Page 1

Ñ

àðûàðêà 1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

Ерлік – елге м±ра

сәуір, сейсенбі 2014 жыл №35 (14620)

ñàìàëû ТАҒЗЫМ

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1

Лебяжі ауданында жерлесіміз, полковник Ә.Баймолдинге ескерткіш-тақта орнатылды

Лебяжі ауданында 2015 жыл жерлесіміз, Ұлы Отан соғысы жылдарында Отанын қорғап, Ресейдің Невель қаласын азат ету ұрыстарында ерлікпен қаза тапқан полковник «Әбілқайыр Баймолдин жылы» деп бекітілген болатын. Оның негізінде өңірде ұйымдастырылатын шаралардың барлығы батырдың құрметіне арналмақ. Жуырда Аққу ауылында Ә.Баймолдин көшесі бойында мемориалды тақта орнатылды.

Бүгінніңлыєы: басты жаѕа

Облысқа көктемгі егіс жұмыстары үшін литрі 84 теңгеден 15 мың тонна дизельді отын бөлінді «Сыбағаның» сыбағасы

4-

Ақмарал ЕСІМХАНОВА

Суреттерді түсірген - автор.

БЕТ Биылғы жылы жерлесіміздің ерлігіне 70 жыл толып отыр. 1944 жылдың қаңтарында полковник Әбілқайыр Баймолдин Невель қаласын фашистерден қорғау үшін болған шайқаста қаза тапты. Тұлға аты аңызға айналған Мәншүк Мәметованың командирі болып, оны кезінде Кеңес Одағының батыры атағына ұсынған еді. Ресей Федерациясы Невель қаласының әскери коменданты бола тұра полковник қаланың екі көшесі Мәншүк Мәметова мен Ыбырайым Сүлейменовтың есімдерімен аталуына барынша атсалысты. Әбілқайыр Баймолдин өзінің әскери жолын генерал Доватордың гвардия дивизиясы 51-ші кавалерия полкі ні ң командирі қызметі нен бастады. Мәскеу түбіндегі шайқастар мен Кеңес Одағының батыс өңірлерін босату ұрыстарына қатысып, «Қызыл жұлдыз» және «Қызыл ту» ордендерімен марапатталған. Сондай-ақ, полковник «Ерлігі үшін» медалі мен Ұлы Отан соғысының І дәрежелі орденіне ие болды. Невель қаласының коменданты болып тағайындалған. Ескерткіш-тақтаның ашылу салтанатына асыл ердің Астана, Алматы қалаларында тұратын ұрпақтары, туған-туысқандары Бекен Баймолдин, Нұрлан Қайыртанұлы, Райхан, Қарлығаш, Салтанат Баймолдиналар және Қанат Есенаманов арнайы шақырылды. Аудан әкімі Айзада Құрманова игі іске мұрындық болған ENRC компаниясының қызметкерлеріне алғысын білдіріп, өңір тұрғындарының қуанышына ортақтасты. - Халқымыз үшін даңқы мәңгі өшпес батыр, жерлесіміз, гвардия полковнигі Әбілқайыр Баймолдин атамызбен жерлес болғанымыз біз үшін - үлкен бақыт, зор мәртебе. Ол - жүрегі «Қазақ!» деп соққан әр азаматқа отансүйгіштіктің, батырлық пен ерліктің өшпес үлгісі. Ә.Баймолдиннің жарқын бейнесі жадымызда мәңгілікке сақталары сөзсіз, - деді Айзада Амангелдіқызы. Жалғасы 3-бетте

Нөмірдніңақылы:

«Атырау» алдырмады

12БЕТ

Сұмдық-ай! Батыс азып-тозудың алдында тұрған қоғамның «жарқын үлгісін» паш етті. Ұлыбритания біржыныстылардың некесін заңдастырып тастағанымен қоймай, ағылшын премьері Дэвид Кэмерон бұл қадамды «ел үшін маңызды сәт» деп бағалап та үлгеріпті... -БЕТ

5

АҢДАТПА Халықта: «Өлгенде не өлмейді? Ғалымның хаты өлмейді, жақсының аты өлмейді»-деген жақсы сөз бар. Біз сол айтқан жақсылардың мұрасын сақтай алып жүрміз бе? «Өзіңді өзің сыйласаң, жат жанынан түңілер». Алты Алашқа азық боларлық шығармаларымен адамзаттық мұратқа қол жеткізуге ұмтылған Сұлтанмахмұттың қадірін елі, жері білмесе, кім білер? Газеттің алдағы бейсенбілік нөмірін күтіңіз!

Әркімнің өз пайдасы ойлағаны, Тереңге түсіп жатыр бойлағаны.

Мәшһүр Жүсіп КӨПЕЕВ


2

АЌПАРАТ

1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

БИЗНЕСТІЅ ЈЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

Ґркендеуге ґзінше їлес ќосады облыс јкімдігі мен ERG компаниясы арасында меморандумєа ќол ќойылды Кеше облыс јкімі Ќанат Бозымбаев пен ERG компаниясы директорлар кеѕесініѕ тґраєасы Александр Машкевич 2014 жылєа арналєан јлеуметтік жобаларды жїзеге асыру туралы меморандумєа ќол ќойды. Компания меморандум аясында Павлодар облысына 2,3 млрд. теѕге бґлді. Фархат ЈМІРЕ Меморандум бойынша ERG-діѕ (бўрынєы ENRC – Еуразиялыќ табиєи ќорлар корпорациясы) еншілес кјсіпорындары денсаулыќ саќтау, білім беру, мјдениет жјне спорт салаларын дамытуєа баєытталєан жобаларды ќаржыландырады. Сонымен ќатар, јлеуметтік ўйымдар мен ќоєамныѕ ќорєауєа мўќтаж санатына демеушілік жасайды. Жалпы, тізімге 50-ден астам жоба енген. Олардыѕ ішінде спортќа ерекше ќолдау кґрсетілмек. Биыл компания ґѕір футболын дамытуєа 797 млн. теѕге баєыттап отыр. Сондай-аќ, волейбол, баскетбол мен тенниске де кґп кґѕіл бґлінбек. Павлодар ќаласыныѕ орталыќ стадионын ќайта ќалпына келтіруге 500 млн. теѕгеден астам ќаржы жўмсалмаќ.

- Білім беру мен денсаулыќ саќтау салаларын ќолдау жалєасады. Бўл ретте, компания екі балабаќшаны сатып алып, халыќ игілігіне бермек. Аќсу ќаласындаєы мјдениет жјне ойын-сауыќ кешенін ќайта ќалпына келтіруге демеушілік етпек. Атап ґтерлігі, меморандумныѕ басым баєыттары ардагерлерге, мїмкіндігі шектеулі жандарєа, кґпбалалы отбасылар мен кґмекке мўќтаж жандарєа баєытталады, - деді облыс јкімі Ќанат Бозымбаев. Биыл Павлодар облысы мен ERG компаниясы арасындаєы іскерлік байланыстыѕ орнатылєанына 20 жыл. Осы жылдар дересінде кґп жўмыс тындырылєаны сґзсіз. Александр Машкевич 20 жыл ішінде Павлодар облысы,

жалпы республика ќарќынды дамыєанын мјлімдеді. - Біздіѕ міндет - Мемлекет басшысыныѕ бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігін арттыру туралы тапсырмасын орындау. Осы їдеден шыєуєа тырысамыз. Сондай-аќ, біздіѕ кјсіпорындарда он мыѕдаєан адам жўмыс істейді. Олардыѕ жаќсы тўрмыс кешуі їшін де жауапты екенімізді естен шыєарєан емеспіз. Елбасыныѕ тапсырмасына сјйкес, 1 сјуірден бастап барлыќ ќызметкерлердіѕ еѕбекаќысын 10 пайызєа арттырамыз. Десе де, јлемдегі экономикалыќ ахуал айтарлыќтай жаќсы емес. Ќиындыќтар баршылыќ. Ќытай тарапынан темірге деген сўраныстыѕ тґмендеуінен Аќсу

ЈКІМШІЛІК РЕФОРМА

АГРОБИЗНЕС

ШАРУАЛАРДЫЅ НАЗЫ НЕ? Шаруаларєа мемлекет тарапынан тїрлі жеѕілдіктер мен ќолдау кґрсету жыл сайын ўлєайып келеді. Алайда, оєан ќол жеткізу жолында саналуан кедергілер кездесетіні де жасырын емес. Јсіресе, ќаржылыќ институттар арќылы жјрдем алмаќ кезде ауылдаєы кјсіпкерлер јуре-сарсаѕєа тїседі. Осындай, ќаржылыќ кґмек беретін ќўрылымдардыѕ басым бґлігі «ЌазАгро» ўлттыќ басќару холдингініѕ еншісінде. Сондыќтан, ґткен аптаныѕ соѕында облыс јкімі Ќанат Бозымбаевтыѕ шаќыртуымен аймаєымызєа аталмыш холдингтіѕ тґраєасы Болат Айтжанов бастаєан мамандар келді.

Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

О

блыс јкімініѕ тґраєалыєымен ґткен кеѕесте ґѕіріміздіѕ агроґнеркјсіптік кешені (АҐК) саласындаєы жобаларды ќаржыландыру мјселелері талќыланды. Облыс јкімініѕ орынбасары Нўржан Јшімбетов «ЌазАгро» холдингімен тікелей байланысы бар жобалар жайына тоќталды. Айтуынша, 2012 жылдан бері аймаќтыѕ АҐК-не 1,6 млрд. теѕге шамасында инвестиция ќўйылєан. Яєни, 24 жоба ќаржыландырылєан. Ќажетті ќаржысы бґлінген 4 жоба биыл жјне келесі жылы іске ќосылмаќ. Одан бґлек, «ЌазАгроныѕ» орталыќ аппараты мен облыстыќ филиалыныѕ ќарауына таєы 14 жоба тїскен. Кеѕесте «ЌазАгроныѕ» еншілес ќўрылымдарына ќатысты павлодарлыќ шаруалардыѕ ґкпе-назы жеткізілді. Мјселен, «ЌазАгроЌаржы» АЌ-да ґтінімдердіѕ ўзаќ ќаралуы жјне талап етілетін ќўжаттардыѕ кґптігі шаруалар жоспарыныѕ уаќытында орындалуына мїмкіндік бермей отыр. Ал «Аграрлыќ несие корпорациясыныѕ» ауыл шаруашылыєы ґнімдерін ґѕдеуге, ауыл шаруашылыєы емес бизнесіне берілетін несие мґлшерлемесін арттыруы да ауылдыќтарєа айтарлыќтай салмаќ тїсіруде. «Сыбаєа» баєдарламасы бойынша несиелендіру мґлшерлемесі де ґскен. «Азыќ-тїлік корпорациясымен» кґктемгі егіс жўмыстарын ќаржыландырудыѕ кеш жїргізілетіні де тілге тиек етілді. Холдинг бўл

ферроќорытпа зауыты біраз ќиындыќтарєа тап болмаќ. Соѕєы їш айда сўраныс 20-25 пайызєа тґмендеді. Ал зауыт ґнімініѕ 50 пайызєа жуыєын Ќытай тўтынатынын ескерсек, бўл їлкен мјселе болмаќ. Осы мјселелер бойынша ертеѕ Ќытайда келіссґздер жїргіземіз. Баршаѕызєа белгілі, Ќытайда экологиялыќ проблемалар кґп болєандыќтан, олар ґндіріс кґлемін тґмендетуде. Сонымен ќатар, Павлодар облысыныѕ басшылыєынан, Їкіметтен алюминий кластерін дамытуєа ќолдау кґрсетуді сўраймыз. Ел Їкіметі алюминийді теміржол арќылы тасымалдау тарифін, салыќты азайтуєа атсалысса екен. Себебі, јлем бойынша алюминий саласы ќиын жаєдайда тўр. Јсіресе, алюминийді ќайта ґѕдеу їлкен мјселе болып тўр. Бїгінде јлем бойынша ќоймаларда 12 млн. тонна алюминий тўр. Ал ќайта ґѕдеу баєаны ќўлдыратады. Біраќ, мўныѕ барлыєы ґтпелі ќиындыќтар екенін естен шыєармауымыз керек. Біз мўндай даєдарыстардыѕ талайын кґрдік, аман-есен ґткердік те. Ќиындыќтарєа ќарамастан јлеуметтік жауапкершілігімізді ойдаєыдай орындай береміз. Себебі, бўл - біздіѕ міндет. Біздіѕ жобаларымызєа јрдайым ќолдау білдіретін Павлодар облысыныѕ јкімдігіне ризашылыєымызды білдіреміз, - деді Александр Машкевич. Сондай-аќ, кеше ґзара јріптестік туралы меморандумнан бґлек облыстыќ јкімдік пен ERG компаниясы арасында жергілікті їлесті арттыруєа жјне инновациялыќ-јлеуметтік жобаларды жїзеге асыру бойынша кешенді жоспар ќабылданды. Облыс јкімі Ќанат Бозымбаев ERG жобаларын іске асыруєа ќолдау білдіруге дайын екенін мјлімдеді. Сонымен ќатар, ERG-діѕ демеушілік ќаржысы ќоєамдыќ ќорлар арќылы емес, тиісті мекемеге тікелей аударылады. Ал ќаржыныѕ игерілуін облыс јкімі назарда ўстамаќ.

мјселелердіѕ себептерін тїсіндіріп, шешілу мерзімдерін наќтылады. Ќўрылымдыќ бґлімшелердіѕ басшылары аєымдаєы жылы ќаржыландырудыѕ жаѕашылдыќтарымен, ўсынылатын несиелік ґнімдерді таныстырды. «ЌазагроЌаржы» АЌ басќарма тґраєасыныѕ орынбасары Асылхан Джувашевтіѕ айтуынша, соѕєы бірнеше жылда ґѕіріміздіѕ ауыл шаруашылыєына 16 млрд. теѕге ќўйылєан. Былтыр рекордтыќ сома 3,6 млрд. теѕге бґлініпті. Дегенмен, жалпы ќаржы кґлемі жаєынан облысымыздыѕ республикадаєы їлесі - 4 пайыз шамасында. Біраќ, соѕєы кездері аймаќта инвестициялыќ жобалар саны артќанын атап ґтті. Бірнеше жылда облыста жалпы ќўны 5,2 млрд. теѕгеніѕ 19 жобасы ќаржыландырылєан. Былтыр таєы 6 жоба маќўлданєан. Елімізде 3,5 мыѕ техника лизингке берілсе, соныѕ 236-сы павлодарлыќ шаруаларєа тиесілі. Шетелден мал јкелу баєдарламасы басталєан 2011 жылдан бері Ќазаќстанєа 32 мыѕєа жуыќ мал шекара асып келген. Былтырдыѕ ґзінде 11 мыѕ бас мал ќорамызєа кіргізілді. Оныѕ 1,5 мыѕы – ґѕірімізге орныќты. - Алдаєы уаќытта шетелден импортталатын тауарларды ґндіруге кірісетіндерге басымдыќ берілмек. Мјселен, сїт ґндірісіне, кґкґніс саќтау ќоймаларын салуєа кґѕіл бґлінеді. Мўндай жобаларды ќаржыландыру кезінде несиеніѕ наќты белгіленген жылдыќ мґлшерлемесі – 6 пайыз. Басты талап – жобаныѕ жалпы ќўныныѕ 15 пайызын ґтініш беруші ќалтасынан шыєаруы тиіс. Дјл осы

шартќа келгенде шаруалар ќиналады. Алайда, бўл талапсыз таєы болмайды, - дейді А.Джувашев. Мамандар кейбір жобаларды ќарастыру мерзімініѕ ўзаќќа созылуына ґтініш білдірушілердіѕ ќўжаттарды толыќ тапсырмауы себеп дегенді алєа тартты. Сонымен ќатар, несиеге берілетін ќаржы Ўлттыќ ќордан бґлінсе, шешім ќабылдау їш сатылы жїйемен жїргізіледі. Бўл да жобаны маќўлдау мерзімініѕ біраз созылуына јкелетін кґрінеді. Жиынєа ќатысќан шаруалар Астанадан келген холдинг ґкілдерімен тікелей тілдесіп, ґздерін толєандырєан сауалдарын ќойды. Лизингке техника алу, кјсіпкерлікті ќаржылай сауыќтыру, жобаларды ќаржыландыру мерзімініѕ кешіктірілуі сияќты мјселелер жайында сўрап, тўшымды жауап алды. Кейбір жобалар бойынша наќты шешім ќабылдау жаєын ќаржылыќ институттыѕ тиісті ќўрылымдыќ бґлімшелерініѕ басшылары жеке баќылауєа алды. Яєни, олардыѕ мїмкіндігінше оѕ шешім табуына ыќпал ететіндерін ујде етті. Облыс јкімі Ќанат Бозымбаев холдингтіѕ жергілікті филиалдарымен етене жўмыс істеп, жобалардыѕ сјтті жїзеге асуына жјрдемдесу толастамайтынын мјлім етті. Ќажет жаєдайда, орталыќ аппаратпен жиі байланыс жасалмаќ. Жергілікті јкімдік мјселені ќатаѕ баќылауєа алып, ай сайын нјтижесін назарда ўстамаќ. Болат Айтжанов ґѕірлерді аралап, кез келген шаруаны жеке мјселесі бойынша ќабылдауєа јзір екенін мјлімдеді. Жергілікті филиалдардыѕ ґкілдеріне диќандарєа кґмек кґрсетуде бар мїмкіндіктерді мїлт жібермеуді ескертті. Кеѕес соѕында облыс јкімдігі мен холдинг арасында Павлодар облысыныѕ агроґнеркјсіптік кешенін ќаржыландыру мјселелері бойынша ґзара ынтымаќтастыќ туралы меморандумєа ќол ќойылды. Аталмыш ќўжат ґѕірдегі АҐК-ніѕ келешегі зор инвестициялыќ жобаларын іске асыруєа ќолайлы жаєдай жасамаќ.

Осыдан тура бір жыл бўрын елімізде Мемлекеттік ќызмет туралы жаѕа Заѕ ќабылданєан болатын. Осы аралыќта не тындырылды? Нјтиже ќандай? Осы жјне ґзге де сўраќтарєа ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Павлодар облыстыќ басќармасыныѕ басшысы Маќсўт Ґтешев жауап берді.

НЈТИЖЕ ЌАНДАЙ? Жаѕа заѕ - еліміздегі мемлекеттік ќызмет жїйесін жетілдіру маќсатында жїргізіліп жатќан реформаныѕ бір тармаєы єана. Бўл баєытта ќолєа алынєан жўмыстар јлі де жалєасуда. Атап ґтерлігі, Ќазаќстан бўрынєы Кеѕес одаєыныѕ ќўрамына енген елдердіѕ ішінен алєаш болып мемлекеттік ќызметшілерді ашыќ конкурс бойынша жўмысќа ќабылдауды енгізді. Мўныѕ барлыєы - мемлекеттік ќызмет сапасын арттыруєа баєытталєан маѕызды ќадамдар. - Жаѕа реформа мемлекеттік ќызметтегі басты проблемалар конкурстыќ комиссияныѕ жўмысын, ќызметшілердіѕ мїмкіндікті дўрыс пайдалануын ќадаєалайды, «командалыќ ауысуєа» жјне жемќорлыќќа тыйым салады. Жїйелі жїргізілген жўмыстардыѕ нјтижесінде 2013 жылы республика бойынша «командалыќ ауысу» 30 пайызєа тґмендеген. Жаѕа реформаныѕ таєы бір ерекшелігі - кез келген адамныѕ мемлекеттік ќызметші атануєа мїмкіндігі бар. Ґзін сынап кґремін деген жандар конкурсты кїтпей-аќ тестілеуден ґте алады. Ал биылєы жылдыѕ 1 наурызынан бастап тестіні

єаламтор арќылы тапсыруєа мїмкіндік берілді. Сонымен ќатар, тест тапсырмаларындаєы заѕнамалар саны сегізден алтыєа дейін ќысќарды. Жјне тестілеуге берілетін уаќыт та ўзартылды, - деді Маќсўт Ыбырайўлы. Жаѕа реформа бойынша мемлекеттік ќызметшілерді жўмысќа ќабылдау конкурстарына баќылаушылар ќатыса алады. Ал оныѕ ќўрамына бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, саяси партиялардыѕ, мемлекеттік емес ўйымдардыѕ ґкілдері енеді. 2013 жылы Павлодар облысында 605 конкурс ўйымдастырылса, соныѕ 136-сына баќылаушылар ќатысќан. 2013 жылы Елбасыныѕ тапсырмасы бойынша мемлекеттік ќызметшілердіѕ «А» корпусы ќўрылєаны белгілі. Былтыр корпусќа ґту їшін республика бойынша 2024 адам ґтініш берген. Оныѕ 1124-і тестілеуден ґтті. Сынаќтан сїрінбегендердіѕ 940-ын резервке алу туралы ўсыныс жасалды. 540 адам тиісті орындарєа таєайындалса, ќалєаны резервке алынды. Осылайша, «А» корпусыныѕ ќўрамы 30 пайызєа ґзгерді.

Маќсўт ҐТЕШЕВ, ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Павлодар облыстыќ басќармасыныѕ басшысы: - 2013 жылдыѕ ќазан айында мемлекеттік ќызметшілермен кездескен Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев «А» корпусына іріктеу жўмыстарын жетілдіруді тапсырды. Осылайша, талаптар ќайта ќаралып, екшелді. Соныѕ нјтижесінде барлыќ їміткерлер заѕнаманыѕ 10 тїрі бойынша сынаќтан ґтсе, аудан јкімдері онныѕ сегізінен єана тест тапсырады. Биыл «А» корпусына ќосымша 100 жуыќ адам ќабылданады. Бўл ретте, ґтініш беру жўмыстары аєымдаєы жылдыѕ 28 наурыз кїні аяќталды. Јзірше, ќорытындысы шыќќан жоќ. Атап ґтерлігі, біздіѕ облыстан да ґтініш бергендер бар. Наќты мјліметтерді алдаєы уаќытта хабарлайтын боламыз. Е.ЌЫЗДАРБЕК.

«McDonald’s» дјмханалар желісі жаќын арада Ќазаќстанда ашылмайтыны белгілі болды.


ЌЎМСАЄАТ

1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Алаѕ ќўрылысы аяќтала ма? Былтыр кїзде Павлодар ќаласы орталыєындаєы Жеѕіс алаѕында ќўрылыс жўмыстары ќызу басталєан еді. Ќыста саябырлады. Біраќ, кїн жылынса да, бўл жерде јлі кїнге дейін ќимылдаєан жан кґрмеген соѕ, осы маѕайдан арлыберлі ґткен тўрєындар Ўлы Жеѕіс кїніне дейін сїреѕсіз жаєдай сол ќалпында ќала ма деп їрейленеді.

3

АНЫЄЫН АЙТЌАНДА... Оны тиісті кјсіпорын јзірлеп жатќан кґрінеді. Міне, бўл жўмыстар бірінші кезеѕде жоспарланєан. Ал екінші кезеѕге енген субўрќаќ орнату, саябаќты кґріктендіру, яєни, шамдар мен орындыќтарды ауыстыру сынды шаралар Жеѕіс кїнінен кейін ќолєа алынады. Сґйтіп, алаѕныѕ ґзі мен жалпы саябаќта межеленген жўмыстар жыл соѕына дейін толыќ аяќталады. Ендеше, айтылєан іс айна-ќатесіз орындалсын деп тілейік. Ќайткенмен, мјні зор орын єой, сондыќтан, олќылыќ жіберген жарамас.

Г.МАЄЖАН. Павлодар ќаласы. Суреттерді тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

О

лай ойлаудыѕ жґні бар. Себебі, мўнда ќазіргі таѕда Мјѕгілік алау айналасында ќопарылєан плиталар, жиектастар, ќорап-ќорап кірпіштер, їйілген тау-тґбе ќўм, техникалар мен ќўрылыс материалдарынан ґзге кґѕілге ќонымды кґрініс таппайсыз. Ал Ўлы Жеѕіс кїні ардагерлер жыл сайын дјл осы алаѕєа жиналып, ґмірден озєан майдандастарын еске алып, гїл шоќтарын ќоятын дјстїр бар емес пе?! Оєан дейін санаулы апталар єана ќалды. Сол себепті, «9 мамырєа дейін ќўрылысшылар алаѕды аяќтап їлгере ме?» деген орынды сауал туындайды. Павлодар ќаласы јкімініѕ баспасґз ќызметі жоспарланєан жўмыстар аяќталады деп сендірді. Ќыста ауа райына байланысты ќўрылыс шаралары тоќтатылыпты. Енді бїгін-ертеѕ ќўрылыс жўмыстары ќайта жанданбаќ. Негізі, мўндаєы ќўрылыс екі кезеѕге бґлініпті. Соныѕ алєашќы кезеѕі Жеѕіс кїніне дейін біржаќты

етіледі. Яєни, Мјѕгілік алаудыѕ жїйесі жаѕартылып, айналасына плиталар мен кеспе тастар тґселеді. «Ешкім де ўмытылмайды, ештеѕе де ўмытылмайды» деген ескерткіш таќта да 9 мамырєа дейін жаѕа кейіпке еніп їлгереді. Павлодарлыќ майдангерлердіѕ есімдері алтын јріппен жазылмаќ.

ОЛИМПИАДА

ЕЅБЕК ЌОРЄАУ

Ќанатќаќты жоба не берді? Былтырдан бастап елімізде жўмысшылардыѕ еѕбек ќўќыќтарын ќорєау маќсатында жўмыс беруші кјсіпорындар ќызметін ерікті декларациялаудыѕ пилоттыќ жобасы ќолєа алынды. Маќсат - ґндірісте кездесетін жазатайым оќиєалардыѕ алдын алуда, ќызметкерлердіѕ мїдделерін ќорєауда, еѕбек жаєдайын жаќсартуда жўмыс берушілердіѕ јлеуметтік жауапкершілігін арттыру. Фархат ЈМІРЕ Ќанатќаќты жобаєа Павлодар, Шыєыс Ќазаќстан, Алматы, Жамбыл облыстарыныѕ кјсіпорындары ќатысты. Жуырда облыстыќ кјсіпкерлер палатасында ўйымдастырылєан жиында пилоттыќ жобаныѕ таныстырылымы ґтті. Оєан ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігі Баќылау жјне јлеуметтік ќорєау комитетініѕ тґраєасы Тґлеген Оспанќўлов ќатысып, ќанатќаќты жобаєа атсалысќан «Крендель» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Павлодар мўнай-химия зауытына сенім сертификатын табыс етті. Тґлеген Оспанќўловтыѕ сґзінше, шет мемлекеттердіѕ тјжірибесіне сїйене отырып жасалєан жоба алып ґндіріс орындарындаєы жўмысшылардыѕ ќауіпсіздігін ќорєайды. Пилоттыќ жобаєа еліміздіѕ тґрт облысынан 9 кјсіпорын ќатысќан. Барлыєы да заѕ талаптарына сай жўмыс істейтінін дјлелдеген.

Сенім сертификаттары їш жыл мерзімге беріледі. Ал кґршілес Ресей елінде мўндай сертификаттардыѕ «кїші» - бес жыл. Кјсіпорындарды ынталандыру јрі ел ішіндегі мјртебесін ґсіру маќсатында берілетін сенім сертификатына ие болу їшін арнайы бекітілген 24 талапќа сай болу керек. - 2014 жылдыѕ 1 сјуірінен бастап шаєын жјне орта бизнесті тексеруге мораторий жариялау туралы Президент Жарлыєы кїшіне енеді. Ал сенім сертификатына ие болєан кјсіпорындарєа еѕбек инспекциясы їш жыл бойы тексеріс жїргізбейді. Десе де, ондаєы жаєдайды їнемі назарда ўстаймыз. Јр тоќсан сайын мониторинг жїргізіледі. Жобаныѕ маќсаты – жўмысшылардыѕ ќўќыєын ќорєауєа айрыќша маѕыз беретін кјсіпорындарды ынталандыру. Яєни, бўл баєытта кјсіпорындар арќылы жасалып жатќан игіліктердіѕ ешќайсысы мемлекет тарапынан ќолдаусыз ќалмайды, - деді Т.Оспанќўлов. Сенім сертификатына ие болєан Павлодар мўнай-химия зауыты директорыныѕ корпоративтік даму жґніндегі орынбасары Мўхит Мјженов кјсіпорында жўмысшылардыѕ ќауіпсіздік шараларына айрыќша мјн берілетінін мјлімдеді. Соныѕ жемісі – комитет тґраєасыныѕ ќолынан алєан сенім сертификаты. Ол бўл баєыттаєы жўмыстардыѕ тоќтамайтынын айтты. Жиында сґз алєан облыстыќ кјсіпкерлер палатасыныѕ директоры Райхангїл Сатабаева жобаєа ќатысушы кјсіпорындар јлеуметтік жауапкершілік тўрєысынан ґзгелерге їлгі бола алатындыєын айтады. Сол арќылы мемлекеттіѕ ґздеріне артќан сенімін аќтап, ќызметкерлерініѕ ќўќыєын ќорєау міндеттемелерін тиісті деѕгейде орындап жатќанын кґрсетеді.

Райхангїл САТАБАЕВА, облыстыќ кјсіпкерлер палатасыныѕ директоры: - Бїгінде мемлекет бизнестіѕ жан-жаќты дамуы їшін ќолайлы жаєдай жасап келеді. Осыєан ќатысты Елбасы Жарлыєыныѕ шыќќаны да белгілі. Енді барлыєы кјсіпкерлердіѕ белсенділігіне байланысты болып отыр. Бизнес жаєдайды ўтымды пайдалана білуі керек. Бизнес ќўрылымдары осы тектес жобаларєа белсене ќатысып, јлеуметтік жауапкершіліктерін танытуы маѕызды. Бўл жобаєа облыстыќ кјсіпкерлер палатасы да белсене кіріспек. Ґѕірімізде сенім сертификаты бар кјсіпорындардыѕ ќатары артатынына сенімдімін. Себебі, жобаны насихаттау жўмыстары їздіксіз жїргізілуде. Бўл кїнде таєы їш кјсіпорын сенім сертификатын алуєа ґтініш бергенін атап ґткен жґн.

Білім мен біліктілік бјсекесі Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Елімізде білім саласыныѕ сапасын аныќтайтын сынаќ кґп. Оќушылардыѕ білімі жїйелі тїрде сан алуан олимпиадада, сайыста сыналатыны белгілі. Ал жаќында ўстаздардыѕ білімін сарапќа салатын басты сынаќ – Х облыстыќ пјн олимпиадасы ґтті. Облыстыќ білім беру басќармасыныѕ білім беруді жјне тјрбиелеуді дамытудыѕ инновациялыќ орталыєыныѕ ўйымдастыруымен ґткен олимпиадаєа Павлодар, Екібастўз, Аќсу ќалаларыныѕ, аудандар мектептерініѕ, дарынды

балаларєа арналєан білім ордаларыныѕ жјне есту ќабілеті бўзылєан балаларєа арналєан арнаулы жалпы білім беру мектеп-интернатыныѕ ўстаздары ќатысты. Аудандыќ, ќалалыќ іріктеу кезеѕдерінде їздік атанєан білікті педагогтар єана облыстыќ бјсекеде баќ сынады. Білім сайысында мўєалімдердіѕ кјсіптік шеберлігініѕ деѕгейі, пјнніѕ теориялыќ жјне тјжірибелік негіздерін меѕгеруі, шыєармашылыќ ќабілеті баєаланды. Ќазылар алќасыныѕ ќатарында С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университеті, Инновациялыќ Еуразия университеті, Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ єалымдары мен инновациялыќ орталыќ јдіскерлері, тјжірибелі ўстаздар болды. Олимпиада ќорытындысы бойынша 49 жїлдегер аныќталды. Їздік ўстаздарєа диплом жјне баєалы сыйлыќ табысталды.

ЕРЛІК – ЕЛГЕ МЎРА Басы 1-бетте Ауќымды шара аудан орталыєындаєы мјдениет їйінде ґткен јдеби-шыєармашылыќ кешке ўласты. Јбілќайыр Баймолдинніѕ ґміріне арналєан деректі фильм кґрсетіліп, соєыс жылдарындаєы јндер шырќалды. Кеш барысында еѕбек ардагері Виктор Голубев Ресейдегі Псков облысы Невель ауданыныѕ тўрєындарына Лебяжі ауданыныѕ тўрєындары атынан їндеу жариялады. Аталмыш ќўжат негізінде ќос ґѕір азаматтары бауырластыќ ќарымќатынаста болып, мјдени-рухани салаларды бірлесе дамытпаќ.

Жўмабек ЌАМЗИН, «Ќазаќстан электролиз зауыты» АЌ вице-президенті:

- «Батырлар жолымен» патриоттыќ жобасы жаќын арада Невель ќаласында жалєасын табады. Бўл жерде полковник Јбілќайыр Баймолдинніѕ ќола мїсіні оныѕ есімі берілген алаѕєа орнатылады. «Майдан жолы» іздестіру отрядыныѕ мїшелері 600-ден астам кеѕес сарбазы жерленген ќаланыѕ орталыќ јскери ќабірінде жґндеу, ќалпына келтіру жўмыстарын жїргізбек. Ќуантарлыєы, Невель ќ а л а с ы н ы ѕ б а с ш ы л ы є ы шаћардаєы бўрынєы 1 Май кґшесіне Јбілќайыр Баймолдинніѕ есімін бермек ниетте.

Райхан БАЙМОЛДИНА, немересі: - Біз, Јбілќайыр Баймолдинніѕ ўрпаќтары, Алматы ќаласында тусаќ та, Лебяжі ґѕірін ата-баба мекені деп білеміз. Ескерткіш таќтаныѕ ашылу салтанатында кґзімізге еріксіз жас їйірілді. Бўл – кеудені кернеген баќыттыѕ жасы. Јбілќайыр ата – јр ќазаќтыѕ їлгі тўтар тўлєасы десек, артыќ айтпаєандыќ болар. Атамыз 18 жасында Ќызыл јскер ќатарына ќабылданєан. Мјскеудегі В.Ленин атындаєы јскери-саяси академиясыныѕ тыѕдаушысы атанып, оќу орнын їздік тјмамдаєан. Јкем Тельманныѕ айтуынша, меніѕ атам соєыс жылдарында кадрлы офицер болєан алєашќы ќазаќ еді. Оныѕ есімі мен жарќын бейнесі жадымыздан ешќашан ґшпейді. Соєыс отымен ерте есейіп, ґмірін Отан ќорєауєа арнаєан атамыздыѕ кіндік ќаны тамєан жермен ќауышќанымызєа дјн ризамын.

Украина президенті таєына 24 адам таласуєа дайын. Орталыќ сайлау комиссиясы їміткерлердіѕ наќты тізімін сјуірдіѕ 4-інде јзірлеп ќоюды жоспарлап отыр.


4

1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

«Жаћандыќ рейтингке сјйкес, Ќазаќстан бизнесті жїргізуге еѕ ќолайлы жаєдайы бар елдер тобына кіреді жјне біз бўл їрдісті ґрістете тїсуге тиіспіз. Шаєын жјне орта бизнес – біздегі Жалпыєа ортаќ еѕбек ќоєамыныѕ берік экономикалыќ негізі. Оны дамыту їшін жеке меншік институтын заѕнамалыќ тўрєыда ныєайтатын кешенді шешімдер ќажет. Бизнесті дамытуєа кедергі келтіретін барлыќ енжар ќўќыќтыќ нормалардыѕ кїшін жою керек. Шаєын бизнес ўрпаќтан-ўрпаќќа берілетін отбасы дјстїріне айналуєа тиіс». Елбасы Н.Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан жолы – 2050: Бір маќсат, бір мїдде, бір болашаќ» Жолдауынан.

Аќмарал ЕСІМХАНОВА Лебяжі ауданында еѕбекќор халыќтыѕ жеке ісін ґркендетіп, несібесін айыруєа деген ўмтылыс мемлекеттік «Жўмыспен ќамтудыѕ жол картасы-2020» баєдарламасымен їндестік табуда. Мемлекет тарапынан кґрсетілетін кґмекті оѕтайлы пайдаланып, кјсіпкер атанєан азаматтыѕ бірі – Шайза Жеѕісбек. Осы уаќытќа дейін ауданда жићаз жасау орындары мїлдем болмаєан. Ал халыќ тарапынан сўраныс јрдайым жоєары. Сондыќтан, аталмыш мјселені ќаперіне алєан Шайза Жеѕісбек жићаз цехын ашуды маќсат еткен. Нјтижесінде «Жўмыспен ќамтудыѕ жол картасы-2020» баєдарламасы бойынша несие алып, кјсібін дґѕгелетуге мїмкіндік туды. Ќазіргі таѕда жићазшы Шайзаныѕ тауарына лебяжіліктерден келіп тїсіп жатќан тапсырыс легі толастамауда. - Баєдарламаныѕ еѕбекке ќўштар ауыл халќына тигізер пайдасы зор. Мјселен, мен осы уаќытќа

бар. Бўл іске кјсіпкердіѕ ўлы Айдын кґмек ќолын созуда. Жўбайы да ќол ќусырып ќарап отырєан жоќ. Ўлттыќ наќыштаєы ќолґнер бўйымдарын тігіп, жўртшылыќќа ўсынуда. Осылайша, шебер Ш.Жеѕісбек жићаз жасауды отбасылыќ кјсіпке айналдырып жатќан жайы бар.

Керек дерек 2014 жылы Успен ауданында «Жўмыспен ќамтудыѕ жол картасы-2020» баєдарламасы аясында кјсіпкерлікті дамытуєа 200 миллион теѕге жўмсалады; Ќазіргі таѕда жеке кјсібін ашуєа 77 азамат ниет білдірген. Атап айтќанда, шаєын наубайхана, тігін цехын, шаштараз, ќоєамдыќ монша ашу жјне жолаушы тасымалы ќызметін кґрсетуге ґтініш білдірілген; Биыл баєдарламаныѕ 20 ќатысушысы кјсіпкерлік негіздері бойынша оќу курстарынан ґтпек;

Жићаз жасаудыѕ шебері

Сјуле ЕСІМОВА, Аќќу ауылыныѕ тўрєыны: - Бўл – аудан орталыєындаєы екінші жићаз цехы. Бізге, ауыл тўрєындары їшін ґте ыѕєайлы. Мўнда жасалатын ґнімдердіѕ сапасына жоєары баєа беремін, Павлодардаєы кјсіпорындарда жасалатын жићаздардан кем емес. Баєасы – ќолжетімді, ќалтамыз кґтереді. Тіпті, тауар ќўнын бґліп тґлеуге мїмкіндік бар. Жалпы, Шайза Жеѕісбектіѕ еѕбегіне тјнтімін. Лебяжіліктер атынан алєыс білдіремін. Суретті тїсірген – автор. Лебяжі ауданы.

дейін азын-аулаќ мал ўстап, кїнімді кґрген едім. Аєаш шеберлігі бастапќыда јншейін јуесќой іс болса, енді табыс кґзіне айналып отыр. Баєдарламаныѕ арќасында 700 мыѕ теѕге кґлемінде несиеге ќол жеткізіп, ґз ісімді аштым. Ќўдайєа шїкір, бизнесімніѕ кґкжиегі кеѕейіп келеді. Жерлестеріме сапалы жићаз ўсынып, нјпаќа табудамын. Баєдарлама бойынша алєан несиені мерзімінен бўрын тґлеуді жоспарлаудамын, - дейді ол. Кјсіпкер жићаз жасауєа арналєан аєашты жјне ґзге де материалдарды Алматы, Семей ќалаларынан јкеледі. Жалпы, жићаздыѕ 100-ден астам тїрін жасауєа ќауќары

НЕСІБЕ

ҐНЕГЕ

Батыр ана Бїгінгі бейбіт ґмірдіѕ ќызыєын кґрген ўрпаќта арман жоќ. Елі мен жерін, Отанын жаудан ќорєап, бейбітшілік їшін жанын пида еткен ата-јжелерімізге мјѕгілік ќарыздармыз. Ґткен тарихымызєа їѕілген сайын ґр мінезді, еѕбекќор, ержїрек аналардыѕ ерлігіне бас иіп, таєзым ету - ўрпаќ парызы. Соєыс жылдарында јйелдер ќауымы майданєа кеткен ерлердіѕ орнын жоќтатпау їшін аянбай еѕбек етіп, Жеѕіс кїнін жаќындатуєа атсалысты. Олар маѕдайдан тер, кґзден жас кетсе де ґз жўмыстарына бекем болды, жарєаќ ќўлаєы жастыќќа тимей, кїн ќатып, тїн ќатып сарыла еѕбек етті. Осындай ер аналарымыздыѕ бірі - еѕбек ардагері Кїлбану Хатренќызы Алтайбаева. Ер анамыз 1924 жылы Павлодар облысы Баянауыл ауданы Торайєыр ауылында дїниеге келген. Ата-анасынан жастай жетім ќалєан ол жўмысты ќиындыєына ќарамай атќарып, колхозда аянбай еѕбек еткен. Ардагер ана сўм соєыс аяќталып, бейбіт заман туєан соѕ жўбайы Јлтаев Тјшен атамызбен отбасын ќўрып, ўрпаќ сїйеді. Тјшен ата да јке-шешеден ерте ќол їзген. Ўлы Отан соєысыныѕ ќиындыќтарын бастан кешірген тыл ардагері. Туєан бауырлары јскерге кеткеннен ќайта оралмаєан. Кейін 1951 жылы Баянауылдан Лебяжі ауданына ќоныс аударды. Аќќулы ґѕірде 47 жыл табан аудармай ќызмет етті. Кїлбану ана жастайынан еѕбек еткендігініѕ арќасында, ќызметін абыройлы атќарєанын тілге тиек етті. Мјселен, Лебяжі аудандыќ јйелдер кеѕесініѕ тґрайымы, орталыќ кинотеатрды басќару сынды лауазымды ќызметтердіѕ басында болды. Еѕбегі елеусіз ќалмады. 1979 жылы «Еѕбек ардагері» медалін тґсіне таќќаннан кейін, 1985 жылы «Ўлы Жеѕіске - 40 жыл», Ўлы Отан соєысындаєы Жеѕістіѕ 55 жылдыєы ќўрметіне мерейтойлыќ медальдарымен марапатталды. Жыл сайын Ўлы Жеѕіс кїні мерекесінде ардаќты јже ерекше ќўрметтеледі. Бўл кїнде тоќсанныѕ тўєырына жеткен Кїлбану јжеміздіѕ їш немересі мен бес шґбересі бар, келіндерініѕ ортасында баќытты ґмір кешуде. «Адамныѕ сегіз ќырыныѕ бірі - оныѕ аќылы, имандылыєы» демекші, кейуананыѕ бес уаќыт оќитын намазы мен еткен еѕбегініѕ жемісі болар, бїгінде јженіѕ бойы сергек. «Ата ќайратты болса, бала єибратты болады» деген сґз бекер айтылмаєан. Халыќ арасында ауызы дуалы, јѕгімесі бјтуалы ќариялар барда ел ішінде алауыздыќтыѕ орын алмайтыны, жастары жґнсіз кетпейтіні белгілі.

Јсемгїл БЕРДЕЛХАН, Лебяжі ауданы.

«Сыбаєа» баєдарламасы – мал шаруашылыєын ґркендеткісі келетін азаматтарєа дем беретін ерекше жоба». Бўл - Лебяжі ауданы Ќызылјскер ауылдыќ округіне ќарасты Шабар ауылыныѕ тўрєыны Байболат Момынжановтыѕ сґзі. Еѕбекќор азамат бїгінде «Сыбаєа» баєдарламасыныѕ игілігін кґріп, ќорасын малєа толтырды.

«Сыбаєаныѕ» сыбаєасы мол Елбасы Нўрсўлтан Назарбаев «Ќазаќстан-2050» стратегиялыќ Жолдауында азыќ-тїлік ќауіпсіздігі мен еѕбек ґнімділігін еселеуді жїктегені белгілі. Елдіѕ јр ґѕірінде бўл міндеттер ќолєа алынып, жемісті орындалуда. Ќазіргі таѕда Лебяжі ауданында мал шаруашылыєы ґріс алып, ґѕір экономикасыныѕ дамуына сїбелі їлес ќосуда. Тґрт тїлікті тїлетуде «Сыбаєа» баєдарламасыныѕ септігі мол. Ерінбесеѕ болєаны, мемлекет ќолдау кґрсетеді. Байболат Бјтербайўлыныѕ баєдарлама шеѕберінде жеке шаруашылыєын ґркендетуге кіріскеніне 10 жылдыѕ жїзі болыпты. Ќорадаєы малын биылєы ќыстан аманесен шыєарєан ол, жаз жайлауєа кґшуге асыќ. - «Диас» шаруа ќожалыєыныѕ тізгінін 2005 жылдан бері ўстап келемін. Осы уаќыт аралыєында тїрлі ќиындыќтарєа тап болдым. «Еѕбек етсеѕ - емерсіѕ» - дейді халыќ. Ниет пен еѕбекќорлыќ їндессе, барлыќ ќиындыќты жеѕуге болады. Мемлекеттіѕ де берері мол. Бастапќыда 50 ќара мал жјне 70-тен астам ќой, сондай-аќ, 15 жылќы ґсірдім. Ќўдайєа шїкір, ќазіргі таѕда јр тїліктіѕ басы 100-ден асты. Бўл - «Сыбаєаныѕ» игілігі. Баєдарлама аясында несиеге 100 ќой сатып алдым. Бїгінде 100 ќойдан 70 тґл ґсті. Нјтиже ќанаєаттанарлыќ. Сонымен ќатар, шаруашылыќ иелігіндегі жайылымєа инфраќўрылым ќўралдары орнатылды, - дейді Б.Момынжанов. Байболат Бјтербайўлы болашаќта мал басын кґбейтуге ниетті. Маќсатына жету їшін ќора салып,

їздік ауылшаруашылыќ технологияларын ќолданбаќ. Јѕгіме барысында кјсіпкер ауданда мал шаруашылыєына ќатысты мјселелердіѕ барын жасырмады. Шаруа ўсаќ ќараныѕ еті мен сїтінен бґлек, жїнін де кјдеге жаратуды кґздеген. Дегенмен, ойлаєаны іске аспады. Ќазіргі таѕда ґѕірде малдыѕ жїнін ґткізіп, пайдаєа жарататын орындар жоќтыѕ ќасы. «Бастапќыда ќой жїнін тапсырып, нјпаќа табамын деп ойлаєанмын. Біраќ, бўл ґнімді ќабылдайтын орындарды таппадыќ. Ќалада да, ауданда да жоќ. Ќойдыѕ жїні жыл сайын шіріп, рјсуа болуда. Болашаќта ґзге облыстардаєы аталмыш ґнімді ќабылдайтын кјсіпкерлермен серіктестік орнату ќажет», дейді ол.

Аќмарал ЈДІЛБЕК. Суретті тїсірген – автор.

Ќытай билігі де жемќорлыќтан кенде емес кґрінеді. Жаќында елдіѕ бўрынєы ќоєамдыќ ќауіпсіздік министрі Чжоу Юнканєа тиесілі 14,5 млрд. долларды ќўрайтын активтер мемлекет пайдасына тјркіленді.


5

1 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ЖЕР-ЖАҺ @ Н

Ақшадан опа таппаған алпауыт Лондонның маңайында қайтыс болған орыс миллиардері Борис Березовскийге қатысты Ұлыбританияда екі күндік соттың тыңдауы өтті. Өмірінің соңғы 13 жылында осы елде тұрған саясаткер неден қайтыс болды? Сот барысында осы сұраққа жан-жақты жауап ізделгенімен, нәтижесіз аяқталды. Миллиардердің өлімі әзірше құпия күйде қалып отыр. Березовскийді біреу қасақана өлтірді ме, әлде ол өз-өзін өлімге қиды ма? Березовскийдің оққағарының айтуына қарағанда, ол өмірінің соңғы жылдарында қаржылық ауыр жағдайға душар болған. Бұрын-соңды мұндай түйткілді басынан кешірмеген орыс байы өз басынан өткен қиын жағдайға төзе алмаған секілді. «Мен миллиардер емеспін. Әлемдегі ең кедей адаммын». Оққағар Ави Навама мен оның зайыбы Зои Уотсонның айтуынша, өмірінің соңғы айларында Березовский осы сөздерді жиі қайталаған көрінеді. Куәгерлер

атақты саясаткердің басынан ауыр күйзелістің өткенін жасырмайды. Әсіресе, Березовский Ресей кәсіпкері Роман Абрамовичтен сотта ұтылғаннан кейін өте қиын жағдайға тап болған. Салдарынан ол 5 миллиард долларынан айырылған. Бұл Березовскийдің жүйкесіне қатты әсер еткен, ол қатты ашуланатын болған, Осы жағдай оның өз-өзіне қол жұмсауына себеп болған деседі. Сондай-ақ оққағардың айтуынша, ол баласына «өзіне өлім тілеп жүргені туралы» да айтқан көрінеді. 2000 жылдан бері Ұлыбританияда тұрған Березовскийге «күшпен билікті алуға ұмтылды, сонымен қатар, ақша жымқырумен айналысты» деп Ресей билігі айып таққаны белгілі. Оны орыс соты сырттай соттап жіберді. Ельциннің билігі кезінде елдегі «сұр кардиналдардың» бірі болған Березовский сөйтіп, өзі айтқандай, «тақыр кедейге айналды».

Жалпы, Ельциннің тұсында байып, елдің саясатына ықпал еткен адамның ақырында жолы бола қойған жоқ. 2011 жылы бұрынғы әйелі Галина Башаровамен ажырасқан ол компенсация ретінде 360 миллион доллар төледі. Артынан 10 миллион доллар беріп, қорғаушы жалдаса да, Абрамовичтен сотта жеңілді. Лондондағы екі бизнес кеңсесін жауып, отыздан астам қызметкерлерін жұмыстан босатты. Қымбат ғимараттары мен сарайын сатты. Сөйтіп, Абрамовичке біраз иелігін беруге мәжбүр болды. Тіпті, өзінде сақтаулы тұрған Энди Уорхолттың «Қызыл Ленин» атты картинасын 202 мың долларға сатты. Бірақ байлық мәңгілік емес қой. «Сұр кардинал» өмірінің соңғы жылдарында өзінің бас жауы саналатын Путинге хат жазып, кешірім сұрады. Елге қайтқысы келетінін білдірді. Ақыры ақшадан опа таппаған алпауыт жат жерде көз жұмды.

АҚШ Еуропаны газбен қамтуға уəде етті АҚШ Еуроодақ елдерінің ресейлік отынға тәуелділігін төмендету үшін Еуропаға табиғи газдың тікелей жеткізілімін жүзеге асыруға әзір, деп мәлімдеді АҚШ президенті Барак Обама. «Санкцияларды күшейту әртүрлі мемлекеттерде, соның ішінде ЕО елдері ішінде әрқалай көрініс беретінін түсінеміз, олардың кейбіреуі ресейлік отынға тәуелді, біз мұны ескереміз. Біз (АҚШ) қазірдің өзінде Еуропа елдерінің тұтынуынан асатын табиғи газ көлемі экспортын жүзеге асыра аламыз. Бірақ, ол ашық нарыққа лицензиялары бар жеке компаниялар арқылы сатылады. Энергетика министрліктері арқылы бұл үрдісті пысықтау үшін уағдаласу қажет», - деді Обама. Ресей - ЕО-ның ірі энергия тасымалдаушыларының бірі. Өткен жылы газды экспорттау 2012 жылмен салыстырғанда 23,9 пайызға өсіп, 139,32 миллиард текше метрді құрады. Ресей газы Украина арқылы транзитпен Еуропаға жеткізіледі.

Арабтардың қытайлардан қалысқысы жоқ Бір айдан кейін Эр-Риядта әлемдегі ең биік ғимараттың құрылысы басталмақ. Яғни, ең биік ғимараты бар ел атағын келешекте Сауд Арабиясы одан әрі сақтап қалмақ ниетте. Корольдік мұнараның құрылысы 63 айда салынады деп жоспарлап қойды. Оның биіктігі келесі жылы Қытайда салынып бітетін 838 метрлік Changsha Sky City ғимаратынан да асып түспек. Естеріңізге сала кетейік, Дубайдағы биіктігі 828 метр болатын зеңгір көкпен таласқан Бурдж-Халиф үйі бүгінде жер бетіндегі ең биік болып саналады.

Ресей доллар тұтынысын шектеуде АҚШ-тың Ресейге жариялаған санкциясына байланысты Ресей өз аумағына енетін доллардың көлемін шектеуі мүмкін. Құрама Штаттар бұған дейін Ресейдің Қырымға қатысты әрекеттеріне байланысты санкция жариялап, Ресейдің бірнеше азаматтарын және аталмыш елдің 4 банкін, оның ішінде активтері ірі «Ресей» банкін «қара тізімге» енгізген болатын. 21

наурыздан бастап халықаралық төлем жүйесі Visa және MasterCard карточкасы бұл банктің тұтынушыларына қызмет көрсетуін тоқтатты. Аталған әрекетке жауап ретінде Ресей тарабы ұлттық төлем жүйесін қалыптастыруға шешім қабылдады. Сәйкесінше, «Ресей» банкі шетел валютасымен жұмыс істеуден бас тартты.

Англия біржыныстылар еліне айнала ма?

29 наурыз күні Англия мен Уэльсте біржынысты некені заңдастыру туралы заң күшіне енді. Тіпті, ағылшын премьері Дэвид Кэмерон мұны «ел үшін маңызды сәт» деп бағалап та тастады. Сенбіге қараған түні ең алғаш болып некелесуге тырысқан бірнеше жұп бірден үйлену тойларын өткізді. Айта кетейік, 2005 жылы Ұлыбританияда біржынысты азаматтардың серіктесуіне тұңғыш рет мүмкіндік берілген еді, құқықтық жағынан мұның некеден айырмашылығы болған жоқ. Бірақ гей-белсенділер азаматтық серіктестік отбасылық қатынастарды рәсімдеудің ең жетіспеген формасы екенін айтып, толыққанды некеге тұру мүмкіндігіне қол жеткізді. 2013 жылдың шілдесінде Англия мен Уэльс аумағында біржынысты некені заңдастыратын заң қабылданды, бірақ бірден күшіне ене қоймады. Жүргізілген сауалнамаға қарағанда, Ұлыбританияда әрбір бесінші ересек адам біржыныстылардың үйлену тойына барудан бас тартады екен. Ұлыбритания аумағында қызтекелер мен еркекшораларға заңды некеге тұруға рұқсат бермейтін бір ғана аймақ қалды. Ол - Солтүстік Ирландия.

Ядролық сынаққа «жерік» кəрістер Солтүстік Корея басшылары тағы да ядролық сынақтар өткізуі мүмкін. Мұндай мәлімдемені аталған елдің сыртқы істер министрлігі таратты. Бұған дейін Солтүстік Корея баллистикалық зымырандарды Жапон теңізі ауданында ұшырған болатын. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі бұл жағдайдың аталған халықаралық ұйым қарарларына қайшы келетінін, сондықтан, сынақтар аймақтағы ахуалды ушықтырып жіберуі мүмкін деген еді. Ал, Пхеньян бұл зымырандар АҚШ пен Оңтүстік Кореяның ірі масштабты біріккен әскери дайындықтарына жауап ретінде ұшырылып отыр деп мәлімдеген. Жалпы, соңғы жылдары ҚХДР-де жерасты сынақтары да жиілеп кетті. Мұндай әрекеттер 2005, 2006, 2009 және 2013 жылдары жүргізілген. Халықаралық ұйымдар Пхеньянның ядролық саладағы қызметін доғаруын және Корея түбегінің денуклеаризациясы туралы келіссөздерге оралуын талап ететін бірқатар қарарлар қабылдаған. Алайда, 2013 жылы КХДР-ның ядролық және зымырандық бағдарламаларды дамытуға жұмсап отырған шығындары 3,24 миллиард АҚШ долларынан асып түскендігі белгілі болды. Осыған қарағанда, кәрістердің «жерік» әрекеті жуық уақытта тоқтай қоймайды.

Каримовтың қызы қамауда отыр

Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың қызы арнайы қызмет орындарының бақылауымен үйқамақта отыр. Бұл туралы шетелдің бірқатар ақпарат агенттіктері хабарлауда. Гүлнара Каримоваға Швецияның «TeliaSonera» телекоммуникациялық компаниясына қатысты пара алды» деген айып тағылған. «BBC орыс қызметінің» хабарлауына қарағанда, әке мен қыз арасында қырғи қабақ тайталас өткен жылдың күз айында басталған. BBC бес айдан бері Гүлнара Каримова әлеуметтік желілерде көрінбейтінін айтқан. «Демек, президенттің қызы барлық әлеуметтік желіден ажыратылып, үйқамақта отыр» деп жазады ақпарат агенттігі. ВВС агенттігінің редакциясына аты-жөні жоқ, қолы қойылмаған хат келіп түскен. Онда «Психологиялық ауыр жағдайда үйқамақта отырмын. Мені ұрып-соқты, үстібасымның бәрі көгерген. Ең қиыны, жан-жағыңда бейнекамера, бұл әлемнен ада кейіпте отырған жаман екен» деп жазылған. Сондай-ақ, ол шешесіне және президенттің айналасындағы бірқатар қауіпсіздік қызметінің адамдарына өкпесі барын айтқан. Бірақ шын мәнінде, бұл хатты Гүлнара Каримова жазды ма, жоқ па, ол әлі анықталып жатыр. Мамандардың айтуынша, ондағы жазу негізінен кейіпкердің жазуына 75 пайыз ұқсайды. Шартарапты «шиырлаған» - Мұрат АЯҒАНОВ.

Нидерландыда медицина қызметкерлері 3D-принтерде басылып шыққан бас сүйекті адамның бас сүйегіне алмастырды. Операция сәтті өтіп, 22 жасар қыз аяғына тұрып кетті.


6

1 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл

ҚҰНДЫЛЫҚ

www.saryarka-samaly.kz

«Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру аса қиын».

Н.Назарбаев Еліміздің жері кең, аумағы аса үлкен. Нақтылайтын болсақ, еліміздің аумағы 2724,9 мың шаршы шақырымға тең. Жер көлемі жағынан әлем елдері арасында 9-орында. Дүниежүзі саясатын анықтайтын алпауыт елдер - Франциядан – 5 есе, Италиядан – 9 есе, Ұлыбританиядан – 11 есе үлкен. Мысалы, Ұлыбритания, Франция, Испания, Германия, Австрия, Нидерланды және Жапония мемлекеттері Қазақстанға еркін сыйып кетеді екен. Қазір шаңырағымыз биік, іргеміз бекем, көк байрағымыз желбіреген тәуелсіз елміз. Шекарамыздың жалпы ұзындығы – 13394 шақырым. Ресеймен – 7591, Қытаймен 1782 шақырымға созылады. Сонымен қатар, Түркіменстанмен – 426, Өзбекстанмен – 2354 және Қырғызстанмен – 1241 шақырымы шектеседі. ТМД елдерінің ішінде бүкіл көршілерімен шекара мәселесін шешіп алған да - Қазақстан. Әлбетте, табиғи байлыққа мелдектеп, жеріміздің асты мен үстіне толы қазына мен байлыққа қызыға да, қызғана көз тігетін, пиғылы теріс азулылар жеткілікті. Еліміздің тыныштығына май құйғысы келетіндер, тұтастығын бөлшектеуге құмартатындар да табылып жатыр. Оларға қарсы қолданатын біздің, қазақтардың басты қаруы - ұлттық бірлік пен ұлттық идеямыз.

Қазақ елінің ұлттық идеясы – Мәңгілік Ел! Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Мәңгілік Ел ата-бабамыздың сан мыңдаған жылдар бойғы асыл арманы екені баршамызға белгілі. Ол арман - әлем елдерімен терезесі тең, әлем қатынасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз мемлекет атану еді, ол арман - тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз бұл армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргесін қаладық. Мен қоғамда «қазақ елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген сауалдың жиі талқыланатынын естіп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстыра отырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол - Мәңгілік Ел идеясы. Тәуелсіздік арқасында халқымыз мәңгілік мұраттарға қол жеткізді, еліміздің жүрегі Елорда тұрғызылды. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ - Мәңгілік Қазақтың перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің ұлттық идеясы - Мәңгілік ел», - деген еді. Еліміз «Мәңгілік Ел» болу үшін - Тіл бірлігі, Дін бірлігі, Ұлт бірлігі, Азаматтық бір мақсат, бір мүдде деген басты төрт факторды қамтамасыз етуіміз керек. Бірінші, тіл бірлігі. Тіл бірлігінің мысалы Еуропа елдерінде де, әлемнің басқа құрлықтарында да жеткілікті. «Қазақстан» деген атаудың өзі халықаралық терминде «Қазақ елі» дегенді білдіреді. Ал, мемлекетке өз атауын берген, төл халқының саны 65 пайызға жеткен қазақ жұрты тұрғанда, басқа саны аз диаспоралардың тілі ешқашан елді біріктіруші фактор бола алмайды. Бұл туралы Елбасы Қазақстан халқына кезекті Жолдауында: «Қазақ тілі ғылым мен білімнің, ғаламтордың тіліне айналды. Қазір мемлекеттік тілде білім алатындардың саны көбеюде. Қазақстанда тілді оқытатын 57 арнайы орталық жұмыс істейді. Онда мыңдаған азаматтар қазақ тілін үйреніп шықты және әрі қарай үйрене береді», - деді. Президент келтірген дерек бойынша, былтырғымен салыстырғанда тілді білуге талпынғандардың саны 10 пайызға өсіп отыр. Бұл - өте жақсы жетістік. Сонымен қатар, біраз жайттан

«Мəңгілік елдің» төрт тірегі

да хабар береді. Айта кететіні, тілді дамыту саласына жыл сайын бөлінетін қаржы да өте қомақты. «Тек соңғы үш жылда мемлекеттік тілді дамытуға республика бойынша 10 млрд. теңге бөлінді. Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ғана қадам қалды. Ана тілі мәңгілік елімізбен бірге мәңгілік тіл болуы. Сондай-ақ, қазақ тілін даудың тақырыбына емес, ұлттың ұйытқысына айналдыра білуіміз керек. Әрбір азаматтың тілді жетік меңгеруіне қатысты атқаратын жұмыс мол. Біздің тіліміз мемлекеттің барлық жүйесінде қолданылуы үшін бәріміз ат салысып, өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек», - деген еді Елбасы. Екінші, дін бірлігі. Дін бірлігі негізінен мұсылман елдеріне тән. Араб елдерінде мемлекеттік саясат Ислам құндылықтарына байланысты құрылған. Мәселен, араб әлемінде мемлекет тарататын ақпараттың 90 пайызы осы дін тақырыбына арналады екен. Ал халқының 70 пайызын мұсылмандар құрайтын Қазақстан үшін осы бағытты ұстанудың мүмкіншілігі жеткілікті деп ойлаймын. Үшінші, ұлттық бірлік. Ұлттық бірлік тұрғысынан біз тек бір ғана жергілікті ұлт өкілдерінен құрылған мемлекет емеспіз. Бүгінде бір ғана ұлттан құралған мемлекет саусақпен санарлық. Бiздiң мемлекетiмiзде көп ұлттың өкілдері

тұрады. Бiрақ, ол бiздiң унитарлық, ұлттық мемлекет құқымызға әсер етпеуі тиіс. БҰҰ 1992 жылғы жіктеуі бойынша Қазақстан ұлттық мемлекеттер қатарына кіреді. Егер әлемде 200-ге тарта мемлекет бар десек, солардың 90 пайызы - ұлттық мемлекеттер. Халықаралық стандарттар бойынша мемлекет тұрғындарының 1 пайызынан асатын ұлыстар ғана диаспора аталуға құқылы. Ал, бізде қалай? Қазақстан – көп ұлтты мемлекет деп дабыралатып жүрсек, ол олай емес екен. ҚР Статистика агенттігінің өткен жылдың соңғы мәліметінде халық саны 17 млн. 100 мыңнан асқан. Пайызға шаққанда: 11 миллионы - қазақ ( 65,2%). Одан кейінгісі орыс (21,8%), өзбек (3%), украин (1,8%), ұйғыр (1,4%), татар (1,2%), неміс (1,1%). Бұларға жалғас кәріс 0,6(%), түрік (0,6%). Қазақпен қосып есептегенде, сан жағынан ең көп он этнос – бүкіл республика жұртының 96,7 пайызын құрайды. Біздің тілге ең көп тиек ететін еуропалық мемлекеттердің көпшілігі дерлік ұлттық сипатта. Құрылымы жағынан федеративтік, конфедеративтік немесе құрама штаттарынан құрылған мемлекеттер саусақ санына да жетпейді. Төртінші, азаматтық біртұтастық. Яғни мүдде бірлігі, құндылықтар бірлігі. Мұндай мысалды АҚШ, Израиль елдерінен көруге болады. Жер бетіндегі барлық этнос өкілдері АҚШ-та өмір сүреді. Сөйте тұра, америкалықтар түрі мен түсіне, діні мен тіліне қарамай, кереметтей мүдде бірлігін танытып: «Біз – ең қуатты мемлекетпіз!», «Біз – әлемдегі ең демократиялық елде тұрамыз!», «Біз – патриотпыз!» деген ұғымды берік ұстанады. Міне, ұлттық идея дегеніміз – жасына, қоғамдағы орнына, дәулетіне, мүмкіндігіне қарамай, исі ұлттың бәрі мойындайтын, сол үшін жан алып, жан беруге болатын заң, символ, символдық ұғым. Оған қазір екіге бөлініп кетердей болып көрініп тұрған қазақ тілділер мен орыс тілділер, қала тұрғындары мен ауыл тұрғындары, дәулеттілер мен кедей тірлік иелері, барлығы да мойынсұнуы керек. Сонда ғана бұл Ұлттық идея дәрежесіне жетеді. Жалпы, біз ұлттық идея дегенде тілді ғана алға тартамыз. Тіл - осы Ұлттық идеяны жүзеге асыратын негізгі ұйытқының бірі. Егерде Ұлттық идеямыз шынымен киелі мәнге ие болса, сол үшін тілді білу керек болса, онда өзге ұлт өкілдері де, қоғам мүшелері де өз ырқымен, өз еркімен тілді білуі, қабылдауы тиіс. Сонда ғана біздің Ұлттық идеямыз жалпы елімізді ұйыта алады.

Елбасы Н.Назарбаев: «Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру аса қиын екені баршаға мәлім. Бұл - әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік, талай елдің тағдырын құрдымға жіберді. Тіршілік тезіне төтеп бере алмай, жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала білуіміз керек. Ол сабақтың түйіні біреу ғана, ол - Мәңгілік Ел!», - деген еді. Міне, осындай ұлы мақсат қойып отырған еліміз үшін Украина төңірегінде қалыптасқан бүгінгі жағдай өз кезегіндегі бір сынақ, сын сәт деп те айтуға болады. Өйткені, мұндай оқиғалар посткеңестік кеңістікте қалыптасқан мемлекетаралық қарым-қатынастардың негізгі принциптеріне ықпал жасауда. Сондықтан, Қазақстанға сыртқы саясат мәселесінде енді, мейлінше тең салмақты әрі прагматикалық көзқарастағы қадамдарға көшу қажет және де екіжақты қарым-қатынастарды дамыта отырып, өз мүддемізді принципті түрде қорғауға ұмтылу қажет болады. Егер бір үй өртке шалынса, онда оның айналасындағы ғимараттарға да от ұшқыны түсіп, олар да жалынға орануы әбден мүмкін. Ал өрт желді, дауылды күні белең алса, кемінде жарты ауылды жалын жалмайды. Украинада болып жатқан толқулар мен текетірестерді дауылды күнгі алып өртпен теңеуге болады. Одан шашыраған ұшқындар, Украинаның айналасындағы елдерді айтпағанда, жырақтағы елдерге де ұшып жетуі ғажап емес. Сондықтан, сондай қауіпті жалын тілдерінің біздің тыныш жатқан елімізге тиіп кетпеуін қамтамасыз еткеніміз дұрыс. Қорыта айтқанда, қазақ халқының қолынан бәрі келеді, біз ешбір халықтан кем емеспіз. Қазақстан - әлем мойындаған Тәуелсіз мемлекет, шекарамыз бекітілген. Бізге сырттан келіп ешкім басқыншылық жасай алмайды. Іштен іріткі салғысы келетіндердің арам пиғылы ешқашан жүзеге аспайды. Бүгінгі Қазақстан - тізгінін мықтап ұстап, мемлекет құрушы ұлттың мүддесімен ұштастырып, күллі қазақстандықтардың мұратына сәйкес келетін батыл да, салиқалы саясат ұстануға ұмтылу қажет. Қазақ халқы қазір сын сағатта тұр.

Амантай ТОЙШЫБАЙҰЛЫ, журналист, Павлодар қаласы.

EXPO-2017 барысындағы құрылыс кезеңінде 20 мыңға жуық жаңа жұмыс орындары құрылады.


1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

Ўстазым Арда

ќты ўстазым Ардаќ Аманќ ўлќызына Јр са

Балапан жырлар

баќты асы Жаѕалыќќа ќў єа біз кїтеміз, ш Ўстазым мені тар болып жїреміз. ѕ анамдай, Сыр шертіп, ой нап-кїлеміз! Айнўр ЖЎМА БАЕВ 4-сынып оќушысА , ы, Красноармейк а орта мектеб Павлодар ќала і, сы.

Ќўрмет ізгі мектебініѕ Павлодар ауданы Кеѕес нег мын. Їлкен ік оќушы Їзд . мын оќи да бын ыны 4-с Кішкеналина Майгїл жетістікке жетуде ўстазым нін айтќым келеді. еке зор егі Тґлеуќызыныѕ еѕб

Ќазаќ

Шјкен Аймановтыѕ туєанына - 100 жыл

Ўстазым, меніѕ ўстазым, Ґзіѕе келер ўќсаєым. , Їйреткен талмай аќылды Санама тоќып, ўстадым. Кґрмедім Сіздей жаќынды, Теѕіздей тереѕ аќылды. Лайыќты ґссем мен ертеѕ, Шыєарамын атыѕызды. Јдемай ЖЎМАБАЕВА , 4-сынып оќушысы, Кеѕес негізгі мектебі, Павлодар ауданы.

киносыныѕ атасы

Театр жјне кино јртісі, кґрнекті режиссер, драматург Шјкен (Шахкјрім) Айманов 1914 жылы 15 аќпанда Баянауыл ауданы Айманбўлаќ ауылында туєан. Јкесі Кенжетай ґнерге ќўмар жан болєан, балаларына домбыра їйретіп, јн-жырєа баулиды. Отбасында јсіресе, Шјкенніѕ таланты мен талабы, ґнерге деген ыќыласы ерекше болады. Јкесі Кенжетай мен жездесі, јйгілі јнші Ќали Байжановтан ґнеге алєан болашаќ Єўмырымныѕ бґлшегіне режиссер, ґзініѕ дарынын ерте байќатады. ќал Тўла бойєа нјр-ќуат боп анєан, Еркін, ерке ґскен Шјкенді аєасы Ќажымўрат 1924 жылы таралє Арн асына ґмірімніѕ бўлаќ боп ан. Семейге алып кетеді. Казкоммуна, кейін Халыќ аєарту , Махаббаты мўнар шыѕна институтында оќып жїрген Шјкен аєамыз домбыра, мандолин н Аман болшы, аман болшы ќўралєан, тартып, ґнерімен танылады. Ел ішіндегі дарынды жастарды , Анашым! театрєа тарту їшін Алматыдан арнайы келген жазушы Єабит мбат, ќы еѕ н єа ма , Ґмір талай сынаќтардан Анашым Мїсіреповтіѕ кґзіне тїсіп, ол талантты жас жігітті Алматыєа тўрады, . Анасы бар сјби баќыт Аялаєан, ґсірген ѕда, алып кетеді. Сґйтіп, ол Семейдегі оќуын тастап, бірден кјсіби тўмары. сы ќа пін рік се Ґр мін ен езд М і тґрге шыќсын анамыз, театрдыѕ сахнасына шыєады. біліп. Кґлеѕке жоќ, кґѕілінде Ґсіп ќалдым, ес ын, Театрда кґпшілік эпизодтарєа ќатысып, јрі театр жанындаєы ќылауы. йм та аќ ді Аќ сїтіѕ студияда оќиды. «Театр - меніѕ актерлік мектебім» деп і, іѕд ер зд Ана мјѕгі єасырымныѕ Ґнегелі сґ ерекше айтып ґткен Шјкен Кенжетайўлы Аќан сері («Аќан арманы, аймын! Ертісімніѕ толќынындай Мјѕгі есте саќт сері — Аќтоќты», Є. Мїсірепов), Ќобыланды («Ќараќыпшаќ арманы. , ЕШ Ґм ір - кеме, їміт – жалау Ќобыланды», М. Јуезов), Казанцев («Тїнгі сарын, М.Јуезов), Аружан БАРК ы, Ана сонда мўхит, сірј, бол десеѕіз, Тихон («Найзаєай» А. Островский), солдат Шадрин («Мылтыќты 4-сынып оќушыс і, єаны. еб кт ме та адам», Н. Погодин), Петруччио асноармейка ор ќаласы. Кр Кґ гер шін ТІЛ ЕГЕ Н, («Асауєа-тўсау», Шекспир), Павлодар 9-сынып оќушысы, Отелло («Отелло», Шекспир) Лебяжі орта мектебі. сынды 40-тан астам бейнені сомдады. «Абай» спектаклін ќойєаны їшін КСРО Мемлекеттік сыйлыєы берілді. е, нд елі ыл Баянау Сондай-аќ, 15 спектакль ќойды, ґнер ордасыныѕ де, Сўлтанмахмўт жерін бас режиссері болды. Соєан ќарамастан, ўлы , ты Шјкен аєа туып суреткер кино ґнеріне ден ќойды. 1953 жылдан . іне ел ріп бе Кґрік бастап ґмірініѕ соѕына дейін кино ґнері саласында жемісті еѕбек етті. н, на сы Ґнер ќуєан жа Ол еѕ алдымен «Амангелді» фильміне тїседі. єан. сы та ы ат йр ќа шКї Фильмніѕ Алматы жанындаєы Ќараќастек ауылында н, ты лан та аєы нд Бойы тїсіріліп жатќанын естіп, ґз ќалауымен барып, . Биіктерге асырєан эпизодќа тїседі, сол фильмге кеѕесші болады. Бўдан кейін ол ќазаќ киноларыныѕ кґшбасында Ќазаќ кино саласын ѕ, тўрєан «Райхан», «Абай јндері», «Алтын мїйіз» Міне, Ўлыстыѕ ўлы кїн сы на да н ќа ат і босаєа аттап, кїн Жарќыр фильмдеріне ќатысты. 39 жасында «Жамбыл» Кґп ўзамай алєашќы ѕ. сы ра да бјйшешек те ќылтиып мен тїн теѕелді. Бјрінен де фильміндегі 100 жасаєан абыз аќынныѕ рґлін , бас кґтереді. Бўл – јсем кґктемніѕ алє ашќы сомдады. Кино саласында 20-дан астам рґлде Кґктемніѕ алєашќы жа белгісі єой. Жанќозы ЖЎМАТ, ойнап, 14 фильм тїсірді. Солардыѕ ішіндегі еѕ ўшып келеді. Дала їйр ршысы - ўзаќ дейтін ќўс кґп ўзамай Ш.Айманов атындаєы ектері топ-топ болып жоєары баєаланєан «Атамекен» фильмі Душанбедегі бастайды. Бўл кезеѕде ќазаќ гимназия ешбір аѕшы ќўстарєа мыкеліп, орналаса бас жїлдеге ие болды. Сондайкинофестивальде ы, Елі ыс лтыќ кезенбейді. міз уш де оќ кґк темде аѕш мектебініѕ аќ, ќазаќтыѕ кино ґнерініѕ алтын ќорына ќосылєан да ўшып келеді. Ќўмырылыќќа рўќсат жоќ. Сондай-аќ, аќќулар Баянауыл ауданы. сќа лар тал тїстегі кїн шу «Атаманныѕ аќыры» оныѕ еѕ соѕєы фильмі болды. зыр жїгіреді. Аќ ќоя аєына шыєып, нд Ќазаќ театры мен кино ґнерініѕ шыѕдалуына кґжектерін дїниеге јке ар ґѕін ґзгертіп, ескі жїндері тїсіп, лед і. Кеш ке ќарай кїн айрыќша їлес ќосќан дара дарын иесі 1970 ќызєылт реѕ пайда болады. Аќ бўлттар батарда батыста жылы 23 желтоќсанда 56 жасында Мјскеуде автокґлік ќаєып, ќайтыс болды. да ќызєылт тїрге енеді. Ґнер саѕлаєыныѕ есімін ел жадында мјѕгі ќалдыру маќсатында Алматы Ал тоєайда ќўрлар ќан ќаласындаєы «Ќазаќфильм» киностудиясына Шјкен Аймановтыѕ есімі беріліп, кїркілдеп, кейде тґб аттарын тїсіріп, ќары кеткен алаѕќайда елесіп жатады. Бўл аумаєына актердіѕ бюсті орнатылды. Киностудияда кабинет-мўражай ашылды. кґріністер - бала кезімде Баянауылда кґргендерім, жадымд Сондай-аќ, Алматы ќаласында Шјкен Айманов атындаєы кґше бар, Павлодар а жатталып ќалєан суреттер. ќаласындаєы кинотеатрєа есімі берілді жјне Баянауылдаєы орта мектеп Шјкен Наурыздыѕ соѕы, сју ірдіѕ басында же Аймановтыѕ есімімен аталады. жыл жаќсы, табысты , ґнімді, тґлді болады л оѕынан болса, дейтін аталар мен јжелер. Зейнеш РАЌЫШ, Па влодар ќаласы.

Анашым

Аялаєан мені

Шјкен аєаєа

Кґрікті кґктем кел ді

7


1 сјуір, cейсенбі, 2014 жыл

Психологтыѕ кеѕесі

Құрметті «Айналайын»! 9 жастаєы баламыз кей сјттерде шошынып, јлденеден ќатты ќорќады, їйде жалєыз ќалдыра алмаймыз. Мўныѕ себебі неде? Оєан ќалай кґмектесуге болады?

«Айналайын» - аќпарат

Аќынєа таєзым

Сјлеммен, Мерген, Гїлия, Павлодар ќаласы.

Ата-ананыѕ сауалына Баянауыл ауданы Майќайыѕ кенті №1 орта мектебініѕ жоєары санатты педагог-психологі

Баќыт БЕЙСЕКЕЕВА жауап береді:

Май ауданы Аќшиман орта мектебіндегі 4-сыныпта ўстазымыз Сўлубике Ќайырќызыныѕ ўйымдастыруымен «Шашы аєарєан ќыз» атты ашыќ тјрбие саєаты ґтті.

Баланыѕ ќорќынышы

Тјрбие саєаты ЌР мемлекеттік сыйлыєыныѕ лауреаты, аќын Фариза Оѕєарсынованыѕ ґмірі мен шыєармашылыєына арналды. Алдымен бјріміз ардаќты аќынды бір минут їнсіздікпен еске алдыќ. Оќушылар Махаббат Жарќынбай, Торєын Жўмабаева, Гїлнјз Манапова жјне мен - Артур Карташов аќынныѕ шындыќ пен сўлулыќты, ґмірді жырлаєан Фариза апайдыѕ кґптеген ґлеѕдерін жатќа оќыдыќ. Ф.Оѕєарсынованыѕ кґптеген жыр жинаќтары жарыќ кґрді. «Дауа», «Жїрек кїнделігі», «Шашы аєарєан ќыз» сынды кітаптарынан кґрме ўйымдастырылып, кітапханадан алып оќуєа кеѕес берілді. Тјрбие саєатында информатика пјнініѕ мўєалімі Шынар Мерболатќызы CD-проектормен аќынныѕ јр жылдарда тїскен фотосуреттерін кґрсетті, М.Маќатаевтыѕ ґлеѕіне жазылєан «Фариза ќыз» атты јнді М.Жїнісованыѕ орындауында тыѕдадыќ. Тјрбие саєатына мектебіміздіѕ мўєалімдері мен оќушылар ќатысты. Біз Фариза аќын жайлы кґптеген сырларєа ќаныќтыќ.

- Мерген, Гїлия, сауалдарыѕыз орынды. Тек ќыз бала ма, ер бала ма, жазбаєан екенсіздер. Оќасы жоќ. Жалпы, баланыѕ ќорќынышы туралы ата-ана нені білуі керек? Кґптеген ата-аналар баланыѕ кішкентай кезінде оны ґзіне баєындыру їшін (тыныштандыру, ўйыќтату, т.б.) ќорќытады. Сондай-аќ, отбасындаєы ўрыскеріс, айќай-шудыѕ ґзі баланыѕ жїйкесіне ќатты јсер етіп, балада ќорќаќтыќ, жасќаншаќтыќ пайда болады. Осыдан келіп оныѕ ґз ґзіне сенімсіздігі туындайды. Ондай бала кейін тіпті пікірін айтудан да жасќанатын болады. Бойда тїсініксіз їрейлену жаєдайы ўялап, ўсаќ-тїйектерден де, мысалы: танымайтын адамдардан ќорќу, жалєыз ќалудан, емделуден ќорќу, ата-ананыѕ жазалауынан ќорќу, кейбір жануарлардан ќорќу, теледидардан кґрсететін ќорќынышты кейіпкерлерден ќорќу, ќаннан ќорќу, жаєымсыз дыбыстардан ќорќу, жаќын адамдарын жоєалтудан ќорќу, ќорќынышты тїс кґруден, балалардыѕ арасындаєы ґзара ќарымќатынастан ќорќу пайда болады. Бўл - жанєа жара салатын ауыр жаєдай. Мўндай ќорќынышты болдырмау їшін балаѕыздыѕ їрейленген затыныѕ шындыєын айту, кґзін жеткізу, тїсіндіру, содан

Артур КАРТАШОВ, 4-сынып оќушысы, Аќшиман орта мектебі, Май ауданы.

де ктеп бастауыш мектебін Баянауыл ауданы Аќме лы сы п, «А йн ал ай ын » ай на ылар шы єа рм аш ыл ыќ пе н т жазып тўратын оќуш те н ха ы ай ўд а еп ќосымшасын кт ме ма нд ар єа ос ы же те рл ік. Бї гін оќ ыр ла ла рд ыѕ шы єа рм аш ыл ыќ жо лд ан єа н та ла пт ы ба ырмыз. от жўмыстарын ўсынып

, ,

Орысша-ќазаќша сґздік Піл – слон, Ўйќы – сон.

Жґке – липа, Табан, аяќ – лапа.

Ќўрєаќ – сухой, Саѕырау – глухой.

Сурет – рисунок, Бала- ребенок.

Достыќ – дружба, Ќызмет – служба.

Сыбдыр – шорох, Бўршаќ – горох.

Ќўрастырєан – Зейнолла ОЛЖАШ, 4-сынып оќушысы.

3. Жыл басы. кїш і бар . 4. Ќан жар дай тісі бар , тасы єан жалды, білсеѕ айт, бўл аѕды. Кїжірейген

ды 5. Аќылды, єўлама, дана адам ќалай атайды?

, 6. Дјмді-дјмді таєамдарды жинайды ы. ќонаќтарды кґѕілдене сыйлайд ќтап 7. Ґзі саќ , ґзі ўса ќ, шыќ ылы

рыєы тўрмайды, ґсекшіге ўќсап. Ќўй ? бала ќўс, ай ќанд Бўл ала. ґзі ўзын, п барады. 8. Аспанда бір алып ќўс, ызєып ўшы ќалады. із нда соѕы п, айы єаж аѕ тўрс Ќарап

9. Жерге тимей жотасы, атанєан

кїш атасы, і?

кім дейд айбаттыны кім дейді? Ќайраттыны

10. Тістейтін аузы, ўстайтын ќолы

8

жоќ.

ы боп. Шайќайды тауды, жаралєан дол латын 11. Кґтеріліске ќатысќанда айты ды? сґздерді ќалай атай

12. Адам денесіндегі сўйыќтыќ.

,,, ,

Біздіѕ мектепте

ріп жатыр. 1. Ќыл кеѕірдек батыр, тау кґте Тїсі суыќ

Бейнесґз

Ќўрастырєан – Аружан АРЫНОВА, 2-сынып оќушысы.

«АН» сґзтізбегі кґзі бар. 2. Иір-иір ізі бар, ќўлаєы жоќ, бізі бар. р айы ызєарлы, аузында

кейін оныѕ пікірін сўрау ґте маѕызды. Балаѕыздыѕ теледидардан ќандай хабар, фильмдер кґретінін, ќандай кітаптар оќитынын їнемі назарда ўстаѕыз. Балалар кґптеген мјліметтерді жан мен тјнніѕ сезу жїйесі арќылы ќабылдайды. Кішкентай кезде бастан кешірген ќорќыныш, їрей мјліметтері кейде ґмір бойына ўялап ќалады. Кей жаєдайларда їлкендер баланыѕ кґзінше ґз ќорќыныштары туралы да бір-біріне айтады, ал бала їлкенніѕ мазасыздануын, ќорќынышын, кикілжіѕді жаєдайда болєанын естіп, ќабылдайды, есіне саќтап ќалады. Балаєа кішкентай кезінде ќорќынышты ертегі, јѕгіме айтуєа болмайды. Ал жеткіншектерде туындаєан ќорќыныш-їрейді оныѕ ґзі жеѕе алатындай жігерлендіріп, ґзіне сенімін арттыру керек. Егер мјселені шеше алмаса, їлкендердіѕ кґмекке келетінін айтыѕыз. Ќўрметті ата-ана! Балаѕыз ќорќаќ, їрейленгіш болса, јѕгімелесіп, сырласыѕыз, оны жігерлендіретіндей жаєдай жасаѕыз. Кішкене балаларды шошытудан, ќатты тарсылдан, ўрыскерістен саќтаѕыз.

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

А

Н

Ќўрастырєан – Зейнолла

ОЛЖАШ, 3-сынып оќушысы.

Біздіѕ мектепте жол жїру ережесіне арналєан танымдыќ сабаќ болды. Ўстазымыз Їміт Нўртайќызы бізді їш топќа бґліп, сайыс тїрінде ґткізген сабаќтан біз кґп нјрсе їйрендік. «Тоќта! Саќтан! Жол ашыќ!» деп аталєан сабаќта біз «Ќызыл», «Сары», «Жасыл» болып їш топќа бґлініп, тїрлі тапсырмалар орындадыќ. Жол жїру ережесіне байланысты сўраќтарєа жауап бердік. Сґзжўмбаќтар шешіп, «Ескерту», «Ќызмет кґрсету» жјне «Тыйым салынады» деген топтарєа бґлініп, ґзара жарыстыќ. Ќателескен тўстарда Їміт апай їйретіп, аќыл-кеѕес беріп отырды. Біз кґптеген белгілерді білмейді екенбіз, жол белгілеріне де мјн бермей келіппіз. Мысалы, «Кім байќаєыш» бґлімінде автобус, трамвайда мїгедектерге арналєан орын белгісі, кґлік жїргізуді алєаш їйреніп жїрген адамдарєа арналєан белгі жјне жїргізушініѕ ќўлаєы естімейді деген белгілер барын білдік. Осы сайысќа ќатысќан ата-аналар да осы белгілерді сабаќ барысында ґздерініѕ де їйренгендерін айтып, ризашылыќ білдірді. Енді, ќалаєа барєанда жол жїру ережесін бўзбайтын боламыз. Сайыс соѕында Їміт Нўртайќызы бізді Алєыс хаттармен марапаттады.

Ардаќ ЗЕЙНОЛЛА, 3-сынып оќушысы.


1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

САРЫАРЌА САМАЛЫ

Хат жаздым, ќалам алып...

Наєашыма сјлем ќуандым. Анамныѕ тілін алып, тјртіпті болып, ґсіп келемін. Достарым да кґп, олар да жаќсы оќиды. Отбасымыздыѕ бјрі аман-сау. Сіздерге кґп-кґп сјлем айтты. Біз сіздерді саєынып жїрміз. Маєан «Айналайын» арќылы хат жазыѕыздар, ґтінемін. Сјлеммен – жиен ќарындасыѕыз Сымбат.

Сымбат ДАЙЫРОВА, Ќаратерек орта мектебі, Май ауданы.

«Айналайыннан»: «Айналайын» арќылы наєашы жўртына хат жазып, сјлем жолдаєан Сымбат балаєа кґптен кґп рахмет! Ќазір кґпшілік хат жазысуды ќойып, телефон, ўялы телефон, SMS арќылы байланысады. Ол жылдамдыќ їшін ќажет. Біраќ, балалар, хат жазысудыѕ жґні де, жолы да бґлек. Ґйткені, ќаєазєа тїскен хат-хабар саєыныш, ыстыќ сјлемін саќтап, жылдар бойы жоєалмайды. Сондыќтан туєан-туыстарыѕа «Айналайын» арќылы сјлем жолдаѕдар, балалар!

Талантымызды ўштайды

Лев ТОЛСТОЙ

Тиін мен ќасќыр Бўтаќтан бўтаќќа секіріп жїрген тиін ўйќылы-ояу ќасќырдыѕ їстіне ќўлап тїседі. Ќасќыр атып тўрып, оны жемекші болады. Тиін: - Босатшы мені, - деп жалынады. - Жаќсы, мен сені босатайын, - дейді ќасќыр, - біраќ, айтшы, сендер, тиіндер, неге ылєи кґѕілдісіѕдер? Мен сендердей кґѕіл кґтере алмаймын. Сендер болсаѕдар, биікке шыєып алып, мјз болып ойнап жїресіѕдер. - Мені алдымен ќоя бер. Аєашќа шыєайын. Сосын айтамын. Јйтпесе сенен ќорќамын. Ќасќыр ќоя береді, тиін аєаштыѕ басына шыєып алып: - Сен ашулысыѕ, сондыќтан ќашанда кґѕіліѕ пјс. Орынсыз ашу мен кек жїрегіѕді кїйдіреді, - дейді. - Ал біз мейірімдіміз жјне ешкімге деген ашу-кегіміз жоќ. Сондыќтан кґѕілді жїреміз.

Май ауданыныѕ Кґктґбе ауылында оќушылар їйі жўмыс істейді. Мўнда талапты балалардыѕ дарынын ўштайтын кґптеген їйірме бар. Ґмірге деген дўрыс кґзќарасымызды ќалыптастырып, ґнерге баулуда осындаєы «Жас натуралист» їйірмесініѕ маѕызы зор. Кішкентай кезімнен бастап інім Јлішермен оќушылар їйіне келіп тўрамыз. Мўєалімдеріміз Марина Кишкеналина, Софья Александровна сынды апайлардыѕ еѕбектерін айрыќша атап ґткім келеді. Табиєат ќўбылыстарын баќылау, туєан ґлкені сїйе білу сынды ізгіліктерге баулып жїрген апайларєа алєысымыз шексіз. Аквариумдаєы балыќтар мен кішкентай атжалманды кїтіп, оларды тамаќтандыру – біз їшін ґте маѕызды. Біз оќушылар їйініѕ ўжымына їлкен алєыс білдіреміз. Ґйткені, мўнда балалар ќуанышын тани білетін, рухани байлыєын дамытатын тамаша адамдар еѕбек етеді.

Орыс тілінен аударєан Серік САТЫБАЛДИН.

Јлішер жјне Кїлжиян ТЇКІБАЕВТАР, 7, 9-сынып оќушылары, Кґктґбе ауылы, Май ауданы.

Меніѕ ауылым «Ауылым – алтын бесігім, Жїрегім, жырым сенікі. Кеѕесті далам, кеѕ далам, Тудым, ґстім, есейдім, Ен далам – анам, мен - балаѕ», - деп аќындар жырлаєан атамекен, туєан жер кімкімге де ыстыќ ќой. Меніѕ «ен далам, тўєырым» - Ленин кенті. Кент їлкен жолдыѕ бойында орналасќан. Оныѕ јрбір їйі, ќыста тіп-тік болып, кґкке јуелей ўшќан тїтіні, жаздыгїнгі тірлігі... бјрі-бјрі маєан ґте ќымбат, жаныма сондай жаќын. Биыл Ленин кентіне 100 жыл толады. Яєни, бір єасырлыќ мерейтой! Сондыќтан мен оќитын №33 орта мектепте ауылымыздыѕ тарихына байланысты кґптеген іс-шара ґтуде. Јрине, біз туєан ґлкеміздіѕ тарихын біліп ґсуге тиіспіз. Мен жїз жылдыќ тарихы бар Ленин кенті жайлы білгенімді айтќым келеді.

Ленин кенті Ертіс ґзенініѕ сол жаєалауында орналасќан, аумаєы 42 гектардан асады. Тўрєындар саны - он мыѕдай. ХХ єасырдыѕ басында «Жетінші ауыл» деп аталєан. 1928 жылєа дейін Павлодар уезініѕ Аќсу болысыныѕ ќўрамында болєан. 1928-1938 жылдар арасында Павлодар округіне, 1932 жылдан Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ ќўрамында болды. Павлодар облысы ќўрылєаннан кейін, яєни, 1938-1957 жылдары Каганович ауданыныѕ, 1957-1968 жылдарда Ермак (ќазіргі Аќсу ауданыныѕ) ќўрамына енген. 1965 жылєа дейін Ленинский ауылдыќ кеѕесі жўмыс істеді. Кентте отызыншы жылдары Еѕбекші жјне Советтердіѕ VІІ съезі атындаєы колхоздар болыпты. МТС, «Урожай» атты кинотеатр жўмыс істепті. Жолќўдыќ теміржол стансасы, ірі астыќ элеваторы, Ленин автобазасы, пошта

Айым РАМАЗАН, 10-сынып оќушысы, №33 орта мектеп, Ленин кенті.

Павлодардаєы №9 гимназия мектебі Академик Шапыќ Шґкин кґшесінде орналасќан. Білім ордасы 1938 жылы ќала шетіндегі ескі аєаш їйде ашылыпты, 21 оќушы білім алыпты. Алєашќы директоры - Ольга Морщинина. Бўдан кейін мектеп Луначар кґшесіндегі єимаратќа кґшіпті. Кейін Калинин кґшесіне ауысќан екен. Ќазіргі директорымыз – Светлана Завальная. Мен бўл мектепке 3-сыныпта келдім. Ўстазым – Елена Проскурина ґте мейірімді, жаќсы мўєалім болды. Ќазір мен 8 «А»-сыныбында оќимын. Сынып жетекшіміз – Татьяна Волкова. Татьяна Станиславовна – ґте мейірімді, оны бјріміз де сыйлаймыз. Мен їздік оќимын, тїрлі байќауларєа ќатысамын. Ќалалыќ пјн олимпиадасында 3-ші орын алдым. Алтын ўя мектебіме жарќын болашаќ тілеймін.

Јр адамныѕ ґмірінде білім алєан мектебі їлкен із ќалдырады. Меніѕ алтын ўям – мектебім їлкен јрі жарыќ. Сынып ќабырєаларына јйгілі єалымдардыѕ суреттері ілінген. Біз олардыѕ кім екенін жаќсы білеміз. Жылдыѕ јр мезгіліндегі мерекелер, алєашќы жјне соѕєы ќоѕырау біз їшін їлкен маѕызєа ие. Соѕєы ќоѕырауда мектеп тїлектері їлкен ґмірге ќанат ќаќса, алєашќы ќоѕырауда кішкентай ўл-ќыздар білім ордасыныѕ табалдырыєын тўѕєыш рет аттайды. Бізге білім мен тјрбие беріп келе жатќан мектебімізді жаќсы кґреміз, есейіп кеткенде де ўмытпайтын боламыз.

Айман ШАРАПАТОВА,

«Ауыл - алтын бесік» дейді, мен де ґз ауылымды алтын бесікке теѕеймін. Біздіѕ жаќтыѕ табиєаты јдемі. Айнала ќалыѕ аєаш, орман, емдік ќасиеті бар шґптер де кґп. Туєан жеріміз тарихќа да бай. Мысалы, јйгілі Иса аќыннан бата алєан Ќимадиден Ныєманов - біздіѕ Жаѕабет ауылыныѕ азаматы. Ол кісініѕ тўрєан їйінде мўражай бар. Онда аќынныѕ ќолжазбалары, кітаптары кґп. Аќын сол бґлмеде отырып, жырларын жазєан екен. Ол ауылы жайлы: «Талай тїлек ордасы еѕ, Талай сабаз ќордасы еѕ. Осы ауылым болмаса, Мен де ґмірде болмас ем...», - деп толєаныпты. Ол шын мјнінде ґзініѕ туып-ґскен жеріне деген сїйіспеншілігін жїректен шыќќан сезіммен жеткізіпті. Мен де ауылымды жаќсы кґремін.

8 «А»-сынып оќушысы, №9 гимназия-мектебі, Павлодар ќаласы.

Табиєат - меніѕ ґз їйім Меніѕ ауылым - Заѕєарєа ќарасты «Жўлдыз» шаруа ќожалыєында. Кейбіреулер «Казиев» ауылы деп атайды. Біз осында 6 жылдан бері тўрып келеміз. Балалар Заѕєар ауылындаєы мектепке ќатынап, оќимыз. Меніѕ айтайын дегенім, ауылымныѕ јдемі табиєаты жґнінде еді. Бізде жылдыѕ тґрт мезгілінде де табиєат соншалыќты јдемі болып тўрады. Ќыста дала аќ кїмістей жалт-жўлт етсе, кґктемде жасыл тїске боялады. Тура ертегідегідей. Бізде орман да бар. Жазда жидек пен ќараќат тереміз. Ќыста аѕшылыќќа шыєамыз. Біраќ мен уаќытымды кітап, газет-журнал оќуєа жўмсаймын. «Сарыарќа самалы» газетін де оќып тўрамын. Сізге оќырмандарыѕыз кґп болсын дегім келеді.

Нўржан КЕЅЕСОВ, 4-сынып оќушысы, Заѕєар ауылы, Павлодар ауданы.

єа Талаптыар! нўр жау

бґлімшелері, аурухана, наубайхана, бірнеше дїкен мен тўрмыстыќ ќызмет кґрсету їйі болєан. Кент 1965 жылдан 1999 жылєа дейін Павлодар ќаласыныѕ Ильич ауданыныѕ ќўрамында болды. Ќазіргі уаќытта кенттіѕ јкімдігі жўмыс істейді. 9 мамыр - Жеѕіс кїні біздіѕ кент тўрєындары їшін аса маѕызды. Ґйткені, біздіѕ ауылдан Отан ќорєауєа ондаєан ер азамат аттанєан екен. Олардыѕ кґбі туєан жерге оралмады. Біз жыл сайын соєыс ардагерлерін ќўттыќтап, ќолдан келгенше кґмектесеміз. Солардыѕ бірі - Кґккґзов Ескендір ата. Оныѕ кґптеген медалі бар. Атамыз осыдан їш жыл бўрын, 94 жасында ќайтыс болды. Кентте Жаяу Мўса атындаєы мјдениет сарайы ашылды. Басќа да жетістіктер баршылыќ. Біз жїз жылдыќ тарихы бар туєан жерімізді ќадір тўтамыз.

Мектебім

Алтын ўям

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

А

лыстаєы ќамќор наєашым Жаќсылыќ аєам, халіѕіз ќалай, жаќсы ма? Наєашы атамныѕ денсаулыєы жаќсы ма? Наєашы аєа, мен «Айналайын» арќылы арнайы хат жазып отырмын. Ґйткені, Сіздер де мен жаќсы кґретін «Айналайынды» оќисыздар деп ойлаймын. Меніѕ сабаєым жаќсы, «бес» деген баєа алып жїрмін. Ўстазым Бекенова Айгїл Аќанќызы оќу їлгеріміме сондай разы. Мені їздік оќушылардыѕ ќатарына жазып ќойды, ќатты

Устинья УДАЛОВА, 9-сынып оќушысы, №9 орта мектеп, Павлодар ќаласы.

Маќтанышым!

Маќпал ЖАРМАШ, 6-сынып оќушысы, Ќ.Ныєманов атындаєы орта мектеп, Аќтоєай ауданы.

«Балыќшы арыстан»

«Суретші піл»

Суреттерді салєан Аиша АБЫЛОВА, 2-сынып оќушысы, Аќжол орта мектебі, Аќсу ауданы.

9


1 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл Балалар мен жасөспірімдерге арналған «Айналайын» қосымшасына күн сайын аймағымыздың түкпір-түкпіріндегі шығармашыл балалардан ондаған хаттар келеді. Солардың көпшілігі аяулы аналарға арналған жүрекжарды тілектер. Олардың біразын аналар мерекесі қарсаңында жарыққа шығарған болатынбыз. Бірақ, баланың анаға деген махаббаты, ақ тілегі жылдың қай мезгілінде де айтыла беруі тиіс. Сондықтан, бүгін ана тақырыбына жазылған тағы бір топ хаттарды екшеп беріп отырмыз. Хат жазып тұрыңдар, балалар!

Кґктемніѕ лебі есті

Шуақты көктемді көп күттік. Міне, қаһарлы қыс күндері жылжып өтіп, қыр астынан көктем күні де қылтиып келіп қалды. Қар көбесі сөгіліп, бәйшешектер бүр жарады. Таңертең тұрғанда ән салған құстардың дауысын естіп, қуанып қаламын. Олар да «көктем келді, алақай, көктем келді» деп жырлап жатыр.

Кім болам?

Енді жылы жақтарға ұшып кеткен құстар да оралады. Біз оларға қамқор болуымыз керек. Сондай-ақ, үйдің, мектептің ауласына ағаш егіп, тал отырғызуымыз керек. Табиғат – біздің үйіміз екенін ұмытпауға тиіспіз, балалар! Әлия СОЛТАНҒАЗЫ, 7-сынып оқушысы, Жаңа Ямышев ауылы, Павлодар ауданы.

М

ен ер жеткенде атақты Әбілхан Қастеев секілді суретші болғым келеді. Әр алуан тақырыпқа сурет салып, көрмеге қойғым келеді. Жалпы, сурет салу – мен үшін өте қызық әлем. Есейгенде атам, апам, әкем мен анамның суретін саламын.

Аяулым РАМАЗАНОВА, 3-сынып оқушысы, Тақыр ауылы, Лебяжі ауданы.

ТІЛ ӨНЕРІ ТУРАЛЫ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР Сөз асылы – мақал. Өнер алды - қызыл тіл. Тіл тас жарады, Тас жармаса, бас жарады. Көп сөз – күміс, Аз сөз – алтын. Шешеннің сөзі – мерген, Шебердің көзі – мерген. Қаһарлы сөз – қамал бұзар. Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле. Жақсы сөз – жарым ырыс. Көз жетпеген жерге, Сөз жетеді. Тоқсан ауыз сөздің, Тобықтай түйіні бар. Тіліңмен жүгірме, Біліммен жүгір.

10

сəлемін жолдаєан

Рахмет, АНА!

Өмірдегі ең ардақты жан – Ана! Баланы жарық дүниеге әкеліп, жақсылыққа тәрбиелеген, өсіріп, жеткізген, гүлдей мәпелеген, түн ұйқысын төрт бөлген абзал жаннан артық кім бар?! Ананың ақ сүтін өтеу - парыз. Мен есейгенде ең алдымен Анамның жақсылығын еселеп қайтарамын деп ойлаймын. Ол үшін қазір жақсы оқып, алдыма мақсат қойып, соған жетуге талпынуым керек. Менің Анам өте мейірімді, қамқор жан. Әрдайым мектепке шығарып саларда «Жақсы оқы, бестік ал» дейді. Маған жасаған жақсылықтарың үшін, рахмет саған, Анашым! Мұратбек БАҚЫТЖАНҰЛЫ, 4-сынып оқушысы, Қ.Шүлембаев атындағы орта мектеп, Ақсу қаласы.

Мың алғыс!

Жинаған Дамира ҚАНАПИНА, «Жас қалам» үйірмесінің мүшесі, Майтүбек ауылы, Май ауданы.

Əкем - ақылшым Ақпан айында жарыққа шыққан «Айналайын» қосымшасынан әйгілі қаламгер Марк Твеннің әкесі жайлы айтқанын оқып, ойға қалдым. Марктің 14 жасында әкесі айтқан ақылды елемей, қабылдамай, керісінше, оны «ақымақ» деп ойлап, кейін есейгенде 21 жасқа толғанда әкесін «ақылды» деп бағалауы нақты өмірден алынған дәлел. Яғни, Марк бала кезінде әкесін түсінбей, кейін оның ақылына тәнті болады, бағалайды. Менің ойымша, болашақ қаламгер әке ақылымен талантын ұштап, әлемге әйгілі жа-

, ѕ ы н ѕ а л а б , л а л ы б а Ќ « »

зушы болды. «Айналайын» жарияланған бұл мақала тек мен ғана емес, әр балаға ой салуы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан, әке тәлімін, әке ақылын дұрыс қабылдап, ақылды болып өссек деймін. Төлеген СОЛТАНҒАЗЫ, 9-сынып оқушысы, Жаңа Ямышев ауылы, Павлодар ауданы.

Мейірімді анама деген алғысым шексіз. Жыласам жұбатып, су сұрасам сүт беріп, әлдилеген анашым менің! Ана балаға ешуақытта жамандық ойламайды. «Айым», «күнім» деп жұмсақ алақанымен басымнан сипап, бар мейірімін төгеді. Мен анама тек қана бақыт тілеймін. Өскенде мен де оны алақаныма салып мәпелеймін деп ойлаймын. Көктем күніндей күлімдей бер, анашым! Аққу САПАРҒАЛИҚЫЗЫ, 4-сынып оқушысы, Қ.Шүлембаев атындағы орта мектеп, Ақсу қаласы.

Өмiрдiң шуағы Біздің арқа сүйер тірегіміз де, ақылшымыз да - Ана! Біз қуансақ бірге қуанған, ренжісек,

бірге ренжіген анаға жетер жан жоқ, бұл өмірде. Менің міндетім – анашымның көңіліне қаяу түсірмей, жақсы оқып, тәрбиелі болып ер жету. Сонда ғана анамның үмітін ақтаймын. Анама өмірдегі барлық жақсылықты шын жүрегіммен тілеймін. Мадине ЕСЕНКЕЛДІ, 4-сынып оқушысы, Қаратерек ауылы, Май ауданы.

Мейiрiмiңнен айналдым! Ана! Осынау үш-ақ әріптен тұратын сөздің қасиеті бөлек. Шыр етіп дүниеге келген сәттен бастап қасымызда айналып-үйіріліп жүретін анадан қымбат ешкім жоқ. Мен анамды сондай жақсы көремін. Оның құшағы жылы, мейірімі ерекше. Ол жұмыстан келгенде үйдің іші жайнап кетеді. Көңілім көтеріліп, көмектесуге тырысамын. Ананы сыйлау, құрметтеу, ақ сүтін ақтау – баршамыздың парызымыз! Аружан АДАМ, 5-сынып оқушысы, Жаңатаң мектебі, Лебяжі ауданы.

Мен анамның гүлiмiн Менің анам – өмірімнің тірегі, шуағы, нұры. Анам әрқашан жанымда болса, алысқа ұзамаса деп тілеймін. Мені әлпештеп өсіріп, сабағымды оқытып, жақсылыққа тәрбиелеп отырған анамнан артық жан жоқ. Болашақта анама қамқор боламын. Мен - анашымның гүлімін! Мейрам ӘЛИ, 2 «Е»-сынып оқушысы, №22 орта мектеп, Павлодар қаласы.

Анасы жайлы толғанбайтын бала жоқ. Өйткені, ана мейірімі бала үшін көктемнің күніндей шуақты. Міне, «Айналайынның» хат қоржынында ана жайлы әлі де көптеген хаттар бар. Олардың барлығы ақ тілекке толы. Сондықтан, ана жайлы тебіренген көптеген балалардың аты-жөндерін атап өтейік. Оларды аналары оқып, қуансын, мейірленсін. Баласы ержеткенде жақсы адам боларына сеніп, үлкен үміт артсын. Олар мыналар: Май ауданы Көктөбе орта мектебінің 2 «Ә»-сыныбының оқушылары – Жанерке МАРАЛБЕК, Санджар ЖҰМАБЕК, Далия КҮЛЖАНОВА, Нарсұлтан ТҮСІПБЕК, Аружан МАРАТ, Ленин кенті №33 орта мектептен – Аяулым САРТАЙ, Аяулы РЫМБАЙ, Айнара ӘЛМҰХАН, сондай-ақ, тағы да Ленин кентінен (мектептерін жазбапты) 2 «А»-сынып оқушысы Сандина НҰРҒАЗИНОВА, Нариза ЖҰМАТАЕВА, Мерей ТЕМІРЖАНОВА, Әлібек ЕСКЕНДІР, Расул ЕСІМЖАНОВ, Лебяжі ауданы Жаңатаң мектебінен Аружан АДАМ, Ақсу қаласы М.Омаров

атындағы ауылдан 9-сынып оқушысы Жансая ЖӘРДЕМХАН мен 5-сынып оқушысы Еркежан ҚУАНЫШ, 4-сынып оқушысы Күмісай АМАНТАЙ, Павлодар ауданы Жаңа Ямышев ауылынан Әлия СОЛТАНҒАЗЫ, Ақсу қаласы Үштерек ауылынан 9-сынып оқушысы Дәулет ХУРМЕТБЕК, Железин ауданы Екішоқ негізгі мектебінен Мақпал НАЗАРОВА, тағы басқа да көптеген ұл-қыздарға «Айналайын» қосымшасының атынан және әрине, аналар-дың атынан үлкен алғыс білдіреміз.

Анасы жайлы ойлы мақала жазып, сезімін кестелі сөзбен жеткізбекке тырысқан әрбір талапты баланың талабына нұр жаусын, атааналарыңның, ұстаздарыңның үмітін ақтап, білімді, тәрбиелі, нағыз қазақтың намысқой ұланы болып ержетіңдер, айналайындар демекпіз. Хаттармен, яғни өздеріңмен сырласқан - «Айналайын». «Айналайынды» әзірлеген - Сая МОЛДАЙЫП.


ЌОЄАМ

1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ПАВЛОДАРЛЫЌ ОЌУШЫЛАР – ЇЗДІК 24-29 наурыз аралыєында Шымкент ќаласында гуманитарлыќ пјндер бойынша республикалыќ олимпиада ґтті. Зияткерлік сайысќа еліміздегі мектептердіѕ 560 оќушысы ќатысты.

БАЙЌАУ

Аруана – жеѕімпаз! Осыдан бір жыл бўрын Ертістіѕ Павлодар ґѕіріндегі бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ќатары «Рavlodarnews.kz» атты аќпараттыќ агенттікпен толыќќан болатын. Жуырда јріптестеріміздіѕ бір жылдыєына орайластырылєан шара ўйымдастырылды. «Рavlodarnews.kz ќўрдастарын ќўттыќтайды» атты байќауда їздік оќырмандар аныќталды.

Суретті тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

БІЛІМ

11

Аќмарал ЕСІМХАНОВА

Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Аймаєымыздыѕ намысын облыстыќ пјн олимпиадасыныѕ 36 жїлдегері ќорєады. Білім додасында жерлестеріміз бес алтын, бес кїміс жјне он бір ќола медальге ие болып, їздік атанды. Ал алты оќушы ЌР Білім жјне єылым министрлігініѕ Ќўрмет грамотасымен марапатталды. Сонымен ќатар, бас жїлдені иеленген павлодарлыќ оќушылардан ќўралєан команда «2014 жылєы еѕ їздік олимпиадалыќ команда» марапатына лайыќ деп танылды. Ал дарынды балаларєа арналєан «Жас дарын» мамандандырылєан мектебі «Еѕ їздік олимпиадалыќ мектеп» атанды. Оќу сайысында ќанжыєамызєа бўйырєан олжалар бўл єана емес. Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернатыныѕ тарих пјнініѕ мўєалімі Ернўр Дјуеновке «Олимпиада ќозєалысына адалдыќ танытќаны їшін» аталымы бойынша диплом табысталды. Айта кетерлік жайт, Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернатыныѕ оќушысы Назгїл Ќайырбаева, дарынды балаларєа арналєан №8 мектеп-лицейдіѕ шјкірті Давид Калашников жјне Аќсу ќаласы дарынды балаларєа арналєан мамандандырылєан гимназияныѕ білім алушысы Јдия Ќайыржанова екінші мјрте бірінші орынєа ие болды. Ґткен жылы да аталєан оќушылар олимпиадада озыќ атанєан еді. Ернўр ДЈУЕНОВ, Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан облыстыќ ќазаќ гимназия-интернатыныѕ ўстазы: - Олимпиада тарихында алєаш рет Оѕтїстік Ќазаќстан облысында республикалыќ білім бјсекесі ґтті. Соєан ќарамастан, ўйымдастырушылар сайысты жоєары деѕгейде ўйымдастыра білді. Бјсекелестеріміз осал болєан жоќ. Бўл ретте Астана, Алматы ќалаларыныѕ командаларын ерекше атап ґтуге болады. Біраќ, оќушыларымыз лайыќты ќарсылас екендіктерін танытты. Јсіресе, тілдік пјндер бойынша павлодарлыќ шјкірттерге теѕ келер ешкім болмады. Мўндай жоєары жетістік облысымыздыѕ «зияткерлік астана» екенін таєы бір мјрте дјлелдегені айќын.

Баєдарлама насихатталды Жуырда С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетінде «Болашаќ» баєдарламасы аясында білім алєан мамандармен кездесу ґтті. Жиынєа «Халыќаралыќ баєдарламалар орталыєы» АЌ вицеминистрі Єалия Досмўхамбетова жјне аталмыш ўйымныѕ ќызметкері Олжас Сапарєалиўлы ќатысты. Шара барысында «Болашаќ» баєдарламасы бойынша оќудыѕ шарттары, талаптары жайлы јѕгіме ґрбітіліп, биылєы жылы енгізілген жаѕашылдыќтар туралы айтылды. Сонымен ќатар, шетел асып, јлемніѕ їздік жоєары оќу орындарында білім алуєа ниеттенген жастарєа кеѕес беріліп, сўраќтарына жауаптар ќайтарылды. Айта кетерлігі, осы тектес шаралар Екібастўз жјне Аќсу ќалаларында да ўйымдастырылады. Ботакґз САЄЫМБЕК, С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ студенті.

ЖЈРМЕЅКЕ

Табиєи ґнімдер саудаланды Май ауданыныѕ тауар ґндірушілері облыс орталыєында ґткен жјрмеѕкеге ќатысты. Тўрєындарды ќолжетімді баєадаєы ауыл шаруашылыєы тауарларымен ќамтамасыз етуді маќсат тўтќан шараєа аймаќтыѕ барлыќ аудандары мен ќалалары ќатысты. Кґктїбек, Кеѕтїбек, Баскґл жјне басќа да елді мекендерден жеткізілген жылќы, ірі ќара мен ќой еті тґмен баєамен ўсынылып, сґрелерде кґп тўраќтамады. Сондай-аќ, ерекше дјмімен облысќа танымал Май ќаймаєы мен ірімшігі јп-сјтте сатылып кетті. Май ґѕірініѕ шаруа ќожалыќтары жјрмеѕкеге ґз ґнімдерін јкелсе, аудан кґркемґнерпаздары тўрєындар назарына шаєын концерттік баєдарлама ўсынды. Жјрмеѕкеге келген халыќ јншілерге ризашылыќтарын білдірді. Айбек БОЛАТБЕКЎЛЫ.

Агенттіктіѕ бас редакторы Жанар Кітапбаеваныѕ айтуынша, аталмыш шыєармашылыќ байќау сайт оќырмандарын ќўрметтеу маќсатын кґздеді. Бјйге шарттарына сјйкес оќырмандар ќауымы тарапынан бір жасќа толєан балаќайлардыѕ фотосуреттері ќабылданды. Ал байќау жеѕімпаздары сайтќа кірушілердіѕ дауыс беруі арќылы аныќталды.

Нјтижесінде мыѕнан астам дауыс жинап, оќырмандардыѕ ыќыласына ие болєан Аќсу ќаласыныѕ кішкентай тўрєыны Аруана Ермек жеѕімпаз атанды. Екінші орынєа павлодарлыќ Абылайхан Сыздыќов ие болса, їшінші орын Ленин кентініѕ тўрєыны Ника Савченкоєа бўйырды. Жеѕімпаз балаєа баєалы сыйлаќтар табысталды.

Баќытгїл ЕГЕМБАЕВА, Аруананыѕ анасы: - «Рavlodarnews.kz» сайты арќылы еліміздегі жјне облыс жаѕалыќтарымен кїнбе-кїн танысудамыз. Электронды нўсќаны отбасымызбен пайдаланамыз. Журналистер ќауымы оќиєаны жедел јрі шынайы жеткізеді. Оќырмандар атынан сайт ќызметкерлеріне шыєармашылыќ табыстар тілеймін!

7 сјуір – Дїниежїзілік денсаулыќ кїні

ЖЎЌПАЛЫ АУРУДАН САЌТАН! Жыл сайын сјуір айыныѕ 7-ші жўлдызында јлемдегі 200-ге жуыќ мемлекет Дїниежїзілік денсаулыќ кїнін атап ґтеді. 1948 жылы бўл кїні Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымы ќўрылды. Бїгінде аталмыш ўйымєа жер шарындаєы мемлекеттердіѕ барлыєы дерлік мїше болып, адамзат баласыныѕ саулыєын ќамтамасыз етуге јлемдік деѕгейдегі іс-шараларды атќаруда. 1950 жылдан жалєасќан дјстїр бойынша бўл кїні адамдар ґз денсаулыќтарыныѕ мјні ќаншалыќты зор екеніне ой жїгіртіп, бїкіл јлемде саламатты ґмір салтын насихаттайтын іс-шаралар ґтеді. Дїниежїзілік денсаулыќ саќтау ўйымы јр жылды медицинадаєы аса кґкейкесті мјселелердіѕ біріне арнайды. Бўєан дейін јлем елдерініѕ назарында микробтарєа ќарсы дјрілер жјне оларды жаћандыќ тарату мјселесі

болды. Биылєы кезек – жўќпалы ауруларды ќоздыратын микробтарда. Біздіѕ аймаќта да атаулы кїнге орай, «Денсаулыќтыѕ 7 ќадамы» марафоны басталды. Мўндаєы ўран «Ўзаќ ґмір сїруіѕ – сеніѕ ќолыѕда!». Жеті ќадамныѕ бірі ретінде демікпе мен ќант диабетініѕ алдын алу шаралары алынды. Осыєан орай, облыстыќ балалар ауруханасында «Демікпе мен ќант диабетініѕ алдын алу мектебі» ўйымдастырылды.

Аурухананыѕ дјрігер-аллергологы, облыстыѕ штаттан тыс бас аллергологы Р.Жекесова демікпе жјне оныѕ себебі мен салдары жайлы жан-жаќты аќпарат ўсынды. Ал аймаќтыѕ штаттан тыс бас эндокринологы Б.Саматова балалар арасындаєы семіздіктіѕ таралуы мјселесін сґз етті. Оныѕ айтуынша, аталмыш «їрдіс» балалар арасындаєы ќант диабетіне себеп болуда. Дјрігер аурудыѕ алдын алу їшін балалар мен жасґспірімдердіѕ тамаќтануын жіті баќылауєа алу керек деген пікір айтты. Сјуір айыныѕ 7-не дейін аймаќ бойынша осы тектес шаралар ўйымдастырылып, халыќќа жўќпалы аурулар мен олардыѕ пайда болу себептері жайлы аќпарат таратылады.

Јсемгїл ЕРІКЌЫЗЫ.

ЌЫЛМЫС

ОНЛАЙН-КАЗИНО ОЅДЫРМАДЫ Павлодар облыстыќ экономикалыќ ќылмысќа жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы департаментініѕ мамандары ойынхана жўмысын заѕсыз ўйымдастырєан кїдіктіні ќўрыќтап, ќылмыстыќ іс ќозєады. Ќаржы полициясы баспасґз ќызметініѕ мјліметінше, жедел іздестіру

шаралары барысында Екібастўз ќаласында екі ойынхананыѕ жўмысы

тоќтатылды. Нјтижесінде кїдікті азамат электронды лотореяныѕ атын жамылып, казино жўмысын заѕсыз дґѕгелеткені аныќталды. Ойынхана єимараттарын тінту кезінде «Бинго лоторея», «Лоторея электроник» жазуы бар 10 терминал, сондай-аќ, 27 мыѕ теѕгеге жуыќ ќаржы тјркіленді. Ќазіргі таѕда ќылмыстыќ істіѕ мјнжайы аныќталуда.

ОЌЫС ОЌИЄА

МЇГЕДЕКТЕРДІ МЈЖБЇРЛЕП... Естімеген елде кґп. Павлодар ќаласында Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ тўрєыны мїмкіндігі шектеулі жандарды заѕсыз жўмысќа тартып, ґзініѕ «табыс кґзіне» айналдырыпты. Басќаша айтсаќ, мїгедектерді ќайыр сўрауєа итермелеген. Тергеу-тексеру нјтижесінде олар Павлодардаєы тўрєылыќты орны жоќ жандарєа арналєан мекемеге барып, мїгедектерді ґздерініѕ їйіне тўруєа шаќырєан. Кейін ќайыр сўрауєа мјжбїрлеген. Дегенмен, бўл «бизнесі» кґпке бармады. Павлодар ќалалыќ соты мїгедектерді кґшеде ќайыр сўрауєа мјжбїрлеген азаматтардыѕ ісіне ќатысты шешім шыєарды. Сот ґкілдерініѕ шешімімен З.Мудур есімді азаматша айыпты деп табылып, бес

жылєа дейін бас бостандыєынан айырылды. Оныѕ сыбайласы їш жылєа дейін, шартты тїрде сынаќ мерзімімен екі жылєа дейін темір торєа тоєытылды.

МЎЗ БЕТІНДЕ ЌАЛЄАН Павлодар облыстыќ тґтенше жаєдайлар жґніндегі департаментініѕ мамандары Ертіс ґзенінде мўз їстінде ќалып ќойєан 3 жасґспірімді ќўтќарды. Оќиєа ґткен аптаныѕ сенбі кїні орын алды. 16-17 жасар жасґспірімдерге дер кезінде алєашќы медициналыќ ќызмет кґрсетіліп, ауруханаєа жеткізілді. Естеріѕізге сала кетсек, дјл осындай оќиєа їстіміздегі жылдыѕ ќаѕтарында Шыєыс Ќазаќстан облысындаєы Алакґлде болды. Ќызметкерлер бес автокґлікпен адасып кеткен 15 балыќшыєа кґмек ќолын созєан.

ЖАРЫЛЄЫШ ЗАТ ТАБЫЛМАДЫ Сенбі кїні Павлодар ќалалыќ сапаржайы ґз жўмысын бірнеше саєатќа тоќтатты. Автовокзалєа белгісіз біреулер хабарласып, єимаратќа жарылєыш заттыѕ ќойылєаны туралы хабарлаєан. Облыстыќ тґтенше жаєдайлар жґніндегі департаменттіѕ мамандары оќиєа орнына дереу жетіп, ґрт сґндіру жјне дјрігерлер тобына дабыл соєылды. Тексеру барысында ешќандай жарылєыш зат табылмай, хабарлама жалєан болып шыќты. Ќазіргі таѕда тјртіп саќшылары жалєан аќпарат берушіні іздестіру їстінде.

Аќмарал ЈДІЛБЕК.

Ќазаќстанда мемлекеттік орман ќоры аумаќтарында ґрттік ќауіпті маусымныѕ мерзімі белгіленді. Біздіѕ аймаќта ол 10 сјуір - 31 ќазан аралыєын ќамтиды.


12

АЛАМАН

1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

«Аламанныѕ» бапкері -

Фархат ЈМІРЕ тел: 8(7182) 61-80-20

www.saryarka-samaly.kz

ФУТБОЛ. ЕЛ БІРІНШІЛІГІ

«Атырау» алдырмады Турнир кестесі

Кездесудіѕ 10 минутында-аќ «Ертіс» ќаќпасынан саѕылау тапќан Милош Трифунович «Атырауєа» жеѕіс сыйлады. Таблодаєы есеп ойын соѕына дейін ґзгерген жоќ. Жалпы, «Ертістіѕ» жаѕа маусымдаєы аяќ алысы кґѕіл кґншітерліктей емес. Ќайта, «Атыраудыѕ» ќарќыны тјуір. Атыраулыќтар бірінші турда Алматыда «Ќайратты» ўтса, енді міне Павлодарда «Ертісті» тізерлетті. Біріншіліктегі ірі есеп «Тараз» бен «Шахтер» арасындаєы ойында тіркелді. Виктор Кумыков шјкірттері Таразда жергілікті клубты 1:5 есебімен ўтты. «Аќтґбе» семейлік «Спартактыѕ» ќаќпасына жауапсыз їш доп соќса, «Жетісу» сырт алаѕда «Тобылдан» басым тїсті. Есеп – 0:2. Алматылыќ «Ќайрат» шымкенттік «Ордабасыєа» есе жіберсе, «Астана» ќызылордалыќ «Ќайсарды» айналып ґтті (1:0). «Ертіс» келесі кездесуін 5 сјуір кїні Талдыќорєанда жергілікті «Жетісумен» ґткізеді. Сонымен ќатар, бўл турда «Астана» мен «Тараз», «Ќайсар» мен «Ќайрат», «Ордабасы» мен «Тобыл», «Атырау» мен «Аќтґбе», «Спартак» пен «Шахтер» шеберлік байќасады.

Суретті тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

«Ертіс» футболшылары ел біріншілігініѕ ІІІ турында ґз алаѕында Атырауды ќабылдап, 0:1 есебімен ўтылды. Осылайша, жанкїйер ќауым жергілікті клубтыѕ биылєы маусымдаєы алєашќы жеѕілісіне де куј болды. Жалпы, бўєан дейін ўйымдастырылєан чемпионаттардыѕ бес-алты турында жеѕіліс таппайтын «Ертістіѕ» биыл небары їшінші турда-аќ «Атырауєа» есе жібергені жанкїйерлерді ќуанта ќоймаєаны аныќ.

КОМАНДА

О

Ў

1. «Аќтґбе»

3

7

2. «Жетісу»

3

7

3. «Атырау»

3

7

4. «Астана»

3

7

5. «Шахтер»

3

4

6. «Ертіс»

3

4

7. «Ќайсар»

3

4

8. «Тобыл»

3

4

9. «Ордабасы»

3

3

10. «Спартак»

3

1

11. «Тараз»

3

1

12. «Ќайрат»

3

0

ЌАЗАЌ КЇРЕСІ

Балуан Шолаќты еске алды Жуырда Павлодар ќаласында Балуан Шолаќтыѕ 150 жылдыєына орай ерлер мен јйелдер арасында ќазаќ кїресінен облыс чемпионаты аяќталды. Оєан жїзден аса балуан ќатысты. Ерлер арасында Павлодар ауданыныѕ ґкілі Дулат Ќадырбеков (55 келі), баянауылдыќтар Айдын Мјжитов (60 келі) пен Ерасыл Сыздыќов (70 келі), екібастўздыќ Јлібек Махамбетов (80 келі) жјне Павлодар ќаласыныѕ балуандары Батырхан Жїнісов (90 келі) пен Адам Богатырев (91 келіден жоєары) жеѕіске жетті. Јйелдер арасында Павлодар ќаласыныѕ мерейі їстем болды. Мейрамгїл Јбелдинова (55 келі), Мархаббат Ќуатбекова (65 келі), Назира Ержанова (75 келі) мен Зарина Байбатина (75 келіден жоєары) ґз салмаќтарында топ жарды.

ХОККЕЙ

«Барыс» маусымды аяќтады Ќўрлыќтыќ хоккей лигасында ґнер кґрсететін астаналыќ «Барыс» биылєы маусымды аяќтады. Елордалыќ клуб уфалыќ «Салават Юлаевтан» айласын асыра алмады. Ґзара алты рет кездескен командалар спортсїйер ќауымєа тамаша ойындар сыйлады. «Барысты» жалпы есепте 4:2 есебімен ўтќан уфалыќ клуб енді жартылай финалда баќ сынайды.

БЈРЕКЕЛДІ!

Жарайсыѕ,

Зарина!

Ќазаќ теннисшісі Зарина Диас ґзініѕ спорттыќ мансабында тўѕєыш рет јлемніѕ їздік 100 теннисшісініѕ ќатарына ќосылды. 20 жастаєы Зарина Диас Майамиде ґткен турнирдіѕ екінші айналымына шыќќаннан кейін Јйелдер теннис ќауымдастыєыныѕ (WTA) тізімінде 105-ші орыннан 91-ші сатыєа кґтерілді. Жаѕартылєан рейтингте Ќазаќстанныѕ бірінші ракеткасы Ярослава Шведова да ґзініѕ жаєдайын біршама жаќсартып алды. Ол 58-ші орыннан 55-ші орынєа табан тіресе, Галина Воскобоева бір саты тґмен сырєып, 63-ші орыннан 64-ші орынєа жайєасќан. Ал, ќазаќстандыќ ґзге теннисшілерден Юлия Путинцева 153-ші орыннан 154 орынєа тґмен сырєыса, Сесиль Каратанчева 167-ші орыннан 177-ші сатыєа бір-аќ тїскен. Бўл аптадаєы жаѕартылєан WTA тізімініѕ кґшбасшылар ќатарында айтарлыќтай ґзгеріс жоќ. Бірінші орында америкалыќ теннисші Серена Уильямс. Екінші орында ќытайлыќ Ли На болса, їздік їштікті польшалыќ Агнешка Радванска тїйіндеп тўр.

Неміс жеріндегі жеѕіс «Астана арландары» бїкілјлемдік бокс сериясыныѕ ширек финалын жеѕіспен бастады. Кїрзі жўдырыќты жігіттеріміз сырт алаѕда Германия боксшыларын 3:2 есебімен тізерлетті. Ќарымта кездесу 5 сјуір кїні Алматыда ґтеді. 49 келіде шаршы алаѕєа кґтерілген Теміртас Жїсіпов Овидиа Берцандты таза ўтты. Ал Мейіртболат Тоитов (56 келі) Майкл Конланєа есе жіберді. 64 келідегі їмітіміз Асхат Ујлиханов та жеѕіліп ќалды. Ол Артем Харутюнянды айналып ґте алмады. «Астана арландарыныѕ» белді боксшыларыныѕ бірі Сергей Деревянченко (75 келі) Денис Робет Радованды ўтып, таразы басын теѕестірді. Кездесу таєдыры соѕєы жекпе-жекте шешілді. Василий Левит (91 келі) Артур Маннды сабады.

БЎРЫШТАМА СОЌЌЫ

Комментаторлар жершіл ме? Елімізде «ЌазСпорт» спорт арнасы ашылєанда ќуанбаєан адам жоќ шыєар. Спортсїйер ќауымныѕ «Таза спорт жаѕалыќтары мен жарыстарын кґрсететін арнайы арна болса игі еді» деген кґп жылєы ґкініші бір сјтте ќуанышќа ўласып, аєайын арќа-жарќа болып еді. Ґкініштісі, бўл кїндері кґпшілік арасында осы арнаныѕ комментаторларына ќатысты јѕгімелерді жиі естиміз. «Сґз тіркестерін дўрыс ќолданбайды», «Ќайталама сґздер кґп», «Дауыстары тартымсыз» деген мазмўндаєы јѕгімелерді ќўлаєымыз шалып ќалады. Јрине, жўмыс кемшіліксіз болмайды. Кґш жїре тїзеледі деген. Біраќ, сын тїзелмей, мін тїзелмейді емес пе?! Айтайын дегеніміз мынау. Осыдан бірнеше кїн бўрын тїнгі 01:30 шамасында «ЌазСпорт» телеарнасын ќостым. Каратэ-додан Шымкентте ґткен ел біріншілігін кґрсетіп жатыр екен. Комментаторлар – Индира Бектенова мен Јзиз Тастаев. Теледидарды ќосќанда Маѕєыстау облысы мен Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ ќыздары (командалыќ жарыс) ґзара баќ сынасќалы жатыр. Индира мен Јзиздіѕ аузынан «Оѕтїстік ќазаќстандыќтар жеѕіске жетсе екен», «Олардыѕ мерейі їстем болуы тиіс» деген мазмўндаєы сґздерін естіп, жаєамды ўстадым. Екеуі де «Оѕтїстік Ќазаќстан облысыныѕ спортшылары жеѕіске жетсе екен» деп шыр-пыр. Біраќ, комментаторлардыѕ ґкініше ќарай, маѕєыстаулыќтар жеѕіске жетті. Меніѕше, олар

тікелей эфирде миллиондаєан адамєа хабар таратып отырєандыќтан ґз пікірін ашыќ айтпауы тиіс. Оны кґрермендер дўрыс ќабылдамауы мїмкін. Сондай-аќ, комментаторлар ќай спортшыєа, ќай командаєа жанкїйер екенін де эфир барысында аѕєартпауы керек. Осыдан барып жершілдік, рушылдыќ тартыс ґрбиді. Индира Бектенова – журналист ќана емес, белгілі каратэші. Мўны кґпшілік біле бермеуі де мїмкін. Айтпаєым, бір салаєа маманданєан адам сол сала туралы кґп јрі тўшымды јѕгіме айта алады. Бўєан И.Бектенова дјлел. Ол жарыс барысында жоєарыдаєыдай јѕгіме айтќаны болмаса, каратэ-доныѕ білгірі екенін танытып, мол аќпарат берді. Комментаторлар бір єана спорт тїріне бейімделуі керек. Жалпы, елімізде спорт додаларын тарататын кез келген арнаныѕ комментаторын алсаќ та, кемшіліксіз емес. Кейде Амангелді Сейітхан, Есей Жеѕісўлы, Жандос Айтбайўлы секілді сґзге шешен, јуезді їнімен еріксіз баурап алатын тапќыр тілшілер жїргізген спорттыќ додаларды саєынасыѕ. Бјлкім, олардыѕ да бїгінгі ізбасарларына деген ґкпесі ќара ќазандай шыєар...

Ќараєандыда жергілікті «Шахтер» футбол командасы їшін оќу-жаттыєу базасы салынатын болды.


ЖАРНАМА

1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Шаєын ќалаларды дамытудыѕ 2012-2020 жылдарєа арналєан Баєдарламасы аясында жаѕа ґндірістерді ќўру їшін мемлекеттік гранттар беру бойынша конкурс ґткізу туралы хабарландыру Конкурсты ўйымдастырушы: “Аќсу ќаласыныѕ кјсіпкерлік бґлімі” мемлекеттік мекемесі. Орналасќан орны: Аќсу ќаласы, пошталыќ мекен-жайы: Астана кґшесі, 21; электронды поштаныѕ мекенжайы: op11_aksu@mail.ru; байланыс телефондары: 8 (71837) 2-00-65. Конкурс мјні: 2012-2020 жылдарєа арналєан шаєын ќалаларды дамыту Баєдарламасы аясында ісін жаѕа жеке кјсіпкерлер субъектілеріне мемлекеттік гранттар беру (жаѕа ґндірісті ќўру їшін). Конкурс тїрі: ашыќ конкурс Конкурсќа ќатысу шарттары: Конкурсќа моноќалада жјне јкімшілік баєынушылыќ аумаєындаєы елді мекенде жаѕа ґндірісті ќўруєа жоспарлайтын кјсіпкерліктіѕ жеке субъектілері ќатыса алады. Конкурсќа ќатысу їшін ґтінім беретін орын – “Аќсу ќаласыныѕ кјсіпкерлік бґлімі” мемлекеттік мекемесі. Конкурстыќ ќўжаттамаларды тапсыру тјртібі: конкурсќа ќатысу їшін

їміткерлер кґрсетілген мекен-жайєа жеке, пошта немесе ґзініѕ ќўзыретті ґкілі арќылы бекітілген їлгі бойынша ґтінім мен конкурстыќ ќўжаттаманыѕ толыќ пакетін ўсынады. Конкурстыќ ќўжаттамаларды ўсыну мерзімі: 2014 жылдыѕ 1 сјуірден бастап 2014 жылдыѕ 7 сјуірге дейін жўмыс кїндері саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін (жергілікті уаќытпен). Ґтінімдерді ўсынудыѕ басталатын кїні мен уаќыты: 2014 жылєы 1 сјуір саєат 09.00-ден бастап (жергілікті уаќытпен). Ґтінімдерді ўсынудыѕ аяќталєан кїні мен уаќыты: 2014 жылєы 7 сјуір саєат 18.30-єа дейін (жергілікті уаќытпен). Кґрсетілген мерзім аяќталєаннан кейін тїскен ґтінімдер ќабылданбайды. Осы хабарландыру жјне конкурстыќ ќўжаттамалармен www.damu.kz сайтынан танысуєа болады.

Аќсу ќаласыныѕ кјсіпкерлік бґлім басшысы М.АЌТАЕВ

«Павлодар облысыныѕ ішкі саясат басќармасы» мемлекеттік мекемесі талдау жјне мониторинг бас маманы уаќытша бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына (негізгі ќызметкердіѕ бала кїтуімен байланысты демалыста болуы) (ДО-4 санаты) ашыќ конкурс жариялайды: Пошталыќ мекен-жайы: 140 000 Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы, 15, каб. 2. Тел/ факс (7182) 32 21 03, 32 21 19, e-mail: kense.uvp@pavlodar.gov.kz Мемлекеттік ќызметтегі жўмыс ґтіліне байланысты лауазымдыќ еѕбекаќы мґлшері 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Жўмыс сапасын жоєарылату жјне ґнімділігін арттыру маќсатында басќарма ќызметініѕ баєыттары бойынша iшкi баќылауды жїзеге асырады. Басќарма жїйесiн баєалайды, бастыќќа оны жаќсарту бойынша ўсыныстар енгізеді. Мемлекеттік органныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ бюджеттiк жјне ґзге заѕнамасын саќтауын тексеруді жїзеге асырады. Басќарманы ќаржыландырудыѕ жеке жоспарыныѕ іске асырылуын баќылауды, нјтижелерін баєалауды жїзеге асырады. Облыстыќ бюджет ќаражатын пайдалану кезіндегі ќўќыќ бўзушылыќтарды аныќтау, алдын алу жјне жол бермеу шараларын ќабылдайды. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: білімі – жоєары (экономика, есеп жјне аудит, ќаржы). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі(экономикалыќ мамандар). Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын , Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», Конституциялыќ заѕды, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Ќазаќстан жергілікті Республикасында мемлекеттік жјне ґзін-ґзі басќару» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер; Конкурс «Мемлекеттік јкімшілік лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» негізінде ґткізіледі.«ЌР мемлекеттік ќызмет істері агенттігі» тґраєасыныѕ 2013

жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32, 2013 жылєы 11 желтоќсандаєы №06-7/179 бўйрыќтары). Конкурсќа ќўжаттарды ќабылдау мерзімі конкурс ґткізу туралы хабарландыру жарияланєан кїннен бастап - 10 кїн. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1)белгіленген їлгі бойынша ґтініш; 2) ґлшемі 3х4 фотосуретімен белгіленген їлгі бойынша толтырылєан сауалнама; 3) нотариалдыќ кујландырылєан білімі туралы ќўжаттыѕ кґшірмесі; 4) нотариалдыќ кујландырылєан еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжат тапсыру уаќытында жарамды шекті мјндерден тґмен емес нјтижелерімен тестілеуден ґтуі туралы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілгені туралы хабардар етілген кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде кандидаттар «Павлодар облысыныѕ ішкі саясат басќармасы» мемлекеттік мекемесінде јѕгімелесуден ґтеді. Азаматтар жоєарыда аталєан ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде ќўжат тігілетін папкаєа тігіп, ќолданќолєа тапсыру тјртібімен немесе электрондыќ пошта арќылы ўсынады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы жіберген азаматтар, јѕгімелесуге бір жўмыс кїні ќалєанєа дейін ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын ўсыну ќажет. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын ўсынбаєан жаєдайда, тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді.) Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына тўлєаныѕ келісімі бойынша байќаушыларды ќатыстыруєа жол беріледі. Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі мјслихат депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ (їкіметтік емес ўйымдардыѕ), коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері ќатыса алады.

13

РЕДАКЦИЯЄА ХАТ

Дјстїрлерді паш етті Халыќ арасында «Самарќанныѕ кґк тасы еритін кїн» болып есептелетін наурыз мерекесін №8 Аќтоєай колледжі айрыќша кґѕіл-кїймен тойлады. Мерекелік шара барысында айналаны јн мен кїйге бґлеген концерттік думан, ќазаќша киінген ќыздар мен жігіттер, ќолдарына шашу алып жїгіріскен јжелер айналаєа кґрік беріп тўрды. Кїн мен тїнніѕ теѕеліп, адам баласы ерекше кґѕіл-кїйге енетін жыл басы Јз-Наурызды ґткізуге оќу ордасындаєы жас мамандар ерекше їлес ќосты.

Колледж директорыныѕ тјрбие ісі жґніндегі орынбасары Б.Ќўрманалинов дїйім жўртты Ўлыстыѕ ўлы кїнімен ќўттыќтады. Наурыз шашуы шашылєан соѕ, ўлттыќ киімдер сайысы, салт-дјстїрлер бґлімі, ўлттыќ таєамдар кґрмесі жјне Наурызєа арналєан ќабырєа газетін шыєару сынды шаралар ўйымдастырылды. Сонымен ќатар,

«Бесікке салу», «Ќыз ќуу», «Ќўда тїсу», «Ќўйрыќ-бауыр асату» сынды ќазаќ халќыныѕ ежелден келе жатќан дјстїрлерін ќайта жаѕєырту маќсатында сайыстар ґткізілді. Ќорытынды бойынша ґзгеден ерекше ґнер кґрсеткен тамаќтандыруды ўйымдастыру-1 тобыныѕ студенттері 1-орынєа лайыќ деп танылды. Жеѕімпаздарєа арнайы сыйлыќтар мен Алєыс хаттар берілді.

Серік ТЎРСЫНЎЛЫ, №8 Аќтоєай колледжініѕ оќытушысы.

Есімі ўмытылмасын Май ауданы Абай ауылыныѕ тумасы, жерлесіміз Алтынбек Бектўрлы Јбілќасов ґзініѕ мјдениетке сіѕірген мол еѕбегімен ґлке тарихында елеулі орынєа ие тўлєалардыѕ бірі еді. Ґнер майталманы, Ќазаќстан Республикасыныѕ мјдениет ќайраткері атанды. Сондай-аќ, кезінде «НевадаСемей» антиядролыќ ќозєалысыныѕ белсенді мїшесі болды. Ауылдардаєы мјдениет їйлерініѕ ќаѕырап бос ќалмауына ґзіндік їлесін ќосты. «Кґп адам дїниеге бой алдырєан, Бой алдырып, аяєын кґп шалдырєан. Ґлді деуге бола ма, айтыѕдаршы, Ґлмейтўєын артына із ќалдырєан», - деп хјкім Абай атамыз айтќандай, Алтынбек Бектўрўлыныѕ да жасаєан

жаќсылыєы, соѕына ќалдырєан игі істері келешек ўрпаќќа мјѕгі їлгі болмаќ. Еліне ќалтќысыз ќызмет еткен азамат былтырєы жылдыѕ ќараша айында мезгілсіз дїние салєан болатын. Біраќ, азаматтыѕ ўлттыќ мўраны дјріптеуге ќосќан їлесі ўмытылмайды. Айтайын дегенім, мјдени саланы дамытуєа сіѕірген ґлшеусіз еѕбегін ескере отырып, азаматтыѕ тўлєасын ўлыќтау маќсатында аудан орталыєындаєы мјдениет їйіне марќўмныѕ есімі берілсе деген ўсынысым бар. Еліне адал ер есімі ўрпаќ есінде саќталуы тиіс.

Ертісбай ЖЎМАБЕКОВ, Май ауданы.

"МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ" ЎЛТТЫЌ КОНКУРСЫН ҐТКІЗУ ТУРАЛЫ АЌПАРАТ Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 6 желтоќсандаєы №250 "Мерейліотбасы" Ўлттыќ конкурсы туралы» ґкімін орындау маќсатында облыс ќалалары мен аудандарында "Мерейлі отбасы" Ўлттыќ конкурсыныѕ 1 кезеѕініѕ басталуын хабарлаймыз. Конкурсты ґткізудіѕ маќсаттары - отбасы институтын ныєайту, атааналардыѕ бала тјрбиелеудегі жауапкершілігін арттыру, отбасылыќ ќўндылыќтарды насихаттау, ќазаќстандыќ отбасыныѕ жаєымды имиджін насихаттау. Конкурс Ќазаќстан Республикасыныѕ бїкіл аумаєында ашыќ нысанда ґткізіледі. Конкурсќа ќатысуєа мїшелерініѕ еѕбектегі, спорттаєы, шыєармашылыќ, зияткерлік, єылыми жетістіктері жоєары отбасылар жіберіледі. Конкурс їш кезеѕде ґткізіледі. Бірінші кезеѕ – аудандыќ (ќалалыќ), екінші – ґѕірлік, їшінші – ўлттыќ. Конкурсќа ќатысуєа ґтінім аудандыќ (ќалалыќ)комиссияєа келесі ќўжаттармен бірге беріледі: 1) ата-аналардыѕ (ќорєаншылардыѕ, ќамќоршылардыѕ) жеке басын кујландыратын ќўжаттардыѕ кґшірмелері, балалардыѕ туу туралы кујліктерініѕ кґшірмелері;

2) асырап алушы (ќорєаншы) отбасылар їшін – жергілікті ујкілетті органныѕ кјмелетке толмаєан балаєа ќорєаншылыќты (ќамќоршылыќты) белгілеу туралы шешімінен їзінді кґшірме; 3) неке ќию туралы кујліктіѕ кґшірмесі (бар болса); 4) ата-аналарыныѕ біреуі ќайтыс болєан жаєдайда, ќайтыс болу туралы кујліктіѕ кґшірмесі – бар болса; 5) балаларды тјрбиелегені їшін алєан кґтермелеулердіѕ, белгілі бір жетістіктері їшін алєан кґтермелеулердіѕ бар екенін кујландыратын ќўжаттардыѕ кґшірмелері; 6) балалардыѕ, ата-аналардыѕ (ќорєаншылардыѕ, ќамќоршылардыѕ) жўмыс (оќу) орнынан аныќтамалар жјне мінездемелер; 7) ўсынымдар (јріптестерініѕ, кґршілерініѕ, достарыныѕ); 8) отбасы мїшелерініѕ еѕбектегі, спорттаєы, шыєармашылыќ, зияткерлік, єылыми жоєары жетістіктерін кујландыратын ќўжаттардыѕ кґшірмелері. Ўсынылатын ќўжаттардыѕ кґшірмелерін їміткерлер ўсынєан тїпнўсќалар негізінде аудандыќ (ќалалыќ) комиссияныѕ тґраєасы кујландырады. Ўлттыќ конкурсќа ќатысу їшін ґтінім 2014 жылдыѕ 1 сјуірінен 30 сјуіріне

дейін ќалалыќ (аудандыќ) ішкі саясат бґлімдеріне беріледі. Аудандыќ (ќалалыќ) комиссия алынєан аќпаратты жан-жаќты тексергеннен кейін аудандар (ќалалар) јкімдерімен келісілген екі ќатысушыныѕ (отбасыныѕ) конкурстыќ материалдарын 15 мамырєа дейін ґѕірлік комиссияларєа жібереді. Ґѕірлік комиссиялар бір їздік отбасын 30 мамырєа дейін ўлттыќ конкурсына іріктеп алып, Ўлттыќ комиссияєа жібереді. Ўлттыќ комиссия ґѕірлік комиссиялардыѕ ўсыныстарын алќалы тїрде ќараєаннан кейін 10 кїн ішінде лауреат атаєына їміткер отбасылар туралы баєдарламалар циклын јзірлеу їшін материалдарды Ўлттыќ телеарнаєа жолдайды. Жеѕімпаздарды іріктеу 10 тамыздан 5 ќыркїйекке дейін смс-хабарламалар жјне интернетресурс арќылы интерактивті дауыс беру жолымен аныќталады. Кґрермендердіѕ басым кґпшілігі дауыс берген отбасыєа «Мерейлі отбасы» лауреаты атаєы, диплом мен ерекшелік белгісі (мїсінше) беріледі.

Облыс ішкі саясат басќармасы.

Ж.Аймауытов атындаєы Павлодар облыстыќ ќазаќ музыкалы драма театрыныѕ 2014 жылєы сјуір айына

РЕПЕРТУАРЫ

Театр директоры – кґркемдік жетекшісі, Ќазаќстанныѕ еѕбек сіѕірген ќайраткері - НЎРЛАН ЖЎМАНИЯЗОВ


14

МЕЗГІЛ

1 сјуір,сейсенбі, 2014 жыл

1) «Павлодар ќаласы ќўрылыс бґлімі» ММ ќаржы есебі жјне есеп беру секторыныѕ меѕгерушісі – бас бухгалтері (уаќытша), санаты «ЕR –3». (22–2–1–1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 74313 теѕгеден 98657 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Сектор ќызметін їйлестіруді жјне басшылыќты жїзеге асыру. Сектор жўмысы регламентініѕ орындалуын ќамтамасыз ету, ќўжаттардыѕ мерзімінде орындалуына баќылау жасау. Тауар-материалдыќ ќўндылыќтарды, негізгі заттар мен аќшалай ќўжаттарды есепке алу бойынша баќылау жїргізу, алєашќы ќўжаттар мен операцияларды олардыѕ ќозєалысымен байланыстаєы ќаржылыќ-бухгалтерлік есепте уаќытылы кґрсету. Ќаржыландыру жоспарыныѕ уаќытылы орындалуына, бґлімніѕ бухгалтерлік балансын жасау мен тапсыруєа баќылау жасау. Сјйкестік органдарєа белгіленген мерзімде бастапќы ќўжаттар жјне есептік тіркеу негізінде ќаржы-есеп беруін ќўрастыру жјне ўсынуын баќылау. Бюджеттік ќаражатты маќсатты жўмсауды баќылау. Міндеттемелер мен тґлемдер бойынша ќаржыландыру жоспарына ґзгерістер енгізуге ґтінімдер, аныќтамалар жасау мен есеп жїргізу. Ќаржыландырудыѕ жинаќтау жоспарын жасау. Бґлім басшысымен, Бґлім басшысы орынбасарымен ґткізілетін шўєыл жиналыстарєа ќатысу. Жоєары тўрєан органдардыѕ тапсырмалары бойынша, сондай-аќ, орындауын шектелген мјлiметтерді даярлауы. Негiзгi ќўралдар жјне аќша ќўжаттарды есептен шыєару бойынша баќылаудыѕ жїзеге асыруы жјне есепке алу. Салыќ жјне жоєары тўрєан органдарда жјне санаќтыѕ органдары бухгалтерлiк есептеу нјтижелерiнiѕ белгiленген мерзiмдерiнде дер кезiнде ќўрастыруєа жјне берудi баќылаудыѕ жїзеге асыруы, сондай-аќ, ґткізілген мемлекеттік сатып алу бойынша есеп беру. Конкурсќа«ЕR–3» санатты ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (экономикалыќ, бухгалтерлік, ќаржылыќ, есеп жјне аудит, мемлекеттік басќару). Жўмыс тјжірибесі: мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жарым жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда їш жылдан кем емес жўмыс ґтілініѕ бар болуы немесе жоєары жјне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы, немесе єылыми дјрежесініѕ бар болуы. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын жалпы талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы, «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін – ґзі басќару туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлуi. 2) «Павлодар ќаласы ќўрылыс бґлімі» ММ ќаржы есебі жјне есеп беру секторыныѕ бас маманы (уаќытша, негізгі ќызметкердіѕ бала кїту бойынша демалысы

«Павлодар ќаласы јкiмiніѕ аппараты» ММ (140000, Павлодарќ., Ќайырбаев кґш., 32 їй, 405 каб., аныќтама телефоны: 8 (7182) 32-11-42;факс: 8 (7182) 32-28-06 электронды пошта мекен-жайы: «kense.ap@pavlodar.gov.kz» «Б» корпусы бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарына конкурстар жариялайды кезеѕінде), санаты «ЕR – 4».(22–2–2–2) Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Тауар-материалдыќ ќўндылыќтарєа, негізгі заттарєа, арзан ќўнды бўйымдарєа жјне аќшалай ќўжаттарєа бухгалтерлік есеп жїргізу, жалаќыны уаќытылы тґлеуге есеп жїргізуге жјне заѕды, жеке жјне ќарамаєындаєы тўлєаларєа есеп айырысу, барлыќ ТМЌ тїгендеу жїргізу, аппарат бойынша тґлемге есептерді, ґтінімдерді, келісім шарттарды тіркеу бойынша Ќазынашылыќ департаментімен жўмыс жасау, аппарат бойынша белгіленген мерзімде ќаржылыќ-бухгалтерлік, салыќтыќ жјне статистикалыќ есеп берулерді тиісті жјне жоєары тўрєан органдарєа жјне ўсыну жасау, аппарат бойынша бюджеттік ґтінімдерді жасау жјне уаќытылы ўсыну. Аппарат бойынша ќаржыландыру жоспарын жасау. Баєалы ўсыныстар бойынша аппарат бойынша ТМЌ мемлекеттік сатып алу материалдарын даярлау. №5, 6, 8, 9, 10, 13 мемориалдыќ ордерлер жїргізу. Аппарат бойынша ќаржылыќ есеп жјне есеп беру секторыныѕ кіріс хат-хабарларына жауаптар даярлау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (экономикалыќ, бухгалтерлік, ќаржылыќ, есеп жјне аудит, мемлекеттік басќару). Мемлекеттік ќызметтегі ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi екі жылдан кем емес болса, орта білімнен кейінгі білімге (экономикалыќ, бухгалтерлік, ќаржылыќ, есеп жјне аудит) рўќсат етіледі. «Павлодар ќаласыныѕ тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімі» ММ коммуналдыќ шаруашылыќ секторыныѕ бас маманы(уаќытша, негізгі ќызметкердіѕ бала кїту бойынша демалысы кезеѕінде), санаты «ЕR – 4». (16-5-1-1) Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ґз ќўзыреті шегінде азаматтардыѕ шаєымдарын, арыздарын ќарастырады. Ќоќысты шыєару жґнінде тўрєындарєа кґрсетілетін ќызметтердіѕ сапасын баќылау, арнайы машиналар автобазасымен жўмыс істеу. Ґз ќўзыреті шегінде нормативтік актілерді, ережелер мен јдістемелерді дайындау. Ќаланыѕ сумен жабдыќтау жјне кјріз жїйелері объектілерініѕ техникалыќ жай-кїйін тексеру жґніндегі комиссия жўмысына ќатысу. Ќаланыѕ коммуналдыќ ќызметтерімен кґрсетілетін ќызметтердіѕ сапасын арттыру жґнінде жўмыс жїргізу. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (техникалыќ, заѕгерлік, мемлекеттік жергілікті басќару, экономикалыќ). Мемлекеттік ќызметтегі ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi екі жылдан кем емес болса, орта білімнен кейінгі білімге (техникалыќ, заѕгерлік, экономикалыќ, педагогикалыќ) рўќсат етіледі. 4) «Павлодар ќаласы жер ќатынастары бґлімі» ММ бас маман – бас бухгалтері, санаты «ЕR – 4». (21-0-0-2) Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурстар ґткізу

“Качир ауданы јкімініѕ аппараты” ММ-і, 140600, Павлодар облысы, Качир ауданы, Тереѕкґл ауылы, конкурстыќ комиссиясы, аныќтама телефоны 8(71833) 21850 электрондыќ пошта мекен-жайы: kense.akr@pavlodar.gov.kz, aralova.akr@pavlodar.gov.kz бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарына конкурс жариялайды: 1. “Качир ауданыныѕ ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі” мемлекеттік мекемесініѕ басшысы, санаты Е-R-1 Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты 109547 теѕгеден 147985 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Бґлім ќызметін басќару жјне їйлестіру, ўзаќ мерзімді,орта мерзімді жјне аєымдаєы жоспарды жїзеге асыру бойынша ґзге жергілікті атќарушы органдар мен бґлімді їйлестіру; инфраќўрылым дамуыныѕ негізгі баєыттарын ґѕдейді. Бґлім ќўзырындаєы азаматтардыѕ ґтініштері мен хаттарын ќарайды. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: білімі - жоєары: мемлекеттік басќару, экономикалыќ, инженерлік-техникалыќ, сјулеттік, ќўрылыс, заѕгерлік, ауыл шаруашылыќ. Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік ќызмет ґтілі їш жылдан кем емес; 2) жоєары немесе жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес; 3) єылыми дјрежесініѕ болуы; 4) мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес; 5) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі тґрт жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес. Компьютерде Word, Excel баєдарламаларымен жўмыс істей білу. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын жалпы талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы» Конституциялыќ Заѕды, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке

www.saryarka-samaly.kz

жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. 2. «Качир ауданыныѕ экономика жјне бюджеттік жоспарлау бґлімі» мемлекеттік мекемесініѕ бас маманы, санаты Е-R-4. Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: аудан бюджетінен ќаржыландырылатын ґзініѕ ќўзырет шегінде јлеуметтік кґмек кґрсету, јлеуметтік ќызмет кґрсету жјне аќпараттыќ бос аралыќ салалары бойынша бюджеттік баєдарламаларєа ґзгерістер мен ґзгертулер енгізілген жобаларын ќарастыру; аудан бюджетінен ќаржыландырылатын мемлекеттік ќызмет кґрсету бойынша атќарушы органдар ќызметкерлерініѕ тиімділігін баєалауын ґткізу; јлеуметтік жјрдемін алу бойынша їміттеген мамандарды ќабылдап жјне ќўжаттарын тіркеп жїзеге асыру, керекті ќаржы ќаражат есебін жїргізу; азаматтардыѕ їндеу бойынша жўмыс. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Жоєары: мемлекеттік басќару, экономикалыќ, ќаржылыќ, ауыл шаруашылыќ, ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі: экономикалыќ, ќаржылыќ, ауыл шаруашылыќ. Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Компьютерде Word, Excel баєдарламаларымен жўмыс істей білу. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын жалпы талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы», «Жеке жјне заѕды

жјне ўйымдастыру. Бухгалтерлік есеп жјне баланс ќўрастыру, егжей-тегжейлі ќаржыландыру жоспарларын, ґтінімдерді дайындау. Бґлім жўмысшаларына жалаќыны есептеу. Бюджеттік ґтінімді жјне оєан есептерді дайындау. Бґлімніѕ материалдыќ, еѕбек жјне ќаржы ресурстарын пайдалануды баќылау. «ПавлодарГеокарта» МКЌЌ ќаржы – шаруашылыќ ќызмет жоспарларын ќарауды ќамтамасыз ету. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (мемлекеттік басќару, экономикалыќ). Мемлекеттік ќызметтегі ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi екі жылдан кем емес болса орта білімнен кейінгі білімге (экономикалыќ) рўќсат етіледі. 5) «Павлодар ќаласы жер ќатынастары бґлімі» ММ ќўќыќтыќ жўмысы секторыныѕ бас маманы, санаты «ЕR – 4». (21-4-1-1) Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 56376 теѕгеден76235теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Сот, мемлекеттік органдарында жјне ўйымдарда Бґлім мїдделерін ўсыну. Бґлімніѕ мемлекеттік ќызметкерлеріне ќўќыќтыќ жалпыєа міндетті оќу ґткізуін ўйымдастыру. Жер ќатынастары мјселелері бойынша жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау. Казаќстан Республикасы заѕнамасын ќолдануда Бґлім ќызметкерлеріне јдістемелік жјне тјжірибелік кґмек кґрсету. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (мемлекеттік басќару, заѕгерлік). Мемлекеттік ќызметтегі ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi екі жылдан кем емес болса орта білімнен кейінгі білімге (заѕгерлік) рўќсат етіледі. 6) «Ленин кенті јкімініѕ аппараты» ММ бас маманы, санаты «ЕG – 3». (18-1-7) Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 53813 теѕгеден72391теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ленин кентінде су тасќыны, ґртке ќарсы жаєдайлардыѕ алдын алу жјне жою жґніндегі тґтенше жаєдайлар їшін іс-шараларды ўйымдастыру жјне ґткізу. Тґтенше жаєдайлар бойынша келешектегі жјне аєымдаєы жўмыс жоспарларын јзірлеу. Тґтенше жаєдайлар бойынша жўмыс туралы есептер мен аќпараттар ўсыну. Кїшейту аппаратыныѕ жјне ґртке ќарсы ќызмет жўмысын ўйымдастыру жјне іске асыру. Ќауіпсіздік техникасы мен еѕбек ќорєау жґніндегі жўмысты ўйымдастыру жјне ґткізу. Кентті абаттандыру жјне кґгалдандыру, кґшелерді жарыќтандыру, санитарлыќ тазалау, кґму орындарын тиісті ўстау жґніндегі жўмысты ўйымдастыру жјне іске асыру. Мемлекеттік мекемелерге тўрєын їй коммуналдыў шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары мјселелері бойынша кґмек кґрсету. Мемлекеттік мекемелерді жылыту маусымына дайындау іс-шараларын іске асыру. Мемлекеттік баєдарламалар бойынша жўмысты ќўзыреті шегінде ўйымдастырып, ґткізу. Азаматтардыѕ жазбаша жјне ауызша ґтініштерін ќарастырады. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (мемлекеттік басќару, экономикалыќ, заѕгерлік, техниќалык). Мемлекеттік ќызметтегі ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты

тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 суретпен осы толтырылєан сауалнама; 3) білімі туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені расталєаны туралы сертификат.; Конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына тиiстi лауазымєа таєайындауєа ќўќыєы бар тиiстi мемлекеттiк органныѕ басшысыныѕ келісімі бойынша байќаушылар мен эксперттердіѕ ќатысуына жол беріледі. Азаматтар хабарламада кґрсетілген электрондыќ почта мекен – жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїні бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап 5 жўмыс кїн ішінде «Качир ауданы јкімініѕ аппараты» ММ ґтеді. (20177)

лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi екі жылдан кем емес болса орта білімнен кейінгі білімге (экономиќалыќ, заѕгерлік, техникалыќ, ветеринариалыќ) рўќсат етіледі. Конкурсќа «ЕR – 4», «ЕG – 3» санаты ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік ќызмет кґрсетутуралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін – ґзі басќару туралы»Заѕдарын, осы санаттаєы наќтылау азымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан–2050» стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлуi. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќада мiндеттi бiлiмдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшінќажетті ќўжаттар: 1) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы ґтiнiш; 2) 3х4 їлгiдегi суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекiтiлген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтiнде шектi мјннен тґмен емес нјтижемен тестiлеуден ґткенi расталєаны туралы сертификат конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Азаматтар хабарламада кґрсетiлген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшiн кґрсетiлген ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгiмелесу басталєанєа дейiн бiр жўмыс кїн бўрын кешiктiрмей бередi. Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына байќаушыларды ќатысылуы ќамтамасыз етіледі. Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі маслихат депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердыѕ (їкіметтік емес ўйымдардыѕ)коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері ќатыса алады. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берiлмеген жаєдайда тўлєа јѕгiмелесуден ґтуге жiберiлмейдi. Јѕгiмелесуге жiберiлген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгiмелесуге жiберу туралы хабардар ету кїнiнен бастап 5 жўмыс кїн iшiнде «Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ ґтедi. (20176)

Еске алу Айтуєан Ќасымўлын еске аламыз Јуелі жаздым сјлем туыстарєа! Ќайєыєа ортаќ болєан жерлестерге! Тоєыз жылдыѕ ішінде Ґмірбай, Теміртас, Айтуєан Ќасым ўлдарынан жјне біріѕе бауыр, біріѕе ўл Ахатымыздан айырылып, Тереѕкґл еліне ќайєылы оќиєалармен келіп-ќайтќан кїндеріміз. Сіздермен ойдаєыдай сјлемдесіп, хал-жаєдайды білуге мїмкіншілік болмады... Адал аєам, јділ аєам, ґмір бойы еѕбек еттіѕ. Саєынып Ахатыѕды, ќайєыѕды білдірмеуге тырыстыѕ. Алмагїлдіѕ жетістіктеріне, Ерсўлтан мен Арнўрдыѕ «ата» деген сґзіне алданып, Гїлбаршын екеулеріѕ отбасылыќ тіршілікті жасай білдіѕ. Адамныѕ ќасы мен ќабаєына ќарап, тїсіне білу, Біреуге деген ерекше ыќыласыѕ мен кґмегіѕ. Тереѕ ойлы аќылыѕ, ойнап айтќан сґздеріѕ Есте ќалар кїлімсіреген келбетіѕ, Айтуєаным. Аєалардыѕ таєдыры жїрекке оќ болып ќадалады, Жылдар ґтер, бўл жаралар мјѕгілік болып есте саќталады. Аєалар жасамаєан ўзаќ ґмір сїріп, Баќыт пен биік шыѕєа ќол жеткізіп, топыраќтарын бір аунатар ўл-ќыздары. Айтуєан, сені ойласам, жїрегім ќиналады. 2005,2008-ші жылдары аєаларды, Осыдан бес жыл бўрын Ахатыѕды жерледіѕ. Жаратќан керек етсе, амал бар ма, енді міне соѕдарынан ґзіѕ кеттіѕ. Солай болса, Айтуєан, жаныѕ жјннјтта боларына сенемін мен.

Еске алушы: ќарындасы - Ќымбат Ќасымќызы, Астана ќаласы. Айтуєан марќўмныѕ ќырќына арналєан ас сјуірдіѕ 5-ші жўлдызында, саєат 12.00 –де, Тереѕкґл (Ќашыр) ауылында, «Bass and Max» халал-ресторанда беріледі. (2)

«Павлодар облысыныѕ ішкі саясат басќармасы» мемлекеттік мекемесі 2014 жылєы 20 наурызда жарияланєан «Павлодар облысыныѕ ішкі саясат басќармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережесіне» толыќтырулар енгізеді: Жарияланєан «Павлодар облысыныѕ ішкі саясат басќармасы» мемлекеттік мекемесі туралы ережесі» Павлодар облысы јкімдігініѕ 2014 жылєы 11 аќпандаєы №34/2 ќаулысымен бекітілді.


ЖАРНАМА

1 сјуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz 140003, Павлодар ќаласы, Иса Байзаќов кґшесі, 151/2-їй, 305-кабинет, аныќтама телефоны: (8 718 2) 65-38-82, электронды пошта мекен-жайы: «kense.dz@pavlodar.gov.kz», Павлодар облысыныѕ јкімдігі «Павлодар облысыныѕ денсаулыќ саќтау басќармасы» ММ «Б» корпусы бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа конкурстар жариялайды. 1. Облыс денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ (уаќытша, негізгі ќызметкердіѕ декреттік демалыс кезеѕіне) ўйымдастыру - ќўќыќтыќ жјне кадрлар жўмысы бґлімініѕ бас маманы, санаты D-O-4, 2-015 коды. Лауазымдыќ айлыќаќысы еѕбек ґтіліне байланысты 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Облыс денсаулыќ саќтау басќармасымен жјне облыс медициналыќ ўйымдардыѕ БАЌ-мен жўмысын ўйымдастыру. Апта сайын дайджесттер дайындау бойынша жўмыс жїргізу. Облыс денсаулыќ саќтау басќармасы ќызметініѕ медиа-жоспарларын јзірлеуді жјне олардыѕ іске асырылуын баќылауды жїзеге асыру. Облыс денсаулыќ саќтау басќармасы, медициналыќ ўйымдар мамандарыныѕ брифингтер мен баяндамаларын БАЌ ўйымдастыру. БАЌ-да жариялау їшін материалдар дайындауды жїзеге асыру, жарияланєан материалдарєа мониторинг жїргізу. Павлодар облысы бойынша мемлекеттік ќызмет Агентігі басќармасына БАЌ жарияланєан теріс материалдар жґнінде тоќсан сайын есептер дайындау жјне тапсыру. Ерекшеленген медициналыќ ќызметкерлерді Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік белгілеріне, Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ, облыс јкімініѕ, ќала јкімініѕ, облыстыќ мјслихат хатшысыныѕ, ќалалыќ мјслихат хатшысыныѕ, облыс денсаулыќ саќтау басќармасы басшысыныѕ Кеуде белгісімен, Ќўрмет грамотасымен жјне Алєыс хаттарымен марапаттауєа ўсыну бойынша материалдар дайындау жјне мониторингтеу. Марапаттау бойынша деректер базасын ќўруєа денсаулыќ саќтау саласындаєы ќызметкерлерді марапаттау жґнінде деректерді уаќытында жїргізу. Облыс денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ веб-сайтында ўсынылєан талаптарєа сјйкес аќпараттыќ рјсімдеу жјне орналастыру бойынша жўмысты ўйымдастыру. Облыс денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ веб-сайтында облыс денсаулыќ саќтау басќармасында жарияланєан конкурстар туралы, бос орындар туралы аќпараттарды уаќытында орналастыру. Облыс денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ веб-сайтында мемлекеттік жјне орыс тілдерінде жаѕалыќтарды кїн сайын орналастыру. Облыс јкімдігі аппарат кеѕесіне апталыќ аќпаратты дайындау. Медициналыќ жўмысшылардыѕ жиналыстарєа, салтанатты шараларєа, концертттерге баруы бойынша облыс јкімдігі тапсырмаларын ўйымдастыру,баќылау жјне орындау. Облыс јкімдігіне, Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігіне отырыстарєа материалдар дайындау бойынша жўмысты ўйымдастыру. Облыс денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ жоспарлы отырыстарда хаттамалар жїргізу. Жоспарлы отырыста берген басќарма басшысы мен оныѕ орынбасарларыныѕ тапсырмаларын орындау бойынша мониторингті жїзеге асыру. Облыс денсаулыќ саќтау басќармасымен ґткізілетін ісшараларды ўйымдастыру. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігінен, Павлодар облысы јкімдігінен жјне басќа да мемлекеттік органдар мен ўйымдардан келген баќылау тапсырмаларды уаќытында орындау. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігімен, басќа да мемлекеттік, мемлекеттік емес органдардан жјне ўйымдармен хат алмасу. Ќўзіреті шегінде сўраныстарєа жауаптар дайындауды жїзеге асыру. Ќўзіреті шегінде жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау. Басќарма басшысыныѕ блогына тїсетін сўраќтарєа уаќытылы жјне сапалы жауап беру. Павлодар облысы јкімініѕ блогы мен басшы блогына тїскен жїгінулердіѕ ай сайынєы мониторингі. Ўйымдастырушылыќ сипаттаєы тапсырмаларды орындау. Бґлім жўмысын жетілдіру. Мїдделеріне дау тудыруєа жол бермеу жґнінде шаралар ќабылдау. Ішкі еѕбек тјртібінде ережелерді саќтау. Номенклатуралыќ папкаларды жїргізу. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары (медициналыќ, педагогикалыќ, заѕгер, мемлекеттік басќару, аќпараттыќ жїйелер) білімі.

Ортадан кейінгі (медициналыќ, заѕгерлік, журналистика) білімі барларєа рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару мен ґзін-ґзі басќару туралы», «Мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурстар бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурстарєа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) ґкілетті орган белгіленген нысандаєы ґтініш; 2) ґкілетті орган белгіленген 3х4 їлгідегі суретпен нысандаєы сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 907 бўйрыєымен бекiтiлген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтiнде шектi мјннен тґмен емес нјтижемен тестiлеуден ґткенi расталєаны туралы сертификат. Ќўжаттар конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Конкурс комиссисы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамассыз ету їшін оныѕ отырысына байќаушыларды ќатысылуы ќамтамасыз етіледі. Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламетініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ (їкіметтік емес ўйымдардыѕ), коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері ќатыса алады. Азаматтар хабарламада кґрсетiлген электрондыќ почта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшiн кґрсетiлген ќўжаттарды электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгiмелесу басталєанєа дейiн бiр жўмыс кїн бўрын кешiктiрмей бередi. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берiлмеген жаєдайда тўлєа јѕгiмелесуден ґтуге жiберiлмейдi. Јѕгiмелесуге жiберiлген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгiмелесуге жiберу туралы хабардар ету кїнiнен бастап 5 жўмыс кїн iшiнде «Павлодар облысыныѕ денсаулыќ саќтау басќармасы» ММ ґтедi. (20175)

«Павлодар облысыныѕ ішкі саясат басќармасы» мемлекеттік мекемесі талдау жјне мониторинг бас маманы уаќытша бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына (негізгі ќызметкердіѕ бала кїтуімен байланысты демалыста болєаны) (ДО-4 санаты) ашыќ конкурс жариялайды: Пошталыќ мекенжайы: 140 000 Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы, 15, каб. 2. Тел/ факс (7182) 32 21 03, 32 21 19, e-mail: kense.uvp@pavlodar.gov.kz Мемлекеттік ќызметтегі жўмыс ґтіліне байланысты лауазымдыќ еѕбекаќы мґлшері 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Жўмыс сапасын жоєарылату жјне ґнімділігін арттыру маќсатында басќарма ќызметініѕ баєыттары бойынша iшкi баќылауды жїзеге асырады. Басќарма жїйесiн баєалайды, бастыќќа оны жаќсарту бойынша ўсыныстар енгізеді. Мемлекеттік органныѕ Ќазаќстан Республикасыныѕ бюджеттiк жјне ґзге заѕнамасын саќтауын тексеруді жїзеге асырады. Басќарманы ќаржыландырудыѕ жеке жоспарыныѕ іске асырылуын баќылауды, нјтижелерін баєалауды жїзеге асырады. облыстыќ бюджет ќаражатын пайдалану кезіндегі бўзушылыќтарды аныќтау, алдын алу жјне жол бермеу шараларын ќабылдайды. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: білімі–жоєары (экономика, есеп жјне аудит, ќаржы). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі(экономикалыќ мамандар). Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы» Конституциялыќ заѕын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Ќазаќстан Республикасында жергілікті мемлекеттік жјне ґзін- ґзі басќару» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер; Конкурс «Мемлекеттік јкімшілік лауазымдарєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» негізінде ґткізіледі «ЌР мемлекеттік ќызмет істері Агенттігі» Тґраєасыныѕ (2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32, 2013 жылєы

11 желтоќсандаєы №06-7/179 бўйрыќтары). Конкурсќа ќўжаттарды ќабылдау мерзімі конкурс ґткізу туралы хабарландыру жарияланєан кїннен бастап - 10 кїн. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1)белгіленген їлгі бойынша ґтініш; 2) ґлшемі 3х4 фотосуретімен белгіленген їлгі бойынша толтырылєан сауалнама; 3) нотариалдыќ кујландырылєан білімі туралы ќўжаттыѕ кґшірмесі; 4) нотариалдыќ кујландырылєан еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжат тапсыру уаќытында жарамды шекті мјндерден тґмен емес нјтижелерімен тестілеуден ґтуі туралы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілгені туралы хабардар етілген кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде кандидаттар «Павлодар облысыныѕ ішкі саясат басќармасы» мемлекеттік мекемесінде јѕгімелесуден ґтеді. Азаматтар жоєарыда аталєан ќўжаттарды ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде ќўжат тігілетін папкаєа тігіп, ќолдан-ќолєа тапсыру тјртібімен немесе электрондыќ пошта арќылы ўсынады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы жіберген азаматтар, јѕгімелесуге бір жўмыс кїні ќалєанєа дейін ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын ўсыну ќажет. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын ўсынбаєан жаєдайда, тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді.) Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына тўлєаныѕ келісімі бойынша байќаушыларды ќатыстыруєа жол беріледі. Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі мјслихат депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердіѕ (їкіметтік емес ўйымдардыѕ), коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері ќатыса алады. (20178)

15

Еске алу Жалелов Мўхамедияр-Ермек Ќазелўлыныѕ ґмірден ґткеніне биіл 6 жыл толып отыр. Сїйікті јкеміз, аяулы атамыз тірі болса биылєы наурыз айыныѕ 26-жўлдызында 65 жасќа толар еді. Оныѕ жарќын бейнесі барлыќ жерлестерініѕ, аєайын туысќандарыныѕ, отбасыныѕ жїрегінде мјѕгі саќталады. Марќўмныѕ жатќан жері жайлы, топыраєы торќалы болсын деп Алладан тілейміз! Ґтіп жатыр ґмірдіѕ жаз, кґктемі, Біздер їшін кїніміз еѕ кґктегі. Баєынамыз таєдырдыѕ талайына, Саєынумен жїрміз ґзіѕ кеткелі. Басымызєа ауыр ќайєы орнаттыѕ, Жаныѕ болсын баќшасында жјннаттыѕ, Жўмаќ тґрден орын алсын жаныѕыз, Жаратушы Жаппар ием ќолдап шын. Еске алушы: Жўбайы – Баян, балалары – Абзал, Јсет, Алмас, Јсел, Јсем, Айгерім, немерелері – Ерболат, Мўхамедияр, Айбын, Олжас.

«Павлодар ќаласы јкiмiніѕ аппараты» ММ (140000, Павлодарќ., Ќайырбаев кґш., 32 їй, 405 каб., аныќтама телефоны: 8 (7182) 32-11-42;факс: 8 (7182) 32-28-06 электронды пошта мекен-жайы: «kense.ap@pavlodar.gov.kz» «Б» корпусы бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымдарына конкурстар жариялайды 1) «Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ јкімініѕ орынбасары, «Е-1» санаты ( 0-1-3). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 115954теѕгеден156314 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Реформалаудыѕ , жоспарлаудыѕ, ќаржыландырудыѕ салаларын јдістемелік ќамтамасыз етуді,халыќаралыќ ынтымаќтасы дамыту, мјдениет, білім беру, јлеуметтік ќамтамасыз етуді басќарудыѕ негізгі баєыттарын јзірлеуді ўйымдастырады. Ќаланыѕ јлеуметтікмјдени дамыту мјселелерін жїргізеді. Жўмысты жобалау жјне жоспарлау ќабилеті. Ќол астындаєылардыѕ жўмысын бакылау, ўйымдастыру ќабілеті. Ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєарыбiлiм(педагогикалыќ, экономикалыќ, заѕгерлік, техникалыќ, мемлекеттік басќару). Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: мемлекеттiкќызметґтiлi їшжылданкемемес; жоєары оќу орынынан кейiнгi бiлiм баєдарлама - лары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi жанындаєы бiлiм беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiржылдан кем емес немесе єылыми дјрежесiнiѕ болуы; мемлекеттiк органдарда басшылыќ немесе ґзгелауазымдардажўмысґтiлi бiржылданкемемес; осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi тґртжылдан кем емес, оныѕ iшiнде басшылыќ лауазымдард абiржылдан кем емес. Конкурсќа «Е – 1» санатыќатысушыларєа ќойылатын талаптар: ЌазаќстанРеспубликасыныѕКонституциясын, ЌазаќстанРеспубликасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы»,«Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќзаѕдарын , Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы, «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерi туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік ќызмет кґрсету туралы», Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050»: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты стратегиясын бiлуi. 2) «Павлодар ќаласыныѕ тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімі» ММ басшысыныѕ орынбасары, «ЕR-2» санаты (1601-1). Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты – 98016 теѕгеден132610теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Кґріктендіру баєдарламаларын їйлестіру жјне іске асыруды жїзеге асырады, ќаланы кґріктендіру мен кґгалдандыруды кїтіп ўстау жґніндегі салалыќ тендерлік саясатты ќўрастырады. Автомобиль жолдарын дамыту, жґндеу, ќалпына келтіру, їйішілік аумаќты кґріктендіру баєдарламасын ќўрастыруда ќатысады. Кґріктендіру жјне кґгалдандыру, автомобиль жолдарын жґндеу жјне дамыту баєдарламалары жґніндегі тендерлерді ґткізуге ќатысады. Павлодар ќаласыныѕ коммуналдыќ шаруашылыќ ќызметтерімен тўрєындарєан сапалы ќызмет кґрсетуін баќылау Ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєарыбiлiм(техникалыќ, мемлекеттік жергілікті басќару, экономикалыќ, педагогикалыќ, заѕгерлік). Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: мемлекеттік ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес; осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі їш жылдан кем емес;

жоєары жјне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде; немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы, єылыми дјрежесініѕ болуы. Конкурсќа «ЕR – 2»санаты ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «ЌазаќстанРеспубликасыныѕ Президентi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы, «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Мемлекеттік ќызмет кґрсетутуралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін – ґзі басќару туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлуi. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) осы Ќаєидаларєа 2-ќосымшаєа сјйкес нысандаєы ґтiнiш; 2) 3х4 їлгiдегi суретпен осы Ќаєидаларєа 3-ќосымшаєа сјйкес нысанда толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекiтiлген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтiнде шектi мјннен тґмен емес нјтиже мемтестiлеуден ґткенi расталєаны туралы сертификат конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Азаматтар хабарламада кґрсетiлген электрондыќ почта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшiн кґрсетiлген ќўжаттарды электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгiмелесу басталєанєа дейiн бiр жўмыс кїн бўрын кешiктiрмей бередi. Конкурс комиссиясы жўмысыныѕ ашыќтылыєы мен объективтілігін ќамтамасыз ету їшін оныѕ отырысына байќаушыларды ќатысылуы ќамтамасыз етіледі. Конкурс комиссиясыныѕ отырысына байќаушылар ретінде Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ жјне барлыќ деѕгейдегі маслихат депутаттарыныѕ, Ќазаќстан Республикасы заѕнамасында белгіленген тјртіпте аккредиттелген бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ, басќа мемлекеттік органдардыѕ, ќоєамдыќ бірлестіктердыѕ (їкіметтік емес ўйымдардыѕ) коммерциялыќ ўйымдардыѕ жјне саяси партиялардыѕ ґкілдері, ујкілетті органныѕ ќызметкерлері ќатыса алады. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берiлмеген жаєдайда тўлєа јѕгiмелесуден ґтуге жiберiлмейдi. Јѕгiмелесуге жiберiлген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгiмелесуге жiберу туралы хабардар ету кїнiнен бастап 5 жўмыс кїн iшiнде «Павлодар ќаласы јкімініѕ аппараты» ММ-де ґтедi.

Жарнама 65-12-75


Ñàðûàðêà ñàìàëû

ИІРІМ

1 сәуір, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

1 сəуiр – күлкi күнi Оспанхан Әубәкіров

Жап, ей, кемпір, есікті Жабдық жасап мейрамға, Кемпір тынбай жүгірді. Бауырсағын пісіріп, Қуырдағын қуырды. Күздің күні суытқан, Жел кірді үйге алқынып, - Жап, ей, кемпір, есікті, Деп қойды шал бір тұрып. -Жапсаң тұр да, жап өзің, Босқа, отырмай қасынып. Бітпей жатқан көп іс бар. Жүрмін өзім асығып: Сол-сол екен, керісті, Кемпір шалға шүйлікті. Шал ыза боп күйініп, Берді былай бұйрықты: - Өшір, кемпір, үніңді, Үндемес пайда табады. Ал кімде-кім қыңқ етсе, Есікті сол жабады. Қасарысып тырп етпей, Екеуі отыр сіресіп. От та өшіп, үй суыды, Бәле болды бұл есік. Үй қараңғы, жарым түн, Есік қалды аңқиып. Кіріп келді бір-екеу. Құлақтары қалқиып. - Кім бар екен бұл үйде? Деді әлгілер дүрілдеп, Кемпір, шалда дыбыс жоқ. Дізелері дірілдеп. Ал қонақтар сыбанып, Соқты-ау піскен шұжықты. Екі қыңыр тамсанып, Қарап отыр “қызықты”. Темекісін қоса алып, Ашымалдан сімірді. Еркін тойлап “қонақтар” Сезбеді бір дыбырды. Кетті екеуі тойды да, (Бұлар да бір ит екен). Біреуі айтты дауыстап: - Бауырсағы шикі екен. - Піскен! – деді кемпірі, Бірақ бұл сөз кешікті. Масаттанып шалы тұр: - Жап, ей, кемпір, есікті.

Суретті салған - Қ.Әбелдинов

Әзіл – зіл

қты көңілді әрі қызымен а ас ін үш з ы м Бүгін - барлығы ам баласының ерекше сезім н да ад күлкі күні. Бұл - шты мерекесі. Бұрынғылармекүтетін қуаны жарасса, атаңмен ойна» не аң, қалған «Әзілің қ тілімен айтқанда, «Ебін тапс етте се қазіргі сықа ар!» деген де сөз бар. Осы р ды енеңді кафеге ап лған бірқатар әзіл-қалжыңдарлса, Олай бо Күлкі күніне арна ынып отырмыз. ұс а зғ ңы ы р ла назар рысыңыз! күліп қалуға ты ебін тауып, бір Қалжың қалта

Айтпаса да түсінікті...

Деген екен...

Жаңа костюм

ерекше құрмет Шәмшіге ел-жұрты шалбар кигізеді. мтю көрсетіп, су жаңа кос сол жаңа киіммен Алматыға келгесін да, түнделетіп үйіне достарына соғады көшенің бұзықтары , тса қайтып келе жа ұстап алып: - Шешін!-дейді. Қалдаяқовпын ғой. - Әй, жігіттер, мен ес, қара костюм ем ов аяқ - Бізге Қалд қандар. Сонда ба ер әп керек! – дейді әлгі жарықтық Шәкең: ан, өзі киіндіреді, - Айналайын халқымн аман болсын! м рты Жұ өзі шешіндіреді. екен. деп шешіне бастаған

Тонаушы

Ақын Өтежан Нұрғалиев түн үйіне қарай жа ішінде алты бұзық ба яулатып келе жатса, беслалар ұстап ал кіріседі. “Қалта ып, тонауға ңд ғой баяғы. Авто а не бар, шығар!”-дейді жаяу ақынның бусқа төлейтін ақшасы жоқ тектер?! Қалтас жағдайын түсіне ме тенСоқыр тиыны жоын тінтеді. Түк таппайды. не істесін, жөнін қ адамды “барымташылар” Өтекеңе: «Сіз е қоя береді. Кейін біреулер со - деп сұрағанд л кезде қорықтыңыз ба?» адам просто а, «Қорыққан жоқпын, бірақ нервничать ет депті. еді екен», –

Ñàðûàðêà ñàìàëû

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

* * * тып бір Қожанасыр келе жа Дүкенге ы. ад ал ып теңге тау р теңгеге барып сатушыға «бі ды. Ашуы ай не келеді?» деп сұр ған сатутұр да ын ұш ың ын мұрн келеді» депті. шы: «Атаңның басы ушыға: сат р сы Сонда Қожана о өлшеп «Онда маған бір кил . пті де і» ізш берің

* * * - Жігіттер, біздің экономикамыздың қарқынды дамымай жатқанына кім кінәлі? - Ой, соны да білмейсің бе, оған тігіншілер кінәлі! - Тігіншілердің экономикаға қандай қатысы бар? - Айналайын-ау, өзің ойланы п қарашы, жоғарыда отырған ағалардың қалтасын терең қылмай, кішкентай етіп тікпей ме! Болмаса, мүлдем қалтасы н алып тастамай ма?! - Ал жастардың жұмыссыз жүргені кімнің арқасы? Керек десең, 2 дипломы бар жастар да жұмыссыз жүр ғой! - Ой, соны да білмейсің бе? Ол депутаттардың арқасы! Олар жастардың қамын ойлап, жұмыстың бәрін қысқартты ғой! «Осы жастар көп жұмыс істе п шаршап қалмасын» деп бізд і уайымдап жүр ғой!!! - Рахмет, сіздерге, депутат ағалар! Біздің жұмыссыз, демалып жүргеніміз – сіздердің арқаларыңыз!!!

Күйеуі жұмысқа кетіп бара жатып әйеліне: - Сен менің пиджагымды таза лап қойдың ба? - Әрине, тазаладым. - Ал шалбарымды ше? - Иә, тазаладым. - Ал аяқ киімімді ше? - Немене, онда да қалта бар ма? - депті.

ОҚШАУ ОЙ

16

Нұрбол ЖАЙЫҚБАЕВ

Жанға шипа Күншығыс еліне барып келген таныс азаматтан естіген едім. Ол жақтың адамдары күлуге бейім тұрады. Телеарна жүргізушілерінің өздері хабарды қарқ-қарқ күліп бастайтын көрінеді. Бізде мұндай қылықтар қандай ерсі көрінер еді?! «Әй, мынау кімді келемеждеп тұр?» деп, түсінбестік танытарымыз белгілі. Бірақ... Расында, біз күнделікті өмірде осы күлкінің мәніне көңіл бөле бермейміз. Таң алакеуімнен тіршіліктің түбін түгендеуменен жүретінімізден бе екен, бәлкім. «Ана шаруаны тындырып тастасам, мынаған үлгерсем» деумен кешқұрым қалжырап, шай ішкен соң маужырап кететініміз шындық. Пенде болған соң тырмысуымыз керекақ, бірақ неге жадырап күлуді екінші орынға қалдырамыз? Шетелдіктер басқаша. Немістер бір-бірін көрсе, жымиып тұрып амандасады. Біз түсімізді бермей, бас изей саламыз. Күлімдеп амандассақ, бірдеңені жоғалтып алғандай боламыз. «Артық сый» деп білеміз. Күлу деген айтуға ғана оңай дерсіз. Келісуге де болады. Жұмыста қайтсем бастықтың көңілінен шықсам деп ертелі-кеш шапқылап жүріп, жымиюды ұмытып кете береміз. Иттей болып шаршаған соң кешкілік үйдегі улап-шулаған бала-шағаға жекіріп, ашу шақырамыз. Жастыққа басымыз тиген бойда қанша қорылдасақ та, ертеңгісін мәңгіріп тұрып, ескі тірлікке қайта сүңгіп кетеміз. Жадырамайсыз. Неге? Күлсеңіз, әдемі әзіл айтсаңыз, көңіліңіз жадырап, кәдімгідей серпіліп қалар едіңіз. Жоқ. Күлімдеу, күлу – ақымақтық емес. Біреулер «осының-ақ езуінен күлкі айырылмайды екен» деп сөгеді. Өзінің жымиғысы жоқ. Қолтығынан қытықтаса да. Ондайда өмір сүру де ауыр. Жапондар сылқ-сылқ күлгеннің сыртында денсаулық жатқанын біледі. Бәлкім, олардың ұзақ жасауының сыры да осында болар? Дәрігерлер күлкінің шипа екенін айтып жатады. Сары уайымға салынудың соңы – жүйкені зақымдап, өмірді қысқартады. «Заман талабы осы» деп, ертелі-кеш бітпес істің соңынан шапқылағанша, неге біз бір уақ күлкіні көбейтудің амалын іздемейміз? Жүректің де жүгі жеңілдеп, қан қысымы да қапталдан қыспас еді. Бастысы, қайда да береке болады. Жарқылдап жүрейік! Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 44400 дана, бүгінгі көлемі 4 б.т. «Дом печати» ЖШС баспаханасында басылды. ҚР Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй.

Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8(7182) 61-80-26. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - 692 Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

1 04 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you