samme arbeidsplass i så mange

år. Som enda et festlig innslag på en medarbeiders jubileumsdag går man derfor over i parken og planter

år. Det er samtidig det tre, som kan bli eldst her på Treet, som plantes, er et eiketre, fordi det symbolise-

våre breddegrader, og det vil således stå som et vitnesbyrd for ettertiden i mange år. Et gammelt kinesisk ordtak sier: Den ene generasjon planter trærne for at den neste kan sitte i dets skygge.

I kantinen er det bilder av alle de medarbeiderne, som har feiret 25 års jubileum. Og det er ikke så få.. Faktisk har 24 medarbeidere vært på Isabella i mer enn 25 år, og det viser med all tydelighet at her er det godt å være.

Anna Margrethe Jørgensen og Søren Odgaard planter et eiketre i parken.

Isabella Magazine :: 20 ::

25 år hos Isabella


Et fortelts vei til forbrukeren begynner hos forbrukeren

Av salgsdirektør Carsten Dyg, Isabella Å produsere, selge og serve et fortelt til Europas caravanister er en lengre prosess. Og den er ikke tatt rett ut av luften.

D

et er av veldig stor viktighet å kartlegge

Trykk på go…

duksjonsavdelingen på symaskinenes pedaler. Et

forbrukerne/caravanistenes ønsker og

Traff vi riktig i forhold til forbrukernes ønsker og

nytt Isabella-telt skal ut i den store verden.

behov.

krav? Er det samsvar mellom pris og kvalitet? Passer

Derfor tar vi alltid utgangspunkt i de innput som

fargene til tidens trender? Har produktet den Touch,

Når produksjonen av et fortelt er ferdig, gjennomgår

kommer fra erfarne caravanister. De veldig verdifulle

som svarer til Isabellas image?

det en streng kvalitetskontroll før det pakkes og sen-

ideene herfra og fra forhandlernettet linkes sammen

Når svarer på disse spørsmålene er ja, trår pro-

des videre til vår distribusjon og utsendelsesavdeling.

med de tekniske mulighetene vi har. Utviklingsavdelingen arbeider videre herfra – også med egne ideer. Design, materialer, kombinasjonsmuligheter innenfor farger, holdbarhet samt styrkeforhold i forskjellige værsituasjoner er noen av de parametrene som gjør seg gjeldende. Designavdelingen framstiller prøvetelt for nærmere gjennomgang og test. Det gjøres deretter vurderinger i en intern presentasjonsrunde, der representanter for salg, utvikling og produksjon får gi uttrykk for sin mening. I samarbeid med ledere fra våre importører, datterselskaper samt visse forhandlere foretar vi deretter en siste vurdering, og ut fra dette beslutter vi oss for den endelige lansering.

Et fortelts vei til forbrukeren begynner hos forbrukeren

:: 21 :: Isabella Magazine


Isabella preger campinglandskapet over hele Europa.

Isabella fortelt leveres i mange forskjellige kombinasjoner. Men felles for dem alle er at de er skapt med sjel og med sans for det estetiske, det funksjonelle og at de hviler på et stativ, som kan stå imot værlaget. Alt sammen er skapt av forbrukerne og Isabella i et fruktbart samarbeid og med et ønske om, å nyte campinglivet. Et friere liv finnes ikke.

Som et ledd i prosessen blir et nytt fortelt markeds-

Service

ført på flere måter. Det vises på de store camping-

En Isabella-kunde blir ikke glemt etter kjøpet. Ser-

messene og utstillingene rundt om i Europa. Det sen-

viceavdelinger, lokalt plassert på alle våre markeder

des ut pressemeldinger og vår egen markedsavdeling

sikrer, at våre kunder alltid kan få sitt fortelt reparert.

står for selve markedsføringskampanjen.

For selv om et Isabella fortelt er elegant og gjennomsolid og sydd med forsterkninger på alle utsatte

Aller viktigst for oss er at våre teltkolleksjoner blir

steder kan man være uheldig. På denne måten er

presentert i våre forhandleres utstillinger. For det er

man garantert Isabella service i hele teltets levetid.

her, forbrukerne kan merke Isabella kvaliteten.

Og det er lang tid.

Det som begynte med en utførlig dialog mellom cara-

Vi har alltid hatt det mottoet at en Isabella-kunde

vanistene og oss har nå resultert i et fortelt. Isabellas

er vårt viktigste aktivum. Og den man setter pris på,

flaggskip, Penta, er et godt eksempel. Dette teltet kan

behandler man godt.

du lese mer om her i magasinet.

Isabella Magazine :: 22 ::

Isabella fortelt – elegante og gjennomsolide

Et fortelts vei til forbrukeren begynner hos forbrukeren


Camping når det er best

Av Willam Smesman Uansett hvor stor, flott og velutstyrt campingvognen er, bør det under ingen omstendigheter mangle et fortelt. Man tilbringer jo minst like mange timer i forteltet som i selve campingvognen. Og derfor bør man alltid velge et fortelt av den aller beste kvalitet. Og det får man hos Isabella.

S

om sjefredaktør for det belgiske camping-

tilbyr deg gratis sammen med campingvognen, for

når forteltet skal settes opp og tas ned. I tillegg til so-

tidsskriftet ”Kampeerwereld en Camping

det kommer du helt sikkert til å angre. Spør i stedet,

lide stenger tilbyr Isabella, som en av få produsenter,

& Loisirs” kan jeg bare nikke bekreftende:

hva dette forteltet koster, og foreslå i stedet at han

en forsterket takduk, slik at man unngår at det samler

et fortelt er en uunnværlig del av campinglivet. Et

trekker dette fra på nettopp det forteltet du vil ha,

seg vann på taket.

fortelt tilsvarer terrassen foran et hus, en innbydende

eksempelvis et Isabella-fortelt. Med 50 års erfaring

Og skulle forteltet ha blitt beskadiget på grunn av en

forlengelse som bringer deg nærmere naturen, og fra

vet denne danske produsenten mer enn noen annen

kraftig storm, kan man alltid henvende seg til den

hvor du kan nyte livet rundt deg på campingplassen.

hva som kreves av et godt fortelt. Produktene fra Isa-

danske produsentens serviceavdeling for reservede-

På ferien er det det ideelle stedet å lave mat og spise

bella kjennetegnes av teltdukens ypperlige kvalitet og

ler. Det mangler heller ikke passende tilbehør som

eller å ta imot venner til en hyggestund. Forteltet kan

de mange praktiske ventilasjonsåpninger, slik at det

organizere, flotte gulvtepper, stormbarduner osv.

også brukes som lekeplass for barna, eller til å stue

stort sett ikke dannes kondens. Og hjørnene i søm-

Kort sagt, Isabella fortjener til fulle sin posisjon som

bort ting. Selve campingvognen bruker man jo egent-

mene er forsterkede slik at de praktisk talt ikke kan

markedsleder innenfor fortelt.

lig bare om natten eller som stue når det er kaldt.

revne. Det er også viktig, at glidelåsene er av beste kvalitet, og at det er en liten klaff over glidelåsene

Anskaffelse

slik at de beskyttes mot vann og skadelige UV-strå-

Et godt fortelt innebærer vanligvis en ekstra investe-

ler fra solen. Med hensyn til stengene kan man velge

ring på rundt 10 til 15 % av campingvognens pris.

mellom stålstenger og stenger av det veldig lette Car-

Når du skal velge fortelt skal du være like kritisk

bonX-stenger. Er man ofte på campingtur, bør man

som når du velger campingvogn. Vær ikke tilfreds

velge CarbonX-stenger. De er betydelig lettere (veier

med det første og beste fortelt som forhandleren

ca. 7 kilo mindre), og de er enklere å ha med å gjøre,

Camping når det er best

:: 23 :: Isabella Magazine


Det store Penta-fortelt har gått sin seiersgang

dun. I 1998 introduserte man UniCut som ga teltet optimal passform til tidens vogner. Her i Jubileumsåret framstår Penta i sin allerbeste form med avstemte farger, optimerte lysfelter i takduken, myggnettvindu i den venstre gavlen, dør i venstre hjørneseksjon og vindu i høyre hjørneseksjon. Samti-

Av Tommy Boisen, Isabella

dig kan det nå kjøpes en utbygning for montering i gavlene som ekstrautstyr. Det gir samtidig mer plass og en mulighet for eksempelvis å innrede en sovekabin.

Isabellas største fortelt, Penta, har inntatt en lederposisjon i caravanistenes vidunderlige verden

En sterk historie En liten historie som gir et inntrykk av Penta’s holdbarhet er at en utleier med veldig mange fastliggende campingvogner kjøpte 19 stk av de aller største Penta

Milepæler

fortelt i 1998 til sine utleievogner. Utleieren valgte å

enta ble født i 1985. Det var en fødsel som

I 1992 får Penta omløpende takrenne – utheng slik

la Penta teltene stå ute både sommer og vinter vel

det ble sett fram til. For Isabella hadde

at det ikke rant vann ned langs sidene. 1994 blir

vitende at teltet egentlig ikke er beregnet til vinter-

kartlagt at caravanistene ønsket et fortelt

uthenget optimert ytterligere ved hjelp av en innven-

camping. Det skyldes at snømengdene kan presse

som var romslig og som var ekstremt stabilt ved se-

dig løftestang bakerst slik at det ble selvbærende og

teltet i kne og at stormen kan rive det i stykker. Men

songcamping, som også den gang ofte startet i på-

derfor ikke krevde noen utvendig støttestang og bar-

utleieren trosset advarslene og utstyrte sine telt med

P

sken og varte til helt ut i september. Ja, for noens vedkommende til og med til etter høstferien.

I forkant Siden 1985 er ikke Penta endret så mye i sin grunnkonstruksjon. For den var så veldig forut for sin tid at det ikke har vært nødvendig. Likevel er Penta i dag et høyteknologisk produkt som er gjennomtenkt i alle detaljer og som er gjennomtestet igjen og igjen av forbrukere i mer enn 20 år. Men endringer skal kun gjøres dersom det har en mening. Av endringer gjennom årene kan derfor nevnes at det i 1989 ble introdusert lysfelter i taket. Det ga innemiljøet et friskt pust, så det ble bedre enn i andre gode telt.

Isabella Magazine :: 24 ::

Det store Penta-fortelt har gått sin seiersgang


stålvaiere som barduner og forsynte dem med ekstra

og selv her i jubileumsåret er det vanskelig å finne

stroppene er av IsaFlex-typen og Penta har skruefri

støttestenger og overliggere. Samtidig med at han all-

på endringer som vil forbedre forteltet uten å gjøre

vognbeslag – FixOn 2 – samt gardiner i nyeste Jacu-

tid selv var på plassen når det snødde og sørget for å

det veldig mye mer komplisert. Fordelen ved kon-

ard-vevet design. Det medfølger alltid understykke,

feie snøen av takene.

struksjonen er nemlig at teltet ved korrekt oppstram-

hjultildekning, plugger og barduner.

ming alltid står perfekt, uansett hvilken campingvogn I desember 1999 opplevde Danmark den verste stor-

det er montert på.

Still going strong

men på 100 år. Her sto teltene spesielt utsatt fordi

Jeg må også huske å fortelle at Penta i sider og front

Penta vil uten tvil fortsette i mange år enda, og hvem

det var på Nord-Jylland, der stormen herjet mest. Tel-

er framstilt av en kraftig 280g dysefarget akryl fra

vet, om det ikke også er tilfellet når det kan feire 25-

tene klarte stormen med bare noen ganske få skader

Isabellas leverandør, Sattler i Østerrike. Taket er i

års dagen i 2010 eller 50 i 2035. Et tankeeksperi-

og bare et par av stengene ble bøyd.

belagt polyester med innvendig hyggelig og praktisk

ment, men bestemt et realistisk spådom om framti-

mønster og har de velkjente lysfelter i samme mate-

den for den største forteltsuksessen gjennom tidene.

”Sommerhuset”

riale som leveres av Teten Cate i Holland. Sokkelen

Penta betegnes som sommerhuset til campingvognen

er i polyester/PVC og innvendig gresskant. Gummi-

Det store Penta-fortelt har gått sin seiersgang

:: 25 :: Isabella Magazine


Camping gjennom tidene

Av Jørgen Fröhlich, DCU Den tid er over da camping var lavstatusferie. Nesten ingen områder har på så få tiår gjennomgått en så rivende utvikling, som tilfellet er med campinglivet, som i dag har utviklet seg til å bli danskenes mest foretrukne ferieform.

D

Et lille træhus med toiletspand eller et hul i jorden og en udendørs vandhane var standarden i de første efterkrigsår.

et skyldes blant annet bransjens store

lite stykke jord, som kunne brukes til å slå opp telt. I

ter seg, raket sammen hvert eneste høystrå og la det

framsynthet, slik at man i dag kan by

årene rett etter 2. verdenskrig var det bare fotturister

hele tilbake i haugen.

på campingplasser med en komfort som

og syklister som dro på telttur, som det het den gang.

ofte kan overgå den hjemlige. Samtidig har produ-

Plassenes fasiliteter var lett å få oversikt over. De

På det tidspunkt var verken plast, luftmadrasser el-

sentene av telt, campingvogner, bobiler, utstyr med

besto av en vannkran og en enkel utedo med spann

ler fastsydde teltbunner oppfunnet. Det resulterte i

mer virkelig klart å levere produkter av en særdeles

eller et hull i jorden.

at regn og småkryp raskt fant veien inn i teltet, men

høy kvalitet.

Det hele begynte med at en bonde eller by hadde et

det lærte man seg å leve med. Var det ikke høy å få, Tilsyn var det ikke noe av, men om kvelden rundt

klarte man seg med å plukke litt langt gress. Til be-

21.00 kom en mann og krevde inn 25 øre pr. person

skyttelse mot fuktigheten fra bakken var en regnfrakk

pr. natt. Man kunne være heldig

ganske utmerket.

å finne en komfort-teltplass, der det var en liten haug med høy

Vannspylende toaletter

som kunne brukes til å legge i

I femtiårene ble det installert vanntoaletter og satt

bunnen av teltet og da var det

opp utvendige vannkummer – som regel under et

virkelig komfortabelt. Om mor-

halvtak. På sekstitallet tok utviklingen virkelig fart.

genen ryddet man pent opp et-

Nå skulle danskene på campingtur. Det ble installert innendørs vaskeservanter, toalett og dusjer. Hessel-

De var da søte – jentene fra sekstitallet – som her hygger seg i en av datidens vogner.

Isabella Magazine :: 26 ::

hus Camping lå helt i forkant av utviklingen. Tenk, her var det, som den første plass i Danmark, varmt vann i kranene, en stor lekeplass

Camping gjennom tidene


Den største luksus var en liten haug med høy som man kunne bruke som underlag. Overtrekk fantes ikke, men bomullsteltet kunne alltids holde en regnbyge ute bare man ikke berørte teltduken for da silte regnet inn.

Og oppholdsrom med fjernsyn, så det var ikke uten

pass, og det var spesielt de engelske Sprite, som inn-

Med campingvogner oppsto også behovet for fortelt,

grunn at man la turen til denne vidunderplassen.

førte campingbegrepet i Skandinavia.

og her var Isabella med helt fra begynnelsen. Da fabrikken på forhånd produserte spiss- og hustelt, var

Fremmedelementer dukker opp

Disse vognene var noen ubehagelige fremmedele-

det derfor helt naturlig å følge med i utviklingen og

I sekstiårene begynte campingvogner å vinne inn-

menter å få inn på plassene. For når man om kvelden

påbegynne produksjon av fortelt, noe som viste seg

satt i teltåpningen med kone og et par barn, småhu-

å være et bra initiativ, da Isabella i dag er Europas

trende i klamt tøy og med våte håndklær som ikke

største forteltfabrikk.

ville tørke grunnet fuktig vær, ja så var det ikke til å unngå at man sendte misunnelige blikk til fruen i den opplyste campingvognen, som sto i pene benklær og lys bluse i ferd med å lage kveldskaffe i en lun vogn.

Fart i campinglivet Campingvognene var tross alt de som gjorde at det ble fart i campinglivet. Nå kunne sesongen forlenges ut over to ukers sommerferie, som var det som gjaldt på den tiden. Det innebar en bedre rentabilitet for plasseierne, som nå kunne investere i bedre fasiliteLå plassen ved en sjø måtte all personlig hygiene og tannbørsting gjøres der. Da var man også så heldig at man kunne få bade noe som få hadde mulighet for på det tidspunktet.

Camping gjennom tidene

ter. De ble faktisk så bra at man kunne holde åpent hele året, og her var visst Krakær på Mols den første, som tok dette initiativ.

I løpet av sekstitallet fant bilistene veien til campingplassene. Her et hvitt bomullstelt og de kjente bilmerkene Folkevogn og Opel Rekord.

:: 27 :: Isabella Magazine


Kongo - 1960 Olympia Syntex 1977

Isabella Eskimo - 1969

Europas beste Selv om man i utlandet kan finne flotte og velutstyrte campingplasser, så må man nok erkjenne at som helhet regnes de danske plassene blant Europas beste. Få steder finner man så stort et samlet utvalg av brukervennlig komfort som i Danmark. Det være seg velutstyrte kjøkkener med kokemulighet, steke- og grillovner. Det er spesielle barnebaderom, familiebaderom m.m., som ofte langt overstiger komforten i boligen hjemme. I tillegg kommer hele aktivitetsområder som svømmehaller, store lekeplasser med klatrestativ og hoppeputer, diverse ballbaner m.m.

Framtiden Utviklingen lar seg imidlertid ikke stoppe. Det nyeste, som i stadig økende omfang finner veien til

Private baderom er så smått begynt å dukke opp. Det

å betale kanskje 75 kr pr. døgn for denne luksusen og

campingplassene, er de mange bobilene, der salget

betyr at man nå kan leie sitt helt private gulvoppvar-

så heller spare inn på et annet område.

har hatt stor økning over hele Europa. For disse kjø-

mede badeværelse utstyrt med toalett, håndvasker i

retøyene blir det laget spesielle fasiliteter, som plane

forskjellig høyde, dusj samt skap- og hylleplass. På

Også på IT-området er nåtidens campingplasser i

parkeringsområder, påfyllnings- og tømmemulighe-

den måten kan man la tingene sine bli stående og

forkant av utviklingen, da det i dag er et stort antall

ter for bilenes tanker m.m.

man behøver ikke å stå i kø eller dele toalett med

plasser som har internettkafe og trådløs tilgang til

andre. Erfaringen viser at mange familier er beredt til

internett.

Isabella 500 - 1970

Isabella Magazine :: 28 ::

Camping gjennom tidene


:: 29 :: Isabella Magazine


Det er sunt å leke fra vår egen barndom. Gamle dagers leker står høyt i kurs blant barn. Og det koster jo ikke noe å leke. Tvert imot gir leken oss en masse berikende opplevelser, fellesskap, samvær og ekte campinghygge.

Naturlekeplasser Av Anne-Vibeke Isaksen, www.campingdanmark.dk

En type lekeplasser, som skyter opp mange steder, er de såkalte naturlekeplasser, der kombinasjonen av materialvalg fra naturen og de fysiske utfordringer

Egentlig burde vi voksne leke minst en time hver dag. Det er sunt for både kropp og sjel. Hver gang man er sammen med barn, går det opp for en, hvor befriende lek er. Lekeplasser er en sikker fulltreffer på campingplassene, for det er her, barna finner lekekamerater i løpet av ganske kort tid.

H

barna får går opp i en høyere enhet. I virkeligheten skal det ikke så mye til, for barn kan få timer til å gå i et lekestativ, dersom det er kreativt utformet. Naturlekeplasser er også gode, fordi de som regel ligger i et større naturområde som for eksempel i en skog eller ved en sjø, som på den måten kan inngå i leken.

ver gang man er sammen med barn fin-

pinglivet et eldorado for barn og et slaraffenland der

ner man ut hvor befriende lek er. Lek

de kan møte nye inntrykk.

er sunt for både kropp og sjel – både

Farger og figurer En sikker vinner blant barn er lekeplasser i all ver-

for barn og voksne. Leken fører til smil og latter og

Forskjellige lekeplasser

dens farger og med fantasifulle figurer, som inspire-

dermed trygghet, nærhet og fellesskap. Barna har

Både i Danmark og utlandet er det veldig stor for-

rer til lek. Barna får øye på disse på lang avstand og

vist oss veien ut av den oppkavede hverdagen med

skjell på lekeplasser. Antallet stjerner på camping-

slutter som regel ikke å mase, før de får lov til komme

alt for mye data og for lite mosjon. De er de første

plassen henger ofte sammen med hva man kan for-

ut å leke. Isabella og Isabella Fondet har til nå gitt

til å søke lek og lekeplassen når familien kommer til

vente av lekefasiliteter. En ting er imidlertid sikker:

ca. 60 danske lekeplasser av merket Kompan, som

campingplassen.

99 % av alle campingplasser har en lekeplass.

nettopp er kjent for fargesprakende lekestativer og finurlige figurer. Kompan er et dansk kvalitetsprodukt

Lekeplassen er en sikker fulltreffer på campingplas-

Etter at vi selv har fått barn, har vi også endret plas-

blant lekeplasser med en levetid på opp til 30 år. Her

sen, for det er her, barna finner lekekamerater i løpet

sering på campingplassen. I de tidlige campingår, da

er sikkerheten satt i høysetet, forutsatt at service og

av ganske kort tid og det er ofte imponerende hva

vi kom med vårt lille telt, la vi oss helst i det borteste

vedlikehold overholdes. I Danmark er det også slik at

fantasien kan få til. For også innenfor leken er det

hjørnet, borte fra fasilitetsbygningene og alle andre

Campingrådets konsulenter besøker alle godkjente

forskjeller på de enkelte land og landsdelenes tra-

på plassen. I dag, når våre to barn på hhv. ett og tre

danske campingplasser en gang i året, for å gi dem

disjoner og kulturer. Man leker ikke det samme.

år er med, legger vi oss så tett på lekeplassen som

en sikkerhetssjekk.

Noen kjenner til leker som andre aldri har hørt om,

mulig. På den måten kan vi sitte og slappe av foran

men barn er raske til å akseptere nye lekeformer så

vognen, mens barna leker. De skaper raskt gjennom

Foreldreansvar

lenge leken er en utfordring for dem, og den skaper

leken sitt eget univers og et eget miljø, der vi voksne

Selv om det er eieren av campingplassen som har det

samhørighet med de andre barna. Derfor er cam-

gjerne må være med – og veldig gjerne bidra med lek

juridiske ansvar, bør man som foreldre alltid følge

Isabella Magazine :: 30 ::

Det er sunt å leke


med spesielt mindre barn på lekeplassen. Det er her barna møtes, og på en sommerkveld i høysesongen

1

kan det gå vilt for seg. Pass spesielt på hoppeputer. Hvis man oppdager en faretruende gjenstand eller lignende på en lekeplass bør man til enhver tid, og så raskt som mulig, påpeke dette overfor eieren eller plassjefen, dog uten å begrense den frihet og utfordring som det også skal være i barns lek.

Slik er reglene Kort fortalt er reglene slik at en campingplasseier,

som selv bygger lekeplassen sin skal få den godkjent av de lokale myndigheter når den er ferdig. Deretter står eieren selv for vedlikehold, herunder å sjekke sikkerheten. Stort sett alle større campingplasser som bygger en lekeplass i dag, får et profesjonelt firma til å utføre oppgaven. Sikkerheten på en lekeplass er

En sikker fulltreffer blant barn er lekeplasser i all verdens farger og med fantasifulle figurer, som inspirerer til lek.

eierens ansvar.

Ytterligere informasjon

5

2

På www.legepladskontrollen.dk kan du finne de krav og spesifikasjoner som i dag er gjeldende for danske lekeplasser.

3 Fotos: Rasmus Schønning 1. Se på barna. Lek er suverent – også for voksne 2. På Elite Camping Bøsøre Strand Feriepark er temaet H.C. Andersen, noe som betyr et stort lekeområde med H.C. Andersens eventyrlige figurer. 3. På TopCamp Jambo Vesterhav finner man formodentlig Danmarks dyreste lekeplass til ca. 1,5 mio kr. Kom igjen barn lyder oppfordringen fra plassjefen.

6 4

4. På 60 danske campingplasser står Isabellas fargerike lekeplasser. Her på FDM Hegedal på Djursland. 5. En del campingplasser har dyr. En sikker fulltreffer blant store og små barn. 6. På Feddet Camping på Sjælland er en herlig aktivitet for barn, at de kan være fisker for en dag.

Det er sunt å leke

:: 31 :: Isabella Magazine


Ferie og camping i 2031 – en tidsreise Rolf Jensen, Dream Company as Rolf Jensen, Leder og stifter av Dream Company as, som har kontor i København. Jensen er forfatter av tre bestselgere: The Dream Society, som er oversatt til 10 språk. Heartstorm, en bok om storytelling for næringslivet – og sist Framtidsmakerne (A Time Travellers Tale) som ble utgitt i desember 2005 på Børsens Forlag. Den beskriver en tidsreise til 2030. Inspirasjon til nåtiden fra 2030. Det er en bok for alle bedrifter, som vil være forberedt på framtiden. Rolf Jensen er et etterspurt og inspirerende foredragsholder både i Europa og oversjøisk. Rådgiver for en rekke store bedrifter. www.dreamcompany.dk

La oss dra på en reise i tiden og se fram til 2031. Selvfølgelig er bransjens normale horisont kortere, mye kortere, men det er en god ide å komme opp i helikopteret og se de store linjene i utviklingen – en gang imellom.

V

i kan starte med å spørre: Tar vi i det hele

plevelser er alt det emosjonelle, det som appellerer

sammen ligne TV-verter. Det stilles mange krav til et

tatt ferie om 25 år? Når det har vært nyt-

til vårt hjerte. Campingferien har en slik appell til

kontrollert liv.

tår 25 ganger? I de fleste europeiske land

hjertet. Den hører ikke hjemme i informasjonssam-

er den daglige arbeidstiden stigende. Blir vi etter

funnet: vi drar ikke på ferie for å bli klokere og få mer

Campingferien står for det motsatte. Her har vi fri-

hvert så flittige, at vi ikke tar oss tid til ferie? NEI.

kunnskap. I hvert fall ikke primært. Hvorfor drar vi

heten til å gjøre nøyaktig som det passer oss. Sove til

Det er den daglige arbeidstid som er øket, feriene blir

så på campingferie? Det første og viktigste svar er:

vi våkner, spise når vi er sultne, gå i seng når vi vil.

det flere av. Det er jo også nokså logisk. Når hver-

FRIHET.

Kjøre akkurat dit hvor vi har lyst. Vi kan skifte rute,

dagen er travel og stadig flere føler stress så er det

gjøre om på beslutningene, vi har frihet. Det betyr på

behov for andre inntrykk enn dem vi får på jobben.

I Europa forteller statistikken oss at vår hverdag blir

den annen side også, at dersom vi kjører oss bort, så

De får vi i feriene. Faktisk er det slik at dersom den

stadig mer kontrollert. Vi har en lengre arbeidsdag

er det bare oss selv vi kan bebreide. Vi har friheten

mangeårige veksten i den internasjonale turismen

og fritiden blir stadig mer fylt med aktiviteter. Den

til å skape vår egen ferieopplevelse. Vi er toppsjef for

fortsetter i samme tempo, så reiser vi om 25 år dob-

tid vi bruker til ”ikke å gjøre noe” til å henge ute og

vår egen ferie, vi eier den.

belt så mye som i dag. Dobbelt så mye. Det forutset-

slappe av, den går ned. Med elektronikk, internett og

ter at vi har råd til det. Her sier prognosen at vi i den

mobiltelefon er vi stadig mer ”på”, vi skal gjøre noe,

Den neste store tendens som peker forover for cam-

rike del av verden får omkring 60 % flere penger til

vi skal handle og ta avgjørelser. Det blir mindre frihet

pingferien handler om KJÆRLIGHET, ROMAN-

forbruk. Det blir flere penger til ferie. Turismen er

og mer kontroll i vår hverdag. Det er også stigende

TIKK OG FAMILIESAMVÆR. Det er en viktig del

en vekstbransje.

krav om at vi spiser sunt, at vi mosjonerer, at vi ikke

av opplevelsesøkonomien. På hverdagene er tenden-

Vi er på rask vei inn i opplevelsesøkonomien og

veier for mye, at vi ikke røyker, ikke drikker for mye

sen at vi er mindre sammen. Mindre tid tilbringes

turismen er en viktig del av den. Den andel av vårt

alkohol. Vi kan også få hvitere tenner, færre rynker

i hjemmet. Mange av oss er mer sammen med kol-

forbruk, som går til kjøp av opplevelser økes. Op-

– vi skal være vakrere og yngre, vi skal etter hvert alle

legaene på arbeidet enn med vår egen familie. Det

Isabella Magazine :: 32 ::

Ferie og camping i 2031


kan vi rette opp i på feriene og her er campingferien en nærliggende mulighet. Her kan vi møte hverandre på en ny måte. Vi kan glede oss når det lykkes å finne den rette campingplassen før det blir mørkt og vi kan ergre oss sammen når det er for kaldt og vått og vi er sultne. Vi kan kjefte, men vi møtes, vi får opplevelser sammen. Det er jo nettopp opplevelser sammen, som mangler i hverdagen.

Hvordan ser det europeiske campingkartet ut om 25 år? Det korte svaret er at destinasjonene er blitt mer forskjellige, at det er et større mangfold. En campingferie er ikke lenger en campingferie, den vil kanskje ha et tema. Destinasjonene skal velge nisje: Kjærlighet, romantikk, familiesamvær, frihet, natur, sport, miljø, musikk. Det er mange muligheter. Det betyr også at destinasjoner og utstyr må tilpasse seg

Isabella Olympia 1979

behovene. Når vi snakker om campingvogner, fortelt

og annet utstyr, ja så skal det være flere produktvarianter, flere valgmuligheter. Det standardiserte får Rovaniemi faktisk. Ta med barna på vintercamping.

Faktisk er det slik at hvis de siste

Eller besøk ametistgruven i nærheten. Det kan være

mange års vekst i den internas-

Ok, 25 år, men hva kan vi gjøre for å tiltrekke oss

andre steder, der det etter sigende spøker om natten

jonale turisme fortsetter i samme

flere campere i de nærmeste årene. Mitt svar er:

eller det bor hekser! Det avgjørende for fortellingene

tempo, så reiser vi om 25 år dob-

styrk destinasjonenes budskap. Hvis det handler om

er at de appellerer til hjertet. De beste fortellingene

belt så mye som i dag.

å tiltrekke ornitologisk interesserte til Ekstremadura

vil vinne, de vil tiltrekke flere gjester. Husk at cam-

i Spania så skal det fortelles spennende historier

pingferien er en emosjonell ting.

det vanskeligere.

om ørner og om vill natur. Eller det kan handle om Nord-Finland. Her bor julenissen – i nærheten av

Miljø ved Vesterhavet i 2005

Ferie og camping i 2031

:: 33 :: Isabella Magazine


Kvalitet er ikke noe vi diskuterer

Av produksjonsdirektør Ivan Odgaard Som min far, grunnleggeren av Isabella, Søren Odgaard sa: ”Det minste man kan forlange av oss, er at vi oppfører oss ordentlig”.

D

enne setningen er blitt hjørnesteinen for

Grunnregel nummer en har gjennom alle 50 år vært

Vi er en produksjonsbedrift som er kjent langt ut

Isabellas grunnholdning og filosofi. Ved

at vår kvalitet alltid har hatt høyeste prioritet, og

over landets grenser for vår holdning til nettopp

å etterleve dette samt alltid å yte vårt al-

dette vil også i framtiden være vårt fokusområde

dette, og det er derfor av veldig stor betydning at ikke

nummer ett.

bare vi, men spesielt også våre leverandører lever opp

ler beste kan vi produsere fortelt og campingutstyr, som er uten sidestykke i Europa.

til disse kvalitetskrav.

I likhet med begrepet kundepleie har vi et spesielt forhold til ordet leverandørpleie. Vi velger våre leverandører med omhu og stiller store krav, før vi går inn i et nærmere samarbeid med dem. Vi er alltid i løpende og tett dialog med våre leverandører og deres utviklingsavdelinger. Dette gjøres for hele tiden å kunne bibringe våre produkter de nyeste og beste teknologier. Vi møtes regelmessig med våre leverandører for å diskutere hvordan vi sammen blir bedre til å sikre den beste innovasjon, kvalitet og pris. Når et godt samarbeid og tillitsforhold er etablert gjør vi i fellesskap mye for å sikre at samarbeidet kan fortsette i mange år. Dette viser seg tydelig ved at mange av våre leverandører har vært samarbeidspartnere med

Isabella Magazine :: 34 ::

Kvalitet er ikke noe vi diskuterer


Isabella gjennom mange år – ja noen nesten helt fra

Isabella er fleksibilitet, stabilitet og selvfølgelig kvali-

Vi gjør derfor alt for å behandle våre ansatte, som de

begynnelsen.

tet. Da våre medarbeidere er en viktig ressurs, legger

fortjener, slik at vi oppnår det vi gjerne vil: at kvalite-

vi mye energi i å oppføre oss ordentlig overfor våre

ten ikke er noe vi diskuterer.

At kvalitet er essensielt er vi bevisste på og derfor

ansatte. Vi vet at selv de beste råvarer kan ødelegges

Det har alltid vært og skal alltid være regel nummer

skal de beste råvarer også behandles profesjonelt.

ved en dårlig bearbeiding. Men vi vet samtidig, at når

en her i huset.

Da våre produkter helt igjennom er et unikt stykke

vi alle yter vårt beste, oppnår vi den kvalitet, som

håndverk, så krever det også, at vi har bransjens be-

kjennetegner alle Isabella-produktene.

ste håndverkere. Nøkkelord for medarbeiderne på

Kvalitet er ikke noe vi diskuterer

:: 35 :: Isabella Magazine


Isabella Vision Bryter med fortelt-tradisjoner

M

ed et fullstendig nytt og avansert for-

ut. Med sitt utseende, og ikke minst med de mange

folie. Det gir et behagelig lys i forteltet og på terras-

telt markerer Europas største fortelt-

nyskapelser, blir det mer behagelig å være cara-

seområdet.

fabrikk, Isabella i Vejle, sitt 50 års

vanist.

Det helt nye vinduspartiet i fronten er inspirert av mo-

jubileum i 2007. Forteltet – Isabella Vision – under-

Den markante utformingen gjør det umulig å overse

derne sommerhus med glass fra gulv til tak. Vindus-

streker også samtidig fabrikkens posisjon som Euro-

Isabella Vision. Det tre meter dype forteltet er i fron-

partiet er inndelt i store felt. I midten er to avtagbare

pas forteltutvikler nummer en.

ten forlenget med en terrasse på en meter, og i gav-

seksjoner, som også kan skiftes ut med et myggnett.

lene er et bredt utheng med et spesielt vannavløp. Alt

Gavlene er nykonstruerte med en spesiell myggnetts-

Isabella Vision bryter på mange flere områder med

sammen samlet i en stor takkonstruksjon som over

seksjon nederst. Overdekningen har faste sider, og

den gjengse forestilling om hvordan et fortelt skal se

terrassedelen har overlysvinduer i en soldempende

det betyr at man kan ha myggnettet åpent, selv om

Det avanserte Isabella Vision vil ikke minst i kraft av sitt annerledes utseende tiltrekke seg stor oppmerksomhet på de europeiske campingplassene.

Isabella Magazine :: 36 ::

Isabella Vision bryter med fortelt-tradisjoner


det regner. Ut over de nevnte myggnettsåpninger er

monteres en regnoppsamler, hvis bunn ender i en

nasjon, nemlig tweed, kobber og pearl. Mens takdu-

det også to paneler i fronten. Sammenlagt gir det vir-

typhoon-bardun. Her kan vannet renne nedover og

ken er den kjente polyesterbelagte kvaliteten, så har

kelig gode utluftingsmuligheter i forteltet.

blir således ført et stykke vekk fra forteltet.

den kobberfargede akrylduken fått et nytt vannavvi-

I det hele tatt er myggnettsfeltene inntenkt i det nye

Innvendig har det nye Vision-forteltet et umiskjenne-

sende belegg.

Vision-design, så de utgjør en vesentlig del av fortel-

lig preg av bolig over seg. Først og fremst på grunn

Etter flere års utviklingsarbeid er Isabella nå klar med

tets design.

av de firkantede vinduspartiene. Men, også fordi det

en veldig hendig avløser til de tradisjonelle skruene

Det nydesignede myggnettmønster finnes dessuten i

ikke finnes gardiner. I stedet skjer avskjermingen ved

i stangsystemet. I det kullfiberarmerte glassfibersta-

avtagbare sider i terassegavlene og i hjørnestykkene

hjelp av et plisse-system i både front og gavler. Det er

tivet, CarbonX finnes et enkelt spennebeslag. Det

i fronten.

så fleksibelt, at man selv kan velge om hele vindusfla-

betjenes enkelt med to finger, og man slipper det

Blant de mange nyskapningene er også en veldig spe-

ten skal dekkes, eller om man kun vil ha det øverste,

innimellom vanskelige arbeidet med spennskruene.

siell takrenne og avløp i begge gavler. Konstruksjo-

det midterste eller det nederste vindu dekket.

Det nye systemet som heter Isafix finnes inntil videre

nen består av en såkalt regnrille ytterst på uthenget som fra begge sider skråner inn mot midten. Her kan

Isabella Vision bryter med fortelt-tradisjoner

bare i det nye forteltet. Vision sendes på markedet i en helt ny fargekombi-

:: 37 :: Isabella Magazine


Brand Manager og sjefsdesigner Lea Thomas Smith:

Isabella startet min karriere

Av journalist Erik Bisgaard Lea Thomas Smith ble støttet økonomisk og med knowhow av Isabella midt på 90-tallet. I dag er han Brand Manager og sjefdesigner hos en av de store caravanprodusenter.

Det var Isabella som fikk meg i gang innenfor campingindustrien, og jeg har derfor også bevart et tett forhold til bedriften opp gjennom årene forteller Lea Thomas Smith, som akkurat nå er i full gang med å utvikle helt nye helhetsdesign til bobiler.

H

an var ganske ung og utdannet arkitekt

i camping- og fritidssektoren, så det ble raskt skapt

I de kommende årene vil bobiler i enda større grad

fra Tyskland og industriell designer fra

en link mellom forskningsprosjektet og Isabella. Det

bli innredet som selvstendig designete kjøretøy, og

Danmark, da han første gang kom i kon-

utkrystalliserte seg i 1994 et tett samarbeid om utvik-

ikke chassiser med påmonterte bodeler forklarer

takt med Isabella. Lea Thomas Smith med engelske

ling av nye ideer til innreding av campingvogner med

han. De vil bli likeså flotte og gjennomtenkte som

aner, men utdannet i Tyskland, var invitert til Dan-

teltaktige utviklingsmuligheter. Isabella ga den unge

personbiler.

mark som gjest av Nordisk Ministerråd og Danmarks

designeren frie hender og utstyrte han med materia-

Manageren og sjefdesigneren tror EU vil skjerpe

Design Skole for å bidra til et tverrfaglig og nordisk

ler, knowhow og litt penger.

kravene til de danske avgiftsreglene, slik at vi også

forskningsprosjekt innenfor industriell design. Sam-

Målet var ikke å skape løsninger her og nå, fortel-

i Danmark i større grad enn nå får råd til å nyte gle-

men med den islandske designer Olafur Thor Er-

ler Lea Thomas Smith. Isabella har alltid hatt et

den ved en moderne bobil. Det er en kraftig vekst i

lendsson kom han i gang. I dag underviser han som

langt perspektiv i sin utvikling så det ble lagt vekt på

campingindustrien i hele Europa, og den forventes å

professor på Design Skolen og er med på å utdanne

langsiktige ideer og løsninger, som siden er anvendt

vare i flere år, mener Lea Thomas Smith. En designer

danske og utenlandske designstudenter. Isabella har

i campingindustrien, forteller Lea Thomas Smith,

som elsker Danmark.

alltid hatt tette kontakter til nyskapende designere

som siden har hatt en helt forrykende karriere i campingindustrien. Først i Italia som designer av møbler til de store luksusyachtene, senere hos Hymer designcenter i Tyskland, og de siste årene som sjefsdesigner hos Westfalia med eget designcenter i Stuttgart. Nå er han Brand Manager og dessuten ansvarlig sjefsdesigner hos en av de store caravanprodusenter i Europa, så det er et tungt ansvar, som hviler på de-

Lea Thomas Smith

Isabella Magazine :: 38 ::

signerens skuldre.

Isabella startede min karriere


Konkurranse Deltag i konkurrencen om: 10 stk. Flex læsejl, 10 stk. Shadow 300 og 10 x 2 stk. Isabella mikrofiberhynder Gå ind på www.isabella.net og skriv dine svar. Svarene på spørgmålene finder du her i Isabella Magazine. 1. Hvilken farve har den gamle bil, Borgward Isabella? 2. Hvilket år byggede Isabella på Nørremarken første gang? 3. Hvad er navnet på Isabellas nye jubilæumsfortelt? Svarene skal være os i hænde senest den 20. april 2007. Vinderne får direkte besked.

Konkurranse

:: 39 :: Isabella Magazine


Kunstner skapte synergi på Isabella

Av journalist Erik Bisgaard Dro inn billedkunstner i produktutviklingen innenfor mønsterdesign og farger

K

onstruksjon og design har alltid vært

ideen om campingliv: En fornemmelse av å flytte ut

Som billedkunstner er jeg ikke ansvarlig for bedrif-

vesentlige parametere for Isabella. Pro-

i naturen, en stemning av natur med grener, kvister,

tens økonomi, markedsandeler eller bæredyktighet,

duktene skal være i toppkvalitet og må

bark, som den gang vi som barn bygget en hytte i

og midt i denne ”uansvarlighet” er det god grobunn

gjerne ha litt ”sprell” i farger og mønsterdesign.

skogen.

for nye ideer.

For å forsterke ideer og impulser i konstruksjon og

Jeg hadde en forestilling om et mer transparent for-

design allierte Isabella seg for noen år siden med

telt, der det var mulig å fornemme stjernehimmelen

Noen av ideene viser seg kanskje egnet til å vider-

en billedkunstner, Karen Ozmec, i Hedensted. Det

gjennom takduken og den omliggende naturen gjen-

eutvikle i en kommende produksjon.

skjedde via et samarbeidsprosjekt betegnet ”den

nom veggduken. Jeg vet godt at en moderne camper

For å synliggjøre samarbeidet mellom kunstnere

kreative allianse”.

ikke må slå opp leir i naturen, men er på en tett belagt

og industri i prosjektet Kunst & Bedrift ble de 10

Bak tanken lå et regjeringsønske om at industrien i

campingplass. Derfor arbeidet jeg med et teltmøn-

mest produktutviklede samarbeidsprosjekter stilt ut

større grad dro inn kunstnere i sin produktutvikling

ster som førte tankene i retning av grener, svaiende

på Trapholt Kunstmuseum, senere på en camping-

for dermed å skape synergi.

gress, en form for organisk og transparent vegg ut

messe i Düsseldorf, der det lyseblå forteltet med flet-

mot omverdenen. Teltet er ferietidens erstatning for

temønster fikk stor oppmerksomhet og skapte stor

Ut i naturen

den faste boligen. Man flytter ut i noe midlertidig og

begeistring og presseomtale for Isabella. Også Karen

Isabella var en av de virksomheter, som tok i mot den

flyttbart med en større åpenhet ut mot omverdenen,

Ozmec fikk utbytte av samarbeidet.

utstrakte hånden, og sammen med Karen Ozmec ble

forteller Karen Ozmec.

Spennende

det utviklet nye tanker og ideer, som kunne bidra til virksomhetens produktutvikling.

Kunst og industri i synergi

En stor og kreativ bedrift som Isabella kan i virke-

Karen Ozmec tok utgangspunkt i den fornemmelsen

Det var ifølge kunstneren ikke hensikten å produsere

ligheten det meste selv, og har bare i mindre omfang

som etter hennes oppfatning er den opprinnelige

et nytt telt, men å arbeide med alle mulige nye ideer.

bruk for en kunstner. Til gjengjeld kan man som

Isabella Magazine :: 40 ::

Kunstner skapte synergi på Isabella


Karen Ozmec arbeider her med et verk i sitt atelier. Kunstneren og hennes kunst kan besøkes på www.ozmec.dk

kunstner lære veldig mye nytt ved et sånt samarbeid

benytte i min hverdag som billedkunstner forteller

mener Karen Ozmec. Isabella er en ressurssterk,

Karen Ozmec, som er utdannet på Kunstakademiet i

vennlig og velfungerende arbeidsplass og det er her-

Wien. Mønstrene med grenfletting og svaiende gress,

lig å få anledning til å utprøve materialer og få inn-

monotypier trykt med folie fra teltvinduene har fun-

blikk i produksjon og IT. Den kunnskapen kan jeg

net vei inn i mitt billedunivers. Utviklingsteamet ved modellen Reflex

Kunstner skapte synergi på Isabella

:: 41 :: Isabella Magazine


Camping om vinteren – det herligste som finnes!

det er femten kuldegrader med strålende sol og den eneste bekymringen er om dagens skigåing skal være langrenn eller utfor…

Men det finnes naturligvis også de som i løpet av vinteren reiser rundt med sin campingvogn. Familier som kanskje ikke nøyer seg med å tilbringe en

Lars Erik Paulsson

langhelg i løpet av jul/nyttår samt i påsken, da det pleier å være fullt belegg på de fleste campingplasser

Titusentalls familier rundt om i Europa har allerede oppdaget det, og stadig flere gjør det for hvert år som går – at campingvognen er den perfekte boformen også om vinteren.

– på et eller annet vinterparadis, for under resten av vinterhalvåret å bruke den til alle slags spennende oppdagelsesreiser.

For camping om vinteren kan jo være så mye mer

F

enn hva mange i første rekke tenker på. Kanskje er

ra Skandinavias herlige fjellverden til Syd-

en pris som ofte ikke er høyere enn hva det koster å

det badelandet 15 mil borte hjemmefra som lokker

tyrols solfylte skråninger finner du dem,

leie en hytte en uke på et populært skisted.

eller kanskje en spennende musikal-oppsetting som

caravanistene som har oppdaget at med

man gjerne vil kombinere med en kulinarisk opple-

campingvognen kan de stå i bunnen av de beste ski-

Å bo i campingvogn om vinteren er en fantastisk op-

velse. I begge tilfellene er jo den egne campingvog-

bakkene!

plevelse, og med den komfort som dagens camping-

nen den ultimate overnattingsformen..

vogner tilbyr er det verken trist, kjedelig eller kaldt å Hele vintersesongen har de sin caravan oppstilt, og

campe om vinteren.

Så visst finnes det mye man kan bruke sin camping-

kan utnytte den når som helst de får lyst. Og det til

Og tenk å kunne dra opp rullgardinen en morgen når

vogn til også på vinteren. Men samtidig krever også

Isabella Magazine :: 42 ::

Camping om vinteren


vintercampingen litt mer ettertanke enn hva som be-

• Man må aldri forsøke å dempe eventuell trekk

høves på sommervarme dager.

gjennom å tette igjen takluker eller andre ventilasjonsåpninger.

Vinterstid er det for eksempel absolutt nødvendig at man kan stole på at alt fungerer i campingvognen. Et

Bra å ha med

varmesystem som ikke fungerer for å ta et eksempel

FORTELT

innebærer jo i beste fall at man ”bare” må avbryte

Forteltet er både en forstue som gir ly mot vinden og

turen og reise hjem igjen.

en utmerket oppbevaringsplass for vintersportsutstyret. Her kan du også ta av deg skiklærne slik at du

Like viktig er det at batteriet er i god stand. Batteriet

slipper å få snø inn i vognen. Et bra vintertelt skal

er jo vognens ”hjerte” og uten det er det ikke mye

ha en takhelling som gjør at snø og smeltevann lett

som kan fungere.

renner av. En spesiell vintersikring gjør at teltet tåler

Kablene skal selvsagt ha CEE-kontakter, men havner

snøbelastningen bedre. Under visse omstendigheter

man på en campingplass med den gamle typen uttak

kan også et universaltelt fungere bra.

så er det nødvendig med en passende adapter. Korte

Best er det derfor at man lar et verksted gjøre en ordentlig service på campingvognen. Der kontrollerer

spennremmer er billige og bra å ha for å henge opp

man at alt fungerer, og reparerer det som er nødven-

SNØSKUFFE OG KOST

kabelen med og den brede anleggsflaten gjør at kabe-

dig. Men den som vet med seg selv at campingvog-

En liten snøskuffe er alltid bra å ha med, og en sn-

len ikke skades.

nen er i topp stand kan kanskje nøye seg med selv å

økost – samme type som til bilen – er bra til å holde

foreta enkle kontroller.

fortelt og gasskasse snøfrie.

SPILL OG BØKER Etter en lang dag i bakken, har man vanligvis ikke

At vinterveier krever vinterdekk på både trekkbil

PLANKEBITER

så mye ork igjen til kvelden. Men det kan jo komme

og caravan er jo en selvfølge og om bilen er utstyrt

Plankebiter behøves for å få vognen til å stå i water,

dager da været ikke innbyr til utendørsaktiviteter.

med piggdekk må det også være piggdekk – og ikke

og for å legge under støttebein og hjul.

friksjonsdekk – også på campingvognen. EL-KABEL Vel på plass er det også noen saker man må tenke på

Når man henger opp elkabelen i luften kan det be-

før det er tid for å slå seg til ro og nyte vinterferien:

høves mer kabel enn sommerstid, da man lar den ligge på bakken. 10-meters lengder er bedre enn 20-

• Dekk eller støtteben kan fryse fast i bakken om

meters ettersom man da kan velge den lengden som

været slår om, men legg plankebiter under støt-

er nødvendig (Lange kabler gir større spenningsfall)

tebena og hjulene så kan man jo eventuelt la dem ligge om de fryser fast. • Vinterstid må campingvognen aldri stå med tildratt handbrems. Bremsene kan fryse, slik at vognen ikke kan rikkes før våren og varmen kommer. • El-kabler kan henges opp slik at den ikke fryser fast i bakken. Mange vintercampingplasser setter opp liner til dette formålet. • Har reduseringsventilen et ventilasjonshull så skal ventilen vris slik at hullet er snudd nedover. Dette minsker risikoen for tilfrysing. • ”Lavprisgass” kan inneholde vann og andre forurensinger som årsaker problemer når det blir kaldt. • Man må aldri måke opp snø mot campingvognen, i håp om at varmen da skal bli bedre. Snøfonnen kveler lufttilførselen inn under vognen og dermed settes den såkalte sikkerhetsventilasjonen ut av spill.

Camping om vinteren

:: 43 :: Isabella Magazine


Solrikt otium på overtid Av journalist og reiseskribent Jens Jørgen Larsen, Danmark

Behagelig rytme På langtidscamping bestemmer man selv tempoet. Det er ingen som står og drar i en. Hele ”charterla-

-det er lykken å reise etter solen og den blå himmelen, og enda mer

get” skal ikke videre til andre severdigheter. Allting

lykkelig er det å bli der lenge

foregår i en avslappet rytme. Den rytmen man selv ønsker seg. Og det er nok å oppleve i det grenseløse Europa. Og i noen av våre solrike land ligger den ene gullklumpen etter den andre. Severdigheter som både er full av historie og som også er innbydende å

S

se på. Men allerbest er den avslappende hvilen un-

olen drar i oss alle. Og noen europeiske land

er spesielt befolkningsgruppen 60+, som lokkes av

der den solrike, blå himmelen under palmene eller

har mer sol enn andre. Derfor blir spesielt

campinglivets gleder. Det er mange ting som trekker.

sypressenes skygge.

mange litt eldre nordeuropeere trukket mot

Først og fremst er det utstyret, som caravanistene i

Vi har besøkt en plass i Spania. Uansett om det er

solen i både vår- og høstmånedene. Turen har ofte

dag benytter, veldig avansert. Det er en kjent sak at

i mai, juni eller september er alt åpent og gresset er

gått med fly. Men også den lange turen i egen bil er

alle de bekvemmelighetene vi som moderne menne-

grønt. Det er også langt færre mennesker enn i juli

blitt brukt. Innkvarteringen er for de flestes vedkom-

sker har der hjemme, også er installert på camping-

og august. Og prisene er merkbart lavere utenom se-

mende gjort i timeshare-leiligheter, som man i noen

plassene eller i campingvognen eller bobilen. Og

songen.

tilfeller selv har eid en del i, eller også har det blitt

utestuen har man i form av et fortelt.

Utenfor sesongen på spansk

til fem-åtte ukers opphold på et hotell. For det meste har det vært både solen og ”utenomsesongen”-

Folkloren

Det var egentlig ved en tilfeldighet at vi fant denne

prisene som har lokket, men også det faktum at de

Komforten følger også med helt ut i naturen. Det er

fantastiske campingplassen, Camping L’Amfora,

eldre har gått inn i førpensjons- eller pensjonist-tilvæ-

også andre forhold som trekker de moderne menne-

men det er som oftest tilfeldighetene, som gir de be-

relsen, der den kostbare tiden ikke er noen mangel-

skene til langtidscamping på de solrike stedene. For

ste opplevelsene. Og vel også fordi vi ønsket å finne

vare. Endelig er noen reist til varmere himmelstrøk

på campingplassen er det en helt spesiell folklore.

det vi søkte. En velegnet plass, som egner seg for den

på grunn av helsen. Spesielt personer med astma og

Man møter mennesker fra mange land. Det utveksles

eldre generasjon. Vi finner plassen ved Girona i det

gikt har det bedre i solen.

kultur og språk. Og i tillegg kommer det sosiale sam-

nordlige Katalonia og rett ved den franske grensen.

vær som er så enestående for campinglivet.

Og her bestemmer vi oss for et lengre opphold.

Ny trend

Langtidscampingferien kan også gå i hop rent øko-

Nå er en helt ny trend i ferd med å etablere seg. Det

nomisk. Det er ikke dyrere å bo på en campingplass

Innenfor rekkevidde

er en trend som spesielt nordeuropeerne er godt i

– og da slett ikke utenom sesongen – enn å bo der

En av grunnene til å campe er at når man finner

gang med å etablere. Begrepet er langtidscamping.

hjemme. Og endelig er livet på campingplassene ge-

et sted man liker, blir man der bare den tiden man

Jeg har funnet en campingplass som er velegnet til

nerelt avslappet i sin egen lille rytme. Det tar ikke

har lyst. Og som langtidscamper har man jo tiden.

formålet.

lang tid før man har funnet nye venner, enten ved

Regner det eller er det ikke som forventet kjører

For det er et faktum at flere og flere eldre nyter sitt

campingplassens swimmingpool, i baren, i restauran-

man videre. Camping L’Amfora plassen leverer full

otium under solens sol og på campingplasser. Det

ten eller på selve campingplassområdet.

service, opplevelser, fasiliteter og aktiviteter til flere

Isabella Magazine :: 44 ::

Solrikt otium på overtid


ukers ferie og den har et variert tilbud av aktiviteter

Mer plass

Det gjør også en stor forskjell at oppstillingsplassene

for alle aldre. Vanngymnastikk, internettkafée, ball-

Som utgangspunkt kan man godt si at noen camping-

er store – helt opp til 180 m2. Det gir mer luft. Sydpå

baner, suveren strand og dertil hørende aktiviteter og

plasser sydpå er for store. Men Camping L’Amfora er

er man dessverre ellers ofte klemt inn på små frimer-

selvsagt solbading. Og hvis man har lyst på et bad i

annerledes. For det første er den oppdelt i seksjoner

ker og det er spesielt altfor tett i høysesongen. For

saltvann velger man det. Men man kan også ha glede

til bruk på forskjellige aktivitetsnivåer – avhengig av

her campes det nærmest skulder ved skulder når det

av det utendørs badelandet. Det er nok av restauran-

hva slags ferie man ønsker seg samt hvilket alders-

er mange mennesker. Så også derfor har man en op-

ter, underholdning, severdigheter og andre ting å op-

trinn man befinner seg på. For det andre er plassen

plagt fordel når man kommer utenom sesongen.

pleve i området. Her har man også stor glede av en

veldig grønn.

medbrakt sykkel.

Plass til fred og ro Listen er uendelig. Ikke sånn å forstå at man behøver å prøve alt sammen, selv om de fleste aktiviteter er inkludert i en ytterst rimelig overnattingspris. Man kan selv velge til og velge bort. Og det er den friheten som er så meningsfull. Det som er mest bemerkelsesverdig med denne plassen er at den, i motsetning til andre store plasser av denne karakteren ikke har utviklet seg til et tivoli-land. Det som støyer ligger samlet på et område, og vil man bo i nærheten av det er det mulig. Vil man ha fred og ro og bo rett ved stranden eller de omkringliggende plantasjene er

Les mer om campingplassen på www.campingamfora.com (engelsk og tysk). Deriblant overnattingspriser, som starter på 12 euro pr. natt for 100 m2 store oppstillingsplasser. I tillegg kommer personavgift, som starter på 3,50 euro pr. natt. Helt fram til slutten av juni og så igjen fra begynnelsen av september kan to voksne i for eksempel campingvogn inkl. oppstillingsplass med strøm bo på plassen for 15-16 euro pr. natt. Det kan også leies såkalte luksusplasser på 180 m2 med strøm og direkte tilkobling til ferskvann og spillvannsavløp. Her er prisen 20 euro pr. natt. Husdyr kan medbringes. Noen ”må se” opplevelser i området: Salvador Dalis fødeby, museum i Figueres, naturparken Alguarmolis de L’Emporda og klosteret i Sant Pere de Rodes. Viktig: Husk å sjekke sykeforsikringen ved langtidsreiser.

også det mulig.

Solrikt otium på overtid

:: 45 :: Isabella Magazine


Jubileums camping meny fra grill

Kjøkkensjef Jesper Schytte Ikke noe er som å ferdes ute i naturen. Det er så livgivende og så opplevelsesrikt. Og det uansett om man bor på en campingplass i Sør-Italia eller det foregår på en campingplass i den svenske skjærgården.

Å

oppholde seg i den frie naturen, der man

– men kan imidlertid ikke måle seg med Danmarks

tiltrekker seg naturens vidunderligste ut-

høyeste punkt på 173 meter.

trykksformer er en nytelse for sjelen. Det

er denne enestående tilbake til naturen, som vi mo-

Det krever bare litt kjøkkenutstyr og litt kjøkken-

derne mennesker nyter i fulle drag. Og det er derfor

tilbehør som for eksempel en grill. Så er man godt

campinglivet er blitt så uhyre populært.

rustet. Og kokkeluen, kan man vel kjøpe seg for anledningen. Det skal vel se profesjonelt ut også på

Alt sammen blir imidlertid enda mer fullkomment

campingplassen. Det krever også innkjøp av noen

når opplevelsen blir krydret med en deilig gastrono-

gode råvarer. I menyene er det benyttet råvarer som

misk opplevelse akkompagnert av en god flaske vin

er tilgjengelige stort sett over alt.

eller et glass øl.

Her følger oppskriftene på henholdsvis en forrett, hovedrett og dessert.

Isabella Magazinet har bedt kjøkkensjefen Jesper Schytte på det kjente og femstjerners hotellet Mun-

Vel bekomme.

Isabella anbefaler at man for

kebjerg ved Vejle i Danmark om å kreere noen ga-

sikkerhets skyld aldri benytter

stronomiske smaksopplevelser, som enhver camper

en grill i forteltet – blant annet

kan tilberede. Munkebjerg hotell ligger høyt hevet over Vejle Fjord på sydsiden. Her kneiser det stolt fra en høyde på

på grunn av brannfaren og røykutviklingen.

ikke mindre enn 97 meter. Det er høyt i Danmark

Isabella Magazine :: 46 ::

Jubileums camping meny fra grill


Forretten

Hovedretten

Desserten

Grillet, marinert laks på asparges og ruccolasalat

Grillet kalveentrecote med grillet paprika, tomatpure og persille poteter a la Munkebjerg

Grillet ananas med mørk rom servert med vanilje creme fraiche og hakkede pistasj nøtter.

Ingredienser

Ingredienser:

Ingredienser:

4 stk laksefilet på 100 gram

4 stk kalveentrecote på 180 g

1 stk ananas

1 stk lime

1 stk rød paprika

200 g rørsukker

I ss soyasaus

1 stk gul paprika

8 cl mørk rom

1 ss sesamolje

6 stk tomater

2,5 dl creme fraiche 38 %

1 ss hakket koriander

1 stk løk

100 g flormelis

Litt hakket chilli

1 bunt basilikum

1 ts vaniljesukker

Sesamfrø

Olivenolje

Pistasje nøtter

500 g ruccola salat

Salt og pepper

12 grønne asparges

500 g små poteter

12 stk cherry tomater

1 bunt persille

1 stk lime

50 g smør

1 dl sesamolje Salt og pepper

Tilbereding på grill

Tilberedning:

Tilberedning

Lime saft og skall fra en lime blandes med soyasaus,

Paprikaene deles i 4 stykker og frøene fjernes, ven-

Ananasen skjæres i 8 skiver, stokken fjernes og skive-

hakket koriander, sesamolje, hakket chilli og sesam-

des i olivenolje og krydres med salt og pepper. Gril-

ne vendes i rørsukker. Legges nå på grillen ved svak

frø.

les på begge sider til de er møre. Tomatene hakkes

varme og grilles 4-5 minutter på hver side og dryppes

Helles over laksen som marineres en time i kjøleska-

grovt, blandes med hakket løk og basilikum og legges

med den mørke rommen.

pet. Vendes et par ganger.

i en foliepakke med litt olivenolje og salt og pepper

Aspargesene ordnes og vendes i olivenolje og salt og

dekkes med aluminiumsfolie og legges på grillen i

Craime fraichen (38%) flormelis og vaniljesukker le-

grilles i ca. 3-4 minutter. Vendes underveis. Når de

cirka 30 minutter.

gges i en skål og piskes til stiv konsistens.

er møre tas de opp og deles i 4 stykker og holdes

Når det er kokt sammen moses det med en gaffel,

varme.

smakes til og holdes varmt. Potetene vaskes og kokes

Servering:

Ruccola salaten skylles, og cherrytomatene halveres.

nesten møre, det laves 4 pakker med folie der det leg-

Anrettes på en tallerken med 2 stykker grillet ananas

Ruccola, asparges, cherrytomater og dressing vendes

ges poteter, smør, persille og salt og pepper, settes på

og det laves et egg av craime fraiche, som legges oppå

sammen.

grillen i 20 minutter. Kjøttet grilles 4-5 minutter på

ananasen.

Sesamoljen og lime saften blandes sammen og

hver side og krydres med salt og pepper.

Pyntes med hakkede pistasje nøtter.

smakes til med salt og pepper. Laksen grilles i 7-8 minutter.

Servering: Anrettes på en tallerken med en kalveentrecote og

Servering:

grillete paprikaer lagt i lag vekselvis i farger, litt to-

Anrettes på asparges og ruccolasalaten og serveres

matpure legges ved, pyntes med basilikumblader og

sammen med grovt brød.

potetene serveres ved siden av.

Jubileums camping meny fra grill

:: 47 :: Isabella Magazine


Med Isabella fra Syd- til Nordpolen tende restaurering. Kirketårnet ble imidlertid bygget av stein, fordi man ikke trodde at det høye tårnet ville kunne motstå den barske naturen i fjellene. Resten er originalt.

Krakow imponerer Av Anne-Vibeke Isaksen, www.campingnorge.no

I motsetning til de fleste andre byer i Polen unngikk Krakow total ødeleggelse på slutten av 2. verdenskrig og det gjør byen til en av landets mest interessante. I

Isabella har i ti år fulgt med på Anne-Vibeke Isaksens utallige campingturer. Senest fra Syd- til Nord-polen, og her er det naturligvis snakk om nabolandet Polen, der Britta og Ole Koch kjørte i bobil og Anne-Vibeke med sin mann Rasmus Schønning og deres to barn på hhv. 1 og 3 år, kjørte med bil og campingvogn.

I

år 2000 var Krakow europeisk kulturby og gjennomgikk en omfattende renovering. Markedsplassen, som er fra 1257, var i mange år en av de største i Europa. I dag er den også byens bankende hjerte med spesialbutikker, små boder, kafeer og restauranter. Inne i sentrum finner man det pene og polerte Krakow.

deen om å kjøre fra Syd- til Nord-Polen kom et

er utsikten til de snøkledde fjellene utrolig vakker

Har man tid kan det anbefales å gå byen litt nærmere

år tidligere, da vi på en annen tur, Østersjøen

og det er også de mange mulighetene i fjellene som

etter i sømmene i utkanten av byen, som viser et mer

Rundt, kom gjennom det nordlige Polen. Det

tiltrekker de fleste turistene. Kunstnere har siden

nyansert bilde av Polens tredje største by.

var så interessant at vi besluttet oss for å komme til-

slutten av 1800-tallet også bosatt seg i byen for å la

bake med mer tid i bagasjen og oppleve landet enda

seg inspirere i sine verk. På hovedgaten finner man i

Veiforhold og rasteplasser

mer konsentrert.

dag lokale bønder som selger sine produkter. Det er

Fra det sydlige Polen fortsetter vi nordover. Det er

forskjellige klesplagg av saueull og spesialiteten ”os-

forholdsvis langt mellom rasteplassene. Det er til

Zakopane – en skikkelig fjellby

cypec”, som er røket fåreost i usedvanlige utformin-

gjengjeld god plass på bensinstasjonene, så de bru-

Ved foten av Tatrafjellene ligger fjellbyen Zakopane

ger. Det kan anbefales å kjøpe litt forskjellige oster

kes i stedet. De få rasteplassene vi finner har ingen

i 1000-meters høyde. Uansett hvor man står i byen

med hjem i campingvognen og servere et annerledes

fasiliteter, men vi har jo det vi trenger i campingvog-

ostebord.

nen og bobilen. Veiene, som er godt skiltet, skifter fra å være ekstremt gode til ganske dårlige. Det er

Avstikker til en norsk stavkirke

tydelig at man er i full gang med å gjenoppbygge hele

På vår vei videre mot nord finner vi i den vestlige de-

veinettet, og det er enda tydeligere hvor langt man

len av byen Karpacz noe så usedvanlig som en norsk

er kommet. Der hvor veiene er fine kjører vi i ca. 80

stavkirke. Den er over 700 år gammel og kommer fra

km/t og der hvor de er veldig dårlige er vi helt nede

Valdres i Norge. I 1841 ble den dengang falleferdige

i 40-50 km/t. Det betyr en del på en dagsetappe, så

kirken med navnet Vang transportert til Karpacz.

et godt tips er å planlegge med god tid i bagasjen og

Kirken ble kjøpt av den prøyssiske kongen Friedrich

hele tiden kjøre etter forholdene.

Wilhelm 4., hvoretter den gjennomgikk en omfat-

Isabella Magazine :: 48 ::

Med Isabella fra Syd- til Nordpolen


Få kilometer fra Hviterussland

imidlertid å kjøre helt til Zywkowo, som ligger få ki-

Hele turen kan leses på www.campingnorge.no. På

Etter flere timers kjøring gjennom øde jordbruks-

lometer fra grensen til Kaliningrad. Den lille lands-

turen ble det filmet to tv-program i serien ”Anne-Vi-

områder og skog ankommer vi til nasjonalparken

byen, som består av åtte bondegårder, har mer enn

beke Rejser”, som også er utgitt på DVD.

Bialowieza, der Europas største landpattedyr, den

50 storkereder, så muligheten for å komme nær på

Les mer på hjemmesiden.

europeiske bison, lever. Etter 1. verdenskrig døde de

storkene og se mange av dem er nokså usedvanlig.

siste frittlevende dyrene i Bialowieza og Kaukasus

Byens befolkning inviterer gjerne på omvisning og

ut, men et par zoologiske hagers eksemplarer og en

forteller om livet på landet. Mange steder er Polen

iherdig innsats for gjenopprettelsen, har resultert i at

et primitivt jordbruksland, der det pløyes med heste-

det i dag lever rundt 600 bison i Polen. Den største

kraft. Når man kommer på besøk oser det av idyll.

konsentrasjonen finner man i Bialowiezaskogen. Den sikreste måten å se dem på er i dyrehaven litt

Polen – et nytt reiseland

nord for byen. Her kan man også se hesterasen Tar-

Polen har utrolig mye å by på. Kombinasjonen av en

paner, ulv, hjort, villsvin og elg.

turbulent historie, spennende kultur, vakre landskap og et vennlig folkeslag, som jobber med å bygge opp

Hygge på campingplassen

landet sitt, vekker stor interesse hos den nysgjerrige

En stor del av turen er hygge på campingplassene.

camperen. Befolkningen har unektelig vært igjennom

Det er ganske stor forskjell på de plassene vi finner.

mye. Kontrastene mellom hvor langt de er kommet

Enkelte er kommet langt og har fine fasiliteter, andre

er enorme. Det gjelder både veinettet og camping-

har lang vei igjen. Våre ekvipasjer har imidlertid alt

plassene. De fordommene vi hadde om Polen, før

det vi har bruk for, så vi er ikke avhengig av fasilite-

avreise, er slått til jorden. Møtet med polakkene gir

tene. Servicen på plassene er imidlertid helt på topp.

hele reisen en ekstra dimensjon. Og så får man mye

Overalt blir vi møtt av vennlighet og imøtekommen-

for pengene.

het. Det går ikke mange minutter fra vi kommer fram til vi har plassert oss og fått fyr på grillen. Foran campingvognen under solseilet nyter vi aftensmaten og en god flaske vin. Mette og tilfredse med dagens op-

Fotos: Rasmus Schønning

plevelser.

Storkens by Vi fortsetter vår reise mot nord gjennom det mazuriske sjøområdet, som både byr på spennende historiske steder, hyggelige byer, fantastisk natur og fram for alt en enorm konsentrasjon av stork. Vi velger

Med Isabella fra Syd- til Nordpolen

:: 49 :: Isabella Magazine


Europas lengste campingtur ble en suksess

Peer Neslein 2 danske caravanister fikk sin drøm oppfylt, etter å ha kjørt gjennom Europa på langs, med en av de største campingvogner etter bilen.

D

e 2 hadde døpt prosjektet ”Gibraltar-

de siste 19 år. Med på turen var TV-fotografen Jann

Nordkapp Ekspedisjonen” og som

Nielsen.

navnet antyder er det snakk om den ulti-

Turen ble gjennomført i en Hyundai Santa Fe 4-

mate campingtur fra Gibraltar i det sydligste Europa,

hjulstrekk, med en av de største campingvogner på

Nordkapp, for vi startet turen i København. Derfra

til Nordkapp i det kalde nord, der Europas nordligste

kroken, nemlig en Kabe Royal 720 TDL King Size,

kjørte vi via Paris og Madrid til Gibraltar og den

vei slutter 307 meter over Nordishavet.

som er 820 cm lang og 250 cm bred.

spanske byen Tarifa, som er Europas sydligste punkt.

Bak prosjektet står Danmarks første profesjonelle

Peer Neslein forteller:

Det var de første 3.250 km, som vi gjennomførte på

caravanist, Peer Neslein, som har levd av å campe

Turen er faktisk lengre enn ”bare” fra Gibraltar til

6 dager.

Isabella Magazine :: 50 ::

Europas lengste campingtur ble en suksess


Mot nord I Gibraltar snudde vi vogntoget og satte kursen mot Nordkapp som innebar en reise på ca. 6.000 km gjennom Europa på langs. Vi valgte å ta ”Innlandsveien” (vei 45) opp gjennom Midt-Sverige, videre gjennom Finland og inn i Norge rett syd for Kautokeino. På vår 20. reisedag kjørte vi de siste meterne ut til kanten av Nordkapplatået, 307 meter over Nordishavet, mens vår km-teller fortalte at vi nå hadde kjørt 9.824 km. Det var en fantastisk opplevelse å komme til Nordkapp utenom sesongen, da det bare var en bobil og en personbil samt oss. Men vi var heldige at Nordkapphallen, som en prøveordning, var åpen mellom 12 og 17. Vi var også heldige med været, som var ganske fint med et par varmegrader.

Sydover igjen Og så måtte vi snu vogntoget og sette kursen mot

med en bredde på 250 cm, ble det ofte kjørt veldig

syd, men denne gangen valgte vi å ta E6 ned gjen-

langsomt og forsiktig.

nom Norge. Det er snakk om en 2-fils vei, der man

Vi fant raskt ut at vi ikke kunne kjøre mer enn ca.

ofte møter store lastebiler og med vår campingvogn

500 km om dagen mot ca. 700 km pr. dag når vi kjører på motorvei. Underveis besøkte vi også den største norske campingutstillingen på Hamar, der vi skulle stille ut vår

Underveis besøkte vi også den største norske campingutstillingen på Hamar, der vi skulle stille ut vår ekvipasje lørdag formiddag.

ekvipasje lørdag formiddag. Men, etter 24 dager kjørte vi i land i Helsingør, og da vi litt senere trillet inn på vår parkeringsplass i Brøndby og hektet av campingvognen, hadde vi kjørt 12.373 km. I gjennomsnitt hadde vi tilbakelagt ca. 7 km pr. l med vår 2 liters Hyundai Santa Fe turbo diesel.

Europas lengste campingtur ble en suksess

:: 51 :: Isabella Magazine


”Underveis besøkte vi den største norske campingutstillingen på Hamar, der vi skulle stille ut vår ekvipasje lørdag formiddag.”

Danmarks største og dyreste campingvogn Nå hadde vi ikke valgt den enkleste løsningen, i det vi hadde hektet en av Danmarks største og dyreste campingvogner etter bilen, nemlig en Kabe Royal 720 TDL, som er over 8 meter lang og 250 cm bred. Den koster rundt 300.000 kroner og er innredet som et sommerhus med luksus som sentralvarme, gulvvarme og baderom med dusjkabinett. Det er en stor vogn, som kan få selv en sirkusdirektør til å bli misunnelig, forteller Peer Neslein. Grunnen til at vi valgte denne store campingvognen var for å teste hvordan det er å kjøre rundt i Europa med en så stor campingvogn. Og det er gått riktig bra. Det var bare to campingplasser i Spania vi ikke kunne komme inn på. Veiene og plassene var ganske enkelt for små. Men selvfølgelig

Isabella Magazine :: 52 ::

Europas lengste campingtur ble en suksess


skal man tenke seg ekstra om når man svinger med en så stor campingvogn, for bakenden svinger lett et par meter ut.

Utstyr ble testet underveis I forbindelse med turen testet jeg også masse campingutstyr, som en Oyster satelittparabol, Dometic aircondition m.m. Og det var deilig å kunne sitte hvor som helst i Europa å se dansk TV. Men turen var også litt av en provokasjon. Jeg ville nemlig gjerne vise at det ikke er vanskelig å kjøre med campingvogn, avslutter Peer Neslein. Du kan lese hele turen på www.camping-explorer. com eller på www.campingferie.dk

Europas lengste campingtur ble en suksess

:: 53 :: Isabella Magazine


Importører/ datterselskaper DE: ISABELLA gjennom 50 år

I

årtier er det over hele Europa blitt gjort forsøk på å kopiere Isabella-teltet

I dag kan man slett ikke tenke seg det tyske markedet uten forteltet med koøyet.

med de berømte koøyene. Det gjelder naturligvis også i Tyskland, der det

På campingplasser overalt i Europa finner man mange caravanister med tyske

tross store anstrengelser imidlertid aldri har lykkes landets teltindustri å

nummerskilt på bilen, som har valgt å slå opp det danske forteltet foran camping-

vinne markedsandeler innenfor telt med ”skandinavisk look”.

vognen sin.

I 1990 ble det opprettet et tysk datterselskap som skulle markedsføre det danske

Isabellas tyske team har store forventninger til framtiden og er overbevist om at

teltets overbevisende kvalitet, tidløse design og fremragende passform overfor ty-

det er basis for ytterligere ekspansjon. Den overbevisning er styrket av vissheten

ske caravanister.

om at vi har det beste produktet på markedet og at viljen til å gi forhandlere og kunder den nødvendige service. Et produkt er aldri bedre enn den service som

Isabella-teltet står ikke bare for camping, men også for en særegen filosofi og en

gis på det.

bestemt image. Disse verdier ble på overbevisende måte formidlet til det tyske campingfolk gjennom produktpresentasjoner og fagmesser rundt omkring i landet og en krets av trofaste forhandlere etter en nøye fastlagt strategi.

Allerede etter 4 år fikk det tyske datterselskapet sin egen bygning som ga de nødvendige utfoldelsesmuligheter for administrasjon-, lager- og logistikkfunksjonene samt en velutstyrt serviceavdeling. Samtidig ble den tette løpende kontakten til det danske moderselskapet prioritert veldig høyt.

Isabella Magazine :: 54 ::

Importører/datterselskaper


SE:

Kurt Blomqvist, Kabes grundlægger

”Takk for 40 års godt samarbeid”

A

llerede før den aller første ferieturen i 1958 hadde den fremsynte Kurt Blomqvist – Kabes grunnlegger – rigget opp en presenning foran sin hjemmebygde campingvogn for å få et avskjermet område utenfor

campingvognen. Og allerede etter noen år kunne Kurt tilby forskjellige typer solog leskjermer til sine serieproduserte campingvogner.

Sommeren 1967 gikk familien Blomqvists campingferie til Danmark, og i Vejle fikk Kurt høre om en liten lokal virksomhet som produserte telt – med navn Isabella, etter den velkjente Borgward-bilen – som var spesielt beregnet til å bli montert på campingvogner. Kabe bestemte seg for å satse ytterligere på dette forretningsområde. Resultatet I de nyoppførte fabrikklokalene på det stedet som nå heter Isabellahøj, oppsøkte

ble at Kama Fritid AB ble etablert. De medarbeiderne, som hadde arbeidet med

Kurt Blomqvist den et par år eldre Søren Odgaard for å kjøpe et sånt fortelt til sin

fortelt og utstyr hos Kabe, fulgte med over i det nye selskapet. Tommy Nilsson,

campingvogn. Men, som så ofte i Danmark ble det til noe annet og mer enn bare

som i februar 1964, var blitt ansatt som den første månedslønnede medarbeideren

en rask handel. De to herrene begynte å snakke om campingvogner og andre felles

hos Kabe, ble administrerende direktør, og Kama Fritid, som så dagens lys den 1.

interesser og Kurt fortalte om sin virksomhet hjemme i Sverige…

februar 1987, kan nå feire 20 års jubileum.

De to fabrikantene trivdes godt i hverandres selskap, og det ville ikke ligne på

Jeg kan selv se tilbake på et langvarig samarbeid, da jeg tidlig fikk ansvaret for

Danmark om det ikke ble drukket en gammeldansk eller to.

innkjøp, lager og salg av utstyr, sier Tommy Nilsson. Så salget av Isabella-produkter ble derfor et av mine hjertebarn.

Møtet sluttet med at Kabe ble svensk generalagent for danske Isabella, og sånn er det fortsatt – selv om det ikke er nedtegnet et eneste skriftlig notat på det. Et

Da forteltene nå ble solgt i en selvstendig bedrift, fikk man hos Kama Fritid ytterli-

håndtrykk er vel et håndtrykk mente de to gründerne!

gere ressurser til rådighet. Isabella oppnådde snart en stor markedsandel i Sverige, og i dag kommer langt mer enn annenhvert fortelt på de svenske campingplassene

På ettersommeren samme år kom Søren Odgaard og en av hans medarbeidere til

fra Isabella!

Småland og Tenhult med de første prøveteltene – og så var samarbeidet i gang. I de første årene ble teltene solgt under navnet ”Kabe Originaltält” sammen med

På høsten 1969 ble Bo Ljungberg ansatt på Kabe. I begynnelsen arbeidet Bo i

Isabella-navnet, men etter noen år var Isabella-navnet blitt så populært i Sverige at

utviklingsavdelingen, men det varte ikke lenge, før man hos Kama hadde bruk for

selv de kresne Kabe-kundene kunne finne på å velge et sånt telt.

forsterkning i salget av fortelt og tilbehør. Med korte avbrudd har Bo siden midt på 1970-tallet vært ansvarlig for salget av Isabella-fortelt i Sverige, og det er for

På 1950- og 60-tallet var det mange som bygget sine egne campingvogner, slik at

en stor del hans fortjeneste, at Isabella har oppnådd en ledende posisjon på det

etterspørselen etter både materialer og komponenter var stor. Det var også atskil-

svenske markedet.

lige som ønsket å utstyre sine campingvogner med allslags praktiske finesser. Og Kurt Blomqvist, som ikke bare var en kreativ ingeniør, men også hadde nese for

Her på Kama har vi opp gjennom årene fått mange venner hos Isabella, og det er

forretning, forsynte Kabe-eierne – og mange andre – med det tilbehør de etter-

med stor glede, at vi avlegger vårt årlige besøk på Isabellahøj, fortsetter Tommy

spurte. For alle disse kundene ble Kabes utstyrskatalog noe av en gullgruve av

Nilsson. Isabella har alltid hatt en veldig stor betydning for vår virksomhet og er

inspirasjon.

vår absolutt største samarbeidspartner.

I begynnelsen ble de fleste fortelt solgt gjennom Kabes egne forhandlere, men da

Takk for alt, som dere har gjort for campingbransjen i de siste 50 årene, avslutter

betegnelsen ”Kabe originaltält” ble overflødig, var det enklere for Kurt og hans

Tommy Nilsson. Her på Kama Fritid gleder vi oss til et fortsatt godt samarbeid i

medarbeidere også å selge Isabella-telt til forhandlere av andre caravanfabrikat.

de kommende år!

Sommeren 1986 hadde salget av fortelt og utstyr nådd et slikt omfang at man hos

Importører/datterselskaper

:: 55 :: Isabella Magazine


GB:

fasiliteter, som gir kundene mulighet til å se våre produkter. Det er begynnelsen på den kjeden, som forbinder oss med caravanistene, og det betyr mye for oss, at produktene presenteres og selges på den riktige måten. Større forhandlere av våre produkter kan tilby rådgiving og omgående levering av varene. I høysesongen leverer vi varer til forhandlerne minst en gang i uken, og om nødvendig hver dag. Vi snakker normalt med forhandlerens salgspersonale hver dag, og takket være

V

den moderne teknologi kan vi alltid informere våre kunder om den aktuelle lager-

år bedrift ble etablert så langt tilbake som i 1957 av en danske ved navn

situasjon og leveringstid – fra eget lager eller fra fabrikken. Kombinasjonen av tett

Søren Odgaard, som var interessert i å kjøpe et telt til sin sommerferie.

kundekontakt og avansert teknologi understøtter den tillitten vi har bygget opp til

Det viste seg å være ganske vanskelig, så han lagde et selv. Vi skal huske

hverandre i årenes løp.

på, at selv det å kjøre bil var noe ganske nytt den gang, og det var også noe helt nytt – men veldig populært – å dra på ferie en gang om året. Det drøyde ikke lenge,

Vår største suksess er forbrukernes store lojalitet overfor produktene. Isabellas

før han fikk mange ordre fra andre campere, som var imponert over hans arbeid,

produkter er av enestående kvalitet, men skulle det likevel oppstå problemer, løses

og Isabella så dagens lys. Isabella er nå en av de ledende bedrifter i Danmark med

disse av våre profesjonelle forhandlere i samarbeid med en rekke høyt motiverte

ca. 200 ansatte.

og entusiastiske medarbeidere i serviceavdelingen ved vårt engelske hovedkontor. Våre markedsanalyser viser at lojaliteten overfor våre merker er veldig stor. Mange

I 1977 ble Isabellas første datterselskap etablert – og det var nettopp her i Eng-

av våre kunder uttaler at de ”aldri vil kjøpe annet enn vårt utstyr”. Den støtte, vi

land. Holland, Norge og Tyskland fulgte raskt etter. Størstedelen av personalet i

får fra våre offisielle forhandlere, som har samme høye standard som oss selv,

England har vært i bedriften i mange år, og alle medarbeiderne er høyt verdsatte

medvirker til å opprettholde vår suverene posisjon i markedet.

for sin innsats for firmaet. I hele konsernet omtaler vi hverandre som Isabellafamilien.

En av Isabellas viktigste kundestøtteprogrammer er de såkalte ”sluttproduktsmøter” som avholdes for alle Isabella-forhandlerne med jevne mellomrom. På disse

Isabellas fortelt har alltid vært svært populære og har alltid vært med helt i frem-

møtene informeres salgspersonalet om de siste modeller og nyheter og det nyeste

ste rekke hva angår design og innovasjon. Etter vår mening er det to vesentlige

utstyr og tilbehør. På denne måten sikrer Isabella, at caravanistene får de rette op-

årsaker til en så langvarig suksess, nemlig pris og kvalitet. Vi kan skryte av 50

plysninger. Noen av de oftest stilte spørsmål fra caravanister lyder som følger: ”det

års kontinuerlig utvikling innenfor design helt ned til den minste detalj. Til dette

er dyrt, hvordan kan jeg vite, at jeg kjøper det riktige, og hvordan kan jeg sikre meg

kan legges vårt ønske om bare å levere toppkvalitet, både hva angår materialer og

at det holder lenge? Det er vårt mål at alle våre medarbeidere og forhandlere kan

bearbeiding. Framstilling av førsteklasses fortelt krever dyktige medarbeidere og

forklare kundene alle de tekniske detaljene på en tillitsvekkende måte. Vi deler

produksjonsutstyr av beste kvalitet. Isabellas medarbeidere utdannes internt, og

alltid gjerne med oss av vår viten om materialer og framstillingsprosesser.

kommentarer og forslag er alltid velkomne. Takket være det solide erfaringsgrunnlag er Isabella en virksomhet som helt klart I 1976 introduserte Isabella – som en av de første – akrylmaterialer, som var

følger med tiden. Vi tilpasser våre produkter til de endringer, som foretas på cam-

en smule tyngre enn den tradisjonelle bomullen, men farge- og værmotstandige,

pingvognene, men vi er samtidig med på å lede markedet for fortelt inn i framti-

samt raske til å tørke. I 1977 lanserte vi fortelt med 6 meter lange glidelåser og

den. Vårt salg av de større forteltene har steget jevnt. Til de forbrukerne som ikke

avtagbare paneler. På midten av 1980-tallet kom så IXL-glassfiberstengene, som

ønsker et fortelt i hele campingvognens lengde kan vi tilby del- eller vintertelt,

var både sterkere og lettere enn det tradisjonelle stålstativet. I 2005 ble disse glas-

da dette markedet har vist en utrolig vekst de siste åtte årene. Vi har lansert den

sfiberstengene forbedret og forsterket med kullfiber og navnet endret til CarbonX.

populære Ventura-serien, som markedsføres spesielt og på en annen måte enn

I England selges mer enn 95 % av Isabellas fortelt med CarbonX-stenger i dag.

Isabella. Mange førstegangskjøpere av campingvogn velger disse produktene som innfallsport til Isabellas verden.

Våre fortelt er produsert i Danmark og andre EU-land, og deres design er et resultat av de mange påvirkninger og input fra alle de europeiske markedene. Hvert

Vi har fulltids webmaster og har lansert to spesielle hjemmesider med aktuelle

år møtes alle salgsfolkene med de danske designerne for å utvikle fortelt til de

nyheter og opplysninger som for eksempel tekniske spesifikasjoner vedrørende

forskjellige markedene. Feedback fra kunder og butikker er et viktig punkt på

de forskjellige modeller og opplysninger om størrelsen på campingvogner fra hele

dagsordenen.

Europa.

Noen av de engelske forhandlerne har solgt Isabella-fortelt i nesten 30 år – og

Her i 2007-sesongen gleder vi oss til å kunne presentere vår Vision for framtiden

de selger nå også den nye Ventura-serien som produseres for Isabella på lisens.

sammen med nye finesser og nye fortelt, alt sammen designet av de danske eksper-

Forhandlerne utvelges nøye og har sitt eneforhandlerområde. Bedrifter som selger

ter som svar på det engelske markedets behov.

campingvogner er ofte familieeid og –drevne, så vi har umiddelbart stor forståelse og sympati for hverandre. Vi er alltid på utkikk etter forhandlere med utstillings-

Isabella Magazine :: 56 ::

Importører/datterselskaper


NL: Isabella Danmark fyller 50 år

F

Oransjefarget gigant

or et halvt århundre siden fikk grunnleggeren av Isabella, Søren Odgaard, en ide. Og nå, i 2007, kan vi rolig fastslå at det var en virkelig god ide.

I mange år har Isabella vært en av de mest toneangivende leverandører av fortelt.

I årenes løp er det med stor suksess opprettet datterselskaper i en rekke forskjel-

F

lige europeiske land.

i nærheten og begynte å sette opp et fortelt på den. Da denne gigant endelig var

Isabella Nederland kan i år feire 25 års jubileum.

satt opp, var de utålmodige barna forsvunnet for lengst – det tok altfor lang tid.

Vi er et heleid datterselskap av moderselskapet i Danmark, og fra Danmark kan vi

Jeg husker bare at forteltet var oransjefarget. Det har formodentlig ikke vært et

alltid regne med full oppbakking i form av en enorm dose ”knowhow”.

Isabella-fortelt, for dette firmaet var da nettopp blitt etablert i Danmark. Da jeg

Hos Isabella Nederland har vi vår egen serviceavdeling slik at vi er i stand til raskt

25år senere - i 1982 – gikk til anskaffelse av min første brukte campingvogn, fulgte

å levere de fleste reservedeler.

det også et slikt oransje fortelt med. Og det tok sikkert like lang tid å sette det opp,

De siste årene har internett bokstavelig talt vært på himmelflukt og her har Isa-

som det tok å starte opp Isabella i Holland.

bella heller ikke ligget på latsiden. En innbydende og rask hjemmeside med store

Vi rakk bare å sette opp forteltet en gang, og det var nok. Dersom det hadde vært

mengder informasjon, bakgrunnsstoff og tekniske detaljer er tilgjengelig på net-

et Isabella-fortelt, hadde det nok ikke gått slik. Av egen erfaring vet jeg nemlig at

tet.

de er atskillig enklere å sette opp. Og det vil jeg gjerne få si til Isabella: Isabella

Til tross for dette er vi fortsatt stolte av at det for en stor dels vedkommende er

har i alle disse årene vært med helt i front, når det gjelder kvalitet og innovasjon.

snakk om håndverk når det produseres telt.

De mest overraskende finessene er nesten alltid kommet fra Danmark. Altså en

Takket være streng kontroll under produksjonen samt bruk av de aller beste mate-

markedsleder. Ut over selve jubileet er det også verdt å ønske til lykke med det. Så

rialer er vi godt forberedt på framtiden, slik at vi sammen kan gjøre campingplas-

derfor: Alle de beste lykkeønsker.

Hos Isabella søker man hele tiden nye muligheter og arbeider kontinuerlig med å utvikle nye designmodeller, som gjør campinglivet mer behagelig og campingplassene en god del flottere.

or et halvt århundre siden stiftet jeg for første gang bekjentskap med begrepet ”campingvogn”. En velstående nabo kom kjørende nedover veien med en slik ekvipasje at alle barna samlet seg rundt den. Barna var så

begeistret at den stolte eier av campingvognen parkerte den på en liten gresslette

sene enda penere. Fred Voorbergen, sjefredaktør

”Kampeer & Caravan Kampioen”

Importører/datterselskaper

:: 57 :: Isabella Magazine


NO:

FR:

ske markedet. Den som introduserte produktet i Norge, var en av norsk

C

caravanbransjes mest ansette personligheter, nemlig Hans-Kr. Nielsen.

aktivitetene vi hadde på gang, varte det ikke lenge før vi var oppe i 10. Ved inngan-

Han var en av de virkelige pådriverne i å gjøre caravanisme til en folkebevegelse,

gen til 2007-sesongen er vi nå representert hos 15 forhandlere, som dekker hele

noe som har resultert i at han er æresmedlem i så vel Norsk Caravan Club som

det belgiske markedet, både Vallonia og Flandern. I begynnelsen av 2003 ble det

Bransjeforeningen.

bestemt at Camping Distribution også skulle ivareta salget på det franske marke-

På begynnelsen av 1970-tallet ble stafettpinnen overlevert til Perry Breesth, som

det og etablere et nett av Isabella-forhandlere der. I april 2003 innledet vi et sam-

via selskapet Isabella International Norge, løftet produktet opp til de store høyder.

arbeid med Narbonne Accessoires som offisiell Isabella-forhandler i Frankrike.

Med seg på laget hadde han fra 1975 også Trine Lise Garberg.

Narbonne Accessoires selger tilbehør og utstyr til campingvogner og bobiler og

Når det danske moderselskapet fra 1. oktober 1985 organiserte satsingen på det

har spesialisert seg på salg av fortelt. I 2003 var Narbonne representert over hele

norske markedet i et eget datterselskap var det derfor ganske naturlig at ansvaret

Frankrike med 45 butikker, og mot slutten av 2006 er tallet kommet opp i 52.

NORSK ISABELLA

P

å 1960-tallet begynte Isabella så smått også å etablere seg på det nor-

amping Distribution begynte å representere Isabella i Belgia og Luxembourg mot slutten av 1999. Det var en stor utfordring å få bygget opp et godt forhandlernett foran 2000-sesongen og de følgende årene.

Til å begynne med var det fire Isabella-forhandlere i Belgia, men med de mange

ble overlatt til henne. Siden da har alt gått riktig vei og man kan se tilbake på en lang rekke vellykkede

Camping Distribution har samme målsetting som Isabella i Danmark og Isabellas

år både hva angår omsetning og markedsandeler.

datterselskaper og importører, nemlig å levere de beste fortelt og yte den beste

1994 flyttet man til nye lokaler som ble betydelig utvidet i 2000.

service overfor kundene (forhandlere og caravanister) samt å skape økt vekst både

1994 ble Thomas Andreasson ansatt som markedssjef, og i perioden fra 1985 til i

hos oss selv og våre forhandlere rundt om i Belgia, Frankrike og Luxembourg.

dag har antallet ansatte økt fra 2 til 7 personer. I tillegg til å supplere det norske markedet med telt og utstyr har man også etablert

Camping Distribution består av Francois og Veronique Morici. Akkurat som Sø-

en egen systue der det er mulig å foreta reparasjoner.

ren Odgaard startet vi hjemme med et lite kontorlokale på ca. 14 m2. I desember

Man har også vært en viktig støttespiller for norske caravanisme, i form av an-

2005 flyttet vi til vårt nye kontor, som ligger rett bak vår privatbolig. I det daglige

nonser i nasjonale og lokale caravantidsskrifter og deltagelse på messer på lokalt

samarbeider vi veldig tett med Isabella i Danmark, et samarbeid som er preget av

og nasjonalt plan.

rask og enkel kommunikasjon takket være den moderne teknologien.

Vi er stolte av å være medlem av Isabella-familien, og vi føler virkelig at vi er en del av den. Det er en veldig stor del av årsaken til å vi setter så stor pris på vårt arbeid.

Isabella Magazine :: 58 ::

Importører/datterselskaper


Importører som ambassadører

S

om eksportbedrift kjenner Isabella nødven-

ter og messer. Dette tette samarbeidet resulterer ofte

Island er grunnet sin geografiske posisjon å regne

digheten av et nært samarbeid med sine

i at våre importører kan gjenkjenne noen av deres

blant de mindre markedene i Europa, men et godt

samarbeidspartnere i alle land.

egne ideer i nye ting og dermed ser det viktige i kom-

og solid samarbeid med Gisli Jönsson har gjennom

munikasjon mellom landene for å oppnå optimale

flere år gitt Isabellaprodukter adgang til den nordat-

resultater.

lantiske øya, der camping på mangesidige måter er

Importørene er like viktige uansett om de kommer fra Finland, Østerrike, Island, Sveits, Italia, Portugal,

en livsstil, og der det ikke er campingvogner som fyl-

Polen eller fra Sverige, og her er samarbeid alfa og

Isabella lytter til alle, som kommer med gode forslag,

ler mest på de som regel dårlige og ofte uframkom-

omega.

og prøver å bruke de ting som kan være med på å

melige veiene.

forbedre produktene til glede for alle caravanister. Samarbeidet er viktig, da vi på den måten kan få

Sveits er et interessant campingmarked i Europa. Her

medinnflytelse på det lokale salgs- og serviceappa-

Derfor kjenner Isabella nødvendigheten av å være

har skiftende importører ivaretatt Isabellas interesser

ratet.

åpen og mottagelig for alle informasjoner og dra

inntil rundt årtusenskiftet, da datterselskapet i Tysk-

nytte av opparbeidet knowhow.

land overtok distribusjonen til de sveitsiske forhand-

Derfor er Isabellas importører valgt med spesiell

lerne, slik at det ikke lenger er en direkte importør,

omhu, og vi mener at samarbeidet skal bygge på

En moderne og ekspanderende produksjonsbedrift

men en rekke seriøse forhandlere.

både gjensidig tillit og forståelse for både produkt og

som Isabella er og har alltid vært avhengig av gode

organisasjon. Det er vår oppfatning at våre importø-

og kompetente samarbeidspartnere i distribusjonen

I 15-20 år har firmaet Essebi i Bolzano representert

rer har samme tillit til oss, som vi til dem, og det er

av firmaets produkter. Dette gjelder forhandlere i

Isabella i Italia.

grunnlaget for gjensidig suksess.

hjemlandet og i utstrakt grad utenlandske kontakter. På Isabellas største markeder har Isabella etablert

Portugal har vært et marked for Isabella gjennom de

Isabella setter stor pris på sine importører som gjør

datterselskaper, med unntak av Sverige der det har

siste 10 årene, og Isabella er representert her av Mar-

et formidabelt stykke arbeid for Isabella og Isabel-

vært en importør siden slutten av 1960-tallet. I til-

campo, men som på andre sydeuropeiske markeder

las produkter. Det er som oftest kjennetegnende for

legg skal Isabellas suksess tilskrives en drøy håndfull

er det hovedsakelig de billigere bomullsteltene som

samarbeidet mellom Isabella og våre importører at

dyktige samarbeidspartnere, som har fungert som

selges der.

samarbeidet er veldig langvarig. Det bygges likeledes

importører i sine respektive land. I Finland har først

broer mellom landene og både forretningsmessige og

Caravan Company og senere et datterselskap av dette

Som siste skudd på stammen og i særdeleshet etter

personlige vennskap oppstår.

ved navn Kehä Caravan Tukku vært en solid og god

deres innlemmelse i det europeiske fellesskap er Po-

importør og ivaretatt Isabellas interesser i Finland

len på vei til å bli et etablert marked for de ellers så

Det er vårt ønske at importørene skal føle seg på bøl-

siden medio 70-tallet på en god og profesjonell måte.

kjente Isabella fortelt. Isabella er her p.t. representert

gelengde med Isabella og derfor støtter vi og backer

Siden medio 90-tallet har det parallelt blitt importert

av ProCamp, som parallelt importerer caravans. Det

opp rundt mange lokale tiltak.

telt og tilbehør av Kama OY i Finland. Disse to fir-

ser imidlertid ut til å være nye muligheter på gang

maene som samtidig er grossister på caravanutstyrs-

grunnet det tettere produksjonstekniske samarbeidet

Det er viktig for Isabella at de caravanister som kjøper

siden, ivaretar nå Isabellas interesser i Finland på en

med andre i Polen.

et Isabellaprodukt skal føle seg godt behandlet uansett

god og kompetent måte.

i hvilket land kjøpet foretas, og at betjeningen skal være like god fra en importør som fra et datterselskap.

Sporadisk er det eksport til andre land, men de utgjør Det samme gjør seg gjeldende for den største cara-

til sammen en liten del av den samlede omsetning.

vanforhandleren i Østerrike, Helmuth Pusch WohnDette innebærer at det er et tett samarbeid landene

wagen, med filialer i 5 forskjellige byer i Østerrike.

imellom, der vi ofte besøker hverandre og både

Firmaet Pusch Wohnwagen har siden 1969 vært im-

deltar i planlegging så vel som utførelse av mangesi-

portør i Østerrike og har nå i over 35 år representert

dige oppgaver i forbindelse med både forhandlermø-

Isabella og Isabellas produkter på beste måte.

Importører/datterselskaper

:: 59 :: Isabella Magazine


Isabella Jubileum 2007  

Isabella Jubileum 2007, norsk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you