Page 1

Нөмірдніаңқылы:

Ñ

Ақынның сыйлығынан сөзі қымбат. Мұзафар ӘЛІМБАЙ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

24

қазан, бейсенбі 2013 жыл №122 (14557)

ñàìàëû

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

Сұлтанмахмұт Торайғыровтың туғанына - 120 жыл

Ақын рухы асқақтап...

Алаш туы астында, Күн сөнгенше сөнбейміз. Енді Алашты ешкімнің, Қорлығына бермейміз. Өлер жерден кетіп біз, Бұл заманға жеттік біз. Жасайды Алаш, өлмейді, Жасасын Алаш, жасасын!

Торайғырда тағылымды той өтті

ҮЗДІК ЭСКИЗ АНЫҚТАЛДЫ ЕХРО-2017 көрме кешенi жобасының үздiк эскиз-идеясына жарияланған халықаралық байқау қорытындысы шығарылып, АҚШ-тың «Adrian Smith+Gordon Gill Architecture» компаниясы жеңімпаз деп танылды. Бұл компания Дубайдағы әлемнiң ең биiк ғимараты – Бурдж Халифаның жобасын жасаған. Қазiргi уақытта Қытайдағы жасыл технологияларға негiзделген тұрғын үйлердi салуда. АҚШ архитекторларының сызбасына сәйкес, көрме кешенінің жалпы аумағы 173,4 гектарды құрайды. 25 гектар жерге әлеуметтiк-мәдени, бiлiм және ғылым, денсаулық сақтау нысандары, сауда және ойын-сауық орталықтары, саябақтар, желекжолдар салынады. Көрме павильондарына 118 620 шаршы метр жер қарастырылған. Қызмет көрсету аймағына 95 400 шаршы метр бөлінген. Ал тұрғын үйлерді 586 465 шаршы метр жерге орналастыру жоспарланған. Көрме кешені Есiл ауданында, Қабанбай батыр, Хусейн бен Талал, Орынбор және Рысқұлов көшелерi мен даңғылдарының аумағында бой көтереді. – Елбасы айтқандай, бiз «жасыл экономика» тұжырымдамасын қабылдадық. Соған орай ЕХРО2017 ғимараттарының барлығына жасыл технологиялар қолданылып, ол қаламыздың жасыл аумағына айналады. Ендi, шағын және орта бизнеске келетiн болсақ, бұл жоба үлкен экономикалық пайда әкеледi. Бізге миллиондаған туристер келiп, қаражаттарын қалдырады. Құрылысқа отандық компаниялар тартылып, қомақты кiрiс көзiн көредi, сонымен қатар, сауда орындары мен мейрамханалар елге қызмет етедi.

Асыл ӘБІШЕВ Тұтас ұлтты бірлік пен ынтымаққа, сенім мен ұмтылысқа үндейтін осынау жыр жолдары жақында Баянауылдың Торайғыр ауылында асқақтай естіліп тұрды. Ұрысуға емес, ұлт болып ұйысып-ұғысуға, жауласуға емес, жұғысып-жуысуға, бірлікті бекем етіп, бір тудың астына туысуға шақыратын бұл жыр жолдары қазақ үшін аңыз адамға айналған Сұлтанмахмұт Торайғыровтікі екенін әркім білсе керек. Бекем бірлікке, татымды тірлікке үндейтін, алты Алаш, жалпы қазақ жұртына арналған бұл өлеңді Сұлтанмахмұт пен оның ата-бабаларының ізі мен үні, ісі мен ұлағаты қалған бүгінгі Торайғыр өңірінің жұрты еңбектеген баладан, еңкейген қарияға дейін жатқа айтып, таным-тамырына терең үңіліп, маңызына мән береді. Мән беріп қана қоймай, бүгінгі күнге де, болашаққа да татитын тағылым, қуат-күш алады. Тағылымы сол, Сұлтанмахмұттың ізі қалып, өмірінің үлкен бөлшегі өрілген осы өңірдің халқы жуырда ақынның 120 жылдық торқалы тойын жұмыла көтеріп, айта жүрердей айрықша атап өтті. Қашанда қотандағы қойы қосылған ауыл тұрғындары «Абылайдың асында шаппағанда...» дегендей, бұл жолы қотандағы қойын ғана емес, бастағы ойын да бір арнаға біріктіріп, ортақ іске ынтамен араласты. Осы ауылда туып, өсіпөнген бұрынғы ауылдастар, қазіргі уақытта тірлік кешіп жатқан тұрғындар қайталанбас тұлғаның тойына өзіндік үлес қосып, жаппай атсалысудан қалыс қалмағанын аңғардық.

Жалғасы 2-бетте

Жалғасы 15-бетте

БЕЗБЕН

ЕСЕЛЕНГЕН ЕҢБЕКАҚЫ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ТОСҚАУЫЛ БОЛА АЛА МА? Ел арасында жемқорлық әрекеттерінің бір ұшын еңбекақының аздығымен байланыстыру әдетке айналған, өкінішке қарай. «Айлығы шайлығына жетпегеннен соң амалсыздан қазына қаржысына қол сұғады» дегенге келтіреді кейбіреулер ойын түйіндеп. Бұл қаншалықты дұрыс? Шынымен де, бар мәселе дәл осы қаражатқа тіреліп тұр ма? Енді, міне, «А» корпусына жататын шенеуніктердің еңбекақысы келесі жылдан бастап 50 пайызға көтерілмек. Осыдан кейін «басқарушылық құрам өкілдері жемқорлыққа жоламайды» дегенге сенуге бола ма? Мақсұт ӨТЕШЕВ,

Серік СҮЛЕЙМЕНОВ,

облыстық мәслихат депутаты:

ҚР Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігінің Павлодар облысы бойынша басқармасының басшысы:

Кесіп айту қиын

Ықпалы болады

Бар мәселені жалақыны көтеру арқылы шешу екіұдай ой тудырады. Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің айлығы биыл жыл басында шеніне қарай өскенін білеміз.

- «А» корпусына өту үшін азаматтар аз тер төккен жоқ. Бір орынға төрт адамнан таласып, жоғары лауазымның тағына отырды. Сан сатылы іріктеуден өтті. Жалғасы 3-бетте


2

АЌПАРАТ

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

Їздік эскиз аныќталды Басы 1-бетте Алдын ала болжам бойынша, шамамен 10 мыѕ адамєа жаѕа жўмыс орны ашылады. ЕХРО шарасы аяќталєаннан кейiн єимараттардыѕ бiр бґлiгi Назарбаев университетiне берiледi, бiр бґлiгi бiздiѕ елде тапшы болып отырєан єылыми орталыќтарды ќўруєа жјне єылыми кешендердi орналастыруєа ќолданылады. Тўрєын їйлер мен кейбiр јкiмшiлiк єимараттар сатылуы ыќтимал. Жобаныѕ жалпы ќўны 2014 жылы ќаѕтардыѕ соѕына ќарай белгiлi болады, – «Астана ЕХРО-2017» ўлттыќ компаниясы» АЌ Басќарма тґраєасы Талєат Ермегияев. Т.Ермегияев кґрме кешенiнiѕ ќўрылысы 2016 жылы аяќталатынын айтты. «Кґрме кешенiнiѕ тiркеу ќўжаттамасы мемлекеттiк органдарєа жолданды. Дјл ќазір ол ЌР Президентiнiѕ Јкiмшiлiгiнде ќаралып жатыр. 29 ќазанда мемлекеттiк комиссияныѕ маќўлдауына жiберiледi. Бўдан соѕ, бiз оны Халыќаралыќ кґрме бюросына таныстыратын боламыз. ЕХРО кґрме кешенiн салып бiтiруге їлгеремiз. 2016 жылы ќўрылысты аяќтауєа тиiспiз. Кґрменiѕ басталуына жарты жыл ќалєанда оны iске ќосып, сынаќтан ґткiзуiмiз ќажет» деді басќарма басшысы.

Талєат Ермегияевтіѕ сґзінше, ЕХРО-2017 алаѕы їшінші индустриялыќ революцияныѕ бес тірегі іске асырылатын орынєа айналады. Жоба бойынша ЕХРО кґрмесініѕ келушілері тўтынатын ќуаттыѕ басым бґлігі баламалы энергия кґздерінен алынады. Ал єимараттарєа кїн жјне жел энергиясын ќолданатын ќондырєылар орнатылады. Басќосу барысында халыќаралыќ байќаудыѕ техникалыќ кеѕесініѕ тґраєасы Джереми Рифкин американдыќ компанияныѕ жобасы тўраќты даму жјне архитектуралыќ-кґркемдiк кґрiнiс тўрєысынан да, ЕХРО-2017 кґрмесiн ґткiзгеннен кейiн одан јрi ќолдану тўрєысынан да тиiмдi болатынын мјлімдеді. «Бўл жобаныѕ артыќшылыєы – кґрмені ґткізгеннен кейін барлыќ объектілерді ґзгертуге жјне бґлшектеуге болатынында. Яєни, нысандарды пайдалануєа болады. Олар экологиялыќ, экономикалыќ жјне јлеуметтік тўраќты дизайн ќаєидаларын саќтай отырып жобаланєан. ЕХРО-2017 нысандарыныѕ айќын архитектуралыќ бейнесі бірегей болып табылады жјне ол Ќазаќстан їшін зор артыќшылыќќа ие болады. Жоба Ќазаќстан їшін єана емес, бїкiл јлем їшiн мўра болып ќалады» деді техникалыќ кеѕестіѕ тґраєасы. Јзірлеген – Фархат ЈМІРЕ.

ЭКОНОМИКА

Инвестиция – игілік кґзі Кеше Біріккен Араб јмірліктеріне ќарасты Дубай ќаласында єаламдыќ еркін сауда жјне арнайы экономикалыќ аймаќтар жґніндегі 3-ші халыќаралыќ саммит аяќталды. Біріккен Ўлттар Ўйымыныѕ Сауда жјне даму жґніндегі конференциясыныѕ (ЮНКТАД) ќолдауымен ўйымдастырылєан халыќаралыќ форумєа тїрлі мемлекеттердіѕ Сауда жјне индустрия министрлері, ірі инвестициялыќ агенттіктердіѕ ґкілдері, кґлік жјне логистика саласындаєы мекемелердіѕ басшылары жјне арнайы экономикалыќ аймаќтардыѕ жауапты тўлєалары ќатысты. Ќазаќстандыќ делегацияныѕ ќўрамында Павлодар облысы јкімініѕ бірінші орынбасары Дїйсенбай Тўрєанов, «Павлодар» јлеуметтік-кјсіпкерлік корпорациясыныѕ тґраєасы Алмас Мјдиев, «Аќтау теѕіз порты» АЭА басшысыныѕ орынбасары Асќар Айтуаров жјне «Ромат» фармацевтикалыќ компаниясыныѕ президенті Тўрарбек Раќыш болды.

Екі кїн бойы ґткен саммит барысында ќатысушылар стратегиялыќ инвесторларды тарту жјне ынталандыру, индустриялыќ кластерлерді дамыту, сауда шыєындарын азайту їшін индустриалды, сауда жјне инвестициялыќ ќаржыландыруды ныєайту мјселелерін талќылады. Форум аясында ќазаќстандыќ делегация мїшелері еліміздегі арнайы экономикалыќ аймаќтарды дамыту мен инвестициялар тарту бойынша жўмыстыѕ негізгі баєыттары туралы мјліметтер берді. Атап айтќанда, «Павлодар» арнайы экономикалыќ аймаєыныѕ тўсаукесері жасалып, осыдан екі жыл бўрын ќўрылєан аймаќ химия, мўнай-химия салаларын дамытуды, оныѕ ішінде жоєары технологиялыќ јрі экологиялыќ ќауіпсіз заманауи технологияларды ќолдану арќылы экспортќа баєытталєан жоєары ќосымша ќўны бар ґнімдерді шыєаруды кґздейтіні айтылды. Ґз тілшіміз.

БИЛІК ЕСЕП БЕРУДЕ

Јкім бол,

халќыѕа жаќын бол! Лебяжі ауданы Ќызылаєаш ауылдыќ округіне ќарасты Бесќараєай ауылы тўрєындары алдында округ јкімініѕ міндетін атќарушы Жанат Байтілеуова есеп берді. Жиынєа Павлодар облысы јкімініѕ бас инспекторы Ќаныш Зайыр, Лебяжі аудандыќ мјслихатыныѕ хатшысы Ќанат Јлтаев ќатысты. Жанат Шоќанќызы ауылдыѕ јлеуметтікэкономикалыќ хал-ахуалына тоќталып, статистикалыќ мјліметтерді сґйлетті. Кездесуде ќол жеткен жетістіктер айтылып, кешеуілдеп ќалєан азын-аулаќ кемшіліктер де ескерілді. Сонымен ќатар, жауабы тїйінделген мјселелер сґз болды. Басќосуда апатты жаєдайдаєы Мјдениет їйі, кїрделі жґндеуді кґптен кїткен Бесќараєай орта мектебініѕ єимараты, жїрежїре жїдеген, жаза-жаза жауыр болєан Бесќараєай мен аудан орталыєы арасындаєы он бір шаќырымдыќ тас жолдыѕ ендігі кїйі сґз болды. Жиынєа келген ауыл тўрєындары јлеуметтік мјселелердіѕ кґѕілге ќонымсыз тўстарын айтты. Мјселен, ауылдаєы дјрігерлік амбулаториядаєы мамандар саныныѕ не себептен ќысќарєаны жјне кейбір ауылдардаєы кґмір баєасыныѕ ќымбаттауы сынды мјселелерді ортаєа салды тўрєындар. Бас инспектор Ќаныш Ќайратўлы ауыл тўрєындары кґтерген мјселелер тґѕірегінде ґзініѕ ой-пікірін білдіріп, барлыќ проблемалар ќатаѕ баќылауда екенін айтты. Оныѕ айтуынша, жобаларды жїзеге асыруда бюджеттен бґлінетін

ќаржыныѕ кешігуіне байланысты кідірістер бар. Сондай-аќ, елді мекен халќы саныныѕ тґмендеуі айтарлыќтай бґгет. Мјслихат хатшысы Ќанат Мыѕтайўлы ќандай да бір мјселені шешуде істіѕ аныќ-ќаныєына кґз жеткізу ќажеттігін ескертті. Не керек, барлыќ жаєдай биліктіѕ кґз алдында. Сондыќтан, сґз болєан мјселелер ќашан болса да ґз шешімін табатынына жўрт сенеді. Негізінен мўндай жиын бўєан дейін де сан мјрте ґткізілді. Айтылатын јѕгіменіѕ мазмўны да сол. Јйтеуір ќалыпты жаєдай. Осындай есеп беру жиындарыныѕ мазмўнын сјл ґзгертіп, аясын кеѕейтуді де ќолєа алєан дўрыс сияќты. Мјселен, ауылдыѕ јлеуметтікэкономикалыќ дамуына жан-жаќты їлес ќосып жїрген ауыл белсенділерін ќандай да бір марапаттарєа ўсынса, олардыѕ еѕбекке деген ќўлшынысы одан јрі арта тїсер еді. Ауыл тўрєындары атынан сґз алєан ќўрметті зейнеткер ўстаз Д.Аќатаев јкімніѕ екі айлыќ жўмысына оѕ баєа берді. Жаз мезгілінде ќыруар жўмыс атќарып, халыќты ауызсумен ќамтамасыз еткенін ризалыќпен айтты.

Бегімхан КЕРІМХАНЎЛЫ, Бесќараєай ауылы, Лебяжі ауданы.

www.saryarka-samaly.kz

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРМАСЫ ЌАЛАЙ ОРЫНДАЛУДА?

ЖЕТІ ЖЫЛДАН СОЅ ЖАЌСАРАДЫ Еліміздегі жолдыѕ жайын тўрєындар жаќсы біледі. Јсіресе, шалєайдаєы ауылдар шырєалаѕ жолдардыѕ азабынан шаршаєаны аз айтылєан жоќ. Халыќаралыќ, ќалааралыќ трассалардыѕ да басым бґлігініѕ бїгінгі халі сын кґтермейді. Міне, осы мјселені Елбасы Їкіметтіѕ кеѕейтілген кеѕесінде ќаузап, ќўзырлы орган басшыларына тїйдек-тїйдек тапсырма берген еді. Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ Естеріѕізге сала кетейік, алќалы жиында Мемлекет басшысы Нўрсўлтан Назарбаев елдегі жолдардыѕ жайын, жґндеу жўмыстарыныѕ сапасын ќатаѕ сынєа алєан болатын. Мјселен, Елбасы Ќазаќстанда жол ќўрылысына жаѕа технологиялардыѕ ќолданылмайтынын атап ґтті. - Жуырда Ресейде «Ќазан-Мјскеу» тас жолыныѕ ќўрылысына темір бетонныѕ жаѕа тїрі ќолданылып жатќанын естідім. Сонда жолды салуєа небары екі жыл кетеді екен. Ќўны шамамен їш есеге азаяды, ал бізде салынєан автомобиль жолдары ќолданысќа берілгеннен кейін бір жыл ґтпей ќайтадан жґндеуді ќажет етеді. Нјтижесінде, жыл сайын 1000-1500 шаќырым жол тґсесек те, мемлекетіміз - јлемдік рейтингте 140 елдіѕ ішінде 117-ші орында. Міне, баєа осындай, - деді Елбасы кеѕесте. Бўл ќатаѕ сыннан кейін еліміздіѕ Кґлік жјне коммуникация министрлігі білек сыбана іске кірісті. Сонымен жауапты орган жўмысы алдымен неден басталмаќ? Орталыќ коммуникациялар ќызметінде Мемлекет басшысыныѕ тапсырмасын орындауєа орай тїзілген жоба-жоспарларын жайып салєан Кґлік жјне коммуникация министрі Асќар Жўмаєалиев екі баєыт бойынша іс-ќимылєа кґшкенін айтты. Яєни, кґпір ќўрылысы мен жол салуда инновациялыќ материалдарды пайдалану мјселесі мыќтап ќолєа алынады. Жаѕа технологияларды зерделейтін арнайы ведомствоаралыќ топ ќўрылєанын мјлімдеді. Айтуынша, бўл топќа Премьер-Министрдіѕ

бірінші орынбасары, Ґѕірлік даму министрі Баќытжан Саєынтаев жетекшілік етпек. Сондайаќ, А.Жўмаєалиев жаѕа технологияларды ќолданбас бўрын оларды еліміздіѕ ауа райына ќарай тестілеуден ґткізілетінін айтты. Тыѕ тјсілдер мен материалдарды енгізу їшін Ќазаќстан бойынша 40 жол бґлігіне тјжірибе жїргізіледі. Жол жабындыларыныѕ жеѕіл тїрлерін енгізуде барынша жергілікті ґндірушілердіѕ ґнімдерін пайдалану кґзделіп отыр. Демек, ќўрылыс ќўны айтарлыќтай арзанєа тїседі. Сонымен ќатар, нормативтік базаны, мамандар даярлауды, ґзекті мјселелер бойынша єылыми-зерттеу жўмыстарын жетілдіру жоспарланєан. Министр наќты ќандай ісшаралар жїзеге асырылатынын кеѕінен баяндады. Сґзіне сенсек, жолдардыѕ 30 жылєа дейін ќызметін ќамтамасыз ету їшін цементбетон жабындылары ќолданылмаќ. Асфальттіѕ сапасын арттыру маќсатында бетонєа полимерлік ќоспалар ќосылады. Јр ґѕірдіѕ климаттыќ ерекшеліктері де ескеріледі. Аталєан жўмыстар жїйеленсе, 2020 жылєа ќарай Ќазаќстан жолдарыныѕ 78 пайызы жаќсарады, деді ведомство басшысы. Ал бїгінде бўл кґрсеткіш - небары 3 пайыз. Сондай-аќ, жеті жылдан кейін ќазаќстандыќ 4 мыѕ шаќырым тас жол - бірінші санатќа, таєы 7 мыѕ шаќырымнан астамы екінші санатќа кґшірілмек. Жолдаєы апат салдарынан болатын ґлім-жітім кґрсеткіші 30 пайызєа тґмендейтінін, жолаушыларды тасымалдау сапасы заманауи талаптарєа сјйкестендірілетінін атады. Салада заѕнамалыќ база јлсіз, жол жґндеу жўмыстарыныѕ сапасы нашар екенін жасырмады. Ќаржы да јлі аздыќ етеді, деді министр.

Арман ЕШМЎРАТОВ, «Нўр Отан» партиясыныѕ Павлодар ќалалыќ филиалы тґраєасыныѕ бірінші орынбасары: - Еліміз етек-жеѕін жиєаннан бері жаѕа нысандардыѕ ќўрылысына айтарлыќтай кґѕіл бґліп келеді. Яєни, ќыруар ќаржы жўмсалып, зјулім єимараттар бой кґтеріп, жолдар салынуда. Біраќ, јлі де сапасы кґѕілге ќонбайды. Елбасымыз осы мјселені ґте орынды кґтеріп, ескерту жасады. Шынтуайтына келсек, Ќазаќстанда жол ќўрылысына Еуропа елдеріндей-аќ ќаражат бґлінуде. Алайда, нјтижесі шамалы. Неліктен? Осыны ойланып, наќты шараларєа кґшкеніміз жґн болар. Алдымен, жол жґндеуге баєытталєан ќаржыныѕ жўмсалу барысы ашыќ болуы тиіс. Яєни, јр шаќырымєа ќанша аќша шыєындалатынына дейін есеп жїргізілуі ќажет. Сондай-аќ, бўл салада ірі жобаларды жїзеге асыратын мемлекеттік кјсіпорын ќўрєанымыз тиімді деп санаймын. Себебі, мемлекеттік болєаннан кейін ол есеп береді, сјйкесінше, јр тиынныѕ ќайда кеткеніне жауапты болады. Ал жекеменшік компаниялар бґлінген ќаржыны ќалай жўмсап жатќанын тексере алмаймыз. Шетелде жол ќўрылысына ќарастырылатын сомадан кјсіпорындар небары 10-20 пайыз табыс кґреді екен. Ал бізде ше? Шындыєында ќалай болып жатќаны белгісіз. Ќысќасы, ќаржыныѕ жўмсалу барысы жайында аќпарат ашыќ болу тиіс.

ЌЎЌЫЌ ЌОРЄАУ

ОЅТАЙЛЫ ЌЫЗМЕТ ЇШІН Павлодар ќалалыќ ішкі істер басќармасыныѕ єимаратына жїргізілген кїрделі жґндеу жўмыстары аяќталды. Кеше облыс јкімі Ерлан Арынныѕ ќатысуымен аталмыш єимараттыѕ ашылу салтанаты ґтті. Тілеуберді САХАБА Ќўќыќ ќорєау ќызметі еліміздегі еѕ жауапкершілігі мол сала болып есептелетіндіктен, олардыѕ ќызмет орны да барлыќ талаптарєа сай болуы тиіс. Жаѕа јрі жарыќ кабинеттерге жайєасќан мамандар да алдаєы уаќытта сапалы ќызмет атќаратындарын айтады. Ішкі істер басќармасыныѕ аєа психологі Сандуєаш Жїнісова: «Жаѕа жасаќталєан кабинетім стандартќа сай, кеѕ жјне ќажетті ќўралжабдыќтармен ќамтылєан. Меніѕ міндетім полициялардыѕ ќызмет барысында алєан кері јсерлеріне ќарсы психологиялыќ кґмек кґрсету болєандыќтан, јртїрлі ойын жјне дыбыстыќ ќўрылєылар пайдаланылады. Соныѕ бјріне ќол жеткізуімізге себеп болєан облыс басшылыєына алєысымызды білдіреміз», - дейді. - Павлодар ќаласындаєы ішкі істер басќармасыныѕ єимаратына кґп жылдан бері мўндай жґндеу жўмыстары жїргізілмеген. Сондыќтан, Елбасымыздыѕ тапсырмасы бойынша ішкі істер органдарыныѕ мекемелерін заманауи ќўрылєылармен ќамтамасыз етіп,

оныѕ материалдыќ-техникалыќ базасын ныєайту ќолєа алынуда. Осыєан орай мемлекет тарапынан да арнайы кґмек кґрсетілді. Ендігі кезекте полиция ќызметініѕ ќуаты арта тїседі деген сенімдеміз, - деді Ерлан Арын. Облыстыќ ішкі істер департаментініѕ бастыєы Сўлтан Ќўсетовтыѕ айтуынша, мекемені кїрделі жґндеуден ґткізу їшін республикалыќ бюджеттен 80 миллион теѕге бґлінген. Жґндеу жўмыстары небары 3 айдыѕ ішінде аяќталды. Ол алдаєы ќызмет орыны жаѕарєандыќтан, мамандардыѕ белсенді тїрде сапалы ќызмет жасап, елдіѕ тыныштыєы їшін аянбай еѕбек ететініне сенімді. Айта кетерлігі, соѕєы бір жылдыѕ кґлемінде ґѕіріміздегі ішкі істер огандары бірќатар ќызметтік кґлікпен ќамтамасыз етілді. Заѕсыз миграцияєа ќарсы жўмыс кїшін ширату їшін «Газель» автокґліктері мен жол ќауіпсіздігін саќтауєа баєытталєан жылдамдыєы кїшті 4 «темір тўлпар» жјне тґтенше жаєдайлар кезінде пайдаланылатын командалыќ кґліктермен жабдыќталды. Сондай-аќ, ўрланєан кґліктерді саќтауєа жјне жол ережесін бўзєан жїргізушілерді жеткізуге арналєан «Ертіс» тексеру пункті ќайта жґндеуден ґтті.

Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Нўрсўлтан Назарбаев туралы «Елін сїйген, елі сїйген Елбасы» кітабы ќытай тілінде жарыќ кґрді.


ЌЎМСАЄАТ

www.saryarka-samaly.kz

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

АЛЄЫС

МЕРЕЙТОЙ

– » е н і й ї ќ «Досты

5 жыл

концерттік ндаєы «Достыќ» Павлодар ќаласы іѕ» 5 жылдыєына арналєан їйін залында «Достыќ ґт ті. О єа н ай м аќ ба сш ыс ы а ар ш ік ел ін ен к е л г е н м ер ек ім із ді ѕ јр ґѕ ір Ер ла н А ры н, ел ы . ст м ей м ан да р ќа ты

М

ерекелік кеште сґз алєан облыс јкімі Ерлан Мўхтарўлы «Достыќ їйініѕ» атына заты сай екеніне ерекше тоќталды. - 2008 жылы јсем де зјулім «Достыќ їйініѕ» ашылу рјсіміне Елбасы, Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ тґраєасы Нўрсўлтан Јбішўлы Назарбаев ќатысты. Сол уаќыттан бастап «Достыќ їйі» еселі еѕбек етіп келеді. Бїгінде Екібастўз жјне Аќсу ќалаларында «Достыќ їйін» салу жґнінде тиісті тапсырмалар берілді, - деді ґз сґзінде. Ќазаќстан халќы Ассамблеясыныѕ Павлодар облысы бойынша филиалы тґраєасыныѕ орынбасары Сейсембай Жетпісбаев мјдениет пен келісім ордасыныѕ ел бірлігі мен татулыєын арттыру, ўлттар достыєын жалєастыру маќсатында атќарып жїрген игі істеріне оѕ баєасын берді. - Павлодар ґѕірініѕ келісім мен бейбітшілік бесігіне айналєан «Достыќ їйін» јрдайым маќтан тўтамыз. Тїрлі шаралардан ќалыс ќалмай, мјдениет саласыныѕ

дамуына елеулі їлес ќосуда. Мўндаєы этномјдени орталыќтар саны 5 жылдыѕ ішінде 21-ге жетті. Јсіресе, ўрпаќтар сабаќтастыєын жалєастыру жолында Ќанат Даржўман атындаєы ўлттыќ жаѕєыру мектебініѕ алатын орны зор. Аталмыш мектепте 600-ге жуыќ бала мемлекеттік тіл мен ґзге тілдерді меѕгеріп, басќа ўлттар мјдениетімен жіті танысуда, - деді С.Жетпісбаев. Ќазіргі таѕда Достыќ їйінде 26 јн-хор, 3 фольклорлыќ, 19 би жјне 3 аспаптыќ шыєармашылыќ топ жўмыс істейді. Жылына 300-ге жуыќ шара ўйымдастырылады. Бесжылдыќтыѕ жаѕалыєы – «Достыќ шаѕыраєында» атты газеттіѕ ќалыѕ оќырманєа жол тартуы. «Достыќ їйі» директорыныѕ міндетін атќарушы Руслан Маралбаевтыѕ айтуынша, екі айда бір рет жарыќ кґретін јрі 500 дана болып шыєатын газет тегін таратылады. «Достыќ їйініѕ» мерейтойына Кґкшетау, Талдыќорєан, Ґскемен, Аќтґбе, Ќостанай, Шымкент, Астана ќалаларынан мјртебелі меймандар жиналды. Аќтґбе ќаласындаєы

ЕЅБЕГІМ ЕЛЕНДІ Таяуда облыс јкімі Ерлан Арынныѕ ўйытќы болуымен меніѕ 70 жылдыќ мерейтойым облыс деѕгейінде аталып ґтті. Салтанатты шарада маєан Ќўрмет грамотасы табыс етілді. Халыќ алдында осынша ќўрмет кґрсетілгеніне ерекше ризалыќ білдіремін. Шынтуайтына келгенде, меніѕ ќызметімде айтарлыќтай жоєары лауазымдар болєан жоќ. Ќырыќ жыл партия-кеѕес органдарында, халыќ аєарту ісінде, Майќайыѕ кентініѕ

басшылыєында еѕбек еттім. Ерлан Мўхтарўлы тґменгі сатыдаєы еѕбек иесін ќўрметтеу арќылы барлыќ билік ґкілдеріне ќўрмет танытты деп білемін. Біз халыќпен бірге жас, тјуелсіз еліміздіѕ ќиындыєын еѕсердік. Бїгінде Ќазаќстанды јлем таниды. Халыќтыѕ јлеуметтік жаєдайы мен ўлтаралыќ татулыќ – біздіѕ басты байлыєымыз. Сґзімді тїйіндей келе, Ерлан Мўхтарўлына облыс јкімі ретіндегі ќызметі жемісті, бастамалары игілікті болсын деген аќ тілегімді жеткізгім келеді. Ќылышбек БАЯЗИТОВ, зейнеткер, ЌазКСР халыќ аєарту ісініѕ їздігі.

САЛАУАТТЫЛЫЌ - СЕРІГІЅ

«Достыќ їйініѕ» директоры Роза Беркешева павлодарлыќ јріптестерініѕ еѕбегіне жеміс тіледі. Сонымен ќатар, шара барысында «Салт-дјстїрлерді саќтай отыра» атты фотокґрме ўйымдастырылды. Оєан «Достыќ їйініѕ» суретшісі Рїстем Јнуарбековтіѕ 20-єа жуыќ суреті ќойылды. Алєаш рет кґрме ўйымдастырєан фотосуретшініѕ туындыларынан ўлттыќ ќўндылыќ, ўлттар достыєы айќын байќалады. Келісім жјне сыйластыќты ныєайтуда зор їлес ќосќан «Достыќ їйініѕ» ќызметкерлері жјне этномјдени орталыќтар басшылары марапаттарєа ие болды. Шарада шыєармашылыќ топтар ґнер кґрсетті. Баќытжамал МАКСИЛОВА, Ќазаќстан мўсылман јйелдер Лигасы ќоєамдыќ ќауымдастыєы облыстыќ филиалыныѕ тґрайымы: - Тїрлі ўлттыѕ басын біріктіріп, бір шаѕыраќ астында еѕбек етіп келе жатќан «Достыќ їйі» ґзгелерге їлгі-ґнеге болуда. Ауызбіршілік пен татулыќты алдыѕєы ќатарєа ќоюымыз орынды. Осы баєытта ќызмет ететін «Достыќ їйі» алдаєы уаќытта да нјтижелі еѕбек етеріне сенімдімін.

Суреттерді тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

БЕЗБЕН

3

Елена ГАРКАВА, «Достыќ їйі» медиаорталыєыныѕ маманы.

АЛАЅДА - ЗИЯТКЕРЛЕР Сейсенбі кїні Павлодар, Ґскемен жјне Семей ќалаларындаєы «Назарбаев зияткерлік мектебі» оќушылары ќалыптасќан дјстїр бойынша білім бјсекесінде емес, спорт додасында жїздесті. Шыєысќазаќстандыќ оќушылар мен жергілікті шјкірттер шаєын-футбол бойынша баќ сынады. Спартакиаданыѕ салтанатты ашылу рјсіміне ќатысќан Павлодар ќаласындаєы химия-биология баєытындаєы Назарбаев зияткерлік мектебініѕ директоры Дјуірхан Пірмаєамбетов спортшыларєа сјттілік тіледі. «Дїбірлі додада јділдік їстем болып, хас шебер жеѕіске жетсін» деген тілегін білдірді ол. 7, 8-9, 10-сынып оќушылары їш топќа бґлінді. Бас тґреші Ермек Јубјкіров бастаєан тґрешілер ќўрамы ойынныѕ јділ, ережеге сай ґтуіне баќылау жасады. Жалпы, ойыншылар спартакиадаєа дайындыќ ќызу жїргенін айтты.

Солтїстік-шыєыс тобыныѕ їздігі атану їшін оќушылар барын салєан кґрінеді. Мјселен, павлодарлыќ Жанарыс Арнабек жаттыєу жўмыстары екі ай бойы жалєасќанын айтты. Кїнделікті жаттыєулар, ойын тактикасы, жеѕіске деген ќўштарлыќ команданы алєа жетелейді деген сенімін де жасырып ќалмады. Сайыс ќорытындысы бойынша, жергілікті аяќдопшылар 7, 8-9 сынып оќушыларынан ќўралєан топтар арасында їздік атанды. Осылайша, Кубок павлодарлыќ зияткерлерге бўйырды.

Серік МАТАЕВ, жаттыќтырушы, Павлодар ќаласы: - «Назарбаев зияткерлік мектептері» дербес білім беру басќармасы оќушылардыѕ біліміне єана емес, денсаулыєына да баса назар аударады. Сапалы білім алу їшін денніѕ сау болуы ќажет екені тїсінікті. Сол себепті алєаш рет спорттыѕ командалыќ тїрлері бойынша желілік спартакиада ўйымдастырып отыр. Бўл спортќа деген ќўштарлыќты арттырып ќана ќоймай, оќушылар арасындаєы ќарым-ќатынасты да жаќсарта тїспек. Фархат ЌАБДЫКЈРІМОВ, оќушы, Ґскемен ќаласы: - Біз бўл спартакиадаєа ќызу дайындалдыќ. Жергілікті «Восток» футбол клубымен жолдастыќ кездесулер де ґткізіп, аєаларымыздан тјлім алдыќ. Сондыќтан, сайысќа саќадай сай дайындыќпен, їздік атануєа деген ўмтылыспен келдік.

ЕСЕЛЕНГЕН ЕЅБЕКАЌЫ ЖЕМЌОРЛЫЌЌА ТОСЌАУЫЛ БОЛА АЛА МА? Маќсўт ҐТЕШЕВ,

Серік СЇЛЕЙМЕНОВ, облыстыќ мјслихат депутаты:

ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігініѕ Павлодар облысы бойынша басќармасыныѕ басшысы:

Кесіп айту ќиын

Ыќпалы болады

Біраќ, содан кейін осы сала жемќорлыќтан толыќ арылды деуге ешкімніѕ аузы бармас. Јлі де артыќ аќша аламын деп арам пиєылєа барєандар ќўрыќталып жатќандары жайында жаѕалыќтардан жиі естиміз. Сонда «жалаќысы жетпей жатыр» деп ќаншаєа дейін ґсіруіміз ќажет?! Меніѕше, жан-жаќты жаєдай жасаумен ќатар, азаматтардыѕ ел-жўрты алдындаєы ар-намыс мјселесін мыќтап ќолєа алу ќажет. Јсіресе, ќоєамды халыќтыѕ ќамын емес, ќўлќынды ойлайтындардан арылту їшін сананы «тазарту» шараларын ширату керек. Ал шалыс басќандарды барынша жазалау ќажет. Ќазаќта «ауру ќалса да, јдет ќалмайды» деген сґз бар. Сол себепті, жастайынан адалдыќќа тјрбиеленген адам єана аќшаєа емес, арєа ќызмет етеді. Демек, бала кезден адам бойында жемќорлыќќа ќарсы «иммунитетті» ќалыптастырсаќ ќана ўтамыз.

Ал теріс іс-јрекетін кґрсеткен шенеунік бўл ќызметке ќайта орала алмайтыны аныќ. Сондыќтан, маѕдай термен келген шеннен ешкім оѕайлыќпен айырылмасы айќын. Демек, міндетіне жауапкершілікпен ќарап, јрбір ќадамына абай болады деп сенемін. Яєни, елге залал келтіретіндей јрекеттерге бармайды. Јлемде еѕбекаќыны еселеу, азаматтарєа материалдыќ жаєдай жасау жемќорлыќпен кїрестіѕ бір ќўралы болып табылатынын білеміз. Осы тўрєыдан алєанда, бўл ќадам ќоєам дертініѕ азаюына оѕ јсер берері сґзсіз. Ќандай деѕгейде ыќпал етерін, јрине, уаќыт кґрсетеді. Сондай-аќ, айлыќ кґлемін елу пайызєа ґсіру «А» корпусыныѕ ќызметшілеріне артылатын жауапкершіліктіѕ жоєары екендігін кґрсетеді. Басќарушылыќ ќўрамды елдіѕ бет-бейнесі, мемлекетті алєа бастар топ ретінде ќабылдау ќажет. Елбасы олар элита емес, халыќ ќызметшісі екенін ескерткен болатын. Міне, осы сґздіѕ тґркінін тїсінгендер ешкімніѕ «ала жібін аттамайды» деген ойдамын. Басы 1-бетте

«Безбенді» јзірлеген – Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ.

Еліміздіѕ Ўлттыќ ќорынан алдаєы їш жылда бюджетке 1 трлн. 380 млрд. теѕге трансферт бґлінеді.


Ќазаќстанныѕ Халыќ жазушысы, «Мўзафар Јлімбаев – алуан ќырлы талантты аќын». Дихан баба ЈБІЛЕВ.

Ќазаќ јндерініѕ ішіндегі жаућар дїниеге айналєан «Маралдымды» естімеген ќазаќ жоќ-ау, сірј! Бўл јн талай жїрекке лїпіл, талай тамырєа бїлкіл сыйлады. Јуенге айналєан Маралды - еѕ јуелі ќазаќ јдебиетініѕ аќсаќалы, елін ґлеѕ нјрімен сусындатќан аќын Мўзафар Јлімбайдыѕ туєан жері. Алдымен Естай, кейін Мўзафар аќынныѕ ґлеѕінде келісті жырлануыныѕ ґзі бўл атыраптыѕ киесін, ќўдіретін кґрсетеді. Тоќсан жыл бўрын ќазаќќа талантты ўл сыйлаєан ґѕірдіѕ шежіресі тереѕде. Кґкірегіміз кїмбірге толы кїйде їш жїзге аты мјлім Маралды кґліне, Мўзаєаѕныѕ жўртына жол тарттыќ...

Нўрбол ЖАЙЫЌБАЕВ

Маѕдайдаєы жазу Павлодар ќаласынан шыќќанымызєа сонша кґп болмай, Шарбаќты ауданыныѕ орталыєына жеткізер жолдан оѕєа бўрылдыќ. Кґздеген мекеніміз Жылыбўлаќ ауылы. Бір кездері Ќызылтаѕ аталєан, Мўзафар аќынныѕ тўма жырєа тґгілте ќосќан елі-жері сол. Јне-міне дегенше, алыстан айдын кґл кґзге шалынды. Табаќтай беті кїнге шаєылысып жатќаны. Иј, бўл - дјл сол Маралды кґлі. Толќынына талай сырды бїккен Маралды. Толќынына талай жырды бїккен Маралды. Моншаќтай болып мґлдірегені анау. Мўзафардай ўлдыѕ кіндігін кескен жўрт бўл... Айтмаєамбет јке мен Зейнеп ананыѕ алдында ќўлыншаќтай ќўлдыраѕдап ґскен ўлдыѕ бал дјурен шаєын етегіне орап алып ќалєан мекен осы. Аќынныѕ ґз естелігіне кезек берейік: «Меніѕ туєан ґѕірім – Маралды атырабы јнші-кїйшілер, аќын-жыраулар, термеші, хикаяшылар думан ќўрєан ґлке. Солардыѕ тјтті сазын, татымды сґзін, тартымды єибрат-таєылымын ќаршадайымнан ќўлаєыма ќўйып ґстім. 1923 жылы ќоѕыр кїзінде дїниеге келіппін. Јкеміз ескіше оќыєан, Уфадаєы

медресе «Єалияны» бітірген, жјдитше мектепте дјріс берген. Јкей кґп сґйлемейтін, аз айтса да, саз айтатын, ќаќ-соќпен ісі жоќ, јділаќиќатшыл, тўйыќ мінезге таяу дерлік аса сабырлы адам болєан. Он екі баланыѕ шетінемей сау ќалєан їшеуініѕ ішіндегі еѕ кенжесі мен болдым. Содан да екі аєамнан гґрі еркіндеу, еркелеу ґскен мені дімкјс јкем алысжаќын сапарларєа шыќќанында ќасынан ќалдырмайтын. Јттеѕ, јке тјлімі меніѕ тоєыз жасымда оќыс їзілді. Бўл ўмытылмас мешін жылыныѕ басы еді...». 2006 жылы Мўзаєаѕ облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетіне арнайы сўхбат берген болатын. Сол жолєы таєылымды јѕгіме арасында аќын: «Јкем кезінде Башќўртстан медресесінде ќазаќтыѕ атаќты жазушысы Бейімбет Майлиннен бўрыныраќ оќыєан, кґзі ашыќ адам болыпты. Содан елге молда емес, мўєалім болып келген, бала оќытќан екен. Негізі, јкемніѕ туєан жері – Баянауылдыѕ Ќызылтауы. Кейін Маралды жаќќа келіп, мектеп ашќан. Ќызылаєаш - меніѕ туєан ауылым. Барєан сайын кґзіме жас алып тўрып, еске тїсіремін. Јкемніѕ табаныныѕ ізі ќалєан жер, сондай ыстыќ! – деп тебіренген болатын. Јкесі жеке басќа табынєан ќасіретті шаќ туарын алдын ала сезіп, бір тїнде отбасын ішке ќарай кґшіріп јкетеді. Біраќ та кґп кешікпей, біреулердіѕ кґрсетуімен, погон таќќандар соѕдарынан ќуып келіп, зорлыќпен кері ќайтарады. Кґшіп келе жатќанда Родина деген мекенге жетіп ќалєанда дертті јке кґз жўмады. Солдаттар абзал јкеніѕ денесін ґзіміз жерлейміз деп алып ќалєан. Содан аќын јкесініѕ ќай жерде жатќанынан да бейхабар ќалєан. Айта кетерлігі, бўл јѕгіме Мўзаєаѕныѕ тјуелсіздік алєанєа дейінгі естеліктерінде, кітаптарында кездеспейді. Бўєан сол кездегі солаќай саясаттыѕ кесірі себеп болєанєа ўќсайды. Мўзаєаѕды дїниеге

јкелген анасы Зейнеп сауатты адам болєан. Жарќын мінезді, тілді, тумысынан аќын екен. «Јкесіз ґткізген жылдарда талай тапшылыќ, жоќшылыќ тауќыметін талай тартсаќ та, асыл ананыѕ арќасында жетімдікті кґрмегендеймін. Ќайран ананыѕ жїрек жалыны тірі ќалєан екі баласын јлпештеуге јкеміздіѕ кґзі жоќтаєы тўста да мол жетіпті. Он тґрт жасымда анадан айырылєанда, міне, мен жетімектіѕ кім екенін, жетімдіктіѕ зіл мен мўѕ екенін толыќ сездім», деп кїрсініп еске алады аќын бір јѕгімесінде. Жаны жалєызсырап, жїрегі жетімсіреген жасґспірім тырнаќалды ґлеѕін сол жылы жазда (1937 жылы) шыєарады. Бўл он жеті шумаќтан тўратын ґлеѕ болатын. Соныѕ бір ауызы мынандай: Ґкінем ерте ґміріѕ ґткеніне, Кґре алмай ќызыєымды кеткеніѕе, Ґзгелер ґз баласын еркелетсе Жетімдік сїйегіме жетпеді ме? Јрине, кез келген бала їшін ананыѕ орны

алушылардан аќынныѕ наќты туєан жерініѕ ќайда екенін сўрадыќ. Ќайбір јѕгімесінде Мўзаєаѕ «јкемніѕ ізі ќалєан ескі мектептіѕ орны бар» деген еді. Сґйтсек, ќазір ешќандай белгі ќалмаєан. Аќын туєан Ќызылаєаш ауылы ќазіргі Жылыбўлаќ ауылы мен Кґлбўлаќ ауылдарыныѕ арасында болєан деп топшылайды. Ќызылаєаш аталуы – бўл белдерде бўлаќтардыѕ бойына ентелей біткен ќызыл аєаштардыѕ кґптігінен болса керек. Яєни, жердіѕ ерекшелігіне ќарай ќойылєан. Мўзаєаѕныѕ: «аєаштардыѕ ќабыєынан ќыпќызыл шырын аєып тўратын» деп еске алєаны бар. Кеѕес ґкіметі орнаєанда Ќызылтаѕ колхозы ќўрылып, бўл маѕай мыѕєырєан малєа толєан. Жаѕа заман орнаєан соѕ ескі жўртќа ќатысты кґне јѕгімелер бір-бірте жадыдан ґше берген...

Поэзия бесігі

Мўзекеѕніѕ мўнан кейінгі ґмірі Кереку ќаласымен байланысты. Ауылда жеті жылдыќ мектепті бітірген соѕ, Павлодарєа жетеді. «Он тґртінде оќ тїсірген» таєдыр оєан интернаттыѕ ќара нанын татуды жазады. Мўєалім болсам деп арман жетегінде жїріп, педучилищеге оќуєа тїскен. Дјл осы білім ордасында жїргенде жазєан ґлеѕі алєаш рет облыстыќ «Ќызыл ту» (ќазіргі «Сарыарќа самалы») газетінде басылады. «1939 жылы 18 июньде жарыќ кґрді. Ґлеѕ Максим Горькийге арналєан еді. Сол жылдары мен аєа досым, жас аќын студент Хамзе Ґмірбаев, аяулы ўстаздарым Тґлеутай Аќшолаќов, Агриппина Даниловна Оцел, Зейтін Аќышев, Лјбиба Єўсманова, Тўрсынбай Ерєалиев, Гїлбарам Јлиева, Ольга Васильевна Высоцкаядан јдеби єана емес, адами тјлім алып ґстім» дейді кейін ќаламгер есею кезеѕі жайлы естелігінде. Он сегізге енді толєан шаєында соєыс ґрті бўрќ ете ќалып, жас жігіт майданєа тіленіп кете барады. Бўл шаќтар елдіѕ кґз алдында ґткен. «Уаќытты баєалауды, ґмірді ќадірлеуді, Отанды ќастерлеуді їйреніп ќайттыќ. Елдік емтиханын жоєары баєаєа тапсырып, отаншылдыќ мандатын тґбемізге тудай кґтеріп оралдыќ» деген сґздері бїгінде јр жеткіншекті ќайрайтын жолдарєа айналєан. «Теѕ тўстарыма ќараєанда армиядан кешігіп оралыппын. Ќўрдастарымнан кештеу їйленіппін. Перзентті де отыздан аса бере сїйіппін. Алєашќы кітабым жиырма тоєыз жасымда єана жарыќ кґріпті. Осыныѕ бјрі сырт кґзге ґкінішті јѕгіме сияќтанар. Ал сґйте тўра мен ґзімді баќытты азаматтардыѕ бірімін дей аламын. Армия ќатарында да ќаламымды ќаѕтарып кґрген жоќпын. Елге келген соѕ 1948 жылєы (кґктемнен) јдеби еѕбекке Жерлестерініѕ ортасында ќўлшына кірістім. «Јр айдыѕ оты басќа» дегендей, јр кезеѕніѕ ќайталанбас ќадыры, ґшпес олжасы, ўстатќан бґлек. Мўзафар жеткіншек ана алаќанын да, мїшесі бар екен!» - деп жазєан екі томдыќ їзбей айтатын аяулы јѕгімелерін де аѕсады. кітабыныѕ алєысґзінде аќын. Зейнеп ана ўлына Кґтеш, Бўќар жырау, Абай, Алматыда талапты жасты тјлімді орта Сўлтанмахмўт, Иса, Естай, Сјбит жатсынбай ќарсы алады. Аталарєа ќараєанда, Дґнентаевтардыѕ есімдерін алєаш естіртіп, аєалар інілерге біртабан жаќыныраќ, бўлаќ жырларынан тереѕ сусындата білді. ќайырымдыраќ. Содан да болар, аєа Ќаншама ертегі-ќиссаны жатќа айтатын, ґзі замандастары Тайыр Жароков, Ќасым де жанынан жырлар шыєаратын ерекше аќылАманжолов, Јбділда Тјжібаев, Єали Орманов, ќабілет иесі болєан. Дихан Јбілев, Ќалижан Бекќожин, таєы да Арада аз жылдар ґткенде јдебиеттіѕ аќ басќалармен талай сырласып, аєалыќ аќылкемесіне мінген абзал аќын: «Аќындыќтыѕ кеѕестерін алєан. алєашќы ўрыєына аппаќ нўр, асыл нјр беретін «1962 жылдыѕ бас кезінде: де ана јлдиі, ана жыры, ана јѕгімесі екен» Ґз дарыныѕды эпикалыќ жанрда неге деп Ана даналыєын бір-аќ ауыз сґйлеммен сынамайсыѕ? Естай мен Ќорлан трагедиясын тїйіп шыєарды. сенен артыќ білетін кім бар, айтшы? Іркілме. ...Жылыбўлаќ ауылына жеткен бойда ќарсы


Мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты Мўзафар Јлімбай – 90 жаста! «Мўзафар – ойдыѕ аќыны. Шыєыршыќтыѕ ішін шыр айналєан тўтќындаєы аќ тиін іспеттес ойнаќы сґздіѕ емес, сезгені, тїйгені мол ойдыѕ аќыны. Ізденгіш те тапќыш, кґп оќитын, кґп тїйіп, кґп ойланатын бейнетќор да еѕбекќор аќын...» Мўќаєали МАЌАТАЕВ.

«Мўзафар Јлімбаев – шынтуайтына келсек, наєыз єылымныѕ адамы. Оныѕ єылымєа тјн таланты, миыныѕ зеректігі, асќан тґзімділігі мен мїлде ерінбейтін еѕбекќорлыєы, уаќытыныѕ кґбін ќаєаз арасында, кітап ішінде ґткізуі – бјрі де оныѕ єалымдыќ ќасиетін айтып тўрєан жоќ па?» Єафу ЌАЙЫРБЕКОВ.

«Наќтылыќ, ойлылыќ, жинаќылыќ – Мўзафар ґлеѕдерініѕ еѕ басты ќасиеттерініѕ бірі. Мўзафар біздіѕ із-ґкшемізді басып келе жатќандардыѕ ішіндегі еѕ бір ірі аќын. Оныѕ ґзіндік беті бар, ќолтаѕбасы бар. Јрбір ґлеѕін жарыќќа шыєарарда јрбір сґзі їшін кїресетін, ґзіне-ґзі сыншылыќ жасайтын сарабдал аќын». Сырбай МЈУЛЕНОВ.

Амандыќ болса, Жылыбўлаќ жўрты аќын ўлын тоќсан жас мерейтойын атап ґту їшін келеді деп таєатсыздана кїтуде. Туєан халќы аќынмен сонда таєы бір ќауышпаќ.

Мўзаєаѕ ћјм

«Сарыарќа самалы»

Маралдым Сґзі: Мўзафар Јлімбайдікі Јні: Јсет Бейсеуовтікі Ќыз Ќорлан ќор ќызындай тамсандырєан, Естайєа јлемде жоќ јн салдырєан. Маралды! Маралды – кґл! Маралды - тґр! Самалдай јн еседі ќарсы алдыѕнан. Туєан ел, туєан жерім - «Ќызыл таѕым», Сапырєан кїн астында ќызыл дјнін. Ґссем де ќўшаєыѕда ажырамай, Кґркіѕе кґрмегендей ќызыєамын.

Аќынныѕ јліппе ашќан мектеп ўжымына берген ќолтаѕбасы

Туєан жер, ґскен елім - «Ќызыл таѕым», Сенікі ішкен суым, тўзым-дјмім. Даѕќыѕды, дјулетіѕді шалќытады, Баќытын сенен тапќан ќыз-ўлдарыѕ.

Ізден. Кїреске тїспегенніѕ ќырєын батыр екенін кім танысын? – деді маєан Ќалекеѕ бір јѕгімесінде. Сґйтіп, «Естай-Ќорлан» дастаны сондай игі тїрткіден кейін ќалам жемісі болып дїниеге келген еді» деп жазады Ќалижан аєасы туралы бір естелігінде. «Естай-Ќорлан» махаббат оќиєасын Мўзаєаѕнан артыќ ешкім білмейді деуініѕ сыры тереѕде. Ќырќыншы жылдардан жазылєан естеліктерде: «Естай јншініѕ жанында басына оюлы таќия киген, кґзі бадыраќ, сары бала жїрді. Ол атаќты аќынныѕ аузынан шыќќан јрбір сґзді ќаєып алып, їндемей-аќ, ќаєаз бетіне тымпылдатып тїсіріп отыратын» деген јѕгіме кездеседі. Дјл сол «сары бала» кейін ќазаќ јдебиетініѕ марєасќасы, мјйекті сґздіѕ маѕмаѕгері, јйгілі Мўзафар Јлімбаев атанады. Зер салсаѕыз, «Естай-Ќорлан» єашыќтыќ дастанын автор ґзініѕ јкесі Айтмаєамбеттіѕ рухына арнаєан. Естай јнге ќосќан, їш жїзге јйгілеген Маралды атырабында туєанын аќын јрдайым маќтан етіп, жырларыныѕ арќауына айналдыра білген. Ол дегенде жїрек соєысы, жан лебізі ерек болєан. Јлі де солай.

О, Маралдым, Маралдым! Сеніѕ їшін жаралдым Топыраєыѕнан нјр алдым Кґзіндейсіѕ сен маєан Атам менен анамныѕ

арттыратын ќызыл ќўрттары – тўнєан байлыќ. Ем іздеп келушілер жылдан-жылєа кґбейген. Жылыбўлаќ ауылыныѕ оќушылары жыл сайын жазда «Бастау» деген топ ќўрып, кґл жаєасын тазалауєа шыєады. Ќўптарлыєы сол, еѕбекќор, патриот балаларєа еѕбекаќы тґлейтін демеушілер ауылдыѕ ґз ішінен табылуда. Бўл да болса, кґпке ґнеге, їлгі. «Аќылгґй кґрінгенге ден ќоя ма? Атамыз Асан ќайєы берген баєа: «Жеріѕ – от, еріѕ ойлы, кеѕ екенсіѕ, Ґѕгеріп јкетер ме ем желмаяма», дейді таєы аќын шабыты тасып. Маралды кґлініѕ ќасиетін ўєынбай кґріѕіз...

Ќауышу

Жанєа - нјр, жырєа - ќўнар

Суреттерді тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

Јйгілі Маралды кґліне таяп келеміз. Жылыбўлаќ ауылынан їш шаќырымдай ўзадыќ. Ќўмдауыт жер екені байќалады. «Мынау аєып жатќан бўлаќ Маралды кґліне барып ќўяды. Ќазір тартылєан кезі єой, кґктемде маѕайєа су мол жайылады» дейді жолбастаушы жігіт. Белесті жерлерді асып, кґл басына, бўлаќ келіп ќўяр тўсына аялдадыќ. Маралды! Айдыны кїн кґзіне шаќырайып, шалќайып-аќ жатыр. Жары биік. Тўзды кґлдіѕ толќыны жар тїбін шайып, јлсін-јлсін опыра тїсуде. Јлгінде Жылыбўлаќ мектебініѕ директоры Айман Бјстемиева Байжырыќ деп аталатын осы жардыѕ басында ескі молалар барын айтќан. Тїбін толќын су ўрып, бетін мезгіл-мезгіл жауын-шашын ќопсытќан жардыѕ шеті омырылып, ќўлай бастаєан. Ескі ќорымнан шашылып тґмен тїскен сїйектерді ауыл молдасы бас болып, бертін ќайта жерлеген екен. Молалардыѕ кімдердікі екендігі белгісіз. Аныєы, бўл жерді ертеде байлар мекендеген. Маралды кґлініѕ ўзындыєы 9,5, ені 8,3 шаќырымды ќўрайды. Ауыл тўрєындарыныѕ айтуынша, мўнда ќўйып жатќан бўлаќтар ертеде тіпті кґп болєан. Бертін жер жыртылып, ќўрылыс жїріп, талайыныѕ кґзі бітелген. Мўзаєаѕныѕ ґз ґлеѕіне ден ќойсаќ: «Арќада аты јйгілі Маралды кґл, Адамєа ырыс їшін жаралды дер. Алпыс тґрт арна бўлаќ аќќан ќатар, Белдері бетегелі, аяулы жер». Жалпы, суы тўзды демесеѕіз, кґл тґѕірегі тегіс малєа жайлы, шўрайлы екені аѕєарылады. Тґрт тїлік кґк шалєынєа кенелген, шґлдесе, суы тастай бўлаќтардан ќанып ішеді. Маралды кґлініѕ суы - сан тїрлі дертке шипа. Ќара балшыєы, судаєы тўз ќўрамын

Жылыбўлаќ ауылыныѕ мектебі бізді жылы жїзбен ќарсы алды. Директоры Айман Бјстемиева 32 жылдан бері осында табан аудармай ќызмет етіп келеді. Мўзафар аќынныѕ бірнеше мјрте жїзін кґріп, лебізін естіген. - 1983-інші жјне 1993 жылдары 60, 70 жылдыќ тойларын атамыз туєан жерінде атап ґтті. Алєашќысында Сырбай Мјуленов, Ќадыр Мырзалиев, Тўманбай Молдаєалиев, Тўрсынбек Кјкішев секілді атаќты жзушылармен бірге келді. Олардыѕ кґбі «Балдырєан» журналында ўзаќ жыл бойы ќызметтес болєан. 1993 жылы келгенінде біз жаѕа мектепке кґшкен болатынбыз. Жаѕа єимарат 1992 жылы пайдалануєа берілді. Ол кезде Ќызылтаѕ колхозында ел ќалыѕ, оќушы кґп болатын.

Балалар ґлеѕдерін наќышына келтіріп оќып, аќындарды риза етті, - дейді тебіреністі шаќ туралы бґліскен Айман Ханзадаќызы. Бїгінде Жылыбўлаќ ауылы (Ќызылтаѕ атауы 1994 жылы алынєан) Мўзафар Јлімбай сынды ќазаќтыѕ хас талантын маќтаныш етеді. «Сіздерге алысќа барып ќажеті жоќ, бїкіл балалар јдебиеті осы жерде єой» деп орынды јзіл айттыќ біз. Расында, аќынныѕ маржан сґздері, маќалмјтелдері санаєа сјуле сыйлайды. Мектепте жыл сайын Мўзафар Јлімбай шыєармашылыєын насихаттау баєытында тјрбиелік, ашыќ сабаќтар ґткізіледі екен. Бастауыш сынып оќушылары аталарыныѕ таќпаќтарын таѕдайлары таќылдап айтып берді. Жетекшілері - Гїлжанар Махамбетова, Сјбира Дјуеновалар мјнерлеп оќудыѕ ќыр-сырын їйрете білген. Биыл мектепте аќынныѕ дјрісханасы ашылыпты. Ашылуына орай «Мўзарт таудай биік тўлєа» атты аудандыќ семинар ґткізілген. Айман Бјстемиева бўл бґлмені кґрнекі тїрде жабдыќтауєа оќу ісініѕ меѕгерушісі, тарихшы Сўлушаш Ќалдыбаеваныѕ мол еѕбек сіѕіргенін айтты. Осыдан біраз бўрын Жылыбўлаќ мектебі аудан кґлемінде ґткен байќау жеѕімпазы ретінде грант иеленген екен. Содан алєан ќаржысын арнайы бґлме жабдыќтауєа жўмсапты. Бўл ретте, аќынныѕ торќалы тоќсан жасќа толуына орай мектепке келушілер кґп болатыны ескерілген. Дјрісханадан басќа, мектептегі ґлкетану музейінде М.Јлімбай шыєармашылыєына арналєан жеке бўрыш бар. Мўнда јр кездегі суреттері, шыєармалары топталєан. Ґкінішке ќарай, аќынныѕ ќолданєан заттары мїлде жоќ. - Аќынныѕ јрбір маќал-мјтелі, наќыл сґздері ґмірден алынєан. Мазмўнєа бай, їйретері кґп. Биылєы сјуір айында мектептіѕ мјжіліс залына ауыл жўрты жиналып, жерлесіміздіѕ ґнегелі еѕбегі туралы келелі јѕгіме ґткіздік, дейді директор. Ойнаќы ґлеѕдері оќиєалы, сондыќтан балалар оныѕ желісімен тіпті сурет те салып береді. - Мўзафар ата Жылыбўлаќ ауылына 2011 жылы ќазан айында келіп, ауылдастарымен кездесті. Ќасында туысы Естай Мўќанбаев болды. Ол кезде облыс јкімі Баќытжан Саєынтаев болатын. Јкім аќынєа жаѕа кґлік мінгізді. Сјл кейін, 2012 жылы Павлодарда ќазіргі аймаќ басшысы Ерлан Арын Халыќ жазушысына пјтер берді. Мўныѕ бјрі – елдіѕ јдебиетке деген, аќынєа деген толассыз ќўрметі болса керек, - дейді Айман Ханзадаќызы.

Мўзаєаѕныѕ тырнаќалды ґлеѕі алєаш рет облыстыќ «Ќызыл ту» газетінде жарыќ кґргені туралы айтып ґттік. Содан бері ќаншама уаќыт ґтсе де, Халыќ жазушысы ґзініѕ ўшќан ўясын – бїгінде «Сарыарќа самалы» аталєан баслымымен байланысын їзген емес. Јдетте, баспалдаќ ретінде ќызмет еткен бел-белесті кейін зеѕгір аспанєа самєап ўшќан сјтте ўмытатындар кездеседі. Алайда, аќынныѕ ары, ґрісі бўєан жібермек емес. Жыл сайын облыс жўртшылыєы, оќырман «Сарыарќа самалында» жарыќ кґрген Мўзафар Јлімбайдыѕ ойнаќылдарын, пайымєа толы парасатты ґлеѕдерін оќып, сусынын ќандырады. Кїні бїгінге дейін Алматыдан кјдімгі конвертке салып, ќолжазбасын хатпен жіберетін јдеті ќалмаєан. Жылт еткен жаѕалыќќа пікір айтуды да кем кґрмейді. Мјселен, 2011 жылы шыќќан «Мўз-Ата» јѕгімесі їшін осы жолдардыѕ авторына арнайы пікір жазып жібергені бар. Бўдан бўрын газетіміздіѕ 80 жылдыєына орай (2009 жылы) Мўзафар Јлімбай мынандай ґлеѕ жолдарын арнаєан: Ашыќ кїн, шўєылалы мґлдір аспан, Аќындыќ јлеміне жолымды ашќан. «Ќызыл ту» - ол «Сарыарќа самалы» єой, Кереку шежіресі – небір дастан. Јр жастыѕ ќыздырады ўлттыќ ќанын, Ўдайы ойлантады халыќ ќамын. «Сарыарќа самалына» їѕілгендер, Кґѕілініѕ бїтіндейді жыртыќтарын... Азанда јр ўланєа ўстатыѕдар, Ќазаќы сезімдерін ўстартыѕдар. «Сарыарќа самалыныѕ» лебіздері – Ґнеге жазда тыѕдар, ќыста тыѕдар. Тїйіндей келе айтарымыз, Мўзафар Јлімбайдай кґркем сґздіѕ жїйрігімен шыєармашылыќ байланыс жасап, ґнегелі сґзін ґмірлік мансўќ етіп жїргенімізді біз маќтан тўтамыз. Шарбаќты ауданы.

Деген екен... Жылыбўлаќ ауылында Мўзаєаѕныѕ тїйдей ќўрдасы, ґмірде бір-бірімен јзілдесіп ґткен Ќабылќаќ ата тўрєан. Ќабылќаќ атаныѕ ґзі баќилыќ болєанына отыз жылдан асќан. Бїгінде ауылда оныѕ келіні (інісі Манаптыѕ жўбайы) Боташ апай тўрады. Ґкінішке ќарай, сырќаты меѕдеген јжеймен сўхбаттасудыѕ сјті тїспеді. Есімізге дјл осы Ќабылќаќ ќўрдасына байланысты Мўзаєаѕныѕ ќалжыѕы ойєа оралєаны: Бiр жиенi їйленiп, 1977 жылы Мўзаєаѕ Керекуге тойєа барыпты. Туєан жерi Маралдыдан бiр топ аєайын-жекжаттары келедi. Араларында аќынмен бiрге оќып, бiрге ґскен жора-жолдастары да бар екен. Солардыѕ бiрi - Ќабылќаќ деген ќўрдасы Мўзаєаѕмен ќўшаќтасып, тґс тїйiстiрiп амандасады да: - Мїскен, сен ґзiѕ шашыѕ селдiреп, ќартайып ќапсыѕ єой? - дейдi таѕданєандай болып. Сонда Мўзаєаѕ iркiлместен:

Ќабылќаќ, рас айтасыѕ, Шашымнан тараќ ќалды, Аузымнан араќ ќалды, Ойыннан картам ќалды, Ќойыннан ќалќам ќалды, деп ґлеѕмен жауап берген екен.

Мектептегі М.Јлімбайдыѕ дјрісханасы

Тарихи суреттер Бўќар жырау атындаєы облыстыќ јдебиет жјне ґнер музейінен алынды


6

АЌПАРАТ

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ТІРІЛЕРМЕН ТІРІМІН!

МІНБЕР

«Сарыарќа самалы» газетініѕ їстіміздегі жылдыѕ 12 ќыркїйегінде «Жатќа жадаєай, жаќынєа одаєай ма едік? немесе аќын рухы аяќ астында ќалды» деген таќырыппен журналист Сая Молдайыптыѕ маќаласы жарыќќа шыќќан болатын. Онда Семей ќаласына жерленген аќын зиратыныѕ ќараусыз, кїтімсіз ќалєаны туралы мјселе кґтерілген-ді. Айта кетейік, бўл маќала кґпшіліктіѕ арасында їлкен ойпікір туєызып, редакцияєа кґптеген хаттар келді. Оныѕ біразы жарияланды да.

Ќўрмет Ж

аќында редакцияєа Аќсу ќаласынан сїйіншілеген ќўсни хат келіп жетті. Онда былай делінген екен: Аќсу ќаласына ќарасты Мјмјйіт Омаров атындаєы ауылдыќ округтіѕ Сјбит Дґнентаев бґлімшесінде аќындемократ, аєартушы, ќоєам ќайраткері, жерлесіміз Сјбит Дґнентаевќа арналєан белгітас орнатылды. Ауылєа кіреберістен орын тепкен еѕселі белгітастыѕ биіктігі 3 метрдей, салмаєы 6 тоннаєа жуыќ. Оєан «Ќазаќтыѕ кґрнекті аќыны Сјбит

Дґнентаев осы ауылда дїниеге келген» деп жазылєан. Белгітасты орнатуєа Ќазаќстан теміржолы «Теміржолсу» АЌ-ныѕ президенті, бірнеше жыл Аќсу ќаласыныѕ јкімі болып ќызмет атќарєан Ќуат Есімханов ўйытќы болєанын атап ґткеніміз жґн. Аталмыш шараєа ел аєалары Кенже Кеѕесбаев, Јбілхаќ Тїгелбаев, Ермат Байєўрманов, сондай-аќ, Аќсу ќаласы јкімдігініѕ ќызметкерлері мен ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы Залмўќан Арынов, аќын Ќаршыєа Шаяхметов ќатысты. Бўл кїні јйгілі жерлесіміз Сјбит Дґнентаевтыѕ рухына дўєа оќылып, ас берілді.

Шамшат ЖЇНІСЌАЛИ, Аќсу ќаласы.

Бјрекелді! Елтўтќа болєан сґз ўстаєан азаматтар игілікті іс атќарып, Сјбит аќынныѕ азаматтыќ болмысын, рухын бір биікке кґтеріпті. Сол їшін ќалыѕ жўртшылыќ ел жаќсыларына алєыс білдіруде. Иј, мўнымен іс біткен жоќ. Ендігі жерде «Кґп тілегі кґлге» айналып, Семей жерінде ашыќ-шашыќ жатќан аќын зиратыныѕ жаєдайы оѕ шешілуі тиіс. Бўл – кґпшіліктіѕ тілегі!

Павлодар ќаласы №7 сайлау округі бойынша ќалалыќ мјслихатќа депутаттыќќа їміткер Нўрлан Октябрьўлы Сјрсембинов 1961 жылы 26 мамырда Ертіс ауданы , Панфилов ауылында дїниеге келді, осы жерде мектепті бітірді. Павлодар индустриалдыќ институтына тїсіп, инженермеханик мамандыєын алды. Еѕбек ќызметін 1983 жылы КК 162/5 ўста болып бастады, содан кейін ЌЖБ облыстыќ ауылшаруашылыќ басќармасында механик, бас механик болып жўмыс істеді. Павлодар кґлік «Ауылшаруашылыќ химия» кјсіпорнында бас инженер, ЌБ «Казтеплоизоляция» басќарма басшысыныѕ орынбасары ќызметін атќарды. Павлодар ќаласыныѕ Ильичев аудандыќ атќару комитетінде тґраєа орынбасары лауазымы бойынша еѕбек етті, ўзаќ уаќыт кјсіпкерлік ќызметпен айналысты, коммерциялыќ ўйымдарды

басќарды. 2003-2004 жылдары «Каустик» АЌ басќармасыныѕ тґраєасы болып ќызмет атќарды. 2006-2012 жылдары Павлодар учаскелік «Жолаушы тасымалдауы» ЌТЖ ХК АЌ жетекшілік етті. Ќазіргі уаќытта Павлодар ќаласыныѕ «№1 Автобус паркі» ЖШС директоры. Павлодар ќаласында тўрады. Їйленген, їш баласы бар. №7 сайлау округі бойынша ќалалыќ мјслихат депутаттыєына «Нўр Отан» партиясы ќалалыќ филиалымен ўсынылєан.

Депутаттыќќа їміткер Н.О.Сјрсембиновтыѕ сайлау алдындаєы баєдарламасы - «Нўр Отан» партиясыныѕ саяси доктринасы, Казаќстан - 2050 Стратегиясыныѕ даму жоспарын аймаќта жїзеге асыру жўмыстарын ґткізу; Спорттыќ клубтар, теннис корттары, жасанды жабындары бар футбол алаѕдары, ќысќы сырєанаќ жјне балаларєа арналєан ойын алаѕдары желілерін дамыту жолы арќылы салауатты ґмір салтын ќалыптастыру; - Тўрєын їй ќорын жґндеу, аула аймаќтарын кґгалдандыру жўмыстарын жїргізу бойынша баєдарламаны ќолдау жјне іске асыру; - Ќазаќстан жастарын отан сїйгіштікке ќалыптастыру жјне жўмыспен ќамтылуын ќамтамасыз

ету. Жаѕа жобаларды жасау, жоєары оќу орындарыныѕ, колледждердіѕ тїлектері їшін жаѕа жўмыс орындарын ќўру; - Мјдени, рухани ќўндылыќтарды кґбейту жјне саќтау, тґл мјдениетті дамыту. - Аудандардаєы жарыќтандыруды жаќсарту, жаѕа кґшеттер отырєызу, кјрі аєаштардыѕ санитарлыќ ґнделуі бойынша мјселелерді шешу; - Сайлау аймаєы тўрєындарыныѕ ґмір сїру деѕгейін кґтеруге барлыќ жігерді жўмсау, јлеуметтік кґмек баєдарламаларын кеѕейтуге ќол жеткізу, соныѕ ішінде, зейнеткерлер мен тўрмысы тґмен азаматтарєа ќатысты.

(Кандидаттыѕ ќаражат ќорынан тґленген).

БАЌЫЛАУ БАРДА САПА БОЛАДЫ Облыстыќ мјслихаттыѕ тїрлі салаєа байланысты тўраќты комиссиялары барын білесіздер. Јрќайсысы ґзіне тиесілі таќырып тґѕірегінде ой ќозєап, тїйткілді тўстарын талќылайды. Содан кейін ќўзырлы органєа ўсыныс-талаптарын жолдайды. Дјл осындай жауапты жўмыс Анатолий Бойчин жетекшілік ететін экономика жјне бюджет мјселелері жґніндегі тўраќты комиссияда да жїйелі тїрде жїргізіледі. Аталмыш ќўрылымныѕ аєымдаєы жылы тындырєан істері жайында комиссия тґраєасынан сўрап білген едік. - Комиссия мїшелері ґѕіріміздіѕ јлеуметтік-эконо-микалыќ дамуына айтарлыќтай ыќпал ететін экономиканыѕ тїрлі салаларына басшылыќ етеді. Јрќайсысыныѕ кјсіби шеберлігіне ќоса, ґмірлік тјжірибесі мол. Сондыќтан, елдіѕ кґкейіндегі сауалдарєа жауап іздеуде јрдайым белсенділік танытады. Экономикалыќ блоктыѕ ґзекті мјселелерін талќылау сеніп тапсырылєандыќтан , біздіѕ комиссияєа артылатын жїк жеѕіл емес. Јр ќадам заѕ аясында болуы тиіс. Сондыќтан, ќолданыстаєы заѕнамалыќ актілерді зерделеп, бен айтар ойымыз ўсыныстарымыздыѕ заѕдыќ ќўжаттарєа ќайшы келмеуін ќадаєалаймыз. Негізі, јріптестерім жыл бойы кґпшілік кґкейіндегі мјселелер бойынша бас ќосып, ой-пікірлерін ортаєа салады. Јсіресе, бюджеттіѕ орындалуына, ќаржыныѕ маќсатты жўмсалуына баса мјн береміз. Сондыќтан да, осы салада жїргізілген іс-шаралар жайында жауапты орган басшылары комиссия отырыстарында тўраќты тїрде баяндайды. Республикалыќ ќазынадан ќарастырылєан ќыруар ќаржыныѕ діттеген жеріне жетуіне, мемлекеттік баєдарламалардыѕ, инвестициялыќ жобалардыѕ нјтижелі жїзеге асуына назар аударамыз. Сонымен ќатар, бюджетке енгізілетін ґзгерістер мен

толыќтырулардыѕ негізділігіне кґп кґѕіл бґлінеді. Бўдан бґлек, атќарушы органдар тїзген жаѕа жоба-жоспарлардыѕ мјн-маѕызына тоќталып, ґз ойымызды білдіреміз. Мјселен, биыл жыл басында облыстыќ энергетика жјне тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыєы басќармасы ўсынєан ґѕірімізде энергия їнемдеудіѕ кешенді жоспарын ќызу талќыладыќ. Јріптестерім мекеме ґкілдеріне сауалдарын жаудырды. Јсіресе, жоспарда нарыќтаєы жаєдайдыѕ толыќќанды талдауыныѕ жоќтыєын сынєа алєан болатын. Тїрлі ўсыныс айттыќ. Жалпы, энергияны їнемдеуді тўрєындар арасында насихаттауды мыќтап ќолєа алу керек деген ќорытынды жасадыќ. Сґйтіп, жанжаќты пысыќталєан ќўжат јзірленді. Баќылау бар жерде сапа болары аныќ. Сондыќтан, ќазына ќаржысыныѕ маќсатты жўмсалуын ќадаєалау їшін мемлекет есебінен салынып жатќан ќўрылыс нысандарын аралау да жўмысымыздыѕ бір бґлігіне айналєан. Кґшпелі отырыстар да осыєан баєытталєан. Мјселен, шаєын жјне орта бизнесті дамытуєа жан-жаќты жаєдай туєызу їшін ќажетті ісшараларды кјсіпкер-лердіѕ ґздерінен білмек маќсатында Шарбаќты ауданы мен Аќсу ќаласына арнайы бардыќ. Бірќатар бизнес нысандарыныѕ басшыларымен кездесіп, ўсыныс-

талаптарын тыѕдадыќ. Кейбір мјселелерді облыстыќ мјслихаттыѕ ґзге де тўраќты комиссияларымен бірлесе талќылау тјжірибесі де ќалыптасќан. Мысалы, биыл ґзім жетекшілік ететін комиссия мїшелері экология жјне ќоршаєан ортаны ќорєау мјселелеріне жауапты јріптестерімізбен бірге коммуналдыќ желілерді жаѕєыртудыѕ ґѕірлік жоспарын пысыќтадыќ. Ґзекті мјселеніѕ тїйінді тўстарын тарќатуєа ой ќостыќ. Сондай-аќ, комиссия мїшелері аймаќ ґміріндегі ґзгерістерге, тарихи сјттерге ќатысып, їн ќосуды ґздерініѕ азаматтыќ міндеті санайды. Ґткен айда облыстыќ мјслихаттыѕ депутаты Ж.Лўќпанов Павлодар ќаласыныѕ Алюминийстрой шаєын ауданында балєындардыѕ игілігіне ойын алаѕын тарту еткенін білесіздер. Осы шараєа ќатысып, тўрєындардыѕ жїзіндегі ќуанышты кґрдік. Јріптесіміз дјл осы ауданнан сайланєан болатын. Сайлау алдында кґпшілік халыќ ќалаулысынан аулаішілік аумаќтарды абаттандырып, балалардыѕ ойын, спорт алаѕдары салынса деген тілектерін білдірген еді. Міне, сол ўсыныс-тілек орындалуда. Депутаттыѕ басты міндеті халыќтыѕ ќалауына ќўлаќ асу емес пе?! Сол себепті, сайлаушыларымызбен кездесіп, олардыѕ мўѕмўќтажын тыѕдаймыз. Ќолдан келгенше ќолдау кґрсетіп, ќўзырлы органдарєа жеткізуге тырысамыз. Бўл жўмыстарымыз алдаєы уаќытта да жалєасатын болады. Жазып алєан – Г.МАЄЖАН.

ТАБИЄАТ БАЙЛЫЄЫ

Ќырєауыл ќўстыѕ тґресі Табиєатты ќорєауєа жјне жан-жануарлар ќатарын кґбейтуге байланысты таєы бір айтулы жоба жїзеге асырылды. Экология жјне ќоршаєан ортаны ќорєау жґніндегі облыстыќ кеѕестіѕ мамандары мен «Жасыл ел» студенттік жасаєыныѕ мїшелері Ертіс ґзені жаєалауындаєы орманда аса сирек кездесетін ќырєауыл ќўсыныѕ санын молайтуды ќолєа алды. Тілеуберді САХАБА Ќырєауыл - ґте сирек кездесетін ќўс. Ол кґбінесе кїн райы тўраќты орманды ґлкеде немесе ґзен-кґлдердіѕ жаєалауында тіршілік етеді. Ґсімдік тўќымдары жјне ќўртќўмырсќамен ќоректенеді. Аќтоєай ауданына ќарасты Ќараоба ауылыныѕ маѕындаєы тоєайєа 50 ќырєауыл жіберілді. Мамандардыѕ айтуынша,

алєашќылары тјжірибе ретінде пайдаланылмаќ. Егер кїн райына їйреніп, табиєатќа жерсініп кететін болса, келер жылы таєы да јкелінетін болады. Бір ќызыєы, ќырєауылдардыѕ ќай жаќта мекен етіп жїргенін біліп отыру їшін јрбірініѕ їстіне баќылау ќўрылєысы орнатылєан. Сол арќылы оныѕ ґлі немесе тірі екенінен хабардар болуєа мїмкіндік бар. «Жасыл ел» студенттік жасаєыныѕ жетекшісі Рахат Ќаппасовтыѕ айтуынша, ќўстар Павлодар ауданындаєы Мичурин ауылынан жеткізілген. Онда арнайы ќырєауыл ґсіретін фабрика бар.

Нўржан ЌАППАСОВ, «Жасыл ел» студенттік жасаєыныѕ мїшесі: Ќырєауыл біздіѕ ормандарда сирек кездеседі. Сондыќтан оны тек ќолда ўстап ќана ќоймай, табиєатќа їйретуді де ќолєа алдыќ. Ал, жастарды бўл мјселеге араластырудаєы маќсатымыз – олардыѕ экологиялыќ ўстанымын ќалыптастырып, табиєатты аялауєа їндеу. Сондай-аќ, жер бетінде аса сирек кездесетін ќўстыѕ ґѕірімізде кґбеюіне ґз їлесімізді ќосу. Аќтоєай ауданы.

«ЌазАгро» Ўлттыќ Холдингі Ресей нарыєына отандыќ мал шаруашылыєыныѕ ґнімдерін жеткізу маќсатында трейдинг компаниясын ќўрды. Экспорттау жобасы бїгінде сјтті жїзеге асуда.


24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

«

16

»

«...Ана кґрген тон» пішер» Сая МОЛДАЙЫП Тел: 8(7182) 61-80-18

жобасыныѕ їйлестірушілері:

www.saryarka-samaly.kz

Санитас ИМАНЄАЗИНА Тел: 8(7182) 65-12-77

Cуреттерді тїсірген - Тґлеген Нўрєазы. Cуретті тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

www.saryarka-samaly.kz

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

Талєамєа татитын!

12-13-беттер

14-15-беттер

Сґзжўмбаќ. Сјуегей

«Ќазаќстан-Павлодар» телеарнасында «Ўлытау» тобыныѕ концертін 2 ќараша, сенбі кїні, саєат 09.10-да тамашалаѕыздар

ТV

баєдарлама 2-11-беттер


www.saryarka-samaly.kz

«Гарри Поттер и принц Полукровка». Фильм. «6 Кадров». «Восьмидесятые». Сериал. «Воронины». Сериал. «Городские легенды». Сериал. «Гейзер». Сериал. «Нысана» Кїнделігі «Подарок судьбы». Сериал. 22.00 «Информбюро». «Стрела». Сериал. Ток-шоу. «Кошмары Фредди». Сериал.

28 ЌАЗАН - 3 ЌАРАША 16.30 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30, 22.30 23.30 00.00 07.45 “Япыр-ай”. 08.45 “Айкуне”. 09.00 “Особое задание”. 10.00 “Звездная жизнь”. 11.00 “Другая правда”. “Портрет недели”. “Слуги народа”. “Хроники недели”. “Дорога домой”. “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Жїрекжарды”. “Сивый Мерин”. Детектив. “Давай поженимся!”. “Бесценное время. Продолжение”. 21.00 Жаѕалыќтар. “Бежать”. Мелодрама. “Шаповалов”. Детектив.

13.30

12.00 13.05 14.00 14.40 14.50 15.50 16.20 17.10 18.10 19.15 20.30, 21.45 00.00

ИРБИС 08.00 «Fresh Таѕ» 09.00 «И грянул гром». Фильм. 11.00 «Американская история: Загадка ночи». Фильм. 13.00 «Землетрясение». Фильм. 15.30 «Ой толєау». 15.50 «Взгляд». 16.10, 01.40 «Јн ќанатында». 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. 18.20 «Я тебя люблю». Фильм. 20.10 «Вода». Фильм. 23.10 «Стоун». Фильм. 09.40, 13.40, 16.40, 17.20, 20.40, 23.40 Телекаталог. 08.50, 10.50; 12.50, 15.20; 17.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау.

«Звезданутые». 19.30 «Такси». 20.00 «Шурочка». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Кїлкілі оќыс оќиєалар». «Егер мен бўлт болсам...». Т/х. «Пойми меня» Телеигра. «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Слагтерра». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Великолепный человек-паук». М/с. «Топ-модель по-американски». «Битва экстрасенсов». «Секретные материалы шоу-бизнеса». 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Реальные пацаны». Сериал. «Мальчишник». Комедия.

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

туєан ТоќТоќты. Cјуірдеґт е сјт ті ты лар їш ін ап та , оѕ та йлы ыќ бол ма ќ. Сез імт алд ен ќажетжаєдайлар сізді ґздігінеле йді , ішк і ті ада мд арє а ит ерм стырмайды. тїйсігіѕіз жолдан ада да р їш ін Ал на ур ыз да ту єан ігінен алєа ґзд белсенділік ќажет, -ж іге рін е ўм ты лы п, те к ґз кїш тік ке же те сен ген де єан а же тіс да ше ші м ала ды . Ап та соѕ ынз. ќабылдауєа асыќпаѕы сен бі ме н Тоќ ты лар їш ін сјр . жўма - сјтті кїндер

15

www.saryarka-samaly.kz

28 ЌАЗАН 3 ЌАРАША

Балыќтар. Наурыздыѕ 1-10 аралыєында туєандар їшін бўл кїндер ґте нјтижелі. Апта барысында сезімталдыєыѕыз кїшейіп, ќай саладан жетістік, ќай істе сјтсіздік барын алдын ала сезіп, соєан орай јрекет жасайсыз. Ал кейбір Балыќтар їшін апта шым-шытырыќ оќиєаєа толы болмаќ. Жалпы, бўл кїндерде ќызмет барысында оѕ ґзгерістер байќалады. Сјрсенбі, бейсенбі, жексенбі – сјтті.

нда С у ќ ў й є ы ш . Ай орт асы а кїрделі туєан Суќўйєыштар їшін апт здаєы болмаќ. Отбасындаєы, айналаѕы етте адамдар жїйкеѕізге тиеді, ќызм ан, ыќт де кеде ргіл ер кезд есед і. Сонд ўры сдау -да май дыѕ алды н алы п, тег ен кер іске жол бер меѕ із. Ал кґп баса ды, Суќ ўйєы шта рды ѕ ісі алєа іледі. ќаржы мјселесі де оѕтайлы шеш нєа оры Апта соѕында кґѕіл кґтеретін барасыз. немесе жаќсы орта – ќонаќќа Сјрсенбі мен бейсенбі - сјтті.

Тауешкі. Осы аптада жјне ќарашаныѕ кґп кїндерінде Тауешкілердіѕ ісі алєа басады. Бўл жаєдай сізге шыєармашылыќ ынтажігер тудырады. Оѕтайлы сјтті жіберіп алсаѕыз, ісјрекетіѕіз баяулайтын болады. Іссапарєа шыєу немесе демалыс алсаѕыз жолєа шыєу мїмкіндігі бар. Таныс, бейтаныс адам-дармен ќарым-ќатынаста барынша сыпайы болєан жґн. Сјрсенбі, бейсенбі мен жексенбі – сјтті.

талабы мен Егіздер. Егіздердіѕ Торпаќ. Апта барысында , биі кт ен кґр ілып ны та ты ѕыз . ќай жерде жїрсеѕіз де, мінез та лан сјттілікті пайдаланы кґрсетпей, барынша биязы неді. Осы єан ќар ым Кїр дел і іст ер, ќиы нда жа єда йы н болыѕыз. Јйтпесе, барлыќ ќат ын ас, сїй ісп енш ілік Ал кей бір жоспар, іс-јрекетіѕіз ќўмєа з. рет те уге ты ры сы ѕы ќўйєан судай болмаќ. Ќаражат н ќиындыќЕгіздер, керісінше, аздаєа . Отбасынжаєдайыѕыз јзірше кїрделі еді тармен бетпе-бет кел болєанымен, ол кґпке ўзамайды. мда рме н ара Ќомаќты пайда тїсіретін дає ы, жўм ыст аєы ада уєа ты ры сыжаќсы ўсыныс болса, ойланбаѕыз, ќат ын аст ы жа ќса рт з жаман емес. ќабыл алыѕыз. Бўл кїндерде ѕыз. Ќаржы жаєдайыѕы же ксе нбі – Торпаќтарєа ќатты ашулануєа, Сей сен бі мен сјр сен бі, . дер ренжуге болмайды. Бўл жаєдай Егіздер їшін сјтті кїн сјтсіздік шаќырады. Жексенбі – сјтті кїн. М е р г е н . Жауапкершілікті молынан артатын, біраќ нјтижелі апта болмаќ. Кез келген кїрделі істі, ауќымды жобаны ќолєа алсаѕыз, ќиналсаѕыз да, сјттілігін сезінесіз. Сондыќтан, јр кїнді жоспарлап, асыќпай, аќылмен баєамдаѕыз. Отбасышкі М е р г е н ѕыздаєы немесе туыстар Тауе 23.11 Сар арасындаєы жасы їлкеныш 22.12 ы йє 01 21.12 2 ш дерге кґѕіл бґліѕіз. ќў 01 19. 22 4.1 аян Жаќсы хабар, жаѕалыќ Су 0. 2 0 0 . 2 . 1 1 аласыз. 18 Дїйсенбі, бейсенбі жјне жўма сјтті болмаќ.

Сарышаян. Ќазанда туєан Сарышаяндар їшін ќай салада болмасын, апта жемісті. Бўл, јсіресе, ќаржылыќ мјселесі мен адамдармен байланысќа ќатысты болмаќ. Ал ай соѕында туєандар їшін барлыќ істе кідірістер орын алады. Дегенмен, бар мјселе шешімін табады. Махаббатта аздаєан тїсініспеушіліктер болмаќ. Ќалпына келтіру їшін жїйке жўќартуєа тура келеді. Сјрсенбі мен жексенбі сјтті болмаќ.

Таразы. Апта сјтті, бірќатар іс-јрекеттеріѕіз кґѕіліѕіздегідей жїзеге асады. Ал адамдармен ќарымќатынаста тіл табысуєа тырысќан жґн. Аќылдасып атќарсаѕыз, келісімге келесіз, жобаѕызды да жылдам аяќтап шыєасыз. Ыќпалды, беделді адамдармен байланыс ныєаяды, оныѕ пайдасын да кґресіз. Ќаржы жаєдайыѕызды жаќсартуєа тырысќан жґн. Дїйсенбі, бейсенбі мен жўма – сјтті кїндер.

Шаян. Шаяндар їшін ќазіргі жайлы шаќ, жаќын адамдарєа деген мейірім оларды ќуанышќа бґлейді. Кґѕіліѕізге ўнайтын жора-жолдастармен ќатар жїргенде судаєы балыќтай еркіндікті сезінесіз, дјл ќазір сізге осындай ќарым-ќатынас керек. Ісіѕіз де оѕєа басады. Кґптеген Шаяндар, тіпті, сыртќы кескінкелбетін жаќсартуєа ўмтылады. Тек ай соѕында туєан Шаяндарєа шыдамдылыќ керек. Апта соѕында отбасыѕызбен демалыѕыз. Сјрсенбі мен бейсенбі - сјтті кїндер. Арыстан. Кейбір Арыстандар біраз мјселеде ќиындыќќа кезігуі мїмкін. Ќызметте ќолдан жасалєан кедергі аздаєан бґгет јкеледі. Ал айдыѕ соѕында туєан Арыстандар їшін апта сјтті, айналаѕыздаєылармен тіл табысып, жоспарлаєан ісіѕізді аяќтайсыз. Ќаржы жаєдайы тўраќты. Пайдасы мол келісімшарттар жасалады. Сјтті кїн – жўма. рдіѕ Бикеш. Бикеште -жігер кґѕілі кґтеріѕкі, кїш ќтан, де жеткілікті. Сонды алє а ба р ын та ѕы збе н іст ер жы лж ып , кїр де лі лы єы н жо спа рла саѕ ыз , бар раЌа ат ќар ып шы єас ыз . ісі мша ны ѕ бас ын да кел апа р, ша рт та р жа сап , ісс бар з, жо бал ар бел гіл еѕі Апта лыєын таразылаѕыз. йб ір ке соѕ ын а ќа ра й ында істерде немесе отбас ізеѕс жїйкеге тиетін кел . кін діктер кездесуі мїм нбі Сјр сен бі ме н же ксе – сјтті.

Бике ш Таразы 2 24.09 2 4.08 23.10 3.09

07.00 08.05, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 10.30 11.20 12.20 12.55 13.10 13.40 14.10 15.20 16.15 17.10 18.05, 19.00 22.30 23.00

07.15 «Имайловский парк». 09.00 «Лера» т/ф. 11.00 «Айна online». 12.00 «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». 13.00 «Выход есть». 14.00 «Знаки. Степные легенды». 15.00 «НЫСАНА». 16.00 «Чемпион». Сериал. «Выхожу тебя искать». Сериал. 19.30 Жаѕалыќтар. «Побег из аула-3» «Бывшая жена». Сериал. «Дело чести». Сериал. «Фактор страха».

НТК

17.00 19.00, 20.00 20.30 21.30 23.30

Егізд н ер Шая 22.0 То 6 0 . 5 2 2 2 р ст 21 п а 2.07 1.06 2 ы 7 20 .0 ќ Ар 3.0 08 .0 4 2 3. 5 2

2

"Дон И". Т/х. "10 поводов влюбиться". "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". "Закрытая школа". Т/с. "Јн арна". 00.20 «Жар@йсыѕ». "Инновационный форсаж". "Сноски". "Бјрі де мїмкін". "Кјнизак". Т/х. "Ўзаќ жол". Т/х. "Уимблдон". Драма. 7.00 «Јн жїрегім, Астана». 8.40 "Внимание. ЧП!". 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім". Т/х. 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.40 Жаѕалыќтар. 10.30, 18.00 "Жїрек жарєан". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. 01.40 Јн шашу. 22.50 "Kaznet". "Дневник с Гульжан Мукушевой". "Исаев". Сериал. "Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен". 01.10 Новости "20.30". "Исаев". Сериал. "Разбивающая сердца". Сериал.

ЕВРАЗИЯ Телеканал «Доброе утро». 18.30 Новости. «Жди меня». «Домработница». «Женский доктор 2». «Добрый вечер, Казахстан!». «ППС». Фильм. «Новости днем». «Судебные истории». «Зверобой». Детектив. «Давай поженимся». «Вероника. Беглянка». Т/с. «Братство десанта». Т/с. «Новости в 21.00». «Пусть Говорят». «Моя большая семья». Т/с. 7.00 «Made in Kazakhstan». 8.00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». 8.50 «Без обмана». 9.40 «Астрологический прогноз с Павлом Глобой». 10.00 «Хищники». Сериал. 10.30 «Айналдым, елім». «Саєындым сені». «Территория происшествий». «Ювелир-ТВ». «Отрар в формате времени». «БлоGпост. Детектор G». «Бизнес-диалоги». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». COSMOS.KZ. Мегапроекты КТЖ: «Железнодорожное машиностроение». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Астана ґмірінен». «Made in Kazakhstan». Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Сїйікті јндер». «Алатаудыѕ аќиыєы»,1-бґлім. «Путь успеха».

КТК-7 + 31 Мультсериалы «Братец медвежонок 2: Лоси в бегах». Фильм. «Кошки против собак 2: Месть Китти Галлор». Комедия. «Галилео».

ан

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

28 ДЇЙСЕНБІ

12.30

10.30

07.30 09.00

21.00 21.30 21.40 22.00 22.30 23.00 00.00

12.30 15.00 15.30 17.00 18.50 19.20 19.50 20.00 20.30 20.45

7.00 10.00, 10.05 11.05 12.10 13.00 14.05 15.00 15.30 16.25 17.25 19.00 20.00 21.00 21.35 23.00

11.30, 12.20, 12.40, 13.10 14.10 16.00 20.30, 21.00 23.15

14.00 15.10 16.10 16.40 17.10 18.00 19.00, 19.30 20.00 20.20 21.00 22.10 22.45

05.41 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.41 Кїннiѕ шыєуы, 12.38 Бесiн намазы, 15.43 Екiнтi намазы, 17.41 Аќшам намазы, 19.15 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.55 Жаѕалыќтар. 9.45 «Олимп шыѕы». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.45 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 12.55 «Дауа». 13.25 «Аќсауыт». 13.55 «Алєашќы махаббат». Т/х. 14.55 «Јйел баќыты». Ток-шоу. 15.55 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 17.00 «Меніѕ Ќазаќстаным». 17.50, 03.35 «Ґзекжарды». 18.10, 03.50 «... Їй болу ќиын». Т/х. 18.55 «Еѕбек тїбі - береке». 19.00 «ЗАЅ ЖЈНЕ БІЗ». Тікелей эфир 19.30 «Алєашќы махаббат». Т/х. 21.05 «АЙТУЄА ОЅАЙ...» 21.50 «Олимп шыѕы». Т/х. 22.40 «КЕЛІН». Т/х. 23.25, 03.05 «ТЇНГІ СТУДИЯДА Нўрлан Ќоянбаев». «SPORT.KZ». «Шыєанаќтаєы їй» фильмі. «Кґкпар» Ўлттыќ ойын. 00.30 00.50 02.25

«Жаѕа кїн». 10.00 Жетi кїн. Бармысыѕ, бауырым? 21.30 «Мужская история». Кґзќарас 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. «Сјби жїрек». Т/х. «Білгенге маржан...» «Халыќ сарапшысы» . «Танго с ангелом». «Битва умов». «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Бюро расследований». «След». Сериал. Тотальный футбол. 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар.

ХАБАР

07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Уаќыт - керуен». 09.30 «День за днем». 10.10 «Алдап кґр». Т/х. 11.05 «ЭКСПО-2017». 11.25 М/ф. 11.30 «Єажайып ґмір» Д/х. 12.00 «Балаларєа базарлыќ». 12.30 «Айналайын». Т/х. 13.00 «Ертіс INFORM». 15.00 - 17.50 Їзіліс. 17.50 «Сарбаздар». 18.00 «Ертіс INFORM». 18.20 «Полезная информация». 18.30 «Ертіс INFORM». 19.00 «Приемная депутата». 19.30 «Бала кїтуші». 20.05 «Против течения». 21.00 «Ертіс INFORM». 21.20 «Полезная информация». 21.30 «Ертіс INFORM». 22.00 «Алдап кґр». Т/х. 23.00 «Соќыр сенім немесе адасќандар» Д/ф. 23.50 - 00.15 «Ертіс INFORM». 09.55, 10.55,11.25, 12.55, 13.55, 18.25, 18.55, 19.25, 21.55, 22.55 Удачный выбор.

07.00 09.00, 11.00 11.50, 12.30 13.00, 13.10 14.05 14.45 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 22.10 23.00 23.30, 8.30 "Јн арна". 9.25 "Дјрігер Ахметова". Т/х. 11.05 "Гео-джуниор". Д/ф. 11.40 "Экипаж". 12.50 "Ўзаќ жол". Т/х. 13.30 «Жар@йсыѕ».

ы Балыќтар Тоќт 3. 19. 21.0 4 20. 02 03 0 . 0 2


Ўлттыќ ойын Ќолтырауын

Бокс алаѕы ... Цеткин

Ўсыну

Сґйлеу мїшесі

Ауа ... Планета

Тоты Ха-хаха!

... шіркей Ќўрмет

Винтовка Орныќќан тјртіп

Јскери одаќ Кґрші ел

Артос, Портос, Арамис

Мґлдір, таза

Мен, сен ... Кїт

Жўлдыз Муз. аспап ...«да-...» мўнан сусыны

Бас бґлігі

Базар

14

... Апина Туєан жер

Куба

Ўйќыѕ- Авто-ль нан мартўр! касы

Грек батыры ... тонныѕ келтесі-ай

www.saryarka-samaly.kz

Домбыра јуені Нўрєиса ... Шаѕєы спорты

Тїрік аќшасы

Дјл Трактор Тїйе

Ўлы аќын Оѕтїстік Корея Реакцияшыл теория

Білім ал

Жеѕіліс

...жґні

... Дасаев

Нота ... Бўлќышев

Мимика Ќас бояуы

Зор байлыќ

Жылќы

Алайда Тік ўшаќ

Тїс Ќан сорєыш жјндік

Ўшаќ

Кїшті, ќуатты

Тігінен: Мектеп. Капуста. Орасан. Хал. Жаќсы. Уран. Халыќаралыќ. Аќау. Баќас. Ќазанќап. Јбу. Наќыш. Ре. Ала. Талон. Бытбылдыќ. Таутан.Ќу. Су. Рапа. Айтыс. Ќыдыр. Ќараќшы. Алан. Заман. Арпалыс. Та. Данышпан. Зырыл. Баурай. Саар. Саќина.

Ќўрастырєан - Тґлеген НЎРЄАЗЫ.

Їлкен ине ... Рекордтар кітабы

Аромат

Ресей ґзені Кґмек

БІР МИНУТЫЅ БОСЌА ҐТПЕЙ...

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

Киіктіѕ тґлі Ќала

Аралыќ белгі

Киім ... Маѕдай Итар-... алды Еѕбек ...

Жўл Союз... темекі

Кґлденеѕінен : Махаббатсыз. Палау. Аудару. Ќулыќ. Ту. Ым. Ќанат. Рада. Отќасалар. Най. Ќонаќ. Жаќын. Па. Ыс. Ералаш. Ќараша. Ќыз. Бу. Арпа. Тысќары. Аќпар. Нет. Ишан. По. Оќ. Тыл. Ру. Аќылы. Ыза. Шарап. Сасыќ. Саќ. Ада. Ри. Санаулы. Ќатын. Аќы. Нала.

Жўќа Асар киіз Ресторан Ба, ..., па, пе

«... барда еліѕ тап»

Газеттіѕ 17 ќазан, 119-нґмірінде шыќќан сканвордтыѕ жауаптары

14.55 15.55 17.00, 17.25 17.50, 18.10, 18.55 19.05 19.30 21.05 21.50 22.40 23.25, 00.30 02.10 04.05

12.00 12.30 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.15 19.30 20.05 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.50 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.40 10.10 11.10, 11.50, 12.30 13.00, 13.10 14.05 14.45 15.10 16.00 16.30 16.50 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 23.00 23.45,

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

29 СЕЙСЕНБІ

3

«Жар@йсыѕ». "Дон И". Т/х. "Сноски". Пятый угол. Социальное шоу. "Јселдіѕ ќўрбы - ќўрдастары". Т/х. "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". "Закрытая школа". Т/с. "Јн арна". «Жар@йсыѕ». "Шіркін, life - Бурабайда!". "Архифакт". "Јзіл Tube". "Кјнизак". Т/х. "Ўзаќ жол". Т/х. "Положись на друзей". Комедия. «Жар@йсыѕ».

10.30, 11.00, 12.00, 12.30 13.30 15.30 17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30, 22.25 22.30 23.30 00.00

07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40 “Рейдер”. 09.10 “Ярость”. Драма. “Семейные драмы”. “Шаповалов”. Детектив. “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Х-Фактор”- News. “Сивый Мерин”. Детектив. “Давай поженимся!”. “Бесценное время. Продолжение”. 21.00 Жаѕалыќтар. “Бежать”. Мелодрама. “Рейдер”. “Шаповалов”. Детектив.

16.30 «6 Кадров» 18.00 «Воронины». Сериал. 16.00 «Метро» Викторина. «Галилео». Мультсериалы. «Остин и Элли 2». Сериал. «Восьмидесятые». Сериал. «Городские легенды». Сериал. «Гейзер». Сериал. «Нысана» Кїнделігі «Подарок судьбы». Сериал. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «Стрела». Сериал. Ток-шоу «Кошмары Фредди». Сериал.

13.30 14.00 14.15 15.20 16.00 17.00 19.00, 20.00 20.30 21.30 23.30

07.30 08.05, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 10.30 11.00, 11.20 12.20 13.10 13.40 14.10 15.20 16.15 17.10 18.05, 19.00 22.30 23.00 00.55

07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.30 «Айна online». 08.00 «Орел и решка». 09.00 «Бывшая жена» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». «По закону» т/с. «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Шоу Сорок Миллионов Тенге». «KZландия». «Чемпион». Сериал. «Выхожу тебя искать». Сериал. 19.30 Жаѕалыќтар. «Побег из аула-3» «Бывшая жена». Сериал. «Дело чести». Сериал. «Фактор страха».

«Ойымды аѕєар». 19.30 «Такси». 20.00 «Шурочка». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Кїлкілі оќыс оќиєалар». 15.00, 18.30 «Ревю» «Егер мен бўлт болсам...». Т/х. «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Слагтерра». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Великолепный человек-паук». М/с. «Топ-модель по - Американски». «Битва экстрасенсов». «Секретные материалы шоу-бизнеса». 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Реальные пацаны». Сериал. «Соседка». Комедия. Дом-2.

НТК

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Стоун». Фильм. 11.00 «Я тебя люблю». Фильм. 13.10 «Вода». Фильм. 15.00, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Я тебя люблю». Фильм. 20.10 «Айтарым бар». 20.25 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 20.30 «Просто друзья». Фильм. 23.10 «Пьяная обезьяна». Фильм. 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

11.00 13.00 14.50 16.00 16.55 17.10 18.10 19.15 20.30, 21.45 23.45 00.00

www.saryarka-samaly.kz

13.30 14.00 15.10 15.30 16.10 16.40 17.10 18.00 19.00 19.30 20.20 20.40 21.00 22.10 22.45 00.10

«Таєдыр тартуы». Сериал. «Ночи в Роданте». Мелодрама.

КТК-7 + 31

7.00 «Made in Kazakhstan». 7.30 «Тјулік тынысы». 8.00 «Панорама дня». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Сестры по крови». 9.40 Астрологический прогноз с Павлом Глобой». «Хищники». Сериал. «Алатаудыѕ аќиыєы», 1-бґлім. Бауыржан Бекахметовтіѕ «Отан-Ана» атты творчестволыќ јн мен термелі концерті. «Јн шашу». «Ґмір тынысы». «TV Shop». «Стиляги». «Ювелир-ТВ». «Отрада рая, по которому текут реки». Д/ф. «Тайны нашего кино». «Владимир Басов. Львиное сердце». «Территория происшествий». «Панорама дня». «Киноклуб» Олега Борецкого. «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Made in Kazakhstan». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Музыка арнасы». «Алатаудыѕ аќиыєы», 2-бґлім. «Путь успеха».

Телеканал «Доброе утро». 10.35 Жаѕалыќтар. «Сапа баќылауда». «Домработница». «Женский доктор 2». «Модный Приговор». «ППС». Фильм. «Новости днем». «Судебные истории». «Зверобой». Детектив. «Давай поженимся». Новости. «Вероника. Беглянка». Т/с. «Братство десанта». Т/с. «Новости в 21.00». «Пусть Говорят». «Моя большая семья». Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.50 Жаѕалыќтар. 8.00 «Каznet» 8.25 «Домашние войны». Т/с. 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім". Т/х. 10.20 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары". 18.00 "Жїрек жарєан". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. "Kaznet" єаламтор шолу. "Кеш емес" ток-шоу. 21.00 "Исаев". Сериал. "Элина". Сериал. 01.20 Новости "20.30". "Разбивающая сердца". Сериал. "Сырласу" ток-шоу. Јн шашу.

07.30 08.30

19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 00.00

17.30 18.00

13.00 13.45 14.30 15.00 15.30 17.00

10.00 10.30 11.10

7.00 10.00, 10.05 11.05 12.10 13.00 14.05 15.00 15.30 16.25 17.25 18.30 19.00 20.00 21.00 21.35 23.00

10.30, 11.30, 12.30 13.10 14.10, 16.00 20.30, 23.15 00.00 01.50

05.42 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.42 Кїннiѕ шыєуы, 12.38 Бесiн намазы, 15.41 Екiнтi намазы, 17.39 Аќшам намазы, 19.13 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.55 Жаѕалыќтар. 9.45 «Олимп шыѕы». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.45 «Sport.kz» 13.10 «Алаѕ» ток-шоуы 13.55 «Алєашќы махаббат». Т/х. «Јйел баќыты». Ток-шоу. «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 03.10 «Ўлттыќ ґнім». «Еѕбек тїбі - береке» 03.00 «Еѕселі Елорда». 03.30 «... Їй болу ќиын». Т/х. Мультфильм. «EXPO ЖОЛЫ» (EXPO жјне Шанќай). «Алєашќы махаббат». Т/х. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «Олимп шыѕы». Т/х. «КЕЛІН». Т/х. 02.30 «ТЇНГІ СТУДИЯДА Нўрлан Ќоянбаев». «Солтїстік шўєыласы» драмасы. «EXPO жолы». «Јлі есімде». 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Городские праздники» Д/х. 10.10 «Алдап кґр» Т/х. 11.00 «Сарбаздар». 11.10 «Полезная информация». 11.30 «Жолыѕ болсын, балаќай!». «Бала кїтуші» Т/х. «Айналайын» Т/х. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Приемная депутата». 17.50 Їзіліс. «Салауатты сана». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Кґкейкесті». «Жастар ґмірі. Жизнь молодых». «Бала кїтуші» Т/х. «Против течения» Т/х. «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Алдап кґр». Т/х. «Сырттан сїйреген» Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25,12.55, 14.00, 18.55, 20.55, 21,55, 22.55 Удачный выбор.

ХАБАР «Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. «Бюро расследований». Вектор развития. «Біз». Ток-шоу. 22.10 «След». Сериал. 21.30 «Мужская история». Кґзќарас. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. «Сјби жїрек». Т/х. «Білгенге маржан...». Музыкальные путешествия. «Танго с ангелом». «Соќыр сенім». Д/ф. Журналы. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар. «Жансарай». Јшірбек Сыєай. 00.30Ќорытынды жаѕалыќтар. 8.30 "Јн арна". 9.25 "Дјрігер Ахметова". Т/х. 10.50 Мультфильм 11.05 "Инновационный форсаж". 11.35 "Экипаж". 12.50 "Ўзаќ жол". Т/х.


13.55 14.55 15.55 17.00, 17.50, 18.10, 18.55 19.05 19.30 21.05 21.50 22.40 23.25, 00.30 02.05 03.20

12.00 12.30 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.50 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.35 10.10 11.10, 11.50, 12.30 13.00, 13.10 14.05 14.45 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15, 19.10 20.00, 20.30 23.00 23.45,

13.30 14.00 15.10 15.30

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

30 СЈРСЕНБІ 16.10 16.40 16.55 19.00 19.30 20.20 21.00 22.10 22.45 00.30

10.20 10.30, 11.30, 12.20 13.10 14.10, 16.00 20.30, 23.15 01.20

7.00 10.00, 10.05 11.05 12.10 13.00 14.05 15.00 15.30 16.25 17.25 18.30 19.00 20.00 21.00 21.35 23.00

9.50 10.00 10.30 11.10 12.30 14.30 15.00 15.30 17.00 17.50 18.35 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.00 00.00

07.30 08.30 10.40, 11.00,

4 16.00 «Метро» Викторина. «Галилео». Мультсериалы. «Подопытные». Сериал. «Восьмидесятые». Сериал. «Городские легенды». Сериал. «Гейзер». Сериал. «Нысана» Кїнделігі. «Подарок судьбы». Сериал. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «Стрела». Сериал. Ток-шоу. «Кошмары Фредди». Сериал. 07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40 “Рейдер”. 09.10 “Ярость”. Драма. “Семейные драмы”. “Шаповалов”. Детектив. “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Х-Фактор”- News. “Сивый Мерин”. Детектив. “Давай поженимся!”. “Бесценное время. Продолжение”. 21.00 Жаѕалыќтар. “Бежать”. Мелодрама. “Рейдер”. “Шаповалов”. Детектив. “Тайны следствия-10”. Т/с.

ИРБИС

НТК «Ґлім туралы жазєан јйел». Т/х. «Вкусно и быстро». 19.30 «Такси». 20.00 «Шурочка». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Кїлкілі оќыс оќиєалар». 15.00, 18.30 «Ревю» «Егер мен бўлт болсам...». Т/х. «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Слагтерра». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Великолепный человек-паук». М/с. «Топ-модель по-американски». «Битва экстрасенсов». «Секретные материалы шоу-бизнеса». 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Реальные пацаны». Сериал. «Фантом». Триллер. Дом-2. 07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.30 «Айна online». 08.00 «Орел и решка». 09.00 «Бывшая жена» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». 13.30 «По закону» т/с. 14.00 «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». 14.15 «Идеальная невестка». 15.20 «KZландия». 16.00 «Чемпион». Сериал. 17.00 «Выхожу тебя искать». Сериал. 19.00, 19.30 Жаѕалыќтар. 20.00 «Побег из аула-3» 20.30 «Бывшая жена». Сериал. 21.30 «Дело чести». Сериал. 23.30 «Фактор страха».

07.05 08.00 08.05, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 10.30 11.00, 11.20 12.20 13.10 13.40 14.10 15.20 16.15 17.10 18.05, 19.00 22.30 23.00 00.45

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Пьяная обезьяна». Фильм. 11.00 «Я тебя люблю». Фильм. 13.10 «Просто друзья». Фильм. 15.00 «Айтарым бар». 15.15 «Налоговое Управление по г.Павлодару информирует...». 15.20, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Я тебя люблю». Фильм. 20.10 «Последние каникулы». Фильм. 23.10 «Опустевший город». Фильм. 09.40, 13.40, 16.00, 17.00, 20.40, 23.40 Телекаталог. 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау.

11.00 13.00 14.50 16.00 16.55 17.10 18.10 19.15 20.30, 21.45 23.45 00.00 01.40

12.00, 12.30 13.30 15.30 17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30, 22.25 22.30 23.30 00.00

www.saryarka-samaly.kz

«Таєдыр тартуы». Сериал. «На расстоянии любви». Комедия. 16.30 «6 Кадров». 18.00 «Воронины». Сериал.

КТК-7 + 31

7.00 «Made in Kazakhstan». 7.30 «Тјулік тынысы». 8.00 «Панорама дня». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Сестры по крови». 9.30 Астрологический прогноз с Павлом Глобой». «Smart Astana». «Секреты из жизни животных». Т/с. Доќтырхан Тўрлыбек. «Алатаудыѕ аќиыєы», 2-бґлім. Ербол Ќўдайбергеновтіѕ «Јнім саєан, туєан ел!» атты шыєармашылыќ јн кеші. «Таѕєы елес» Айгїл Иманбаеваныѕ творчестволыќ кеші. «TV Shop». «Неизведанный Казахстан». «Ювелир-ТВ». Виктор Задвицкий. «Джувара. Страницы одного поиска». «Элина Быстрицкая. Железная леди». «Энергия АГРО». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Профессиональный разговор». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Made in Kazakhstan». «Ґмір тынысы». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». Доќтырхан Тўрлыбек. «Айбергенов айдыны»,1-бґлім. «Путь успеха».

Телеканал «Доброе утро». 10.35 Жаѕалыќтар. «Сапа баќылауда». «Домработница». «Женский доктор 2». «Модный Приговор». «ППС». Фильм. «Новости днем». «Судебные истории». «Зверобой». Детектив. «Давай поженимся». Новости. «Вероника. Беглянка». Т/с. «Братство десанта». Т/с. «Новости в 21.00». «Пусть Говорят». «Высоцкий». Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 8.00, 12.40 «Каznet». 8.25 «Домашние войны». Сериал. 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім". Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары". 18.00 "Жїрек жарєан". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. "Мы вместе". "Сырласу" ток-шоу. 21.00 "Исаев". Сериал. "Элина". Сериал. 00.50 Новости "20.30". "Разбивающая сердца". Сериал. Јн шашу.

"Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. "Јсем јуен Ел арнада". Кубок Казахстана. Полуфинал. Шахтер – Иртыш. Прямая трансляция. «Жар@йсыѕ». "Јн арна". "Пятый угол". Социальное шоу. "Кјнизак". Т/х. "Ўзаќ жол". Т/х. "Легко не сдаваться". Драма. «Жар@йсыѕ».

05.44 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.44 Кїннiѕ шыєуы, 12.38 Бесiн намазы, 15.39 Екiнтi намазы, 17.37 Аќшам намазы, 19.11 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.55 Жаѕалыќтар. 9.45 «Олимп шыѕы». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.45 «Жаѕа Ќазаќстан». 13.05 «EXPO жолы». 13.25 «Заѕ жјне біз». «Алєашќы махаббат». Т/х. «Јйел баќыты». Ток-шоу. «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 03.40 «Рух діѕгегі». Арнайы жоба. 03.05 «Ґзекжарды». 04.10 «... Їй болу ќиын». Т/х. Мультфильм. «ЌЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА». «Алєашќы махаббат». Т/х. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «Олимп шыѕы». Т/х. «КЕЛІН». Т/х. 02.35 «ТЇНГІ СТУДИЯДА Нўрлан Ќоянбаев». «Ќолды болєан миллион» фильмі. «Сыр-сўхбат». «Жаѕа Ќазаќстан». 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Городские праздники». Д/ф. 10.10 «Алдап кґр» Т/х. 11.00 «Салауатты сана». 11.10 «Жастар ґмірі». «Жизнь молодых». 11.30 «Єажайып ґмір» Д/х. «Бала кїтуші» Т/х. «Айналайын». «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Кґкейкесті». 17.50 Їзіліс. «Таным». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Экспо – 2017». «Бала кїтуші». Т/х. «Против течения». Т/х. «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Алдап кґр». Т/х. «Городские праздники» Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор.

ХАБАР «Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Арнайы хабар. «Табиєи микројлемдер». Д/с. «Біз». Ток-шоу. 22.10 «След». Сериал. 21.30 «Мужская история». Кґзќарас. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. «Сјби жїрек». Т/х. «Білгенге маржан...». Музыкальные путешествия. «Танго с ангелом». «Телефон доверия». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. 18.15 «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам. Кґзкґрген. 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 8.30 "Јн арна". 9.25 "Дјрігер Ахметова". Т/х. 10.50 Мультфильм 11.05 "Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш". Д/с. 11.40 "Їпит-сїпит". 12.50 "Ўзаќ жол". Т/х. «Жар@йсыѕ». "Дон И". Т/х. "Јуен јлеміне саяхат". Д/с. "Что наша жизнь...".

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

13

www.saryarka-samaly.kz

Бірде сатирик Кґпен Јмір-Бек ґзініѕ су жаѕа “Нива” кґлігімен келе жатса, Садыќбек Адамбеков жолай ўшырасып: - Мјшинеѕ ќўтты болсын, мені їйге апарып тасташы, - дейді ќолќалап. Жасы їлкенніѕ сґзін жерге тастамайтын Кґпекеѕ ќарсылыќсыз келіседі. Сјкеѕніѕ јдеті сол, кґлік атаулыныѕ алдына отырмайды екен. “Ниваныѕ” есігі екеуаќ. Артына отыру їшін алдыѕєы есікті ашып, орындыєын ілгері ќўлатып, адамдар їѕгірге кіргендей тоѕќаѕдап артына бауырлап ґтеді. Сјкеѕ де сґйтеді. Їйініѕ есігініѕ алдына јкелген соѕ кґрімдік дјметкен Кґпен: - Аєа, кґлігім ќалай екен? - дейді. Сонда Садыќбек Адамбеков: - Отлично! Біраќ адамды ќўйрыќтан теуіп мінгізіп, саќалдан сїйреп шыєарады екен! - депті.

«Ниваныѕ» ерекшелігі

Ґнер адамдары бас ќосќан шаєын отырысты жазушы Ќали Сјрсенбай жїргізіп отырса керек. Жаќсы јсерде отырєан ол ретті сґз кезегі келгенде атаќты актер Асанјлі Јшімовті дјріптеѕкіреп: – Сіз дарабозсыз, - деп ќолпаштап сґз бастайды да, дереу тілін тістей ќояды. Ґйткені тап сол дастарќанда атаќты аќын, классик жазушы, жасы да їлкендеу Ќадыр Мырза Јли де отыр еді. Јлгі сґзінен ќарадай ќиналєан Ќали аєа сґз тауып: – Асаєаѕ – дарабоз болса, Ќадыр аєа, Сіз – паровозсыз, – деп тапќырлыќ танытып кетеді.

Дарабоз бен паровоз

Кїлкі – кґѕіл кґркі Ќаламгерлердіѕ ќаєытпалары

Белгілі драматург Ќапан Сатыбалдин мен аќын Сырбай Мјуленов бірде сапарлас боп, ел жаќќа жол тартып бара жатады. Ўзаќ жолда Ќапекеѕ жазып жатќан ґзініѕ жаѕа бір пьесасыныѕ желісін ўзаќ-сонар јѕгіме етеді. Сґз арасында: – Пьесада тґрт ќазаќты ґлтіргеніме ќалай ќарайсыѕ, Сырбай... Осыным артыќ емес пе? – деп сўрапты ўйќылыояу отырєан Сырбайдан. Сонда Сыраєаѕ, бїлк етпей: – Ќапеке, бїкіл ќазаќты ќырып тастасаѕыз да еркіѕізде єой, – деп жауап беріпті.

Депутаттыѕ руы

Аќын Ќадыр Мырза Јли бір кездері Жоєарєы Кеѕестіѕ депутаттыєына кандидат болып тіркеліп, сайлаушылармен кездесу ґткізіп жїреді. Бір елді мекендегі кездесуден соѕ, совхоз директоры Ќадекеѕнен руын, не ел екендігін сўрайды. Аќын жорта аѕєармаєан болып, жауап бере ќоймайды. Кездесуден соѕєы дастарќан їстінде јлгі сауал таєы ќайталанады. Сонда сґзтапќыш Ќадыр аќын: – Ќараєым, дейді. – Депутатта ру болса, болатын шыєар, ал депутаттыќќа кандидатта ру болмайды єой, – деп јлгі кісіні сґзден тосыпты.

Су астында мўражай ашылады

Анталияныѕ су жолымен тасымалдау палатасыныѕ басшылыєы елдегі алєашќы су асты мўражайыныѕ ќўрылысына кіріспек. Бўл мўражай ќўрылымы жаєынан Кариб теѕізіндегі јлемге јйгілі су асты мїсіндер саябаєына ўќсас етіп салынады. Аталмыш палата басшылыєы туристік аймаќ болып табылатын Анталияны дайвинг орталыќќа айналдыруды кґздейді. Сондайаќ, су асты спортына да осылайша серпін беруді маќсат етіп отыр.


24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

Ґнер - достыќ ќадамы Жаќында аймаќаралыќ тјжірибе алмасу маќсатында Иса Байзаќов атындаєы облыстыќ филармонияныѕ камералыќ хор ўжымы мен «Ретро» вокалдыќ ансамблі Алматы облысындаєы Талдыќорєан, Текелі ќалаларына ґнер сапарымен барып ќайтты. Павлодарлыќ ґнерпаздар екі кїнде Жетісу жўртшылыєын бір сілкіндіріп тастаєандай болды. Бір таѕќаларлыєы, ўлттыќ ґнерге ќомаќты їлес ќосќан небір дарындарды дїниеге јкелген ґѕірде филармония сынды їлкен ґнер ордасы жоќ екен. Соєан ќарамастан, концертті тыѕдауєа келген жўртшылыќтыѕ талєамыныѕ ґте жоєары екендігі байќалды. Концертте ќазаќ халыќ композитарларыныѕ, орыс композиторларыныѕ шыєармаларымен бірге шет ел јндері де орындалды. ЌР Мјдениет ќайраткері Мјдина Жармўхамбетќызыныѕ бастауымен барєан камералыќ хор ўжымы, Сјуле Балтина жетекшілік ететін «Ретро» вокалдыќ ансамблі кґрерменніѕ ыстыќ ыќыласына бґленді. Камералыќ хор репертуарында 1980-90-шы жылдардыѕ ретро јндері баршылыќ. Міне, осы јндер шырќалєанда жетісулыќ кґрермендер айрыќша риза болды. Филармонияныѕ ґнер сапары жемісті болды. Павлодар ќаласы.

Раушан ЕРАСЫЛОВА,

12 www.saryarka-samaly.kz

МЈДЕНИЕТ ЖАЅАЛЫЌТАРЫ

Кґшпенділер ґркениетініѕ жјдігері

ПМПИ-діѕ баспасґз ќызметі.

2013 жылдыѕ 1-9 ќазан кїндері аралыєында ПМПИ-діѕ археология жјне этнология єылымипрактикалыќ орталыєыныѕ ќызметкерлері, филология жјне тарих факультетініѕ студенттері, Павлодар ќаласындаєы Назарбаев зияткерлік мектебімен бірге Кенжекґл ауылы аумаєында археологиялыќ жўмыстарын жїргізді. Экспедицияныѕ маќсаты - ата-бабаларымыздан мўра болып ќалєан тарихи ескерткіштерді ќорєау. Іздестіру жўмыстары барысында орта єасырєа жататын ер адамныѕ жјне жылќыныѕ сїйектері табылды. Ќорєанныѕ ортасынан табылєан аєаштан жасалєан ертоќым шірімей, жаќсы саќталєан. ПМПИ-діѕ археология жјне этнология єылыми-практикалыќ орталыєыныѕ директоры Тимур Смаєўловтыѕ айтуынша, аталєан жјдігерге сїйене отырып, біздіѕ дјуірімізге жататын Х-XII єасырларда Ертіс ґѕірінде ґмір сїрген кґшпенділер атыныѕ бетбейнесін толыќтай жаѕєыртуєа болады. Сондай-аќ, жерленген адамныѕ жанынан аєаштан жасалєан ыдысаяќ, ќола жјне кїміс јшекей бўйымдары, темірден ќўйылєан жебеніѕ ўштары, ќорамсаќтыѕ ілгегі табылды.

40 миллион... "Сен жјне мен" Режиссер Сјкен Жолдастыѕ "Сен жјне мен" мелодрамасы отандыќ прокаттыѕ алєашќы аптасында 40 миллион теѕге табыс тапты. 300 мыѕ долларлыќ бюджеті бар романтикалыќ комедия 10 ќазанда Ќазаќстан прокатына шыќќан еді. Бір демалыс ішінде ґз шыєындарын толыќтай аќтаєан фильм алдаєы уаќытта табыс алып келетіні сґзсіз. Еліміздіѕ бірнеше ќаласында прокатќа шыќќан С.Жолдастыѕ алєашќы толыќметражды жобасы Ќазаќстанмен шектеліп ќалмай, Ґзбекстан мен Ќырєызстанєа да шыєарылмаќ. Туындыныѕ продюсері Јлия Меѕдіќожинаныѕ айтуы бойынша, киноны тїсірудіѕ дайындыєы бір жарым жыл бўрын басталєанымен, тїсірілім 25 кїнге єана созылыпты. Фильмдегі басты рґлдерді Динара Баќтыбаева мен Жандос Айбасов сомдаєан.

“Жігіттер” квартетіне -

10 жыл! отбасыларын ќўрды. Ал Айдар Байжанов 10 жылда жинаєан тјжірибесін жастармен бґлісіп, шјкірт тјрбиелеуге кґшіпті. Шыєармашылыќ концертте “Жігіттер” бїгінде хит болып їлгерген јндерімен ќатар, жаѕа јндерін де ўсынады.

2003 жылы Ерєали Јбдрайымовтыѕ ќолдауымен, Ердос Ќанаев, Баєлан Јбдрайымов, Айдар Байжанов пен Мырзахан Махановтан ќўрылєан «Жігіттер» квартетіне он жыл толды. Осыєан орай жігіттер 2-3 ќараша кїндері Алматыда есеп беру концертін ґткізбек. Ґткен он жылда топта тек бір єана солист ауысып, Еркін Нўржановтыѕ орнына Мырзахан Маханов келді. Шыєармашылыќ концертте жігіттер “Бізге - 10 жыл!” деген жаѕа јндерін орындамаќ. Он жыл ішінде Мырзаханнан басќа топ мїшелері ґмірлік серіктерін тауып,

13.55 14.55 15.55 17.00, 17.50, 18.10, 19.00 19.30 21.05 21.50 22.40 23.25, 00.30 04.05

12.00 12.30 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.50 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.20 10.10 11.10, 11.50, 12.30 13.00, 13.10 14.05 14.45 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.15 20.00, 20.30 23.00 23.30, 00.00,

13.30 14.00

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

31 БЕЙСЕНБІ

13.10 13.40 14.10, 16.00 20.30, 23.15 00.00

7.00 10.00, 10.05 11.05 12.10 13.00 14.05 15.00 15.30 16.25 17.25 18.30 19.00 20.00 21.00 21.35 23.00

10.00 10.30 11.10 13.00 13.45 15.00 15.30 17.00 17.30 18.00 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 21.45 22.10 22.40 23.00 00.00

07.30

5

08.30 10.40, 11.00, 12.00, 12.30 13.30 15.30 17.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30, 22.25 22.30 23.30 00.00

07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40 “Рейдер”. 09.10 “Ярость”. Драма. “Семейные драмы”. “Лорд. Пес - полицейский”. Т/с. “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Х-Фактор”- News. “Сивый Мерин”. Детектив. “Давай поженимся!”. “Бесценное время. Продолжение”. 21.00 Жаѕалыќтар. “Бежать”. Мелодрама. “Лорд. Пес - полицейский”. Т/с. “Тайные Знаки”. Д/цикл.

«Мне бы в небо». Мелодрама. 16.30 «6 Кадров». 18.00 «Воронины». Сериал. 16.00 «Метро» Викторина. «Галилео». Мультсериалы. «Подопытные». Сериал. «Восьмидесятые». Сериал. «Городские легенды». Сериал. «Гейзер». Сериал. «Нысана» Кїнделігі. «Подарок судьбы». Сериал. 22.00 «Информбюро». «Сюжет дня». «Стрела». Сериал. Ток-шоу. «Кошмары Фредди». Сериал.

14.00 14.15 15.20 16.00 17.00 19.00, 20.00 20.30 21.30 23.30 00.20

07.05 08.05, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 10.30 11.00, 11.20 12.20 13.10 13.40 14.10 15.20 16.15 17.10 18.05, 19.00 22.30 23.00 00.40

07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.30 «Айна online». 08.00 «Орел и решка». 09.00 «Бывшая жена» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». 13.30 «По закону» т/с. «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Экстремалы». «KZландия». «Чемпион» т/с. «Выхожу тебя искать». Сериал. 19.30 Жаѕалыќтар. «Побег из аула-3» «Бывшая жена». Сериал. «Дело чести». Сериал. «Фактор страха». «Экстремальные игры».

«Ґлім туралы жазєан јйел». Т/х. 19.30 «Такси». 20.00 «Шурочка». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Кїлкілі оќыс оќиєалар». 15.00, 18.30 «Ревю» «Егер мен бўлт болсам...». Т/х. «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Слагтерра». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Великолепный человек-паук». М/с. «Топ-модель по-американски». «Битва экстрасенсов». «Секретные материалы шоу-бизнеса». 22.30 «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Реальные пацаны». Сериал. «Операция «Дельта Фарс». Кино. Дом-2.

НТК

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Опустевший город». Фильм. 11.00 «Я тебя люблю». Фильм. 13.10 «Последние каникулы». Фильм. 15.00, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 «Я тебя люблю». Фильм. 20.10 «Интересно знать». 20.25 «Скоро всё наладится». Фильм. 23.10 «Портной из Панамы». Фильм. 09.40, 13.40, 15.30, 16.30, 21.00, 23.40 Телекаталог 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.00, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау.

ИРБИС

11.00 13.00 15.00 16.00 16.55 17.10 18.10 19.15 20.30, 21.45 23.55 01.40

www.saryarka-samaly.kz

"Јуен јлеміне саяхат". Д/с. "Сенім. Білім. KZ". Мультфильм. "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. "Соќыр сенім". Д/ф. "Закрытая школа". Т/с. "Јн арна". «Жар@йсыѕ». "Махаббатќа 10 ќадам". "Побочный эффект". "Туєан ґлке". "Кјнизак". Т/х. "Ўзаќ жол". Т/х. "Проклятие золотого цветка". «Жар@йсыѕ».

«Таєдыр тартуы». Сериал.

КТК-7 + 31

7.00 «Made in Kazakhstan». 7.30 «Тјулік тынысы». 8.00 «Панорама дня». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Сестры по крови». 9.40 Астрологический прогноз с Павлом Глобой». «Секреты из жизни животных». Т/с. Доќтырхан Тўрлыбек. «Айбергенов айдыны», 1-бґлім. «Алтын дјн еѕбек мерекесі». Сейфуллин Жолбарыс акустикалыќ концерт. «Ґмір тынысы». «Неизведанный Казахстан». «Ювелир-ТВ». Бахыт Каирбеков. «В плену судьбы». «Тайны нашего кино». «Наталья Селезнева. Секрет пани Катарины». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Трансмиссия». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Агротолќын». «Made in Kazakhstan». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Сїйікті јндер». Доќтырхан Тўрлыбек. «Айбергенов айдыны», 2-бґлім. «Путь успеха».

Телеканал «Доброе утро». 10.35 Жаѕалыќтар. «Сапа баќылауда». «Домработница». «Женский доктор 2». «Модный приговор». «ППС». Фильм. «Новости днем». «Судебные истории». «Зверобой». Детектив. «Давай поженимся». Новости. «Вероника. Беглянка». Т/с. «Братство десанта». Т/с. «Новости в 21.00». «Пусть Говорят». «Высоцкий». Т/с.

ЕВРАЗИЯ

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.50 Жаѕалыќтар. 8.00 «Каznet». 8.25 «Домашние войны». Т/с. 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім". Т/х. 10.20 "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары". 10.30, 18.00 "Жїрек жарєан". Т/х. 11.30, 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. 12.20, 01.50 Јн шашу. 12.30 Арнайы жоба. "Мейрамбек Беспаев. Ќўс жолы". "Ел аузында". "Лица столицы". 21.00 "Исаев". Сериал. "Элина". Сериал. 01.20 Новости "20.30". "Разбивающая сердца". Сериал. "Status Quo" Ток-шоу.

15.10 15.30 15.50 16.10 16.40 17.10 18.00 19.00 19.30 20.20 20.30 21.00 22.10 22.45 00.30

05.46 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.46 Кїннiѕ шыєуы, 12.38 Бесiн намазы, 15.39 Екiнтi намазы, 17.35 Аќшам намазы, 19.09 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.55 Жаѕалыќтар. 9.45 «Олимп шыѕы». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.45 «Агробизнес». 13.10 «Біз ќазаќша сґйлейміз». Реалити шоу. «Алєашќы махаббат». Т/х. «Јйел баќыты». Ток-шоу. «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 03.35 «Мыѕ тїрлі мамандыќ». 02.15 «Ќылмыс пен жаза». 03.05 «... Їй болу ќиын». Т/х. «ШЕТЕЛДЕГІ ЌАЗАЌ БАЛАЛАРЫ». «Алєашќы махаббат». Т/х. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «Олимп шыѕы». Т/х. «КЕЛІН». Т/х. 02.35 «ТЇНГІ СТУДИЯДА Нўрлан Ќоянбаев». «Шарпейдіѕ таѕєажайып кешірмелері» фильмі. «Ќылќалам». 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Городские праздники» Д/х. 10.10 «Алдап кґр» Т/х. 11.00 «Таным». 11.10 «Полезная информация». 11.30 «Жолыѕ болсын балаќай!». «Бала кїтуші» Т/х. «Айналайын». Д/с. «Ертіс INFORM». «Біздіѕ ќала-Город 718». «Экспо-2017». 17.50 Їзіліс. «Шипагер». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM». «Дипломмен ауылєа». «Бала кїтуші».Т/х. «Против течения» Т/х. «Ертіс INFORM». «Шипагер». «Ертіс INFORM». «Алдап кґр». Т/х. «Ашыќ кїнде адасќандар» Д/ф. 00.15 «Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор.

ХАБАР «Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Жаѕа ќоєам. Дела армейские. «Біз». Ток-шоу. 22.10 «След». Сериал. 21.30 «Мужская история». Кґзќарас. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. «Сјби жїрек». Т/х. «Білгенге маржан...». Музыкальные путешествия. «Танго с ангелом». «Телефон доверия». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Арнайы хабар. «Саентология сойќаны». Д/ф. 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 01.00 Журналдар. 8.30 "Јн арна". 9.25 "Дјрігер Ахметова". Т/х. 10.50 Мультфильм 11.05 "Еѕ ќауіпті алпыс жыртќыш". Д/с. 11.40 "Їпит-сїпит". 12.50 "Ўзаќ жол". Т/х. «Жар@йсыѕ». "Дон И". Т/х.


13.50 14.55 15.55 17.00, 17.25 17.50, 18.10 18.40, 19.05, 19.30 21.05 21.50 22.55 00.15 00.40 04.05 04.30

12.00 12.30 13.00 13.35 14.35 15.00 17.50 18.00 18.20 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 21.20 21.30 22.00 23.00 23.30 09.55, 19.25,

07.00 09.00, 09.10 09.35 10.15 11.10 11.50 12.30 13.00, 13.10 14.05 14.45 15.10 16.00 16.50 17.00, 17.15 18.15 19.10 20.00, 20.30 21.30 22.10 23.00 23.50,

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

1 ЖЎМА 14.00 15.10 16.10 16.40 17.10 18.00 19.00 19.30 20.20 21.00 22.10 22.45 00.45

10.20 10.30, 11.30, 12.20 12.40 13.10 14.10, 16.00 20.30, 22.50 23.15 00.00 01.20

7.00 10.00 10.05 10.35 11.00 11.15 13.05 14.10 15.00 15.30 17.25 18.30 19.00 20.00 21.00 21.35 23.00 01.00

10.00 10.30 11.10 13.30 14.30 15.00 15.30 17.00

6 12.00, 16.00 «Метро» Викторина. 12.30 «Галилео». 13.30 Мультсериалы. 15.30 «Подопытные». Сериал. 16.30 «Гейзер». Сериал. 17.30 «Восьмидесятые». Сериал. 19.30 «Ведьмина гора». Фильм. 21.30, 22.00 «Информбюро». 22.25 «Сюжет дня». 22.30 «Стрела». Сериал. 22.30 «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок». Комедия. «Сфера». Триллер. 07.15 “Япыр-ай”. 08.15 “Айкуне”. 08.30, 12.00 Жаѕалыќтар. 09.00, 12.40 “Рейдер”. 09.10 “Ярость”. Драма. “Семейные драмы”. “Лорд. Пес - полицейский”. Детектив. “Ќайран заман! Жалєасы”. Т/х. “Махаббат мўѕы”. Т/х. “Х-Фактор”- News. “Путь на Олимп. Куралай Нуркадилова”. Д/ф. Музыкальная премия Ема. “Бесценное Время. Продолжение”. 21.00 Жаѕалыќтар. “Наша правда” Ток-шоу. “Диагноз”. “Рейдер”. “Смотреть всем!”. “Глаз”. Триллер.

ИРБИС

13.30 14.00 14.15 15.00 17.00 19.00, 20.00 21.00 23.00

07.05 08.05, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 10.30 11.00, 11.20 12.20 13.10 13.40 14.10 15.20 16.15 17.10 18.05 19.00 21.30 23.30 01.05

07.00 «Болашаќ тобы» м/с. 07.30 «Айна online». 08.00 «Орел и решка». 09.00 «Бывшая жена» т/с. 10.00 «О самом главном». 11.00 «Смеяться разрешается». 12.30 «Смехопанорама». «По закону» т/с. «Сегодня днем-Бїгін кїндіз». «Марат и Жанна». «Побег из аула-3». «Танцуй, танцуй». 19.30 Жаѕалыќтар. «Выход есть» Социальное ток-шоу. «Ограбление на Бейкер-Стрит» Х/ф. «Здравствуйте, я ваша пятница».

«Ґлім туралы жазєан јйел». Т/х. 19.30 «Такси». 20.00 «Шурочка». Сериал. 20.30 «Универ». Сериал. 21.00 «Интерны». Сериал. «Јлемніѕ еѕ ќызыќ жануарлары». «Кїлкілі оќыс оќиєалар». 15.00, 18.30 «Ревю» «Егер мен бўлт болсам...». Т/х. «Вуди Вуд Пэкер». М/с. «Слагтерра». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Великолепный человек-паук». М/с. «Топ-модель по - Американски». «Битва экстрасенсов». «Секретные материалы шоу-бизнеса». «Реальные пацаны». Сериал. «Счастливы вместе». Сериал. «Неудержимые». Боевик. «Ниндзя». Боевик. Дом-2.

НТК

07.00, 12.00, 18.00, 19.30, 22.30, 01.00 Новости. 08.00 «Fresh Таѕ». 09.00 «Портной из Панамы». Фильм. 11.00 «Я тебя люблю». Фильм. 13.10 «Скоро всё наладится». Фильм. 15.00 «Иман нўры». 15.15 «Интересно знать». 15.30, 01.40 «Јн ќанатында». 18.20 Музыка. 19.00 «Ой толєау». 20.10 «Взгляд». 20.30 «Планкетт и Маклейн». Фильм. 23.10 «22 пули: Бессмертный». Фильм. 09.40, 13.40, 15.50, 17.00, 21.00, 23.40 Телекаталог. 07.30, 07.50; 11.50, 13.00; 16.30, 17.50; 19.20, 20.00; 22.20, 23.00; 00.50, 01.30 Тамаша таѕдау.

17.30 19.15 20.30, 21.45 22.45 23.20 23.40 00.40

15.00 16.00 16.45 17.00

11.00 13.00

00.40

www.saryarka-samaly.kz

7.00 Новости "20.30". 7.30, 10.00, 13.00, 14.00, 20.00, 00.20 Жаѕалыќтар. 8.00 «Каznet». 8.25 «Домашние войны». Сериал. 9.00, 10.10, 16.50 "Мыѕ рет сїйдім". Т/х. "Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары". 18.00 "Жїрек жарєан". Т/х. 19.00 "Ќыз єўмыры". Т/х. "Мы вместе". "Kaznet" єаламтор шолу. "Status Quo" Ток-шоу. 21.00 "Исаев". Сериал. "Элина". Сериал. 00.50 Новости "20.30". "Kaznet". "Разбивающая сердца". Сериал. "Внимание. ЧП!". Јн шашу.

ЕВРАЗИЯ Телеканал «Доброе утро». Новости. «Сапа баќылауда». Жаѕалыќтар. «Жўма уаєызы». «Доченька моя». Фильм. «Модный приговор». «ППС». Фильм. «Новости днем». «Жара». Фильм. «Жди меня». Новости. «Вероника. Беглянка». Т/с. «Братство десанта». Т/с. «Новости в 21.00». «Поле Чудес». «Ностальгия по будущему». Фильм. «Человек и Закон». 7.00 «Made in Kazakhstan». 7.30 «Тјулік тынысы». 8.00 «Панорама дня». 8.30 «Территория происшествий». 8.40, 18.50 «Сестры по крови». 9.40 Астрологический прогноз с Павлом Глобой». «Все об акулах». Cериал. Доќтырхан Тўрлыбек. «Айбергенов айдыны», 2-бґлім «Саєындырєан јндер-ай» «Денсаулыќ жјне сўлулыќ» «TV Shop». «Кинопаркофка» «Ювелир-ТВ» Бахыт Каирбеков. «Гражданин мира» «Приглашает Борис Ноткин» «Территория происшествий». «ПАНОРАМА ДНЯ». «Неизведанный Казахстан». «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Made in Kazakhstan». «Сїйікті јндер». Доќтырхан Тўрлыбек. «Бекет Ата жолымен». «Путь успеха».

КТК-7 + 31 «Таєдыр тартуы». Сериал. «Первая дочь». Мелодрама. 19.00 «6 Кадров». 18.00 «Воронины». Сериал.

НТВ

www.saryarka-samaly.kz

REN TV

ДЇЙСЕНБІ, 28 ЌАЗАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 13.05 Ты не поверишь! 14.00 "ДНК". Ток-шоу. 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.40 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Карпов. Сезон второй". 01.15 "Сегодня. Итоги". СЕЙСЕНБІ, 29 ЌАЗАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Кулинарный поединок". 13.25 Русская начинка. 14.00 Т/с "След Саламандры". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.30 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.40 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Карпов. Сезон второй". 01.15 "Сегодня. Итоги". СЈРСЕНБІ, 30 ЌАЗАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Квартирный вопрос. 13.30 "Поедем, поедим!" 14.00 Т/с "След Саламандры". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.30 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.40 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Карпов. Сезон второй". 01.15 "Сегодня. Итоги". БЕЙСЕНБІ, 31 ЌАЗАН 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 Дачный ответ. 13.30 "Медицинские тайны". 14.00 Т/с "След Саламандры". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.30, 05.30 "Прокурорская проверка". 22.35, 06.40 "Говорим и показываем". 23.25 Т/с "Карпов. Сезон второй". 01.15 "Сегодня. Итоги". ЖЎМА, 1 ЌАРАША 08.00 "НТВ утром". 10.10 Т/с "Возвращение Мухтара-2". 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня. 12.25 "Очная ставка". 13.25 Спасатели. 14.00 Т/с "След Саламандры". 15.35 "До суда". 16.35 Суд присяжных. 17.35, 20.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 18.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт". 19.40 "Дело врачей". 21.35 "Прокурорская проверка". 22.45 "Говорим и показываем". 23.40 Т/с "Второй убойный". 03.20 Х/ф "Просто Джексон". СЕНБІ, 2 ЌАРАША 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Смотр. 10.55 Главная дорога. 11.25 "Готовим с Алексеем Зиминым". 12.25 Русская начинка. 12.55 "Кулинарный поединок". 13.55 Квартирный вопрос. 15.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". 18.20 "Я худею". 19.25 Александр Журбин. Мелодии на память. 20.10 "Наши" со Львом Новоженовым". 21.25 Т/с "Ковбои". 01.00 "ДНК". Ток-шоу. 01.55 Т/с "Знаки судьбы -3". ЖЕКСЕНБІ, 3 ЌАЗАН 09.30 Дикий мир. 10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Сегодня. 10.20 Сказки Баженова. 10.50 Их нравы. 11.25 "Первая передача". 12.20 Едим дома! 12.55 "Чудо техники". 13.25 Дачный ответ. 14.25 Золотая пыль. 15.25 Т/с "Глухарь. Возвращение". 20.10 Своя игра. 21.25 Т/с "Ковбои". 01.00 "Как на духу". Ирина Мирошниченко - Лариса Рубальская.

11

ДЇЙСЕНБІ, 28 ЌАЗАН 03.00, 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 04.00 М/с "Том и Джерри". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Следаки". 06.00, 10.00, 21.50 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 Д/п "Господство машин". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 16.00 "Верное средство". 17.30 Т/с "Без срока давности". 18.30 "Военная тайна". 20.30 "Живая тема". 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск. 22.10, 01.00 Х/ ф "Побег из Шоушенка". СЕЙСЕНБІ, 29 ЌАЗАН 03.00 Х/ф "Побег из Шоушенка". 04.00 М/с "Том и Джерри". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Следаки". 06.00, 10.00, 21.50 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 Д/п "Иллюзия разума". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 17.30 Т/с "Без срока давности". 18.30 "Территория заблуждений". 20.30 "Пища богов". 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск. 22.10, 00.30 Х/ф "Шестой день". СЈРСЕНБІ, 30 ЌАЗАН 03.00, 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 04.00 М/ф "Багз Банни - американский герой". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Следаки". 06.00, 10.00, 21.50 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 Д/п "Смерть им к лицу". 09.00 "Смотреть всем!". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 16.00 "Верное средство". 17.30 Т/с "Без срока давности". 18.30 "Нам и не снилось". "Королева преступного мира". 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск. 22.10, 00.40 Х/ф "Водный мир". БЕЙСЕНБІ, 31 ЌАЗАН 03.00, 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 04.00 М/ф "Багз Банни отрывается по полной". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Следаки". 06.00, 10.00, 21.50 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 "Нам и не снилось". "Королева преступного мира". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 16.00 "Верное средство". 17.30 Т/с "Без срока давности". 18.30 "Великие тайны воды". 19.30 "Эликсир молодости". 20.30 "Какие люди!". 21.30 "Новости 24" Итоговый выпуск. 22.10, 01.15 Х/ф "Западня". 00.20 "Чистая работа". ЖЎМА, 1 ЌАРАША 03.00 Х/ф "Западня". 03.30 "Дальние родственники". 04.00 М/ф "Хэллоуин Багза Банни". 04.30, 11.00 "Званый ужин". 05.30 "Следаки". 06.00, 10.00 "Экстренный вызов". 06.30, 10.30, 17.00 "Новости 24". 07.00 "Великие тайны воды". 08.00 "Эликсир молодости". 09.00 "Представьте себе". 12.00, 13.00 "Семейные драмы". 14.00, 15.00 "Не ври мне!". 16.00 "Верное средство". 17.30 "Тайны мира". "Заряд Вселенной". 18.30 "Странное дело". "Двойник Иисуса". 19.30 "Секретные территории". "Битвы древних богинь". 20.30 "Смотреть всем!". 22.00, 01.40 Х/ф "Опасный человек". 23.50 Х/ф "Честь дракона". СЕНБІ, 2 ЌАРАША 03.00 Х/ф "Опасный человек". 03.30 Х/ф "Кремень". 05.00 Т/с "Джокер". 13.00 Х/ф "Поединок". 15.00 "Энциклопедия глупости" Концерт М.Задорнова. 17.45 Т/с "Морпехи". 01.20 Т/с "Подкидной". ЖЕКСЕНБІ, 3 ЌАЗАН 03.00 Т/с "Подкидной". 05.20 "Энциклопедия глупости" Концерт М.Задорнова. 08.00 "День "Военной тайны"". 23.00 Т/с "Морпехи".

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

БІРІНШІ АРНА ДЇЙСЕНБІ, 28 ЌАЗАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с "Домработница". 15.00 Новости . 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости . 19.00, 04.05 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Сын отца народов". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.45 Ночные новости. 23.55 "Познер". 00.50 Т/с "Орел и решка". СЕЙСЕНБІ, 29 ЌАЗАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с "Домработница". 15.00 Новости . 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости . 19.00, 04.05 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Сын отца народов". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.45 Ночные новости. 23.55 "Свобода и справедливость". 00.50 Х/ф "Имя". СЈРСЕНБІ, 30 ЌАЗАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с "Домработница". 15.00 Новости . 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости . 19.00, 04.00 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Высоцкий". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.45 Ночные новости. 23.55 "Политика". 00.50 Х/ф "Омен 4". БЕЙСЕНБІ, 31 ЌАЗАН 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00, 03.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с "Домработница". 15.00 Новости . 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 "В наше время". 17.10 "Наедине со всеми". 18.00 Вечерние новости . 19.00, 04.00 "Давай поженимся!". 20.00 "Пусть говорят". 21.00 "Время". 21.30 Т/с "Высоцкий". 23.15 "Вечерний Ургант". 23.55 Ночные новости. 00.05 На ночь глядя. 00.50 Х/ф "Военный ныряльщик". ЖЎМА, 1 ЌАРАША 05.00, 09.05 "Доброе утро". 09.00, 12.00 Новости. 10.05 "Жить здорово!". 11.05 Модный приговор. 12.15, 05.25 Контрольная закупка. 12.50 "Время обедать!". 13.25 "Доброго здоровьица!". 14.00 Другие новости. 14.30 Т/с "Домработница". 15.00 Новости . 15.15, 18.45 "Истина где-то рядом". 15.30 "Самый лучший муж". 16.20 "В наше время". 17.10 "Жди меня". 18.00 Вечерние новости . 19.00 "Человек и закон". 20.00 "Поле чудес". 21.00 "Время". 21.30 "Вышка". 23.25 "Вечерний Ургант". 00.15 Х/ф "Нью-Йоркское такси". 01.50 Х/ф "Незамужняя женщина". СЕНБІ, 2 ЌАРАША 06.00, 10.00 Новости. 06.10 Гении и злодеи. 06.35 Х/ф "Два Федора". 08.00 "Играй, гармонь любимая!". 09.00 Умницы и умники. 09.45 "Слово пастыря". 10.15 Смак. 10.45 "Михаил Танич. Последнее море". 11.45 "Смешарики. Новые приключения". 12.00 Новости . 12.15 "Идеальный ремонт". 13.25 Т/с "Вепрь". 15.15 "Ледниковый период". 18.00 Вечерние новости . 18.15 "Куб". 19.25 "Угадай мелодию". 19.50 "Минута славы. Дорога на Олимп!". 21.00 "Время". 21.20 "Сегодня вечером". 22.55 "Успеть до полуночи". 23.30 "Что? Где? Когда?". 00.35 Х/ф "Воздушные приключения". 02.40 Х/ф "Привет от Чарлитрубача". ЖЕКСЕНБІ, 3 ЌАЗАН 06.00, 10.00 Новости. 06.10 "Зинаида Кириенко. "Зла не помню, обид не держу". 07.05 Х/ф "Мачеха". 08.30 Армейский магазин. 09.00 "Здоровье". 10.15 "Непутевые заметки". 10.30 "Пока все дома". 11.15 Фазенда. 11.45 "Смешарики. ПИН-код". 12.00 Новости . 12.15 Х/ф "Весна на Заречной улице" (цв.) 13.50 Х/ ф "Похороните меня за плинтусом". 15.50 "Ролан Быков. Я вас, дураков, не брошу...". 16.45 "Золотой граммофон". Лучшее за 15 лет. 18.20 Х/ф "Москва слезам не верит". 21.00 "Время". 21.20 "ПОВТОРИ!" Пародийное шоу. 23.30 Х/ф "День, когда Земля остановилась". 01.10 Х/ф "Секретные материалы".

КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

00.00

18.15 19.50 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 22.50

07.30 08.30 10.30, 11.00,

"Дон И". Т/х. "Молоко, сметана, творог". Комедия. "Јселдіѕ ќўрбы-ќўрдастары". Т/х. "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. "Закрытая школа". Т/с. "Јн арна". «Жар@йсыѕ». "Фобия". "Бјрі есімде". Тамар Асармен бірге. "Кјнизак". Т/х. "Ўзаќ жол". Т/х. "Залог семейного счастья". Драма. «Жар@йсыѕ».

05.48 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.48 Кїннiѕ шыєуы, 12.38 Бесiн намазы, 15.36 Екiнтi намазы, 17.33 Аќшам намазы, 19.07 Ќўфтан намазы. 7.00 «Таѕшолпан». 9.30, 12.30, 17.30, 20.30, 23.45 Жаѕалыќтар. 9.45 «Олимп шыѕы». Т/х. 10.40 «Айтуєа оѕай...». 11.25 «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 12.45 «МЕНІЅ ЌАЗАЌСТАНЫМ». 13.20 «Жарќын бейне». «Алєашќы махаббат». Т/х. «Јйел баќыты». Ток-шоу. «Тјуіп Хо Жун» Т/х. 03.40 «Жан жылуы». «Еѕбек тїбі - береке». 03.00 «Ґзекжарды». «ЖАЅА ЌАЗАЌСТАН». 02.40 «Парламент». 03.15 «Иман айнасы». «Алєашќы махаббат». Т/х. «АЙТУЄА ОЅАЙ...». «ЎЛТТЫЌ ШОУ». «КЕЛІН».Телехикая. «Жайдарман» Їздік јзілдер. «Јулие» комедиясы. «Жарќын бейне». «Єасырлар пернесі». 07.30 «Ертіс таѕы». 09.00 «Ертіс INFORM». 09.40 «Городские праздники» Д/х. 10.10 «Алдап кґр». Т/х. 11.00 «Шипагер». 11.10 «Полезная информация». 11.30 «Єажайып ґмір» Д/х . «Бала кїтуші». «Айналайын» Т/х. «Ертіс INFORM». «Ежелгі єылыми жаѕалыќтар» Д/х. «Дипломмен - ауылєа». 17.50 Їзіліс. «112». «Ертіс INFORM». «Полезная информация». «Ертіс INFORM».» «Салыќ комитеті хабарлайды». «Бала кїтуші» Т/х. «Против течения» Т/х. «Ертіс INFORM». «112». «Ертіс INFORM». «Алдап кґр». Т/х. «Городские праздники» Д/ф. 00.15«Ертіс INFORM». 10.55, 11.25, 11.55, 12.55, 18.55, 20.55, 21.55, 22.55 Удачный выбор.

ХАБАР «Жаѕа кїн». 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. Арнайы хабар. «Табиєи микројлемдер». Д/с. «Біз». Ток-шоу. «След». Сериал. «Мужская история». Кґзќарас. 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. «Сјби жїрек». Т/х. «Білгенге маржан...». Музыкальные путешествия. «Танго с ангелом». «Телефон доверия». Д/драма. «Подари детям жизнь». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар. «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Сїлейман сўлтан». Т/х. «Біз». Ток-шоу. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. Вектор развития. «Мужская история». Орталык Хабар. «След». Сериал. 00.30 Ќорытынды жаѕалыќтар. 8.30 "Јн арна". 9.25 "Дјрігер Ахметова". Т/х. 10.50 Мультфильм 11.05 "Соѕєы сапар". 12.50 "Ўзаќ жол". Т/х. 13.30 «Жар@йсыѕ».


КАБЕЛЬДІК ЖЈНЕ СПУТНИКТІК ТЕЛЕДИДАР БАЄДАРЛАМАСЫ

10 www.saryarka-samaly.kz

БАЛАПАН ДЇЙСЕНБІ, 28 ЌАЗАН 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 6.05, 8.10, 14.45, 17.00 «Алаќай, балаќай!». 16.25 «Грув академиясы» М/х. 9.35 «Єажайыпстанєа саяхат». 12.50, 19.00 «Пороро жјне оныѕ достары». 8.05, 13.00 «Кибермен». 8.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.45, 15.05 «Hello, Балапан!». 8.50, 15.10, 21.45 «Кїлегеш». 9.05 «Аю мен тышќан» М/х. 9.10, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.55 «Зак пен Коди» Т/х. 10.20, 18.05 «Чип пен Байт». 10.30 «Пјк пен Пыр-пыр». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара» Танымдыќ мультхикая. 11.15, 15.50 «Диего». 12.10 «Јуежай» Мультхикая. 13.35, 17.10 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 14.30, 17.50 «Темір жануарлар». 17.35 «Јн салайыќ!». 20.20 «Санжар мен Ќайсар» Балалар хикаясы. 22.20 «Сен білесіѕ бе?». СЕЙСЕНБІ, 29 ЌАЗАН 6.00 Јнўран, аѕдатпа. 14.45, 17.00 «Алаќай, балаќай!». 16.25 «Грув академиясы». 9.45 «Єажайыпстанєа саяхат». 17.00 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.45 «Он саусаќ». 12.35, 18.45 «Тайо». 8.10, 10.40 14.45 «Алаќай, балаќай!». 8.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.50, 15.10 «Кїлегеш». 9.05, 12.20 «Аю мен тышќан». 9.20 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.55, 17.20 «Желле». 10.20, 13.00, 20.15 «Кибермен». М/х. 10.25 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 10.30, 14.55 «Пјк пен Пырпыр». 10.40 «Алаќай, балаќай!». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40, 18.15 «Зерде». 12.10, 22.10 «Јуежай». 12.50, 19.00 «Ертегілер еліне саяхат». 13.05 «Жїзден жїйрік». 13.35 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 14.00, 20.20 «Санжар мен Ќайсар». 14.30 «Подкатс». 15.05 «Hello, Балапан!». 16.15 «Сиќыр сыры». 18.10 «Сен білесіѕ бе?». 22.35 «Тристан мен Изольда». СЈРСЕНБІ, 30 ЌАЗАН 14.45, 17.00 «Алаќай, балаќай!». 6.15 «Айгґлек». 7.00, 16.25 «Шыєыс ертегілері» М/х. 7.25 9.45 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35 17.00 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.55, 19.00 «Пороро жјне оныѕ достары». 8.05, 13.00 «Кибермен». 8.10, 10.40 «Алаќай, балаќай!». 8.20, 17.4, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.50, 15.10 «Кїлегеш». 9.05, 12.20 «Аю мен тышќан». 9.20, 20.50, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.45 «Єажайыпстанєа саяхат». 9.55, 17.20 «Желле». 10.20, 18.05 «Чип пен Байт». 10.30, 14.55 «Пјк пен Пыр-пыр». 10.50 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 12.10, 22.10 «Јуежай». 12.35, 18.45 «Балапандар». 12.50 «Пороро жјне оныѕ достары». 13.05 «Жїзден жїйрік». 13.35, 17.20 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 14.30, 21.30 «Подкатс». 18.15 «Зерде». 19.10 «Зак пен Коди» Т/х. 22.10 «Јуежай» М/х. БЕЙСЕНБІ, 31 ЌАЗАН 9.45 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35 17.00 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.45 «Он саусаќ». 7.55, 18.45 «Тайо». 8.10, 10.40, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 8.20, 17.45, 22.35 «Тристан мен Изольда» 8.45, 15.05 «Hello, Балапан!». 8.50, 15.10 «Кїлегеш». 9.05 «Аю мен тышќан». 9.10, 16.15 «Сиќыр сыры». 9.20, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары» М/х. 9.45, 22.00 «Єажайыпстанєа саяхат». 9.55 «Зак пен Коди» Т/х. 10.20, 13.00 «Кибермен». 10.25, 18.05 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 10.30, 14.55 «Пјк пен Пыр-пыр». 10.50, 15.25 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40 «Білгіштер бекеті». 12.20 «Аю мен тышќан» 12.25, 16.15 «Сиќыр сыры». 12.35, 18.45 «Тайо» М/х. 12.50 «Ертегілер еліне саяхат». 13.35 «Белгілі іздер». 14.00, 20.20 «Томпаќ». 14.30 «Подкатс» М/х. 16.25 «Грув академиясы». 17.50 «Темір жануарлар». 18.10, 22.20 «Сен білесіѕ бе?» 18.15 «Білгіштер бекеті». 19.10 Тўсаукесер! «Зак пен Коди» 21.15 «Айжўлдыз» ЖЎМА, 1 ЌАРАША 9.45 «Єажайыпстанєа саяхат». 7.35 17.00 «Алдар Кґсеніѕ кґѕілді оќиєалары». 7.45 «Он саусаќ». 7.55, 19.00 «Пороро жјне оныѕ достары» 8.05, 13.00, 17.45 «Кибермен». 8.10, 14.45 «Алаќай, балаќай!». 8.20, 22.35 «Тристан мен Изольда» 8.45, 15.05 «Hello, Балапан!». 8.50, 15.10 «Кїлегеш». 9.05, 12.20 «Аю мен тышќан». 9.10 «Сиќыр сыры». 9.20 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.45 «Єажайыпстанєа саяхат» М/х. 9.55, 19.10 «Зак пен Коди» Т/х. 10.20, 18.05 «Чип пен Байт». 10.30 «Пјк пен Пыр-пыр». 10.40 «Алаќай, балаќай!». 10.50 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40 «Білгіштер бекеті». 12.10 «Јуежай». 12.35, 18.45 «Балапандар». 12.50, 19.00 «Пороро жјне оныѕ достары». 13.05 «Жїзден жїйрік». 13.35, 17.20 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 14.00, 20.20 «Томпаќ». 14.30, 17.50 «Темір жануарлар». 18.05 «Чип пен Байт». 18.15 «Білгіштер бекеті». 18.45 «Балапандар». 21.15 «Айжўлдыз». 22.10 «Јуежай» М/х. СЕНБІ, 2 ЌАРАША 8.10, 10.40 «Алаќай, балаќай!». 8.20, 22.35 «Тристан мен Изольда». 8.45, 11.40 «Кїлегеш». 9.05, 12.20 «Аю мен тышќан». 9.20 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.55, 19.10 «Зак пен Коди». 10.25 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 10.30, 14.55 «Пјк пен Пыр-пыр». 10.50 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40, 15.05 «Кїлегеш». 12.20 «Аю мен тышќан». 12.25 «Сиќыр сыры». 12.35, 18.45 «Тайо». 12.50 «Ертегілер еліне саяхат». 13.05, 19.35 «Јдемі-ай». 13.35, 17.20 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы». 14.30 «Темір жануарлар». 16.25 «Грув академиясы». 18.15 «Білгіштер бекеті». 19.10 «Зак пен Коди». 21.15 «Айжўлдыз». ЖЕКСЕНБІ, 3 ЌАРАША 8.10, 10.40 «Алаќай, балаќай!». 8.20 «Тристан мен Изольда». 8.45, 11.40 «Кїлегеш». 9.05, 12.20 «Аю мен тышќан». 9.10, 12.25 «Сиќыр сыры». 9.20, 20.50, 20.50 «Жаќсылыќ саќшылары». 9.45, 22.00 «Єажайыпстанєа саяхат» 9.55 «Зак пен Коди» Т/х. 10.20 «Сен білесіѕ бе?». 10.25, 18.05 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 10.30, 14.55 «Пјк пен Пыр-пыр». 10.50 «Саяхатшы Дара». 11.15, 15.50 «Диего». 11.40, 15.05 «Кїлегеш». 12.10 «Јуежай». 12.20, 18.10 «Аю мен тышќан». 12.35, 18.45 «Тайо». 12.50, 19.00, 21.45 «Ертегілер еліне саяхат». 13.05, 19.35 «Јдемі - ай». 13.35 «Мобидик жјне Мудыѕ ќўпиясы» М/х. 14.00, 20.20 «Томпаќ»14.30, 21.30 «Темір жануарлар» М/х. 14.55 Пјк пен Пыр-пыр». 17.50 «Темір жануарлар». 18.05 «Ерден атаныѕ јѕгімелері». 18.15 «Білгіштер бекеті». 18.45 «Тайо» М/х. 19.10 «Зак пен Коди» Т/х. 20.05 «Јуежай» М/х. 20.15, 22.20 «Сен білесіѕ бе?». 21.15 «Айжўлдыз» 21.55 Тўсаукесер! «Ерден атаныѕ јѕгімелері».

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

МЈДЕНИЕТ ДЇЙСЕНБІ, 28 ЌАЗАН 8.00 Јнўран, аѕдатпа. 8.05 «Алтын кґмбе». 8.35 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 8.50 «Жерўйыќ» рок операсы. 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 10.30 «Жїздесу». 11.20 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 11.30 «Ґркениет». Ток-шоу. 12.00 Соната для арпеджионе и фортепиано. 12.30 «Јлі есімде». 13.30 «Аќсарай». 14.30 «Ўлы тўлєалар». 15.30 «Музыка јлемінде». 16.00 «ПИКВИК КЛУБЫНДАЄЫ ЕСТЕЛІКТЕР». Мелодрама. 17.00 «Абай» Драма. 17.25 «Айналдым елім». 18.00 «Ќолтаѕба». 18.40 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 18.50 Соната № 2 для скрипки и фортепиано. 19.15 «Ґнер шежіресі». 19.30 Концерт. 20.40 «Шаѕыраќ». 22.30 «Разлучница». Драма. СЕЙСЕНБІ, 29 ЌАЗАН 8.05 «Шаѕыраќ». 8.25 Шыєармашылыќ кеш. 9.30 «Ґркениет». 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 10.30 «Аќсарай». 11.50 «Дала дауысы». 12.15 «Имя». 13.30 «Сол жылдар...». 14.30 «Ўлы тўлєалар». 15.30 «Келбет». 17.00 «Музыкант» Д/ф. 17.25 «Ќазаќтыѕ 100 јні». 18.20 Тарих айнасы. Аѕыз бен аќиќат. 18.50 «Елден сјлем». 20.00 «Легенды и мифы оперного...». 20.30 «Кітапхана». 21.30 «Все для тебя». 22.10 «Кардиограмма». Драма. 23.30 «Эксклюзив». СЈРСЕНБІ, 30 ЌАЗАН 8.05 «Јлі есімде». 8.35 «Ќазаќтыѕ 100 јні». 9.35 «Тарих айнасы. Аѕыз бен аќиќат». 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 10.30 «Легенды и мифы оперного...». 11.00 «Баќытты болуда ґнер». Д/ф. 11.25 «Дала дауылпаздары» атты концерт. 12.30 «Ґркениет». 13.30 «Жїздесу». 14.20 «Дала дауысы». 14.30 «Ўлы тўлєалар». Деректі хикая. 15.30 Мир музыки. 15.40 «Диагонали творчества». 16.00 «ПИКВИК КЛУБЫНДАЄЫ ЕСТЕЛІКТЕР». 17.00 «Музыкант» Д/ф. 17.25 Международный фестиваль. «Опералия – 2013 г». 19.05 «Ґнер шежіресі». 19.20 «Келесі аялдама». 19.50 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 20.00 «Кітархана». 20.30 «Раскрытая партитура». 21.30 «Ґткен жылдыѕ їздік јндері». 22.10 «Близость». Драма. БЕЙСЕНБІ, 31 ЌАЗАН 8.05 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 8.20 «Елден сјлем». 9.30 «Раскрытая партитура». 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 10.30 «Кітапхана». 11.00 «Все для тебя». 11.40 «Ґнер шежіресі». 11.55 Концертный зал. 13.30 «Аќсарай». «Ромео и Джульетта». 14.30 «Ўлы тўлєалар». Деректі хикая. 15.35 «Тау тўлєа». 16.00 «ПИКВИК КЛУБЫНДАЄЫ ЕСТЕЛІКТЕР». Мелодрама. 17.00 «Музыкант» Д/ф. 17.25 «Атаныѕ сґзі-аќылдыѕ кґзі» термешілер кеші. 18.30 «Алтын кґмбе». 19.00 Концерт. 20.10 «Ќылќалам». 20.30 «Єасырєар пернесі». 22.20 «Касабланка». Драма. ЖЎМА, 1 ЌАРАША 8.00 Јнўран, аѕдатпа. 8.05 «Ќылќалам». 8.25 «К прекрасной музыке любовь». Концерт. 9.40 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 10.30 «Єасырлар пернесі». 11.00 «Сґнбес сјуле». 11.25 «Мјдениет». Фестиваль новой музыки. 12.20 «Имя». Токшоу. 10.00, 13.00, 21.00 Мјдениет жаѕалыќтары. 10.15, 13.15, 21.15 Новости культуры. 13.30 «Аќсарай». «Ромео и Джульетта». 14.30 «Ўлы тўлєалар». 15.30 «Баќытты болуда ґнер». Д/ф. 16.00 «Їлкен їміт». Драма. 17.00 Музыкант» Д/ф. 17.30 Австриядаєы Ќазаќстанныѕ мјдениет кїндері. 19.15 «Ґнер шежіресі». 19.30 «Јлі есімде». 20.50 «Ќазаќтыѕ ќолґнері». 21.30 «АЌСАРАЙ». «Лючия для Ламмермур» Опера в 2-х действиях. 22.10 «Ауыл сазы». 22.35 «Мјнсіз єўмыр». Драма. СЕНБІ, 2 ЌАРАША 8.05 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 8.25 Концертный зал «Мјдениет». 9.15 «Келбет». 9.45 Австриядаєы Ќазаќстанныѕ мјдениет кїндері. 11.30 «Кітапхана». «Он ќара домалаќ» детектив - романы. 12.00 «Ґлкетану». 12.10 «Дала думан». 13.00 «Ґнер шежіресі». 13.15 «Времен связющая нить». 14.00 «Руханият ґзегі». Деректі хикая. 14.50 «Серпер». Халыќ аспаптар оркестрлері фестивалініѕ гала-концерті. 16.00 «Уайст жјне Херд јулеті. Питер де Ла Фуент». Д/ф. 17.00 «Эксклюзив». 17.25 Макбет» Драма. 18.25 Кенжеєали Мыржыќбайдыѕ «Абай жјне Пушкин» атты концерті. 19.10 «Ќылќалам». 19.30 «Алтын кґмбе». 20.00 «Жїздесу». 21.30 «Ќўс ќанатындаєы хат». 22.30 «Ґмір соѕына таяєан шаќта». К/ ф. ЖЕКСЕНБІ, 3 ЌАРАША 8.05 «Мирас». 8.20 Кенжеєали Мыржыќбайдыѕ «Абай жјне Пушкин» атты концерті. 9.00 «Ќазаќстанныѕ жиырма кереметі». 9.15 «Алтын кґмбе» 9.50 «Эксклюзив». 10.15 «Ќолтаѕба». 11.00 «Ќўс ќанатындаєы хат». Шыєармашылыќ кеш. 12.00 «ЈЛІ ЕСІМДЕ». 12.30 Международный фестиваль. «Опералия – 2013 г». 14.10 «Руханият ґзегі». 15.00 «Серпер». Гала-концерті. 16.00 «Ґлкетану». 16.10 «Ќўлан саз» ансамблі. 16.30 «Мата Ортистіѕ ќайта тууы». Д/ф. 17.30 «Жарќын бейне». Жазушы, журналист Сейдахмет Бердіќўловты. 17.55 «Макбет». Драма. 19.30 ЌР Беларусь Республикасындаєы Мјдениет кїндеріне арналєан Ќазаќстан ґнер шеберлерініѕ гала-концерті. 21.30 «Сол жылдар...». 22.10 «Ґз елініѕ сиќыршысы» Фантастика.

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

2 СЕНБІ

14.30 15.00 15.30 17.00 17.30 18.00 19.00 19.30 20.00

11.00

12.00 12.15 12.45 13.00 14.00 14.40 19.20 21.00 21.35 01.05

8.15 8.45 9.00 9.10 9.55 11.30

7

ЕВРАЗИЯ

www.saryarka-samaly.kz

Жаѕалыќтар. «Смешарики. Новые приключения». Новости. «Право на качество». «Берега любви». Мелодрама. «Фабрика грез» с Ольгой Артамоновой. Сенбілік жаѕалыќтар. «Тілші тїйіні». Сенбілік жаѕалыќтар. «Ду ќол шоколад». «Истина где-то рядом». «Касым». Фильм. «Минута Славы. Дорога на Олимп». «Новости в субботу». «Ледниковый период». «Что? Где? Когда?».

7.00 «Made in Kazakhstan». 7.30 «ТЈУЛІК ТЫНЫСЫ». 8.00 «Секреты из жизни животных». Сериал. 8.30 «Жизнь на понтах». 10.00 «Тайны нашего кино». 10.30 «Балдјурен». Гаућар Јлімбекованыѕ «Ќыз сезімі» атты концерті. «TV Shop». «Стиляги». «Ювелир-ТВ». «Бизнес-диалоги». «Трансмиссия». «The spirit of Tengri». «Неизведанный Казахстан». «Территория происшествий». «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ».

КТК-7 + 31

ИРБИС

09.35 10.00 10.45 11.10 11.35 12.00 12.35 14.40 17.00 19.30 20.05 21.10 23.10 23.35

07.00 «Ќуырдаќ». 07.30 «Аян». 08.30 «Книга Джунглей» м/с. 09.00 «Смехопанорама». 10.00 «Школа доктора Комаровского». 10.30 «Орел и решка». 11.30 «KZландия. Эволюция». «Айна online». «Случайная запись» т/ф. «Здравствуйте, я Ваша пятница». «НЫСАНА». «Знаки. Степные легенды». «ДРУГИМИ СЛОВАМИ». «Шоу Сорок Миллионов Тенге». «Идеальная невестка». «ОДИН В ОДИН». «Побег из аула -1».

«Неудержимые». Боевик. «Самые забавные животные планеты». «Гупии и пузырьки». М/с. «Рога и копыта». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Кунг-Фу Панда». М/с. «Губка Боб. Квадратные штаны». «Балалы їй - базар». «Невеста и предрассудки». Кино. «Битва экстрасенсов». День «Вузеров». «Пойми меня» Телеигра. «Звезданутые». «Неудержимые 2». Боевик. «Наша Russia». «Super перцы». Комедия.

НТК

12.30 13.00 14.45 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 01.00

07.05 09.00

21.00 «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». 05.50 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.50 Кїннiѕ шыєуы, 12.38 Бесiн намазы, 21.30 «Ќоєам жјне јйел». 15.34 Екiнтi намазы, 17.31 Аќшам намазы, 19.05 Ќўфтан намазы. 22.00 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 23.00 «Made in Kazakhstan». 00.00 «Путь успеха». 7.00 Ќазаќстан эстрада 21.30 «Сол бір кеш...». жўлдыздарыныѕ ќатысуымен 22.45 «Социальная сеть». Драма. концерт. 00.05, 00.35 Ќорытынды жаѕалыќтар. 8.10 «Жићанкез». 01.05 Ќазаќтыѕ мемлекеттік М.Јуезов 06.30, 08.30 Мультсериалы. 8.40 «Еріншектер елі». М/х. атындаєы академиялы драма 07.00 «Жажда экстрима». 9.35 «АГРОБИЗНЕС». театры.Р.Белецкий «Желіккен 07.30 «Путешествие на запад». Сериал. 10.00 «ДАУА». жастар»/комедия/. 09.30 «Камень желаний». Комедия. 10.35 «АС МЈЗІРІ». 11.30 «Вкусные секреты от Джорджио». 11.10 «ЌАЗАЌСТАН ДАУЫСЫ». 8.30 "Јсем јуен Ел арнада". 12.00 «Одна ошибка». Кино. 12.35, 03.35 «Еѕселі Елорда». 9.00 "Архифакт". 15.00 «Час Пик 3». Боевик. 12.50 «ТЕЛЌОЅЫР». 9.20 "Оян.KZ". 17.00 «Пчелиный фильм: 13.35 «МЫЅ ТЇРЛІ МАМАНДЫЌ». 10.10 "Суперпапа". Медовый заговор». Фильм. 14.05 «БІЛГІРЛЕР ОТАУЫ». Реалити-шоу. 15.00 «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. 11.00 "Саз јлемі" эстрадалыќ 18.30 «Мадагаскар». Фильм. 20.10 «Астерикс и Обеликс 16.00 «Жїзден жїйрік». јндер байќауы. в Британии». Комедия. 16.30 «КЕЛБЕТ». 12.10 "Сенім. Білім. КZ". 23.00 «Константин: Повелитель тьмы». 17.00 «МЈЛІМ ДЕ БЕЙМЈЛІМ 12.30 "Жаќсы адам" Табысќа жеткен Триллер. ЌАЗАЌСТАН». тўлєалар туралы хабар. 17.30, 20.30, 23.10 Жаѕалыќтар. 12.50 "Хабар" агенттігініѕ алтын ќорынан. 07.05 Мультфильмдер 17.50 «Келін». Т/х. "Алтыбаќан" дјстїрлі музыка 07.20 “Звонят, откройте 19.40 «ЖАН ЖЫЛУЫ» думаны. дверь!”. Х/ф. 13.20 "Ду-Думан" 20.05 «АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 08.45, 12.00 Жаѕалыќтар. јзіл-сыќаќ баєдарламасы. 21.05 «Јзіл јлемі» 09.10 “Наши в Голландии”. 14.55 Футбол. Премьер-лига. 32 тур. 22.40 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?». 09.40 “Звёзды юмора”. Шахтер – Астана. Прямая 23.45 «Тарихта ќалєан ойын» 11.00 “Квартирный вопрос”. тарихи драмасы. трансляция. 12.45 “Рейдер”. 02.10 «Ўлттыќ шоу». 17.00 "Жаным меніѕ". Кино. 13.05 “Наша Правда” Ток-шоу. 03.10 «Арнайы репортаж». 19.00 "Две судьбы. Новая жизнь". Т/с. 14.00 “Диагноз”. 03.45 «Дауа». 19.50 "Что наша жизнь...". История из 14.35 “Смотреть всем!”. 04.15 «Ас мјзірі». жизни с Жаном Байжанбаевым. 15.20 “Мега-караоке”. Новый сезон! 20.20 "Венецианский купец". Драма. 16.15 “Жїрекжарды”. 22.25 "Ќамыс ќалпаќ". 17.00 “Табыстылар таєылымы”. 17.10 “Звездная жизнь”. Д/цикл. 8.00 Новости "20.30". 18.15 Музыкальная премия Ема. 8.30 Жаѕалыќтар. 20.00 “Х-Фактор”. 4-ый сезон! 9.00 "Ќызыќты ќаржы". 21.00 “Другая правда”. 9.15 "Чудеса от Zepter". 22.10 “Секты: Битва за разум”. 9.35 "Роботы Болт и 22.45 “Х-Фактор”. Голосование. Блип". М/с. 10.00 «Домашние войны». Т/с. 23.25 “Хроники недели”. 00.00 “Механик”. Драма. 11.00 "Одиссея сыщика Гурова". Сериал. 14.30 "Лица столицы". 15.00 "Красавчик". 15.30 "Ќыз єўмыры". Т/х. 08.30, 12.00 Новости. 18.00 "Астана кеші кґѕілді" 10.00 «Планкетт и Маклейн». Фильм. концерттік шоуы. 13.10 «22 пули: Бессмертный». Фильм. 19.40 "Kaznet". 15.40 «Развод по-итальянски». Фильм. 20.00 "Ел аузында". 20.30 "Кїнделік Армангїл Тоќтамўратпен". 18.00 «Король Лев». Фильм. 20.00 «План Б». Фильм. 21.20 Мемуары «Серик Сапиев». 22.20 «Близкие друзья». Фильм. 21.50 «Лица столицы». 01.30 «Јн ќанатында». 22.10 «Красавчик». 10.40, 13.40, 16.20, 17.20, 20.40, 23.00 22.30 "Саєан сенемін. Мой лучший". Телекаталог. 23.40 "Рокки-2". Боевик. 09.00, 09.45; 11.50, 13.00; 15.30, 17.50; 19.50, 22.10 - Тамаша таѕдау. 08.00 «Балаларєа базарлыќ». 08.20 «Полезная информация». 08.30 «Шипагер». 08.40 «Ќазаќ даласыныѕ ќўпиялары» Д/ф. 09.10 «Ўлытау» тобыныѕ концерті. 11.10 «Ежелгі єылыми жаѕалыќтар» Д/ф. 11.30 «Єажайып ґмір». 12.00 «Бала кїтуші» Т/х. 12.30 «Айналайын». 13.00 «Ертіс INFORM». 13.35 «Салыќ комитеті хабарлайды». 14.00 – 16.00 Їзіліс. 16.00 «Приемная депутата». 16.20 «Экспо-2017». 16.40 «Ќазаќстанныѕ жеті кереметі» Д/ф. 17.00 «Дипломмен - ауылєа». 17.20 «Салауатты сана». 17.45 «Туєан тіл - байлыєым». 18.00 «Уаќыт - керуен». 18.30 «День за днем». 19.00 «Путешествия в снежные века с Кеном Фоллетом». Д/ф. «Боярышник» К/ф. «Уаќыт - керуен». «День за днем». 23.55 «Ушуист» К/ф. 09.30, 10.30, 12.25, 13.55, 16.25, 18.55, 19.30, 22.30 Удачный выбор.

19.45 21.00 21.30 22.00 – 08.55, 17.55,

ХАБАР 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 08.35 Балалар уаќыты. «Егор». 09.45 «Пух ќонаќќа барады». М/ф. 09.55 Подари детям жизнь. 10.00, 11.00 Таѕєы жаѕалыќтар. 10.10 Народный эксперт. 10.25 Ўлт саулыєы. Денсаулыќ баєдарламасы. 11.10 Едим дома. 11.40 ПРОД.ВОПРОС. 12.00 Халыќ сарапшысы. 12.15 «Наследие Земли». 12.30 «Контуры на карте». 13.00, 15.00 Тїскі жаѕалыќтар. 13.10 «Жансарай». Јшірбек Сыєай. 13.50 «Аймаќтар аламаны». Їздік топтама. 14.10 Орталыќ Хабар. 15.10 Любимое кино. Мьюзикл «Золотая рыбка». 18.00 Кешкі жаѕалыќтар Бармысыѕ, бауырым? «Сїлейман сўлтан». Т/х. 21.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. «Меніѕ жерім. Ґлкетану». Туристік журнал. 17.00, 17.15 18.15 20.00, 20.30


11.35 12.05 12.35 13.10 14.15 14.45 15.35 16.35 17.05 17.50 19.40 20.30 21.35 23.00 23.50 00.30 02.10 02.50 03.25

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

3 ЖЕКСЕНБІ 11.45 12.00 12.30 13.40 14.30 15.50 17.10 18.30 19.00 19.50 20.40 22.00 00.10

11.00 14.30 15.00 15.30 17.10 17.35 18.05 18.30 19.00 20.30 21.20 21.40 23.00 23.50 01.40

7.10 7.25 7.55 8.10 8.45 9.00 9.10 10.10 10.55 12.05 12.40 14.25 15.05 15.45 16.50 21.00 22.00 01.00 02.30 04.05 05.35

10.30 11.00 13.40 14.30 15.00 15.30 17.00 17.50 19.30 20.00 20.30 21.00 22.00 22.30

8

11.30 12.30 13.00 15.00 17.00 21.00 23.00 00.45

21.00 22.05 00.00

14.50 15.50 16.20 18.00 20.00

07.05 09.00 10.00 10.45 11.10 11.35 12.00 12.35 13.55

«Ґмір тынысы». «Путь успеха».

КТК-7 + 31 Мультсериалы. «Жажда экстрима». «Путешествие на запад». Сериал. «Час Пик 3». Боевик. «Пчелиный фильм: Медовый заговор». Фильм. «Мадагаскар». Фильм. «Астерикс и Обеликс в Британии». Комедия. «Гарри Поттер и дары смерти.Часть 1». Фильм. «Сын маски». Комедия. «Маска». Комедия. «Шерлок Холмс 2: Игра теней». Триллер. 07.05 “Ты в моем сердце”. Х/ф. 09.00 “Бен 10. Инопланетная сила”. 09.20 “Баланыѕ іci шала”. “Звездные войны: Войны клонов”. Сериал. “Домисолька. 20 лет спустя”. Концерт. “Х-Фактор”. “Мега-караоке”. “Городок”. “Дорога домой”. “Истории успеха”. “Особое задание”. “Судьбы загадочное завтра”. Мелодрама. “Чёрный квадрат”. “Портрет недели”. “Слуги народа”. “Продается кошка”. Мелодрама. Дневник Лиги Чемпионов УЕФА.

ИРБИС

07.00 «Ќуырдаќ». 07.30 «Шынайы ґмір». 08.30 «Книга Джунглей» м/с. 09.00 «Смехопанорама». 10.00 «Школа доктора Комаровского». 10.30 «Шоу сорок миллионов тенге». «Идеальная невестка». «Айна online» «Папа напрокат» т/ф. «Измайловский парк». «Склиф-2» т/с. «Танцуй, Танцуй». «Законопослушный гражданин» х/ф. «Уй, На-На! Шок-шоу Бари Алибасова».

«Неудержимые 2». Боевик. «Большая разница». «Рога и копыта». М/с. «Пингвины Мадагаскара». М/с. «Кунг-Фу Панда». М/с. «Губка Боб. Квадратные штаны». «Ойымды аѕєар». «Джек из Амазонки». Фильм. «Самые забавные животные планеты». «Comedy Woman». «Территория стиля». «Страшно красив». Мелодрама. День «Деффчонок». «Экстрасенсы ведут расследование». «Большая разница». «Толстушки». Комедия. «Обреченный рейс». Фильм.

НТК

09.00 «План Б». Фильм. 11.00 «Король Лев». Фильм. 13.00 «Близкие друзья». Фильм. 16.00 «Сестричка, действуй! 2». Фильм. 18.00 «Карлик Нос». Фильм. 20.00 «Охотник за головами». Фильм. 22.20 «Патриот». Фильм. 01.30 «Јн ќанатында». 09.40; 13.40; 16.20; 17.20; 20.40; 23.00 Телекаталог. 10.50, 12.30; 12.50, 15.50; 17.50, 19.30; 19.50, 22.10 - Тамаша таѕдау.

20.30 21.00 22.00 23.05 01.10

12.00 13.45 14.45 15.15 15.30 15.40 16.45

10.00

09.35

19.00 21.00 23.00

16.10

12.00 13.30

06.30 07.00 07.30 08.30 10.30

23.20 00.00

www.saryarka-samaly.kz

7.00 «АПТАЛЫЌ ШОЛУ». 8.00 «Все о змеях». Сериал. 8.30 «Барышня и кулинар». 9.00 «Смех с доставкой на дом». 9.30 «The spirit of Tengri». 10.00 «Тайны нашего кино». «Ќоєам жјне јйел». Заттыбек Кґпбосынўлы «Аќ маржан» шыєармашылыќ јн кеші. «Балдјурен». «TV Shop». «Кинопаркофка». «Ювелир-ТВ». «Советский гамбит.Дело Юрия Чурбанова» Фильм Леонида Млечина. «ИГРА В ИГРЕ». Фильм. «Хроники московского быта». «БлоGпост.Детектор G». «Неизведанный Казахстан». «Јн шашу». «Ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрлері». «Made in Kazakhstan».

Сенбілік жаѕалыќтар. «Тілші тїйіні». Сенбілік жаѕалыќтар. «Играй, гармонь любимая!». «Воскресные беседы». Новости. «Здоровье». «Казлото». Прямой эфир. «Народная медицина». «Сваты у плиты». «Знакомьтесь. Дэйв». Комедия. «Истина где-то рядом». «Угадай мелодию». « Добрый вечер, Казахстан!». «Секта». Фильм. «Аналитика». «Повтори!». Пародийное шоу. «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. «День, когда земля остановилась». Фильм. «Весна на Заречной улице». Фильм. «Контрольная закупка».

ЕВРАЗИЯ

8.00 "Жан анам" јн кеші. 9.00 "Увлекательные финансы". 9.15 "Чудеса от Zepter". 9.35 "Роботы Болт и Блип". М/с. 10.00 «Домашние войны». Сериал. "Одиссея сыщика Гурова". Сериал. "Лица столицы". "Внимание. ЧП!". "Ќыз єўмыры". Т/х. Јн шашу. "Ел аузында". "Kaznet". "Красавчик". "Саєан сенемін. Мой лучший". "Дневник с Гульжан Мукушевой". «Громкое дело». "Ґмір-ґзен" Ќўдайберген Бекіштіѕ јн кеші. "Кеш емес" ток-шоу. «Достать коротышку». Комедия. Јн шашу.

"Јуен јлеміне саяхат". Д/ф. "Хабар" агенттігініѕ алтын ќорынан. "Алтыбаќан" дјстїрлі музыка думаны. "В городе А". "Суперпапа". Реалити-шоу. "Жаным". Т/х. "Адамдар арасындаєы бґлтірік". /Ќазаќфильм/ "Дискотека 80-х". Концерт. "Јзіл Tube" баєдарламасы. "Две судьбы. Новая жизнь". Мелодрама. "Бјрі де мїмкін". "Саз јлемі" эстрадалыќ јндер байќауы. "Испанский-английский". Комедия. "Јсем јуен Ел арнада".

05.51 Таѕ намазыныѕ кіруі, 07.51 Кїннiѕ шыєуы, 12.38 Бесiн намазы, 15.32 Екiнтi намазы, 17.29 Аќшам намазы, 19.03 Ќўфтан намазы. 7.00 Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. 7.45 КЈСІПЌОЙ БОКС. Јлем чемпионы атаєы їшін жекпежек. Г.Головкин (Ќазаќстан) – Кертис Стивенс (АЌШ). Тікелей эфир. 10.00 V маусым. «АЙГҐЛЕК». Балалар байќауы. «СЫР-СЎХБАТ». «АЌСАУЫТ». «Сіз не дейсіз?». «Ўлттыќ шоу». «Шетелдегі ќазаќ балалары». «ТОЛАЄАЙ». «Туєан елдіѕ тїтіні». Т/х. «ЎЛТ МАЌТАНЫШЫ». Д/ф. «БІЗ ЌАЗАЌША СҐЙЛЕЙМІЗ». «Келін». Т/х. Ќазаќстан эстрада жўлдыздарыныѕ ќатысуымен концерт. «АПТА. КZ». «ЌАЗАЌСТАН ДАУЫСЫ». «АЛАЅ» ток-шоуы. «КҐКПАР». Ўлттыќ ойын. «Шоќан Уалиханов» тарихи фильмі. «Телќоѕыр». «Сіз не дейсіз?». «Жайдарман» Їздік јзілдер.

08.00 «Жюль Верн» Д/х. 08.45 «Абай ХХІ єасырда». 08.50 «Тау тўлєа». 09.20 «Балаларєа базарлыќ». 09.40 «Городские праздники» 10.10 «Территория молодежи». 10.30 «Дипломмен - ауылєа». 11.00 «Ќазаќстанныѕ жеті кереметі» Д/ф. 11.30 «Јн сўѕќар» Концерт. 12.30 «Мой класс-моя команда». 12.50 «Салауатты сана». 13.00 «Уаќыт - керуен». 13.30 «День за днем». 14.00 – 16.00 Їзіліс. 16.00 «Ортаќ шаѕыраќ астында». 16.20 «Балаларєа базарлыќ». 16.50 «Туєан тіл - байлыєым». 17.05 «Шахимардан достарын шаќырады» Концерт. «Сестренка» К/ф. «ЭКСПО-2017». «Павлодар облысыныѕ жетістіктері». «Уаќыт - керуен». «День за днем». 23.55 «Сґнген їміт сјулесі» Х/ф. 09.55, 10.30, 11.00, 12.30, 16.55, 19.25, 20.25, 22.30 Удачный выбор. 18.15 19.45 20.10 20.30 21.00 21.30 – 08.55, 18.20,

ХАБАР 07.00 «Махаббат мерейі». Т/х. 07.50 Дела армейские. 08.20 АС - АРЌАУ 08.40 Айбын. 09.10 «Кішкентай ґрт сґндіргіш Финли». М/с. 10.00 «Битва умов». 10.45 «Три ниндзя наносят ответный удар». Кино. 12.15 «Робинзон Крузо: Предводитель пиратов». М/ф. 13.35 «Наследие Земли». 13.50 «Јн гјккуі». Јлия Јбікенова. 15.30 В прямом эфире –ТВ Бинго. 16.30 «Все говорят, что я люблю тебя». Кино. 18.00 Кґзкґрген. 18.45 «Сол бір кеш...». 20.00, 21.00 Жетi кїн. 22.00 «Посмотрим, обсудим» с Олегом Борецким. «Юнайтед. Мюнхенская трагедия». Кино. «Ќылмыс пен жаза». Кино. 00.15

8.30 "Бакуган: Жанкешті жауынгерлер". М/с. 9.20 "Оян.KZ". 10.20 "Побочный эффект". 10.40 "Маша и медведь". М/с. 11.00 "Миссия студент".

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

9

1 ќараша – жўма

www.saryarka-samaly.kz

Ќазаќстан Республикасыныѕ

Јнўраны, уаќыт, ауа райы.

Жаѕалыќтар. «Актуально».

8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!». 10.15 – 12.00 «Дін јлемі» - тікелей эфир. 11.15 «Будущее Казахстана в казахском языке». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.10 – 15.00 «Ґмір ґзен» тікелей эфир.

7.15 7.25

7.10

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Я - патриот Казахстана». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 10.15 «Ауыл жјне агроґнеркјсіп кешені». 11.15 –12.00 «Главные задачи». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Меніѕ сїйікті уаќытым» -. 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.15 «Ќазаќстан - біздіѕ ортаќ їйіміз». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 Викторина «Cіnema» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 «Салт-дјстїр». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

31 ќазан – бейсенбі

Јнўраны.

8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 10.15 –11.00 «Таным» - тікелей эфир.. 11.15 «7 шагов к успеху». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Жас ќанат». 15.15 «Посоветуйте, доктор». 16.15 – 17.00 «Дін јлемі» тікелей эфир. 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Јн - жўмбаќ» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Ўйќыашар». 8.20 «Послание Президента страны в действии». 9.10 «Јйелдер јлемі». 10.20 «Тренд». 11.10 «Жыл, 12 ай, 7 кїн». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Мир танцев». 15.15 «Мјѕгілік сарын». 16.20 «Заповедный Павлодар». 17.15 «Ќазаќстанныѕ болашаєы ќазаќ тілінде». 18.10 «Литературные вечера». 19.05 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

3 ќараша – жексенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 «Ўйќыашар». 8.10 «Јсем јн мен тјтті кїй». 9.10 «Говорим на казахском языке». 10.05 «Жїректі тербеп». 11.10 «Душой и сердцем». 11.40 «Мои первые книжки». 12.00 – 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.00 «Апта тынысы». 14.31 «СПИД – угроза жизни». 15.10 «Бїгінгі Ќазаќстан». 15.30 «Заєиптар кітапханасы». 16.10 «Ќоєам жјне уаќыт». 17.15 «Денсаулыќ». 18.05 «ЖасSTYLE» жастар радиожобасы. 19.05 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

2 ќараша – сенбі

15.20 «Тау тўлєа». 15.40 «Крупным планом». 16.15 «Басты міндеттер». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.58 «Ертеѕ - сенбі» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.20 «Јн - кґѕілдіѕ ажары» концерттік баєдарлама. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

28 ЌАЗАН - 3 ЌАРАША АРАЛЫЄЫНДАЄЫ “ПАВЛОДАРТЕЛЕРАДИО” ХАБАРЛАРЫНЫЅ БАЄДАРЛАМАСЫ 28 ќазан – дїйсенбі 7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «На тему дня». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 10.15 «Жићангез». 11.15 «Мен - елімніѕ патриотымын!». 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Кїнделік» - авторлыќ хабар. 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» – тікелей эфир. 16.15 «Ќўќыќ саєаты». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Жїзден жїйрік» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 «История и культура великой степи». 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

29 ќазан – сейсенбі

Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. Жаѕалыќтар. «Партия тўрмысы».

30 ќазан – сјрсенбі

7.10 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны, уаќыт, ауа райы. 7.15 Жаѕалыќтар. 7.25 «Бїгінгі кїн таќырыбына». 8.20 – 9.30 «Ќайырлы таѕ!» сазды-сауыќтыќ баєдарламасы. 10.15 «Мјре». 10.40 «Голос православия». 11.15 «Мир женщин» . 12.00 - 14.00 «Ќўттыќтау!» сазды-сјлем баєдарламасы. 14.15 «Кїнделік». 15.20 – 16.00 «Јзіліѕ жарасса» тікелей эфир. 16.15 «Правовой час». 17.15 «Аќсу толќыны». 18.05 – 18.50 «Лови удачу!» тікелей эфир. 19.00 Ќорытынды жаѕалыќтар. 19.15 Музыка. 19.58 Ќазаќстан Республикасыныѕ Јнўраны.

7.10 7.15 7.25


www.saryarka-samaly.kz

АЌ ЌАУЫРСЫН

Аќын рухы асќаќтап...

Басы 1-бетте Јсілінде, ќайсыбір тойдыѕ болмасын тїпкі мјні мен мазмўны оныѕ ќаншалыќты таєылымды ґткендігінде жатса керек. Тўєыры тектіліктен тўратын, табиєаты таланттарды тудырмай ќоймайтын Торайєыр ауылындаєы С.Торайєыровтыѕ 120 жылдыќ тойыныѕ таєылымы оны кґзбен кґріп, ќўлаќпен тыѕдаєан елдіѕ кґкірегінде ќалєаны аныќ...

Тау тўлєа Небары жиырма жеті жасында баќилыќќа аттанып, соѕына ґшпес із, ґлмес мўра, сґнбес шыраќ ќалдырєан Сўлтанмахмўт – шын мјнінде Аѕыз Адам, Тау Тўлєа! Ал Таулар жаќындаєан сайын биіктей беретінін білеміз. Аќынныѕ ґмірі мен шыєармашылыєы жайында осы уаќытќа дейін талай тереѕ зерттеулер жасалды, сїбелі де парасаты мол пайымдар айтылды. Ќазаќтыѕ маѕдайалды білікті єалымдары оныѕ тўлєасына жан-жаќты їѕіліп, болмысын ашып айтып, шыєармашылыєыныѕ шўрайын шашпай-тґкпей, ўрпаќќа бїкпесіз жеткізуге еѕбек сіѕірді. Ґзгені атамасаќ та, Жїсіпбек Аймауытовтыѕ ґзі аќын, аєартушы Сўлтанныѕ кґзі тірісіндеаќ шыєармаларын кеѕінен насихаттауєа айрыќша назар аударєаны мјлім. Сўлтанмахмўттану баєытында аєа буын салєан сара жолды рухани сабаќтастыќ негізінде єылым јлеміне келген јр жас толќын, жалпы јдебиетсїйер ќауым јлі де жалєастырып келеді. Таланты тау ќопарєан Торайєыровтыѕ бітім-болмысын тануда сґз етерлік, ізденерлік тўстар јлі де жетерлік. Сондыќтан да Торайєыровты тану їшін оєан ќаншалыќты жаќын барєан сайын оныѕ Тау Тўлєасы барынша биіктей, таєылымы тереѕдей береді. «Тау тўлєа». «Ќазаќстан» ўлттыќ арнасы ґз кґрерменіне осындай атаумен арнайы баєдарлама ўсынатынын жўрт білер. Осы сериямен шыєатын баєдарламаныѕ бірі Сўлтанмахмўт Торайєыровќа арналєан болатын. Бўл ретте, телеарнаныѕ тїсіру тобы ўлт руханиятына деген жанашырлыќтыѕ жарќын їлгісін танытып, кґп ізденген екен. Баянєа да сапарлап келіп, аќынныѕ балалыќ-жастыќ ґмірі ґткен мекендерде болып, жергілікті жјне басќа да єалымдардыѕ пайым-пікірлерін ўтымды, ќысќа да нўсќа келтіреді. Міне, осы «Тау тўлєа» баєдарламасыныѕ С.Торайєыровќа арналєан жобасы Торайєыр ауылындаєы тойєа жиылєан ќауымныѕ назарына ќайталап ўсынылды. Бірден айталыќ, јдеттегідей ќайсыбір мерейтойларда биік мінберден оќылатын, тілі тым єылыми, бірден ўєуєа ауыр ўзын-сонар баяндамалардан гґрі жўртќа аќын болмысын тани тїсу їшін осы «Тау тўлєа» хабары ерекше јсер еткенін кґрдік. Артыќ-ауыс сґз жоќ, жалыќтырмайды, ќысќасы, наќпа-наќ, ўєыныќты. Мўны біз Торайєыров тойын ўйымдастырушылардыѕ ґзіндік маќсатына баладыќ. Ауылдаєы мјдениет їйініѕ залына иін тіресе жиылєан жўрт дерекдјйегі, берер мјйегі мол фильмді кґз алмай тамашалай кґріп, ўйып тыѕдады. Јр адам Сўлтанмахмўттыѕ болмысына таєы бір мјрте ћјм жаѕаша ќырынан їѕіліп, ол туралы танымтїсінікті толыќтыра-тереѕдете тїсті.

Тју ету Тау сілемдері ќоршап, айдынды кґлге жапсарлас жатќан ауылдыѕ еѕ ардаќты орны – С.Торайєыровтыѕ мазары. Таѕнан бастап тойєа жиылєан ќауым баєдарлама бойынша белгіленген уаќыт жеткенде кґліктерімен ќаздай тізіліп, аќынныѕ мазарын бетке алды. Јйгілі жазушы, Ќазаќстанныѕ Еѕбек Ері, мемлекет жјне ќоєам ќайраткері Јбіш Кекілбаев кезінде Баянауыл ґѕірінен Жоєарєы кеѕеске депутат болып сайланып, осы ґѕір жўртына адалдыєын наќты істермен дјлелдеген еді. Ол тындырєан игі істіѕ бірі – С.Торайєыров мазарыныѕ бой кґтеруі. Айналасы кґріктендірілген осы орынєа жыл он екі айда арнайы келушілер саны аз емес. Барлыєыныѕ басты маќсаты - ќазаќтыѕ еѕ жас классик аќыны атанєан С.Торайєыровтыѕ рухына таєзым ету. Мўндай їрдісті аќынныѕ 120 жылдыєына жиылєан жўртшылыќ та бўлжытпай орындады. Кезінде ґѕірдегі бірќатар шаруашылыќты жемісті басќарып, жауапты ќызметтерде

іскерлігімен абыройлы аты шыќќан, 1993 жылы іргелі совхоздыѕ директоры болып тўрєанында С.Торайєыровтыѕ 100 жылдыќ мерейтойын жоєары деѕгейде ґткізуге белсене араласып, тер тґккен, бїгінде Баянауыл атырабыныѕ ќадірлі аќсаќалы атанєан, ќоєам ќайраткері Сайлау Байділдин той кїні мазарєа тју ете келген ќауым алдында аталы сґз айтып, аќын жайлы, оныѕ осы ґѕірде, жалпы ќазаќ елі мен оныѕ тарихында алатын орны туралы кеѕінен јѕгімеледі. «Тектіден текті туады, тектілік тўќым ќуады. Ќазаєы їшін шўєылалы Кїн болуєа ўмтылєан Сўлтанмахмўт - тегіне тарта туєан текті ћјм кесек тўлєа» дей келе, кґкірекке сјуле сіѕірер біраз естелік-ойларымен бґлісті. Осынау ќасиетті орынєа тјжім ете келген жўртќа сауаптылыќ тілеп, жас ўрпаќќа аќынныѕ талапталанты јрдайым жўєысты болсын деген ниетін жеткізді. Баянауыл ауданыныѕ имамы Саян Ќожин Тау тўлєаныѕ рухына арнап ќасиетті Ќўран аяттарын оќып, дўєа тіледі. Ўлы перзенттіѕ мазарына сауапты ќадам баса келген жамаєат рухќа тјжім ете отырып, зират басына гїл шоќтарын ќойды, бата берілді.

Арќау сґз Тойдыѕ басты шарасы Торайєыр ауылындаєы мјдениет їйінде ґтті. Оєан Баянауыл ауданы јкімініѕ орынбасары Баќыт Тоќжігітова, аудандыќ ішкі саясат бґлімініѕ басшысы Талєат Ќалышбеков, басќа да ресми ґкілдер, алысжаќыннан келген ќонаќтар, ауыл тўрєындары аєа буын ґкілдері, жас ўрпаќ ќатысты. Мјдениет їйінде аќынныѕ ґмірі мен шыєармашылыєы арќау етілген арнайы кґрме жасаќталыпты. Сондай-аќ, ауыл мектебі оќушыларыныѕ ќылќалам туындылары да кґпшілік назарына ўсынылєан екен. Солардыѕ біразы Сўлтанмахмўт пен оныѕ балалыќ шаєы, тўлєа болып ќалыптасу кезеѕі ґткен алтын бесік - ауылєа арналєанын кґріп, шјкірттердіѕ таным-талабына, ќарым-ќабілетіне, оларды парасатты ґнер жолына жетелеп жїрген ўстаздардыѕ елеулі еѕбегіне сїйсіндік. Жоєарыда сґз етілген «Тау тўлєа» фильмінен соѕ, тойєа ќўрметпен шаќырылып, ќўтты болсын айта келген ќонаќтарєа сґз берілді. Мерейтойлыќ шараны Баянауыл ауданы јкімініѕ орынбасары Баќыт Тоќжігітова ќўттыќтау сґзбен бастап, аќынныѕ тойын ўйымдастыруєа ўйытќы болєан барша азаматтарєа, алыс-жаќыннан арнайы келген жўртшылыќќа алєысын білдірді. С.Торайєыровты јспеттеу, сол арќылы жас ўрпаќ бойына ўлттыќ рухты сіѕіру жолында атќарылєан, келешекте ќолєа алынар ісшараларєа тоќталды. Осы жылдан бастап аудан, облыс бойынша «Сўлтанмахмўт оќулары» атты байќауды дјстїрлі тїрде ґткізуді жолєа ќою, оныѕ негізгі бґлімін осы Торайєыр ауылында

ўйымдастыру кґзделіп отырєанын білдік. Баянауыл аудандыќ «Баянтау» газетініѕ бас редакторы Шакрат Шалбаев ґз кезегінде аќынныѕ ґмірі мен шыєармашылыєын зерттептануда баса назар аударылуєа тиіс тўстарды бґле-жара атап кґрсетті. Сонымен бірге, осыдан жиырма жыл бўрын жасаќталып, 100 жылдыєында салтанатпен ашылєан С.Торайєыров мўражайыныѕ ґскелеѕ ўрпаќ їшін мјн-маѕызын, рухани тўрєыдаєы ќызметін одан јрі жетілдіру жґнінде тыѕєылыќты жўмыстар жїргізілуі керек деген ойын ортаєа салды. Торайєыр ауылындаєы бўл мўражай соѕєы кезде жїдеу тартып тўрєанын, іші-сырты сапалы жґндеуді ќажетсінетінін, мјдени нысанда орын алєан жјдігерлер де мјнді кґзќарасќа, жетілдіруге зјру екендігін тілге тиек етті. Баянауылдыѕ талантты тїлегі саналатын С.Торайєыровтыѕ есімін мјѕгіге есте ќалдыру, насихаттау, јспеттеу жолында сонау жылдардан бері ерекше еѕбек сіѕірген азаматтарды да естен шыєармауымыз керек-аќ, деді Шакрат Дјулетжанўлы. Солардыѕ ќатарында мўражай жасаќтау ісіне жанын сала еѕбек еткен Амангелді Омаровтыѕ есімін атап, ґкінішке ќарай, бїгінде сол жанкешті еѕбектіѕ иесі ескерілмей келе жатќанын айтты. Ќауымды таєылымды тоймен ќўттыќтап, келер уаќытта аќынныѕ тўлєасын тану, асќаќтату, сол арќылы ўрпаќ їшін рухани тјлім, ґмірлік ґнеге тарату баєытында наќты істер одан јрі жалєаса беретініне сенім білдірді. Исі ќазаќќа аты мјлім Едіге, Шоѕ, Торайєыр, Шорман, Мјшћїр Жїсіп сынды дара да дана тўлєалардан жеткен игі істер мен ґнегелі сґздер, аѕыздар јдебиетте аз емес. Даналыќќа толы сол дїниелер оќыєан, естіген

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

15

атсалысуда, ґзіндік ќўрметін танытуда аянып ќалмады. Бірлік пен ынтымаќтыѕ арќасында аудан јкімшілігі, ауыл јкімі Арєын Абраров бастаєан ўйымдастыру алќасы їлкен істі ойдаєыдай їйлестіріп, аќынныѕ ардаќты есімін таєы бір мјрте асќаќтатты. Тойды ўйымдастырумен байланысты туындап жататын барлыќ жўмыстар жаќсы жїйеленгені аѕєарылып тўрды. Жоспарлы шаралардыѕ барлыєын азаматтар, округтегі мекемелер мен ўйымдар жўмыла кґтерісті. Сауапты јрі ортаќ іске деген ынта-ыќыластыѕ, бір жаєадан бас, бір жеѕнен ќол шыєарєандай бірліктіѕ биік деѕгейін кґрсеткен ауылдастар ќандайда болсын ќўрметке лайыќ-аќ. Олардыѕ арасында туєан ауылдан жыраќ шыєып, ґзге ґѕірлерде, ќалаларда јр салада еѕбек етіп жїргендері де жетерлік. Јсіресе, демеушіќолдаушылардыѕ басым бґлігін ауылдыќ округ ќўрамына енетін елді мекендердегі кјсіпкер азаматтар ќўрайды. Ауыл халќы «Біздіѕ елдіѕ жігіттері!..» деп маќтаєан ћјм маќтанєан олардыѕ јрќайсысын округ јкімі А.Абраров кґпшіліктіѕ алдында аттарын атап, ризашылыќ білдіріп, «Алєыс хатпен» марапаттады. Ќолдау жасаєандардыѕ есімдерін тізіп атар болсаќ, бір параќпен шектеле алмаймыз. Тек јрбіріне Алла разы болсын, ќазыналы сґздіѕ сўлтаны болєан Сўлтанмахмўт аќынныѕ рухы јрдайым демеп жїрсін дейміз!

Тамаша тарту Той їстінде жыр кеулеген ауылды аздан соѕ јн де кернеп кетті. Осы елдіѕ тумасы, белгілі јнші Асылбек Сапарбекўлы бастаєан ќыз-жігіттер тойшыл ќауымєа бірталайєа дейін естен кетпес концерттік баєдарлама ўйымдастырып, ўсынды. Таныстырып жатуды ќажет етпейтін Баянныѕ «Беу, жігіттері» јдеттегідей дїйім жўртты тамсандырды, тек «беу!» дегізіп ќана ќоймай, ґздерімен бірге јн салдырды! Бірнеше јнді тарту еткен халыќ ансамблініѕ жўлдызы жаныпаќ тўрды. «Пјлі-ау! Осындай ўжым барын бўєан дейін тек естігенім єана болмаса, јн айтќандарын тыѕдап кґрмеген едім. Міне, Сўлтанмахмўт баба шарапатыныѕ арќасында «Беу, жігіттерді» ґз кґзіммен кґріп, тыѕдау мїмкіндігіне ие болдым. Єажап!» Бўл - тойєа ґзге ґѕірден келген азаматтыѕ тамсанысы. ЌР Мјдениет ќайраткері, дјстїрлі јн ґнерініѕ ґкілі, екібастўздыќ Жјнібек сал Мјліков те жїрісінен жаѕылмады. «Бїркітбайды» јуелетіп, кґкшетаулыќ аќын Ќўдайберлі Мырзабековтіѕ Баянауыл туралы туындысын тамылжыта шырќады. Республикаєа танымал «Думан» триосы, баянауылдыќ «Айбын» тобы жјне басќа да ґнерпаздар кґрерменніѕ ыстыќ ыќыласын иеленді. Шара барысында аудандыќ, облыстыќ, республикалыќ јдеби-мјдени шараларда, кґркемсґз оќу байќауларында топ жарєан мектеп оќушылары да ґнер кґрсетіп, Сўлтанмахмўттыѕ шыєармаларын оќыпорындады. Соѕында концертті їйлестіруші болєан Асылбек Сапарбекўлы сахна тґріне шыєып, жўрт жїрегін тербеген јсем јндерімен айрыќша ќошеметке ие болды. Јсіресе, баєдарламаныѕ соѕында орындалєан «Кґк тудыѕ желбірегені» јні еѕселі елдіѕ, берекелі тірліктіѕ, бјтуалы бірліктіѕ кујсі болып отырєан барша жўртты салиќалы сезімге бґлеп, аяулы сјттерді сыйлады. Ўлаєатты ўстаз, ауылдыѕ ќўрметті зейнеткері Шолпан Жаќыпова елге сґз арнап, осы ґѕірден шыќќан бірќатар адамдардыѕ есімдерін ўлыќтау бойынша јлі де іс-шаралар ќолєа алынуы тиістігін, бўєан барша ќауым атсалысуы керектігін атады. Торќалы тоймен ќўттыќтай отырып, јсіресе, жас ўрпаќтыѕ рухани ќўндылыќтардан їлгі алуына маѕыз беруіміз керек деді. Тїс ауа ауыл мектебінде С.Торайєыровтыѕ тойына орай ас беріліп, аєа буын тарапынан бјтуалы да кґшелі сґздер, естеліктер айтылды. С.Торайєыровтыѕ болмысына ќатысты болашаќтыѕ еншісіндегі мјселелер де ќозєалды. Ауылдыѕ ардаќты аќсаќалдары бата ќайырып, аќынын ўлыќтаєан арда азаматтарєа Алла разы болсын десті. Ќазаќтыѕ ќай тойы бјйгесіз ґтіп еді? Торайєырдаєы тойда да «Шаѕмаѕ» жазыєында ат спорты ойындары ўйымдастырылып, жеѕімпаздарєа демеушілер тіккен жїлделер табысталды. Торайєыр ауылы, Баянауыл ауданы.

Јдеттегідей ќайсыбір мерейтойларда биік мінберден оќылатын, тілі тым єылыми, бірден ўєуєа ауыр ўзын-сонар баяндамалардан гґрі жўртќа аќын болмысын тани тїсу їшін осы «Тау тўлєа» хабары ерекше јсер еткенін кґрдік јр адамєа тереѕ ой салып, арысы ґткен тарихтан хабар беріп, берісі ґмірлік їлгі сыйлайды. Міне, осындай ґнегелі сґздер мен аѕыздар туралы филология єылымдарыныѕ докторы, профессор, С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университеті «Мјшћїртану орталаєыныѕ» директоры Айтмўхамет Тўрышев сґз ќозєады. Дала даналарыныѕ тарихтаєы орнына, олардыѕ ґзара ќарым-ќатынасы мен сабаќтастыєына тоќталып, ґнеге мен ґсиетке тўнып тўрєан бірќатар аѕыз јѕгімені жўрт назарына ўсынды. Белгілі ќаламгер, жазушы Талєат Кеѕесбаев мўндай таєылымды тойєа куј болу їшін Астана ќаласынан Баянауыл жеріне Семей арќылы арнайы келгеніне ќуанышты екінін айтып, ел-жўртты ќўттыќтады. «Алаш туы астында, Кїн сґнгенше сґнбейміз!» Сўлтанмахмўттыѕ бўл ґлеѕі сол кїні Торайєыр ауылында, Баянауыл ґѕірінде айрыќша оќылып, аса асќаќ естілді. Јр адамныѕ жїрегіне жол тапќан, кґкірегіне сілкініс сыйлаєан осы туындыны танымал жыршы Даниал Јсенов сахна тґрінде тўрып шымырлата оќыды. Тоќетері сол, осынау ўранды ґлеѕді ќалдырєан Сўлтанмахмўт аќынєа, киелі сахнада орын алєан мўндай ќайталанбас сјтке «Бјрекелді!» демеген адам жоќ ћјм ґлеѕді наќышына келтіре оќуда осы кїні Даниал аєамыздай маман жоќ!

«Біздіѕ елдіѕ жігіттері!..» Жоєарыда айтќанымыздай, С.Торайєыровтыѕ 120 жылдыќ тойын ґткізуге кґптеген азаматтар ерекше їлес ќосты, ќолдау танытып, демеушілік жасады. Торайєыр ауылында туып-ґскен бўрынєы тўрєындар, бїгінде осы елді мекенде тірлік кешіп отырєан азаматтар ўлы тўлєаєа арналєан шараєа

Жеке меншік иелерінен салыќ тїсімі жыл басынан бері 15%-єа ґскен. Мјселен, ќаѕтартамыз аралыєында жеке тўлєалардан алынатын жер, мїлік жјне автокґлік салыќтары 23,5 млрд. теѕгені ќўрады.


16

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

БІРТУАР

тўлєа Бїгінгі ќоєамда отбасыныѕ тарихын жазып, ата-бабасын алып сы ќаржы ы, Дўрыс кетті. етіп кґрсетіп, арзан абырой жинаєыштар кґбейіп тўр. жанып баєы рдыѕ жанда тын артыла мол, байлыєы бір басына жетіп кїндерді Ґкініштісі, ел їшін аянбай еѕбек етіп, халыќ їшін ќиын-ќыстау ен кей кїреск їшін иеті мјден бастан кешке н, ќазаќт ыѕ ґнері мен ятќа рухани ўлттыќ айда Осынд . ќалуда сіз азаматтардыѕ есімі ескеру ќайда деп р жігітте н созаты ќолын кґмек іп, білдір кґѕілін з риясы Ќадыр ќамыєасыѕ. Жерлесіміз, Ќазаќ КСР-ніѕ Мјдениет ќайраткері бірі. ардыѕ тўлєал тау ќалєан Ќамзин де - тасада

Фархат ЈМІРЕ

Ќатарыныѕ алды болєан Кґпшіліктен «Ќадыр Ќамзин деген кім?» деп сўраѕызшы, жарытып жауап беретіндер ілуде біреу єана. Ал кешегі Кеѕес дјуірінде ґнері бас бармаќпен баєаланєан жерлесіміздіѕ жеткен жетістіктерініѕ ґзі - бір тґбе. Сегіз ќырлы, бір сырлы деген теѕеу Ќадырдай азаматтарєа ќарата айтылса керек-ті. Бала Ќадыр жастайынан ўєымтал, зерек болып ґседі. Јкесі Хамзаныѕ аќыл-кеѕесін санасына тоќыєан ол араб тілін жетік меѕгерген. Ќадыр тїнінде дїниеге келген оєан ауыл аќсаќалдарыныѕ бірі: «Ќадыр - ќасиетті тїндердіѕ бірі. Сенде жаќсы ќасиеттер кґп болуы тиіс. Сол ќасиеттеріѕді жоєалтып алма», - деп ескертіпті. Аќылгґй аќсаќалдыѕ аузына осы бір сґзді Алла салды ма, јйтеуір Ќадыр ќатарыныѕ алды болды. Шынында да, оныѕ бойында тјнті боларлыќ ізгі ќасиеттер кґп еді. Ќадырєа таєдыр талай тауќымет тартќызды. Алдымен јкесінен айырылды. Іле шешесі Жўмаєыз мјѕгілік мекеніне аттанды. Жетімніѕ бабы мен баєы байлаулы деген бар емес пе?! Ата-анасыз ќалєан тґрт ўл мен жалєыз ќыз кґп ќиындыќ кґрді. Ґкінішке ќарай, їйдіѕ їлкені Јмірхан да дїние салды. Кейін таєы екі бала шетінейді. Осылайша, Ќадыр мен ќарындасы Ділдјні Хамзаныѕ інісі Ережеп ґз ќолына алады. Ќадыр Орал ќаласындаєы мектеп-интернатта оќиды. Алєырлыєымен кґзге тїскен оныѕ јдебиет, тарих пјндеріне деген ќызыєушылыєы зор еді. Білім ордасында ќоєамдыќ жўмыстарєа, кґркемдрамалыќ їйірмелерге белсене ќатысады. 1931 жылы мектеп-интернатты ойдаєыдай тјмамдайды. Елге ќайтуєа бет алєан шаќта ауылдыѕ зор кїйзеліске ўшыраєанын естіген ол шаћарда біржола ќалуєа бел буады.

єана емес, Алтай ґлкесі мен Омбы облысыныѕ ќазаќтар кґп шоєырланєан елді мекендеріндегі ќандастарымыздыѕ да ќошеметіне бґленеді. Театрда Б.Жылќыбаев, С.Маќажанов, К.Ќўлатаев, А.Беков, А.Јминов, Ќ.Хамзина, Г.Ахметова, С.Ќўлатаева, Х.Бекова, С.Темпаев, Р.Камбалов секілді ќазаќтыѕ ќыз-жігіттері ґнер кґрсеткен. Бўдан кейін Ќадыр Ќамзин облыстыќ мјдениет басќармасыныѕ клубтар жўмысы

алєашќы театр тарихынан ойып тўрып орын алды. Репертуарды жаѕа ќойылымдармен молайта білген режиссердіѕ жўмысына халыќ та дјн риза еді. Облыс басшылары да Ќадырєа јркез ќолдау білдірді. Павлодарда бір жыл еѕбек еткеннен кейін, Алматыдаєы Ќазаќ академиялыќ театрыныѕ творчестволыќ тобына жетекшілік жасайды. 1942 жылы Ўлы Отан соєысына аттанады. Ќатардаєы жауынгер Ќамзинді полк командирі артиллеристер дайындайтын ќысќа мерзімді курсќа жібереді. Одан кейін минометшілер взводын басќарады. Оныѕ тобын Жапониядан келетін ќауіпке ќарсы ќояды. Сўм соєыста кґрсеткен ќажырлы еѕбегі їшін взвод командирі,

Ќадыр Ќамзинніѕ ґмірі Орал ќаласындаєы мемлекеттік театр студиясымен тыєыз байланысты. Ол ґнер ордасында тыѕдаушы бола жїріп, кейін белді јртіс атанады. Театрдыѕ ыстыєы мен суыєына тґзіп, ќызыєы мен шыжыєын бастан ґткеріп, мол тјжірибе жинайды. 1935 жылы театр басшылыєы Ќадыр Ќамзинніѕ ерекше ќабілетін ескеріп, оны Мјскеудіѕ Щепкин атындаєы театр училищесіне ќысќа мерзімді режиссерлік курсќа жібереді. Курсын ойдаєыдай аяќтап, елге оралєан Ќадыр Орал облыстыќ музыкалыќ-драма театрына ќоюшы-режиссер болып ќабылданады. Талантымен талайды тјнті еткен ол ґз ісін жауапкершілікпен атќара жїріп ел алєысына бґленеді. Еѕбегі јрдайым оѕ баєаланєан Ќ.Ќамзин Ќазаќ Їкіметініѕ Мјдениет министрлігіндегі мамандардыѕ назарына ілігеді. Сґйтіп, 1938 жылы Павлодардыѕ облыстыќ театрына режиссер јрі директор болып таєайындалады. Мол тјжірибесі мен режиссерлік білімін ќатар ўштастыра білген Ќадыр аймаќта ќўрылєан

байланыста болєан. Ќолы ќалт еткенде жазєан ґлеѕдерін, јѕгіме-сыќаќтарын, ќысќа ќойылымдарын жариялап тўрєан. Тіпті, ќойын дјптеріне ґзініѕ маќал-мјтелдерін де жинаєан.

Есімі ескерусіз ќалды Біз Ќадыр Хамзаўлыныѕ єибратты єўмырыныѕ еѕ жарќын деген сјттерін єана алдыќ. Јйтпесе, оныѕ театр ґнеріне сіѕірген еѕбегі жайлы таѕды таѕєа ўрып айтуєа болады. Ќазаќтыѕ Ќадырдай азаматыныѕ осы кїнге дейін тасада ќалып келгені ґкінішті, јрине. Жарєаќ ќўлаєы жастыќќа тимей, ќазаќ жастарыныѕ жігерін жанып, талабын ўштап, ґнердіѕ сара жолына салєан тўлєаєа ќандай маќтау айтсаќ та жарасады. Тек, майталман маман есімініѕ еленбеуі аймаќ азаматтарына сын екені аныќ. - Бўл кїнде елге пайдасы тигені бар, тимегені бар, халыќтан ґз баєасын алєаны бар, алмаєаны бар, бјрі бірдей керемет адамєа айналды. Ал олардыѕ жанында меніѕ јкем јлдеќайда биік. Ол таланттылардыѕ ілеуде біреуі єана ќол жеткізетін Ќазаќ КСР-ніѕ Мјдениет ќайраткері деген атаќќа лайыќ болды. Ґкініштісі, осындай жанныѕ еѕбегін елеп, ескерген ешкім жоќ. Мјдениет саласында ќызмет атќаратын мамандардыѕ ґзі аты аѕызєа айналєан Ќадыр Ќамзинді білмейді. - Јкемді ерекше ќўрметтеймін. Біраќ, оныѕ есімін жаѕєырту їшін ешќандай ќадам жасамадым. Себебі, халыќ та, мјдениет мамандары да, јкемніѕ шјкірттері де Ќадырын ќўрметтер деп ойладым. Соѕєы уаќытта осы бір соќыр їміт те сґнуге айналды. Таѕ ќалатыным, баукеспе ўрыныѕ да, кер жалќаудыѕ да есімі бїгінгі ўрпаќќа «Атаќты адам болєан», «Халыќтыѕ алєысына бґленген» деген жалєан аќпаратпен жетіп, санасыѕа сіѕуде. Ал ґнер адамы – Алла Таєаланыѕ сїйікті пендесі. Себебі, Жаратушы Иеміз оєан ерекше ќабілет сыйлаєан. Јйтпесе, сол ґнер адамы, ќыстасаѕыз, тракторшы да, ќойшы да, ўры да бола алады. Ал тракторшыдан, ќойшыдан, ўрыдан ґнер адамы шыќпайды. Кейде ґзіѕ білетін ўсаќ, елдіѕ нанын жеген кейбір адамдар јспеттеліп, ќўрметтеліп жатады. Осындайда ќатты кїйзелемін. Заман не боп барады деп налимын. Аймаќ жўртшылыєы Ќадырдай азаматымен маќтануы тиіс ќой, - дейді Ќ.Ќамзинніѕ ќызы Мая. Биыл Ќ.Ќамзинніѕ туєанына - 100 жыл. Осыєан орай, ґнер адамыныѕ ўрпаќтары дїбірлетіп той жасауды жґн кґріпті. Сонымен ќатар, жаќын кїндері оќырмандар Ќазаќстан Журналистер одаєыныѕ мїшесі Жўмат Тґлебаевтыѕ «Режиссер Ќадыр Ќамзин» деген кітабымен ќауышады. Бўл кітапта Ќадырдыѕ ґнер жолы, ґмірі туралы мол деректер бар. Шјкірттерініѕ, јріптестерініѕ естеліктері берілген. Ґѕірдіѕ театр ґнері туралы тыѕ деректер, ќўнды дїниелер топтастырылєан. Кітаптыѕ басылып шыєуына «Класстройпром» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ директоры Болат Тґлегенўлы Ахметов демеушілік жасап, азаматтыќ іс тындырды. Аймаќ, аудан басшылыєы, облыстыќ мјдениет басќармасы, руханият десе ішер асын жерге ќоятын атпал азаматтар Ќадыр Ќамзинніѕ есімін насихаттауєа, мўрасын дјріптеуге їлес ќосады деп ойлаймыз. Сґніп бара жатќан жўлдызды ќайта жарќыратсаќ, ґзіміз їшін де, ґзгелер їшін де маќтаныш емес пе?!

Театр тарланы

Театр тарланы

Ґѕірдіѕ ґнерін ґрге сїйреп...

www.saryarka-samaly.kz

лейтенант Ќадыр Ќамзин кґптеген марапаттарєа жґніндегі аєа инспекторы ќызметіне таєайындалады. Аудан, ауылдаєы ґнерге бейім ие болды. Соєыстан кейін Павлодарєа ќайта оралып, жандарды жаќсы білетін Ќадыр бўл шаруаны да еѕсеріп јкетті. Ќадырдай білгір облыстыќ ќазаќ драма мамандардыѕ арќасында театрыныѕ режиссері аудан орталыќтарында, болып таєайындалады. Ќадыр Ќамзинніѕ ауылдарда кґркемґнерпаздар 1950 жылдан бастап їйірмелері, шыєармашылыќ маќал-мјтелдері ауданаралыќ колхозўжымдар ќўрыла бастайды. совхоз театрыныѕ Јсіресе, ол жастардыѕ елдиректоры јрі режиссері Ґлі моласыз ќалмас, жўртќа танылуына ерекше болып ќызмет атќарады. Тірі панасыз ќалмас. ыќпал етеді. Мјселен, 1957 Режиссер Ќамзин ќойєан *** жылы Алматыда ґткен ќойылымдар, концерттік Миєўла досыѕ болєанша, Ќазаќстан жастары мен баєдарламалар халыќтыѕ Мыѕ аќылды ќасыѕ болсын. студенттерініѕ алтыншы кґѕілінен шыќты. Еѕ *** фестивалінде павлодарлыќ бастысы, жўртшылыќты Балыќты жїзуге, жастардыѕ ґнері жоєары бір сјтке ґксік пен Бўќаны сїзуге їйретпес болар. баєаланады. Тіпті, ќос уайымнан арылтып, *** жерлесіміз Мерзихан Шайхин кґѕілдегі мўѕ-шерді Аќылды їйренуге ќўмар, мен Зайда Хамитоваєа жеѕілдетті. Аќымаќ їйретуге ќўмар. Алматыда ќалып, ґнерлерін Ќ.Ќамзинніѕ кґзін *** шыѕдауєа мїмкіндік берілген кґріп, тјлім алєан Ґзіѕ јділ болмасаѕ, екен. Ќ.Ќамзин облыстыќ адамдардыѕ айтуынша, ол Ґзгеден јділдік кїтпе. эстрадалыќ-концерттік - ойєа алєан дїниесін *** бюроны да басќарды. Ґѕірде соѕына дейін жеткізбей Ќорќаќтан ќойшы шыќпайды. кенже ќалып ќойєан саланыѕ тынбайтын табанды адам. *** аяќтан тік тўруына кґп кїш Јсіресе, ќызы Мая Аќымаќты жўмсасаѕ, жўмсайды. Осы кезде дїниеге келгеннен кейін Соѕынан ґзіѕ жїресіѕ. облыстыќ филармония ґнер адамыныѕ жўмысќа ќўрылып, халыќпен ќауышты. деген ќўлшынысы артќан. Бўл істіѕ басы-ќасында Ол Гогольдіѕ «Ревизорын» тўѕєыш рет ќазаќ тілінде сґйлетіп, ондаєы Ќ.Ќамзинніѕ жїргенін біреу білсе, біреу білмес. басты рольді ґзі сомдайды. Майталман маман Сол кезде ќазаєынан ґзге ўлты басым театрдыѕ репертуарын жаѕаша ўйымдастыруды Павлодардаєы театрды жергілікті азаматтар ќолєа алады. Є.Мїсіреповтіѕ «Ќыз Жібегі», «Аќан ўстап ќала алмаєан. Осыдан кейін облыстыќ сері - Аќ Тоќтысы», М.Јуезовтіѕ «Еѕлік-Кебегі», ќазаќ драма театры Лебяжі ауданына кґшірілген. Ќўсайыновтыѕ «Алдар-Кґсесі», Єаджибековтіѕ Ќадыр Ќамзаўлы 1964 жылдан бастап ґмірініѕ «Аршин-Малаланы» жјне таєы да басќа соѕына дейін аталмыш театрдыѕ бас режиссері ќойылымдар кґрерменге ерекше јсер еткен. болып ќызмет атќарды. Ґѕірдіѕ ґнеріне сіѕірген Театр ўжымы аудан, ауылдарды аралап, ґнерге еѕбегі їшін Ќазаќ КСР-ніѕ Мјдениет ќайраткері сусап отырєан аєайынныѕ шґлін басады. Ќадыр атанады. Басќа да марапаттарєа ие. Ќадыр Ќамзин бастаєан јртістер тек облыс тґѕірегінде Ќамзин мерзімді баспасґздермен тыєыз

25-26 ќазан кїндері елордадаєы Ќазмедиа орталыєыныѕ киноконцерт залында жапон киносыныѕ фестивалі ґтеді.


www.saryarka-samaly.kz

ДІН-ДІЅГЕК

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

Кvлшылыкка кvлшынайык! Кґпшілік арасында Омар ибн Хаттабтыѕ (р.а.) айтуымен жеткізілген тґмендегі хадис кеѕінен таралєан.

«Бірде Алла Елшісімен (с.є.с.) отырєанымызда мешітке кґз тўндырарлыќтай аќ киім киген ќою ќара шашты кісі кіріп келді. Оныѕ жїзінен сапар шеккен адамныѕ белгісі байќалмады жјне біздіѕ арамызда оны танитын да ешкім болмады. Ол Пайєамбардыѕ (с.є.с.) алдына келіп жайєасты. Сјлден кейін: «Јй, Мўхаммед! Маєан Ислам жайлы айтшы», деді. Алланыѕ Елшісі (с.є.с.): «Ислам дегеніміз - Алладан басќа ќўдай жоќ жјне Мўхаммед Оныѕ елшісі екендігіне сену, намаз оќу, зекет беру, Рамазан айында отыз кїн ораза ўстау жјне мїмкіндігіѕе ќарай ќажылыќќа бару», деп жауап ќатты. Бейтаныс адам: «Сен дўрыс айттыѕ!», - деді. Ал біз болсаќ оныѕ сїйікті Пайєамбарымызєа (с.є.с.) сауал жолдап жјне оныѕ жауабыныѕ дўрыс екендігін маќўлдаєанына таѕ ќалдыќ. Сјл кідірістен кейін јлгі адам: «Енді маєан иман жайлы айтшы» - деді. Пайєамбар (с.є.с.): «Иман (сенім) дегеніміз – Аллаєа, Оныѕ періштелеріне, кітаптарына, елшілеріне, Ќиямет кїніне, барлыќ жаќсылыќ пен жамандыќ Алла тарапынан екендігіне сену», - деп жауап берді. Јлгі адам бўл жолы да: «Сен дўрыс айттыѕ!» - деп тіл ќатты. Сосын ол: «Енді маєан ихсан жайлы баяндап берші», - деді. Пайєамбарымыз (с.є.с.): «Ихсан дегеніміз - Алланы кґріп тўрєаныѕдай ќўлшылыќ ету. Сен Оны кґрмесеѕ де, Ол сені кґріп тўрады», - деп жауап берді. Содан кейін ол: «Енді маєан Ќиямет кїні ќашан болатыны туралы айтшы», - деді. Пайєамбар (с.є.с.): «Ол туралы сўраушы да, жауап беруші де білмейді», - деді. Јлгі адам: «Онда маєан оныѕ белгілерін айтып берші», - деп ќайта сўрады. Пайєамбарымыз (с.є.с.) бўл жолы: «Ќияметтіѕ белгілері кїѕ болєан јйел ґз мырзасын табады, сен жалаѕ аяќ, жалаѕаш, бейшара ќойшылардыѕ бір-бірімен жарысып биік їйлер салатынын кґресіѕ» - деді. Содан соѕ јлгі адам їндемей шыєып кетті. Сјлден кейін Алла Елшісі (с.є.с.) «Јй, Омар! Жаѕаєы келген кім екенін білесіѕ бе?», - деді. Мен: «Алла жјне Алланыѕ елшісі бјрінен жаќсы біледі», - дедім. Пайєамбарымыз (с.є.с.): «Бўл Жјбірейіл! Сендерге ґз діндеріѕді їйретуге келген» - деді».

Тілмен айт, жїрекпен бекіт, іспен дјлелде! Міне, шын мўсылман болудыѕ алєышарттары осы хадисте толыќтай кґрініс тапќан. Адамдар шын мўсылман болуы їшін Исламєа иман келтіру керек. Яєни, Алла тарапынан бўйырылєан бес нјрсеге: Аллаєа иман келтіруге, бес уаќыт намаз оќуєа, Рамазан айында ораза ўстауєа, зекет беруге жјне ќажылыќќа сенуге тиіспіз. Осы аталєан бесеуі Исламныѕ негізгі тірегі болып табылады. Адамдар осы негізгі бес тіректі тілмен айтып, жїрекпен бекітуі ќажет. Алайда, бїгінгі бўрылысы мен бўлтарысы кґп ќоєамда ґмір сїріп жатќан адамдар осы айтылєандарєа сенеді, тілмен айтып, жїрекпен бекітеді. Біраќ, іспен дјлелдей алмайды. Яєни, Ораза тўтудыѕ парыз екенін біледі, біраќ орындамайды. Зекет берудіѕ сауапты іс екенін тїсінеді, біраќ, орындауєа ќўлыќсыз. Намаз оќудыѕ парыз екенін жаќсы тїсінеді, біраќ, ананы-мынаны сылтау етіп оќымайды. Ал мўндай адамдардыѕ їкімі ќандай болмаќ? Осы сўраќ јркімді мазалары хаќ. Бўл сауал турасында Ислам єалымы Јбу Ханифа: «Мўсылман болу їшін Исламныѕ бес тірегін тілмен айтып, жїрегімен бекітуі керек. Ал момын мўсылман болу їшін тілмен айтып, жїрекпен бекітіп, іспен дјлелдеу ќажет. Яєни, Аллаєа деген ќўрметін амалымен кґрсетеді. Исламныѕ бес парызын мойындап, біраќ орындамайтындар діннен шыќпайды. Алайда, їлкен кїнј жасайды», - деген. Сондыќтан, јркім момын мўсылман болуєа талпынуы, талаптануы керек.

Иманєа да иман келтір! Шын мўсылман болу їшін Иманєа да иман келтіру ќажет! Ол да мўсылмандыќтыѕ бір белгісі болып саналады. Иман деген сенім деген маєынаєа саяды. Бўл турасында Екі дїние Сардары Мўхаммед (с.є.с.) Пайєамбарымыз алты нјрсеге иман келтіру керектігін айтќан. Алдымен Алланыѕ жалєыз екеніне, Оныѕ мінсіз екеніне, Оныѕ ешкімге мўќтаж еместігіне сену керек. Ол – тірі. Біз оны кґрмейміз. Ол бізді баќылап отырады.

Екіншіден, Алла Таєаланыѕ періштелеріне иман келтіруіміз керек. Періштелер Жаратушы Иеміздіѕ бўйрыќтарын єана орындайды. Олардыѕ саны Алла Таєалаєа єана аян. Сондайаќ, јр адамда періштелер болады. Олардыѕ атќаратын ґзіндік ќызметтері бар. Шын мўсылман болу їшін періштелерге де иман келтіруге міндеттіміз. Одан кейін Раббымыздыѕ пайєамбарларына иман келтіруіміз керек. Ќиямет кїніне иман келтіруіміз керек. Соѕєысы, жаќсылыќ та, жамандыќ та, баќытты шаќ та, баќытсыздыќ та Алладан екеніне сенуіміз керек. Зейіні тайќы, тїсінігі таяз жандар басына бір баќытсыздыќ тїссе: «Аллам, саєан не жаздыќ?» деп зар илейді. Біраќ, бўлайша Алланы кінјлауєа болмайды. Себебі, Ол сені осылай сынамаќшы. Сондай-аќ, ќоєамда «Меніѕ жолымды ашып беріѕізші» деп емшілер мен балгерлерді жаєалайтын жандар бар. Адамныѕ таєдыры – Аллаєа аян. Оны ешкім де, ештеѕе де ґзгерте алмайды. Осыєан сенейік. Міне, жоєарыда аталєандарєа иман келтіргенде єана Алланыѕ шексіз рахымына бґленеміз.

Алла кґріп тўр! Ќандай іс жасасаќ та ихсанда болуымыз керек. Яєни, жаќсылыќ яки жамандыќ жасасаќ та, «Ќўдай мені кґріп тўр!». Осыны естен шыєармаєан абзал. Мјселен, намазєа тўрдыѕ ба, ќызылды-жасылды байлыќты, фјни дїниеніѕ алдамшы нјрселерін естен шыєарып, тек Аллаєа єана тјуелді бол! Мынадай бір мысал келтірелікші. Мјселен, ержеткен бала їйде жалєыз отыр. Јке-шешесі жўмыста. Аєаапа ґз шаруаларымен шыєып кеткен. Мўндай жаєдайда бала теледидардан ашыќ-шашыќ, ўятсыз арналарды кґреді. Ол: «Мені ешкім кґріп тўрєан жоќ» деп ойлайды. Біраќ, Алла бјрін кґріп тўр. Сондыќтан, баланы ерте жастан

17

ќандайда бір іс істесе де, «Алла кґріп тўр!» деп тјрбиелеу керек. Осыєан байланысты мынадай бір јѕгіме бар. Баяєыда бір ўстаз болыпты. Јлгі ўстаз ґзініѕ шјкірттерініѕ арасынан біреуін ерекше жаќсы кґріпті. Мўны байќап жїретін ґзге шјкірттерініѕ кґѕілдеріне ќаяу тїсіп, ќызєаныш сезімі жандарын жаралайды екен. Аќыры бір кїні шјкірттері жиналып, ґздерініѕ наразылыќтарын ўстаздарына айтады. Сонда ўстаздары барлыќ шјкірттерін жинап алып, бјріне бірдей ешкім кґрмейтін, кґзден таса жерде тауыќ сойып јкеліѕдер деп тапсырма береді. Ертеѕінде сїйікті шјкіртінен басќасыныѕ барлыєы ўстаздарыныѕ тапсырмасын ќалтќысыз орындап келеді. Ўстаз жанына жаќын тартатын шјкіртінен не себепті тапсырманы орындамай келгенін сўрайды. Шјкірті кґзден таса жер таба алмаєанын айтады. Бўєан басќа шјкірттер ду кїледі. Сонда јлгі шјкірт: «Ўстаз, ќай жерге барсам да, ќандай орын тапсам да, бјрібір Алла кґріп тўрады єой», – депті. Бўл жауапќа дјн риза болєан ўстаз: «Міне, бўл шјкіртімді осындай жауабы їшін ґзгеден ерекше жаќсы кґремін єой», – деген екен. Ендеше, баланы кішкентайынан «Алла кґріп тўр!» деп їйретер болсаќ, ол иманныѕ ихсан дјрежесіне кґтерілуі мїмкін. Жїрсе де, тўрса да, єибадат ќылса да, Алла кґріп тўрєанын біледі. Яєни, «Ќайда болсаѕдар да, Алла Таєала сендермен бірге» («Хадид» сїресі, 4-аят) деген аятќа мойынсўнєан бала жамандыќќа јсте бармайды.

Кедей бай, бай ќўдай болсам дейді Шын мўсылман болу їшін Ќиямет кїніне сенуіміз керек. Пайєамбарымыздан (с.є.с.): «Ќиямет кїні ќашан болады?» деп сўраєан екен. Сонда Алла Елшісі (с.є.с.): «Оны Алла єана біледі! Мен Ќиямет кїнініѕ белгілерін айтушысымен, ескертушімін» деген екен. Пайєамбарымыз (с.є.с.) Ќиямет кїнініѕ екі белгісін айтты. Кїѕ болєан јйел ґз мырзасын табады. Біраќ, ќазіргі ќоєамда ќўл деген атымен жоќ. Біраќ, єалымдар бўл белгіні туєан баласы ґз ата-анасына ќўлындай ќарайды деп тїсіндіреді. Шынымен де, бїгінгі ќоєамда мўндай опасыздыќтыѕ орын алып жатќанын кґзіміз кґріп жїр. Јке-шешесіне ќарсы келіп, ўрыпсоєу, ќарттар їйіне ґткізу секілді жан тїршігерлік істер жаќсылыќќа апармайды. Біраќ, осындай јрекетке баратын адамдар бар. Ал ата-ана ќарєысына ќалєан ўрпаќ ешќашан ґспейді! Пайєамбарымыз (с.є.с.) айтќан Ќиямет кїнініѕ таєы бір белігісі – ќойшылар їй салып жарысады. Яєни, адамдар байлыќ, дјулет жинап баќталастыќќа тїседі. Кедей бай болсам дейді, бай ќўдай болсам дейді. Бўл да Ќиямет кїнініѕ бір белігісі. Шын мўсылмандыќ шынайы ќўлшылыќтан басталады. Ол їшін жоєары аталып ґткен амалдарды бўлжытпай орындаєан абзал. Сонда Жаратушы Алла ќўлдарын шапаєатына бґлейді. Жолдас ќажы ЌОСПАЌЎЛЫ «Аќмешіт» мешітініѕ бас имамы, Павлодар ќаласы.

СЫРТ КҐЗ «Арудан асќан жан бар ма, Жылќыдан асќан мал бар ма? Биеніѕ сїті сары бал, Ќымыздан асќан дјм бар ма?» деп

жўрттыѕ бјрі біледі. Мўнда атадан балаєа мирас болєан бие байлау дјстїрі їзілмеген. Екібастўз ґѕірінде де ќыл ќўйрыќты аз емес. Алайда, машаќаты кґп санай ма, јйтеуір,

Жагалай бие байланса... жырлаєан єой јйгілі Аќтамберді жырау сонау ерте заманда. Расында да, жырау јспеттесе јспеттегендей-аќ, ќымыз ќазаќ їшін ќасиетті сусын болєан. Май сіѕген сабадан ќотарылєан ќымыздыѕ ќышќылтым иісі мўрынды ќытыќтап аѕќыєан сјтте ќай ќазаќтыѕ тјбеті ашылмаєан. Шґл ќысып, таѕдайы кебірсіген жолаушы адам салќын ќымыздан бір жўтым ўрттаєанда-аќ рахат кїй кешіп, маѕдайынан суыќ тері бўрќ еткен емес пе?! Ќазаќтыѕ ќымыз ќўмарлыєы ыќылым заманнан осылайша ерекше еді. Ќазір ше? Бїгінгі кїні де асыл сусынныѕ ќадірін білетін ќазаќ кґп. Ґкініштісі, ќалада бабына жеткізілген ќымыз базардан да, дїкеннен де табыла бермейді. Ґйткені, ауылда бие байлайтын ќазаќ сиреген. Екібастўз ќаласына ќымыз кґбінесе Баянауыл ауданыныѕ ауылдарынан жеткізілетінін

бие саууєа ќўлыќ жоќ. Осыдан отыз-ќырыќ жыл бўрын біздіѕ ґѕірде де жўрт жарыса бие байлаушы еді, сабасынан ќымыз їзілмейтін. Ќара шаѕыраќтыѕ киесі мен ќўты болєан ќара шал мен ќара кемпір кґзден таса болєалы

ќазаќты ќазаќ ќылып келген салт-дјстїрді берік ўстанып ќалєан ер жігіт те, келін-кепшік те кеміді, їлгі кґрсеткен, ќиындыєына кґнген кейінгі їлкенді кґрмегендіктен, жастар ата кјсіптен мїлде ажырады десек те болады. Ќымыз - жай єана сусын емес, ќазаќтыѕ ґмір сїру салтыныѕ кґрінісі, сјн-салтанаты. Ертеде жазєытўры бие байланєанда ауылда ќымызмўрындыќ тойы, ал кїзде желіден ќўлын босатылєанда сіргежияр тойы жасалушы еді. Їлкен-кіші тостаєан-тостаєан ќымыз ішіп, жїзі нўрланып, јн айтып, ауылдыѕ ажары еніп, ќарттар јѕгіме тиегін аєытып, жастар ќўлаќ тїріп, єибрат алатын. Тамаша дјстїрдіѕ тјлімдік жаєы осындай болса, алты ай жаз ќымыз

ішкен кјрініѕ сїйегі аєарып, жастыѕ ќайраты тасып, баланыѕ ќуаты толар еді. Мыѕ бір дертке шипа ќымыздыѕ ќадірін ґзге халыќтар кјміл тїсінген ќазіргі уаќытта ќазаќтыѕ оєан немќўрайды ќарай бастаєаны, јрине, ґкініштіаќ. Јр халыќ ґз бастауын ўмытпауы, ґз ќўндылыєын баєалай білуі тиіс. Олай болса, ќымыздыѕ ќасиетін дјріптейтін, ўлттыќ сусынды жаппай ішуді їрдіске айналдыратын кез жетті. Ќымыз той-томалаќта дастарќан кґркіне айналса, ауылда жаєалай бие байланса, кјнекей.

Жассерік СЈДУАЌАС, Екібастўз ќаласы.

Алпыстан јлдеќашан асып кеткен пјкістандыќ азамат ґздігінен жїріп-тўра алмайтын ќарт анасын Меккедегі ќажылыќ кезінде арќалап жїріп, парызын орындады.


18

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

РЕСМИ БҐЛІМ

www.saryarka-samaly.kz

«Павлодар ќаласы јкiмiніѕ аппараты» ММ (140000, Павлодар ќ., Ќайырбаев кґш., 32 їй, аныќтама телефоны: 8 (7182) 32-11-42; факс: 8 (7182) 32-28-06 электронды пошта мекен-жайы: «kense.ap@pavlodar.gov.kz» «Б» корпусы јкiмшiлiк мемлекеттiк бос лауазымдары орнына орналасуєа конкурстар жариялайды: 1) «Павлодар ќаласы ќаржы бґлімі» ММ бас маманы, санаты «ЕR-4» (23-9-3-1-2). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Міндеттемелер мен тґлемдер бойынша ќаржы жоспарларын (бюджеттік баєдарлама јкімшіліктері бойынша) ќабылдау. Бюджеттік баєдарлама јкімшіліктері мен мемлекеттік мекемелердіѕ (бюджеттік баєдарлама јкімшіліктері бойынша) мјлімдемелерінен жјне мјслихаттыѕ шешімі мен жергілікті атќарушы органныѕ ќаулысыныѕ негізінде міндеттемелер мен тґлемдер бойынша ќаржыландырудыѕ жиынтыќ жоспарына, тїсімдер мен ќаржыландырудыѕ жиынтыќ жоспарына ќажетті ґзгертулер мен толыќтырулар енгізу. Есептелген жјне аударылєан еѕбекаќы жјне (бюджеттік баєдарлама јкімшіліктері бойынша) мониторинг жїргізу туралы мјліметтерді ай сайын жинау. Коммуналдыќ ќызмет кґрсету бойынша (бюджеттік баєдарлама јкімшіліктері бойынша) кредиторлыќ берешек туралы талдауды жїргізу жјне ай сайын жинау. Бюджеттік ќаражаттарды игеру мониторингін жїргізу (бюджеттік баєдарлама јкімшіліктері бойынша). Мемлекеттік сатып алулар мониторингін жїргізу (бюджеттік баєдарлама јкімшіліктері бойынша). Баєдарлама јкімшіліктерініѕ жјне мемлекеттік мекемелерініѕ есеп-шоттарында аќшалай ќаражаттардыѕ ќалдыќтары туралы деректерді талдайды жјне жинастырады. Аєымдаєы бюджеттік баєдарламалар бойынша дамыту ќаражаттарыныѕ пайдалануы жґнінде есептерді ќўру. Даму баєдарламалары бойынша (бюджеттік баєдарлама јкімшіліктері бойынша) бюджеттік ќаражаттарды басќаруда тиімділік баєасын жїргізу. Мемлекеттік мекемелерден алынатын олардыѕ билігінде ќалатын тауарларды (жўмыс, ќызмет кґрсету) Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (мемлекеттік жергілікті басќару, бухгалтерлік, экономикалыќ, ќаржылыќ,), ортадан кейінгі білімі ( бухгалтерлік, экономикалыќ, ќаржылыќ ) барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. 2) «Павлодар ќаласы жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ мїгедектер мен ардагерлер жјне їкіметтік емес ўйымдармен жўмыс жґніндегі секторыныѕ бас маманы, санаты «ЕR-4» (уаќытша, негізгі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалыс кезенінде) (11-2-1-1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Жеке мјселелер бойынша азаматтарды ќабылдау. Мїгедектерді жеке оѕалту баєдарламасына сјйкес іс-шараларды іске асыру бойынша жўмыстар жїргізу, МЈСмен жўмыс істеу. Мїгедектердіѕ арбалыорындыќтарын, сурдо-тифлотехникалыќ, гигиеналыќ ќўралдарды алатын барлыќ санаттаєы мїгедекттерді есепке ќою жјне ќажеттілігін ќўрастыру, ведомоствада белгіленген нысан бойынша, кезекке сјйкес, бўрын алєан мерзімі жјне ќажетті ќўжаттарды ўсынумен ќўралдарды тарату. Тоќсан сайын кґрсетілген јлеуметтік ќызмет сапасы мониторингін жїзеге асырады. Мїгедектердіѕ мјліметтер базасымен жўмыс жїргізу, кґшіп келген, кеткен, ќайтыс болєан мїгедектерді; јлеуметтік ќызметті, техникалыќ жјне гигиеналыќ ќўралдарды алатын мїгедектерді есепке ќою. Барлыќ јлеуметтік сауыќтыру бойынша ЖОБ тїскен есептерді їзеге асыру, азаматтардыѕ ґтініштерімен жјне јлеуметтік мекемелермен жўмыс бойынша секторына санаторлыќ-курорттыќ, жўмысќа орналастыруєа жјрдемдесу секторына кјсіптік сауыќтыру бойынша ЖОБ тїскен актілерді ќабылдау табыстауды јзірлейді. ЖОБ орындалу мерзіміне баќылауды жїзеге асырады, ЖОБ орындалууы бойынша мониторинг ґткізеді. Тоќсан сайын кґрсетілген ќызмет бойынша пайдаланєан ЖОБ ќайтарымды жїзеге асыру. Їйде тјрбиеленетін жјне оќытылатын, балаларєа жјрдемаќы есептеу бойынша ќўжаттарды есепке алу, ќабылдау, жјрдемаќы тґлеу їшін мїгедек-балалардыѕ тізімдерін дайындау. Жоєарыда тўрєан органдарєа есеп, аќпарат, аныќтама дайындау, ґзініѕ лауазымдыќ міндеттеріне сјйкес азаматтардыѕ ґтніштеріне жјне шаєымдарына жауап дайындау. Ґзініѕ ќўзіретіндегі мјселе бойынша тиісті іс ќаєаздарын жїргізуді ќамтамасыз ету. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін саќтау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (мемлекеттік басќару, экономикалыќ, заѕдыќ педагогикалыќ, техникалыќ), ортадан кейінгі білімі (экономикалыќ, заѕдыќ, педагогикалыќ, техникалыќ) барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. 3) «Павлодар ќаласы жўмыспен ќамту жјне јлеуметтік баєдарламалар бґлімі» ММ мїгедектермен ардагерлер жјне їкіметтік емес ўйымдармен жўмыс жґніндегі секторыныѕ

бас маманы, санаты «ЕR-4» (уаќытша, негізгі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалыс кезенінде) (11-2-1-3). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Жеке мјселелер бойынша азаматтарды ќабылдауды жїзеге асыру. Мїгедектерді жеке оѕалту баєдарламасына сјйкес іс-шараларды іске асыру бойынша жўмыстар жїргізу, МЈСмен жўмыс істеу. Протезді-ортопедиялыќ бўйымдарын алуєа барлыќ санаттаєы мїгедектерді есепке ќою жјне ведомоствада белгіленген нысан бойынша, кезекке сјйкес, бўрын алєан мерзімі жјне ќажетті ќўжаттарды ўсынумен бўйымдарды тарату.кґрсетілген сауыќтыру ќўралдарына мўќтаж, мїгедектерді есепке ќою жјне ќажеттілігін ќарастыру. Мїгедектерді оѕалту бойынша облыстыќ жјне ќалалыќ шаралар Жоспарлардыѕ орындалуы жґнінде есептер дайындау. Ќўзыреті бойынша жоєары тўрєан органдарєа есептер ўсыну. Ґзініѕ лауазымдыќ міндеттеріне сјйкес азаматтардыѕ ґтніштеріне жјне шаєымдарына жауап дайындау.сектордыѕ іс номенклатруасын жїргізу. Ґзініѕ ќўзіретіндегі мјселе бойынша тиісті іс ќаєаздарын жїргізуді ќамтамасыз ету. Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін саќтау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (мемлекеттік басќару, экономикалыќ, заѕдыќ педагогикалыќ, техникалыќ), ортадан кейінгі білімі (экономикалыќ, заѕдыќ, педагогикалыќ, техникалыќ) барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. 4) «Павлодар ќаласы мјдениет жјне тілдерді дамыту бґлімі» ММ мјдениет секторыныѕ бас маманы, санаты «ЕR-4» (1301-1-2). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мјдениеті туралы» Заѕын іске асыру мјселесі бойынша аналитикалыќ материалдарды жасау, аталєан заѕдылыќтарды тјжірибеде ќолдану. Мемлекеттік мерекелерді, халыќ серуендерін, дайындап ґткізу. Тўрєындардыѕ бос уаќытын ўйымдастыру їшін жана формаларын табу. Конкурстарды, фестивальдарды ґткізу, сценарийларды, концерттік баєдарламаларыныѕ ќойылымдар ґндеу. Клуб, кітапхананыѕ жўмысын баќылау, оларєа јдістемелік кґмек кґрсету. Сектордыѕ айлыќ, тоќсандыќ, жылдыќ жоспарларын жасау. «Мјдени мўра» баєдарламаны жїзеге асырылуы бойынша БАЌ ґкілдерімен ќатынаста болу, «Мјдени мўра» баєдарлама туралы жјне мјдениет туралы есеп тапсыру. Јдістемелік ќўралдарды жасау. Мјдени мўра туралы есептер тапсыру. Мјдени мўра бойынша бўќаралыќ аќпарат ќўралдарымен жўмыс істеу. Жазбаша жјне электронды тїрде мјдениет бойынша аќпаратты тапсыру. «Мјдени мўра», «Асыл мўра», «С дипломом в село», «Развитие сельских территорий» программалыќ ќўжаттамаларына баќылау. «Мјдениетті ќолдану» ќалалыќ программаны жасау, јкімшілік жјне мјслихат арќылы ґзгертулер мен толыќтырулар енгізу. Кадрлар жўмысы бойынша мјдениет департаменті мен «Шаѕырак» ОХШМО мјдениет мекемелерініѕ тоќсандыќ, жылдыќ есебін тапсыру. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (мјдениет саласында, педагогикалыќ, экономикалыќ, мемлекеттік басќару бойынша), ортадан кейiнгi бiлiмі (мјдениет саласында, педагогикалыќ, экономикалыќ) барларєа рўќсат етiледi. Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екi жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейiнгi бiлiмi барларєа рўќсат етiледi. 5) «Павлодар ќаласыныѕ тўрєын їй инспекция бґлімі» ММ бас маман – бас бухгалтері, санаты «ER-4» (16-0-1-1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Еѕбекаќыєа байланысты бастапќы ќўжаттарды ќабылдауды жјне баќылауды жїзеге асырады, бґлім ќызметкерлеріне еѕбекаќы есептеу, банк ќўжаттарын рјсімдеу, банктердіѕ шот-карталарына ќызметкерлердіѕ еѕбекаќысын аудару, зейнетаќы жарналарын ўстап ќалу. 1-С баєдарламасы бойынша Бґлімніѕ барлыќ есептерін жїргізу. Тауар-материалдыќ ќўндылыќтардыѕ, жанар-жаєармайдыѕ айналым тізімдемесін жїргізу, зейнетаќы жарналарын ўстап ќалу жґніндегі айналым тізімдемесін жїргізу. № 2, 3 ќўрылыс нысандары бойынша ќаржылыќ ќўжаттарды тексеру жјне ґѕдеу, мердігерлердіѕ орындаєан жўмыстарын ќабылдау актілері, салыќ комитетіне есептерді тапсыру, жанар-жаєармай беру. Жол параєын жазу, бензинді, ќосалќы бґлшектерді ґѕдеу жјне есептен шыєару. Статистикалыќ деректерді жїргізу жјне облыстыќ статистикалыќ басќармаєа есептерді беру. Мемлекеттік сатып алуды бґлімніѕ мўќтаждыќтары їшін тауарматериалдыќ ќўндылыќтарды сатып алу, сатып алынєан тауар-материалдыќ ќўндылыќтарды кіріске алу, жарамсыз жјне тез тозатын заттарды есептен шыєару жјне ќадаєалау.

Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (экономикалыќ, мемлекеттік басќару), ортадан кейінгі білімі (экономикалыќ) барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. 6) «Ленин кенті јкімініѕ аппараты» ММ бас маманы, санаты «ЕG-3» (18-1-6). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 53813 теѕгеден 72391 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Јскери-есепке алу їстелініѕ жўмысын ўйымдастыру жјне іске асыру. Јскери-есепке алу їстелініѕ келешектегі жјне аєымдаєы жўмыс жоспарын јзірлеу. Јскери-есепке алу їстелініѕ жўмысын жаќсарту бойынша іс-шараларды јзірлеп, јкімніѕ ќарауына ўсыну. Јскери-есепке алу їстелініѕ жўмысы туралы есеп пен аќпаратты ўсыну. Кїшейту аппаратыныѕ жўмысын ўйымдастыру. Аула шарлауды ўйымдастыру, јскери міндеттілерініѕ есепті деректерінде аныќталєан заѕ бўзушылыќтар туралы актіні ќўрастыру.1-бґлімшеніѕ жўмысын ўйымдастыру: јскери есепке ќою жјне алу, јскери міндетті ќатардаєы солдаттар мен сержанттардыѕ есепті деректеріне ґзгерістер енгізу, басќармаєа ай сайын мјлемттер ўсыну. Павлодар ќаласындаєы јскери міндетті ќатардаєы солдаттар мен сержанттардыѕ есепті деректеріне салыстырмалы тексеру жїргізу. 2-бґлімшеніѕ жўмысын ўйымдастыру: јскерге шаќырылмаєандардыѕ тізімін ќўрастыру, јскерге шаќырылмаєандарды тіркеуге алу, јскерге шаќырылєандарды медициналыќ комиссияєа шаќырту, јскерге шаќырылєандардыѕ ата-аналарымен жўмыс жїргізу, Павлодар ќаласыныѕ басќармасындаєы деректермен салыстырма жўмысын жїргізу, дезертирлермен жўмыс жасау. 3-бґлімшеніѕ жўмысын ўйымдастыру: јскери есепке ќою жјне алу, јскери міндетті офицерлердіѕ есепті деректеріне ґзгерістер енгізу, Павлодар ќаласыныѕ басќармасына ай сайын мјліметтер ўсыну, јскери міндетті офицерлердіѕ есепті деректерін Павлодар ќаласыныѕ басќармасымен салыстыру. Ардагерлер кеѕесініѕ жўмысына жетекшілік етіп, бірлесіп жўмыс жасау. Ішкі саясат саласында іс-шаралар ўйымдастырып, іске асыру. “Жўмыспен ќамту – 2020” баєдарламасы бойынша жўмысты ўйымдастырып, іске асыру. Мемлекеттік баєдарламалар бойынша жўмысты ќўзыреті шегінде ўйымдастырып, ґткізу. Азаматтардыѕ жазбаша жјне ауызша ґтініштерін ќарастыру. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (мемлекеттік басќарма, экономиќалыќ, заѕгерлік, педагогиќалыќ, техниќалык), ортадан кейінгі білімі (экономиќалыќ, заѕгерлік, педагогиќалыќ, техникалыќ) барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. 7) «Мойылды ауылы јкімініѕ аппараты» ММ бас маманы-бас бухгалтері, санаты «ЕG3» (23-20-1-1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 53813 теѕгеден 723091 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бухгалтерлік есебін жїргізу; ММ негізгі ќўралдарын, тауарлыќ-материалдыќ ќўндылыќтарын есепке алу; аппаратымен јзірленген бюджеттік баєдарламалар бойынша смета жасау, ќаржылыќ операциялар жїргізу жјне бекітілген баєдарламаларды ќаржыландыруєа баќылау жасау; тауарлар, жўмыстар мен ќызметтерді мемлекеттік сатып алу жылдыќ жоспарын жасау; сатып алуларды ўйымдастыру; тауарлар, жўмыстар мен ќызметтерге жїргізілген сатып алу бойынша есеп беру жїргізу; статистикалыќ, бухгалтерлік, салыќтыќ есеп беруді уаќытылы жасау мен тапсыру; бюджеттік ќаражаттыѕ маќсаттыќ пайдалануын баќылау; ќаржылыќ жылєа арналєан бюджеттік ґтінімніѕ жасауына ќатысу; ќазынашылыќ органдарында келісім шарттар тіркеу; табыс жјне јлеуметтік салыќтарды бюджетке, жинаќтыќ зейнетаќы ќорына міндетті зейнеттік жарналарды, мемлекеттік ќызметшілер мен техникалыќ ќызметкерлердіѕ жалаќыларын есептеу жјне карточкаларына аудару; кассалыќ ордерлер бас кітабын жїргізу, т.б. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (экономикалыќ, ќаржылыќ), ортадан кейінгі білімі (экономикалыќ, ќаржылыќ) барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімге рўќсат етіледі. 8) «Мойылды ауылы јкімініѕ аппараты» ММ бас маманы, санаты «ЕG-3» (23-20-1-2). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 53813 теѕгеден 723091 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ауыл јкімініѕ ґкімдері мен шешімдерініѕ жобаларын даярлау; кадрлар жўмысын жїргізу; ауыл јкімі аппаратыныѕ техникалыќ ќызметкерлерініѕ жеке істерін жїргізу; жўртшылыќпен байланыс жґніндегі жўмысты ўйымдастыру; Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен белгіленген тјртіпте

нотариалдыќ іс-јрекеттерді жасау; есептік кездесулер, азаматтардыѕ ґкілдерімен жиналыс ґткізуге материалдар даярлау. Азаматтардыѕ тіркелімін жїргізу жјне тіркеуден шыєару бойынша иелік ету кітабына жазба енгізу; ќоєамдыќ жўмыстарда жўмыспен ќамтылєан жўмыссыздардыѕ жўмыс уаќытын есепке алуды жїргізу, т.б. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары (экономикалыќ, заѕгерлік, педагогикалыќ, техникалыќ, ауылшаруашылыќ, мемлекеттік жјне жергілікті басќару), ортадан кейінгі білімі (экономикалыќ, заѕгерлік, педагогикалыќ, техникалыќ, ауылшаруашылыќ) барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімге рўќсат етіледі. 9) «Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ мемлекеттік ќўќыќтыќ бґлімініѕ бас маманы (уаќытша, негізі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалыс кезенде), санаты «Е4» (5-1-1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 59579 теѕгеден 80720 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Заѕды жјне жеке тўлєалардыѕ ґтініштерін, ґзге де ќўжаттар мен материалдарды ќарайды; оларєа жауаптар, ўсыныстар, ќорытындылар даярлайды. Ќала јкімініѕ, јкімдігініѕ, ќала јкімі аппаратыныѕ, ќала јкімі ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ жјне басќа да алќалыќ органдардыѕ мїдделерін сотта, сондай-аќ, басќа да ўйымдарда олардыѕ ќызметіндегі ќўќыќтыќ мјселелерді ќарау кезінде ўсынады. Ќала јкімімен, ќала јкімі аппаратымен жасалєан азаматтыќ-ќўќыќтыќ мјмілелерге, келісім шарттарєа жјне ґзге де келісімдерге ќўќыќтыќ сараптаманы жїзеге асырады. Коммуникабелділіќ, орындаушылыќ, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметшілерініѕ Ар-намыс кодексін саќтау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары бiлiм (заѕгерлік, мемлекеттік басќару), ортадан кейінгі білімі (заѕгерлік) барларєа рўќсат етiледi. Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екi жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейiнгi бiлiмi барларєа рўќсат етiледi. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын жалпы талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050»: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі Ќаєидалар) (ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы ґтiнiш; 2) 3х4 їлгiдегi суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 907 бўйрыєымен бекiтiлген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтiнде шектi мјннен тґмен емес нјтижемен тестiлеуден ґткенi расталєаны туралы сертификат конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Азаматтар хабарламада кґрсетiлген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшiн кґрсетiлген ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгiмелесу басталєанєа дейiн бiр жўмыс кїн бўрын кешiктiрмей бередi. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берiлмеген жаєдайда тўлєа јѕгiмелесуден ґтуге жiберiлмейдi. Јѕгiмелесуге жiберiлген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгiмелесуге жiберу туралы хабардар ету кїнiнен бастап 5 жўмыс кїн iшiнде «Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ ґтедi.


ЖАРНАМА

24 ќазан, бейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Павлодар ќаласы №2 сайлау округі бойынша ќалалыќ мјслихатќа депутаттыќќа їміткер Ќаппасов Рахат 1989 жылы 17 тамызда Павлодар ќаласында дїниеге келген. 2010 жылы Павлодар ќаласы С.Торайєыров атындаєы мемлекеттік университетінде «Ґмір сїру ќауіпсіздігі жјне ќоршаєан ортаны ќорєау», ал 2012 жылы - «География» мамандыєы бойынша магистратура бітірген. Ґзініѕ еѕбек жолын студенттік ќўрылыс жасаєында ќатардаєы жауынгерден бастап облыстыќ штаб командиріне дейін жеткен. 2010 жылы С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетіндегі «Кереку» баспасында маман болып жўмыс істеген. 2013 жылдан бастап студенттік ќўрылыс жјне «Жасыл ел» жастар жасаєыныѕ Павлодар облыстыќ штабын басќарєан. Ґзініѕ СЌО ќызметінде Павлодар ќаласыныѕ јлеуметтік маѕызды нысандарын ќўруєа ќатысќан. Ґзініѕ жемісті жўмыстары мен «Жасыл ел»

САУДА-САТТЫЌ ҐТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА Павлодар облысыныѕ ќаржы басќармасы 2013 жылєы 13 ќарашада саєат 10.00-ден бастап 17.00-ге дейін (Астана уаќыты) www.gosreestr.kz Мемлекеттік мїлік тізілімініѕ веб-порталында облыстыќ коммуналдыќ меншік объектілерін сату бойынша электрондыќ аукционды ґткізу туралы хабарлайды. Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2011 жылєы 9 тамыздаєы №920 ќаулысымен бекітілген жекешелендіру объектілерін сату Ќаєидасына сјйкес облыстыќ коммуналдыќ меншік объектілерді сату іске асырылады. Сауда-саттыќтыѕ аєылшын јдісімен электрондыќ аукционєа облыстыќ коммуналдыќ меншіктіѕ келесі объектілері ќойылады. 1. Мемлекеттік № S 435 DМ, 1988 ж/ш, УАЗ-3152 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу ќаласыныѕ емханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ленин к-сі, 31. Алєашќы баєасы – 17000 теѕге. Бастапќы баєасы – 17000 теѕге. Кепілдік жарна - 2550 теѕге. 2. Мемлекеттік № S 448 DМ, 1991 ж/ш, М-214121 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу ќаласыныѕ емханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ленин к-сі, 31. Алєашќы баєасы – 33000 теѕге. Бастапќы баєасы – 33000 теѕге. Кепілдік жарна - 4950 теѕге. 3. Мемлекеттік № S 109 DК, 1993 ж/ш, ВАЗ-21093 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу ќаласыныѕ емханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ленин к-сі, 31. Алєашќы баєасы – 84000 теѕге. Бастапќы баєасы – 84000 теѕге. Кепілдік жарна - 12600 теѕге. 4. Мемлекеттік № S 462 ВМ, 1991 ж/ш, УАЗ-3962 автомашинасы, балансўстаушы «Шарбаќты орталыќ ауруханасы» КМЌК, Шарбаќты ауылы, Гагарин к-сі, 49. Алєашќы баєасы – 81000 теѕге. Бастапќы баєасы – 81000 теѕге. Кепілдік жарна - 12150 теѕге. 5. Мемлекеттік № S 981 ВR, 1996 ж/ш, ВАЗ-21213 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу орталыќ ауруханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ќамзин к-сі, 53. Алєашќы баєасы – 74000 теѕге. Бастапќы баєасы – 74000 теѕге. Кепілдік жарна - 11100 теѕге. 6. Мемлекеттік № S 370 АН, 1990 ж/ш, ВАЗ-21063 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу орталыќ ауруханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ќамзин к-сі, 53. Алєашќы баєасы – 34000 теѕге. Бастапќы баєасы – 34000 теѕге. Кепілдік жарна - 5100 теѕге. 7. Мемлекеттік № S 289 ВL, 1979 ж/ш, ГАЗ-52-01 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу орталыќ ауруханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ќамзин к-сі, 53. Алєашќы баєасы – 64000 теѕге. Бастапќы баєасы – 64000 теѕге. Кепілдік жарна - 9600 теѕге. 8. Мемлекеттік № S 159 ВН, 1993 ж/ш, ИЖ-2715 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу орталыќ ауруханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ќамзин

62-59-24

к-сі, 53. Алєашќы баєасы – 40000 теѕге. Бастапќы баєасы – 40000 теѕге. Кепілдік жарна - 6000 теѕге. 9. Мемлекеттік № S 029 АS, 1989 ж/ш, РАФ22031-1 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу орталыќ ауруханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ќамзин к-сі, 53. Алєашќы баєасы – 50000 теѕге. Бастапќы баєасы – 50000 теѕге. Кепілдік жарна - 7500 теѕге. 10. Мемлекеттік № 61-01 ПАВ, 1991 ж/ш, ТМЗ-5.403.-ОЗК мотороллері, балансўстаушы «Аќсу орталыќ ауруханасы» ШЖЌ КМК, Аќсу ќ., Ќамзин к-сі, 53. Алєашќы баєасы – 17000 теѕге. Бастапќы баєасы – 17000 теѕге. Кепілдік жарна - 2550 теѕге. 11. Мемлекеттік № S 719 АО, 1989 ж/ш, ВАЗ-2121 автомашинасы, балансўстаушы «Аќсу туберкулезге ќарсы ауруханасы» КМЌП, Аќсу ќ., 8 Март к-сі, 2. Алєашќы баєасы – 176000 теѕге. Бастапќы баєасы – 176000 теѕге. Кепілдік жарна 26400 теѕге. 12. Мемлекеттік № 48-28 ПАА, 1991 ж/ш, УАЗ-3152 автомашинасы, балансўстаушы «Баянауыл орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК, Баянауыл ауылы, Жалаѕтґс батыр к-сі, 1. Алєашќы баєасы – 53000 теѕге. Бастапќы баєасы – 53000 теѕге. Кепілдік жарна - 7950 теѕге. 13. Мемлекеттік № S 704 ВR, 1988 ж/ш, ГАЗ-53-14 автомашинасы, балансўстаушы «Облыстыќ мамандырылєан мектеп-интернат» ММ, Павлодар ќаласы, Ак. Бектўров к-сі, 14. Алєашќы баєасы – 89000 теѕге. Бастапќы баєасы – 89000 теѕге. Кепілдік жарна - 13350 теѕге. 14. Мемлекеттік № S 703 ВR, 1992 ж/ш, ПАЗ-3205 автобусы, балансўстаушы «Облыстыќ мамандырылєан мектеп-интернат» ММ, Павлодар ќ., Ак. Бектўров к-сі, 14. Алєашќы баєасы – 44000 теѕге. Бастапќы баєасы – 44000 теѕге. Кепілдік жарна - 6600 теѕге. 15. Мемлекеттік № S 103 АК, 1993 ж/ш, ИЖ-27150 автомашинасы, балансўстаушы «Облыстыќ мамандырылєан мектеп-интернат» ММ, Павлодар ќ., Ак. Бектўров к-сі, 14. Алєашќы баєасы – 49000 теѕге. Бастапќы баєасы – 49000 теѕге. Кепілдік жарна - 7350 теѕге. 16. Мемлекеттік № S 163 ТТ, 2003 ж/ш, ВАЗ-21074 автомашинасы, балансўстаушы «Облыстыќ мамандырылєан мектеп-интернат» ММ, Павлодар ќ., Ак. Бектўров к-сі, 14. Алєашќы баєасы – 82000 теѕге. Бастапќы баєасы – 82000 теѕге. Кепілдік жарна - 12300 теѕге. 17. Мемлекеттік № S 654 ВN, 1990 ж/ш, РАФ-22031 автомашинасы, балансўстаушы «Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернаты» ММ, Павлодар ќ., Ш. Айманов к-сі, 35. Алєашќы баєасы – 83000 теѕге. Бастапќы баєасы – 83000 теѕге. Кепілдік жарна - 12450 теѕге. 18. Мемлекеттік № 96-73 ПАО, 1993 ж/ш, КАВЗ-3976 автобусы , балансўстаушы «Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернаты» ММ, Павлодар ќ., Ш. Айманов к-сі, 35. Алєашќы баєасы – 187000 теѕге. Бастапќы баєасы – 187000 теѕге. Кепілдік жарна - 28050 теѕге. 19. Мемлекеттік № 56-18 ПАО, 1990 ж/ш, ГАЗ-3307 автомашинасы, балансўстаушы «Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернаты»

Депутаттыќќа їміткер Р.Ќ.Ќаппасовтыѕ сайлауалды баєдарламасы - «Нўр Отан» партиясыныѕ ќолдауымен ќала жастарына «Жастар тјжірибесі» баєдарламасын іске асыру жолымен жўмысќа орналасуєа кґмектесемін; - Ќала басшыларын индустриалды инновациялыќ баєдарламаларды, јсіресе, ќўрылыс индустриясы, кґлік, туризм жјне тамаќ ґнеркјсібі баєдарламалары арќылы іске асыру мјселелеріне жастарды тартуда ќолдау кґрсетемін; Павлодарлыќтардыѕ экологиялыќ ќауіпсіздігіне баєытталєан аймаќтыќ баєдарламаны даярлауєа, сондай-аќ, ауданда Ќаздардыѕ ќайту (Гусиный перелет) аумаєында экологиялыќ саябаќ ќўруєа ыќпалдасамын. «Жасыл патруль» жасаєыныѕ

ММ, Павлодар ќ., Ш. Айманов к-сі, 35. Алєашќы баєасы – 88000 теѕге. Бастапќы баєасы – 88000 теѕге. Кепілдік жарна - 13200 теѕге. 20. Мемлекеттік № S 722 АО, 1975 ж/ш, ВАЗ-2103 автомашинасы, балансўстаушы «№ 3 Аќсу колледжі» КММ, Аќсу ќ., Јуезов к-сі, 12А. Алєашќы баєасы – 66000 теѕге. Бастапќы баєасы – 66000 теѕге. Кепілдік жарна - 9900 теѕге. 21. Мемлекеттік № S 913 АН, 1992 ж/ш, КАВЗ-3271 автобусы, балансўстаушы «№ 3 Аќсу колледжі» КММ, Аќсу ќ., Јуезов к-сі, 12А. Алєашќы баєасы – 155000 теѕге. Бастапќы баєасы – 155000 теѕге. Кепілдік жарна - 23250 теѕге. 22. Мемлекеттік № S 807 DА, 1995 ж/ш, ВАЗ-21093 автомашинасы, балансўстаушы «Облыстыќ психологиялыќ-дјрігерлік-педагогикалыќ кеѕес беру» ММ, Павлодар ќ., Катаев к-сі, 83. Алєашќы баєасы – 54000 теѕге. Бастапќы баєасы – 54000 теѕге. Кепілдік жарна - 8100 теѕге. 23. Мемлекеттік № S 752 ВF, 1986 ж/ш, ГАЗ-66 автомашинасы, балансўстаушы «К. Пішенбаев атындаєы №18 Екібастўз колледжі» КММ, Екібастўз ќ., М. Жїсіп к-сі, 23. Алєашќы баєасы – 235000 теѕге. Бастапќы баєасы – 235000 теѕге. Кепілдік жарна - 35250 теѕге. 24. Мемлекеттік № S 889 КР, 1990 ж/ш, ИЖ-2715 автомашинасы, балансўстаушы «Павлодар кґлік жјне коммуникациялар колледжі» КМЌК, Павлодар ќ., Димитров к-сі, 2. Алєашќы баєасы – 52000 теѕге. Бастапќы баєасы – 52000 теѕге. Кепілдік жарна - 7800 теѕге. Сауда-саттыќќа ќатысушыларды тiркеу хабарлама жарияланєан кїннен бастап жїргiзiледi жјне электрондыќ аукцион басталєанєа дейiн ќырыќ сегiз саєат бўрын (11 ќарашада 2013г. саєат 10.00-де) аяќталады. Кепілді жарна Сатушыныѕ реквизиттеріне тґленеді: «Павлодар облысы ќаржы басќармасы» ММ Павлодар облысы бойынша Ќазынашылыќ департаменті ЖИК-і KZ590705022573025001, БИКі KKMFKZ2A, БСН-і 991140001901, Кбе – 12, мекеме коды - 2573025 депозиттік шотына аударылады. Тґлем маќсаты: Аукционєа ќатысу їшін кепілді жарна (кепілді жарна мґлшеріне банктік ќызмет тґлемі кірмейді). Назар аударыныз! Сатушыныѕ электрондыќ ґтінімді ќабылдаудан бас тартуы їшін ќатысушыныѕ жарнамада кґрсетілген талаптарды саќтамауы, соѕдай-аќ жеке жјне заѕды тўлєаныѕ электрондыќ ґтінімді мен ќўжаттарын ќарау мерзімі аякталєанєа дейін сауда-саттыќты ґткізу туралы хабарламда кґрсетілген кепілді жарнаныѕ сатушыныѕ шотына тїспеуі негіз болып табылады. Кепілді жарналардыѕ басќарманыѕ допозиттік шотына уаќытылы тїсїі маќсатында кепілді жарнаны ґтінім беруге дейін їш кїннен кешіктірмей тґлеуді ўсынамыз. Электрондыќ аукционєа ќатысушы кепілді жарнасын ќайтару їшін банктен аєымдаєы шотын растайтын аныќтаманыѕ тїпнўсќасын сауда ўйымдастырушысына ўсынуы ќажет. Ќатысушыларєа кепiлдiк жарнаныѕ кез келген санын енгiзуге жол берiледi, бўл ретте бiр кепiлдiк жарнасы ќатысушыєа ол бойынша сауда-саттыќќа ќатысу їшiн осы кепiлдiк жарнасын енгiзген жекешелендiру объектiсiн сатып алу ќўќыєын бередi. Электрондыќ аукционєа ќатысу їшiн мыналарды:

ЖАРНАМА 65-12-75

Павлодар ќаласыныѕ №2 сайлау округі бойынша ќалалыќ мјслихат депутатын сайлау жґніндегі ќалалыќ округтік сайлау комиссиясыныѕ ХАБАРЛАМАСЫ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 43–бабы, 8-1-тармаєына сјйкес, Павлодар ќалалыќ мјслихатыныѕ депутатын сайлау бойынша 2 сайлау округініѕ округтік сайлау комиссиясы хабарлайды: Округ бойынша сайлау ќорытындыларыныѕ

студенттік ќўрылыс жастар жасаєында ќосќан їлесі їшін облыс басшысыныѕ маќтау ќаєаздары мен ќўрмет мадаќтамаларымен марапатталєан. «Нўр Отан» партиясынан №2 сайлау округі бойынша ќалалыќ маслихатќа депутаттыќќа їміткер ретінде ўсынылып отыр.

нјтижесін белгілеу бойынша комиссия отырысы № 6 сайлау учаскесінде 2013 жылєы 27 ќазанда дауыс есептеуі аяќталєан кезде Айманов ќґшесі, 37, мекен-жайы бойынша «№35 ЖОМ» ММ єимаратында ґткізіледі.

Комиссия тґраєасы

«Ќазаќстан Республикасы Табиєи монополияларды реттеу агенттігініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті (Павлодар ќаласы, Академик Сјтбаев кґшесі, 136їй, 408 каб., тел.: 618292) 2013 жылєы 8 ќараша кїні саєат 1200-де Павлодар ќаласы, Суворов кґшесі, 9/5 (бизнес-инкубатор єимараты) мекен-жайында Павлодар ќаласыныѕ тўтынушыларын жылу энергиясымен жабдыќтау бойынша «Павлодарэнергосбыт» ЖШС-ніѕ ќызметтеріне тарифтіѕ жобасын ќарастыру жґнінде жария тыѕдауларды ґткізетінін хабарлайды. Жария тыѕдауларєа ќатысу їшін депутаттар, мемлекеттік органдардыѕ ґкілдері, БАЌ, тўтынушылар жјне олардыѕ ќоєамдыќ бірлестіктері, табиєи монополия субъектілері шаќырылады». «Жылу ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылар назарына! 2013 жылєы ќарашаныѕ 1-нен электр энергиясыныѕ 1 кВтс їшін 9,706 теѕге (ЌЌС-пен). «Жылу ПВ» ЖШС јкімшілігі. «СтройИнвест компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылар назарына! 2013 жылєы ќарашаныѕ 1-нен электр энергиясыныѕ 1 кВтс їшін 9,706 теѕге (ЌЌС-пен). «СтройИнвест компани» ЖШС јкімшілігі. Павлодар облысыныѕ мамандандырылєан ауданаралыќ экономикалыќ сотыныѕ ўйєарымымен 2013 жылєы 04№10-да «Восток плюс- СМ» ЖШС –не, С.С. Нурмагамбетов ЖК-не 2013 жылы 03.10да ќатысты банкроттыќ туралы ґндірістік іс ќозєалды.

Авид Гульфайруздыѕ атына 2012 ж. 29 желтоќсанда Павлодар ќ. СК-сымен берілген сериясы 12915 № 0288404 жеке кјсіпкердіѕ жоєалєан кујлігі жарамсыз деп танылсын.

19

су ќоймаларында жас шабаќтарды ќўтќару ќызметін жалєастырамын. Ќаланыѕ жасыл ќорын саќтау жјне ќалада жасыл белбеу ќўру. - Салауатты ґмір салтын насихаттау, спорт клубтары, туристік орталыќтар желісін дамыту арќылы округ халќын спорттыќ-бўќаралыќ, сауыќтыру шараларына тарту. - Мјдени мўра жјне ќазаќстандыќтардыѕ салт-дјстїрлерін жастарды рухани тјрбиелеу маќсатында насихаттауєа ќатысу. Жастар арасында ўлтаралыќ ќатынас мјдениетін тјрбиелеу жјне ќоєамдыќ келісімді ныєайту. - Тўрєын їй ќорын жґндеу бойынша баєдарламаларын ќолдау жјне іске асыру, шаєын аудандардаєы жарыќтандыру жаєдайын жаќсарту бойынша мјселелерді шешу жолымен аула территорияларын їлгілі абаттандыруєа, жас желектер отырєызуєа, ескі аєаштарды санитарлыќ ґѕдеуге ќозєалыс жасау. - Сайлау округі тўрєындарыныѕ ґмір сїру деѕгейін арттыруєа барлыќ кїшті жўмылдыру, јлеуметтік кґмек баєдарламаларын кеѕейтуге, соныѕ ішінде зейнеткерлер мен аз ќамтамасыз етілген азаматтарєа жасалєан мїмкіндіктерге ќол жеткізу.

1) жеке тўлєалар їшiн: жеке сјйкестендiру нґмiрiн (бўдан јрi – ЖСН), тегiн, атын, јкесiнiѕ атын (бар болєан жаєдайда); 2) заѕды тўлєалар їшiн: бизнес сјйкестендiру нґмiрiн (бўдан јрi – БСН), толыќ атауын, бiрiншi басшыныѕ тегiн, атын, јкесiнiѕ атын (бар болєан жаєдайда); 3) кепiлдiк жарнаны ќайтару їшiн екiншi деѕгейдегi банктегi есеп-айырысу шотыныѕ деректемелерiн; 4) байланыс деректерiн (пошталыќ мекенжайы, телефоны, факс, е-mail); 5) ўлттыќ кујландырушы орталыќ берген ЭЦЌ-ныѕ жарамдылыєы мерзiмiн кґрсете отырып, Тiзiлiмнiѕ веб-порталында алдын ала тiркелу ќажет. Жоєарыда кґрсетiлген деректер ґзгерген кезде ќатысушы бiр жўмыс кїнi iшiнде Тiзiлiмнiѕ веб-порталына енгiзiлген деректердi ґзгертедi. Электрондыќ аукционєа ќатысушы ретiнде тiркелу їшiн мынадай ќўжаттардыѕ: 1) жеке тўлєалар їшiн: паспорттыѕ немесе жеке тўлєаныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ, сондай-аќ, банктен аєымдаєы шоттыѕ бар-жоєын растайтын аныќтаманыѕ; заѕды тўлєалар їшiн: жарєыныѕ, заѕды тўлєаны мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу) туралы кујлiктiѕ не заѕды тўлєаны мемлекеттiк тiркеу (ќайта тiркеу) туралы аныќтаманыѕ, сондай-аќ банктен банктiк шоттыѕ бар-жоєын растайтын аныќтаманыѕ; 2) ќатысушыныѕ кепiлдiк жарна сомасын аударєанын растайтын банк белгiсi бар тґлем ќўжатыныѕ; 3) заѕды тўлєа ґкiлiнiѕ ґкiлеттiктерiн кујландыратын ќўжаттыѕ, сондай-аќ заѕды тўлєаныѕ ґкiлi паспортыныѕ немесе оныѕ жеке басын кујландыратын ќўжаттыѕ кґшiрмелерiн ќоса бере отырып, электрондыќ аукционєа ќатысуєа нысан бойынша ќатысушыныѕ ЭЦЌ ќойылєан (сканерленген) электрондыќ ґтiнiмдi (бўдан јрi – электрондыќ ґтiнiм) Тiзiлiмнiѕ веб-порталында тiркеу ќажет. Шетелдiк заѕды тўлєалар ќазаќ жјне/немесе орыс тiлдерiндегi нотариалдыќ кујландырылєан аудармасы бар ќўрылтай ќўжаттарыныѕ электрондыќ (сканерленген) кґшiрмелерiн ўсынады. Электрондыќ аукционєа ќатысушылар электрондыќ аукцион басталєанєа дейiн бiр саєат iшiнде аукцион залына ЭЦЌ мен аукцион нґмiрiн пайдалана отырып кiредi. Электрондыќ аукцион жекешелендiру объектiсiнiѕ бастапќы ќўнын аукцион залында автоматты тїрде орналастыру жолымен сауда-саттыќты ґткiзу туралы хабарламада кґрсетiлген Астана ќаласыныѕ уаќыты бойынша басталады.

Сауда-саттыќтыѕ аєылшын јдiсi бойынша электрондыќ аукцион: 1) егер аукцион залында электрондыќ аукцион басталєан сјттен бастап жиырма минут iшiнде ќатысушылардыѕ бiрде-бiреуi Ќаєидаєа сјйкес белгiленген ќадамєа жекешелендiру объектiсiнiѕ бастапќы баєасын арттыру жолымен жекешелендiру объектiсiн сатып алу ниетiн растамайтын болса, осы жекешелендiру объектiсi

(Кандидаттыѕ ќаражат ќорынан тґленген) Шыєуына жауапты В.В.Пономарев

бойынша электрондыќ аукцион ґткiзiлмеген болып танылады; 2) егер аукцион залында электрондыќ аукцион басталєан сјттен бастап жиырма минут iшiнде ќатысушылардыѕ бiреуi Ќаєидаєа сјйкес белгiленген ќадамєа жекешелендiру объектiсiнiѕ бастапќы баєасын арттыру жолымен жекешелендiру объектiсiн сатып алу ниетiн растайтын болса, бастапќы баєа белгiленген ќадамєа артады; 3) егер аєымдаєы баєа артќаннан кейiн жиырма минут iшiнде ќатысушылардыѕ бiрдебiреуi жекешелендiру объектiсiнiѕ аєымдаєы ќўнын арттыру жолымен жекешелендiру объектiсiн сатып алу ниетiн растамайтын болса, жекешелендiру объектiсiн сатып алу ниетiн соѕєы растаєан ќатысушы жеѕiмпаз болып танылады, ал осы жекешелендiру объектiсi бойынша электрондыќ аукцион ґткiзiлген болып танылады. Жекешелендiру объектiсi бойынша саудасаттыќтыѕ аєылшын јдiсi бойынша электрондыќ аукцион ќатысушылардыѕ бiреуi ўсынєан еѕ жоєары баєаєа дейiн жїргiзiледi. Жекешелендiру объектiсiнiѕ бастапќы баєасы баєаны ўлєайтудыѕ кемiнде екi ќадамына ґскен жаєдайда єана жекешелендiру объектiсi бойынша сауда-саттыќтыѕ аєылшын јдiсi бойынша электрондыќ аукцион ґткiзiлген болып танылады, бўл ретте бастапќы баєаныѕ екi ќадамєа ґсуiн кемiнде екi ќатысушы жїзеге асырады. Јрбiр сатылєан жекешелендiру объектiсi бойынша электрондыќ аукцион нјтижелерi электрондыќ аукцион нјтижелерi туралы электронды хаттамамен ресiмделедi, оєан сатушы жјне жеѕiмпаз ЭЦЌ-ны пайдалана отырып, электрондыќ аукцион аяќталєаннан кейiн жиырма тґрт саєат iшiнде Тiзiлiмнiѕ вебпорталында ќол ќояды. Электрондыќ аукцион нјтижелерi туралы хаттама электрондыќ аукцион нјтижелерiн жјне жеѕiмпаз сатушыныѕ жекешелендiру объектiсiн сату баєасы бойынша сатып алу-сату шартына ќол ќою мiндеттерiн белгiлейтiн ќўжат болып табылады. Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32, 113-кабинет мекен-жайында жеѕiмпазбен сатып алу-сату шартына электрондыќ аукцион ґткiзiлген кїннен бастап кїнтiзбелiк он кїннен аспайтын мерзiмде ќол ќойылады. Бўл ретте, электрондыќ аукционныѕ жеѕiмпазы сатып алу-сату шартына ќол ќойєан кезде кґрсетiлген ќўжаттардыѕ кґшiрмелерiн, кґрсетiлген ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын не нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерiн салыстыру їшiн мiндеттi тїрде кґрсете отырып, сатушыєа ўсынады. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары салыстырылєаннан кейiн бiр жўмыс саєаты iшiнде ќайтарылады. Электрондыќ аукцион ґткізу туралы косымша аќпаратты www.gosreestr.kz сайтынан жјне мына телефон арќылы алуєа болады 8 (7182) 32-07-66.

Еске алу Сланбек Бґкейўлы Ќамашевті еске аламыз Баянауыл ауылыныѕ тўрєыны Сланбек Бґкейўлы Ќамашевті саєынышпен еске аламыз. Бірімізге ардаќты јке, бірімізге сїйікті жар, енді бірімізге асќар тау ата бола білген ол – шаѕыраќтыѕ ўйытќысы, јулетіміздіѕ тірегі еді. Ґзініѕ єибратты єўмырымен талайєа їлгі бола білген јкеміздіѕ ќазасы баршамыздыѕ ќабырєамызды ќайыстырды. Жаныѕ жјннатта шалќысын, јке! Топыраєыѕ торќа болсын! Ќабіріѕіз нўрєа толсын! Мол єибадат ќалдырєан балаларєа, Текті ўрпаќќа ґнегеѕ таралар да. Мекеніѕ жјннат болсын ардаќты јке, Алланыѕ јміріне шара бар ма?!.

Еске алушылар: Жўбайы – Кїлсаєила, балалары, немере-жиендері. Јкеміздіѕ жылына арналєан ас 2013 жылдыѕ 26 ќазан кїні саєат 13.00-де Баянауыл ауылындаєы Мўса мырза мешітінде беріледі.

Еске алу Бјйділдј Аман Алмасўлын еске аламыз Аяулы ўлымыз Бјйділдј Аман Алмасўлыныѕ арамыздан оралмасќа кеткеніне 1 жылдыѕ жїзі болды. Жас талдай жаѕа бїршік жарєан ўлымыз бїгінгі кїні ортамызда болса, 19 жасќа толар еді. Ґзініѕ сїйкімді кїлкісі мен жанды баурап алар ќылыќтарын жанымызєа ґшпес бейне етіп, ґзі ажал ќармаєына ілініп кете барды. Аманымыздыѕ жатќан жері жайлы, жаны жјннатта болєай. Сен јрќашан біздіѕ жїрегіміз бен жанарымыздасыѕ, жарќыным! Сўм жалєан мына тўрады, Жауапсыз ќалыѕ сўраќтан. Талайдыѕ тауын шаќќан ба, Талай пендені жылатќан.

Келбетіѕ кетпес жанардан, Јз їніѕ кетпес ќўлаќтан, Жаратќан, орын нјсіп ет, Аманымызєа жўмаќтан.

Еске алушы: ата-анасы - Алмас-Меѕтай. інісі - Абылайхан, ќарындасы - Аружан. Марќўмныѕ жылдыєына арналєан ас 2013 жылдыѕ 2 ќараша кїні Майќайыѕ кентініѕ мешіт асханасында (сає.12.00-де јйелдерге, 14.00-де ерлерге) беріледі.


Ñàðûàðêà ñàìàëû

ҚЫЛҚАЛАМ

24 қазан, бейсенбі, 2013 жыл

ѕ і н і р е н ґ е м е д Кескін негізін салєан

www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

20

Кескіндемеші, монументті кескіндеме өнерінің негізін салушылардың бірі, педагог, қоғам қайраткері, Қазақстанның және КСРО халық суретшісі Телжанов Қанапия Темірболатұлы – қазақтың бейнелеу өнерінің дамуына зор үлес қосқан өнер иесі. Қ.Телжанов Алматы театркөркемсурет училищесінде оқытушы, кейін 1964–1968 жылдарда Қазақстан Суретшілер одағы басқармасының төрағасы, КСРО Суретшілер одағы басқармасының хатшысы әрі мүшесі, ал, 1973–1986 жылдары Қазақтың көркемсурет галереясының (қазіргі ҚР Мемлекеттік өнер музейі) директоры болып қызмет атқарды. Сондай-ақ, Алматы мемлекеттік театр-көркемсурет

институтында, Қазақ Ұлттық Өнер академиясында қызмет етіп, шәкірт тәрбиеледі. Ол алғашқы жанрлық туындысы – «Жамал» картинасы (1955, Мәскеу, Третьяков галереясы) арқылы одаққа танылды. Қазақ бейнелеу өнеріне елеулі бетбұрыс әкелген «Еңбек адамдары» атты топтамасына 1967 жылы Қазақ КСР-і Мемлекеттік сыйлығы берілді. Суретші кескіндемелік монументті картиналарымен қатар, графикалық еңбектер («Венеция» графикалық топтамасы, 1961) жасаған. Суретші «Қазақстанның бейнелеу өнері» және «Қазақ КСР-інің мемлекеттік өнер музейі» альбомдарын құрастырды. Оның туындылары ҚР Мемлекеттік өнер музейінде, Ресей қалаларының мұражайларында және шетелдердегі жекеменшік галереялар қорында (АҚШ, Қытай, Жапония, т.б.) сақтаулы. Ол «Отан», «Парасат»,

СҮБЕЛІ СӨЗ Тұманбай МОЛДАҒАЛИЕВ

Борыш Лыпылдап түскеніммен жылдам көзге, Мен жолдас таба алмадым жырдан өзге. Қайғыны шабу керек қылышпенен, Ай-күнің сені аялап тұрған кезде. Арала дүниені ден сауында, Бергені саған Құдай - берсе ауылға. Дайында қызыңа да жасауды ерте, Тайын да көрсетіп қой асау ұлға. Ұйқыдан жүр өзіңді кіл оятып, Ойлану, ояу жүру - о да бақыт.

Әкелік борыш деген борышыңды Ұмытып кетіп жүрме Құдай атып. Жансың ба жаурағанға от беретін, Жомарт бол аздың өзін көп көретін. Ағалық борыш та бар атқаратын, Бір өзің іні алдында өткеретін. Қайғыны, бірге көрдік қуанышты, Көгіне кеудемізден қыран ұшты. Борыш бар азаматтық ел алдында, Қалай да өтеу керек сол борышты.

Ñàðûàðêà ñàìàëû

«Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгісі» ордендерімен және медальдармен марапатталған. Биыл танымал суретші өмірмен қоштасты. Оның артында қайталанбайтын бірегей өнер туындылары қалды. А.ОРАЗАЛИНОВА, Павлодар көркемсурет музейінің экскурсия жүргізушісі.

Ќабдыкəрім жайлы тўѕєыш телехабар

Биыл қазақ поэзиясының жарқын тұлғасы, жерлесіміз Қабдыкәрім Ыдырысовтың туғанына – 85 жыл! Алақандай ауылдан түлеп ұшып, ақ басты Алатауды бағындырған талантты ақын жайлы не білеміз? Қаламгердің өмірі мен шығармашылығы туралы тұңғыш рет «Қазақстан» ұлттық телеарнасы арнайы хабар дайындаған болатын. Деректі фильм 26 қазан, сенбі күні, сағат 16.30да «Қазақстан» телеарнасында, «Жарқын бейне» бағдарламасында көрсетіледі. Жұрты үшін жүрегін ұсынған ақын жайлы танымдық хабарды тамашалаңыздар. Ірі тұлғаларды ұрпағымызға үлгі етейік.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

Кезекші редактор -

Құндыз ҚАБЫЛДЕНОВА

Тегіңіз қалай жазылады? Кеңес Одағының батыры, Халық қаһарманы Бауыржан Момышұлы жазушы, сатирик Шона Смаханұлымен кездескенде: «Бүгінде Қазақстанда екеуіміз ғана Ұлы адамдармыз. Мен – Момышұлы, сен - Смаханұлы» деген екен. Фамилиясын сұраған адамдарға да «менің фамилиям жоқ» деп жауап қайтарыпты. Тіпті, батыр атамызды «Момышев» деп шақырғанда «Мен Момышұлымын» деп талай орден-медальдардан, сый-сияпаттардан бас тартты. Тәуелсіздік алып, егемен ел атанған соң халқымыз текті жазуды жөнге салуға кірісті. Ұлы атамыздың үлгілі ісін жалғастырып, -овтар мен –евтерден арылуға көшті. Әсіресе, өткен жүзжылдықтың соңғы жылдары өмір есігін ашқандар мен ХХІ ғасырда дүниеге келген сәбилердің Туу туралы куәлігін алғанда ата-аналардың басым бөлігі орыс тілінен енген қосымшалардан бас тартуда. Дұрыс-ақ, қуанарлық жағдай. Өмір бойы адам айнасы болатын аты-жөнімізді өзге тілмен шұбарламағанымыз абзал. «Бейсенбай Мирас Маратұлы». Азаматтардың көпшілігінің құжатында осындай ретпен жазылған. Яғни, -ов, -ев деген қосымшалар мүлде жоқ. Жөн. Алайда, таяқтың екі ұшы болатыны секілді мұның да екінші қыры қылаң береді. Біріншіден, тегі қайсы, есімі қайсы екенін біліп болмай, әуре-сарсаңға түсетіні рас. Әсіресе, белгілі бір құжаттарды толтырған сәтте өзге адамдар тегі мен атының орнын ауыстырып алып, үлкен қателікке бой алдырып жатады. Мәселен, биыл жоғары оқу орындарына түлектерді қабылдау кезінде осындай олқылық орын алып, мемлекеттік гранттарды тағайындау кезінде түсініспеушіліктер болғаны ел есінде. Мәселенің мәнісіне жеткенде, құжаттарды қабылдаған адамның тегі жазылатын жолаққа есімін жазып, ал керісінше есімі жазылатын тұсқа тегін жазғаны белгілі болған. Сондықтан, құжаттарды толтыру кезінде қосымшаның болмауы қиындық туғызады. Екіншіден, қазақ халқы қайын жұртының есімін ешқашан атаған емес. Қайын інілері мен қайын сіңлілеріне де ат қойып, «ат тергеу» салтын берік ұстанған. Ал қайын атасының атын аузына алмай, оның аты аталатын тұста тапқырлық танытып, өзгеше атағанын білеміз. Ауылда Моңғолиядан оралған қандасымызбен көрші тұрамыз. Соның баласы мектепті бітіріп, Ұлттық бірыңғай тестілеуден өтті. Әлгі көршімнен «балаңыз қанша ұпай жинады?» деп сұрасам, «сегіз бен бес» деді. Сөйтсем 85 ұпай жинапты. Ал сегізі бен бес деуінің төркіні – қайын атасының есімі Сексенбай екен. Міне, осылайша отағасының әкесінің есімін айтпайды. Ал, қазіргі кезде толтырылып жатқан құжаттардың «арқасында» келіндер қайын аталарының есімін атаудан қымсынбайды. Перзентханада да, балабақшада да, мектепте де, жалпы қай мекемеде болмасын «балаңыздың фамилиясы қалай?» десе, «Бейсенбай» деп дүрсе қоя береді. Ол, ол ма?! «Тегің кім?« деген сұраққа немерелері де аталарының есімін еш шімірікпестен айтып жүр ғой. Осындай жайттар орын алмас үшін атасының есіміне «тегі» деген қосымшаны жалғаған дұрыс болар. Сол кезде түсініспеушіліктер, ыңғайсыз жағдайлар орын алмас, бәлкім. Сіз қалай ойлайсыз, оқырман?

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 5 б.т. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы,

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2584. Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

24 10 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you