Page 1

ПРОБУДЖЕННЯ ІСТИННОЇ КРАСИ ТА МОЛОДОСТІ. ПРОБУЖДЕНИЕ ИСТИННОЙ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ Внимание! Цены действительны на всей территории СНГ, кроме северных городов РФ. Количество акционных товаров ограничено.

Пробуждение истинной красоты и молодости Каталог 05/06/2014 (май-июнь) Акционные предложения действуют с 01.05.2014 по 30.06.2014 г.

Увага! Ціни дійсні на вcій території СНД, крім північних міст РФ. Кількість акційного товару обмежена.

Пробудження істинної краси та молодості. Каталог 05.06.2014 (квітень-травень) Акційні пропозиції діють з 01.05.2014 по 30.06.2014 р.


Антивіковий комплекс «Хронолонг» містить фітоестрогени для захисту жіночого організму від старіння, в тому числі головний фітоестроген краси - стовідсотковий геністеін. Антивозрастной комплекс «Хронолонг» содержит фито­эстрогены для защиты женского организма от старения, в том числе главный фитоэстроген красоты – стопроцентный генистеин.

ФІТОЕСТРОГЕНИ:

• відшкодовують дефіцит жіночих статевих гормонів • покращують стан шкіри , волосся, нігтів • захищають серцево-судинну систему • уповільнюють втрату кальцію • зміцнюють кісткову тканину Купи будь-який продукт зі стор 4-9 і замов БАД «Хронолонг» всього за Купи любой продукт со стр. 4-9 и закажи БАД «Хронолонг» всего за

ФИТОЭСТРОГЕНЫ:

• возмещают дефицит женских половых гормонов • улучшают состояние кожи, волос, ногтей • защищают сердечно-сосудистую систему • замедляют потерю кальция • укрепляют костную ткань

ЗНИЖКА СКИДКА

164,39

233,75 грн

ГЕНІСТЕІНОВИЙ КОМПЛЕКС BonisteinТМ – Комплекс фітоестрогенів з Геністеіном – головним фіто естрогеном краси. ГЕНИСТЕИНОВЫЙ КОМПЛЕКС BonisteinТМ – комплекс фитоэстрогенов с генистеином – главным фитоэстрогеном красоты

30% 400229

ГРН

ВІТАМІН С потрібен для підтримки синтезу колагену в шкірі, активність якого з віком різко зменшується ВИТАМИН С необходим для поддержания в коже синтеза коллагена, активность которого с возрастом резко снижается

СОЄВІ БОБИ містять рослинні фітоестрогениізофлавони СОЕВЫЕ БОБЫ содержат растительные фитоэстрогены – изофлавоны


КУПИ БУДЬ-ЯКИЙ ПРОДУКТ ЗІ СТОРІНОК 4-9 И ЗАМОВ БАД «ХРОНОЛОНГ» ЛИШЕ ЗА КУПИ ЛЮБОЙ ПРОДУКТ СО СТР. 4-9 И ЗАКАЖИ БАД «ХРОНОЛОНГ» ВСЕГО ЗА

164,39ГРН

1


Оновлена ​​серія високоефективних антивікових засобів CHRONOLONG повертає шкірі сяйво молодості, гладкість, пружність і природну красу, відновлюючи її здоровий і доглянутий вигляд. Обновленная серия высокоэффективных антивозрастных средств CHRONOLONG возвращает коже сияние молодости, гладкость, упругость и природную красоту, восстанавливая ее здоровый и ухоженный вид.

- 55%

+ 20% + 30%

ЗМОРШКИ СКОРОЧУЮТЬСЯ * МОРЩИНЫ СОКРАЩАЮТСЯ*

Регенерація 50+ / Регенерация. 50+

Інтенсивна корекція вікових змін: високоефективні засоби для зрілої шкіри забезпечують видимий омолоджуючий ефект, помітно скорочують навіть глибокі зморшки, підтягують і відновлюють. Интенсивная коррекция возрастных изменений: высокоэффективные средства для зрелой кожи обеспечивают видимый омолаживающий эффект, заметно сокращают даже глубокие морщины, подтягивают и восстанавливают.

КОНТУРИ ОБЛИЧЧЯ ЧІТКІШІ ** КОНТУРЫ ЛИЦА БОЛЕЕ ЧЕТКИЕ**

Ультра-ліфтинг 40+ / Ультра-лифтинг. 40+

Моделювання овалу обличчя: засоби лінії, до складу яких входять унікальні по своїй ефективності активні антивікові компоненти, допомагають шкірі зберегти еластичність, пружність і сяйво. Моделирование овала лица: средства линии, в состав которых входят уникальные по своей эффективности активные антивозрастные компоненты, помогают коже сохранить эластичность, упругость и сияние.

ШКІРА ПРОТИСТОЇТЬ ПЕРШИМ ОЗНАКАМ СТАРІННЯ *** КОЖА ПРОТИВОСТОИТ ПЕРВЫМ ПРИЗНАКАМ СТАРЕНИЯ***

Активне живлення. 30 +

Лінія проти перших ознак вікових змін: бореться з втратою тонусу, роблячи шкіру гладкою і ніжною, допомагає обличчю зберегти свіжий вигляд.

Активное питание. 30+

Линия против первых признаков возрастных изменений: борется с потерей тонуса, делая кожу гладкой и нежной, помогает лицу сохранить свежий вид.

2

* Тестування інгредієнтів in vivo (дослідження ефективності косметичних засобів, яке проводиться безпосередньо на живих організмах, тут - на жінках - добровольцях ). Оцінювався стан шкіри до застосування засобів з наночастинками золота і після 30 днів їх застосування. ** Показник еластичності шкіри під дією сироватки для обличчя збільшувався на 20,5 % від початкового рівня через місяць після використання згідно з результатами клініко -лабораторних випробувань ЦКБ РАН. *** На 30 % зростає здатність клітин шкіри протистояти окислювальним процесам, що є однією з причин старіння (ex vivo test - «те, що відбувається поза організмом», тобто проведення експериментів на живій тканині, перенесеної з організму в штучне зовнішнє середовище). * Тестирование ингредиентов in vivo (исследование эффективности косметических средств, проводящееся непосредственно на живых организмах, здесь – на женщинах-добровольцах). Оценивалось состояние кожи до применения средств с наночастицами золота и после 30 дней их применения. ** Показатель эластичности кожи под действием сыворотки для лица увеличивался на 20,5% от исходного уровня через месяц после использования, согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН. *** На 30% возрастает способность клеток кожи противостоять окислительным процессам, являющимся одной из причин старения (ex vivo test – «то, что происходит вне организма», то есть проведение экспериментов на живой ткани, перенесенной из организма в искусственную внешнюю среду).


СЕРІЯ CHRONOLONG СТВОРЕНА СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ БОРОТЬБИ З ВІКОВИМИ ЗМІНАМИ:

✓ інноваційні формули на основі останніх наукових досліджень ✓ виключно природні та безпечні компоненти ✓ комплексне рішення в області антивікового догляду за обличчям

СЕРИЯ CHRONOLONG СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОЗРАСТНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ:

✓ инновационные формулы на основе последних научных исследований ✓ исключительно природные и безопасные компоненты ✓ комплексное решение в области антивозрастного ухода за лицом

0% СУЛЬФАТІВ, ПАРАБЕНІВ, ФТАЛАТІВ, МІНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, ШТУЧНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ. СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, ИСКУССТВЕННЫХ ОТДУШЕК.

CHRONOLONG – КРАСА В БУДЬ-ЯКОМУ ВІЦІ! CHRONOLONG – КРАСОТА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ!

3


– ЗМОРШКИ СКОРОЧУЮТЬСЯ Ефективність доведена всього лише після 1 місяця застосування МОРЩИНЫ СОКРАЩАЮТСЯ Эффективность доказана всего лишь после 1 месяца применения

ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС X50

з міорелаксантом діє моментально, значно скорочуючи кількість видимих ​​зморшок і їх глибину, перешкоджає утворенню нових зморшок.

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС X50

с миорелаксантом действует моментально, значительно сокращая количество видимых морщин и их глубину, препятствует образованию новых морщин.

0%

СУЛЬФАТІВ, ПАРАБЕНІВ, ФТАЛАТІВ, МІНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, ШТУЧНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ. СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, ИСКУССТВЕННЫХ ОТДУШЕК.

4

БІОПЛАЦЕНТА уповільнює процес старіння, коли клітини шкіри вже не так активні.

КАВОВЕ МАСЛО І ЕКСТРАКТ ПЕРЛІВ – натуральний фактор захисту від сонця вдень і антиоксидантний захист клітин вночі.

ФОЛІЄВА КИСЛОТА (ВІТАМІН B9) скорочує зморшки, збільшуючи активність і ріст клітин.

БИОПЛАЦЕНТА замедляет процесс старения, когда клетки кожи уже не настолько активны.

КОФЕЙНОЕ МАСЛО И ЭКСТРАКТ ЖЕМЧУГА – натуральный фактор защиты от солнца днем и антиоксидантная защита клеток ночью.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН B9) сокращает морщины, увеличивая активность и рост клеток.


РЕГЕНЕРАЦІЯ / РЕГЕНЕРАЦИЯ

ІНТЕНСИВНА КОРЕКЦІЯ ВИДИМИХ ВІКОВИХ ЗМІН* ИНТЕНСИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВИДИМЫХ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ* КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ «ДРАГОЦЕННАЯ КРАСОТА»

День за днем шкіра розгладжується, стає більш еластичною і пружною. Крем ефективно скорочує навіть яскраво виражені зморшки і відновлює сяйво шкіри зсередини. 50 мл

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «ДРАГОЦЕННАЯ КРАСОТА»

День за днем кожа разглаживается, становится более эластичной и упругой. Крем эффективно сокращает даже ярко выраженные морщины и восстанавливает сияние кожи изнутри. 50 мл

134,99 грн

401938

161,76 грн

ІНТЕНСИВНА ОМОЛОДЖУЮЧА СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Набагато більше, ніж просто сироватка – це унікальнИЙ антивіковий засіб, створений на основі пептидів золота, кавового масла і екстракту перлів, який відновлює 5 життєво важливих функцій шкіри: регенерацію, зволоження, зміцнення, живлення і захист. 30 мл

ИНТЕНСИВНАЯ ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Гораздо больше, чем просто сыворотка – уникальное антивозрастное средство, созданное на основе пептидов золота, кофейного масла и экстракта жемчуга, которое восстанавливает 5 жизненно важных функций кожи: регенерацию, увлажнение, укрепление, питание и защиту. 30 мл

111,49 грн

401939

ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ КРЕМ ДЛЯ ПОВІК

132,35 грн

Комплексний засіб для ніжної шкіри навколо очей прибирає сліди вікових змін - скорочує зморшки, згладжує мікрорельєф шкіри навколо очей. Темні круги і набряклість помітно зникають. Шкіра навколо очей вирівнюється, стає пружною і сяючою, повертаючи свою досконалість. 20 мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК

Комплексное средство для нежной кожи вокруг глаз стирает следы возрастных изменений – сокращает морщины, сглаживает микрорельеф кожи вокруг глаз. Темные круги и отечность заметно исчезают. Кожа вокруг глаз выравнивается, становится упругой и сияющей, обретая свое совершенство. 20 мл

102,69 117,65 грн

ЗОЛОТІ ПЕПТИДИ (GOLDEN COLAGENINE) – молекули пептиду, пов’язані з частками колоїдного золота, виступають найефективнішим провідником активних компонентів засобів, стимулюючи синтез колагену і відновлюючи структуру шкіри. ЗОЛОТЫЕ ПЕПТИДЫ (GOLDEN COLAGENINE) – молекулы пептида, связанные с частицами коллоидного золота, выступают самым эффективным проводником активных компонентов средств, стимулируя синтез коллагена и восстанавливая структуру кожи.

401940

грн

Всі продукти повністю відповідають екологічним принципам виробництва Компанії і створені за «зеленими» рецептурами. Не тестовано на тваринах.

* Тестування інгредієнтів in vivo (дослідження ефективності косметичних засобів, яке проводиться безпосередньо на живих організмах, тут - на жінках-добровольцях). Оцінювався стан шкіри до застосування засобів з наночастинками золота і після 30 днів їх застосування.

Все продукты полностью соответствуют экологическим принципам производства Компании и созданы по «зеленым» рецептурам. Не тестировано на животных.

* Тестирование ингредиентов in vivo (исследование эффективности косметических средств, проводящееся непосредственно на живых организмах, здесь – на женщинах-добровольцах). Оценивалось состояние кожи до применения средств с наночастицами золота и после 30 дней их применения.

5


Після 40 років шкіра потребує більш інтенсивного догляду. Засоби лінії, до складу яких входять унікальні по своїй ефективності активні антивікові компоненти, допомагають шкірі зберегти еластичність, пружність і сяйво. После 40 лет кожа нуждается в более интенсивном уходе. Средства линии, в состав которых входят уникальные по своей эффективности активные антивозрастные компоненты, помогают коже сохранить эластичность, упругость и сияние.

0%

СУЛЬФАТІВ, ПАРАБЕНІВ, ФТАЛАТІВ, МІНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, ШТУЧНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ. СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, ИСКУССТВЕННЫХ ОТДУШЕК.

ПОЛІПЕПТИДИ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ MPC™ – джерело білка, вітамінів, мінеральних речовин і лактози, що запускає вироблення колагену і гіалуронової кислоти. Завдяки цьому шкіра стає більш пружною і гладенькою, глибина і виразність зморшок помітно скорочуються.

6

ПОЛИПЕПТИДЫ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ MPC™ – источник белка, витаминов, минеральных веществ и лактозы, запускающий выработку коллагена и гиалуроновой кислоты. Благодаря этому кожа становится более упругой и гладкой, глубина и выраженность морщин заметно сокращаются.

МАСЛО ЗИМОВОЇ ТРОЯНДИ володіє найвищою антиоксидантною дією. Підвищує стресостійкість шкіри, надає чудову освіжаючу і поживну дію, покращуючи колір і текстуру шкіри. МАСЛО ЗИМНЕЙ РОЗЫ обладает высочайшим антиоксидантным действием. Повышает стрессо-устойчивость кожи, оказывает замечательное освежающее и питательное воздействие, улучшая цвет и текстуру кожи.


УЛЬТРА-ЛИФТИНГ МОДЕЛЮВАННЯ ОВАЛУ ОБЛИЧЧЯ УЛЬТРА-ЛИФТИНГ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОВАЛА ЛИЦА КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВІК

+35

%

Крем-контур для повік з легкою текстурою інтенсивно впливає на шкіру навколо очей, покращуючи її стан, ефективно усуває «гусячі лапки» і видимі мімічні зморшки. Живить, відновлює і підтягує, забезпечуючи омолоджуючий ефект, який зберігається надовго. 20 мл

КРЕМ-КОНТУР ДЛЯ ВЕК

ШКІРА НАВКОЛО ОЧЕЙ БІЛЬШ ПРУЖНА І ЕЛАСТИЧНА Ефективність доведена всього лише після 1 місяця застосування КОЖА ВОКРУГ ГЛАЗ БОЛЕЕ УПРУГАЯ И ЭЛАСТИЧНАЯ* Эффективность доказана всего лишь после 1 месяца применения

Крем-контур для век с легкой текстурой интенсивно воздействует на кожу вокруг глаз, улучшая ее состояние, эффективно устраняет «гусиные лапки» и видимые мимические морщины. Питает, восстанавливает и подтягивает, обеспечивая омолаживающий эффект, который сохраняется надолго. 20 мл

102,69 грн

401937

117,65 грн

МОДЕЛЮЮЧА СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Розкішна моделююча сироватка інтенсивно впливає на зрілу шкіру, надаючи помітну омолоджуючу дію. Моментально покращує зовнішній вигляд шкіри, скорочує зморшки. День за днем робить шкіру більш щільною, наповнює її енергією, забезпечує відчуття комфорту. 30 мл

МОДЕЛИРУЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Роскошная моделирующая сыворотка интенсивно воздействует на зрелую кожу, оказывая заметное омолаживающее действие. Моментально улучшает внешний вид кожи, сокращает морщины. День за днем делает кожу более плотной, наполняет ее энергией, обеспечивает ощущение комфорта. 30 мл

111,49 грн

401935

КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ «ЭНЕРГИЯ ВОЗРАЖДЕНИЯ»

132,35 грн

Високоефективний засіб з унікальною технологією біоліфтинга створено спеціально для боротьби з віковими змінами. Помітно підтягує контур обличчя, забезпечує видимий омолоджуючий ефект, наповнює енергією. Шкіра більш гладка, контури більш чіткі, тон особи сяючий. 50мл

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «ЭНЕРГИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ»

Высокоэффективное средство с уникальной технологией биолифтинга создано специально для борьбы с возрастными изменениями. Заметно подтягивает контур лица, обеспечивает видимый омолаживающий эффект, наполняет энергией. Кожа более гладкая, контуры более четкие, тон лица сияющий. 50мл

134,99 грн

401936

161,76 грн

ФОЛІЄВА КИСЛОТА (ВІТАМІН B9) скорочує зморшки, збільшуючи активність і ріст клітин. ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН B9) сокращает морщины, увеличивая активность и рост клеток.

Всі продукти повністю відповідають екологічним принципам виробництва Компанії і створені за «зеленими» рецептурами. Не тестовано на тваринах.

* Тестування інгредієнтів in vivo (дослідження ефективності косметичних засобів, яке проводиться безпосередньо на живих організмах, тут - на жінках-добровольцях). Оцінювався стан шкіри до застосування засобів з наночастинками золота і після 30 днів їх застосування.

Все продукты полностью соответствуют экологическим принципам производства Компании и созданы по «зеленым» рецептурам. Не тестировано на животных.

* Тестирование ингредиентов in vivo (исследование эффективности косметических средств, проводящееся непосредственно на живых организмах, здесь – на женщинах-добровольцах). Оценивалось состояние кожи до применения средств с наночастицами золота и после 30 дней их применения.

7


ЗДАТНІСТЬ ШКІРИ ПРОТИСТОЯТИ ПЕРШИМ ОЗНАКАМ СТАРІННЯ Рекомендований курс застосування - не менше 4 -х тижнів. СПОСОБНОСТЬ КОЖИ ПРОТИВОСТОЯТЬ ПЕРВЫМ ПРИЗНАКАМ СТАРЕНИЯ Рекомендуемый курс применения – не менее 4 недель.

Лінія проти перших ознак вікових змін : бореться з втратою тонусу, роблячи шкіру гладкою і ніжною, допомагає обличчю зберегти свіжий вигляд. Линия против первых признаков возрастных изменений: борется с потерей тонуса, делая кожу гладкой и нежной, помогает лицу сохранить свежий вид. Актив лінії - дорогоцінний мінерал малахіт. Незамінний мікроелемент у боротьбі з першими ознаками вікових змін, надає потужну омолоджуючу дію на шкіру. Актив линии – драгоценный минерал малахит. Незаменимый микроэлемент оказывает в борьбе с первыми признаками возрастных изменений мощное омолаживающее действие на кожу.

0%

СУЛЬФАТІВ, ПАРАБЕНІВ, ФТАЛАТІВ, МІНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, ШТУЧНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ. СУЛЬФАТОВ, ПАРАБЕНОВ, ФТАЛАТОВ, МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА, ИСКУССТВЕННЫХ ОТДУШЕК.

• Кокосове масло захищає, пом’якшує і розгладжує . • Масло ши - джерело вітамінів А і Е - зволожує . • Изофлавони пом’якшують і запобігають втраті вологи. • Пуерарія міріфіка скорочує зморшки, підтягує шкіру.

8

• Кокосовое масло защищает, смягчает и разглаживает. • Масло ши – источник витаминов А и Е – увлажняет. • Изофлавоны смягчают и предотвращают потерю влаги. • Пуэрария мирифика сокращает морщины, подтягивает кожу.

• Пантенол і Д- пантенол відновлюють шкіру, роблячи її ніжною і шовковистою, покращують регенерацію . • Екстракт водоростей зволожує, надає омолоджуючу дію, сприяє виробленню колагену, підвищує пружність шкіри. • Екстракт цикорію тонізує, сприяє виведенню токсинів і вільних радикалів, а також загоєнню саден. • Пантенол и D-пантенол восстанавливают кожу, делая ее нежной и шелковистой, улучшают регенерацию. • Экстракт водорослей увлажняет, оказывает омолаживающее действие, способствует выработке коллагена, повышает упругость кожи. • Экстракт цикория тонизирует, способствует выведению токсинов и свободных радикалов, а также заживлению ссадин.


АКТИВНЕ ЖИВЛЕННЯ – БОРОТЬБА З ПЕРШИМИ ЗМОРШКАМИ! АКТИВНОЕ ПИТАНИЕ – БОРЬБА С ПЕРВЫМИ МОРЩИНАМИ! КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ «АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ»

Розкішний поживний крем чудово зволожує шкіру, допомагає помітно покращити її пружність, тон і текстуру, скорочує дрібні зморшки, забезпечує антиоксидантний захист. 50 мл

КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА «АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА»

Роскошный ПИТАТЕЛЬНЫЙ КРЕМ превосходно увлажняет кожу, помогает заметно улучшить ее упругость, тон и текстуру, сокращает мелкие морщинки, обеспечивает антиоксидантную защиту. 50 мл

146,79 грн

401461

161,72 грн

ЗБАГАЧУЮЧА СИРОВАТКА ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ

Сироватка надає ІНТЕНСИВНУ ЗВОЛОЖУЮЧУ ДІЮ, роблячи шкіру шовковистою і сяючою, помітно підтягує її і скорочує дрібні зморшки. 30 мл

ОБОГАЩАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА

Сыворотка оказывает ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЯЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, делая кожу шелковистой и сияющей, заметно подтягивает ее и сокращает мелкие морщинки. 30 мл

117,39 грн

РЕВІТАЛІЗУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ПОВІК

401462

132,32 грн

Крем з шовковистою танучою текстурою допоможе оживити шкіру ваших повік, глибоко зволожує, знімає набряклість і мінімізує зморшки, захищаючи від запалень. 20 мл

РЕВИТАЛИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК

Крем с шелковистой тающей текстурой поможет оживить кожу ваших век, глубоко увлажняет, снимает отечность и минимизирует морщинки, защищая от воспалений. 20 мл

102,59 грн

401460

117,61 грн

• Кедрова олія чудово пом’якшує, допомагає шкірі зберегти природну зволоженість і еластичність. • Бісаболол заспокоює, знімає роздратування, має протизапальну дію.

Всі продукти повністю відповідають екологічним принципам виробництва Компанії і створені за «зеленими» рецептурами. Не тестовано на тваринах.

• Кедровое масло прекрасно смягчает, помогает коже сохранить естественную увлажненность и эластичность. • Бисаболол успокаивает, снимает раздражение, обладает противовоспалительным действием.

Все продукты полностью соответствуют экологическим принципам производства Компании и созданы по «зеленым» рецептурам. Не тестировано на животных.

9


ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

ОЧИЩЕННЯ ОЧИЩЕНИЕ

401831

401777

64,69 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

НУУР

64,69 грн

АЛОЭ ВЕРА

ГРАНУЛИ ЖОЖОБА ГРАНУЛЫ ЖОЖОБА

ЕКСТРАКТИ СИБІРСЬКИХ ЯГІД ЭКСТРАКТЫ СИБИРСКИХ ЯГОД

10

АРИТ НЮУР Ι ЧИСТОЕ ЛИЦО

Ι ОЗЕРО

Трав’яний бальзам для вмивання

Ніжний трав’яний бальзам дбайливо очищає шкіру, видаляючи забруднення, стимулює процеси відновлення шкіри. Комплекс екстрактів ягід суниці, вишні, малини, жимолості та журавлини тонізує шкіру, насичуючи її вітамінами і мікроелементами, а алое вера ефективно зволожує шкіру, захищаючи її від запалень. 80 мл

Травяной бальзам для умывания

Мягкий травяной бальзам бережно очищает кожу, удаляя загрязнения, стимулирует процессы обновления кожи. Комплекс экстрактов ягод тонизирует кожу, насыщая ее витаминами и микроэлементами. 80 мл

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

СІК МАЛИНИ СОК МАЛИНЫ

Ягідний пілінг для обличчя

Натуральний ягідний пілінг дуже ніжно очищає шкіру, видаляючи ороговілі клітини, прискорює процеси відновлення, покращує структуру шкіри. Фруктові кислоти, що входять до складу пілінгу, сприяють скороченню дрібних зморшок і розгладженню шкіри. Шкіра стає гладкою, набуває здорового рівного кольору. 80 мл

Ягодный пилинг для лица ФРУКТОВІ КИСЛОТИ ФРУКТОВЫЕ КИСЛОТЫ

ЕКСТРАКТИ СИБІРСЬКИХ ЯГІД ЭКСТРФАКТЫ СИБИРСКИХ ЯГОД

Натуральный ягодный пилинг деликатно очищает кожу, удаляя ороговевшие клетки, ускоряет процессы обновления и способствует сокращению мелких морщинок. Лицо становится гладким, приобретает здоровый и ровный цвет. 80 мл


ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

ОЧИЩЕННЯ ОЧИЩЕНИЕ

Подрібнені кісточки оливи - природний ексфоліант, допомагає видалити ороговілі частинки, що блокують пори і перешкоджають здатності шкіри до самовідновлення. Дробленые косточки оливы – природный эксфолиант, помогает удалить ороговевшие частички кожи. Кофеїн - тонізує і підтягує шкіру, покращує мікроциркуляцію крові, посилює клітинний метаболізм, розгладжує зморшки і забезпечує ефект ліфтингу. Кофеин тонизирует и подтягивает кожу, улучшает микроциркуляцию крови. Ментол – надає заспокійливу і охолоджуючу дію, зменшує активність сальних залоз, сприяє зниженню хворобливих реакцій, знижує запальні процеси, сприяє виведенню токсинів. Ментол оказывает успокаивающее и охлаждающее действие, уменьшает активность сальных желез. Ягоди калини червоної -мають протизапальну, заспокійливу і тонізуючу дію, нормалізують роботу сальних залоз, усувають жирність шкіри, володіють легким відбілюючим ефектом. Ягоды калины красной оказывают противовоспалительное, успокаивающее и тонизирующее действие. Ягоди сибірської журавлини – містять активну формулу вітаміну Е, сприяють ефективному омолодженню, сповільнюючи процеси старіння. Ягоды сибирской клюквы содержат активную формулу витамина Е, способствуют эффективному омоложению, замедляя процессы старения.

401835

58,59 грн 64,69 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ПОДРІБНЕНІ КІСТОЧКИ ОЛИВИ ДРОБЛЕНЫЕ КОСТОЧКИ ОЛИВЫ

ДОЛГИН Ι ВОЛНА

Оновлюючий скраб для обличчя

Ніжний скраб очищає шкіру, відкриваючи закупорені пори і вирівнюючи дрібні недосконалості, активізує мікроциркуляцію в шкірі і приємно освіжає. Шкіра набуває здорового і сяючого вигляду. 80 мл

Обновляющий скраб для лица КОФЕЇН І МЕНТОЛ КОФЕИН И МЕНТОЛ

ЯГОДИ КАЛИНИ ЧЕРВОНОЇ ЯГОДЫ КАЛИНЫ И КЛЮКВЫ

Нежный скраб очищает кожу, открывая закупоренные поры и выравнивая мелкие несовершенства, активизирует микроциркуляцию в коже и приятно освежает. Кожа приобретает здоровый и сияющий вид. 80 мл

11


ТОНІЗАЦІЯ ТОНИЗИРОВАНИЕ

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ТУНГАЛАГ Ι СВЕЖЕСТЬ

Зволожуючий тонік для обличчя ЕКСТРАКТ РОМАШКИ ЭКСТРАКТ РОМАШКИ

Зволожуючий тонік підсилює ефект використання очищаючого молочка і скрабу серії Тунгалаг. Екстракти суниці, горобини, ожини, вишні підсилюють дихання клітин, насичують шкіру мікроелементами і вітамінами. Ромашка надає пом’якшувальну і заспокійливу дію. 250 мл

Увлажняющий тоник для лица ЕКСТРАКТИ СИБІРСЬКИХ ЯГІД ЭКСТРАКТЫ СИБИРСКИХ ЯГОД

12

Увлажняющий тоник усиливает эффект использования очищающего молочка и скраба. Экстракты земляники, рябины, ежевики, вишни усиливают дыхание клеток, насыщают кожу микроэлементами и витаминами. Ромашка оказывает смягчающее и успокаивающее действие. 250 мл

401830

64,69 грн


ТОНІЗАЦІЯ ТОНИЗИРОВАНИЕ

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

40+

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ТУНГАЛАГ Ι СВЕЖЕСТЬ МАСЛО ПЕРСИКА

Антивіковий тонік для обличчя

Антивіковий зволожуючий тонік з комплексом амінокислот і масел ідеально зволожує шкіру, сприяючи її оновленню. Рослинні масла живлять шкіру, роблячи її більш пружною і еластичною. Екстракти рослин активізують регенеративні процеси в шкірі, стимулюючи синтез колагену. 250 мл МАСЛА ШИ, МИГДАЛЮ, КОНОПЕЛЬ ЭКСТРАКТ ЖИМОЛОСТИ

ЕКСТРАКТИ ШИПШИНИ ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА

Антивозрастной тоник для лица

Антивозрастной увлажняющий тоник с комплексом аминокислот и масел идеально увлажняет кожу, способствуя ее обновлению. Растительные масла питают кожу, делая ее более упругой и эластичной. Экстракты растений активизируют регенеративные процессы в коже, стимулируя синтез коллагена. 250 мл

401808

58,59 грн 72,04 грн

13


ВІДНОВЛЕННЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

40+

401813

401812

82,33 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛО РИЖИКА МАСЛО РЫЖИКА

ЕКСТРАКТ ЦИКОРІЮ І СОЛОДКИ УРАЛЬСЬКОЇ ЭКСТРАКТЫ ЦИКОРИЯ И УРАЛЬСКОЙ СОЛОДКИ

14

МАСЛО ШИПШИНИ МАСЛО ШИПОВНИКА

82,33 грн

ХАТАН Ι ЦАРИЦА Денний відновлюючий крем

Крем глибоко проникає в шкіру, вирівнюючи її рельєф, розгладжує зморшки і допомагає створити більш чіткий овал обличчя. Цикорій, солодка, амарант і родіола рожева доглядають за зрілою шкірою, надаючи їй свіжий вигляд. Масла сибірського рижика і шипшини захищають шкіру від негативного впливу навколишнього середовища. 50 мл

Дневной восстанавливающий крем

Крем глубоко проникает в кожу, выравнивая ее рельеф, разглаживает морщины и помогает создать более четкий овал лица. Цикорий, солодка, амарант и родиола розовая ухаживают за зрелой кожей, придавая ей свежий вид. Масла сибирского рыжика и шиповника защищают кожу от негативного воздействия окружающей среды. 50 мл

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛО КЕДРА МАСЛО КЕДРА

ХАТАН Ι ЦАРИЦА Нічний відновлюючий крем

Насичений крем для догляду за зрілою шкірою помітно скорочує кількість зморшок, вирівнює рельєф шкіри і овал обличчя. Кедрове, кунжутне і масло ши живлять шкіру, усувають сухість, а екстракти байкальської шоломниці і солодки освіжають і вирівнюють колір шкіри. 50 мл

Ночной восстанавливающий крем ЕКСТРАКТ СОЛОДКИ УРАЛЬСЬКОЇ ЭКСТРАКТ СОЛОДКИ УРАЛЬСКОЙ

ЕКСТРАКТ БАЙКАЛЬСЬКОЇ ШОЛОМНИЦІ ЭКСТРАКТ БАЙКАЛЬСКОГО ШЛЕМНИКА

Насыщенный крем для ухода за зрелой кожей заметно сокращает количество морщин, выравнивает рельеф кожи и овал лица. Кедровое, кунжутное масла и масло ши питают кожу, устраняют сухость, а экстракты байкальского шлемника и солодки освежают и выравнивают цвет кожи. 50 мл


ЖИВЛЕННЯ ПИТАНИЕ

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

401811

401809

64,39 грн 76,45 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛО ОЛИВИ, АРНІКИ І РИЖИКА МАСЛА ОЛИВЫ, АРНИКИ, РЫЖИКА

ЕКСТРАКТ ШИПШИНИ ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА

ЕКСТРАКТ РОЗТОРОПШІ ЭКСТРАКТ РАСТОРОПШИ

ШЭМЭТЭЙ

401810

76,45 грн Ι ПИТАНИЕ

Захисний денний крем Крем з ніжною текстурою надає освіжаючу,

зволожуючу дію. Олії оливи, арніки і рижію насичують і захищають шкіру від втрати вологи. Екстракти шипшини і розторопші живлять шкіру вітамінами, захищають від вільних радикалів. Світловідбиваючі частинки маскують дрібні зморшки, візуально вирівнюючи поверхню шкіри. Ідеально підходить для використання в якості основи під макіяж. 50 мл

Защитный дневной крем

Оказывает освежающее, увлажняющее действие, защищает кожу от потери влаги, маскирует мелкие морщинки, визуально выравнивая поверхность кожи. Идеально подходит для использования в качестве основы под макияж. 50 мл

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛА СОЇ ТА ОБЛІПИХИ МАСЛА СОИ И ОБЛЕПИХИ

ЕКСТРАКТ ГІБІСКУСА І ЧОРНОЇ СМОРОДИНИ ЭКСТРАКТЫ ГИБИСКУСА И ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

ЕКСТРАКТ ГЛОДУ І ГІНКГО - БІЛОБА ЭКСТРАКТЫ БОЯРЫШНИКА И ГИНКГО БИЛОБА

ШЭМЭТЭЙ

58,81 грн Ι ПИТАНИЕ

Доглядаючий нічний крем

Багатий насичений крем працює поки ви спите, ідеально доглядаючи і оновлюючи шкіру обличчя. Рослинні масла сої, обліпихи, оливи захищають від втрати вологи. Екстракти гібіскуса і чорної смородини насичують шкіру вітамінами. Вітамін С стимулює синтез колагену, зменшуючи ознаки старіння. 50 мл

Ухаживающий ночной крем

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕКСТРАКТ ВОЛОШКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА ЭКСТРАКТЫ ВАСИЛЬКА И КОНСКОГО КАШТАНА

ЕКСТРАКТ КОРЕНЯ ПУЕРАРІЇ

КОРНЯ ПУЭРАРИИ, Богатый, насыщенный крем работает, пока ЭКСТРАКТЫ КОРЫ ЯСЕНЯ, ЦИКОРИЯ вы спите, идеально ухаживая за кожей лица и обновляя ее, предотвращает потерю влаги. Витамин С стимулирует синтез коллагена. 50 мл ЕКСТРАКТИ КОРИ ЯСЕНА, ЦИКОРІЮ ЭКСТРАКТЫ МАСЛА ШИ, КЕДРА

ШЭМЭТЭЙ

Ι ПИТАНИЕ

Доглядаючий крем для повік

Повноцінний догляд за делікатною шкірою навколо очей. Екстракти кінського каштана і волошки знижують набряклість, а екстракт кореня пуерарії стимулює вироблення еластину і колагену. Спеціальний комплекс міорелаксантів запобігає появі мімічних зморшок навколо очей, а світловідбиваючі частинки вирівнюють поверхню шкіри. Для досягнення найкращого результату рекомендується використовувати вранці і ввечері. 15 мл

Ухаживающий крем для век

Полноценный уход за деликатной кожей вокруг глаз. Компоненты крема стимулируют выработку эластина и коллагена, предотвращают появление мимических морщин вокруг глаз. 15 мл

15


ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

401778

401779

76,45 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

РИСОВИЙ І БДЖОЛИНИЙ ВІСК РИСОВЫЙ И ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК

МАСЛА ЛІСОВОГО ГОРІХА, ВИШНІ І ЯПОНСЬКОЇ КАМЕЛІЇ (ЗИМОВА ТРОЯНДА МАСЛА ЛЕСНОГО ОРЕХА, ВИШНИ И ЯПОНСКОЙ КАМЕЛИИ

16

ЕКСТРАКТИ СОЛОДКИ, РОМАШКИ, БАЙКАЛЬСЬКОЇ ШОЛОМНИЦІ І РОЗМАРИНУ ЭКСТРАКТЫ СОЛОДКИ, РОМАШКИ, БАЙКАЛЬСКОГО ШЛЕМНИКА И РОЗМАРИНА

ОЛЗО Ι ПОЛЬЗА

Ультранасичуюча крем- маска для обличчя Для всіх типів шкіри

Неймовірно насичена екстрактами трав, маслами і воском маска - суцільна користь для шкіри будь-якого типу. Рисовий віск і масло лісового горіха чудово зволожують і захищають шкіру від втрати вологи. Результат - сяючий колір обличчя, прекрасний тонус і оптимальний рівень зволоженності. 100 мл

52,93 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Ультранасичуючий бальзам для губ і повік МАСЛА ШИ І МАКАДАМІЇ МАСЛА ШИ, МАКАДАМИИ, ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

АМУРСЬКИЙ ОКСАМИТ І СІК АЛОЕ АМУРСКИЙ БАРХАТ И СОК АЛОЭ

Ультрапитательная крем-маска для лица

Невероятно насыщенная экстрактами трав, маслами и воском маска – сплошная польза для кожи любого типа. Рисовый воск и масло лесного ореха превосходно увлажняют и защищают кожу от потери влаги. Результат – сияющий цвет лица, прекрасный тонус и оптимальный уровень увлажненности. 100 мл

ОЛЗО Ι ПОЛЬЗА

ЕКСТРАКТИ ШИПШИНИ І ЖУРАВЛИНИ ЭКСТРАКТЫ ШИПОВНИКА И КЛЮКВЫ

Насичений бальзам живить шкіру, захищає її від пошкоджень і розтріскувань. Унікальна технологія «запечатування» діючих речовин сприяє максимальному збереженню їх активності і забезпечує пролонговану доставку в глибокі шари шкіри. 15 мл

Ультрапитательный бальзам для губ и век

Насыщенный бальзам питает кожу, защищает ее от повреждений и растрескиваний. Уникальная технология «запечатывания» действующих веществ способствует максимальному сохранению их активности и обеспечивает пролонгированную доставку в глубокие слои кожи. 15 мл


ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЯГОДИ ЧОРНИЦІ, ЖУРАВЛИНИ, БРУСНИЦІ ЯГОДЫ ЧЕРНИКИ, КЛЮКВЫ, БРУСНИКИ

ЕКСТРАКТ РОДОВИКА ЭКСТРАКТ КРОВОХЛЕБКИ

ЕКСТРАКТИ ІМБИРУ, КОРИ КАСІЇ ЭКСТРАКТЫ ИМБИРЯ, КОРЫ КАССИИ

ШЭДИТЭ ЖЭМЭС Ι ЧУДО-ЯГОДА Тонізуюча маска з ягодами Для комбінованої і нормальної шкіри

Ароматне желе з ягодами і комплексом амінокислот зволожує і тонізує шкіру обличчя, створює відчуття свіжості. Екстракти імбиру, кори касії і родовика звужують розширені пори, нормалізують вироблення шкірного сала та інші прояви гормонального дизбалансу. Ягоди насичують шкіру вітамінами і мікроелементами. 100 мл

Тонизирующая маска с ягодами для нормальной и комбинированной кожи

Ароматное желе из лесных ягод обогащает кожу витаминами, сужает расширенные поры, обладает выраженными тонизирующими и вяжущими свойствами. Кожа увлажняется, освобождается от шлаков и токсинов, выравнивается цвет лица. 100 мл

401824

58,49 грн 70,57 грн

17


ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

401879

58,82 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛО КЕДРОВИХ ГОРІХІВ, ВІВСЯНЕ БОРОШНО МАСЛО КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ, ОВСЯНАЯ МУКА

ГІНКГО - БІЛОБА ГИНКГО-БИЛОБА

РОДІОЛА РОЖЕВА ЖЕНЬШЕНЬ, РОДИОЛА РОЗОВАЯ

18

ЗУРХЭН ХУША

| СЕРДЦЕ КЕДРА

Регенеруюча маска для обличчя

Маска відновлюючої дії на основі вівсяного борошна і поживного масла кедрових горіхів має виражену зволожуючу і заспокійливу дію на шкіру. Екстракти женьшеню, родіоли рожевої і гінкго - білоба активізують процеси оновлення, підвищують імунний статус шкіри, забезпечують антиоксидантний захист. 75 мл

Регенерирующая маска для лица

Маска восстанавливающего действия оказывает выраженное увлажняющее и успокаивающее действие на кожу. Растительные компоненты активизируют процессы обновления кожи, повышают ее иммунный статус и обеспечивают антиоксидантную защиту. 75 мл

401878

67,63 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛА ШИ, ВИНОГРАДНИХ КІСТОЧОК, КУКУРУДЗИ МАСЛА ШИ, ВИНОГРАДНЫХ КОСТОЧЕК, КУКУРУЗЫ

ЕКСТРАКТИ ЖЕНЬШЕНЮ, ОБЛІПИХИ, РОДІОЛИ РОЖЕВОЇ ЭКСТРАКТЫ ЖЕНЬШЕНЯ, ОБЛЕПИХИ, РОДИОЛЫ РОЗОВОЙ

ЕКСТРАКТ БАДЯГИ ЭКСТРАКТ БАДЯГИ

СИБИРИИН АЛТАН

| СИБИРСКОЕ ЗОЛОТО

Зволожуюча маска для зневодненої шкіри

Зволожуюча маска з цінними маслами і меленими стиглими ягодами насичує шкіру вітамінами, живильними речовинами, мікроелементами. Масла ши і виноградних кісточок ефективно зволожують шкіру, пом’якшують, підвищують еластичність, відновлюють ліпідний бар’єр шкіри. 100 мл

Увлажняющая маска для обезвоженной кожи

Увлажняющая маска насыщает кожу витаминами, питательными веществами, микроэлементами. Масла эффективно увлажняют кожу, смягчают, повышают эластичность, восстанавливают липидный барьер кожи. 100 мл

401828

67,63 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЛІКУВАЛЬНА ГЛИНА ЛЕЧЕБНАЯ ГЛИНА

КОНЦЕНТРАТ СОСНОВИХ БРУНЬОК КОНЦЕНТРАТ СОСНОВЫХ ПОЧЕК

ЕКСТРАКТИ БАДАНУ, КОРИ ДУБА, БЕРЕЗИ ТА ВІВСА ЭКСТРАКТЫ БАДАНА, КОРЫ ДУБА, БЕРЕЗЫ И ОВСА

ХУСЭН ГАЗАР | СИЛА ЗЕМЛИ

Очищаюча маска для обличчя з лікувальною глиною Очищаюча маска ідеально оновлює шкіру. Рослинні компоненти захищають шкіру від дії несприятливої ​​ мікрофлори, пом’якшують її і стимулюють відновлювальні процеси. Маска надає шкірі еластичність, гладкість і рівний здоровий колір. 100 мл

Очищающая маска для лица с лечебной глиной Очищающая маска идеально об­новляет кожу. Растительные компоненты защищают кожу от воздействия неблагоприятной микрофлоры, смягчают ее и стимулируют восстановительные процессы. Маска придает коже эластичность, гладкость и ровный, здоровый цвет. 100 мл


ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧЯМ УХОД ЗА ЛИЦОМ

ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

АҚ ҚАРАҚАТ ЖӘНЕ ҚОЖАҚАТ ЫРҒАЙ ЖӘНЕ АТ ТАЛШЫН СЫҒЫНДЫЛАРЫ СЫҒЫНДЫЛАРЫ ЭКСТРАКТЫ БУЗИНЫ И КОНСКОГО ЭКСТРАКТЫ БЕЛОЙ СМОРОДИНЫ И ЕЖЕВИКИ КАШТАНА

АПЕЛЬСИН ЦЕДРАСЫНЫҢ, МАНДАРИН ЦЕДРАСЫНЫҢ, ЭКСТРАКТЫ СИБИРСКИХ ЯГОД ҚАРАҒАЙДЫҢ ЭФИР МАЙЛАРЫ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЦЕДРЫ АПЕЛЬСИНА, ЦЕДРЫ МАНДАРИНА, СОСНЫ

ХУСЭН ЭДИР Ι СИЛА МОЛОДОСТИ Відновлююча маска для зрілої шкіри Відновлююча маска з екстрактами трав і фарфоровою глиною пробуджує шкіру, має виражені зволожуючі, зміцнюючі і моделюючі властивості. Сприяє уповільнення процесів старіння шкіри і активізує регенерацію .100 мл • надає регенеруючу дію, сповільнюючи процеси старіння • сприяє розгладженню зморшок і скорочення їх глибини • повертає шкірі природну красу і сяйво

Восстанавливающая маска для зрелой кожи Восстанавливающая маска для зрелой кожи с экстрактами трав и фарфоровой глиной пробуждает кожу, обладает выраженными увлажняющими, укрепляющими и моделирующими свойствами. Способствует замедлению процессов старения кожи и активизирует регенерацию. 100 мл • оказывает регенерирующее действие, замедляя процессы старения • способствует разглаживанию морщин и сокращению их глубины • возвращает коже природную красоту и сияние

401827

58,49 грн 67,63 грн

19


КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

ДОГЛЯД ЗА РУКАМИ УХОД ЗА РУКАМИ

401776

55,87 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ТОРГОН Ι ШЕЛК

401773

55,87 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Скраб для рук ЕКСТРАКТ УРАЛЬСЬКОЇ СОЛОДКИ ЭКСТРАКТ УРАЛЬСКОЙ СОЛОДКИ

ЕКСТРАКТ ШОЛОМНИЦІ БАЙКАЛЬСЬКОЇ ЭКСТРАКТ ШЛЕМНИКА БАЙКАЛЬСКОГО

20

ЕКСТРАКТ ШИПОВНИКА ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА

Скраб з особливими м’якими гранулами створений спеціально для дбайливого видалення ороговілих частинок шкіри. Екстракт уральської солодки має виражену освітлюючу і оновлюючу дію. 75 мл

Скраб для рук

Скраб с особыми мягкими гранулами создан специально для бережного удаления ороговевших частичек кожи. Экстракт уральской солодки оказывает выраженное осветляющее и обновляющее действие. 75 мл

ТОРГОН Ι ШЕЛК Крем для рук

МАСЛО РИЖИКА МАСЛО РЫЖИКА

ОЛІЯ КУКУРУДЗЯНА МАСЛО КУКУРУЗНОЕ

ЕКСТРАКТ РОЗМАРИНУ ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА

Крем живить і зволожує шкіру, захищає її від агресивного впливу негативних факторів навколишнього середовища. Насичує вітамінами і мікроелементами, сприяє швидкому відновленню шкірного покрову після дрібних пошкоджень і бореться з передчасним старінням. 65 мл

Крем для рук

Крем питает и увлажняет кожу, защищает ее от агрессивного воздействия негативных факторов окружающей среды. Насыщает витаминами и микроэлементами, способствует быстрому восстановлению кожного покрова после мелких повреждений и борется с преждевременным старением. 65 мл


КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

ДОГЛЯД ЗА РУКАМИ УХОД ЗА РУКАМИ

401774

58,82 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕКСТРАКТ УРАЛЬСЬКОЇ СОЛОДКИ ЭКСТРАКТ УРАЛЬСКОЙ СОЛОДКИ

ЕКСТРАКТ ЧИСТОТІЛУ ЭКСТРАКТ ЧИСТОТЕЛА

ЕКСТРАКТ ШИПОВНИК ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА

ТОРГОН Ι ШЕЛК

Крем-мило для рук

401819

55,87 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Ніжне мило для рук дбайливо очищає шкіру, не пересушує її. Комплекс рослинних екстрактів доглядає, зволожує, сприяє оновленню клітин шкіри і запобігає лущенню, підвищує ефективність застосування маски і крему. 250 мл

ОЛІЇ РИЖИКА, ФІСТАШОК, ОБЛІПИХИ МАСЛА РЫЖИКА, ФИСТАШКИ, ОБЛЕПИХИ

Крем-мыло для рук

СОКИ МОРКВИ, СМОРОДИНИ, ГАРБУЗА, ЛИМОНУ

СМОРОДИНЫ, Нежное мыло для рук бережно очищает кожу, СОКИ МОРКОВИ,ТЫКВЫ, ЛИМОНА не пересушивая ее. Комплекс растительных экстрактов ухаживает, увлажняет, способствует обновлению клеток кожи и предотвращает ВОЛОСЬКОГО шелушение, повышает эффективность при- ЕКСТРАКТИ ЛИСТЯ ГОРІХА, ГОРОБИНИ ЭКСТРАКТЫ ЛИСТЬЕВ ГРЕЦКОГО менения маски и крема. 250 мл ОРЕХА, РЯБИНЫ

ЭНХЭРГЭН Ι ЛАСКОВЫЙ

Поживний крем для рук

Ніжний крем дарує шкірі рук гладкість і молодість. Активні компоненти в складі захищають від пересушування, живлять шкіру і скорочують видимі прояви вікових змін. 65 мл

401775

61,75 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛО ОБЛІПИХИ МАСЛО ОБЛЕПИХОВОЕ

Питательный крем для рук

Нежный крем дарит коже рук гладкость и молодость. Активные компоненты в составе защищают от пересушивания, питают кожу и сокращают видимые проявления возрастных изменений. 65 мл

ЕКСТРАКТ УРАЛЬСЬКОЇ СОЛОДКИ ЭКСТРАКТ УРАЛЬСКОЙ СОЛОДКИ

ЕКСТРАКТ ШИПОВНИКА ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА

ТОРГОН Ι ШЕЛК

Маска для рук

Маска живить, пом’якшує і освітлює шкіру рук, підвищуючи її тонус і еластичність. Комплекс рослинних екстрактів і ягід насичує шкіру вітамінами, бореться з основними ознаками старіння. Покращує стан нігтів і доглядає за кутикулою. 100 мл

Маска для рук

Маска питает, смягчает и осветляет кожу рук, повышая ее тонус и эластичность. Комплекс растительных экстрактов и ягод насыщает кожу витаминами, борется с основными признаками старения. Улучшает состояние ногтей и ухаживает за кутикулой. 100 мл

21


ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

СИСТЕМА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ СИСТЕМА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ ЕФЕКТИВНА КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТІЛОМ В ДОМАШНІХ УМОВАХ ЭФФЕКТИВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 1 ЕТАП Щоденний контрастний душ з фітомилом Дара Эхэ (Богиня) допоможе дбайливо і ефек-

22

тивно очистити шкіру, а також надасть захисну і тонізуючу дію на весь організм. 1 ЭТАП Ежедневный контрастный душ с фитомылом «Дара Эхэ» (Богиня) поможет бережно и эффективно очистить кожу, а также окажет защитное и тонизирующее действие на весь организм. 2 ЕТАП Регулярне глибоке очищення зі скрабом Далда Модон (Тайна леса) звільняє верхні шари шкіри від ороговілих частинок, очищає пори, стимулює кровообіг. Рекомендується використовувати не частіше двох разів на тиждень. 2 ЭТАП Регулярное глубокое очищение со скрабом «Далда Модон» (Тайна леса) освобождает верхние слои кожи от ороговевших частичек, очищает поры, стимулирует кровообращение. Рекомендуется использовать не чаще двух раз в неделю. 3 ЕТАП Щодня після прийняття душу використовуйте ніжний крем для тіла Энхэргэн (Ласковый), який має тривалу зволожуючу дію, захищає від пересихання, дарує шкірі м’якість і бархатистість. 3 ЭТАП Ежедневно после принятия душа используйте нежный крем для тела «Энхэргэн» (Ласковый), который оказывает длительное увлажняющее действие, защищает от пересыхания, дарит коже мягкость и бархатистость.

401836

58,49 грн 72,04 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ШКАРАЛУПА КЕДРОВИХ ГОРІХІВ СКОРЛУПА КЕДРОВЫХ ОРЕХОВ

ДАЛДА МОДОН Ι ТАЙНА ЛЕСА Скраб для тіла

Медовий скраб зі шкаралупою кедрових горіхів глибоко очищає шкіру і видаляє ороговілі клітини. Екстракт білої верби розгладжує шкіру і підвищує її пружність. Алтей, курильський чай і мед пом’якшують шкіру, підвищують її еластичність. 200 мл

Скраб для тела ЕКСТРАКТ БІЛОЇ ВЕРБИ ЭКСТРАКТ БЕЛОЙ ИВЫ

ЖЕНЬШЕНЬ, АЛТЕЙ, КУРИЛЬСЬКИЙ ЧАЙ І МЕД ЖЕНЬШЕНЬ, АЛТЕЙ, МЕД, КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ

Медовый скраб со скорлупой кедровых орехов глубоко очищает кожу и удаляет ороговевшие клетки. Экстракт белой ивы разглаживает кожу и повышает ее упругость. Алтей, курильский чай и мед смягчают кожу, повышают ее эластичность. 200 мл


ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ УХОД ЗА ТЕЛОМ

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

401880

58,49 грн

67,63 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕКСТРАКТ БУЗИНИ ЧОРНОЇ ЭКСТРАКТ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ

ЧЕРЕДА, ГРЕЧКА, СОСНОВІ БРУНЬКИ ЧЕРЕДА, ГРЕЧИХА, СОСНОВЫЕ ПОЧКИ

ЕФІРНІ ОЛІЇ ЭФИРНЫЕ МАСЛА

401818

58,49 грн 70,57 грн

ДАРА ЭХЭ Ι БОГИНЯ Фітомило для тіла

М’яке фітомило дбайливо доглядає за шкірою і очищає її. Комплекс рослинних екстрактів надає тонізуючу, захисну, зміцнюючу дію. Ефірні олії надають захисну дію на шкіру. 250 мл

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ОЛІЯ РИЖИКА, МАСЛО ШИ МАСЛО РЫЖИКА, МАСЛО ШИ

Фитомыло для тела

Мягкое фитомыло бережно ухаживает за кожей и очищает ее. Комплекс растительных экстрактов оказывает тонизирующее, защитное, укрепляющее действие. Эфирные масла оказывают защитное действие на кожу. 250 мл

РОДІОЛА РОЖЕВА, КУРИЛЬСЬКИЙ ЧАЙ РОДИОЛА РОЗОВАЯ, КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ

ГОТУ КОЛА, М’ЯТА ГОТУ КОЛА, МЯТА

ЭНХЭРГЭН Ι ЛАСКОВЫЙ Крем для тіла

Ніжний крем створений спеціально для тривалого зволоження шкіри. Натуральні компоненти зберігають вологу, відновлюючи водно-сольовий обмін, пом’якшують шкіру, захищають її від пересихання, надають м’якість і бархатистість шкіри, підвищуючи її пружність. 150 мл

Крем для тела

Нежный крем создан для длительного увлажнения кожи. Натуральные компоненты сохраняют влагу, восстанавливая водно-солевой обмен, защищают ее от пересыхания, придают мягкость и бархатистость коже, повышая ее упругость. 150 мл

23


Подаруйте собі задоволення домашнього SPA разом з масажними оліямии з колекції «Духаал Аза» (Капля счастья): вдихніть легкий аромат ефірних олій, відчуєте шовковий дотик розкішної текстури, відчуйте, як ваша шкіра відроджується! Олію для масажу можна використовувати замість крему або лосьйону після душу. При нанесенні на вологу шкіру, вона прекрасно зволожує і захищає від сухості та подразнення, залишаючи чудовий шлейф аромату натуральних ефірних масел. Подарите себе удовольствие домашнего SPA вместе с массажными маслами из коллекции «Духаал Аза» (Капля счастья): вдохните легкий аромат эфирных масел, ощутите шелковое прикосновение роскошной текстуры, почувствуйте, как ваша кожа возрождается! Масло для массажа также можно наносить на влажную кожу вместо крема или лосьона после душа. Оно прекрасно увлажняет и защищает от сухости и раздражений, оставляя чудесный шлейф ароматов натуральных эфирных масел. 24


МАСАЖНІ ОЛІЇ МАССАЖНЫЕ МАСЛА

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ УХОД ЗА ТЕЛОМ

400397

58,49 грн 69,10 грн

400399

58,49 грн 69,10 грн

400398

58,49 грн

69,10 грн

ДУХААЛ АЗА | КАПЛЯ СЧАСТЬЯ

ДУХААЛ АЗА | КАПЛЯ СЧАСТЬЯ

ДУХААЛ АЗА | КАПЛЯ СЧАСТЬЯ

Масаж з зігріваючою олією робить загальний вплив на органи дихання, кровообіг, центральну і периферичну нервову систему, насичуючи організм киснем. 200 мл

М’який розслабляючий масаж допоможе зняти симптоми перевтоми і нервового виснаження. Поверне гарне розташування духу і відмінне самопочуття, забезпечуючи повну релаксацію. 200 мл

Яскравий ароматолії піднімає настрій, відновлює сили при емоційному виснаженні і хронічній втомі. 200 мл

Массаж с согревающим маслом оказывает общее воздействие на органы дыхания, кровообращение, центральную и периферическую нервную систему, насыщая организм кислородом. 200 мл

Мягкий расслабляющий массаж поможет снять симптомы переутомления и нервного истощения. Вернет хорошее расположение духа и отличное самочувствие, обеспечивая полную релаксацию. 200 мл

Зігріваюча масажна олія

Согревающее массажное масло

Розслабляюча масажна олія

Расслабляющее массажное масло

Тонізуюча масажна олія

Тонизирующее массажное масло

Яркий аромат масла поднимает настроение, восстанавливает силы при эмоциональном истощении и хронической усталости. 200 мл

25


ІНТИМНА ГІГІЄНА ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ УХОД ЗА ТЕЛОМ

401825

72,92 грн ШУУДЭР Ι РОСА АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕФІРНЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Натуральне фітомило для жіночої інтимної гігієни

Фітомило дуже дбайливо впливає на шкіру, завдяки чому воно рекомендовано для щоденного використання, в тому числі в критичні дні, після відвідування басейну або пляжу, а також для інтимної гігієни вагітних жінок. Ідеально поєднується зі спреєм і гелем для інтимної гігієни «Шуудэр» для щоденного догляду. 250 мл

401814

51,46 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Спрей для інтимної гігієни ТРЕГАЛОЗА

Натуральное фитомыло для женской интимной гигиены ЕФІРНЕ МАСЛО ЛАВАНДИ ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ

26

ЕФІРНЕ МАСЛО М’ЯТИ ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ

Фитомыло очень бережно воздействует на кожу, благодаря чему оно рекомендовано для ежедневного использования, в том числе в критические дни, после посещения бассейна или пляжа, а также для интимной гигиены беременных женщин. Идеально сочетается со спреем и гелем для интимной гигиены «Шуудэр» для ежедневного ухода. 250 мл

ШУУДЭР Ι РОСА Освіжаючий спрей - ідеальний засіб для підтримки свіжості делікатних інтимних місць протягом цілого дня. Для досягнення найкращого ефекту рекомендується використовувати після застосування натурального фітомила «Шуудэр». 50 мл

Спрей для интимной гигиены АЛОЭ ВЕРА

ЕКСТРАКТ ЧИСТОТІЛУ ЭКСТРАКТ ЧИСТОТЕЛА

Освежающий cпрей – идеальное средство для поддержания свежести деликатных интимных мест на протяжении целого дня. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать после применения натурального фитомыла «Шуудэр». 50 мл


ІНТИМНА ГІГІЄНА ИНТИМНАЯ ГИГИЕНА

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ УХОД ЗА ТЕЛОМ

401826

401815

58,81 грн

72,92 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

РИЦИНОВА, ОЛИВКОВА, КУНЖУТНА ОЛІЯ КАСТОРОВОЕ. ОЛИВКОВОЕ, КУНЖУТНОЕ МАСЛА

БДЖОЛИНИЙ ВІСК І ПРОПОЛІС ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК И ПРОПОЛИС

ЕКСТРАКТ ЗВІРОБОЮ ЭКСТРАКТ ЖИВИЦА ЗВЕРОБОЯ

ШУУДЭР Ι РОСА Гель для жіночої інтимної гігієни

Гель для жіночої інтимної гігієни «Шуудэр» чудово підходить для усунення неприємних відчуттів в інтимній зоні. Ідеально поєднується з натуральним фітомилом «Шуудэр». Рекомендується застосовувати по мірі необхідності. 30 мл

Гель для женской интимной гигиены

Гель для женской интимной гигиены «Шуудэр» прекрасно подходит для устранения неприятных ощущений в интимной зоне. Идеально сочетается с натуральным фитомылом «Шуудэр». Рекомендуется применять по мере необходимости. 30 мл

ШУУДЭР Ι РОСА Део-гель для антивікової інтимної гігієни

ТРЕГАЛОЗА

ЕКСТРАКТ АМАРАНТУ ЭКСТРАКТ АМАРАНТА

ЕКСТРАКТИ РОМАШКИ ТА КАЛЕНДУЛИ ЭКСТРАКТЫ РОМАШКИ И КАЛЕНДУЛЫ

Спеціально розроблений для задоволення потреб зрілої шкіри. Део-гель дбайливо очищає ніжну шкіру інтимної області, зволожує і підтримує мікрофлору в природному стані. Комплекс рослинних екстрактів надає дезодоруючу дію і перешкоджає появі неприємного запаху. 150 мл

Део-гель для антивозрастной интимной гигиены

Специально разработан для удовлетворения потребностей зрелой кожи. Део-гель бережно очищает нежную кожу интимной области, увлажняет и поддерживает микрофлору в естественном состоянии. Комплекс экстрактов трав оказывает дезодорирующее действие и препятствует появлению неприятного запаха. 150 мл

27


28


ДЛЯ ОБ’ЄМУ ВОЛОССЯ ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

НОВИНКИ!

402280

58,59 грн

402281

58,59 грн

73,53 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ОЛОН Ι ОБИЛИЕ Шампунь для всіх типів волосся

ЕКСТРАКТ ІМБИРУ ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ

ЕКСТРАКТИ ЖЕНЬШЕНЮ, ГІНКГО БІЛОБА ЖЕНЬШЕНЯ, ГИНКГО БИЛОБА

МАСЛО ТУЇ І СИБІРСЬКОГО КЕДРА МАСЛО ТУИ И СИБИРСКОГО КЕДРА

Екстракти імбиру, женьшеню і гінкго білоба посилюють живлення волосяної цибулини, прискорюють мікроциркуляцію, стимулюють ріст волосся і сприяють збільшенню об’єму. Ромашка і м’ята пом’якшують волосся, роблячи їх блискучими і слухняними, дарують свіжість на весь день. 250 мл

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕКСТРАКТИ РОМАШКИ ТА КАЛЕНДУЛИ ЭКСТРАКТЫ РОМАШКИ И КАЛЕНДУЛЫ

73,53 грн

Бальзам-кондиціонер для всіх типів волосся

Довірте догляд за волоссям натуральному бальзаму на основі меду, який сприяє відновленню стержня волосини і вирівнює його поверхню, полегшуючи розчісування. Активні компоненти у складі знижують ламкість волосся і додають їм природний блиск, сприяють збільшенню обсягу, піднімаючи їх біля коріння. 250 мл

Бальзам-кондиционер для всех типов волос

Шампунь для всех типов волос

Экстракты имбиря, женьшеня и гинкго билоба усиливают питание волосяной луковицы, ускоряют микроциркуляцию, стимулируют рост волос и способствуют увеличению объема. Ромашка и мята смягчают волосы, делая их блестящими и послушными, дарят свежесть на весь день. 250 мл

ОЛОН Ι ОБИЛИЕ

МАСЛО ТАНЖЕРИНА МАСЛО ТАНЖЕРИНА

Доверьте уход за волосами натуральному бальзаму на основе меда, который способствует восстановлению стержня волоса и выравнивает его поверхность, облегчая расчесывание. Активные компоненты в составе снижают ломкость волос и придают им естественный блеск, способствуют увеличению объема, приподнимая их у корней. 250 мл

ЕФІРНІ ОЛІЇ ІМБИРУ, АНІСУ, ТУЇ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ИМБИРЯ, АНИСА, ТУИ

КУПИ БУДЬ-ЯКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВОЛОССЯ ЗІ СТОРІНОК 29-35 І ЗАМОВ ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ШКІРИ ГОЛОВИ «УДХЭН ОЙ» (ЛІС) ЗІ ЗНИЖКОЮ 20%

КУПИ ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВОЛОС СО СТР. 29-35 И ЗАКАЖИ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ «УДХЭН ОЙ» (ЛЕС) СО СКИДКОЙ 20%

29


ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

401805

55,29 грн 69,10 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

УДХЭН ОЙ | ЛЕС ЕКСТРАКТ РОМАШКИ І ЗВІРОБОЮ ЭКСТРАКТ РОМАШКИ И ЗВЕРОБОЯ

ЕКСТРАКТ ЛОПУХА І ІВАН-ЧАЮ ЭКСТРАКТ ЛОПУХА И ИВАН-ЧАЯ

ЕКСТРАКТ БУЗИНИ ЧОРНОЇ ЭКСТРАКТ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ

30

Тонізуючий лосьйон для шкіри голови

Лосьйон призначений для догляду за шкірою голови. Ефірні олії в складі чинять заспокійливу дію, рослинні екстракти сприяють відновленню захисних функцій шкіри, запобігають появі лупи і регулюють водно-ліпідний баланс. Комплекс активних компонентів лосьйону впливає також і на волосяні фолікули, сприяє активізації росту волосся, роблячи їх більш сильними. 250 мл

Тонизирующий лосьон для кожи головы

Лосьон предназначен для ухода за кожей головы. Эфирные масла в составе оказывают успокаивающее действие, растительные экстракты способствуют восстановлению защитных функций кожи, предотвращают появление перхоти и регулируют водно-липидный баланс. Комплекс активных компонентов лосьона оказывает благоприятное влияние также и на волосяные фолликулы, способствует активизации роста волос, делая их более сильными. 250 мл

КУПИ БУДЬ-ЯКИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ВОЛОССЯ ЗІ СТОРІНОК 29-35 І ЗАМОВ ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ШКІРИ ГОЛОВИ «УДХЭН ОЙ» (ЛІС) ЗІ ЗНИЖКОЮ 20%

КУПИ ЛЮБОЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ВОЛОС СО СТР. 29-35 И ЗАКАЖИ ТОНИЗИРУЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ «УДХЭН ОЙ» (ЛЕС) СО СКИДКОЙ 20%


ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

401816

401817

73,51 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ОЛІЯ РИЦИНОВА МАСЛО КАСТОРОВОЕ

ПРОТЕЇНИ ПШЕНИЦІ І АМАРАНТУ ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ И АМАРАНТА

ЕКСТРАКТ ХМЕЛЮ ЭКСТРАКТ ХМЕЛЯ

ЭРШЭМ | ЭНЕРГИЯ Зміцнюючий шампунь для нормального волосся

Ефективна формула шампуню очищає волосся, не пересушуючи їх. Комплекс екстрактів і ефірних олій насичує волосся, роблячи їх більш сильними і здоровими. Протеїни пшениці і амаранту надають відновлюючу і зволожуючу дію. Підходить для щоденного застосування. 250 мл

Укрепляющий шампунь для нормальных волос

Эффективная формула шампуня очищает волосы, не пересушивая их. Комплекс экстрактов и эфирных масел насыщает волосы, делая их более сильными и здоровыми. Протеины пшеницы и амаранта оказывают восстанавливающее и увлажняющее действие. Подходит для ежедневного применения. 250 мл

73,51 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ОЛІЯ РИЦИНОВА МАСЛО КАСТОРОВОЕ

КОФЕЇН КОФЕИН

ЕКСТРАКТ ХМЕЛЮ ЭКСТРАКТ ХМЕЛЯ

ЭРШЭМ | ЭНЕРГИЯ Зміцнюючий бальзам-кондиціонер для нормального волосся Бальзам на основі натуральних компонентів полегшує розчісування волосся, знижуючи їх ламкість і вирівнюючи поверхню. Комплекс екстрактів і ефірних олій у поєднанні з кофеїном зміцнює волосся, посилюючи здоровий блиск. 250 мл

Укрепляющий бальзам-кондиционер для нормальных волос

Бальзам на основе натуральных компонентов облегчает расчесывание волос, снижая их ломкость и выравнивая поверхность. Комплекс экстрактов и эфирных масел в сочетании с кофеином укрепляет волосы, усиливая здоровый блеск. 250 мл

31


ДЛЯ ФАРБОВАНОГО ВОЛОССЯ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

401837

401780

73,51 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕКСТРАКТИ ЛОПУХА, РОМАШКИ ЭКСТРАКТЫ ЛОПУХА И РОМАШКИ

ПРОТЕЇНИ АМАРАНТУ ПРОТЕИНЫ АМАРАНТА

32

АЛОЕ ВЕРА АЛОЭ ВЕРА

БАЯЛИГ | РОСКОШЬ

73,51 грн БАЯЛИГ | РОСКОШЬ

Шампунь для фарбованого і сухого волосся

М’який шампунь дбайливо очищає шкіру голови, не ушкоджуючи структуру волосся. Комплекс екстрактів лопуха, ромашки і липового цвіту сприяє відновленню ослабленого і фарбованого волосся. 250 мл

Шампунь для окрашенных и сухих волос

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛО ШИПШИНИ МАСЛО ШИПОВНИКА

АЛОЕ ВЕРА АЛОЭ ВЕРА

Мягкий шампунь бережно очищает кожу головы, не повреждая структуру волос. ЕКСТРАКТ ЛОПУХА І РОМАШКИ Комплекс экстрактов лопуха, ромашки и ЭКСТРАКТ ЛОПУХА И РОМАШКИ липового цвета способствует восстановлению ослабленных и окрашенных волос. 250 мл

401838

88,21 грн

Бальзам-кондиціонер для АКТИВНІ РОСЛИННІ БАЯЛИГ | РОСКОШЬ КОМПОНЕНТИ: РАСТИТЕЛЬНЫЕ фарбованого і сухого волосся АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Бальзам на основі натуральних компонентів Маска для фарбованого і полегшує розчісування волосся, сприяє сухого волосся зменшенню їх ламкості і підсилює блиск. Спеціальна формула бальзаму сприяє довгому збереженню кольору фарбованого волосся. 250 мл

Бальзам-кондиционер для окрашенных и сухих волос

Бальзам на основе натуральных компонентов облегчает расчесывание волос, способствует уменьшению их ломкости и усиливает блеск. Специальная формула бальзама содействует долгому сохранению цвета окрашенных волос. 250 мл

АЛОЕ ВЕРА АЛОЭ ВЕРА

ЕФІРНІ ОЛІЇ АПЕЛЬСИНОВОЇ ЦЕДРИ І ТУЇ ЭФИРНЫЕ МАСЛА АПЕЛЬСИНОВОЙ ЦЕДРЫ И ТУИ

ЕКСТРАКТ ЛИПОВОГО ЦВІТУ ЭКСТРАКТ ЛИПОВОГО ЦВЕТА

Розкішна маска для волосся з натуральними фосфоліпідами забезпечує пофарбованому волоссю потрійний догляд: живить, насичує вологою, контролює неслухняне волосся. 200 мл

Маска для окрашенных и сухих волос

Роскошная маска для волос с натуральными фосфолипидами обеспечивает окрашенным волосам тройной уход: питает, насыщает влагой, контролирует непослушные волосы. 200 мл


РІСТ ВОЛОССЯ РОСТ ВОЛОС

ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

401821

73,51 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЭДИ ШЭДИ | МАГИЯ

401823

73,51 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Шампунь для росту волосся ЕКСТРАКТ ЛОПУХА ЭКСТРАКТ ЛОПУХА

ЕФІРНЕ МАСЛО ШАВЛІЇ ЭФИРНОЕ МАСЛО ШАЛФЕЯ

ЕФІРНІ ОЛІЇ АНІСУ І ЛАВАНДИ ЭФИРНЫЕ МАСЛА АНИСА И ЛАВАНДЫ

Багатокомпонентний натуральний склад шампуню активізує процес відродження сильного і здорового волосся, зміцнює його і зменшує ламкість. Використовуйте разом з бальзамом-кондиціонером для росту волосся «Еди Шэди». 250 мл

Шампунь для роста волос

Многокомпонентный натуральный состав шампуня активизирует процесс возрождения сильных и здоровых волос, укрепляет их и уменьшает ломкость. Используйте вместе с бальзамом-кондиционером для роста волос «Эди Шэди». 250 мл

ЕКСТРАКТИ ЛОПУХА І ІМБИРУ ЭКСТРАКТЫ ЛОПУХА И ИМБИРЯ

ЕКСТРАКТ РІЖКОВОГО ДЕРЕВА ЭКСТРАКТ РОЖКОВОГО ДЕРЕВА

ЕФІРНЕ МАСЛО ШАВЛІЇ ЭФИРНОЕ МАСЛО ШАЛФЕЯ

ЭДИ ШЭДИ | МАГИЯ Бальзам-кондиціонер для росту волосся

Натуральний бальзам-кондиціонер активізує процес росту волосся, зміцнює їх і зменшує ламкість. Рослинні екстракти і масла підвищують еластичність і підсилюють природний блиск волосся. 250 мл

Бальзам-кондиционер для роста волос

Натуральный бальзам-кондицио­нер активизирует процесс роста волос, укрепляет их и уменьшает ломкость. Экстракты растений и масла повышают эластичность и усиливают естественный блеск волос. 250 мл

401822

88,21 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕКСТРАКТИ ГІБІСКУСА, ПІВОНІЇ ЭКСТРАКТЫ ГИБИСКУСА, ПИОНА

ЕКСТРАКТИ АЛТЕЯ, РОМАШКИ, ЗВІРОБОЮ ЭКСТРАКТЫ АЛТЕЯ, РОМАШКИ, ЗВЕРОБОЯ

ЕФІРНІ ОЛІЇ М’ЯТИ, АЛТЕЮ, ШАВЛІЇ, АНІСУ ЭФИРНЫЕ МАСЛА МЯТЫ, АЛТЕЯ, ШАЛФЕЯ, АНИСА

ЭДИ ШЭДИ | МАГИЯ Зміцнююча маска для росту волосся

Унікальний склад зміцнюючої маски активізує процес росту волосся, зміцнює його і зменшує ламкість. Екстракти рослин надають волоссю блиск і м’якість. Рекомендується використовувати 1-2 рази в тиждень. 200 мл

Укрепляющая маска для роста волос

Уникальный состав укрепляющей маски активизирует процесс роста волос, укрепляет их и уменьшает ломкость. Экстракты растений придают волосам блеск и мягкость. Рекомендуется использовать 1-2 раза в неделю. 200 мл

33


34


ДОГЛЯД ЗА ВОЛОССЯМ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

ЗАХИСТ ВІД ЛУПИ ЗАЩИТА ОТ ПЕРХОТИ

401820

401807

88,21 грн

73,51 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЭМЭЙ Ι ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Фітошампунь проти лупи ЕФІРНЕ МАСЛО ЯЛІВЦЕВИХ ЯГІД МОЖЖЕВЕЛОВЫХ ЯГОД

АЇР, ЗВІРОБІЙ АИР, ЗВЕРОБОЙ

КРОПИВА КРАПИВА

Особливий натуральний засіб для усунення причин появи лупи. Екстракти звіробою і аіру надають тонізуючу, протизапальну дію, нормалізують роботу сальних залоз, зменшують прояв себореї. Екстракт кропиви стимулює ріст волосся. Волосся набуває природнього блиск. 250 мл

Фитошампунь против перхоти

Особое натуральное средство для устранения причин появления перхоти. Экстракты зверобоя и аира оказывают тонизирующее, противовоспалительное действие, нормализуют работу сальных желез, снижают проявление себореи. Экстракт крапивы стимулирует рост волос. Волосы приобретают естественный природный блеск. 250 мл

ЭМЭЙ Ι ЛЕКАРСТВЕННЫЙ Сироватка проти лупи

ЕКСТРАКТ КОРИ БІЛОЇ ВЕРБИ ЭКСТРАКТ КОРЫ БЕЛОЙ ИВЫ

ЕКСТРАКТИ ЗВІРОБОЮ, АІРУ ЭКСТРАКТЫ ЗВЕРОБОЯ, АИРА

ЕФІРНІ ОЛІЇ ЕВКАЛІПТА, ТУЇ ТА ШАВЛІЇ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЭВКАЛИПТА, ТУИ И ШАЛФЕЯ

Насичена незмивна сироватка інтенсивної дії усуває причини появи лупи. Спеціальні компоненти нормалізують роботу сальних залоз, перешкоджаючи утворенню лупи. Екстракти рослин надають тонізуючу, зміцнюючу і антисептичну дію. 250 мл

Сыворотка против перхоти

Насыщенная несмываемая сыворотка интенсивного действия устраняет причины появления перхоти. Специальные компоненты нормализуют работу сальных желез, препятствуя образованию перхоти. Экстракты растений оказывают освежающее, укрепляющее и антисептическое действие. 250 мл

35


ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕКСТРАКТИ М’ЯТИ І ЛІСОВОГО РОЗМАРИНУ ЭКСТРАКТЫ МЯТЫ И ЛЕСНОГО РОЗМАРИНА

ЕФІРНІ ОЛІЇ ШАВЛІЇ, ЕКСТРАКТИ ЯЛІВЦЮ, ВЕТІВЕРА ПОДОРОЖНИКА І ГАЛЕГИ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ШАЛФЕЯ, ЭКСТРАКТЫ ПОДОРОЖНИ\ КА И ГАЛЕГИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, ВЕТИВЕРА

ГЭСЭР Гель для гоління

Цей освіжаючий гель утворює чудову шовковисту піну для гоління. Гель не тільки сприяє легкому голінню, але і доглядає за шкірою: перешкоджає виникненню подразнень та запалень і відмінно зволожує. 100 мл

Гель для бритья

Этот освежающий гель образует превосходную шелковистую пену для тщательного бритья. Гель не только способствует легкому бритью, но и ухаживает за кожей: препятствует возникновению раздражений и воспалений и отлично увлажняет. 100 мл

402087

97,03 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

КЕДРОВОГО МАСЛА, ЛІСОВОГО ТА ФІСТАШКОВОГО ГОРІХІВ МАСЛА КЕДРОВОГО, ЛЕСНОГО И ФИСТАШКОВОГО ОРЕХОВ

ЕКСТРАКТ ІМБИРУ ЭКСТРАКТ ИМБИРЯ

ЕКСТРАКТИ РОЗМАРИНУ, ШАВЛІЇ, ВЕТІВЕРА ЭКСТРАКТЫ РОЗМАРИНА, ШАЛФЕЯ, ВЕТИВЕРА

ГЭСЭР Бальзам після гоління

Незамінний засіб в чоловічому арсеналі: миттєво знімає дискомфорт після гоління, заспокоює і пом’якшує шкіру, сприяє загоєнню дрібних порізів. Бальзам приємно освіжає шкіру, не залишаючи відчуття стягнутості. Завдяки легкій текстурі чудово вбирається, не залишаючи відчуття жирності. 100 мл

Бальзам после бритья

Незаменимое средство в мужском арсенале: немедленно снимает дискомфорт после бритья, успокаивает и смягчает кожу, способствует заживлению мелких порезов. Бальзам приятно освежает кожу, не оставляя чувства стянутости. Благодаря легкой текстуре великолепно впитывается, не оставляя ощущения жирности. 100 мл

402086

36

97,03 грн


ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

402145

402089

73,51 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ГЭСЭР

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕФІРНІ ОЛІЇ СОСНИ, ШАВЛІЇ, ВЕТІВЕРА ЭФИРНЫЕ МАСЛА СОСНЫ, ШАЛФЕЯ, ВЕТИВЕРА

Ультрапінний засіб дбайливо очищає шкіру, видаляючи надлишки шкірного сала і усуваючи дрібні недоліки шкіри. Всього за кілька хвилин шкіра стане ідеально матовою, чистою та свіжою. 80 мл

Бальзам для умывания

Ультрапенящееся средство бе­реж­но очищает кожу, удаляя излишки кожного сала и устраняя мелкие недостатки кожи. Всего за несколько минут кожа станет идеально матовой, чистой и свежей. 80 мл

73,51 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ГЭСЭР

Шампунь для волосся

Бальзам для вмивання ЕКСТРАКТИ ХМЕЛЮ, ДЯГЕЛЮ, ПОДОРОЖНИКА І ЧЕБРЕЦЮ ЭКСТРАКТЫ ХМЕЛЯ, ДЯГИЛЯ, ПОДОРОЖНИКА И ЧАБРЕЦА

402088

73,51 грн

ЕФІРНІ ОЛІЇ СОСНИ, ШАВЛІЇ, М’ЯТИ, БЕРГАМОТУ ЭФИРНЫЕ МАСЛА СОСНЫ, ШАЛФЕЯ, МЯТЫ, БЕРГАМОТА

ЕФІРНЕ МАСЛО ЯЛІВЦЮ ЭФИРНОЕ МАСЛО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Шампунь спеціально створений з урахуванням потреб чоловіків - освіжає, дає рясну піну, яка легко змивається, надовго залишаючи волосся чистими. Доглядає не тільки за волоссям, але і за шкірою голови. 250 мл

Шампунь для волос

ЕКСТРАКТИ ЖЕНЬШЕНЮ І ЧЕБРЕЦЮ ЭКСТРАКТЫ ЖЕНЬШЕНЯ И ЧАБРЕЦА

ЕФІРНІ ОЛІЇ М’ЯТИ, ШАВЛІЇ І БЕРГАМОТУ ЭФИРНЫЕ МАСЛА МЯТЫ, ШАЛФЕЯ И БЕРГАМОТА

Шампунь специально создан с учетом потребностей мужчин – освежает, дает обильную пену, которая легко смывается, надолго оставляя волосы чистыми. Ухаживает не только за волосами, но и за кожей головы. 250 мл

ГЭСЭР

Шампунь-гель для душу

М’який універсальний засіб 2 в 1 ідеально підходить для щоденного миття голови та тіла. Не дратує чутливу шкіру, не пересушує, відмінно змивається і не залишає відчуття стягнутості. 200 мл

Шампунь-гель для душа

Мягкое универсальное средство 2 в 1 идеально подходит для ежедневного мытья головы и тела. Не раздражает чувствительную кожу, не пересушивает, отлично смывается и не оставляет ощущения стянутости. 200 мл

37


ТОНУС І ЛЕГКІСТЬ ТОНУС И ЛЕГКОСТЬ

ГЕСПЕРИДИН – основна активна речовина Це біофлавоноїд і природний антиоксидант з вираженою капіляроукріплюючою дією. Міститься в апельсиновому соці, мембранної частини і цедри грейпфрута, апельсинів і лимонів. Покращує лимфоток і кровообіг, надає тонізуючу дію на вени. ГЕСПЕРИДИН – основное активное вещество. Это биофлавоноид и природный антиоксидант с выраженным капилляроукрепляющим действием. Содержится в апельсиновом соке, мембранной части и цедре грейпфрутов, апельсинов и лимонов. Улучшает лимфоток и кровообращение, оказывает тонизирующее воздействие на вены.

401804

72,04 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Тонізуючий крем для ніг ЗИМОЛЮБКА

«Статус 0» по Міжнародній системі оцінки безпеки косметичної продукції Skin Deep. http://www.ewg.org/skindeep/ «Статус 0» по Международной системе оценки безопасности косметической продукции Skin Deep. http://www.ewg.org/skindeep/

38

Полегшує відчуття тяжкості в ногах, допомагає отримати довготривале відчуття комфорту і легкості. Ефірне масло зимолюбки, що входить до складу, має тонізуючу дію, а біофлавоноїд гесперидин позитивно впливає на стан мікрокапілярів шкіри. 75 мл

Тонизирующий крем для ног СОЯ

HESPERIDIN – БЕЗПЕЧНИЙ І НИЗЬКОТОКСИЧНИЙ КОМПОНЕНТ HESPERIDIN – БЕЗОПАСНЫЙ И НИЗКОТОКСИЧНЫЙ КОМПОНЕНТ

ГОРХОН Ι РУЧЕЙ

Облегчает чувство тяжести в ногах, помогает обрести долговременное ощущение комфорта и легкости. Эфирное масло зимолюбки, входящее в состав, обладает тонизирующим действием, а биофлавоноид гесперидин благотворно влияет на состояние микрокапилляров кожи. 75 мл

ГЕСПЕРИДИН

КУПИ БУДЬ-ЯКІ 2 ЗАСОБА ДЛЯ НІГ ЗІ СТОР 38-39 ВСЬОГО ЗА КУПИ ЛЮБЫЕ 2 СРЕДСТВА ДЛЯ НОГ СО СТР. 38-39 ВСЕГО ЗА

96,78

ГРН


КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД

ДОГЛЯД ЗА НОГАМИ УХОД ЗА НОГАМИ

401793

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛА ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА І НАСІННЯ РИЖИКА МАСЛА ГРЕЦКОГО ОРЕХА И РЫЖИКА

ЕКСТРАКТ КОНЬЯК МАНАНУ ЭКСТРАКТ КОНЬЯК МАННАНА

ЕФІРНІ ОЛІЇ ТУЇ, ЛАВАНДИ, СОСНОВИХ БРУНЬОК, М’ЯТИ, ПІХТИ ЭФИРНЫЕ МАСЛА ТУИ, ЛАВАНДЫ, СОСНОВЫХ ПОЧЕК, МЯТЫ, ПИХТЫ

401797

401798

67,63 грн

ЭНХЭРЭЛГЭ Ι НЕГА Пом’якшуючий крем для ніг

57,34 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

Крем зволожує і пом’якшує шкіру ніг, схильну до появи тріщин. Натуральні ШКАРАЛУПА КЕДРОВОГО ГОРІХА масла і екстракт меду насичують СКОРЛУПА КЕДРОВОГО ОРЕХА шкіру, сприяють її відновленню. 75 мл

Смягчающий крем для ног Крем увлажняет и смягчает кожу ног, склонную к появлению трещин. Натуральные масла и экстракт меда насыщают кожу, способствуют ее восстановлению. 75 мл

ЕКСТРАКТИ АЛТЕЯ І БАДАНУ ЭКСТРАКТЫ АЛТЕЯ И БАДАНА

ЕФІРНІ ОЛІЇ М’ЯТИ, ПІХТИ, ЯЛИНОВОЇ ХВОЇ ЭФИРНЫЕ МАСЛА МЯТЫ, ПИХТЫ, ЕЛОВОЙ ХВОИ

ЭНХЭРЭЛГЭ Ι НЕГА

Скраб для ніг

Скраб пом ‘якшує шкіру ступні, видаляє ороговілі частинки, освіжає, зволожує і дезодорує. Рослинні екстракти сприяють нормалізації потовиділення. Масла заспокоюють шкіру, надають відчуття свіжості і легкості. 75 мл

Очищающий скраб для ног

67,63 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

КРОХМАЛЬ ТАПІОКА КРАХМАЛ ТАПИОКИ

ЭНХЭРЭЛГЭ Ι НЕГА

Крем-дезодорант для ніг

Дезодорант для ніг на натуральній основі надійно захищає від появи неприємного запаху, надовго залишаючи шкіру ніг сухими. Ефірні олії охолоджують, додають відчуття свіжості і легкості. 75 мл

Крем-дезодорант для ног ЕКСТРАКТИ БІЛОЇ ВЕРБИ, КОРИ

ЧАГИ Скраб размягчает огрубевшую кожу ступней, ЭКСТРАКТЫ БЕЛОЙ ДУБА, ИВЫ, КОРЫ ДУБА, ЧАГИ удаляет ороговевшие частицы, освежает, увлажняет и дезодорирует. Растительные экстракты способствуют нормализации потоотделения. Масла успокаивают кожу, придают ЕФІРНІ МАСЛА ЛАВАНДИ, ЯЛІВЦЮ, ТУЇ, ЯЛИЦІ ощущение свежести и легкости. 75 мл ЭФИРНЫЕ МАСЛА ЛАВАНДЫ,

КУПИ БУДЬ-ЯКІ 2 ЗАСОБА ДЛЯ НІГ ЗІ СТОР 38-39 ВСЬОГО ЗА КУПИ ЛЮБЫЕ 2 СРЕДСТВА ДЛЯ НОГ СО СТР. 38-39 ВСЕГО ЗА

Дезодорант для ног на натуральной основе надежно защищает от появления неприятного запаха, надолго оставляя кожу ног сухой. Эфирные масла охлаждают, придают ощущение свежести и легкости. 75 мл

ХВОИ, ТУИ, ПИХТЫ

96,78

ГРН

39


НАРАТАЙ | СОЛНЕЧНЫЙ

40

ЕФЕКТНИЙ І РІВНИЙ ЗАГАР - ПОДАРУНОК САМОЇ ПРИРОДИ БЕЗПЕКА засоби лінії запобігають появі сонячних опіків Захист ЛІНІЯ засобів забезпечує захист від шкідливого впливу UV-A і UV-B променів, надає антиоксидантну дію на ніжну шкіру, живлячи і одночасно зволожуючи її. КОМФОРТ Комфортна текстура забезпечує швидке вбирання і не змивається повністю при купанні. ЭФФЕКТНЫЙ И РОВНЫЙ ЗАГАР – ПОДАРОК САМОЙ ПРИРОДЫ БЕЗОПАСНОСТЬ Средства линии предотвращают появление солнечных ожогов ЗАЩИТА Линия средств обеспечивает защиту от повреждающего воздействия UVA- и UVB-лучей, о казывает антиоксидантное действие на нежную кожу, питая и одновременно увлажняя ее. КОМФОРТ Комфортная текстура обеспечивает быстрое впитывание и не смывается полностью при купании.


СОНЦЕЗАХИСНІ ЗАСОБИ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

ДОГЛЯД ЗА ТІЛОМ УХОД ЗА ТЕЛОМ

401599

73,29 грн

84,98 грн

АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

ЕКСТРАКТ КАЛЕНДУЛИ МАСЛО ТИМЬЯНА

МАСЛО ЧЕБРЕЦЮ ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ

НАРАТАЙ Ι СОЛНЕЧНЫЙ Заспокійливий бальзам після засмаги з екстрактом календули і маслом чебрецю

Ефективно відновлює шкіру після засмаги. Компоненти, що входять до складу бальзаму, охолоджують і заспокоюють шкіру після прийняття сонячних ванн, глибоко зволожують і швидко відновлюють її, забезпечуючи при цьому рівний і красивий загар. Календула у складі бальзаму заспокоює шкіру, а вітамін Е захищає ніжну шкіру від передчасного старіння та дії вільних радикалів, що утворюються під впливом сонця. 150 мл

Успокаивающий бальзам после загара с экстрактом календулы и маслом тимьяна

Эффективно восстанавливает кожу после загара. Компоненты, входящие в состав бальзама, охлаждают и успокаивают кожу после принятия солнечных ванн, глубоко увлажняют и быстро восстанавливают ее, обеспечивая при этом ровный и красивый загар. Календула в составе бальзама успокаивает кожу, а витамин Е защищает нежную кожу от преждевременного старения и свободных радикалов, образующихся под воздействием солнца. 150 мл

401598

93,79 грн 108,50 грн АКТИВНІ РОСЛИННІ КОМПОНЕНТИ: АКТИВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:

МАСЛО ШИ

ЕФІРНЕ МАСЛО М’ЯТИ ЭФИРНОЕ МАСЛО МЯТЫ

НАРАТАЙ Ι СОЛНЕЧНЫЙ Ніжне молочко для засмаги з маслом ши і олією м’яти перцевої SPF 20

Ніжне молочко SPF 20 забезпечить гарний рівний загар і надійний захист від шкідливого впливу UV-A і UV-B-променів. Д-пантенол, масло ши і вітамін Е, будучи прекрасними антиоксидантами, перешкоджають зневодненню шкіри, зволожують і захищають шкіру від передчасного старіння. Засіб рівно і легко наноситься, не вимагає частих повторних нанесень після купання. Не залишає слідів на шкірі і одязі. Не викликає подразнення. Надійність захисту клінічно доведена. 150 мл

Нежное молочко для загара с маслом ши и маслом перечной мяты SPF 20

Нежное молочко SPF 20 обеспечит красивый ровный загар и надежную защиту от вредного воздействия UVA- и UVB-лучей. D-пантенол, масло ши и витамин Е, являясь прекрасными антиоксидантами, препятствуют обезвоживанию кожи, увлажняют, защищают кожу от преждевременного старения. Средство ровно и легко наносится, не требует частых повторных нанесений после купания. Не оставляет следов на коже и одежде. Не вызывает раздражения. Надежность защиты клинически доказана. 150 мл

41


ТОНІЗУЮЧА І ЗБАГАЧУЮЧА РОЖЕВА ВОДА 1 Не містить спирту, тонізуюча і збагачуюча рожева вода включає 14 дієвих рослинних екстрактів і ефірних масел, які живлять, зміцнюють і м’яко тонізують шкіру будь-якого типу. 200 мл

ТОНИЗИРУЮЩАЯ И ОБОГАЩАЮЩАЯ РОЗОВАЯ ВОДА

Не содержащая спирта тонизирующая и обогащающая розовая вода включает 14 действенных растительных экстрактов и эфирных масел, которые питают, укрепляют и мягко тонизируют кожу любого типа. 200 мл

401681

122,02 грн БАГАТЕ МАСЛО ДИКОЇ ТРОЯНДИ 2 Ідеально підходить для інтенсивного догляду за шкірою. Глибоко

насичуючи і тонізуючи, масло троянди стимулює природні процеси регенерації, відновлює сяючий колір обличчя і запобігає появі та розвитку судинної сіточки на шкірі. 15 мл

БОГАТОЕ МАСЛО ДИКОЙ РОЗЫ

Идеально подходит для интенсивного ухода за кожей. Глубоко насыщая и тонизируя, масло розы стимулирует естественные процессы регенерации, восстанавливает сияющий цвет лица и предотвращает появление и развитие сосудистой сеточки на коже. 15 мл

401363

82,33 грн АРОМА-МУС ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ 3 Легкий ароматний мус створений спеціально для щоденного догляду за шкірою. Натуральні рослинні компоненти, що входять до складу, чудово зволожують шкіру, покращуючи її колір і стан. 150 мл

АРОМАМУСС ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ

Легкий ароматный мусс создан специально для ежедневного ухода. Натуральные расти­тельные компоненты, входящие в состав, превосходно увлажняют кожу, улучшая ее цвет и состояние. 150 мл

401360

42

111,73 грн


ГАРМОНІЗУЮЧИЙ КРЕМ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ 4 Дбайливо доглядає за шкірою обличчя і шиї, живить і відновлює її. Екстракти рослин у поєднанні з рожевим ефірним маслом вирівнюють тон шкіри, надають їй природне сяйво, насичують вологою і дарують ніжний квітковий аромат. 50 мл

У чарівності вже є ім’я. Легке. Невагоме. Звабливе. У очарования уже есть имя. Легкое. Невесомое. Притягательное.

ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ЛИЦА

Бережно ухаживает за кожей лица и шеи, питает, насыщает и восстанавливает ее. Экстракты растений в сочетании с розовым эфирным маслом выравнивают тон кожи, придают ей естественное сияние, насыщают влагой и дарят нежный цветочный аромат. 50 мл

401365

5

116,14 грн

3 5 1

БАРХАТНА ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ

Ароматна піна розроблена на основі рослинних екстрактів і створена спеціально для догляду за чутливою шкірою. Пінка дбайливо і делікатно очищає шкіру, тонізує і відновлює її, даруючи свіжий і сяючий вигляд. 150 мл

БАРХАТНАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ

4 2

Ароматная пенка разработана на основе растительных экстрактов и создана спе­циально для ухода за чувствительной кожей. Пенка бережно и деликатно очищает кожу, тонизирует и восстанавливает ее, даря свежий и сияющий вид. 150 мл

401361

25+ Продукти не містять сульфатів, парабенів, фталатів, мінерального масла, штучних ароматизаторів Продукты не содержат сульфатов, парабенов, фталатов, минерального масла, искусственных отдушек.

99,97 грн

43


ГЛИБОКЕ ОЧИЩЕННЯ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ Мультиактивний ексфоліант «ДЫХАНИЕ КЛЕТОК» з натуральним бурштином Мультиактивный эксфолиант «ДЫХАНИЕ КЛЕТОК» с натуральным янтарем Багатоступінчасте дбайливе очищення: відлущує ороговілі частинки, полірує шкіру, відкриває пори і покращує тканинне дихання. Знижує схильність шкіри до появи подразнення, запалення, зменшує почервоніння шкіри. Запобігає пересушуванню, появі відчуття стягнутості, дарує шкірі ніжність і м’якість. Mногоступенчатое бережное очищение: отшелушивает ороговевшие частички, полирует кожу, открывает поры и улучшает тканевое дыхание. Cнижает склонность кожи к появлению раздражений, воспалений, уменьшает покраснение кожи. Препятствует пересушиванию, появлению ощущения стянутости, дарит коже нежность и мягкость.

Природня лабораторія краси Природная лаборатория красоты

НАТУРАЛЬНИЙ БУРШТИН

Підвищує активність клітинного дихання, забезпечує енергетичну підтримку і збільшує опір шкіри стресам, омолоджує шкіру, підвищує її тонус, розгладжує зморшки, надає шкірі м’якість і сяйво.

НАТУРАЛЬНЫЙ ЯНТАРЬ

Повышает активность клеточного дыхания, обеспечивает энергетическую поддержку и увеличивает сопротивляемость кожи стрессам, омолаживает кожу, повышает ее тонус, разглаживает морщины, придает коже мягкость и сияние.

44

99,97 грн 100 мл

401959


Звільнення шкіри від ороговілих клітин. Поліпшення кольору обличчя. Більш ніжна і гладка шкіра. Освобождение кожи от ороговевших клеток. Улучшение цвета лица. Более нежная и гладкая кожа.

Очищаюча олія «ЭНЕРГИЯ КЕДРА» Очищающее масло «Энергия кедра» Злиття природних рослинних і ефірних масел. Діє особливо м’яко, зберігаючи гідроліпідний і pH-баланс шкіри. Ідеально для особливо чутливої шкіри. Слияние природных растительных и эфирных масел. Действует особенно мягко, сохраняя гидролипидный и pH-баланс кожи. Идеально для особо чувствительной кожи.

ОЧИЩЕННЯ ОЧИЩЕНИЕ

Вмивання, зняття макіяжу. Збільшення ефективності використання продуктів по догляду Умывание, снятие макияжа. Увеличение эффективности использования уходовых средств.

Пілінг-нектар «АМУРСКИЙ ЛИМОННИК» ІНТЕНСИВ Пилинг-нектар «Амурский лимонник» ИНТЕНСИВ М’яко відлущує шкіру, знімає запалення і захищає від його повторної появи. Ідеально підходить для шкіри з розширеними порами, схильної до жирності. Сприяє вирішенню таких проблем, як пігментні плями, розширені пори, жирний блиск, запалення. Мягко отшелушивает кожу, снимает воспаления и защищает от их повторного появления. Идеально подходит для кожи с расширенными порами, склонной к жирности. Способствует решению таких проблем, как пигментные пятна, расширенные поры, жирный блеск, воспаления.

КЕДРОВА ОЛІЯ

Сприяє повноцінному харчуванню шкіри і відновлення її природного балансу вологості, пом’якшує шкіру, підвищує пружність і еластичність шкірних покривів, прискорює регенерацію клітин шкіри.

КЕДРОВОЕ МАСЛО

Способствует полноценному питанию кожи и восстановлению ее естественного баланса влажности, смягчает кожу, повышает упругость и эластичность кожных покровов, ускоряет регенерацию клеток кожи.

107,32 грн 150 мл

400851

АМУРСКИЙ ЛИМОННИК

Ніжне і делікатне відлущування і видалення відмерлих клітин. Запускає процес відновлення і регенерації клітин шкіри.

АМУРСКИЙ ЛИМОННИК

Нежное и деликатное отшелушивание и удаление отмерших клеток. Запускает процесс обновления и регенерации клеток кожи.

99,97 грн 150 мл

400852 45


ДОГЛЯД І НАСИЧЕННЯ УХОД И НАСЫЩЕНИЕ

Насичення шкіри. Оновлення шкіри. Адресний вплив на конкретні потреби шкіри Насыщение кожи энергией. Обновление кожи. Адресное воздействие на конкретные потребности кожи.

1

1 4

2 5

3

2

Сироватка «ПИТАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ» з квітками арніки гірської Сыворотка «ПИТАНИЕ И НАСЫЩЕНИЕ» с цветками арники горной 401894 Ідеально живить і насичує шкіру, сприяє оновленню і захищає шкіру від передчасного старіння. Идеально питает и насыщает кожу, способствует обновлению и защищает кожу от преждевременного старения. 30 мл

Сироватка «РОВНЫЙ ТОН» з уральською солодкою Сыворотка «РОВНЫЙ ТОН» с уральской солодкой 400857

Відбілює та усуває пігментні плями будь-якого походження. Отбеливает и устраняет пигментные пятна любого происхождения. 30 мл

3

Сироватка «СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ» з березовим соком Сыворотка «СОХРАНЕНИЕ МОЛОДОСТИ» с березовым соком 400854 Зберігає пружність і гладкість шкіри, усуває зморшки і перешкоджає їх появі. Сохраняет упругость и гладкость кожи, устраняет морщины и препятствует их появлению. 30 мл

4

Сироватка «ПРОТИВ СУХОСТИ» зі смолою акації і сибірським ірисом Сыворотка «ПРОТИВ СУХОСТИ» со смолой акации и сибирским ирисом 400856 Забезпечує максимальне зволоження, позбавляє від сухості і лущення. Обеспечивает максимальное увлажнение, избавляет от сухости и шелушения. 30 мл

5 Сироватки ЦІЛЬОВОЇ ДІЇ Сыворотки ЦЕЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 46

126,44 грн

Сиворотка «БОРЬБА С УСТАЛОСТЬЮ КОЖИ» з родіолою рожевою і гірською сосною Сыворотка «БОРЬБА С УСТАЛОСТЬЮ КОЖИ» с родиолой розовой и горной сосной 400855

Повертає шкірі здоровий відтінок і природний рум’янець, роблячи обличчя сяючим і молодим. Возвращает коже здоровый оттенок и природный румянец, делая лицо сияющим и молодым. 30 мл


ФІТОАКТИВНІ СИРОВАТКИ ЦІЛЬОВОЇ ДІЇ ФИТОАКТИВНЫЕ СЫВОРОТКИ ЦЕЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ 5

2

3 4 1

СТВОРЮЙТЕ СВІЙ УНІКАЛЬНИЙ КОКТЕЙЛЬ! ЖИВІТЬ СВОЮ ШКІРУ І ВДЕНЬ, І ВВЕЧЕРІ! СОЗДАВАЙТЕ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ! ПИТАЙТЕ СВОЮ КОЖУ И ДНЕМ, И ВЕЧЕРОМ!

СЯЮЧА, СВІЖА ШКІРА СИЯЮЩАЯ, СВЕЖАЯ КОЖА

Косметична основа + сироватка «Борьба с усталостью кожи» Косметическая основа + сыворотка «Борьба с усталостью кожи»

ЗВОЛОЖЕНА ШКІРА УВЛАЖНЕННАЯ КОЖА

Косметична основа + сироватка «Против сухости» Косметическая основа + сыворотка «Против сухости»

ПРОДОВЖЕННЯ МОЛОДОСТІ І КРАСИ ПРОДЛЕНИЕ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ

Косметична основа + сироватка «Сохранение молодости» Косметическая основа + сыворотка «Сохранение молодости»

ЗДОРОВИЙ КОЛІР ОБЛИЧЧЯ ЗДОРОВЫЙ ЦВЕТ ЛИЦА

Косметична основа + сироватка «Ровный тон» Косметическая основа + сыворотка «Ровный тон»

ЗАХИСТ ВІД СТАРІННЯ ЗАЩИТА ОТ СТАРЕНИЯ

Косметична основа + сироватка «Питание и насыщение» Косметическая основа + сыворотка «Питание и насыщение»

НАБІР УЛЮБЛЕНИХ СИРОВАТОК EXPERALTA В МІНІ-ФОРМАТІ з косметичкою за спеціальною ціною! НАБОР ЛЮБИМЫХ СЫВОРОТОК EXPERALTA В МИНИ-ФОРМАТЕ с косметичкой по специальной цене! Зручно використовувати вдома, зручно брати з собою. 5 сироваток у флаконах по 10 мл Удобно использовать дома, удобно брать с собой.5 сывороток во флаконах по 10 мл. Набір міні-сироваток ЦІЛЬОВОЇ ДІЇ Набор мини-сывороток ЦЕЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ

223,29 252,94 грн

402292

грн

47


ДОГЛЯД І НАСИЧЕННЯ УХОД И НАСЫЩЕНИЕ Багата косметична основа «АКТИВ» Богатая косметическая основа «АКТИВ»

97,03 грн

400853

Зволоження. Антиоксидантний захист. Пом’якшення шкіри і підвищення її еластичності Увлажнение. Антиоксидантная защита. Смягчение кожи и повышение ее эластичности.

100 мл

Насичення шкіри. Оновлення шкіри. Адресний вплив на конкретні потреби шкіри Насыщение кожи энергией. Обновление кожи. Адресное воздействие на конкретные потребности кожи.

Насичена косметична основа «ЭКСПЕРТ» Насыщенная косметическая основа «Эксперт»

108,79 грн

500045

100 мл

МАТОЧНЕ МОЛОЧКО

48

МАСЛО ШИПШИНИ

Містить вітамін А, який відповідає за зволоження шкіри.

МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО

Содержит витамин А, который отвечает за увлажнение кожи.

Содержит минералы и витамины, благотворно влияющие на восстановление кожи.

МАСЛО ШИПОВНИКА

Увлажнение и насыщение. Обновление клеток кожи и сокращение морщин. Повышение эластичности и упругости.

40+

30 +

Містить мінерали і вітаміни, які позитивно впливають на відновлення шкіри.

Зволоження і насичення. Оновлення клітин шкіри і скорочення зморшок. Підвищення еластичності і пружності.

АЛТАЙСЬКИЙ ГРИБ ТРУТОВИК

ЕКСТРАКТ КОРЕНЯ ПУЕРАРІЇ

АЛТАЙСЬКИЙ ГРИБ ТРУТОВИК

Стимулює синтез колагену і підтримує молодість клітин шкіри.

Зменшує зморшки, зменшує їх глибину і розмір, підтягує шкіру.

Стимулює синтез колагену і підтримує молодість клітин шкіри.

АЛТАЙСКИЙ ГРИБ ТРУТОВИК

ЭКСТРАКТ КОРНЯ ПУЭРАРИИ

АЛТАЙСКИЙ ГРИБ ТРУТОВИК

Стимулирует синтез коллагена и поддерживает молодость клеток кожи.

Сокращает морщины, уменьшает их глубину и размер, подтягивает кожу.

ОЛІЯ ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ

Сприяє повноцінному харчуванню шкіри, пом’якшує її; підвищує пружність і еластичність, прискорює регенерацію клітин шкіри

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

полноценному питанию кожи, смягчает Стимулирует синтез коллагена и поддерживает Способствует ее; повышает упругость и эластичность, ускоряет молодость клеток кожи. регенерацию клеток кожи.


ДОГЛЯД І НАСИЧЕННЯ УХОД И НАСЫЩЕНИЕ

Денний догляд. Зволоження і живлення шкіри. Адресний вплив на конкретні потреби шкіри Дневной уход. Увлажнение и питание кожи. Адресное воздействие на конкретные потребности кожи.

Захисний крем «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» з соком ягід шикши Защитный крем «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» Нейтралізує дію вільних радикалів. с соком ягод шикши Стимулює процеси оновлення шкіри.

127,91 грн

400858

50 мл

Захищає шкіру від УФ-випромінювання. Нейтрализует действие свободных радикалов. Стимулирует процессы обновления кожи. Защищает кожу от УФ-излучения.

ЯГОДИ ШИКШИ

Покращують стан шкіри, розгладжуючи її і повертає обличчю свіжість і сяйво.

ЯГОДЫ ШИКШИ

Улучшают состояние кожи, разглаживая ее и возвращая лицу свежесть и сияние.

90%

90% жінок вважають, що шкіра стала виглядати краще. женщин считают, что кожа стала выглядеть лучше.

З НИХ 74,2% ВВАЖАЮТЬ ТАКІ ПОЛІПШЕННЯ ЗНАЧНИМИ* ИЗ НИХ 74,2% СЧИТАЮТ ТАКИЕ УЛУЧШЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ*.

* 97 жінок у віці 30-40 років на добровільній основі використовували крем протягом 30 днів 1-2 рази в день. Висновки зроблені на основі самооцінки добровольців. * 97 женщин в возрасте 30-40 лет на добровольной основе использовали крем в течение 30 дней 1-2 раза в день. Выводы сделаны на основе самооценки добровольцев.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХИСНОГО КРЕМУ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНОГО КРЕМА:

1 2 3

Самостійний засіб денного догляду. Самостоятельное средство дневного ухода. Інтенсивний вплив - створення свого коктейлю з будь-якої з сироваток. Интенсивное воздействие – создание своего коктейля с любой из сывороток. Комплексний вплив - захисний засіб наноситься після застосування коктейлю з сироватки та косметичної основи. Комплексное воздействие – защитное средство наносится после применения коктейля из сыворотки и косметической основы.

Моделюючий БАЛЬЗАМ для губ Моделирующий бальзам для губ

76,45 грн

401359

15 мл

49


НОВИНКА! Причини порушення ліпідного обміну в шкірі і, як наслідок погіршення бар’єрних функцій шкіри: - діабет та алергія; - пошкодження шкіри, викликані стресом, емоційними перевантаженнями. Зовнішні прояви: - у вигляді екземи (псоріатичні бляшки); - виняткова сухість і активне лущення; - свербіж і поява тріщин в результаті розвитку гіперкератозу (потовщення рогового шару шкіри і подальшого розтріскування). Для полегшення симптомів необхідне використання спеціальних засобів, які принципово відрізняються за своїми властивостями від звичайних косметичних кремів: відновлюють ліпідний бар’єр шкіри, утворюють захисну плівку для якнайшвидшого загоєння пошкоджень і комплексно зволожують. Причины нарушения липидного обмена в коже и, как следствие, ухудшения барьерных функций кожи: - диабет и аллергия; - повреждения кожи, вызванные стрессом, эмоциональными перегрузками. Внешние проявления: - в виде экземы (псориатические бляшки); - исключительная сухость и активное шелушение; - зуд и появление трещин в результате развития гиперкератоза (утолщения рогового слоя кожи и последующего растрескивания). Для облегчения симптомов необходимо использование специальных средств, которые принципиально отличаются по своим свойствам от обычных косметических кремов: восстанавливают липидный барьер кожи, образуют защитную пленку для скорейшего заживления повреждений и комплексно увлажняют.

1,7млрд 40 % 50

КІЛЬКІСТЬ ЛЮДЕЙ, ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ АТОПІЧНИМ ДЕРМАТИТОМ* КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ АТОПИЧЕС­КИМ ДЕРМАТИТОМ* ЛЮДЕЙ ЖИВУТЬ З ТАКИМ ДІАГНОЗОМ ВСЕ ЖИТТЯ** ЛЮДЕЙ ЖИВУТ С ТАКИМ ДИАГНОЗОМ ВСЮ ЖИЗНЬ**

* Згідно з офіційною статистикою РФ атопічний дерматит діагностовано у 1,2% обстеженого населення. ** Близько 60-70% дітей з атопічним дерматитом «виростають» з цього захворювання. * Согласно официальной статистике РФ атопический дерматит диагностирован у 1,2% обследованного населения. ** Около 60-70% детей с атопическим дерматитом «вырастают» из этого заболевания.


КОМФОРТ ШКІРИ З ПІДВИЩЕНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ КОМФОРТ КОЖИ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Молочні протеїни, бісаболол Молочные протеины, бисаболол

Крем А-дерма

✓ Ефективність доведена клінічно ✓ Гіпоалергенність доведена клінічно ✓ Підходить для дітей 0+ ✓ Не містить ароматизаторів ✓ Эффективность доказана клинически ✓ Гипоаллергенность доказана клинически ✓ Подходит для детей 0+ ✓ Не содержит отдушек

• Відновлює захисну ліпідну плівку і надає шкірі м’якість. • Сприяє прискоренню процесу загоєння мікротравм. • Зменшує почервоніння і запалення*, усуває сухість і лущення. • Захищає шкіру від негативного впливу навколишнього середовища. Вітамін F Витамин F

• Восстанавливает защитную липидную пленку и придает коже мягкость. • Способствует ускорению процесса заживления микротравм. • Уменьшает покраснения и воспаления, устраняет сухость и шелушение. • Защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.

50 мл

Екстракт кори магнолії Экстракт коры магнолии

117,29 132,32 грн

НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

402090

грн

КЛІНІЧНО ПЕРЕВІРЕНО

Олія м’яти кучерявої Масло мяты курчавой

PHYTOMEDICA «А-ДЕРМА» – МИТТЄВО ЗНІМАЄ ДИСКОМФОРТ СУХОЇ ШКІРИ! PHYTOMEDICA «А-ДЕРМА» – МГНОВЕННО СНИМАЕТ ДИСКОМФОРТ СУХОЙ КОЖИ!

51


СУДИННІ СІТОЧКИ СОСУДИСТЫЕ СЕТОЧКИ Сироватка Анти-купероз Сыворотка Анти-купероз • • • • • • • •

НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

✓ Ефективність доведена клінічно ✓ Не містить ароматизаторів ✓ Эффективность доказана клинически ✓ Не содержит отдушек

Підвищує еластичність стінок судин і мікрокапілярів. Запобігає утворенню застійних явищ (плям). Зменшує вираженість судинної сіточки*. Знижує реактивність судин**. Повышает эластичность стенок сосудов и микрокапилляров. Предотвращает образование застойных явлений (пятен). Уменьшает выраженность сосудистой сеточки*. Снижает реактивность кровеносных сосудов**.

50 мл

Екстракти червоних і коричневих водоростей Экстракты красных и коричневых водорослей

Кофеїн Кофеин

Підходить: ✓ для власників шкіри з підвищеною чутливістю ✓ для тих, у кого є схильність до розширення капілярів; ✓ для тих, кого турбує почервоніння шкіри після засмаги,

КЛІНІЧНО ПЕРЕВІРЕНО

пілінгів, опіків і операцій.

Подходит: ✓ для обладателей кожи с повышенной чувствительностью; ✓ для тех, у кого есть склонность к расширению капилляров; ✓ для тех, кого беспокоит покраснение кожи после загара, пилингов.

117,29 132,32 грн

52

402092

грн

Ефірне масло троянди эфирное масло розы

* Зниження показника доплерометрії (мікроциркуляції) на 18,7% через місяць після використання згідно з результатами клініко-лабораторних випробувань ЦКБ РАН. ** Зниження показника гіперемії на 11,3% у порівнянні з вихідним значенням через місяць після використання згідно з результатами клініко-лабораторних випробувань ЦКБ РАН. * Снижение показателя доплерометрии (микроциркуляции) на 18,7% через месяц после использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН. ** Снижение показателя гиперемии на 11,3% по сравнению с исходным значением через месяц после использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.

Ефірне масло ветівера эфирное масло ветивера

PHYTOMEDICA «АНТИ-КУПЕРОЗ» – УСУВАЄ ПРИЧИНИ ПОЧЕРВОНІНЬ, ЗМІЦНЮЄ СТІНКИ СУДИН! PHYTOMEDICA «АНТИ-КУПЕРОЗ» – УСТРАНЯЕТ ПРИЧИНЫ ПОКРАСНЕНИЙ, УКРЕПЛЯЕТ СТЕНКИ СОСУДОВ!


НОВИНКА! Купероз – поширена естетична проблема, що супроводжується стійким розширенням дрібних судин шкіри незапальної природи, що проявляється судинними зірочками або сіточками. Купероз – распространенная эстетическая проблема, сопровождающаяся стойким расширением мелких сосудов кожи невоспалительной природы, проявляющимся сосудистыми звездочками или сеточками.

65 %

ЖІНОК У ВІЦІ СТАРШЕ 25 РОКІВ СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ ВІД ПОЧЕРВОНІННЯ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ * ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 25 ЛЕТ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО СТРАДАЮТ ОТ ПОКРАСНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА *

Причина виникнення куперозу - підвищена активність судин шкіри

Різні чинники можуть викликати і посилювати почервоніння від підвищеної реактивності судин: • зовнішні фактори, такі як UV-промені, забруднення, кліматичні умови, стрес, сприяють посиленню мікроциркуляції крові; • внутрішні фактори, такі як емоційні навантаження, вживання кави і гострої їжі, куріння; • спадковість: почервоніння може виникнути у людей з чутливими судинами шкіри, ця особливість може передаватися у спадок.

Причина возникновения купероза – повышенная активность сосудов кожи.

Различные факторы могут вызывать и усиливать покраснения от повышенной реактивности сосудов: • внешние факторы, такие как UV-лучи, загрязнение, климатические условия, стресс, способствующие усилению микроциркуляции крови; • внутренние факторы, такие как эмоциональные нагрузки, употребление кофе и острой пищи, курение; • наследственность: покраснение может возникнуть у людей с чувствительными сосудами кожи. Эта особенность может передаваться по наследству. * За результатами опитування жінок-добровольців на підставі суб’єктивної оцінки зовнішнього вигляду і стану шкіри. * По результатам опроса женщин-добровольцев на основании субъективной оценки внешнего вида и состояния кожи.

53


НА ДОПОМОГУ ВАШІЙ ШКІРІ В ПОМОЩЬ ВАШЕЙ КОЖЕ Дія БАД спрямована на усунення внутрішніх причин появи акне і підтримання здорового стану шкіри обличчя. Действие БАД направлено на устранение внутренних причин появления акне и поддержание здорового состояния кожи лица.

«Ритмы здоровья» • • • • • •

Регуляція синтезу білка, жирів і холестерину. Антиоксидантна дія. Гальмування процесів пошкодження клітин. Регуляция синтеза белка, жиров и холестерина. Антиоксидантное действие. Торможение процессов повреждения клеток.

500048

161,72 грн «Элемвитал з органическим цинком» «Элемвитал с органическим цинком»

• Стимулювання процесу відновлення і загоєння клітин. • Нормалізація білкового обміну. • Стимулирование процесса обновления и заживления клеток. • Нормализация белкового обмена.

500040 123,49 грн

«Синхровитал V» • Протизапальна та протимікробна дія. • Загоює. • Противовоспалительное и противомикробное действие. • Заживляющее действие.

54

500073 144,08 грн


АНТИ-АКНЕ Сироватка Анти-акне Сыворотка Анти-акне

Екстракт іван-чаю Экстракт иван-чая

Екстракт кори білої верби Экстракт коры белой ивы

Масло мануки

✓ Ефективність доведена клінічно ✓ Не містить ароматизаторів ✓ Эффективность доказана клинически ✓ Не содержит отдушек

• Має протизапальну та антимікробну дію. • Нормалізує вироблення шкірного сала*. • Зменшує закупорку пор. • Зменшує кількість прищів**, знижує рівень запалень. • Відновлює природну мікрофлору шкіри, пригнічує бактеріальну активність, яка провокує появу акне. • Оказывает противовоспалительное и антимикробное действие. • Нормализует выработку кожного сала*. • Уменьшает закупорку пор. • Уменьшает количество прыщей**, снижает уровень воспалений. • Восстанавливает естественную микрофлору кожи, подавляет бактериальную активность, провоцирующую появление акне. 50 мл

НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

КЛІНІЧНО ПЕРЕВІРЕНО

✓ Можна використовувати разом з основним засобом догляду або як самостійний засіб. ✓ Без ароматичних ароматизаторів. Добре поєднується з парфумами і декоративною косметикою. ✓ Видиме покращення вже через 4 тижні застосування

Комплекс ефірних масел: м’ятне, ялицеве, чайного дерева Комплекс эфирных масел мятное, пихтовое, чайного дерева

✓ Можно использовать вместе с основным средством ухода или как самостоятельное средство. ✓ Без ароматических отдушек. Прекрасно сочетается с декоративной косметикой. ✓ Оказывает видимое улучшение уже через 4 недели применения.

132,32 грн

402091

PHYTOMEDICA «АНТИ-АКНЕ» – ЗНАЄ, ЯК ПОЗБУТИСЯ ВІД НЕДОСКОНАЛОСТЕЙ! PHYTOMEDICA «АНТИ-АКНЕ» – ЗНАЕТ, КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕСОВЕРШЕНСТВ!

55


ВІДБІЛЮВАННЯ ОТБЕЛИВАНИЕ

Фаза 1 Денний відбілюючий крем SPF 30 Дневной отбеливающий крем SPF 30 НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

НАТУРАЛЬНИЙ СКЛАД

КЛІНІЧНО ПЕРЕВІРЕНО

• • SPF 30 - високоефективний сонцезахисний засіб*. • Освітлення шкіри і видалення вже утвореного в шкірі пігменту. • Ідеальний денний догляд - глибоке зволоження, збереження ліпідного бар’єру шкіри та антиоксидантний захист. • SPF 30 – высокоэффективное солнцезащитное средство*. • Осветление кожи и удаление уже образовавшегося в коже пигмента. • Идеальный дневной уход – глубокое увлажнение, сохранение липидного барьера кожи и антиоксидантная защита. 50 мл * РПідтверджено результатами клініко-лабораторних випробувань ЦКБ РАН. * Подтверждено результатами клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.

132,32 грн

401752

56

PHYTOMEDICA – ПІГМЕНТАЦІЯ ПІД КОНТРОЛЕМ! PHYTOMEDICA – ПИГМЕНТАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ!

Екстракт лимонника Экстракт лимонника

Масло розмарину Масло розмарина

Екстракт календули Экстракт календулы

Екстракт ромашки Экстракт ромашки


Фаза 2 Нічний відбілюючий крем Ночной отбеливающий крем

Екстракт солодки уральської Экстракт уральской солодки

Екстракт байкальської шоломниці Экстракт байкальского шлемника

Масло шипшини Масло шиповника

• • • •

Безпечне відбілювання без подразнень. Помітне освітлення темних плям. Тривале зволоження**. Вирівнювання тону шкіри.

• • • •

Безопасное отбеливание без раздражений. Заметное осветление темных пятен*. Длительное увлажнение**. Выравнивание тона кожи.

50 мл

* Освітлення шкіри на 13% через місяць використання згідно з результатами клініко-лабораторних випробувань ЦКБ РАН ** Зволоження на 24% згідно з результатами клініко-лабораторних випробувань ЦКБ РАН * Осветление кожи на 13% через месяц использования согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН ** Увлажнение кожи на 24% согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН.

Екстракт соснового гриба Экстракт соснового гриба

132,32 грн

ДО ЗАСТОСУВАННЯ PHYTOMEDICA ДО ПРИМЕНЕНИЯ PHYTOMEDICA

401753 ЧЕРЕЗ 2 ТИЖНІ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Масло розмарину Масло розмарина

PHYTOMEDICA СПУСТЯ 2 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ PHYTOMEDICA

ЧЕРЕЗ 1 МІСЯЦЬ ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ PHYTOMEDICA СПУСТЯ 1 МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ PHYTOMEDICA

57


0%

ПАРАБЕНІВ, ФЕНОКСИЕТАНОЛУ, МІНЕРАЛЬНИХ МАСЕЛ ПАРАБЕНОВ, ФEНОКСИЭТАНОЛА, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Безпека підтверджена офтальмологічними випробуваннями Безопасность подтверждена офтальмологическими испытаниями

На моделі: об’ємна туш-

архітектор (тон 01 «Черный агат»), 401718

На модели: объемная тушьархитектор (тон 01 «Черный агат»), 401718

58

Краса без компромісів! Красота без компромиссов!


117,39 грн

136,73 грн

ОБ’ЄМНА ТУШ-АРХІТЕКТОР

Гнучка силіконова щіточка профарбовує кожну вію окремо і створює максимально виразний об’єм. Провітамін B5 зміцнює вії і сприяє їх зростанню.

ОБЪЕМНАЯ ТУШЬ-АРХИТЕКТОР

Гибкая силиконовая кисточка прокрашивает каждую ресничку отдельно и создает максимально выразительный объем. Провитамин B5 укрепляет ресницы и способствует их росту.

ТУШЬАРХИТЕКТОР

401718 Черный агат 01

протеїни ШОВКУ протеины ШЕЛКА

БІОТИН БИОТИН вітамін витамин

132,32 грн

С

вітамін витамин

Е

ПОДОВЖУЮЧА ТУШ

Ідеально розділяє і максимально подовжує вії, створюючи ефект «вія до вії». Комплекс поживних речовин, містить вітаміни E, C, біотин, протеїни шовку, гарантує віям повноцінний догляд.

УДЛИНЯЮЩАЯ ТУШЬ

Идеально разделяет и максимально удлиняет ресницы, создавая эффект «ресничка к ресничке». Комплекс питательных веществ, содержащий витамины E, C, биотин, протеины шелка, гарантирует ресницам полноценный уход.

ПОДОВЖУЮЧА ТУШ УДЛИНЯЮЩАЯ ТУШЬ

401469 Черный агат 01 401470 Оникс 02 401471 Антрацит 03

59


ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ БРІВ КАРАНДАШ ДЛЯ БРОВЕЙ

102,91 грн 402193

Коричневый

Черный

402191

Коричневый

402192

ОЛІВЕЦЬ ДЛЯ ОЧЕЙ КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ Створений із застосуванням натуральних компонентів. Нежирна текстура, легко наноситься, стійкий колір. Механічний, тому не потрібно підточувати. Создан с применением натуральных компонентов. Нежирная текстура, мягко ложится, стойкий цвет. Механический, поэтому не нужно подтачивать.

60

102,91 грн

На моделі: олівець для очей коричневий, 402192;

запечені тіні для повік «Кофейная элегантность», 401723; пресовані тіні для повік «Медный шафран», 401731, «Черный тюльпан», 401732

На модели: карандаш для глаз коричневый, 402192; тени для век запеченные «Кофейная элегантность», 401723; тени для век прессованные «Медный шафран», 401731, «Черный тюльпан», 401732


Пресовані тіні для повік Тени для век прессованные

ПРЕСОВАНІ ТІНІ

6 неповторних відтінків

• пудрова ультраніжна шовковиста текстура • ідеальне нанесення • стійкий колір протягом всього дня

ПРЕССОВАННЫЕ ТЕНИ

6 неповторимых оттенков

• пудровая ультранежная шелковистая текстура • идеальное нанесение • стойкий цвет в течение всего дня

147,02 грн Пресовані тін ,тон 06 «Спелый инжир», 401735 Прессованные тени, тон 06 «Спелый инжир», 401735

Запечені тіні, тон 108 «Клубничное удовольствие», 401728 Запеченные тени, тон 108 «Клубничное удовольствие», 401728

401719

Нежный бутон

Манговый поцелуй

01

101

401731

401722

Медный шафран

Драгоценный орех

02

102

401732

401723

Черный тюльпан

Кофейная элегантность

03

103

401733

401724

Голубая лаванда

Васильковый прибой

04

104

401734

401725

Молодая зелень

Сочная ежевика

05

105

401735

401726

Спелый инжир

Обольстительный киви

06

ЗАПЕЧЕНІ ТІНІ

Запечені тіні для повік Тени для век запеченные

401730

9 мерехтливих кольорів

• стійкість і свіжість макіяжу протягом усього дня • ефект сяйва дозволяє макіяжу довго виглядати свіжо • маскують невеликі дефекти шкіри і дрібні зморшки

ЗАПЕЧЕННЫЕ ТЕНИ

9 мерцающих цветов

• стойкость и свежесть макияжа в течение всего дня • эффект сияния позволяет макияжу долго выглядеть свежо • маскируют небольшие дефекты кожи и мелкие морщинки

106 401727 Фруктовая фантазия

107 401728 Клубничное удовольствие

108

161,72 грн

Краса без компромісів! Красота без компромиссов!

401729 Фиалковый бриз

109

61


0%

ПАРАБЕНІВ, ФЕНОКСИЕТАНОЛУ, МІНЕРАЛЬНИХ МАСЕЛ ПАРАБЕНОВ, ФEНОКСИЭТАНОЛА, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Рослинні екстракти зволожують шкіру та захищають від шкідливих УФ-променів. Натуральні гіпоалергенні пігменти створюють максимально природні відтінки. Растительные экстракты увлажняют кожу и защищают от вредных УФ-лучей. Натуральные гипоаллергенные фпигменты создают максимально естественные оттенки.

На моделі:

компактна пудра (тон 02 «Ванильный»), 401737

На модели: компактная пудра (тон 02 «Ванильный»), 401737

62

Краса без компромісів! Красота без компромиссов!


ПОРАДА ВІЗАЖИСТА:

«Ідеальна для припудрювання губ і шкіри навколо очей. Завдяки їй помада і тіні тримаються довше».

СОВЕТ ВИЗАЖИСТА:

«Создаст безупречный тон и придаст матовость коже, что особенно актуально в летнем макияже».

401737, тон 02 «Ванильный»

Юлія Аткіна, візажист Корпорації «Сибірське здоров’я» Юлия Аткина, визажист Корпорации «Сибирское здоровье»

КИСТЬ-КАБУКІ

для бездоганно рівного нанесення

КИСТЬ-КАБУКИ

для безупречно ровного нанесения

30,52 грн 103728

Компактна пудра Компактная пудра

401736

Опаловый

01 401737

КОМПАКТНА ПУДРА ENIGMA

Ванильный

• невідчутна повітряна текстура пудри матує шкіру, запобігаючи жирному блиску • допомагає вирівняти колір обличчя одним жестом • усуває видимі нерівності

02 401738

3 бездоганних відтінки

КОМПАКТНАЯ ПУДРА ENIGMA

3 безупречных оттенка

• неощутимая воздушная текстура пудры матирует кожу, предотвращая жирный блеск • помогает выровнять цвет лица одним жестом • маскирует видимые неровности

Кремовый

191,12 грн

03

63


Светящийся медовый

БЛИСК ДЛЯ ГУБ

101 401549

Масла арахісу, макадамії, жожоба і аргана, екстракт виноградної кісточки в складі.

Восхитительный медный

Масла арахиса, макадамии, жожоба, экстракт виноградной косточки в составе.

БЛЕСК ДЛЯ ГУБ

102 401550 Романтичный клубничный

103 401551

401549, тон 101 «Светящийся медовый»

БЛИСКИ БЛЕСКИ

116,14 грн

Очаровательный малиновый

104 401552 Загадочный виноградный

105 401553 Благородный миндальный Изысканная фиалка

106 401554

ПОМАДА ДЛЯ ГУБ

ГУБНА ПОМАДА

• Комплекс масел і екстракт обліпихи в складі. • Зручне нанесення, приємна кремова текстура.

ГУБНАЯ ПОМАДА

• Комплекс масел и экстракт облепихи в составе. • Удобное нанесение, приятная кремовая текстура.

116,19 грн 132,32 грн

64

401564, тон 07 «Роскошный гибискус» 401556, тон 02 «Благородная камелия»

04 401560 Утонченная лилия

01 401555 Благородная камелия

02 401556

Элегантная гербера

05 401561 Шикарная роза

06 401563

Изящная сакура

Роскошный гибискус

03 401557

07 401564


0%

ПАРАБЕНІВ, ФЕНОКСИЕТАНОЛУ, МІНЕРАЛЬНИХ МАСЕЛ ПАРАБЕНОВ, ФEНОКСИЭТАНОЛА, МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ Дарує неповторний насичений колір, підкреслюючи природну красу. Живильні компоненти ніжно доглядають за губами, зберігаючи їх молодість. Дарит губам неповторимый насыщенный цвет, подчеркивая природную красоту. Питательные компоненты нежно ухаживают за губами, сохраняя их молодость.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

Масла арахісу, макадамії, жожоба і аранга, екстракт виноградної кісточки в складі.

На моделі: губна помада (тон 05 «Элегантная гербера»), 401561

На модели: губная помада (тон 05 «Элегантная гербера»), 401561

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ

Масла арахиса, макадамии, жожоба и аранга, экстракт виноградной косточки в составе.

92,62 грн

401468

65


Верхні ноти: апельсин, мандарин, грейпфрут Ноти «серця»: жасмин, квітка апельсина, іланг-іланг Шлейфові ноти: кедр, сандал, ваніль Сімейство аромату: квіткові Верхние ноты: апельсин, мандарин, грейпфрут Ноты «сердца»: жасмин, цветок апельсина, иланг-иланг Шлейфовые ноты: кедр, сандал, ваниль

66

Семейство аромата: цветочные


Ласкавий, теплий, огортаючий ніжним серпанком аромат покликаний заворожувати і зачаровувати. Це аромат героїні, яка знає, як створити магію у власному житті, як підпорядкувати собі волю долі і зробити свій світ ідеальним. Чуттєва, зваблива, елегантна, витончена, багатогранна... Вона відкриває для себе таємницю, пишність і невидиму силу справжньої жіночності. Аромат присвячується моментам, які змінюють життя. Тому він надовго залишається в пам’яті. Пануй над світом! Відчуй свою пишність разом з новим чарівно-привабливим ароматом Idealite і будь завжди в центрі захопленої уваги! Ласковый, теплый, обволакивающий нежной дымкой аромат призван завораживать и очаровывать. Это аромат героини, которая знает, как создать магию в собственной жизни, как подчинить себе волю судьбы и сделать свой мир идеальным. Чувственная, обольстительная, элегантная, утонченная, многогранная… Она открывает для себя тайну, великолепие и невидимую силу настоящей женственности. Аромат посвящается моментам, которые меняют жизнь. Поэтому он надолго остается в памяти. Властвуй над миром! Ощути свое великолепие вместе с новым волшебно-притягательным ароматом Idealite и всегда будь в центре восторженного внимания!

Туалетна вода для жінок / Туалетная вода для женщин

IDEALITE/ИДЕАЛИТЭ 50 мл

402093

176,19 грн 220,59 грн

67


Верхні ноти: бергамот, грейпфрут, кардамон Ноти «серця»: жасмин, троянда, магнолія Шлейфові ноти: мускус, амбра, пачулі Сімейство аромату: квітково-цитрусові Верхние ноты: бергамот, грейпфрут, кардамон Ноты «сердца»: жасмин, роза, магнолия Шлейфовые ноты: мускус, амбра, пачули

68

Семейство аромата: цветочно-цитрусовые


Сліпучою посмішкою Вона осяює мільярди сердець. Велично сидячи на троні, здатна підкорити одним лише царським поглядом. Вона розкішна і чарівна. Вона ідеал і гідна захоплення тисячі своїх підданих. Ослепительной улыбкой Она озаряет миллиарды сердец. Величественно восседая на троне, способна покорить одним лишь царственным взглядом. Она роскошна и пленительна. Она идеал и достойна восхищения тысячи своих подданных.

Empress - новий аромат для тих, хто готовий володіти діадемою з компліментів і захоплень! Empress – новый аромат для тех, кто готов обладать диадемой из комплиментов и восхищений! Туалетна вода для жінок Туалетная вода для женщин

EMPRESS / ИМПЕРАТРИЦА 50 мл

401891

234,99 грн 255,81 грн

69


Он подобен стремительному порыву ветра, который сильно и уверенно несет в этот мир свою впечатляющую энергию. Он сливается воедино со стихией воды, такой же независимой и прекрасной в своем совершенстве. Он подобен стремительному порыву ветра, который сильно и уверенно несет в этот мир свою впечатляющую энергию. Он сливается воедино со стихией воды, такой же независимой и прекрасной в своем совершенстве.

70


Мужній і чистий новий аромат загострює почуття, допомагаючи розкритися всій силі потенціалу. Спокуса для обраних. Безмежний ковток свободи для тих, хто прагне до вершин незабутніх емоцій. Мужественный и чистый новый аромат обостряет чувства, помогая раскрыться всей силе потенциала. Искушение для избранных. Безграничный глоток свободы для тех, кто стремится к вершинам незабываемых эмоций.

ВЕРХНІ НОТИ: бергамот, грейпфрут, базилік НОТИ «СЕРЦЯ»: шавлія, морський акорд, апельсиновий акорд ШЛЕЙФОВІ НОТИ: ветивер, кедр, мох сріблястий СІМЕЙСТВО АРОМАТУ: деревно-водні

ВЕРХНИЕ НОТЫ: бергамот, грейпфрут, базилик НОТЫ «СЕРДЦА»: шалфей, морской аккорд, апельсиновый аккорд ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ: ветивер, кедр, серебристый мох СЕМЕЙСТВО АРОМАТА: древесно-водные

Туалетна вода для чоловіків Туалетная вода для мужчин

AQUALICA ALBERO/ АКВАЛИКА АЛЬБЕРО 50 мл

205,59 грн

402067

223,47 грн

71


ЧОЛОВІЧА ТУАЛЕТНА ВОДА / МУЖСКАЯ ТУАЛЕТНАЯ ВОДА

72


ВЕРХНІ НОТИ: бергамот, мандарин, лимон НОТИ «СЕРЦЯ»: кардамон, троянда, червоні ягоди ШЛЕЙФОВІ НОТИ: кедр, ветивер, мускус СІМЕЙСТВО АРОМАТУ: орієнтальні аромати з нотами мускусу

Apollo – ідеальна гармонія духовної концентрації і фізичної енергії, ведуть до успіху. Apollo – идеальная гармония духовной концентрации и физической энергии, ведущих к успеху.

ВЕРХНИЕ НОТЫ: бергамот, мандарин, лимон НОТЫ «СЕРДЦА»: кардамон, роза, красные ягоды ШЛЕЙФОВЫЕ НОТЫ: кедр, ветивер, мускус СЕМЕЙСТВО АРОМАТА: ориентальные ароматы с нотами мускуса

Ідеальний герой, сам вибирає свою долю, подібний грецькому богу, який спустився з міфічного Олімпу. Він - втілення ідеалу, впевненого у своїх рішеннях і життєвому шляху. Він статурний, як міфічний герой. І він завжди залишиться таким. Идеальный герой, сам выбирающий свою судьбу, подобен греческому богу, спустившемуся с мифического Олимпа. Он – воплощение идеала, уверенного в своих решениях и жизненном пути. Он статен, как мифический герой. И он всегда останется таким.

Туалетна вода для чоловіків Туалетная вода для мужчин

APOLLO / АПОЛЛОН 50 мл

205,59 грн

401892

223,47 грн

73


– ніжна турбота самої природи! – нежная забота самой природы! Дитяча серія «Живинка» на основі натуральних компонентів створена спеціально для дбайливого догляду за ніжною шкірою малюків. Ідеально підходить для дітей у віці від 1 до 3 років. Детская серия «Живинка» на основе натуральных компонентов создана специально для бережного ухода за нежной кожей малышей. Идеально подходит для детей в возрасте от 1 до 3 лет.

1

ДИТЯЧЕ ДОГЛЯДАЮЧЕ МАСЛО ПО ДОГЛЯДУ З КАЛЕНДУЛОЮ І ЧЕРЕДОЮ

Масло надає зволожуючу дію, усуває лущення і почервоніння, перешкоджає їх появі. Екстракти рослин дбайливо заспокоюють шкіру малюка, відновлюючи її і роблячи більш м’якою і гладкою.

ДЕТСКОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ МАСЛО С КАЛЕНДУЛОЙ И ЧЕРЕДОЙ

Масло оказывает увлажняющее действие, устраняет шелушения и покраснения, препятствует их появлению. Экстракты растений бережно успокаивают кожу малыша, восстанавливая ее и делая более мягкой и гладкой.

2

ДИТЯЧИЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ КРЕМ З МАСЛОМ РИЖИКА І РОМАШКОЮ

Зволожуючий крем створений для захисту ніжної шкіри малюків від втрати вологи. Натуральна ваніль і екстракти трав ромашки і аіру надають захисну, відновлюючу та зміцнюючу дію.

ДЕТСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ С МАСЛОМ РЫЖИКА И РОМАШКОЙ

Увлажняющий крем создан для защиты нежной кожи малышей от потери влаги. Натуральная ваниль и экстракты трав ромашки и аира оказывают защитное, восстанавливающее и укрепляющее действие.

1

401403

Дитяче масло по догляду з календулою і чередою Детское ухаживающее масло с календулой и чередой

74,98 грн 150 мл

74

3 2

401406

Щоденний захисний крем для дітей з екстрактом календули, ромашки та алтея

Ежедневный защитный крем для детей с Дитячий зволожуючий крем з маслом экстрактами календулы, ромашки и алтея рижика і ромашкою 401404

52,63 грн

Детский увлажняющий крем с маслом рыжика и ромашкой 50 мл

61,75 грн 100 мл

3

ЩОДЕННИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ДЛЯ ДІТЕЙ З ЕКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛИ ТА РОМАШКИ, АЛТЕЯ

Активні компоненти засобу захищають чутливу шкіру дитини від холоду, вітру та інших агресивних зовнішніх факторів. Екстракти рослин чинять пом’якшувальну, зволожуючу і відновлюючу дію.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЭКСТРАКТАМИ КАЛЕНДУЛЫ, РОМАШКИ И АЛТЕЯ

Активные компоненты средства защищают чувствительную кожу ребенка от холода, ветра и других агрессивных внешних факторов. Экстракты растений оказывают смягчающее, увлажняющее и восстанавливающее действие.


УКТ! БЕЗПЕЧНИЙ ДИТЯЧИЙ ПРОД ПРОДУКТ! СНЫЙ ДЕТСКИв,Йгрубих БЕЗОПАлаурилсу абразивних льфаівт, парабені компонентів, сахарину, триклозану, синтетичних ароматизаторів і барвників лаурилсульфатов, парабенов, грубых абразивных компонентов, сахарина, триклозана, синтетических ароматизаторов и красителей

4

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАННЯ З ЧЕРЕДОЮ І ЧИСТОТІЛОМ

Спеціальні активні компоненти зволожують і пом’якшують шкіру. Екстракт трав надає заспокійливу дію, знімає почервоніння і подразнення. Ваніль має заспокійливу ароматерапевтичну дію.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ КУПАНИЯ С ЧЕРЕДОЙ И ЧИСТОТЕЛОМ

Специальные активные компоненты увлажняют и смягчают кожу. Экстракт трав оказывает успокаивающее действие, снимает покраснение и раздражение. Ваниль обладает успокаивающим ароматерапевтическим действием.

5

ПІНКА ДЛЯ КУПАННЯ

М’яка пінка очищає ніжну шкіру малюка. Відмінно справляється з подразненнями, в тому числі викликаними використанням підгузників. Ніжний аромат ванілі допомагає зробити процедуру купання приємною і бажаною.

ПЕНКА ДЛЯ КУПАНИЯ

Мягкая пенка очищает нежную кожу малыша. Отлично справляется с раздражениями, в том числе вызванными использованием подгузников. Нежный аромат ванили помогает сделать процедуру купания приятной и желанной.

5

401405

Пінка для купания Пенка для купания

64,69 грн

4

29,19 грн6

401408

Бальзам для купання 250 мл з чередою і чистотілом Бальзам для купания с чередой и чистотелом

69,10 грн

29,19 грн

401407

Дитячий фітошампунь з екстрактами ромашки и календули Детский фитошампунь с экстрактами ромашки и календулы

64,69 грн

29,19 грн 250 мл

1000 мл

БУДЬ-ЯКИЙ ТОВАР З ЦІЄЇ СТОРІНКИ ВСЬОГО ЗА ЛЮБОЙ ТОВАР С ЭТОЙ СТРАНИЦЫ ЗА

6

ДИТЯЧИЙ ФІТОШАМПУНЬ З ЕКСТРАКТАМИ РОМАШКИ І КАЛЕНДУЛИ

М’який фітошампунь забезпечує дбайливе очищення і легко змивається водою. Шампунь не подразнює очі, не викликає сліз і неприємних відчуттів у малят.

ДЕТСКИЙ ФИТОШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТАМИ РОМАШКИ И КАЛЕНДУЛЫ

Мягкий фитошампунь обеспечивает бережное очищение и легко смывается водой. Шампунь не раздражает глаза, не вызывает слез и неприятных ощущений у малышей.

29,19

ГРН!

75


76


БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА «ЭЛЬБЭШЭН» (ВОЛШЕБНИК)

Гелева паста дбайливо очищає поверхню дитячих зубів, не ушкоджуючи структуру емалі. Рослинні екстракти забезпечують природний антикорозійний захист і борються з появою карієсу.

ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА ЖИВИНКА ВІД 0 ДО 3 РОКІВ Очищає порожнину рота і пригнічує патогенну мікрофлору, що зменМаксимально натуральна зубна паста для дбайливого догляду за шує ризик виникнення карієсу, захищає від кровоточивості ясен і молочними зубами і яснами малюків. Володіє приємним смаком і підвищеної чутливості зубів. ароматом. Продукт безпечний при випадковому проковтуванні.

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИВИНКА ОТ 3 ДО 8 ЛЕТ

ДЕТСКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ЖИВИНКА ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА ЖИВИНКА ВІД 3 ДО 8 РОКІВ

Гелевая паста бережно очищает поверхность детских зубов, не повреждая структуру эмали. Растительные экстракты обеспечивают естественную антибактериальную защиту и борются с появлением кариеса. 50 мл  401720

 

Максимально натуральная зубная паста для бережного ухода за мо- Очищает полость рта и подавляет патогенную микрофлору, что лочными зубами и деснами малышей. Обладает приятным вкусом и уменьшает риск возникновения кариеса, защищает от кровоточивоароматом. Продукт безопасен при случайном проглатывании. 50 мл сти десен и повышенной чувствительности зубов. 250 мл   400034  401721

47,05 грн  50 мл

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА «ЭЛЬБЭШЭН» (ВОЛШЕБНИК)

47,05 грн 50 мл

КУПИ БУДЬ-2 ПАСТИ І ЗАМОВ «ВОЛШЕБНИК» ВСЬОГО ЗА КУПИ ЛЮБЫЕ 2 ПАСТЫ СО СТР. 77-79 И ЗАКАЖИ «ЭЛЬБЭШЭН» ВСЕГО ЗА

 40,89 грн

58,22 грн

40,89

ГРН

250 мл

77


78


СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС

ЗУБНА ПАСТА НАТУРАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Надає антибактеріальну, протизапальну і ранозагоювальну дію, сприяє зниженню кровоточивості ясен, забезпечує профілактику карієсу. 75 мл

СИБИРСКИЙ ПРОПОЛИС

ЗУБНАЯ ПАСТА НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Оказывает антибактериальное, противовоспалительное и ранозаживляющее действие, способствует снижению кровоточивости десен, обеспечивает профилактику кариеса. 75 мл

400758

46,29 грн СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК

ЗУБНА ПАСТА ВІДНОВЛЕННЯ І ОНОВЛЕННЯ

Сприяє відновленню тканин порожнини рота, ефективно зміцнює зубну емаль, перешкоджає розвитку запалень і пародонтозу, пригнічує активність карієсогенних бактерій. 75 мл

СИБИРСКИЙ ШИПОВНИК

ЗУБНАЯ ПАСТА ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ

Способствует восстановлению тканей полости рта, эффективно укрепляет зубную эмаль, препятствует развитию воспалений и пародонтоза, подавляет активность кариесогенных бактерий.

75 мл

401513

48,52 грн КУПИ БУДЬ-2 ПАСТИ І ЗАМОВ «ВОЛШЕБНИК» ВСЬОГО ЗА КУПИ ЛЮБЫЕ 2 ПАСТЫ СО СТР. 77-79 И ЗАКАЖИ «ЭЛЬБЭШЭН» ВСЕГО ЗА

40,89

ГРН

79


НА ДОПОМОГУ ВАШІЙ ФІГУРІ В ПОМОЩЬ ВАШЕЙ ФИГУРЕ Дія БАД спрямовано на підтримку стрункої фігури і збільшення ефекту від фізичних навантажень. Действие БАД направлено на поддержание стройной фигуры и увеличение эффекта от физических нагрузок.

Фіточай для схуднення «Фитнес Каталайзер» Фиточай для похудения «Фитнес Каталайзер» • Стимулює очищаючі функції організму. • Чинить м’яку проносну і сечогінну дію. • Допомагає організму позбутися від шкідливих продуктів обміну. • Стимулирует очищающие функции организма. • Оказывает мягкое слабительное и мочегонно действие. • Помогает организму из авиться от вредных продуктов обмена.

500085

44,12 грн

БАД «L-карнитин»

• Активізує аеробне розщеплення жирів. • Зменшує кількість загального і підшкірного жиру. • Сприяє швидкому відновленню організму після тренувань.

80

• Активизирует аэробное расщепление жиров. • Уменьшает количество общего и подкожного жира. • Способствует быстрому восстановлению организма после тренировок. 500091

102,94 грн

Струнка, красива, граціозна! Як зробити так, щоб ці компліменти летіли до вас з усіх боків? Ідеальна фігура - це просто. Система антицелюлітного догляду «re:форма» - 3 простих кроки до досконалості! Стройная, красивая, грациоз­­ная! Как сделать так, чтобы эти комплименты летели к вам со всех сторон? Идеальная фигура – это просто. Система антицеллюлитного ухода «re:форма» – 3 простых шага к совершенству!

ТРИ ЕТАПИ дренажної системи ТРИ ЭТАПА дренажной системы


ДРЕНАЖНИЙ КОРЕКТОР ТІЛА

1

Дренаж - одна з найбільш ефективних антицелюлітних процедур, яка сприяє нормалізації лімфотоку і кровотоку. Завдяки їй прискорюється обмін речовин в тканинах, зменшується набряклість, більш інтенсивно виводяться шлаки. 2

3

ДРЕНАЖНЫЙ КОРРЕКТОР ТЕЛА

Дренаж – одна из самых эффективных антицеллюлитных процедур, способствующих нормализации лимфотока и кровотока. Благодаря ей ускоряется обмен веществ в тканях, уменьшается отечность, более интенсивно выводятся шлаки.

«re:форма» Масажна щітка «re:форма» Массажная щетка

102746

65 грн 1

СКРАБ ДЛЯ ТІЛА МОДЕЛЮЮЧИЙ

Звільніть шкіру від старих клітин і дайте активним речовинам проникнути якомога глибше! Моделюючий скраб - підготовка до основного догляду. Очищення, видалення ороговілих клітин. Скраб активує мікроциркуляцію крові і прискорює доставку активних речовин.150 мл

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА МОДЕЛИРУЮЩИЙ

Освободите кожу от старых клеток и дайте активным веществам проникнуть как можно глубже! Моделирующий скраб – подготовка к основному уходу. Очищение, удаление ороговевших клеток. Скраб активирует микроциркуляцию крови и ускоряет доставку активных веществ. 150 мл

2

ГЕЛЬ ДЛЯ СХУДНЕННЯ РОЗІГРІВАЮЧИЙ

Запустіть механізм боротьби з відкладенням жирів!

Розігріваючий гель для схуднення - ключовий компонент програми. Активне розщеплення ліпідів, боротьба з жировими відкладеннями на рівні клітин. 150 мл

ГЕЛЬ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ

Запустите механизм борьбы с отложением жиров!

Разогревающий гель для похудения – ключевой компонент программы. Активное расщепление липидов, борьба с жировыми отложениями на уровне клеток. 150 мл

401118

401119

77,92 грн

70,29 грн

3

77,92 грн

70,29 грн

ОХОЛОДЖУЮЧИЙ АНТИЦЕЛЮЛІТНИЙ ГЕЛЬ

Зробіть шкіру гладкою і пружною!

Охолоджуючий антицелюлітний гель - завершальний етап. Посилення мікроциркуляції крові, поліпшення обмінних процесів в шкірі. Гель зробить шкіру пружною, подарує їй неперевершену гладкість і м’якість. 150 мл

ОХЛАЖДАЮЩИЙ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ ГЕЛЬ

Сделайте кожу гладкой и упругой!

Охлаждающий антицеллюлитный гель – завершающий этап. Усиление микроциркуляции крови, улучшение обменных процессов в коже. Гель сделает кожу упругой, подарит ей непревзойденную гладкость и мягкость. 150 мл

401117

77,92 грн

70,29 грн


КОЛЕКЦІЯ УЛЮБЛЕНИХ АРОМАТІВ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮБИМЫХ АРОМАТОВ МІНІ-АРОМАТИ - ЦЕ ЗАДОВОЛЕННЯ В МІНІАТЮРІ! НОВЕ НАТХНЕННЯ, НОВИЙ АРОМАТ - НОВИЙ НАСТРІЙ ЩОДНЯ! ПРЕКРАСНИЙ ПОДАРУНОК БЛИЗЬКИМ І КОХАНИМ! ЗБЕРІТЬ ВСЮ КОЛЕКЦІЮ УЛЮБЛЕНИХ АРОМАТІВ! МИНИ-АРОМАТЫ – ЭТО УДОВОЛЬСТВИЕ В МИНИАТЮРЕ! НОВОЕ ВДОХНОВЕНИЕ, НОВЫЙ АРОМАТ – НОВОЕ НАСТРОЕНИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ! ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК БЛИЗКИМ И ЛЮБИМЫМ! СОБЕРИТЕ ВСЮ КОЛЛЕКЦИЮ ЛЮБИМЫХ АРОМАТОВ!

БУДЬ- ЯКИЙ АРОМАТ ЗА ЛЮБОЙ АРОМАТ ЗА

ГРН

Парфумована вода / Парфюмерная вода Accordance (Гармония) 10 мл, 402236 Квітково-орієнтальний аромат Цветочно-ориентальный аромат

Туалетна вода / Туалетная вода Diva Luna (Дива луна) 10 мл, 402240 Фруктово-деревний аромат Фруктово-древесный аромат

Парфумована вода / Парфюмерная вода Flower Dance (Танец цветов) 10 мл, 402237 Квітковий аромат Цветочный аромат

Туалетна вода / Туалетная вода Empress (Императрица) 10 мл, 402243 Квітково-цитрусовий аромат Цветочно-цитрусовый аромат

Парфумована вода / Парфюмерная вода Ornee (Украшение) 10 мл, 402238 Квітково-пряний аромат Цветочно-пряный аромат

Туалетна вода / Туалетная вода Idealite (Идеалитэ) 10 мл, 402244 Квітковий аромат Цветочный аромат

Туалетна вода / Туалетная вода Sunberry (Санберри) 10 мл, 402242 Ягідно-фруктовий аромат Ягодно-фруктовый аромат

Парфумована вода / Парфюмерная вода Aqualica (Аквалика) 10 мл, 402239 Квітково-цитрусовий аромат Цветочно-цитрусовый аромат

Туалетна вода / Туалетная вода The Majesty (Величие) 10 мл, 402241 Квітковий аромат Цветочный аромат

104081| 042014

58,59

73,53 ГРН

ПРОБУДЖЕННЯ ІСТИННОЇ КРАСИ ТА МОЛОДОСТІ  
ПРОБУДЖЕННЯ ІСТИННОЇ КРАСИ ТА МОЛОДОСТІ  

Каталог 2014/05 (UA)

Advertisement